DAMLA YAYIN GRUBU
• DAMLA E⁄‹T‹M YAYINLARI • YUMURCAK YAYINLARI
• DAMLA KÜLTÜR YAYINLARI • GENÇ DAMLA
• MAV‹ GÖL YAYINLARI • D-PUBLISHING YAYINLARI • DAMLASOFT YAYINLARI
Fiyat Listesi
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. Nu: 8 Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel: (0212) 514 28 28 pbx
Sipariş Faks: (0212) 514 28 34
01 Eylül 2014
www.damlayayinevi.com.tr
Fiyatlara KDV Dahildir.
K‹TAP ADI
F‹YATI S‹PAR‹fi
K‹TAP ADI
F‹YATI S‹PAR‹fi
STANT - SEPET - HAVUZ KAMPANYALARI
ORTAOKUL FASİKÜLER SİSTEM BRANŞ SETLER
Fasiküler Sistem Türkçe - 5
12,00
YUMURCAK STANTI (METAL)
272 Kitap 4.236,00
Fasiküler Sistem Sosyal Bilgiler - 5
12,00
HİKAYE STANTI (METAL)
1855 Kitap 4.950,00
Fasiküler Sistem Matematik - 5
16,00
HİKAYE HAVUZU (ALTIGEN)
480 Kitap
624,00
Fasiküler Sistem Fen ve Teknoloji - 5
16,00
MASAL SEPETİ (KARE)
500 Kitap
350,00
Fasiküler Sistem Türkçe - 6
13,00
MESAJ VEREN MASAL STANDI 60 Kitap
78,00
Fasiküler Sistem Sosyal Bilgiler - 6
16,00
CEVRECİ KİTAPLAR STANTI
24 Takım
540,00
Fasiküler Sistem Matematik - 6
16,00
Fasiküler Sistem Fen ve Teknoloji - 6
13,00
MASAL ALEMİ STANTI CİLTLİ
32 Kitap
208,00
Fasiküler Sistem Türkçe - 7
13,00
Fasiküler Sistem Sosyal Bilgiler - 7
12,00
1. SINIF ‹LKOKUMA K‹TAPLARI
Fasiküler
Sistem
Matematik
7
16,00
Akıllı Damla ile Dina Okuma Yazma Öğreniyor
62.50
i
Yen
Fasiküler
Sistem
Fen
ve
Teknoloji
7
13,00
Okuma Canavar› Set + DVD 70,00
Fasiküler Sistem Türkçe - 8
14,00
Damla Kristal Set 50,00
Fasiküler Sistem Sosyal Bilgiler - 8
14,00
Damla Çi€dem Set 21,00
Fasiküler Sistem Matematik - 8
16,00
1. Sınıf Hazırlık Seti
17,00
Fasiküler Sistem Fen ve Teknoloji - 8
14,00
Damla Hece Kitab›
7,00
Alfabe Seviye Belirleme
5,50
DERS K‹TAPLARI Yaprak Çizgi Ve Yaz› Çal›flmalar›
2,00
Kuran-› Kerim - 5 (CD)
9,00
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayat› - 5
8,00
Harf Örnekli Yaz› Defteri
3,50
K›lavuz Çizgili Yaz› Defteri
2,50
E⁄‹T‹M
SETLER‹
Yazarım, Çizerim Yazı Defteri - Yaz Sil
5,50
1. Sınıf Etik Değerler Eğitim Seti
17.00
Yaflas›n Yazabiliyorum
5,00
2. Sınıf Etik Değerler Eğitim Seti
20,00
Damla ‹le Ela Dizisi (10 Kitap, Her Biri 0,90)
9,00
3. Sınıf Etik Değerler Eğitim Seti (Mormorikler)
27,00
i
Damla ‹lkokuma Serisi (10 Kitap, Her Biri 0,90)
9,00
Yen
4. Sınıf Etik Değerler Eğitim Seti (Bıngıldaklar)
33,00
Açıklamalı Yazı Defteri
4,50
1. Sınıf 2. Dönem Seti
18,50
Mavigöl Hece Kitab›
5,50
1. Sınıf 2. Dönem Süper Seti
22,00
Çizgili Yazı Defteri
2,50
2. Sınıf Eğitim Seti
20,50
3. Sınıf Eğitim Seti
20,50
AKILLI DAMLA KUTULU E⁄‹T‹M SETLERİ (DİJİTAL DESTEKLİ)
4. Sınıf Eğitim Seti
24,50
5. Sınıf Eğitim Seti
24,50
Akıllı Damla Eğitim Seti - 2
42,50
2.
Sınıf
Canavar
Set
39,00
Akıllı Damla Eğitim Seti - 3
55,00
ni
e
3.
Sınıf
Canavar
Set
39,00
Y
Akıllı Damla Eğitim Seti - 4
60,00
4. Sınıf Canavar Set
47,00
5.
