2014-2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
TIP FAKÜLTESİ
3. SINIF DERS PROGRAMI
1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
3. SINIF DERS PROGRAMI
I.
KURUL
DERSLER:
T
AİLE HEKİMLİĞİ
HALK SAĞLIĞI
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ
TIBBİ GENETİK
P
4
20
26
11
4
BEYİN ve SİNİR CERRAHİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞ. ve HAST.
ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
DİŞ HEKİMLİĞİ (AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI)
ENFEKSİYON HAST.
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
KARDİYOLOJİ
NÖROLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ
RADYOLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
RUH SAĞ. ve HAST.
MESLEKİ BECERİLER
PDÖ
Soru Hazırlama Dersi:
TOPLAM:
DERS KURULLARI TOPLAM DERS SAATİ:
II.
KURUL
T
2
8
6
15
P
6
29
7
20
III.
KURUL
T
2
2
6
P
12
16
14
31
1
T
8
6
10
2
12
18
2
15
P
2
25
2
15
4
V.
KURUL
T
6
4
P
8
16
3
19
12
6
2
10
3
25
12
4
4
2
2
IV.
KURUL
VI.
KURUL
T
P
19
107
2
T
P
19
107
34 24
106
55 18
96 36
20
3
3
1
17
16
24
26
24
20
6
19
20
2
0
18
16
1
6
1
6
10
2
10
8
12
20
8
5
20
6
170
60
187
5
5
85
4
4
5
19
49
19
18
16
1
1
40
2
12
19
49
19
18
16
1
1
40
2
12
60
16
25
125
53
178
60
16
4
106
43
149
25
118
62
180
136
136
-
GENEL TOPLAM
19
107
58
106
73
132
20
5
85
4
4
5
20
8
5
105 653 127
TOPLAM
731 258
1001
1001
2
1.KURUL
2. KURUL
3. KURUL
4. KURUL
5. KURUL
6. KURUL
Hemopoetik ve
İmmün Sistem
Hastalıkları
Dolaşım ve Solunum
Sistem Hastalıkları
Sindirim, Endokrin
ve Metabolizma
Sistem Hastalıkları
Sinir ve Hareket
Sistem Hastalıkları
Ürogenital Sistem,
Doğum Bilgisi,
Yenidoğan Hastalıkları
Aile Hekimliği ve
Halk Sağlığı
6 hafta
7 hafta
7 hafta
6 hafta
6 hafta
5 hafta
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞ. ve HAST.
TIBBİ PATOLOJİ
GÖĞÜS HAST.
TIBBİ GENETİK
ENFEKSİYON HAST.
RADYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
ÇOCUK SAĞ. ve HAST.
TIBBİ PATOLOJİ
GÖĞÜS HAST.
RADYASYON ONKO.
RADYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
KARDİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
İÇ HAST.
ÇOCUK SAĞ. ve HAST.
TIBBİ PATOLOJİ
ENFEKSİYON HAST.
TIBBİ BİYOKİMYA
PLASTİK, ESTETİK ve
REKONS. CERR.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
NÖROLOJİ
RUH SAĞ. Ve HAST.
TIBBİ PATOLOJİ
TIBBİ GENETİK
ENFEKSİYON HAST.
ORTOPEDİ ve TRAV.
TIBBİ BİYOKİMYA
BEYİN ve SİNİR CERRAHİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
İÇ HAST. (NEFROLOJİ)
TIBBİ PATOLOJİ
TIBBİ GENETİK
KADIN HAST. ve DOĞUM
RADYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
ÇOCUK SAĞ. ve HAST.
ÇOCUK CERRASHİSİ
HALK SAĞLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
3
3.SINIF FİNAL SINAV TARİH ve SAATLERİ:
1.KURUL PRATİK SINAVI
14.10.2014
09:30
1.KURUL TEORİK SINAV
17.10.2014
13:30
2.KURUL PRATİK SINAVI
02.12.2014
09:30
2.KURUL TEORİK SINAV
05.12.2014
09:30
3.KURUL PRATİK SINAVI
20.01.2015
09:30
3.KURUL TEORİK SINAV
23.01.2015
09:30
4.KURUL PRATİK SINAVI
17.03.2015
09:30
4.KURUL TEORİK SINAV
20.03.2015
09:30
5.KURUL PRATİK SINAVI
28.04.2015
13:30
5.KURUL TEORİK SINAV
30.04.2015
09:30
6.KURUL TEORİK SINAV
05.06.2015
09:30
4
3.SINIF
1.KURUL
DERS PROGRAMI
5
3 . S I N I F ( 0 8
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
1. Ders Kurulu Başkanı
1. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
H E M O P O E T İ K
DERS ADI
Tıbbi Biyokimya:
Prof.Dr. İ. Özkan ALATAŞ
E Y L Ü L
2 0 1 4
–
K U R U L U
1 7
E K İ M
2 0 1 4 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Engin YILDIRIM
: Doç.Dr.Deniz ARIK
: Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
: Yrd.Doç.Dr. Evrim ÇİFTÇİ YILMAZ
v e
İ M M Ü N
S İ S T E M
H A S T A L I K L A R I
Teorik Saat
Pratik Saat
TOPLAM
4
2
6
Tıbbi Farmakoloji:
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Prof.Dr. Başar SIRMAGÜL
Doç.Dr. Mahmut ÖZDEMİR
1
7
12
Tıbbi Genetik:
Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
Yrd.Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS
2
2
Tibbi Mikrobiyoloji:
Prof.Dr. Gül DURMAZ
Prof.Dr. Yurdanur AKGÜN
Prof.Dr. Tercan US
Prof. Dr. Nihal DOĞAN
Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
Doç.Dr.
Yasemin ÖZ
Tıbbi Patoloji:
Prof.Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
Prof.Dr. Serap IŞIKSOY
Yrd.Doç.Dr. Evrim ÇİFTÇİ YILMAZ
1 . D E R S
4
7
6
3
4
2
5
4
4
20
3
8
34
6
19
6
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları:
Prof.Dr. Özcan BÖR
Prof.Dr. A.Kadir KOÇAK
Doç.Dr. Koray HARMANCI
3
4
8
15
Enfeksiyon Hastalıkları:
Doç.Dr. Nurettin ERBEN
2
2
Göğüs Hastalıkları:
Prof.Dr. Emel KURT
2
2
İç Hastalıkları:
Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
Doç.Dr. O.Meltem AKAY
Doç.Dr. Hava ÜSKÜDAR TEKE
Yrd.Doç.Dr. Neslihan ANDIÇ
Öğr.Gör.Dr. Pınar YILDIZ
4
6
1
2
2
Radyoloji:
Prof.Dr. Baki ADAPINAR
Prof.Dr. Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
2
4
16
15
6
MESLEKİ BECERİLER:
20
PDÖ
8
Soru Hazırlama
5
5
65
172
TOPLAM
Kısa Sınav
Kurul Pratik Sınavı
PDÖ
Kurul Teorik Sınavı
107
1
6
Saat : 13.30
Saat : 09.30
03 Ekim 2014
Saat : 09.30
17 Ekim 2014
20
8
7
3.SINIF
1 Kurul
1.Hafta
8:30
9:15
08.09.2014
Pazartesi
YENİ KURULUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ
09:30
10:15
Hekim Olmak, Hasta İçin
Yaşamın Anlamını
Değerlendirme, Hekimlik
Sanatı, Hekimliğin İnsani
Boyutu
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
10:30
11:15
Öykü ve Fizik Muayene:
Genel Değerlendirme 1
Öğr.Gör.Dr.Pınar YILDIZ
11:30
12:15
Öykü ve Fizik Muayene:
Genel Değerlendirme 2
Öğr.Gör.Dr.Pınar YILDIZ
13:30
14:15
Klinik Mikrobiyolojiye Giriş
Doç.Dr.Nilgün KAŞİFOĞLU
14:30
15:15
Mikrobiyolojide Direkt ve
İndirekt Tanı Yöntemleri
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
09.09.2014
Salı
1.KURUL: Hemopoetik ve İmmun Sistem Hastalıkları
10.09.2014
11.09.2014
Çarşamba
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
15:30
16:15
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
16:30
17:15
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
12.09.2014
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücresel ve Hümoral İmmünite 1
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Kompleman Sistemi
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Mikrobiyolojide Moleküler
Tanı Yöntemleri
Prof. Dr. Tercan US
Hücresel ve Hümoral
İmmünite 2
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Lökosit Fonksiyonları
Doç.Dr. Koray HARMANCI
İmmunopatolojiye Giriş
Yrd. Doç.Dr. Evrim ÇİFTÇİ
YILMAZ
İmmün Yetmezlik Hastalıkları
Yrd. Doç.Dr. Evrim ÇİFTÇİ YILMAZ
Mikroorganizma-Konak İlişkileri
Doç. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
Otoimmün Hastalıklar
Yrd. Doç.Dr. Evrim ÇİFTÇİ
YILMAZ
SORU YAZMA
OTURUMU
İmmünomodülatörler
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Enfeksiyon İmmünolojisi 1
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
Konağa Zararlı İmmün Yanıt
Mekanizmaları
Prof. Dr. Tercan US
Allerjik Hastalıklar (Etyoloji,
Patogenez, Tanı) 1
Prof.Dr. Emel KURT
Otoimmünite ve Otoimmün
Hastalıkların Laboratuvar Tanısı ve
Yorumu
Prof. Dr. Tercan US
Allerjik Hastalıklar (Etyoloji,
Patogenez, Tanı) 2
Prof.Dr. Emel KURT
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Enfeksiyon İmmünolojisi 2
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
8
3.SINIF
1 Kurul
2.Hafta
15.09.2014
Pazartesi
8:30
9:15
Allerjik Sorunlarda Tanı ve
Uygulanan Testler – 1
Prof.Dr. A.Kadir KOÇAK
09:30
10:15
Allerjik Sorunlarda Tanı ve
Uygulanan Testler – 2
Prof.Dr. A.Kadir KOÇAK
10:30
11:15
Aşılarda Bağışık Yanıt
Prof.Dr.Yurdanur AKGÜN
11:30
12:15
İmmün Düşkün Konakta
Enfeksiyon Etkenleri
Prof.Dr.Yurdanur AKGÜN
13:30
14:15
Kemoterapotiklere Giriş 1
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
14:30
15:15
16.09.2014
Salı
1.KURUL: Hemopoetik ve İmmun Sistem Hastalıkları
17.09.2014
Çarşamba
KLİNİK UYGULAMA
Hipersensitivite Reaksiyonları 1
Doç.Dr. Koray HARMANCI
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Hipersensitivite Reaksiyonları 2
Doç.Dr. Koray HARMANCI
İmmün Yolla Hasar
Mekanizmaları
Yrd. Doç.Dr. Evrim ÇİFTÇİ
YILMAZ
18.09.2014
Perşembe
19.09.2014
Cuma
İnvaziv Fungal Enfeksiyon
Etkenleri
Doç. Dr. Yasemin ÖZ
İmmün Yetmezlikler 1
Doç.Dr. Koray HARMANCI
İnvaziv Fungal Enfeksiyonlarda
Mikrobiyolojik Tanı
Doç. Dr. Yasemin ÖZ
İmmün Yetmezlikler 2
Doç.Dr. Koray HARMANCI
HIV/ AIDS İmmünopatogenezi
Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN
Hematoloji Bilimine Giriş
Doç.Dr.O.Meltem AKAY
FARMAKOLOJİ
SORU YAZMA
OTURUMU
Megakaryopoez ve Lenfopoez
Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
LAB 1 : T.Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojik Örnek Alınması
ve Transportu
Penisilinler 1
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Tümör ve Transplantasyon
İmmünolojisi
Prof. Dr. Tercan US
Sülfonamidler
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Kemoterapotiklere Giriş 2
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
LAB 1 : T.Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojik Örnek Alınması
ve Transportu
Penisilinler 2
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Sefalosporinler
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
Antianaerobik İlaçlar
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
15:30
16:15
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
İlaç, Besin, Allerjisi
Prof.Dr. A.Kadir KOÇAK
Makrolidler ve Linkozamidler
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Fırsatçı Paraziter Etkenler
Prof.Dr.Nihal DOĞAN
16:30
17:15
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Atopik Dermatit
