4 . S I N I F Ü R O G E N İ T A L
( 3 1
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
4. Sınıf Koordinatörü
4. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
2. Ders Kurulu Başkanı
2. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
DERS ADI
Endokrin, Beslenme ve Metabolizma:
Kadın Hastalıkları ve Doğum:
Nefroloji:
Nükleer Tıp:
Radyasyon Onkolojisi:
Üroloji:
TOPLAM
BAĞIMSIZ ÖĞRENME:
3 . G R U P
S İ S T E M
M A R T
2 . D E RS
K U R U L U
H A S T A L I K L A R I 2 0 1 4
–
3 0
M A Y I S
D O Ğ U M
B İ L G İ S İ
2 0 1 4 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Doç. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Cengiz KORKMAZ
: Yrd.Doç.Dr. Hava ÜSKÜDAR TEKE
: Prof.Dr.H.Mete TANIR
: Prof.Dr.Cavit CAN
Teorik Saat
4
70
24
6
2
19
125
Pratik Saat
80
40
40
160
45
TOPLAM
4
150
64
6
2
59
285
11 NİSAN 2014:
1. Ara Sınav
Saat : 09.30
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
25 NİSAN 2014:
2. Ara Sınav
Saat : 09.30Kısa
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ali Barbaros BAŞESKİOĞLU
29 MAYIS 2014:
3. Ara Sınav
Saat : 09.30
Sınav Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
29 MAYIS 2014:
KLİNİK SINAV
Saat : 11.00
Sınav Sorumlusu: Prof.Dr. H.Mete TANIR
30 MAYIS 2014:
UYGULAMALI-SÖZLÜ SINAVLARI
Saat: 09.30
1
3.GRUP 2. KURUL
Ürogenital Sistem Hastalıkları
Doğum Bilgisi
9 hafta
İÇ HASTALIKLARI:
Endokrin, Beslenme ve Metabolizma,
Nefroloji
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÜROLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
NÜKLEER TIP
2
4.SINIF 2. GRUP 2.KURUL DERS PROGRAM
(Nefroloji , Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)
4.SINIF
2.Kurul
1.Hafta
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
31.03.2014
Pazartesi
01.04.2014
Salı
8:30
9:15
Giriş Dersi: Hasta İçin Yaşamın
Anlamını Değerlendirme,
Hekimlik Sanatı, Hekimliğin
İnsani Boyutu
Böbrek Fonksiyonlarının
Değerlendirilmesi ve Tanısal
Testler 1
Prof.Dr.Hikmet HASSA
Ürologenital Hastalıklarda Öykü
Alma ve Hastaya Yaklaşım
02.04.2014
Çarşamba
04.04.2014
Cuma
Sekonder Glomerüler
Hastalıklar
Hiperkalemi – Hipokalemi
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Yrd. Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
Böbrek Fonksiyonlarının
Değerlendirilmesi ve Tanısal
Testler 2
03.04.2014
Perşembe
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
Nefrotik Sendrom
Kronik Renal Yetmezlik 1
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Hiponatremi-Hipernotemi 1
Kronik Renal Yetmezlik 2
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Jinekoloji Propedötiği
Primer Glomerüler Hastalıklar 2
Hiponatremi-Hipernotemi 2
Prof.Dr. Ömer Tarık YALÇIN
Prof.Dr.Mehmet SOYDAN
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
09:30
10:15
Yrd. Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
10:30
11:15
Ürogenital Hastalıklara Özgü
Belirti, Bulgular ve Fizik Bakı
Yrd. Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
11:30
12:15
Yrd. Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
Primer Glomerüler Hastalıklar 1
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
3
4.SINIF
2. Kurul
2. Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
07.04.2014
Pazartesi
08.04.2014
Salı
Metabolik Asidoz – Alkaloz 1
Metabolik Asidoz – Alkaloz 3
Hipertansiyon 1
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
Metabolik Asidoz – Alkaloz 2
Akut Böbrek Hasarı 3
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
Akut Böbrek Hasarı 1
Böbrek Sintigrafisi
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
Prof.Dr.İlknur AK SİVRİKOZ
09.04.2014
Çarşamba
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
10.04.2014
Perşembe
Hipertansiyon 2
11.04.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
1. ARA SINAV