Sınıf
Canavar
Set
47,00
AKILLI DAMLA KİTAPLARI (DİJİTAL DESTEKLİ)
Akıllı Damla Türkçe-2
Akıllı Damla Türkçe-3
Akıllı Damla Türkçe-4
Akıllı Damla Matematik-2
Akıllı Damla Matematik-3
Akıllı Damla Matematik-4
i
Yen
Akıllı Damla Hayat Bilgisi-2
Akıllı Damla Hayat Bilgisi-3
Akıllı Damla Fen Bilimleri-3
Akıllı Damla Fen Bilimleri-4
Akıllı Damla Sosyal Bilgiler-4
AKILLI DAMLA SORU BANKALARI (DİJİTAL DESTEKLİ)
Akıllı Damla Soru Bankası-2
Akıllı Damla Soru Bankası-3
Akıllı Damla Soru Bankası-4 i
Yen
Akıllı Damla Soru Bankası-5
Akıllı Damla Soru Bankası-6
Akıllı Damla Soru Bankası-7
Akıllı Damla Soru Bankası-8 PRETTY ENGLISH (DİJİTAL DESTEKLİ)
Pretty English-2 Pretty English-3
Pretty English-4
Pretty English Smart Notebook Etkinlikli Defter-2
i
Pretty English Smart Notebook Etkinlikli Defter-3
Yen
Pretty English Smart Notebook Etkinlikli Defter-4 English Worksheets Yaprak Test-2 English Worksheets Yaprak Test-3
English Worksheets Yaprak Test-4
OTOKONTROLLÜ YAPRAK TESTLER
Otokontrollü Yaprak Test-2
Otokontrollü Yaprak Test-3
Otokontrollü Yaprak Test-4
Otokontrollü Yaprak Test - 5 Otokontrollü Yaprak Test - 6 Otokontrollü Yaprak Test - 7
Otokontrollü Yaprak Test - 8
i
Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-2
Yen
Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-3
Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-4
Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-5
Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-6 Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-7 Mavigöl Çek Kopar Yaprak Test-8 FAS‹KÜLER S‹STEM TÜM DERSLER E⁄‹T‹M SETLER‹
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 2
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 3
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 4
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 5
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 6
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 7
Fasiküler Sistem Tüm Dersler- 8
12,00
13,00
15,00 14,00
15,00
17,00
6,00
6,00
7,00
9,00
8,00
TEK K‹TAP RENKL‹ SORU BANKALARI
Soru Canavar›-1 7,50
Soru Canavar›-2 12,00
Soru Canavar›-3 12,00
Soru Canavar›-4 16,00
Damla Soru Bankası-5 16,00
Damla Soru Bankası-6 20,00
Damla Soru Bankası-7 20,00
Damla Soru Bankası-8
20,00
BRANfi KONU ANLATIMLI K‹TAPLAR
Konu Anlat›ml› Matematik-6
10,00
Konu Anlat›ml› Matematik-7
10,00
Konu Anlat›ml› Matematik-8
10,00
15,00
Konu Anlat›ml› Fen ve Teknoloji-6
10,00
16,00
Konu Anlat›ml› Fen ve Teknoloji-7
10,00
16,00
Konu Anlat›ml› Fen ve Teknoloji-8
10,00
25,00
BRANfi
SETLER
28,00
Branfl Set Matematik-6
(2 kitap + 1 CD)
22,00
29,00
Branfl Set Matematik-7
(2 kitap + 1 CD)
22,00
30,00
Branfl Set Matematik-8
(2 kitap + 1 CD)
22,00
Branfl Set Fen ve Teknoloji-6 (2 kitap + 1 CD)
22,00
Branfl Set Fen ve Teknoloji-7 (2 kitap + 1 CD)
22,00
12,50
Branfl Set Fen ve Teknoloji-8 (2 kitap + 1 CD)
22,00
12,50
12,50
5,00
KAZANIM TARAMA YAPRAK TESTLERİ (TÜM DERSLER)
5,00
Kazan›m Tespit Testi - 1
3,00
5,00
Kazan›m Tespit Testi - 2
4,50
Kazan›m Tespit Testi - 3
4,50
5,00
Kazan›m Tespit Testi - 4
4,50
5,00
Kazan›m Tespit Testi - 5
4,50
7,00
Kazan›m Tespit Testi - 6
4,50
Kazan›m Tespit Testi - 7
4,50
Kazan›m Tespit Testi - 8
4,50
8,00
Mavi Göl Yaprak Testi - 2 3,00
8,00
Mavi Göl Yaprak Testi - 3 3,50
8,00
Mavi Göl Yaprak Testi - 4 4,00
8,00
Mavi Göl Yaprak Testi - 5 4,00
8,00
Mavi Göl Yaprak Testi - 6 4,50
8,00
Mavi Göl Yaprak Testi - 7
4,50
Mavi Göl Yaprak Testi - 8
4,50
9,00
4,50
KTT
KAZANIM
TARAMA
YAPRAK
TESTLER‹
(BRANŞ)
5,00
KTT 5 Türkçe 3,50
5,00
KTT 5 Matematik 3,50
5,50
KTT 5 Fen ve Teknoloji 3,50
6,00
KTT 5 Sosyal Bilgiler 3,50
6,00
KTT 6 Türkçe 3,50
6,00
KTT 6 Matematik 3,50
KTT 6 Fen ve Teknoloji 3,50
KTT 6 Sosyal Bilgiler 3,50
33,00
KTT 7 Türkçe 3,50
KTT 7 Matematik 3,50
33,00
KTT
7
Fen
ve
Teknoloji
3,50
39,00
KTT
7
Sosyal
Bilgiler
3,50
39,00
KTT 8 Türkçe 3,50
42,00
KTT
8
Matematik
3,50
39,00
KTT 8 Fen ve Teknoloji 3,50
42,00
1
K‹TAP ADI
KTT 8 Sosyal Bilgiler ‹ngilizce Yaprak Test- 4
‹ngilizce Yaprak Test- 5
‹ngilizce Yaprak Test- 6
‹ngilizce Yaprak Test- 7
‹ngilizce Yaprak Test- 8
F‹YATI S‹PAR‹fi
K‹TAP ADI
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Cingöz Penguen Kış Tatil Kitabı - 4
Mavi Göl K›fl Tatili Etkinlikleri - 1 Mavi Göl K›fl Tatili Etkinlikleri - 2 Mavi Göl K›fl Tatili Etkinlikleri - 3 Mavi Göl K›fl Tatili Etkinlikleri - 4 Mavi Göl K›fl Tatili Etkinlikleri - 5 Yumurcak K›fl Tatil Arkadafl›m
F‹YATI S‹PAR‹fi
10,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ YAPRAK TESTLER
ATLASLAR
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Yaprak Testi - 5
5,00
Damla Coğrafya Atlası (Dilsiz Harita Hediyeli)
5,50
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Yaprak Testi - 6