Prof.Dr. A.Kadir KOÇAK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
9
3.SINIF
1 Kurul
3.Hafta
22.09.2014
Pazartesi
23.09.2014
Salı
8:30
9:15
Hb Sentezi ve O2 Transportu
Yrd.Doç.Dr.Neslihan ANDIÇ
KLİNİK UYGULAMA
Hemostaz 1
Doç.Dr.O.Meltem AKAY
Tümör Kinetiği ve Biyolojisi
Doç.Dr.Murat DİNÇER
09:30
10:15
Hb Yıkımı ve Eritrosit
Metabolizması
Yrd.Doç.Dr.Neslihan ANDIÇ
KLİNİK UYGULAMA
Hemostaz 2
Doç.Dr.O.Meltem AKAY
Tetrasiklinler ve
Kloramfenikoller
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
10:30
11:15
Hemoglobinopatiler ve
Talasemi 1
Prof.Dr.Özcan BÖR
11:30
12:15
Hemoglobinopatiler ve
Talasemi 2
Prof.Dr.Özcan BÖR
13:30
14:15
1.KURUL: Hemopoetik ve İmmun Sistem Hastalıkları
24.09.2014
Çarşamba
25.09.2014
Perşembe
26.09.2014
Cuma
PDÖ I.OTURUM
(Fırsatçı Paraziter Etkenler İle
İlgili)
KLİNİK UYGULAMA
Demir Eksikliği Anemisi
Prof. Dr. Özcan BÖR
Aminoglikozidler
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
KLİNİK UYGULAMA
HEMATOLOJİ
SORU YAZMA
OTURUMU
Kinolonlar
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
LAB 2 : T.Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojide Direkt Tanı
Yöntemleri
RES Tanımı ve Lenf Nodlarının
Non - Neoplastik Hastalıkları 1
Prof. Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
Dalak ve Timus Hastalıkları -1
Prof. Dr.Sare KABUKÇUOĞLU
Kan Transfüzyonu
Doç.Dr.O.Meltem AKAY
14:30
15:15
Myeloid Seri ve
Kompartmanları
Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
LAB 2: T.Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojide İndirekt Tanı
Yöntemleri
RES Tanımı ve Lenf Nodlarının
Non - Neoplastik Hastalıkları 2
Prof. Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
Dalak ve Timus Hastalıkları -2
Prof. Dr.Sare KABUKÇUOĞLU
Hodgkin Lenfoma 1
Prof. Dr.Serap IŞIKSOY
15:30
16:15
Hematopoetik Büyüme
Faktörleri
Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
Mesleki Beceriler
Dar spektrumlu ve Polipeptid
yapılı antibiyotikler
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Vitamin B12 ve Folat
Metabolizması
Doç.Dr.O.Meltem AKAY
Hodgkin Lenfoma 2
Prof. Dr.Serap IŞIKSOY
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10
3.SINIF
1 Kurul
4.Hafta
29.09.2014
Pazartesi
30.09.2014
Salı
1.KURUL: Hemopoetik ve İmmun Sistem Hastalıkları
01.10.2014
Çarşamba
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
PDÖ II.OTURUM
(Fırsatçı Paraziter Etkenler İle
İlgili)
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
02.10.2014
Perşembe
03.10.2014
Cuma
Kemoterapotik ilaç
etkileşmeleri
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
Antimalaryal İlaçlar
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Antibakteriyal Duyarlılık Testleri
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon
Etkenleri
Doc. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
Sepsis 1
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
Antibakteriyal Duyarlılık
Testlerinin Yorumlanması
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Kan-Kemik İliği ve Diğer Vücut
Sıvılarının Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Doc. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
Sepsis 2
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
MİKROBİYOLOJİ
SORU YAZMA
OTURUMU
KISA SINAV
13:30
14:15
Non-Hodgkin Lenfoma -1
Prof. Dr.Serap IŞIKSOY
LAB ( Tıbbi Patoloji)
Uygulama -1
Antibiyotikler ve Etki
Mekanizmaları
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Hematolojik Malignitelere Giriş
Doç.Dr. Havva ÜSKÜDAR TEKE
14:30
15:15
Non-Hodgkin Lenfoma -2
Prof. Dr.Serap IŞIKSOY
LAB ( Tıbbi Patoloji)
Uygulama -1
Antibiyotiklere Direnç
Mekanizmaları
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Kemik İliği Patolojisinin
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
15:30
16:15
Lösemilerde Genetik Tanı 1
Yrd. Doc. Dr. Beyhan D. URAS
Mesleki Beceriler
Kan Hastalıklarının Genetik
Yönü
Yrd. Doc. Dr.Oğuz ÇİLİNGİR
Antiviral ilaçlar 1
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
16:30
17:15
Lösemilerde Genetik Tanı 2
Yrd. Doc. Dr. Beyhan D. URAS
Mesleki Beceriler
Kan Hastalıklarının Genetik
Yönü
Yrd. Doc. Dr.Oğuz ÇİLİNGİR
Antiviral ilaçlar 2
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
11
3.SINIF
1 Kurul
5.Hafta
06.10.2014
Pazartesi
07.10.2014
Salı
1.KURUL: Hemopoetik ve İmmun Sistem Hastalıkları
08.10.2014
Çarşamba
09.10.2014
Perşembe
10.10.2014
Cuma
8:30
9:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Proteomikler 1
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Mineral Metabolizması 1
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
09:30
10:15
RES Yerleşimli Viral Etkenler
Prof. Dr. Tercan US
Proteomikler 2
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Mineral Metabolizması 2
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
10:30
11:15
Viral RES Enfeksiyonlarının
Laboratuvar Tanısı
Prof. Dr. Tercan US
Antianemik ilaçlar
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Kemoterapotiklerin Klinik
kullanımları
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Antifungal ilaçlar
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
SORU YAZMA
OTURUMU
Doku Parazitleri
Prof. Dr. Nihal DOGAN
LAB 3: T.Mikrobiyoloji
Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve
Yorumlaması-1
Radyolojiye Giriş ve Röntgen
Prof.Dr.Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
LAB 4: T.Mikrobiyoloji
Kan ve Kemik İliği Örneklerinin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
14:30
15:15
LAB 3: T.Mikrobiyoloji
Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve
Yorumlaması-2
Radyasyon Sağlığı ve
Radyasyondan Korunma
Prof.Dr.Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
LAB 4: T.Mikrobiyoloji
Kan ve Kemik İliği Örneklerinin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
15:30
16:15
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama 2
16:30
17:15
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama 2
11:30
12:15
KURBAN
BAYRAMI
KURBAN
BAYRAMI
13:30
14:15
3.GÜN
4.GÜN
Kan ve RES Parazitleri
Prof. Dr. Nihal DOGAN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
12
3.SINIF
1 Kurul
6.Hafta
13.10.2014
Pazartesi
8:30
9:15
LAB 1: T.Biyokimya (Hemolizin
etkisi,lenfoma ve ürik asit
yüksekliği)
09:30
10:15
LAB 1
LAB 1: T.Biyokimya (Hemolizin
etkisi,lenfoma ve ürik asit
yüksekliği)
10:30
11:15
LAB: T.Patoloji
Uygulama-3
11:30
12:15
LAB: T.Patoloji
Uygulama-3
13:30
14:15
Ultrasonografi (USG) ve
Bilgisayarlı Tomografi (BT) 1
Prof.Dr. Nevbahar
A.DEĞİRMENCİ
14:30
15:15
Ultrasonografi (USG) ve
Bilgisayarlı Tomografi (BT) 2
Prof.Dr. Nevbahar
A.DEĞİRMENCİ
15:30
16:15
Manyetik Rezonans
Görüntüleme 1
Prof.Dr. Baki ADAPINAR
16:30
17:15
Manyetik Rezonans
Görüntüleme 2
Prof.Dr. Baki ADAPINAR
14.10.2014
Salı
1.KURUL: Hemopoetik ve İmmun Sistem Hastalıkları
15.10.2014
Çarşamba
KURUL PRATİK
SINAVI
Tibbi Mikrobiyolojı Lab.Sınavı
Saat:09.30
Tıbbı Patalojı Sınavı
Saat:13.30
16.10.2014
Perşembe
17.10.2014
Cuma
KURUL TEORİK
SINAVI
Saat:13.30
13
3.SINIF
2.KURUL
DERS PROGRAMI
14
3 . S I N I F
( 2 0
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
2. Ders Kurulu Başkanı
2. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
D O L A Ş I M
DERS ADI
E K İ M
-
2 . D E R S
2 0 1 4
–
0 5
K U R U L U
A R A L I K
2 0 1 4 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Engin YILDIRIM
: Doç.Dr.Deniz ARIK
: Prof.Dr. Emine DÜNDAR
: Doç.Dr. Taner ULUS
v e
S O L U N U M
Teorik Saat
S İ S T E M
H A S T A L I K L A R I
Pratik Saat
Tıbbi Biyokimya:
Prof. Dr. İ. Özkan ALATAŞ
6
Tıbbi Farmakoloji:
Prof. Dr. Kevser EROL
Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL
Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR
14
8
2
5
Tıbbi Mikrobiyoloji:
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Prof.Dr. Tercan US
Doç.Dr.Abdurahman Kiremitçi
Doç.Dr.Yasemin Öz
2
2
1
2
Tıbbi Patoloji:
Prof. Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
Prof.Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN
1
12
7
2
TOPLAM
8
29
2
9
6
26
15
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları :
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Prof. Dr.Arif AKŞİT
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Prof.Dr. A. Kadir KOÇAK
7
1
8
2
Göğüs Hastalıkları :
Prof. Dr. Füsun ALATAŞ
Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ
Prof. Dr. Irfan UÇGUN
Prof.Dr. M.Sinan ERGİNEL
Prof.Dr. Emel KURT
Doç.Dr. Hüseyin YILDIRIM
Doç.Dr. Güntülü AKDOĞAN AK
4
2
3
2
2
2
2
Kardiyoloji:
Prof.Dr.Ahmet ÜNALIR
Prof. Dr. Bülent GÖRENEK
Prof. Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Alparslan BİRDANE
Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI
Doç.Dr. Taner ULUS
2
3
3
5
3
2
Radyaloji:
Prof. Dr. İ. Ragıp ÖZKAN
Yrd.Doç.Dr. Berat ACU
8
2
10
Radyasyon Onkolojisi:
Prof.Dr. Durmuş ETİZ
2
2
18
17
24
18
MESLEKİ BECERİLER:
20
Soru Hazırlama
TOPLAM
127
Kısa Sınav
Saat: 13.30
Kurul Pratik Sınavı
Saat : 09.30
Kurul Teorik Sınavı
Saat : 09.3
20
6
6
60
187
21 Kasım 2014
05 Aralık2014
16
3.SINIF
2 Kurul
1.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
20.10.2014
Pazartesi
GEÇEN KURULUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
Dolaşım Sistemine Giriş ve
Konjenital Kalp Hastalıklarının
Patolojisi
Prof.Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
Ateroskleroz 1
Prof. Dr. Mustafa F. AÇIKALIN
21.10.2014
Salı
22.10.2014
Çarşamba
23.10.2014
Perşembe
24.10.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Hiperlipoproteinemilerin
Tanısında Laboratuvar Testleri
1
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kardiyovasküler Risk Faktörleri
ve Ateroskleroz
Prof.Dr.Ahmet ÜNALIR
Siyanotik Doğumsal Kalp Hast.
