Rekviem
pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.
Rastislavova 83, 040 01 Košice
www.rekviem.sk
Piatok
10.4.2015
Verejný cintorín
8:45
Cintorín sv. Rozálie
Krematórium
Nedeľa
Verejný cintorín
Pondelok
Verejný cintorín
Utorok
Krematórium
tel.: 055 / 62 503 40
Skorodenský Miroslav, doc., PhDr., Csc.
67 r
12:45
Verébová Paulína, Ing.
77 r
10:45
11:45
Vargová Vlasta
Spišáková Anna
74 r
90 r
12.4.2015
10:45
Lúštiková Katarína
77 r
13.4.2015
9:45
10:45
Tomka Ľudovít
Čarnická Alžbeta, MUDr.
61 r
68 r
14.4.2015
9:45
10:45
11:45
12:45
Mihalková Darina
Alexanderčíková Ema
Novák Vincent
Šidlovský Ján
57
85
83
77
r
r
r
r
V prípade sťahovania diela z internetu ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie
rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na
verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa
databázy.
Harmonogram obradov je iba informatívny, pre aktuálne informácie volajte na t.č.: 055/62 503 40
© 2015 Rekviem - pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.
Download

Harmonogram obradov