5,00
Damla İlk Atlas (Dilsiz Harita Hediyeli)
3,50
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Yaprak Testi - 7
5,00
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Yaprak Testi - 8
5,00
RES‹ML‹
ATLASLAR
Resimli Dünya Atlas›
16,00
HAYATIMIZ TÜRKÇE (Web Video Çözümlü)
Resimli Hayvanlar Atlas›
16,00
Hayatımız Türkçe - 2
12,00
Resimli
Dünya
Atlas›
Resimli
Hayvanlar
Atlas›
(Ciltli)
32,00
Hayatımız Türkçe - 3
12,00
Vücudumuz
Atlası
18,00
Hayatımız Türkçe - 4
14,00
Bilim Kültür Ansiklopedisi
16,00
HAYATIMIZ MATEMATİK
SORU VE CEVAPLARLA HAYVANLAR DÜNYASI
Hayatımız Matematik - 2
12,00
Damla Hayvanlar Âlemi
(Ciltli)
23,50
Hayatımız Matematik - 3
12,00
Damla ‹nan›lmaz Hayvanlar
(Ciltli)
23,50
Hayatımız Matematik - 4
16,00
3D KİTAPLAR
İNGİLİZCE YARDIMCI KAYNAK KİTAP
Dinozarlar + 3D Gözlük
8,00
English Monster - 6 (Kitap + CD)
17,00
Deniz Canlıları + 3D Gözlük
8,00
YABANCI DİL KAYNAK YAYINLARI
DAMLA ÇOCUK EDEB‹YATI
Arapça Güzel Yazı Meşk Defteri (Kalemli Set)
13,00
Arapça Güzel Yazı Defteri
6,00
BOYAMA & YAP-BOZ
Ana Okulu Boyama (6 Kitap / Her Biri 2,50) 15,00
MATEMAT‹K SER‹LER‹ + WEB DENEME (fi‹FRE KARTI)
Damla Dev Boyama
15,00
Damla Matematik Beyin Jimnasti€i - 1
4,00
Süper Boyama Dizisi (4 Kitap / Her Biri 4,00)
16,00
Damla Matematik Beyin Jimnasti€i - 2
4,00
Hayvanlar Alemi Boyama (8 Kitap / Her Biri 2,50)
20,00 Damla Matematik Beyin Jimnasti€i - 3
4,00
Bitkiler Alemi Boyama (8 Kitap / Her Biri 2,50)
20,00
Damla Matematik Beyin Jimnasti€i - 4
4,00
Neşeli Boyama Serisi (6 Kitap / Her Biri 2,25)
13,50
Damla Matematik Beyin Jimnasti€i - 5
4,00
Yap-Boz (16 Çeşit) Tanesi
2,50
Mavi Göl Hayvanlar Boyama (4 Kitap / Her Biri 3,50)
14,00
FEN - DENEY K‹TAPLARI
100 Fen ve Teknoloji Deneyi
8,50
SINIF K‹TAPLIKLARI
72 Fen Problemi Çözme Deneyimi
8,50
1. Snf: Okumay› Öğrendim Seti (65 Kitap)
124,50
1. Snf: Masal Evi - Okuma Saati
(50 Kitap)
109,00
DAMLASOFT CD & DVD
1. Snf: S›n›f Kitapl›ğ›m Seti
(54 Kitap El Yaz.)
88,20
Damlasoft Tüm Dersler-1
PC CD-ROM
10,00
2. Snf: S›n›f Kitapl›ğ›m Seti (60 Kitap)
128,00
Damlasoft Tüm Dersler-2
PC CD-ROM
10,00
2. Snf: Okuma Saati
(50 Kitap)
109,00
3. Snf: S›n›f Kitapl›ğ›m Seti (60 Kitap)
149,00
Damlasoft Tüm Dersler-3
PC CD-ROM
10,00
3. Snf: Okuma Saati
(50 Kitap)
150,00
Damlasoft Tüm Dersler-4
PC CD-ROM
10,00
4. Snf: S›n›f Kitapl›ğ›m Seti (60 Kitap)
154,50
Damlasoft Tüm Dersler-5
PC CD-ROM
10,00
4. Snf: Okuma Saati
(40 Kitap)
135,50
Damlasoft Tüm Dersler-6
PC CD-ROM
10,00
5. Snf: S›n›f Kitapl›ğ›m Seti (60 Kitap)
170,00
Damlasoft Tüm Dersler-7
PC CD-ROM
10,00
5. S›nf: Okuma Saati
(40 Kitap)
155,75
Damlasoft Tüm Dersler-8
PC CD-ROM
10,00
6-7-8. S›n›f Kitapl›ğ›m Seti (50 Kitap)
200,00
Sözlük Canavar›
PC CD-ROM
10,00
Kemalettin
Tuğcu
Dizisi
(50
Kitap
/
Her
Biri
3,00)
150,00
Master of Exams
PC CD-ROM
10,00
Peyami Safa Gençlik Klasikleri (25 Kitap / Her Biri 5,00)
125,00
‹ngilizce Hikayeler (DVD)
10,00
Büyük Türk Kültürü Kitapl›ğ› (50 Kitap)
155,00
MOB‹L DENEME SINAVLARI (ÇÖZÜM CD’L‹) KAREKODLU
B‹L‹M
KÜLTÜR
ROMANLARI
(C‹LTL‹)
Mobil Deneme S›navlar›-2 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
Küçük Su Damlas›n›n Dünya Turu
9,90
Mobil Deneme S›navlar›-3 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
Çevreci Kar›ncalar
9,90
Mobil Deneme S›navlar›-4 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
Bir
Mikrobun
Günlüğünden
9,90
Mobil Deneme S›navlar›-5 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
Yeşili Özleyen K›z
9,90
Mobil Deneme S›navlar›-6 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
Alabaş9,90
Mobil Deneme S›navlar›-7 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
Mobil Deneme S›navlar›-8 (6 Deneme S›nav› + 1 Çözüm CD)
10,00
1. S›n›flar ‹çin
365 Masal Ciltli
30,00
MAVİGÖL MOB‹L DENEME SINAVLARI (WEB ÇÖZÜMLÜ) KAREKODLU
Dolu Dolu Masallar
(Ciltli Özel Kamp. Fiyat›)
9,90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-2 (5 Deneme S›nav›)
7,50
Iş›l Iş›l Masallar
(Ciltli Özel Kamp. Fiyat›)
9,90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-3 (5 Deneme S›nav›)
7,50
Ç›t› P›t› Masallar
(Ciltli Özel Kamp. Fiyat›)
9,90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-4 (5 Deneme S›nav›)
7,50
Ciltli
Peygamberimizin
Küçük
Dostları
(Ciltli
Özel
Kamp.
Fiyat›)
9,90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-5 (5 Deneme S›nav›)
7,50
B›c›r B›c›r Masallar
(Ciltli Özel Kamp. Fiyat›)
9.90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-6 (5 Deneme S›nav›)
7,50
Pamuk’tan Masallar
(Ciltli Özel Kamp. Fiyat›)
9.90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-7 (5 Deneme S›nav›)
7,50
Tekir’den Masallar
(Ciltli Özel Kamp. Fiyat›)
9.90
Mavigöl Mobil Deneme S›navlar›-8 (5 Deneme S›nav›)
7,50
Çomar’dan
Masallar
(Ciltli
Özel
Kamp.
