T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
2013-14 Bahar Yarıyılı
Dersin Kodu: TDS.104
Dersin Şubesi: ALT 202
Dersin adı: Tıbbi Dökümantasyon
AKTS Kredisi: 5
1. yıl – 2. yarıyıl
14 hafta
Ön Lisans
Teorik: s3/hafta Uygulamalı: s0/hafta
Zorunlu
Dersin dili: Türkçe
Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri:
Ulaş GÜLTEN
Altunizade Binası,
Oda no: e-posta: [email protected]
Dahili tel no: 114
Öğrenci Görüşme Saatleri:
Gün: Pazartesi
Saat: 10.00-12.00
Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:-
Dersin Genel Amacı: Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik alanında tıbbi dökümantasyonla ilgili temel
kavram ve terimlerin öğretilmesi ve bu alana ilişkin uygulamalar hakkında bilgilendirilmesidir. Bu
bağlamda öğrenciler, hasta dosyaları arşivi, tıbbi dokümanlarda numaralandırma ve arşivleme
işlemleri, dosyalama ve indeksleme işlemleri, hastalıkların ve ameliyatların uluslararası terminolojiye
uygun kodlanması (ICD) ve tıbbi sekreterlik konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
1. Tıbbi Dökümantasyona ilişkin kavramları öğrenir.
2. Tıbbi Dökümantasyonun tarihçesini ve özelliklerini anlar.
3. Hasta dosyalarının nasıl hazırlandığına ilişkin bilgi sahibi olunur.
4. Tıbbi Dökümantasyonun hukuksal yönünü ve dosya saklama yöntemlerini öğrenir.
5. Tıbbi yazışmalar hakkında bilgi edinilir.
6. Dökümanstasyonda kalitenin önemini öğrenir.
Genel Yeterlilikler:
1. Sorgulayan,
2. Etik kurallara uyan,
3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösteren,
4. Takım halinde çalışabilen ve zamanı etkili kullanabilen.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Teorik olarak öğrenilen kavramlarla ilgili anlatım, tartışma, uygulama,
araştırma, problem çözme, grup çalışması, gözlem, inceleme, ödevler yapma.
Dersin veriliş şekli: Yüz yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok
Varsa, Önkoşul: Yok
Dersin içeriği: Bilgi, Doküman, Dökümantasyon ve Arşiv Tanımı, Önemi; Tıbbi Dökümantasyonun
Tanımlanması ve Önemi; Tıbbi Dökümanlarda Sorumluluk ve Tıbbi Arşiv Komitesinin Görevleri; Tıbbi
Dökümanlarda Sorumlulk ve Tıbbi Arşiv Komitesinin Görevleri; Tıbbi Dökümanlarda Kullanılan
Terminoloji,Hasta Dosyasının Kapsamı, Düzenlenmesi ve Sağlık Kurumları Açısından Önemi; Tıbbi
Dökümantasyon Muhatapları ve Hasta Bilgilerinin Gizliliği; Sağlık Hizmetleri Planlamasında Tıbbi
Dökümanların Önemi; Klinik İstatistiklerin Tanımı ve Kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1
Ders Kitabı: ÖZBABALIK, Demet, ARSLANTAŞ, Didem, ARSLANTAŞ, Ali, ADAPINAR, Baki,
DÜNDAR, Emine ve ÇETİNKAYA, Fevziye, Tıbbi Dökümantasyon (Edt. Demet ÖZBABALIK). T.C.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2012.
Yardımcı Kaynaklar: BALCI, Ali Erkan, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yayını, İzmir, 2001.
Haftalık ders konuları:
Haftalar
İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
Tanışma, Dersin İçeriğini Anlatma
Tıbbi Doküman ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi
Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri
Hasta Dosyaları
Tıbbi Dökümantasyonun Hukuksal Yönü
Dosya Saklama Yöntemleri, Arşivleme, Otomasyon
Vize Öncesi Genel Değerlendirme
Vize Haftası
Hastalıkların Uluslararası Dökümantasyon Sistemi
Tıbbi Yazışmalar 1 (Resmi Yazışmalar, Dilekçe Yazma Teknikleri, Tıbbi Raporlar, Sağlık
Raporları)
Tıbbi Yazışmalar 2 (Hastalık Raporları, Tıbbi Bilimsel Raporlar, İlaç Kullanım Raporları,
Sağlık Kurulu Raporları)
Tıbbi Yazışmalar 3 (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Epikriz Raporu-Çıktı Özeti, Ameliyat
Raporları, Adli Raporlar, Otopsi Raporları)
Dökümantasyonda Kalite
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
Final Haftası
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınavlar
Final
Sayısı
Katkı Payı
14 hafta
1
1
40
60
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
40
60
100
2
Download

Tıbbi Dokümantasyon - Plato Meslek Yüksekokulu