T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ DÖKÜMENTASYON SEKRETERLİK PROGRAMI
2012-13 Güz Yarıyılı
Dersin Kodu: TDS 107
Dersin Şubesi:
Dersin adı: Tıbbi Terminoloji
AKTS Kredisi: 3
1. yıl – 1. yarıyıl
14/hafta
Tarih : Saat: 09.00
Teorik: 14/hafta Uygulamalı: s/hafta
Zorunlu/Seçmeli: Z
Dersin dili: Türkçe
Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri:
Öğr. Gör. Mustafa Uzun
Altunizade Yerleşkesi Oda no: 3.Kat B e-posta: [email protected]
Dahili tel no:
Öğrenci Görüşme Saatleri:
Gün:Pazartesi-Çarşamba
Saat: 10.00-12.00
Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:
Dersin Genel Amacı:
Terminoloji çalışılan konu ile ilgili bir paylaşım yapıldığında ortak dil kullanıldığı için aktarımı kolaylaştırır,
kullanılan ifadeler açısından o konuya özellik katar. Aynı meslek grubunu paylaşan insanların aynı dili
kullanmasını sağlar. Tıbbi terminoloji oldukça geniş bir yelpazede yeralan hekimlik bakış açısıyla, özellikle de
halk sağlığı yaklaşımıyla terminolojik bilgilerin aktarılmasını ve meslek yapılırken karşılaşılacak tıbbi terimleri
kolay anlaşılabilmesi amaçladı.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
1) Sağlık kurumlarında çalışırken yazılmış tıbbi direktiflerin anlaşılması ve yönergeye uygun tutum
alınmasını sağlamak.
2) Sağlık alanında çalışmak için sağlık ekibinin bir parçası olmak için gereken alt yapının sağlanması.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sunumlar, araştırma, tartışma
Dersin veriliş şekli: Örgün eğitim
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok
Varsa, Önkoşul: Yok
Dersin içeriği:
Derste öğrenciler sağlık kurumlarında ekibin bir parçası olarak direktifleri almak, direktiflere uygun
uygulamaları hazırlamak ve sonuçlarını raporlamasında kullanılacak alt yapıyı öğreneceklerdir.
1.
Tıp sanatı alanında yazılı ve sözlü ifade ve iletişim için kullanılan özgün sözcük veya sözcük
gruplarını. ortak dili anlayarak iletişim geliştirilmesinin alt yapısını edinme
Tıbbi literatüre uygun terminolojiyi öğrenme ve anlama: tıp sanatının uygulanması sırasında kullanılan
Latince, Grekçe, İngilizce ve Fransızca kökenli kök kelime veya eklerin anlamlarını ve kullanım yerlerini
öğrenerek direktiflere uygun davranılması, tıbbi girişimlerin uygun raporlanması
2.
Tıp sanatı alanında çalışan insanların ortak dilinin hasta mahremiyeti ile ilgili yaklaşımları anlama
Kişisel bilgilerin korunması hakkında kendini geliştirme: hasta, hasta yakınları ve üçüncü kişilerin üçüncü
kişilerin mahrem bilgilere kolaylıkla ulaşmasının engel olan tıp sanatını uygulamalarının gerektirdiği ortak
iletişimi sağlamak.
1
.
Ders Kitabı:
1-Prof.Dr. L. Bikem SÜZEN, “Sağlık Dili”, Akademi Yayıncılık
2- Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1), Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2), Doç.Dr. Melis NAÇAR
(Ünite 3), Prof.Dr. Ali ARSLANTAŞ (Ünite 4), Prof.Dr. Dilek ASLAN (Ünite 5), Prof.Dr. Kevser EROL (Ünite
6), Prof.Dr. Baki ADAPINAR (Ünite 7), Prof.Dr. Alaettin ÜNSAL (Ünite 8), “Tıbbi Terminoloji” T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını NO: 2525
Yardımcı Kaynaklar:
Haftalık ders konuları:
Haftalar
İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
Tanışma Ve Dersin İçeriğinin Anlatılması. Tıbbi Terminoloji Kavramına Genel Giriş.
Bayram Tatili
Tıbbi Terminoloji Terim Oluşturulma Kuralları ve Lokomotor Sisteme Giriş
Göz, KBB ve Deri Hastalıkları Bilim Dallarında Kullanılan Tıbbi Terimler
Hareket Sisteminde Kullanılan Tıbbi Terimler
Hareket Sisteminde Kullanılan Tıbbi Terimler
Solunum Sisteminde Kullanılan Tıbbi Terimler
Vize Haftası
Kardio-Vasküler Sistemde Kullanılan Tıbbi Terimler
Kardio-Vasküler Sistemde Kullanılan Tıbbi Terimler
Kan ve Endokrin Sistemde Kullanılan Tıbbi Terimler
Sindirim Sisteminde Kullanılan Tıbbi Terimler
Sinir Sisteminde Kullanılan Tıbbi Terimler
Ürogenital Sisteminde Kullanılan Tıbbi Terimler
Final Haftası
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
14 hafta
Toplam
%40
%60
100
Toplam
100
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınavlar
Final
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
2
Download

Tıbbi Terminoloji