Fiyat›)
9.90
B›c›r›k Masallar› KAMP. 1 TL (10 Kitap / Her Biri 1,30)
13,00
PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI (PYBS)
Bizden Masallar KAMP. 1 TL
(9 Kitap / Her Biri 1,30)
11,70
Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı - 5 sınıf (3 Deneme Sınavı)
4,50
Mesaj Veren Masallar KAMP. 1 TL (12 Kitap / Her Biri 1,30)
15,60
Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı - 5 sınıf (1 Deneme Sınavı)
1,50
Yaşayan Değerlerimiz KAMP. 1TL
(10 Kitap / Her Biri 1,30)
13,00
(10 Kitap / Her Biri 1,30)
13,00
KTS KURUMSAL DENEME SINAVLARI (DAMLA LOGOLU-LOGOSUZ) Akıllı Hayvanlar Serisi KAMP. 1 TL
Masallarla Değerlerimiz KAMP. 50 Krş. (20 Kitap / Her Biri 0,70)
14,00
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 2
1,50
ABC Serisi (12 Kitap / Her Biri 1,10)
13,20
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 3
1,50
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 4
1,50
Nasrettin Hoca (Küçük Boy) (5 Kitap / Her Biri 1,10)
5,50
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 5
1,50
Nasrettin Hoca ‹le Okuyorum
(İkili Yazı Sis. 6 K. / 3,50)
21,00
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 6
1,50
Nasrettin Hoca (6 Kitap / Her Biri 2,50)
15,00
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 7
1,50
Karagöz ‹le Hacivat Dizisi (6 Kitap / Her Biri 2,50)
15,00
KTS Kurumsal Deneme Sınavı - 8
1,50
Keloğlan Dizisi (6 Kitap / Her Biri 2,50)
15,00
Karagöz Ve Hacivat (Ciltli)
22,00
YAZ TAT‹L K‹TAPLARI
Sevimli Hayvanlar Dizisi (10 Kitap / Her Biri 1,10)
11,00
Akıllı Bıdık ile Yaz Tatil Seti - 1
13,50
Sevimli Taş›tlar (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Akıllı Bıdık ile Yaz Tatil Seti - 2
13,50
Tonton Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Akıllı Bıdık ile Yaz Tatil Seti - 3
13,50
Bonbon Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Akıllı Bıdık ile Yaz Tatil Seti - 4
13,50
Ponpon Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Meraklı Sincap ile Yaz Tatil Kitabı - 1
9,50
Hophop Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Meraklı Sincap ile Yaz Tatil Kitabı - 2
9,50
Y›ld›z Masallar Dizisi
(8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Meraklı Sincap ile Yaz Tatil Kitabı - 3
9,50
Minik Kahramanlar Dizisi
(8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Meraklı Sincap ile Yaz Tatil Kitabı - 4
9,50
Pembe Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Konuşkan Papağan ile Yaz Tatil Kitabı - 1
9,50
P›rlanta Masallar Dizisi (10 Kitap / Her Biri 2,00)
20,00
Konuşkan Papağan ile Yaz Tatil Kitabı - 2
9,50
Masal Çantas› (Dünya Klasikleri) (20 Kitap / 2 VCD)
50,00
Konuşkan Papağan ile Yaz Tatil Kitabı - 3
9,50
Sihirli Masallar
(8 Kitap / Çanta)
18,00
Konuşkan Papağan ile Yaz Tatil Kitabı - 4
9,50
Masal Âlemi Dizisi Ciltli
(16 Kitap / Her Biri 6,50)
104,00
Yumurcak Yaz Tatil Seti (Yap Bozlu)
10,50
VCD’li Masallar
(5 Kitap + VCD)
14,00
Amazing Grade - 4
6,00
Dünya Klasikleri Dizisi Şekilli
(20 Kitap / Her Biri 2,50)
50,00
Amazing Grade - 5
6,00
Ç›kartmal› Masallar (Sticker)
(10 Kitap / Her Biri 2,25)
22,50
Yumurcak Yaz Tatil E€lencesi
8,50
Ç›kartmal› Hikayeler (Sticker)
(10 Kitap / Her Biri 2,25)
22,50
KIŞ TAT‹L K‹TAPLARI
El Yazılı Kitaplar
Akıllı Bıdık ile Tatil Seti - 1
10,00
Tonton Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Akıllı Bıdık ile Tatil Seti - 2
11,00
Bonbon Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Akıllı Bıdık ile Tatil Seti - 3
11,00
Ponpon Masallar Dizisi (8 Kitap / Her Biri 2,00)
16,00
Akıllı Bıdık ile Tatil Seti - 4
11,00
Hophop
Masallar
Dizisi
(8
Kitap
/
Her
Biri
2,00)
16,00
Cingöz Penguen Kış Tatil Kitabı - 1
8,50
Sevimli
Hayvanlar
Dizisi
(10
Kitap
/
Her
Biri
1,10)
11,00
Cingöz Penguen Kış Tatil Kitabı - 2
10,00
ABC Serisi (12 Kitap / Her Biri 1,10)
13,20
Cingöz Penguen Kış Tatil Kitabı - 3
10,00
2
K‹TAP ADI
F‹YATI S‹PAR‹fi
K‹TAP ADI
F‹YATI S‹PAR‹fi
GENÇ DAMLA
2 ve 3. S›n›flar ‹çin
i
Çılgın Dedemin Masal Makinesi
12,50
Roman Serisi
Yen
Kelile Ve Dimne’den Masallar
(20 Kitap / Her Biri 2,30)
46,00
İlyanın Sırrı
13,50
La Fonten Masallar› Dizisi
(10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
Zoya’dan Kaçırılış
8,50
La Fonten Masallar› Ciltli
22,00
Karanlık Kanyon’un Şifresi
11,50
Dünya Masallar› Dizisi
(20 Kitap / Her Biri 2,30)
46,00
Madalyonun Öteki Yüzü
8,50
‹bretlik Hayvan Hikâyeleri
(5 Kitap / Her Biri 2,30)
11,50
Lavanta Kokusu
8,50
Dünya Serüvenleri
(10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
Türkiye Şehir Öyküleri
9,90
eni
Y
Erdemlerimizi Keşfedelim (10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
İstanbul Semt Öyküleri
9,90
Alican’›n Günlüğü
(10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
