Absolventi
súčasnosť
2000
1980
1960
1940
1920
1900
ŠKOLSKÝ ROK 1899/1900
ŠKOLSKÝ ROK 1901/1902
1899-1900 Osztály felsö
Triedny profesor: János GARA
Triedny profesor: Gyorgy KEREKES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ANGYAL József
AUBRÁN Gusztáv
BÁLINT Jozsef
BELLER Gyula
BEREGER Viktor
BIEGLER Károly
CZVIKOTA Metód
DEUTSCH Jenä
FAZEKAS Ferencz
FENYĎ Vilma
FREIBERGER Salamon
GEIER Oszkár
GOLDBERGER Jenö
GOLDBERGER Miklós
GOLDBERGER Ödön
GREGOR György
GRUNSTEIN Sándor
JAKABOVITS Miksa
JANTNER Oszkár
KLAK Szilárd
KLEMA Antal
KOPP Leó
LANDSMANN Árje
LANDSMANN Illés
LEHOTSZKY Jenö
LĎBLI Béla
MERTINIDESZ Róbert
NIESSBAUM Dávid
PALÁSTHY Pál
PÁLDI Géza
SCHLESSINGER Ábrahám
SCHULTZ Manó
SCHWARTZ Mór
UKRINYÁK Lajos
WALDMANN Jenö
ŠKOLSKÝ ROK 1900/1901
Triedny profesor: Fülop MORÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
AUBRAM Ferenc
DIRNER Béla
FRÖHLlCH Gyula
SKVIRKÓ Gyula
CZIMER Adolf
CENGEL Sandor
HARAJOVICS Nándor
KEREKES Nándor
KOLLÁR Jenö
MORAVÁNSZKY István
RABIN Ernö
VAGNER Alfréd
PEREGRÍNY Miklós
RAIS Ferenc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BIERSZKY Károly
BISKOROVÁNYI Nándor
EISZELT Antol
ENGEL Jenö
FENYVES Salamon
FOSZT Péter
FRIED Deszö
GEDEON Ernö
KLEIN Lajos
KLEIN Jenö
HEIDLlNGER Miklós
NOVÁK Nándor
SCHIMMEL Zsigmond
SCHWARTZ Adolf
SEIDENFELD Sándor
STEFAN János
STEINER Samu
SUSZHOLTZ Jenö
WELTY Béla
WEISZBURG Zoltán
WIRKMANN Ignácz
FUZETY Béla
GOLDMANN Lajos
ŠKOLSKÝ ROK 1902/1903
Triedny profesor: János GARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ADLER József
BERGER Dávid
BISKOROVÁNYI Ernö
BURGER Sipos
DEUTSCH Ernö
ECKER Béla
FUCHS Mór
FULĎP Lajos
GEDEON Ernö
GOLDBERGER Miksa
HAMBURGER Béla
HORÁNSKY Pál
KRAUS Richard
LANDSMANN Ábrahám
LUKĎ Géza
MARASZTONI László
ROTH Jakob
ROTH Jenö
SIPOSS Géza
SPATZ Sándor
WEISZ Jenö
MJERTAS József
LENGYEL József
WOLFF Gusztáv
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
2|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1903/1904
Triedny profesor: János GARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BERGER Dávid
GEIGER Hugó
GLUCK Ármin
HARMATTA János
HENSELMANN Andor
KOLOS Ödön
MIKLÓS Andor
MIKLÓS Daniel
PLASINTÁR Emil
SALAMON Dezsö
SPOTZ Sandor
SZELLE Lajos
WALDMANN Adolf
WEISZ Aladár
WEISZBURG Aurel
ŠKOLSKÝ ROK 1901/1902
Osztály alsó (maturovali v roku 1904)
Triedny profesor: Fülop MORÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BARAN Daniel
BERGSTEIN Elek
CSAKURDA Henrik
CSERNICZKY János
CSORNYÁK András
EKLERS Oszkár
ERDÉLY Dénes
ERDĎDI Sándor
GÁDOR Karoly
GLlGER Hugó
GERSTLÁrmin
GOLDBERGER Ferencz
GARZÓ Zoltán
GROSZ Ernä
GROSZMANN Mór
GUTHMANN Zoltán
GYETVAY Jenä
HENSZELMANN Andor
HERSZKOVICZ Chaim
HĎNIG Vilmos
ILLÉS András
KENYERES Kálmán
KOHN Miksa
KOHN Mór
KOLACSEK Rezsä
KRICK Béla
LĎZO Samu
LUKÁCS Soma
MISZBAUM Adorjan
ÓNODY Endre
POCSÁTKO Károly
PROKOP Ferencz
PRESZTL József
RABIN Béla
ROTHMANN Bertalan
SALAMON Rezsä
SIEGEL Rezsä
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
SPIRA Ármin
SPITZ Izsák
SZELL Lajos
SZMETANA Béla
VAS Andor
WEISZBURG Aurél Ábraham
GRUNBAUM Sandor
HOLOMÁNYI Istvan
BOHUS Béla
ŠKOLSKÝ ROK 1904/1905
Triedny profesor: Gyorgy KEREKES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
ALTMANN Bemat
BERGER David
BLATT Mór
BRAUN Kalman
ENGLÄNDER Mór
ERDODI Sandor
EKLERSZ Oszkar
FARKAS József
FENYVES Oszkar
GADOR Karoly
GEIGER Hugó
GLOCK Dezsb
GOLDBERGER Emo
GROSZ Fúlop
GRONBAUM Sandor
HAUSER Géza
HARMATTA Janos
HERSZKOVITZ Chaim
IVANOVSKI Ármin
KLEIN Janos
KLEIN Samuel
KALOS Odon
LEFKOVITS Markusz
LERRECHTMANN Artur
lIPPNER Adolf
PASZTERNíK Vilmos
ROSENBERG Adolf
ROSENFELD Manó
SALAMON Géza
SCHONBERGER David
SEIDER Herman
SIEGEL Dezsb
SINGER Artur
SPOTZ Sandor
SPILZER Simon
SPIRA Ármin
STEIN Nandor
SRAGER Andras
SZELE Lajos
UNGÁR Zsigmund
UNGÁR Menyhért
VURAM Gyula
WEISZ Aladar
WEISZ József
ZELLENY Vincze
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
3|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1905/1906
ŠKOLSKÝ ROK 1906/1907
Triedny profesor: János GARA
Triedny profesor: Fülop MORÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BERKOVITS Henrik
EHRENREICH Gyula
FRISCH Sandor
GOLDBERGER Dezso
GROSBERGER Dezso
HAÁSZ Odon
HARMATTA Janos
KEMÉNY Erzsike
KOLASZ Béla
KONSTlINGER Mark
LANDSMANN Zsigmont
LANGER Illés
LEFKOVITS Majer
PEREMATTER Miksa
PICSKEJ Emil
POLGÁR József
RADVÁNYI Rezsb
RITTER Mendl
SALAMON József
SALZER Zoltan
SZOLTÉSZ Csaba
SPILZER Simon
STERN Mendl
SZÓTZEL Laszló
TAKÁCS Istvan
TZERN Odon
TORK Sandor
WÁSÁRHELYI Lajos
WEISZ Fúlop
MAJOR Istvan
VARGA Ferencz
DOMBRÁDY Istvan
ENGEL Péter
FRIED Vil mos
FRISCH Artur
GERO József
GLOCK Vil mos
HERTZ Kalman
KASZA Lajos
KLEIN Artur
KLEIN Miksa
KOVÁCSY Imre
LICHTMANN Izsak
NAGY Jeno
PALLAGI Janos
REINITZ Sandor
ROSENTHAL József
ROTH Aladar
ROTH Sandor
SALAMON József
SCHWARTZ Irmel
SCHWARTZ József
SÁRKOZl lstvan
SIKORA Emil
STERN Mendl
STRÉlINGER Gyula
SZIRMAI Gustav
SOSZHOLTZ Jakob
SZMIK Laszló
UNGER Karoly
VILKOVSKÝ Ármand
WACHSMANN Hugo
WIRTSCHUFFER Béla
ZAKUSZKY Laszló
ZSATKOVITZ Béla
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
4|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1907/1908
ŠKOLSKÝ ROK 1908/1909
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BLANÁR Antal Karoly Andras
ERNST Sandor
FARKAS Árpad Lajos
FENYO Fischgrund Józef
FISCHER Laszló
FRIEDRICH Zsigmond
GLOCK Miksa
GUTTMANN Manó
IVÁN Sandor Janos
JACZKOVITS Istvan
KLEIN József
KLEIMANN Pinkasz Elias
KMETHY Janos
KUHINDA Gyula
ANDRÁS József
LANTOS Béla Adolf
lIBERTINI Laszló
lISKÓ Elemir Dezsb
LUX József
PAFKOVITS Gyorgy
POTOVSZKY József
PUKY Marton
RÉVÉSZ Árpad
RÓNAI Arthur
SCHURINA Antal
GYORGY Sandor
STROMPL Janos Pal
SZENTGYORGYI Klein Gyula Tivadar
TOMCSÓ Dezso Mihaly
UJFALUSSY Janos
VASWEITZENHOFER Félix
VÁSÁRHELYI Vidor Staudner
WEISZ Béla
WEISZ Kalman
WIRTSCHAFTER Emo
ALTER Mór
ALTMAN Mór
BALLUCH Pal Rudolf
BERKOVICS Jeno
BOHM Janos
BUCHWALD Laszló Samu
DARVAS Fúlop
DAWIDOVITS Ignata
DIAMANT Miksa
FARKAS Lajos
FELDMANN Géza
FREIMANN Jeno
FRIEDMANN Henrik
FOLOP József
GLATTSTEIN Bernát
GLOCK Miksa
GUTTMANN Áron
GYURKOVICS István
HOLEZER Sándor
HOMOLAY Gábor
KLEIN Ignácz
PICK Géza
REICHMANN Miksa
SALZMAN József
SASI Kálmán
SEIDLER Jenó
SPITZ Ignácz
STARK Dezsó
STARK Mór
SZEKERES Szilárd Bernárd
SZÓBEL Manó
SZOCS Miklós István
UJFALUSY János
WEINBERGER Dávid
WEISZ lászló
WEISZ Mór
WOHL Arnold
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
5|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1909/1910
ŠKOLSKÝ ROK 1910/1911
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
DUDASKÓ Jósef Alfréd
ENGLENDER László
FALKENSTEIN Izidor
FELDMANN Géza
FOLDI Ungár Leó
FRANK Jenó
FREUND Lajos
GERO Goldstein Andor
GROTZ Géza
KALÓS Bertalan
KOHN Nándor Náthán
KOLOS Kohn Emil
LUFT Zsigmond
KOVÁCS József
REISMAN Jenó
RÓTH Miklós
SASI Sinkó Lajos
SALZMAN József
SICHERS Zoltán Gyula
SILBER Izrael
STERNSCHUSS Wolf Vilmos
SMETANA Mária Vilma
WOHL Arnold
AJTAY József
ARJI Jenó
FEJÉR WEISZBERGER Herman
FRIEDMANN Farkas
GRONVALD Vilmos
HUCZIK László Tamás
KOCHÁNYI Tibor Livius
KRAUSZ Emil
LEELOSSY Sándor
BINDER Rezsó Ernó
DUNSZT Aladár Béla
ECKER Jenó
FOLOP Jenó
GÁSPÁR Gyula
GOLDSTEIN Miksa
GROSZ Ignác
GRON Miksa
HECZKÓ Ernó
FAKALOVICS Izidor
KARÁCSONYI Martinus
KLEIN Keméry Béla
KERENSOKESI Andor
KLÁR Ede
KLEIN Adolf
KLEIN Arthur
LEIDOLF Odón
MATERN István
MOLNÁR Géza
PALÁSZTHY Géza Zoltán
PARODA Andor
PAFOTERNÁK Kálmán
PATASY László Sándor
REICH József
SCHNIEDL János
STARBERGER Sándor
SPIELBERG Szikaly Odón
WINTER Arnold
ALMÁSSY Margit Alojzia
BACSÓ Mátyás János
DUDASKO Emil
ENGLÄNDER Jenó
FRIEDMANN Ignácz
BÓGDÁN Miklós
GERSTL Gyula
GLOCK Jenó
GRONBERG Áron
KATZ Kaczér Vilmos
KAFSA Gyula
KAMPERISZKY Béla
KIRSCHBAUM Lajos
KLEITS Kálmán János
KORIM Kálmán
LEVKOVICS Zsiga
METTI Lajos
REICH Arnold
RÓTH Vilmos
SEI DEN József
SZÁSZ Mór
STADLER Sándor Szilárd
STEINBERGER Markusz
STERN Sándor
STOSSEL Emanuel Menache
WEISZ Ernó
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
6|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1911/1912
ŠKOLSKÝ ROK 1912/1913
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ABONYI József
BLEY Herman
DEUTSCH Lipót
DOBÁK Gyula Sándor
EGYEDI Béla
ENGEL Géza
FEFFERBAUM Ernó
FISCHER Lajos
FOLDES Izidor
FRIEDMAN Jenó
FOLOP József
GLOCK Ernó
GLOCK Lajos
GLOCK Lajos
GOLDBERGER Sámuel
GOTTLlEB Ferenc
GRONBERGER Bertalan
GUTTMAN Jenó
GYORGY Béla
HEGEDOS Vince Ferenc
HIRSCH Alfréd
JASZUSCH Elett Vilmos
KALAFONI Oskar
HACZ Herman
KEREKES József
KINLOVITS Jenó
KLEIN Adolf
KORNFELD Herman
LEFKOVITS Kálmán
LEFKOVITS Miksa
METTI Lajos
NYNHÁSZI Sándor János
SOZUCH István
PROTIVINSZKY Károly Henril
PUDLIS Gyula Béla
REICH Mór
ROTH Herman
RÉVÉSZ Emil
RÓTH Sámuell
RÓTH Sándor
ROTHSCHILD Mór
SCH El BER Lajos
SPIELBERG Mór
SPICZ Vilmos
SPIRA Jenó
ARECK Aladár Róbert
SZÁNTÓ Dezsó
STEINBERGER Márkusz
VARGA Pál Károly
WEINMAN Arthur
WOHL Hugó
ZSUFFA Béla
ERDÉLYllstván
BAUMĎHL Mór
ENGEL Lázár
FRINDT István
GÁBOR József
GOLDSTEIN Gyula
GOTTLlEB Dezsä
HERCEGH Tivadar
HERSKOVITS Mór
IVANOVICS János
KALAFONI Aladár
KENDE Mihaly
KLEIN Dezsä
KERPENAY Sándor
KOVÁCS Pál
LIBERTINI Zoltán
LIPTÁK Bertalan
LäVINGER Árpád
MORVAY Elemir
NEUWIRTH Károly
OFESÁR Béla
RIPP Jakab
ROSENBERG Mór
SCHOLTZ Béla
SCHWARCZ Miklós
SOMKÓ István
STARK Mór
SZABADOS Alajos
SZAUBERER Dezsä
SZMERECZÁNYI Amália
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
7|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1913/1914
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
BAUMĎHL Mór
BLOHA Gyula
DULHÁZY Béla
ENGEL Lázár
FRIEDMAN Izidor
FRIENDT István
GÁBOR József
GOLDSTEIN Gyula
GOTTLlEB Dezsä
GOTHILF Dezsä
GR6SZ Emil
GROSZWIRTH Mór
HORVÁTH Pál
JOVANOVITS János
KALAFONI Aladár
KENDE Mihály
KLEIN Dezsä
KLEIN Jenä
KLEINMANN Izidor
KORPONAY Sándor
KOVÁTS Pál
KRISTOLÓFIL Antal
LANDSMANN Zoltán
LIBERTINY Zoltán
LIPTÁK Bertalan
LÓVINGER Árpád
MEDVECKY Endre
MORVAl Elemér
NEUMANN Náthán
NEUWIRTH Károly
OFCSÁR Béla
PALUZSA Gyärgy
PERLANN Miksa
REINER Brunó
RÉVÉSZ Endre
ROSENBERG Mór
ROTTENSTEIN Lajos
ROTTENSTEIN Simon
SCHOLTZ Béla
SCHWARZ Miklós
SOMLÓlstván
SZABADOS Alajos
SZAUBERER Dezsä
SZMRECSÁNYI László
SWOBODA Ferenc
WILNROTTER Ernä
SZMRECSÁNYI Amália
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
8|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1914/1915
ŠKOLSKÝ ROK 1914/1915
Triedny profesor: Ferenc MAKFALVI
Trieda: spodná A trieda
Triedny profesor: Arpád HEGEDUS
Trieda: spodná B trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ARNOLD József
AUST Elemér
BALDINGER Oszkár
BELLER Béla
BECSKI Sándor
BENDICZÁK Dénes
BERKOVICS Lipót
BOCZÁN Ernä
BOVUCH Béla
BRADOVKA Károly
CZAPEK Ede
CZEISZLER Imre
CZISZKÓ Ferenc István
DEUTSCH László
DUDASKÓ Árpád Imre
ENGEL Ferenc
FAHIDI Herman
FARKAS Károly
FELDMAN Fercä
FERENCZI Béla Alajos
FRIEDLÁNDER Elemér
GABOS József
GLUCK Ernä
GOLDNER Elemér
GOLDNER Károly
GRÓSZ Lajos
GRÓSZ Zoltán
GRUN József
GRUNFELD Zoltán
GUTTMAN Miklós
HARTMANN István
HAUPTMANN Rezsä
HERCZ Manó
HERCZEG Béla
HERMANN Ernä
HERSKOVITS Sándor
HUCZIK Antal
HUMPLlK István
HUBSCH László
JANDA Aladár
HOCHHEISER Dávid
JÓNAP Sándor
KLEINMANN Emil
KORNFELD Gejza
LANDSMAN Dezsä
LÁSZLÓ Béla
LUCZY Sándor
LUKÁCS Sándor
MIKOLlK István
MOLNÁR Gyula
NEUMANN Sándor
OSZTROHA Tivadar
PÓCZY Gyula
PIRHALSZKY Nándor
REINITZ Jeremiás
REITER Géza
ROSENBERG Jakab
SALZMANN Ignác
SINGER István
SOLTÉSZ József
STEFANOVICS Gyula
STEIN Pál
SUTEĎ Nándor
SCHLESINGER Jenä
SCHĎNBERGER Sándor
SCHĎNWALD Béla
SCHWARCZ Adolf
SZAUBERER Géza
SZERB József
SZTUDINKA Rezsä
TAKÁCS Lajos
UNGÁR Jenä
VANNER József
WEINBERGER Jenä
WEISZ Oszkár
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
9|strana
ŠKOLSKÝ ROK 1914/1915
ŠKOLSKÝ ROK 1914/1915
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: stredná A trieda
Triedny profesor: Emil RÉVÉSZ
Trieda: stredná B trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ALEXANDER Simon
BODNÁR András
DÓKUS József
DANAY József
GELLMANN Miksa
GYORGY Sándor
JASZUSCH Béla
JÓNAP Dénes
KALAFONI Emo
KANNENGIESZER Ferenc
KLEIN Gyozo
KLEIN Sándor
KLEINMANN Béla
KOPP Salamon
KOSCH Béla
KURUCZ József
ORNSTEIN Simon
PALÁSTI Artúr
POCSATKÓ László
POZSONYI Zsigmond
REVESZ Kálmán
SCHVARTZ Kálmán
TÓTH Sándor
STEINER Tibor
WEINER László
WEISZ Dészo
BENEDEK Emil
BURGER Dezso
CIKK Géza
GOLDBERGER Samuel
GRIGELY Gyozo
HUBAY Bálint
ILKOVICZ Alfréd
KLEIN Ármin
KLEIN Izidor
KLEIN Sándor
KORNFELD Lajos
KULA János
LÁSZLÓ László
LEBOVICS Ábrahám
LEFKOVITS Kálmán
LEWITH Alfréd
LOWINGER Leó
MÓRENT József
PETREKANITS István
RADVÁNER Arnold
RAPCSÁNYI Sándor
ROTH József
ROTH Vilmos
SZOBOTA Gyula
STEIN László
STEINBERGER Henrik
VECZERA Emil
WEINBERGER Sándor
WOLF Béla
ZACHARA Ferenc
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
10 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1915/1916
ŠKOLSKÝ ROK 1915/1916
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: A
Odbor: Ženský obchodný kurz pri Vyššej
obchodnej škole
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: B
Odbor: Ženský obchodný kurz pri Vyššej
obchodnej škole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
ARANOVICS Aranka
ÁDÁM Júlia
BARY Ilona
BERKOVICS Ilona
BERKOVICS Irén
BLUM Márta
CSEH Magda
DESZBERG Ilona
DRAB Margit
DUDOVICS Mária
FRIEDMANN Erzsébet
FRIEDMANN Erzsébet
FRIEDMANN Hajnal
FRIEDMANN Sarolta
FUCHS Adél
FLEISCHER Margit
GONCZI Mária
GUVSZKY Mária
FUNSBERG Teréz
HIRSCHKÓ Mária
HANNY Margit
JANKOVICS Paula
JUNG Anna
KLEIN Hana
KREUTZ Margit
LEFKOVITS Emma
LEVAI Lenke
MEDVE Margit
MUIHS Stefánia
NEUMANN Ilona
NYINLI Erzsébet
ORENICS Anna
PAVLYÁK Margit
PIKK Vilma
PETIZ Mária
ROSENBERG Margit
ROSENBERG Teréz
RUSZNYÁK Elza
SCHUTZ Erzsébet
MAURITZ Anna
MAURITZ Vilma
SIEBERMANN Vilma
SPIRO Berta
TEUER Katalin
WEIN Aranka
ABANYI Lenke
ELBENDER Kornélia
AMBRUS Anna
BAUMGARTNER Adél
BRADOVKA Jolán
BÁRÓ Rózsi
BREITNER Ilona
BUZITZKY Elza
COLlOFAN Valéria
CSURILLA Anna
DUNAY Irén
EINSTEIN Rózsa
EIBEN Berta
FRIEDMANN Frida
FRITSCHE Erzsébet
GLOCK Bella
GRON Erzsébet
HERDITZKY Teréz
HOMOLAY Matild
HORVÁTH Sarolta
JEKEL Oľga
KELLNER Erzsébet
KISS Rózsi
KLAK Borbála
KOZÁK Margit
KORVIT Klára
KVISZT Ottília
KUBÁNYlllona
LANG Anna
LORENZ Margit
LUKÁCS Anna
MAJOR Edit
MAKFALVlllona
MARKOVICS Anna
PETERFREUND Ilona
REVESZ Gizella
RUPP Emma
SALÁTA Gizella
SCHWARTZ Malvin
SÁNDOR Erzsébet
TÓTH Ilona
VEKERDY Mária
VOZÁRY Adél
WINTER Ilona
ZSOLCZER Irén
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
11 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1916/1917
ŠKOLSKÝ ROK 1916/1917
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: A
Odbor: Ženský obchodný kurz pri Vyššej
obchodnej škole
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: B
Odbor: Ženský obchodný kurz Vyššej obchodnej
škole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ÁRVAY Erzsébet
BERGER Jolán
BAVUCH Jolán
BAVUCH Mária
BRAUN Fanny
BUTALA Margit
DOBOS Irén
ENGELHARDT Rozália
EPERJESSYVilma
FAIKLOWITZ Emma
FISCH Gizella
FISCHER Gizella
FRIEDMANN Alice
FULäp Ilona Etelka
GANZFRIED Anna
GANZFRIED Márta
GOLDBERGER Beáta
KALAFUSZ Mária
KLEIN Ilona
HORVÁTH Irén
LANG Erzsébet
LEFKOVITS Irén
LUFT Anna
MEISNER Jolán
MOLNÁR Mariska
NAGY Julia
PASZTERNÁK Erzsébet
PAVLYÁSZ Anna
RITTER Ilona
RĎSSELBACH Anna
SNÁBEL Margit
SZEPESI Erzsébet
SZEPESl lrén
SZÁLASI Magda
UNGÁR Anna
WÉBER Róza
WITTMANN Etelka
ZEIDNER Adél
ASOSI Mária
BUZSICZKY Mária
DEUTSCH Mária Eszter
FON Jolan
FRIEDMANN Lili Melánia
FRIEDMANN Oľga
GÁL Kornélia
GARFUNKEL Paula
GOTZ Erzsébet
GOLDGRÁBER Gizella
GROSSMANN Blanka
GROSSMANN Lujza
HANESZ Ilona
HERSKOVICS Helén
KAZSMiR Mária
KEMENY Aranka
lAGER Gizella
lOSLJolan
MUDRI Ilona
NEUMANN Erzsébet
NEUMANN Janka
PAPP Jolan
PATIGA Margit
PETRIK Gizella
RASA Zsófia Ludovika
RIEDL Gabriella
ROTH ärzse
ROTH Mária
SCHWARTZ Ella
TÁMÁS Etelka
THEINER Ilona
TOBÁKOS Erzsébet
VADÁSZ Ilona
VINCZE Gizella
WALDMANN Margit
ŠKOLSKÝ ROK 1917/1918
Archívne údaje sa nezachovali.
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
12 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1918/1919
ŠKOLSKÝ ROK 1918/1919
Triedny profesor: Emil RÉVÉSZ
Triedny profesor: János ANESHÁZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
BECK Gyängy
DIRNER Mihály
FERENCZI László
GRUNFELD Dezsä
JÁROSSY László
JÁVORSZKY József
KASSEWITS Oszkár
KINCZLER István
KLEINBERGER László
MAURITZ Rezsä
MAYER János
PAHMER Jakab
PHILlPPI Ottó
RICHTER József
STARK Bertalan
STIEGLlTZ Kálmán
TOPPERCZER Vilmos
WAWREK Albert
WINTER Miksa
GYURTSIK Béla
FRÁTER Gyärgy
GRUNHUT Miksa
LUSTBÁDER Béla
BERKOVICZ Gyula
BENDICSÁK Gyula
BERGER Géza
BOCZÁR Emä
FLASZTER Sándor
FRIEDMANN Géza
FRINDT Géza
FRINDT Gyula
GELLMAN Sándor
GLAZÉR Jenä
GUTTMANN Sándor
GYURK Miklós
HAVRILA József
HERDITZKY Kálmán
JÓNAP Béla
KLEIN Odän
KLEIN Vil mos
KOZMAOdän
KOSZEGI Vil mos
LEFKOVITS Jenä
LIEBERMANN Nándor
METZGER Géza
MOSKOVICS Miklós
KAALY NAGY Ármánd
NEUBERT Ferenc
NEUWIRTH Ferenc
PAPP László
POLLÁK Zoltán
REICH Sándor
REISS Vilmos
RINGELHAN Béla
RITTER Odän
ROSENBERG Jenä
ROTH Dezsä
ROTH József
RUPP János
SCHIFFER Elemér
SCHLÉSINGER Vilmos
SOMODI Kálmán
SPIEGEL Emä
SZALAI Tibor
SZO KE Gyängy
WEISZ József
WEISZ Zoltán
WEISBERG Gyula
WEITZENHOFFER Gábor
ZEISLER Alfréd
ZIMERMANN Nándor
ZINNER Józef
LEIDL Emil
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
13 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1919/1920
ŠKOLSKÝ ROK 1920/1921
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
BERKOVITS Ignác
BIRNBAUM Samu
BLECHNER Emil
CSiZSCH Jenä
DITTAL István
FAITH Gusztáv
FREIRECH Jenä
FRIED László
FRIED Manó
FRIEDMAN Béla
FRIEDMAN Deszä
FRISCH Sándor
GLUCK József
GROSSZ Emanuel
HALMOS Béla
HERBTS Ármin
HORVÁTH István
JAKUBOVITS Márton
KAZSMiR Géza
KEREKES Sándor
KLEIN Herman
KOHUTH Ján
KRÉMER Imre
LEFKOVITS Áron
MASKOVITS Imre
MIGLIARINI Guido
NEUMANN Sándor
PAP Lájos Sándor
PAWLlK János
PECKA Gyula
POLÁK Pál
POTOKY Miklós
RADVÁNYI Kálmán
RÓNAY Ákos
ROSENBAHN Vil mos
RUSNYÁK Jánosz
SCHREIBER Jozef
SPÓNER Béla
STOFFKO ädän
SZAKMÁRY Lóránt
SZEKERKA József
SZÓBALÁrmin
SZäKE Lajos
USHERT Arthúr
WINKLER József
ALTMANN Evžen
ATLASZ Emil
ATTLASZ Ervin
BARTÁKY Alexander
BIRNBAUM Vil heim
BLEICH Zoltán
BLUM Arnošt
BLUMENFELD Izidóra
BRAUN Arnošt
DAVIDOVIČ Imrich
FEDÁK Štefan
FRIED Ladislav
FRIEDMAN Jozef
FRIEDMANN Ladislav
FRIEDMANN Viiheim
GLOCK Zoltán
GOLDMANN Viiheim
GRON Arnošt
GURSKIJ Andrej
HABER David
HOCZMAN Evžen
JURÁSEK Ludvik
KLEIN Imrich
KOHN Mikuláš
KOVÁL Vojtech
KULA Ján
LICHTMAN Ferdinand
LIPTÁK Štefan
LäWY Mikuláš
MEDVEC Vojtech
NÉMETHY Štefan
OSVÁTH Ladislav
PEISZERLE Tibor
PROKSA Jozef
ROSENBERG Arnošt
ROSENCZWEIG Andrej
ROSENFELD Ladislav
SCHWARTZ Alexej
SCHWARTZ Samo
SPIELBERGER Jozef
STEFANČIK Félix
SVÁBY Vojtech
THURZO Rudolf
VAS Ladislav
WEINBERGER Evžen
WOLLNER Alexander
ZABODROCZKY Ludevit
ŠKOLSKÝ ROK 1921/1922
Archívne údaje sa nezachovali.
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
14 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1922/1923
ŠKOLSKÝ ROK 1924/1925
Triedny profesor: Karol HOKKY
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BÁZLER Viliam
HARMAN Gejza
KAROCKA Karol
KRUPY Antonin
LISÝ Ambróz
ZAPLETAL Stanislav
MACEK Karol
MISKO Oldřich
MOUČKA Miloslav
NUCE Miroslav
PALAJ Peter
ROZSYPAL Matúš
SULC Bohuslav
ŠKOLSKÝ ROK 1923/1924
Triedny profesor: Juraj KEREKES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BALOGH Pavel
BERNÁSEK Bedřich
BODY Ján
BUGAR Tibor
FRIED Alexander
HÁK Štefan
HANČL Václav
HENN Vladimir
HORÁK Stanislav
HUSEK Bohumil
CHRAPA Branislav
KRČMÉRY Ladislav
KROUPA Vojtech
LIPTÁK Štefan
MOUČKA Stanislav
MOHLBERGOVÁ Gabriela
NOVÁČEK Miroslav
VUBEHLA Bohuslav
SOJKA Jozef
SVOBODA Stanislav
STÉZKA Bohuslav
SLAVíČEK Karol
KLADIVA Bedřich
TABÁSEK Ladislav
WOHLRATH Vladislav
BLAHA Vojtech
BERNARD Jozef
DUNAY Eugen
GAZDOVSKÝ Jozef
GLOCKSTHAL Jozef
HANČL Otakar
HARTMANNOVÁ Anna
HAVLi Emil
KALMAN Jozef
KAUFMAN Herman
LINHART Oldřich
LäFFLER František
NOVÁK Miloš
RASEH Rudolf
RECH Ján
SIMON Štefan
SCHULZ Vojtech
STEIN Štefan
VOGELOVÁ Helena
VOGEL Zlatoň
ŽDiMALOVÁ Mária
ŽIDEK Oldřich
FINGER Karel
ŠKOLSKÝ ROK 1925/1926
Triedny profesor: František MAKFALVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AUMANN Armin
BARTHANUSOVÁ Aurélia
BOHUSLAV Juraj
CLANNER Zdenek
DEMEK Jozef
DOSTÁLEK Miroslav
FILČÁKOVÁ Irena
GAŽO Štefan
KOKOSOVÁ Elena
KORBELÁŔ Jaroslav
KOVÁLlKOVÁ Beatrix
KYJOKarol
LäFFLER Emil
MARTINEK Jaroslav
NENTVICHOVÁ Jarmila
PAvLičEK Jozef
PAuLičEK Vlastimil
RASEK Leopold
SCHUPP Leopold
SZIRMAI Štefan
ZEIDLER Ferdinand
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
15 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1926/1927
ŠKOLSKÝ ROK 1928/1929
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Triedny profesor: Jaroslav SKOKAN
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BLACH Juraj
BULH Karol
LÁNK Bohumil
DLABAL Jan
DOSKOČIL Ladislav
FISCHBEIN Július
GOTTFRIED Ľudovít
HAZAY Jozef
HINK Rudolf
JANKOViČOVÁ Katarína
JAMKIN Rudolf
JANOND Vojtech
KLEIN Eugen
RIENWALD Gustav
PROKOPOVÁ Ružena
SCHWITZER Juraj
SLNKA Jozef
SESTÁK Vlastimil
ZIDEK František
SKOLSKÝ ROK 1927/1928
Triedny profesor: JUDr. Josef SVOZIL
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BREUER Eugen
FERJANČEK Štefan
FRIEDMANN Gejza
FRIEDMANNOVÁ Júlia
HAAS Bedrich
HOLLÄNDER Ludvik
HÚLEK Kornel
KAUFMANNOVÁ Irena
KUCHTA Jana
MAJOROVÁ Mária
MARKOViČ Gejza
MERENYI Emerich
MOCÁK Ludovít
RÓNAY Ladislav
PROCHÁZKA František
SCHOn Jozef
sízoVÁ Milada
E óPERlING Alexander
S?IRA Emil
STASSEL Ladislav
UHRIK Ondrej
VETTRUSKÝ Jozef
ZEDNiČEK Jozef
1.
2.
3.
BRÉNER Eugen
FERJANČEK Štefan
FRIEDMANN Gejza
ŠKOLSKÝ ROK 1928/1929
Triedny profesor: Jaroslav SKOKAN
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BALLUCH Andrej
BAZLER Adolf
CZINNER Julius
DAVIDOVIČ Vladimir
DUTKOVÁ Mária
HOLUB Jozef
KLEIN Dezider
KOTH Michal
KOtO Andrej
KRAUS Arnošt
LANGSFELDOVÁ OI'ga
MULLER Jozef
PANIGAY Rudolf
PASKO Dezider
RÓTH Marie
ROZHOLD Alois
SCHLESINGER Viliam
SCHLOSSLER Ľudovít
SZEPESSY František
VIKARTOVSKÝ Jozef
VOTRULA Vitezslav
WEISS Karve
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
16 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1929/1930
ŠKOLSKÝ ROK 1931/1932
Triedny profesor: Ing. Bohuslav ŠOLC
Trieda: IV.OA
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
BARTOS Peter
BIČKOS Peter
ČEKAN Juraj
DUBIK Koloman
DVOŔAK Viktor
GROCH Jozef
HÁLA Jaroslav
OBERTIK Pavol
SÁNDOR Ladislav
HILBERT Gustav
KONEČNÁ Gizela
KRAUSE Arnošt
LINHART Oskar
NÁVOY Jan
RENEZESOVÁ Štefánia
SVOBODA Zdenek
SIROKÝ Karel
VANEČEK Vaclav
BRENER Viliam
FRIEDMANN Eugen
KUN Juraj
ŠKOLSKÝ ROK 1930/1931
Triedny profesor: PhDr. Vojtech MERKA
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ALTMANNOVÁ Mária
BEDNÁROVÁ Otilia
BUKNA Vojtech
DLABOLA Augustin
DROTÁR Alojz
FLESCH Tibor
FRANK Albert
GLOCK Ferdinand
FRIENHUT Hugo
HORVÁTHOVÁ Elena
HRUBANOVÁ Irena
KASANICKÁ Žofia
KUNDRÁT Jan
MIHALIK Štefan
NEUGROSCHL Samuel
ONDÁS Eduard
RITTERSTEIN Eugen
RONAY Tibor
SKORODENSKÝ Michal
SLlVKÁROVÁ Klara
SPERLlNG Viliam
STIEGLEROVÁ Helena
STEFANOVÁ Klara
TÓTH Tibor
TUDAS Štefan
Ži ROS Daniel
KAZIMiR Andrej
ADOMYIOVÁ Marta
BALŽANKOVÁ Oľga
BOHANESOVÁ Mária
BUCHSTABIERER Ladislav
DRUHOŇSKÝ Alojz
GÁLA Jan
GAŽO Bohumil
GRESCH Ladislav
GROSSMANN Martin
HARTMANNOVÁ Helena
JAKOBOVITS Ladislav
JANÁK Milan
KOZINOVÁ Viera
KRČMERYOVÁ Eugenia
KUBICA Jozef
MINČIKOVÁ Gabriela
SINAJ Jan
SOLČÁNY Jan
STRAUSS Edmund
SOLIN Stanislav
TABICZKÝ Edmund
VACEK František
ŽÁK Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
17 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1932/1933
ŠKOLSKÝ ROK 1933/1934
Triedny profesor: Augustín PEKÁR
Trieda: IV.OA
Triedny profesor: Ing. Bohuslav ŠOLC
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ALTH Imrich
BENDŽÁK Jan
BENOVIČ Arpad
BEŇO Jan
BICÁK Štefan
BUZNA Karol
COLUMBY Jozef
CUKER Dezider
DANCÁK Jozef
FISCHGRUND Samuel
FLEISCHER Armin
GROSSMANNOVÁ Sarlota
KEME Oskar
LÁCHA Jaroslav
ZELKES Žigmund
RETTEROVÁ Mária
ROSENWASSER Ignac
SCHLESINGER Juraj
STAS Jozef
STRAKA Jan
SALVÁRY Pavel
SANDOROVÁ Margita
TÓTH Tibor
TRAURIG Ferdinand
VADOVIČOVÁ Helena
VYCHOVALÝ Štefan
NAGY Ondrej
PASTIRČÁK Andrej
BÁRTA Mikuláš
CSÁJI František
DROBNlAK František
EICHLER Gabriel
FRIEDMANN Eugen
GALÁTA Viliam
GARAI Tibor
GAŽO Viktor
GIRMAN Ján
HERZBUNN Eugen
JALČ Eduard
KAPUSCINSKÝ Jozef
KREISZOVÁ orga
KRISTOLOFILOVÁ Helena
KRUŠINSKÝ Florian
KRUŠiNSKÝ Jozef
KRUŠPIÉR Vojtech
KURHAJEC Eduard
MARENDIAK Juraj
MIŠKEY Karol
MITTELMANN Andrei
NEMLAHOVÁ Jolana
ONDRUŠ Pavol
SKUČKOVÁ Jifina
SOVA Jozef
STEINER Lev
TOMEK František
VAJ DOVÁ Viola
WEISS Eugen
ZEMEN Vojtech
žlVICKÝ Pavel
BARTOŇ Jaroslav
DANČO Elemir
DURIŠIN Jozef
GLOS Ernest
HALAMiČEK Ignác
NEMČIK Ladislav
MAGUTH Barnabáš
ONDRíK Marcel
SZEPESSY Imrich
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
18 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1934/1935
ŠKOLSKÝ ROK 1935/1936
Triedny profesor: Jjfi LANDA
Trieda: IV.OA
Triedny profesor: Jjfi LANDA
Trieda: IV.OA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BALOGA Viktor
BRAUNOVÁ Františka
DORNER Tibor
FEJÉR Ladislav
FEJEROVÁ Eva
FURJEŠ Vojtech
GIRÁŠKOVÁ Emilia
GUTTMANNOVÁ Hedvika
GUTTMANNOVÁ Irma
HONZA Arpád
HROCHOVÁ Mária
JIŔíK Jozef
MAJOROVÁ Vlasta
MALOUŠEK Stanislav
MAREŠOVÁ Mária
MIKOLETZKÝ Rudolf
NEUSTADT Zoltán
SCHERMER Herman
SCHOROVÁ Helena
SPITZ Ferdinand
TARČIK Vojtech
TEJ Jozef
TRACHTA Ján
VERDONOVÁ Ida
ZÁVODSKÝ Andrej
FRIEDMANN Martin
GLOS Ernest
ANDEROVÁ Alžbeta
ÁRVOVÁ Klára
BERCSÉNYI Tibor
BLUMENKRANZOVÁ Alžbeta
BRÁVERMAN Dávid
BUCHNER Juraj
DEUTSCH Vojtech
DUTKA Jozef
GOČIK Michal
GRUNWALD Karol
JABLONSKÁ Helena
KÁRPÁTI Ladislav
KELLER Štefan
KIS Eugen
KOLlBÁROVÁ Mária
LACKNER Pavel
LEFKOVIČ Ondrej
NAGY-PETIOVÁ Zuzana
NEHRER Ján
NIŽGODSKÁ Mária
PALKOVIČ Zoltán
PAZDERA František
PODOLSKÝ Ján
POKORNÁ Helena
PRINZ Vojtech
SCHONOVÁ Berta
SOÓS Ervin
ŠANDALA Vincent
VLAČIKY Andrej
VíNO Vojtech
GLOVA Mikuláš
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
19 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1936/1937
ŠKOLSKÝ ROK 1937/1938
Triedny profesor: Ing. Jina ZDENEK
Trieda: IV.OA
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: IV. trieda RS v Košiciach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BÁBEL Arpád
BABJÁK Eugen
BAČO Štefan
BICÁKOVÁ Anna
BLUM Ignác
BREJCHOVÁ Ružena
DANIELIS Gustáv
DAŇO Michal
DLABOKA František
DZUBAYOVÁ Ružena
FÁBIÁN Valentin
FARKAŠ Alfred
FOLKMANOVÁ Frida
FRIEDMANN Arnold
FRISCHOVÁ Margita
GUTTMAN Bartolomej
KIRÁLYOVÁ Alžbeta
KOHUTJAR Ján
KONEČNÁ Irena
KUBIČEK Jaroslav
KUCHTA Vladimir
LOY Ladislav
NEHREROVÁ Alžbeta
NOVÝ Karol
PAULOVČIN Ján
PAYEROVÁ Barbora
RUBINSTEIN Hermann
LEGIŇÁK Ferdinand
SCHMOGNEROVÁ Mária
SZÁNTÓ Karol
TABICKÝ Zoltán
TRÉZA Štefan
TROJČÁK Juraj
TULlS Arnošt
WEIDMANN Martin
WEINSTEINOVÁ Edita
ADAMUS Jozef
ROZUM Karol
BALLUCH Juraj
BENKE Ctibor
BENKOVÁ Irena
BIEL Ján
BRÁVERMANNOVÁ Bediis;
BRZÁČ Ondrej
FABlÁN Ján
HIRSCHOVÁ Magda
HOMOLA Ladislav
HIRSCHOVÁ Klementina
KOŠTlAK Julius
KUČERA František
LUKÁČ Ján
MOSEJ Alexander
PULEN Ľudovít
REPÁŠ Daniel
RÓTH Jozef
SÄROSSYOVÁ Helena
SEMANČIK Jozef
SZABOVÁ Helena
SÄNDOROVÁ Margita
SIM EK František
TARÁŠEK Jan
TOMĽAN Jan
TÓTH Imrich
TOTLEROVÁ Anna
TRESA Jozef
NROŠEV Panteleimon
WEISZ Eugen
KOVÁČ Zoltan
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
20 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1938/1939
ŠKOLSKÝ ROK 1940/1941
Triedny profesor: Ing. Bohuslav ŠOLC
Trieda: 4. trieda OA
Triedny profesor: Ing. Karol RAJMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ATLASZ Gyorgy
BARTKO Imre
BIKK Tibor
BIROŠ Ferenc
CSUZDI Laszlo
HORVÁTH Imre
JANOVICKÝ Istvan
RAUFMANN Edom
REBER Istvan
RAUCHMAN Laszlo
SCHOLTZ Laszlo
TÓTH Tibor
SIEBMAN Ergzssébet
SCHARNICZKI Mária
SZENDERÁK Marta
WILHELM Mária
ZSILlNSZKY Eleonóra
ŠKOLSKÝ ROK 1939/1940
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
BODNÁR Laszló
CSOBÁDI Ferenc
DUDÁŠ Ferenc
HLATKY Laszló
JAREK Laszló
KOCSIS Laszló
LUKÁCS Gyärgy
REHÓ Sandor
RÉPÁSZKY Sandor
SCHMäGNER József
SCHäN Andor
SIROKOVSZKY Dezso
SURÁNYI Tibor
SZEGO Pal
SZILÁGYI Gyärgy
SZUHÁR Béla
SZÉCSÉNYI Istvan
VARGA Pal
ZOMBORY Tivadar
JOSEFOVITS Etel
NÉMET Gizella
Triedny profesor: Jifí LANDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
BARANYAI József
CSÉFALVAY Zoltan
CSZEHELNIK Béla
JASCHKÓ Gyula
LOVÁSZ Arpad
SCHLlFKA Godom
SZARKA Laszló
SZILÁGYI Dezso
VARGA Sandor
HOLLESCHAK Etel
KEMECSEI Edit
KLEIN Oľga
SITTING Livia
NEM ES Oľga
ROSENWASSER Marta
SUTO Irén
SZERDAHELJI Klara
TlCHY Katalin
ORSÁGH József
SUVÁNYI Tibor Istvan
DANKÓ Béla
SZ. KOVÁCS Sandor
LÉNÁRT Laszló
KERTÉSZ Pal
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
21 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1941/1942
ŠKOLSKÝ ROK 1942/1943
Triedny profesor: Antonín BOLEK
Triedny profesor: Tomáš G. HAJDUKEVIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ABOSI Istvan
BALOGH Zoltan
BERZÁTZY Zoltan
BOZOKY Gyärgy
CSIKÓS József
DERSZÁK Rezsä
DOBRA József
FLACHBART Vilmos
SEDEM Gyärgy
SZEFFENTH Gyula
SÉCZI Miklós
IGLAI Endre
JAKUBIK Jenä
KACZ Andor
KÉPES Gyula
KOCSOR Istvan
KOLESZÁR József
KOVÁCS Levente
KäNIG Andor
KUGLA Laszló
LEFKOVITS Pal
LUX József
MATIRKÓ Jenä
ONOFREJ Laszló
SCHALKHÁZ Lipót
SCHALKHÁR Miklós
SLOVÁNKA Sandor
SPANYOL Arpad
SZUCHOVSZKY Ottokar
TILL Lórant
UNGVÁRSZKY Marton
VARGA József
VILUSZ Laszló
WEISZER Andor
WITKOVSKY Rudolf
ZENOVICZ Ernä
ZSOLCZEI József
TANiTÓ Gyula
BODNÁR Laszló
JAVEK Laszló
LUKÁCS Gyärgy
REHÓ Sandor
RÉPÁSZKY Sandor
SZÉCSÉNYI Istvan
BORZSAI Alfréd
CSÁKY Karoly
DÁNAI Lajos
DEÁK Ferenc
DSUPIU Ferenc
EGERVÁRI Géza
FEIGENBAUM Ernä
FERENCZ Antal
GALlCZA József
GONTÉR Ferenc
HALLA Karoly
HLATKY Istvan
HOSSZÚ Ferenc
JERCS Laszló
KAPCZÁN Ferenc
KISS Laszló
KLEMA Arpad
KRESZCZAUKO Gyula
KRISTÓF Lajos
LONOVICS Alajos
LOVÁSZ Laszló
MACATA Gyula
MÉCSEI Ervin
MÉSZÁROS Laszló
NAGY Pal
PECSZUK Laszló
PETRO Béla
REZATKÓ Jozsef
ROSENBERG Laszló
ROZSEK Laszló
szOCS Andras
TAMASKOVICS Lajos
THUROCZY Imre
TÓTH - SZABÓ Laszló
VOZÁRY Tibor
ZSEBRAI Janos
ZSiROS lštvan
DOBRA József
KOCZOR Istvan
TILL Lórant
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
22 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1942/1943 dec. 1943
ŠKOLSKÝ ROK 1943/1944 apríl 1944
Triedny profesor: PhDr. Antonín BOLEK
Triedny profesor: PhDr. Štefan TÓBIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ANDER Ištván
BÁDER Tibor
BESZKID Katalin
BÉRCI Károly Lajoš
CHARAUSZ József
CZÉPÁNY Tibor
DOBAI Zoltán
FIXLÉR Gedale
GARUBOS Miklós
HACKEN Rezso
HAJDU József Tibor
HEGEDUS Gyula
HEGEDUS Sándor
HERNÁDI Jeno
JÓZSA Zoltán
KALMA Gyorgy
KÉRTísz József
KLEMAÁrpád
KOVÁCS Ferenc
KROUSPÉ Béla
KRESZCZANGO Gyula
KRISTÓF Lajos
KUKLA István
LACZI Hedvig
LÓVÁSZ László
LEJRER Andráš
MAJER Ferenc
MAGDINECZ Antal Pál
MESKÓ Margit
MÉSZÁROS László
MISKOLCI Gyula
MOLNÁR László
MUNKÁCSY Vince
MUCZSÁY Béla
NAGY Katalin
NAGY Miklós Pal
NÉMETH Béla
NÉMETH István
OLÁH Géza
PÁLATICZ Zoltán
PÉTER István
PIKÓ Gyorgy
RÉTHY Janos
SZÁK Pál
SZÁSZ Tibor
TORMÁSSI Magdolna
TORONYÁY István
UGOR Gyorgy
VALLÓ Zoltán
VAREHA Janos
ZSiROS Istvan
ANDRÁSI Gyula
BACSÓ Gyorgy
BARTKÓ Istvan János
BÁNK Tibor
BINDES Ivan Albert
BONNYÁNSZKY Tibor Imre
CSELLAR Gábor
DEMCSÁK József
DEMETER Ferenc
ELEK Pál Máthyas
FAZEKAS Erno
GERNÁTH Istvan
GLOSZ Pál Barnabás
GäRCsäs Mihály
GYURYCZA Sandor
HANOUSEK Rudolf
HOLOMÁNYllmre
ILYKO Endre
JÁNOVlTZ András
KENNYERS Tibor
KEREKES Janos Pál
KERTÉSZ Gyorgy
KOTSIS Laszló Tibor
KURYÁN Ferenc
UCHTER Ede
MATHERNY Gyula Szilárd
NÉMES Zoltán Nándor
PAUUNSZY István
PRO BALA Vilmos
RATVAYSZKY Rezo Janos
RUBíN Károly Tibor
SCSERBÁK János
SZABÓ Jeno
SZABÓ Jeno István
SZEJDLER Tibor
SZEKRÉNI Jeno József
TAKÁCS Balazs Pál
TÓTH Istvan
VARGA Oszkár Ivan
VESZLYCS Iván Miklós
VÉGH János
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
23 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1943/1944 apríl 1944
ŠKOLSKÝ ROK 1943/1944 sept. 1944
Triedny profesor: MUDr. Michal FENIČ
Triedny profesor: Ing. Bohuslav ŠOLC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ANTONYIK Béla
BOBOK Tibor
FEDOR Imre
FOGSZEG János
HANÁK László
KUK Janos
KOLLÁRCSIK Pál
NÁHLY József
NOVÁK László
NYISPONSZKY Pál
POKORÁDI Pál
SKULECZ Sandor
TOMAJKO László
TÓTH Imre
VITEK János
BOROVSZKY Anna
TUTÓ Julianna
JAHNYÁK Mária
JERGO Katalin
KELBEL Margit
MARISTSÁK Margit
PAPUGA Margit
SZÁNTA Regina
STÁCK Emma
ÁRVAY Sándor
BACSÓ Gyorgy
BALOGH Oľga
BIRINYI Mathyás
BUZA Magdolna
DARAB Imre
ILOSVAY Erno Lajos
KENYERS Tibor
KUK János
KOCSÁRI Ferenc
KUKVI Pál
LANGER Károly István
LOSSINSZKY Mária
NAGY Arpád
NÉMETHY László
RICZKÓ László Gyorgy
ROSZNRY Edit
SZABÓ János
VANTUS Bertalan
ŠKOLSKÝ ROK 1943/1944 júl 1944
Triedny profesor: Lujza TRÄGNEROVÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BODNÁR Ferenc
BRUNYÁNSZKY Tibor Imre
GYURICZA Sandor
HORVÁTH László István
KERESZTÉNY Béla
KUVIÁN Ferenc
MATERNY Gyula Szilard
NEMES Zoltán Nándor
PAUUNSZKY István
TORONYÁY Istvan
TUBA József
WEICHPART István
ZEDNIK Jaroszláv
NOVÁL Laszló
TOMAJKO László
JERGA Katalin
STACH Emma
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
24 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1944/1945
ŠKOLSKÝ ROK 1944/1945
Triedny profesor: Ing. Karol RAJMAN
Triedny profesor: Juraj LANDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ANTOLlKOVÁ Sarlota
BINDAS Eduard
BUKOVY Eugen
Dft:LÓOVÁ Viera
DOLNÝ Ján
DUDÁŠ Ján
DURBÁK Ján
FEé Michal
FILIPOViČ Anton
GÁBOR Miroslav
GAJDOŠOVÁ Jana
GUDERNOVÁ Andrea
HAJDU Ambróz
HALUŠKOVÁ Magdaléna
HERC EG Alexander
HERTL Lad islav
JUSKO Jozef
KlélNKO Juraj
KOŽLEJOVÁ Ol'ga
KUTAJ Jozef
KYSELÝ Marián
LABANCOVÁ Gabriela
LÁSKA Vladimír
MÁJOVSKÝ Ladislav
MARéÁK Andrej
MATEJOVSKÝ Milan
MÁTRAY Anna
MEDVEC Jozef
MESARČ Štefan
MICHELJán
MILENOVSKÁ Margita
MIWN Emil
NIŽNIK Andrej
OLEJÁR J u raj
ORGONÁŠ Imrich
OROGVÁNYI Anton
PETROFČIKOVÁ Valéria
PETROVSKÝ Emil
PRAžENICA Pavol
PRISTAŠ Ján
REPTIŠ Daniel
RUMANN Jozef
SABOL Filip
SAVILLA Gejza
SEDLÁK Andrej
SCHNITZER Rudolf
SKALSKÁ Elena
SLÁVIKOVÁ Elena
UHLlAR Eduard
ZAREVUCKY Fedor
BEHUŇ Viliam
FARSKÝ Vladimír
HOLUBKOVIČ Matej
KUČERA Alfonz
NEMCOVÁ Elena
BARTOViČ Pavol
BODNÁROVÁ Alžbeta
BULKO Štefan
FABISíK Anton
FULE Imrich
GAZDAG Jozef
GLAJC Gustav
HOJČUS Michal
JUHÁS Arpád
JURISKA Jozef
KLUČÁROVÁ Irena
LABASOVÁ Mária
KORÉNEK Anton
MÁRKUS Jozef
NAĎOVÁ Alžbeta
NAĎOVÁ Anna
OBRUSNIK Ján
PAPUGOVÁ Elena
SEDLÁK Július
SLANINKA František
SOLÁR Štefan
SCHMOTZER František
TOMAJKO František
TOMČO Jozef
TÓT Andrej
URBANČIK František
VASILOVÁ Jolana
VIDOMSKÁ Alica
VODHÁNEL Ladislav
VYROSTKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
25 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1945/1946
ŠKOLSKÝ ROK 1945/1946
Štátna obchodná akadémia v Košiciach
Vysvedčenia dospelosti
Štátna obchodná akadémia v Košiciach
Vysvedčenia dospelosti
Triedny profesor: Teodor KORITŠÁNSKY
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ján NINíK
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
ADAMOViČ Ladislav
BAN DOVÁ Magdaléna
GAJDOS-BEŇA Július
BIATH Ctibor
BÚTH Samuel
CABÚK Hubert
ČUNDERlÍKOVÁ Júlia
DÄ:Í.ĎOVÁ Viola
FOLTÝN Ján
GALLOViČ Tomáš
GOUÁS Andrej
HALEČKAJán
HASARA Juraj
CHALUPKA Ladislav
CHOC HOL Ondrej
CHOVANCOVÁ Anna
JALČI Ladislav
JANČOSKO Jozef
JÁNOŠÍK Jozef
JANOVčíK František
KORFANT Alfonz
KRÁLOVENSKÝ Ladislav
KREMPASKÁ Katarína
KUBIČKO František
KUTSCHY Ivan
KUZMA Július
LABUDA Štefan
LACKO Ladislav
LAPKOVÁ Magdaléna
MARTOŇÁK Andrej
MUDRÁK Anton
MULLER Július
NIZNíK Ladislav
RALBOVSKÝ Štefan
REPÁŠ Ján
SIDOROVÁ Anna
STEINEROVÁ Cecília
SVITÁKOVÁ Viera
SVOBODOVÁ Kvetoslava
STOFKO Jozef
TÁNCZOS Juraj
UHRíN Rudolf
ZÁMBORY Eva
ZDÚT STASTNÝ Pavol
GLADIČ Juraj
KRÁLOVENSKÁ Anna
LENHARDT Štefan
POLONI Miroslav
PSÁK Juraj
FREIMANN Arnošt
GÄNlNGER Imrich
ADAMOVÁ Anna
ALTMAN Pavol
BABJAKOVÁ Alžbeta
BERECOVÁ orga
BRUNC Ján
BUDAY Jozef
DRAGON Anton
DRAXLER Ladislav
DROTÁR Ladislav
GABRíNY Mária
GAZDAGOVÁ Marta
GENČI Ľudovít
HALÁS Štefan
HEIDECKEROVÁ Alica
HORAY Augustín
HäNSCH Július
CHRZANOWSKÁ orga
KOLTÁŠ Ján
KOLVEK Eduard
KORMAN Jozef
KRESŇÁKOVÁ Elena
KURÁŇ Ignác
UNTNEROVÁ Alica
MACKANIČ Ladislav
MADÁK Ladislav
MIHOK Jozef
NIČ Pavol
OHORČÁK Michal
ONDRO Jozef
POLAKOVIČOVÁ Margita
PUOBISOVÁ Lydia
SEDLÁK Imrich
SKYBOVÁ Zuzana
SOKOL Peter
SUROVÁ Katarína
SVATOSOVÁAlica
TRESA František
VASIL Ladislav
VERES Ladislav
VOJTOVIČ Anton
WAGNEROVÁ Sarlota
WEISCHEKOVÁ Mária
SLÁDEKOVÁ Edita
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
26 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1946/1947
ŠKOLSKÝ ROK 1946/1947
Triedny profesor: Ján NINíK
Trieda: IV.OA/A
Triedny profesor: Ing. Jolana KERESZTÉNYOVÁ
Trieda: IV.OA/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
BACHINGER Ladislav
BALLUCH Štefan
BARTÁKOVÁ Jarmila
BURÁK Štefan
BÚS Milan
ČERNÁK Samuel
ĎURISIN Juraj
FERČÁKOVÁ Gizela
GRENČIKOVÁ Klára
GUZOVÁ orga
HALÚSKA Ján
HOLÉCI Pavol
HRIC Ján
JENČIK Ladislav
KAPINOS Cyril
KMEC Ján
KMEC Michal
KOCÚN Štefan
KOVÁČ Ján
KOZLOVSKÁ Gabriela
KUDLA Jozef
KUPLlNČÁK Mikuláš
LEŽOVIČ Rudolf
MIESKA Július
MIHALIK Július
OLOS Anton
PALI KOVÁ Anna
PERKOVÁ Regina
POLÁK Juraj
POTOCKY Karol
PRAPOTNIK Ladislav
RENČKO Juraj
ROMANČIK Ľudovít
STELBASKÝ Anton
STOCHNAL Vojtech
TAKÁČ STEFAN
TEKÁČ Viktor
TELEPČÁK Pavol
TOMES Vojtech
UCHYTILOVÁ Ružena
URBAN Kornel
TIMULÁK Jozef
BÉRESOVÁ Marta
BODNER Ferdinand
BOROVSKÝ Jozef
ČEHOVÁ Mária
DANKO Andrej
FILČÁKOVÁ Irena
FOGMEG Andrej
GROBONOVÁ Soňa
HASČÁKOVÁ Ludmila
HäNSCH Tibor
HRABČÁK František
JANOČKO Jozef
KARAP Andrej
KARNIS Jozef
KOLLÁROVÁ Katarína
KRISTOFOVÁ Eva
KURIMSKÝ Alexander
LAMPEROVÁ Alžbeta
LAZÁROVÁ Edita
LENGYELJán
LORBELOVÁ Alica
LUDVIGH Ján
MAKOVNIK Pavol
NAGY Mikuláš
NIČOVÁ Anna
PAVLOV Pavol
PETRÁS Eugen
RÁDY Eva
REGRUTOVÁ Ema
SCHICHMANNOVÁ Melánia
SiVÁK Ladislav
SPAVÁK Tibor
SIMKOVÁ Mária
STERCOVÁ Edita
STOFKOVÁ Eva
TOMANOCZY Gabriela
TÖRÖK Tibor
TRESA Jozef
TUMIDALSKÁ Helena
VARGA Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
27 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1947/1948
ŠKOLSKÝ ROK 1947/1948
Triedny profesor: Antonín BOLEK
Trieda: IV.OA/A
Triedny profesor: Ing. Jozef VOJTECH
Trieda: IV.OA/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ADAMICA Jozef
BARANISINOVÁ orga
BÉRES Ladislav
BLASKO Jozef
ČEPKE Mária
DULOVÁ Mária
FABRICI Imrich
FEDOR Michal
GALGONOVÁ Veronika
HEGEDUSOVÁ orga
IVAN Alexander
JAKUBÉCY Ján
JARUSOVSKÁ Katarína
KALAVSKÝ František
KAPINUSOVA Elena
KITKA Mikuláš
KÖVÉROVÁ Klára
LESKANIČ Teodor
MEDVEC Jozef
MEZOVSKÝ Andrej
MURČINKO Michal
MUTAFOV Juraj
NÁLESNIK Ján
ORSÁK Jozef
PALKOVÁ Edita
PETÁKOVÁ Eva
PIROŽKOVÁ orga
PRISTÁS Zoltán
PROGNEROVÁ Elvira
PUCI Ján
RÁKOS Vladislav
REHUS Milan
REZNIK Ján
STAROŇ Vladimir
STEFČIK Ján
TAKÁČ Ladislav
TOBIÁSOVÁ Božena
TOMES Andrej
TOMES Ján
VASKOVSKÝ Pavol
VAVREKOVÁ Anna
VOJČICKÁ Magdaléna
VELAN Arlúr
ŽADANSKÝ Jozef
MIHELYI Juraj
SABOLOVÁ Mária
SENDERÁKOVÁ Matilda
ANREJČÁKOVÁ Lydia
BANIK Ján
BARNÁS Ján
BERGMAN Ondrej
BÍBEL Jozef
BOROSOVÁ Anna
ČAPO Ondrej
ČECH Štefan
FILČÁKOVÁ Jolana
FLACHBARTOVÁ Marta
FLACHBART Viliam
GROSMAN Ondrej
GUČIK Jozef
JÁNOSO Ján
JAVOS Karol
KALINA Karol
KELBELOVÁ Irena
KOLÁRIKOVÁ Eva
KÓLBLOVÁ Valéria
KULMAN Jozef
KULMAN Ladislav
KURIANOVÁ Anna
LEHOTSKÝ Michal
LENDELOVÁ Magdaléna
LEŠNIAK Vladimir
LÉVAI Róbert
LUKÁC Miroslav
MALAGA Karol
NOVAKOVOVÁ Mária
OVCIARIKOVÁ Emilia
PRIBICKO Imrich
STOJKA Karol
SiPKA Vladimir
SKIBICKÝ Vladimir
UCHYTIL Vladimir
VASKO Michal
VEME Ladislav
VOLOSINOVICOVÁ Eva
WAGNER Michal
ZILÁK Ján
DOVICA Juraj
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
28 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1947/1948
Triedny profesor: Ján NINíK
Trieda: X.
Odbor: Maturitný kurz pre účastnikov II. odboja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BASISTA Ján
BOBROVCAN Jozef
BRADA Jozef
BUVALA Július
DROPCO František
FORTUNA Ján
HADAC Stanislav
HATALA Pavol
JABLONSKÝ Ján
JAKUBEC Filip
JESENSKÝ Eugen
JURANKA Jozef
KARAFFA Vincent
KOVÁC Jozef
MATIS Michal
PAVOL Vincent
PAVlÍK Jozef
PISÁK Juraj
ROMANEC Štefan
SVAČ Jakub
VIEST Andrej
VLČEK Ladislav
ZÁHORSKÝ Vojtech
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
29 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1948/1949
ŠKOLSKÝ ROK 1948/1949
Triedny profesor: Teodor KORITŠÁNSKY
Trieda: IV.OA/A
Triedny profesor: Ján ČURNÝ
Trieda: IV.OA/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ANDREJKO Jozef
ANOSKINOVÁ Eugénia
BALÁŽ Jim
BELÁN Ondrej
BOROVÁ Mária
DIŇA Imrich
DOLNÁ Anna
FEDOROVÁ Mária
FERENC Anton
HADVÁB Juraj
JACKO Pavol
KALUŠOVÁ Mária
KATO Ľudovít
KEBLUŠKOVÁ Emilia
KUKÁROVÁ Eva
KRASNECOVÁ Zlatica
KUBISKA Jaroslav
KUSTROVÁ Olivera
LEŠCIŠIN Michal
LOCHMAN Pavol
MAGOŠ Árpád M.
