PAMIATKY ARCHITEKTÚRY
druhej polovice 20. storočia na Slovensku
a postoj k nim
MATÚŠ DULLA
ÚSTARCH SAV Bratislava, FA ČVUT Praha
Křižovatky architektury
Architektura s rudou hvězdou. Československá architektonická tvorba 1948 – 1989
Praha, 13. 6. 2013
1
G. Husák; základný kameň budovy SVŠT
Belluš – Koula – Čeněk – Karfík
2
Socialistické mestečko Nová Dubnica, J. KROHA a kol.: 1952 – 1956
Sídlisko Komárno, B. FUCHS, J. TYMICH, 1952 – 1953
3
Hotel Devín, Bratislava, E. BELLUŠ (a E. KRAMPL, V. UHLIARIK), 1949 – 1954
Pamätník Slavín, Bratislava, súťažný návrh, E. BELLUŠ (a I. MATUŠÍK, F. MILUČKÝ),
1954
4
Pamätník Slavín, Bratislava, J. SVETLÍK, 1954 – 1960
5
Vysokoškolský internát Mladá Garda,
Bratislava, E. BELLUŠ, 1951 – 1953
6
Socialistické mestečko Nová Dubnica, J. KROHA a kol., 1952 – 1956
Sídlisko Juh, Handlová, Š. ZHORELLA, 1952 – 1958
7
8
Nákupné stredisko Slimák, Bratislava,
I. MATUŠÍK 1957 – 1964
9
Koliba z EXPO´67 Montreal, Bratislava, S. TALAŠ, V. VILHAN, 1967
Československé veľvyslanectvo, Rím, F. MILUČKÝ, J. CHOVANEC, 1969 – 1971
10
Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra, V. DEDEČEK, R. MIŇOVSKÝ 1955 – 1966
11
Chemický ústav SAV, Bratislava, K. PALUŠ 1960 – 1962
12
Krematórium a urnový háj, Bratislava,
F. MILUČKÝ, 1962 – 1968
13
14
Slovenský rozhlas, Bratislava, Š. SVETKO, Š. ĎURKOVIČ, B. KISSLING, 1962 – 1985
15
Sídlisko na ulici Februárového víťazstva, Bratislava, Š. SVETKO, Š. ĎURKOVIČ,
M. KRUKOVSKÁ, E. VICIAN, V. HOUDEK, 1957 – 1961
16
Most SNP, Bratislava, J. LACKO, L. KUŠNÍR, I. SLAMEŇ; A. TESÁR, 1966 – 1973
17
Most SNP, Bratislava
18
Pamätník a múzeum SNP, Banská Bystrica, D. KUZMA, spolupr. J. JANKOVIČ,
1959 – 1979
19
Pamätník a múzeum SNP
20
Obchodný dom Ružinov, Bratislava, J. BAHNA a kol., 1984
21
22
23
Športová hala Pasienky, Bratislava, J. CHOVANEC, 1957 – 1962
24
Obchodný dom a hotel, Bratislava, I. MATUŠÍK 1960 – 1973
25
Obchodný dom Prior a hotel Kyjev, Bratislava
26
Krematórium, Bratislava, úprava dlažby
27
28
Download

Prezentace aplikace PowerPoint