Evliya Çelebi’nin Dünya Turu
(10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
Cingöz Recai Serisi (8 Kitap)
68,00
Görgü ve Nezaket Kurallar›
(3 Kitap / Her Biri 3,00)
9,00
Elmaslar İçinde
8,50
Halk Hikâyeleri Dizisi
(10 Kitap / Her Biri 2,50)
25,00
Tiyatro Baskını
8,50
Mev. Mes.Seçme Hikâyeler
(10 Kitap / Her Biri 2,50)
25,00
Mişon’un Definesi
8,50
Tutiname’den Masallar Dizisi
(10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
Esrarlı Köşk
8,50
Aydede Dizisi (20 Kitap / Her Biri 2,30)
46,00
Sherlock Holmes İstanbul’da
8,50
Şeytani Tuzak
8,50
Karakter Geliştiren Masallar
(18 Kitap / Her Biri 2,30)
41,40
Çingöz Kafeste
8,50
Ç›lg›n Dedemin Zaman Makinesi - ‹catlar (10 Kit. / Her Biri 2,75)
27,50
Sultan Azizin Mücevherleri
8,50
4. ve 5. S›n›flar ‹çin
SÖZLÜKLER
100 Temel Eser (Mavi Göl)
(40 Kitap)
120.00
D English Dictionary (‹ng. - Türk., Türk.- ‹ng)
8,00
Ömer Seyfettin Dizisi
(10 K. / Her Biri 2,30 Syf. 64)
23,00
Resimli ‹ngilizce Sözlük
(Renkli)
8,00
Ömer Seyfettin Dizisi
(3 Kit. / Her Biri 4,50 Syf. 112)
13,50
Resimli
Türkçe
Sözlük
(Renkli)
7,00
Evliya Çelebi’nin Maceralar› (20 Kitap / Her Biri 2,30)
46,00
Resimli
Arapça
Sözlük
Çıkacak
Şark Masallar›
(10 Kitap / Her Biri 2,30)
23,00
Bulmacalarla Kelime Hazinem
10,00
Binbir Gece Masallar› (20 Kitap / Her Biri 2,75)
55,00
‹lköğretim Türkçe Sözlük
7,00
Klasik Romanlar Dizisi (20 Kitap / Her Biri 2,75)
55,00
Atasözleri ve Deyimler
7,00
Büyük Türk Destanlar› Dizisi (10 Kitap / Her Biri 3,00)
30,00
‹mla K›lavuzu
5,50
Büyük Türk Zaferleri (10 Kitap / Her Biri 3,00)
30,00
Deyimler Sözlüğü
5,50
Büyük Türk Bilginleri (10 Kitap / Her Biri 3,25)
32,50
Eş ve Z›t Anlaml› Kelimeler Sözlüğü
5,50
Büyük Türk Masallar› (10 Kitap / Her Biri 3,00)
30,00
Şairler ve Yazarlar
5,50
Büyük Türk Efsaneleri
(10 Kitap / Her Biri 3,25)
32,50
Atasözleri5,50
Eğlenerek Öğreniyorum Dizisi
(5 Kitap / Her Biri 4,00)
20,00
Temel Arapça Öğrenci Sözlüğü
(Ciltli) Çıkacak
Vatan Kalbinin Att›ğ› Yer Çanakkale (10 Kitap / Her Biri 4,00)
40,00
Temel Arapça Öğrenci Sözlüğü
(Plastik Kapak)
10,00
Gökçe’nin Günlüğünden
(10 Kitap / Her Biri 2,50)
25,00
Mavi Göl ‹lköğretim Türkçe Sözlük (1. Hamur)
5,00
Atasözleri Öyküleri
(5 Kitap / Her Biri 2,50)
12,50
Mavi Göl ‹lköğretim Türkçe Sözlük (3. Hamur)
3,50
Deyim Öyküleri
(5 Kitap / Her Biri 2,50)
12,50
Mavi Göl ‹mla K›lavuzu (3. Hamur)
3,50
Gizli Dedektiflik Bürosu
(10 Kitap / Her Biri 4,50)
45,00
Mavi Göl Atasözleri ve Deyimler (3. Hamur)
3,50
Ç›lg›n Dedemin Zaman Makinesi - Uygarl›klar(10 Kitap / Her Biri 4,00)
40,00
D-PUBLISHING YAYINLARI
Yaşayan Atasözlerimiz
(5 Kitap / Her Biri 4,00)
20,00
Türkçenin Süsü Deyimlerimiz
(5 Kitap / Her Biri 4,00)
20,00
İngilizce Hikaye Grubu
İstanbul Kazan, Biz Kepçe
(5 Kitap / Her Biri 4,50)
22,50
Level 1 (5 Kitap+1 VCD)
Hikaye + Etkinlik + Film
22,50
İstanbul Rüya Muhafızları
(3 Kitap / Her Biri 4,50)
13,50
i
Level 2 (5 Kitap+1 VCD)
Hikaye + Etkinlik + Film
22,50
Hafiye Kızlar Ekibi
(5 Kitap / Her Biri 4,50)
22,50
Yen
Level 3 (5 Kitap+1 VCD)
Hikaye + Etkinlik + Film
22,50
Key
Words
Level
1
(4
Kitap
/
Her
Biri
5,00)
22,00
6, 7, 8. S›n›flar ‹çin
Key
Words
Level
2
(4
Kitap
/
Her
Biri
5,00)
22,00
Jules Verne (Mavi Göl)
(10 Kitap / Her Biri 13,50)
135,00
‹ngilizce Klasikler Serisi
(7 Kitap)
46,00
Havaya Uçan At
Peyami Safa
5,00
‹ngilizce / Heidi
(Elementary)
7,50
Kuklac›
Kemalletin Tuğcu
4,00
‹ngilizce / Gulliver’s Travels
(Elementary)
5,00
Pîrî Reis’in Serüvenleri (10 Kitap / Her Biri 3,25)
32,50
‹ngilizce / Tom Sawyer
(Pre-Intermediate-I)
6,00
Evliya Çelebi’nin Maceralar› (6 Cilt-Kutulu)
54,00
‹ngilizce / Peter Pan
(Pre-Intermediate-I)
6,00
Yunus Emre Dizisi (2 Kitap / Her Biri 3,25)
6,50
‹ngilizce / Alice in Wonderland
(Pre-Intermediate-I)
6,00
Talip Ar›şahin Dizisi (5 Kitap / Her Biri 3,25)
16,25
‹ngilizce / Treasure Island
(Pre-Intermediate-II)
7,50
Kerem ‹le Asl› Dizisi (5 Kitap / Her Biri 3,25)
16,25
‹ngilizce / Around the World in Eighty Days (Pre-Intermediate-II)
8,00
Gülistan Dizisi (3 Kitap / Her Biri 3,25)
9,75
Kafkas Kartal› Şeyh Şamil 6,00
Hazırlık Grubu
Safahattan Hikayeler
6,00
English Grammar
(Yusuf Buz)
23,00
Safahattan Seçmeler
9,00
Pocket English Grammar
(Yusuf Buz)
11,00
Hikayelerle Deyimlerimiz
7,00
Advanced English Learners Tests
(Yusuf Buz)
17,00
Vatan›n Kilidi Çanakkale
(Harita Hediyeli)
7,50
Practice Exams (Yusuf Buz)
12,00
YDS Exam Pack
(Yusuf Buz)
17,00
Sarıkamış Donmuş Umutlar
16,00
YDS
Exam
Pack
LYS
5-2012
(Yusuf
Buz)
17,00
Çılgın Dedemin Zaman Makinesi - İstanbul’da (10 Kitap / Her Biri 5,00)
50,00
Comprehension & Vocabulary
(Yusuf Buz)
17,00
İstanbul’da Seyyah Olmak (5 kitap) Çıkacak
Big Steps Into English
17,00
A.