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
Saat:09.30-11.15
Hipertansiyon 3
Yrd. Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
Diyaliz
Akut Böbrek Hasarı 2
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd. Doç.Dr.Gökhan TEMİZ
Doç.Dr.Garip ŞAHİN
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
4
4.SINIF
2.Kurul
3.Hafta
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
14.04.2014
Pazartesi
15.04.2014
Salı
8:30
9:15
Ürolojik Hastalıklarda
Semiyoloji 1
Prof. Dr. Turgut DÖNMEZ
Bening Prostat Hipertrofisi
Testis Tümörü
Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ
Prof.Dr.Cavit CAN
09:30
10:15
Ürolojik Hastalıklarda
Semiyoloji 2
Prof. Dr. Turgut DÖNMEZ
Prostat Kanseri
10:30
11:15
İntraskrotal Kitleler 1
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
16.04.2014
Çarşamba
17.04.2014
Perşembe
18.04.2014
Cuma
KLİNİK UYGULAMA
Prostat Kanserinde
Radyoterapinin Yeri
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
Yrd.Doç.Dr.Evrim BAYMAN
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
Prof.Dr.Cavit CAN
Mesane Tümörleri
KLİNİK UYGULAMA
Prof.Dr.Cavit CAN
Böbrek Tümörleri
KLİNİK UYGULAMA
Prof.Dr.Cavit CAN
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Böbrek Taşları
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ
11:30
12:15
İntraskrotal Kitleler 2
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
5
4.SINIF
2.Kurul
4.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
21.04.2014
Pazartesi
22.04.2014
Salı
23.04.2014
Çarşamba
Üroganital Sistemin Konjenital
Anomalileri
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
Erkek İnfertilitesi
Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ
Prof.Dr.Cavit CAN
Ürolojik Aciller
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
Üriner Sistem Hastalıklarında
Genel Durum
Değerlendirilmesi, Tetkikleri
Planlayabilme, Laboratuvar
Sonuçlarını Değerlendirebilme,
Tanı Koyma / Tanıya Ulaşma
Prof.Dr.Ahmet Uğur YALÇIN
Nörojenik Mesane
Disfonksiyonu
Erişkin Erkekte Gonad
Hastalıkları ve İnfertilite
Nedenleri
Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ
Doç. Dr.M.Nur KEBAPÇI
Obstrüktif Üropati
Jinekomasti ve Nedenleri
Prof. Dr. Turgut DÖNMEZ
Doç. Dr.M.Nur KEBAPÇI
Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10:30
11:15
11:30
12:15
25.04.2014
Cuma
Ürogenital Sistem Travmaları
KLİNİK UYGULAMA
İnkontinans ve Enüresis
24.04.2014
Perşembe
23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK
VE
ÇOCUK BAYRAMI
2.ARA SINAV
Saat: 09.30 – 11.15
Yrd.Doç.Dr. Ali Barbaros
BAŞESKİOĞLU
Üreter ve Mesane Taşları
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
6
4.SINIF
2.Kurul
5.Hafta
8:30
9:15
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
28.04.2014
Pazartesi
29.04.2014
Salı
Giriş Dersi: Hasta İçin Yaşamın
Anlamını Değerlendirme,
Hekimlik Sanatı, Hekimliğin
İnsani Boyutu
Vulvanın Benign ve Malign
Hastalıkları
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
Endometriozis
09:30
10:15
Prof.Dr. Hikmet HASSA
Jinekolojik Ultrasound ve
Doppler
Prof.Dr. Başar TEKİN
30.04.2014
Çarşamba
01.05.2014
Perşembe
Overin Benign ve Malign Hastalıkları
1
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
Overin Benign ve Malign Hastalıkları
2
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
Serviksin Benign ve Malign
Hastalıkları 1
Uterusun Benign ve Malign
Hastalıkları 1
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
Serviksin Benign ve Malign
Hastalıkları 2
Prof.Dr.Ömer Tarık YALÇIN
Uterusun Benign ve Malign
Hastalıkları 2
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
Prof.Dr.Ömer Tarık YALÇIN
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10:30
11:15
11:30
12:15
02.05.2014
Cuma
01 MAYIS
EMEK, DAYANIŞMA
VE
İŞÇİ GÜNÜ
Erişkin Kadında Gonad Hastalıkları
Ve İnfertilite Nedenleri
