5 . S I N I F H A R E K E T
( 2 7
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
1. Ders Kurulu Başkanı
1. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
3 . G R U P
S İ S T E M İ
O C A K
1 . D E RS
K U R U L U
H A S T A L I K L A R I
2 0 1 4
–
2 1
M A R T
2 0 1 4 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Doç. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç. Dr. Emre ENTOK
: Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ
: Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ
: Doç.Dr. Ulukan İNAN
DERS ADI
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:
Nükleer Tıp:
Ortopedi ve Travmatoloji:
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi:
Radyasyon Onkolojisi:
Radyoloji
Romatoloji:
TOPLAM
Bağımsız Öğrenme:
Teorik
Saat
19
2
26
18
1
2
20
88
07 ŞUBAT 2014:
28 ŞUBAT 2014:
19 MART 2014:
1. Ara Sınavı
2. Ara Sınavı
3. Ara Sınavı
Saat : 13.30
Saat : 13.30
Saat : 09.30
19 MART 2014:
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV
Saat: 11.00 – 12.30
20 - 21 MART 2014:
SÖZLÜ - UYGULAMA SINAVLARI
Saat : 09.30 – 15.30
Pratik
Saat
25
25
25
25
100
64
TOPLAM
44
101
51
43
100
101
45
485
Sınav Sorumlusu: Doç.Dr.Döndü ÜSKÜDAR TEKE
Sınav Sorumlusu: Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Sınav Sorumlusu: Doç.Dr. Onur ARMAĞAN
Sınav Sorumluları: Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ,
Doç.Dr.Ulukan İNAN
1
5. SINIF 3.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI
DERS PROGRAMI
5.SINIF
1 Kurul
1. Hafta
Hareket Sistemi Hastalıkları
27.01.2014
Pazartesi
28.01.2014
Salı
29.01.2014
Çarşamba
30.01.2014
Perşembe
31.01.2014
Cuma
8:
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Giriş Dersi: Romatoloji
Giriş Dersi:
Ortopedi ve Travmatoloji
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Prof Dr. Erol GÖKTÜRK
30
30
13:
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Romatolojik Hastalıklarda Öykü
Alma ve Hastaya Yaklaşım
Ortopedik Hastalıklarda Öykü
Alma ve Hastaya Yaklaşım:
Çocuk
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Romatolojik Hastalıklara Özgü
Belirti ve Bulgular ve Fizik Bakı
Ortopedik Hastalıklara Özgü
Belirti ve Bulgular ve Fizik Bak:
Erişkin
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
KLİNİK UYGULAMA
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
KLİNİK UYGULAMA
Giriş Dersi:
Palstik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Giriş Dersi:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
Romatolojide Laboratuvar
Öykü Alma ve Hastaya Yaklaşım
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Doç. Dr. Onur ARMAĞAN
Sistemik Lupus Eritematozis
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Antifosfalipid Sendromu
Belirti, Bulgular ve Fizik Bakı
Yrd.Doç. Dr. Merih ÖZGEN
Romatoid Artrit 1
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Romatoid Artrit 2
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Rehabilitasyonun Temel İlkeleri
ve Yaşam Kalitesi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
2
5.SINIF
1 Kurul
2. Hafta
8:30
9:15
Hareket Sistemi Hastalıkları
03.02.2014
Pazartesi
04.02.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
15
11:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
15
12:
13:30
15
14:
30
14:
15
15:
30
15:
16:15
16:30
15
17:
KLİNİK UYGULAMA
05.02.2014
Çarşamba
06.02.2014
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
KLİNİK UYGULAMA
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
KLİNİK UYGULAMA
Osteoartrit ve Rehabilitasyonu
Vaskülitler 1
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Osteoartrit ve Rehabilitasyonu
Vaskülitler 2
Spondilartopatiler 2
Kristal Artritler 2
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Polimyozit Dermiyotozu
Skloderma, Fibromiyalji
Sendomu
Behçet Hastalığı
Ailevi Akdeniz Ateşi
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
Sjegren Sendromu
Yrd. Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
Yrd. Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
07.02.2014
Cuma
Spondilartopatiler 1
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Kristal Artritler 1
Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
1. ARA SINAV
Saat: (13.30-15.00)
Doç.Dr. Döndü ÜSKÜDAR
TEKE
Romatolojik Hastalıklarda
Rehabilitasyon
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
3
5.SINIF
1 Kurul
3. Hafta
8:30
9:15
Hareket Sistemi Hastalıkları
10.02.2014
Pazartesi
11.02.2014
Salı
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