(Patofizyoloji ve Klinik)
Prof.Dr.Birsen UÇAR
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Hiperlipoproteinemilerin
Tanısında Laboratuvar Testleri
2
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Çocuklarda Öykü ve Fizik
Muayene: Genel
Değerlendirme 1
Akut Koroner Sendromlar
Prof.Dr.Ahmet ÜNALIR
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
11:30
12:15
Ateroskleroz 2
Prof. Dr. Mustafa F. AÇIKALIN
13:30
14:15
Ateroskleroz - Aterosklerozun
Nedenleri, Biyokimyasal
Oluşumu
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
14:30
15:15
Miyokard İnfarktüsü Patolojisi
Prof. Dr. Mustafa F. AÇIKALIN
15:30
16:15
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Miyokard ile İlgili Lab Testleri 1
(Miyokard İskemisi, Miyokard
İnfarktüsü, Kalp Yetmezliği
Testleri)
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Miyokard ile İlgili Lab Testleri 2
(Miyokard İskemisi, Miyokard
İnfarktüsü, Kalp Yetmezliği
Testleri)
Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Çocuklarda Öykü ve Fizik
Muayene: Genel
değerlendirme2
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
SORU YAZMA
OTURUMU
Mesleki Beceriler
İntrauterin Fetal Sirkülasyon
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Soldan Sağa Şantlı Doğumsal
Kalp Kastalıkları (Patofizyoloji
ve Klinik) 1
Prof.Dr.Birsen UÇAR
Erişkinde Doğumsal Kalp
Hastalıkları
Prof.Dr.Alparslan BİRDANE
Mesleki Beceriler
Obstrüktif Tipte Doğumsal Kalp
Hastalıkları (Patofizyoloji ve
Klinik)
Prof.Dr.Birsen UÇAR
Soldan Sağa Şantlı Doğumsal
Kalp Kastalıkları (Patofizyoloji
ve Klinik) 2
Prof.Dr.Birsen UÇAR
Kalp Kapak Hastalıkları
Fizyopatolojisi
Doç.Dr.Taner ULUS
KLİNİK UYGULAMA
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
17
3.SINIF
2 Kurul
2.Hafta
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
27.10.2014
Pazartesi
8:30
9:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:30
10:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10:30
11:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11:30
12:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
28.10.2014
Salı
29.10.2014
Çarşamba
30.10.2014
Perşembe
31.10.2014
Cuma
Otonom sinir sistemine giriş 1
Prof.Dr.Kevser EROL
Çocukluk çağı myokard
hastalıkları 1
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
KLİNİK UYGULAMA
Otonom sinir sistemine giriş 2
Prof.Dr.Kevser EROL
Çocukluk çağı myokard
hastalıkları 2
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
KLİNİK UYGULAMA
Solunum Sistemi Radyolojisi 1
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
Parasempatomimetikler ilaçlar1
Prof.Dr.Kevser EROL
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA
OTURUMU
Parasempatomimetikler ilaçlar2
Prof.Dr.Kevser EROL
Solunum Sistemi Radyolojisi 2
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
Solunum Sistemi Radyolojisi 5
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
Solunum Sistemi Radyolojisi 3
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
Solunum Sistemi Radyolojisi 6
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
KLİNİK UYGULAMA
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
13:30
14:15
Mesleki Beceriler
14:30
15:15
Mesleki Beceriler
15:30
16:15
Mesleki Beceriler
Solunum Sistemi Radyolojisi 4
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
CUMHURİYET
BAYRAMI
AREFESİ
18
3.SINIF
2 Kurul
3.Hafta
03.11.2014
Pazartesi
8:30
9:15
Göğüs Ağrısı ile Gelen Hastaya
Yaklaşım
Prof.Dr.Bülent GÖRENEK
09:30
10:15
Parasempatolitikler 1
Prof.Dr. Kevser EROL
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
Parasempatolitikler 2
Prof.Dr. Kevser EROL
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
Perikardit, Endokardit
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Akut Romatizmal Ateş
(Patogenez ve Klinik)
Prof.Dr.Birsen UÇAR
LAB 2: T.BİYOKİMYA
Uygulama 4 (ASKH, Lipit
profili)
14:30
15:15
Myokardit
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
LAB 2: T.BİYOKİMYA
Uygulama 4 (ASKH, Lipit
profili)
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
04.11.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
05.11.2014
Çarşamba
06.11.2014
Perşembe
07.11.2014
Cuma
Çocuklarda Kalp Yetmezliği 1:
Etyoloji, Fizyopatoloji,
Sınıflandırma
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
Endotel Biyokimyası ve
Adezyon Molekülleri
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Çocuklarda Kalp Yetmezliği 2:
Tanı
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
Sempatolitik İlaçlar-1
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Kardiyolojide Non-invaziv Tanı
Yöntemleri 1
Doç.Dr.Hüseyin Uğur YAZICI
Sempatolitik İlaçlar-2
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Kardiyolojide İnvaziv Tanı
Yöntemleri 2
Doç.Dr.Hüseyin Uğur YAZICI
Sempatomimetik ilaçlar 2
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
SORU YAZMA
OTURUMU
Ganglionları inhibe ve stimüle
eden İlaçlar
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Erişkinlerde Kalp Yetmezliği 1:
Etyoloji, Fizyopatoloji,
Sınıflandırma
Prof.Dr.Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Kalp Yetmezliği Tedavisi 1
Prof.Dr.Kevser EROL
Antianjinal İlaçlar 1
Prof.Dr. Kevser EROL
Erişkinlerde Kalp Yetmezliği 2:
Tanı
Prof.Dr.Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Kalp Yetmezliği Tedavisi 2
Prof.Dr.Kevser EROL
Antianjinal İlaçlar 2
Prof.Dr. Kevser EROL
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Sempatomimetik ilaçlar 1
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
19
3.SINIF
2 Kurul
4.Hafta
10.11.2014
Pazartesi
11.11.2014
Salı
8:30
9:15
Normal EKG
Prof.Dr.Bülent GÖRENEK
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
Sinoatrial ve Atrioventirküler
Bloklar
Doç.Dr.Hüseyin Uğur YAZICI
10:30
11:15
11:30
12:15
Supraventiküler ve Ventriküler
Aritmiler
Doç.Dr.Taner ULUS
Acil Tedavi Gerektiren Ritm
Bozuklukları
Prof.Dr.Bülent GÖRENEK
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
12.11.2014
Çarşamba
13.11.2014
Perşembe
14.11.2014
Cuma
Hipertansiyon: Etyoloji, Tanı,
Hedefler
Prof.Dr.Alparslan BİRDANE
Arter ve Ven Hastalıkları -1
Prof.Dr.Mustafa.F.AÇIKALIN
Solunum sistemi mikrobiyolojisi
Prof.Dr. Tercan US
Hipertansiyon: Risk Sınıflaması
ve Hipertansif Kriz, Klinik
Değerlendirme
Prof.Dr.Alparslan BİRDANE
Arter ve Ven Hastalıkları -2
Prof.Dr.Mustafa.F.AÇIKALIN
Solunum Sistemi Örneklerinin
Mikrobiyolojik İncelemesi
Prof. Dr. Gül DURMAZ
KLİNİK UYGULAMA
İnfektif Endokardit
Prof.Dr.Zübeyir KILIÇ
Beta Blokerler
Prof.Dr. Kevser EROL
Antitrombotik İlaçlar 1
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
KLİNİK UYGULAMA
PATOLOJİ
SORU YAZMA
OTURUMU
Antitrombotik İlaçlar 2
Prof.Dr.Başar SIRMAGÜL
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Antiaritmik İlaçlar 1
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Antihipertansif İlaçlar 1
Prof.Dr.Kevser EROL
Periferik Vazodilatör İlaçlar
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Pnömoni 1
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
14:30
15:15
Antiaritmik İlaçlar 2
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Antihipertansif İlaçlar 2
Pro Prof.Dr.Kevser EROL ROL
Ani Ölüm
Prof.Dr.Alparslan BİRDANE
Pnömoni 2
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Akut Akciğer Ödemi ve Tedavi
Prof.Dr.Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Prof.Dr.Alparslan BİRDANE
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hipolipidemik etkili ilaçlar
Prof.Dr. Kevser EROL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
20
3.SINIF
2 Kurul
5.Hafta
17.11.2014
Pazartesi
8:30
9:15
Solunum sistemi fizyolojisi
(Klinik Açıdan Solunum Sistemi
Gelişimi)
Prof.Dr.Arif AKŞİT
09:30
10:15
Mycobacterium
Doç.Dr.Yasemin ÖZ
10:30
11:15
Mikobakteri Enfeksiyonlarının
Mikrobiyolojisi
Doç.Dr.Yasemin ÖZ
11:30
12:15
Tüberküloz Patolojisi
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
13:30
14:15
Tüberküloz 1
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
18.11.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
19.11.2014
Çarşamba
Pulmoner Enfeksiyonlar 1
Prof. Dr. Emine DÜNDAR
Pulmoner Enfeksiyonlar 2
Prof. Dr. Emine DÜNDAR
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
Orthomyxovirus (Influenza)
Prof.Dr. Tercan US
Astım 1
(Patogenez, Klinik Özellikler,
Sınıflama)
Prof.Dr.Emel KURT
Üst solunum yolu lezyonları
Prof. Dr. Emine DÜNDAR
Astım 2
(Patogenez, Klinik Özellikler,
Sınıflama)
Prof.Dr.Emel KURT
Tbc, Lepra Tedavisinde
Kulanılan İlaçlar
Doç.Dr. Mahmut ÖZDEMİR
Atelektazi
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
Plevra Hastalıkları 1
Prof.Dr.Muzaffer METİNTAŞ
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
SORU YAZMA
OTURUMU
Plevra Hastalıkları 2
Prof.Dr.Muzaffer METİNTAŞ
LAB: Tıbbi Mikrobiyoloji
Solunum Örneklerinin
İncelenmesi
Stafilokok Enfeksiyonlarının
Mikrobiyolojisi
Prof.Dr.Gül DURMAZ
Mukolitik, Ekspektoran İlaçlar
Doç.Dr. Mahmut ÖZDEMİR
Pulmoner Emboli 1
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KISA SINAV
14:30
15:15
Tüberküloz 2
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
LAB: Tıbbi Mikrobiyoloji
Mycobacterium
Streptokok Enfeksiyonlarının
Mikrobiyolojisi
Doç.Dr.Abdurrahman
KİREMİTÇİ
15:30
16:15
Mesleki Beceriler
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Antitussif İlaçlar
Doç.Dr. Mahmut ÖZDEMİR
Pulmoner Emboli 2
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
Mesleki Beceriler
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
21
3.SINIF
2 Kurul
6.Hafta
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
8:30
9:15
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
1
Doç.Dr.Hüseyin YILDIRIM
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
2
Doç.Dr.Hüseyin YILDIRIM
10:30
11:15
Çocukluk Çağında Solunum
Hastalıklarında Özellikler
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
11:30
12:15
Çocukluk Çağı Plevra
Hastalıkları
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
13:30
14:15
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Patolojisi 1
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
14:30
15:15
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Restriktif Akciğer Hastalıkları
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Dolaşım Sistemi Radyolojisi 1
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
KLİNİK UYGULAMA
Bronkodilatör İlaçlar 1
Doç.Dr. Mahmut ÖZDEMİR
Akciğer Tümörleri 1
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
KLİNİK UYGULAMA
Bronkodilatör İlaçlar 2
Doç.Dr. Mahmut ÖZDEMİR
Akciğer Tümörleri 2
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
Dolaşım ve Solunum Sistemi
Vasküler ve Nonvasküler
Girişimsel Radyolojisi 1
Yrd.Doç.Dr. Berat ACU
ÇOCUK
HASTALIKLARI VE
SAĞLIĞI
SORU YAZMA
OTURUMU
Dolaşım ve Solunum Sistemi
Vasküler ve Nonvasküler
Girişimsel Radyolojisi 2
Yrd.Doç.Dr. Berat ACU
Mesleki Beceriler
Plevra Hastalıkları patolojisi
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
Vasküler Akciğer Hastalıkları
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
Akciğer Kanser Tedavisinde
Radyoterapi 1
Prof.Dr. Durmuş ETİZ
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Patolojisi 2
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
Mesleki Beceriler
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalıkarı 1
Prof.Dr.Sinan ERGİNEL
Akciğer Kanseri 1
Doç.Dr.Güntülü AK
Akciğer Kanser Tedavisinde
Radyoterapi 2
Prof.Dr. Durmuş ETİZ
15:30
16:15
Mesleksel Akciğer Hastalıkları
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -3
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalıkarı 2
Prof.Dr.Sinan ERGİNEL
Akciğer Kanseri 2
Doç.Dr.Güntülü AK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -3
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Dolaşım Sistemi Radyolojisi 2
Prof.Dr.İ. Ragıp ÖZKAN
22
3.SINIF
2 Kurul
7.Hafta
2.KURUL: Dolaşım ve Solunum Sistemi
01.12.2014
Pazartesi
02.12.2014
Salı
03.12.2014
Çarşamba
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
KURUL PRATİK
SINAVI
2 Aralık 2014 Salı
Patalojı Saat:9.30
KURUL TEORİK
SINAVI
SAAT: 9.30
Mesleki beceriler Saat:13.30
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
23
3.SINIF
3.KURUL
DERS PROGRAMI
24
3 . S I N I F
( 0 8
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
3. Ders Kurulu Başkanı
3. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
S İ N D İ R İ M ,
A R A L I K
3 . D E R S
2 0 1 4
–
2 3
K U R U L U
O C A K
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR.