Doç. Dr.M.Nur KEBAPÇI
Hirsutism Nedenleri Ve Tedavisi
Doç. Dr.M.Nur KEBAPÇI
Pelvik Organ Prolapsusu
SORU YAZMA OTURUMU
Prof.Dr.Ömer Tarık YALÇIN
Üriner İnkontinans
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA OTURUMU
Prof.Dr.Ömer Tarık YALÇIN
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
7
4.SINIF
2.Kurul
6.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
05.05.2014
Pazartesi
06.05.2014
Salı
Kadın İnfertilitesi-1
Disfonksiyonel Kanamalar
Prof.Dr.Hikmet HASSA
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
Kadın İnfertilitesi-2
Postmenopozal Kanama
Prof.Dr.Hikmet HASSA
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
Ektopik Gebelik
Prof.Dr.Başar TEKİN
Pelvik Kitle
Prof.Dr.S.Sinan ÖZALP
07.05.2014
Çarşamba
08.05.2014
Perşembe
09.05.2014
Cuma
Hirsutismus ve
Hiperandrojenizm
Kontrasepsiyon -1
Prof.Dr.Hikmet HASSA
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
Menopozal Dönem -1
Kontrasepsiyon -2
Prof.Dr.Hikmet HASSA
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
Menopozal Dönem -2
Prekanseröz Lezyonlar ve Servikal
Yayma
Prof.Dr.Hikmet HASSA
Prof.Dr. Ömer Tarık YALÇIN
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
11:30
12:15
KLİNİK UYGULAMA
Jinekolojik Kanserlerde
Radyoterapinin Yeri
Kronik Anovulasyon ve PCOS
KLİNİK UYGULAMA
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
Doç.Dr.Durmuş ETİZ
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
8
4.SINIF
2.Kurul
7.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
12.05.2014
Pazartesi
14.05.2014
Çarşamba
Çoğul Gebelikler 1
KLİNİK UYGULAMA
Prof.Dr.Ömer Tarık YALÇIN
Premenstruel Sendromlar ve
Dismonere
Yrd.Doç.Dr.Yunus AYDIN
10:30
11:15
13.05.2014
Salı
Puerperium ve Laktasyon
Prof.Dr.Başar TEKİN
Çoğul Gebelikler 2
Prof.Dr.Ömer Tarık YALÇIN
Antenatal ve Postpartum
Kanamalar 1
Prof.Dr.H.Mete TANIR
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
15.05.2014
Perşembe
16.05.2014
Cuma
Preterm Eylem ve Postterm
Gebelik 1
Normal Doğum -1
Prof.Dr.Başar TEKİN
Preterm Eylem ve Postterm
Gebelik 2
Prof.Dr.Başar TEKİN
Gebelik ve Hipertansif
Hastalıklar, PreeklampsiEklampsi 1
Öğr.Gör.Dr. Melih VELİPAŞAOĞLU
Normal Doğum -2
Öğr.Gör.Dr. Melih VELİPAŞAOĞLU
Doğum İndüksiyonu ve Tokoliz 1
Prof.Dr.Başar TEKİN
Prof.Dr.H.Mete TANIR
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
11:30
12:15
Hiperemezis Gravidarum
Yrd.Doç.Dr.Yunus AYDIN
Gebelik ve Hipertansif
Hastalıklar, PreeklampsiEklampsi 2
Antenatal ve Postpartum
Kanamalar 2
Doğum İndüksiyonu ve Tokoliz 2
Prof.Dr.Başar TEKİN
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Prof.Dr.H.Mete TANIR
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK BECERİ UYGULAMASI
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
9
4.SINIF
2.Kurul
8.Hafta
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
19.05.2014
Pazartesi
20.05.2014
Salı
Abortuslar ve Gebeliğin
Sonlandırılması -1
8:30
9:15
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
Abortuslar ve Gebeliğin
Sonlandırılması -2
09:30
10:15
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
21.05.2014
Çarşamba
Obstetrik Ultrasound ve
Doppler 1
19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı 1
Erken Membran Rüptürü -1
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Prof.Dr.H.Mete TANIR
İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı 2
Erken Membran Rüptürü -2
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Perinatal Enfeksiyonlar -1
Doğum Öncesi Bakım -1
Yrd.Doç.Dr.Yunus AYDIN
Öğr.Gör.Dr.Melih VELİPAŞAOĞLU
Perinatal Enfeksiyonlar -2
Doğum Öncesi Bakım -2
Yrd.Doç.Dr.Yunus AYDIN
Öğr.Gör.Dr.Melih VELİPAŞAOĞLU
Prenatal Tanı 1
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
Riskli Gebelikler
14:30
15:15
23.05.2014
Cuma
(Tüm öğrenciler katılacaktır.)