15
11:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
15
12:
13:30
14:15
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Metabolik Kemik Hastalıkları
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Prof Dr. Erol GÖKTÜRK
Prof.Dr.Akın TURGUT
Spesifik, Non-Spesifik Kemik ve
Eklem Enfeksiyonları
Prof.Dr.Akın TURGUT
12.02.2014
Çarşamba
13.02.2014
Perşembe
14.02.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
KLİNİK UYGULAMA
Skolyoz, Kifoz, Spondilolistezis,
Omurga Enfeksiyonları
Tuzak Nöroatiler ve
Tenosinovitler
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Osteoporoz ve Rehabilitasyonu
Erişkin Ayak Sorunları,
Amputasyonlar
Prof.Dr.Funda TAŞCIOĞLU
Doç.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Erişkin Pelvis, Kalça, Femur
Travmatolojisi
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Erişkin Üst Ekstremite
Travmatolojisi
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
30
15:
16:15
30
16:
17:15
4
5.SINIF
1 Kurul
4. Hafta
Hareket Sistemi Hastalıkları
17.02.2014
Pazartesi
18.02.2014
Salı
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
15
10:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
15
11:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
15
12:
30
13:
14:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Kırık ve Çıkıklar; Tanımlama,
Oluş Mekanizmaları, Genel
Tedavi Prensipleri
Açık Kırıklar, Patolojik Kırıklar,
Kırık ve Çıkıkların Lokal ve
Sistemik Komplikasyonları
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Kemik Sintigrafisi
Erişkin El Kırıkları
Doç.Dr. Emre ENTOK
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
30
14:
15:15
19.02.2014
Çarşamba
20.02.2014
Perşembe
21.02.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
KLİNİK UYGULAMA
Erişkin Omurga Travmatolojisi
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Erişkin ve Çocuk Üst Ekstremite
Tendon ve Sinir Yaralanmaları,
Mikrocerrahi, Reimplantasyon
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Erişkin Ayak Sorunları,
Amputasyonlar
Spesifik, Non-Spesifik Kemik ve
Eklem Enfeksiyonları
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Prof.Dr.Akın TURGUT
15:30
16:15
30
16:
15
17:
5
5.SINIF
1 Kurul
5. Hafta
Hareket Sistemi Hastalıkları
24.02.2014
Pazartesi
25.02.2014
Salı
26.02.2014
Çarşamba
27.02.2014
Perşembe
28.02.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
Üst ekstremite hareket
bozukluklarının
değerlendirilmesi
Kemik ve Yumuşak Doku
Tümörleri
8:30
15
9:
30
30
13:
14:15
Yrd.Doç.Dr.Merih ÖZGEN
30
14:
15:15
15:30
15
16:
Kırık Rehabilitasyonu Kırık
Rehabilitasyonu
Doç.Dr.Onur Armağan
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Kemik Tümörlerinde
Radyoterapinin Yeri
Yrd.Doç.Dr. Evrim BAYMAN
Spor Hekimliğine Giriş
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Saat: 13.30-15.00
Prof.Dr. Sacit GÜLEÇ
Doç.Dr. Abdurrahman
ÖZÇELİK
Aşırı Kullanım Sorunları, Spora
Bağlı Bağ, Menisküs ve Tendon
Yaralanmaları
Kronik Ağrılarda Farmakolojik
ve Girişimsel Ağrı Tedavi
Yöntemleri -2
Prof.Dr.Akın TURGUT
Prof.Dr. Sacit GÜLEÇ
Doç.Dr.Onur Armağan
2. ARA SINAV
Kronik Ağrılarda Farmakolojik
ve Girişimsel Ağrı Tedavi
Yöntemleri -1
Prof.Dr.Akın TURGUT
Spor Yaralanmalarında
Rehabilitasyon Yaklaşımları
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
Hareket sistemi hastalıklarda genel
durum değerlendirilmesi, tetkikleri
planlayabilme, laboratuvar
sonuçlarını değerlendirebilme, tanı
koyma / tanıya ulaşma-1
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
16:30
17:15
6
Hareket Sistemi Hastalıkları
5.SINIF
1 Kurul
6. Hafta
03.03.2014
Pazartesi
04.03.2014
Salı
8:
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
15
11:
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
11:30
15
12:
KLİNİK UYGULAMA
05.03.2014
Çarşamba
06.03.2014
Perşembe
07.03.2014
Cuma
30
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
15
16:
30
16:
17:15
Yara İyileşme Süreçleri ve
Etkileyen Faktörler
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Konjenital el anomalileri,
tendon ve Sinir yaralanmaları,
Replantasyon ve El Hastalıkları
1
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Konjenital el anomalileri,
tendon ve Sinir yaralanmaları,
Replantasyon ve El Hastalıkları
2
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
KLİNİK UYGULAMA
Yanıklar 1
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
KLİNİK UYGULAMA
Maksillofasial Yaralanmaların
Sınıflandırılması, Tanı ve Tedavi
