UYGULAMA-3
Ölçüleri ve yükü şekilde verilmiş olan birleşimde basınç çubuğunu düğüm levhasına bağlayan
kaynak dikişlerinin tasarımını (a, l) yapınız.
Verilenler:
Profiller ve levha malzemesi : Fe37, Yükleme Durumu : EY
e
80.80.8 için profil tablosundan: e = 2.26 cm
Kaynak için TS 3357’den:
σkem = 1.1 t /cm2, τkem = 1.1 t/cm2 , σvem = 1.1 t /cm2
A düğüm noktası
½ KUP I
t=10
A düğüm
noktası
a. l2’
a l1’
A
A
Düğüm
levhası
Kafes kiriş
80.80.8
P= 34 t
Boyutlar [mm]
10
İlgili birleşime pratikten örnek
A – A Kesiti
BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI
7. HAFTA (2014)
1
ÇÖZÜM
•
Verilen birleşimdeki kaynaklar köşe kaynağıdır.
•
Korniyerin iki yanındaki kaynak dikiş alanlarının ağırlık merkezine göre statik momentlerinin
eşit olması sağlanırsa, köşe kaynak dikişlerinde sadece kayma gerilmesi oluşacaktır.
Kaynak kalınlığı seçimi
3 mm ≤ a ≤ 0,7x t min = 0.78 = 5,6mm
( tmin = min (8,10)= 8 mm )
Seçilen kaynak kalınlığı a= 5mm
(Her iki kayak aynı kalınlıkta seçilmiştir)
5,74 2,26
Kaynak alanlarının statik momentlerinin eşitliğinden:
a. l1. 5,74 = a. l2. 2,26
l1 = 0,394 l2
5. l1’
5. l2’
Kaynak dikişlerinde oluşacak gerilme ifadesi kullanılarak:
Toplam kaynak alanı : 2.(a. l1 + a. l2) = 2[ 0,5.( 0,394.l2 ) + 0,5. l2 ] = 1,394. l2
Kayma gerilmesi : τ k =
τk =
P
≤ τ kem = 1,1 t/cm2
(a
⋅
l)
∑
34
≤ 1,1t / cm 2
1,394 ⋅ l 2
l2 ≥ 22,17 cm
Şeçilen
l2 = 222 mm
l2 Kaynak dikişinin uzunluk tahkiki (Dikişler yan dikiş olduğu için bu tahkik yapılmıştır)
l2 =222 mm
> 15.a = 15.5 = 75 mm
< 100.a = 100.5 = 500 mm
Kaynak uzunluğu uygundur.
Çekilecek kaynak boyu : l2’ = l2 + 2.a = 222 + 2.5 = 232 mm
l1 = 0,394 l2 = 0,394. 22,2 = 8,75 cm
Şeçilen l1 = 88 mm
l1 Kaynak dikişinin uzunluk tahkiki (Dikişler yan dikiş olduğu için bu tahkik yapılmıştır)
l1 = 88 mm
> 15.a = 15.5 = 75 mm
< 100.a = 100.5 = 500 mm
Kaynak uzunluğu uygundur.
Çekilecek kaynak boyu : l1’ = l1 + 2.a = 88 + 2.5 = 98 mm
BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI
7. HAFTA (2014)
2
DETAY RESMİ
½ KUP I
Düğüm
levhası
t=10
5. 232
5.98
A
A
80.80.8
Ön görünüş
10
A-A kesiti
BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI
7. HAFTA (2014)
3
UYGULAMA-4
Ölçüleri ve yükü şekilde verilmiş olan kaynaklı düğüm levhası birleşimi için gerekli tahkikleri
yapınız.
Verilenler:
Profiller ve levha malzemesi : Fe37, Yükleme Durumu : EY
½ KUP I 280 için profil tablosundan: Gövde kalınlığı : s = 10,1 mm
Küt kaynak için TS 3357’den:
σkem = 1.4 t /cm2 (basınç için), τkem = 1.1 t/cm2 , σvem = 1.1 t /cm2
A düğüm noktası
½ KUP I 280
s
α = 75o
½ v 10.350
A düğüm
noktası
t=10
Düğüm
levhası
Boyutlar [mm]
P= 34 t
ÇÖZÜM
•
Verilen birleşimdeki kaynaklar küt kaynaktır.
•
Kaynak dikişlerinde yüklemeye bağlı olarak normal gerilme ve kayma gerilmesi
oluşmaktadır.
Ayrıca, bu iki gerilmenin aynı anda oluşması nedeniyle bir de kıyaslama
gerilmesi tahkiki yapılmalıdır.
Kaynak kalınlığı tahkiki
a = 10mm = t min = 10 mm
Uygundur.
[ tmin = min (10;10,1)= 10 mm ]
Kaynak hesap boyu : l = l’ – 2.a = 350 - 2.10 = 330 mm (İki krater boyu çıkarılır)
BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI
7. HAFTA (2014)
4
Normal gerilme tahkiki (basınç)
T
N=P.sin α =34. sin 75 = 32,84 t
σk =
α
P
32,84
=
= 0,995t / cm 2 ≤ σ kem = 1,4t / cm 2
∑ (a.l) 1.33
N
Uygundur.
α = 75o
P
N=P.sin α
T=P.cos α
Kayma gerilmesi tahkiki
T=P.cos α =34. sin 75 = 8,8 t
τk =
T
8,8
=
= 0,267t / cm 2 ≤ τkem = 1.1 t/cm2
(
a
.
l
)
1
.
33
∑
Uygundur.
σ k = 0,995t / cm 2 > σ s = 0,75t / cm 2 olduğundan kıyaslama gerilemesi tahkiki gereklidir.
Kıyaslama gerilmesi tahkiki
σ v = σ 2k + τ 2k = 0,9952 + 0,267 2 = 1,061t / cm 2 ≤ σ vem = 1,1t / cm2
Uygundur.
Sonuç: Birleşimdeki kaynak kalınlığı ve boyu uygundur.
BAÜ MÜH.MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI
7. HAFTA (2014)
5
Download

CY_Hafta 7