MARAS Michal
MIKLER Ján
MIŇO Michal
OBRŠNíKOVÁ Mária
PEKÁR Ladislav
PEKÁRIKOVÁ Melánia
ŠUMJACI Tibor
TKÁC Ján
TOMAŠKOVIC Ján
TÓTH Gejza
TÓTHOVÁ Klára
VÁVROVÁ Jarmila
VLASATÝ Peter
VOJTKOVÁ Margita
ZELEŇÁK Ondrej
BABINEC František
BARTO Ján
BEKÉNI Ján
CÚRI Ladislav
DORCÁKOVÁ Marta
OlBOR Ján
FACKO Juraj
GRÁCIKOVÁ Agneša
GRECULOVÁ Anna
GREGA František
HANOU SEK Jozef
JANiCKO Štefan
KUKOVÁ Jolana
KOLESÁROVÁ Mária
KRAMÁRIKOVÁ Eva
KUDLA František
KUDLA Jozef
KYSELÁ Gabriela
MESÁROŠ Ján
NÁDVORNíKOVÁ Mária
NAĎ Július
NOVABILSKÝ Koloman
PAVlÍKOVÁ Mária
PETRíK Jozef
POLAŠKO Štefan
POTOCKÝ Július
RACKOVÁ Alžbeta
ROZÁK Tibor
SALAJ Tomáš
SLÁVIK Viktor
SMOLEN Viktor
SOTÁK Jozef
ŠUHAJDA Ladislav
TURZÁK Samuel
UNCOVSKÝ Ladislav
VARGA Vincent
VILCKO Gustáv
VOJŠíK Jakub
ZIMÁKOVÁ Anna
ZWICKOVÁ Edita
FICO Jozef
MIHELYI Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
30 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1949/1950
ŠKOLSKÝ ROK 1949/1950
Triedny profesor: Ing. Jozef VOJTECH
Trieda: IV.VHŠ A
Triedny profesor: Ján KVORKA
Trieda: IV.VHŠ B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ALEXY František
CIBULOVÁ Alžbeta
CISÁR Ján
DUNCKOVÁ Terézia
GAJDOŠ Jozef
GMITTER Jozef
GRULA Pavol
HULJAKOVA Vlasta
IGAZOVÁ Soňa
IVANKO Juraj
KAVUUC Imrich
LENDER Ondrej
LÚC Jozef
MARŠALKOVÁ Milada
PAUlÍKOVÁ Mária
RAÁBOVÁ Marta
STAVACOVÁ Oi'ga
STREITOVÁ Mária
ŠÁRIK Vojtech
ŠTOFFANOVÁ Helena
ŠTRBKOVÁ Margita
ŠTÚRIK Dominik
URBANCíKOVÁ Mária
VANCÁK Ladislav
RICHNAVSKÁ Júlia
DÁVID Ján
BERCINSKÁ Oľga
DANKOVÁ Eva
FALTINOVIC Ján
GAJDOŠOVÁ Helena
GRAPOVÁ Viera
HARVANOVÁ Helena
HRITZOVÁ Magdaléna
CHRAPCIAKOVÁ Soňa
KARDOSOVÁ Mária
KLESA Ján
KUCHTA František
KUTSCHY Egon
LAKATOS Karol
LENÁRDOVÁ Margita
LIPTÁK Milan
MAZÁGOVÁ Anna
MUCHA Michal
ORDOS Ján
RACEK Juraj
SEDLÁKOVÁ Alžbeta
VIRGOVÁ Helena
ZÁLESOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
31 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1950/1951
ŠKOLSKÝ ROK 1951/1952
Triedny profesor: Ján KVORKA
Trieda: IV.VHŠ
Odbor: vetva finančná a správna
Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ
Trieda: IV.VHŠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BEDLOVIC Cyril
BUMBERA Jozef
CACKOVÁ Mária
DURBÁKOVÁ Mária
DZATKO Andrej
HLEBOVÁ Katarína
HOHOS Michal
HORVÁTHOVÁ Margita
HULJAKOVÁ Valéria
KAJŇÁK František
KURRILOVÁ Júlia
LACUS Ján
LENHARDTOVÁ Marta
LUKÁC Andrej
MAJIROSOVÁ Jozefína
MORAVSKY Eduard
NAGY-BACOVÁ Mária
ORLlKOVÁ Viera
PAvLIKOVÁ Viktória
RIGÁSOVÁ Ema
RUSCIN Štefan
SCHULZOVÁ Eva
STASKO Gabriel
TUDOS Ladislav
VIŇANSKY Michal
KACVINSKY Ján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BATHORY Mikuláš
BEDNÁROVÁ Mária
BÉDOVÁ Irena
BETUSOVÁ Alica
BIELA Erika
DLUGOLlNSKÁ Marta
FOKY Gizela
GRUSETZKY František
HIRSCHNEROVÁ Magdaléna
HRIŇOVÁ Elena
JARKOVSKÁ Magdaléna
JOZEFI Ján
JUHÁS Juraj
KACNIK Jaroslav
KERTYS Ladislav
KRESÁK Jozef
KRILLER Elemir
LACOVÁ Elena
MAKSIM Vojtech
NEMCIKOVÁ Magdaléna
POBUDA Tibor
SABO Ján
SÁNDOROVÁ Erika
SKRAK Július
STECÁKOVÁ Elena
STEUER Milan
ULlCNÁ Viera
VERESPEJOVÁ Eva
VESEKOVÁ Alžbeta
WEIS Tibor
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
32 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1952/1953
ŠKOLSKÝ ROK 1952/1953
Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ľudmila SINČÁKOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
BARTHOVÁ Zuzana
BELUSOVÁ Zofia
BERNÁTHOVÁ Valéria
HANKO Ján
ILNICKY Rudolf
IVANKOVÁ Elena
JAREKOVÁ Marta
KORYTKOVÁ Veronika
KUZMIKOVÁ Veronika
MALÁ Mária
MOSKOVÁ Mária
MULLEROVÁ Mária
MULLEROVÁ Terézia
NEUPAUEROVÁ Anna
NOVÁKOVÁ Albina
POSYPANKOVÁ Mária
RUSIŇÁKOVÁ Agáta
RUSNÁKOVÁ Terézia
SVITANICOVÁ Mária
STELBASSKÁ Jolana
STOLLOVÁ Eva
TACHE Mária
VARGOVÁ Mária
ZIENKOVSKÁ Gabriela
ZSCHÁBITZOVÁ Anna
BACO Štefan
BÓTTCHEROVÁOtília
BUZOGA Michal
COPKO Emil
COPÁKOVÁ Edita
GOCALTOVSKY Ladislav
JENDRÉK Juraj
KERTÉS Jozef
KISSOVÁ Sarlota
KRESCANKOVÁ Vlasta
MARCINKO František
NEMCEK Vladimír
REICHNEROVÁ Rita
SEDLÁKOVÁ Elena
SCHULTZOVÁ Alžbeta
SZALMÁRY Zigmund
SKOVRÁNKOVÁ Alžbeta
VASCÁK Valter
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
33 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1953/1954
ŠKOLSKÝ ROK 1953/1954
Triedny profesor: Ján ČURNÝ
Triedny profesor: Jolana KERESZTÉNYOVÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ACZÉL Andrej
ADZIMA Ján
COPOVÁ Valéria
CUCHTA Ján
CUPA Štefan
FILCÁK Juraj
FURMANOVÁ Marta
GLÓZ Jozef
GORNÁ Etela
IHNÁT Michal
IĽKO Ján
JARAIOVÁ Katarína
JUHÁS Štefan
KISSOVÁ Judita
LENÁRTOVÁ Elena
LENGYEL Ernest
LUKÁC Andrej
MAZÁK Imrich
MIŇOVÁ Magdaléna
MORAVČIKOVÁ Eva
NAGY Ladislav
PRI BU LA Jozef
PRIBULOVÁ Margita
SNISCÁK Vincent
SKULTÉTY Ladislav
STEFANKO Ján
STRÓBL Ladislav
TOMÁŠIK Pavel
TOMASKOVICOVÁ Eva
TOTH František
BAJUSOVÁ Mária
BALTESOVÁ Elena
BANIKOVÁ Elena
COLLÁKOVÁ Anna
DRUZBACKÁ Lydia
DUDITSOVÁ Mária
FAGUĽ.OVÁ Irena
HEINRICHOVÁ Viera
HORÁKOVÁ Mária
CHOVANOVÁ Anna
KNIZNEROVÁ Otília
KOZÁROVÁ Marta
KUSNíROVÁ Mária
KYTLÁROVÁ Jarmila
KYSELOVÁ Anna
LENARTHOVÁ Alica
NOVÁKOVÁ Eva
NOVOTNÁ Veronika
OBLETILOVÁ Katarína
PAVELČÁKOVÁ Margita
POPOVIČOVÁ Agnesa
ROZHORILOVÁ Irena
SLAVKOVSKÁ Gabriela
SMREKOVSKÁ Darina
POĽAROVÁ Margita
STANOVSKÁ OI'ga
SČERBIKOVÁ Mária
SCHUSTEROVÁ Gabriela
VIDOMSKÁ Eva
VYSTAVILOVÁ Eva
ZARIKOVÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
34 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1954/1955
ŠKOLSKÝ ROK 1954/1955
Triedny profesor: Ján KOPERDÁK
Trieda: IV.A
Odbor: ekonomika – priemysel
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.B
Odbor: ekonomika - priemysel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
BAJUS Michal
BARBOVÁ Cecília
BELKOVÁ Eva
BILATKOVIČOVÁ Zuzana
ČEHOVIČOVÁ Elena
ČIŽMÁROVÁ Eva
DANKOVÁ Margita
DOBAYOVÁ Katarína
ENGLOVÁ Alžbeta
FERKOVÁ Františka
GASPAROVÁ Mária
GERDOVÁ Emilia
GÓLNEROVÁ Hilda
HEJMEJ Jozef
JERGOVÁ Johana
KMíNKOVÁ Jarmila
KOZEL Karol
LEBOVIČ Zoltán
MAĎAR Otokar
MANDULOVÁ Mária
NÉMETHOVÁ Terézia
OLEXA Ondrej
PAPPOVÁ Ľ.udmila
SABO Juraj
SEMAN Štefan
SÁNDOROVÁ Priska
BENKOVÁ Anna
BON KOVÁ Katarína
DADUĽ.ÁK Andrej
GRíCHOVÁ Estera
HADBAVNIK Jozef
HÁDOVÁ Katarína
HORENSKÁ Mária
JASAŇOVÁ Cecília
JURASKOVÁ Veronika
KOBASIAROVÁ Katarína
KosíKOVÁ Anna
LEVITHOVÁ Erika
MARKUS Rudolf
MATEJ Jozef
MiŽíK Pavol
PALGÚT Andrej
PEKOVÁ Katarína
PETRENKOVÁ Irena
PUČKO Tibor
RAJZOVÁ Katarína
REDAJ Jozef
SEDLÁKOVÁ Mária
SKALOS Miroslav
SÁNDOROVÁ Irena
TOMKOVÁ Ružena
VAŇKOVÁ Margita
VARGOVÁ Marta
VASČÁK Jozef
VINCE Evald
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
35 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1955/1956
ŠKOLSKÝ ROK 1955/1956
Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ
Trieda: IV.A
Odbor: organizácia a plánov. priemyslu
Triedny profesor: Ing. Miloslav KUŽMA
Trieda: IV.B
Odbor: ekonomika - priemysel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BALEGOVÁ Margita
BURBOVSKÁ Judita
DANDÁROVÁ Margita
DAN KOVÁ Valéria
DREVNOVÁ Anna
GIMOVÁ Mária
HRESKOVÁ Margita
JAREKOVÁ OI'ga
KMECOVÁ Mária
KOLESÁROVÁ Terézia.
KÓRTVÉLYESIOVÁ Katarína
MARKOViČOVÁ Sarlota
MÁZIKOVÁ Dorota
MOĎORÓSIOVÁ Mária
OROSOVÁ Anna
PÁSTOROVÁ Alica
PAVLOViČOVÁ Eva
SORGEROVÁ Lujza
SKOVRANOVÁ Katarína
TRUKAN Štefan
VESELlNIOVÁ Mária
BODENLOSOVÁ Anna
CIBULOVÁ Anna
FREŇÁKOVÁ Ružena
GREIFOVÁ Margita
HAJDUČEK Karol
HÚLKOVÁ Alena
JESCHOVÁ OI'ga
KOVÁČOVÁ Jolana
KOZELOVÁ Jolana
KUCHAROVÁ Alžbeta
MIHÁĽ.Štefan
ORAVEC Ján
PASTI RČÁKOVÁ Júlia
PIGOVÁ Estera
PIROSKOVÁ Marta
PODRACKÝ Jozef
RYCHNANSKÝ František
SI LVAYOVÁ Agnesa
SKLENÁROVÁ Edita
STRYKOVÁ Jolana
VALENTOVÁ Ľ.udmila
KRUPOVÁ Terézia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
36 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1956/1957
ŠKOLSKÝ ROK 1956/1957
Triedny profesor: Ing. Šebastián KIŠ
Trieda: IV.A
Odbor: ekonomika a plánovanie priemyslu
Triedny profesor: Jozef VÝROSTKO
Trieda: IV.B
Odbor: ekonmika obchodu a výkupu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BENKOVÁ Alžbeta
ČiČKOVÁ Ľ.udmila
DÁVIDOVÁ Božena
FORGÁČOVÁ Mária
GÉDROVÁ Priska
GLUCKÁ Aurélía
HAN KOVÁ Cecilia
HARDOVÁ Jolana
JENČUSOVÁ Anna
JUHÁSZOVÁ Anna
JURASKOVÁ Mária
KARAFFOVÁ Mária
KOVÁČOVÁ Irena
KURUCOV,Á, Barbora
LACKOVÁJolana
MASARČOVÁ Magdaléna
MATUsíKOVÁ Eva
MÉDEROVÁ Paulina
MESTEROVÁ Katarína
MRÁZKO Štefan
MURíNOVÁ Terézia
MUROVÁ Anna
RAGANOVÁ Anna
SCHEREROVÁ Margita
STASSOVÁ OI'ga,
SINTAJOVÁ Milota
TEMESOVÁ Katarína
VAĽ.OVÁJolana
VARGOVÁ Eva
ŽIHALOVÁ Alžbeta
BAKOSOVÁ Eva
BALAZOVÁ Marta
BALOGOVÁ Magdaléna
BARANOVÁ Mária
BRUOTH Ivan
ČOP Pavol
DEUTSCH Gerhard
FERENC Štefan
GAžíK Konrád
CHOMOVÁ Júlia
KOSA Ján
KAFÁNOVÁ Tatiana
KOZUCH Cyril
KRISOVÁ Gizela
MASLÁR Vladimir
MATIOVÁJolana
NOSÁLOVÁ Justina
OHMAN Klement
PRAVDA Andrej
RÁCZHALMIOVÁ Alžbeta
TAKAČ Imrich
ZÄMBORYOVÁ Elena
ZIMMERMANNOVÁ Emilia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
37 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1956/1957
ŠKOLSKÝ ROK 1956/1957
Triedny prof.: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.C
Odbor: fin. a národohospodárska evid.
Triedny profesor: Jindfich ZBROŽEK
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
BALOVÁ Mária
BäDIOVÁ Elena
FIBEROVÁ Mária
GÁBNEROVÁ Eva
GEDEONOVÁ Jolana
HALUSKOVÁ Mária
JOKELOVÁ Anna
KOVANICKA Lubica
KELBELOVÁ Margita
KOLLÁROVÁ Mária
KOZELOVÁ Mária
KUFČÁKOVÁ Mária
LIPTÁKOVÁ Edita
LUBINSKA Gizela
MAČEJOVÁ Božena
MAZÁKOVÁ Mária
OCHMANOVÁ Helena
PETIOVÁ Alžbeta
POLOKAROVÁ Emilia
PONGRÁCOVÁ Mária
RUZtČKOVÁ Agnesa
SOTÁKOVÁ Etela
STEMPAKOVÁ Magdaléna
THUROCZYOVÁ Helena
TISCHLEROVÁ Magdaléna
VALASTEKOVÁ Gizela
ZALOBíNOVÁ Marta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BARÁNKOVÁ Elena
BABOROVÁ Alžbeta
DANČÁKOVÁ Orga
ELlSCHEROVÁ Elena
FULEKYOVÁ Mária
GAZSlOVÁ Katarína
HÁNOVÁ Marianna
HORVÁTHOVÁ Alžbeta
HUBKOVÁ Rozália
KAVEČANSKA Marta
KävEROVÁ Mária
KRAJŇÁKOVÁ Anna
LACKOVÁ Eva
LEMÁKOVÁ Gabriela
MILlCKA Mária
NEMČíKOVÁ Mária
PAJOROVÁ Júlia
SANISLOVÁ Irma
SIMKOVÁ Matilda
TAKAČOVÁ Marta
ULlČNÁ Daša
WOLOSZYNOVÁ Ludmila
ZIMOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
38 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1957/1958
ŠKOLSKÝ ROK 1957/1958
Triedny prof.: Ing. Jolana KERESZTÉNYOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Tibor FIGUŠ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
BABČANOVÁ Viera
BAKAJOVÁ Agnesa
BALLUCHOVÁ Anna
BERTOVÁ Margita
BIDOVSKA Oi'ga
BIJAČKOVÁ Jolana
BíLÁ Mária
BLAHUTOVÁ Kornélia
BäDIOVÁ Anna
BROSCHOVÁ Mária
CÁBOCKA Elena
ČERVEŇÁKOVÁ Mária
DUDOVÁ Anna
FARKASOVÁ Mária
GAVROŇOVÁ Katarína
GRECULOVÁ Mária
GREGORíKOVÁ Gabriela
GRUSECKA Eva
HERMELYOVÁ Lýdia
CHMELÍKOVÁ Angela
JABLONSKA Eva
KELBELOVÁ Dorota
KÉPESOVÁ Elena
KEREKESOVÁ Edita
MARENČiNOVÁ Katarína
MAZÁKOVÁ Justina
MIKOVÁ Vlasta
NECZLlOVÁ Katarína
NEMEČKAYOVÁ Viera
RUSŇÁKOVÁ Terézia
RUSČINOVÁ Anna
RYCHVALSKA Magdaléna
SZITÁNYIOVÁ Katarína
VASKOVÁ Bernardina
VÝROSTKOVÁ Mária
zusKAČOVÁ Mária
BOROVSKÝ Jozef
BALÁSHÄZYOVÁ Eva
FECKO Otto
HAJDUOVÁ Edita
HRESKOVÁ Anna
HVIZDOS Peter
JUSKOVÁ Marta
JUSČÁKOVÁ Marta
KISIDAYOVÁ Verona
KOČISOVÁ Eva
KOHÁNOVÁ Anna
KOPILÁKOVÁ Ernestina
KONDÁSOVÁ Emma
KULČÁROVÁ Katarína
LACIAKOVÁ Zuzana
LACKOVÁ Klára
LENČÉSOVÁ Mária
LIKEROVÁ Margita
MATYI Andrej
MEČiAROVÁ Ružena
MENYHÉRTOVÁ Eva
MIKULA Ján
MISíKOVÁ Oi'ga
MISKOVÁ Ludmila
MURGASOVÁ Anna
NAGYOVÁ Terézia
NEMČíK Ivan
NEMČíKOVÁ Lubica
NIŇAJOVÁ Božena
PETRUSOVÁ Mária
RADKOFF Vojtech
SEHRIGOVÁ Mária
ZAGATA Ján
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
39 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1957/1958
ŠKOLSKÝ ROK 1957/1958
Triedny profesor: Ing. Andrej GERI
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ján ČURNÝ
Odbor: Hospodárska škola pre pracujúcich pri
hosp. škole v Košiciach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
AMBRISKOVÁ Mária
DUDITSOVÁ Kamila
DUGASOVÁ Marta
EBREYOVÁ Gabriela
FA LAT KOVÁ Kvetoslava
JUHÁSZOVÁ Helena
KARABOVÁ Regina
KOLlBÁROVÁ Mária
KOTIÁSOVÁ Mária
LÓRINCOVÁ Helena
MULLEROVÁ Mária
OROSOVÁ Anna
OXOVÁ Magdaléna
PETRUSOVÁ Jolana
PUTANKOVÁ Margita
RYBÁROVÁ Edita
SABOVÁ Ema
SZAKMARIOVÁ Klára
SEMANOVÁ Helena
SITLOVÁ Katarína
STAŇOVÁ Irena
SANDOROVÁ Magdaléna
SANTOVÁ Anna
SARNICKÁ Erika
SOLTÉSOVÁ Helena
TOBÁKOVÁ Eva
TÓTHOVÁ Margita
TUDÓSOVÁ Gabriela
TYERKOTOVÁ Rozália
VARGOVČIKOVÁ Margíta
VERNÁ Eva
VLČKOVÁ Eva
ZAMBOVÁ Irena
ZÓLDOVÁ Erika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
BERGON Koloman
GABALÁR Pavel
DIKLlČOVÁ Jozefína
GABRIEL Václav
GÉCZY Elemir
GRUNWALDOVÁ Margita
HISČÁK Ján
HYLL Štefan
KLEIN Vincent
KUCHÁRIK Alexander
KUSNíR Štefan
LANKO Milan
LAZOŇOVÁ Elena
LUKÁČ Ladislav
PALKO Vincent
RUDIK Ľ.udovit
SIMURDA Jozef
SIOVIČOVÁ Viera
STEKLÁČ Vendelin
VASILOVÁ Oľga
NOVOTNY Ján
ŠKOLSKÝ ROK 1957/1958
Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ
Odbor: Hospodárska škola pre pracujúcich pri
Hospodárskej škole v Košiciach
1.
2.
3.
4.
5.
FERKO Andrej
GAMRATOVÁ Anna
PRINC Augustin
TABARKOVÁ Mária
ZBIHLEJOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
40 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1957/1958
Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ
Odbor: Hospodárska škola pre pracujúcich v
Bratislave, oddelenie diaľkového štúdia,
stredisko pri Hospodárskej škole v Košiciach,
trojročné diaľkové skrátené štúdium.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BALLÓK Gejza
BENEDIK Štefan
BERBA Štefan
BISTIKA Valer
BOGSCH Eugen
BULLA Ján
DOLOBÁČOVÁ Mária
DÚBRAVSKÝ Andrej
DUČ Andrej
ELIÁŠ Jozef
FURIMSKÝ Michal
GAŠKO František
JANiČKO Štefan
KORČÁKOVÁ Katarína
KERUĽ. Štefan
KOLENIČ Jozef
KOLOl František
KOVÁČ Pavol
LEKOTSKY Ján
LEKOTSKÝ-MIKUŠ Ján
MELlČKO Imnch
SALAY Imrich
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
41 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1958/1959
ŠKOLSKÝ ROK 1958/1959
Triedny profesor: Ján ČURNÝ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ATANASOVÁ Mária
BABIŠOVÁ Katarína
BELUČÁJOVÁ Jolana
BEllLOVÁ Jaroslava
BITIOVÁ Katarína
BRANNOVÁ Magdaléna
DEMETEROVÁ Marta
DUDKOVÁ Emilia
FABIÁNOVÁ Klára
FIEDLEROVÁ Anna
GAUROVÁ Magdaléna
GAVRECKÁ Margita
HALKOVÁ Magdaléna
HANKOVÁ Marta
HOKRŇÁKOVÁ Katarína
JANOSIKOVÁ Magdaléna
KOVAĽ.KOVÁ lelmira
KRISZBOLOFILOVÁ Alžbeta
KROMPASKÁ Mariana
KUČERA Štefan
LENDACKÁ Ľ.udmila
MAZÁKOVÁ Zora
MLYNSKÁ Erika
MOLNÁROVÁ Katarína
OROSZOVÁ Marta
PÁSTOROVÁ Eva
PETISOVÁ Mária
PETRUSOVÁ Regina
PISZOVÁ Mária
RABATINOVÁ Viera
ROHLIKOVÁ Anna
RUSNÁKOVA Marta
SZITTYAIOVÁ Eva
SZATHMÁRYOVÁ Gabríela
SÁNDOROVÁ Anna
TOMČANYIOVÁ Eleonóra
TOMCSOVÁ Elena
VETERNIKOVÁ Drahomira
ZAPACHOVÁ Marta
BANOKOVA Helena
BUČKOVA Oľga
CABALOVÁ Mária
ČOBALOVÁ Mária
DZUBAKOVÁ Mária
FARBÁROVÁ Mária
GÁLOVÁ Júlia
GREGA Michal
HADKÁZIOVÁ Zuzana
HARASZTIOVÁ Júlia
HOLCEROVÁ Eva
HRICOVÁ Terézia
IVAN KOVÁ Štefánia
JENDlELOVSKÁ Anna
KAČALOVÁ Alžbeta
KOLLÁROVÁ Darina
KOPALLOVÁ Eva
KORBELYOVÁ Valéria
KUŠNiROVÁ Helena
LABANCOVÁ Eva
LENDACKÁ Helena
LEHOTSKÁ Daniela
MAKKAYOVÁ Magdaléna
MAKUSÁKOVÁ Anna'
MERREIDEROVÁ Etela
NIGUT Milan
PÁSTOROVÁ Margita
RÁKUSOVÁ Eva
SEDLÁČKOVÁ Alžbeta
SKOKANOVÁ Anna
SOPOLlGOVÁ Alžbeta
SZELESTEYOVÁ Zuzana
SIMKOVÁ Margita
SOLEOVÁ Margita
SOMOSIOVÁ Marta
TOČENÁ Jolana
TÓTHOVÁ Irma
TOROKOVÁ Mária
TUDOSOVÁ Eva
UITZOVÁ Magdaléna
VANČISINOVÁ Helena
GÁLLOVÁ Gabriela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
42 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1958/1959
Triedny profesor: Ing. Tibor FIGUŠ
Odbor: Hospodárska škola pre pracujúcich pri
Hospodárskej škole v Košiciach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ANDELOVÁ Eva
BAKAJOVÁ Elena
FRANKO Viliam
GAJDOSOVÁ Hedviga
HOSOVSKÝ Ladislav
KURTOVÁ Alžbeta
LIZER František
SUCHÝ Pavol
VÁRALJAIOVÁ Alžbeta
VARGA Pavel
SZANISZLÓ Pavol
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
43 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1959/1960
ŠKOLSKÝ ROK 1959/1960
Triedny profesor: Ing. Jolana KERESZTÉNYOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Anastázia LÍŠKOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
BEČKOVÁ Eva
CAKOVÁ Alžbeta
ČIGÁSOVÁ Katarína
FURMANOVÁ Veronika
GALLOVÁ Amália
HORANSKÁ Viktoria
CHOVANCOVÁ Eva
ISTVANIKOVÁ Eva
JÁGERSKÁ Mária
JAKUBČiNOVÁ Oľga
KARÁBACSOVÁ Katarína
KEKEŇÁKOVÁ Eva
KLlMOVÁ Mária
KOSTELNíKOVÁ Božena
KREMPELOVÁ Elena
KRESÁKOVÁ Marta
KUSKOVÁ Katarína
MACKOVÁ Zlatica
MAKOVÁ Alžbeta
MAFEJOVÁ Anna
MABISOVÁ Emilia
MOLNÁROVÁ Valéria
NEMČOKOVÁ Viera
SIPSKÁ Eva
STANOVSKÁ Eva
STASSOVÁ Viera
SARISKÁ Mária
SAMULOVÁ Katarína
SIMOVÁ Júliana
TOMAJKOVÁ Mária
TOMČíKOVÁ Anna
VALOVÁ Magdaléna
VILÉMOVÁ Brigita
ZÁRIKOVÁ Alžbeta
BECK Milan
BOČEVOVÁ Stana
BOSÁKOVÁ Lena
CICOŇOVÁ Zlata
CIMBALÁKOVÁ Magdaléna
DARULOVÁ Anna
DUBINSKÝ Vladimir
DUDRíKOVÁ Terézia
FRONKOVÁ Elena
GEDROVÁ Irena
GURSKÁElena
HAVASIOVÁ Terézia
HRABOVSKÁ Zuzana
HRICKOVÁ Mária
JENČOVÁ Erika
KOMÁROMIOVÁ Gabriela
LEMÁKOVÁ Karolina
LEBKOVÁ Eva
MOTZOVÁ Eva
MULLEROVÁ Agnesa
NECELOVÁ Valéria
NEUBERTOVÁ Silvia
PAPPOVÁ Anna
RIGDOVÁ Oľga
SOBODOVÁ Veronika
SÝKOROVÁ Marta
SOLCOVÁ Margita
SPAKOVÁ Monika
VARGOVÁ Margita
VARGOVÁ Margita ml.
WICZMÁNDYOVÁ Katarína
VIRAVECOVÁ Helena
ZÁLESOVÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
44 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1959/1960
Triedny profesor: Ing. Andrej GERI
Odbor: Hospodárska škola pre pracujúcich pri
Hospodárskej škole v Košiciach Nadstavbové 3ročné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ADAMČEK Ignác
ALTKOVÁ Irena
ČIZMÁR Jozef
EPERJESI Ján
FEBKOVIČOVÁ Antonia
HALAHIJA Martin
JASAŇOVÁ Mária
KONDÁS Štefan
SUCHÁ Veronika
KOSKOVÁ Mária
KRAUSOVÁ Edita
ZUFFOVÁ Alžbeta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
45 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1960/1961
ŠKOLSKÝ ROK 1960/1961
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Jozef VÝROSTKO
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ADAM KOVÁ Mária
BALOGOVÁ Terézia
DOBOSOVÁ Mária
DOMBYOVÁ Marta
DUGASOVÁ Mária
ELlSCHEROVÁ Judita
FICERIOVÁ Margita
GOMORYOVÁ Katarína
JURČÁKOVÁ Katarína
KALAFUSOVÁ Irena
KALlNÁČOVÁ Viera
KÁZSMÉROVÁ Eva
KIRCHNEROVÁ Agnesa
KISELÁ Mária
KOČISOVÁ Agnesa
KORČISOVÁ Perla
KÓŇOVÁ Priska
KRISTOFOVÁ Marta
LUTTEROVÁ Justina
MLYNÁRIKOVÁ Eva
MULLEROVÁ Mária
NAJMIKOVÁ Anna
PAČAJOVÁ Valéria
POKORNÁ Mária
PROGNEROVÁ Marta
RIFFOVÁ Anna
SELlGOVÁ Justína
SERÁTOROVÁ Jana
SNOPKOVÁ Ružena
SEBESTIANOVÁ Margita
SINTAJOVÁ Anna
SISKOVÁ Miroslava
TKÁČOVÁ Anna
TOMIČOVÁ Marta
TOMISKINOVÁ Oľga
TÓTHOVÁ Terézia
ANTAL Michal
BAŇAROVÁ Anna
ČAJKA Ondrej
ČEHOVIČOVÁ Perla
GOMORY Ján
HUDCOVSKÁ Andrea
HUS KOVÁ Tatjana
JENDZELOVSKÁ Helena
JURČOVÁ Zuzana
KATUSČÁKOVÁ Kornélia
KÓVÉROVÁ Anna
LACKOVÁ Gabriela
LENDELOVÁ Eva
LEN KOVÁ Viera
LOPUCHOVÁ Helena
MAS KOVÁ Ida
MITRO Jozef
MUDRONČíKOVÁ Darina
OLEJČÁKOVÁ Anna
POLÁKOVÁ Jana
PRIATELOVÁ Monika
PRÚCHOVÁ Klára
SZILÁGYIOVÁ Regína
SOVIUSOVA Helena
STRAKOVÁ Eva
ŠiMKOVÁ Marta
SCHVARTZ Karol
TANISLOVÁ Jolana
TOTHOVA Dorota
TROJČÁK Ján
ULANOVSKÁ Anna
ZACHAR Štefan
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
46 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1960/1961
ŠKOLSKÝ ROK 1960/1961
Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ
Odbor: päťročné večerné štúdium pre
pracujúcich
Triedny profesor: Ing. Miloslav KUŽMA
Odbor: dvojročné štúdium pre
absolventov všeobecnovzdelávacej školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BESTERCI Ján
BUGAJSKÁ Helena
BUJŇÁKOVÁ Viera
CVEJKUSOVÁ Alžbeta
ČURYOVÁ Angela
DULÁKOVÁ Elena
FECEŇKOVÁ Magdaléna
FILIPOVÁ Margita
KAVEČANSKÁ Alžbeta
KLESA Ján
KORFANT Karol
KURNÁTOVÁ lofia
KURILLOVÁ Anna
LUKÁČOVÁ Anna
PAVLANSKÁ Valéria
PAVLOViČOVÁ Anna
PIVOVARNíčKOVÁ Terézia
PERlEĽ Ľubomír
SZOMORAYOVÁ Ruth
SOVA Štefan
TAKÁČ František
TATRANSKÝ Viktor
TIMUROVÁ Magdaléna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
GRICHOVÁ Gizela
HOVORKA Jozef
KMEŤ Adolf
KUPCOVÁ Eva
KURIMSKÁ Marta
MIHALOVIČOVÁ Anna
NASČÁK Július
PALSOVÁ Mária
PINTÉR Dezider
PLAVNICKÁ Júlia
SINČÁKOVÁ Mária
VARGOVÁ Jolana
ŠKOLSKÝ ROK 1960/1961
Triedny profesor: Gizela KURIMSKÁ
Odbor: dvojročné štúdium
absolventov strednej
všeobecnovzdelávacej školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ÁČOVÁ Mária
DEMJÉNOVÁ Magdaléna
HRABOVSKÝ Eugen
JUHÁS Štefan
KÁSSA ligmund
KOČKA Julius
KOČ KOVÁ Alžbeta
KRAJNIKOVÁ Mária
LECZO Peter
MIŠĽÁN Štefan
TÓTH Alexander
VYSOKÝ Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
47 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1961/1962
ŠKOLSKÝ ROK 1961/1962
Triedny profesor: Ing. Andrej GERI
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Júlia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ANDREJKOVÁ Alžbeta
BRESKOVÁ Mária
FARKASOVÁ Katarína
FEDOROVÁ Eva
GAZÁRKOVÁ Viera
HADBAVNíKoVÁ Magdaléna
CHROMCOVÁ Lydia
KISOVÁ Viera
KRÁLOVÁ Anna
LACHEROVÁ Irena
LANGEROVÁ Magdaléna
LIPTÁKOVÁ Gizela
MAČEKOVÁ Marta
MAĎORÁNOVÁ Marta
MAJOROSOVÁ Elena
MESARČOVÁ Anna
MIHALIKOVÁ Zlatica
MICHALOVOVÁ Magda
NOVÁKOVÁ Alžbeta
OBlUTOVÁ Herta
SEPSIOVÁ Margita
SCHNITZEROVÁ Amália
SOJÁROVÁ Magdaléna
SPISÁKOVÁ Mária
SUPEKOVÁ Irena
SVETELSKÁ Agnesa
SíPKOVÁ Mária
THÁMOVÁ Marianna
TLUČKOVÁ Jolana
URBANOVÁ Jolana
VANEČKOVÁ Mária
VARGOVÁ Alžbeta
ZBROlKOVÁ Miroslava
ANDREJKOVÁ Elena
BASČANOVÁ Oľga
CVANCIGEROVÁ Elena
ČUNDERlÍKOVÁ Mária
ElBENOVÁ Kornélia
FEDOROVÁ Anna
GOMBOSOVÁ Alžbeta
HABERLANDOVÁ Judita
HAMZOVÁ Oľga
HEGEDUSOVÁ Marta
HUDÁKOVÁ Elena
JAKAB Pavol
JAKUBOVÁ Marta
KAZIMíROVÁ Marta
KOTLASOVÁ Katarína
KRIVDOVÁ Mária
LACKOVÁ Julia
MADž:ÁROVÁ Mária
MASLAROVÁ Mária
MIKULOVÁ Alžbeta
MOTTLOVÁ Eva
MURGÁSOVÁ Eva
OLSINÁROVA Jolana
PETRASOVIČOVÁ Eva
SABOLOVÁ Mária
SELLÁROVÁ Anna
SIVÁKOVÁ Božena
STRINKOVÁ lelmíra
SKODY Vincent
TÓTHOVÁ Eva
VRÁBĽ.OVÁ Mária
VÝROSTKOVÁ Mária st
VÝROSTKOVÁ Mária ml.
ZUBELOVÁ Alžbeta
lUBRICKÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
48 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1961/1962
ŠKOLSKÝ ROK 1961/1962
Triedny profesor: Jindfich ZBROŽEK
Odbor: päťročné štúdium popri
zamestnani - večerné štúdium
Triedny profesor: Zoltán LÉTAY
Odbor: dvojročné večerné štúdium popri zamestnani
absolventov stredných všeob ecnovzdelávacích škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BACÚR Jozef
DÁNAI Ľudovit
EPERJESI Štefan
HIDVÉGHY Ľudovít
JURIKA Štefan
KOlLEJ Štefan
KUBAČKOVÁ Emilia
NEUWIRTHOVÁ Gabriela
SEMČÁK Ján
SRENKELOVÁ Helena
ŠTRONCER Ján
TAKÁČ Ladislav
TOMASCH Eugen
UĎAN Ján
VÁVROVÁ Ludmila
VOZÁROVÁ Jarmila
VÝBOŠŤOK Štefan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ANDREÁNSKA Blažena
DULEBOVÁ Anna
DURAČINSKÁ Lubica
GBÚR Ján
HOLOMAŇOVÁ Helena
HRUŠKOVÁ Zuzana
JASINSKÝ František
LANGEROVÁ Veronika
POLÁKOVÁ Margita
SOJKOVÁ Mária
ŠIMONOVÁ Mária
TÓTH Vincent
VRLÍK Tibor
lOVINCOVÁ Alica
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
49 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1962/1963
ŠKOLSKÝ ROK 1962/1963
Triedny profesor: Miloslav SLEZÁK
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BEĽ.ÁNOVÁ Marta
BERTOVÁ Estera
BODNÁROVÁ Anna
ČOKŇAYOVÁ Eva
GOÓTSOVÁ Edita
GREGOVÁ Božena
HANKOVÁ Terézia
HOFFMANOVÁ Marta
KARMIŠOVÁ Mária
KEMECOVÁ Mária
KOVÁČOVÁ Elena
KVASŇÁKOVÁ Anna
LATANOVÁ Elena
LENKOVÁ Eva
LORINC Štefan
MAJHEROVÁ Mária
NAĎOVÁ Helena
OLEXOVÁ Mária
ORLOVSKÁ Veronika
PAHULlOVÁ Angela
PÉMOVÁ Mária
PODOLSKÁ Mária
REDAJOVÁ Máría
SABOLOVÁ Anna
SERVANSKÁ Anna
SCHMIEDTOVÁ Mária
SIVÁKOVÁ Margita
SOTÁKOVÁ Viera
SOUKUPOVÁ Jolana
SOVÁKOVÁ Mária
SZUCSOVÁ Etela
ŠTEVÁKOVÁ Ludmila
ŠTOFKOVÁ Elena
TIMUĽ.ÁKOVÁ OI'ga
TIRPÁKOVÁ Mária
VARGOVÁ Mária
VAVREKOVÁ Hedviga
BIEŠČADOVÁ Anna
BLAŇAROVÁ OI'ga
BROLLYOVÁ Zuzana
FALATKOVÁ Viera
FARKAŠOVÁ Katarína
HANÁČKOVÁ Kristina
HÁNOVÁ Zuzana
HENNELOVÁ Alžbeta
JAKABOVÁ Anna
JAŠKOVÁ Gizela
KATARllNSKÁ Magdaléna
KLEMOVÁ Mária
KMAKOVÁ Katarína
KOLESÁROVÁ Marta
KOSNÁČOVÁ OI'ga
KOŠČOVÁ Ružena
KOVÁČOVÁ Terézia
LUDROVSKÁ Ludmila
MIHALOVIČOVÁ Klára
MIKITOVÁ Mária
MIlíKOVÁ Mária
MRAČNOVÁ Margita
NAĎOVÁ Eva
NAGYOVÁ Ivana
OROSOVÁ Eva
REŠATKOVÁ Katarína
RUSKOVÁ Irena
RUSNÁKOVÁ Marcela
RUŠČÁKOVÁ Marta
SEDLÁKOVÁ Margita
SEMANOVÁ Eva
SLIVKOVÁ Soňa
SVIATKOVÁ Júlia
URBANOVÁ Mária
VIRAVCOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
50 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1962/1963
Triedny profesor: Jindřich ZBROŽEK
Odbor: päťročné večerné štúdium pre
pracujúcich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ANDREJKOVIČ Gustáv
DEM KOVÁ Apolónia
DUDOVIČ Jozef
DUDRíK Imrich
FALUBOVÁ Jolana
FUJ DA Andrej
GROSOŠ Ladislav
HRICKO Jozef
CHUDINA Michal
JURíK Pavol
KUBIZNIAK Ladislav
LENHARDTOVÁ Ružena
MAJERNíK Michal
MÁRTON František
OSVALDOVÁ Katarína
RUSŇÁK Juraj
VÁLEKOVÁ Katarína
VÝROSTOVÁ Anna
ZAMIŠKA Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
51 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1963/1964
ŠKOLSKÝ ROK 1963/1964
Triedny profesor: Dagmar BETINOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: filip MICHÁLEK
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BERNÁTHOVÁ Mária
BLAŽKOVÁ Etela
BURČÁKOVÁ Eva
ČOPOVÁ Eva
DROBOVÁ Dagmar
DROZDOVÁ Gabriela
GOÓTŠOVÁ Eva
GRUŠČINSKÁ Eva
HÚZOVÁ Mária
HODERMARSKÁ Helena
HOPKOVÁ Mária
HRABČÁKOVÁ Anna
CHtvlÁROVÁ Helena
KAPRALOVÁ Anna
KMECOVÁ Veronika
KOLLÁROVÁ Emilia
KOŠČOVÁ Anna
KOTINSKÁ Edita
KRIŠTOFOVÁ Veronika
KYSACKÁ Soňa
LÁSZLOVÁ Alžbeta
LIBERTOVÁ Marta
LOTTOVÁ Mária
MESAROŠOVÁ Mária
MEŠTEROVÁ Erika
MIHONČOVÁ Mária
MIKLOŠOVÁ Anna
PETRÁŠOVÁ Mária
PRAC KOVÁ Ol'ga
KOSTYÁLOVÁ Mária
SENKOVÁ Alžbeta
SCHMEROVÁ Jolana
SMATANOVÁ Vilma
ŠABLATÚROVÁ Irena
TERIFAJOVÁ Ludmila
TURČANOVÁ Eva
VARGOVÁ Mária
ZAVATZKÁ Elvíra
BAlŽANKOVÁ Eva
BERTOVÁ Mária
ČÁKOVÁ Gabriela
čARNOKA Oľga
ČURILOVÁ Alžbeta
ELlASOVÁ Mária
FOCKOVÁ Monika
FRANKOVÁ Elena
GATYÁŠ Oskár
GIRINIOVÁ Gizela
GREŠOVÁ Eva
HORVÁTHOVÁ Emilia
HRICIŠÁKOVÁ Anna
HUDÁKOVÁ Verona
HUDKAIOVÁ Mária
IMRICHOVÁ Mária
JARÁBEKOVÁ Helena
KOVÁČOVÁ Marta
KOZLAIOVÁ Pavlina
KURTYOVÁ Mária
LOVÁSOVÁ Terézia
MADÁROVÁ Daniela
MISKUFOVÁ Marta
MOLNÁROVÁ Helena
PALSOVÁ Viera
PATAKYOVÁ Ol'ga
ROSENAUEROVÁ Alena
SEMANOVÁ Júlia
ŠčAVNICKA Katarína
ŠKULTETYOVÁ Emilia
ŠTECAKOVÁ Margita
ŠTEFAN František
ŠTEINOVÁ Anna
TÓTHOVÁ Irena
UJHELSKA Silvia
ZMUDA Peter
VELESOVÁ Margita
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
52 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Miloslav KUŽMA
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
BALÄŠHÄZYOVÁ Mária
BALOGOVÁ Mária
BODNÁROVÁ Eva
CIBULOVÁ Božena
ČEKANOVÁ Gizela
ČERIPKOVÁ Emilia
DUBOVECKA Emilia
DURBÁKOVÁ Anna
FERIKOVÁ Zdenka
FILCÁKOVÁ Viera
FORRYOVÁ Perla
GERŽOVÁ Jana
HOHOŠOVÁ Anna
HUDÁKOVÁ Darina
JUREKOVÁ Eva
KAČMÁRYOVÁ Oľga
KIŠŠOVÁ Ružena
KLUGOVÁ Etela
KOČIŠOVÁ Eva
KOVÁČOVÁ Zuzana
KULHANOVÁ Darina
MAŤAŠOVSKA Gabriela
MATEJOVÁ Marta
MULLEROVÁ Emilia
OROSOVÁ Mária
SLEZÁKOVÁ Terézia
SZILVÁŠIOVÁ Jozefina
ŠMIDOVÁ Júlia
VALENTOVÁ Helena
VARGOVÁ Anna
MICHŇOVÁ Elena
ZAJKOVÁ Klára
ZLATNiCKA Jozefina
ANDREJKOVÁ Magdaléna
ANTOLIKOVÁ Mariana
BALOGOVÁ Anna
BENEŠOVÁ Ružena
BEREŠOVÁ Emilia
BEREŠOVÁ Margita
BERNÁTOVÁ Juliana
BONČiNSKA Viera
BUČEKOVÁ Jozefina
DUČAIOVÁ Eva
GENCSIOVÁ Amália
GREGA Vladimir
HANČÁROVÁ Marta
HUĎOVÁ Marta
IŠTÓK Jozef
KORNUCIKOVÁ Klára
KUŠČIKOVÁ Gabriela
MAĎORÁNOVÁ Milada
MAJCHER Pavol
MITROVÁ Erika
NOVÁKOVÁ Katarína
NOVÁKOVÁ Magdaléna
PALENČÁROVÁ Marta
PÁSTOROVÁ Mária
PETRIKOVÁ Valéria
POLÁKOVÁ Mária
POLLÁKOVÁ Anna
ROZNEROVÁ Magdaléna
RUSNÁKOVÁ Eva
ŠO LCOVÁ Alžbeta
VATAHA Pavol
ZBUŠKOVÁ Darina
ŽELEZNIK Karol
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
53 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
Triedny profesor: Ing. Miloslav KUŽMA, Tatjana
ADAMCOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. František BAJÚZ
Trieda: IV.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BUDJAČOVÁ Mária
DAŇKOVÁ Margita
ELKOVÁ Zuzana
FERENCOVÁ Mária
FIGUROVÁ Margita
GUŽIKOVÁ Mária
HROBÁROVÁ Mária
IVANIŠiNOVÁ Božena
KECEROVÁ Emilia
KITTOVÁ Klára
KOZÁKOVÁ Anna
KRAJNíKOVÁ Anna
KULČÁROVÁ Rozália
KUŠNíRIKOVÁ Mária
MACKOVÁ Mária
MAYEROVÁ Kamila
MIHALIKOVÁ Valéria
MULLEROVÁ Marta
PAPÁČOVÁ Valéria
ROHLIKOVÁ Eva
ROZNEROVÁ Eva
SABADOŠOVÁ Erika
SEKELOVÁ Valéria
STIlIANOVÁ Nadežda
STROMPFOVÁ Helena
SYPAJOVÁ Margita
ŠUFÁFIOVÁ Jindra
ŠČERBIKOVÁ Anna
ŠKULECOVÁ Jarmila
ŠMÁLOVÁ Júlia
ŠTEMPÁKOVÁ Magdaléna
VARGOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
Triedny profesor: Zoltán LÉTAY
Odbor: Stredná ekonomická škola pre
pracujúcich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BAJUSOVÁ Anna
DRAGONOVÁ Terézia
KMECOVÁ Františka
KOTÍKOVÁ Ľudmila
MOYŠOVÁ Viola
PETKANIČ Ján
SZAFKA Dezider
SLOSARČIKOVÁ Gabriela
ŠTEFANČÍK Konštantín
ULEKOVÁ Eva
URBANOVÁ Klára
VAŇKOVÁ Veronika
VIRDZEKOVÁ Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ADAMCOVÁ Helena
BUDOVÁ Valéria
CABALÁKOVÁ Dagmar
FRIEDMANOVÁ Alžbeta
GAJDOŠOVÁ Gabriela
HUDÁKOVÁ Helena
HUTLÁKOVÁ Mária
JURČOVÁ Helena
KABÁTOVÁ Eva
KATUŠČÁKOVÁ Oľga
KRONOVÁ Jaroslava
KVAŠNÁ Margita
LUKÁČ Ondrej
MATTOVÁ Mária
MiČKOVÁ Anna
NEUWIRTHOVÁ Valéria
PISÁKOVÁ Anna
RÁZGOVÁ Anna
SCHNITZEROVÁ Adela
SILVÁŠI Imrich
SOKOLOVÁ Terézia
TARASEKOVÁ Anna
VALKOVÁ Anna
ZIVNUSTKOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ALEXOVÁ Barbora
BELANSKÝ Michal
HARASZTI Ernest
JANÁKOVÁ Melánia
KALAFUSOVÁ Oľga
KONKOLY Ľudovít
KOVALČÍK Michal
LENGEŇ Ondrej
LUKÁČ Ján
MADERIČ Ivan
MATULAYOVÁ Oľga
PAVEROVÁ Valéria
POLÁKOVÁ Veronika
POREMBA Bartolomej
RENDOŠ Ján
REPKOVÁ Darina
RIPSKÁ Erika
ROMAŇÁKOVÁ Veronika
SAXOVÁ Margita
STUPÁKOVÁ Alžbeta
SZANTÓOVÁ Helena
TIMKOVÁ Mária
ŠUCHAŇOVÁ Emília
PODHORIKOVÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
54 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
Triedny profesor: Zoltán LÉTAY
Trieda: V.A
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: V.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BALOGOVÁ Gizela
BOKOR František
DULNIOVÁ Mária
GALGONOVÁ Margita
HUNYOROVÁ Jolana
HRABINSKÁ Marta
KOŠICKÝ Štefan
KOTUĽA Pavol
KUBEŠOVÁ Agnesa
LINKESCHOVÁ Eva
LOÓSZOVÁ Jolana
MAJOROŠ Jozef
MASÁR Michal
MASÁROVÁ Barbora
SZEGEDY Štefan
ŠVÁBOVÁ Mária
TATRAN Dezider
WIESNEROVÁ Edita
ŠMEJKALOVÁ Barbora
ADZIMOVÁ Mária
BANÍKOVÁ Júlia
BERNÁTOVÁ Anna
ČIZMÁROVÁ Regina
FLORKOVÁ Františka
GAJDOŠOVÁ Mária
KAMÍNSKÁ Katarína
KIŠIDAYOVÁ Alžbeta
KOBLÍK Vasil
KOLLÁROVÁ Anna
KRAFČÍKOVÁ Mária
KRIVÁŇOVÁ Elena
KUKUROVÁ Blažena
LICHNEROVÁ Sidónia
PODHORÍNOVÁ Anna
SLIMÁKOVÁ Anna
STEJSKALOVÁ Mária
VLADOVÁ Mária
KAROLYOVÁ Viera
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
ŠKOLSKÝ ROK 1964/1965
Triedny profesor: Ing. František BAJÚZ
Trieda: V.B
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: V.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ALEZÁROVÁ Margita
BENČÍKOVÁ Valéria
DZURIAKOVÁ Anna
GLOVA Emil
HALENÁR Alfonz
HORVÁTHOVÁ Magdaléna
JABLONOVSKÁ Magdaléna
JEŠKOVÁ Mária
JÍROVÁ Emília
KERNÁČOVÁ Ľudmila
KĽUČÁROVÁ Mária
KURBEĽOVÁ Irena
KUZMA Jozef
MERKOVSKÁ Eva
SZABOVÁ Eva
TODEROVÁ Mária
TÓTH Ondrej
VÁŇOVÁ Alžbeta
VRÁBLOVÁ Mária
BERÉCZOVÁ Gizela
CÍZLOVÁ Erika
ČIKAREV Vladimír
DRAGÚNOVÁ Magdaléna
KRAVIARČÍKOVÁ Emília
KOREŇOVÁ Emília
LAZORČÁK Mikuláš
LUČKOVÁ Katarína
MAJERSKÁ Marta
MARGITÁNOVÁ Margita
MESTEROVÁ Irena
MOŇOK Róbert
MITROVÁ Anna
NOSÁĽ.OVÁ Jolana
PALAŠČÁK Juraj
SABOLOVÁ Mária
SCHÁDER Július
SLEZÁKOVÁ Alžbeta
ŠROBOVÁ Eva
ŠVEDA Jozef
TOMČIOVÁ Alžbeta
VRÁBEĽ Ján
WEIS František
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
55 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1965/1966
ŠKOLSKÝ ROK 1965/1966
Triedny profesor: Júlia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Andrej GERI
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
ALEXYOVÁ Jana
BAKAJSA Jozef
BÁLINT Andrej
ČIGÁŠ Ivan
DZUŇO Ján
EGRYOVÁ Katarína
HALUŠKOVÁ Lýdia
HERCEG Jozef
HYNEK Ján
JACKOVÁ Eva
JURAŠKO Pavol
KAKAROVÁ Mária
KLEINOVÁ Anna Eva
KOĽVEK Anton
KŐVÉROVÁ Anna
KRIZOVIČOVÁ Ľudmila
KUCHÁR Ivan
LACKO Rudolf
LAUFIKOVÁ Alžbeta
LITVA Jim
MIKITOVÁ Margita
MOSOLYGOVA Eva
MRAČNA Dušan
NAJMIKOVÁ Jana
PODHORINOVÁ Mária
POPČÁKOVÁ Terézia
PUSKÁROVÁ Margita
RAGANOVÁ Rozália
RAKUSINEC Ján
REICHELOVÁ Elena
SABOVÁ Kamila
SANDOVÁ Mária
SEKEL Andrej
SLANINA Dušan
SČECINA Ondrej
SEBESTIANOVÁ Božena
SKREZINOVA Jolana
VALKO Pavol
VYROSTKOVÁ Margita
BASISTOVÁ Božena
BEČKOVÁ Eva
BERČOVÁ Lýdia
BODNÁROVÁ Kristina
CAPALOVÁ Mária
GAZULlČOVÁ Slávka
HABOVČIKOVÁ Veronika
HANDLOVSKÁ Helena
INDICHOVÁ Zuzana
JUSKOVÁ Marta
KALMANOVÁ Valéria
KANOSOVÁ Dobruša
KLEINOVÁ Edita
KOSCELANSKÁ Mária
KOVÁČOVÁ Bernadetla
KÓVÉROVÁ Mária
KYJOVSKÁ Emilia
LAJČÁKOVÁ Margita
LINDTNEROVÁ Margita
LUKÁČOVÁ Elena
MAČAJOVÁ Paulina
MACHALOVÁ Miloslava
MIHOKOVÁ Irena
MIHOKOVÁ Marcela
PÁSTOROVÁ Anna
RONČINSKÁ Elena
SZAKÁCSOVÁ Agáta
SIMANOVÁ Margita
SINKOVÁ Eva
SOKOLSKÁ Mária
SIROKOVSKÁ Valéria
STOFOVÁ Mária
SCHVARCZOVA Emilia
TOTHOVA Júlia
URBANOVÁ Eva
VALKOVÁ Emilia
VARGOVÁ Kamila
ZELENAYOVÁ Marta
ZLAcKÁ Terézia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
56 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1965/1966
Triedny profesor: Ing. Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
BAJZÁTHOVÁ Elena
BALUNOVÁ Ol'ga
BERKOVIČOVÁ Alica
BURČIKOVÁ OI'ga
DEBNÁROVÁ Anna
DEM KOVÁ Irena
ĎURČEKOVÁ Eva
ELEKOVÁ Mária
FIGLAROVÁ Helena
GEDEONOVÁ Helena
HANCINOVÁ Ema
HOZOVÁ Anna
HRESKOVÁ Magdaléna
JANČOVÁ Jana
KAJDOVÁ Eva
KATUNSKÁ Viera
KOHNOVÁ Katarína
KOMOROVSKÁ Anna
KOŇÁROVÁ Ida
KOVÁČOVÁ Pavlina
KRÁLIKOVÁ Anna
LENGYELOVÁ Jolana
LOPOTNíKOVÁ Božena
LORINCZOVÁ Eva
MACKOVÁ Anna
MAJLÁTHOVÁ Ružena
NADZONOVÁ Lubica
NEMOGOVÁ Alica
ONDREJOVÁ Mária
PIROSKOVÁ Marta
PLESKOVÁ Božena
POLLÁKOVÁ Mária
POLÓNYiOVÁ Marta
ROMANOVÁ Eva
SLlVOVÁ Zlatica
STUPEŇOVÁ Anna
SIMKOVÁ Božena
STOVČíKOVÁ Helena
TIMKOVÁ Magdaléna
TÓTHOVÁ Katarína
VASKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
57 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1966/1967
ŠKOLSKÝ ROK 1966/1967
Triedny profesor: Imrich POPREŇÁK
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Marián MIHALlČ
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
BALDOVIČOVÁ Jolana
BARTOSOVÁ Mária
CISÁROVÁ Eva
ČELOVSKÝ Vladimir
COPKO František
ČORBA František
DEMETEROVÁ Gabriela
FERENC Pavol
GULVÁS Jozef
HORVÁTHOVÁ Vlasta
IVANKOVÁ Marta
JANČUSOVÁ Mária
KELBEL František KRÁL Ladislav
KRAVECOVÁ Eva
KRESÁKOVÁ Mária
KUSIAKOVÁ OI'ga
LACKOVÁ Margita
MIKITA Milan
ONDREJCEKOVÁ Anna
PAHULlOVÁ Eva
PLlCHTOVÁ Irena
POLAcKÁ Ružena
SEMANČíKOVÁ Elena
SEBEOK Ľudovít
SZOK~OVÁ Katarína
SÍPOSOVÁ Eva
SÍPOSOVÁ Mária
TOČEK Anton
VARGOVÁ Irena
ABARIOVÁ Sarlota
AMRICHOVÁ Jana
BABULJAKOVÁ Alžbeta
EGEDOVÁ Jolana
FECKOVÁ Ludmila
FERDINANDOVÁ Emilia
FOSUMPAUROVÁ OI'ga
FUCHSOVÁ Mária
GAZDOVÁ Kvetoslava
GDOVINOVÁ Helena
HALADEJOVÁ Mária
KALlNOVÁ Eva
KOLÁRIKOVÁ Viera
KORBOVÁ Margita
KOVÁČOVÁ Helena
KURUCOVÁ Anna
LENGYELOVÁ Mária
MAŤASOVSKÁ Anna
MIHANIČOVÁ Božena
NICOVÁ Margita
ONDOVÁ Margita
ORBACHOVÁ Eva
PLlCHCIKOVÁ Mária
POLLÁKOVÁ Judita
POTOČŇÁKOVÁ Jolana
ROMANOVSKÁ Bibiana
SOTÁKOVÁ Mária
TOMASKOVIČOVÁ Iveta
TROHANOVÁ Alžbeta
TUROCZYOVÁ Mária
VYSOKAJOVÁ Anna
ZAJACOVÁ Veronika
ZBOROVSKÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
58 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1966/1967
Triedny profesor: Miloslav SLEZÁK
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
BAJAJOVÁ Paulina
BAWOVÁ Irena
CIFRANIČOVÁ Anna
ČOPŇÁKOVÁ Mária
DORIČOVÁ Milena
GANEVOVÁ Mária
GORDANOVÁ Mária
GROMOVÁ Lýdia
HARDOVÁ Erika
HAVRILOVÁ Magdaléna
HOFFMANOVÁ Elena
JANKULÁKOVÁ Ružena
JAŠŠOVÁ Marta
KANDIKOVÁ Libuša
KANDRÁČOVÁ Emília
KOLLÁROVÁ Alžbeta
LIPTÁKOVÁ Ludmila
MÁRTONOVÁ Mária
MEŇOVSKÁ Lubica
MOLNÁROVÁ Elena
NAGYOVÁ Eva
PAJTINOVÁ Margita
PETRÁŠOVÁ Božena
POPOVIČOVÁ Soňa
SEDLÁKOVÁ Eva
SEREČINOVÁ Viera
SIČOVÁ Mária
ŠIPOŠOVÁ Irena
ŠOLCOVÁ Dorota
ŠTEFANOVÁ Eva
ŠTOVČÍKOVÁ Anna
TAKÁČOVÁ Elena
TIMULÁKOVÁ Elena
TOBÁKOVÁ Alžbeta
TÓTHOVÁ Mária
TUNKLOVÁ Zdena
VARGOVÁ Mária
ZELlNSKÁ Vlasta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
59 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1967/1968
ŠKOLSKÝ ROK 1967/1968
Triedny profesor: Denisa MAUREROVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Katarína ČERMÁKOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ALBERTOVÁ Regina
ANTOLOVÁ Vlasta
BAČOVÁ Magdaléna
BERÁNKOVÁ Agáta
BERKO Ladislav
BODNÁR Ladislav
DEJčíKOVÁ Anna
FEKETEOVÁ Erika
GARČÁROVÁ Marta
GIDUCOVÁ Viera
HIŠČÁK Pavol
IVANOVÁ Pavlina
KÓTELEŠOVÁ Aurélia
KURMA Vincent
LOPATNíK Pavol
MIHONČOVÁ Jolana
MYŠLENSKÝ Štefan
NAĎOVÁ Helena
OLEXA Ján
PALČÁKOVÁ Anna
PATAKYOVÁ Eva
PIROŠKOVÁ Malvína
POHLAD Jozef
RAMAJOVÁ Oľga
SABOLOVÁ Mária
TAKÁČOVÁ Marta
TERESZKIEVICZOVÁ Angela
WEICZEN Milan
ZECOVÁ Magdaléna
BAJZÁTHOVÁ Ružena
BARGEROVÁ Gabriela
DANCÁKOVÁ Zuzana
DOLČiNKOVOVÁ Nadežda
FINDORÁKOVÁ Viera
HEZELOVÁ Irena
HORŇÁKOVÁ Helena
HRABINSKÁ Gabriela
KOLESÁROVÁ Mária
KOLVEKOVÁ Gabriela
KOMOROVÁ Eva
KOSMELOVÁ Marta
KREŠŇÁKOVÁ Emília
KURUCOVÁ Viera
LIPOVSKÁ Etela Mária
LUKÁČOVÁ Pavlina
MARTONíKOVÁ Jolana
MiŠKUFOVÁ Jolana
NEMCOVÁ Elena
PACHOVÁ Alžbeta
PAŇKOVÁGizela
PAVLOViČOVÁ Viera
PETRILOVÁ Marta
POLACKÁ Eva
RÁŠKIOVÁ Alžbeta
SABOLOVÁ Magda
SIMOVÁ Eva
SKVARČOVSKÁ Emilia
SZEPESIOVÁ Mária
ŠiMKOVÁ Elena
ZIMMERMANNOVÁ Zuzana
ZUBALOVÁ Mária
ZUBEROVÁ Lubov
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
60 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1967/1968
ŠKOLSKÝ ROK 1967/1968
Triedny profesor: Mária MOLNÁROVÁ
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Ľudmila VALENTOVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ARVAYOVÁ Terézia
BURANOVÁ Ida
CIRJAKOVÁ Elena
DOBRANSKÁ Anna
DULOVICOVÁ Mária
ELEKOVÁ Viktória
FABINIOVÁ Edita
HARČÁROVÁ Mária
JAKABOVÁ Kristína
KARIČKOVÁ Elena
KRÁTKA Marta
LAKYOVÁ Ema
LUKÁČOVÁ Alžbeta
NAGYOVÁ Agnesa
NAGYOVÁ Marta
OLEJÁROVÁ Mária
PETRIČKOVÁ Mária
PODHORCOVÁ Otília
SCERÁNKOVÁ Mária
SOŠKOVÁ Viera
TAKÁČOVÁ Anna
TIMKOVÁ Ružena
TKÁČIKOVÁ Emilia
TOMKOVÁ Zlatica
VAŇOVÁ Lucia
VAŠŠOVÁ Magdaléna
VIKARČIKOVÁ Marta
ZÁVODNÁ Mária
BAČOVÁ Anna
BALLÓNOVÁ Margita
BEREŠOVÁ Anna
BEREŠOVÁ Magdaléna
BODNÁROVÁ Alžbeta
ČEKANOVÁ Agnesa
ČIGAŠOVÁ Mária
GÁBOROVÁ Erika
GAZDíKOVÁ Emília
JURAŠKOVÁ Mária
KELEMENOVÁ Eva
KOCHOVÁ Magdaléna
KOVALíKOVÁ Zlatica
LOCHMANOVÁ Anna
MADZAROVÁ Katarína
MALEGOVÁ Mária
MINDZALOVÁ Miluša
PASTOREKOVÁ Kristína
PAZDiRKOVÁ Anna
SAJKOVÁ Margita
SEMANOVÁ Mária
SEMANČíKOVÁ Viera
SPISÁKOVÁ Katarína
STOLÁROVÁ Elena
ŠiMKOVÁ Helena
ŠTOFILOVÁ Ludmila
TARNÓCIOVÁ Alžbeta
URBANOVÁ Etela
VARGOVÁ Mária
VARGOVÁ Jolana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
61 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1967/1968
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.E
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BAKAJSOVÁ Mária
BODNÁR Jozef
CELOVSKÁ Magdaléna
CEPELOVÁ Eugénia
DELlOVÁ Eleonóra
GODARSKÁ Mária
GULKOVÁ Mária
HLUBOVÁ Marta
KARABIN Milan
KAVKOVÁ Blažena
KOROTNOKY Ludovít
KRÁL Emil
KUCHARIKOVÁ Anna
MAGEROVÁ Viera
MALÁ Irena
MATIOVÁ Klara
MICHlÍK František
MIKITA Miron
MŇAHONČÁK Alexander
NEVLAHOVÁ Alena
NOVÁKOVÁ Jana
ORAVCOVÁ Danka
PAPCUNOVÁ Anna
PRAMUKOVÁ Gabriela
SANIGA Jaroslav
SAFRANKOVÁ Anna
ŠKVARKOVSKÁ Marianna
SOLTÉSOVÁ Jozefína
SUTÁKOVÁ Elena
TATRANSKÁ Mária
ZELlZNJÁK Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
62 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1968/1969
ŠKOLSKÝ ROK 1968/1969
Triedny profesor: Tafjana ADAMCOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: JUDr. Ferdinand LOM
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
BEŇOVÁ Anna
CABAIOVÁ Marta
CORBOVÁ Božena
DOHOSOVÁ Ružena
DVORSČÁKOVÁ Alžbeta
DZESATNíKOVÁ Helena
GACOVÁ Anna
HALÁSOVÁ Elena
HALÁSOVÁ Jolana
HEGEROVÁ Diana
HRABOVSKÁ Eva
JANOSČíKOVÁ Magda
JOKEL Pavol
KAČMAROVÁ Anna
KOLlBÁROVÁ Ružena
KORYTÁROVÁ Eva
KOSTRUBOVÁ Anna
KRUPASOVÁ Božena
LABANSKÁ Mária
MRÁZKOVÁ Mária
PAVlÍKOVÁ Eva
PETHÓOVÁ Anna
PROBALOVÁ Anna
SABOLOVÁ Anna
SAFKOVÁ Beáta
SCHMIDT Pavol
SOPKOVÁ Kamila
SOVIUSOVÁ Eva
STOFČOVÁ Anna
TOMASEKOVÁ Mária
VÝROSTKO Gustav
ŽUHOVSKÝ Jozef
ALBRECHTOVÁ Agnesa
BARTOSIOVÁ Ludmila
ČULlOVÁ Daniela
DARUOVÁ Jolana
DROBŇÁK Anton
ĎURISOVÁ Mária
GÁLOVÁ Viera
GREGOVÁ Marta
HAN KOVÁ Anna
HUPKOVÁ Mária
CHRENOVÁ Anna
JÁGEROVÁ Margita
KAŇUCHOVÁ Vilma
KOPČOVÁ Viera
MACKOVÁ Jana
MIHALlČOVÁ Mária
MRÁZOVÁ Eva
PARNAYOVÁ Mária
PECÚCHOVÁ Alžbeta
PECÚCHOVÁ Gizela
POLAcKÁ Magda
REDAYOVÁ Eva
REPČEKOVÁ Viera
SEMANČíKOVÁ Beáta
SOPKOVÁ Mária
SČUROKOVÁ Helena
TOMKOVÁ Daniela
VÁMOSOVÁ Marta
WENGRINOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
63 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1968/1969
ŠKOLSKÝ ROK 1968/1969
Triedny profesor: Elena PUCHÁ
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Filip MICHÁLEK
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ANTOŽIOVÁ Zlatica
BENCUROVÁ Edita
BENICKÁ Katarína
BIČKOSOVÁ Mária
BODNÁROVÁ Katarína
DEMKOVÁ Marta
DUDÁSOVÁ Juliana
DUDíKOVÁ Eva
FILIPOVÁ Eva
FILLOVÁAnna
GERGELOVÁ Anna
HURKOVÁ Irena
KALlNOVÁ Mária
KMECOVÁ Ružena
KUSTVÁNOVÁ Terézia
KUSIAKOVÁ Helena
KUSNíROVÁ Terézia
MAJORSKÁ Mária
MAJOROSOVÁ Marta
MLEJOVÁ Katarína
PASTOROVÁ Marta
SZÁSZYOVÁ Eva
SIMEKOVÁ Marta
SPACAIOVÁ Mária
TOBIÁSKOVÁ Jana
TÓTHOVÁ Anna
VÁPENíKOVÁ Elena
VASILOVÁ Magdaléna
VATAHOVÁ Alica
VELESOVÁ Verona
ZUBALOVÁ Mária
BOCOVÁ Marta
BODOVÁ Zuzana
BRNOVÁ Eva
DUDÁSOVÁ Marta
DURŇÁKOVÁ Nadežda
FARAGOVÁ Alžbeta
FORTUNOVÁ Jolana
GEDROVÁ Magda
GULOVÁ Eva
HOGELOVÁ Helena
CHRAPOVÁ Eva
KONDÁSOVÁ Viola
KOPPEROVÁ Zuzana
KRUPíKOVÁ Jana
KULIKOVÁ Viera
KUTÁ Oľga
LACKOVÁ Katarína
MILOVÁ Oľga
NEMCOVÁ Margita
NEMČíKOVÁ Zuzana
PACHOVÁ Pavlina
POLÁKOVÁ Julia
RÁSKYOVÁ Jolana
RUŽÁNOVÁ Viera
SABOVÁ Helena
SABÓOVÁ Mária
SALLÁROVÁ Eva
SCHADEKOVÁ Zuzana
STECOVÁ Alžbeta
STEFUSOVÁ Margita
SŤASTNÁ Mária
TOMÁSOVÁ Dana
VARCHOLOVÁ Mária
WITKOVSKÁ Katarína
ŽEMBOVÁ Vlasta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
64 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1968/1969
ŠKOLSKÝ ROK 1968/1969
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.E
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Dagmar BETINOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BERTOVÁ Mária
DOPIRÁKOVÁ Mária
DULEBOVÁ Darina
FIALKOVÁ Marta
GRIGAS Ladislav
GUREGOVÁ Božena
HOLÁ Alena
HULKOVÁ Ernestina
CHLEBASKOVÁ Mária
CHLEBOVIČOVÁ Dáša
KACZIÁNOVÁ Eva
KALUHOVÁ Marta
KNAPíK Peter
KOSNÁČOVÁ Mária
KOVÁCSOVÁ Mária
KUDÉLÁSKOVÁ Véra
KURILEC Pavel
LAUBERTOVÁ lIuška
LEŇOVÁ Katarína
MACKOVÁ Janka
MIKITOVÁ Alžbeta
MŇAHONČÁKOVÁ Mária
REVÁK Juraj
ROSTÁR Ján
SABO Jozef
SLÁVIKOVÁ Jana
SÓROVÁ Zdena
TANISTRÁKOVÁ Anna
TOMAJKOVÁ Eva
TOMASKOVÁ Oľga
TOMČíKOVÁ Edita
TROPOVA Emília
VAVREKOVÁ Mária
VíROVÁ Margita
WEICZENOVÁ Agáta
ZÁPACHOVÁ Emília
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BOBOŇKOVÁ Alžbeta
BODNÁROVÁ Helena
BOROVSKÁ Mária
CEHELNIKOVÁ Zlatica
ČERŇANSKÁ Mária
FARBÁROVÁ Mária
FEDORJAKOVÁ Alžbeta
GÉCIOVÁ Jolana
HIDVÉGHYOVÁ Jurina
HORŇÁKOVÁ Marta
KAČÚROVÁ Michaela
KAŇUCHOVÁ Alžbeta
KMECOVÁ Ludmila
KOCÚROVÁ Eva
KOLLÁROVÁ Regina
LABASOVÁ Agnesa
ONDREJČOVÁ Regina
PEČOVSKÁ Daniela
PÉMOVÁ Soňa
PETRUSOVÁ Mária
RÁKOCIOVÁ Margita
REČOVÁ Mária
RIMÁROVÁ Angela
SEMANČíKOVÁ Margita
SEMANOVÁ Marta
SCHWEINEROVÁ Mária
SLATINOVÁ Julia
SVIHLOVÁ Helena
TIMKOVÁ Jolana
TRESOVÁ Mária
VAJDOVÁ Jolana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
65 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970
ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970
Triedny profesor: Ing. Andrej GERI
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor:
Ing. Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BARSOVSKÁ Zdena
BRAUNOVÁ Veronika
DANCÁKOVÁ Lýdia
DRANGOVÁ Anna
DUČAIOVÁ Mária
FEDOROVÁ Magdaléna
FULOP Miroslav
GÁBOROVÁ Anna
GÁLOVÁ Mária
GREGOVÁ Dorota
GULVÁS Ľudovít
HREHOROVÁ Ludmila
JUHÁSOVÁ Margita
KALlŇÁK Juraj
KAŽIKOVÁ Emília
KOČíKOVÁ Eva
KOVÁČOVÁ Mária
KUBINOVÁ Viera
KUTOVÁ Emília
LACKOVÁ Emília
LESKOVÁ Eva
MACÁKOVÁ Dorota
MAJERNíKOVÁ Anna
MARTONIKOVÁ Alena
PODOLlNSKÁ Jana
SABATOVÁ Eva
SZILÁGYIOVÁ Alžbeta
SVIANTEKOVÁ Zdena
SÝKORA Jozef
TEKEWVÁ Margita
TIMKOVÁ Mária
TKÁČ Ján
TÓTHOVÁ Terézia
ZAJDELOVÁ Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ALBERTOVÁ Magdaléna
BAČOVÁ Gizela
BAHRINOVSKÁ Anna
BILÁ Mária
BILOVÁ Bernadeta
BODNÁROVÁ Mária
CANOVÁ Anna
FITEROVÁ Ružena
GRECULOVÁ Julia
HOVANCOVÁ Božena
IVANČOVÁ Katarína
JAKUBCOVÁ Viera
KULIKOVÁ Etela
KUNAYOVÁ Gabriela
LIPTÁKOVÁ Magdaléna
LUNÁKOVÁ Darina
LORINCOVÁ Mária
MAZAROVÁ Marta
MEĎASOVÁ Mária
MIKLUSČÁKOVÁ Viera
NAGYOVÁ Margita
PUSKÁSOVÁ Mária
RAGANOVÁ Anna
RIJAVECOVÁ Valéria
SEKERESOVÁ Anna
SOKOLOVÁ Margita
SOKOLOVÁ Oľga
SUCHÁ Margita
SÝKOROVÁ Magdaléna
TITKOVÁ Iveta
TOMASKOVÁ Jana
ULANOVSKÁ Eva
ZLATNICKÁ Magdaléna
ŽÁČKOVÁ Ladislava
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
66 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970
ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970
Triedny profesor: Michal REPOVSKÝ
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Agnesa RUŽOVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ADAMKOVIČOVÁ Edita
BAR NOVÁ Helena
BElOVÁ Magdaléna
BODROGOVÁ Marcela
BOLDIŽÁROVÁ Margita
DJUROVOVÁ Sonja
OUFFEROVÁ Alžbeta
OlURBALOVÁ Jarmila
FENÁROVÁ Jolana
FERENCOVÁ Anna
GALÁŠOVÁ Eva
HERČíKOVÁ Edita
HÉlELOVÁ Jolana
JANKOVIČOVÁ Anna
JENČÁROVÁ Marta
JURKOVÁ Katarína
JUSKOVÁ Anna
KRUPÁŠOVÁ Marta
KUCHÁROVÁ Judita
LACKOVÁ Klara
MATOVÁ Helena
MIKULOVÁ Ružena
MILDEROVÁ Blanka
NÉMETHOVÁ Mária
NIKOLOVÁ PAVLEVSKÁ Mária
PAŇAKOVÁ Anna
REŠETÁROVÁ Anna
RICHTARČíKOVÁ Valéria
RUSNÁKOVÁ Irena
SELlGOVÁ Anna
SCHMIDTOVÁ Elena
ŠEBOVÁ Margita
TIMKOVÁ Mária
VASILOVÁ Verona
BALLUCHOVÁ Eva
BARANCOVÁ Marta
BARAOVÁ Šarlota
BITTOVÁ Marta
BOMBOVÁ Jana
ČICILOVÁ Marta
OEVALDOVÁ Magdaléna
FEJKOVÁ Ružena
HALAHIJOVÁ Milada
HASCÁKOVÁ Ivana
HORÁKOVÁ Eva
HRICOVÁ Irena
IGNÁTHOVÁ Magdaléna
JANČUŠOVÁ Jana
KACMÁROVÁ Ann
KAŠKOVÁ Ol'ga
KOČIŠOVÁ Viera
KOLESÁROVÁ Marta sl.
