5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
5.SINIF- 4.GRUP 4.DERS KURULU
RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
(13 EKİM 2014 – 05 ARALIK 2014)
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
4. Ders Kurulu Başkanı
4. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
DERS ADI
Adli Tıp:
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi:
Klinik Farmakoloji:
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları:
Tıp Tarihi ve Etik:
TOPLAM
Bağımsız Öğrenme:
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emre ENTOK
: Prof.Dr. Çınar YENİLMEZ
: Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
: Öğr.Gör.Dr. Bilgin KAYGISIZ
Teorik Saat
20
7
24
40
91
Pratik Saat
190
190
7
TOPLAM
281
07 KASIM 2014:Ruh Sağlığı ve Hastalıkları SÖZLÜ SINAV 1.Grup
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi SÖZLÜ SINAV 1.Grup
Adli Tıp UYGULAMA SINAVI 3.Grup
Saat : 08.30
21 KASIM 2014: :Ruh Sağlığı ve Hastalıkları SÖZLÜ SINAV 2.Grup
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi SÖZLÜ SINAV 2.Grup
Adli Tıp UYGULAMA SINAVI 1.Grup
Saat : 08.30
04 ARALIK 2014: :Ruh Sağlığı ve Hastalıkları SÖZLÜ SINAV 3.Grup
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi SÖZLÜ SINAV 3.Grup
Adli Tıp UYGULAMA SINAVI 2.Grup
Saat : 08.30
05 ARALIK 2014: KURUL SONU TEORİK SINAVI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1,2,3.Grup
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 1,2,3.Grup
Tıp Tarihi ve Etik 1,2,3 Grup
Adli Tıp 1,2,3 Grup
Saat : 08.30
1
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
5.SINIF
4.Kurul
1.Hafta
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
13.10.2014
Pazartesi
14.10.2014
Salı
15.10.2014
Çarşamba
16.10.2014
Perşembe
17.10.2014
Cuma
8:30
9:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Klinik Psikofarmokoloji I
Prof.Dr.Cem KAPTANOĞLU
Duygudurum Bozuklukları I
Prof.Dr.Çınar YENİLMEZ
Alkol ve Madde Kullanımına Bağlı
Ruhsal Bozukluklar I
Doç.Dr.Gülcan K.GÜLEÇ
Psikoterapiler
Prof.Dr.Cem KAPTANOĞLU
09:30
10:15
YENİ DERS KURULUNUN TANITIMI
Ders Kurulu Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
Klinik Psikofarmokoloji II
Prof.Dr.Cem KAPTANOĞLU
Duygudurum Bozuklukları II
Prof.Dr.Çınar YENİLMEZ
Alkol ve Madde Kullanımına Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ruhsal Bozukluklar II
Uyum Bozuklukları
Doç.Dr.Gülcan K.GÜLEÇ
Prof.Dr.Gökay AKSARAY
10:30
11:15
Psikiyatrik Semiyoloji I
Prof.Dr.Cem KAPTANOĞLU
Psikosomatik Bozukluklar
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
Mental Retardasyon
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
Tik Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu, Yıkıcı Davranım
Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
11:30
12:15
Psikiyatrik Semiyoloji II
Prof.Dr.Cem KAPTANOĞLU
Somatoform Bozukluklar
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
Dışa Atım Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
Öğrenme ve İletişim Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
13:30
14:15
Psikiyatride hasta hekim ilişkisi ve etik
Doç.Dr.Gülcan K.GÜLEÇ
Kişilik Bozuklukları
Prof.Dr.Çınar YENİLMEZ
Çocuk İstismarı
Yrd.Doç.Dr. S.Tülin FİDAN
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
Acil Psikiyatri
Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
14:30
15:15
Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları
Doç.Dr.Gülcan K.GÜLEÇ
