KASLARIN GRUP HAREKETLERİ
VE KUVVET ÇALIŞMALARI
Dr. Ali KIZILET
1
KASLARIN GRUP HAREKETLERİ
*Agonist Kaslar
*Antagonist Kaslar
*Sinergist Kaslar: Yardımcı kaslar
*Fiksasyon Kontraksiyonu (Stabilizer) Kaslar: Yer
çekimi olsun yada olmasın hareketsizliliği sağlar.
*Nötralizer Kaslar: İstenmeyen kas hareketlerinin
önlenmesini sağlar.
Dr. Ali KIZILET
2
TİBİALİS ANTERİOR
Dr. Ali KIZILET
3
GASTROCNEMİUS
Dr. Ali KIZILET
4
HAMSTRİNGLER
Dr. Ali KIZILET
5
GERME EGZERSİZLERİ
HAMSTRİNGLER
Dr. Ali KIZILET
6
QUADRİCEPS
Dr. Ali KIZILET
7
KALÇA FLEXORLERİ
Dr. Ali KIZILET
8
GLUTEUS MAXIMUS
Dr. Ali KIZILET
9
GLUTEUS MAXIMUS
Dr. Ali KIZILET
10
TRICEPS
Dr. Ali KIZILET
11
BICEPS
Dr. Ali KIZILET
12
TRICEPS
Dr. Ali KIZILET
13
DELTOİD
Dr. Ali KIZILET
14
DELTOİD
Dr. Ali KIZILET
15
LATİSSUMUS DORSİ
Dr. Ali KIZILET
16
LATİSSUMUS DORSİ
Dr. Ali KIZILET
17
OBLİKLER
Dr. Ali KIZILET
18
OBLİKLER
Dr. Ali KIZILET
19
Dr. Ali KIZILET
20
Dr. Ali KIZILET
21
Dr. Ali KIZILET
22
Download

Yardımcı kaslar *Fiksasyon Kontraksiyonu (Stabilizer