KOLESÁROVÁ Marta ml.
LACHOVÁ Mária
LEGIŇOVÁ Lubica
LOFAJOVÁ Helena
MACKOVÁ Agata
MRÁZKOVÁ Mária
ONDOVÁ Marta
SAV KOVÁ Mária
SEDLÁKOVÁ Božena
SEMANOVÁAlena
TOTHOVÁ Mária
TROJAN Ján
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
67 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970
ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970
Triedny profesor: Júlia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.E
Odbor: zahraničný obchod 12-2-01-1
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.F
Odbor: cudzojazyčná korešpon-dencia a
sektretárske práce 12-2-06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BUDAI Tibor
ČABANOVÁ Eva
ČALLOŠOVÁ Irena
DANIŠOVÁ Vlasta
DERŽÁK Rudolf
ĎURICOVÁ Mária
FEDOROVÁ Margita
FERENCOVÁ Silvia
FREUDENFELDOVÁ Zuzana
HADVÁBOVÁ Albina
HAJDUČKOVÁ Valéria
HANČINOVÁ Magdaléna
HORVÁTHOVÁ Iveta
HREHOVÁ Eva
IVANOCOVÁ Anna
KREUTZOVÁ Klara
KYSELÁ Valéria
LUPTÁKOVÁ Magda
LACH Peter
MÁLIKOVÁ Gabriela
MOŠKOVIČOVÁ Eva
PALGUTOVÁ Božena
PRISTÁŠOVÁ Mária
PROCHYROVÁ Marta
SIPLAKOVÁ Elena
ŠIDALA Ladislav
ŠOTKOVÁ Mária
ŠVANDOVÁ Katarína
TOČENÁ Emilia
ULJANOVÁ Mária
lOFČÁKOVÁ Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BUDINSKÁ Amália
BURGHARDTOVÁ Gabriela
CSONKOVÁ Marta
DRÁBOVÁ Mária
ElBENOVÁ Viera
HANDUROVÁ Mária
JANEKOVÁ Otília
JESENKOVÁ Terézia
JURAŠKOVÁ Anna
KAMENICKÁ Terézia
KONDÁŠOVÁ Agnesa
KRÁLOVSKÁ Mária
KUMIČÁKOVÁ Helena
MAJERNíKOVÁ Františka
MARUŠOVÁ Margita
MERKOVSKÁ Marta
MIDOVÁ Judita
MIKLOŠOVÁ Gizela
OHMANOVÁ Margita
PAHOLKOVÁ Irena
PARNAYOVÁ Renáta
PAVLIKOVÁ Mária
POLÁKOVÁ Mária
SALOŇOVÁ Nadežda
SENČÁKOVÁ Mária
SMOLKOVÁ Marta
SUCHÁROVÁ Zlatica
VEREBOVÁ Mária
VOJTANíKOVÁ Marta
VÝROSTKOVÁ Gabriela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
68 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Imrich POPREŇÁK
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Silvia LENÁRTOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ANTALÍKOVÁ Oľga
BAREJ Ján
BEREŠ Michal
BUKOVÁ Gabriela
ČIDEROVÁ Valéria
DEMETOVÁ Anna
DUNÁKOVÁ Viera
EPERJEŠIOVÁ Regina
FUSSEKOVÁ Mária
HALLOVÁ Viktória
HANZELOVÁ Anna
HUPKOVÁ Alžbeta
ILAŠOVÁ Ol'ga
JUHÁSZOVÁ Beáta
KLlKOVÁ Vlasta
KLlMEKOVÁ Viera
KOCUROVÁ Darina
KONDÁŠOVÁ Helena
KOVÁČOVÁ Mária
KRÄMEROVÁ Zuzana
LAZORČÁK Milan
L1ŠŠÁKOVÁ Magdaléna
MÁCSADI Štefan
MORAVCOVÁ Danica
NÓGRÁDYOVÁ Adriana
PALKOVÁ Daniela
PETRÁŠOVÁ Eva
SENDERIOVÁ Mária
SZEKERÁSSYOVÁ Viera
SEPEŠIOVÁ Mária
ŠULlKOVÁ Anna
TANCÁROVÁ Anastázia
TÓTH Imrich
TÓTHOVÁ Erika
UHRINOVÁ Alica
VARGOVÁ Viera
VLASATÝ Ladislav
POLLÁKOVÁ Edita
IGNÁTHOVÁ Bože~a
BOBULOVÁ Júlia
CVERŇÁKOVÁ Edita
ČINTALLAN Marcel
ČONTOFALSKÁ Marcela
ONDÁŠOVÁ Katarína
GEDEON Gabriel
HANČINOVÁ Beáta
HANGONYIOVÁ Matilda
HLAVATÁ Mária
HOVANČIKOVÁ Tatiana
CHOCHLINSKÁ Oľga
JESENSKÁ Eva
JURÁKOVÁ Eva
KAŠČÁKOVÁ Anna
KELBELOVÁ Terézia
KOLESÁROVÁ Jana
KOLVEKOVÁ Mária
KRONOVETTEEROVÁ Viktória
KUTOVÁ Anna
LOKŠA Jozef
MARIŠŤIAKOVÁ Viera
MARKO Marián
NAVALÁNYOVÁ Štefánia
NEMEČKOVÁ Mária
OROSOVÁ Eva
PALKOVÁ Mária
PETRÍKOVÁ Irena
RAJNEC Vojtech
SABOLOVÁ Viera
SALORIOVÁ Nadežda
SLEBODNÍKOVÁ Monika
ŠUTIOVÁ Zuzana
ŠVIHROVÁ Milota
TULINSKÁ Viera
UNGÁROVÁ Valéria
VAVREKOVÁ Ľudmila
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
69 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Miloslav SLEZÁK
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Helena SCHMÓGNEROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
BARABÁŠOVÁ Eva
BOBÁKOVÁ Vlasta
BUVALIČOVÁ Viera
DÁVIDOVÁ Margita
DEFFEROVÁ Katarína
DURBÁKOVÁ Agáta
GOJDOVÁ Anna
HRICKOVÁ Mária
HRUBECOVÁ Ľudmila
JURKECHOVÁ Božena
JUSKOVÁ Božena
KALAIOVÁ Marta
KELEMENOVÁ Gabriela
KLEINOVÁ Margita
KOLLÁROVÁ Darina
KONČALOVÁ Ildikó
KORINTUSOVÁ Jarmila
KOŠICKÁ Daniela
KOZELOVÁ Mária
KUCHARÍKOVÁ Mária
MACÁKOVÁ Mária
MARTINEKOVÁ Agnesa
MITROVÁ Ľudmila
NAJMIKOVÁ Mária
ORAVSKÁ Mária
PAPRČKOVÁ Oľga
REMIAŠOVÁ Mária
ROVINOVÁ Lýdia
ROZUMOVÁ Júlia
SKVARČOVSKÁ Eva
ŠOLTÉSOVÁ Anna
ŠPINNEROVÁ Viktória
TIPANOVÁ Marta
TÓRÓKOVÁ Zuzana
UNGÁROVÁ Eva
ZELENAYOVÁ Zuzana
BELEOVÁ Mária
BODOVÁ Alžbeta
BODRÁŠOVÁ Valéria
ČECHOVÁ Klára
DEMETEROVÁ Alžbeta
DEMJÁNOVÁ Helena
DOBOS František
ĎURKOVČOVÁ Mária
FUGEDIOVÁ Alžbeta
GAZSIOVÁ Marta
GÓNCZYOVÁ Helena
GÓRIOVÁ Magdaléna
HAJDUOVÁ Margita
HORVÁTHOVÁ Katarína
ILLEŠOVÁ Eva
JAKABOVÁ Jolana
JEŠOVÁ Eva
KALAPOŠOVÁ Gabriela
KANDAOVÁ Irena
KANÓCOVÁ Katarína
KEREKEŠOVÁ Etela
KLAJBEROVÁ Margita
KOVÁČOVÁ Mária
KOZMOVÁ Margita
LIPTÁKOVÁ Katarína
MEGLESOVÁ Marta
MOLNÁROVÁ Magdaléna
MOLNÁROVÁ Mária
MUDIOVÁ Valéria
NAGYOVÁ Helena
PALENČÁROVÁ Terézia
PALKÓOVÁ Margita
PIRIGYIOVÁ Alžbeta
REMÁKOVÁ Terézia
RIPČUOVÁ Rozália
ŠIMONOVÁ Mária
SZUSTEROVÁ Mária
SZILVASIOVÁ Mária
SZÓLLÓSOVÁ Helena
TAKÁCSOVÁ Terézia
TÓTHOVÁ Margita
TÓTHOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
70 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Ing. Eva LIFKOVÁ
Trieda: II.A
Odbor: všeobecná ekonomika
denná nadstavbová
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: II.B
Odbor: všeobecná ekonomika denná
nadstavbová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BALOGA Boleslav
CEHELNIKOVÁ Eva
DZÚROVÁ Mária
DZVONIKOVÁ Ružena
FEKETE Ján
GAJDOŠ Jozef
HAGATEROVÁ Mariana
IVANČOVÁ Anna
JAKUBIVOVÁ Larisa
JUŠIKOVÁ Anna
KALINOVÁ Emília
KARNIOLOVÁ Eva
KOLESÁROVÁ rod. CISÁROVÁ Anna
KOŠLABOVÁ Matilda
KOTLÁROVÁ Božena
LIPTÁKOVÁ Melánia
MAJOROŠOVÁ Klára
MARŤÁKOVÁ Ružena
MIŽÁKOVÁ Kvetoslava
MOYZES Štefan
NOVÁKOVÁ Mária
PALÍKOVÁ Mária
PRIPUTENOVÁ Margita
RUDZIKOVÁ Mária
SNAK Tibor
STIBILOVÁ Mária
ŠIMKOVÁ Elena
ŠTELLMACHOVÁ Paulína
TÓTHOVÁ Valéria
UBREŽIOVÁ Marta
UHRINOVÁ OI'ga
VALCÁK Ladislav
VARGOVÁ Darina
VIRGALOVÁ Anna
VOOK Štefan
BÁNOVÁ Elena
BARILLA Ján
BODONSKÁ Kvetoslava
COPKOVÁ Mária
ČIŽMÁR Jaroslav
DVORJAKOVÁ Anna
FEKETIKOVÁ Nadežda
FERKOVÁ Eva
GÁGYOROVÁ Anna
HARCARIKOVÁ Anna
IVANOVÁ Anna
JAKABCINOVÁ Mária
JANOCKO Ján
JUHÁSZIOVÁ Marta
KANUŠCÁKOVÁ Marta
KITTOVÁ Mária
KOLOZSVÁRIOVÁ Narcisa
KOSTRÁB Metod
KOSTREJOVÁ Anna
KOŽÁR Ondrej
MAREC KOVÁ Silvia
MIŽOVÁ Mária
SABOL Juraj
ŠIROCKÁ Anna
ŠTEFANOVÁ Gabriela
TOMCIOVÁ Anna
VARGOVÁ Helena
VISLOCKÁ Eva
VOROŇÁKOVÁ Alica
VÝROSTKO Stanislav
ZÁHORNACKÁ Margita
ZEMJANEKOVÁ Viera
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
71 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Anna SORíCHOVÁ
Trieda: II.K
Odbor: knihovníctvo
denné nadstavbové štúdium
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: III.A ŠA
Odbor: večerné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ARENDÁCOVÁ Tatiana
BUBNIAKOVÁ Monika
ČINTALAN Gabriel
ČIŠKOVÁ Magdaléna
DORKOVÁ Viera
FARBAROVÁ Helena
FILIČKOVÁ Anna
GOCOVÁ Justína
HRICOVÁ Agnesa
JACKULICOVÁ Marta
JAKUBCOVÁ Daniela
KOTTULOVÁ Eva
KURIANOVÁ Emília
LAPOŠOVÁ Magdaléna
LUPTÁKOVÁ Natália
MATAVOVÁ Darina
MATZOVÁ Alžbeta
PJEKOVÁ Helena
POLIŠCÁKOVÁ Mária
PUPALA Jaroslav
REPASKÁ Eva
RUMPLEROVÁ Mária
SMIŽÁNSKÁ Marta
SOCHA Michal
TKÁCOVÁ Monika
TOMKOVÁ Darina
VASILCINOVÁ Jana
VELIKÁ Terézia
ZADRÄŽILOVÁ Nadežda
ZACHAROVÁ Katarína
ŽDILOVÁ Klára
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ANJELOVÁ Anna
BALÁZSHÁZYOVÁ Božena
BARTOKOVÁ Elena
DUBOVICKÁ Zuzana
FARKAŠOVÁ Alena
FILCÁKOVÁ Valéria
GABRIOVÁ Anna
GAŠKOVÁ Agnesa
GREZEJOVÁ Júlia
KAŇANSKÁ Mária
KOVAĽÁKOVÁ Mária
LEŠKOVÁ Mária
MACIKOVÁ Oľga
MATUŠÁKOVÁ Alžbeta
MIHOKOVÁ Margita
OKRESOVÁ Mária
ORLOVSKÁ Eva
PROBŠTNEROVÁ Elena
RAÁBOVÁ Mária
SKLENKOVÁ Irena
STARCOVÁ Mária
STRASSER Tichomír
TEREZCÁKOVÁ Viera
TRUSOVÁ Edita
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
72 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: III.A ŠA
Odbor: diaľkové štúdium
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: III.B
Odbor: diaľkové štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
CIERNA Veronika
DANKOVÁ Mária
DINICOVÁ Helena
FILOMELA Jozef
GERGEĽ. Emil
GRETTOVÁ Mária
HATALOVÁ Veronika
HUDÁKOVÁ Mária
JANIGOVÁ Marta
KRÁLIKOVÁ Mária
KUCEROVÁ Mária
LAKATOS Ján
LENGOVÁ Ružena
MAJIRSKÁ Magda
MEDVEOVÁ Zuzana
MOCKAROVÁ Eva
NERÁDOVÁ Eva
NOVÁK Ondrej
ONDERKOVÁ Alžbeta
PAPP Július
PECEŇÁKOVÁ Magda
PODOLÍNSKÁ Margita
SARNOVSKÁ Mária
SÝKOROVÁ Jana
TABIŠ Jozef
TORISKÁ Helena
VAŇOVÁ Helena
ANDRIJKOVÁ Helena
BACOVÁ Jarmila
BAKALÁROVÁ Anna
DZURJOVÁ Anna
FECKOVÁ Zdena
GERŽÁ Štefan
HANCINOVÁ Mária
HARMANOVSKÁ Anna
HOMOLOVÁ Oľga
HRUŠKOCIOVÁ Mária
HUJDICOVÁ Alžbeta
JALCÁKOVÁ Paulína
KONECNÁ Kristína
KURTHYOVÁ Mária
MALCOVSKÝ Juraj
MAŇKOVÁ Oľga
MARIŠCÁKOVÁ Helena
MIŠKOVÁ Margita
NIŽNIKOVÁ Otília
NOVOTNÁ Helena
GUDIKOVÁ Elena
ORLOVSKÁ Elena
PELEGRINOVÁ Terézia
PORUBSKÁ Helena
RETTER Benjamín
SLOVENKAIOVÁ Veronika
STALMACHOVÁ Anna
STARKOVÁ Viera
STEVKOVÁ Marta
VÁRADYOVÁ Dorota
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Ing. Jolana TOČENÁ
Trieda: IV.A večerná - V.A večerná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ČADILOVÁ Helena
EPERJESI Jim
IVANECKÁ Etela
JUHÁS Ladislav
KEPESOVÁ Jarmila
KLEINOVÁ Alžbeta
KOPČÁKOVÁ Alžbeta
KRISTANOVÁ Božena
MILlCKÝ Ludovít
NoVÁKOVÁ Rozália
PITLANIČOVA Mária
PIVOVARNíKOVÁ Mária
POHLYOVÁ Adelinda
POLÁKOVA Regina
SELlGOVÁ Margita
SIDOROVÁ Viola
SILVÁSIOVÁ Eríka
KONDÁSOVÁ Anna rod. SIROVCOVÁ
VRAZBOVA Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
73 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Anna DUHOVÁ,
Ing. Eva LIFKOVÁ
Trieda: IV.A diaľková - V.A/A
Triedný ptofesor: Ing. František BAJIJZ
Trieda: IV.D – diaľ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BODNÁR Jáh
ČUPELA Jozef
DUCÁR Ján
JENDRUSOVÁ Júlia
KOVÁČOVÁ Anna
KUBISOVÁ Gizela
MICHALKOVÁ Milada
NEMJÓ Míchal
ONDIRA Ján
SOLTÍSOVÁ Anna
TARTALLYOVÁ Valéria
BINDAS Vincent
KOLlMČÁKOVÁ Alžbeta
MIKULOVÁ Valéría
UJHELYOVÁ Eva
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor: Ing. Eva LlFKOVÁ
Trieda: IV.BD - V.A/b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BÁLINT Michal
BESLER Michal
BRENDZA Štefan
DICKÝ Štefan
DUBLANOVÁ Helena
KOČISOVÁ Marta
MAJERNíK Andrej
MATERNOVÁ Zdena
VÁVRA Imrich
VÁVRA Ladislav
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ASTRABANOVÁ Anna
GABALA Michal
GAZbAGOVA Mária
HERBULÁKOVÁ Gabriela
HRICOVÁ Helena
KVARTEKOVÁ Melánia
PALGUTOVÁ Helena
REPKOVÁ Anastázia
SZISZAKOVÁ Eva
STEFANIKOVÁ Viera
ČAKLOS Juraj
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedný profesor: Zoltán LÉTAY
Trieda: V.B večerná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BORHYOVÁ Zlatica
BREM Ján
HAJDUČKOVÁ Katarína
IGLÓDYOVÁ Alžbeta
IVANKOVÁ Marta
JANOVSKÁ Ludmila
JÁNSKÁ Mária
ROSTASOVÁ Helena rod. LACKOVÁ
LESNIAKOVÁ Anna
MIKLÁSOVÁ Mária
MIKLEOVÁ Alžbeta
TICHÁ Gabriela
PESKA Štefan
ŠKOLSKÝ ROK 1970/1971
Triedny profesor:
Ing. František BAJÚZ
Trieda: IV.C – diaľ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BARANOVÁ Anna
FEDOR Anton
HUDÁKOVÁ Jarmila rod. FUČILOVÁ
GREGOVÁ Margita
GREJTÁKOVÁ Melánia
JAMRISKOVÁ Anna
KARDOSOVÁ Máría
KRIVÁ Marta
MESAROSOVÁ Daniela
DAVELOVÁ Božena
PISKUROVÁ Ludhlila
SALATOVA Eva
URDOVÁ Anna
VARGOVÁ Apolóhia
KISOVÁ Máría
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
74 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Juraj ANDREJČÁK
Trieda: IV.A
Tŕiedny profesor: Ing. Gábŕiela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BAKAJSOVÁ Valéria
BEŇAKOVÁ Eva
BOCOVÁ Daniela
CAKO Július
ČURIOVÁ Mária
DANKOVÁ Mária
DAŇKOVÁ Katarína
FLOREKOVÁ Klára
GALOVÁ Mária
HORVÁTHOVÁ Gabriela
KOVAL Tibor
KRÁLOVÁ Gabriela
MATEJKA Marián
MATTOVÁ Mária
MOSČOVIČOVÁ Agáta
MÓZEROVÁ Eva
NOVÁKOVÁ Alžbeta
ONDOVA Elena
ORAVCOVÁ Viera
PAZERINI Ján
POLACHOVÁ Anna
RUZIČKOVÁ Margita
SIRKOVSKÁ Anna
SOPOLlGOVÁ Helena
SZALoNOVÁ Itla
STARKOVÁ Alica
VADOVÁ Alžbeta
VARHOLÁKOVÁ Viera
VINCOVÁ Anna
VRABCOVÁ Anna
ZAMBOVÁ Alžbeta
ZVADOVÁ Mária
SIMKOVÁ Mária
BAJUSZOVÁ Agnesa
BALOVÁ Katarína
BlAŽENIAKOVÁ Eva
BURGEROVÁ Judita
ČERVEŇÁKOVÁ Erika
ČiRiPOVÁ Eva
ČíZIKOVÁ OI'ga
DUNDOVÁ Emilia
FURDOVÁ Johana
HOHOS Juraj
HONEKOVÁ Mária
HUDZINOVÁ Mária
HURKOVÁ Katarína
IZO Štefan
KOHAN Vladimir
KUPCOVÁ Gabriela
LEOPOLDOVÁ Viera
LITVINENKOVÁ Lýdia
MURAVSKÁ Emiliána
PISÁKOVÁ Gabriela
SPISÁKOVÁ Božena
STEINEROVÁ Eva
SALÁT Pavol
SMAJDOVÁ Mária
SPONTÁKOVÁ Darina
STOFKO Eduard
TICHÁ Alena
TÓTHOVÁ Katarína
USALOVÁ Eva
ZVOLANSKÁ Eva
ZEMBOVÁ Valéria
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
75 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Agnesa RUZOVA
Trieda: IV.C
Triedny profesor: filip MICHÁLEK
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BAJUSOVA Anna
BETEGOVÁ Mária
BODNAROVA Margita
CSOKNYAIOVÁ Alžbeta
CSONKA-SKYBOVÁ Eva
ELEKOVÁ Erika
ELIÁŠOVÁ Darina
FABIÁNOVÁ Božena
GASPAROVÁ Jolana
GOTTFRIEDOVÁ Katarína
HALAHIJOVA Marta
HORVÁTHOVÁ Terézia
JAKIMOVA Dana
JAKUBOVÁ Mária
JASČISÁKOVÁ Alžbeta
JUHASOVA Eva
KMECOVÁ Hedviga
KOČANOVÁ Nataša
KOSÚ!HOVÁ Melánia
KOVACOVA Marta
LAKATOSOVÁ Anna
LE~HMANOVÁ Helena
LESKOVA Magdaléna
PALUVOVÁ Alžbeta
PETRÁKOVA Anna
POSIVÁKOVÁ Kornélia
SEMANOVÁ Mária
SZABOVÁ Eva
SZCZECZINOVÁ Beáta
STOFANOVÁ Margita
TILLOVÁ Eva
UHRíNOVÁ Helena
VESKOVÁ Anna
ZÁHORSKÁ Beáta
ZELEZNíKOVÁ Agnesa
ASSZONYIOVÁ Anna
BIROSOVÁ Mária
BODNÁROVÁ Zuzana
DIDIKOVÁ Irena
DUDÁSOVÁ Alžbeta
GÁLOVÁ Eva
GAVULOVÁ Elena
GBÚROVÁ Eva
GLOVICKÁ Alžbeta
HERHOVÁAnna
HOSTÁKOVÁ Dana
MADÁROVÁ Agáta
MARDZINOVÁ Anna
MÁRTHOVÁ Mária
MÁRTONOVÁ Ružena
MIČINOVÁ Mária
MiČKOVÁ Elena
MIKOVČÍKOVÁ Ludmila
PRÁČOVÁ Viktória
PALASČÁKOVÁ Eva
PALSOVÁ OI'ga
PAPUGOVÁ Mária
PIROSKOVÁ Magdaléna
POLJOVKOVÁ Mária
POTOČŇÁKOVÁ Verona
SEDLAKOVÁ Mária
SOPKOVÁ Eva
szOCSOVÁ Dagmar
SKURLOVÁ Zlatica
TIMKOVÁ Eva
TOMSíKOVÁ Ella
VARGOVÁ Mária
VESELOVÁ Dagmar
ZAMUSKOVÁ Magda
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
76 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1912
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Magdáléha GREGOIlOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Helena SCHMĎGNEROVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
AzARYOVÁ Mária
BERNÁTHOVÁ Mária
BORtÁKOVÁ Mária
CEHLÁROVÁ Mária
DOLAKOVÁ Klára
ĎURISOVÁ Emília
ELEKOVÁ Pri ska
EPERJESIOVÁ Anna
FLASIKOVÁ Mária
FORGÁČOVÁAnna
HRABOVSKÁ Lenka
JENČÁROVÁ Ol'ga
JENDRALOVÁ Jarmila
JUHÁSOVÁ Ružena
KOCHANIKOVÁ Jolana
KONTUROVÁ Irena
KOVÁČOVÁ Lubica
KOZEJOVÁ Veronika
LESKOVÁAnna
LUKAČKOVÁ Jana
MARTINIAKOVÁ Magdaléna
MRÁZOVÁ Helena
NAGYOVÁ Helena
NIKOVÁ Alexandra
PALENČÁROVÁ Marcela
PETRUSOVÁ Anna
RAGANOVÁ Daniela
RAGOVSKÁ Eva
REZKOVÁ OI'ga
SOKOLlOVÁ Kvetoslava
SOPKOVÁ Irena
SZÉKHELYIOVÁ Zofia
URIGOVÁ Agáta
ZILKOVÁ Helena
ZIVICKÁ Eva
BADONIČOVÁ Eva
BALÁŽOVÁ Sarlota
BALOGOVÁ Katarína
BARTÓKOVÁ Katarína
BÉRESOVÁ Judita
BERTOVÁ Klára
BRÚSILOVÁ Magdaléna
ÓONkAOVÁ Agnesa
ELEKOVÁ Klára
FÁBRYOVÁ Katarína
FALUCSKAIOVÁ Zuzana
GALAMBOSOVÁ Gizela
GASPAROVÁ Sarlota
HARASTIOVÁ Mária
HÄVASIOVÁ Eva
HÉCZYOVÁ Katarína
JABRIKOVÁ Mária
JAKAB Rudolf
\<ALAN OV Á Aižbeta
KNAPPÓVÁ Terézia
KOVÁČOVÁ Etela
KOVÁČOVÁ Helena
KÓRTVÉLYOVÁ Edíta
MAKOVÁ Helena
NAGYOVÁ Alžbeta
NAGYOVÁ Angela
PARAJOSOVÁ Verona
PIKOVÁ Mária
RADÁČIOVÁ Pri ska
REZESOVÁ Albina
SANisLOVÁ Eva
SZABOVÁ Mária
szOCSOVÁ Margita
SUSTEROVÁ Mária
TÓTHOVÁ Etela
TÓTHOVÁ Priska
VISNYAIOVÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
77 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Eleonóra ŠVEHLíKOVÁ
Trieda: II.A
Triedny profesor: Ing. Eva LlFKOVÁ
Trieda: I.B denná nadstavbová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ADAMČÁKOVÁ Anna
BECOVÁ Valéria
BUČKOVÁ Božena
BULLOVÁ Mária
CEHELNIKOVÁ Ludmila
DRÁBIKOVÁ Ružena
GAJDOSOVÁ Beáta
GREGUS Peter
HUDYOVÁ Marta
HRESKO Ondrej
CHOVANEC Ján
JAKUBIVOVÁ Ludmila
JAKUBOVI Č Tomáš
KupčíKOVÁ Marta
LÁNGOVÁ Veronika
LEGÁTOVÁ Eva
LOZIŇAKOVÁ Anna
KOVÁČOVÁ Agáta rod. MANKOVIČOVÁ
MENDEROVÁ Zlatica
PAPCOVÁ Helena
PAVLíČKO Karol
PLAVČANOVÁ Helena
POLÁKOVÁ Eva
POPERNíK Jozef
pusKÁŠOVÁ Katarína
REDAYOVÁ Magdaléňa
SEDLÁK Jozef
SPISÁK Pavol
SOLTÉSOVÁ Anna
ŠPANOVÁ Mária
TIMKOVÁ Anna
VARGOVÁ Anna
VARŠANIKOVÁ Terézia
ZEMENOVÁ OI'ga
ZOLÁKOVÁ Mária
ŽELEZŇÁKOVÁ Anna
ŽilKOVÁ Margita
DUDÁŠOVÁ Anna
DZURILA Martin
FELONGOVÁ Daniela
FURMAN Jozef
GLADIS Vladimir
HAJDUKOVÁ Viera
HARNISOVÁ Helena
HLAVŇA Peter
IRCHOVÁ Melánia
JUHÁSOVÁ Marta
KALANINOVÁ Anna
KASIČOVÁ Eva
KOLESÁROVÁAnna
KOSTOLNIČÁK Emil
KOVÁČOVÁ Zora
KRAUSEOVÁ Eva
LESKOVÁ Magdaléna
LUKÁČOVÁ Edita
MAJEROVÁ OI'ga
MIKULAJčíK Dušan
MIŽÁKOVÁ Anna
PALOVÁ Anna
PETYOVÁ Mária
PIKULOVÁ Lydia
PISÁRČIKOVÁ Matilda
PISÁRIKOVÁ Edita
POLÁKOVÁ Marta
RÁDULYOVÁ Sára
REBIČOVÁ Mária
SEDLÁKOVÁ Mária
SOLOMON Ján
SOVANKA Peter
SUSTOVÁ Katarína
VASILOVÁ Marta
VASICA Peter
VIKTOROVSKÁ Valéria
VYBOSŤOKOVÁ Danica
WÁGNEROVÁ Viera
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
78 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Eva OULEHLOVÁ
Trieda: I/. večerné
Odbor: knihovnictvo
Triedny profesor: Ing. Alojz DOLÁK
Trieda: III. ŠA, El. – Stropkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BACHMANNOVÁ Helena
BLAHOVSKÝ Ján
BOČANOVÁ Jana
HRICOVÁ Iveta
CABANOVÁAlžbeta
DELEJOVÁ Angela
KUNDRÁTOVÁ Lubica
FAZEKASOVÁ Edita
FILOVÁ Elena
GOREJ Emil
HAJDUKOVÁ Terézia
JAVORSKÁ Mária
JANKOViČOVÁ Eleonóra
KALAFÚTOVÁ Gabriela
KLlMČíKOVÁ Gabriela
KLlMENTOVÁ Anna
KOSTURSKÁ Gabriela
KETTOVÁ Darina
LICHVÁROVÁ Magdaléna
LUKÁČOVÁ Marta
MAJOROSOVÁ Jolana
MARTISOVÁ Jana
MIŠKOVSKÁ Daniela
ONUFEROVÁ Zlatica
PISKOVÁ Katarína
PORVAŽNIKOVÁ Helena
PRÁZNOVSKÝ Jozef
SEMANOVÁ Marta
SIMANČíKOVÁ Elena
SIPSKÁ Dana
ŠiMKOVÁ Mária
ŠTEFÁNIKOVÁ Dana
TIRPÁKOVÁ Jifina
VARGOVÁ Anna
VOKÁLOVÁ Kamila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BEDRÚŇOVÁ Viera
ČULLÁKOVÁ Irena
GOMBITOVÁ Božena rod. HURNÁ
GONOSOVÁ Irena rod. JAKUBČOVÁ
HRČKOVÁ Magdaléna
KENDROVÁ Hedviga rod. HLAVAJOVÁ
KRAJNíKOVÁ Mária
LEHOCKÁ Terézia rod. MANDULOVÁ
LESÁK Miloslav
LIPINSKÝ Demeter
MANDULOVÁ Ludmila rod. DŽUPAJOVÁ
MIKOVÁ Helena
MULÍKOVÁ Helena rod. FEDORISINOVÁ
NOVOLŇAKOVÁ Anna rod. JUHASOVÁ
PISKORíKOVÁ Verona
RUSINKOVÁ Božena
STRAMBOVÁ Eliška rod. FUTOVÁ
STUPÁK Jozef
TANČÁKOVÁ Anna
TARABČÁK Jozef
PALlCOVÁ Jolana rod VEČURKOVSKÁ
ZELlZŇAKOVÁ Zuzana rod. DZUNJANINOVÁ
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Zoltán LÉTAY
Trieda: III. ŠA - večerná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
BURTOVSKÁ Božena
DZIAKOVÁ Lydia
FEDOROVÁ Helena
HAMBORSKÝ František
HlAVÁČOVÁ Mária
HLOHINCOVÁ Magdaléna
IHRADSKÁ Marta
JÁNOSOVÁ Mária
KANDROVÁ Mária
KOŠŤÁLOVÁ Marcela
KÓTKOVÁ Helena
KOVALOVÁ Viera
LECOVÁ Estera
LUKÁCSOVÁ Anna
MIČEKOVÁ Kvetoslava
MINČÁK Ján
MOLČANYIOVÁ Anastázia
OLEXOVÁ Mária
ORAVCOVÁ Júlia
PROKOPOVÁ Irena
STUPÁROVÁ Zuzana
SOLTÉSOVÁ Marta
SOVÁRIOVÁ Mária
TRIZNOVÁ Monika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
79 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: III. ŠA - dial'kové štúdium
Triedny profesor: Ing. Mária POKORNÁ
Trieda: III.B več.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BARTKOVÁ Jolana
DIKEJOVÁ Jarmila
GAZDíKOVÁ Marta
GRAJZINGEROVÁ Anna
HAS KOVÁ Mária
HREŠKO Juraj
HREŠKOVÁ Ružena
KISLAN Štefan
KLlMOVÁ Zdenka
KOCIOVÁ Magdalena
KURISKO Jozef
LÓRINCOVÁ Mariana
MEN DEL Vladimir
MIZLOVÁ Mária
PALŠOVÁ Viera
PRIBIŠOVÁ Elena
SENČÁKOVÁ Miloslava
SCHÝBAL Miroslav
STRA KOVÁ Margita
ŠAMULKOVÁ Zuzana
TOCIMÁK Emil
VARGOVÁ Helena
VASIL Juraj
ViŠŇOVSKÁ Irena
ZÁHORSKÁ Marta
ŽELONKOVÁ Ružena
ANOÁŠKOVÁ Emília
BANIKOVÁ Ludmila
BARI NOVÁ Eva
DOMIKOVÁ Martina
DZOBOVÁ Anna
ĎURIANOVÁ Zuzana
GAZOAGOVÁ Mária
HARAKALYOVÁ Irena
JAREKOVÁ Štefánia
JEDLOVÁ Mária
KARCHŇÁKOVÁ Agnesa
KOLOZSVÁRYOVÁ Valéria
KOŠČOVÁ Katarína
KUČMÁŠOVÁ Mária
LABOVSKÁ Mária
KMECOVÁ Margita
LEŠUNDÁKOVÁ Katarína
UBOVÁ Mária
LUKÁČOVÁ Eva
MRAVCOVÁ Viera
MRÁZOVÁ Elvíra
ORoLiNOVÁ Elena
SABADOŠOVÁ Priska
SLlVKÁROVÁ Gabriela
SIMONOVÁ Mária
VAVÁKOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor:
Ing. František BAJÚZ Ing. Jolana TOČENÁ
Trieda: IV.A - večerné štúdium V.A - večerné
štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ANDREJKO Jozef
BALÁŽIKOVÁ Anna
BOBONŠICOVÁ Jana
BÓDIOVÁ Truda
ENEVA Veronika
FERENČíK Martin
GREGOVÁ Mária
HARMAŇOŠ Michal
HORVÁTHOVÁ Mária
KAž:IMíR Štefan
KOŠOVÁ Helena
LAZORIKJán
POZGAIOVÁ Viera
STANKOVÁ Margita
SÚWVSKÝ Ján
SCHOLTZOVÁ Mária
TANCÁROVÁ Jolana
TIMKOVÁ Magdaléna
TRAJČIKOVÁ Margita
VIŠŇANSKÝ Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
80 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: IV.B - večerné štúdium V.B - večerné
štúdium
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.B - dial'kové štúdium V.B - dial'kové
štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BEDÉČOVÁ Adela
ČOLLÁKOVÁ Ludmila
EPERJEŠIOVÁ Terézia
FILČÁKOVÁ Šarlota
HORŇÁKOVÁ Mária
KAMINSKÁ Helena
KOHÚT Alexej
KOLESÁROVÁ Viera
LUCZYOVÁ Anna
MALEGOVÁAnna
RYBÁRI K Stanislav
ŠÁROŠIOVÁ Irena
ŠOFRÁNKOVÁ Anna
TARNÓCZIOVÁ Ludmila
TELEPČÁKOVÁ Eva
ŤAPAJNOVÁ Helena
VARGOVÁ Brigita
VERNEROVÁ Viktória
VOJTKOVÁ Mária
KOVALlCKÁ Irena
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.A - dial'kové štúdium V.A - ďial'kové
štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BERTA Ivan
BITTÓ František
BOLANOVSKÝ Vincent
ČURIOVÁ Helena
FICOVÁ Rozália
KARTINOVÁ Juliana
KUZMOVÁ Mária
LANGEROVÁ Bernardína
MANDULOVÁ Anna
MELO Štefan
MESARČ Ján
SEMAN Ján
SINČÁKOVÁ Kornélia
UDIČOVÁ Anna
VARGA Andrej
GAŠKOVÁ Anna
HOROVSKÁ Ludmila
HURNÁ Viera
JUHÁSOVÁ Mária
KOLESÁROVÁ Helena
KOLESÁROVÁ Júlia
KOZMOVÁ Jitka
KRiŠKA Jozef
MOLlTORISOVÁ Mária
PALOVÁ Anna
PETRÁŠOVÁ Anna
PODOLlNSKÁ Anna
SEMANOVÁ Anna
MODRÁKOVÁ Emília
ZACHAROVÁ Eva
ŠKOLSKÝ ROK 1971/1972
Triedny profesor: Ing. Eva LIFKOVÁ
Trieda: IV.C - dial'kové štúdium V.C - dial'kové
štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BENČIČOVÁ Bernadeta
ČIZIKOVÁ Eva
FERENCOVÁ Helena
GAZDAČKOVÁ Marta
HLAVKOVÁ Blažena
HUDÁKOVÁ Anna
JAKUBČiNOVÁ Jozefina
JANČOŠEKOVÁ Anna
JURÁŠEK Michal
KOČANOVÁ Marta
KOVALSKÁ Eva
MACHALOVÁ Anna
PÁRNICKÁ Silvia
PUKÁN Štefan
SABOLOVÁ Aurélia
ŠLOSÁROVÁ Magdaléna
TIMKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
81 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1972/1973
ŠKOLSKÝ ROK 1972/1973
Triedny profesor: Ing. Juraj ANDREJČÁK
Trieda: IV.A
Triedny profesor: JUDr. Ferdinand LOM
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BÉRESOVA Anna
BERNAT Stanislav
BOCKAY Ján
CELlNAK Jozef
DLABAJOVA Lydia
DUNAKOVA Eva
DURBAKOVA Darina
FLACHBART Alojz
HALÁSZOVA Priska
HERC Peter
JANKULÁKOVA Ludmila
JONIOVA Viera
KACALOVA Magdaléna
KARASZ Ján
KIRCHNEROVA Jarmila
KOSCELANSKA Eva
KRISTOF František
LACKOVA Valéria
LENGYELOVA OI"ga
LIBIAKOVA Eva
MACKOVA Kvetoslava
MAJORSKA Helena
MEŇOVSKÝ Igor
MEZÄOVA Mária
MIHAL Karol
MISINSKA Erika
MOLNAROVA Katarína
MUSINSKA Margita
PACAJ Peter
PALENCAROVA Viera
SZABÄOVA Zuzana
SZILÁGYIOVA Jana
ŠTRBOVA Jana
SVOLÍKOVA Alžbeta
TäTH Jozef
VALLUSOVA Mária
MRÁZOVA Elena
SEMJANOVA Oľga
CABANOVA Marta
DROZDOVA Darina
GONDASOVA Nataša
HANZELOVA Marta
HERICKOVA Gabriela
HILOVSKA Máría
HRUBECOVA Viera
JANOCKOVA Mária
KORINKOVA Nataša
KRIŽÁKOVA Alica
LENGYELOVA Mária
LEŠKOVAAgnesa
MASARKOVA OI"ga
MIKLOSOVA Darina
MOLNAROVA Magda
NÉMETHOVA Mária
PACAYOVA Sarlota
PAPUGOVA Jolana
PASTOROVA Marta
PECÚCHOVA Katarína
PITUCHOVA Helena
POLÁKOVA Mária
POLÁKOVA Valéria
RAGANOVA Marta
SKOKANOVA Marta
SPISAKOVA Kamila
SERESOVA Eva
SOLTÉSoVA Mária
SPERKOVA Tatiana
VARGOVA Nataša
VASKOVA Helena
VIDRICKOVA Helena
ZVOLÁNEKoVA Mária
LEDECKOVA Kvetoslava
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
82 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1972/1973
ŠKOLSKÝ ROK 1972/1973
Triedny profesor: Tatjana ADAMCOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Dagmar BETlNOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
DZUROVA Mária
ESTOKOVA Marta
GAZDAGOVA Terézia
HOPKOVA Darina
HORVATHOVA Gabriela
HORVATHOVA Gizela
IGNATHOVA OI"ga
JANITOROVA Helena
JANITOROVA Mária
JONECOVA Vlasta
JURIKOVA Darina
KALANINOVA Magdaléna
KRAUSZOVA Emilia
KRlžANOVA Alžbeta
KRUPAŠOVA Marta
KRUZICOVA Mária
KYSELOVAAnna
LAZÚROVA Irena
LIPANOVA Eva
RABATINOVA Mária
SELlGOVA Jolana
SOLAROVA Mária
STRNISKOVA Kristina
SVOREŇOVA Jana
SAFRANOVA Eva
STEFUSOVA Helena
ŠUCOVA Mária
ŠUSTEROVA Mária
TÉGLÁSlOVA Terézia
TINDUROVA Viera
TäDOVA Tatiana
TäTHOVA Mária
TRNKOVA Lubomira
VI LCEKOVA Gabriela
DZURBALOVA Danka
ADAMOVA Katarína
BELLEROVA Mária
BÉRESOVA Anna
CVOREŇOVA Marta
DEMKOVA Alžbeta
DURBAKOVA Ružena
ÉBRENYOVA Eva
GBURIKOVA Magdaléna
HANOVA Eva
HARNICAROVA Božena
HAVLÍKOVA Alena
HISIROVA Kamila
KALLAIOVA Veronika
KOCUTOVA Eva
KONTERMANOVA Mária
LACKOVA Magdaléna
LENGYELOVA Katarína
LUBYOVA Eva
MARTINASKOVA Lubica
MOJDISOVA Zuzana
MULLEROVA Valéria
ONDREJOVA Katarína
PINKOVSKA Darina
REIPRICHOVA Silvia
RUSINOVÁ Mária
RUZBACKA Gabriela
SEDLÁKOVA Anna
SUSOVA Viera
SRAMKOVAAlena
STOCKOVA Eva
STOFOVA Marta
TATRANSKA Elena
TOMCIKOVA Anna
TÓTHOVA Gabriela
TROJCAKOVA Monika
VINCEOVA Eva
VRABELOVA Viola
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
83 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1972/1973
ŠKOLSKÝ ROK 1972/1973
Triedny profesor: Ing. Magdaléna DOVALOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Elena PUCHÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ANTALOVA Agáta
BERTOVA Marta
BÓDIOVA Valéria
BOLyäSOVA Eva
BUBELlNIOVA Anna
CARNA Alžbeta
ELlASOVA Alica
FARKASOVA Kristína
FOGMEGOVA Mária
GAMEROVA Viera
HANUSCALKOVA Mária
HELFENOVA Marta
HORŇAKOVA Zuzana
CHOVANCOVA Marta
IVANECKA Božena
KAVULOVÁ Helena
KEREKESOVÁ Zuzana
KOČISOVÁ Helena
KONTÚROVÁ Dagmar
KOZLOVSKÁ Anna
LECÁKOVÁ Eva
MARIŇÁKOVÁ Anna
MAŤASOVSKÁ Kvetoslava
MEDVIĎOVÁ Viera
MIGLESOVÁ Mária
MON KOVÁ Maria
POTOMOVÁ Anna
RADÁČIOVÁ Kristina
REVÁKOVÁ Marta
RUŽBARSKÁ Kornélia
SKARBOVÁ Nadežda
SLANCOVÁ Anna
SZABADOSOVÁ Valéria
TAISOVÁ Jolana
TÓTHOVÁ Kornélia
ZBIHLEJOVÁ Ludmila
ZIHALOVÁ Margita
BALÁŽOVÁ Irena
BALÁZSOVÁ Katarína
BARTOKOVÁ Mária
BUKOVICSOVÁ Agnesa
DOBOSOVÁ Mária
FEKEOVÁ Valéria
FUČKO Jan
GABCOVÁ Mária
GYÓRGYOVÁ Agnesa
HAMINDAOVÁ Margita
HOROSZOVÁ Katarin
KÁDÁROVÁ Alžbeta
KARDOSOVÁ Rozalia
KIS-KENDIOVÁ Eva
KONDÁSOVÁ Sarlota
KOVÁČOVÁ Hajnalka
LENGYELOVÁ Margita
MOLNÁROVÁ Viola
NAGY Ludovít
NAGYOVÁ Anna
NAGYOVÁ Eva
PANDIOVÁ Magdaléna
PATAKYOVÁ Pri ska
POLÁKOVÁ Katarína
RÁCZOVÁ Edita
SOMODIOVÁ Jolana
SZÓVENYIOVÁ Klara
TAKÁCSOVÁ Magdaléna
UJHÁZIOVÁ Anna
VARGOVÁ Helena
VARGOVÁ Magdaléna
VARGOVÁ Valéria
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
84 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
BOGDAJan
BOMBOVÁ Lubica
DEMETEROVÁ Emilia
DERŽÁKOVÁ Mária
DOLlNSKÁ Magdaléna
DZURŇÁK Tomaš
GASPAROVÁ Libuša
HAJDUČKOVÁ Etela
HARČARIK Pavol
HUŽVÁROVÁ Helena
KAŇUCHOVÁ Ol'ga
KOVALČíKOVÁ Anna
KREHEĽ.OVÁ OI'ga
KUPCOVÁ Jana
LANTOSOVÁ Alžbeta
LAZAROVÁ Klam
MACKOVÁ Marta
MAGYAROVÁ Klarisa
NAGY Gustav
NAGYOVÁ Alžbeta
NIČOVÁ Katarína
SZALONNOVÁ Eva
SALONOVÁ Terézia
SEDLÁKOVÁ Mária ml.
SEDLÁKOVÁ Mária st.
SEDLÁKOVÁ Silvia
SEMANOVÁ Mária
SEMANOVÁ Terézia
SCHÓNFELD Ivan
SLEZÁKOVÁ Kamila
SOPKOVÁ Valéria
SIMKOVÁ Alžbeta
SIPOSOVÁ Zlata
TEREZČÁKOVÁ Gabriela
TISOVÁ Magdaléna
TREMBECZKÁ Margita
VARGOVÁ Anna
VASKO Jan
VESZKOVÁ Katarína
ZUBKOVÁ Viera
ŽELlNSKÁ Margita
MODRANSKÁ Eva
ANDREJČIKOVÁ Viera
BUCKOVÁ Marta
ČÉPLÓOVÁ Marta
ČERKALOVÁ Mária
ESTEFÁNOVÁ Anna
FATLOVÁ Ludmila
GAŽOVSKÁ Zoja
GMITERKOVÁ Nadežda
GRABICOVÁ Irena
HUDÁKOVÁ Mária
KALANODOVÁ Agnesa
KATOCSOVÁ Agnesa
KOČISOVÁ Lubica
KUBICOVÁ Mária
KUKUROVÁ Anna
MAJERNIKOVÁ Jarmila
NEMCOVÁ Marta
ORAVCOVÁ Margita
PASTOROVÁ Agnesa
PISÁROVÁ Jarmila
SEMÁNOVÁ Justina
SENKOVÁ Mária
SLlVOVÁ Gabriela
SOPKOVÁ Anna
SOVOVÁ Darína
SMELKOVÁ Eva
STRONCEROVÁ Soňa
TOMKOVÁ Darina
TRESOVÁ Anna
VANGOROVÁ Elena
VARGOVÁ OI'ga
VIERIKOVÁ Angela
TOTHOVÁAlžbeta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
85 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Jozef BRUŇANSKÝ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Darina KOSTRABOVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
BOBOŇKOVÁ Serafína
BODNÁROVÁ Mária
BORGOŇOVÁ Magdaléna
BOROSOVÁ Marcela
BOZOGÁŇOVÁ Anna
BUZOGOVÁ Mária
CINGEĽ.OVÁ Mária
DÉRIOVÁ Zuzana
DUSKOVÁ Helena
ĎURISTOVÁ Katarína
GYÓRIOVÁ Magdaléna
HAMZOVÁ Ludmila
HROMÁAnna
JANITOROVÁ Alžbeta
KOPILIAKOVÁ Helena
KOŽLEJOVÁ Jarmila
KOŽLEJOVÁ Zlata
KVAFČIKOVÁ Margita
LESTÁKOVÁJana
LIBOVÁ Sabina
LUKÁČOVÁ Jana
MAREČKOVÁ Eva
MARTOČKOVÁ Anna
MIN KOVÁ Lubica
MITROVÁ Marta
MODRÁKOVÁ Mária
MORGOSOVÁ Gabriela
MUROVÁ Ste la
OLHOVÁ Amalia
RIMÁROVÁ Terézia
SEMANOVÁ Eva
STARIGAZDOVÁ Mária
SANISLOVÁ Irena
TAKÁČOVÁ Helena
TANISTRÁKOVÁ Viera
TOMKOVÁ Erika
TOMLEINOVÁ Mária
TÓTHOVÁ Jolana
UHEROVÁ Zoja
VENDRAKOVA Erika
VERESOVÁ Daniela
ZUPČANOVÁ Katarína
externistka: BADLlKOVÁ Valéria
vydatá KOČISOVÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
BAKOVÁ Viera
BALOGOVÁ Anna
BALOGOVÁ Mária
DRÁBIKOVÁ Mária
DULOVÁ Gabriela
ElBENOVÁ Eríka
ELlÁSOVÁ Silvia
GDOVINOVÁ Anna
HAJZUSOVÁ Anna
HREHOVA Ludvíka
IGNÁTHOVÁ Terézia
IKRÉNYIOVÁ Agnesa
KOŇOVÁ Valéria
KOVÁČOVÁ Katarína
KOŽEJOVÁ Terézia
KURIANOVÁ Milena
KUKEMEZEYOVÁ Helena
LEGIŇOVÁ Eva
LELOVÁJúlia
LEYSEKOVÁ Katarína
MERTOVÁ Agáta
MOJŽIŠOVÁ Eva
NÁHORIOVÁ Júlia
OLEJÁROVÁ Anna
OLEXíKOVÁ Mária
OLEXOVÁ Anna
ONDIROVÁ Mária
POLÁKOVÁ Valéria
RUSČÁKOVÁ Eva
SCHOLZOVA Monika
SZABOVÁ Zuzana
STILlCHOVÁ Mária
THURÓCZYOVÁ Agnesa
TKAČIKOVÁ Mária
TKÁČOVÁ Eva
VARGOVÁ Alžbeta
VARGOVÁ Mária
VlLÁGIOVÁ Berta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
86 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Vojtech RJTZKO
Trieda: 4. F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ANDRÁSIOVÁ Magdaléna
BARTKOVÁ Katarína
BENICKÁ Marcela
BILlNSKÁ Anna
BODNÁROVÁ Mária
BRHELOVÁ Lena
ČERVEŇOVÁ Katarína
DEMKOVÁ Mária
FILOMEZOVÁ Mária
FILUSOVÁ Georgina
FOGMEGOVÁ Monika
GÉCZYOVÁ Katarína
HAN KOVÁ Oktávia
HEMLÉZIOVÁ Anna
HOMOLOVÁ Žofia
JURČOVÁ Eva
KAŇUCHOVA Daniela
KMAKOVA Marta
KOSŤOVÁ Viera
KOSSOVÁ Tatiana
KRAJČOVÁ Anna
KRIVDOVÁ Irena
KUFOVÁ Eva
KULKOVÁ Lubica
LACKOVÁ Mária
LENGEŇOVÁ Dana
LBAYOVÁ Mária
MACHALOVÁ Viera
MARUSOVÁ Darína
MAŤASOVSKÁ Anna
MULLEROVÁ Daniela
NIČOVÁ Dagmar
NOVOTNÁ Anna
PÉMOVÁ Zuzana
PLAČ KOVÁ Janka
SCHMIEDTOVÁ Valéria
SUSZTEROVA Alžbeta
SÝKOROVÁ Mariana
SEFAROVÁ Vlasta
SMEJKALOVÁ Eva
TOMASKOVÁ Eva
TOMLANOVÁ Kristina
VACULÍKOVÁ Eva
BABINČÁKOVÁ Alžbeta
BALLOVÁ Valéria
BARTÓKOVÁ Helena
BENDZSUCHOVÁ Katarína
BÓKOVÁ Ružena
ČONTOSOVÁ Zlatica
DAJKAOVÁ Katarína
DUDÁSOVÁ Marta
GARAYOVÁ Eva
GÓNCZIOVÁ Viola
IVANCSOVÁ Eva
JAKABOVÁ Valéria
JUHÁSZOVÁ Magdaléna
KNAPOVÁ Alžbeta
KOČ KOVÁ Jolana
KOVÁČOVÁ Adriana
KOVÁCSOVÁ Irena
LUČKAIOVÁ Sarlota
MÁTYÁSOVÁ Marta
MOLNÁROVÁ Viola
MOLNÁROVÁ Edita
PALENČÁROVÁ Mária
POLLÁKOVÁ Alžbeta
PROSČÁKOVÁ Viola
REMEŇÁKOVÁ Mária
RINKÁČOVÁ Máría
SZABOVÁ Mária
SOPKOVÁ Karatína
SZPISÁKOVÁ Zuzana
SINSZKYOVÁ Margita
SOÓSOVÁ Katarína
TAKÁCSOVÁ Magdaléna
TIRDILOVÁ Katarína
TÓTHOVÁ Margita
VARGOVÁ Mária
VARGOVA Ružena
VILÁGIOVÁ Alžbeta
VILÁGIOVÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
87 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Eva OULEHLOVÁ
Trieda: II.K
Odbor: 72-47-6 knihovnictva
- denné nadstavbové štúdium
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.A - večerná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ADAMOVÁ Valéria
ANDREJČÁKOVÁ Anna
BURGEROVÁ Máría
CICHÁ Emília
CUPASKO Jozef
DiLOVÁ Helena
GETLÍKOVÁ Kamila
GAČIKOVÁ Eva
GONTKOVIČOVÁ Stefánia
HIRIAKOVÁ Eva
KARKOSIAKOVÁ Anna
KELLÓOVÁ Bernarda
KOCÁKOVÁ Marta
KOLLBASOVAAnna
KOMJATYOVÁ Ol'ga
KOPTOVÁ Gabriela
KOSTi KOVÁ Helena
KRAFČÁK Jozef
LETKOVSKÁ Zuzana
MAZÄKOVÁ Anna
PAV LI S KOVÁ Anna
SISKOVIČOVÁ Ludmila
SRÁMOVÁ Helena
STEFÁNKOVÁ Eva
STEFANOVÁ Mária
VASKOVIČOVÁ Mária
VELČEKOVÁ Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BASOVÁ Mária
BUČEK Ján
CIMERMANOVÁ Anna
GROHOLOVÁ Viera
NÁROŽNÁ Anna
HARVANOVÁ Jarmila
HRICOVÁ Verona
JANKOViČOVÁ Katarína
JENČíKOVÁ OI'ga
JUHÁSOVÁ Ružena
KOZELKOVÁ Zlata
KUZMIAKOVÁ Elena
SENKYROVÁ Anna
LUKÁČ Michal
MOCHNÁLOVÁ Irena
MOKRÁ Filoména
OBERLE Ladislav
REISOVÁ Gabriela
SLANSKÁ Klára
éURILLOVÁ Lýdia
SIMKOVÁ Soňa
TACHEOVÁ Erika
TLUČKOVÁ Katarína
TROJČÁKOVÁ Anna
FURYOVÁ Jolana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
88 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.B - OŠ
Triedny profesor: Anna SINGEROVÁ
Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: V.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ANDREJKOVÁ Marta
BON KOVÁ Terézia
BREZOVÁ Magdaléna
BURIANOVÁ Katarína
CIHANOVÁ Rozália
CZINKROVÁ Mária
DRÁBOVÁ Elena
DUDŇÁKOVÁ Eva
GAMČIKOVÁ Mária
GIBARTIOVÁ Anna
KURUCOVÁ Helena
MIHAli KOVÁ Margita
MIKLOSOVÁ Mária
MINARČíKOVÁ Marta
NEMZETOVÁ Valéria
OLEXOVÁ Mária
ORUZINSKÁ Alica
PALENČÁKOVÁ Anna
PUCHALIKOVÁ Mária
RAPOSOVÁ Jana
SALAYOVÁ Beáta
SLANINKOVÁ Anna
SOBOTOVÁ Jana
SOTÁKOVÁ Eva
STRONCEROVÁ Daniela
SUMICHRAST Pavol
ŽIDOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Alojz DOLÁK
Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.
Odbor: denné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BARANíKOVÁ Mária
BEDROŇ Jozef
BEDRÚŇOVÁ Mária
FEDESOVÁ Valéria
GIMOVÁ Mária
HUTŇAN Jozef
KESELlCA Ján
KOCÁKOVÁ Katarína
KOSTí KOVÁ Anna
NEMCOVÁAgáta
OBSAJSNíKOVÁ Helena
PALKOVÁ Marta
REMETOVÁ Mária
STUPÁKOVÁ Alžbeta
ŽELlZŇÁKOVÁ Anna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BALOGHOVÁ Mária
BANIKOVÁ Ludmila
SKYBOVÁ-ČONKA Gabriela
DOMINKOVÁ Darina
ĎURJANOVÁ Zuzana
GAZDAGOVÁ Mária
JAREKOVÁ Stefánia
JEDLOVÁ Mária
KOLOZSVÁRYOVÁ Valéria
KUČMÁSOVÁ Mária
LABOVSKÁ Mária
LIBOVÁ Mária
MRÁZOVÁ Ervina
OROLiNOVÁ Helena
SIMONOVÁ Margita
VARGOVÁ Helena
TOKARČíKOVÁ Kvetoslava
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Jolana TOČENÁ
Trieda: III.B Š. A.
Odbor: 63-01-6 diaľkové štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BALČÁKOVÁ Anna
BAŇAČKAI Milan
BENCKOVÁ Anna
GIRMANOVÁ Anna
HADUCHOVÁ Božena
HLlVÁK Michal
HOR ENSKÁ Mária
HREDZÁKOVÁ Anna
ILKO Marián
ISTOKOVÁ Anna
JALOVIČIAR Vlastimil
KISIDAJ Václav
KOLTÁS Viliam
KOSČO Michal
KOVÁČ František
KOVÁČOVÁ Agnesa
MARTONOVÁ Margita
MULLEROVÁAlžbeta
POHANČENIKOVÁ Alžbeta
SEKELOVÁAnna
SM ETAN KOVÁ Anna
SUPINSKÁ Helena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
89 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: III.A Š. A. več. Odbor: 63-01-6 všeobecná
ekonomika
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: III. S Š. A.