Organik Mental Bozukluk
Prof.Dr.Çınar YENİLMEZ
Şizofreni
Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
Biyolojik Tedaviler
Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU
Yeme Bozuklukları- Uyku
Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
15:30
16:15
Anksiyete Bozuklukları
Prof.Dr.Gökay AKSARAY
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Şizofreni Dışı Psikotik
Bozukluklar
Yrd.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
Klinik Farmakoloji 1
Prof.Dr.Kevser EROL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:30
17:15
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili
Diğer Bozukluklar
Prof.Dr.Gökay AKSARAY
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Klinik Farmakoloji 2
Prof.Dr.Kevser EROL
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
2
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
5.SINIF
4.Kurul
2.Hafta
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
20.10.2014
Pazartesi
21.10.2014
Salı
-Deontoloji
22.10.2014
Çarşamba
23.10.2014
Perşembe
24.10.2014
Cuma
-Üreme Sağlığı
-Euthanasia
-TCK da Sağlık Alanındaki
Bazı Maddeler
-Etik
-Aydınlatılmış Onam
-Tıp Etiği İlkeleri
-Doğruyu Söyleme
8:30
9:15
-Yardımla ÜREME
-Hayatın Sonuna Doğru
Alınan Kararlar
-Malpraktis
-Hayatın Değeri
-Etik
Hakları
-Yaşam Kalitesi
-Konsültasyonlar
-Organ ve Doku Nakilleri,
-Değer Kavramı
-Holism
-Araştımacı ve
-Sağlıkta İletişim
-Gebeliğin Sonlandırılması
-Anne/Fetusun Etik/Yasal
-Biyoetik
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
-Uluslar arası ve Ulusal
13:30
14:15
Metinlerde (DHB ve TTB)
-Hekim / Hasta Hakları
Kompozit Nakiller
3
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
-Sağlık İle İlgili Bildirgeler
-Gönüllük Kavramı
Gönüllülerin Hakları
-Hasta/Hekim İletişimi
-İnsan , Hak , Yükümlülük ,
-İnsan/Hayvanlar
İnsan Onuru vb. Kavramlar
Üzerinde Araştırmalar
- Normlar
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
5.SINIF
4 Kurul
3. Hafta
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
27.10.2014
Pazartesi
8:30
9:15
09:30
10:15
Uygulama
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
10:30
11:15
28.10.2014
Salı
Adli Tıbba Giriş: Adli Tıbbın
Tarihçesi ve Türkiye’ deki
Yapılanması
Hekimin
Yasal Sorumlulukları
Doç.Dr.Tarık
GÜNDÜZ
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
29.10.2014
Çarşamba
30.10.2014
Perşembe
31.10.2014
Cuma
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
Uygulama
Uygulama
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2. GRUP: ETİK
2. GRUP: ETİK
Hekimin Yasal Sorumlulukları
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
2. GRUP: ETİK
4
3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH) 3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
+
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
11:30
12:15
Ölüm Olgularında
Keşif ve Otopsi
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
13:30
14:15
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
5.SINIF
4 Kurul
4. Hafta
8:30
9:15
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
03.11.2014
Pazartesi
04.11.2014
Salı
Uygulama
Uygulama
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
05.11.2014
Çarşamba
06.11.2014
Perşembe
07.11.2014
Cuma
SÖZLÜ
SINAV:
Ölüm ve Postmortem
Değişiklikler
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
-RUH SAĞ. ve HAST.
(1.GRUP)
Uygulama
+
-ÇOCUK ERGEN PSİK.