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Engin YILDIRIM
: Doç.Dr.Deniz ARIK
: Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
: Yrd.Doç.Dr. Deniz ARIK
E N D O K R İ N
DERS ADI
-
B E S L E N M E v e M E T A B O L İ Z M A
H A S T A L I K L A R I
S İ S T E M
Teorik Saat
Pratik Saat
TOPLAM
Tıbbi Biyokimya:
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
12
8
20
Tıbbi Farmakoloji:
Prof.Dr.Kevser EROL
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
1
5
2
8
Tıbbi Genetik:
Prof.Dr.Sevilhan ARTAN
1
Tıbbi Mikrobiyoloji:
Prof.Dr.Yurdanur AKGÜN
Prof.Dr.Gül DURMAZ
Prof.Dr.Nihal DOĞAN
Doç.Dr.Abdurrahman KİREMİTÇİ
Doç.Dr.Nilgün KAŞİFOĞLU
3
3
2
4
2
16
1
6
20
25
Tıbbi Patoloji:
Prof.Dr.Özgül PAŞAOĞLU
Prof.Dr.Serap IŞIKSOY
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
Yrd..Doç.Dr.Deniz ARIK
Yrd.Doç.Dr.Funda CANAZ
10
3
8
1
9
Ağız ve Diş Sağlığı:
Yrd.Doç.Dr.Emre MUMCU
Yrd.Doç.Dr.Arzu BEKLEN
2
Çocuk Sağ. Ve Hastalıkları:
Prof.Dr.Sultan D.AYDOĞDU
Prof.Dr.Birgül KIREL
Prof.Dr.Enver ŞİŞEK
5
3
4
Çocuk Cerrahisi:
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
2
2
Enfeksiyon Hastalıkları:
Prof.Dr.Elif DOYUK KARTAL
2
2
İç Hastalıkları:
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
Prof.Dr.Aysen AKALIN
Öğr.Gör.Dr.Pınar YILDIZ
Prof.Dr.Belgin Efe
Prof.Dr.Nur Kebapçı
8
6
2
7
Radyoloji:
Prof.Dr.Mahmut KEBAPÇI
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
Yrd.Doç.Dr.Berat ACU
4
1
1
Plastik, Rek.ve Estetik Cerrahi:
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
1
10
4
2
12
24
26
3
6
1
Soru Hazırlama
TOPLAM
41
127
5
5
53
180
10 OCAK 2014:
Kısa Sınav
03-04-05-06 ŞUBAT 2014: Kurul Pratik Sınavı
Kurul Teorik Sınavı
Saat: 15.30
Saat : 09.30
Saat : 09.30
09 Ocak 2015
23 Ocak 2015
26
3.SINIF
3 Kurul
1.Hafta
8:30
9:15
3.KURUL: Sindirim, Endokrin Beslenme ve Metabolizma Sistemi
08.12.2014
Pazartesi
ESKİ KURULUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Doç.Dr.Nilgün KAŞİFOĞLU
09.12.2014
Salı
10.12.2014
Çarşamba
11.12.2014
Perşembe
12.12.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Ön Hipofiz Hastalıkları
Hiperprolaktinemi, Prolaktin
Eksikliği
Prof.Dr.Aysen AKALIN
Ön Hipofiz Yetmezliği
Prof.Dr.Birgül KIREL
Hipotalamus Hastalıkları
Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI
Ön Hipofiz Hastalıkları
(Akromegali, Büyüme Hormonu
Eksikliği, Gonadotropin Salgı
Bozuklukları , Hipofiz
Yetmezliği)
Prof.Dr.Aysen AKALIN
Arka Hipofiz Hastalıkları
(Diabetes İnsipitus)
Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI
Tiroid Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
(Tiroidin Lab. Değ. ve Yorumları)
Prof.Dr.Belgin EFE
KLİNİK UYGULAMA
Hipofiz Hastalıkları Patolojisi 1
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
Arka Hipofiz Hastalıkları,
Hiperosmolar Durumlar,
Hipernatremi
Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI
Tiroid Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
(Görüntüleme Yöntemlerinin
Yorumlanması)
Prof.Dr.Belgin EFE
KLİNİK UYGULAMA
Hipofiz Hastalıkları Patolojisi 2
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
SORU YAZMA
OTURUMU
Paratiroid ve Tiroid Hastalıkları 1
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
09:30
10:15
Hasta ve Hasta Yakınları ile
Etkin iletişim
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
10:30
11:15
Öykü ve Fizik Muayene: Genel
değerlendirme 1
Öğr.Gör.Dr.Pınar YILDIZ
11:30
12:15
Öykü ve Fizik Muayene: Genel
değerlendirme 2
Öğr.Gör.Dr.Pınar YILDIZ
13:30
14:15
Karaciğer Fonksiyon Testleri 1
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
LAB 3: T.BİYOKİMYA
(Hepatit, Transaminazlar)
Karaciğer Fonksiyon Testleri 3
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Hipotalamus Hormon İlaçları
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Paratiroid ve Tiroid Hastalıkları 2
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
14:30
15:15
Karaciğer Fonksiyon Testleri 2
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
LAB 3: T.BİYOKİMYA
(Hepatit, Transaminazlar)
Karaciğer Fonksiyon Testleri 4
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Hipofiz Hormon İlaçları
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Paratiroid ve Tiroid Hastalıkları 3
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
27
3.SINIF
3 Kurul
2.Hafta
3.KURUL: Sindirim, Endokrin Beslenme ve Metabolizma Sistemi
15.12.2014
Pazartesi
16.12.2014
Salı
17.12.2014
Çarşamba
18.12.2014
Perşembe
19.12.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Hipotiroidi Belirtileri, Bulguları,
Sebepleri, İyot Eksikliği ve
Fazlalığına İlişkin Patolojiler,
Miksödem Koması)
Prof.Dr.Belgin EFE
Diyabetes Mellitusun Fizyopatolojisi,
Tanısı, Sınflaması,
(Glukoz tolerans bozuklukları, Laboratuar,
İzleme Metotları, MODY, Gestasyonel
Diyabet, LADA)
Prof.Dr. Belgin EFE
Kalsiyum Metabolizması ve İlgili
Hastalıkları
Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK
Tiroiditler
(Akut, Subakut, Kronik
Tiroiditler, Belirtileri, Bulguları,
Tanı Yöntemleri, Nontoksik Difüz
Nodüler Guatr)
Prof.Dr.Belgin EFE
Sürrenal Hastalıkları 1
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
Kalsiyum Dengesini Etkileyen İlaçlar
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Tiroid Hormon ve İlaçları
Prof.Dr. Kevser EROL
Sürrenal Hastalıkları 2
Prof.Dr.Emine DÜNDAR
Kemik Metabolizması ve Belirleyicileri 1
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
TIBBİ
BİYOKİMYA
SORU YAZMA
OTURUMU
Kemik Metabolizması ve Belirleyicileri 2
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Adrenal Korteks Hastalıkları (Primer
Adreno Kortikal Yetmezlik Hipo
Aldesteronozim)
Prof.Dr.Aysen AKALIN
8:30
9:15
Tirotoksikoz 1
(Graves Hast., Tiroid Fırtınası,
Toksik adenom, Toksik MNG,
TSH’ye bağlı Hipertiroidi)
Prof.Dr.Belgin EFE
09:30
10:15
Tirotoksikoz 2
(Belirtileri ve Bulguları, Hipertiroidli
ve Hiopertiroidsiz Tirotoksikoz
Sebepleri, Tanı Yöntemleri)
Prof.Dr.Belgin EFE
10:30
11:15
Gastrik,pankreatik ve intestinal
Fonksiyon Testleri 1
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
11:30
12:15
Gastrik,pankreatik ve intestinal
Fonksiyon Testleri 2
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
13:30
14:15
Hipoparatiroidi
Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Pankreas Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Deniz ARIK
Oral Antidiyabetikler
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
14:30
15:15
Ağız ve Diş Sağlığı 1
Yrd.Doç.Dr.Emre MUMCU
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Pankreasın Endokrin
Hastalıkları
Prof.Dr. Emine DÜNDAR
İnsülin
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Adrenal Korteks Hastalıkları (Primer
Aldesteronizm, Cushing Sendromu)
Prof.Dr.Aysen AKALIN
15:30
16:15
Ağız ve Diş Sağlığı 2
Yrd.Doç.Dr.Emre MUMCU
LAB 4: T.BİYOKİMYA
(Pankreatit, Amilaz)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB 4: T.BİYOKİMYA
(Pankreatit, Amilaz)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
28
3.SINIF
3 Kurul
3.Hafta
22.12.2014
Pazartesi
8:30
9:15
Sürrenal ve Korteks Hormonları
Prof.Dr.Birgül KIREL
09:30
10:15
Sürrenal Hipofonksiyonu –
Hiperfonksiyonu
Prof.Dr.Birgül KIREL
10:30
11:15
Endokrin Sistem ile İlgili
Laboratuvar Testleri 1
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
11:30
12:15
Endokrin Sistem ile İlgili
Laboratuvar Testleri 2
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
13:30
14:15
Gastrik, kolorektal, meme
kanserleri genetiği
Prof.Dr.Sevilhan ARTAN
14:30
15:15
3.KURUL: Sindirim, Endokrin Beslenme ve Metabolizma Sistemi
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
Salı
Çarşamba
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Adrenal Korteks Hastalıkları
(Adrenal Androjen Fazlalığı
Sendromları
Prof.Dr.Aysen AKALIN
Adrenal Medulla Hastalıkları
(Feokromositoma ve
Paragangliomalar)
Prof.Dr.Aysen AKALIN
26.12.2014
Cuma
Kortikosteroidler 1
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Memenin Malign Tümörleri 1
Prof.Dr. Serap IŞIKSOY
Kortikosteroidler 2
Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR
Memenin Malign Tümörleri 2
Prof.Dr. Serap IŞIKSOY
KLİNİK UYGULAMA
Ağız ve Diş Sağlığı 3
Yrd.Doç.Dr.Arzu BEKLEN
Benign Proliferatif Meme
Hastalıkları
Prof.Dr. Serap IŞIKSOY
Oral Kavite Hastalıkları
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
KLİNİK UYGULAMA
Ağız ve Diş Sağlığı 4
Yrd.Doç.Dr.Arzu BEKLEN
SORU YAZMA
OTURUMU
Meme Radyolojsi
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Hipo ve Hiperglisemi
Durumlarında Lab. Testleri 1
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Gonad Hastalıkları 1
Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK
Özafagus Hastalıkları 1
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Hipo ve Hiperglisemi
Durumlarında Lab. Testleri 2
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Gonad Hastalıkları 2
Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK
Özafagus Hastalıkları 2
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
29
3.KURUL: Sindirim, Endokrin Beslenme ve Metabolizma Sistemi
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
3.SINIF
3 Kurul
4.Hafta
29.12.2014
Pazartesi
8:30
9:15
Disfajili Hastaya Yaklaşım
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
09:30
10:15
Mide Asit Sekresyonunun
Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
10:30
11:15
Mide ve Duodenum Hastalıkları
1
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
11:30
12:15
Mide ve Duodenum Hastalıkları
2
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
13:30
14:15
Mide ve Duodenum Hastalıkları
3
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -3
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
14:30
15:15
Peptik Ülser Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar 1
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -3
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15:30
16:15
Peptik Ülser Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar 2
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
LAB 5: T.BİYOKİMYA
(Osteoprotik Fraktür, ALP)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB 5: T.BİYOKİMYA
(Osteoprotik Fraktür, ALP)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
02.01.2015
Cuma
Malabsorbsiyon Sendromları 1
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Malabsorbsiyon Sendromları 2
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Tükrük Bezi Hastalıkları