Odbor: 63-01-6 všeobecná
ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
DÚBRAVSKÁ Ernestína
DUČAIOVÁ Eva
BUJALOBOKOVÁ Magdaléna
GOREJOVÁ Helena
HERICHOVÁ Irena
HUDECOVÁ Marta
JANČíKOVÁ Anna
KÁŇOVÁ Marianna
KLlKOVÁ Gabriela
KOLNíKOVÁ Viera
KOSČO Juraj
MESTEROVÁ Alžbeta
MISKUFOVÁ Zuzana
MRAZíKOVÁ Daniela
PODIVíNSKA Božena
SZINAIOVÁ Katarína
SELEPCOVÁ Mária
SIMKOVÁ Anna
SIMKOVÁ Ema
TOMKOVÁ Anna
VRAMOVÁ Agáta
VÉGSÄOVÁ Pri ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CIRBUSOVÁ Anastázia
DOLlNSKÁ Helena
KANDíKOVÁ Mária
KUCHÁROVÁ Anna
MARCINOVÁ Anna
MARIANČíKOVÁ Anežka
MÓZESOVÁ Dalma
OBŠITOŠOVÁ Helena
PECHOČIAKOVÁ Mária
SKLADANÁ Mária
ŠVIHUROVÁ Anna
TOMČíKOVÁ Margita
VANSOVÁAnna
VARGOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1973/1974
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: III.A OŠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BABOSOVÁ Viera
BOHÁČEKOVÁ Terézia
BORSOS Ladislav
CUCOROVÁ Ol'ga
ĎAĎOVSKÁ Magdaléna
FEDORČÁKOVÁ Klára
FERKOVÁ Mária
GABOVIČOVÁ Janka
HAJDA Ladislav
KAROLA Ján
KNUTHOVÁ Valéria
OBŠINČ Ján
OCELNíKOVÁ Irena
RADVÁKOVÁ Mária
SEMKOVÁ Mária
ŠINGLÁROVÁ Helena
ŠROBÁROVÁ Anna
ŠTEFANOVIČOVÁ Mária
TOPOLANČíKOVÁ Hedviga
UJHÁZIOVÁ Helena
VAŠŠOVÁ Margita
VYBOKOVÁ Viera
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
90 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Imrich POPREŇÁK
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Ján DARMO
Trieda: IV.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ANTOLOVÁ Anna
BADLIK Tibor
BARAN EC Michal
BELÁKOVÁ Vlasta
BíROŠOVÁ Danuša
BLAZEKOVÁ Dagmar
BURANCOVÁ Mária
BYROVÁ Eva
DERIOVÁ Mária
DRABIK Ladislav
DRINGUŠ Ladislav
DROTÁROVÁ Brigita
FABIÁNOVA Margita
GEDEON Gabriel
HAGANOVÁ Viera
HORŇÁKOVÁ Nadežda
JAROšíK Vladimir
KALlNOVÁ Mária
KASARDOVÁ Hedviga
KNAPOVÁ Mária
KOVÁČOVÁ Katarína
KURÁŇOVÁ Mária
LENGEŇOVÁ Albina
MACKANIČOVÁ Zdena
PALKOVÁJolana
RAKOVÁ Viera
ROSIPAJLOVÁ Mária
RUllNSKÁ Eva
SIMKOVÁ Jana
SLÁVIKOVÁ Alžbeta
SLAVKOVSKÁ Danica
SPODNíKOVÁ Alžbeta
SCHWARCZ Gabriel
TAKÁČOVÁ Alžbeta
TAKÁČOVÁ Mária
VARGOVÁ Edita
VOLNEROVÁ Cecília
ZAJAC Viliam
ZÁPACHOVÁAnna
BELUŠČÁKOVÁ Zlatica
BODNÁROVÁ Marta
ČOKINOVÁ Ludmila
DALMÁDYOVÁ Darina
DLUGOLlNSKÁ Eva
FERENCOVÁ Regina
HAGENOVÁ Marta
HERPÁKOVÁ Helena
HIBLÁROVÁ Mária
HLADIŠOVÁ Silvia
HRUBÁ Blažena
JÁNOŠíKOVÁ Daniela
KALlNKOVÁ Jarmila
KASANICKÁ Eva
KEPEŠOVÁ Anna
KOLESÁROVÁ Marta
KOZÁKOVÁ Lenka
KOlEJOVÁ Magdaléna
KUBíKOVÁ Marta
KREDLOVÁ Eva
LENGYELOVÁ Anna
LUKÁČOVÁ Katarína
MACÁKOVÁ Terézia
MAURERYOVÁ Darina
PACHOVÁ Eva
PAPUGOVÁ Katarína
PASTOROVÁ Eva
RICHTEROVÁ Marta
SABOLOVÁ Blažena
SABOLOVÁ Magdaléna
SCHEREROVÁ Eleonóra
SOHOŠOVÁ Jana
SZEKELYOVÁ Eva
ŠANTOVÁ Mária
ŠOLTESOVA Judita
ŠURANOVÁ Mária
TAVERNÁROVÁ Hana
TRIFONOVÁ Štefánia
VÁCZYOVÁ Klára
WEISZEROVÁ Mária
ZAJACOVÁ Soňa
ZAMBORSKÁ Viera
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
91 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ing. Želmira SUČOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Dagmar BETINOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
ADAMCOVÁ Gabriela
ALMÁŠIOVÁ Mária
BALÁŽOVÁ Mária
BEĽANOVÁ Mária
BERNÁTOVÁ Judita
BÓHMOVÁ Mária
CICOŇOVÁ Melánia
ČEČKOVÁ Viera
DOMIKOVÁ Eva
GAJDOŠOVÁ Dorota
GALANDOVÁ Ružena
GECYOVÁ Marta
GONDOVÁ Zdenka
GREGOVÁ Mária
HOZOVÁ lofia
CHOMOVÁ Milena
IlOLOVÁ Mária
KAČMÁROVÁ Anna
KOHÚTOVÁ Anna
KOVÁČOVÁ Františka
KRAVENDOVÁ Mária
KUŠNíROVÁ Darina
MACÁKOVÁ Margita
MAČUGOVÁ Mária
MAKOVÁ Cecilia
MIKLOŠOVÁ Ol'ga
NEMETOVÁ Margita
NIČOVÁ Lubica
NíZKA Mária
OSLANSKÁ Alena
PUSTELNíKOVÁ Veronika
SEDLÁKOVÁ Ol'ga
SKARBOVÁ Galina
SOPKOVÁ Božena
SOPERÁKOVÁ Agnesa
ŠEBEKOVÁ Irmtraud
ŠiMKOVÁ Anna
TOMAŠKOVÁ Gabriela
TOMKOVÁ Viera
URBANOVÁ Mária
VELESOVÁ Agnesa
BODONSKÁ Emília
ČECHOVÁ Jana
ČILLIKOVÁ Viera
DUŠOVÁ Erika
FABRICIOVÁ Ol'ga
FEDORČÁKOVÁ Kristrína
HERCIKOVÁ Anna
ILENINOVÁ Božena
JURícoVÁ Dana
KISSOVÁ Erika
KISSOVÁ Matilda
KISSOVÁ Mária
KLECUNOVÁ Viera
KOČISOVÁ Veronika
KOLCUNOVÁ Jarmila
KOLESÁROVÁ Helena
KORPANOVÁ Beatrica
KOVÁCSOVÁ Zuzana
KRESÁCOVÁ Jaroslava
KURIMSKÝ Andrej
KURUC Boris
KUSNíROVÁ Mária
MAĎAROVÁ Zdenka
MIKLÓSOVÁ Anna
MIŇO Viktor
MISOVÁ Anna
OHMANOVÁ Monika
POLIAKOVÁ Eva
SZEPESYOVÁ Eva
SOPKOVÁ Mária
TATRANSKÁ Marta
TELEPCÁKOVÁ Beáta
TULÁKOVÁ Valéria
ULlCZAJOVÁ Monika
VARGOVÁ Marta
VESELOVSKÁ Helena
ZUPČANOVÁ Maria
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
92 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Michal REPOVSKÝ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Eva HORVÁTHOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BEROVÁ Eva
BUBELlNIOVÁ Mária
CEJKOVSKÁ Marta
CAJIOVÁ Judita
CEČKOVÁ Angela
FARKASOVÁ Silvia
FRIEDMANN Julius
FRONKOVÁ Darina
GERGEĽ.OVÁ Mária
GREGOVÁ Mária
HAJDU KOVÁ Agata
HARBUĽ.ÁK Juraj
HUDÁKOVÁ Anna
ISTOJKO Jozef
IVANKOVÁ Magdaléna
JALČ Vladimír
JAREMKOVÁ Eva
KEBLOVÁ Lydia
KONDíKOVÁ Emília
KORIBSKÁ Katarína
KUNDICOVÁ Mária
LORINCOVÁ Irena
MAJOROSOVÁ Katarína
MARKOVICOVÁ Anna
MESÁROSOVÁ Cecília
NOVÁKOVÁ Marta
NOVOTNÁ Valéria
OSTROHOVÁ Mária
POLLÁKOVÁ Viera
POpíKOVÁ Mária
PRAVOTIAKOVÁ Katarína
QUALLlCH Valter
RERKOVÁ Gabriela
RESOVSKÁ Jarmila
RYBÁROVÁ Marta
SEKEĽ.OVÁ Helena
STIEFELOVÁ Judita
STOKLASOVÁ Ružena
SUSZTEROVÁ Valéria
SIMONICOVÁ Adriana
STOFCIKOVÁ Štefánia
TOMÁSOVÁ Viera
VANCISINOVÁ Otília
ZIPAJOVÁ Jarmila
BALÁZSOVÁ Valéria
BEKENYIOVÁ Marta
BEKENYIOVÁ Irena
BERCELYOVÁ Brigita
CZOMBOSOVÁ Klara
CSUTAKOVÁ Kornélia
DAKOVÁ Alžbeta
DOBOSOVÁ M?rgita
ESTERHAJOVÁ Erika
FÁBRIOVÁ Valéria
HARASTI Pavol
KISSOVÁ Katarína
KONDÁSOVÁ Margita
KOSTI KOVÁ Terézia
KOSZTYU Friedrich
MÁDIOVÁ Eva
MÁTEOVÁ Klara
MAŤUSOVÁ Marta
NAĎOVÁ Eva
POPEĽ.OVÁAlžbeta
RIPCSUOVÁ Helena
RUZINSKÁ Katarína
SZABÓ Alexander
SZABÓOVÁ Julia
SZILVÁSIOVÁ Eva
SPOLECNIKOVÁ Edita
STOFiROVÁ Mária
SVAJKOVÁ Magdaléna
TENAIOVÁ Katarína
URBÁNOVÁ Judita
WAGNEROVÁ Katarína
ZSíROVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
93 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: II.NE
Triedny profesor: Eva OULEHLOVÁ
Trieda: II.NK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ADAMOVÁ Irena
BENCKOVÁ Mária
BERNÁT Imrich
GONDA Peter
HANGÁCIOVÁ Ažbeta
HANUĽA Jozef
HARBULA Anton
HECKO Jozef
HORVÁTH Julius
KALAFUTOVÁ Mária
KISSOVÁ Anna
KMEC Ivan
KOPCÁKOVÁ Helena
KOSTELNICÁKOVÁ Irena
KRAVČIKOVÁ Mária
LAŠANDAJan
LEOPOLDOVÁ Eva
OBSATNIK Michal
PACUTOVÁ Anna
POLEK Stanislav
RAKOVSKÝ Edzit
REHÁKOVÁ Eva
SUCHÁ Helena
SIMKOVÁ Magdaléna
TOKARSKÝ Peter
VIZVÁRYOVÁ Alžbeta
ž:ÁRSKY Jan
ZOLNíROVÁ Gabriela
BARDOVICOVÁ Mária
BEŇOVÁ Alena
BIDOVSKÁ Valéria
BOROSOVÁ Jifina
CIGÁSOVÁ Anna
CUMOVÁ Kveta
DUDOKOVÁ Mária
FABIÁNOVÁ Magdaléna
HATRÁKOVÁ Mária
HRICOVÁ Bernardína
HRICKOVÁ Božena
KASARDOVÁ Terézia
KICOVÁ Mária
KRIŽANOVÁ Terézia
MAKSAYOVÁ Eva
MITAĽ.OVÁAnna
MOLlTORISOVÁ Janka
MUDRÁKOVÁ Eva
MUDROŇOVÁ Eva
PAU LOVÁ Anna
POPOVICOVÁ Edita
SILVÁSIOVÁAnna
STOFIKOVÁ Mária
TKÁCOVÁ Eva
VALALlKOVÁ Helena
VASIĽ.OVÁ Bernadeta
VERTAĽ.OVÁ Mária
ZELEŇÁKOVÁ Eva
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor:
Ing. Eleonóra ŠVEHLÍKOVÁ
Trieda: /1/. a ŠA-D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ČECHOVÁ Jaroslava
DEMKOVÁ Irena
GALLIS Dušan
GUZA Marián
HAMMEROVÁ Brigita
KROBLOCHOVÁ Mária
LEINSTEINOVÁ Valéria
LIKÉROVÁ Ružena
MINCIČOVÁ Anna
NOHAJOVÁ Anna
OBMASČIKOVÁ Mária
PARISKOVÁ Anna
STELMÁKOVÁ Anna
VILÁGIOVÁ Alžbeta
JAROSOVÁ Katarína
BENKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
94 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ing. Eleonóra ŠVEHLÍKOVÁ
Trieda: /1/. b ŠA-D
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: IV.A DŠ, V.A DŠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BUTKOVSKA Mária
ČECHOVÁ Anna
KANCiR Jozef
KAPALKO František
KINSKÁ Marta
KRISTAN Jozef
KUNDRÁTOVÁ Mária
KURUCOVÁ Anna
MAJERNIKOVÁ Mária
MAJOROSOVÁ Ludmila
MIHÓK Miroslav
MITROVÁ Klára
PERHÁČOVÁ Elena
SEMESIOVA Mária
THÚROVÁ Anna
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: /1/. ŠA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
BANDURIČOVÁ Anna
BARANYIOVÁ Ludmila
BORSIKOVÁ Agnesa
DERFIŇÁKOVÁ Magdaléna
FABISIKOVÁ Daniela
FERENCOVÁ Agnesa
FUDOROVÁ Mária
GROHOLOVÁ Helena
HARSÁNY Anton
HODERMARSKY Daniel
IVANOVIČ Pavol
KELBELOVÁ Katarína
MARSÁLEKOVÁ Jana
MLYNARIČOVÁ Anna
RIMÁKOVÁ Ludmila
TÓTHOVÁ Gabriela
ÁRENDÁČOVÁ Zlatica
DANČOVÁ Katarína
DANKO Emil
DERFÉNYIOVÁ Magda
GELETIČOVÁ Anna
HNIDIAK Vasir
HOLOMAŇOVÁ Katarína
JAKUBOV Milan
JARUSINSKÁ Anna
KARNAJ Pavol
KURILECOVÁ Magda
LUKÁČ Milan
MAGÁČ Ján
MATEJOVÁ Helena
MERTINKOVÁAlbina
MISKOVÁ Marta
MONIČOVÁ OI'ga
MYTNIK Mikuláš
MYTNIKOVÁ OI'ga
LOZOVÁ Anna
SZUBALLYOVÁ Františka
SURIIOVÁ Mária
VASILOVÁ Anna
VASKO Vladimir
VOZÁROVÁ Anna
MARTINČOKOVÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
95 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ing. Eva LIFKOVÁ,
Drahomíra LAKTIČOVÁ
Trieda: IV.B a V.B
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA,
Ľudmila HANČINOVÁ
Trieda: IV.tex, V. T – V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ČUPKOVÁ OI'ga
BENKOVÁ Irena
CHÚROVÁ Ludmila
ČIZEKOVÁ Božena
DOMONKOSOVÁ Valéria
DUSENKOVÁ Mária
GATLIKOVÁ Marta
GÉCIOVÁ Františka
GREGOVÁ Eva
GRIBOVÁ Anna
KARABiNOVÁ Katarína
KENDERESOVÁ Anna
KOSTAČOVÁ Margita
MIČUROVÁ Mária
MICHALCIKOVÁ Helena
PETKOVÁAnna
PLAČEKOVÁ Mária
RADAČOVSKÝ Juraj
SABOLOVÁ Alžbeta
SEMANSKÝ Ján
TIMKOVÁ Mária
VAVÁKOVÁ Mária
VRÁBĽ.OVÁ Anna
ADAMUSČINOVÁ Helena
OLEXOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: JUDr. Konrád GLATZ,
Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: V.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BENKOVÁ Mária
ERDÉLYI Ladislav
HAVRILA Michal
HUDÁKOVÁ Mária
JUREKOVÁ Mária
JURUSOVÁ Klára
KRIVICKÁ Helena
NAGYOVÁ Valéria
PAGERKOVÁ Pavlina
PRAVČÁKOVÁ Helena
STASTNÝ Milan
URGEOVÁ Anna
VALlKOVÁ Marta
WINDTOVÁ Mária
ZDRAVECKÁ Katarína
BORSÍKOVÁ Agneša
FRANKOVÁ Margita
GLÁZEROVÁ Viera
GUBČOVÁ Irena
GROCIKOVÁ Zofia
HOVANYOVÁ Magdaléna
HUPCEJOVÁ Anna
ORÁČOVÁ Margita
SAKÁČOVÁ Anna
SOPKOVÁ Eva
SALAMONOVÁ Zlatica
SVARCOVÁ Terézia
TRINÁCTA Eva
LECZOVÁ Alžbeta
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: V. T - V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BAKSOVÁ Mária
BÁRTOVÁ Judita
BUCHNEROVÁ Rozália
CSATH Ladislav
GASKOVÁ OI'ga
GEDROVÁ Zofia
GOROL Michal
HOLlENČIKOVÁ Mária
CRUPKOVÁ Gabriela
JENČICOVÁ Mária
KISOVÁ Jolana
KOZMOVÁ Elena
LEGÁTOVÁ Viera
MAJORSKÁ Margita
MELlSOVÁAlžbeta
SADOVÁ Edita
STAŇOVÁ Eva
SZILÁGYIOVÁ Eva
UUČNÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
96 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor: Ján KRÁLIK
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ADAMČÍKOVÁ Margita
BARTOŠOVÁ Margita
BADOVÁ Mária
HLÁSOVÁ Mária
HAMRÁKOVÁ Mária
HOVANČÍKOVÁ Jarmila
CHOVANCOVÁ Viera
IVANOVÁ Katarína
KLEINOVÁ Mária
KOPČAYOVÁ Terézia
KORBÁČOVÁ Mária
KRIVDOVÁ Agnesa
KUBALCOVÁ Bohumila
MIHÁLIKOVÁ Orga
NEMCOVÁ Katarína
OCHOTNÍCKA Anna
SABOVÁ Ludmola
SELlGOVÁ Katarína
SEUGOVÁ Eva
SIPSKÁ Darina
ŠIMKOVÁ Helena
VAĽOVÁ Mária
VARGOVÁ Margita
ŠKOLSKÝ ROK 1974/1975
Triedny profesor:
Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: IV.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ADAMIŠiNOVÁ Agnesa
ANTOVSKÁ Alžbeta
BROLLYOVÁ Helena
DUPLÁKOVÁ Gabriela
HANULIAKOVÁ Helena
KOVÁČOVÁ Marta
MOLČANOVÁ Zdenka
MAĎORÁNOVÁ Kvetoslava
ONDOČKOVÁ Jolana
PASTOREKOVÁ Monika
SILÁDIOVÁ Mária
SOPKOVÁ Margita
SPISIAKOVÁ Terézia
SOFFOVÁ Anna
TATIČOVÁ Mária
TROJČÁKOVÁ Terézia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
97 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing, Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Anna GEROČOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BALOGOVÁ Anna
BARANCOVÁ Jolana
BEGÁNYIOVÁ Darina
BOROVSKÁ Daniela
BREJČÁKOVÁ Janka
BUBELíNYOVÁ Kvetoslava
BUJDOŠOVÁ Mária
CEHELNíKOVÁ Gabriela
ČiERNA Terézia
ČiRiPOVÁ Marta
ČURKOVÁ Erika
DÓCI Jan
DŽURBALOVÁ Kvetoslava
FOTTOVÁ Eva
HAJDUKOVÁ Mária
HUDYOVÁ Zdenka
JESENSKÁ Marta
JURČOVÁ Janka
KOLESÁROVÁ Terézia
KONDEROVÁ Mária
LABODIČOVÁ Eva
LEŠKOVÁ Helena
LEŠOVÁ Kristina
MAZÁK Bohumil
MIHÓKOVÁ Klara
MiŠKOV Pavol
PAĽA Vladimir
PAVLÍK Vladimir
SCHUTZ František
SEREČíN Michal
ŠTOFFAN Alexander
VALO Dušan
KMECOVÁ OI'ga
KRAJČOVÁ Ludmila
KRIŽANOVÁ Anna
KUŠNíROVÁ Gabriela
MALACHOVSKÁ Anna
MARTINOViČ-HUSÁROVÁ Eva
MÁRTONFIOVÁ Kristina
MATISOVÁ Pavlina
MAZÁGOVÁ Katarína
MlščíKOVÁ Daniela
MUNKÁCSIOVÁ Mária
PARASKOVÁ Anna
PÁRNICKÁ Alena
PIROŠKOVÁ Marta
PRIŠČÁKOVÁ Dana
RUSŇÁKOVÁ Mária
RUŽIČKOVÁ Emilia
ŠEMEGOVÁ Milena
ŠPACAIOVÁ Helena
ŠTEFANIŠiNOVÁ Mária
TAIŠOVÁ Emilia
TAKÁČOVÁ Mária
TÓTHOVÁ Mária
VAŇUŠOVÁ Irena
VÝROSTKOVÁ Jaroslava
WOHLFAHRTOVÁ Ol'ga
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
98 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Magdaléna GREGOROVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Miloslav SLEZÁK
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
AZARIOVÁ Eva
ČABANOVÁ Gabriela
ČEPKEOVÁ Hana
DANČíKOVÁ Kamila
FECURKOVÁ Mária
FERENCOVÁ Eva
HOŠTÁKOVÁ Viera
HUŠTÁTYOVÁ Viera
KAMENICKÁ Daniela
KEILlNGOVÁ Eva
ĎURECHOVÁ-KLlMOVÁ Orga
KOŠČOVÁ Marta
KRAVCOVÁ Mária
KRIVÁKOVÁ Milada
KRIŽiANOVÁ Anna
KUBIZNIAKOVÁ Viera
KUŠMIREKOVÁ Mária
LEŠKOVÁ Mária
MEDVECOVÁ Darina
JAČIGOVÁ-MENYHÉRTOVÁ Julia
PASTOREKOVÁ Emilia
PELCOVÁ Mária
PETRAKOViČOVÁ Eva
PIROŽKOVÁ Helena
RÁŠKYOVÁ Mária
SABADOŠOVÁ Nadežda
SČENSNÁ Ludmila
SEDLÁKOVÁ Jarmila
SIVOKOVÁ Eva
SOLTÉSZOVÁ Eva
SZABÓOVÁ Eva
SZABÓOVÁ Marta
ŠEDiVÁ Zora
TABÓDYOVÁ Beáta
TÓTHOVÁ Silvia
UGRÓCZIOVÁ Uršula
UJJOBBÁGYOVÁ Valéria
VALKOVÁ Mária
VRÁBELOVÁ Hedviga
ŽÁKOVÁ Viera
NOVITZKÁ-ORLOVSKÁ Tatiana
ARTIMOVÁ Mária
BAČOVÁAnna
BERNÁTOVÁ Terézia
BODNÁROVÁ Lubica
CAPOVÁ Mária
ČECHOVÁ Eva
DOMANSKÁ Danuša
FERECHOVÁ Jarmila
GÁBIKOVÁ Helena
HAMADEJOVÁ OI'ga
HAŠČÁKOVÁ Helena
HOLlNKOVÁ Tatiana
HREBíKOVÁ Eva
HUDAKOVÁ Mária
HVIŠČOVÁ Lubomíra
KARKOVÁ Eva
KLESOVÁ Eva
KOMOROVÁ Iveta
KOSTELNíKOVÁ Vlasta
KRÁLOVÁ Mária
LIPÁNOVÁ Serena
MACÁKOVÁ Margita
MARCINKOVÁ Zdena
MARUNIČOVÁ Eva
MEDVEOVÁ Irena
MUDIOVÁ Helena
NAGYOVÁ Emília
PENCÁKOVÁ Anna
PLlCHCíKOVÁ Danuša
POPOVIČOVÁ Mária
RUDYOVÁ Božena
RUSŇÁKOVÁ Mária
SABOLOVÁ Helena
SEDLÁKOVÁ Magdaléna
MIKOVÁ Erika
STAŠKOVÁ Luboslava
ŠELLENGOVÁ Janka
ŠTEFAŇÁKOVÁ Magdaléna
VOŠKOVÁ Irena
VAŠKOVIČOVÁ Marta rod. MAŠLONKOVÁ
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
99 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Jozef BRUŇANSKÝ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Helena SCHMOGNEROVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BANIKOVÁ Eva
BARTKOVÁ Adriana
BODNÁROVÁ Mária
BÓNOVÁ Kornélia
BRYCHTOVÁ Jaroslava
ČIČVÁKOVÁ Helena
DARIVČÁKOVÁ Viera
DUDÁŠOVÁ Viera
EŠTOKOVÁ Anna
HLAVÁČOVÁ Katarína
HORŇÁKOVÁ Lubica
HRABČÁKOVÁ Daniela
IHNÁTOVÁ Kvetoslava
ILYKO Ondrej
JACEŇKOVÁ Helena
JANíK Florián
JEREMIÁŠ Jaroslav
KI ŠÁK Jaroslav
KOSCELANSKÁ Ružena
KRUPÁROVÁ Kvetoslava
KRíZOVÁ Drahomíra
LACHVAJDEROVÁ Mária
LECOVÁ Mária
LUKOŤKOVÁ Soňa
MADUDOVÁ Anna
MÁTHÉOVÁ Zuzana
MEDVECOVÁ Janka
OLŠAVSKÁ Anna
PETHÓOVÁ Tatiana
PETKÁČOVÁ Eva
PORVAZNíK Ján
RIŠKOVÁ Anna
SANISLOVÁ Helena
SEGINKOVÁ Daniela
SIMANOVÁ Janka
SIVAČKO Ján
SMOLENOVÁ Katarína
SOKOLOVÁ Mária
ŠTROMPF Viliam
SZOMBATHYOVÁ Magdaléna
ŠNíR Vladimír
ŠTEFANČíKOVÁ Anna
TURZÁK Vladimír
VALOVÁ Anna
VRÁBLOVÁ OI'ga
VRANIAK Dušan
BABINSKÁ Viola
BÁLINTOVÁ Alžbeta
BODNÁROVÁ Klára
ČÁNIOVÁ Irena
CSIZMADIOVÁ Adela
ČORBOVÁ Terézia
FINTOROVÁ Natilda
GYUREOVÁ Klára
HAJDU Ladislav
HARSÁNYIOVÁ Enikä
HEGYEŠOVÁ Kornélia
ILLÉSOVÁ Margita
KATRINČÁKOVÁ Eva
KELECSÉNYIOVÁ Eva
KIŠŠOVÁ Klára
KOCSI Jozef
KOLLÁRIKOVÁ Mária
KOLESÁROVÁ Margita
KUlKOVÁ Alžbeta
LUKÁCSOVÁ Oľga
MOKRÁ Magdaléna
NAGYOVÁ Julia
NAGYOVÁ Magdaléna
ORAVCOVÁ Valéria
PARAJOŠOVÁ Zuzana
PATAKYOVÁ Marta
POPÉLYOVÁ Zlatica
REZNIKOVÁ Eva
RONTÓ Rudolf
ROHALOVÁ Agáta
SAKALOVÁ Brigita
SZUNYOGOVÁ Judita
TAKÁČ Zoltán
TÓRJAIOVÁ Klára
TÓTHOVÁ Alžbeta
TÓTHOVÁ Eva
ZEMANOVÁ Edita
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
100 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.G
Triedny profesor: Eva OULEHLOVÁ
Trieda: II.E
Odbor: knihovníctvo - denné
štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ANDREJKOVÁ Mária
BARÁTHOVÁ Anna
BARNOVÁ Katarína
BARTOVÁ Daniela
BEDNÁROVÁ Iveta
BOBALOVÁ Kvetosiva
BOČKOVÁ Emilia
ČECHOVÁ Kamila
FERTALOVÁ Valéria
HANDŽÁKOVÁ Zuzana
HERCEGOVÁ Mária
HRICIŠINOVÁ Marta
HUŇADYOVÁ Gabriela
JABLONSKÁ Monika
JURČIŠINOVÁ Anna
KAPURIKOVÁ Valéria
KOZÁKOVÁ Iveta
MARENČíKOVÁ Terézia
MARTONOVÁ Ľudmila
OŠUSTOVÁ Darina
PAULlČOVÁ Anna
PETRÁŠOVÁ Želmíra
SABOLOVÁ Margita
SCHWARZOVÁ Erika
SOPKOVÁ Ľubomíra
STAŇOVÁ Mária
SUTÓOVÁ Zuzana
ŠIMONOVÁ Bernadeta
ŠPAKOVÁ Alžbeta
TEREŠČÁKOVÁ Anna
TÓTHOVÁ Jolana
VIDRICKOVÁ Marta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BEDNÁROVÁ Daniela
BERNÁTHOVÁ Mária
DAŇOVÁ Natália
DEMJANOVÁ Daniela
DIENEŠOVÁ Eva
FLORKOVÁ Regina
GERBERYOVÁ Daniela
GÓBLOVÁ Gertruda
HALÁSZ Peter
HRABÁNKOVÁ Gabriela
ILKANINOVÁ Halina
JAKUBCOVÁ Magdaléna
JANUSOVÁ Eva
KAČALOVÁ Magdaléna
KLASMANOVÁ Alena
KMEC KOVÁ Katarína
KRUPOVÁ Terézia
LOVIČOVÁ Nataša
MAGDOVÁ Marta
MAJOVSKÁ Mária
MOTYKOVÁ Gabriela
RIGASOVÁ Eva
RJABÁ Mária
SÉRAOVÁ Gabriela
SCHLOSSEROVÁ Jana
SMRIGOVÁ Jarmila
SZÉLESOVÁ Zlatica
STOFIKOVÁ Mária
STRBÁŇOVÁ Vlasta
TAKÁCSOVÁ Helena
ZUBRICKÁ Oľga
VESELÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
101 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Rozália KRAMÁROVÁ
Trieda: II.F
Triedny profesor: Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: III.B
Odbor: večerné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ACKERMANN Ernest
BRIŇARSKÁ Gabriela
CONKA Ladislav
ODOŠOVÁ Mária
DRAZIL František
DUBOVSKÁ Jana
EPERJESSYOVÁ Oľga
FEKETE Štefan
HOCMANOVÁ Gabriela
JANÁK Bernard
KELTOS Ondrej
KICA Ján
KINYIKOVÁ Mária
LITTVAYOVÁ Marcela
KRAVČIKOVÁ Otília
MENYHÉRTOVÁ Matilda
MIKOVÁ Mária
NEMJOVÁ Margita
ORAVCOVÁ Mária
PATAKY Ladislav
PETROVÁ Anna
ROMANOVÁ Zita
SAKAŔOVÁ Alena
SEDLÁKOVÁ Terézia
SCHUTZ Peter
SUDZINOVÁ Mária
VAGAŠ Ondrej
VARGOVÁ Eva
ZAPUTILOVÁ Danica
ZÁVODNÁ Katarína
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor:
Ing. Eleonóra ŠVEHLíKOVÁ
Trieda: 3. A
Odbor: večerné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BACOVÁ Viera
BUJDOŠOVÁ Viola
DREVENNÁKOVÁ Eva
JANOTOVÁ Mária
JUHÁSOVÁ Helena
KOTERLEOVÁ Viera
KOZMOVÁ Gizela
KRAJŇÁKOVÁ Anna
KRANKUSOVÁ Jaroslava
LACKOVÁ Zuzana
MINICHOVÁ Lýdia
PAULOVIČOVÁ Mária
PISTRÁKOVÁ Helena
RUSŇÁKOVÁ Gizela
SMREKOVÁ Emilia
TOMAŠČIKOVÁ Valéria
UHRiNOVÁ Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BABIAKOVÁ Anna
BOGNÁROVÁ Jana
BOTCHEROVÁ Mária
BRUOTHOVÁ Magdaléna
DOLNÁ Zaja
GÁBOROVÁ Mária
JANKOViČOVÁ Anežka
JANOVÁ Zuzana
KAROLOVÁ Katarína
KOVÁČOVÁ Mária
KRIVÁŇOVÁ Elena
NAGYOVÁ Helena
ORZEHOWSKÁ Lýdia
SEMAN Dušan
SURMIAKOVÁ Marta
ŠPONTÁKOVÁ Marta
TUDOŠOVÁ Alžbeta
VRANAJOVÁ Klára
ZORIČÁKOVÁ Zora
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor:
Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: III.C
Odbor: diaľková forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ČIZMÁROVÁ Klára
DURUTTYOVÁ Lubica
ELEKANIČOVÁ Erika
FOLTÁNOVÁ Anna
GAJTKOVÁ Anna
GERMANOVÁ Anna
HADOVSKY Ladislav
KRIVJANSKÁ Magda
KUROČKOVÁ Marta
LACKOVÁ Oamiela
LELKOVÁ Mária
PETROVÁ Helena
ROŠKOVÁ Magda
SEMANOVÁ Dagmar
ŠKAPINCOVÁ Magda
ŠKRADOVÁ Mária
VASI LI KOVÁ Terézia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
102 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Eleonóra ŠVEHLíKOVÁ
Trieda: III.D
Odbor: diaľková forma štúdia
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.B/V.B
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BERILOVÁ Irena
BARROVÁ Helena
OOBRANSKÁ Jarmila
GUMANOVÁ Eva
HRABČÁKOVÁ Eva
IHNÁTOVÁ Mária
KRAJNIKOVÁ Irena
KURKOVÁ Viera
MADZIKOVÁ Terézia
MOYZES Martin
ONDRIKOVÁ Zuzana
REPKA Štefan
SABOLOVÁ Marta
SMOLEN Ján
TOLlN Rudolf
URBANOVÁ Helena
VOBORSKÁ Viera
DANEKOVÁ Jarmila
DEM KOVÁ Margita
HANUDELOVÁ Terézia
HOMOVÁ Eva
HRESKOVÁ Viera
HRICOVÁ Katarína
KASAKOVSKÁ Alena
LUŇÁKOVÁ Monika
SZENTANDRÁSIOVÁ Magdaléna
PLlCHTAJán
RÁCZOVÁ Irena
RONDLlSEKOVÁ Anna
SČAVNICKÁ Helena
TOMČOVČíKOVÁ Miluše
UREDIOVA Marta
VASIČKOVÁ Anna
VÉGSÓ Július
VÝROSTKOVA Mária
ZRiNSKA Dagmar
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Jolana TOČENÁ
Trieda: IV.A/V.A
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
AMBROZYOVÁ Jarmila
BÉRESOVÁ Verona
BRZIAKOVÁ Cecilia
BULKO Ladislav
BURIČOVÁ Ol'ga
ČUCHRÁČ Tomáš
DOBRANSKÁ Anna
ELIÁŠ Miroslav
FALTYSOVÁ Mária
FORIŠ Anton
GURBAL Imrich
HAJDUČÁKOVÁ Vlasta
JESENSKÁ Monika
KANOÁČOVÁ Eva
KOVALČíKOVÁ Anna
KUNORÁTOVÁ Oľga
LEŠKOVÁ Helena
MRÁZ Štefan
NOVÁKOVÁ Mária
ONDRUŠOVÁ Mária
PRIEBOJOVÁ Mária
SITÁROVÁ Anna
TOTHOVÁ Marta
VOZÁRIKOVÁ Anna
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.C/V.C
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BABICOVÁ Eva
HRABOVSKÁ Agnesa
IVANČINOVA Marta
JESENSKÁ Rozmarie
KOPRLOVÁ Alica
KUCHÁROVA Eva
LALKOVIČOVÁ Lubica
MOKOSOVÁ Magdaléna
RAGANOVÁ Eva
SAFRANKOVÁ Mária
SMELKO Ondrej
TASKOVIČOVA Eva
VARGOVÁ Lýgia
VERESPEJOVA Magdaléna
WAVREKOVA Alžbeta
ZÁMEČNIKOVÁ Matilda
ZBOJOVSKÁ Lenka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
103 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Ing. Ján NOVOTNÝ
Trieda: IV.A/V.D
Odbor: diaľková forma štúdia
Triedny profesor: Ing. Alojz DOLÁK
Trieda: IV.E/V.F
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ANTOLíK Tomáš
BERTOVÁ Margita
BIGOSOVÁ Mária
CISÁR Dušan
ČiŽMÁR Vojtech
DZIAK-KOSICKÝ Michal
GERČAKOVA Helena
KELEMENOVA Anna
KOVÁČOVÁ Eva
KRÁTKA František
KUKLÓFELOVÁ Anna
KUKANOVÁ Kornélia
MAŤASOVÁ Anna
SEKANINA Pavel
STAFURA Jozef
SUBÁKOVÁ Marta
TIMKOVIČOVÁ Mária
TOMKOVÁ Mária
MARTINČOKOVÁ Anna
AMBROZYOVA Jarmila
RANDLíSEKOVÁ Anna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
BARILLOVÁ Zlatica
BEDROŇOVÁ Emília
BLANÁR Ján
BUJDOSOVÁ Anna
BEMČOVA Anna
KOČISOVA Juliana
KOMISÁKOVA Mária
LiČKOVÁ Ema
MELNíKOVÁ Mária
MILO Jozef
MILOVÁ Mária
NEMCOVÁ Mária
OLSAN František
RusíN Konštantín
SEMANČíK Ján
SPITZEROVÁ Alžbeta
SOLTÝSOVÁ Júlia
TVERĎÁKOVÁ Darina
ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976
Triedny profesor: JUDr. Konrád GLATZ
Trieda: IV.A/V.E
Odbor: diaľková forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
BAJZÁTOVA Agneša
CIBEREJ Milan
ČECHOVA Mária
GAJDOSOVA Mária
GERENDOVA Helena
GMITROVA Anna
HANUSČÁK Ján
HRIVŇAKOVÁ Nataša
CHMELOVÁ Judita
JANOSOVÁ Irena
KANDOVÁ Mária
KOPČOVÁ Bernadeta
KOREŇOVA Lubica
KRALOVA Anna
OSIFOVÁ Alica
PAVLOVSKA Helena
PELEsčAKOVÁ Valéria
SAROCKÁ Mária
SIMKOVÁ Margita
TISCHLEROVÁ Eleonóra
VELASOVA Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
104 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Eva NOVOTNÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Magdaléna aRUŇANSKÁ
Trieda: IV.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
ADAMCOVÁ Eva
ANTOLOVÁ Helena
BENETINOVÁ Jarmila
BERTOVÁ Marcela
BINDOVA Viera
BOROVSKÁ Mária
BRÓSZTLOVÁ Erika
BUČKOVÁ Ludmila
CABALÄKOVÁ Jozefa
CIMERMANOVA Beáta
ČIČVÁKOVA Eleonóra
ĎABOLKOVA Helena
FEDORKOVÁ Viera
HAJDUCHOVA Eva
HAJDUKOVÁ Božena
HEGEDUSOVÁ Pavlína
HORŇAKOVÁ Gabriela
JACKANINOVA Eva
JANIČKANOVA Emilia
JAROLÍNOVA Janka
JURČÁKOVÁ Erika
KISELOVA Mária
KISÁKOVÁ OI'ga
KLlMOVA Eva
KOlEJOVA Katarína
LACHKÁ Anna
LAVRINCOVA Mária
MARTISKOVÁ Lýdia
MOJŽIS Miloslav
MRÁZOVÁ Viera
PIATNICOVA Mária
PODHORSKÁ Janka
RAKOVÁ Tatiana
ROSENBERGOVA Katarína
SEDLÁČEKOVA Zdenka
STOJANOVSKÁ Helena
SOFFOVA Viera
STAFUROVA Valéria
TAKÁCSOVÁ Ludmila
TAKÁČOVÁ Viera
TOTHOVA Eva
VALLUSOVÁ Anna
VARGOVA Kristina
VIDRICKOVÁ Marta
VOLANSKÁ Mária
BALÁŽOVÁ Viera
BLlSKOVA Mária
BUKOVIČOVÁ Eva
ČEPKEOVA Miriam
ČERNíKOVÁ Anna
ČIGÁSOVÁ Margita
ČUPKOVÁ Zdenka
DUBOVSKÁ Marta
FEDICOVÁ Magdaléna
GEMMELOVÁ Iveta
HAJDUOVÁ Anna
HALAGOVÁ Lubica
HAUPTVOGELOVÁ Ingrid
HRICOVINIOVÁ Lubica
IVANCINOVÁ Božena
JACKOVÁ Helena
JENCÁROVÁ Elena
KICÁKOVÁ Mária
KOLESÁROVÁ Marta
KOŠiNOVÁ Jana
KOVÁCOVÁ Anna
KUDERNÁCOVÁ Erika
KRIŠTOFOVÁ Albina
LACKOVÁ Marta
LECHMANOVÁ Mária
LUKACOVÁ Anna
MASKALOVÁ Kvetoslava
MATOVÁ Anna
MÉDEROVÁ Edita
MIHÁĽ.OVÁ Hyacinta
PALUŠÁKOVÁ Kristína
PARNAYOVÁ Eleonóra
PÁSTOROVÁ Zdenka
PLATKOVÁ Erika
SABOVÁ Mária
SLÁVIKOVÁ Darina
SOKOLOVÁ Erika
SUCHÁROVÁ Zuzana
SCHWARCOVÁ Anna
SRÁMKOVÁ Jarmila
TKÄCIKOVÁ Eva
TOMKOVÁ Katarína
VLADYKOVÁ Vera
ZUBELOVÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
105 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Warta LÉVYOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
BAKOŠOVÁ Drahomíra
BALOGHOVÁ Alžbeta
BEŇOVÁ Alena
BERNÁTOVÁ Mária
BOBALIKOVÁ Lýdia
DRÁBOVÁ Emília
FARACOVÁ Jana
FILéÁKOVÁ Otília
MUTIŠOVÁ Tafjana
FOGELOVÁ Beáta
FUCHSOVÁ Mária
GAJDOŠOVÁ Božena
GAJDOŠOVÁ Erika
HORNIKOVÁ Magdaléna
KIŠ-BODNÁROVÁ Eva
KORTESIOVÁ Valéria
KOZÁKOVÁ Magdaléna
KRÁLOVÁ Mária
KROZELOVÁ Margita
KUKUROVÁ Gabriela
MACOVÁ Anna
MAĎAROVÁ Zlata
MEDEROVÁ Gabriela
NAJŠOVÁ Tatiana
NAVALÁNIOVÁ Dana
OLEJÁROVÁ Lubica
PARRÁKOVÁ Eva
PERILLOVÁ Lýdia
POLÁKOVÁ Lubica
POLAKOVICOVÁ Marta
SEMBEROVÁ Lubica
SIAKEĽ.OVÁ Jana
SYKOROVÁ Helena
ŠÁROŠIOVÁ Mária
ŠIPOŠOVÁ Jolana
ŠTEFÁNIOVÁ Magdaléna
TÓTHOVÁ Jana
TRESOVÁ Monika
VINCOVÁ Lubica
VLASATÁ Valéria
ZIGOVÁ Helena
ÁRVAYOVÁ Anna
BARANOVÁ Kristina
BEŇÁKOVÁ Helena
BRUTOVSKÁ Mária
CMAR Marián
DOLNÁ Marta
DUDOVIC Juraj
DUŠOVÁ Eva
FAZEKAŠ Alexander
FAZEKAŠ Július
GONDEKOVÁ Kamila
HOMOLOVÁ Viera
IVANOVÁ Ružena
KEKELIK Vladislav
KOLlMÁROVÁ Katarína
KRESÁCOVÁ Jarmila
KUCEROVÁ Viera
KUSNEROVÁ Gabriela
LENGYEL Štefan
MAKEĽ.OVÁ Eva
MATI Juraj
MATOVÁ Jarmila
MIHOKOVÁ Eva
MINDŽÁK Jaroslav
PLAVCAN Jozef
PLŠKOVÁ Ludmila
PRAVOTIAKOVÁ Jana
RIGAS Ján
SEDLÁK Peter
SEKERKOVÁ Jana
ŠiMKOVÁ Eva
ŠTRÓMPL František
ŠTUNDOVÁ Anna
ŠUTTIOVÁ Alena
TARABČÁKOVÁ Mária
UŠÁKOVÁ Iveta
VALDMANOVÁ Jana
VAŇO Gabriel
VOŠCINÁROVÁ Hana
VRÁNAI Tibor
ZUZINDLÄKOVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
106 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Vojtech RITZKO
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Jolana TOČENÁ
Trieda: IV.A, V.A
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BAGOSOVÁ Anna
BALÁZSOVÁ Matilda
BALÁŽOVÁ Zuzana
BENEŠOVÁ Valéria
BENYUŠOVÁ Edita
BÉRESOVÁ Katarína
BOCZÄNOVÁ Valéria
BODNÁROVÁ Valéria
DAJ KOVÁ Klára
DIÓSZEGHYOVÁ Mária
DOBOŠOVA Magdaléna
FILEPOVÁ Margita
FODOROVÁ Agnesa
FORGÁCSOVÁ Mária
KOVÁCSOVÁ Pri ska
KÓTELEŠOVÁ Helena
LENGYELOVÁ Mária
LUKÁCOVÁ Helena
MAKKAYOVÁ Anna
MATYIOVÁ Mária
MOLNÁROVÁ Mária
PALLlOVÁ Katarína
PETRIKOVÁ Judita
PÓSAOVÁ Edita
SAKALOVÁ Gabriela
SÁNDOROVÁ Eva
STROMPOVÁ Terézia
SZABÓOVÁ Gabriela
TÓTHOVÁ Silvia
TÓTHOVÁ Valéria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BARTOŠOVÁ Milena
BERNÁTOVA Alžbeta
CISÁROVÁ Mária
GAJDOŠ Oskar
GARAJOVÁ Magdaléna
GOMBOŠOVÁ Marta
KASSAIOVÁ Nataša
KISSOVÁ Mária
KOBERDOVÁ Jolana
KORPOVÁ Zuzana
MAĎAROVÁ Magdaléna
MAJERČÁKOVÁ Anna
PECHOVÁ Margita
SEDLÁK Juraj
SEDLÁKOVÁ Magdaléna
SEMANOVÁ Rozalia
STARSíCH Soňa
SZABOVÁ Katarína
TIMKOVIČOVÁ Eva
URBANCOVÁ Marta
VALOVÁ Eva
VILlNSKÁ Marcela
ZLATNICKÁ Zuzana
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Ing. Eva SLOVÁKOVÁ
Trieda: IV.B, V.B
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ČIZMÁROVÁ Terézia
DÚHOVÁ Eva
FRIDMANSKÁ Judita
FRITZKÁ Ludmila
FROLlSOVÁ Gabriela
HRIVNÁKOVÁ Mária
HUDÁKOVÁ Marta
JEDNDRZINOVÁ Eva
KOVÁČOVÁ Marta
LESKOVÁ Marta
OROS Mikulaš
RUSČÁKOVÁ Mária
SEŇOVÁ Júlia
SIMKOVÁ Veronika
SPUNAROVÁ Jozefina
SVECOVÁ Zuzana
TIMKOVÁ Viera
TERPÁKOVÁ Anna
VASZILYOVÁ Melania
VASKOVÁAlžbeta
VASKOVÁ Helena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
107 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Ján FENČÁK
Trieda: IV.C, V.C
Odbor: večerná forma štúdia
Triedny profesor: Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: IV.E, V.E
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BAČOVÁ Kristína
BAKAJOVÁ Anna
BAULOVIČOVÁ Kvetoslava
BOHUNKOVÁ Milena
KLlKOVÁ Helena
BURDIGOVÁ Eva
DOĽ.ÁKOVÁ Eva
DUHOŇOVÁ Anna
KRUCIKOVÁ Melania
GAZOVSKÁ Albina
HODERMARSKÁ Matilda
HUDÁKOVÁ Marta
JANIČKOVÁ Marta
JANTOSOVÁ Gabriela
KAPELUCHOVÁ Nataša
KELBELOVÁ Mária
KIS-BODNÁROVÁ Viera
KOVÁČOVÁ Valéria
KRAJCÁROVÁ Erika
LACKOVÁ Terézia
KURIMSKÁ Paulina
SOPKOVÁ Marta
SOUKUPOVÁ Erika
SANDRIKOVÁ Alena
SIPOSOVÁ Eva
TIZIKOVÁ Mária
VRÁBELOVÁ Denisa
ZIMOVČÁKOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Ľudmila HANČINOVÁ
Trieda: IV.D, V.D
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
BALÁŽOVÁ Daniela
BEGALOVÁ Božena
BERTOVÁ Margita
BIGOSOVÁ Mária
DANKOVÁ Margaréta
DOVHUNOVÁ Helena
HALČÁK František
JENČÁROVÁ Viera
KELEMENOVÁ Anna
KMIŤOVÁ Mária
KUZMOVÁ Anna
MISENKOVÁ Jolana
POLOHOVÁ Božena
POUROVÁ Zdena
RUSČÁKOVÁ Margita
SABO Jan
VARGANINOVÁ Alžbeta
DANEKOVÁ Jarmila
WAWREKOVÁAlžbeta
HRIVŇÁKOVÁ Mária
BOROŇOVÁ Anna
BRINSKÝ Tomaš
BUJNOVSKÁ Anna
ČERHYTOVÁ Gagriela
ČUHOVÁ Mária
DERFIŇÁKOVÁ Katarína
DOBROVODSKÁ Nataša
FECHOVÁ Zdena
HUDÁK Anton
KOVÁČOVÁ Anna
KOZÁKOVÁ Mária
LACKO František
MADZI KOVÁ Mária
ONDERČANINOVÁ Irena
SIMKOVÁ Marta
TÓTHOVÁ Eva
VASILISINOVÁ Zuzana
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Eva OULEHLOVÁ
Trieda: II.E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
BARČÁKOVÁ Mária
BARESOVÁ Hedviga rod. VOJENČiAKOV,
BELUSÁKOVÁ Anna
BERNÁTHOVÁ Judita
FENCl KOVÁ Lubomíra
JAKABOVÁ Terézia
KISS Ľudovít
KURICOVÁ Mária
LAUFOVÁ Zuzana
MIČUCH Jozef
NEM čí KOVÁ Terézia
OLEJNíK Jozef
RAČEK Marián
SČENSOVÁ Mária
SOCHARIOVÁ Elena
TÓTHOVÁ Etela
VARGA Jozef
VELASOVÁ Klara
VINARČíKOVÁ Lubomira
ZMAJKOVIČOVÁ Andrea
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
108 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Eva OULEHLOVÁ
Trieda: II.K
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: III.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BINKOVÁ Agata
BORODÁČOVÁ Mária
BORSOVSKÁ Mária
BREZOVÁ Kvetoslava
CELECOVÁ Otília
FAZEKASOVÁ Helena
FECKOVÁ Darina
FULÓPOVÁ Eva
GABOSOVÁ Anna
GLOVOVÁ Elena
HELMECI Jan
HRTANOVÁ Matilda
HUROVÁ Darina
JENČIOVÁAlica
KAČIROVÁ Monika
KIS-CSÁJI Arpad
KISS Rudolf
KIZEKOVÁOI'ga
KRUCILÁKOVÁ Irena
KUCHÁROVÁ Daniela
KUNDELOVÁ Ludmila
LAKATOSOVÁ Margita
LESSOVÁ Mária
LIPNICKÁ Verona
MESZÁROSOVÁ Amanda
MISČÁKOVÁ Nadežda
POPOViČ Igor
PRADOVÁ Jana
SALOKYOVÁ Magdaléna
SOMSÁKOVÁ Viera
STEFURIK Jozef
TELEHANIČOVÁ Mária
VARECHOVÁ Františka
VARGOVÁ Katarína
ZIMOVIANOVÁ Katarína
ZNAKOVÁ Marianna
ELIÁŠOVÁ Eva
ELlÁSOVÁ Marta
FARKASOVÁ Rozália
FILKOVÁ Jifina
HUDÁKOVÁ Daniela
JUSKOVÁ Margita
KIRÁLYOVÁ Helena
LOTZOVÁ Marta
LOVÁSOVÁ Marta
MAYEROVÁ Erika
MOLlTORISOVÁ Zuzana
ONDERKOVÁ Anna
PEPICHOVÁ Janka
RUSČÁKOVÁ Pavlina
TAKÁČOVÁ Božena
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Hilda KuLíKOVÁ
Trieda: III.G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
BALÁŽ Irenej
BILÁ Magdaléna
CSÁYIOVÁ Helena
CHOBOTOVÁ Jolana
GROBARČíKOVÁ Viola
KRÁLIKOVÁ Mária
MARENČíKOVÁ Anna
SEBEKOVÁ Eva
ONOFREYOVÁ Jolana
PÄŽ.EYOVÁ Helena
REVICKÁ Soňa
STEFÁNI Milan
JÁNosíKOVÁ Alica
TURSKÁ Valéria
VARGOVÁ Agnes
VITÉZOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
109 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
ŠKOLSKÝ ROK 1976/1977
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: II.H
Triedny profesor: Ing. Eleonóra ŠVEHLíKOVÁ
Trieda: III.CH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ANORESOVÁ Jaroslava
BAKOSOVÁ Emília
BUDAIOVÁ Mária
CINIBÁLOVÁ Veronika
COCKOVÁ Mária
FORTENOVÁ Daniela
GALOVÁ Magdaléna
GÉRECOVÁ Valéria
GIRMANOVÁ Mária
GRESLlKOVÁ Mária
HUS KOVÁ Anna
CHALOUPSKÁ Katarína
JÁNOSDEÁKOVÁ Zlatica
KIMPANOVÁ Alena
KOLOČIKOVÁ Margita
KOLOŽVÁRYOVÁ Anna
BABICOVÁ Želmira
BÉRESOVÁ Mária
CVEJKUS Cyril
GOLÁB Anton
GOLÁB Ján
HAJ MANOVÁ Mária
HOFFMANNOVÁ Oxana
JURČO Milan
KELBELOVÁ Katarína
KOMJÁTIOVÁ Gabriela
KUZLÍKOVÁ Lucia
LENGYELOVÁ Júlia
LIPTÁKOVÁ Mária
LUKÁČOVÁ Zuzana
MAJHER Juraj
MARTONOVÁ Margita
MARUSINOVÁ Anna
MATHIOVÁ Helena
OLEJNIKOVÁ Janka
PAVUROVÁ Verona
POLASKOVÁ Ludmila
PUSTOVÁ Elena
SLOVÁKOVÁ Janka
SZABÓOVÁ Alžbeta
SÁRKÓZIOVÁ Kvetoslava
SUHAJOVÁ OI'ga
VELESOVÁ Margita
VINNAIOVÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
110 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1977/1978
ŠKOLSKÝ ROK 1977/1978
Triedny profesor: Judita GOLDBERGEROVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Katarína WAWREKOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ABARIOVÁ Klára
ANTLOVÁ Gabriela
BAHYLOVÁ Beáta
BARDOSOVÁ Lubica
BENEOVÁ Beáta
BREUEROVÁ Dagmar
DUŽDOVÁ Dagmar
FRENÁKOVÁ OI'ga
GÄŽIKOVÁ Janka
CHROMIAKOVÁ Stefánia
JURČÁKOVÁ Marta
KATANOVÁ Daniela
KMECOVÁ Valéria
KOLARSKÁ Emilia
KUSIAKOVÁ Zoja
MATI KOVÁ Anna
MIKULAJOVÁ Kamila
MILKOVIČOVÁ OI'ga
MISLANOVÁ Jana
NAGYOVÁ Mária
OLEXOVÁ Katarína
PEKÁROVÁ Viera
RAGOVSKÁ Margita
SIRÁŇOVÁ Janka
SOĽANOVÁ Klára
SUCHÁ Terézia
SIMOVÁ Tatiana
TARÁSEKOVÁ Mária
TÓTHOVÁ Mária
TULEJOVÁ Víera
TURBÁKOVÁ Anna
URBANOVÁ Danica
VASILOVÁ Eva
VASKOVÁ Magdaléna
ZELÍSKOVÁ Eva
ŽUKOVÁ Pavlina
ADAMČOVÁ Jana
ANTOŠIKOVÁ Daniela
BARTKOVÁ Gabriela
BODNÁROVÁ Mária
BURDÁTS Miloslav
ČARNÁ Helena
FARÁČOVÁ Jitka
FULEPOVÁ Zlata
GAJARSKÁ Darina
HANUSOVSKÁ Margita
HELDÁKOVÁ Zlata
JABLONOVSKÁ Eva
JACIKOVÁ Jozefína
KÓŇA Pavol
KOLLÁROVÁ Justina
KUŽELKOVÁ Jana
LESKOVÁ Irena
LESKOVÁ Silvia
MADOVÁ Eva
MAGOSOVÁ Viktorie
MAGULOVÁ Ružena
MULlKOVÁ Helena
NIČOVÁ OI'ga
ONDREJČOVÁ Mária
PETIOVÁ Eva
SIMKOVIČOVÁ Margita rod. PLESOVÁ
RUSŇÁKOVÁ Terézia
SADOVÁ Anna
SEDLÁKOVÁ Anna
SKURKAYOVÁ Marianna
SLANINOVÁ Ol'ga
STRAPÁČOVÁ Mária
SUCHÁ Valéria
SIMEKOVÁ Mária
STABOVÁ Lubomíra
TIRPÁKOVÁ Zdenka
VALKOVÁ Anna
VARGOVÁ Irena
VASKOVÁ Anna
VASKOVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
111 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1977/1978
ŠKOLSKÝ ROK 1977/1978
Triedny profesor: Ing. Ľudmila ADAMOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Vojtech RITZKO
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ANDRÁSOVÁ Alena
BÁUNTOVÁ Edita
BÁLLYOVÁ Viera
BALOGHOVÁ Judita
BERNÁTHOVÁ Katarína
BERNÁTHOVÁ Agnesa
BORISEKOVÁ Eva
CAPOVÁ Katarína
ČECHOVÁ Mária
DEMETEROVÁ Mária
FOLTÁNOVÁ Mária
GAJDOS Ján
GAJDOSOVÁ Oľga
GALČIKOVÁ Petronela
GAZDOVÁ Valéria
GRUNELOVÁ Jarmila
HAlŽOVÁ Milena
HÁMORYOVÁ Gabriela
HOĽANOVÁ Jarmila
HORNÁKOVÁ Alena
JIRÁČKOVÁ Margita
JURČÁKOVÁ Margita
KACIANOVÁ Mária
KAPOVÁ Anna
KOLÁČKOVÁ Eva
KOLLÁROVÁ Viera
KOVALOVÁ Anna
KUCHARČIKOVÁ Magdaléna
KULBAGOVÁ Darina
LASANDA Michal
PAUČKOVÁ Nadežda
PAVLIKOVÁ Margita
PAVLOVČIKOVÁ Kamila
POSYPÁNKOVÁ Vlasta
SEDLÁKOVÁ Božena
SAMUDOVSKÁ Lubica
SAMULÁKOVÁ Marta
TARABČÁK Jifí
TIMOČKO Peter
ULČINOVÁ Katarína
VARSOVÁZuzana
ABAHÁZIOVÁ Katarína
ÁDÁMOVÁ Agnesa
BATTYÁNYIOVÁ Alica
BERTÓKOVÁ Eva
BiRÓOVÁ Helena
BORČIKOVÁ Mária
DVORČÁKOVÁ Katarína
FARKAS-PANITYOVÁ Ida
BU DAYOVÁ Katarína
CZERANKOVÁ Mária
FIUCZKÁ Dorota
FULAJTÁROVÁ Katarína
FOZOOVÁ Zuzana
HAJDÚOVÁ Valéria
JAKABOVÁ Alžbeta
JAKABOVÁ Anna
JENIGÁROVÁ Mária
KENYHERESOVÁ Klára
KOVÁCSOVÁ Erika
KOTELESOVÁ Helena
KOROSIOVÁ Erika
KUlKOVÁ Mária
LUČKAIOVÁ Marta
LUTRIOVÁ Anna
NAGYOVÁ Jolana
MÉSÁROSOVÁ Katarína
NAGYOVÁ Judita
PETR I KOVÁ Máría
RÁKAIOVÁ Ružena
REMÁKOVÁ Mária
SPOLEČNIKOVÁ Mariana
TORJAIOVÁ Helena
VISNYAIOVÁ Júlia
VISLAYOVÁ Silvia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
112 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1977/1978
ŠKOLSKÝ ROK 1977/1978
Triedny profesor: Ing. Ján DARMO
Trieda: II.F
Triedny profesor: Ing. Marián MIHALlČ
Odbor: 2. externá forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ANDER Zoltán
BRETZOVÁ Mária
DUČ Kvetoslav
GEMBICKY Štefan
GUlIKOVÁ Amália
HANKOVÁ Renáta
CHOMOVÁ Soňa
IGRINIOVÁ Helena
KISSOVÁ Katarína
KOLBIKOVÁ Eva
KONEČNÁ Anna
KRUPKOVÁ Marta
MACKOVÁ Nadežda
MRÁZOVÁ Elena
PIRIGYIOVÁ Viola
POLÁKOVÁ Helena
SIVÁKOVÁ Lubica
SLOVÁK Stanislav
SOTÁKOVÁ Lydia
SZAKÁCSOVÁ Eva
SZARVASOVÁ Viola
SIMLIKOVÁ Mária
VARGOVÁ Božena
KARAFFOVÁ Anna rod. BUSCOVÁ
BUSCOVÁ Mária
BOMBALA Peter
CIUPOVÁ Helena
COPKOVÁ Božena
ĎURIS Pavol
DZURČANIN Štefan
GREGOROVÁ Marta rod PAvLIKOVÁ
GROF František
GUZMA Ján
GYARMATHY Ján
HARDOŇOVÁ Mária rod. JAKUBOVIČOVÁ
IVANKOVÁAlica rod. PATASlOVÁ
IVANOVÁ Barbora rod. BARKAIOVÁ
JAS Ján
GARGALOVIČOVÁ Kamila rod. KOUTOVÁ
KREHLIK Ján
LÉVY Ladislav
MAJORSKÁ Viera rod. MIŽÁKOVÁ
NALEVANKO Ján
PALENČÁR Ladislav
PENCIAKOVÁ Anna
PODRACKÁ Margita
ROJKOVIČOVÁ Mária
SEKERÁKOVÁ Mária
SZABÓOVÁ Eva rod. JANČUSOVÁ
SMAJOA Boris
SVEC Ján
TKÁČ Ján
VAŇOVÁ Marta
ZALAYOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
113 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Dagmar BETlNOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BOROVSKY Štefan
CIBULÁKOVÁ Kvetoslava
DZURICOVÁ Dagmar
HARNIČÁROVÁ Marcela
HOGYOVÁ Mária
JUHÁSZOVÁ Eva
KIČINKO Oto
KIŠŠOVÁ Edita
KLEINOVÁ Jana
KLEMBALOVÁ Hedviga
KOlEJOVÁ Iveta
KUBISKOVÁ Ludmila
LASSÚOVÁAnna
LEHOCKÁ Eva
LOŠÁKOVÁ Lubomíra
MÁČOVÁ Agnesa
MEHEŠOVÁ Emília
MlščíKOVÁ Alena
MUDRÁKOVÁ Anna
OPRENDEKOVÁ Ružena
PAVLOVÁ Jana
SCHMOTZEROVÁ Marta
SEDLÁKOVÁ Jana
SENČÁKOVÁ Ingríd
SMRČOVÁ Valéria
STAŇOVÁ Agnesa
SALAGOVIČ Daniel
SANDL Míroslav
SÁNTOVÁ Alžbeta
SIBíKOVÁ Dagmar
SILÁRSKA Alžbeta
SPIRKOVÁ Gabriela
STEFANČIKOVÁ Eva
TRENIČOVÁ Alena
VAŇOVÁ Luboslava
ZAJAC Lubomir
ADAMCOVÁ Monika
ARGALÁŠOVÁ Helena
AUGUSTiNOVÁ Zdenka
BAKOŠOVÁ Marta
BENEDIKOVÁ Hedviga
DIABOLKOVÁ Mária
DROZDOVÁ Mária
DZURENDOVÁ Dagmar
FAKLOVÁ Alena
GAJDOŠOVÁ Helena
GDOVINOVÁ Irena
GODuščíKOVÁ Jolana
HARASZTIOVÁ Irena
IVANIČOVÁ Dagmar
JESKOVÁ Iveta
JORDANOVOVÁ Elvíra
JURIKOVÁ Eva
KORFANTOVÁ Daniela
KULlFAJOVÁ Marcela
LÁSKOVÁ Darina
LENÁRTOVÁ Jarmila
LENGEŇOVÁ Alena
LENGYELOVÁ Magdaléna
LOHAYOVÁ Viktória
LUKČOVÁ Viera
MARKUŠOVÁ Jana
MRÁZOVÁ Agáta
NEMČEKOVÁ Zita
ONDREJOVÁ Edita
PALENČÁROVÁ Beáta
PECUCHOVÁ Magdaléna
RUŽINSKÁ Lydia
SOPKOVÁ Margita
ŠEBEKOVÁ Ingeborg
ŠEFAROVÁ OI'ga
ŤAPTIKOVÁ Lubíca
VEČERKOVÁ Zdenka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
114 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
Triedny profesor: Ing. Juraj ANDREJČÁK
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Magdaléna BRUŇANSKÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
BAJUSOVÁ Ol'ga
BENICKÁ Máría
BERESOVÁ Julia
ČERVEŇÁKOVÁ Zdenka
ČORBOVÁ Emilia
ČORBOVÁ Helena
DVONČOVÁ Jarmila
FANČALSKÁ Zuzana
FOCKOVÁ Eva
FUSSEKOVÁ Erika
GOLENYOVÁ Estera
GREGOVÁ Nadežda
HRNČÍŘOVÁ Iveta
RUSZOVÁ Viera rod. JIŔIČKOVÁ
KOLLÁROVÁ Dana
KOLESÁROVÁ Jarmila
KRÁLIKOVÁ Monika
LACKOVÁ Monika
LEŠKOVÁ Jolana
MAGOŠOVÁ Mária
MAGYAROVÁ Anna
MARTONIKOVÁ Katarína
MATIOVÁ Viera
MATUCHOVÁ Milana
MOLČANYOVÁ Elena
POTEMROVÁ Marcela
SEMANČIKOVÁ Anna
SLIVKOVÁ Mária
SOTÁKOVÁ Viera
ŠPRINCOVÁ Angela
ŠVEDOVÁ Lubica
TARHANIČOVÁ Emilia
TARHANIČOVÁ Mária
TELLOVÁ Eva
TÓTHOVÁ Irena
ŤAKUŠOVÁ Tatíana
VOJTKOVÁ Helena
BABINČÁKOVÁ Edita
BIAČKOVÁ Edita
BOHÁCSOVÁ Sarlota
CAPOVÁ Lydia
EMÓDIOVÁ Erika
EOTVÓSOVÁ Valéria
FEDÁKOVÁ Rozália
GÁLFFYOVÁ Zuzana
GECZIOVÁ Zuzana
GOTTHARDTOVÁ Katarína
JÁGEROVÁ Alica
KEREKESOVÁ Mária
KIRÁLYOVÁ Katarína
KOCAIOVÁ Zuzana
KONDÁŠOVÁ Valéria
KOVÁCSOVÁ Agnesa
KOVÁCSOVÁ Šarlota
KRÁTKA Helena
KUlKOVÁ Eva
LACKOVÁ Gizela
LENGYELOVÁ Eva
MATYIOVÁ Aurélia
MITROVÁ Margita
MOLNÁROVÁ Agáta
NEMEŠOVÁ Katarína
NEUPAUEROVÁ Irena
PAPPOVÁ Magdaléna
PETIOVÁ Valéria
PIKOVÁ Erika
REŠTEIOVÁ Alžbeta
REZEŠOVÁ Mária
RUDAŠ Rudolf
SZABOVÁ Angela
SIPOSOVÁ Helena
SZAXONOVÁ Helena
SZUPERÁK Zoltán
TÓTHOVÁ Mária
VARGOVÁ Valéria
VARGOVČIKOVÁ Erika
VERNEROVÁ Erika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
115 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
Triedny profesor: Ing. Marián MIHALlČ
Trieda: II.F
Triedny profesor: Ing. Eleonóra ŠVEHLíKOVÁ
Trieda: III.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BEDNARČIK Daníel
BRTÁŇOVÁ Stanislava rod. Bibová
CICHOLES Jozef
CSORBAOVÁ Erika
CSUTORÁSOVÁ Gizela
DRABINSKÁ Silvia
DVONČ Ján
FIALKOVÁ Veronika
GETLIK Vladimir
HORŇÁK Ladislav
CHOVANCOVÁ Mária
JÁMBOROVÁ Katarína
JUHÁSZOVÁ Gabriela
KÁROLYOVÁ Eva
LUPTOVSKÁ Mária rod. KORFANTOVÁ
KUCHTA Jozef
LISSAUER Richard
LIZÁKOVÁ Alžbeta
MRÁZOVÁ Eva
NAJMIKOVÁ Jolana
OCHMANOVÁ Máría
PAULOVCÁKOVÁ Marta
RAOÁČIOVÁ Mária
SCHLOSSER Miroslav
SOPKOVÁ Katarína
SZUROSOVÁ Irena
STOFČIKOVÁ Agata
VALOVÁ Anna
VARGA DANKOVÁ Mária
ZUBEROVÁ Sofia
ZUZANIAKOVÁ Daniela
BANDŽUCHOVÁ Renáta
BARANOVÁ Zuzana
BÉRESOVÁ Terézia
BRATIČÁKOVÁ Melania
DRÁBOVÁ Magdaléna
GALLOVÁ Jaroslava
HVIZDOSOVÁ Mária
JÁGERSKÁ Mária
JANOSČÁKOVÁ Irena
KORPOVÁAnna
KRISTOFOVÁ Mária
MERVOVÁ Mana
PACH Anton
PÁSZTOROVA Karolína
PIROCH Milan
SPORKOVÁAlica
VARGOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: III.G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
DEMETEROVÁ Anna
DUČAYOVÁ Mária
FANČALSKÁ Erika
HLAVÁČOVÁ Ružena
HUPKOVÁ Daniela