5
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
2. GRUP: ETİK
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2. GRUP: ETİK
3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
2. GRUP: ETİK
(1.GRUP)
UYGULAMA SINAVI:
-ADLİ TIP
(3.GRUP)
3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
09:30
10:15
Ölüm ve Postmortem
Değişiklikler
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
10:30
11:15
Ölüm Nedeni ve Orjin
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
11:30
12:15
Otopside Materyal Alımı
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
13:30
14:15
Uygulama
1.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2. GRUP: ETİK
3. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
6
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
5.SINIF
4 Kurul
5. Hafta
8:30
9:15
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
10.11.2014
Pazartesi
11.11.2014
Salı
Uygulama
12.11.2014
Çarşamba
13.11.2014
Perşembe
14.11.2014
Cuma
Uygulama
Uygulama
Uygulama
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3. GRUP: ETİK
3. GRUP: ETİK
3. GRUP: ETİK
3. GRUP: ETİK
Asfiksiye Bağlı Ölümler
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
7
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH) 1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
09:30
10:15
Asfiksiye Bağlı Ölümler
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
10:30
11:15
Adli Rapor Yazımı
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
11:30
12:15
Yaralara Giriş ve Yasal Kavramlar
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
13:30
14:15
Uygulama
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3. GRUP: ETİK
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
8
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
5.SINIF
4 Kurul
6. Hafta
8:30
9:15
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
Uygulama
Uygulama
Uygulama
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3. GRUP: ETİK
3. GRUP: ETİK
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
19.11.2014
Çarşamba
Ateşli Silahlarla Yaralanma
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
SÖZLÜ
SINAV:
-RUH SAĞ. ve HAST.
(2.GRUP)
+
3. GRUP: ETİK
-ÇOCUK ERGEN PSİK.
(2.GRUP)
1. GRUP: ADLİ TIP(SABAH) UYGULAMA SINAVI:
+
-ADLİ TIP
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(1.GRUP)
(ÖĞLEDEN SONRA)
09:30
10:15
Elektrik ve Yıldırım Çarpmaları
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
10:30
11:15
Kafa Travmalarında Adli Tıp
Sorunları
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
9
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
11:30
12:15
Hipotermi-Hipertermi
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
Uygulama
2.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3. GRUP: ETİK
13:30
14:15
1. GRUP: ADLİ TıP
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
5.SINIF
4 Kurul
7. Hafta
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
10
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
8:30
9:15
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
1. GRUP: ETİK
1. GRUP: ETİK
1. GRUP: ETİK
1. GRUP: ETİK
2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
Etil Alkol ve Adli Tıp Sorunları
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH) 2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
+
KLİNİK FARMAKOLOJİ KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
09:30
10:15
Cinsel Suçlar
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
10:30
11:15
Cinsel Suçlar
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
11:30
12:15
Adli Psikiyatri
Doç.Dr.Tarık GÜNDÜZ
13:30
14:15
Uygulama
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
1. GRUP: ETİK
(ÖĞLEDEN SONRA)
2. GRUP: ADLİ TIP
+
11
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
KLİNİK FARMAKOLOJİ
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
5.SINIF
4 Kurul
8. Hafta
Ruh Sağlığı, Tıp Etiği, Tıp Hukuku, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji
01.12.2014
Pazartesi
02.12.2014
Salı
03.12.2014
Çarşamba
04.12.2014
Perşembe
Uygulama
Uygulama
Uygulama
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
3.GRUP: PSİKİYATRİ
+
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
SÖZLÜ
SINAV:
1. GRUP: ETİK
1. GRUP: ETİK
1. GRUP: ETİK
8:30
9:15
2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH)
+
-RUH SAĞ. ve HAST.
(3.GRUP)
+
-ÇOCUK ERGEN PSİK.
(3.GRUP)
05.12.2014
Cuma
KURUL SONU
TEORİK
SINAV
2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH) 2. GRUP: ADLİ TIP(SABAH) UYGULAMA SINAVI:
-ADLİ TIP
+
+
12
5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ
KLİNİK FARMAKOLOJİ
KLİNİK FARMAKOLOJİ
KLİNİK FARMAKOLOJİ
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
(ÖĞLEDEN SONRA)
(2.GRUP)
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
13
Download

3. KURUL-Etik,Adli Tıp, Klinik Farmakoloji