Vocabulary
Tests
17,00
SEÇME TÜRK KLASİKLERİ
Master
Of
Exams
CD
10,00
Mevlana’nın Mesnevesinden Seçmeler
6,00
Primary Readers DVD
10,00
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden Seçmeler
6,00
Dede Korkuttan Seçmeler
5,00
DAMLA KÜLTÜR YAYINLARI
HİKAYE DEĞERLENDİRME SINAVLARI (HDS)
Kelile ve Dimne’den Masallar (20 Kitap)
2,50
A‹LE KILAVUZ K‹TAPLARI
Dünya Serüvenleri (10 Kitap)
1,50
Anne ve Bebeğin Bak›m› + CD
(Ciltli)
38,00
Erdemlerimizi Keşfedelim (10 Kitap)
1,50
Sağl›kl› Beslenme ve Diyet + CD
(Ciltli)
38,00
Evliya Çelebi’nin Dünya Turu (10 Kitap)
1,50
Anne ve Bebeğin Bak›m› (Küçük Boy)
13,50
İbretlik Hayvan Hikâyeleri (5 Kitap)
1,50
Sağl›kl› Beslenme ve Diyet (Küçük Boy)
13,50
Dünya Masalları (20 Kitap)
2,50
Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
8,00
Alican’ın Günlüğü (10 Kitap)
1,50
30 Dakida Başar› Dizisi 5 Kitap / Her Biri 3,50)
17,50
Karakter Geliştiren Masallar (18 Kitap)
2,50
Şark Masalları (10 Kitap)
1,50
Çılgın Dedemin Zaman Makinesi-İcatlar (10 Kitap)
1,50
‹SLÂM VE ‹L‹M SER‹S‹ (ONK. DR. HALÛK NURBAK‹)
Tutinâme’den Masallar (10 Kitap)
1,50
‹slam ve ‹lim Serisi Onk. Dr. Halûk Nurbâki (28 Kitap)
240,00
Halk Hikâyeleri (10 Kitap)
1,50
Gerçek Alim Gerçek Aş›k 12,50
Kutsal Mücadelem
12,50
Görgü ve Nezaket Kuralları (3 Kitap)
1,50
Velîler
Deryas›ndan
Katreler
10,00
Mevlâna’dan Seçme Hikâyeler (10 Kitap)
1,50
Amme Cüzü Yorumu
10,00
Gökçe’nin Günlüğünden (10 Kitap)
1,50
Sonsuz Nur
10,00
Atasözleri ve Deyim Öyküleri (10 Kitap)
1,50
Kur’an’›n
Harika
Mesajlar›
10,00
Evliya Çelebi’nin Maceraları (20 Kitap)
2,50
‹manla Gelen ‹lim I
9,50
Aydede Dizisi (20 Kitap)
2,50
‹manla Gelen ‹lim II
9,50
Büyük Türk Destanları (10 Kitap)
1,50
Bakara
Sûresi
Yorumu
9,50
Büyük Türk Zaferlerı (10 Kitap)
1,50
Namaz
Sûreleri
Yorumu
9,50
Büyük Türk Bilginlerı (10 Kitap)
1,50
‹nsan Bilinmezi
9,50
Büyük Türk Masalları (10 Kitap)
1,50
Nur Dolu Geceler
9,50
Büyük Türk Efsaneleri (10 Kitap)
1,50
Tek Nur / M.E.B. Tav
9,00
Ömer Seyfettin Klasikleri (10 Kitap)
1,50
Evrendeki Mucize
9,00
Binbir Gece Masalları (20 Kitap)
2,50
Fatihan›n K›rk Yorumu
9,00
Klasik Romanlar Dizisi (20 Kitap)
2,50
Gönül Fahri Kainat Efendimiz
9,00
Kerem ile Aslı Dizisi (5 Kitap)
1,50
Nurdan Anneler
9,00
Gülistan Dizisi (3 Kitap)
1,50
Yüce ‹slâm Büyükleri
8,00
Gizli Dedektiflik Bürosu (10 Kitap)
1,50
Kur’an’›n Matematik S›rlar›
8,00
Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale (10 Kitap)
1,50
Radyasyon ve Aids
8,00
Yunus Emre Dizisi (2 Kitap)
1,50
Kur’an Mucizeleri
6,50
Talip Arışahin Dizisi (5 Kitap)
1,50
Yasin Sûresi Yorumu
6,50
Bilim Kültür Kitapları (5 Kitap)
1,50
Gönüllerde Sema
6,50
Piri Reis’in Serüvenleri (5 Kitap)
1,50
Namaz›n S›rlar›
6,00
Ayet-el Kürsî Yorumu
6,00
Anadolu
Mucizesi
6,00
B‹L‹M - KÜLTÜR SETLER‹
Sûre-i Tekvir’in Yorumu
6,00
Çevreci Bilim Kitaplar›
(6 Kitap / Her Biri 3,75)
22,50
Sûre-i Yûsuf’un Yorumu
6,00
Yeşil Dahi Serisi
(6 Kitap / Her Biri 3,75)
22,50
İslam Bilginleri ile Bir Gün
(6 Kitap / Her Biri 3,75)
22,50
3
K‹TAP ADI
F‹YATI S‹PAR‹fi
K‹TAP ADI
DİNİ YAYINLAR
Kuran Öğreniyorum
Hüseyin Kutlu
3,50
Abdest, Gûsul, Namaz
3,75
Abdest, Gûsul, Namaz Şafi
3,75
Abdest, Gûsul, Namaz-Cep Boy
2,00
Peygamber Efendimizin Hayat›
Mehmet Doğru
8,00
Resûlullah Efendimiz Aleyhisselâm
6,00
Peygamber Efendimizin Şemaili
(Karton Kapak)
12,00
Gençler ‹çin Hz. Muhammed’in Hayat› ve ‹slam Esaslar›
7,50
Oruç ‹badeti
3,00
Zekat ‹badeti
3,00
Cihad3,00
‹man Esaslar›
5,00