LUBINSKÁ Milena
MISENDOVÁ Marta
PECÚCHOVÁ Mária
ROMANOVÁ Mária
SZABÓOVÁ Gizela
SZENCZIOVÁ Helena
SERESOVÁ Emília
ŠiMKOVÁ Helena
ŠPERLlNGOVÁ Mária
TREMBECKÁ Magdaléna
VASKOVÁ Verona
ZAVADILOVÁ OI'ga
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
116 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
ŠKOLSKÝ ROK 1978/1979
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: III.H
Triedny profesor: Ing. Rozália KRAMÁROVÁ
Trieda: III.CH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
BALÚNOVÁ Júlia
BLlCHÁROVÁ Magdaléna
CEHULOVÁ Viera
CIBEREJOVÁ Marta
CSOMÓS Lubomíra
DONOVALOVÁ Katarína
FECKOVÁ Anna
GABÁNYIOVÁ Ružena
GRESOVÁ Darina
JUROVÁ Veronika
KORMOSOVÁ Helena
MÁDZIKOVÁ Mária
MARGICINOVÁ Anna
MELHEROVÁ Mária
MIKLOS Ferdinand
OLEJÁROVÁ Božena
OLEJNIKOVÁ Monika
PACKÁŇ Róbert
PEKÁROVÁ Katarína
POLÁKOVÁ Mária
SABOVÁ Anna
SEDLÁČKOVÁ Mária
SZEPSIOVÁ Mária
SUCHOŇOVÁ Darina
STOFANČIK Vincent
TOMČO Jan
VASKOVÁ Mária
ARTIMOVIČOVÁ Emília
BALDAUF Jozef
BÉRESOVÁ Anna
BUCHEROVÁ Anna
CAGAN Karol
DZURČANINOVÁ Margita
FRIEDRICHOVÁ Eva
HEDVIGOVÁ Anna
HRIVŇÁKOVÁ Eva
KOVÁČOVÁ Ružena
KOKAVCOVÁ Tatiana
MISKUFOVÁ Viera
LÁNCOSOVÁ Magdaléna
OLEÁRNIKOVÁ Magdaléna
PETRÁSOVÁ Viera
SVÁBOVÁAnna
TELEPČÁKOVÁ Gabriela
THEINEROVÁAnna
ZACHARIKOVÁ Mária
MÁDAYOVÁ Anna
KORYTlAKOVÁ Jolana
KOLBíKOVÁ Viera
TAJNEROVÁ Erika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
117 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Magdaléna GREGOROVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Želmíra SUČOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
ČIŽMÁROVÁ Magdaléna
ĎUMBALOVÁ Anna
FAKTOROVÁ Alena
FERKOVÁ Lubica
FRENÁKOVÁ Monika
GÁBOROVÁ Zuzana
GUBALOVÁ Katarína
GURSKÁ Mária
HRASKOVÁ Lubica
HUDÁKOVÁ Edita
HUZVÁROVÁ Silvia
JAKES Karel
JANCUROVÁ Emília
JANITOROVÁ Veronika
JENČIKOVÁ Tatiana
JUHÁSOVÁ Viera
KELBELJozef
KIJEVSKY Alexander
KOSČOVÁ Blahoslava
KRUPA Lubomir
MACÁKOVÁ Jozefína
MAČISÁKOVÁ Magdaléna
MAJOROSOVÁ Dana
MIARTUSOVÁ Stella
MIKULOVÁ Eva
MIŇOVÁ Katarína
MUDRÁKOVÁ Mária
OPIOTA Miloš
PÁSZTOR František
PETRÁŠOVÁ Mana
PITOŇÁKOVA Jana
RAGÁLlOVÁ Lenka
ROSKOVÁ Paulina
SELlGOVÁ Iveta
SIVÁKOVÁ Marta
SMEREK Karol
STRAMOVÁ Gabriela
SEBESTOVÁ Iveta
TAKÁČ Norbert
VASILÁKOVÁ Helena
VASKOVÁ Magdaléna
VASKOVIČOVÁ Gabriela
VIETORISOVÁ Gabriela
VIŠTANOVÁ Silvia
ALMÁSIOVÁ Marta
BALÁŽOVÁ Daniela
BALČÁKOVÁ Iveta
BARCÁLOVÁ Iveta
BECA Miloš
BENEDIKOVÁ Erika
BUČKOVÁ Soňa
BUCHALOVÁ Alena
ČERKALOVÁ Elena
DUBOVSKÁ Jozefína
FEKETEOVÁ Dana
FORRAIOVÁ Eva
HAJDU Ľudovít
HALAMA Jaroslav
HOLUBOVÁJana
HOLUBOVÁ Marta
JASAŇOVÁ Jana
KÁNÁSSYOVÁ Silvia
KARASINSKÁ Emilia
KOVÁČ Eduard
KOŽEJOVÁ Terézia
KRAJŇÁKOVÁ Zlatica
MARSIKOVÁ Mária
MICHAL Ilja
NEMČOKOVÁ Iveta
ORLOVSKÁ Agnesa
OSIFOVÁ Eva
PAŽITSKÁ Eva
POSTRKOVÁ Marta
SCHILLEROVÁ Viera
STRASSBURGER Branislav
STU PÁR Ľudovít
SURNAJOVÁ Ellen
SOLCOVÁ Katarína
SUPSÁKOVÁ Miloslava
TRESOVÁ Mária
VALKOSÁK Luboš
VARGOVÁ Eva
VASILENKOVÁ Svetlana
VILlNSKÁ Alžbeta
VLCEJOVÁ OI'ga
WEISSOVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
118 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Juraj ANDREJČÁK
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Helena SCHMÖGNEROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BALOGHOVÁ Monika
BELI NOVÁ Ivana
BODNÁROVÁ Jana
CIRBUSOVÁ Eva
CICVÁKOVÁ Emilia
FARKAS Zdeno
FORGÁČOVÁ Jana
GAJARSKÝ Dušan
GERGELOVÁ Helena
GOLUČOVÁ Jana
HAMBORSKÁ Helena
HAVELOVÁ Anna
ILČiNOVÁ Jarmila
JANČA Pavol
JUHÁSZOVÁ Gabriela
KOŽEJOVÁ Mária
KRÁĽ.OVSKÁ Viera
KURILA František
LABANCOVÁ Iva
LIS KOVÁ Soňa
NYKAZOVÁ Darina
ŇARJASOVÁ Luboslava
OBERLEOVÁ Jolana
OLSAVSKÁ Lýdia
ORAVCOVÁ Iveta
PETRÁSOVÁ Anna
PILLÁROVÁ Jana
POPIEROVÁ Mária
POREMBOVÁ Iveta
RUBiNOVÁ Daniela
RUNOVICKÝ Stanislav
SZENTPÉTERIOVÁ Eva
SINOGL Ivan
STABOVÁ Gabriela
TIMKO Ján
TÓTHOVÁ IIdikó
TÓTHOVÁ Lubica
TURČÁKOVÁ Eva
URBANČIKOVÁ Dagmar
VARSOVÁ Vlasta
VIMMER Jifí
VRABEC Jan
ABAHÁZIOVÁ Livia
ÁRVAIOVÁ Eva
BANDÚROVÁ Margita
BENESOVÁ Katarína
BERTOVÁ Angela
BÉRESOVÁ Helena
BODNÁROVÁ Jarmila
DANIELlSOVÁ Silvia
DEMESOVÁ Irena
DEMKOVÁ Eva
ESZTERHAYOVÁ Katarína
GILÁNYIOVÁ Kornélia
GÉRESIOVÁ Valéria
HAJDÓKOVÁ Margita
HORNYÁKOVÁ Adela
KANKULOVÁ Alžbeta
KISSOVÁ Judita
KOČIOVÁ Katarína
KOCSIOVÁ Katarína
KOPASZ Štefan
KU LČÁROVÁ Alžbeta
LÁSZLÓOVÁ IIdikó
MAKRANSKÁ Magdaléna
MOLNÁROVÁ Ema
PETRIKOVÁ Gertrúda
PITOCZKIOVÁ Marta
RÁCZOVÁ Eva
RÁCZ Zoltan
SZABÓOVÁ Silvia
SZANISLOVÁ Silvia
SZARVASOVÁ Judita
SILÄDIOVÁ Edita
SMOLAKOVÁ Terézia
SEBÓKOVÁ Gabriela
SPISÁK Pavol
TEREBESIOVÁ Edita
TÉNAIOVÁ Júlia
TÓTHOVÁ IIdikó
TÓTHOVÁ Klara
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
119 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Tatjana ADAMCOVÁ
Trieda: II.F
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: V.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ANDREJKOVÁ Jana
ARTIOVÁ Agnesa
BALOG Jozef
BANDŽUCHOVÁ Eva
BURIAN Jan
CISKOVÁ Mária
CSONTOSOVÁ Katarína
DAVIDIK Dušan
DLUGOS Juraj
DOMONKOSOVÁ Hedviga
FILIPOVÁ Katarína
HAVRILOVÁ Margita
HOLOVÁČOVÁ Mária
HOVANČíK Andrej
HRESKOVÁ Emilia
KALANOVÁ Katarína
KAPÁKOVÁ Emilia
KOSČOVÁ Zdenka
KOZELOVÁ Terézia
KUNDRÁTHOVÁ Irena
KURÁŇ Peter
LACKOVÁ Tamara
LUČANSKÁ Anna
MOLNÁROVÁ Katarína
PASEK Jaroslav
PETRUSOVÁ Mária
RIMARČIKOVÁ Monika
SOPKOVÁ Mária
STERANKOVÁ Mária
SUSZTEROVA Eva
SZABOVÁ Edita
SULÍKOVÁ Dagmar
ZBORAY Stanislav
AGYAGOSOVÁ Katarína
BUČKOVÁ Mária
FICEROVÁ Mária
GIMOVÁ Anna
HANZÉLYOVÁ Mária
HERCEGOVÁ Eva
HUDAČEKOVÁ Eva
JAKLOVSKÁ Mária
JENČOPALOVÁ Anna
KÓNYOVÁ Alžbeta
MIHALOVÁ Daniela
RISKOVÁ Mária
SOKOLOVÁ Bernadeta
SOPKOVÁ Terézia
TYDOROVÁ Katarína
WALLOVÁ Gabriela
ZÁGONIOVÁ Katarína
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: V.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GÄRCSÄSOVÁ Eva
HALČAKOVÁ Mária Magdaléna
CHLEBUSOVÁ Mária
ILENINOVÁ Helena
JENČOVÁ Zlatica
JUSKOVÁ Anna
KONEČNÁ Lucia
KORPOVÁ Mária
KORMANIKOVÁ Anna
LENGYELOVÁ Eva
MAGYAROVÁ Elena
PETERČÁKOVÁ Elfrieda
POPROCKÁ Marta
STOPKOVÁ Božena
SURGENTOVÁ Marta
TIMKO Jozef
TäTHOVÁ Klára
BOHÁČOVÁ Elena rod. VARGOVÁ
VARINSKÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
120 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.C
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BANDŽÁKOVÁ Marta
BERNÁTOVÁ Mária
BUČKOVÁ Eva
DINČÁKOVÁ Angela
DOBROViČOVÁ Helena
HAZALOVÁ Elena
KONEČNÁ Eva
KREDATUSOVÁ Mária
LYOCSOVÁ Irena
MALlŇÁKOVÁ Božena
NAVAROVÁ Helena
NEMCOVÁ Magdaléna
NEVEZIOVÁ Irena
ONOFREJOVÁ Albína
PASTOROVÁ Božena
ŔEMELKOVÁ Janka
ŽOFČÁKOVÁ Magdaléna
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BARANOVÁ Valéria
BARTAK Peter
BYCKOVÁ Emília
HORDOSOVÁ Irena
JUSČÁKOVÁ Viera
KADUKOVÁ Mária
KATASčíKOVÁ Katarína
KALAJOVÁ Anna
KASČÁKOVÁ Milada
KOPPER Ladislav
KUŽMA Ján
LESKOVÁ Mária
MIKITA Tomáš
MIKOTOVÁ Kvetoslava
MIKULSKÁ Hana
NOVÁKOVÁ Ludmila
OČENÁSOVÁ Anna
PALKOVÁ Eva
PAULOVČÁKOVÁ Helena
ROŽEKOVÁ Angela
RUSČÁKOVÁ Emília
SAMUELlSOVÁ Pavla
SOBEKOVÁ Mária
SOBODOVÁ Ludmila
SPAK Jozef
SUNITROVÁ Ludmila
TIMKOVÁ Helena
VOLANSKÁ Helena
WÉBEROVÁ Alžbeta
KALETOVÁ Ludmila
ALTMANOVÁ Soňa
ANTALOVÁ Helena
BARANOVÁ Marta
BELLOVÁ Ludmila
BEŇOVÁ Božena
ČAPOVÁ Božena
JONOVÁ Marta
DZUPINOVÁ Daniela
FABIANOVÁ Ol'ga
GOBANOVÁ Anna
GREGOVÁ Anna
GREGOVÁ Anna
GUJDOVÁ Mária
KAJLOVÁ Božena
KOSTÚROVÁ Helena
KRISÁKOVÁ Jolana
KRUŤÁKOVÁ Anna
LAKATOSOVÁ Anna
LUKÁČOVÁ Elena
MACOSKOVÁ Judita
MALINIČ Ján
MANDELOVÁ Marta
PROCHÁZKOVÁ Danuše
RACOVÁ Mária
REGOVÁ Mária
RENÁČOVÁ Tatiana
ROŽKOVÁ Valéria
RUSNÁKOVÁ Dorota
RUSČÁK Pavol
SAČKOVÁ Ružena
STASKOVÁ Anna
SKRINÁROVÁ Mária
UHALOVÁ Mária
MALlŇÁKOVÁ Božena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
121 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Eleonóra ŠVEHLíKOVÁ
Trieda: III.F
Triedny profesor: Ing. Rozália KRAMÁROVÁ
Trieda: III.CH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ADAMKOVIČOVÁ Helena
BALlNTOVÁ Mária
BERESOVÁ Mária
BUTKOVÁ Anna
FONTÁINOVÁ Mária
HÉZSELYOVÁ Helena
HRUBISÁKOVÁ Mária
IVANČINOVÁ Beáta
JURASEKOVÁ Anna
LAUFFOVÁ Klára
LIBÁKOVÁ Melánia
LOKSOVÁ Lubica
MOLNÁROVÁ Mária
PILlPČINOVÁ Mária
PRIAMOVÁ Alena
SZABO Michal
VERESPEJOVÁ Magdaléna
ŠKOLSKÝ ROK 1979/1980
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: III.H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
BINDOVÁ Margita
BLÁHOVÁ Mária
BRILOVÁ Mária
BRINCKOVÁ Apolónia
BURDOVÁ Ružena
ČOPíKOVÁ Mária
DEMČÁKOVÁ Mária
FABIANOVÁ Katarína
GULlČ Peter
JAKUBISINOVÁ Sabina
KOHÚT Ivan
KRÁL Ladislav
MEDVECOVÁ Marta
MITRUK Vincent
MIŽÁKOVÁ Gabriela
POTOČŇÁKOVÁ Mária
RAJŇÁK Michal
RUŽIČKOVÁ Božena
SEDLÁKOVÁ Alžbeta
SIVÁKOVÁ Monika
STRAKA Ján
SVEHLÍKOVÁ Eleonóra
TUTOKYOVÁ Eva
VESTEMICKÁ Mária
ANDRISOVÁ Ružena
BRONISEVSKÝ Maximilián
BROŽKOVÁ Helena
DEMKOVÁ Kamila
DVOROVÁ Eva
DYDŇANSKÝ Jozef
DZURJANIKOVÁ Marta
HORŇÁKOVÁ Anna
IMREOVÁ Magdaléna
JAKUBČOVÁ Anna
JAVORSKÁ Adela
KOČISČÁK Marián
LABOSOVÁ Anna
LÁNCOSOVÁ Emilia
MAŇOVSKÁ Anna
MESAROSOVÁ Marta
VYSŇANSKÁ Terézia
MICHALKOVÁ Eva
MOLČANOVÁ Božena
PÁLFY Ladislav
RYBÁNSKA Eva
SIROTŇÁKOVÁ Galina
STACHOVÁ Gabriela
SMIRDOVÁ Helena
SANTOVÁ Lubica
STOFKOVÁ Mária
TEJBUSOVÁ OI'ga
ZLAcKÁ Emilia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
122 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: Ing. Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: 63-01-6 všeobecná
ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
BLANDOVÁ Alena
BUKATOVÁ Iveta
BULKOVÁ Monika
CYMBALÁKOVÁ Iveta
DUNDOVÁ Edita
FEKETEOVÁ Eva
GOMBOSOVÁ Stela
GREGOVÁ Anna
HAFIŇÁKOVÁ Jarmila
HARČÁROVÁ Jana
JANČOVÁ Matilda
KAČMÁROVÁ Ol'ga
KLEMOVÁ Mária
KOČISOVÁ Agáta
KOZÁKOVÁ Gabriala
KRISTOFOVÁ Zdena
KUPCOVÁ Emília
LACKOVÁ Ludmila
LäRINCOVÁ Terézia
MADARÁSZOVÁ Jarmila
MATESZ Ladislav
MIKLUSOVÁ Zdena
MOJZESOVÁ Alena
NEMČEK Rudolf
RIAVOVÁ Jana
RYBNICKÁ Alena
SCERANKOVÁ Margita
SIČÁKOVÁ Alena
SIVÁKOVÁ Erika
SZIMONDELOVÁ Irena
SEMČISÁKOVÁ Anna
(>ROBOVÁ Katarína
STURÁKOVÁ Zdena
TÓTHOVÁ Alena
TUNKELOVÁ Tatiana
VAŇOVÁ Agáta
VÁRALJAIOVÁ Erika
ZÁMBORYOVÁ Jarmila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
BENKOVÁ Dana
BENKOVÁ Jana
BERNÁTOVÁ Vlasta
BERTA Barnabáš
BISTIKOVÁ Gabriela
ČIZMÁROVÁ Katarína
ELlÁSOVÁ Eva
FOGMEGOVÁ Margita
FRIGOVÁ Janka
FUSEKOVÁ Jarmila
GDOVIN Lubomír
GYURESOVÁ Gabriela
HAJDUOVÁ Marta
HAJDUOVÁ Viera
HAVASOVÁ Sylvia
HUDAČKOVÁ Alena
CHOVANCOVÁ Marta
ISTOKOVÁ Kveta
JÁNOŠIKOVÁ Erika
KAVULlČOVÁ Drahoslava
KOLBAIOVÁ Serafina
LACKOVÁ Beáta
MAKÓOVÁ Janka
MALlŇÁKOVÁ Mária
MAREČEK Peter
MOLČÁNIOVÁ Terézia
MRÁZOVÁ Daniela
NAGYOVÁ Iveta
OROSZOVÁ Soňa
PALOČKOVÁ Eva
PASTYRIKOVÁ Jana
REVICKÁ Valéria
RICHNAVSKÁ Eva
ROSKOVÁ Iveta
SEKANINOVÁ Iva
SKLENKOVÁ Danica
SRAMKOVÁ Beáta
STOVČIKOVÁ Alica
TATARČIKOVÁ Anna
TLUČKOVÁ Darina
VASILOVÁ Iveta
ZAŤKOVÁ Jana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
123 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.C
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Eva HORVÁTHOVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: 63-01-6 všeobecná
ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
BABARCSIKOVÁ Valéria
BAČO Tomáš
BÄŽIKOVÁ Katarína
BELÁKOVÁ Valéria
BORKOVÁ Alena
BREJČÁKOVÁ Darina
CINCULOVÁ Alena
DARMOVÁ Jana
DUCHOŇOVÁ Katarína
DUNČKOVÁ Daniela
DUNČKOVÁ Tatiana
FASKOVÁ Iveta
FILČÁKOVÁ Kristína
HAJDUOVÁ Ingrid
HILÓCZKÁ Alica
CHLADNÁ Viera
ILLÉSOVÁ Valéria
KOVÁČOVÁ Viera
KRASNOVSKÁ Zdena
KRASOVÁ Helena
KULlFFAYOVÁ Alena
LASSUOVÁ Valéria
LENGYEL Vladimír
MARCIS Ján
MICHALKOVÁ Mária
MOLlTORISOVÁ Anna
MOTYKOVÁ Drahomíra
NAGYOVÁ Alena
SEDLÁKOVÁ Dagmar
SCHURGEROVÁ Gabriela
SINČÁKOVÁ Iveta
SOKOLOVSKÁ Dana
SRPOŇ Luboš
STANČIKOVÁ Emilia
SZCECINA Tomáš
SIMURDOVÁ Antonia
STOFOVÁ Mária
TIMKOVÁ Lidia
TOGNEROVÁ Elena
TOMČANIOVÁ Marta
VARCHOLA Dušan
ZIVICKÁ Zuzana
FARKASOVÁ Kristina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
ÁRVAYOVÁ Mária
ABIAKOVÁ Viola
BAJUSZOVÁ Eva
BALÁZSOVÁ Katrina
BALÁŽOVÁ Valéri
BALOGOVÁ Alžbeta
BERTOVÁ Katarína
BERTOVÁ Zuzana
BIRKUSOVÁ Eva
BUKUSOVÁ Viola
CSENGERIOVÁ Eva
CSICSERIOVÁ Eva
FÁBIANOVÁ Ida
FALUCSKAIOVÁ Erika
FAZEKASOVÁ Rozalia
FILIPOVÁ Eva
FOGARASOVÁ Darina
GODUSOVÁ Dana
HATINGEROVÁ Edita
HEGEDUSOVÁ Angela
HROBĽDVÁ Kristina
ILLESOVÁ Orga
KENDIOVÁ Alžbeta
KOLÁROVÁ Helena
KOVÁČOVÁ Eva
KRIŽOVICOVÁ Alžbeta
LECZOVÁ Katarína
LENÁRTOVÁ Valéria
MAJOROSOVÁ Darina
ORLOVSKÁ Emila
OROSZOVÁ Alžbeta
PETRIK Arpad
RÁCZOVÁ Valéria
SZABOVÁ Eva
SMOĽÁKOVÁ Alžbeta
SUCHÁ Jolana
SZUCSOVÁ Alica
SZUCSOVÁ Eva
SZUCSOVÁ Magdaléna
TÁRCZIOVÁ Zuzana
TÓTHOVÁ IIdikó
ŽEBIKOVÁ Katarína
BENESOVÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
124 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: Ing. Juraj ANDREJČÁK
Trieda: II.F
Odbor: 63-06-6 výpočtová technika a
spracovanie informácií
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: V.A
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
ŠPZ - večerná forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ANTAL Rudolf
BAJEROVSKY Oto
BALLÓKOVA Mária
BANIKOVÁ Anna
BEDNÁROVÁ Anna
BU[KOVÁ Marta
CEPERKOVÁ Mária
FETYKOVÁ Mária
GECELOVSKÁ Darina
GOLDBERGEROVÁ Viera
GULYÁSOVÁ Valéria
GURBALOVÁ Mária
HÁMORSKÁ Monika
HARASZTIOVÁ Edita
KÓVEROVÁ Jarmila
NAGYOVÁ Valéria
PAVlÍKOVÁ Miluše
RESOVSKÁ Daniela
SABOLOVÁ Mária
SEKELSKÁ Božena
SEFFEROVÁ Mária
SOLCOVÁ Ľudmila
SVIDOVÁ Drahomira
TAMÁSOVÁ Marta
ADAMOVÁ Viera
BODNÁROVÁ Agnesa
PAGÁČOVÁ Anna
CSEROVÁ Jolana
FERJENCIKOVÁ Anna
FORGÁCOVÁ Mária
GAJDOSOVÁ Viera
VLČEKOVÁ Anna
GROSIKOVÁ Terézia
JAKLOVSKÁ Eva
KNIŽKOVÁ Anna
OROSZOVÁ Zuzana
KOREŇOVÁ Dagmar
KUBATKOVÁ Mária
KURUCOVÁ Anna
NEVICKÁ Viera
ONDREJČOVÁ Silvia
OZANIAKOVÁ Viera
PADARASOVÁJulia
POLLÁKOVÁ Anna
RUDOHRADSKÁ Katerina
RYNIKOVÁ Eva
SARISČANOVÁ Marie
SVÁBOVÁ Gabriela
VOJAČEKOVÁ Helena
ZELENÁKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
125 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: JUDr. Ladislav WEBER
Trieda: V.B
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
večerná forma
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: V.C
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
večerná forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BARTÓKOVÁ Eva
BASALOVÁ Alžbeta
BULOVÁ Gizela
FEČOVÁ Mária
FIAČANOVÁ Waltrana
FORRAI Jozef
GUMÁNOVÁ Monika
HARCÁR Dušan
HARTMANNOVÁ Monika
PILÁTOVÁ Marta
JAROMISOVÁ Daníca
JASAŇ Štefan
KACVINSKÁ Helena
KOLESÁROVÁ Mária
KORONCZIOVÁ Alžbeta
MIHÓKOVÁ Eva
NEMCOVÁ Mária
OPRENDEKOVÁ Drahomíra
ORENICOVÁ Helena
PAV LI S KOVÁ Mária
SMETANOVÁ Marcela
SVITICOVÁ Anna
SZUCS EVA Mária
SIPLÁKOVÁ Emilia
GUZLEJOVÁ Janka
VILIMKOVÁ Lýdia
BARTKOVÁ Daniela
ČELLÁROVÁ Jozefína
GASPAROVÁ Jolana
HORKAvY Peter
BARTSCHOVÁ Katarína
KÓVEROVÁ Orga
KURUCOVÁ Darina
LASUTOVÁ Viera
JÁNOŠIKOVÁ Mária
MIKLUSOVÁ Mária
POTEMROVÁ Helena
PRISTÁS Gejza
RICHTEROVÁ Vajteška
RYBÁROVÁ Mária
STEFKOVÁ Margita
TIMÁROVÁ Margita
VANČOVÁ Eva
WAGNEROVÁ Valéria
ZÁVODSKÁ Božena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
126 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: V.D
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
diaľková forma
Triedny profesor: JUDr. Ladislav WEBER
Trieda: V.E
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika
diaľková forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BALUCHOVÁ Anna
BARTKOVÁ Hana
BOROViČKOVÁ Juliana
CARNÁ OI'ga
CORBOVÁ Marta
DANIELOVICOVÁ Emília
FEDORCOVÁ Katarína
FIRKALOVÁ Mária
FRANKOVÁ Helena
HALCÁKOVÁAnna
HORŇÁKOVÁ Margita
HRUBCOVÁ Mária
KRAJŇÁKOVÁ Rozalia
JAKUBEKOVÁ Mária
KOSTREJOVÁ Emilia
LEŠCÁKOVÁ Mária
MEDOŇOVÁ Alžbeta
MELKOVÁ Mária
PACKOVÁ Mária
GAJDOŠOVÁ Lubuša
PUSCHAUEROVÁ Klara
SABOL Štefan
STABRILOVÁ Mária
TERÉNKOVÁ Danuša
TÓTH Ladislav
VAšicKOVÁ Eva
VELESOVÁ Jolana
ZAMBOVÁ Božena
MACKOVÁ Malvína
MIKULÁŠIKOVÁ Eva
BUBEROVÁ Magdaléna
FALTUSOVA Klara
GONCZI František
KO BOVÁ Anna
KOLPAK Milan
KRAJŇÁK František
KONIVALOVÁ Marta
KULCSÁROVÁ Iveta
LENÁRT Jozef
LIPOVsKÁ Viera
MiŠKUF František
MORJAKOVÁ Helena
OROSZOVÁ Helena
PALECKO Jozef
PUDLEINEROVÁ Zlatica
SCHURGEROVÁ Viera
SOKOLOVSKÁ Amalia
SOTÁK Jan
SIMOVÁ Emília
SVEKUŠ Andrej
TIMKOVÁ Helena
TROJCÁKOVÁ Helena
VARGOVÁ Helena
WEISEROVÁ Viera
DŽURŇÁKOVÁ Mária
VALDEROVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
127 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: III.F
Odbor: trojročné štúdium absolventov
stredných škôl
večerná forma
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: III.CH
Odbor: trojročné štúdium absolventov
stredných škôl
diaľková forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BECOVÁ Beáta
FRANKOVÁ Lydia
JAŠEKOVÁ Valéria
KAŠKOVÁ Jolana
KEHLOVÁ Katarína
KORDíKOVÁ Emilia
KRACUNOVSKÁ Agnesa
MAGULOVÁ Janka
PETROVÁ Kvetoslava
PIROŠKOVÁ Helena
POKOŽELCOVÁ Alena
POPOVCOVÁ Marta
REMÁCOVÁ Marta
SZELESOVÁ Bernardína
SOTÁKOVÁ Marta
ŠLAcKÁ Gabriela
ŠTEFKOVÁ Marta
ŠVIHUROVÁ Eva
ZEMBIAKOVÁ Anna
ŽALOBINOVÁ Mária
ŠKOLSKÝ ROK 1980/1981
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: III.H
Odbor: trojročné štúdium absolventov
stredných škôl
diaľková forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
CIHANOVÁ Viera
ĎURINA Vladimir
ERDÉLYI Július
FIRDOVÁAnna
GARDECKÁ Magdaléna
GERGELOVÁ Mária
HANDLOVICOVÁ Daniela
HORŇÁKOVÁ Cecília
JAKUBCOVÁ Anna
KARDOŠOVÁ Marta
KAŽIMiROVÁ Viera
KOLESÁROVÁ Mária
KUHNOVÁ Vieroslava
MADEJOVÁ Ol'ga
PAJTASOVÁ Eva
PAPIERNIKOVÁ María
PAVLÍKOVÁ Jaroslava
PETRíKOVÁ Bernardina
SABOVÁ Anna
STANCíK Igor
STULAKOVÁ Marta
SZEZECZINOVÁ Zuzana
TOMKOVÁ Mária
ZLAcKÁ Emilia
ZLATO H LAVÁ Jana
BACOVÁ Marta
CSAJKOVSKÁ Alžbeta
CONDOVÁ Mária
HAUSOVÁ Katarína
HAVASI Jozef HRONCOVÁ Viera
CHNAPKOVÁ Mária
IRCHA Štefan
KACUROVÁ Katarína
KÁROLYIOVÁ Mária
KRANKILLOVÁ Mária
KÓNIGOVÁ Mária
LEŠŠOVÁ Jolana
LUKÁC Marián
PANKUCHOVÁ Margita
RIECICKÁ Mária
ROZLOŽNIKOVÁ Lydia
SEKERCOVÁ Anna
ŠUJANOVÁ Zlatica
UUCNÁ Mária
ŽECIKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
128 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: Marta POLLÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Katarína WAWREKOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: administratíva a sekre-társke práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
BRTAŇOVÁ Anna
CSONKOVÁ Darina
CAJKOVÁ Eva
CORBOVÁ Beáta
FECKOVÁ Lydia
FORGÁCOVÁ Silvia
HOJNÁ Lubica
HRiBOVÁ Vlasta
HRUBÁ Zdeňka
HRUŠOVSKÁ Tatiana
JAKLOVSKÁ Edita
KREKOVÁAnna
KROKOSOVÁ Katarína
KRUTÁKOVÁ Iveta
USKA Jan
MAJOROSOVÁ Lubica
MATUSZÁKOVÁ Helena
MIGLESOVÁ Iveta
NOSÁLOVÁ Dagmar
ONDOCKOVÁ Eva
PASTERNÁKOVÁ Katarína
POPIKOVÁJana
POSPISOVÁ Lenka
SABOLOVÁ Katarína
SAPAROVÁ Jitka
SEN KYOVÁ Valéria
SLUGEŇOVÁ Dana
SMRČOVÁ Mária
SULíROVÁ Beáta
SVOREŇOVÁ Jana
ŠOFRANKOVÁ Vera
TEREFENKOVÁ Jana
TLUMAČ Zlatomír
URAMOVÁ Anna
VAJDOVÁ Monika
VAŇOVÁ Edita
VARGOVÁ Ivana
VAVRÁKOVÁ Viera
ANTOŠIKOVÁ Beáta
AUEROVÁ Katarína
BACHMANNOVÁ Darina
BALÁŠOVÁ Ingrid
CIMERMANOVÁ Ludmila
CZITTELHOFEROVÁ Ingrid
ČECHOVÁ Alena
DORUŠINCOVÁ Margita
ĎUGOVÁ Lýdia
ELlZEUŠOVÁ Katarína'
HAJDUOVÁAnikó
HULOVÁJana
HUŽVÁROVÁ Jarmila
IGNÁCIOVÁ Darina
KISBODNÁROVÁ OI'ga
KONDÁŠOVÁ Helena
KOTULlČOVÁ Beáta
KREŠÁKOVÁ Eliška
LENÁRTOVÁ Drahomíra
LiŠKOVÁ Anna
PÁVOLOVÁ Mária
REPKOVÁ Daniela
RIDARČIKOVÁ Dana
STAŇOVÁ Ludmila
STRičlKOVÁ Iveta
SZILVÁSIOVÁ Zuzana
ŠIMČOVÁ Daniela
ŠípOŠOVÁ Dagmar
ŠKAPINCOVÁ Iveta
ŠVÁBYOVÁ Petronela
TIRPÁKOVÁ Terezia
VÁCLAVIKOVÁ Iveta
VAŇKOVÁ Monika
VASSOVÁ IIdikó
VIETORISOVÁ Dana
VRBOVÁ Jolana
ZELINOVÁ Danka
ZEBIKOVÁ Silvia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
129 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: Jozef BARTA
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Vojtech RITZKO
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BAČOVÁ Monika
BANDREOVÁ Angela
BEEROVÁ Kvetoslava
BIEŠČADOVÁ Viera
BLlŠKOVÁ Viera
CEHELNíK Ladislav
ČAMAJOVÁ Božena
FERENC Jaroslav
HARVANOVÁ Jana
HOLÁKOVÁ Iveta
HREBEŇÁROVÁ Lydia
HROMJÁKOVÁ Anna
HVIZĎÁKOVÁ Viera
KAŠKOVÁ Marta
KLUČÁROVÁ Mária
KOLLÁROVÁ Janka
KOSTRABOVÁ Eva
KOZÁK Peter
LEHOCKÁ Gabriela
LEHOTSKÁ Alena
MAZAGOVÁ Jana
PETROVÁ Kamila
RIGANOVÁ Renáta
RUZBACKÁ Matilda
SEMANOVÁ Gabriela
SISÁKOVÁ Vlasta
ŠAFRÁNKOVÁ Gabriela
ŠANDALOVÁ Viera
ŠÁNTOVÁ Anna
ŠIMONOVÁ Eva
ŠLOFFOVÁ Oľga
ŠLOSÁROVÁ Iveta
ŠVANDOVÁ Zuzana
TREBUNOVÁ Renáta
TURÓCIOVÁ Zuzana
URBAN Peter
VANKOVÁ Daša
VARGOVÁ Tatiana
BALÁZSOVÁ Alica
BÁSTHYOVÁ Agnesa
BOHÁCSOVÁ Agnesa
BÓSZÓRMENYIOVÁ Gabriela
CZERANKOVÁ Katarína
ČIZMADIAOVÁ Ibolya
ELEKOVÁ Katarína
FECSKEOVÁ Eva
FEHEROVÁ OI'ga
FEKEOVÁ Mária
GERIOVÁ Helena
GEREŠI Pavol
HARASTIOVÁ Alžbeta
HORNČIKOVÁ Margita
JÁGEROVÁ Helena
JUHÁSOVÁ Natália
KANÓCOVÁ Valéria
KATRINČÁK Teodor
LACKOVÁ Anna
LECHNEROVÁ Iveta
LUČKAIOVÁ Edita
MATYIOVÁ Etela
MÁTEOVÁ Ildikó
NAGYOVÁ Marcela
PÁSZTOROVÁ Eva
PERHÁCSOVÁ Mária
RÁCZOVÁ Alica
RUDAŠOVÁ Gizela
ŠípOŠOVÁ Judita
SZABÓ František
SZABÓOVÁ Monika
TAKÁCSOVÁ Alžbeta
TOMORYOVÁ Judita
TRÓJOVÁ Eva
VILÁGI Imrich
ZEBIKOVÁ Priška
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
130 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: l.G
Odbor: výpočtová technika a spracovanie
informácií denné štúdium
Triedny profesor: Tatiana ADAMCOVÁ
Trieda: II.F
Odbor: výpočtová technika a oracovanie
informácií
denné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BIČOVÁ Ivana
BUKOVINA František
CSUTORÁSOVÁ Klára
DEMČÁKOVÁ Mária
EBREY Jozef
FILIPOVÁ Terézia
FURIMSKY Peter
GÓRČÓŠ Gejza
GRIVALSKÁ Viera
HUDAČKOVÁ Rozália
JENČOVÁ Alena
KALANOVÁ Helena
KÁSSOVÁ Helena
KiŠ-TÓTHOVÁ Viola
KMECOVÁJúlia
KOČAN Jozef
KOČAN Pavel
KOKORĎÁK Štefan
KRENDZELÁKOVÁ Mária
LECÁKOVÁ Mária
LEŠKOVÁ Nataša
MAGYAROVÁ Lýdia
MÁTEOVÁ Vilma
MAŤAŠOVSKÁ Veronika
MOLNÁR Štefan
NAGYOVÁ Elvira
OGURČÁKOVÁ Alica
RUZINSKY Juraj
STAJSKOVÁ Anna
SZABÓ František
SZEGIOVÁ Kornélia
TUDJOVÁ Edita
VERNEROVÁ Valéria
VNENČÁKOVÁ Anna
ZUPKOVÁ Iveta
ŽEC Rastislav
KRÁLOVSKÁ Otília
HARBUĽÁKOVÁ Anna
URBANČIK Peter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
AZARIOVÁ Valéria
KRIKOVÁ Zuzana
ČVERČKO Zdeno
ČENČARIKOVÁ Viera
ČIČÁKOVÁ Soňa
ČITBAJOVÁ Valéria
DZURIK Ján
GORCSOS Eugen
GOMBÁR Miroslav
HANČÁROVÁ Vlasta
HARBUĽÁK Štefan
HORNYÁKOVÁ Zuzana
JINDRA Jiri
KÁDAR Juraj
ROSENBERG Róbert
JUREČKOVÁ Mária
MAJERNIKOVÁ Marta
NAGYOVÁ Edita
GRABANOVÁ Miluša
PASZULYKÁSOVÁ Mária
RAKOŤAIOVÁ Beáta
RICHNAVSKÁ Mária
LIPOVÁ Mária
SEMANOVÁ Eva
SZOVÁKOVÁ Alžbeta
SIVÁKOVÁ Erika
TÓTH Gejza
TROCHEA Ján
TRÓJOVÁ Erika
UHRiNOVÁ Alžbeta
VAJSOVÁ Lubica
VÁRADY Ladislav
VASIL Miroslav
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
131 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: V.A
Odbor: všeobecná ekonomika rečerná forma
štúdia
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: V.C
Odbor: všeobecná ekonomika večerná forma
štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BAJUSOVÁ Jozefína
CSOMAJOVÁ Henrieta
ČABALOVÁ Natália
HOFFMANOVÁ Anastázia
JANIČOVÁ Vlasta
JUHÁSZOVÁ Marta
KOLLÁR Milan
KOTIKOVÁ Mária
MACKOVÁ Milada
MATUSÁKOVÁ Magdaléna
PATZOVÁ Anna
PROKOPOVÁ Margita
RÁNOVÁ Darina
STRAHURSZKÁ Eva
SIMONOVÁZuzana
TOMČíKOVÁ Mária
TOMKOVÁ Magdaléna
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.B
Odbor: všeobecná ekonomika večerná forma
štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BÁRTFAIOVÁ Eva
BEEROVÁ Alica
BENČKOVÁ Zlatica
CSOPOVÁ Katarína
DIBĎÁKOVÁ Alžbeta
DOBRÁNSKA Želmira
DOLlNSKÁ Eva
DROPPOVÁ Ludmila
FANČALSKÁ Eva
GYORIOVÁ Anna
JAKUBOVÁ Kornélia
JANITOROVÁ Terézia
KIRÁLYOVÁAgáta
KISELYOVÁ Mária
KITTOVÁ Silvia
MELICHÁREKOVÁ Albina
PETRÁKOVÁ Alžbeta
POKORNÁJana
SMREKOVÁAnna
SMREKOVÁ Anna st.
SVIATKOVÁ Bernardina
SOLTYSOVÁ Helena
BUHLOVÁ Katarína
CZETO Alila
DUNAYOVÁ Eva
ELEKOVÁ Eva
HORVÁTHOVÁ Magdaléna
KOZOVÁ Alena
KROPOVÁ Jozefina
LESTÁNOVÁ Mária
LUPTÁKOVÁ Bernarda
MAKOV Á Alžbeta
MIRDALIKOVÁ Dana
PAPPOVÁ Judita
PATAKYOVÁ Anna
PENTÁKOVÁ Ružena
RÁCZOVÁ Eva
ROZNEROVÁ Jana
VASILOVÁ Irena
VRÁBLOVÁZdeňka
TOROKOVÁ Nadežda
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
132 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: JUDr. Ladislav WEBER
Trieda: V.D
Odbor: všeobecná ekonomika diaľková forma
štúdia
Triedny profesor: JUDr. Ladislav WEBER
Trieda: V.E
Odbor: všeobecná ekonomika diaľková forma
štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
BALENTOVÁ Anna
BARTOVÁ Jarmila
BIZOŇOVÁ Marta
BOSÁ Jana
DOLlŇÁKOVÁ Boženka
ĎURMANOVÁ Anna
GABEROVÁ Alžbeta
IVANČOVÁ Danica
KELLEMESOVÁAnna
KOČAROVÁAlena
KOVALOVÁ Margita
KRAVECOVÁ Alena
LACOVÁ Mária
OBSITOSOVÁ Jolana
PIGOVÁ Gizela
PUSKÁROVÁ Mária
PUZDEROVÁ Marta
RAPAVÁ Katarína
SKOPÁROVÁ Bernadeta
TELEHANIČOVÁ Alena
VADÁRYOVÁ Eva
VAVRINEKOVÁ Anna
VIKTORINUSOVÁ Jana
DROPPOVÁ Vlasta
GASPAROVÁ Emília
HUDÁKOVÁ Mária
BABUSČÁK Ján Viliam
BONČIK Jozef
ČERVENÁ Daniela
ELlASOVÁ Mária
VINCLÉROVÁ Anna
HÁJIČKOVÁ Soňa
HAVRILOVÁ Ružena
HORVÁTHOVÁ Magdaléna
HUDÁKOVÁ Alžbeta
KARDOSOVÁ Magdaléna
KARNISOVÁ Božena
KOLESÁROVÁ Anna
KROKOVAIOVÁ Ružena
KUKRÁKOVÁ Ružena
KUZMIAKOVÁ Anna
HARČARIKOVÁ Marta
MARGICIN Milan
MARTINIAKOVÁ Mária
MRVOVÁ Terézia
PISKOVÁ Rozália
POPíKOVÁ Božena
PRIBILOVIČOVÁ Eva
SABOVÁ Anna
SASÁKOVÁ Anna
SMARŽIKOVÁ Mária
STRAKOVÁ Magdaléna
IMRICHOVÁ Helena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
133 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1981/1982
Triedny profesor: Ing. Terézia CHOVANCOVÁ
Trieda: III.N
Odbor: všeobecná ekonomika trojročné
štúdium absolventov stredných škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
BARTHOVÁ Jana
CSÁJIOVÁ Mária
DORÁKOVÁ Mária
DRABOVÁ Mária
HAJDUKOVÁ Margita
HIRESOVÁ Tamara
HRUSKOVÁ Anna
HUOÁKOVÁ Anna
HURBANOVÁ Daniela
KANDA Viktor
LESKOVÁ Lenka
MIKOVÁAnna
MURANSKÁ Judita
PETROVÁ Mária
STEHLIKOVÁ Marcela
SÝKOROVÁ Zuzana
SUSKOVÁ Eva
VILČEKOVÁ Nella
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
134 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Magdaléna FEČKOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: 63-33-6 administratíva a sekretárske
práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
BAD IAR Pavol
BEDNAROVÁ Adriana
BlÄŽO Boris
BOCKOVÁ Dana
BRÓSTLOVÁ Mariana
CAPULlČOVÁ Zuzana
CZESCZICKÁ Viera
FILlPOVIČOVÁ Renáta
GAJDOSOVÁ Zuzana
GIDUCZOVÁ Alena
HANUSOVSKÁ Milena
HAVELOVÁAgnesa
HORVÁTH Peter
HVIŽDÁKOVÁ Lubica
JEVICKÁ Iveta
KÁSOVÁ Eva
KISIDAIOVÁ Silvia
KOMJÁTIOVÁ Monika
KUDLÁČOVÁ Beáta
LAKATOS Ladislav
LANíKOVÁ Iveta
LIPTÁKOVÁ Viera
MIHALIKOVÁ Eva
MRÁZOVÁ Jolana
NAĎOVÁ Pavlína
NEUVIRTHOVÁ Beáta
PALFIOVÁ Agáta
PASTERNÁKOVÁ Danka
PETRíKOVÁ Jana
PIPOLYOVÁ Ružena
RITZKOVÁ Katarína
SLUGEŇOVÁ Jana
SVETOVÁ Eva
SZAKÁCSOVÁ Jana
STRBOVÁ Paula
SVANDOVÁ Jarmila
TURČANOVÁ Barbora
VÁCLAVíKOVÁ Stefánia
VARGOVÁ Mária
VARGOVČÁKOVÁ Mária
VRÁBLOVÁ Iveta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
DANKOVÁ Gabriela
DUBINSKÁ Erika
FEJERČÁKOVÁ Janka
GERČÁKOVÁ Zdenka
GRILLlOVÁ Lydia
HELDÁKOVÁ Alena
HUDÁKOVÁ Iveta
JASEČKOVÁ Ivana
KAČMÁROVÁ Agáta
KOLlBÁROVÁAnna
KORLOVÁ Ludmila
KOVALOVÁ Amália
KSEŇÁKOVÁ Jolana
MALlNIČOVÁ Danka
MANČÁKOVÁ Iveta
MÁRTONFIOVÁ Katarína
MÉSZÁROSOVÁ Eva
MIHALÁKOVÁ Valéria
MICHELOVÁ Hedviga
MRÁZOVÁ Alena
NEUGEBAUEROVÁ Viera
PÁLFYOVÁ Iveta
PANCURÁKOVÁ Jana
PAŽICKÁ Silvia
RUSNÁCZYKOVÁ Henrieta
SABOLOVÁ Eva
SMEREKOVSKÁ Ida
SOPKOVÁ Iveta
SVOBODOVÁ Jana
SČERBÁKOVÁ Alena
SI MČÁKOVÁ Viera
STEFANIKOVÁ Mária
STURÁKOVÁ Monika
TURCSÁNYIOVÁ Mária
UGRÓCZIOVÁ Beáta
VARGOVÁ Eva
VATTAIOVÁ Regina
VRBOVÁ Jana
WAWREKOVÁ Monika
ZALCEROVÁ Monika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
135 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
Triedny profesor: Ing. Magdaléna BRUŇANSKÁ
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Agnesa RUŽOVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika vnútorny
obchod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
BALLOVÁ Valéria
BALUSESKULOVÁ Zita
BANíKOVÁ Dana
BARBIERIKOVÁ Kamila
BETUSOVÁ Marieta
BODICKÁ Tatiana
ZELEŇÁKOVÁ Tatiana
DOBROViČOVÁ Danka
DUSOVÁ Magdaléna
DZIAKOVÁ Beáta
HOLKO Peter
CHALACHAN Mikuláš
JERGOVÁ Valéria
JURIKOVÁ Soňa
KECEROVÁ Dagmar
KEREKESOVÁ Eva
KIMLEROVÁ Mária
KLlNGOVÁ Milena
KUZMOVÁ Mária
KOŽEJOVÁ Mária
MAGEROVÁ Iveta
MASLAŇÁKOVÁ Soňa
MISLEJOVÁ Lubomíra
MOLNÁROVÁ Galina
ONDERKOVÁ Mária
PALENČÁROVÁ Ol'ga
PILLÁROVÁ Dana
RUDIKOVÁ Eleonóra
RUŽIČKOVÁ Alica
SiLESOVÁ Dagmar
SPISÁKOVÁ Zdenka
SROKA Juraj
SČERBÁKOVÁ Iveta
SKRAKOVÁ Jana
SVÁBOVÁ Agáta
TIMKO Štefan
TÓTHOVÁ Slavka
VAŇUSOVÁ Lubica
VADASOVÁ Jana
VILMANOVÁ Iveta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BASOVÁ Judita
BERTÓKOVÁ Katarína
BODNÁROVÁ Katarína
BOKROSOVÁ Sylvia
COVEKOVÁ OI'ga
ČEPEJOVÁ Jolana
DIEOVÁ Monika
EOTVOSOVÁ Helena
HORKAYOVÁ Marta
HORVÁTHOVÁ Katarína
ILKOVÁ Katarína
JANKOViČOVÁ Judita
JESTREBSKÁ Mária
KISS-TÓTHOVÁ Erika
KOČISOVÁ Jolana
KÓRKOVÁ Valéria
KUCIBÁNOVÁ Magdaléna
KURUOVÁ Eva
MARGÓCZIOVÁ Zita
MÁTYUSOVÁ Angela
MÓRICZOVÁ Mária
OROSZOVÁ Anastázia
PÁLOVÁ Eva
PÁPAYOVÁ Alžbeta
SZANYIOVÁ Melinda
SOLTÉSZOVÁ Katarína
STANKOVÁ Erika
SZACSKOVÁ Gabriela
SZAKÁCSOVÁ Eva
SZATMÁRIOVÁ Flóra
SZOGEDIOVÁ Erika
ŠALLAIOVÁ Sarlota
TÓTHOVÁ IIdikó
TÓTHOVÁ Mária
TÓTHOVÁ Oľga
VASSOVÁ Valéria
ZSEBIKOVÁ Erika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
136 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
Triedny profesor: Ing. Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: I.G
Odbor: 63-06-6 výpočtová technika a
spracovanie informácii denné štúdium
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: III.N
Odbor: 63-01-6 všeobecná ekonomika,
trojročné štúdium absolventov stredných škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ALE'l:YOVÁ Jana
ANGELOViČOVÁ Sabina
BAKAJSA Ján
BÁSTI Roman
BODENLOSOVÁ Magdaléna
ČARNÁ Luboslava
ČiERNIKOVÁ Iveta
ČUPROVÁ Jitka
DUSINSKÁ Eva
FILIPOVÁ Anna
GAJDOSOVÁ Dáša
GERIOVÁ Agnesa
GULYÁS Pavol
HALÁSZ Ervin
HRVOLOVÁ Miriam
CHALACHANOVÁ Nataša
IHNÁTOVÁ Mariana
JURUSOVÁ Iveta
KAROLOVÁ Yveta
KATONOVÁ Tatiana
KIRAL-VARGA Vlastimil
KURIMSKÁ Mária
LAKATOSOVÁ Silvia
MAGDA Štefan
MAJCiNGEROVÁ Adriana
MiČKOVÁ Eva
MINČIČOVÁ Darina
PALOČKO Vladimir
RÁC Miroslav
SABOVÁ Jana
SEMANOVÁ Mária
SCHUSTEROVÁ Zuzana
SOBEK Lubomir
SURÁNYIOVÁ Iveta
VASKOVÁ Iveta
VÁPENIK Ján
VÁRADYOVÁ Beáta
ZÁBOJOVÁ Iveta
ZELENY Miroslav
BEŇOVÁ Jolana
FEDOROVÁ Jana
FRANKOVIČOVÁ Alena
HAJUSKOVÁ Margita
HUSTÁTYOVÁ Helana
KARČÁKOVÁ Anna
KOZMANOVÁ Eleonóra
MAĎAROVÁ Katarína
MATISOVÁ Alžbeta
MEŇOVSKÁ Gabriela
NAGYOVÁ Katarína
NAHAJOVÁ Margita
POPOViČ Michal
SMOLEJOVÁ Zlatuša
SOPKOVÁ Viera
STRAVKOVÁ Viera
TKÁČOVÁ Sonja
TOPOLČÁNIOVÁ Bernardina
VEISEROVÁ Darina
VOJNOVÁ Gabriela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
137 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
Triedny profesor: Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: V.A
Odbor: všeobecná ekonomika večerná forma
štúdia
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.B
Odbor: všeobecná ekonomika večerná forma
štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BALOČKOVÁ Marta
BEEROVÁ Izabela
BUGOSOVÁ Jolana
ČERVEŇÁKOVÁ Magdaléna
GOMBOSOVÁ Magdaléna
GREGOVÁ Agnesa
GREGOVÁ Eva
GURČIKOVÁ Terézia
HALGASOVÁ Daniela
KALAFUTOVÁ Katartina
KIMÁKOVÁ Viera
KOSČOVÁ Anna
KRISKOVÁ Anna
KUKUČKOVÁ Kvetoslava
LUKÁČOVÁ Anna
MAŇOVÁ Alena
NOVÁKOVÁ Miroslava
ORHALMIOVÁ Helena
SEMANOVÁ Agnesa
SEvčíKOVÁ Anna
SOLCOVÁ Mária
STIEBEROVÁ Marta
UHLlAROVÁ Libuša
VARGOVÁ Marcela
BIROSOVÁ Mária
BUČKO Anton
BUJNOVSKÁ Anna
ČIRČOVÁ Alena
FICERIOVÁ Ružena
FOLKOVÁ Tatiana
GAZDOVÁ Božena
GOLENYOVÁ Darina
SOKOLOVÁ Monika
HERHOVÁ Eva
JUCKOVÁ Mária
KOČISOVÁ Alena
KRÁČALOVÁ Desanka
MARKOViČOVÁ Mária
MOLNÁROVÁ Ladislava
SKORPILOVÁ Zora
SANISLOVÁ Edita
PETRíKOVÁ Nadežda
POlÁČKOVÁ Dagmar
POVAžANOVÁ Mária
SLOVENKAIOVÁ Ludmila
KISSOVÁ Zuzana
TÓTHOVÁ Zuzana
VARGOVÁ Edita
ŽIHLAVNIKOVÁ Emilie
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
138 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.D
Odbor: všeobecná ekonomika diaľková forma
štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BAKAJSZOVÁ Marta
BIENENFELDOVÁ Daniela
GALlSINOVÁ Daniela
BZIK Milan
CIGANKOVÁ Katarína
DUDÁSOVÁ Gizela
HERICHOVÁ Anna
FANTAZiROVÁ Mária
KAČMÁROVÁ Mária
KALAFOVÁ Mária
KISSOVÁ Eva
KOLÁROVÁ Lubica
KOLESÁROVÁ Darina
KUDLÁČOVÁ Vlasta
MASTILIAKOVÁ Magdaléna
POCHYBOVÁ Gabriela
PRIATELOVÁ Marta
SOTÁKOVÁ Anna
SIVÁROVÁ Beáta
SUSŇÁKOVÁ Alica
TURCSÁNYIOVÁ Tamara
TURČIKOVÁ Katarína
KORMOSOVÁ Anna
ATYAFIOVÁ Erika
SOLCOVÁ Ol"ga
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
139 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
Triedny profesor: Marta POLLÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Dagmar BETlNOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: administrativa a sekre-társke práce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
AMBRISKOVÁ Valéria
BACSÓOVÁ Judita
BACHLEDA Peter
BUDAYOVÁ Mária
ČIŽMÁROVÁ Jana
DANKO Ondrej
DENESOVÁ Mária
DORČÁKOVÁ Viera
HARASZTIOVÁ Gréta
HAWRYLUKOVÁ Ivana
HOLKOVÁ Marta
HUDÁKOVÁ Viera
KAPURIKOVÁ Mária
KRATOCHViLOVÁ Mária
KLlMOVÁ Eva
KRISTANOVÁ Jarmila
LACHEROVÁ Ludmila
LES KOVÁ Alžbeta
LIPTÁKOVÁ Tatiana
LUKÁCSOVÁ Anna
MRAZOVÁ Ingrid
NAGYOVÁ Alica
NIČOVÁ Janka
PALGUT Miroslav
PIEKAROVÁ Renáta
RADÁČIOVÁ Stefánia
ROGOZINSKY Vojtech
SCHURGEROVÁ Heide
SZABÓ Ernest
STOFANOVÁ Monika
STOLCZOVÁ Beáta
STOLLMANN Ladislav
TÓTHOVÁ Jana
TARHANIČOVÁ Eva
BARTÓKOVÁ Edita
BREUEROVÁ Beáta
CIPSEROVÁ Renáta
CZITTELHOFEROVÁ Hildegard
ČARNÁ Alena
DUDIČOVÁ Viera
FRANKOVÁ Jarmila
GODOČIKOVÁ Anna
HAJSTEROVÁ Viera
HLAVÁČOVÁ Adriana
HORŇÁKOVÁ Regina
IVANOVÁ Slávka
JAKABOVÁ Renáta
JANOČKOVÁ Jana
JURKOVÁ Margita
KOSTKOVÁ Magdaléna
KOVÁČOVÁ Iveta
KRAUSOVÁ Zdenka
KROKOSOVÁ Ludmila
KUNZOVÁ Zuzana
LAPKOVÁ Jarmila
MIKLOSITSOVÁ Iveta
MOGYORÓSIOVÁ Gizela
NAGYOVÁ Monika
PETROViČOVÁ Jana
PROHIROVÁ Eva
SCIRANKOVÁ Anna
SEMANCOVÁ Mária
SEMBEROVÁ Gabriela
SIRKOVÁ Alena
STERCZOVÁ Kvetoslava
SZABOVÁ Marta
SALÁTOVÁ Luboslava
SVÁBOVÁ Iveta
TAKÁČOVÁ Jozefina
VENGRiNOVÁ Soňa
ZAGOROVÁ Iveta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
140 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
Triedny profesor: Bernard DOVAL
Trieda: IV.C
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Eva HORVÁTHOVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BABJAKOVÁ Hedviga
CSATLÓSOVÁ Zuzana
DAMANKOS Miroslav
EPERJESIOVÁ Erika
FILIPOVÁ Jana
HAN KOVÁ Janetta
HARČOVÁ Renáta
HORVÁTHOVÁ Dana
HRIVNYÁKOVÁ Zlata
KARAMANOVÁ Judita
KARCHŇÁKOVÁ Zuzana
KISIDAYOVÁ Kamila
KOSIČANOVÁ Jarmila
KOVÁČOVÁ Eva
KÓVEROVÁ Jarmila
KRAvčIKOVÁ Jana
LACHOVÁ Jana
MACKEJOVÁ Anna
MAJOROVÁ Silvia
MOLNÁROVÁ Edita
NIČOVÁ Magdaléna
NOVÁK Igor
RUSNÁKOVÁ Zuzana
SEDLÁKOVÁ Eva
SPISÁKOVÁ Katarína
SZANTÓOVÁ Gabriela
SZÁNTOVÁ Iveta
SLANGOVÁ Gabriela
TISCHLEROVÁ Erika
TÓTHOVÁ Zuzana
URBANOVÁ Eva
URBANOVÁ Jarmila
VARGOVÁ Alena
VARGOVÁ Zuzana
ŽIGOVÁ Renáta
BALÁŽOVÁ Blanka
CSEHOVÁ Ildikó
CSICSERIOVÁ Alžbeta
ERDELYIOVÁ Gabriela
FEDÁKOVÁ Katarína
FETYKOVÁ Ol"ga
JABRIKOVÁ Melinda
KENDIOVÁ Silvia
KIRÁLYOVÁ Katarína
KORCSMÁROSOVÁ Valéria
KOVÁCSOVÁ Monika
KOSZTYUOVÁ Alica
KULCSÁROVÁ Eva
KULČÁROVÁ Mária
MAJOROS Jozef
MEGYESIOVÁ Valéria
MIHALIKOVÁ Judita
MOLLNÁR Július
NAGYOVÁ Izabela
NAGYOVÁ Katarína
PÁSZTOROVÁ Regina
PLOUNICKÁ Helena
ŠÉROVÁ Alžbeta
SILÁDIOVÁ Alžbeta
SITÁŠOVÁ Erika
SZUCSOVÁ Katarína
TOMÁŠOVÁ Erika
TAROVÁ Angela
TÓTHOVÁ Valéria
URBÁNOVÁ Magdaléna
ULBRIKOVÁ Laura
OVEGESOVÁ Mária
UVEGESOVÁ Monika
ZÁVODSKÁ Mária
ZSEBIKOVÁ Lenka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
141 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
Triedny profesor: Ľudmila ADAMOVÁ
Trieda: IV.E
Odbor: ekonomika spojov
Triedny profesor: Ing. Hilda KULíKOVÁ
Trieda: I.A-NV
Odbor: sociálno-právna starostlivosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
BAWOVÁ Dana
BEDNARČíKOVÁ Margita
BUJDOSÓOVÁ Eva
DROTÁROVÁ Kristina
DULOVÁ Mária
FERKOVÁ Iveta
GALÁTOVÁ Jaroslava
GALLYOVÁ Iveta
GAMBOŠOVÁ Luboslava
HARVANOVÁ Helena
HILOVSKÁ Lenka
HLOŽEKOVÁ Jana
KALLAYOVÁ Ingrid
KOCIŠOVÁ Dana
KORÉOVÁ Zuzana
KOVÁČOVÁ Mária
NOSÁLOVÁ Milena
OHMANOVÁ Eva
ORSÁGOVÁ Monika
PENYASEKOVÁ Magdaléna
PETERČÁKOVÁ Erika
POPPEROVÁ Monika
REDVAIOVÁ Marta
RIDARČíKOVÁ Erika
ROZMOŠOVÁ Monika
SANISLOOVÁ Jolana
STELMAŠČUKOVÁ Ludmila NIKOLAJEVNA
SZABOVÁ Helena
TAKÁČOVÁ Monika
TURICíKOVÁ Iveta
VARGOVÁ Marta
VAVREKOVÁ Monika
WISLOCKÁ Viera
BENDEROVÁ Otilia
BLlCHOVÁ Mária
BRINDOVÁ Jana
TUTKOVÁ Marianna
CENKEROVÁ Elena
ICHNATOLlOVÁ Zuzana
DERMEKOVÁ Jana
DERŇÁROVÁ Alena
DRÁBOVÁ Helena
DURKÁČOVÁ Jarmila
FARKAŠOVÁ Agáta
TOMČOVČíKOVÁ Jana
GLADISOVÁ Anna
HANULIAKOVÁ Anna
HAJDUCKOVÁ Gabriela
BABINČÁKOVÁ Anna
HENKRICHOVÁ Andrea
KAŠČÁKOVÁ Ivona
KAPUSTOVÁ Alena
KUČERAVÁ Mária
KUŠNíR Ivan
LEŠOVÁAnna
MACíKOVÁ Anna
MAGYAR Július
MAHÚTOVÁ Erika
MAJTÁNOVÁ Renáta
MAŤAŠOVÁ Valéria
MNíCHOVÁ Dana
PAPPOVÁ Alica
PARNAYOVÁ Kamila
POSPíŠIL Mikuláš
PRíSTUPČÁKOVÁ Luba
PUFLEROVÁ Ingrid
SAFKOVÁ Katarína
SERAFINOVÁ Mária
SOTÁKOVÁ Eva
STAŠKOVÁ Mária
ŠESTÁK František
šípošoVÁ Dana
TOROKOVÁ Blanka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
142 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
Triedny profesor: meno v archíve nečitateľné
Trieda: I.B - NV
Odbor: sociálno-právna starostlivosť
Triedny profesor: Michal SEDLÁR
Trieda: I.G
Odbor: výpočtová technika a spracovanie
informácií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
BOVANOVÁ Anna
ČALFOVÁ Viera
DREVENÁ Viera
FROHLICHOVÁ Ingrid
GABÁNIOVÁ Lubica
GALAMB Emil
GALANDOVÁ Mária
GALOVÁ Lubica
GILK Lubomir
GREJTÁKOVÁ Kamila
HAIZEROVÁ Eleonóra
HALKOVÁ Iveta
HENZÉLY Leopold
HREHOROVÁ Iveta
HRIČINOVÁJana
HROMÁ Mária
JANOVSKÁ Monika
JURČO Ivan
KALlVODOVÁ Anna
KOVÁCSOVÁ Monika
KOVÁČIKOVÁ Iveta
KOZLOVSKÁ Luboslava
LEITMANČíKOVÁ Viera
LUKÁCSOVÁ Iveta
LUKOOVÁ Zuzana
MAČÁKOVÁ Beáta
MATISOVÁ Vlasta
PAVLOViČOVÁ Luboslava
RUTTKAYOVÁ Daniela
RYBNICKY Igor
SEM IVANOVÁ Mária
ŠAKOVÁ Iveta
ŠIMČÁKOVÁ Iveta
TIRPÁKOVÁ Eva
TÓTHOVÁ Jolana
TOROK Ladislav
VÁCZIOVÁ Edita
VITKOVÁ Dana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BAŠEVCIN Viktor
BALÁZSOVÁ Katarína
BALLOKOVÁ Zuzana
BARÁTOVÁ Marta
BIRČÁK Peter
BOJčíK Jozef
DUDIČ Peter
ESZÉNYIOVÁ Alžbeta
FARKAŠOVSKÁ Zlatica
GAVUROVÁ Viera
GREIZINGEROVÁ Matilda
GREŠŠOVÁ Daniela
HANČOVÁ Marta
HUDÁKOVÁ Iveta
JOHANOVÁ Eva
KIMÁKOVÁ Helena
KOPASZOVÁ Alica
KYŠELOVÁ Viera
MURíNOVÁ Svetlana
NAŠČÁK Miroslav
NOVÁČEK Miroslav
PÁSTOROVÁ Kristina
PÁSTOROVÁ Miroslava
PIKOVÁ Eleonóra
RÁCZOVÁ Eva
SLOVENKAIOVÁ Katarína
SPAČKOVÁ Marianna
SZABÓOVÁ Adriana
SZATMÁRYOVÁ Monika
TARASOVIČOVÁ Eva
TERPÁKOVÁ Gabriela
TKÁČOVÁ Lubica
TOLVAJOVÁ Mária
TÓTHOVÁ Enikó
ÚRODOVÁAnna
VALKOVÁ Jana
VAVRENEC Pavol
ZJAKOVÁ Viera
ZOLDOVÁ Timea
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
143 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
Triedny profesor: Ing. Juraj ANDREJČÁK
Trieda: II.F
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: V.A - večerná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
ASZTALOSOVÁ Viera
BOCHŇÁKOVÁ Anna
BRIZEKOVÁ Danka
ČERVEŇÁK Ján
DEMETEROVÁ Anna
DEMJANČíKOVÁ Lubica
DUDJAKOVÁ Svetlana
DURKÁČ Imrich
HANČÁROVÁ Viera
HUDÁKOVÁ Iveta
JASKOVÁ Anna
KASPEROVÁ Monika
KATRIŇÁKOVÁ Jarmila
KOSTRABOVÁ Valéria
KOTEREC Marián
KRAJŇÁKOVÁ Emília
MAKAROVÁ Viera
NAĎOVÁ Anna
OMASKOVÁ Danka
OROSZOVÁ Eva
PAPPOVÁ Judita
PASMISINOVÁ Viera
PETRíKoVÁ Alžbeta
PILCOVÁ Mária
PRIBULOVÁ Júlia
RIESOVÁ Eva
SEBÓOVÁ Erika
SIMČÁKOVÁ Mária
STAREKOVÁ Beáta
SMAJDOVÁ Daniela
SOLTÉSOVÁ Lívia
TKÁČOVÁ Ingrid
TRUSCHANOVÁ Renáta
VALENTOVÁ Iveta
VROBELOVÁJana
ZELENAYOVÁ Gabriela
ZOLNOVÁ Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BAREJOVÁ Helena
BUGOSOVÁ Katarína
CINGELOVÁ Anna
DEMKOVÁ Magdaléna
FEČOVÁ Mária
HUDÁK Jozef
HUTKOVÁ Katarína
JAKUBíKOVÁ Viera
KOZEJOVÁ Mária
LASSÁKOVÁ Lubica
LENGYELOVÁ Mária
MAČINGOVÁ Valéria
MAŇO Branislav
MICOVÁ Zdenka
MIZAKOVÁ Helena
NAGYOVÁ Eva
NAGYOVÁ Mária
NOVÁČEKOVÁ Eva
NOVÁKOVÁ Ludmila
ONDERČINOVÁ Eva
PAZICKÁ Edita
PLlCHTOVÁ Božena
SABOLOVÁ Monika
SEMANOVÁ Miriam
SIMOŇÁKOVÁ Mária
SIVECOVÁ Iveta
SMíROVÁ Božena
SVEDOVÁ Jank<l
VALENTOVÁ Zdenka
VAJTUSÁKOVÁ Božena
DUBECKÁ Jarmila
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
144 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
ŠKOLSKÝ ROK 1983/1984
Triedny profesor: Ing. Karol STOJKA
Trieda: V.B - večerná
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Mária HODOROVÁ
Trieda: III.N
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
BÁLINTOVÁ Valéria
BALLOVÁ Alžbeta
BAR BULÁKOVÁ Emilia
BOBALOVÁ Agnesa
CERVEŇÁKOVÁ Ludmila
ČIČOVÁ Viola
DESIATNIKOVÁ Viera
GAJDOSOVÁ Alžbeta
GLAUBICOVÁ Zlatuša
CHOVANOVÁ Helena
JALČOVÁ Alžbeta
KAROLlOVÁ Mária
KEILOVÁ Viktória
KLEMOVÁ Ludmila
KOLLÁRIKOVÁ Tatiana
KOPČÁKOVÁ Marta
KRÁLOVÁ Erika
KUBíKOVÁ Eleonóra
KUSNíROVÁ Iveta
LACKOVÁ Valéria
LI S KOVÁ Anna
MACKOVÁ Eva
MICHALČiNOVÁ Anna