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Helicobacter Pylori ve
Mikrobiyolojik Tanısı
Doç. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
YILBAŞI
TATİLİ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30
3.SINIF
3 Kurul
5.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
05.01.2015
Pazartesi
Çocuklarda Öykü ve Fizik
Muayene: Genel
Değerlendirme 1
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
Çocuklarda Öykü ve Fizik
Muayene: Genel
Değerlendirme 2
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
3.KURUL: Sindirim, Endokrin Beslenme ve Metabolizma Sistemi
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09.01.2015
Cuma
İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
Enterik Bakterilerin Genel
Özellikleri
Doç. Dr. Abdurrahman
KİREMİTÇİ
Kolon Divertikülleri
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
Antidiyareik İlaçlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
Shigella
Doç. Dr. Abdurrahman
KİREMİTÇİ
Doğumsal metabolik
hastalıklara genel yaklaşım
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Akut Gastroenteritler ve Besin
zehirlenmeleri 1
Prof.Dr.Elif DOYUK KARTAL
Laksatif ve Purgatif İlaçlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
1
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Akut Gastroenteritler ve Besin
zehirlenmeleri 2
Prof.Dr.Elif DOYUK KARTAL
SORU YAZMA
OTURUMU
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
2
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
10:30
11:15
Gastrik Mukozal Agresiv ve
Dejeneratif Faktörler ve Gastrit
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
11:30
12:15
Absorbsiyon ve
Malabsorbsiyon Testleri
Prof.Dr.Ayşegül H. ÖZAKYOL
13:30
14:15
İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
Patolojisi 1
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -4
Vitaminler
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Çocuklarda Beslenmenin Temel
İlkeleri 1
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Glikojen Depo Hastalıkları
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
14:30
15:15
İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
Patolojisi 2
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -4
Mineraller
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Çocuklarda Beslenmenin Temel
İlkeleri 2
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Lipid Depo Hastalıkları
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
15:30
16:15
İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
Patolojisi 3
Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU
LAB 6: T.BİYOKİMYA
Glukoz tayini, OGTT,
Ketoasidoz)
Emetik ve Antiemetik İlaçlar
Doç.Dr. Engin YILDIRIM
Vibriolar, Campylobacter
Doç. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB 6: T.BİYOKİMYA
Glukoz tayini, OGTT,
Ketoasidoz
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KISA SINAV
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
31
3.SINIF
3 Kurul
6.Hafta
3.KURUL: Sindirim, Endokrin, Beslenme ve Metabolizma Sistemi
12.01.2015
Pazartesi
13.01.2015
Salı
14.01.2015
Çarşamba
15.01.2015
Perşembe
16.01.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
E.Coli
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Gastrointestinal Sistem
Vasküler ve Nonvasküler
Girişimsel Radyolojsi
Yrd.Doç.Dr.Berat ACU
Biliyer Sistem Patolojisi 1
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Klebsiella, Enterobacter,
Proteus, Yersinia
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
6
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Biliyer Sistem Patolojisi 2
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
7
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Viral Hepatitlerin
Mikrobiyolojik Tanısı
Prof.Dr.Yurdanur AKGÜN
SORU YAZMA
OTURUMU
Enfeksiyöz İshallerde
Mikrobiyolojik Tanı
Prof. Dr. Gül DURMAZ
8:30
9:15
Salmonella
Doç. Dr. Abdurrahman
KİREMİTÇİ
09:30
10:15
Salmonella enf. Mikrobiyolojik
tanısı
Doç. Dr. Abdurrahman
KİREMİTÇİ
10:30
11:15
GİS Parazitleri
Prof.Dr.Nihal DOĞAN
11:30
12:15
GİS Parazitlerinin Laboratuvar
Tanısı
Prof.Dr.Nihal DOĞAN
13:30
14:15
Sindirim Sistemi Radyolojisi 1
Prof.Dr. Mahmut KEBAPÇI
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -5
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
3
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Hepatit Virusları (HAV,HBV)
Prof.Dr.Yurdanur AKGÜN
Hepatopankreaotikobiliyer
Sistem Radyolojsi 1
Prof.Dr.Mahmut KEBAPÇI
14:30
15:15
Sindirim Sistemi Radyolojisi 2
Prof.Dr. Mahmut KEBAPÇI
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -5
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
4
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Hepatit Virusları
(HCV,HDV,HEV)
Prof.Dr.Yurdanur AKGÜN
Hepatopankreaotikobiliyer
Sistem Radyolojsi 2
Prof.Dr.Mahmut KEBAPÇI
15:30
16:15
Ektoparazitik İlaçlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
Karaciğer Hastalıkları Patolojisi
5
Yrd.Doç.Dr. Funda CANAZ
Antihelmintik ve Amibiyazis
Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Doç.Dr. Engin YILDIRIM
16:30
17:15
Diğer sindirim sistemi ilaçları
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
LAB: Tıbbi Mikrobiyoloji
Uygulama 1
GİS Bakterilerinin
Tanımlanması
LAB: Tıbbi Mikrobiyoloji
Uygulama 1
GİS Bakterilerinin
Tanımlanması
LAB: Tıbbi Mikrobiyoloji
Uygulama 2
GİS Bakterilerinin
Tanımlanması
LAB: Tıbbi Mikrobiyoloji
Uygulama 2
GİS Bakterilerinin
Tanımlanması
LAB : Mikrobiyoloji
Uygulama
GİS Örneklerinin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
LAB : Mikrobiyoloji
Uygulama
GİS Örneklerinin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
32
3.SINIF
3 Kurul
7.Hafta
3.KURUL: Sindirim, Endokrin Beslenme ve Metabolizma Sistemi
19.01.2015
Pazartesi
20.01.2015
Salı
21.01.2015
Çarşamba
22.01.2015
Perşembe
23.01.2015
Cuma
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
KURUL PRATİK
SINAVI
20 Ocak 2015 Salı
(Patalojı 10 saat, Biyokimya 8 saat, Mikrobiyolojı 6 saat Ortak sınav?)
Saat:9.30
KURUL TEORİK
SINAVI
Saat:9.30
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
33
3.SINIF
4.KURUL
DERS PROGRAMI
34
3 . S I N I F
( 0 9
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
4. Ders Kurulu Başkanı
4. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
S İ N İ R
-
Ş U B A T
4 . D E R S
2 0 1 5
– 2 0
K U R U L U
M A R T
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof.Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Engin YILDIRIM
: Doç.Dr.Deniz ARIK
: Prof.Dr. Başar SIRMAGÜL
: Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
v e
DERS ADI
H A R E K E T
S İ S T E M
H A S T A L I K L A R I
Teorik Saat
Pratik Saat
TOPLAM
Tıbbi Biyokimya:
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
2
6
8
Tıbbi Farmakoloji:
Prof.Dr. Kevser EROL
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Prof.Dr. Başar SIRMAGÜL
9
10
6
Tıbbi Genetik:
Prof.Dr. Sevilhan ARTAN
Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
Tıbbi Mikrobiyoloji:
Prof.Dr. Tercan US
Prof.Dr.Nihal DOĞAN
Tıbbi Patoloji:
Prof.Dr. Sare KABUKÇUOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ YILMAZ
25
2
2
4
1
1
2
7
8
4
19
35
Beyin ve Sinir Cerrahisi:
Öğr.Gör.Dr.Emre ÖZKARA
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları:
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Yrd.Doç.Dr.Kürşat Bora ÇARMAN
11
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Yrd. Doç.Dr. Saniye Tülin FİDAN
1
12
1
4
4
Enfeksiyon Hastalıkları:
Doç.Dr. Nurettin ERBEN
Nöroloji:
Prof.Dr. Oğuz ERDİNÇ
Prof.Dr. Nevzat UZUNER
Prof.Dr. Belgin Demet Ö. ADAPINAR
Doç. Dr. Ceyhan KUTLU
Doç. Dr. Serhat ÖZKAN
Doç. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR
Yrd. Doç.Dr. Demet Funda Baş
Yrd.Doç.Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
1
1
Ortopedi ve Travmatoloji:
Prof.Dr. Erol GÖKTÜRK
1
Radyoloji:
Prof.Dr. Baki ADAPINAR
Doç.Dr.. Cüneyt ÇALIŞIR
Yrd.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları:
Prof.Dr. Gökay AKSARAY
Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
Doç.Dr.
KALENDER GÜLEÇ
MESLEKİGülcan
BECERİLER:
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
PDÖ
Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
Soru Hazırlama
TOPLAM
07-10 MART 2014:
17-18-19-20 MART 2014:
21 MART 2014:
3
2
2
1
2
1
2
3
20
1
3
4
3
10
2
3
3
2
2
12
20
20
8
105
PDÖ
Kısa Sınav
Kurul Pratik Sınavı
Kurul Teorik Sınavı
16
Saat: 08.30
Saat 13.30
Saat : 09.30
Saat : 09.30
8
5
5
59
164
27 Şubat 2015
20 Mart 2015
36
3.SINIF
4 Kurul
1.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
09.02.2015
Pazartesi
ESKİ KURULUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Prof.Dr. Başar SIRMAGÜL
Analitik Düşünme, Sentez ve
Değerlendirme Süreçleri,
Problem Çözme, Neden- Sonuç
İlişkilerini Kurabilmede Yetkinlik
Prof.Dr.Belgin Demet
ÖZBABALIK ADAPINAR
10.02.2015
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
4.KURUL: Sinir ve Hareket Sistemi
11.02.2015
Çarşamba
12.02.2015
Perşembe
13.02.2015
Cuma
Serebro Vasküler Yapı
Fonksiyonel Anatomisi-1
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
Yüksek Kortikal Fonksiyon
Hastalıkları
Prof.Dr.Belgin Demet
ÖZBABALIK ADAPINAR
Öykü ve Fizik Muayene: Genel
Değerlendirme 1
Yrd.Doç.Dr.Gülnur TEKGÖL
UZUNER
Serebro Vasküler Yapı
Fonksiyonel Anatomisi-2
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
Ekstrapiramidal Sistem
Hastalıkları-1
Doç.Dr.Serhat ÖZKAN
Öykü ve Fizik Muayene: Genel
Değerlendirme 2
Yrd.Doç.Dr.Gülnur TEKGÖL
UZUNER
10:30
11:15
Çocuk Nörolojisine Giriş
Doç.Dr.Coşkun YARAR
KLİNİK UYGULAMA
SSS ilaçlarına Giriş 1
Prof.Dr. Kevser EROL
Ekstrapiramidal Sistem
Hastalıklar-2
Doç.Dr.Serhat ÖZKAN
Nöroimmünoloji
Doç.Dr. Ceyhan KUTLU
11:30
12:15
Çocuklarda Nöromotor Gelişme 1
Doç.Dr. Coşkun YARAR
KLİNİK UYGULAMA
SSS ilaçlarına Giriş 2
Prof.Dr. Kevser EROL
SORU YAZMA
OTURUMU
Mental Retardasyonlu Hastaya
Yaklaşım
Doç.Dr. Coşkun YARAR
13:30
14:15
Çocuklarda Nöromotor Gelişme 2
Doç.Dr. Coşkun YARAR
LAB 7: T.BİYOKİMYA
(Hiper ve Hipo Glisemi
Durumlarında Lab. Test.)
Bilinç Bozuklukları
Doç.Dr.A.Özcan ÖZDEMİR
Beyin ve İskelet Sistemi
Gelişiminin Genetik Yönü
Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
Hasta ve Hasta Yakınlarıyla
İletişim
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
14:30
15:15
Vücut Sıvıları Biyokimyası 1
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
LAB 7: T.BİYOKİMYA
(Hiper ve Hipo Glisemi
Durumlarında Lab. Test.)