Hac ‹badeti
6,00
Esma-i Hüsna
3,00
Kurban ‹badeti
3,00
Hitabet - Güzel ve Etkili Konuşma Sanat›
9,00
‹slâm ‹nanc›
9,00
‹slâm’a Giriş
9,00
Nisabül Mevlevi
14,00
Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler
7,00
Dinler ve ‹nançlar Terminolojisi
12,00
‹slâm Tasavvufu Üzerine
10,00
Dualar›m›z Nas›l Kabul Olur
10,00
K›r›m’dan Londra’ya Cengiz Dağc›
10,00
Yahya Kemal
7,00
‹slam’da Alt›n ve Yüzük Kullan›m›
6,00
DİNİ YAYINLAR
Hastaya ve Hastal›klara Şifa
Müezzinlik + CD Hediyeli
Pratik ‹slam ‹lmihali (Ciltli)
Pratik ‹slam ‹lmihali 5,00
11,00
22,00
18,00
CİLTLİ ESERLER
Ruh’ul-Beyan Tefsîri (10 Cilt)
Kur’an-› Kerîm Meali (Elmalı)
(Orta Boy 1200 Syf.)
Kur’an-› Kerîm Meali (Bursevi)
(Orta Boy)
Kur’an-› Kerîm Meali (Bursevi)
(Haf›z Boy)
Kur’an-› Kerim’in Türkçe Meâli Metinsiz Cep Boy
Yazma Tefsir Literatürü
Mesnevi Hadisleri
Prof. Dr. Ali Yard›m
Peygamberimiz’in Şemâili
Prof. Dr. Ali Yard›m
Hadis K›v›lc›mlar› (Şihâb’ül-Ahbâr) Prof. Dr. Ali Yard›m
Hadis I-II
Prof. Dr. Ali Yard›m
‹slâm’da Eğitim Öğretim Tarihi Kelâm ‹lmi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Kaside-i Bürdey’i Türkçe Söyleyiş
Mahmut Kaya
260,00
65,00
24,00
20,00
7,50
35,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
27,00
F‹YATI S‹PAR‹fi
YUMURCAK YAYINLARI
YUMURCAK EĞİTİM GRUBU
Minik Meyveler Eğitim Seti (36 Ay)
77,00
i
Şekerlik Eğitim Seti (36-48 Ay)
65,00
Yen
Düşünen Çocuklar Eğitim Seti (48-60 Ay)
149,00
Ham Ham Ve Arkadaşı Ali İle Değerler Eğitimi Seti (48-60 Ay)
115,00
Kahverengi Ayıcık Eğitim Seti (48-60 Ay)
66,00
Renkli Balonlar Eğitim Seti (48-60 Ay)
90,00
Fasiküler Bilgin Yumurcak Eğitim Seti (48-66 Ay)
110,00
i
My Puppy İngilizce Eğitim Seti (36-60 Ay)
55,00
Yen
Akıllı Çocuklar Eğitim Programı (48-60 Ay)
50,00
Masal Kahramanları İle Kavramlar Seti (48-60 Ay)
91,00
Oyun Hamuru Eğitim Seti
50,00
Oyun Hamuru Eğitim Seti (Hamurlu)
65,00
Etkinlik Rüzgarı
45,00
i
Yen
Bilişsel Ve Motor Gelişimi
25,00
Sanat Etkinlikleri 1
35,00
Sanat Etkinlikleri 2
35,00
Bul Buluştur Yap Yapıştır 1 (3-4 Yaş)
20,00
Bul Buluştur Yap Yapıştır 2 (4-5 Yaş)
26,00
Bul Buluştur Yap Yapıştır 3 (5-6 Yaş)
32,00
Renkli Özgün Düşüncelerim
17,00
Benim İlk Matematik Kitabım 1
13,00
Benim İlk Matematik Kitabım 2
13,00
Benim İlk Fen Kitabım 1
14,00
Benim İlk Fen Kitabım 2
14,00
Dikkatlimisin?14,00
Kaleminik Çizgiler Sesler Diyarında
13,00
Çizerim-Silerim Yaz Sil Çizgi Defterim
8,00
Pinokyo İle Zıt Kavramlar
13,00
Kırmızı Başlıklı Kız İle Şekiller
13,00
Hansel Ve Gratel İle Çizgiler
13,00
Alaaddin Ve Arkadaşları İle Renkler
13,00
Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler İle Matematik 1
13,00
Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler İle Matematik 2
13,00
Masal Kahramanları İle Kavramlar Ve Boyamalar
13,00
Çiziyorum, Yaz›yorum Sesleri Tan›yorum
10,00
fieker Hikâyeler Etkinlik Kitab›
14,00
fieker Hikâyeler Ö€retmen Kitab›
30,00
LISANSLI ÜRÜNLER GRUBU
Kahverengi Ayıcık Hikaye Serisi
(12 Kitap / Her Biri 3,33)
40,00
Kahverengi Ayıcık ile Eğleniyorum Tatil Kitabı
7,50
Kahverengi Ayıcık ile Okuyorum
10,00
DAMLA DİNİ ÇOCUK
Kahverengi Ayıcık ile Kış Eğlencesi
7,50
Dinim Serisi 6-9 Yaş Grubu (10 Kitap / Her Biri 3,50)
35,00
Dinim Serisi 9-14 Yaş Grubu (5 K. / Her Biri 7,00 / R. Kuşe)
35.00
YUMURCAK HIKAYE GRUBU
Kuran Öğreniyorum
(Hüseyin Kutlu)
3,50
Masal Sandığı (32 Kitap)
552,50
Hikâyelerle Kur’an Elifbas›
10,00
Değerli Hikayeler + CD
(10 Kitap)
35,00
Allah’›n Elçileri - 1
(8 Kitap / Her Biri 4,00)
