11/03/2014
2) Kaynaklı ekler
Eğilme etkisindeki elemanların kaynaklı ekleri dört farklı şekilde yapılabilmektedir.
Bunlar;
Küt (üniversal) ek
Küt ve levhalı ek
Enine levhalı ek
Lamalı ektir.
Kaynaklı eklerde de kesit tesirlerinin gövde ve başlıklara (ek levhalarına)
dağıtılmasında bulonlu birleşimdeki bağıntılar aynen kullanılır.
Ancak küt ek durumunda, ek levhalarının enkesit alanları yerine, eklenen
profilin başlık ve gövde enkesit alanları esas alınır.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
1
a) Küt (üniversal) ek
İki elemanın küt kaynak ile uç uca eklenmesi seklinde teşkil edilir.
Tam penetrasyonlu küt kaynak uygulaması yapılırsa birlesim hesabına
gerek yoktur.
Kısmi penetrasyonlu küt kaynak uygulanması durumunda tasarım
aşağıdaki ifadeler ile yapılır.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
2
5. hafta
1
11/03/2014
Başlık dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
Gövde dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
3
b) Küt ve başlık
levhalı ek
İki eleman üniversal ekte oldugu gibi uç uca eklenir, ayrıca çekme
bölgesindeki başlıga bir baslık levhası bağlanır.
Eğilme momentinden meydana gelen çekme gerilmelerinin baslık ek
levhası ve kaynakları ile, kayma gerilmelerinin ise gövdedeki küt kaynak
dikişleri ile karşılanması amaçlanır.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
4
5. hafta
2
11/03/2014
Çekme başlığı levhasının tasarımı (veya tahkiki)
Çekme başlığı levhası köşe kaynak dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
5
Gövde dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
6
5. hafta
3
11/03/2014
c) Enine levhalı ek
İki eleman bir enine levha (alın levhası) vasıtasıyla eklenir.
Elemanlar enine levhaya her iki taraftan köse kaynak dikisleri ile baglanır.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
7
Başlık dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
Gövde dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
8
5. hafta
4
11/03/2014
d) Lamalı ek
Bulonlu eklerde oldugu gibi gövde ve baslık ek lamaları kullanılarak
birlesim gerçekleştirilir. Birleşimde lamalar köse kaynak dikişleri ile
elemanlara bağlanır.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
9
Başlık dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
10
5. hafta
5
11/03/2014
Gövde dikişlerinin tasarımı (veya tahkiki)
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
11
KAYNAKLAR
“Çelik Yapılar”, H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğlu, Ö. Çağlayan, Çağlayan Kitapevi, Üçüncü
baskı, (2008).
“Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları”, Y. Odabaşı, Beta Yayınları, (1992).
“Çelik Yapılar Kısa Bilgi ve Çözülmüş Problemler, Z. Öztürk, Birsen Yayınevi, 4. baskı, (2007).
İMO-02.R01/2008, "Çelik Yapılar, Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap ve Proje Esasları”
İMO Çelik Yapılar Komisyonu.
IMO-01.R-01/2005, “Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimler, Hesap, Yapım ve Muayene Kuralları”
İMO Çelik Yapılar Komisyonu.
TS 648
Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
TS 3357 Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)
“Structural Steel Designer's Handbook”, R.L. Brockenbrough, F.S. Merritt, McGraw-Hill1, (1994).
“Design of Steel Structures”, E.H. Gaylord, C.N. Gaylord, J.E. Stallmeyer, McGraw-Hill, (1992).
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
12
5. hafta
6
Download

ACY-II_Hafta 5