Refleksler
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
Beyin ve İskelet Sistemi Gelişimi
Anomalilerinin Genetik Yönü
Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
Kanser Hastasıyla İletişim
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
15:30
16:15
Vücut Sıvıları Biyokimyası 2
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Beyin ve Sinir Cerrahisine Giriş
ve Temel Kavramlar 1
Öğr.Gör.Dr. Emre ÖZKARA
Beyin ve Sinir Cerrahisine Giriş
ve Temel Kavramlar 2
Öğr.Gör.Dr. Emre ÖZKARA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
37
3.SINIF
4 Kurul
2.Hafta
4. KURUL: Sinir ve Hareket Sistemi
16.02.2015
Pazartesi
17.02.2015
Salı
18.02.2015
Çarşamba
19.02.2015
Perşembe
20.02.2015
Cuma
8:30
9:15
İstemli Hareket 1 ve 2. Motor
Nöron Sinir Kas -1
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
KLİNİK UYGULAMA
Dejeneratif Santral Sinir
Sistemi Hastalıkları
Doç.Dr.Coşkun YARAR
Paroksismal Bozukluklar
Yrd.Doç.Dr.Gülnur TEKGÖL
UZUNER
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:30
10:15
Motor Nöron Hastalıkları
Prof.Dr.O.Oğuz ERDİNÇ
Dejeneratif S.S.S. Hastalıkları
Patolojisi
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
Nörokutanöz Hastalıklar
Yrd.Doç.Dr. Kürşat Bora
ÇARMAN
Demiyelizasyon
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
10:30
11:15
Çocukluk Çağı Konvülsiyonları
ve Epileptik Sendromlar 1
Doç.Dr.Coşkun YARAR
Alkoller
Prof.Dr.Kevser EROL
Nöroradyolojik İnceleme ve
Algoritma
Prof.Dr.Baki ADAPINAR
Prof.Dr .Sare KABUKÇUOĞLU
11:30
12:15
Çocukluk Çağı Konvülsiyonları
ve Epileptik Sendromlar 2
Doç.Dr.Coşkun YARAR
KLİNİK UYGULAMA
PSİKİYATRİ
SORU YAZMA
OTURUMU
Kas Hastalıkları
Prof.Dr.Sare KABUKÇUOĞLU
13:30
14:15
Antiepileptik İlaçlar 1
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
LAB 8: T.BİYOKİMYA
(Plevral Efüzyon ve Mai
İncelemeleri)
Santral Sinir Sistemi Radyolojisi
1
Yrd.Doç.Dr.Suzan ŞAYLISOY
Parkinson ve Nörodejeneratif
Hastalıkların Tedavisi
Prof.Dr Fatma Sultan KILIÇ
Baş-Boyun Radyolojisi
Prof.Dr.Baki ADAPINAR
14:30
15:15
Antiepileptik İlaçlar 2
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
LAB 8: T.BİYOKİMYA
(Plevral Efüzyon ve Mai
İncelemeleri)
Santral Sinir Sistemi Radyolojisi
2
Yrd.Doç.Dr.Suzan ŞAYLISOY
Kas ve Nöromüsküler Kavşak
Hastalıkları 1
Doç.Dr.Coşkun YARAR
Omurga ve Omurilik Radyolojisi
Prof.Dr.Baki ADAPINAR
15:30
16:15
Santral ve Periferik Sinir
Sisteminin Hücre ve Doku
Değişikliği Patolojisi
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
Santral Sinir Sistemi Radyolojisi
3
Yrd.Doç.Dr.Suzan ŞAYLISOY
Kas ve Nöromüsküler Kavşak
Hastalıkları 2
Doç.Dr.Coşkun YARAR
Mesleki Beceriler
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Eklem Hastalıkları
38
3.SINIF
4 Kurul
3.Hafta
4. KURUL: Sinir ve Hareket Sistemi
23.02.2015
Pazartesi
24.02.2015
Salı
25.02.2015
Çarşamba
26.02.2015
Perşembe
27.02.2015
Cuma
8:30
9:15
S.S.S. Konjenital ve Travmatik
Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Şizofreni
Yrd.Doç.Dr.Ferdi KÖŞGER
Santral Sinir Sistemi Tümör
Genetiği
Prof.Dr.Sevilhan ARTAN
09:30
10:15
S.S.S. Gelişim Anomalileri
Doç.Dr.Coşkun YARAR
Ortopedi ve Travmatolojiye
Giriş ve genel kavramlar
Prof.Dr.Erol GÖKTÜRK
Yumuşak Doku Tümörleri,
Evrelendirme ve Derecelendirme
Prof.Dr .Sare KABUKÇUOĞLU
Birinci Basamakta Acil Psikiyatrik
Hastaya Yaklaşım
Yrd.Doç.Dr.Ferdi KÖŞGER
Çocukluk Çağı SSS. Enfeksiyonları
Doç.Dr.Coşkun YARAR
Sinir Sistemi Tümörleri-1
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
SORU YAZMA
OTURUMU
Sinir Sistemi Tümörleri-2
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
Hipnotik ve Sedatif ve
Anksiyolitik İlaçlar 1
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
Hipnotik ve Sedatif ve
Anksiyolitik İlaçlar 2
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Tetanoz
Doç.Dr.Nurettin ERBEN
LAB 9:T.BİYOKİMYA
(BOS İncelemeleri)
Bakteriyel ve Viral SSS
Enfeksiyon Etkenleri
Prof.Dr. Tercan US
LAB 9:T.BİYOKİMYA
(BOS İncelemeleri)
15:30
16:15
Fungal ve Paraziter SSS
Enfeksiyon Etkenleri
Prof.Dr.Nihal DOĞAN
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Olgu Örnekleriyle Nörolojik
Öykü ve Muayene
Yrd.Doç.Dr.Demet Funda
BAŞ
Başağrısı Nedenleri ve
Patogenezi
Prof.Dr.Nevzat UZUNER
Santral S.Sisteminin
İnflamasyonları ve Damarsal
Hastalıkları -1
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
Santral S.Sisteminin
İnflamasyonları ve Damarsal
Hastalıkları -2
Yrd.Doç.Dr.Evrim ÇİFTÇİ
Tipik Nöroleptikler
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
KISA SINAV
Atipik Nöroleptikler
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
39
3.SINIF
4 Kurul
4.Hafta
4. KURUL: Sinir ve Hareket Sistemi
02.03.2015
Pazartesi
03.03.2015
Salı
04.03.2015
Çarşamba
05.03.2015
Perşembe
8:30
9:15
Derinin İnflamutuar Lezyonları,
Makroskobik Patolojisi
Prof.Dr .Sare KABUKÇUOĞLU
KLİNİK UYGULAMA
Narkotik olmayan Analjezikler 1
Prof.Dr .Başar SIRMAGÜL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:30
10:15
Derinin Hamartomları, Benign
ve Pigmente Tümörleri
Prof.Dr .Sare KABUKÇUOĞLU
Narkotik olmayan Analjezikler 2
ve Gut Tedavisi
Prof.Dr .Başar SIRMAGÜL
Genel Anestezik İlaçlar 1
Prof.Dr .Kevser EROL
10:30
KLİNİK UYGULAMA
06.03.2015
Cuma
PDÖ I. OTURUMU
Kemiğin Non-Neoplastik
Hastalıkları ve Tümör Benzeri
Lezyonları, İskelet Displazisi
Prof.Dr .Sare KABUKÇUOĞLU
Genel Anestezik İlaçlar 2
Prof.Dr .Kevser EROL
Narkotik Analjezikler 1
Prof.Dr .Başar SIRMAGÜL
KLİNİK UYGULAMA
11:15
11:30
12:15
Narkotik Analjezikler 2
Prof.Dr .Başar SIRMAGÜL
KLİNİK UYGULAMA
Kemik Tümörleri
Prof.Dr.Sare KABUKÇUOĞLU
SORU YAZMA
OTURUMU
13:30
14:15
Duygu Durum Bozuklukları 1
Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Antidepresan İlaçlar 1
Prof.Dr .Kevser EROL
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 1
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
14:30
15:15
Duygu Durum Bozuklukları 2
Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Antidepresan İlaçlar 2
Prof.Dr .Kevser EROL
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 2
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 3
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 4
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
40
3.SINIF
4 Kurul
5.Hafta
4. KURUL: Sinir ve Hareket Sistemi
09.03.2015
Pazartesi
8:30
9:15
09:30
10:15
10.03.2015
Salı
11.03.2015
Çarşamba
12.03.2015
Perşembe
13.03.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Psikiyatride Hasta - Hekim
İletişimi
Prof.Dr. Gökay AKSARAY
Çocuk ve Ergen Hasta ile
İletişim
Yrd.Doç.Dr.S.Tülin FİDAN
Çocukluk dönemi Ruhsal
Hastalıklar-1
Yrd.Doç.Dr.S.Tülin FİDAN
Çocuk istismarı
Yrd.Doç.Dr.S.Tülin FİDAN
Çocukluk dönemi Ruhsal
Hastalıklar-2
Yrd.Doç.Dr.S.Tülin FİDAN
KLİNİK UYGULAMA
Anksiyete Bozukluğu
Prof.Dr.Gökay AKSARAY
KLİNİK UYGULAMA
Lokal Anestezik İlaçlar1
Prof.Dr .Kevser EROL
SSS Stimülanları
Prof.Dr Fatma Sultan KILIÇ
Alkol Madde Bağımlılığı
Doç.Dr.Gülcan K.GÜLEÇ
KLİNİK UYGULAMA
Lokal Anestezik İlaçlar2
Prof.Dr .Kevser EROL
SORU YAZMA
OTURUMU
Organik Mental Bozukluklar
Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
Mesleki Beceriler
PDÖ II. OTURUMU
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Nöromüsküler Bloke Edici
İlaçlar
Prof.Dr .Başar SIRMAGÜL
Santral Kas Gevşeticiler
Prof.Dr .Başar SIRMAGÜL
14:30
15:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Psikiyatride Öykü ve Muayene
1
Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ
Bağımlılık yapan İlaçlar 1
Prof.Dr Fatma Sultan KILIÇ
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Psikiyatride Öykü ve Muayene
2
Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ
Bağımlılık yapan İlaçlar 2
Prof.Dr Fatma Sultan KILIÇ
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
Mesleki Beceriler
41
3.SINIF
4 Kurul
6.Hafta
16.03.2015
Pazartesi
17.03.2015
Salı
4. KURUL: Sinir ve Hareket Sistemi
18.03.2015
Çarşamba
19.03.2015
Perşembe
20.03.2015
Cuma
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
KURUL PRATİK
SINAVI
17 Mart 2015
Mesleki Beceriler
Patalojı,Biyokimya
KURUL TEORİK
SINAVI
Saat:9.30
Saat:9.30
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
42
3.SINIF
5.KURUL
DERS PROGRAMI
43
3 . S I N I F
( 2 3
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
5. Ders Kurulu Başkanı
5. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ü R O G E N İ T A L
S İ S T E M ,
DERS ADI
M A R T
D O Ğ U M
2 0 1 5
–
B İ L G İ S İ ,
Teorik Saat
5
3
Tıbbi Farmakoloji :
Prof. Dr. Kevser EROL
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Doç.Dr. Engin YILDIRIM
8
3
5
Tıbbi Genetik:
Prof. Dr. Sevilhan ARTAN
Yrd.Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
2
2
8
Tıbbi Patoloji:
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
Prof.Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN
5 . D E R S
3 0
K U R U L U
N İ S A N
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof.Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Engin YILDIRIM
: Doç.Dr.Deniz ARIK
: Prof.Dr.Bilal YILDIZ
: Doç.Dr. Engin YILDIRIM
Tıbbi Biyokimya :
Prof. Dr. İ. Özkan ALATAŞ
Yrd.Doç.Dr. Fahrettin AKYÜZ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof.Dr. Tercan US
Doç.Dr. Abdurrahman KİREMİTÇİ
-
Y E N İ D O Ğ A N
Pratik Saat
H A S T A L I K L A R I
TOPLAM
6
14
16
12
1
5
2
2
8
11
10
29
44
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları:
Prof. Dr. M.Arif AKŞİT
Prof. Dr. Neslihan TEKİN
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Öğr.Gör.Dr. Özge Aydemir
6
4
12
3
Çocuk Cerrahisi:
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
3
3
İç Hastalıkları:
Prof.Dr. Mehmet SOYDAN
Prof.Dr. Ahmet Uğur YALÇIN
Doç. Dr. Garip ŞAHİN
2
2
2
6
Kadın Hastalıkları ve Doğum:
Prof. Dr. H.Mete TANIR
Prof. Dr. Sinan S. ÖZALP
Prof.Dr. Hikmet HASSA
Prof.Dr. Başar TEKİN
Prof.Dr. Ömer T. YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. Tufan ÖGE
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Melih VELİPAŞAOĞLU
3
2
2
2
2
2
2
4
Radyoloji:
Prof. Dr. Mahmut KEBAPÇI
Prof.Dr.Nevbahar AKÇAR DEĞİRMENCİ
Yrd.Doç.Dr. Berat ACU
3
4
1
25
20
19
8
Soru Hazırlama
TOPLAM
29-30 NİSAN 2014:
02 MAYIS 2014:
119
4
4
42
161
Kurul Pratik Sınavı
Saat : 09.30
Kısa Sınav
Saat 13.30
17 Nisan 2015
Kurul Teorik Sınavı
Saat : 09.30
30 Nisan 2015
45
3.SINIF
5 Kurul
1. Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
23.03.2015
Pazartesi
GEÇEN KURULUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Sağlık Haberleri Işığında Öykü
Alma, Fizik Bakı, Genel Durum
Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
5. KURUL: Ürogenital Sistem, Doğum Bilgisi, Yenidoğan Kurulu
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
27.03.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Böbrek Fonksiyon Testleri 1
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Böbrek Fonksiyon Testleri 3
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Proteinüri ve Nedenleri
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
KLİNİK UYGULAMA
Böbrek Fonksiyon Testleri 2
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Böbrek Fonksiyon Testleri 4
Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ
Ödem ve Nedenleri
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
10:30
11:15
Böbrek Fizyolojisi ve
Fonksiyonları
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
KLİNİK UYGULAMA
Glomerül Hastalıkları 1
Prof.Dr.Mustafa. F. AÇIKALIN
Asit-Baz dengesini düzenleyen
ilaçlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
Glomerül Hastalıkları
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
11:30
12:15
Böbrek Hastalıklarının Klinik
Fizyolojisi
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
KLİNİK UYGULAMA
Glomerül Hastalıkları 2
Prof.Dr.Mustafa. F. AÇIKALIN
SORU YAZMA
OTURUMU
İdrar Analizleri 1
Yrd.Doç.Dr. Fahrettin AKYÜZ
13:30
14:15
Sodyum ve Sıvı Metabolizması
1
Prof.Dr. Ahmet U.YALÇIN
Asit - Baz Dengesi ve Böbrek
Hast. 1
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Glomerül Hastalıkları 3
Prof.Dr.Mustafa. F. AÇIKALIN
Hematuri ve Nedenleri
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
İdrar Analizleri 2
Yrd.Doç.Dr. Fahrettin AKYÜZ
14:30
15:15
Sodyum ve Sıvı Metabolizması
2
Prof.Dr. Ahmet U.YALÇIN
Asit - Baz Dengesi ve Böbrek
Hast. 2
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Antiseptik ve Dezenfektanlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
Sıvı-elektrolit dengesizliklerinde
kullanılan ilaçlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
İdrar Analizleri 3
Yrd.Doç.Dr. Fahrettin AKYÜZ
15:30
16:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
46
3.SINIF
5 Kurul
2.Hafta
30.03.2015
Pazartesi
5. KURUL: Ürogenital Sistem, Doğum Bilgisi, Yenidoğan Kurulu
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
03.04.2015
Cuma
8:30
9:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
Tübüler ve İnterstisyel Böbrek
Hastalıkları, Reflü Nefropatisi 1
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
Böbreğin Damarsal Hastalıkları
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
Kromozon Hastalıkları ve
Genetik Danışma 1
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
09:30
10:15
Pyelonefrit Patogenezi
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
KLİNİK UYGULAMA
Tübüler ve İnterstisyel Böbrek
Hastalıkları, Reflü Nefropatisi 2
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
Çocukluk Çağı Herediter Böbrek
Hast.