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Obstetrik Ultrasound ve
Doppler 2
Prof.Dr.H.Mete TANIR
Obstetride ve Jinekolojide Akut
Karın
22.05.2014
Perşembe
Prenatal Tanı 2
SORU YAZMA OTURUMU
KLİNİK UYGULAMA
Prof.Dr.H.Mete TANIR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
10
4.SINIF
2.Kurul
9.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
4. SINIF 2. KURUL: Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi
26.05.2014
Pazartesi
27.05.2014
Salı
Fetal İyilik Hali Testleri -1
Distosi -1
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
Fetal İyilik Hali Testleri -2
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
Distosi -2
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
10:30
11:15
Gebelik ve Diabetes Meliltus 1
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
Gebelikte Kalp Hastalıkları
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
11:30
12:15
Gebelik ve Diabetes Meliltus 2
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
Operatif Obstetrik
Prof.Dr. Başar TEKİN
13:30
14:15
HASTAM ve BEN
14:30
15:15
KLİNİK UYGULAMA
15:30
16:15
KLİNİK UYGULAMA
16:30
17:15
KLİNİK UYGULAMA
28.05.2014
Çarşamba
KADIN
HASTALIKLARI
ve
DOĞUM
SEMİNER SAATİ
3.ARA SINAV
Nefroloji Bilim Dalı Sözlü Sınavı
Saat: 09.30-12.00, Serviste
Yrd.Doç.Dr.Tufan ÖGE
PROF.DR. MEHMET SOYDAN
YAPILANDIRILMIŞ KURUL
KLİNİK SINAVI
Saat: 11.00-12.00
PROF.DR.A. UĞUR YALÇIN
DOÇ.DR.GARİP ŞAHİN
YRD.DOÇ.DR.GÖKHAN TEMİZ
Prof.Dr.Mete TANIR
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları -1
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
KLİNİK UYGULAMA
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları -2
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
KLİNİK UYGULAMA
30.05.2014
Cuma
Saat: 09.30-11.15
KLİNİK UYGULAMA
KLİNİK UYGULAMA
29.05.2014
Perşembe
Rh/Rh Alloimmünizasyonu
Öğr.Gör.Dr.Melih
VELİPAŞAOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Sözlü Sınavı:
Saat: 13.30-16.00, Anabilim
Dalı'nda
GR 1
Prof.Dr. Hikmet HASSA
Prof.Dr. A.Başar TEKİN
Yrd.Doç.Dr. Yunus AYDIN
Öğr.Gör.Dr. Melih
VELİPAŞAOĞLU
GR 2
Prof.Dr. S.Sinan ÖZALP
Prof.Dr. Ömer Tarık YALÇIN
Prof.Dr.H. Mete TANIR
Yrd.Doç.Dr. Tufan ÖGE
Üroloji Anabilim Dalı Sözlü Sınavı
Saat: 13.30-15.00, Anabilim Dalı'nda
PROF. DR. TURGUT DÖNMEZ
PROF.DR. CAVİT CAN
PROF. DR. AYDIN YENİLMEZ
YRD.DOÇ.DR. ALİ BARBAROS
BAŞESKİOĞLU
YRD.DOÇ.DR.İYİMSER ÜRE
11
12
Download

4 . S I N I F - 3 . G R U P 2 . D E R S K U R U L U