MOVČANOVÁ Ludmila
PROCHÁZKOVÁ Jana
REPÁKOVÁ Iveta
RUSČÁNOVÁ Jana
SOSKOVÁ Alžbeta
SZABOVÁ Mária
TESÁROVÁ Marta
VASKO František
ZVOLÁNEKOVÁ Mária
HAMBALEKOVÁ Magdaléna
ĎURČOVÁ Irena
FUNCíKOVÁ Mária
GAZDíKOVÁ Emilia
HRICZISONOVÁ Mária
KAPRALOVÁ Jana
KEKEŇÁKOVÁ Jozefína
KOZVÁRIOVÁ Gabriela
KRÁLOVÁ Eva
LUČANSKÁ Anna
MOHNACKÁ Magdaléna
OBERLEOVÁ Emilia
PASIČOVÁ Adriana
PASZTOROVÁ Mária
PINČÁKOVÁ Anna
POLÁNYI Juraj
RENDOSOVÁ Ludmila
RYBOVIČOVÁ Anna
S!<ODYOVÁ Marta
TOPOLČANIOVÁ Anna
VESELOVSKÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
145 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Edita GOLDBERGEROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BUBNIAKOVÁ Zdenka
CSÚRIOVÁ Margita
ČERKALOVÁ Lubica
ČERŇANSKÁ Andrea
ČOKYNOVÁ Anna
DELlNA Róbert
DEMJANČíK Štefan
DOLlNIČOVÁ Dana
FEKETEOVÁ Denisa
FEKIAČOVÁ Luboslava
GÁBOROVÁ Zuzana
GONDOLOVÁJana
GULVASOVÁ Gréta
HALÁSOVÁ Slavka
HARASZTIOVÁ Erika
KAPPANOVÁ Iveta
KASENČÁK Ján
KATUNSKÝ Cyril
KUČEROVÁ Miriam
LENGYELOVÁ Mária
LIPTÁKOVÁ Anna
MANDÁKOVÁ Soňa
MAREKOVÁ Renáta
MICHVOCIKOVÁ Jarmila
MRÁZKOVÁ Agáta
ORDOSOVÁ Anastázia
OROSOVÁ Renáta
SABOLOVÁ Margita
SABOLOVÁ Monika
SUČOVÁ Jana
ZEPESIOVÁ Šarlota
SO LCOVA Janka
SVARCOVÁ Iveta
VALKOVÁ Eva
VARGOČKOVÁ Paulina
VOJTKOVÁ Lubica
ZULČÁKOVÁ Martina
ANDREJKOVIČOVÁ Katarína
BALEJčíKOVÁ Anna
BLANÁROVÁ Alena
BLlCHOVÁ Monika
BORDÁŠOVÁ Alexandra
BUCHLOVÁ Eva
ČORBOVÁ Monika
DANČOVSKÁ Kristína
DARIVČÁKOVÁ Helena
ĎORĎÁKOVÁ Dana
DZURBOVÁ Darina
ELIÁŠOVÁ Jarmila
HEŽELOVÁ Ludmila
HLINKOVÁ Jana
HRIADELOVÁ Mária
JAKUBíKOVÁ Janelte
JÁMBOROVÁ Mária
JESENSKÁ Mária
JOSAIOVÁ Daniela
KAČMÁROVÁ Iveta
KELEMENOVÁ Ivica
KENDOVÁ Anna
KÉPESOVÁ Katarína
KUDLEJOVÁ Katarína
KRUPOVÁ Anna
MARCINOVÁ Bibiana
MESKOVÁ Iveta
MODRÁKOVÁ Milena
MIŇOVÁ Tatiana
ORAVCOVÁ Milena
ROLFESOVÁ Renáta
SEMANČíKOVÁ Jana
SIVÁKOVÁ Marta
VESELlNYOVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
146 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Triedny profesor: Margita TARÁŠKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor:
Magdaléna PASTOROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ANDRÁSKOVÁ Ľudmila
AZARIOVÁ Helena
BALLOVÁ Mária
DOBROVIČOVÁ Magda
FRANKOVÁ Otilia
HUDÁKOVÁ Eva
IĽAS Jaroslav
JASAŇOVÁ Ingrid
KOZELOVÁ Viera
MARCIŠOVÁ Viera
MARGITANOVÁ Iveta
MARUŠÁKOVÁ Vlasta
MENYHÉRTOVÁ Slávka
MIŠENČIKOVÁ Margita
MOTYKOVÁ Lenka
NAHAJOVÁ Justína
NÓTOVÁ Valéria
ONDIKOVÁ Katarína
PAČAIOVÁ Zuzana
PAPCUNOVÁ Anna
POLÁKOVÁ Mária
REVÁKOVÁ Zuzana
SEDLÁK Gabriel
SEMSEYOVÁ Zuzana
ŠOLCOVÁ Gabriela
TOMIOVÁ Tatiana
VARGOVČÍKOVÁ Lubica
VERČIMÁKOVÁ Mária
ŽUPOVÁ Iveta
ŽURAVLOV Ronald
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BALÁŽOVÁ Tunde
BÓSZÓRMÉNYIOVÁ IIdikó
BUKUSOVÁ Anikó
CÓVEKOVÁ Lívia
ÉLES Ladislav
FIALKOVÁ Valéria
FUCSKOVÁ Silvia
IVÁNOVÁ Dóra
JÁNOŠDEÁKOVÁ Alžbeta
KIS GÉCZIOVÁ Valéria
KOLLÁROVÁ Iveta
KULCSÁROVÁ Valéria
LIZÁKOVÁ Zuzana
MITROVÁ Edita
MOLNÁROVÁ Iveta
MUSZKOVÁ IIdikó
NOVÁKOVÁ Agnesa
PITÓCKÁ Erika
PRACUOVÁ Eva
RAJCZIOVÁ Valéria
SALLAIOVÁ Monika
SEBÓOVÁ Marta
SOLCZOVÁ Erika
SZABÓOVÁ IIdikó
SZABÓOVÁ Kornélia
SZÁSZIOVÁ Iveta
TAKÁCSOVÁ Judita
TALPASOVÁ Alica
TEREBESIOVÁ Eva
TÓTHOVÁ IIdikó
TROSKOVÁ Angela
TUCAOVÁ Anikó
VARGOVÁ Eva
VEREŠOVÁ Monika
WEISEROVÁ Agáta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
147 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Trierny profesor: Anna SINGEROVÁ
Trieda: IV.E
Odbor: všeobecná ekonomika ekonomika vnútorného obchodu
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BOBÁKOVÁ Katarína
CSÉCSIOVÁ Terézia
DíREROVÁ Margita
DOHÁNYOSOVÁ Gabriela
EŠTOKOVÁ Emília
FEDORCOVÁ Tatiana
FRAŇOVÁ Beáta
GÁBOROVÁ Erika
GAŠKOVÁ Jarmila
GEROČOVÁ Daniela
GURBALOVÁ Viera
HAVIAROVÁ Zlatica
HELLEBRANDOVÁ Izabela
JURKOVÁ Jarmila
KIŠŠOVÁ Eva
KLUCKÁ Dagmar
KOVALČíKOVÁ Monika
KUCHÁROVÁ Michaela
KURTIOVÁ Daniela
LABIČOVÁ Iveta
LACKOVÁ Helena
LIFKOVÁ Eva
LIŠKOVÁ Katarína
LUKÁČOVÁ Božena
MELNIČÁLOVÁ Adriana
MOROVÁ Ružena
MRÁZKOVÁ Erika
NYULÁSZIOVÁ Tatiana
PETROVÁ Marta
SEDLÁČEKOVÁ Jarmila
SPIŠÁKOVÁ Valeria
ŠČERBOVÁ Kamila
TIMKOVÁ Katarína
VRANAIOVÁ Zuzana
ZAHORČÁKOVÁ Mária
ZAHORJÁNOVÁ Iveta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ADAMOVÁ Zdenka
BERKOVÁ Monika
BODZÁSOVÁ Ivana
BURKUSOVÁ Zuzana
ČIZMÁROVÁ Dana
DOLNÁ Viera
FILIČKOVÁ Nadežda
FLORIANČIČOVÁ Eva
GUBASOVÁ Marta
HALÁSZOVÁ Eva
HLIVKOVÁ Iveta
KIRÁLYOVÁ Zuzana
KLEMOVÁ Daniela
KLEMOVÁ Jarmila
KURCIKOVÁ Jana
NEMČÍKOVÁ Iveta
NIGUTOVÁ Monika
PAVELČÁKOVÁ Valentína
PETRIKOVÁ Mária
ROMÁNOVÁ Terézia
ROSTÁSOVÁ Valéria
RUZINSKÁ Agnesa
SCHMIEDLOVÁ Ingrid
SZOBOTOVÁ Viera
SZOPKOVÁ Slávka
SPUNTOVÁ Anna
STARKOVÁ Helena
VALOVÁ Viera
VASIĽÁKOVÁ Viera
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
148 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Triedny profesor: Eva NOVOTNÁ
Trieda: I.G
Odbor: jednoročné denné štúdium absolventov
gymnázií
Triedny profesor: Ing. Agnesa RUŽOVÁ
Trieda: 1.H
Odbor: sociálno-právna starostlivosť,
pomaturitné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
BABARČíKOVÁ Eva
BÁSTI Igor
BOCKOVÁ Janette
CSÍK Alexander
CSOROSZOVÁ Klára
ČAKANOVÁ Mária
EPERJESSYOVÁ Erika
FERENCOVÁ Marta
GAZSlOVÁ Eva
GBÚR Pavol
GELENEKY Jozef
HORVÁTHOVÁ Gerda
IVAN Jaroslav
KAMENICKÝ Dušan
KISS Bartolomej
KLEIN Miroslav
KLEINOVÁ Vlasta
KOSŤOVÁ Mária
KOVAĽDVÁ Gabriela
KRIVÁKOVÁ Anna
LIPTÁKOVÁ Monika
MACEJOVÁ Darina
MACKULiN Miroslav
MÁTH ÉOVÁ Jolana
MISENKOVÁ Mária
MITROVÁ Milina
MOLNÁROVÁ Eva
NÉMETHOVÁ Silvia
RÁCZ Attila
REVÁKOVÁ Eva
RYCHNOVSKÁ Lucia
SEDLÁKOVÁ Eva
SOROKOVÁ Jana
STORINSKÁ Alena
SCHMOTZEROVÁ Erika
URBANČÍKOVÁ Štefánia
VOJKOVÁ Beáta
VARGA Stanislav
VASANIČOVÁ Iveta
BABISOVÁ Beáta
BELAS Peter
LIPTÁKOVÁ Mária
BIRSTEINOVÁ Monika
ČiNČÁROVÁ Alžbeta
ČOREJ Kamil
DANKOVÁ Iveta
DZONGOVÁ Kvetoslava
GAVULOVÁ Agáta
GAZÚROVÁ Oľga
GUTANOVÁ Soňa
HATRAKOVÁ Anna
HLUBEKOVÁ Ivona
HNATKOVIČOVÁ Jana
HOLLMANNOVÁ Gabriela
HRUSTIČOVÁ Darina
ISTOKOVÁ Mária
JACKANINOVÁ Anna
JANOVSKÁ Tatiana
KRAUS Peter
KRISOVÁ Anna
KUCIRKOVÁ Mária
KULČÁROVÁ Andrea
KVAKA Marek
LUKÁČOVÁ Beáta
MÁTYUSOVÁ Eva
MESÁR Peter
NEDZBALOVÁ Mária
NIEDELOVÁ Iveta
OLEXOVÁ Mária
PERZELOVÁ Iveta
ROHAĽOVÁ Marta
ROSKOVÁ Oxana
ROTÁKOVÁ Ingrid
SAXUNOVÁ Jaroslava
SEMÁČOVÁ Iveta
SPISÁKOVÁ Alena
SIBÉNOVÁ Beáta
THURÓCZY Csaba
TÓTHOVÁ Adriana
TOKOLYOVÁ Eva
VAJDOVÁ Mária
VOLÁVKOVÁ Anna
BOJEROVÁ Albína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
149 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Triedny profesor: JUDr. Danka KOVALOVÁ
Trieda: I.CH
Odbor: všeobecná ekonomika denné štúdium
absolventov stredných škôl
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.A, V.A
Odbor: všeobecná ekonomika večerné
štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
BAČISINOVÁ Mája
BALLASCHOVÁ Jana
BENČIKOVÁ Monika
BEREZŇÁKOVÁ Viera
BIROSOVÁ Marta
BORISOVÁ Lenka
BUJŇÁKOVÁ Katarína
CAPOVÁ Danka
ČOPKOVÁ Jozefina
DEDINA Martin
DOBOSOVÁ Iveta
DUPÁKOVÁ Jana
DYKIJOVÁ Dagmar
GIBODA Igor
GONDOVÁ Alena
HERICHOVÁJana
HOLOVÁČOVÁ Mária
HRABČÁKOVÁ Ľubica
HURNÍK Richard
IVANOVÁ Monika
JADVISOVÁ Mária
JURSOVÁ Jana
JURTINUSOVÁ Iveta
KOPCÁROVÁ Viera
KOLESÁROVÁ Emilia
KOLESÁROVÁ Ľudmila
LASSÁKOVÁ Kamila
MATEJOVÁ Lívia
MATISOVÁ Monika
NIČKOVÁ Iveta
PAJKOSOVÁ Adriana
PERHÁČOVÁ Anna
PISCHOVÁ Lydia
REISTETTHEROVÁ Danka
SABOLOVÁ Katka
SARIKOVÁ Mária
SIMKOVÁ Tatiana
SIMONOVÁ Mária
SVÁČOVÁ Ľudmila
TUMOVÁ Stanislava
URBAN Peter
VOROŇÁKOVÁ Ľubica
BRNOVÁ Marta
BURÓCZIOVÁ Marta
ČIZMÁROVÁ Helena
ČULKOVÁ Iveta
DEMKOVÁ Margita
HELFENOVÁ Olina
HRUBÁ Melania
JANKUROVÁ Iveta
JAVORSKÁ Magdaléna
KELBELOVÁ Mária
LAŽÍKOVÁ Elena
LECHNEROVÁ Kristina
MAJDÁK Dionýz
MENYHÉRTOVÁ Mária
PAJOROVÁ Agnesa
SEMANČIKOVÁ Anna
STRUKOVÁ Daniela
SUČKOVÁ Helena
SZAKÁCSOVÁ Alžbeta
ŠPAČKOVÁ Miroslava
TRESOVÁ Mária
VALOVIČOVÁ Katarína
VAŠKO Jozef
VAĽANSKÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
150 | s t r a n a
ŠOLSKÝ ROK 1984/1985
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Triedny profesor: Terézia VEBEROVÁ
Trieda: II.B
Odbor: všeobecná ekonomika večerné
štúdium
Triedny profesor: Ing. Bernardina HUMENíKOVÁ
Trieda: II.C
Odbor: všeobecná ekonomika večerné
štúdium absolventov stredných škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BAČOVÁ Viera
BERTOŠOVÁ Verona
BUJDAŠOVÁ Terézia
CSÁNYIOVÁ Terézia
FECUROVÁ Taňa
FRIGMANSKÁ Anna
KADLECOVÁ Matilda
KOTOČOVÁ Mária
KUBOVÁ Mária
KUZMOVÁ Zuzana
LEFKANIČOVÁ Iveta
MINARIKOVÁ Mária
MIŽÁKOVÁ Beáta
NOVÁČKOVÁ Dana
OBSUTHOVÁ Božena
OROSIOVÁ Magdaléna
PAJOROVÁ Jarmila
PAPPOVÁ Jana
PETRÁŠOVÁ Ivica
PETROVÁ Mária
RYBiČKA Zorosla
SANISLOVÁ Eva
SMOLKOVÁ Valéria
SPiŠÁK Gejza
SPODNIAKOVÁ Alena
STOROŇOVÁ Zita
STOKANIČOVÁ Katarína
SZAKÁCSOVÁ Katarína
ŠiMÁKOVÁ Jana
ŠLOSÁR Pavol
TÓTHOVÁ Katarína
TÓTHOVÁ Valéria
VÁJIOVÁ Klara
VARGOVÁ Orga
ZIGRAJOVÁ Irena
BAŇAS Martin
BARBERIČOVÁ Mária
BAVOLÁROVÁ Eva
BEDNARČIKOVÁ Renáta
BENEDIK Miroslav
BOŠTIKOVÁ Gabriela
FEDOR Miroslav
FORIŠ Jozef
FURIKOVÁ Andrea
GLOVOVÁ Iveta
HRUBÁ Monika
HUGECOVÁ Mária
HULMANOVÁ Iveta
CHMELIAR Peter
KLOPÁČOVÁ Beáta
KOLESÁROVÁ Darina
KOVÁCSOVÁ Katarína
LUKČOVÁJana
MIZAKOVÁ Ingrid
MIŽÁKOVÁ Ludmila
NAGY Gabriel
ONDÁŠOVÁ Iveta
PEŠKOVÁ Svetlana
PINTÉROVÁ Jana
POPIELA Peter
REFEROVIČOVÁ Janka
RUSIŇÁKOVÁ Danka
SEDLÁČKOVÁ Stanislava
TEPLÍKOVÁ Alena
TOMKO Stanislav
VERBA Jozef
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
151 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1984/1985
Triedny profesor: Ing. Bohdan DUDYKEVIČ
Trieda: III.N
Odbor: večerné štúdium absolventov stredných
škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
CSATLOSOVÁ Vilma
ILČINOVÁ Mária
IMROVÁ Iveta
IZOLOVÁ Anna
JUHASOVÁ Janka
KOTOUČKOVÁ Ladislava
MACEJKOVÁ Emilia
MATISOVSKÁ Zuzana
NAJDEK Peter
NÉMETHOVÁ Jela
NAVYENOVÁ Eva
PÁSZTOROVÁ Helena
PINDROCHOVÁ Anna
SABOLOVÁ Anna
SABOLOVÁ Anna
SLÁVIK František
SOKOLOVSKÁ Štefania
TATÁROVÁ Anna
TOBIARČIKOVÁ Mária
TUPTOVÁ Mária
UHRINOVÁ Angela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
152 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
Triedny profesor: Ing. Magdaléna GREGOROVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Darina KOSTRABOVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: všeobecná ekonomika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ANDRUSOVÁ Edita
BAKŠIOVÁ Bibiana
BALOGOVÁ Ingrid
BONKÁLOVÁ Lucia
BORKOVÁ Eva
BREDOVÁ Gabriela
BRUŇANSKÁ Lenka
ČVERČKOVÁ Miroslava
DANKOVÁ Monika
ĎäRĎ Peter
GMITTEROVÁ Hedviga
GREBIČ Dušan
HANÁKOVÁ Etela
HARČÁROVÁ Emília
HLADONIK Jozef
HOLLÁ Soňa
HUDÁK Miroslav
HUŽVÁROVÁ Valéria
JADLOVSKÁ Nataša
KLUCHOVÁ Adriana
KUNCOVÁ Viera
LESAYOVÁ Antónia
MAJOROŠ Jozef
MIZÁKOVÁ Jana
MIŽÁKOVÁ Andrea
MORIAKOVÁ Jana
ONDOVÁ Alena
PALACKÝ Lubomir
POPROCKÁ Katarína
SEKANINOVÁ Mária
SLIVKOVÁ Gabriela
SVOREŇOVÁ Andrea
ŠEBESTOVÁ Mária
ŠOLTÉSOVÁ Eva
TAMPHALDOVÁ Zuzana
TOMKOVÁ Jana
UCHALOVÁ Vlasta
WEISOVÁ Luboslava
AMRICHOVÁ Magdaléna
ANDRESOVÁ Eva
ANĎALOVÁ Mária
BALDYSOVÁ Margita
BEREŽNÁ Dana
BOBALOVÁ Beáta
BODNÁROVÁ Iveta
GAŽOVSKÁ Jana
GUBIEROVÁ Renáta
GUROVÁ Slavomíra
HORVÁTHOVÁ Lydia
HRABINSKÁ Anna
CHLEBOVÁZuzana
JUHÁSZOVÁ Radmíla
JURIKOVÁ Daša
KISOVÁ Katarína
KOZELOVÁ Eva
KROKOSOVÁ Helena
KUBAŠKOVÁ Slávka
KUŠNIERIKOVÁ Matilda
LEHOTSKÁ Drahomíra
LOSOVÁ Iveta
MIHALOVÁ Iveta
MLYNSKÁ Lenka
MOLČÁNIOVÁ Marta
MUDRÁKOVÁ Iveta
PALOVÁ Iveta
PETRUŠOVÁ Štefánia
PICHŇOVÁ Renáta
PiLOVÁ Iveta
PIRCHALOVÁ Lubica
PIRNIKOVÁ Zlata
SELVEKOVÁ Kamila
SORGEROVÁ Iveta
ŠEFČIKOVÁ Zuzana
ŠEŇOVÁ Perla
TOMORIOVÁ Alica
TÓTHOVÁ Jana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
153 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
Triedny profesor: Ing. Želmíra SUČOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Eva KiŠOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
BLAUOVÁ Dana
CACAROVÁ Perla
ČIEF Bohuslav
DANKO Miroslav
DOMONKOŠOVÁ Erika
FABIANOVÁ Beáta
FOGARAŠOVÁ Emília
GAMRÁTOVÁ Marta
GLADIČOVÁ Lubica
HALUŠKOVÁ Gabriela
HEGEDUSOVÁ Anna
HEGEDUSOVÁ Brigita
HORVÁTH Ladislav
HUDOVÁ Jana
KELECSÉNYIOVÁ Iveta
KOZÁK Oliver
LEŠKOVÁ Jana
MARCINOVÁ Ludmila
NOVOTNÁ Tatiana
ŇARJAŠ Milan
ORAVCOVÁ Katarína
OROSZOVÁ Ildikó
ORUŽINSKÁ Anna
PALAŠČÁK Miroslav
PAPUGOVÁ Annamária
PETRUŠOVÁ Beáta
RÁCZOVÁ Beáta
ROHALOVÁ Renáta
SEDLÁKOVÁ Alena
SEMANíKOVÁ Marta
SLOVENKAIOVÁ Zuzana
SZABOVÁ Jarmila
ŠIMČÁKOVÁ Monika
ŠLAUKOVÁ Jarmila
TOMČOVÁ Jarmila
VANTOVÁ Gabriela
VČELOVÁ Dana
ZELEŇÁKOVÁ Zuzana
BÁNYACSKIOVÁ Zita
BENYICZKÁ Karla
BODNÁROVÁ Alica
BODNÁROVÁ Andrea
COMBOSOVÁ Alica
CSÁKÓOVÁ Eleonóra
CZETÓOVÁ Klára
DUNOVÁ Judita
DŽOGÁNOVÁ Viktória
FRIGMANSKÁ Zuzana
GABRIOVÁ Gabriela
GREŠOVÁ Priska
HUDÁKOVÁ Valéria
TOKIOVÁ Ibolya
KASZONYIOVÁ Zuzana
KISSOVÁ Eleonóra
KiŠOVÁ Judita
KORCSMÁROSOVÁ Iveta
MOLNÁROVÁ Gyóngyike
RICZOVÁ Henrieta
RUDASOVÁ Helena
RUDIKOVÁ Alica
SÉLEŠOVÁ Mária
SZABÓ-BARTKOVÁ Eva
SZABÓOVA Mária
SZURÓSOVÁ Kornélia
ŠVÁBOVÁ Margita
TAMÁŠOVÁ Iveta
TROJOVÁ Ibolyka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
154 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
Triedny profesor: Alžbeta WEBEROVÁ
Trieda: IV.E
Odbor: všeobecná ekonomika
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: I.G
Odbor: 63-06-6 VT a SI,
PMŠ - 1-ročné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BÁLINTOVÁ Renáta
BALLOVÁ Zuzana
BALUCHOVÁ Zuzana
BERNÁTHOVÁ Judita
BIALOBOKOVÁ Anna
BUDIKOVÁ Blanka
FILlČKOVÁ Terézia
GEDEONOVÁ Gabriela
HARDOŇOVÁ Renáta
HARDOVÁ Beáta
HUDÁKOVÁ Eva
JASAŇOVÁ Ivana
JUSKOVÁ Mária
KAŇANSKÁ Valéria
KLEINOVÁ Renáta
KONKOLYOVÁ Zuzana
KOŽEJOVÁ Alica
KVOKAČKOVÁ Gabriela
LACKOVÁ Katarína
LUKČOVÁ Monika
MACHALOVÁ Henrieta
MATISOVÁ Mária
MESTEROVÁ Iveta
MITROVÁ Dana
MITROVÁ Jitka
NAGYOVÁ Renáta
OVČARIKOVÁ Zuzana
PISANČINOVÁ Gabriela
POLlVKOVÁ Eva
POPELÁŠOVÁ Marianna
SABOLOVÁ Klaudia
SEMJANOVÁ Iveta
ŠVIRKOVÁ Mária
TAKÁČOVÁ Jana
VARGOVÁ Iveta
VEĽ.ASOVÁ Lea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
ANDREJČÁKOVÁ Elena
BABEJOVÁ Jana
BEŇOVSKÁ Mária
BERECOVÁ Anna
BIKKY Štefan
BODNÁROVÁ Želmira
BOHÁCSOVÁ Melinda
BRATKOVÁ Jana
BUČKOVÁ Slávka
BUTKOVSKY Richard
ČEČKOVÁ Alžbeta
DOBŇÁKOVÁ Ivana
HALÁSZ Csaba
HOVANCOVÁ Jana
IVANOVÁ Janka
ISTÓK Štefan
JAKUBISINOVÁ Emilia
JÁNOSOVÁ Viera
KENDIOVÁ Eva
KOVÁČOVÁ Ludmila
KRÁLOVÁ Ružena
LENGYELOVÁ Eva
LIPTÁKOVÁ Iveta
LUKÁČOVÁ Judita
MAXIMOVÁ Marta
MORAvčíK Zoltan
ORLOVSKÁ Monika
PETRIKOVÁ Gabriela
REMENíKOVÁ Monika
SEMANOVÁ Magbaléna
SZELES Ladislav
SASALA Jozef
SVÁBOVÁ Katarína
URGÁCSOVÁ Terézia
VALKOSÁKOVÁ Jana
VILÁGIOVÁ Iveta
WESSELÉNYIOVÁ Libuša
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
155 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
Triedny profesor: Ľudmila ADAMOVÁ
Trieda: I.H
Odbor: 63-06-6 VT a SI,
MŠ - 1-ročné
Triedny profesor: JUDr. Jozefína ATANASOVÁ
Trieda: I.CH
Odbor: 68-51-6 sociálno-právna strarostlivosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
BABINČÁKOVÁ Alena
BALTÉSZOVÁ Klaudia
BENDIČÁKOVÁ Katarína
ČiŽMÁR Juraj
DZIAKOVÁ Monika
DUGAS Jaroslav
FAZEKASOVÁ Alžbeta
FERENČíKOVÁ Aurora
CARBALLO Reinaldo Gonzales
HRABČÁKOVÁ Eva
HURBAN Lorant
ILČINOVÁ Mária
ILLÉSOVÁ Valéria
KASELOVÁ Milada
KEKEŇÁKOVÁ Dagmar
KOVÁCS Daniel
KUKÓOVÁ Monika
LAZORíKOVÁ Jana
LISOŇOVÁ Mária
LUKÁČIKOVÁ Helena
MAŤASKÁ Iveta
MATYSOVÁ Lubica
MESÁROS Róbert
MOROCHOVIČOVÁ Zuzana
OLÁHOVÁ Judita
ON DER Ladislav
OROSZOVÁ Zuzana
PAPCUNOVÁ Iveta
PIKLOVÁ Darina
RIGÓ Pavol
SARVASOVÁAnna
SCHNITZEROVÁ Eva
SIMKOVÁ Jarmila
SIPKOVÁ Iveta
SUSTROVÁ Janka
TURTÁKOVÁ Anna
VAŇUSANíK Jaroslav
VILMONOVÁ Alexandra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ANTONIČOVÁ Marta
ANTOSOVÁ Erika
BACSOVÁ Beáta
BAČOVÁ Erika
BALÁŽOVÁ Perla
BZOCHOVÁ Eva
ČARŇANSKÁ Eva
ČUKALOVSKÁ Jarmila
DUROVÁ Mária
DZUPINOVÁ Dana
FEDÁK Marián
GELOVÁ Marta
CHOVANCOVÁ Anna
JAKAB Elemir
JAKUBISINOVÁ Viera
JUSČÁKOVÁ Viera
KALlNÁČOVÁ Monika
KASSAI Florian
KASSAIOVÁ Jana
KAZMÉROVÁ Brigita
LAZUROVÁ Mária
LÓRINCZOVÁ Angela
MAJOROSOVÁ Marianna
MISENČíKOVÁ Jana
MUDRA Miriam
OBSITNíKOVÁ Denisa
ONDREJOVÁ Alena
PETRIČKOVÁ Marta
POMPOVÁ Angela
STAN KOVIČOVÁ Jana
SZABADOSOVÁ Tatiana
SUSKOVÁ Renáta
TOMOVÁ Tatiana
TRANGOSOVÁ Daša
VAICOVÁ Alena
ZAJACOVÁ Lubica
ZAVADOVÁ Daša
ŽEMBOVÁ Ivana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
156 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
Triedny profesor: Ľudmila PODRACKÁ
Trieda: V.A
Odbor: večerné štúdium
Triedny profesor: Michal SEDLÁR
Trieda: II.B
Odbor: večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
AMBRISKOVÁ Erika
BABIÁKOVÁ Lubica
BARGEROVÁ Božena
BODNÁROVÁ Sarlota
ČEGINíKOVÁ Mária
DANKOVÁ Eva
DANKOVÁ Margita
DESIATNIKOVÁ Viera
FABIANOVÁ Eva
FEKETEOVÁ Mária
FORGÁČOVÁ Mária
GROŇOVÁ Mária
HORVÁTH Peter
HROMADOVÁ Lubica
HVIZĎÁKOVÁ Anna
CHYTILOVÁ Anna
JURKOVÁ Alžbeta
KALUJOVÁ Anna
KASKOVÁAnna
KERTISOVÁ Eva
KLEIBEROVÁ Eva
KLEMOVÁ Katarína
KOPČÁK Ondrej
KOVALČIKOVÁ Marianna
KUČEROVÁ Mária
KUČEROVÁ Veronika
KUSNíRoVÁ Iveta
MIKULOVÁ Jolana
ROZICKÁ Alžbeta
RUSKAIOVÁ Gabriela
SVEREŇÁKOVÁ Mária
SIMKOVÁ Anna
SUŇAVCOVÁ Eva
SUSTEROVÁ Iveta
TOMKOVÁ Anna
VALENTOVÁ Anna
VANDLÍKOVÁ Tatiana
BALÁŽOVÁ Mária
BILÁ Valéria
CINCULOVÁ Alica
HARVANOVÁ Helena
KIJEVSKÁ Iveta
KOJECKÁ Terézia
MAREKOVÁ Alena
OLEJÁROVÁ Alžbeta
ORAJOVÁ Zuzana
POPOVIČOVÁ Nadežda
RIKKOVÁ Anna
ROSKOVÁ Eva
SOKOLJan
STEFKOVÁ Mária
TELEPOVSKÁ Vlasta
TÓTHOVÁ Anna
VOJAKOVIČOVÁ Eva
VÝHONSKÁ Silvia
WEISZEROVÁ Eva
ŠKOLSKÝ ROK 1985/1986
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: II.C
Odbor: večerné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ANTOŠOVÁ Anna
BODNÁROVÁ Františka
GAŠPÁROVÁ Alžbeta
GAVLÁKOVÁ Emilia
HOLECZYNOVÁ Silvia
KADLECOVÁ Irena
KOVÁČOVÁ Melania
LATYNOVÁ Viera
LAVRINCOVÁ Margita
LENGEŇOVÁ Katarína
LUKÁČOVÁ Alena
MAJANCSIKOVÁ Eva
TARHANIČOVÁ Erika
NINITZ Michal
SEMANOVÁ Ol"ga
SZABÓ Lórant
ŠIŇANSKÁ Mária
VLČEJOVÁAlena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
157 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
Triedny profesor: Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Viera MOLČANYIOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BERNÁTHOVÁ Jana
BiLY Martin
BOHÁČOVÁ Dagmar
ČARNOKÁ Anna
ČERYOVÁ Soňa
ČUTKOVÁ Andrea
DONOVÁ Adriana
DREVENNÁKOVÁ Ivana
GAZDOVÁ Jarmila
GOTIHARDTOVÁ Ingrid
JACKANINOVÁ Gabriela
JUHÁSZOVÁ Beáta
KALAFUSOVÁ Mária
KAPUSTOVÁ Ingrid
KAVEČANSKÁ Kamila
KIMLIČKOVÁ Marcela
KIŠIDAYOVÁ Katarína
KOMiNKOVÁ Alica
KOTELESOVÁ Andrea
KOVEŽDYOVÁ Ludmila
LANGOVÁ Alena
MADAČOVÁ Mária
MRÁZOVÁ Anna
OLEJÁROVÁ Alžbeta
ONDIROVÁ Alena
ROGOSOVÁ Renáta
SEDLÁKOVÁ Zlata
ŠAŠALOVÁAlena
ŠČERBOVÁ Terézia
ŠLOSÁR Martin
TAMPHALDOVÁ Gabriela
TÓTHOVÁ Anna
TOROKOVÁ IIdikó
TRNKOVÁ Viera
VRANAYOVÁ Alžbeta
ŽAKOVÁ Daša
ALMASSYOVÁ Renáta
ANTOŠOVÁ Erika
BIKÁROVÁ Zdenka
CENÁJKOVÁ Anna
DRÁBOVÁ Monika
DRAVECKÁ Renáta
DZUROVÁ Eva
GAŠKOVÁ Eva
JURAJOVÁ Jana
KMECOVÁ Daniela
KOPČOVÁ Janette
KOZMOVÁ Gabriela
KRAJŇÁKOVÁ Mária
KREMPASKÁ Milena
LENGYELOVÁ Beáta
MAJOSTEKOVÁ Jana
NOVÁKOVÁ Andrea
NOVÁKOVÁ Viera
ORLOVSKÁ Eva
PALENČÁROVÁ Monika
PALOVČIKOVÁ Renáta
SOPKOVÁ Dana
SPIŠÁKOVÁ Lívia
SÝKOROVÁ Jozefina
SZOKEOVÁ Monika
ŠiMKOVÁ Alena
TIMKOVÁ Zdena
TKÁČOVÁ Renáta
TOMČOVÁ Eva
VYPUŠŤÁKOVÁ Mária
ZAJONCOVÁ Eva
ŽiDOVSKÁ Janette
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
158 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
Triedny profesor: Ing. Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Katarína WAWREKOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BELÁ Jana
BERNÁTH Pavel
BIČKOŠOVÁ Mária
BODNÁROVÁ Renáta
BOSINIOVÁ Marcela
BUGATOVÁ Andrea
ČEMOVÁ Slávka
FABOVÁ Beáta
GRIGELOVÁ Monika
GRONDŽÁKOVÁ Renáta
HANGÁCSIOVÁ Simone
HRABOVSKÝ Michal
HUBCEJOVÁ Svetlana
JAKUBOVÁ Štefánia
JAN OTKA Marek
KISEĽÁKOVÁ Viera
KĽAČANSKÁ Jana
KRUPOVÁ Katarína
MAČINGOVÁ Iveta
MIKOVIČOVÁ Monika
MIKULOVÁ Želmira
MULlKOVÁ Marta
NEMEŠOVÁ Renáta
ORAVCOVÁ Mária
PAVLIČKOVÁ Jana
PIPTOVÁ Zuzana
PIRNÁKOVÁ Jana
RUDOVÁ Agnesa
SIDORJAKOVÁ Marcela
SKYBA Miroslav
SZERDAHELYIOVÁ Silvia
ŠEBOVÁ Brigita
ŠPEJLOVÁ Anna
ŠVITLEROVÁ Simona
TAKÁČOVÁ Jaroslava
VADRNOVÁ Alena
ŽOLDOŠOVÁ Dana
BARTOVÁ Zuzana
BODNÁROVÁ Alžbeta
BURKUŠOVÁ Lívia
FERENCSIKOVÁ Silvia
FORGÁCSOVÁ Beáta
HEGEDUSOVÁ Ildikó
JAKABOVÁ Anikó
KOCSISOVÁ Katarína
KOVÁCSOVÁ IIdikó
LIPÁNOVÁ Silvia
MOLNÁROVÁ Monika
MOLNÁROVÁ Terézia
ORGOVÁNOVÁ Ibolyka
OROSZOVÁ Monika
PANYKÓ Tibor
POĽÁKOVÁ Erika
PUSKÁSOVÁ Gabriela
SIMONOVÁ Silvia
SITÁŠOVÁ Valéria
ŠUVEROVÁ Mária
TOLCSVAYOVÁ Csilla
VARGOVÁ Valéria
VASILOVÁ Erika
VOJTKOVÁ Zuzana
TÓTHOVÁ Monika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
159 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
Triedny profesor: Ing. Alžbeta VAŠKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Jozef BARTA
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BUGNOVÁ Margita
CUPEROVÁ Jana
FILlČKOVÁ Alžbeta
GIDUCZOVÁ Ivana
HORVÁTHOVÁ Dana
HOSKOVÁ Jana
JAJKOVÁ Júlia
JONIOVÁ Jarmila
KARÁSKOVÁ Andrea
KOLESÁROVÁ Jaroslava
KOLLÁROVÁ Alena
LACKOVÁ Adriana
LESKOVSKÁ Anna
LUKEČOVÁ Irena
MARTONOVÁ Mária
MURCKOVÁ Iveta
OLEJÁROVÁ Jela
ORLOVSKÁ Iveta
REPKOVÁ Gabriela
SATVÁROVÁ Lubica
SEDLÁKOVÁ Marta
SEMANCOVÁ Iveta
SEMANOVÁ Ivana
SCHVARZOVÁ Iveta
SITÁŠOVÁ Lívia
SKALOVÁ Nike
SMOLOVÁ Ingrid
STR U KOVÁ Eva
SYNOVÁ Marta
SZO BOTOVÁ Viktória
TAKÁČOVÁ Ingrid
TAKÁČOVÁ Iveta
VEBEROVÁ Dagmar
VINCOVÁ Jana
VRÁBELOVÁ Janette
ZÄHORČÁKOVÁ Alena
ZELENÁ Erika
ANDERKOVÁ Frederika
BAJSOVÁ Janette
BARJOSOVÁ Iveta
BUJŇÁKOVÁ Anna
CSUPKOVÁ Júlia
DANČÁKOVÁ Katarína
DUDÁSOVÁ Blažena
DUHOŇOVÁ Ludmila
EPERJESIOVÁ Anna
FEŇOVÁ Ingrid
GÁLLOVÁ Eva
HÁJNIKOVÁ Margita
IDESOVÁ Dana
JÁGERSKÁ Martina
JAŠOVÁ Alena
KMETZOVÁ Zuzana
KOLESOVÁ Anna
KOLESOVÁ Katarína
KOVÁČIKOVÁ Dana
KÖRTVELYOVÁ Iveta
MAJOROSOVÁ Anna
MILČÁKOVÁ Renáta
MOCHNACKÁ Magdaléna
MÚDRA Marcela
MUROVÁ Beáta
ORAVCOVÁ Anna
REVILAKOVÁ Dana
ROSKOVÁ Dana
RUSNÁKOVÁ Anna
SOKOLOVÁ Melánia
SIMOVÁ Viera
TANCSÁKOVÁ Renáta
TKÁČOVÁ Emilia
TRESZOVÁ Anna
TROJANOVIČOVÁ Zuzana
VÁHOVSKÁ Jana
VITKOVSKÁ Monika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
160 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
Triedny profesor: Ing. Ľudmila ADAMOVÁ
Trieda: I.G
Odbor: 63-06-6 VT a SI, 1-ročné
štúdium
Triedny profesor: JUDr. Jozefína ATANASOVÁ
Trieda: I.H
Odbor: 63-51-6/01 sociálnoprávna starostlivosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
ANDEROVÁ Iveta
BABJÁKOVÁ Ingeborg
BAJAN Luboslav
BALOGH Slavomir
BENDIKOVÁ Lubica
BUČKOVÁ Jozefína
DANKOVÁ Mária
ESTOKOVÁ Erika
HARČARIKOVÁ Marta
HNATH Stanislav
HURAJTOVÁ Iveta
ILLESOVÁ Monika
IMRE Jozef
KALÁNOVÁ Klára
KAPRALOVÁ Anna
KAVČÁK Pavol
KOLESÁROVÁ Iveta
KRÁL Vladimir
KRAUSOVÁ Jana
KUSNíROVÁ Monika
LEJKO Ladislav
MATISOVÁ Ludmila
MATISOVÁ Renáta
MEDVECOVÁ Mária
MIHÓČOVÁ Božena
MIKLOS Marek
NEMEČKOVÁ Silvia
NOVOTNÁ Zofia
OLEJNIKOVÁ Hana
OLEJNIKOVÁ Jana
ONDREJ Jozef
PACOVSKÁ Marta
PAZINOVÁ Jana
PROROK František
ROLANDOVÁ Ivana
SZIRANKAOVÁ Zuzana
SZALONTAI Daniel
SZäKE Atilla
SIPOSOVÁ Gabriela
SUSOR Branislav
TIRKOVÁ Helena
TUDJOVÁ Iveta
VENGLARČIK Jozef
BAČOVÁ Mária
BALOGOVÁ Eva
BECOVÁ Lívia
BODOR Vojtech
CENKÁ Gabriela
ČONKA Milan
DIRBÁKOVÁ Renáta
FICOVÁ Emilia
FILOVÁ Marcela
HÁJEK Severin
HEMČÁKOVÁ Beáta
HLADEKOVÁ Ludmila
JALČOVÁ Iveta
JASKIVOVÁ Lubica
JIROUTOVÁ Miroslava
KANÓC Zoltán
KLEINOVÁ Magdaléna
KLESČOVÁ Janka
KOVÁČOVÁ Eva
KRAJŇÁKOVÁ Janka
KUNDISOVÁ Nicola
KUSNiROVA Anna
MIČÁKOVÁ Katarína
MIHALČINOVÁ Monika
MICHELOVÁ Anna
NOVOTNÁ Natália
ONDIKOVÁ Daniela
OVADOVÁ Jana
PAROVÁ Ivana
PASKOVÁ Dana
SABOLOVÁ Marta
STACHOVÁ Eva
SZÁSZIOVÁ Nora
SZLOVÁKOVÁ Ingrid
SOLTÝSOVÁ Lenka
SPIKOVÁ Dana
STEFANKO Lubomir
STEFANOVÁ Katarína
STOFA Jozef
TANCOS Pavol
VIHONSKÁ Emilia
VITKOVIČOVÁ Eva
ZIGOVÁ Ingrid
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
161 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
ŠKOLSKÝ ROK 1986/1987
Triedny profesor: TatIana ADAMCOVÁ
Trieda: V.A
Odbor: 63-01-06 všeobecná
ekonomika
5-ročné štúd. popri zam.
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: II.B
Odbor: 63-01-06 všeobecná
ekonomika
2-ročné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
BODNÁROVÁ Alena
CECOKOVÁ Marta
DIABOLSKÁ Alžbeta
DROTÁROVÁ Magdaléna
FEKETEOVÁ Mária
FEŇOVÁ Zdenka
GONTKOVIČOVÁ Anna
HOLLÁ Ludmila
CHROMíKOVÁ Eva
JANUSOVÁ Eva
KOLESÁROVÁ Magdaléna
KOLESOVÁ Božena
KOVÁČOVÁ Katarína
KOVÁČOVÁ Lubomira
KOSUTHOVÁ Jana
KRIVDOVÁ Katarína
MOCHNÁČOVÁ Stela
MORICZOVÁ Mária
NAGY Jaroslav
PETRíKOVÁ Anna
SPISÁKOVÁ Dagmar
TRESOVÁ Emilia
ZSÓKOVÁ Zuzana
BENKOVÁ Mária
BÉRESOVÁ Mária
BIROSOVÁ Mária
BRENNEROVÁ Mária
CUPPEROVÁ Mária
CSEHOVÁ Ildikó
DEMIANOVÁ Mária
FEDIČOVÁ Júlia
GAJDOVÁ Zdena
GUSPANOVÁ Anna
HORVÁTHOVÁ Tatiana
CHOMOVÁ Zlata
IVANCENCOVÁ Iveta
JACKOVÁ Elena
JAKABOVÁ Viktória
KAČMÁROVÁ Margita
KISELOVÁ Marta
KUTlÍKOVÁ Gabriela
LISIVKOVÁ Zuzana
MÁTÉOVÁ Katarína
MOLNÁROVÁ Hildegarda
PODOLÄK Juraj
RUSKOVÁ Iveta
SARINOVÁ Jaroslava
VOOKOVÁ Darina
ZAHORNACKÁ Alžbeta
ŽÁKOVÁ Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
162 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Bernard DO VAL
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
BARTKOVÁ Denisa
DIKYOVÁ Ludmila
DIŇOVÁ Alena
FÁBRYOVÁ Jana
GÉCIOVÁ Iveta
GLOSNEROVÁ Karin
GOMBOS Denis
HRČKA Jozef
HRONČEKOVÁ Daniela
KAJLOVÁ Janette
KISIDAYOVÁ Renáta
KOKOSKOVÁ Ivana
KOVÉROVÁ Agáta
LUKSIČOVÁ Zuzana
MALEJČIKOVÁ Anna
RABATINOVÁ Soňa
ROSTOCKÁ Jana
RUSKOVÁ Jana
SABOLOVÁ Margita
SALZEROVÁ Monika
SLANINOVÁ Hana
SALÁTOVÁ Iveta
TARAS Jozef
TCHÚROVÁ Renáta
ZELENÁ Dagmar
ZELEZNIKOVÁ Zuzana
AZARIOVÁ Valéria
BELlSOVÁ Júlia
BOROVSKÁ Zuzana
GREGOVÁ Anna
GRENDELOVÁ Jaroslava
GURSKÁ Katarína
HOZZOVÁ Viera
KRISTANOVÁ Jana
LUKÁČOVÁ Dana
MAMRÁKOVÁ Soňa
MARKOViČOVÁ Iveta
MIHOKOVÁ Mária
MIKULOVÁ Jana
MISENKOVÁ Alena
MITRIKOVÁ Viera
dVSONKOVÁ Mária
RINGOSOVÁ Andrea
ROVNÁ Marianna
SCHUTZOVÁ Jana
SIMANOVÁ Stanislava
STRAKOVÁ Alena
SUCHANIČOVÁ Mária
SILONOVÁ Monika
SKOVRÁNKOVÁ Terézia
STOFILOVÁ Zlata
VIRASZTÓOVÁ Jana
STÚBEROVÁ Marta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
163 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
Triedny profesor: Ing. Magdaléna BRUŇANSKÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Eva HORVÁTHOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BERNÁTOVÁ Jana
BOCKO Peter
BOROVSKÁ Andrea
FERTÁWVÁ Ludmila
GRABANOVÁ Renáta
GREGOVÁ Marcela
HRINKOVÁ Viera
CHYSKÁR Vladimir
KARABÁSOVÁ Jana
LENGYELOVÁ Renáta
LESKO Rastislav
LOZIŇÁKOVÁ Renáta
MARTONČIKOVÁ Karolina
MIKLUSOVÁ Anna
MIZÁKOVÁ Mária
OHMANOVÁ Jana
PEJOVÁ Monika
PIRCHALOVÁ Eva
POMPEOVÁ Viktória
PROKOPIČOVÁ Iveta
SOCHOVÁ Ivica
SURNIČINOVÁ Alena
SZANISZLOVÁ Karolina
SZEPESIOVÁ Zuzana
TOKARČIKOVÁ Iveta
ULlKOVÁ Renáta
VASKOVÁ Adriana
ZAHORNACKÁ Slávka
ÁDÁMOVÁ Csilla
BARKAYOVÁ Helena
CZERANKOVÁ orga
COMBOSOVÁ Viola
HORNYÁKOVÁ Agnesa
HORVÁTHOVÁ Eleonóra
HORVÁTHOVÁ Dóra
HUTTEROVÁ Gyóngyike
ILLÉSOVÁAlica
IMREOVÁ Monika
KASZAOVÁ Kornelia
KOPASOVÁ Angela
KUCHTOVÁ Lucia
KULCSÁROVÁ Monika
LUKÁČOVÁ Monika
MAKKAIOVÁ Sylvia
OROSZOVÁ Adriana
PÁSTOROVÁ Elvira
PERHÁČOVÁ Monika
ROHÁLYOVÁ Judita
SZALLÁROVÁ Andrea
SZELESOVÁ Monika
SIMONOVÁ Iveta
SIMONOVÁ Kornélia
ZSIROVÁ Agnesa
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
164 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
Triedny profesor: Irena HORÁKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Dagmar BETINOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BAKIČOVÁ Drahoslava
BOGUSKÁ Monika
BOROVSKÁ Mária
DEM KOVÁ Ludmila
DZURENKOVÁ Želmira
GOMBOSOVÁ Beáta
HABINOVÁ Monika
HARCSAROVÁ Timea
JANCUROVÁ Jarmila
JASAŇOVÁ Andrea
KMECOVÁ Jana
KOČISOVÁ Iveta
KOMÁROVÁ Kristina
LAKATOSOVÁ Jolana
LOKAJOVÁ Dana
MAKOVÁ-LIBATOVÁ Dana
MARCINOVÁ Juliana
MEHESOVÁ Alena
MiČKOVÁ Jana
MISíKOVÁ Monika
MOGYOROSIOVÁ Zlatica
SLADIKOVÁ Andrea
SMAGALOVÁ Terézaia
STEFANOVÁ Slávka
vysoKÁ Renáta
WEISZEROVÁ Gabriela
WESSERLEOVÁ Beáta
BAČOVÁ Monika
BEDNARČíKOVÁ Katarína
BRIĽAKOVÁ Anna
DAN Čl SI NOVÁ Jana
DEMJANČíKOVÁ Milada
GRABOVSKÁ Renta
HORENSKÁ Jana
HREHOVÁ Erika
JAKUBíKOVÁ Lucia
JASKOVÁ Jana
JASSOVÁ Alena
JEDINAKOVÁ Dana
JUROVÁ Renáta
KRÁLOVSKÁ Viera
KUĽASOVÁ Ingrid
LENČÁKOVÁ Dana
ĽACHOVIČOVÁ Andrea
MARCINKOVÁ Adriana
POPOVCOVÁ Oľga
RUSNÁKOVÁ Martina
RUSNÁKOVÁ Pavlina
SABOLOVÁ Renáta
TÓTHOVÁ SALÓCIOVÁ Gabriela
VARGOVÁ Gabriela
VARGOVÁ Jana
ŽELEZNIKOVÁ Janette
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
165 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
Triedny profesor: Ing. Ľudmila ADAMOVÁ
Trieda: I.N
Odbor: VT a SI, 1-ročné štúdium
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: II.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
ANDERKO František
BABEJOVÁ Monika
BASTÁK Štefan
BENEDIK Otakár
BORISZA Róbert
ČIEFOVÁ Jana
MATUSČÁKOVÁ Tatiana
DÓCZY Zoltán
FEČOVÁ Mária
FISMANOVÁ Terézia
FRIEDRICHOVÁ Zuzana
GAJOVÁ Alena
GÉCI Pavol
HLlVKA Peter
HUSKOVÁ Mária
CHOVANOVÁ Alžbeta
CHRAPKOVÁ Alena
JACKO Ján
JANEČEK Ján
KACEJOVÁ Mária
KLASOVÁ Renáta
KOSTELNÁ Stanislava
KRAVEC Jozef
KUBICOVÁ Jana
LEGÁTOVÁ Mária
MEZENCEVOVÁ Dana
MIKLOSOVÁ Beáta
MIKULÍK Július
MIKULíK Miroslav
NIEMASíKOVÁ Silvia
PANGRÁC Peter
PERGER Lubomir
POHANKOVÁ Katarína
POHLY Milan
RUDOHRADSKÁ Katarína
RYCHNAVSKÁ Jana
STRÁNSKA Dana
SPAK Robert
TIMKO Jaroslav
TIRPÁKOVÁ Mária
TOMKOVÁ Janka
UHALOVÁ Renáta
VESELOVSKÁ Monika
VYSOCKÝ Karol
zAVADSKÁ Gabriela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
AMRICHOVÁ Dagmar
BALÁŽOVÁ Marcela
BAUERNEBLOVÁ Monika
BEDNÁROVÁ Helena
BUNDSCHUHOVÁ Gabriela
ČIPÁKOVÁ Daniela
HOLÉCZYOVÁ Etela
JAKABOVÁ Mária
KANTOROVÁ Monika
KARAFOVÁ Paulina
KOZA KOVÁ Mária
KRIVKOVÁ Mária
KUNDOVÁ Katrína
LACKOVÁ Eva
LESKOVÁ Ingrid
GAJDOSOVÁ Anna
MAXIMOVÁ Mária
MELLENOVÁ Tatiana
NAGYOVÁ Edita
NEMČOKOVÁ Anna
NEMCOVÁ Emilia
0RGOVÁNOVÁAnna
PAVLlKOVSKÁ Anna
PETROVSKÁ Andrea
POLLÁKOVÁ Sonja
SEMANOVÁ Viera
SZANYIOVÁ Eva
SIDLOVKSÁ Mária
SMELKOVÁ Helena
TASANIOVÁ Gabriela
TOMKOVÁ Mária
TÓLGYESIOVÁ Vlasta
VASSOVÁ Valéria
WANTRUKOVÁ Mária
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
166 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1987/1988
Triedny profesor: Anna KRIŽiAKOVÁ
Trieda: V.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
BLASKOVÁ Agnesa
BUČKOVÁ Vlasta
ČULKOVÁ Iveta
ČUNDERLÍKOVÁ Helena
DZUROVÁ Gabriela
FERKOVÁ Marta
GALLOVIČOVÁ Zdenka
HISČÁKOVÁ Darina
HU DOVÁ Helena
JAKABOVÁ Viera
KUNZOVÁ Alžbeta
MADÁKOVÁ Ružena
MAJOROSOVÁ Eva
MADIKOVÁ Marie
SZEMANNOVÁ Otélia
KOPČANSKÁ Magdaléna
SUCHÁ Irena
SUSTEROVÁ Mária
VOZÁROVÁ Mária
ZÁHRADNIKOVÁ Melánia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
167 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1988/1989
ŠKOLSKÝ ROK 1988/1989
Triedny profesor: Marta POLLÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mária KOLLÁROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BADAČ Richard
BALKÓOVÁ Marianna
BÁRÁNYOVÁ Viktória
BIDULSKÁ Iveta
BLASKOVÁ Aneta
BODNÁROVÁ Henrieta
DUBÓCZIOVÁ Gabriela
FORTUNOVÁ Ivana
GADUSOVÁ Monika
GAJDOSOVÁAnna
GAZDAGOVÁ Iveta
HÁMORSKÁ Eva
HORŇÁKOVÁ Ingrid
HORVÁTHOVÁ Ingrid
HUMEŇANSKÁ Dana
JAKABOVÁ Iveta
JURIKOVÁ Daniela
KOSALKOVÁ Dana
KUKLOVÁ Gabriela
LÖRINCOVÁJana
LUKÁČOVÁ Eva
MAKÓ Luboš
MATEJ Jozef
MIKLUS František
ONDRUSKOVÁ Mária
OROSZOVÁ Paulina
SAPAROVÁ Monika
SEMJANOVÁ Slávka
SMOLKOVÁ Adriana
STECOVÁ Monika
STIPČIČOVÁ Monika
TOBÁKOVÁ Monika
TOMOVOVÁ Iveta
TREMBECKÁ Monika
WIRAWCZOVÁ Katarína
ZÁVODNIKOVÁ Alena
ZOLNiROVÁ Monika
ALBERTOVÁ Mária
BAJUSOVÁ Mária
BANDZUCHOVÁ Mária
ČELOVSKÁ Denisa
DEMKOVÁ Lubomira
DOBIÁSOVÁ Daniela
FALATKOVÁ Mária
FILČÁKOVÁ Andrea
FILIPOVÁ Marianna
FILKORNOVÁ Silvia
GRECULOVÁ Alena
GREGOVÁAlžbeta
HALÁSOVÁ Monika
HERTNEKYOVÁ Jana
HOLMANOVÁ Zita
HRABČÁKOVÁ Gabriela
ILČINOVÁ Jana
JÁMBOROVÁ Beáta
KAVULlČOVÁ Ingrid
KISUCKÁ Dagmar
KORKOSOVÁ Martina
KÚNOVÁ Laura
KURUCOVÁ Jana
LENGEŇOVÁ Gabriela
LUKÁČOVÁ Adela
MÁTÉOVÁ Beáta
MUDRÁKOVÁ Lenka
NOVÁKOVÁ Viera
OLAJOSOVÁ Mária
PIATNIČKOVÁ Ivana
POTONCOVÁ Zuzana
RUGOLSKÁ Monika
RYCHNAVSKÁ Dana
SCHURGEROVÁ Monika
STUĽÁKOVÁ Iveta
TABAČKOVÁ Stefánia
TATIČOVÁ Božena
TURCSÁNYIOVÁ Alica
VERESOVÁ Anna
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
168 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1988/1989
ŠKOLSKÝ ROK 1988/1989
Triedny profesor: Margita TARÁŠKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Magdaléna PASTOROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BARNOVÁ Jana
ČIČÁKOVÁ Iveta
ČUKANOVÁ Jana
GRANTNEROVÁ Monika
GREGOVÁ Patricia
HUDYMOVÁ Andrea
JÁM BOROVÁ Jarmila
JANKOViČOVÁ Monika
KALLOKOVÁ Katarína
KMECOVÁ Alena
KOCUREKOVÁ Erika
KOTTNEROVÁ Dagmar
KRAVČUKOVÁ Angelika
KRÁž:EĽ.OVÁ Anna
LAKATOSOVÁ Andrea
LAZOROVÁ Ingrid
LENÁRTOVÁ Alena
LENGYELOVÁ Silvia
LUTERÁNOVÁ Zaneta
MUSINSKÁ Marcela
PATAKIOVÁ Iveta
PONČÁK Oto
PULlSOVÁ Monika
RUSČÁKOVÁ Iveta
SABOLOVÁ Viera
SCIGEĽ.OVÁ Erika
SZABOVÁ Iveta
SMELKOVÁ Beáta
TABAKOVÁ Beáta
TKÁČOVÁ Vlasta
TOBÁKOVÁ Zuzana
TÓTHOVÁ Silvia
TYMCZÁKOVÁ Andrea
VOSATKOVÁ Mária
ZSIGOVÁ Andrea
ZUBÁČOVÁ Monika
BALOGHOVÁ Sylvia
BERECZOVÁ Sylvia
BORKESZOVÁ Andrea
FEDÁKOVÁ Zuzana
GRESOVÁ Emma
HÉGEROVÁ Erika
KNOSKOVÁ Jana
KOCAIOVÁ Valéria
KUNOVÁ Eleonóra
LISocKÁ Lea
MARKOVÁ Anikó
MATYIOVÁ Katarína
MICHALOVÁ Lubica
NAGYOVÁ Hajnalka
NÉMETHOVÁ Katarína
PANYKOVÁ Erika
RÁCZOVÁ Gyängyi
RÁCZOVÁ Monika
SZABÓOVÁ Silvia
SZUCSOVÁ Gabriela
TÓTHOVÁ Viktória
ZSÓKOVÁ Zaneta
ŠKOLSKÝ ROK 1988/1989
Triedny profesor: Eva NOVOTNÁ
Trieda: IV.E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
BÉRESOVÁ Albina
BORZOVÁ Marcela
ČUCHTOVÁ Ingrid
ĎURINOVÁ OI'ga
ELlÁSOVÁ Emilia
FARKASOVÁ Ivica
FRANKOVIČOVÁ Andrea
GASPÁREKOVÁ Eva
GEROČ Erik
HANÁKOVÁ Monika
HRICKOVÁ Monika
HUDÁKOVÁ Renáta
IVANOVÁ Ingrid
JANOČKOVÁ Jana
JUREKOVÁ Mária
KALANINOVÁAlena
KEILOVÁ Petronela
KOKORÁKOVÁ Marcela
KOLLÁROVÁ Zuzana
KORYTlAKOVÁ Ingrid
KOVÁČOVÁ Kamila
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
169 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
Triedny profesor: Ing. Magdaléna FEČKOVÁ
Trieda: IV.B
Triedny profesor: Ing. Želmíra SUČOVÁ
Trieda: IV.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
AMRICHOVÁ Marcela
BÓKOVÁ Zuzana
DŽERENGOVÁ Petra
ELlÁSOVÁ Jana
FEDOROVÁ Michaela
GANZOVÁ Andrea
HRESČÁKOVÁ Adriana
HUSŤÁKOVÁ Daniela
KOČISOVÁ Martina
KOPPEROVÁ Zuzana
KRAJŇÁKOVÁ Daniela
KUCHTOVÁ Mária
KUKUVKOVÁ Zuzana
LAKATOSOVÁ Renáta
LESKOVÁ Mária
MAČÁKOVÁ Alena
MIHÓKOVÁ Terézia
NAGYOVÁ Hedviga
PALKOVITSOVÁ Marcela
PÁSTOROVÁ Slávka
PATÚSOVÁ Monika
RUSINKOVÁ Tatiana
SCHRENKOVÁ Liana
SCHWEIGEROVÁ Marcela
SMAJDOVÁ Renáta
SMIDOVÁ Iveta
SOFFOVÁ Marianna
TALlGOVÁ Marcela
TÉGLÁSIOVÁ Beáta
TIMČIKOVÁ Slávka
VAJOVÁ Erika
ZAHORNACKÁ Andrea
BAMHOROVÁ Blanka
GONDOLOVÁ Valéria
GREKSÁKOVÁ Zuzana
HIRKOVÁ Mária
HRICOVÁ Dana
HRICOVÁ Jana
JASEČKOVÁ Helena
JEVICKÁ Viera
KALlNA Tomáš
KAMENÁROVÁ Eva
KASPAREKOVÁ Marcela
KLEKNEROVÁ Daniela
KOBULARČíKOVÁ Adrianna
KORMOSOVÁ Iveta
MACÁKOVÁ Anastázia
MAČÁKOVÁ Martina
MAJERČÁKOVÁ Ivana
MANTIČOVÁ Alena
MIKLUSOVÁ Mária
MÚDRA Slávka
NOVOTNÁ Hana
ORAVCOVÁ Marcela
PALKO František
PIVOVARNíKOVÁ Marcela
POTOCKÁ Mária
RÁCZOVÁ Mária
REGENSBOGENOVÁ Slávka
SAMČIKOVÁ Renáta
SEMANOVÁ Beáta
SÁROSIOVÁ Darina
SKRAKOVÁ Monika
TÉNAIOVÁ Gabriela
VALKOVÁ Lucia
VILlNSKÁ Erika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
170 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
Triedny profesor: IIdikó HRONČEKOVÁ
Trieda: IV.D
Triedny profesor: Judita GOLDBERGEROVÁ
Trieda: IV.E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ÁDÁMOVÁ Silvia
BACSOVÁ Valéria
BERCIKOVÁ IIdikó
BOROSOVÁ Beáta
CESTICKÁ Ingrid
DEMJÉNOVÁ Erika
DERJÁNOVÁ Silvia
ERDÉLYIOVÁ Mária
FIGELOVÁ Adriana
HANCOVSKÁ Judita
HORVÁTHOVÁ Andrea
JAKABOVÁ Erika
JUHÁSZOVÁ Andrea
KISSOVÁ Eva
KISSOVÁ Monika
KUCHTOVÁ Sylvia
LÓRINCZOVÁ Angela
NOVOTNÁ Mária
OROSZOVÁ Henrieta
SZUCSOVÁ Renáta
TÓBIÁSOVÁ Katarína
BODNÁROVÁ Viera
BOHÁČIKOVÁ Eva
BRINDZOVÁ Janka
DUROVÁ Stanislava
GIMOVÁ Eleonóra
GRESÁKOVÁ Beáta
GUBERČíKOVÁ Eva
GASPÁROVÁ Jolana
HALÁSOVÁ Jana
HORKOVIČOVÁ Erika
JUHÁSOVÁ Adriana
JURČIOVÁ Iveta
KOMENSKÁ Jana
KOREČKOVÁ Magdaléna
KRISTANOVÁ Marcela
KERUL-KMECOVÁ Slávka
LIPTÁKOVÁ Soňa
NOVÁKOVÁ Oľga
NOVAKOVSKÁ Jolana
OSČIPOVSKÁ Marcela
PETERČÁKOVÁ Alena
POMIETLOVÁ Marcela
PROKEíN Jozef
RAJDOSOVÁ Marcela
RIČANIOVÁ Erika
SABADKOVÁ Mária
SKONCOVÁ Ľudmila
SIKROVÁ Katarína
VÁCZY Tibor
VÁLlKOVÁ Zuzana
VARGOVÁ Dana
VERESPEJOVÁ Oľga
VOJTEKOVÁ Eva
ZDRÁHALOVÁ Janetle
ZBORILOVÁ Gabriela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
171 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
Triedny profesor: Anna SINGEROVÁ
Trieda: IV.F
Triedny profesor: Ing. Ľudmila ADAMOVÁ
Trieda: II.N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BELlČÁKOVÁ Viera
BRESTOVIČOVÁ Anna
ČIRČOVÁ Tatiana
DUPÁKOVÁ Ľubica
DŽURBALOVÁ Dagmar
FILLOVÁ Babeta
GERGELOVÁ Iveta
HARMANOVÁ Viera
HILOVSKÁ Gabriela
HORVÁTHOVÁ Andrea
JENDŽELOVSKÁ Jana
JUHÁSOVÁ Daniela
KELEMENOVÁ Erika
KLEMOVÁ Miriam
KLESČINSKÁ Darina
KOVALlCKÁ Alena
KOVÁR I KOVÁ Slávka
KUČEROVÁ Diana
MÁRTONOVÁ Marcela
MEZENSKÁ Iveta
NIKOLOVÁ Miroslava
NOVÁKOVÁ IIdikó
PÁLFIOVÁ Marcela
PAVÚKOVÁ Iveta
POLÁKOVÁ Beáta
SAJKOVÁ Viera
SLÁVIKOVÁ Jana
SLIVKOVÁ Mária
TEPLANOVÁ Ingrid
TRESOVÁ Mária
TRETINOVÁ Slávka
VARGOVÁ Katarína
VASILOVÁ Lenka
VERCIMÁKOVÁ Eva
BADIN Gregor
BÁRANYOVÁ Ingrid
BENEDIKTY Igor
BREZNEN Juraj
BRUZIŇÁK Viliam
DÓCZY Andrej
DZAVORONKOVÁ Nadežda
GAZOVÁ Bronislava
HAJDUCEK Peter
HERCKA Peter
JASS Štefan
KALlTZOVÁ Andrea
KIRÁLY Ferdinand
KOMAROVÁ Marcela
LUBERDOVÁ Aneta
PETERCÁKOVÁ Monika
SABOL Pavol
SCIRANKOVÁ Beáta
SIVÁK Marcel
SKYBOVÁ Alena
SUC Martin
SZOCOVÁ Iveta
TATIC Július
TOKARCIKOVÁ Anna
TÓTHOVÁ Andrea
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
Triedny profesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: II.B, Odbor: pomaturitné štúdium popri
zamestnaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
CMILOVÁ Mária
DANKÓOVÁ Elena
GAJDOSOVÁ Andrea
HVOZDIKOVÁ Viera
IVANCOVÁ Veronika
KONKOLOVÁ Iveta
KUPCOVÁ Judita
MAKOVÁ Jana
MALlŇÁKOVÁ Daša
MLlNÁRCIKOVÁ Anna
REGULA Peter
ROMANCÁKOVÁ Lubica
SYKOROVÁ Janka
TAMÁSOVÁ Adela
TÓVISOVÁ Anna
VAJDOVÁ Anna
VASZILYOVÁ Eva
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
172 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1989/1990
Triedny profesor: Michal SEDLÁR
Trieda: IV.A
Odbor: večerné štúdium popri zamestnaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
BALÁŽOVÁ Lydia
BREHUVOVÁ Mária
DEMCISÁKOVÁ Silvia
DEMKO Miroslav
DIHENESCíKOVÁ Zuzana
GONDOVÁ Viera
HALÁSOVÁ Mária
HOFFEREKOVÁ Mária
HUTLÁKOVÁ Gabriela
JUHÁSOVÁ Božena
KAMENIKOVÁ Soňa
KAVKOVÁ Daniela
KERESTÚRYOVÁ Margita
KOREŇOVÁAnna
KOVALIKOVÁ Erika
LOKAJOVÁ Mária
MARTONOVÁ Milena
MIHOKOVÁ Gabriela
NEHÉZOVÁ Agata
PAVLÍCKOVÁ Lubica
RÓKOVÁ Zuzana
SENKOVÁ Magdaléna
SIVCOVÁ Viera
SLlVOVA Ružena
SOKOLlOVÁ Lubica
STRAPONCEKOVÁ Alžbeta
TKÁCOVÁ Mária
OVEGESOVÁ Dagmar
VEHÉCOVÁ Mária
ZECOVÁ Margita
ZIDOVSKÁ Emilia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
173 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
Triedny profesor: Ing. Gabriela MÁCSADIOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Terézia JAKUBČINOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BAKOVÁ Monika
BARTKO Justinian
BELENSKÁ Beáta
BOŇKOVÁ Beáta
BURIKOVÁ Beáta
CABALOVÁ Adriana
CUNDERlÍKOVÁ Babeta
DOVALOVÁ Monika
ELlÁSOVÁ Janette
FORRAIOVÁ Martina
HORVÁTHOVÁ Jaroslava
HOZZOVÁ Renáta
KACMARIK Marián
KACMARIKOVÁ Alžbeta
KOLLÁROVÁ Beáta
JASSOVÁ Jana
KOREŇ Štefan
KOREŇOVÁ Adriana
KUSÝ Miloš
LESKOVSKÁ Martina
LUKÁCSOVÁ Andrea
MEZDEJOVÁJana
MITROVÁ Marcela
ŇARSANSKÁ Viera
SABOVÁ Zuzana
SEDMÁKOVÁ Silvia
SMOlÍKOVÁ Antónia
SASALOVÁ Martina
SEMRÁKOVÁ Marianna
SPITKOVÁ Alexandra
TIMKOVÁ Alena
VACOVÁ Martina
VASILOVÁ Monika
VOJTECHOVSKÁ Dana
VOJTECHOVSKÁ Jana
BAJUSOVÁ Slavka
BELlCÁKOVÁ Kamila
BÉRESOVÁ Marcela
BERNÁTOVÁ Monika
CSORBOVÁ Eniko
CIZMÁROVÁ Martina
DEVOSOVÁ Silvia
ETFLEISCHOVÁ Alena
FERKOVÁ Alena
HEGEDOSOVÁ Adriana
HRUSKOVÁ Gabriela
IVANOVÁ Jana
JUREKOVÁ Antónia
JUSKOVÁ Valéria
KACIROVÁ Adriana
KARASOVÁ Mária
KLEINOVÁ Zita
KNISOVÁ Miroslava
KOCISOVÁ Adriana
KORÁNOVÁ Iveta
LAZORISÁKOVÁ Ludmila
MROCOVÁ Adriana
MOLLEROVÁ Erika
RENDOSOVÁ Gabriela
RIGDOVÁ Andrea
SPISÁKOVÁ Katarína
SVIATKOVÁ Eva
SIMONOVICOVÁ Gabriela
SUPINSKÁ Erika
TOMKOVÁ Marcela
TROJANOVÁ Henrieta
ZOLDÁKOVÁ Zuzana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
174 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Eva KIŠOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ALBERTOVÁ Andrea
BAKSIOVÁ Eva
BALOCKOVÁ Alena
BUDAJOVA Silvia
CSEPEJOVA Beáta
ČERNAYOVA Silvia
FARKAŠOVA Andrea
FICZERI Roman
FORRAIOVA Anna
GRACZOVA Martina
GREGOVA Iveta
GUNIŠOVA Magdaléna
HLOLNA Silvia
JUHASOVA Jarmila
KIČINKOVA Ivana