Yöntemleri 1
Genital Bölge Konjenital
Anomalileri ve Travmaya Bağlı
Defektler
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Doç.Dr.Yakup KARABAĞLI
Maksillofasial Yaralanmaların
Sınıflandırılması, Tanı ve Tedavi
Yöntemleri 2
Benign, Premalign, Malign Deri
Tümörlerin Tanı ve Tedavi
Yöntemleri
1
Doç.Dr.Yakup KARABAĞLI
Benign, Premalign, Malign Deri
Tümörlerin Tanı ve Tedavi
Yöntemleri
2
Doç.Dr.Yakup KARABAĞLI
Erişkin ve Çocuk Üst Ekstremite
Tendon ve Sinir Yaralanmaları,
Mikrocerrahi, Reimplantasyon
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Yanıklar 2
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Yanıklar 3
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Maksillofasial Yaralanmaların
Sınıflandırılması, Tanı ve Tedavi
Yöntemleri 3
Rekonstrüktif Cerrahinin
Temelleri
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Erişkin Diz, Tibia, Ayak Bileği,
Ayak Travmatolojisi
Yrd.Doç.Dr.A.Emre KOÇMAN
Prof.Dr.Erol GÖKTÜRK
Etik ve Mesleki Değerler,
Sorumluluklar, İnsani,
Toplumsal ve Kültürel Değerler
ve Sorumluluklar
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Cerrahide
Temel Teknikler
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Kırık ve Çıkıklar; Tanımlama,
Oluş Mekanizmaları, Genel
Tedavi Prensipleri
Doç.Dr.Ulukan İNAN
7
5.SINIF
1 Kurul
7. Hafta
Hareket Sistemi Hastalıkları
10.03.2014
Pazartesi
11.03.2014
Salı
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
12.03.2014
Çarşamba
13.03.2014
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
PLASTİK CERRAHİ
SEMİNER
Saat: 10.00-12.00
ORTOPEDİ
KONSEY – EĞİTİM
Saat: 10.30-12.00
KLİNİK UYGULAMA
30
13:
14:15
KLİNİK UYGULAMA
Alt ektremite Hareket
Bozukluklarının
Değerlendirilmesi
FTR SEMİNER
Saat: 11.00 -12.00
Doç.Dr.Onur Armağan
30
14:
15:15
Normal Yürüyüş Analizi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Greftler, Flepler ve Doku
Defektlerinin Kapatma
Yöntemleri 1
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 1
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Estetik Cerrahi
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Greftler, Flepler ve Doku
Defektlerinin Kapatma
Yöntemleri 2
Mikrocerrahi Teknikleri,
Uygulama Alanları
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
ROMATOLOJİ
SEMİNER
Saat: 09.00-10.30
KLİNİK UYGULAMA
30
11:
12:15
14.03.2014
Cuma
Bel ağrılarına Yaklaşım, Tedavi
ve Rehabilitasyon Uygulamaları
1
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
Doç.Dr.Onur ARMAĞAN
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 2
Bel ağrılarına Yaklaşım, Tedavi
ve Rehabilitasyon Uygulamaları
2
Doç.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
Doç.Dr.Onur ARMAĞAN
15:30
15
16:
16:30
17:15
8
Hareket Sistemi Hastalıkları
5.SINIF
1 Kurul
8. Hafta
17.03.2014
Pazartesi
18.03.2014
Salı
8:30
9:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
19.03.2014
Çarşamba
FTR SÖZLÜ SINAVI
Saat: 10.30-12.30
30
09:
10:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
30
10:
15
11:
11:30
12:15
13:30
14:15
30
14:
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
20.03.2014
Perşembe
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
Rehabilitasyonda Egzersiz
Elektroterapi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Boyun Arılarına Yaklaşım,
Tedavi ve Rehabilitasyon
Hidroterapi, Balneoterapi ve
Masaj
Yrd.Doç.Dr.Merih ÖZGEN
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
3. ARA SINAV
Saat: 09.30-11.00
Doç.Dr. Onur ARMAĞAN
YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK
SINAV
Saat: 11.00 – 12.30
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Doç.Dr.Ulukan İNAN
PROF.DR.FUNDA
TAŞÇIOĞLU
FZY.PROF.DR.NESRİN
DEMİRTAŞ
DOÇ.DR.ONUR ARMAĞAN
YRD.DOÇ.DR. MERİH ÖZGEN
SARHUŞ
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ SÖZLÜ
SINAVI
Saat: 13.30-15.30
PROF.DR. EROL GÖKTÜRK
PROF.DR.NUSRET KÖSE
PROF.DR. HAKAN
ÖMEROĞLU
PROF.DR. AKIN TURGUT
DOÇ. DR.ULUKAN İNAN
DOÇ.DR.ABDURRAHMAN
ÖZÇELİK
YRD. DOÇ. DR. ADNAN
SEVENCAN
21.03.2014
Cuma
ROMATOLOJİ BİLİM DALI
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 09.30-12.30
PROF.DR. CENGİZ KORKMAZ
DOÇ.DR. TİMUÇİN
KAŞİFOĞLU
DOÇ.DR.DÖNDÜ ÜSKÜDAR
CANSU
RADYOLOJİ
SÖZLÜ SINAVI
Saat: 13.30-15.30
PROF. DR. İ. RAGIP ÖZKAN
PROF.DR. BAKİ ADAPINAR
PROF.DR. MAHMUT
KEBAPÇI (ABD BŞK)
PROF.DR.NEVBAHAR AKÇAR
DEĞİRMENCİ
DOÇ.DR. CÜNEYT ÇALIŞIR
YRD.DOÇ.DR. SUZAN
ŞAYLISOY
YRD.DOÇ.DR.TAYLAN KARA
YRD.DOÇ.DR.BERAT ACU
9
Download

5 . S I N I F - 3 . G R U P 1 . D E R S K U R U L U