32,00
Benim ‹lk Saatim
9.00
Allah’›n Elçileri - 2
(8 Kitap / Her Biri 4,00)
32,00
Allah’›n Elçileri - 3
(8 Kitap / Her Biri 4,00)
32,00
Çiftlikte Hayat
11.00
Peygamberimizin Çocuk Arkadaşlar› (10 K. / Her Biri 3,30)
33,00
Resimlerle Öğreniyorum (3 Kitap / Her Biri 2,50) 7,50
Peygamberimizin Küçük Sahabeleri
(10 Kitap / Her Biri 1,30)
13,00
Resimlerle Öğreniyorum (Ciltli)
14,00
Çocuk Sahabeler (10 Kitap) T. Arışahin
(10 Kitap / Her Biri 3,50)
35,00
Minik Ressamlar (4 Kitap, Her Biri 5,50)
22,00
Peygamberimizin Küçük Dostları (Ciltli)
9,90
Biliyor musun? Serisi (2 Kitap Her Biri 18,00)
36,00
Hop Hop Kurbağa
18,00
YABANCI D‹LDE K‹TAPLAR
Uç Uç Kelebek
18,00
Arapça / Nasrettin Hoca Serisi (6 Kitap / Her Biri 3,00)
18,00
Bil Bakal›m Serisi (4 Kitap)
64,00 Rusça / Dinimi Öğreniyorum 6-9
(9 Kitap / Her Biri 4,00)
36,00
Göl
Kenar›nda
16,00
Rusça / Dinimi Öğreniyorum 9-14 (5 Kitap / Her Biri 3,50)
17,50
Deniz Canl›lar›
16,00
Rusça / Abdest Gusül Namaz
5,00
Rusça / Kuran Öğreniyorum
4,00
Sevimli Hayvanlar
16,00
‹spanyolca / Abdest Gusül Namaz
4,00
Orman Hayvanlar›
16,00
Almanca / Abdest Gusül Namaz
4,00
Değişen Resimler Serisi (4 Kitap)
64,00
Saklambaç-116,00
YABANCI D‹LDE K‹TAPLAR
Saklambaç-216,00
Almanca / Dinimi Öğreniyorum (10 Kitap / Her Biri 4,00)
40,00
Ben Kimim?-1
16,00
Almanca / Nasrettin Hoca Serisi (6 Kitap / Her Biri 3,00)
18,00
Ben Kimim-2
16,00
‹ngilizce / Abdest Gusül Namaz
4,00
Çevir ve Bul Serisi (4 Kitap)
72,00
‹ngilizce / Ciltli Nasreddin Hodja
20,00
Çevir ve Bul Taş›tlar
18,00
‹ngilizce / Nasrettin Hoca Serisi (6 Kitap / Her Biri 3,00)
18,00
‹ngilizce / Keloğlan Serisi
(6 Kitap / Her Biri 3,00)
18,00
Çevir ve Bul Mevsimler
18,00
‹ngilizce / Keloğlan Ciltli
20,00
Çevir ve Bul Meslekler 18,00
‹ngilizce / Kuran Öğreniyorum
4,00
Çevir ve Bul Evler 18,00
‹şte Kavramlar Serisi (4 Kitap)
72,00
CD’LER
‹şte Say›lar
18,00
Ezan Kâmet Müezzinlik (Ahmet Şahin)
10,00
‹şte Renkler
18,00
Tebşir-i Furkan (Hususî Aş›rlar)
10,00
‹şte
Şekiller
18,00
Gülistan CD
10,00
‹şte
Z›t
Kavramlar
18,00
Ah Gönül CD
10,00
K›p›r K›p›r Yavru Hayvanlar Serisi (4 Kitap) 64,00
Seyreyle Güzel CD
10,00
Yavru Köpek
16,00
Yavru Ördek
16,00
VAKIF YAYINLARI
Yavru Tavşan
16,00
Yavru Kedi
16,00
Hülasatül Hakay›k
80,00
Arda Serisi (4 Kitap) Çıkacak
Kaybolan Medeniyetimiz
70,00
Arda Banyo Yapıyor Çıkacak
H. Muhammed Lutfi (Hay. Eser.)+VCD
60,00
Arda Kamp Yapıyor Çıkacak
Nazl› Niyazlar + CD
40,00
Arda Doğruyu Söylüyor Çıkacak
Nazl› Niyazlar Cep Boy
15,00
Arda Karton Çiftlik Yapıyor Çıkacak
Gül Albümü
25,00
Hareketli Kitaplar Serisi (3 Kitap)
66,00
Mevlana Albumü
25,00
‹cazetname Albumü
25,00
Benim ‹nan›lmaz Renkler Kitab›m
22,00
İzmit İcazet Albumü
25,00
Benim ‹nan›lmaz Yavru Hayvanlar H.
22,00
İzmit İcazet Albümü (Ciltli)
35,00
Benim ‹nan›lmaz Rakamlar Kitab›m
22,00
Minik Hayvanlar Ansiklopedisi Çıkacak
Şimdi Ne Olacak?
15,00
B‹KSAD YAYINLARI
Yaprak La Fonten Masallar› (30 x 42 cm)
40,00
Maket Kitaplar Serisi (8 Kitap / Her Biri 10,90)
87,20
K›rk Hadis - 1
(Hüseyin Kutlu)
4,50
Miniklere Şark›lar (Kitap + CD)
11,00
K›rk Hadis - 2
(Hüseyin Kutlu)
4,50
Çiftlikte Birgün
20,00
K›rk Hadis - 3
(Hüseyin Kutlu)
4,50
Musiki Risalesi
(Nilgün Doğrusöz) 18,00
Okulda Birgün
20,00
Ebru Kitab› (Ciltli)
(Sadreddin Özçimi)
60,00
Evde Birgün
20,00
İstiklâl Marşı Orjinal Albüm (Ciltli)
(Hüseyin Kutlu)
35,00
Parkta Birgün
20,00
Amme Cüzü Ciltli (Şevki Efendi)
(Hüseyin Kutlu)
35,00
4
Download

Genel Fiyat Listesi