KOLLÁROVA Bibiána
LIPTAKOVA Mária
MACKOVA Emilia
MARTIŠKOVA Viktória
PANČIŠINOVA Adriana
RIHAKOVA Zdenka
SERBINOVA Renáta
STAJANČA Richard
SZABÓOVA Zuzana
SZABÓOVA Zuzana
ŠAFRANEKOVA Alena
ŠEMŠAKOVA Martina
ŠIRILLOVA Edita
ŠMAJDOVA Livia
TATRANSKÁ Gabriela
VLŠČOROVÁ Beáta
AMBRULOVA Monika
BERNATHOVA Angelika
CZETOOVA Enika
COMBOSOVA Silvia
DEMETEROVA Zuzana
DIEOVA Eva
FODOROVA Andrea
GADUŠOVA Kristína
HUDAKOVA Monika
IGNATOVA Mária
JÓZSOVA Zuzana
KALAPOSOVA Angelika
KAPOSZTASOVA Mária
KARAFFOVA Darina
KIRIKOVA Gybngyike
KISSOVA Zuzana
KIS-TÓTHOVA Andrea
MAJOROŠOVA Andrea
MITROVA Erika
MOLNAROVA Zuzana
MÓZESOVA Dalma
SZABÓ-BARTKOVA Zlatica
SZABOVA Silvia
SZASZÁKOVA Andrea
SZÉKELYOVA Zuzana
SZOROSOVA Silvia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
175 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
Triedny profesor: Mgr. Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Alžbeta WEBEROVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ADAMONDYOVA Dagmar
ARENDAČOVA Jana
FEČKOVA Jana
FURINOVA Zdena
GLÓZOVA Eva
GONDOLOVA Mária
GREŠ Martin
HRINKOVA Katarína
CHOVANCOVA Iveta
ILAVsKA Dana
JADLOVSKY Milan
JURTINUSOVA Viera
KARPELESOVA Patrícia
KOPČOVA Dana
KOPINA Róbert
KOTTLEROVA Andrea
KRAVCOVA Renáta
LASTOVECKA Adriana
LUKACSOVA Lenka
MOTYLOVA Ingrid
ONOFREJOVA Lýdia
PALOVA Mária
PIKULOVA Eva
STUPKOVA Martina
ŠIMCOVA Janka
ŠIMKOVA Alžbeta
ŠOFFOVA Janette
ŠTEFANIOVA Karin
ŠTOFFOVA Iveta
ŠVECOVA Gabriela
TEGDOVA Melánia
TIMČíKOVA Blažena
TKAČOVA Janka
TOMČOVA Margita
ADAM Matúš
AMBRÓZ Róbert
BARCAL Miloš
BRAMUKOVA Cecilia
BULLAKOVA Anna
CABANOVA Slávka
ČLSLÁKOVA Milena
DAŇKOVA Elena
DUDOVA Svetlana
DZURIKOVA Lubica
ELBENOVA Jana
HUDAKOVA Jana
JUHASZOVA Katarína
KLUČAROVA Martina
KOLESAROVA Henrieta
KOLLÁROVA Adriana
MASAROVIČ Peter
MIHÓKOVA Dana
NAGYOVA Monika
NEMCOVA Jana
ŇARŠANSKA Judita
OLŠAVSKA Slávka
PISANČINOVA Jana
PRISTAŠOVA Henrieta
RACZOVA Emilia
ROKICKA Zuzana
SANISLOVA Eva
SURANYIOVA Erika
ŠEBOVA Iveta
ŠKORCOVA Andrea
TÓTHOVA Lidia
UJCOVA Lucia
UJJOBBAGYOVA Jana
ZIMMERMANNOVA Lenka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
176 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
Triedny profesor: Mgr. Jozef BARTA
Trieda: IV.G
Triedny profesor: Eva VANČOVÁ
Trieda: II.N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ANDREKOVÁ Jana
BAJSOVÁ Vladimira
BOLYKYOVÁ Marianna
ČECHOVÁ Miroslava
DAŇKOVÁ Jaroslava
DAVIDOVÁ Denisa
DIVINCOVÁ Denisa
DULINOVÁ Alena
HAVRILOVÁ Iveta
HAVRILOVÁ Jaroslava
HEGEDOŠOVÁ Zuzana
HEVEROVÁ Kristina
HUDÁKOVÁ Andrea
CHYTILOVÁ Diana
CHYTILOVÁ Zdenka
JACKOVÁ Sylvia
JANASOVÁ Jana
KORPAONDOVÁ Jana
KVAČKOVÁ Oľga
LUŠKA Martin
MARHOULOVÁ Daniela
MARKOVOVÁ Lucia
MUZELÁK Jozef
NAGYOVA Ivana
ORAVKINOVÁ Erika
PANCAKOVÁ Katarína
PANČIKOVÁ Adriana
PUŠKAŠ Eduard
SALOŇOVA Mária
SIROTŇAKOVÁ Marcela
ŠČERBAKOVÁ Henrieta
ŠVAŇOVA Zdena
ŠVECOVÁ Jana
URBAN Pavol
VARKOLYOVA Silvia
VRÁBELOVÁ Magdaléna
ZÁHUMENSKA Tatiana
AMRICHOVÁ Gabriela
ANNA Ladislav
BENKO Ivan
BERNÁTH Tibor
BIRíNYIOVÁ Katarína
BODNÁROVÁ Renáta
BÓK Atlila
CZETÓ Ladislav
CABRÁK Rudolf
CEPIGA Alexander
CERMÁK Marek
FABíNY Miron
GÁNOCZYOVÁ Zuzana
GÉCIOVÁ Daniela
KIŠŠOVÁ Monika
ONDOVcíNOVÁ Marianna
POTOMOVÁ Ivana
POŽGOVÁ Alena
RENDEKOVÁ Martina
ŠiMKO Gabriel
ŠOLTÉS Július
ULMANOVÁ Monika
USZKAY Attila
VASZILYOVÁ Nóra
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
177 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
ŠKOLSKÝ ROK 1990/1991
Triedny profesor: Vladimir GALGAŇÁK
Trieda: IV.A, Odbor: večerné štúdium
Triedny profesor: Ing. Mária HODOROVÁ
Trieda: II.B, Odbor: večerné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BÁLINTOVÁ Mária
BOBOŇKOVÁ Marta
ĎURÁŠOVÁ Marta
FAZEKAŠOVÁ Klára
FRIGYIKOVÁ Božena
HEINZELOVÁ Dáša
KONKOLOVSKÁ Marta
KOPCOVÁ Anna
KOVÁCOVÁ Eva
KRIŽOVICOVÁ Daniela
KULCSÁROVÁ Ingrid
KUNDRATOVÁ Zita
LENÁRTOVÁ Jarmila
LOJKOVÁ Lydia
v1IŠUROVÁ Terézia
10LNÁROVÁ Marta
JOVÁKOVÁ Darina
ROSZOVÁ Zdena
RUCHOVÁ Iveta
SECOVÁ Marta
SLADKÁ Alžbeta
STANECKÁ Beáta
ATARKOVÁ Margita
OLMÁCSIOVÁ Marta
OMÁŠOVÁ Irena
OJAKOVICOVÁ Paulina
ANDROVICOVÁ Eva
CEREVKOVÁ Jana
CIŽMÁROVÁ Daniela
HUDÁKOVÁ Ingrid
CHOVANOVÁ Martina
JAKABOVÁ Margita
JURíCKOVÁ Ludmila
KEREKEŠOVÁ Katarína
MIKULAJcíKOVÁ Anna
SABOVÁ Helena
SOPKOVÁ Viera
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
178 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
Triedny profesor: Mgr. Viera MOLČANYIOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: JUDr. Jozefína ATANASOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ALlOVÁ Andrea
AZARIOVÁ Mária
BALOGHOVÁ Monika
BAMHOR Tibor
BASALOVÁ Agáta
BILECOVÁ Monika
BÓKOVÁ Silvia
CABANOVÁ Martina
DANKOVÁ Silvia
ĎAĎOVSKÁ Janka
DOROGIOVÁ Katarína
HORŇÁKOVÁ Viktória
HORVÁTHOVÁ Vladimíra
HRABOVSKÁ Andrea
JURCOVÁ Ivana
KACEJOVÁ Svetlana
KMECOVÁ-KERULOVÁ Renáta
KOCIŠOVÁ Erika
KOLlBÁROVÁ Marianna
LEBENSKÁ Andrea
LUKÁCOVÁ Henrieta
MIHELYOVÁ Sylvia
RAGANCOKOVÁ Monika
RíMSKÁ Andrea
SOKOLOVÁ Viktória
SOŠŇÁKOVÁ Iveta
STOLÁROVÁ Zdenka
ŠINDELÁROVÁ Anna
ŠKURLA Štefan
ŠOFFOVÁ Eva
ŠTOFANOVÁ Ingrid
TIRDILOVÁ Karin
TOMAJKOVÁ Zuzana
UHLÁROVÁ Natália
ULlCNÁ Lucia
VLASATÁ Eva
VODICKA Tomáš
VOOKOVÁ Andrea
BALOGOVÁ Renáta
BALUCHOVÁ Ingrid
BODNÁROVÁ Monika
BUJŇÁKOVÁ Emília
CISÁRIKOVÁ Andrea
CURILLOVÁ Marta
DUŠINSKÁ Viera
FARBÁROVÁ Martina
FEKETEOVÁ Lubomira
FILlCKÁ Gabriela
GURBALOVÁ Jarmila
GURCIKOVÁ Andrea
HANKOVÁ Svetlana
HARAGALOVÁ Martina
HAUSWIRTHOVÁ Silvia
HENNELOVÁZora
HYBBENOVÁ Ludmila
KLEŠCOVÁ Renáta
KOVALCíKOVÁ Blanka
KRUŽLlCOVÁ Zuzana
KURRAYOVÁ Renáta
KUŠICKÁ Monika
LENÁRTOVÁ Andrea
LEŠOVÁ Katarína
MACÁKOVÁ Mária
NOVÁKOVÁ Mária
PÁSTOROVÁ Lívia
POLCKOVÁ Štefánia
ROHALOVÁ Miriam
SMIKOVÁ Eva
ŠOLTÉSZOVÁ Melinda
VARGOVÁ Renáta
VARGOVÁ Slávka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
179 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
Triedny profesor: Mgr. Tatiana ADAMCOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Eva HORVÁTHOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ADAMOVÁ Emilia
BADIDOVÁ Beáta
BAJUSOVÁ Alena
BOSINIOVÁ Andrea
CONTOFALSKÁ Jana
DROTÁROVÁ Jana
FARKAL Mário
GBUROVÁ Gabriela
GULOVÁ Ingrid
HELMÉCZYOVÁ Marcela
HORVÁTHOVÁ Daniela
HOVANCíKOVÁ Marta
HUDÁCEKOVÁ Jaroslava
CHYTIL Marek
IVANOVÁ Kamila
KÁNTOROVÁ Zdenka
KÁROLYIOVÁ Jana
KOMJÁTIOVÁ Katarína
KRACUNOVSKÁ Adriana
KUCHÁROVÁ Silvia
LINDTNEROVÁ Monika
MAJOROSOVÁ Martina
MATTOVÁ Fatima
MAZÁČOVÁ Karin
OLEJÁROVÁ Kamila
PÓČOVÁ Mária
PRISTÁSOVÁ Martina
ROSTÁŠOVÁ Eva
ROZÁKOVÁ Adriana
SAFKOVÁ Eva
SEDLÁKOVÁ Andrea
SPISÁKOVÁ Tatiana
STRÝČKOVÁ Mária
SZATHMÁRY Július
SKRAKOVÁ Renáta
STEFANOVÁ Silvia
TYRSELOVÁ Beáta
VORONKOVOVÁ Silvia
STRACHANOVÁ Eva
ABOSIOVÁ IIdikó
ANDERKO Zoltán
BARTÓKOVÁ Eva
DERJÁNOVÁ Katarína
DUDÁSOVÁ Kristina
DUNYÁKOVÁ Eva
FAZEKAS Gqbriel
KASSAIOVÁ IIdikó
KENDIOVÁ Valéria
KOVÁČOVÁ Zuzana
LENKEIOVÁ Gabriel
LÓRINCZOVÁ Eva
MOLNÁROVÁ Aneta
MÓRÉOVÁ Erika
NAGYOVÁ Zuzana
NÁHORIOVÁ Žaneta
OROSZOVÁ Livia
PÁNDYOVÁ Eleonóra
PETRíKOVÁ Lívia
RÁCZOVÁ Erika
REMÁKQVÁ Aneta
SABOVÁ Rita
SZABÓOVÁ Agnesa
SZABÓOVÁ Erika
SZABÓ-BARTKOVÁ Melinda
SZALLÁROVÁ Csilla
szOCSOVÁ Elvira
szOCSOVÁ Timea
SVÁBOVÁ Enikb
SUKÁLOVÁ Anikó
TÓTHOVÁ Eleonóra
TÓTHOVÁ Renáta
VENCZELOVÁ IIdikó
VISZLAIOVÁ Agáta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
180 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
Triedny profesor: PaedDr. Alena SUŠKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Darina KOSTRABOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BARANOVÁ Kamila
BUJALOBOKOVÁ Beáta
ČARNOKÁ Monika
FEDORCOVÁ Beáta
HANUSOVSKÁ Kamila
IVANOVÁ Jana
KALEJOVÁ Denisa
KARAFFA Roman
KERESZTESSYOVÁ Irena
KIS Ondrej
KÓVÉROVÁ Slávka
KUCOVÁ Monika
KUCHTOVÁ Andrea
KVOCHOVÁ Soňa
LUKÁČOVÁ Beáta
ORAVCOVÁ Gabriela
PALOČKOVÁ Monika
PAPPOVÁ Zuzana
PETROViČOVÁ Michqela
POTOCSNIKOVÁ Melinda
PRCHALOVÁ Katarína
REPÁKOVÁ Zdenka
SEMANIKOVÁ Anna
SIMČISKOVÁ Ľ.udmila
SLEBODNíKOVÁ Lucia
SMOLNICKÁ Erika
SPISÁK ~Iavomír
STROMPOVÁ Katarín.a
SUVÁKOVÁ Henrieta
TEJOVÁ Iveta
VARGOVÁ Malvínq
VIDOVÁ Gabriela
VAGINGEROVÁ Ivana
KOČISOVÁ Renáta
RACKOVÁ Svetlana
BAČOVÁ Mária
BACHLEDOVÁ Ľ.ubica
BARLOqOVÁ Adrianna
BELÁKOVÁ Andrea
BUJDOSOVÁ Klaudia
BUĽ.KOVÁ Katarína
DRAŽENSKÁ Katarína
ELEXOVÁ Andrea
FEČANINOVÁ Jana
GASPERKOVÁ Monika
CHOMOVÁ Ivana
JUSZKÓOVÁ Annamária
KUMCSÁKOVÁ Alžbeta
KOLLÁROVÁ Agáta
KONČEKOVÁ Jana
KRIVDOVÁ Silvia
KUSNíRoVÁ Laura
LIPTÁKOVÁ Jana
MERTOVÁ Andrea
MIKLUSČÁKOVÁ Dagmar
HALÁSZOVÁ Miriam
ONDERKOVÁ Andrea
PIVOVARNIKOVÁ Zdena
RADOCZIOVÁ Jana
SEDLÁKOVÁ Silvia
SEPESIOVÁ Iveta
SIČÁKOVÁ Gabriela
SZÓLLÓSOVÁ Mária
SPAKOVSKÁ Jana
STOFFOVÁ Jana
TAKÁČOVÁ Beáta
TOMČíKOVÁ Magdaléna
TÓTHOVÁ Diana
TROJANOVIČOVÁ Andrea
VARGOVÁ Zuzana
VASKOVÁ Jana
VESELOVSKÁ Pagmar
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
181 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
Triedny profesor: Ing. Hilda KULíKOVÁ
Trieda: IV.G
Triedny profesor: Ing. Peter ORSZÁGH
Trieda: II.N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
BAČOVÁ Renáta
BARlAKOVÁ Jaroslava
BOROV$KÁ Monika
BRENKUSOVÁ Marta
BUJŇÁKOVÁ Erika
CIMBALOVA Jozefílla
ČVERČKOVÁ Martina
FEČKOVÁ Monika
HENKEĽ.OVÁ Andrea
HOLMANOVÁ Dita
HRABINSKÁ Monika
JANOČKPVÁ Alella
JERGOVÁ Jana
JUHÁSZOVÁ Alena
JUHÁSZOVÁ Zuzana
KARA~ÁSPVÁ Eva
KÓV~ROVÁ Jana
KOFČÁKOVÁ Jana
KOKULOVÁ Monika
KRÁLOVÁ Silvia
KRJAKOVÁ Tatiana
KUSNíROVÁ Mária
LIPTÁKOVÁ Henrieta
LOVÁSOVÁ Dagmar
MAJERČÁKOVÁ Milena
MÉSZÁROSOVÁ Andrea
MILASOVÁ Beáta
MOLOKÁČOVÁ Žaneta
MOŇOKOVÁ Eva
NOVAKOVSKÁ Nataša
PAJONKOVÁ Dana
PETROVÁ Kristina
PITOŇÁKOVÁ Blanka
TKÁČIKOVÁ Renáta
TÓTHOVÁ Viera
VAŇOVÁ Ingrid
WIENINGEROVÁ Jana
OHMANOVÁ Lýdia
BIRKA Rastislav
IVANOVÁ Hedviga
KISSI Štefan
KISS Zsolt
KMEŤ Pavol
KOČANOVÁ Gabriela
KOČISOVÁ Katarína
KOLESÁR Marián
KORMOS Peter
KOVÁČOVÁ Milota
KOZMOVÁ Tatiana
KRAJŇÁKOVÁ Katarína
LÁZÁR Zsolt
MOKROLUSKÝ Miroslav
PENCÁKOVÁ Dana
POLÍVKOVÁ Renáta
RIPČU Richard
SIČÁKOVÁ Júlia
SIVÁK Ivan
SOTÁKOVÁ Emilia
SIMSKÝ Július
TARCALI Norbert
TKAČIKOVÁ Marianna
TÓTHOVÁ Helena
ZLATA Jan
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
182 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992
Triedny profesor: fgr. Anlla KRIŽiAKOVÁ
Trieda: IV.A
večerná forma štúdia
Triedny profesor: Ing. Mária HODOROVÁ
Trieda: II.B
večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BABJÁKOVÁ Monika
BUJDOSOVÁ Ludmila
BAR KOVÁ Alena
DOLlŇÁKOVÁ Magdaléna
FAIGELOVÁ Gabriela
GORZÁSOVÁ Helena
HOLLÁ Gabriela
ILLÉSOVÁ Vlasta
JAVORSKÁ Jaroslava
JÁNosíKOVÁ Alena
KAPPELOVÁ Kvetoslava
KARAFFOVÁ Viola
KUSICKÁ Viera
LENGEROVÁ Marta
LORINČÁKOVÁ Anna
MATOVÁ Erika
MOZNEROVÁ Stela
PORACKÁ Cecilia
REPKOVÁ Anastazia
ROVŇANOVÁ Mária
VAVREKOVÁ Agnesa
ABOSIOVÁ Emóke
BRNOVÁ Jozefina
FLEGNEROVÁ Renáta
GARČÁROVÁ Zuzana
KALMÁROVÁ Zuzana
KLEINOVÁ Dana
KMECíKOVÁ Beáta
KOLLÁROVÁ Monika
KRAUS Peter
LECZO Peter
LOVASOVÁ Jana
LUPTÁKOVÁ Miriam
MAĎAROVÁ Katarína
RUSNÁKOVÁ Darina
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
183 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Margita TARÁŠKOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
ANDRÁSSYOVÁ Viktória
BABARCSIKOVÁ Mária
BALOGOVÁ Klaudia
BARLOVÁ Adriana
BLASKOVÁ Antónia
DOLÁK Ladislav
DUTKOVÁ Zita
DORČÁKOVÁ Katarína
DUGASOVÁ Angela
DUŽ:OOVÁ Monika
FABIANOVÁ Gabriela
HIRNEROVÁ Karin
HORŇÁKOVÁ Zuzana
KOLODOVÁ Ludmila
KORMOSOVÁ Zuzana
KULČÁROVÁ Jana
KUNDRÁTOVÁ Monika
KOLADOVÁ Lucia
LENÁRTOVÁ Juliana
LUKÁČOVÁ Eva
LACHOVÁ Zan eta
MACÁKOVÁ Mária
MACHALOVÁ Silvia
MÁTHÉOVÁ Marcela
MIKLENČIČOVÁ Renáta
MIKLOSOVÁ Silvia
PALOVÁ Monika
PESKOVÁ Henrieta
REISTETTEROVÁ Miriam
SCHRÓTTEROVÁ Lívia
STAŇOVÁ Svetlana
STRÝKOVÁ Mária
STOVKOVÁ Lenka
TOMÁSOVOVÁ Marcela
URBANOVÁ Lucia
VINC Norbert
ZELEZNIKOVÁ Laura
WIRAVCOVÁ Lenka
BARANOVÁ Otilia
BARCZYOVÁ Beáta
BIDULSKÁ Iveta
BRECKOVÁ Sil(tia
BUČKOVÁ Jana
DIVEKYOVÁ Adriana
FILIPOVÁ Martina
FILIPOVÁ Iveta
FORRAIOVÁ Marianna
GÉDROVÁ Emilia
HAWRYLUKOVÁ Lenka
JENČOVÁ Andrea
KAČíROVÁ Lucia
KERULOVÁ Ingrid
KM ECOVÁ Silvia
KRAČINOVSKÁ Sylvia
MACKOVJAKOVÁ Slavka
MARUCHNIČOVÁ Miriam
MIDOVÁ Jaroslava
NOSÁLOVÁ Denisa
PALKOVÁ Martina
PAuČíKOVÁ Jana
PENTRÁKOVÁ Beáta
SABOLOVÁ Lenka
SABOVÁ Blanka
PETRíKOVÁ Beáta
SIDOROVÁ Monika
SIDOROVÁ Zanela
STRATI LOVÁ Jana
SIMOVÁ Silvia
SUTKOVÁ Melania
SVIHUROVÁ Slavka
TIRPÁKOVÁ Margita
TOMKOVÁ Marianna
VALKOVÁ Petra
VASKOVÁ Adriana
PEŇAZIOVÁ Henrieta
SOTTNíKOVA Jana
FABISíKOVÁ Lucia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
184 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
Triedny profesor: Ing. Paulina KVOČÁKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Eva KIŠOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ANDREJČÁKOVÁ Monika
BLAZEKOVÁ Lenka
BOBALOVÁ Lenka
BOMBALOVÁ Miriam
BORZOVÁ Dana
BRILÁKOVÁ Ol'ga
BRUNACKÁ Ingrid
ČARNÁ Henrieta
ČISLÁKOVÁ Lenka
DOMARACKÁ Viera
DZAVORONKOVÁ Dana
GREGOVÁ Daniela
HLAVÁČOVÁ Adriana
HOJDOVÁ Eva
HORSKÁ Melánia
HRABINSKÁ Henrieta
HUDÁKOVÁ Slávka
ILENINOVÁ Andrea
JAKUBCOVÁ Viktória
KISSOVÁ Beáta
KOMJATYOVÁ Katarína
LEFKOVITSOVÁ orga
MAGYAROVÁ Adriana
MAGYAROVÁ Henríeta
MIKOVA Marcela
NIGUTOVÁ Marta
PAPINČÁK Peter
POSTREDNÁ Marta
RUSNÁKOVÁ Ingrid
RUSČINOVÁ Jana
STEFKOVÁ Simona
SZEPESIOVÁ Monika
VARGOVČÁKOVÁ Ivana
VOJTANíK Karol
VOSOVÁ Alena
ZÁREMBOVÁ Dagmar
ZLAcKÁ Katarína
BÓSZORMÉNYIOVÁ Milada
ČIZMADIOVÁ Timea
DÓCSOVÁ Eva
DUNYÁKOVÁ Silvia
GORGEIOVÁ Anna
HÓKOVÁ Renáta
JANKOViČOVÁ Zuzana
JUHÁSZOVÁ Timea
KÁLMÁN Norbert
KIRÁLYOVÁ Eleonóra
KOVÁČOVÁ Darina
KOTELESOVÁAnita
LAJOSOVÁ Mária
PALKOVÁ Katarína
PATAKIOVÁ Andrea
PERDUKOVÁ Melinda
SIPOSOVÁAnela
SOHAJDOVÁ Olilia
STRÁMOVÁ Monika
SZAKÁCSOVÁ Anna
SZTUPENOVÁ Silvia
SALlGOVÁ IIdikó
VASKOVÁ Mária
ZAGYIOVÁ Kristina
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
185 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
Triedny profesor: Ing. Ľubica KIMLIČKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Eva NOVOTNÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
ADAMíKOVÁ Magdaléna
BALOGHOVÁ Jana
BALUCHOVÁ Iveta
BARANOVÁ Eva
BÉRESOVÁ Zuzana
BERNÁTOVÁ Katarína
CVOREŇOVÁ Adriana
DAVIDOVÁ Miriam
DRAGUNOVÁ Agáta
DUBRAVČÁKOVÁ Iveta
DUDOVÁ Zuzana
DURKÁČ Richard
ELIÁŠOVÁ Lýdia
FEKETEOVÁ Dana
GONOSOVÁ Marianna
HACKEOVÁ Orga
HIBLÁROVÁ Beáta
HIĽ.OVSKÁ Zuzana
HYCLÁKOVÁ Žaneta
JANUSOVÁ Janette
JASAŇOVÁ Katarína
JAVORSKÁ orga
KLEINOVÁ Bibiána
LASTOVECKÁ Martina
OZIMÁ Ivana
PAHULYIOVÁ Denisa
PAPCÚNOVÁ Slávka
PAVLÍKOVÁ Monika
PULKO Richard
RIZINGEROVÁ Jana
SABOLOVÁ Soňa
SELESOVÁ Emília
SlSIK Mario
TAISOVÁ Jana
TATARKOVÁ Marianna
VASKOVSKÁ Mária
VIZNEROVÁ Zuzana
AMBRISKOVÁ Eva
BLASKOVÁ Slávka
BODNÁROVÁ Martina
BUNDZÁKOVÁ Viera
ČURKO Jozef
DUDÁSOVÁ Beáta
EPERJESIOVÁ Martina
FEKETEOVÁ Alena
GÁBOROVÁ Gabriela
GUZEJOVÁ Gabriela
HAN KOVÁ Adriana
HANKOVSKÁ Eva
HORŇÁKOVÁ Slávka
ISTOŇOVÁ Emília
JOKEĽ.OVÁ Andrea
KANDRÁČOVÁ Blanka
KAŇUCHOVÁ Ingrid
KOUDELKOVÁ Beáta
KUČMOVÁ Marcela
LECHMANOVÁ Martina
LENÁRT Daniel
LESKOVÁ Slávka
LICHVÁROVÁ Drahomíra
MACEJKOVÁ Martina
MICHALOVOVÁ Natália
MINARíKOVÁ Valéria
ONOFREJOVÁ Martina
PESTOVÁ Erika
PETERČÁKOVÁ Eva
PETRíKOVÁ Orga
SCHWARZOVÁ Renáta
SMOLEJOVÁ Slávka
SOKOLOVÁ Antónia
SUSKOVÁ Želmira
STOFKOVÁ Slávka
TALlGOVÁ Andrea
TIMKOVÁ Marcela
TÓTHOVÁ Soňa
DENCIOVÁ Martina
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
186 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
Triedny profesor: Ing. Mária VANKOVÁ
Trieda: II.N
Triedny profesor: Ing. Marta KELLNEROVÁ
Trieda: II.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ALCNAUEROVÁ Slávka
ANDERKO Csaba
BAVOLYÁROVÁ Ingrid
ERŽINOVÁ Eva
HATALOVÁ Miroslava
HLAVÁČOVÁ Janette
KOLlBÁROVÁ Iveta
KOMARA Ľ.ubomir
KOVAĽ.OVÁ Andrea
KURUC Branislav
MIGLÉCZOVÁ Melinda
ONDRUS Oliver
PAPP Peter
PECUCH Slavomír
ROGOSH Slavomír
SCHULLEROVÁ Andrea
SOLTÉSZOVÁ Elvíra
SKORCOVÁ Andrea
SLÁRKA Peter
TÓTH Attila
VOJTANIKOVÁ Katarína
ZIVÁKOVÁ Monika
BAČOVÁ Emilia
BUBLÁK Ladislav
ČAKLOSOVÁ Iveta
DOSTAL Jaroslav
HREBíKOVÁ Žaneta
KÁDAR Jozef
KISSOVÁ Monika
KYSKOVÁ Marta
LUKAJKOVÁ Slávka
MÁTÉ Zsolt
TREPKA Radoslav
ZOBIK Zoran
LENGOVÁ Monika
ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993
Triedny profesor: Ing. Gabriela KOŠŤOVÁ
Trieda: IV.A
večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
AMBRÓZY Marián
BAČENKOVÁ Magdaléna
BEDNÁRIKOVÁ Ľ.ubica
FIGUROVÁ Mária
HANUDELOVÁ Mária
HANUDEĽ.OVÁ Mária
HOLOVÁČOVÁ Mária
KOPČIKOVÁ Mária
LORINCOVÁ Valéria
MOJŽISOVÁ Ludmila
NAGYOVÁ Zuzana
GAJDOSOVÁ Jana
BÉRESOVÁ Dana
KARDOHELOVÁ Janette
ROZICKÝ Richard
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
187 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
Triedny profesor: Ing. Mária RAČÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Judita GOLDBERGEROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BAKSAYOVÁ Beáta
BALOGOVÁ Lucia
BOBEKOVÁ Anna
BUHLOVÁ Zuzana
BULKOVÁ Mária
ČAPOVÁ Patricia
FAITHOVÁ Andrea
FUN ĎOVÁ Valéria
GÉCIOVÁ Adriana
GRACOVÁ Viktória
HANEKOVÁ Ivana
HUDÁKOVÁ Mária
KASČÁK Luboš
LIKÉROVÁ Adriana
LUKÁCSOVÁ Gabriela
MAGUROVÁ Alena
MARTONOVÁ Terézia
MIKOVÁ Zuzana
NÉMEDYOVÁ Erika
NEVELÓSOVÁ Eva
OBRAZOVÁ Ingrid
OBSITOSOVÁ Adriana
ORGOVÁN Július
PÁSTOROVÁ Amália
PETRIKOVÁ Mária
RIJAVECOVÁ Aurélia
ROJČEKOVÁ Michaela
SALLÁROVÁ Dagmar
STROJNÁ Martina
SÁNDOROVÁ Daniela
VANCOVÁ Daniela
VOZÁROVÁ Laura
WENGRINOVÁ Veronika
ZBOROVSKÁ Zuzana
ZELEŇÁKOVÁ Adriana
ŽELEZNíKOVÁ Gabriela
BELLEROVÁ Ingrid
BLASKOVÁ Adriana
BUCHLÁKOVÁ Alena
ČIGÁSOVÁ Mária
DOBROViČOVÁ Andrea
FEČOVÁ Silvia
HUŽVÁROVÁ Slávka
KASKOVÁ Monika
KÁZMEROVÁ Eva
KOLlBÁROVÁ Karin
KLlMCSÁKOVÁ Jana
KOVÁČOVÁ Karin
LISKOVÁ Kristina
LÓRINCOVÁ Jeanette
MELNIČÁKOVÁ Daniela
MIKULOVÁ Erika
MOTYLOVÁ Monika
NAGYOVÁ Vlasta
NÉMETHOVÁ Judita
PACHOTOVÁ Lucia
PAN KOVČINOVÁ Janette
PERHÁČOVÁ Blažena
PIATKOVÁ Katarína
PIATNIČKOVÁ Martina
REPASANOVÁ Libuša
RISKOVÁ Júlia
SABOVÁ Miroslava
SKALSKÁ Jana
STAHOVCOVÁ Lucia
SZANISZLOVÁ Alena
SMIDTOVÁ Diana
STOFČíKOVÁ Michaela
TOMKOVÁ Martina
TOMORIOVÁ Viktória
TAKÁČOVÁ Silvia
VESELSKÁ Alexandra
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
188 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
Triedny profesor: Mgr. Iveta REPTOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny prfesor: Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
BODOVÁ Iveta
BONGOVÁ Alena
DANČÁKOVÁ Dana
DENEMARKOVÁ Zita
DULOVIČOVÁ Jana
FECKOVÁ Daniela
GEŇOVÁ Henrieta
GREGA Branislav
GUMAŇOVÁ Denisa
GUNGLOVÁ Ivana
HARABINOVÁ Livia
HORŇÁKOVÁ Alena
HORŇÁKOVÁ Katarína
CHOK Marián
CHYTILOVÁ Zuzana
IVANČiN Peter
KOVALČíKOVÁ Iveta
KUDLOVSKÁ Zuzana
KUCf-{ÁROVÁ Martina
KVETKOVÁ Nicol
LOPATKOVÁ Denisa
LORINCOVÁ Janka
MARENČíKOVÁ Terézia
MERVOVÁ Eva
PASTERNÁKOVÁ Zuzana
RUSNÁKOVÁ Lenka
SEDLlCKÁ Patricia
SIDOROVÁ Jana
SUCHÁ Eva
SESTÁKOVÁ Jana
STOFKOVÁ Jana
SVAJ LEN OVÁ Alena
UJCOVÁ Valéria
VARGOVÁ-JURIKOVÁ Martina
ZÁKUTNÁ Blanka
ZÁVACKÁ Eva
ZÁVODNIKOVÁ Helena
ZOLTÁNOVÁ Adriana
ZOZUĽ.ÁKOVÁ Slávka
AGYAGOSOVÁ Žaneta
BALOGOVÁ Beáta
BÁRÁNYOVÁ Kornélia
BARTÓKOVÁ Livia
CSÓRGÓOVÁ Gabriela
FARKASOVÁ Silvia
FARKASOVÁ Timea
FODOROVÁ Izabela
GERIOVÁ Anikó
JUHÁSZOVÁ Emóke
KISS Ján
KOMÁROMYOVÁ IIdikó
KOVÁCSOVÁ Emilia
KOVÁCSOVÁ Zuzana
LÉKÓOVÁ Monika
LENÁRTOVÁ Mária
LENKEIOVÁ Angela
MAKOVÁ Monika
MATESZ Roland
OCEÁKOVÁ Izabella
OROSZOVÁ Anita
PANDIOVÁ Gabriela
SÁNDOROVÁ Renáta
STEFÁNOVÁ Melinda
SUBOVICSOVÁ Zuzana
SUSZTEROVÁ Monika
SZILVÁSSIOVÁ Agáta
TAMÁS Zsolt
TORKOŠOVÁ Katarína
VARGOVÁ Judita
VINCZEOVÁ Monika
ZSIDAYOVÁ Agnesa
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
189 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
Triedny profesor: Ing. Alžbeta VAŠKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: JUDr. Danka KOVALOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ANTLOVÁ Renáta
BARANOVÁ Lubomira
EŠTÓKOVÁ Renáta
GONOSOVÁ Monika
GREGOVÁ Ivana
GREJTÁKOVÁ Silvia
GUZMOVÁ Martina
HUDÁČEK Štefan
HUDÁKOVÁ Iveta
HUSZÁROVÁ Gabriela
HYCLÁKOVÁ Helga
JANOČKOVÁ Andrea
KACHMANOVÁ Janette
KRAJŇÁKOVÁ Silvia
KRIVDOVÁ Alena
LATKÓCZYOVÁ Timea
LENGYELOVÁ Miriam
LIPTÁKOVÁ Erika
MACKOVÁ Marcela
MARCZELLOVÁ Radoslava
MASTIŠOVÁ Mária
MIKLUŠOVÁ Mária
NOVOTNÁ Antónia
ŇARJAŠOVÁ Lubica
OBERLEOVÁ Slavka
PAPINČÁKOVÁ Jana
REPÁKOVÁ Livia
SEDLÁK Igor
SCHMIEDTOVÁ Karolina
SlIVOVÁ Justína
SRŇANSKÁ Daša
ŠENŠELOVÁ Bronislava
ŠOFFOVÁ Natalia
TARASSEKOVÁ Renáta
TOLMÁCSI Juraj
VARGOVÁ Katarína
VYŠNÁ Ivana
ZAJACOVÁ Monika
ZEŤÁKOVÁ Eva
DUDOVÁ Zuzana
FEDOROVÁ Soňa
GAZDIKOVÁ Zuzana
HAMZOVÁ Silvia
HANZELOVÁ Eva
HORKAVÁ Tatiana
CHOVANCOVÁ Svetlana
JELENEKOVÁ Andrea
JUHÁSOVÁ Ludmila
JURKOVOVÁ Jana
JUSZKÓOVÁ Kamila
KEREKANIČOVÁ Monika
KISSOVÁ Slavka
KORČEKOVÁ Mária
KOREŇOVÁ Anna
KOZELOVÁ Andrea
KARMAŽINOVÁ Zuzana
KUKO Jan
KUZMIAKOVÁ Eva
MAŤAŠČIKOVÁ Monika
MEŠKOVÁ Dana
MIHELYOVÁ Miriam
MITTELMANN Boris
NEMCOVÁ Lubica
OLENIČOVÁ Diana
PALENČÁROVÁ Vlasta
PEŠKOVÁ Mária
REČLOVÁ Serafina
RUŽIČKOVÁ Petra
SABOLOVÁ Denisa
SEGULOVÁ Marta
ŠiMKOVÁ Miriam
ŠTEFANČIKOVÁ Antónia
TABAČKOVÁ Mária
TKÁČOVÁ Zuzana
TURTÁKOVÁ Gabriela
TYČIKOVÁ Dana
ZÁRIKOVÁ Marcela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
190 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: I.N
Odbor: výpočtová technika
a spracovanie informácií
Triedny profesor: JUDr. Jozefína ATANASOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: sociálno-právna činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
BANGOV Radovan
BELEJČÁK Miloš
BENKOVÁ Amalia
ČEPKEOVÁ Andrea
DOBRi Szabo les
HIDASIOVÁ Silvia
CHOVANCOVÁ Andrea
JUSKO Jozef
JUSKOVÁ Dana
KOllBÁROVÁ Martina
KUBALOVÁ Dagmar
KOVÁCSOVÁ Mária
KUŠNiR Martin
LAKATOŠ Luboslav
MACKO Dušan
MAJLÁTHOVÁJúlia
OLEXOVÁ Silvia
PAJONKOVÁ Dana
PASTORKOVÁ Aneta
SAKAlIOVÁ Beáta
SLÁVIKOVÁ Silvia
ŠKURLA Štefan
VINDIŠ Martin
VINDIŠOVÁ Iveta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BALUCHOVÁ Ingrid
BECZA Ferdinand
BEKOVÁ Ingrid
BENCKOVÁ Monika
BEREŠ Peter
BUJŇÁKOVÁ Emilia
DEKAŇOVÁ Denisa
ESZENYIOVÁ Zuzana
GAJDOŠOVÁ Anna
GERIOVÁ Beáta
GUBAČ Ondrej
HLUBINOVÁ Janette
CHOMAJOVÁ Adriana
KOLARČIKOVÁ Judita
KOSKOVÁ Bibiana
KOVALČIK Ivan
KRKOŠOVÁ Zuzana
liGOVÁ Andrea
MATTOVÁ Martina
MIKULAJČIKOVÁ Zuzana
MIŠČOVÁ Martina
NAGRANTOVÁ Zlatica
NOVOSAD Marek
PALAŠČÁk. Alexander
PETRUŠKA Róbert
PITUKOVÁ Liana
RAČKO Michal
SEKERÁK Marek
SLOVINSKÝ Milan
ŠPIRKO Vasil"
ŠVÁBOVÁ Enikb
TÁMÁROVÁ Silvia
TIRDILOVÁ Karin
TORMOVÁ Miroslava
ZBORAIOVÁ Monika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
191 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994
Triedny profesor: Mgr. Ján KRÁLIK
Trieda: IV.A
Odbor: všeobecná ekonomika
večerná forma štúdia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BUČOK Marián
BUlINSKÁ Marcela
FICERIOVÁ Miroslava
KACSÓOVÁ Melinda
KLEIBEROVÁ-KRIČKOVÁ Renáta
LAPČÁKOVÁ Mária
MURÍNOVÁ Mária
ROSTASOVA Valéria
TÓTHOVÁ Anna
TUKOVČÁKOVÁ Jana
TERIFAJOVÁ Ingrid
VOJTECHOVSKÁ Helena
VRÁBĽOVÁ Monika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
192 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
Triedny profesor: Mgr. Miroslav DUDIČ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Magdaléna FEČKOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ANTALÍK Radovan
BACHŇÁKOVÁ Lucia
DOBOSOVÁ Zuzana
DULlNA Milan
ĎURECH Ladislav
FRUNIOVÁ Nadežda
GÁBOROVÁ Petra
GANYÓ Marek
GÉHOVÁJulia
HARASENIUC Andrea
JENCOVÁ Zuzana
JUHÁS Jozef
KOĽVEKOVÁ Gabriela
KOPCOVOVÁ Petronela
KOVÁCOVÁ Katarína
LEHOTSKÝ Daniel
LESKO Patrik
LESKOVÁ Nicol
MARTINOVÁ Zuzana
REVESOVÁ Silvia
RIGOVÁ Silvia
RUZBASÁNOVÁ Katarína
SEDLÁKOVÁ Františka
SLEZÁKOVÁ Michaela
SOPKOVÁ Karin
STERBÁK Jan
STUBŇOVÁ Anita
TEREZKA Rastislav
VARGA Sebastian
VASINSKÁ Katarína
VIGODOVÁ Janka
ALTMANOVÁ Denisa
BÁŇAČKYOVÁ Klaudia
BERESOVÁ Zdenka
BOROSOVÁ Daniela
BRADOVÁ Lucia
BURGHARDTOVÁ Valéria
DIÓSZEGIOVÁ Kristina
DZAMBIKOVÁ Alena
FEDOROVÁ Mária
FIALKOVÁ Katarína
GAZDOVÁ Mária
IKRENYIOVÁ Lucia
JENCUSOVÁ Jana
JESENSKÁ Judita
KLEINOVÁ Andrea
KMECOVÁ Jana
KORDIKOVÁ Ivana
KORMOSOVÁ Soňa
KOSKOVÁ Ivana
LISOŇOVÁ Katarína
MEDERÁKOVÁ Marianna
NAGYOVÁ Milena
NEHILOVÁ Zuzana
NÉMETHOVÁ Alexandra
OLÁHOVÁ Mária
ONOFREJOVÁ Eva
PLlCHTOVÁ Jana
RAPAJKOVÁ Marcela
ROLÁKOVÁ Jana
STEFKOVÁ Otilia
TABACÁKOVÁ Monika
TERPÁKOVÁ Adriana
VESELSKÁ Andrea
VRTILKOVÁ Jitka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
193 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
Triedny profesor: Mgr. Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Pavel HUDAČEK
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BARANOVÁ Anna
BÉLOVÁ Lucia
BODINKOVÁ Jana
BREZOVÁ Ľ.udmila
DUNAJSKÁ Petra
ĎURISTOVÁ Martina
GLOVA Jozef
IVAN KOVÁ Anna
JABRIKOVÁ Zuzana
JURÁSEKOVÁ-MOZNÁ Slavka
KISSOVÁ Kamila
KOPČIKOVÁ Renáta
KOTLÁROVÁ Lubica
KRIZALKOVIC Roman
KULIK Viktor
KUZMOVÁ Mária
MALlNIKOVÁ Gabriela
MATEJOVÁJana
ONDREJCÁKOVÁ Daniela
ORAVCOVÁ Natalia
PALGUTOVÁ Alena
PAĽ.OVÁAnna
PAPUGOVÁ Marcela
PROROKOVÁ Simona
SABOVÁ Svetlana
SUTORCIKOVÁ Mária
STEFÁNOVÁ Miroslava
TEGDOVÁ Zuzana
TOKÁR Tomaš
BINDOVÁ Ingrid
DINCÁK Ivan
FARKASOVÁ Viktória
FILCÁKOVÁ Gabriela
FOGARASOVÁ Emília
FUDALOVÁ Janette
HROSOVÁ Sylvia
HUDÁKOVÁ Katarína
IĽ.KOVÁ Ingrid
JAKABOVÁ Angela
JÓZSOVÁ Anikó
KASSAIOVÁ Adriana
KLUCKA Jan
KRUPSKÝ Marek
MATUSZÁKOVÁ Lívia
MIHALlK Tomaš
RONTOVÁ Zuzana
SABOLOVÁ Andrea
SALAMONOVÁ Angela
SAR KOVÁ Silvia
SZABÓOVÁ Eleonóra
SANGRIKOVÁ Dana
SAPOVALOV Juraj
SPILÁROVÁ Anna
SUHADOVÁ Radoslava
TÓTH Jozef
TROJAOVÁ Katarína
TVERGYÁKOVÁ Gabriela
VARGOVÁ Marta
VETERNÝ Jan
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
194 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
Triedny profesor: Mgr. Anna SINGEROVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Jana ANDREJčíKOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BAKICOVÁ Vladimira
BOCKAY Erik
BODONSKÁ Martina
BREJZKOVÁ Alexandra
BRUGOSOVÁ Eva
CIZMÁROVÁ Iveta
FEKOVÁ Lenka
GOLlSOVÁ Henrieta
HANUSINOVÁ Katarína
HAVERLOVÁJana
HORŇÁKOVÁ Sofia
HUDÁKOVÁ Andrea
CHALMOVIANSKA Jana
KNAPIKOVÁ Tatiana
KOLEXOVÁ Alena
KOPKOVÁ Martina
KOVÁCOVÁ Lýdia
KÓVEROVÁ Irena
KREDATUS Lambert
LESKOVSKÁ Silvia
LIBA Lubomir
LÓRINCOVÁ Alena
MEDVE Štefan
PANCIKOVÁ Mariana
PUCKOVÁ Marcela
PUSTELNIK Štefan
SAKALOVÁ Darina
SIMOVÁ Marta
TKÁCIKOVÁ Tatiana
TOMicKOVÁ Gabriela
TÓTHOVÁ Erika
TÓTHOVÁ Xénia
VÁCZY Viliam
VYROSTKOVÁ Slavka
WEISOVÁ Silvia
CETÓOVÁ Timea
FARKAŠOVÁ Xénia
FERENC Pavol
FERKOVÁ Dagmar
FERKOVÁ Denisa
GERGELYOVÁ Eva
GIBA lľja
GLiBOVÁ Valéria
GOLEŇOVÁ Gabriela
GREGOVÁ Martina
HOLUBECKÁ Jana
HUTLÁK Henrich
JAKUBOVÁ Lenka
JARČUŠKA Marcel
KAVČÁKOVÁ Klaudia
KORČÁKOVÁ Ingrid
KVETKOVÁ Bibiana
MATEJ KOVÁ Martina
MATEJOVÁ Lucia
NIGUT Róbert
SEDLÁKOVÁ Martina
SEPEŠIOVÁJanka
SEPEŠIOVÁ Nikoleta
SLOBODOVÁ Nataša
SOCHOROVÁ Zuzana
ŠiMON Richard
ŠKOJEC Pavol
ŠPIRKOVÁ Katarína
ŠTOFFA Daniel
TKÁČOVÁ Marcela
TOMAŠOVÁ Marta
TÓTHOVÁ Marianna
VARGOVÁ Vladimira
VOJTKO Kristián
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
195 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
Triedny profesor: Ing. Danka GERENDOVÁ
Trieda: I.N
Odbor: hospodárska informatika
Triedny profesor: Ing. Teodóra SLADíKOVÁ
Trieda: II.N
Odbor: výpočtová technika a spracovanie
informácii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
BOČEKOVÁ Silvia
CIBUĽA Miloš
FECKOVÁ Zuzana
FEDOR Branislav
FILIPOVÁ Viera
FURMANOVÁ Zuzana
GROMOVÁ Mária
HALZOVÁ Kamila
HEGEDUŠOVÁ Andrea
JANEKOVÁAndrea
KAŠČÁKOVÁ Daniela
KAŠPER Richard
KOVAL Miroslav
KÓVEROVÁ-PEŠAKOVÁ Andrea
KRISTIŇÁKOVÁ Jana
KURTOVÁ Romana
KUŠNíROVÁ Erika
LESNICKÁ Henrieta
LIPTÁK Peter
LUČKANIČOVÁ Lenka
MATUŠČÁKOVÁ Viera
MELNIČÁKOVÁ Monika
MIKULA Rastislav
MREKAJOVÁ Katarína
RAFFAJ Peter
REPKOVÁ Zuzana
ŠTOFFOVÁ Ester
TOMAŠKO Richard
VARGOVÁ Zuzana
VELGOSOVÁ Martina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BAKALÁROVÁ Janka
BARÁNKOVÁ Marianna
BERNÁTH Mikuláš
BOHÁČOVÁ Kristina
ČÁNIOVÁ Andrea
DOBOŠOVÁ Sylvia
DOLÁK Ladislav
DUDOVÁ Vlasta
GREGOVÁ Daniela
HABURAJOVÁ Andrea
HAJZUŠOVÁ Ružena
HANZEL Radovan
HOMINDOVÁ Renáta
HRIVNÁKOVÁ Jana
KARTALOVÁ Jana
KORČÁKOVÁ Zaneta
KUCHTOVÁ Stela
MALACHOVSKÁ Zuzana
MIKITOVIČOVÁ Adriana
MIKLOŠOVÁ Viera
MITRIK Tomáš
NOVÁKOVÁ Jozefina
PLUTKOVÁ Henrieta
ROLANDOVÁ Martina
SEDLÁČKOVÁ SOlÍa
ŠČECINOVÁ Alena
ŠTECOVÁ Martina
TAKÁČOVÁ Svetlana
TOMAŠOVÁ Andrea
TÓTH Martin
TREMBULÁKOVÁ Anna
TURISOVÁ Renáta
ZÁGONIOVÁ Katarína
ZLEBČíK Mário
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
196 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995
Triedny profesor: Mgr. Erika ANTOŠOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: sociálno-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
BENKOVÁ Oľga
FARKAŠOVSKÁ Alexandra
FECKO Slavomir
GAJDOŠ-KARAFFOVÁ Zuzana
HALÁSZIOVÁ Jana
HOVANOVÁ Monika
KIŠIDAIOVÁ Jarmila
KNIZKOVÁ Gabriela
KRONAUEROVÁ Ingrid
KRíKAvoVÁ Jana
KUZNÁR Boris
LAUFFOVÁ Andrea
LIKÉROVÁJana
LORKOVÁ Delina
LUKÁČOVÁ Beáta
MATEJOVÁ Lea
MAŤUGOVÁ Ludmila
NAGY Alexander
POPJAKOVÁ Mária
RUZBACKÁ Viera
SACHEROVÁ Zuzana
SASOVÁ Martina
SEKELSKÁ Andrea
ŠiMKOVÁ Dana
ŠTELMÁKOVÁ Eva
ŠVAJKOVÁ Karolina
TIMKOVÁ Blanka
URAMOVÁ Iveta
WAGNEROVÁ Radana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
197 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
Triedny profesor: Mgr. Marta POLLÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Jozef BARTA
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BARNA Branislav
BRITAŇÁKOVÁ Ludmila
DOLHÁ Alžbeta
DROZDOVÁ Daniela
EŠTOK Dušan
FARKAŠOVÁ Silvia
GRUSOVÁ Jana
HANULOVÁ Marianna
HORSKÝ Karol
HORVÁTHOVÁ Jana
HUSÁROVÁ Marcela
JAKABOVÁ Edita
JUHÁSOVÁ Vanda
JUSKOVÁ Lucia
KEBRLOVÁ Mária
KLEKNEROVÁ Silvia
KOKOLUS Peter
KOVÁČOVÁ Gabriela
MACEJKOVÁ Mária
MACEJKOVÁ Zuzana
MARTONOVÁ Antónia
MATTOVÁ Monika
MILlCZKÝ Róbert
NAGYOVÁ Nikoleta
NEHMANOVÁ Zuzana
NEMČIKOVÁ Terézia
POPOVIČOVÁ Dana
RICHNAVSKÁ Katarína
SARVASOVÁ Katarína
STOLÁR Oliver
SALACHOVÁ Monika
TOMKO Martin
URBANOVÁ Vladimira
VAGINGER Marián
VASČÁKOVÁ Katarína
VENDRÁKOVÁ Monika
BACSINSZKI Radoslav
BOHÁCS Michal
BRAVČOKOVÁ Katarína
CZETÓ Erik
ČERYOVÁ Silvia
ČONTOFALSKÝ Kamil
HIČÁKOVÁ Lucia
CHOVANOVÁ Ela
CHVOJKOVÁ Lenka
JALČOVÁ Juliana
KOSUTH Peter
KYSKA Roland
LORENOVICZOVÁ Martina
LORINCOVÁ Jana
MASLEJOVÁ Darina
MATUOVÁ Adriana
MENDIOVÁ Katarína
MIGLESOVÁ Martina
MIKULÁSOVÁ Gabriela
MIŽÁKOVÁ Lucia
NAGYOVÁ Marcela
PETRIČOVÁ Helena
PISKO Martin
POPOViČ Drahoslav
SABÓ Mikuláš
SAVKO Alexander
SELIGOVÁ Katarína
SELIGOVÁ Lenka
STRIČKOVÁ Marcela
SIPOS Peter
TOBIASOVÁ Monika
TOMČIKOVÁ Kristína
TÓTHOVÁ Slávka
TRIBULA Roland
VEJAČKA Luboš
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
198 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
Triedny profesor: Ing. Eva VANČOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Magdaléna PASTOROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BABILONSKÁ Katarína
BARNA Peter
BARTA Marek
BEEROVÁJana
DROTÁR Milan
DUDEK Róbert
ELlÁSOVÁ Martina
FARKAWVÁ Bibiana
GAJDOSOVÁ Adriana
HALAGA Martin
HELFENOVÁ Miroslava
HUDÁK Roland
HUDÁKOVÁ Janette
KALAFUSOVÁ Stanislava
KOSALKO Radoslav
KOSŤANOVÁ Jana
KÓVÉROVÁ Zuzana
MAJERNičKOVÁ Monika
MALEJčíKOVÁ Jana
MAMRÁKOVÁ Martina
ONOFREJ Ladislav
ORSOLlTSOVÁ Andrea
PETRIK Pavol
PIROHÁR Radoslav
ROHAL Radoslav
STOLÁROVÁ Denisa
STRAKOVÁ Stanislava
STÝBAROVÁ Andrea
SZABADOS Pavol
TANČÁKOVÁ Sylvia
TARÁSKOVÁ Veronika
TIMKOVÁ Monika
TKÁČOVÁ Martina
TOMASKOVIČOVÁ Monika
VELGOSOVÁ Milena
VIDLÁSOVÁ Mária
ANDREJČÁKOVÁ Martina
BÁNYÁSZOVÁ Katarína
BEHROVÁ Silvia
BIDOVSKÝ Patrik
CSÁJIOVÁ Csilla
CSALA Ján
ČARNOKÁ Andrea
DEMETEROVÁ Sylvia
FARKASOVÁ Magdaléna
FRIDRICH Richard
HAJDUOVÁ Renáta
HOGYOVÁ Martina
CHNUPOVÁ Božena
CHUDIKOVÁ Dana
KEREKESOVÁ Zdenka
KMETZOVÁ Katarína
KOČUTA Radoslav
KONKOLYOVÁ Eva
KORBULECOVÁ Silvia
KRÁWVIČOVÁ Viktória
KUCHÁROVÁ Eva
KUPCOVÁ Timea
LAZIK Ján
LESOVÁ Zuzana
LOPUCHOVSKÁ Andrea
LUKÁČOVÁ Zuzana
MAGYAR Marek
NAGYOVÁ Marianna
PAPÁČ Emil
PIROSKO Imrich
SUSZTEROVÁ Andrea
SZITÁSOVÁ Livia
STEFANOVÁ Renáta
TAKÁCSOVÁ Eva
VILÁGI Štefan
ZÓLYOMIOVÁ Erika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
199 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
Triedny profesor: Ing. Jana MAZAGOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Darina KOSTRABOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ANDEROVSKÁ Anna
AUEROVÁ Silvia
ĎURICOVÁ Daniela
ĎURMANOVÁ Patricia
FERJENČIKOVÁ Dana
GÁLOVÁ Soňa
GÁSPÁROVÁ Ružena
GREGOVÁ Andrea
HORVÁTHOVÁ Zofia
JANOSČÁK Branislav
JURIGOVÁ Jana
KMECOVÁ Jana
KMECOVÁ Katarína
KRAVJANSKÁ Zuzana
LACKOVÁ Marcela
LOMNICKÝ Ladislav
LUSČÁK Branislav
MIKLUS Peter
MISKOVIČ Radovan
MITROVÁ Marianna
PALOVÁ Dana
PAZDiREK Miloslav
POKLEMBOVÁ Vladimíra
POTOSŇÁKOVÁ Adriana
PRIBIČKOVÁ Miriam
RÁCZ Alexander
RIBOVÁ Valéria
RYBKOVÁ Emília
SLEBODNIKOVÁ Stanislava
SANTOVÁ Marcela
TIMKO Peter
TURLíKOVÁ Anna
VARECHA Marián
BACHRATÁ Jana
BUJŇÁKOVÁ Jana
CINCULOVÁ Zuzana
DADUĽ.ÁKOVÁ Lenka
DROTAROVA Radmila
GANOVSKA Diana
GEROČOVÁ Tatiana
HOLOMAŇOVÁ Silvia
HORALOVÁ Hana
HURAJOVÁ Renáta
ISTOŇOVÁ Jana
JUDOVÁ Mária
KOČANOVÁ Katarína
KOTOSOVÁ Marieta
KOZELKOVÁ Martina
KOZELOVÁ Andrea
LUKÁČOVÁ Ivana
MACHOVÁ Katarína
MAJNYOVÁ Jana
MAKOVÁ Eva
MAM RÁKOV Á Jana
ŇARJASOVÁ Lucia
PALEČKOVÁ Martina
PASTOREKOVÁ Gabriela
PODVOJSKÁ Zuzana
PRAMUKOVÁ Zuzana
RADINOVÁ Mária
RISIANOVÁ Zuzana
SERBINOVÁ Dana
SALAGOVIČOVÁ Mária
SI MCAKOVA Stefánia
SMELKOVÁ Alžbeta
TARABČÁKOVÁ Adriana
TOMKOVÁ Martina
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
200 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
Triedny profesor: Mgr. Viera MOLČANYIOVÁ
Trieda: IV.G
Triedny profesor: Mgr. Alžbeta WEBEROVÁ
Trieda: IV.H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BAČO Karol
BAJUSOVÁ Katarína
BUDJAČ Martin
ČIGÁŠOVÁ Alžbeta
ČVERČKOVÁ Andrea
GODOROVÁ Zuzana
HELLEBRANDOVÁ Anabelia
HLAVATÁ Jana
CHMELO Stanislav
JUHÁSOVÁ Karolina
KARAPOVÁ Jaroslava
KOČANOVÁ Monika
KOVÁČ Miroslav
KRÁWVIČOVÁ Katarína
MACUROVÁ Michaela
MARHOULOVÁ Michaela
MARTINÁSKOVÁ Jana
MOSEJOVÁ Dana
NOVÁKOVÁ Andrea
PACKÁŇ Róbert
PETRUSOVÁ Zuzana
RABATINOVÁ Daniela
RIDARČIKOVÁ Zuzana
RUSNÁKOVÁ Janette
SEMANOVÁ Silvia
SENDERIOVÁ Zuzana
STOKLASOVÁ Dana
SZOTKOVSKÁ Ivana
SIMCOVÁ Silvia
THANOVÁ Gabriela
VARGOVÁ Ráchel
VOJTKOVÁ Andrea
ZÓLDYOVÁ Silvia
BADLlK Jozef
BUČKO Marek
ČORŇÁKOVÁ Lenka
DANIELOVÁ Erika
DOMBYOVÁ Katarína
DROZD Juraj
EPERJESIOVÁ OI'ga
FUTÁS Peter
GAJDOSOVÁ Adriána
GRUSOVÁ Katarína
HECZKOVÁ Lucia
HLAVŇA Luboš
HORVÁTHOVÁ Martina
IVANOVÁ Marta
JANITOROVÁ Magdaléna
JUHÁS Ladislav
JURISOVÁ Ivana
KORLOVA Želmíra
KRAUS Viktor
KUBiŠOVÁ Ivana
MACKULlN Vladimír
MAČÁKOVÁ Vlasta
MILlCKÝ Gabriel
MOSORJÁKOVÁ Janeta
PASTOR Daniel
PRIBYSOVÁ Júlia
PUSZTAI Anton
ROVŇÁK Dušan
sOKÁČOVÁ Denisa
SOTÁK Martin
STASKO Martin
SULLEIOVÁ Katarína
SZANISZLOOVÁ Andrea
SPISÁKOVÁ Zuzana
STEFANČiN Peter
ŠVARC Martin
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
201 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996
Triedny profesor: Ing. Edita DOLÁKOVÁ
Trieda: I.N
Odbor: hospodárska informatika
Triedny profesor: JUDr. Jozefína ATANASOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: sociálno-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
BUDZINOVÁ Martina
CICMANOVÁ Lubica
GAJDOŠOVÁ Jaroslava
GAŠPAROVÁ Jana
HARASZINOVÁ Eva
HLlBOKÁ Katarína
JUHÁSOVÁ Katarína
KOSTELNÁ Jarmila
KUBÁNIOVÁ Lucia
KULÍKOVÁ Monika
LABASOVÁ Marta
LISOŇ Radoslav
LOPOTOVÁ Simona
MAJOROS Viktor
MARSÁLEKOVÁ Hana
MIKLUSOVÁ Mária
PALASČÁKOVÁ Lenka
PEKÁRIKOVÁ Anna
PIKULOVÁ Tatiana
SOPKOVÁ Ivana
SUSINOVÁ Michaela
SZABOVÁ Erika
SKULTÉTYOVÁ Lucia
SOLTÉSOVÁ Jana
TAKÁCSOVÁ Lýdia
TKÁČ Ján
TREMBECKÁ Marianna
UHĽAROVÁ Martina
URBANEC Róbert
VANYOVÁ Henrieta
VASKO Maroš
ANDRAŠKO Peter
BAČÁKOVÁ Alena
BRAJOVÁ Žaneta
BRODŇANOVÁ Eva
BUČKOVÁ Ivana
DUROVÁ Bibiána
DUROVÁ Blanka
DZURŇÁK Peter
FOTTOVÁ Ingrid
GAZDIKOVÁ Tatiana
GONŠENICOVÁ Renáta
GULOVÁAnna
IČO František
KAIDLOVÁ Martina
KARMAŽINOVÁ Zuzana
KOZÁKOVÁ Daniela
MACEJKOVÁ Marianna
MARIŠČÁK Marcel
MÉSZÁROSOVÁ Gabriela
MOLČANOVÁ Alena
OLEKSÁKOVÁ Monika
ROSINOVÁ Dana
SOKOLOVSKÁ Silvia
SČAMBUROVÁ Diana
SVRČULOVÁJana
TRNAVSKÁ Andrea
KRAJNIKOVÁ Marta
LAŠČÁKOVÁ Alena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
202 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: IV.A
Odbor: obchodná akadémia
Triedny profesor: Mgr. Igor DO VAL
Ing. Judita ELlSCHEROVÁ
Trieda: IV.B
Odbor: obchodná akadémia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ANDRASSYOVÁ Zuzana
ÁRVAY Peter
BACSÓ Tibor
ČERMAN Peter
ČULKA Miloslav
DLHA Lucia
DRANGA Roman
FECKOVA Martina
FEDOROVÁ Silvia
FORGAČ Miroslav
FRUNIOVA Iva
JASTRABANOVA Veronika
KANDRAČOVÁ Katarína
KENDER Michal
KLIMOVA Alžbeta
KMEC Michal
LUKAČOVA Lenka
MADUROVA Martina
MAJORSKA Andrea
NOVYSEDLÁKovA Jana
NYÁRHIDY Filip
ŇARJASOVA Miriam
PETÁKOVA Jana
PISKOROVA Denisa
SOKOLI Patrik
SZILÁGYI Štefan
SIMOVA Iveta
SKROCHOVA Monika
SOLTÉSOVA Alena
STEFANOVÁ Andrea
TARAsKOVA Katarína
VASTAGOVÁ Štefánia
WRÓBELOVA Alexandra
ZAMISKOVA Soňa
ZLÁMAL Martin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BALDOVIČ Róbert
BESEHANIČOVA Jana
ČURIOVÁ Monika
DZURIAK Luboš
FAZEKASOVA Jana
FILOVÁ Jana
FONFAROVA Helena
HLAVATA Alena
HOLOVÁČOVÁ Michaela
HUMEŇANSKÝ Boris
JEZNÝ Martin
KOLLÁROVA Edita
KÄRMÄNDIOVÁ Kamila
KRAJŇAKOVA Petra
KULBAGA Ondrej
MARKUS Oliver
NAGYOVA Ivana
NALEVANKO Tomaš
NOSAL Štefan
PAvLIKOVÁ Andrea
PAvLIKOVÁ Eva
PETRILOVA Lenka
PETRU Miroslav
POPOVIČOVÁ Ivana
POSKROBOVA Jana
REMIASOVA Gabriela
RIDARČIK Jozef
RISKO Jan
ROSKO Martin
RUDŇANSKÝ Stanislav
SPISAKOVA Zuzana
SÝKOROVA Martina
SOFFOVA Ivana
SOLTÉSOVAJana
TIMKOVA Gabriela
TOMČIKOVA Zdenka
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
203 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
Triedny profesor: Ing. Marta KELLNEROVÁ
Trieda: IV.C
Odbor: obchodná akadémia
Triedny profesor: Ing. Kristína TOMČíKOVÁ
Ing. Mária HODOROVÁ
Trieda: IV.D
Odbor: obchodná akadémia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ANTOS Martin
ARONOVA Monika
BALENT Slavomír
BALOGHOVA Miriam
BULKOVA Monika
DEMJÉN Daniel
DRAVECKA Eva
DUDAŠOVA Alena
FERTÁČOVA Jana
GÉCIOVA Gabriela
GORN IcKA Jana
HOMZA Tibor
HORNIAKOVÁ Andrea
JAKUBČAK Marián
JANCUSKOVA Lucia
KADUKOVA Gabriela
KOČIS Branislav
KONDÉ Gabriel
KOTOROVA Lívia
MIKO Martin
MURA Ladislav
OBRUSNIK Pavol
ORAVCOVÁ Katarína
ORAVCOVA Slavka
PETRIK Adrian
PETROVA Iveta
STOROSKOVA Martina
SYČOVA Lucia
SEMORADíKOVA Katarína
STEKLÁČOVA Soňa
TANČAKOVA Denisa
TRESA Branislav
WEBEROVA Monika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ABOSIOVA Monika
ATAMAŇUKOVA Tatiana
BANYASZOVA Sylvia
BLAZKOVA Petra
BäLCSHÁZYOVA Monika
BORSODIOVA Valéria
BUZICKA Agnesa
CIFRAK Slavomir
ČIGAS Vladimir
DOBOSOVA Monika
DOMONKOSOVA Valéria
DučAKOVA Karolina
GOLDiROVÁ Fani
IVANKO Jan
KALAFUSOVA Gabriela
KARNAYOVA Anita
KERUL-KMECOVA Andrea
KRISTOFOVA Zuzana
KUCIBANOVA Melinda
MAGERÁNOVÁ Slavka
MARUSČÁK Gabor
MELEGOVA Henrieta
MITROVA Silvia
NAGYOVA Beáta
NOVAK Martin
PAVLOVOVA Zuzana
PERGELYOVA Katarína
PÉTEROVÁ Katarína
PETROVA Monika
SZINAY Róbert
TKAČOVÁ Aneta
TÓTHOVA Gabriela
VASSOVÁ Estera
VINARČIK Boris
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
204 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DRATVOVÁ
Trieda: IV.E
Odbor: obchodná akadémia
Triedny profesor: Mgr. Eva NOVOTNÁ
Trieda: IV.F
Odbor: obchodná akadémia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
FUDALA Ján
GALABA Richard
GREGA Martin
HUDÁKOVÁ Andrea
HUDÁKOVÁ Svetlana
JACKO Peter
JUHÁSOVÁ Katarína
KIRAĽVARGOVÁ Dáša
KOVÁČOVÁ Viktória
KOZÁR Tomáš
MAJOROŠ Slavomír
MAJOROŠOVÁ Martina
MARCINKOVÁ Marcela
MIHÓKOVÁ Silvia
MITROVÁ Zuzana
NOVÁKOVÁ Mária
PÁSZTOROVÁ Viktória
PELLOVÁ Martina
PETKOVÁ Ingrid
PONČÁKOVÁ Simona
POPOVIČOVÁ Zuzana
RABATINOVÁ Štefánia
RYBÁRIK Marek
SUCHÁ Ľubomíra
SVOZILOVÁ Slávka
TKAČIKOVÁ Andrea
TÓBIAŠOVÁ Monika
TOMKOVÁ Stanislava
TROJOVÁ Adriana
VALUŠOVÁ Monika
VINKLEROVÁ Lívia
VOJVODOVÁ Marianna
WEICZEN Marek
BALOGHOVÁ Marianna
BLÉNESSYOVÁ Gabriela
DORKOVÁ Terézia
DROTÁROVÁ Dáša
DULOVIČOVÁ Katarína
DZIAKOVÁ Marcela
FALATKOVÁ Katarína
FEDOROVÁ Kristína
GÁBOROVÁ Petronela
GROSSOVÁ Amália
HANUDELOVÁ Michaela
HIBLÁR Miloš
HRABKOVSKA Mária
HUDÁK Ján
HUDÁKOVÁ Martina
HUPKOVÁ Lenka
KATONOVÁ Dana
KLEINOVÁ Agáta
KOTTERLEOVÁ Gabriela
KOZÁK Ivan
KULHÁNEK Ján
LIBÁKOVÁAdriana
MARGITANOVÁ Milada
MIGAS Anton
MIŠKOVIČOVÁ Beáta
MURCKO Kamil
PETRIKOVÁ Jana
POPOVIČOVÁ Monika
PROTZNEROVÁ Zuzana
SEPEŠIOVÁ Martina
ŠNÍROVÁ Gabriela
ŠOLTÉSOVÁ Mária
TREBUĽ.A Matej
UJLAKY Pavol
VARGA Milan
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
205 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
Triedny profesor: Ing. Marta JAKUBÍKOVÁ, CSc.