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Kromozon Hastalıkları ve
Genetik Danışma 2
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
10:30
11:15
Sistemik Böbrek Hastalıkları
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
KLİNİK UYGULAMA
Akut Böbrek Yetmezliği
Patogenezi,Komplikasyonları 1
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Çocukluk Çağı Hipertansiyonu
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Aşağı İdrar Yolu Hastalıkları ve
Tümörleri
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
11:30
12:15
Plazma Hacmi Genişleticiler
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
KLİNİK UYGULAMA
Akut Böbrek Yetmezliği
Patogenezi, Komplikasyonları 2
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
SORU YAZMA
OTURUMU
Farmakovijilans
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
13:30
14:15
İdrar Yolu Enfeksiyon Etkenleri
Doç.Dr.Abdurrahman
KİREMİTÇİ
LAB 10: T.BİYOKİMYA
(Glomerulonefrit, Kreatinin
Ölçümü ve klirens)
Kronik Böbrek Yetmezliği 1,
Patogenez ve Tanı
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
İntrauterin Enfeksiyon Etkenleri
Prof. Dr. Tercan US
14:30
15:15
Gıda destekleri, İlaç-Besin ve
Etkileşmeleri
Prof.Dr.Kevser EROL
LAB 10: T.BİYOKİMYA
(Glomerulonefrit, Kreatinin
Ölçümü ve klirens
Kronik Böbrek Yetmezliği 2
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Diüretik ilaçlar 1
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Böbrek TÜmörleri 2
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
15:30
16:15
Üriner Antiseptik İlaçlar
Doç.Dr.Engin YILDIRIM
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
Genital Sistem Mikrobiyolojisi
Doç. Dr. Abdurrahman
KİREMİTÇİ
Diüretik ilaçlar 2
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -1
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Böbrek Tümörleri 1
Prof.Dr.Mustafa F. AÇIKALIN
47
3.SINIF
5 Kurul
3. Hafta
06.04.2015
Pazartesi
8:30
9:15
Tek Gen Hastalıkları ve Genetik
Danışma 1
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
09:30
10:15
Tek Gen Hastalıkları ve Genetik
Danışma 2
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
10:30
11:15
5. KURUL: Ürogenital Sistem, Doğum Bilgisi, Yenidoğan Kurulu
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
Doğumsal Kadın /Erkek Genital
Erkek Genital Sistem Radyolojisi
Sistem Gelişim Anomalilerinin
KLİNİK UYGULAMA
Prof. Dr. Mahmut KEBAPÇI
Genetik Yönü: Olgu Sunumları
Yrd.Doç.Dr.H ASLAN
10.04.2015
Cuma
Prenatal Bakım -1
Yrd.Doç.Dr. Tufan ÖGE
KLİNİK UYGULAMA
Kadın Genital Sistem
Radyolojisi-1
Prof.Dr.Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
Dismorfolojide genetik
terminoloji
Yrd.Doç.Dr.H ASLAN
Üriner Sistem Radyolojisi 1
Prof. Dr. Mahmut KEBAPÇI
KLİNİK UYGULAMA
Kadın Genital Sistem
Radyolojisi-2
Prof.Dr.Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
Gebelik Biyokimyası
Prof.Dr. İ.Özkan ALATAŞ
Prenatal Tanı : Hedefi ve
Endikasyonları 1
Prof.Dr.Sevilhan ARTAN
11:30
12:15
Üriner Sistem Radyolojisi 2
Prof. Dr. Mahmut KEBAPÇI
KLİNİK UYGULAMA
Genital Sistem Gelişim Genetiği
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
SORU YAZMA
OTURUMU
Prenatal Tanı : Hedefi ve
Endikasyonları 2
Prof.Dr.Sevilhan ARTAN
13:30
14:15
Ürogenital Sistem Vasküler ve
Nonvasküler Girişimsel
Radyolojsi
Yrd.Doç.Dr.Berat ACU
LAB: T. MİKROBİYOLOJİ
İdrar ve Genital Örneklerin
İncelenmesi
Ürogenital Sistem
Tümörlerinde Genetik
Belirteçler ve Kliniğe Yansıması
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN
Uterus Motilitesini Etkileyen
İlaçlar
Prof.Dr.Kevser EROL
Bebeklerde, Çocuklarda
ve
Yaşlılarda
ilaç Kullanımı
Prof.Dr.Kevser EROL
14:30
15:15
Prostat Hastalıkları
Prof. Dr. Mustafa F. AÇIKALIN
LAB: T. MİKROBİYOLOJİ
İdrar ve Genital Örneklerin
İncelenmesi
Seks Hormonları 1
Prof.Dr.Kevser EROL
Jinekoloji Propedötiği 1
Prof.Dr.H. Mete TANIR
Cinsel Gelişim Bozuklukları 1
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
15:30
16:15
Penis ve Testis Hastalıkları
Prof. Dr. Mustafa F. AÇIKALIN
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Jinekoloji Propedötiği 2
Prof.Dr.H. Mete TANIR
Cinsel Gelişim Bozuklukları 2
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -2
Seks Hormonları 2
Prof.Dr.Kevser EROL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prenatal Bakım -2
Yrd.Doç.Dr. Tufan ÖGE
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
48
3.SINIF
5 Kurul
4.Hafta
13.04.2015
Pazartesi
8:30
9:15
Menstrüel Siklus Fizyopatolojisi
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
09:30
10:15
Prenatal Tanı Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Beyhan D.ARAS
5. KURUL: Ürogenital Sistem, Doğum Bilgisi, Yenidoğan Kurulu
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
Normal Doğum 1
Prof.Dr. Başar TEKİN
Serviks Neoplazileri 1
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
KLİNİK UYGULAMA
Normal Doğum 2
Prof.Dr. Başar TEKİN
Serviks Neoplazileri 2
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
Sağlıklı Yenidoğan, Doğum
odası bakımı ve doğum sonu
evreleri
10:30
11:15
Obstetrik Ultrasonografiye Giriş
1
Prof.Dr. Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
11:30
12:15
Obstetrik Ultrasonografiye Giriş
2
Prof.Dr. Nevbahar AKÇAR
DEĞİRMENCİ
KLİNİK UYGULAMA
13:30
14:15
Gebelerde Kullanılan İlaçlar
Prof.Dr.Kevser EROL
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -3
14:30
15:15
Maternal Fizyoloji 1
Prof.Dr. Ömer T.YALÇIN
15:30
16:15
Maternal Fizyoloji 2
Prof.Dr. Ömer T.YALÇIN
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
Öğr.Gör.Dr. Özge Aydemir
Akciğer Gelişimi Ve Klinik
Etkileşimi (Embriyolojik Ve
Fizyolojik Gelişim)
Prof.Dr. M.Arif AKŞİT
Doğum odasında yüksek riskli
yeni doğan ve Neonatal
Resutitasyon
Prof.Dr.Neslihan TEKİN
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -3
Doğum Travmaları:
Öğr.Gör.Dr.Özge Aydemir
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
1
Yrd.Doç.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
2
Yrd.Doç.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
17.04.2015
Cuma
Pediatrik Genetik: Sık Görülen
Genetik Hastalıkları
Prof.Dr. M.Arif AKŞİT
Pediatrik Genetik: Disformik
Görünüm
Prof.Dr. M.Arif AKŞİT
Yenidoğanın Tanımlanması
Prof.Dr. NeslihanTEKİN
Anormal Uterin Kanama -1
Yrd.Doç.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
SORU YAZMA
OTURUMU
Anormal Uterin Kanama -2
Yrd.Doç.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
Amenore -1
Prof.Dr. Hikmet HASSA
KISA SINAV
Amenore -2
Prof.Dr. Hikmet HASSA
Preinplantasyon Genetik Tanı
Yrd.Doç.Dr. Beyhan D.ARAS
Doğuştan Yapısal
Anomaliler
Prof. Dr. M.Arif AKŞİT
LAB 11: T.BİYOKİMYA
(İdrar analizleri)
LAB 11: T.BİYOKİMYA
(İdrar analizleri)
49
3.SINIF
5.Kurul
5.Hafta
20.04.2015
Pazartesi
8:30
9:15
Yenidoğan Muayenesi
Öğr.Gör.Dr.Özge Aydemir
5. KURUL: Ürogenital Sistem, Doğum Bilgisi, Yenidoğan Kurulu
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
24.04.2015
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Over Tümörleri 1
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
Salpenjitler
Yrd.Doç.Dr.Yunus AYDIN
09:30
10:15
Yenidoğan Ve Çocuklarda
Solunum Yolu Ve Akciğer
Sorunları Fizyopatolojik Açıdan
Bakış. (ÜSYE, Pnömoni,
Solunum Yolu Hastalıkları,
Kronik Akciğer Hastalıkları,
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları)
Prof.Dr. M.Arif AKŞİT
KLİNİK UYGULAMA
Over Tümörleri 2
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
Trofoblastik Hastalıklar
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
10:30
11:15
Vulva ve Vajen Hastalıkları
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
KLİNİK UYGULAMA
Over Tümörleri 3
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
Kontraseptif Yöntemler -1
Prof. Dr. Sinan S.ÖZALP
12:15
Uterus Hastalıkları Patolojisi
Prof. Dr. Serap IŞIKSOY
KLİNİK UYGULAMA
Yeni Doğanda Türkiye’de
Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
(Sağlık Göstergelerinin Tanımı,
Belirlenmesi Ve Ülkemizdeki
Durumu.)
