Rekviem
pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.
Rastislavova 83, 040 01 Košice
www.rekviem.sk
Utorok
Krematórium
Streda
tel.: 055 / 62 503 40
31.3.2015
9:45
10:45
11:45
12:45
Müller Erik
Hľas Anton
Medvec Patrik
Benkovská Klára
32
65
34
84
r
r
r
r
1.4.2015
Verejný cintorín
9:45
11:45
Murajda František
Horváth Jaroslav
67 r
59 r
Krematórium
10:45
12:45
13:45
Sitarčíková Júlia
Csomor Róbert
Deszö Tibor, Ing.
88 r
46 r
52 r
Štvrtok
2.4.2015
Verejný cintorín
12:45
13:45
Rostocký Peter
Filčáková Veronika
82 r
84 r
Krematórium
9:45
10:45
11:45
12:45
13:45
Kuchyňka Karel, MUDr.
Šintaj Štefan
Matejček Viliam
Antalová Elena
Žoldák Jozef
61
78
70
84
r
r
r
r
V prípade sťahovania diela z internetu ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie
rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na
verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa
databázy.
Harmonogram obradov je iba informatívny, pre aktuálne informácie volajte na t.č.: 055/62 503 40
© 2015 Rekviem - pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o.
Download

Harmonogram obradov