www.pwc.com.tr
FATCA
Hizmetlerimiz
FATCA Hizmetlerimiz
Neden PwC?
Yaklaşımımız ve çalışma kültürümüz…
PwC ekibi olarak müşterilerimiz “için” değil “onlarla birlikte” çalışıyoruz. Takım
ruhumuzu müşterilerimizle tek bir şirket gibi bütünleşerek kuruyoruz. Hem
proje süresince hem de proje sonrası ve uygulama dönemlerinde sizlerle birebir
ve sürekli iletişim en önem verdiğimiz değerlerimiz arasında.
FATCA ve finansal hizmetler alanındaki yetkinliğimiz…
Finansal hizmetler sektöründe özellikle FATCA konusunda danışman olarak rol
oynadığımız birçok proje vasıtasıyla, konularında uzman, mevzuatı ve
uluslarası gelişmeleri yakından takip eden ve farklı uygulamalar hakkında bilgi
sahibi olan geniş bir finansal hizmetler ekibine sahibiz. Ayrıca, Fatca projesinin
sistem ve süreçlerinize etkilerini değerlendirme konusunda yetkin Risk, Süreç
ve Teknoloji ekibimizin projeye etkin katılımı ile değer sağlayacaktır.
İyi Uygulamalara erişimimiz…
Proje esnasında PwC Hollanda, İngiltere, Almanya , İsviçre
ve Amerika ofisleri ile birlikte çalışma böylece en güncel
süreçler hakkında düzenli bilgi edinme imkanına sahibiz.
Etkin proje yönetimi yaklaşımımız…
Projenin güncel durumu hakkında sizleri sürekli bilgilendirmek ve
varsa ek taleplerinizi dile getirebilmeniz için periyodik
değerlendirme toplantıları, başlangıç ve kapanış toplantıları, etkin
paydaş yönetimi ve bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz.
01
FATCA kimleri etkiliyor?
Hangi Türk Finans Kurumları ve hangi yatırımcıları etkiler?
• ABD vatandaşı gerçek kişi müşterileri;
• ABD menşei kurumsal müşterileri;
• ABD finansal piyasalarında FATCA kapsamında yer alan
finansal araçlara yatırım yapan müşterileri olan tam
mükellef;
- Bankalar
- Girişim sermayesi şirketleri
- Aracı kurumlar
- Seküritizasyon araçları
- Sigorta şirketleri
- Diğer yatırım şirketleri
- Hedge fonlar
02
Tüm dünyadaki FATCA
uzmanlığımızla yanınızdayız
Finans kuruluşlarını yakından ilgilendiren FATCA düzenlemesine hazırlanmaları için
PwC faaliyet gösterdiği 157 ülkede FATCA uzmanlarından oluşan bir “network” kurdu.
PwC Türkiye olarak bu network’ün gücünü arkamıza alarak Türkiye ve faaliyet
gösterdiğiniz tüm ülkelerde FATCA danışmanlığı sunuyoruz.
FATCA düzenlemesinin gündeme geldiği ilk
günden beri PwC’nin başta ABD olmak üzere tüm
dünyadaki ofislerindeki uzman ekiplerle bir
arada çalışıyoruz.
03
Çalışma kapsamımız ve metodolojimiz nedir?
1
Mevcut Durum
Analizi
Finansal kurumun ve FATCA
kapsamına giren bağlı
kuruluşlarının iş yapış şekli ve
iş modellerinin analiz
edilmesi için:
• Mevcut süreçlerin ilgili süreç
dokümanları ile incelenerek
ve süreç sahipleri ile
görüşmeler gerçekleştirilerek
gözden geçirilmesi
• Mevcut ürün/hesap yapısının
ve ürün/ hesap-işlem
gruplarının incelenmesi
• Finansal kurumun FATCA ile
ilgili halihazırda yapmış
olduğu çalışmaların gözden
geçirilmesi
2
Uyum Kılavuzu
Çalışmaları
• Finansal kurumun ve FATCA
mevzuatı kapsamına girdiği
tespit edilen kuruluşlarının ve
yurtdışı şubelerinin FATCA
mevzuatının müşteri tanımlama
(hesap açılışı ve eski hesapların
incelenmesi ve Amerikalı
müşterilerin tespiti), stopaj ve
raporlama yükümlülükleri
hakkında bankanın, yurtdışı
şubelerinin ve iştiraklerinin ürün
ve hesap bazında yapılması
gerekenleri açıklayan uyum
kılavuzlarının hazırlanması
• FATCA modelinin oluşturulması
• Süreçlerle ilgili yol haritasının
çıkarılması
• FATCA mevzuatının gerektirdiği
ek yükümlülüklerden doğan bilgi
sistemleri süreçlerinin analizi
• Uyumsuzluk tespit edilen
noktalar ile ilgili öneriler
getirilmesi
3
Vergi Danışmanlığı
• Gözden geçirilen uyum
kılavuzunun Finansal kurum
tarafından incelenmesini takiben
sorulacak sorulara ilişkin vergi
danışmanlığı hizmetleri
• Uyum kılavuzu dışında FATCA
mevzuatı kapsamında genel vergi
danışmanlık hizmetleri
4
Eğitim
• Çalışan farkındalığının artırılması
• Kurum içi karar mekanizmasının
hızlandırılması
• Teknik bilgi paylaşımı
5
Uygulama
• Yol haritasının ve FATCA
prosedürlerinin her bir iş kolu
bazında implementasyonu
• Sistemlerin uygun hale
getirilmesi
Mevcut
Hesaplar
Yeni
Hesap Açılışı
Revize Sistemler ve Prosedürler
Revize Operasyonel Model
Sistem Denetimi
04
FATCA kapsamında verilen hizmetlerimiz için daha fazla bilgi almak için FATCA
ekibimiz ile temasa geçebilirsiniz:
[email protected]
[email protected]
Umurcan Gago,
Ortak
Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Barış Yalçın
Kıdemli Müdür
Vergi ve Hukuk Hizmetleri
+90 (212) 326 6098
[email protected]
+90 (212) 326 6536
[email protected]
Oktay Aktolun
Ortak
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri
Emre Akarkarasu
Müdür
Vergi ve Hukuk Hizmetleri
+90 (212) 326 6073
[email protected]
+90 (212) 326 6919
[email protected]
Defne Ergün
Direktör
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri
+90 (212) 326 6314
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan
PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve
PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
2015-0002
Download

FATCA leaflet web