Prof.Dr. M.Arif AKŞİT
13:30
14:15
Fetal Değerlendirme
Prof.Dr.H. Mete TANIR
LAB 12: T.BİYOKİMYA
(Gebelik Testleri)
Oral Kontraseptifler
Prof.Dr.Kevser EROL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
14:30
15:15
Yüksek Riskli Yenidoğanlar ve
Özellikleri
Prof.Dr.Neslihan TEKİN
LAB 12: T.BİYOKİMYA
(Gebelik Testleri)
Reçete Bilgisi
Prof.Dr.Kevser EROL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -4
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -5
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -4
LAB: Tıbbi Patoloji
Uygulama -5
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11:30
15:30
16:15
16:30
17:15
Yeni Doğanda Solunum Güçlüğü
Ve Apne
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
23 Nisan
ULUSAL EGEMENLİK
VE
ÇOCUK BAYRAMI
Kontraseptif Yöntemler -2
Prof. Dr. Sinan S.ÖZALP
50
3.SINIF
5 Kurul
6.Hafta
8:30
9:15
27.04.2015
Pazartesi
03.05.2015
5. KURUL: Ürogenital Sistem, Doğum Bilgisi, Yenidoğan Kurulu
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
01.05.2015
Cuma
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
PRATİK SINAV
28 Nisan 2015 Salı Patalojı saat:13.30
KURUL TEORİK SINAVI
Saat:9.30
1 MAYIS
İŞÇİ,
EMEK
VE
DAYANIŞMA
GÜNÜ
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
51
3.SINIF
6.KURUL
DERS PROGRAMI
3 . S I N I F
( 0 4
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
6. Ders Kurulu Başkanı
6. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
M A Y I S
-
2 0 1 5
6 . D E R S
–
0 5
K U R U L U
H A Z İ R A N
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof.Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Engin YILDIRIM
: Doç.Dr.Deniz ARIK
: Prof.Dr. Alaettin ÜNSAL
: Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
52
H A L K
DERS ADI
S A Ğ L I Ğ I
Teorik Saat
Aile Hekimliği:
Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
V E
A İ L E
H E K İ M L İ Ğ İ
Pratik Saat
TOPLAM
5
19
14
Halk Sağlığı:
Prof. Dr. Selma METİNTAŞ
Prof.Dr. Alaettin ÜNSAL
Prof.Dr. Burhanettin IŞIKLI
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Yrd.Doç.Dr.M.Fatih ÖNSÜZ
30
21
20
16
20
Tıbbi Biyokimya:
Prof.Dr.Sema USLU
2
Tıbbi Mikrobiyoloji:
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Prof. Dr. Nihal DOĞAN
2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları:
Prof.Dr. Sultan AYDOĞDU
3
3
İç Hastalıkları:
Doç.Dr. M.Nur KEBAPÇI
2
2
TOPLAM
107
2
0
3
1
136
0
136
0
6 HAZİRAN 2014:
Kurul Sınavı
Saat : 09.30
06 Haziran 2015
53
3.SINIF
6.Kurul
1.Hafta
8:30
9:15
04.05.2015
Pazartesi
GEÇEN KURULUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YENİ DERS KURULUNUN
TANITIMI
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
05.05.2015
Salı
6. KURUL: Aile Hekimliği, Halk Sağlığı Kurulu
06.05.2015
Çarşamba
07.05.2015
Perşembe
08.05.2015
Cuma
Demografi
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yapısı Ve Görevleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Doğrudan Standardizasyon
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun.
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
09:30
10:15
Sağlık, Halk Sağlığı Kavramları
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Doğum İstatistikleri
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Yapısı
ve Görevleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Dolaylı Standardizasyon
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Epidemiyolojide Yer ve Zaman
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
10:30
11:15
Sağlık Yönetimi ve Genel İlkeler
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi
Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Ölüm İstatistikleri
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Sağlık Mevzuatındaki
Değişiklikler
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Araştırma Yöntemleri
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
11:30
12:15
Türkiye’de Sağlık Sistemi
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Sağlık Bakanlığı’nın Taşra
Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Çocukluk Çağı Ölüm Hızları
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Kadın Sağlığı /Ana Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
13:30
14:15
Koruma Düzeyleri
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Periyodik Sağlık Muayenesi
Prof.Dr.İlhami ÜNLÜOĞLU
Birinci Basamak Sağlık Sistemi
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Genel Epidemiyoloji
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Üreme Sağlığı ve Danışmanlık
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
14:30
15:15
Çevre ve Sağlık Etkileşmesi
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Sedimantasyon
Prof.Dr.İlhami ÜNLÜOĞLU
Toplum Sağlığı Merkezleri ve
Görevleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Çevre, Kişi, Ajan
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Zaman Boyutunda Gözlem
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Hastalık İstatistikleri
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Fiziksel Çevre Etkenleri
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Hayat Tabloları, Nüfus piramidi
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
15:30
16:15
16:30
17:15
Çevre Sağlığı Uygulamaları
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Metabolik Sendrom ve
Komponentleri 1
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
Metabolik Sendrom ve
Komponentleri 2
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
1.Basamakta Diyabetik Hasta
Tanı ve Tedavisi 1
Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI
1.Basamakta Diyabetik Hasta
Tanı ve Tedavisi 2
Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI
54
3.SINIF
6.Kurul
2.Hafta
11.05.2015
Pazartesi
12.05.2015
Salı
8:30
9:15
Kimyasal Çevre Etkenleri
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Kimyasal Silahlar, Etkileri ve
Tıbbi Korunma
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
09:30
10:15
İş Yeri Hekimliği ve İşyeri
Hekimlerinin Görevleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14.05.2015
Perşembe
15.05.2015
Cuma
Pnömokonyozlar
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Toplumsal Yaşlanma
Prof.Dr. Didem ARSLANTAŞ
İçme ve Kullanma Sularının
arıtılması
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Meslek Hastalıkları ve Genel
Özellikleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Solvent ve Benzen
Zehirlenmeleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Katı ve Sıvı Atıkların
Zararsızlaştırılması
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
İş Sağlığı
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Fiziksel Etkenlerle Meydana
Gelen Meslek Hastalıkları
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Metodolojik araştırmalar
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Yeni ve yeniden görülen
enfeksiyon hastalıkları
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Hava Kirliliği
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
İnsidens Araştırmaları, Kohort
Analizi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Müdahale Araştırmaları
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Enfeksiyon Hastalıkları Sorunu
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Enfeksiyon Hastalıkları
Epidemiyolojisi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Sürveyans
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Retrospektiv / Olgu- Kontrol
Araştırmaları
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Su ve Havanın Mikrobiyolojik
Kontrolü
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Ağır Metal Zehirlenmeleri
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Polifarmasi 1
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
Enfeksiyon Zinciri
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Polifarmasi 2
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
Metabolik Sendrom ve
Komponentleri 3
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
14:30
15:15
Metabolik Sendrom ve
Komponentleri 4
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
15:30
16:15
16:30
17:15
6. KURUL: Aile Hekimliği, Halk Sağlığı Kurulu
13.05.2015
Çarşamba
Evde Bakım
Prof.Dr.İlhami ÜNLÜOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Toplum Sağlığı Açısından İçme
ve Kullanma Suları
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Prof.Dr.İlhami ÜNLÜOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yaşlanma ile gelişen morfolojik
ve fonksiyonel değişiklikler
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
55
3.SINIF
6.Kurul
3.Hafta
18.05.2015
Pazartesi
6. KURUL: Aile Hekimliği, Halk Sağlığı Kurulu
19.05.2015
20.05.2015
Salı
Çarşamba
8:30
9:15
Artropod ve Diğer Hayvan
Kaynaklı Zehirlenmeler
Prof.Dr. Nihal DOĞAN
Mesleki Enfeksiyon
Hastalıkları
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
09:30
10:15
Çocuk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
Gerçek Salgın Örneklem
Problemleri
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
10:30
11:15
Çocuk İstismarının Toplumsal
Boyutu
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
21.05.2015
Perşembe
Solunum Yolu İle Bulaşan
Hastalıkların Epidemiyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Muhammed
Fatih ÖNSÜZ
22.05.2015
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Tüberküloz Epidemiyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Muhammed
Fatih ÖNSÜZ
Yeterli ve Dengeli
Beslenme / Toplum
Beslenmesi
Yrd.Doç.Dr.Muhammed
Fatih ÖNSÜZ
Örnekleme Yöntemleri
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Örnek Hacmi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Vektörlerle Bulaşan
Hastalıkların
Epidemiyolojisi
Prof.Dr.Selma
METİNTAŞ
İyonlaştırıcı Radyasyon
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Araştırmalarda Hata
Kaynakları ve Sakınma
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Ülkemizde Sorun Olan
Vektörlerle Bulaşan
Hastalıklar
Prof.Dr.Selma
METİNTAŞ
Veri Değerlendirme
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Proje, Uygulama, Rapor ve
Makale
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Besin Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed
Fatih ÖNSÜZ
Kronik Dejeneratif Hastalıkların
Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Anne Sütü
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Yaşlıda anamnez ve
muayene özellikleri
Geriyatrik değerlendirme
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
Su ve Besinlerle Bulaşan
Hastalıkların
Epidemiyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Muhammed
Fatih ÖNSÜZ
15:30
16:15
Kalp-Damar Hastalıkları
Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Laktasyon fizyolojisi
Prof.Dr.Sultan AYDOĞDU
Yaşlıda Laboratuvar Testleri
Değerlendirme
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
İnfluenza salgınları
Prof.Dr.Selma
METİNTAŞ
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11:30
12:15
Salgınların Epidemiyolojisi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
13:30
14:15
Salgınların Yönetimi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
14:30
15:15
19 MAYIS
ATATÜRK’Ü
ANMA ,
GENÇLİK
VE
SPOR
BAYRAMI
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
56
3.SINIF
6.Kurul
4.Hafta
25.05.2015
Pazartesi
6. KURUL: Aile Hekimliği, Halk Sağlığı Kurulu
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
Salı
Çarşamba
Perşembe
Sağlık Ekonomisi /Temel
Kavramlar
Osteoporoz epidemiyolojisi
Kazaların Epidemiyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
ÖNSÜZ
Sağlıkta Ekonomik
Değerlendirme
Demans epidemiyolojisi
İş Kazaları
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
ÖNSÜZ
29.05.2015
Cuma
8:30
9:15
Okul ve Adölesan Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
09:30
10:15
Us Sağlığı / Madde Bağımlılığı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
10:30
11:15
Zoonozlar
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Diabetes Mellitus ve
Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Kan ve kan ürünleriyle bulaşan
hastalıkların erpidemiyolojisi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Soğuk zincir
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
KOAH ve Sigara Bağımlılığı 1
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
11:30
12:15
Kuduz epidemiyolojisi
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
Cinsel Yolla bulaşan
hastalıkların epidemiyolojisi
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
Bağışıklama
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
Genişletilmiş bağışıklama
Programı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
KOAH ve Sigara Bağımlılığı 2
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
13:30
14:15
Kanser Tarama 1
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
Kanser Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Afetlerin Epidemiyolojisi
Prof.Dr.Burhanettin IŞIKLI
Halk İçin Sağlık Eğitimi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Pasif bağışıklama
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
14:30
15:15
Kanser Tarama 2
Yrd.Doç.Dr.Uğur BİLGE
Mesleki Kanserler
Prof. Dr. Alaettin ÜNSAL
Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Kanıta dayalı Tıp
Prof.Dr.Selma METİNTAŞ
15:30
16:15
Aile Hekimliği Uygulaması
Prof.Dr.İlhami ÜNLÜOĞLU
Yaşlanma Biyokimyası1
Prof.Dr. Sema USLU
Erişkin bağışıklaması
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
Tarama Testlerinin Sensivite,
Spesivite ve Prediktivitesi
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yaşlanma Biyokimyası2
Prof.Dr. Sema USLU
Rutin bağışıklama
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Fatih
ÖNSÜZ
Hastalıklarda Taramalarda
Kriterler
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Çocukta Büyüme ve Gelişmenin
İzlenmesi
Yrd.Doç.Dr.Meltem AYATA
DİNLEYİCİ
Birinci Basamakta Yaşlı Hastaya
yaklaşım
Yrd.Doç.Dr. Uğur BİLGE
Biyoterorizm
Prof. Dr. Gül DURMAZ
Kitle Taramaları Tarama Kıstasları
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
Etkili Sunum
Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
57
3.SINIF
6.Kurul
5.Hafta
01.06.2015
Pazartesi
02.06.2015
Salı
6. KURUL: Aile Hekimliği, Halk Sağlığı Kurulu
03.06.2015
Çarşamba
04.06.2015
Perşembe
05.06.2015
Cuma
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
TEORİK SINAVI
Saat:9.30
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
58
Download

3. Sınıf Ders Programı