Trieda: IV.G
Odbor: obchodná akadémia
Triedny profesor: Ing. Ľubica KIMLIČKOVÁ
Trieda: I.N
Odbor: hospodárska informatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ÁBELOVÁ Alexandra
ALEXOVIČOVÁ Andrea
AMRICHOVÁ Jaroslava
BEŇO Peter
BOBALÍKOVÁ Adriana
BURÁŇOVÁ Mária
FABRICIOVÁ Denisa
FLASIKOVÁ Anita
HARČARIK Peter
HOLCBÁROVÁ Katarína
IĽ.KO Miroslav
IVANKO Radovan
JACINOVÁ Anna
JAKLOVSKA Eva
LECHMANOVÁ Katarína
LUKAČ Ladislav
MAČATKA Tomáš
MAGUĽ.ÁKOVÁ Miriam
MAINDLOVÁ Dušana
MARŤÁK Peter
NOÉOVÁ Gréta
ORAVEC Marián
PAPUGA Tomáš
PAVELKOVÁ Lenka
PERHÁČ Peter
PETROVÁ Ľubica
PETRULÁKOVÁ Viera
PITÓCKA Ingrid
RINDOŠOVÁ Dana
SABOLOVÁ Martina
ŠTOFKA Michal
TÓTHOVÁ Jana
TROJČÁKOVÁ Zuzana
ULEKOVÁ Klára
VRAŇOVÁ Jana
ANGUŠOVÁ Lucia
BABJAK Štefan
BARAN Marek
BELANOVÁ Slávka
ČERŇÁKOVÁ Gabriela
GIGLEROVÁ Ladislava
GUMANOVÁ Lenka
HARČARIKOVÁ Ingrid
HRICZOVÁ Janette
HROMÁ Dana
CHVOJKOVÁ Lenka
IČO Jaroslav
JANEKOVÁ Natália
JANOČKO Patrik
JUHASOVÁ Adela
KANDRÁČOVÁ Silvia
KINLOVIČOVÁ Dana
KMECOVÁ Miriam
KOLCUNOVÁ Silvia
KONCSOLOVÁ Lenka
KONCSOLOVÁ Slávka
KONRADOVÁ Andrea
LAKATOŠ Rastislav
MAGURA Erik
PETIJOVÁ Martina
SAKSOVÁ Daniela
SEGEDYOVÁ Libuša
SEJKOVÁ Katarína
SMOLEN Roman
SZABADOS Pavol
ŠIMKO Róbert
TAKÁČOVA Sabina
TRESOVÁ Mária
UJLAKIOVÁ Valéria
VARGOVÁ Mária
VIRBOVÁ Zuzana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
206 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997
Triedny profesor: Mgr. Erika HANČOVSKÁ
Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: sociálno-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ANDRAŠKOVÁ Marianna
ANGELOVIČOVÁ Anežka
BREHUVOVÁ Andrea
BUKSÁROVÁ Martina
BUTALOVÁ Martina
ČEGIŇ Jaroslav
ČEREVKA Peter
ČOPKOVÁ Alžbeta
DANKOVÁ Andrea
DANKOVÁ Renáta
DZUNKOVÁ Andrea
FABÍKOVÁ Zuzana
FEDOR Marek
FURIKOVÁ Timea
GÁNOCZIOVÁ Denisa
GULIK Ján
HLIVÁKOVÁ Daniela
HORVÁTHOVÁ Denisa
JACKO Peter
KALETOVÁ Martina
KRAKOVSKÝ Rastislav
MACKOVÁ Jana
NOVÁKOVÁ Mariana
PALŠOVÁ Martina
PAWVÁ Daniela
PETRÁŠ Milan
PETREKOVÁ Jana
RUĎÁKOVÁ Mária
SEKEĽSKÁ Katarína
SOCHOVÁ Martina
SZABÓOVÁ Katarína
SZÓKEOVÁ Zuzana
ŠEREG Róbert
ŠVAČ Stanislav
TATARKOVÁ Ivana
TUPTOVÁ Alena
VÁVROVÁ Dagmar
ŽOLDÁKOVÁ Zlatica
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
207 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DANKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Eva KÖVENDYOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ANTÁLIKOVÁ Lenka
BABOVÁ Marianna
BERNÁTH Otto
ČOLLÁKOVÁ Danka
DOLÁKOVÁ Katarína
FIGULOVÁ Terézia
HUBOVÁ Andrea
CHOVANCOVÁ Ľudmila
JANOŠČÁK Anton
JURAŠKOVÁ Lucia
KARČÁKOVÁ Ľudmila
KOLCUNOVÁ Jarmila
KORPA-ONDO Branislav
KOZÁKOVÁ Laura
KRAKOVSKÝ Marek
KUMMEROVÁ Mária
MACKOVÁ Iveta
MATTA Peter
MAUEROVÁ Pavlína
MEĽUCHOVÁ Monika
MILDER Róbert
NAGY Peter
NODŽÁKOVÁ Alica
PAČAYOVÁ Alexandra
PAUČOVÁ Martina
PETRIČKO Matúš
PISKOROVÁ Denisa
SAUČIN Ladislav
SIDOROVÁ Katarína
SOMOŠ Juraj
ŠIMOVÁ Daniela
TÓTHOVÁ Zdena
VARGA Gabriel
VAŠKO Albert
ANGELOVIČ Martin
BAKOŇ Pavol
ČERNAJ Tomáš
DROTÁR Peter
DUBINSKÁ Martina
HMILANSKÁ Dagmar
IMROVÁ Martina
JAŠKOVÁ Jana
KARAFOVÁ Zuzana
KOMJÁTY Erik
KOVÁČOVÁ Slávka
KRAJŇÁKOVÁ Janka
KURILLOVÁ Jana
MAGYAROVÁ Gabriela
MARGOVÁ Silvia
MARŤÁK Martin
MATTA Peter
MEDVEDÍKOVÁ Zuzana
MIKOVÁ Simona
NADÁLOVÁ Ingrid
NÉMETH Kristián
NOVITZKÝ Ján
PATAKYOVÁ Daniela
PEREŠOVÁ Štefánia
POPROCKÁ Martina
RYNIKOVÁ Andrea
SAČURIOVÁ Janka
SANISLOVÁ Henrieta
ŠIMKOVÁ Andrea
THÍRY Róbert
TOMAŠKOVIČOVÁ Martina
VAŠŠOVÁ Emöke
VOJTKOVÁ Zuzana
WENCEL Rudolf
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
208 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
Triedny profesor: Mgr. Viera MOLČANYIOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Anabela KOTOROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ABRINKOVÁ Katarína
BÁNYAIOVÁ Jana
BOBOVIČOVÁ Petra
BORŽIK Norbert
BRUCKNEROVÁ Monika
BUČKOVÁ Lenka
CIFROVÁ Gabriela
DŽUNDOVÁ Michaela
FARŠANGOVÁ Tímea
FERENČUHOVÁ Zuzana
GAVLÁKOVÁ Jana
HOLVAYOVÁ Stanislava
HOPPEJOVÁ Ľubica
HURNÁ Štefánia
HUSZÁROVÁ Katarína
KADUKOVÁ Silvia
KLOBUŠNÍKOVÁ Emília
KNIŠ Marek
KRAUSOVÁ Katarína
KUZMOVÁ Dagmar
LACKOVÁ Dáša
LEŠKOVÁ Ivana
MACIKOVÁ Zuzana
MAJCHEROVÁ Nikola
MEDVECOVÁ Katarína
MICHALKOVÁ Viera
MIKLUŠ Róbert
MRÁZKO Slavomír
NETREBOVÁ Martina
NOVÁK Viktor
ŇARJAŠ Erik
RICHNAVSKÁ Katarína
STAŇOVÁ Ivana
SZABÓOVÁ Zuzana
ŠAMULÁK Karol
VAVRINČÍKOVÁ Jaroslava
VELESOVÁ Beáta
ČEČKO Peter
ČIGÁŠOVÁ Zuzana
DAKOŠOVÁ Denisa
DUNAJSKÁ Paula
FERENCOVÁ Katarína
FUCSKOVÁ Aneta
GAJDOŠOVÁ Hana
HOLZBÁROVÁ Miriam
HRUBÝ Tomáš
ILOSVAI Adrian
JANITOROVÁ Lenka
JUHÁSZ Radoslav
KANDRÁČOVÁ Katarína
KARAFOVÁ Miriam
KMECOVÁ Natália
KRIŠTOFOVÁ Martina
KURIMSKÝ Peter
KYJOVSKÁ Zuzana
LOSENSKÝ Jaroslav
LUDROVSKÁ Veronika
LUKÁČOVÁ Andrea
MAKOVÁ Katarína
MIKULÁŠIKOVÁ Slávka
NÉMETHOVÁ Monika
NOVOTNÁ Vladimíra
OGURČÁKOVÁ Zuzana
RUSNÁKOVÁ Mária
SARKOVÁ Lenka
STANKOVÁ Andrea
SZABÓOVÁ Mariana
SZILÁGYIOVÁ Petra
ŠVIHUROVÁ Katarína
THEISZOVÁ Lenka
UJJOBBÁGYOVÁ Daniela
VELESOVÁ Alena
ZELEŇÁK Peter
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
209 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
Triedny profesor: Mgr. Eva TIMKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Ildikó HRONČEKOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ANDOVÁ Alica
BALÁZSOVÁ Lenka
BUKOVIČOVÁ Iveta
DANKOVÁ Zuzana
ĎURICOVÁ Zuzana
FEDORČÁKOVÁ Lýdia
FEJERČÁKOVÁ Jana
FERENCOVÁ Agáta
GAŽIOVÁ Zuzana
HUDÁKOVÁ Erika
IVAN Peter
JUHÁSZOVÁ Henrieta
JUHÁSZOVÁ Zuzana
KIŠŠ Štefan
KÖTELEŠ Peter
KÖVÉROVÁ Zuzana
KOZÁR Ján
KRAVJANSKÁ Mária
KUNDRÁKOVÁ Andrea
LESŇÁK Milan
LÖRINCOVÁ Mária
LUCKÝ Róbert
LUKÁČOVÁ Zuzana
MACKOVÁ Michaela
MARGITANOVÁ Alena
MARTOŇÁKOVÁ Monika
MOCHNACKÁ Martina
PATUŠOVÁ Zuzana
PIROŠKO Radovan
REPKA Ján
SZAKÁCSOVÁ Gabriela
ŠTEFKOVÁ Diana
ŠTORKOVÁ Martina
ŠTOVČÍKOVÁ Eva
TOMASCHOVÁ Andrea
ZAHORNACKÁ Lucia
ADAMČÍKOVÁ Alena
BAKŠAY Ľudovít
BODNÁROVÁ Iveta
BROZMANOVÁ Dagmar
ČEKLOVSKÁ Mária
DULOVIČOVÁ Viera
DUSKOVÁ Jana
FENINOVÁ Martina
GABOŠ Roman
HRIVNÁKOVÁ Dana
HUDÁKOVÁ Štefánia
CHAMILLOVÁ Barbara
ILENINOVÁ Mária
KATONOVÁ Zuzana
KOČIŠOVÁ Eva
KRAVEC Juraj
KREUTZOVÁ Ivana
KUZMOVÁ Lenka
LUKÁCS Jozef
MAJOROŠ Gabriel
MUDRÁ Karolína
NASTEROVÁ Miriam
NOVOTNÁ Zuzana
PAVLOVÁ Magdaléna
RUŠČÁKOVÁ Zuzana
SALLÁR Alexander
SIRKOVSKÁ Oľga
SLABEJ Vojtech
STRÝČKOVÁ Jana
STUPAROVÁ Viera
SZAMOŠIOVÁ Lívia
ŠIRILOVÁ Loriána
TAKÁČOVÁ Anna
VRÁBĽOVÁ Lenka
VÝROSTKO Vladislav
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
210 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998
Triedny profesor: Ing. Magdaléna FEČKOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: sociálno-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ANDREJČÁKOVÁ Danka
BAJAJ Radovan
BANDÁKOVÁ Viktória
BANDRÉOVÁ Anita
BERNÁR RASTISLAV
ČERNEGOVÁ Zdenka
ČULYOVÁ Mária
DEMEK Marcel
DVORŠČÁK Patrik
GUTTOVÁ Monika
HANUDELOVÁ Lucia
CHOVANCOVÁ Martina
JAKIM Dušan
KOSTOVÁ Dana
KRUPOVÁ Alena
KYJOVSKÁ Mária
LAZOROVÁ Ivona
OROSZOVÁ Adriána
PONČÁKOVÁ Sylvia
REGITKOVÁ Martina
SABOVČÍKOVÁ Janka
SOGOVÁ Andrea
STANKOVÁ Kristína
ŠÍPKOVÁ Viera
ŠĽACHTIČOVÁ Miriam
ŠOMODYOVÁ Štefánia
TÉGLAŠIOVÁ Štefánia
TKÁČOVÁ Jana
TOMAŠKOVÁ Blanka
VAŠKOVÁ Zuzana
VIDIŠČAKOVÁ Beáta
ZORVANOVÁ Ema
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
211 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
Triedny profesor: Ing. Mária RAČÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Jaroslav LIPTÁK
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Baloghová Gabriela
Balogová Denisa
Belák Viktor
Budaiová Štefánia
Čelovská Mária
Deáková Lucia
Dudášová Bernadeta
Fazekaš Peter
Fecko Patrik
Frischer Viktor
Geffert Ján
Gönczyová Marta
Hollá Ľubica
Horenský Peter
Hospodár Ivan
Jakabová Hedviga
Jurko Marcel
Kato Štefan
Kočanová Jana
Losenská Darina
Mačák Štefan
Majláthová Judita
Mikulová Lucia
Molnárová Andrea
Nemcová Michaela
Neubauer Jozef
Prevužňák Peter
Puškášová Zuzana
Pytliaková Lucia
Raševová Kristína
Rybárová Michaela
Safková Martina
Timková Lucia
Tjutčev Ivan
Veberová Katarína
Baltesová Petra
Bezegová Silvia
Eperješiová Zuzana
Gmitter Marek
Hengál Tomáš
Hybbenová Jan
Jambrich Marián
Karapová Lucia
Kažimírová Petra
Kelbelová Jana
Koľ Jozef
Kováčová Janka
Krajňák Jozef
Lacko Ladislav
Lakiová Jana
Lenártová Andrea
Macejko Juraj
Machánová Zuzana
Marištiak Erik
Nagy Pavol
Nováková Katarína
Ondrej Martin
Pazdírková Iveta
Rogozinská Monika
Rudišinová Jana
Šmídová Jana
Štofanová Lucia
Štofková Gabriela
Tomko Peter
Tomovčíková Jana
Trojanová Zuzana
Vavreková Natália
Vinceová Veronika
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
212 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
Triedny profesor: Mgr. Roman CISÁR
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Iveta REPTOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Andrejkovič Marek
Bárky František
Bugna Marek
Caková Silvia
Červeňáková Daniela
Glajcová Marianna
Grossová Petronela
Haderová Zuzana
Horňák Gabriel
Hric Peter
Hudák Ján
Karabinošová Stanislava
Kinlovičová Michaela
Kolesár Marek
Korán Štefan
Kubíková Jana
Martoníková Deana
Nadályová Blanka
Nehilová Katarína
Netolická Tatiana
Popovičová Dana
Recskyová Zuzana
Refor Juraj
Robová Lenka
Sabol Daniel
Sedláková Ivana
Slovinský Patrik
Solaniková Monika
Spišiaková Emília
Stojkovičová Zuzana
Szabóová Katarína
Šusterová Patrícia
Tóthová Martina
Urdzik Jaroslav
Vámošiová Ivana
Varcholová Jana
Bajzáthová Daniela
Belušková Paulína
Berta Alexander
Bodnárová Denisa
Cinkaničová Silvia
Csörgöová Zuzana
Erdödyová Alžbeta
Grega Stanislav
Haluška Ladislav
Horňáková Martina
Igriniová Ľubica
Juhásová Lucia
Juhász Jozef
Kalmárová Veronika
Kinlovičová Terézia
Klíma Andrej
Kočík Martin
Kormošová Ivana
Mnichová Petra
Nagy David
Nováková Lenka
Packaňová Lívia
Pavlíková Paulína
Rečka Erik
Ružbašán Roman
Sladkovská Jana
Sokolová Miroslava
Spišáková Marcela
Szabó Peter
Šoltésová Lucia
Šoltésová Stanislava
Šranková Jana
Štefančíková Anna
Trebuľová Jana
Viravcová Martina
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
213 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
Triedny profesor: Ing. Marta KELLNEROVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Peter ORSZÁGH
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bernáth Kamil
Bodnár Peter
Brestovičová Adriana
Brezovan Pavol
Bukovičová Monika
Butkovský Andrej
Goleňová Lenka
Hajduková Jaroslava
Hašková Eva
Kočišová Andrea
Kolniková Lívia
Končíková Gerlinda
Lešková Jana
Macejková Gabriela
Macková Petra
Marková Zuzana
Menová Martina
Némethová Oľga
Novák Michal
Onuška Igor
Pačayová Hedviga
Pajonk Miroslav
Prokop Peter
Semanová Bibiána
Semanová Erika
Sucháček Alexander
Škoda Matej
Šnírová Zuzana
Štrompfová Libuša
Švecová Jana
Trembeczká Alexandra
Velii Suzan
Voronkovová Lýdia
Adamčíková Mária
Aron Martin
Borodáčová Monika
Čokinová Jana
Drotárová Renáta
Duditšová Daniela
Gregová Anežka
Harčariková Henrieta
Horenská Monika
Jendželovský Ľuboš
Jurková Eva
Kamasová Gabriela
Karkošiaková Oľga
Kmecová Agnesa
Kolcunová Lenka
Kolibárová Zuzana
Kuzevičová Miroslava
Labancová Lenka
Lukáčová Lucia
Orlovský Martin
Palko Imrich
Polčová Lenka
Pustová Katarína
Repáková Zuzana
Rešetková Jana
Ruščáková Miriama
Semanová Lucia
Semanová Martina
Smeriga Peter
Šoltís Róbert
Takáč Rastislav
Tarhaničová Lýdia
Tresová Júlia
Vasilíková Alena
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
214 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999
Triedny profesor: Ing. Ľubica KIMLIČKOVÁ
Trieda: I.N
Odbor: 6292 6 hosp. informatika
Triedny profesor: Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: 6851 6 soc.-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Austová Martina
Butalová Ivana
Demová Kornélia
Holka Samuel
Kelbelová Ida
Kerekaničová Martina
Komora Karol
Kosturská Jana
Kročko Samuel
Mičková Martina
Mihalusová Dušana
Nagy Patrik
Ničová Lívia
Onofrej Marek
Palinský Richard
Pipík Peter
Pruchnerovič Pavol
Riesová Veronika
Rusinková Zuzana
Sallár Alexander
Šimková Adriana
Šimková Zuzana
Šohajda Jozef
Štovčiková Eva
Tatranská Eva
Tóthová Gabriela
Vengrinová Petra
Betušová Jana
Csordásová Júlia
Dunca Matúš
Ďurica Martin
Fajdeková Lucia
Falatová Vladimíra
Farkašová Jana
Hribová Gabriela
Húsková Silvia
Chovanec Martin
Jablonková Oxana
Janočko-Lukáčová Monika
Korytko František
Koszturová Gabriela
Krauseová Andrea
Kvietok Martin
Lukáčová Andrea
Nunhartová Miroslava
Petrášková Eva
Rožňovjaková Štefánia
Savinová Martina
Savkaničová Katarína
Sciranková Michaela
Slovinský Peter
Sninská Katarína
Stupeňová Adriana
Šoltésová Jana
Terescsiková Gabriela
Vámošová Veronika
Voľanská Veronika
Župová Diana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
215 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
Triedny profesor: RNDr. Jana GREGORKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Oľga CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Antošová Martina
Baldovský Maroš
Bissová Michaela
Bittnerová Lucia
Butala Igor
Daňová Jana
Dudeková Jarmila
Gerda Richard
Hricová Ivana
Iván Peter
Jaromišová Lucia
Jastrabanová Eva
Juhásová Lucia
Karboniková Gabriela
Kolesárová Slávka
Köverová Ľubomíra
Kožlejová Katarína
Liška Martin
Marašníková Lenka
Meňovská Martina
Mereiderová Veronika
Müllerová Andrea
Nagyová Daniela
Okošová Anikó
Penevová Daniela
Polakovičová Renáta
Sanislová Kristína
Sedlák Ladislav
Semanová Anna
Sitáš Viktor
Susová Jana
Sütöová Andrea
Šafranková Daniela
Šolcová LEnka
Uhrinová Zuzana
Velesová Zuzana
Vernarecová Silvia
Bauernfeindová Katarína
Baumöhl Eduard
Blichová Monika
Bodnárová Miroslava
Cibereová LEnka
Čechová Lucia
Fecková Ivana
Findoráková Ľudmila
Furuglášová Marcela
Harastiová Andrea
Havrilová Alena
Hviščová Jana
Ihnátová Jana
Janeczková Marianna
Jánošíková Katarína
Juhásová Miroslava
Keruľ-Kmecová Lucia
Kovaľáková Emília
Križanová Ľudmila
Lörincová Katarína
Ludviková Juliana
Mizáková Martina
Molnár Patrik
Moňoková Lenka
Oravcová Petra
Pokrivňáková Zuzana
Repiský Martin
Sasáková Miroslava
Starý Tomáš
Szabó Loránt
Szabóová Daniela
Štefančinová Tatiana
Štefanová Gabriela
Tančáková Martina
Vozárová Ivana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
216 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
Triedny profesor: Ing. Daniela JOSAIOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Darina KOSTRABOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Bavoľárová Beáta
Bobaľová Zuzana
Bonková Emília
Bystrý Ján
Čabalová Katarína
Černotová Gabriela
Čižmárová Melinda
Džubáková Stanislava
Eliašová Miriama
Exlerová Martina
Farkaš Peter
Gadžorová Jana
Gožová Martina
Hacajová Beáta
Haľková Kristína
Harkabusová Lucia
Harviľak Alexander
Holub Róbert
Hvozdová Jana
Chlustová Andrea
Jamnická Martina
Jaško Ján
Kaprálová Ľudmila
Krupská Tatiana
Kurta Marián
Liptaiová Rita
Mecková Andrea
Molnárová Mária
Pachingerová Lucia
Pipa Marek
Samuelisová Kristína
Sedláková Zuzana
Ujhelyová Nicol
Vasiľová Denisa
Vyleťalová Katarína
Andrášik Jaroslav
Bačo Tomáš
Bajerová Andrea
Bodnár Marcel
Borovská Marianna
Danielová Zuzana
Dorčáková Jana
Fridmanská Andrea
Káchová Ružena
Karaffová Andrea
Kišiday Peter
Kostrejová Ivana
Kravecová Lucia
Krivdová Iveta
Kušmíreková Lenka
Lengeňová Helena
Lukacková Zuzana
Marištiak Lukáš
Martónová Zuzana
Ondirová Petra
Oroszová Dana
Pagáčová Iveta
Pošefková Katarína
Pustaiová Karina
Puškášová Gabriela
Sepešiová Alena
Sokolová Michaela
Solczová Kristína
Stuhlová Katarína
Szaniszlová Slavomíra
Štieber Ján
Tkáčová Lenka
Valderová Ivana
Vasilová Michaela
Závadská Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
217 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
Triedny profesor: Ing. Angela MIHOKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Magdaléna STARÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Anderovská Lucia
Belan Vladimír
Bindasová Silvia
Bobková Zuzana
Bodnár Michal
Cehlár Miroslav
Dienesová Henrieta
Forgácsová Jana
Frištiková Monika
Gutenková Katarína
Halásová Marianna
Janitor Rudolf
Juhás Ondrej
Kaľavská Jana
Kažimír Róbert
Kišová Erika
Klapková Marianna
Krajňáková Henrieta
Krchová Ivana
Kudriková Miriam
Legát Michal
Lechmanová Lenka
Mlynárčiková Stela
Mudrý Karol
Nagyová Timea
Némethová Monika
Öhlschlägerová Diana
Oravcová Zuzana
Ronyák Viktor
Sabolová Emília
Sopková Jana
Sotáková Renáta
Valníček Vladimír
Vincenty Marcel
Zlacký Gabriel
Zöldyová Gabriela
Antoš Peter
Balázsová Martina
Bodnárová Terézia
Bosák Roman
Breznaiová Erika
Cehlárová Eva
Cvír Ivo
Farkaš Jozef
Franková Jana
Freimannová Sandra
Grácová Henrieta
Huszár Martin
Juhásová Viktória
Kormošová Ľubica
Kuba Martin
Kuzmová Andrea
Lindvay Vladimír
Márkusová Martina
Novotná Jaroslava
Onofrejová Monika
Orosz ľuboš
Recskyová Štefánia
Simighová Petra
Stančík Igor
Szaniszlová Beáta
Szücsová Lucia
Škrak Maroš
Špišáková Eva
Tatár Július
Toronská Natália
Tóthová Katarína
Vrbovská Lucia
Weiserová Beáta
Zajacová Monika
Zesbergová Petra
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
218 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000
Triedny profesor: Mgr. Roman CISÁR
Trieda: I.N
Odbor: 6292 6 hosp. informatika
Triedny profesor: JUDr. Danka MINČÍKOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: 6851 6 soc.-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Baránek Ján
Bokorová Lenka
Cibuľová Jana
Daňko Juraj
Džuba Marek
Gáborová Jana
Heržáková Monika
Hreško Branislav
Jánošík Rastislav
Jurčák Gabriel
Kakalejčíková Zuzana
Kriššová Jana
Kulhanová Zuzana
Labuda Jozef
Mackových Peter
Majerčinová Eva
Markulík Jaroslav
Ováková Liliana
Pajtášová Inez
Sauer Tomáš
Smižanský František
Šefčíková Terézia
Šolc Robert
Tomko Jozef
Tóthová Monika
Výrosteková Mária
Župčanová Henrieta
Brixová Monika
Buck Peter
Cingeľová Tímea
Čorba Marián
Ferencová Libuša
Grácová Alexandra
Grivňová Martina
Grivňová Monika
Heržák Jaroslav
Hricková Silvia
Ilosvai Adrian
Jackaninová Lucia
Jergová Eva
Jesenská Martina
Kocsisová Viktória
Kristeková Eva
Kunovská Lenka
Marchevková Zdenka
Mariak Tomáš
Mihaľová Tatiana
Mihaľovová Lucia
Ovsaniková Božena
Pirohová Martina
Plevková Ivana
Szalontai Štefan
Večoková Erika
Zvolenská Valéria
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
219 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
Triedny profesor: Mgr. Marta POLLÁKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Silvia AUGUSTINSKÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Baloghová Linda
Bertová Katarína
Ficková Lenka
Fontaigneová Katarína
Gašparová Erika
Girovský Tomáš
Horváth Marek
Hvizdová Jaroslava
Jurko Roman
Kantor Michal
Kelíšek Alexander
Kočišková Katarína
Kováč Karol
Ladonová Lucia
Langová Lucia
Lauková Erika
Leščinská Annamária
Lukačko Tomáš
Majorošová Gabriela
Molnárová Jana
Ošerová Eva
Palková Michaela
Pavelková Adriána
Pavlíková Alica
Petrová Jana
Račáková Daniela
Repta Ľudomil
Semanová Zuzana
Schwareczová Ivana
Sütöová Jana
Šavlíková Lenka
Takáčová Iveta
Tóthová Marcela
Vaľková Zuzana
Barlogová Andrea
Borzová Martina
Eperješiová Emília
Friedman Róbert
Galajdová Tatiana
Gergeľová Marta
Hreščáková Bibiana
Jusko Tomáš
Kamencová Viera
Kičová Alena
Kišová Ivana
Kováčová Zuzana
Lukačková Eva
Lukáčová Eva
Maciková Adriana
Mutafov Pavol
Novakovský Alexander
Palková Lucia
Petrov Ján
Pribula Štefan
Rybárová Viera
Sabadoš Pavel
Sedlák Peter
Slafkovská Eva
Slejzák Rastislav
Strömplová Zuzana
Šalagovičová Martina
Škraková Lenka
Tancsáková Zuzana
Tomková Ivana
Varcholová Adriána
Zaremská Katarína
Závodský Martin
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
220 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
Triedny profesor: Ing. Jana MAZAGOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Marta JAKUBÍKOVÁ CSc.
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Baltesová Zuzana
Barczi Peter
Bejticová Lenka
Bendíková Katarína
Blaško Juraj
Cirnerová Lucia
Čechová Viktória
Dojčák Peter
Fedor Branislav
Gdovičinová Lucia
Genčúrová Lucia
Hudák Ladislav
Hudáková Kornélia
Ivanová Iveta
Jakabová Beáta
Lucká Monika
Marinčáková Jana
Miklósová Nicolette
Modrovská Ivana
Nagy Marek
Peržel Miroslav
Repkková Henrieta
Sciranková Annamária
Smrčová Lenka
Surgentová Lenka
Szabóová Zuzana
Šimková Barbora
Škojec Ľubomír
Šugrová Jana
Tomaškovič Radoslav
Valentová Svetlana
Varga Ladislav
Bellová Renáta
Brečková Zuzana
Dorková Zdenka
Dzurendová Vieroslava
Dzurillová Mária
Džurinová Petra
Ďuricová Ľubica
Formenderová Denisa
Frančáková Eva
Hajduková Terézia
Jesenský Martin
Kačalka Ľuboslav
Kolarová Ľubica
Kolesárová Zuzana
Konečná Ivana
Kožariková Katarína
Kuzmová Zuzana
Lukáčová Martina
Majerová Gabriela
Margecanská Anna
Marinčková Slavomíra
Nagyová Katarína
Németová Gabriela
Netreba Vladimír
Pacolová Zuzana
Pavlikovská Gabriela
Peterčaková Petra
Semanová Lucia
Svat Anton
Tkáčová Mária
Vasková Eva
Weberová Mariana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
221 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
Triedny profesor: Ing. Anabela KOTOROVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: II.S
Odbor: 6851 6 soc.-právna činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Bodnár Peter
Čopková Mária
Drábiková Milena
Ferencová Tatiana
Girdasovová Lenka
Habinová Lenka
Harakályová Timea
Hockicková Martina
Horváthová Eva
Hrubovská Zuzana
Hudcovič Štefan
Jacková Dana
Kašperek Dušan
Kováčová Simona
Kováčová Mária
Leško Jozef
Martošová Helena
Medveová Lenka
Peterčáková Ľubomíra
Petrík Michal
Pohly Teodor
Račková Daniela
Reforová Marianna
Saksová Zuzana
Schwartzová Gabriela
Slezáková Veronika
Szakácsová Adela
Szalontaiová Alica
Škodyová Alena
Šuster Martin
Theisová Lucia
Tichánková Kateřina
Tomásch Rudolf
Vincenty Rastislav
Železníková Petra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bajusz Peter
Balogová Eva
Čekelská Jana
Dávidová Irena
Erdödyová Lucia
Fischerová Zuzana
Gajdošová Lucia
Hlávka Ján
Karasová Dominika
Kmeťová Lívia
Lörincová Katarína
Lukačková Gabriela
Mikolajová Alexandra
Nagy Peter
Pazderová Jarmila
Perselyová Mária
Repková Martina
Sásfai Viktor
Servilla Štefan
Straka Juraj
Sušinka Marek
Syčová Lucia
Tebinková Alena
Tkáčová Zuzana
Tomková Ľudmila
Uhrinová Erika
Vasilková Anna
Včasný Peter
Vyrostková Alena
Závacká Gabriela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
222 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001
Triedny profesor: Mgr. Roman CISÁR
Trieda: II.N
Odbor: 6292 6 hosp. informatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Baránek Ján
Bokorová Lenka
Cibuľová Jana
Daňko Juraj
Džuba Marek
Gáborová Jana
Heržáková Monika
Hreško Branislav
Jánošík Rastislav
Jurčák Gabriel
Kakalejčíková Zuzana
Kriššová Jana
Kulhanová Zuzana
Labuda Jozef
Mackových Peter
Majerčinová Eva
Markulík Jaroslav
Ováková Liliana
Pajtášová Inez
Sauer Tomáš
Smižanský František
Šefčíková Terézia
Šolc Robert
Tomko Jozef
Tóthová Monika
Výrosteková Mária
Župčanová Henrieta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
223 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DANKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Jaroslav LIPTÁK
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Andrejkovič Marek
Bányay Demeter
Benedikt Peter
Bicák Štefan
Braxatorisová Petra
Čamáková Štefánia
Čiliaková Denisa
Dorčáková Lenka
Džačková Martina
Farkašová Andrea
Gönci Radoslav
Gudábová Lenka
Jakabová Beáta
Karabová Mária
Kernová Soňa
Kotysová Jarmila
Mikloš Marek
Onofrejová Frederika
Pahulyi Peter
Petro Vladimír
Přikrylová Radoslava
Sedláková Lenka
Szabóová Lilla
Škintiková Zuzana
Tomašovská Lucia
Vantarová Jarmila
Vojtková Alena
Zajacová Zuzana
Zeherová Lucia
Zeherová Martina
Béres Zoltán
Čabiňák Igor
Čiderová Stanislava
Dzurková Stanislava
Gačková Gabriela
Gmitrová Ivana
Hajdu Karol
Házyová Lenka
Hricová Daniela
Hudáková Jana
Jancurová Lenka
Jaššová Mária
Jureková Katarína
Jurková Viera
Kalujová Lenka
Kalytczuková Andrea
Kišová Helena
Kostovčíková Jana
Krakovská Silvia
Kurjan Anton
Kurucová Andrea
Maľarová Andrea
Mičkášová Emília
Muľarová Veronika
Oravcová Beeáta
Pelegrinová Zuzana
Petrovský Peter
Ruskaiová Gabriela
Sepešiová Jana
Schäffer Róbert
Sopková Diana
Takáč Marcel
Varga Ján
Vodičková Emília
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
224 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
Triedny profesor: PhDr. Darina KOVÁČOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Eva TATÁROVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Balogová Gabriela
Baraník Ľuboš
Bello Tomáš
Bubelíny Erik
Čunta Maroš
Filipová Zuzana
Gergely Bartolomej
Juhásová Eunika
Kolesárová Daniela
Kurejová Miroslava
Lengyelová Katarína
Misová Alžbeta
Novysedláková Mária
Olejníková Daniela
Olšinárová Monika
Oravcová Andrea
Oršolíková Lucia
Pandy Ladislav
Slobodová Jana
Smolnická Monika
Stachová Viktória
Szabóová Iveta
Šima Peter
Šugár Marek
Tužáková Zuzana
Vajdová Zuzana
Varga Róbert
Vargová Miroslava
Vinceová Katarína
Blažeková Jana
Čorej Tomáš
Derenčényiová Anna
Dzugasová Lucia
Dzuriková Jana
Girman Peter
Granátová Štefánia
Hajdecker Gabriel
Hamarová Lenka
Holományiová Anna
Horák Lukáš
Hudecová Zuzana
Iškiová Veronika
Jasovská Jana
Kalináčová Jana
Keruľ-Kmecová Adriána
Kočišová Ľudmila
Kolesárová Tatiana
Krausová Martina
Lukáčová Katarína
Melegová Dana
Molnár Peter
Morožanová Zuzana
Nemčík Matúš
Sedlák Marek
Slovinský František
Szczureková Monika
Timková Patrícia
Uličná Erika
Vašinská Petra
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
225 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DRATVOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Mária RAČÁKOVÁ
Trieda: II.N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Babušová Eva
Čechovičová Andrea
Dalmadyová Daniela
Dienesová Ingrid
Drotárová Zuzana
Ferencová Jana
Garčárová Veronika
German Tomáš
Gešovský Tomáš
Grabánová Dominika
Hajtášová Jana
Hudáková Zuzana
Ileninová Jana
Juhaňáková Gabriela
Kandová Jana
Klusková Jana
Košová Monika
Kováč Pavol
Králová Miloslava
Kulhánek Peter
Kulhanová Ľubica
Martalus Michalô
Mikuľák Tomáš
Parkanská Timea
Petríková Alena
Semanová Mária
Stupeňová Lívia
Szamošiová Zuzana
Šimčáková Katarína
Šusterová Lenka
Švárna Lucia
Tomek Ľubomír
Uličná Veronika
Uličný MIchal
Žec Martin
Budovská Gabriela
Danková Petronela
Dobošová Agneša
Galatičová Viera
Gendová Ivana
Hricová Ivana
Juhásová Erika
Kalická Jozefína
Kántorová Mária
Katonová Beáta
Križanová Jana
Maľarová Zuzana
Molnár Peter
Pál Miroslav
Puchyová Lucia
Rusnák Martin
Szabová Katarína
Šimková Valéria
Vargová Ivana
Vaščák Miloslav
Wagner Marián
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
226 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002
Triedny profesor: Ing. Magdaléna FEČKOVÁ
Trieda: II.S
Triedny profesor: JUDr. Danka MINČÍKOVÁ
Trieda: II.T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bagoniová Lucia
Behúň Patrik
Bukovanská Lenka
Čechová Michaela
Dianišková Jana
Erdödyová Janka
Frištiková Monika
Hančárová Gabriela
Homoľa Ján
Hrabkovská Andrea
Juhászová Dana
Képesová Zuzana
Kosyková Slávka
Krivdová Katarína
Mačata Martin
Mihálik Ján
Mohňacká Monika
Nogová Jana
Osifčinová Janka
Rošáková Tibora
Saulichová Renáta
Tabáková Michaela
Takáčová Helena
Timočková Gabriela
Vašková Stanislava
Adamkovičová Lucia
Banas Peter
Batová Erika
Bodnár Viktor
Hajduková Jaroslava
Havrilová Paula
Hein Stanislav
Horňáková Viktória
Horváthová Michaela
Kollárová Katarína
Kömíves Tibor
Kováčová Daniela
Krožerová Andrea
Legátová Natália
Micheľová Alena
Palenčár Branislav
Polakovičová Renáta
Regešová Katarína
Sabovčíková Lenka
Sasáková Nikoleta
Šingovská Alica
Takáč Jozef
Vanková Ivana
Zwyrteková Ivana
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
227 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
Triedny profesor: Mgr. Viera ÁRONOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Miroslav DUDIČ
Trieda: IV.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Biáková Veronika
Bölcsházyová Zuzana
Čatlošová Beáta
Dušková Martina
Feketeová Dominika
Halagová Valéria
Hégerová Valéria
Jestrebská Eva
Kirovová Martina
Kohút Martin
Kövérová Monika
Lacková Silvia
Marcinčáková Zdenka
Nagy Štefan
Priateľ Martin
Salák Dušan
Sanči Miroslav
Soltészová Aneta
Sopková Jaroslav
Szabó Tomáš
Szabóová Alžbeta
Zálepa Tomáš
Zátrochová Lenka
Zvara Marcel
Bajer Erik
Dvořák Radomír
Gregová Jarmila
Horňáková Zuzana
Jarošová Katarína
Judičáková Veronika
Kažimírová Michaela
Korpová Jana
Kovácsová Judita
Križanová Denisa
Laczkóová Michaela
Mackovjak Andrej
Madarasová Monika
Nagyová Monika
Pilník Juraj
Rybár Gabriel
Semanová Anna
Sopková Ivana
Šperňák Jozef
Tobisová Lívia
Trifonová Zuzana
Vašková Jana
Vašková Viktória
Záhradníková Zuzana
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
Triedny profesor: Mgr. Iveta REPTOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bačo Martin
Balážová Katarína
Balog Roland
Brziaková Martina
Čuňová Martina
Dako Ladislav
Demko Michal
Džupinková Jana
Gargalovičová Petra
Hurajová Ivana
Jesenská Mária
Jurašková Veronika
Kanás Peter
Kolibárová Martina
Kováč Eduard
Mikloš Michal
Papcúnová Diana
pikó Mikuláš
Štecová Alexandra
Vargová Marianna
Vitková Tatiana
Weber Vladimír
Záriková Ľubimíra
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
228 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DRATVOVÁ
Trieda: IV.D
Triedny profesor: Ing. Michaela MÚDRA
Trieda: IV.E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Babiáková Zuzana
Bartková Jana
Böhmová Monika
Boršošová Alexandra
Capuličová Jana
Danišová Dagmar
Drotárová Zuzana
Ďuricová Radoslava
Kalináčová Mária
Kavčáková Veronika
Križovičová Zuzana
Kurimská Eva
Lukáčová Andrea
Macalák Jaroslav
Mašlejová Katarína
Matejíčeková Martina
Mathéová Michaela
Mikita Róbert
Nováková Valéria
Pandiová Renáta
Petričková Alexandra
Pirohová Zuzana
Pituch Rastislav
Popier Pavol
Rajecová Jaroslava
Rusinková Michaela
Schmotzerová Zuzana
Štucková Ivana
Benčoková Jarmila
Bencová Valéria
Berecinová Lýdia
Bezegová Erika
Čandová Mária
Dupályová Katarína
Girovská Zuzana
Hajduková Jana
Illéšová Silvia
Ižolová Jana
Káchová Drahomíra
Kandra Erik
Kubinec Vladimír
Kučinai Ondrej
Kurtová Veronika
Leščinová Jana
Lukáčová Katarína
Mačajová Bernardína
Novotná Tatiana
Perún Matej
Porhinčák tomáš
Sakmárová Jana
Slivko Miroslav
Štefková Katarína
Štvartáková Alena
Vass Marek
Vozár Tomáš
Vranai Tomáš
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
229 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003
Triedny profesor: Mgr. Roman CISÁR
Trieda: II.N
Triedny profesor: Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: II.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Cemová Katarína
Dolinská Lucia
Ferencová Tatiana
Furmanová Melánia
Havrilla Gabriel
Hlinka Michal
Ileninová Michaela
Jurečková Mária
Kendrová Jana
Kipikašová Lucia
Knapová Michaela
Kočiš Ján
Kolarová Ľubica
Kožariková Katarína
Ličák Tomáš
Lohyňa Vladimír
Pasternák Marek
Pavlová Lenka
Pelegrin Tomáš
Petrík Michal
Probalová Zuzana
Radačovská Petra
Sonkolyová Helena
Šuster Martin
Zima Ján
Augustinský Tomáš
Bakšiová Ľudmila
Bonková Daniela
Dreisigová Katarína
Dunová Renáta
Hasajová Miroslava
Ištvan Peter
Juhásová Miroslava
Kočišová Michaela
Kolbaská Miriam
Koniková Katarína
Kopaňová Lucia
Korcsmároš Gabriel
Kúchová Petra
Lörinczová Lucia
Macanová Ľubica
Maruščáková Kornélia
Melišová Natália
Popierová Viktória
Rendošová Lucie
Ruščaninová Zuzana
Sendek František
Sokolová Andrea
Šefčíková Soňa
Tirpáková Viktória
Tomčíková Andrea
Vargová Denisa
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
230 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
Triedny profesor: Ing. Danka GERENDOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Alžbeta WEBEROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Adamová Mária
Babjaková Anna
Baldovská Magdaléna
Barathová Katarína
Bodnárová Ľudmila
Cincula Peter
Csökölyová Miroslava
Černotová Katarína
Čipkalová Katarína
Dorčáková Barbora
Eperješiová Silvia
Fekete Erik
Ferencová Martina
Gajdošová Katarína
Gregová Miroslava
Gutenková Zuzana
Holecsková Erika
Hudáková Veronika
Husková Gabriela
Chrástecká Jana
Jánošíková Janka
Kľúčiková Lenka
Kováč Richard
Kulcsárová Silvia
Lukáč Šimon
Oprendeková Eva
Paholok Štefan
Petrová Veronika
Seman Martin
Socha Tomáš
Solvarová Martina
Szabóová Tamara
Tóthová Viktória
Vašková Jana
Andrejčáková Lenka
Andrejková Lucia
Balejová Ľubomíra
Bérešová Ľudmila
Bihár Tomáš
Bobková Denisa
Bojkasová Veronika
Guzová Jana
Háberová Zuzana
Harasti Peter
Hudáková Zuzana
Juhásová Katarína
Juriková Lenka
Kanás Peter
Klapáč Matej
Kolesárová Lýdia
Kováč Eduard
Krajňáková Mária
Kristofová Zuzana
Krozelová Veronika
Kundriková Katarína
Milkovičová Monika
Palenčár Štefan
Pavlík Martin
Perl Eugen
Rendošová Zuzana
Ryník Jaroslav
Sedláková Daniela
Sviatkova Lucia
Ševcová Dana
Timko Tomáš
Timková Lenka
Tothová Janka
Vasilíková Jana
Vojakovičová Aneta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
231 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
Triedny profesor: Mgr. Eva KÖVENDYOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Jana ANDREJČIKOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Baánová Katarína
Belanská Ivana
Berezňáková Michaela
Bolješíková Denisa
Borovský Milan
Čamáková Klaudia
Folberthová Mária
Gregorovičová Petra
Izsóová Eva
Karalyosová Lucia
Kolesárová Lívia
Kolesnáčová Lenka
Kováčová Viktória
Kožušková Kamila
Kupcová Lenka
Lengyelová Katarína
Mareková Jana
Mazáková Katarína
Mrasková Andrea
Ondíková Zuzana
Oravec Martin
Peřinová Monika
Pirochová Monika
Rozinová Romana
Sabadošová Irena
Sokolová Alexandra
Staroňová Lenka
Sulyok Miroslav
Šimonovičová Lucia
Trojčák Daniel
Trojčáková Zuzana
Vajdová Alena
Vargová Silvia
Vosiková Petra
Adamčík Viktor
Bartoková Silvia
Bimbová Zuzana
Císař Radomír
Černota František
Dupályová Zuzana
Dzurik Jaroslav
Gédrová Františka
Gregor Michal
Hanzenová Darina
Harvanová Marta
Holzbár Peter
Horvátová Natália
Hudecová Jana
Imrich Marek
Karaffa Matúš
Karafová Veronika
Kocák Martin
Kováčová Ivana
Krutková Ľubomíra
Ligocký Martin
Maková Emília
Nagyová Monika
Palková Ingrid
Pusztová Jana
Remáková Diana
Sütöová Renáta
Szásziová Kornélia
Štofková Eva
Švábová Katarína
Vavreková Dana
Velíšková Gabriela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
232 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
Triedny profesor: Ing. Viera JURGOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Silvia AUGUSTINSKÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Baltová Zuzana
Bandžuchová Jarmila
Barinková Barbora
Bednárová Monika
Bujdová Jana
Bulna Martin
Čonková Martina
Drotárová Kristína
Halcinová Emília
Herchlová Katarína
Herchlová Zuzana
Héželová Katarína
Hidasiová Alžbeta
Holováčová Martina
Horváthová Zina
Kandrová Jana
Katonová Erika
Kohutová Lívia
Kravjanská Martina
Lukčová Timea
Maťašovská Katarína
Mlynáriková Mária
Nováková Zuzana
Olajošová Terézia
Quallichová Karin
Radáči Peter
Rychtariková Jaroslava
Semanová Lenka
Sterczová Kristína
Stolár Juraj
Szaniszlová Daniela
Šimčáková Martina
Timková Ivana
Želinková Miroslava
Andrejkovičová Adriána
Baloghová Sabina
Balogová Eva
Csörgöová Katarína
Čandová Jana
Dorková Eva
Fečuová Jana
Grantner František
Guľová Andrea
Halušková Silvia
Horáková Lucia
Hudecová Martina
Hvižďáková Lucia
Jakubišinová Lenka
Jalčová Vladimíra
Jasaňová Slavomíra
Jurková Mária
Karaffa Alexander
Kövér Tomáš
Leško Jozef
Müllerová Lenka
Palková Monika
Poľová Jana
Sidor Ján
Stredanská Dominika
Silágyiová Silvia
Šolc Erik
Takáčová Katarína
Tavalyová Martina
Urbanová Jana
Valenčíková Terézia
Vasková Martina
Žofčák Marek
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
233 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004
Triedny profesor: Ing. Mária RAČÁKOVÁ
Trieda: II.N
Triedny profesor: JUDr. Danka MINČÍKOVÁ
Trieda: II.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Blašková Lucia
Bódi Roland
Čipkár Peter
Čorňák Ján
Dratvová Bibiana
Dzurková Stanislava
Gabčo Milan
Hamarová Lenka
Hrabkovská Zuzana
Kočišová Ľudmila
Kurilovský Ladislav
Litváková Petra
Pogáňová Erika
Poláčková Jana
Puškár Tomáš
Švárna Lucia
Vančo Michal
Váradyová Katarína
Varga Tomáš
Bajuszová Katarína
Behunová Zdenka
Cziczerová Valéria
Čech Ľubomír
Erdélyiová Katarína
Findra Matúš
Gemba Rastislav
Horváthová Katarína
Hudáková Veronika
Hudáková Zuzana
Kačurová Viera
Kapraľová Alena
Kiráľ Tomáš
Kociová Kamila
Kočišová Diana
Krokavcová Katarína
Leczo Peter
Mittelmann Tibor
Pisková Katarína
Stružová Gabriela
Tache Gerhard
Tkáčová Katarína
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
234 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
Triedny profesor: Ing. Tatiana FAZEKAŠOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Anabela KOTOROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Andrašíková Daniela
Bačová Miroslava
Basalová Viera
Čorbová Miriama
Dobrotová Martina
Drančáková Júlia
Galliková Jana
Hanzen Róbert
Jasenská Martina
Jozeková Miroslava
Jurková Ivana
Kahlerová Gabriela
Karafová Jana
Kažimír Martin
Kozmášová Tatiana
Lacko Peter
Leligdonová Vladimíra
Liptáková Jana
Magačová Ivana
Maková Eva
Mihaľová Patrícia
Michalčíková Monika
Nagyová Marcela
Novysedláková Eva
Onofer Pavol
Opinová Tatiana
Petro Michal
Rostášová Slávka
Ryníková Anna
Šefarová Zuzana
Šlauková Petra
Šnír Vladimír
Švajková Michaela
Ťukotová Lenka
Voľanská Lenka
Vyrostková Jana
Balažka Peter
Billá Lucia
Borozová Mária
Danková Martina
Fedorová Silvia
Ficeryová Zuzana
Fucsková Erika
Gajdošová Dominika
Gdovičinová Nikola
Hajduková Jana
Hajduová Ľudmila
Horváthová Dajana
Jedináková Katarína
Juharová Zuzana
Kováč Peter
Kováčová Zuzana
Kravčíková Natália
Mačingová Erika
Machatová Lenka
Milčík Tomáš
Nagyová Anita
Paulik Peter
Pinkovská Anna
Podhorský Tomáš
Rezníková Lenka
Sakalová Lenka
Šebestová Zuzana
Šidlovský Tomáš
Škantárová Mária
Tatarčíková Daniela
Urbanová Iveta
Vasková Jana
Vojčiková Barbara
Wencelová Helena
Zavadová Lucia
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
235 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
Triedny profesor: PaedDr. Tatiana SOTÁKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Angela MIHOKOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Adamkovičová Adriána
Bernát Jozef
Brezovská Michaela
Buriková Michaela
Gédrová Timea
Hodermarská Martina
Holinková Libuša
Houdek Semir
Kanátová Lenka
Kelbelová Zuzana
Kišidayová Timea
Kochanová Gabirela
Kováčová Lenka
Kučera Tomáš
Kušnírová Viktória
Legnavská Katarína
Lengyelová Lenka
Lipčáková Martina
Lodič Jozef
Melníková Monika
Mitrová Michaela
Nagyová Martina
Pethöová Janka
Poláková Michaela
Semanová Stanislava
Stromková Lucia
Sýkorová Daniela
Szabóová Zuzana
Tokarská Katarína
Tóthová Daniela
Vaľková Zuzana
Vaňová Magdaléna
Zahradníček Ľuboš
Albertová Jaroslava
Bandurová Gabirela
Baranová Jana
Dancáková Monika
Dziváková Mária
Filčáková Viktória
Forraiová Valéria
Gergelyová Renáta
Hóková Renáta
Hrabovecká Silvia
Hvizdák Ondrej
Chromá Dáša
Janičová Alexandra
Kopčová Martina
Labaiová Michaela
Legát Richard
Matesz Ladislav
Mizáková Monika
Nagyová Timea
Pavelka Ladislav
Pažinová Michaela
Petrík Daniel
Prokopczáková Zuzana
Rabatinová Monika
Róžaiová Adela
Stašková Radka
Tomková Agáta
Toriská Júlia
Tóthová Monika
Vasilová Magdaléna
Wágnerová Simona
Zvaríková Jana
Žák Igor
Žuková Jaroslava
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
236 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
Triedny profesor: Ing. Iveta LADIKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: RNDr. Jana GREGORKOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Andrejkovičová Tatiana
Antlová Linda
Bencúrová Zdenka
Berezňáková Zuzana
Bodáková Daniela
Bujanský Ladislav
Cibriková Viktória
Eliášová Martina
Farkaš Matej
Farkašová Veronika
Gregor Štefan
Halaksinová Daniela
Jahňák Peter
Jakubová Michaela
Kajdová Lucia
Kebísková Lenka
Kováčová Ulrika
Kövérová Gabriela
Lipowski Marek
Mačaj Tomáš
Mattová Eva
Pačayová Denisa
Pačayová Karin
Pappová Csilla
Potomová Martina
Romanová Zuzana
Sačková Martina
Slivková Adela
Stolárová Slavomíra
Špišáková Lucia
Vavrová Mária
Velesová Lucia
Bajzáthová Zuzana
Baksayová Monika
Balogová Veronika
Belíková Simona
Borsuk Peter
Čaniková Alena
Čerňanská Zuzana
Daňko Lucián
Františáková Lucia
Gontkovičová Ivana
Gregová Lucia
Hakunová Zuzana
Jalčáková Ivana
Kapisunová Lucia
Kolcun Jakub
Kotuličová Jana
Kožariková Veronika
Kundtová Monika
Lacková Monika
Leczová Silvia
Lešková Jana
Maňovská Viera
Mati Dávid
Michalčíková Miroslava
Mitrová Kristína
Palečková Mária
Pástorová Lenka
Šelestáková Lenka
Šmidová Dana
Tholtová Alexandra
Takáč Dávid
Tirpáková Mária
Topolčanský František
Tóthová Gabriela
Zelinková Michaela
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
237 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005
Triedny profesor: Ing. Mária RAČÁKOVÁ
Trieda: II.N
Triedny profesor: Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: II.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Belázová Timea
Bernát Róbert
Kiss Attila
Konečný Štefan
Kovalčíková Martina
Nagy Martin
Oravcová Zuzana
Osifčinová Diana
Roštárová Andrea
Ruhalovská Jana
Stantienová Jana
Suváková Michala
Szilágyiová Erika
Ščerbáková Martina
Šimkuľáková Jana
Toronyi Ján
Vavreková Valéria
Bibová Lenka
Dicková Alena
Dulinová Jozefína
Godorová Marta
Guthová Anna
Chymičová Zuzana
Kapajková Libuša
Kleinová Júlia
Králiková Monika
Lörincová Eva
Maščuková Martina
Pataki Peter
Plavčák Igor
Rusnáková erika
Spišáková Lenka
Štefanová Viktória
Vargová Margaréta
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
238 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
Triedny profesor: Mgr. Viera ÁRONOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Michaela MÚDRA
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bačová Mária
Beerová Lenka
Bereš Štefan
Biacovská Zdenka
Čišovská Lenka
Demko Dalibor
Demková Eva
Djordjevič Tamara
Fábiánová Zuzana
Gašparová Liana
Gönci Patrik
Hrušková Monika
Izsóová Jana
Jágerská Ivana
Jakubová Tímea
Kenderová Eva
Kováč Peter
Kreheľová Lenka
Kucová Lucia
Lodičová Mária
Majtánová Adriana
Matvijová Jana
Mrovčáková Jana
Nedomová Jana
Pavlíkovská Katarína
Pavlov Lukáš
Petrová Katarína
Pješčáková Kornélia
Pončáková Miriama
Prochádzková Martina
Puzderová Lenka
Šimon Peter
Tkáč Marek
Ťukotová Marcela
Barčáková Jaroslava
Dávidová Denisa
Dugasová Iveta
Dvoráková Lenka
Ferko Miloš
Goceliaková Stanislava
Hamiová Edita
Horváth Peter
Horváthová Martina
Ihrická Iveta
Jánošík Tomáš
Jenčíková Katarína
Karabová Martina
Komendát Cyril
Kravec Patrik
Lacková Katarína
Masicová Mária
Molnárová Miriama
Moravičová Veronika
Mulač Vladimír
Oravcová Mária
Papuga Vladimír
Priadková Tatiana
Pribula Michal
Sameková Diana
Sedláková Veronika
Semanová Monika
Smykalová Anna
Szabóová Mária
Šestáková Jana
Švihurová Anna
Trellová Ivana
Zakutná Lenka
Žuľová Natália
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
239 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
Triedny profesor: Mgr. Eva TATÁROVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: RNDr. Elena KRAVCOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Babej-Kmec Róbert
Benešová Jana
Brzáčová Zuzana
Bukovičová Martina
Čigášová Simona
Dako Peter
Danko Tomáš
Drozdová Daniela
Fedorová Katarína
Gíretová Viktória
Halagová Martina
Hrušková Lucia
Hudačková Júlia
Hybenová Diana
Jámborová Martina
Jamnická Zuzana
Kentoš Matej
Kocák Jaroslav
Lengyelová Beáta
Majorošová Jana
Marcinová Katarína
Melkusová Jana
Mrázová Lucia
Pilniková Katarína
Pivarníková Lýdia
Popovičová Katarína
Rostáš Jaroslav
Rusnáková Miroslava
Smreková Ľubomíra
Szabóová Petra
Topolčanská Mária
Vašková Jana
Vrábelová Zuzana
Zavadová Ivana
Adamčíková Lucia
Antoš Peter
Bakšová Andrea
Čandová Jaroslava
Človečko Ivan
Dančová Iveta
Fecková Kamila
Filep Tomáš
Hegedüšová Ľudmila
Horňáková Dominika
Horváthová Lenka
Hrehorová Viera
Ivančák Ivan
Janošíková Monika
Jobbágyová Milada
Juhásová Mária
Kolibárová Lucia
Lacková Zdenka
Mačingová Dominika
Mačingová Martina
Makšimová Martina
Nalepovičová Lucia
Novotná Monika
Palková Dominika
Popeličová Denisa
Pšáková Milena
Sajgó Marcel
Semanová Štefánia
Suchá Martina
Tkáčová Lenka
Torkošová Martina
Tóthová Diana
Zátorská Andrea
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
240 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
Triedny profesor: Mgr. Zuzana HAMZOVÁ
Ing. Angela MIHOKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Klára OPRŠALOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Bajzathová Lenka
Balázsová Anita
Bednárová Michaela
Beli Martin
Berezňaková Jana
Birnsteinová Lucia
Borisová Katarína
Eibenová Katarína
Gaľová Lenka
Gašparová Tatiana
Gordoňová Petronela
Hajduková Lýdia
Hámborský Miloš
Hojková Jaroslava
Klusková Katarína
Kohútová Tamara
Krupárová Jana
Kurciková Alexandra
Lux Jaromír
Majer Tomáš
Medveová Martina
Michalcová Branislava
Michliková Daniela
Palenčárová Jana
Perunová Henrieta
Ruman Peter
Sedlák Jozef
Schmuczerová Martina
Silvášiová Lucia
Soltészová Denisa
Šimková Jana
Tkáčová Zuzana
Ulíková Dominika
Vachnová Silvia
Vašková Adriána
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Balážová Žaneta
Balogh Ján
Barathová Jana
Bezegová Dominika
Buriková Petra
Cerula Jaroslav
Černej Marek
Čumitová Zuzana
Eštoková Bibiána
Fabrici Václav
Ferenčíková Jarmila
Girovská Jana
Guba Jaroslav
Guba Miroslav
Hritzová Haidemária
Ileninová Stanislava
Jurková Zuzana
Kalafusová Lenka
Kaščáková Veronika
Kimáková Veronika
Kišš Stanislav
Kováčová Jana
Lešková Dušana
Lipovská Lucia
Majica Daniel
Melníková Lucia
Orechovská Štefánia
Raščáková Monika
Rusnáková Radoslava
Senková Zuzana
Šemnická Katarína
Šemráková Dominika
Škibická Kamila
Šmelková Alica
Valková Petra
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
241 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006
Triedny profesor: JUDr. Danka MINČÍKOVÁ
Trieda: II.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Balogová Martina
Barciová Katarína
Behúnová Svetlana
Brejková Lenka
Doci Róbert
Gavura Peter
Grittersová Henrieta
Hajduk Ľubomír
Héželová Zuzana
Kočišová Zuzana
Končeková Jana
Kováčová Lenka
Kozáková Kristína
Kukuricáš Roman
Kuzmiková Zuzana
Leskovská Katarína
Lorenz Jakub
Orosz Ladislav
Petro Daniel
Petrušová Zuzana
Potanková Anna
Šafranková Andrea
Tereščáková Janka
Timková Valéria
Tobáková Erika
Tóthová Adéla
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
242 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
Triedny profesor: Mgr. Ildikó KOMPÉROVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Iveta ROZSYPALOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Barbora Beňová
Michal Boldy
Jana Borzová
Petra Červeňáková
Lucia Dobranská
Michaela Dučaiová
Zuzana Fuňáková
Peter Gönci
Mária Hudáková
Martin Chovanec
Ivana Jacková
Erik Janščák
Monika Kršiaková
Ivana Majláthová
Jana Maňová
Katarína Michalčíková
Michaela Nistorová
Eva Popovičová
Andrea Reváková
Katarína Sérová
Diana Sikorová
Františka Sláviková
Stela Surovičová
Miroslava Szabóová
Marianna Šemráková
Tomáš Šiška
Milan Tkáčik
Tomáš Tutko
Monika Uherská
Adriána Vašašová
Martina Výrostková
Juraj Adamčák
Eva Bačová
Lukáš Beluš
Bianka Bódišová
Lucia Gedeonová
Jana Golianová
Lenka Chmeliková
Timea Jakubivová
Judita Kandová
Róbert Köteles
Tomáš Krcho
Ivana Lacková
Peter Legnavský
Matúš Lukáč
Andrea Majcherová
Richard Martinský
Dagmar Masnicová
Katarína Medzayová
Adrianna Megyesiová
Marián Pec
Dominika Penteková
Gabriela Petrušková
Veronika Popovičová
Ivana Reichstädterová
Emília Sabolová
Slávka Salanciová
Erika Staňová
Iveta Stričová
Annamária Šándorová
Katarína Škripková
Martina Tóthová
Patrícia Vargová
Lucia Zambová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
243 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
Triedny profesor: Mgr. Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DANKOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Zuzana Bagová
Martina Balajtyová
Magdaléna Balázsová
Ľubica Barassóová
Nikola Belanová
Lýdia Blašková
Andrea Bodnárová
Ivana Grácová
Terézia Gregorovičová
Petra Houžvičková
Iveta Hrušková
Veronika Jaššová
Martina Juhászová
Denisa Kravcová
Lea Lehotská
Lenka Lengyelová
Lucia Malarčíková
Katarína Mareková
Diana Ničová
Michaela Nykazová
Jana Orlovská
Vladimíra Rozlílková
Katarína Rusinová
Ivana Semanková
Lívia Skalošová
Tamara Stachová
Dominika Šmáliková
Lucia Tatičová
Nikola Tóthová
Tatiana Vargová
Lenka Vašková
Erika Vojakovičová
Štefánia Bérešová
Dominika Boldižárová
Katarína Bujňáková
Felicitas Fodorová
Mária Gregorovičová
František Hajdók
Katarína Hrabčáková
Natália Jaššová
Mária Jergová
Michaela Juhárová
Matúš Kaprál
Iveta Kiššová
Kristína Košelová
Ivana Kováčová
Tomáš Kozel
Lenka Kozubová
Katarína Krehlíková
Veronika Krnáčová
Martin Mády
Tomáš Marcinko
Denisa Navalanyová
Zuzana Pešková
Lucia Sabolová
Karina Schmotzerová
Ivana Strachanová
Martin Šaffa
Richard Štoffan
Erik Šuster
Lýdia Tajmrová
Beáta Tóthová
Zuzana Vargová
Petra Zátrochová
Petronela Žolnerová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
244 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
Triedny profesor: Ing. Viera NOVÁKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Marcela ŽIDOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Zuzana Baloghová
Miroslava Bradová
Ľudmila Čiglinská
Ľuboslava Dobócziová
Petronela Drotárová
Mária Dudášová
Kamila Dudičová
Zuzana Fritschová
Maroš Harčarik
Veronika Hvižďáková
Zuzana Jaščišáková
Veronika Kamená
Lucia Kaminská
Nikola Kiseláková
Marek Kollár
Jana Končulová
Radoslava Leitnerová
Zuzana Mihalovičová
Martina Obetková
Zuzana Paholková
Dana Pančurová
Renáta Petrašková
Petronela Prekopová
Norbert Raymann
Lenka Recskyová
Zuzana Šimková
Alena Štefušová
Zuzana Štrompfová
Zuzana Tomková
Ľubica Vaňková
Nikola Vargová
Martin Vida
Monika Wassermanová
Andrej Zachariáš
Dominik Čiesla
Anna Dorková
Vladimíra Drugová
Katarína Dugasová
Veronika Eliášová
Mária Glovová
Tomáš Gross
Dominika Hojdová
Stanislava Horváthová
Helena Hrubšiová
Matej Jacko
Ján Kačuriak
Simona Kéderová
Petra Kronovetterová
Andrea Lacková
Patrik Magyar
Petra Mrukviová
Monika Onoferová
Lucia Palečková
Natália Rácová
Štefan Rimár
Lucia Rosičová
Zuzana Rusinová
Jana Rybárska
Irena Sterczová
Eva Šándorová
Gréta Šimuničová
Juliana Tkáčiková
Martina Tóthová
Martina Vargová
Natália Zoláková
Lenka Žabková
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
245 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007
Triedny profesor: Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: II.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Andrea Bodová
Richard Galáš
Martina Gaľová
Ivana Gontkovičová
Dáša Kočerginová
Martina Kopčová
Ladislav Kurimský
Marek Novisedlák
Júlia Pavlovičová
Matúš Riňák
Michala Rusinkovičová
Anna Rybárová
Daniela Salaiová
Patrícia Sureková
Ingrid Šoltýsová
Róbert Šosták
Katarína Špirová
Gertrúda Vanická
Peter Veselovský
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
246 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
Triedny profesor: Ing. Silvia AUGUSTINSKÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: PaedDr. Peter IVAN
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dušan Bobaľ
Peter Červenák
Lenka Čontofalská
Michaela Fedorová
Katarína Gáborová
Monika Grantnerová
Zuzana Heleyová
Andrea Hrabkovská
Peter Hudák
Beáta Knapová
Ivana Kotúčová
Richard Kováčik
Tomáš Kratochvíl
Katarína Krivdová
Mária Lörincová
Lenka Mádyová
Silvia Mihóková
Nikoleta Molčanová
Katarína Palkáňová
Lucia Paulišincová
Vladimír Petrík
Lucia Petrová
Tomáš Rémiás
Veronika Rusinková
Lenka Rybníčková
Peter Serbin
Lucia Slezáková
Jana Šáriková
Michal Šmajda
Erika Štefanovová
Lenka Šterbinská
Alexandra Trošková
Jana Zbornáková
Peter Balog
Petra Bandrejová
Jozef Bialobok
Simona Capuličová
Eva Bolčová
Veronika Gazdíková
Lucia Hardoňová
Michaela Hlubeňová
Kristína Holováčová
Lucia Holubová
Milena Hudáková
Martina Jakabová
Tatiana Janšová
Lucia Kišidaiová
Judita Kubínová
Silvia Kudríková
Daniela Mihaliková
Jana Mitrová
Petra Moravčíková
Ivona Mužíková
Tomáš Nevelöš
Martina Paľová
Ondrej Pástor
Patrik Pekarovič
Veronika Petrová
Andrea Sedláková
Ivana Sopková
Dana Spišáková
Patrik Sterančák
Diana Škultétyová
Dominika Takáčová
Ladislav Vajda
Ingrid Vikuková
Nikola Vreselovičová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
247 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
Triedny profesor: Mgr. Alena KOLTÁŠOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Mgr. Andrea DEMSKÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Lucia Bordigová
Martina Daduľáková
Dávid Demeter
Zuzana Dienešová
Martina Dorčáková
Katarína Fehérová
Dominika Friedmannová
Petronela Gažová
Roman Hrubý
Martina Janitorová
Michaela Janočková
Katarína Kiráľová
František Kocák
Lenka Kollárová
Katarína Kovácsová
Daniela Kövérová
Katarína Krokosová
Marián Leskovský
Barbora Macáková
Michaela Martonová
Ivana Maťašová
Lenka Matušiková
Ivana Moravičová
Helena Nguyenová
Veronika Pastoreková
Lucia Podracká
Lenka Potočňáková
Jana Potpinková
Martina Prihodová
Štefánia Šimková
Eva Tirpáková
Eva Tresová
Zuzana Vasilíková
Marián Vašičkanin
Matúš Andrejčik
Eva Balková
Katarína Barnová
Dominika Bobbová
Miroslava Červeňáková
Emília Daňková
Martin Hagyari
Mária Halászová
Erika Hertnekiová
Marek Ilenin
Karolína Krähenbielová
Miroslava Krupová
Karolína Kukuricášová
Tímea Lukácsová
Veronika Majorová
Cecília Medvecková
Jana Mižáková
Vanda Nutárová
Rastislav Ondtko
Ivana Rovňáková
Katarína Sedláková
Martina Síryová
Stanislava Strelcová
Marián Štabrila
Mikuláš Takács
Richard Takáč
Eva Timková
Lenka Truhanová
Martin Vindiš
Gabriel Vozár
Martin Zálepa
Dominika Zlaczká
Zuzana Žoldáková
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
248 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
Triedny profesor: Ing. Eva SOBOTOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Oľga CHOVANCOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Jana Bačová
Martin Bánoczi
Jana Barčišová
Martina Bartošová
Iveta Bodnárová
Martina Domaničová
Jana Dudláková
Mário Grumich
Dominika Hiľovská
Mária Hricová
Veronika Jurková
Andrea Kačmaríková
Beáta Kamená
Lenka Korotka
Veronika Kostovčiková
Peter Košťan
Lenka Križová
Ľudmila Lechmanová
Lucia Lenčáková
Ľuboslava Mihályová
Jana Mizerová
Ivana Mlynáriková
Adela Morožanová
Monika Nagyová
Erika Nguyenová
Judita Pappová
Lucia Ráczová
Barbora Szotáková
Lívia Šimoňáková
Vladimír Števčať
Viktor Varholík
Denisa Antolíková
Andrea Baláková
Emília Belyová
Maroš Bezák
Tatiana Bittnerová
Anna Bobková
Viktória Bujdošová
Lenka Bukovská
Katarína Černíková
Zuzana Ďuroňová
Simona Fecková
Lucia Fujaková
František Glova
Petra Hajdová
Veronika Hudáková
Tomáš Chrástecký
Antonín Janečka
Daniela Jureková
Karina Karčáková
Renáta Kmecziková
Petra Kozubiková
Gabriela Kravjanská
Anna Nagyová
Miroslav Olha
Petronela Orosová
Jana Palenčárová
Ľubica Pribulová
Lucia Rácová
Lenka Radáčiová
Lenka Straková
Veronika Špišáková
Alica Trojčáková
Alžbeta Varcholová
Miriam Kalarusová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
249 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
Triedny profesor: Ing. Iveta LADIKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Danka GERENDOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Stanislava Balážová
Tomáš Bažalik
Ľubica Bérešová
Veronika Borovská
Radek Deyl
Nikola Gadušová
Lenka Gajková
Edita Hornyáková
Ľudmila Hudáková
Veronika Janošková
Michal Kapec
Zuzana Keresztesiová
Lukáš Kopkáš
Martin Kupeček
Noema Ligušová
Andrea Marcinová
Katarína Matisová
Lenka Mlejová
Simona Petrušová
Ján Popelič
Lenka Ragulská
Viktória Rigóová
Emin Sefa
Frederika Šenková
Sandra Šoltisová
Ivana Šustríková
Jana Tabačková
Jana Tomčíková
Monika Tomková
Patrícia Töröková
Veronika Vargová
Lucia Záriková
Nikola Závacká
Nikola Zigová
Martin Zlacký
Viktória Baloghová
Eva Baranová
Anita Čurneková
Eduard Dubík
Marcel Dudek
Marcela Eliášová
Maroš Gajarský
Tomáš Gdula
Viktória Hajduková
Jana Hardoňová
Dávid Karaffa
Katarína Kohútová
Lenka Komorovská
Tomáš Košč
Michaela Kováčová
Tomáš Krišák
Marián Lukáč
Michal Matiscsák
Jana Mihaľová
Štefan Minárčik
Patrik Navrátil
Ľubomír Pangrác
Monika Petríková
Jarmila Potočňáková
Radka Potúčková
Róbert Roth
Štefan Sarka
Martina Suváková
Tibor Šesták
Lucia Tothová
Michaela Vaľová
Jana Vargová
Nikola Vargová
Tomáš Vereš
Eva Vespremiová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
250 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
Triedny profesor: Ing. Angelika MARČOKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Tatiana FAZEKAŠOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Tímea Albertová
Gabriela Benková
Viktória Blanárová
Veronika Buľková
Adam Červeňák
Zuzana Dancáková
Petra Dzurková
Daniela Fogašová
Ján Gašpar
Veronika Holinková
Michaela Houžvičková
Valéria Hrabovská
Alena Jacková
Stanislav Kotora
Katarína Kovalková
Judita Kovátsová
Nikola Králiková
Jana Lengyelová
Zuzana Lőrincová
Štefan Nitkulinec
Barbora Parnayová
Viktória Pastoreková
Petronela Pohaničová
Libor Říha
Klaudia Sesztáková
Iveta Sklenárová
Michaela Székelyová
Dana Škvarlová
Matúš Šoltys
Štefánia Šupalová
Simona Takáčová
Viera Tóthová
Karol Zeman
Blanka Begalová
Erik Belušár
Daniela Bodnárová
Simona Cinculová
Karina Cirnerová
Stanislav Dudáš
Michaela Ferková
Štefan Frajkor
Simona Gedrová
Martina Hnidiaková
Michaela Hnidiaková
Lýdia Kandalíková
Andrea Kappelová
Lívia Kočišová
Andrea Korpová
Karina Kronauerová
Lucia Lábajová
Alžbeta Langová
Ivana Lenártová
Simona Masnicová
Martina Mitrovičová
Pavol Oros
Viktor Perháč
Júlia Petrišáková
Sandra Repková
Denisa Sonntagová
Lucia Szabóová
Martina Šlauková
Richard Špišák
Richard Štadler
Vladimír Turok
Daša Tužáková
Lenka Vargová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
251 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
Triedny profesor: Ing. Beáta GAJDOŠOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Jana ANDREJČIKOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Darijana Angelovová
Dáša Bálintová
Lucia Bartková
Patrícia Bernátová
Veronika Bujňáková
Alexandra Diničová
Gabriela Dvorovčíková
Beáta Fetyková
Hilda Firmentová
Monika Flašková
Sebastián Fráter
Zuzana Hrušková
Martin Hudák
Róbert Jenčík
Lenka Kobulárová
Nikola Krčová
Lukáš Krupa
Matúš Laincz
Viktória Lenková
Petra Lormanová
Viktória Mihaličková
Eva Mitrová
Martina Morová
Michal Ninitz
Dominika Radvániová
Patrik Ruman
Natália Stolárová
Martin Sýkora
Petra Szakálová
Denisa Škultétyová
Tomáš Takáč
Zita Takáčová
Tomáš Tóth
Ľudmila Uherská
Zdenka Vargová
Svetlana Bartková
Peter Bombár
Iveta Borovská
Radoslav Človečko
Daniela Čuchtová
Slavomír Dlabaj
Patrik Dratva
Miroslava Forraiová
Gabriela Franková
Tomáš Halász
Ondrej Hanušovský
Erika Hmilanská
Ľubomír Chok
Gabriela Janitorová
Petra Jankurová
Katarína Juhászová
Martin Képes
Martina Kišidayová
Valéria Kolesárová
Zuzana Kronovetterová
Veronika Kvašná
Anna Lengeňová
Miroslava Mattová
Natália Melicherová
Lenka Mináriková
Katarína Nináčová
Vladimíra Palaščáková
Katarína Pirošková
Jozef Priščák
Veronika Spišáková
Gabriela Straková
Michal Telecký
Tatiana Tóthová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
252 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Triedny profesor: Ing. Michaela MÚDRA
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Štefánia Andruchová
Ľudmila Bančanská
Aneta Bauernfeindová
Oliver Beer
Matúš Béreš
Lucia Bodnárová
Dana Čížková
Daniel Ekl
Nikola Emödiová
Martina Hronecová
Miroslava Juhásová
Tomáš Kecer
Lenka Kiššová
Katarína Maniková
Júlia Orosová
Zuzana Pčolová
Barbora Perunová
Katarína Petrová
Monika Rakašová
Mária Rusinová
Jaroslav Sabo
Lucia Saszová
Patrícia Sedláková
Tomáš Šesták
Anna Školová
Darina Šomšáková
Zuzana Švorcová
Andrea Takáčová
Lenka Tarhaničová
Veronika Tóthová
Iveta Vargová
Martina Vatralová
Patrik Zakuťanský
Lucia Olejníková
Viktor Bednarik
Terézia Bérešová
Bianka Bubanová
Daniela Cimbaľáková
Maroš Čuban
Nikola Galošová
Adriána Géczyová
Sandra Grumichová
Martina Hacková
Tomáš Kandráč
Lucia Kováčová
Zuzana Kovaľová
Maroš Kožej
Martin Krasnay
Adriána Lazorová
Lucia Lengyelová
Dominika Lesniaková
Dominika Mačátová
Nikola Mihoková
Soňa Mikitová
Jana Ninitzová
Peter Országh
Nikola Parlagiová
Michaela Petrová
Miroslava Stričková
Lucia Šandorová
Dominika Tkáčová
Oľga Točiková
Ivana Uličná
Mária Vargová
Viktória Vincejová
Martin Zoričák
Diana Jankóšiková
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
253 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Triedny profesor: Ing. Angela MIHOKOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Tatiana FAZEKAŠOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Lívia Antalová
Janette Bořeková
Ľudmila Capeková
Ivana Červeňáková
Martina Dudášová
Zuzana Dutková
Nikola Gaľová
Zuzana Jámborová
Tomáš Jurik
Lukáš Kakalejčík
Petra Kassaiová
Adriena Kőrössyová
Ivana Košaričová
Jana Kováčová
Martin Kukurugya
Katarína Mačišáková
Renáta Marcinčáková
Katarína Marčišáková
Pavol Mašlej
Nicola Mihoková
Zdenko Miňo
Mária Nagyová
Tomáš Oláh
Denisa Pásztorová
Zuzana Peková
Ivan Petruška
Petra Petrušová
Enikő Polláková
Tímea Rigóová
Beáta Solárová
Patrik Szilágyi
Monika Turanská
Linda Žoninová
Lucia Kopeščanská
Andrea Ballová
Alica Beňáková
Peter Bombic
Dominika Cabanová
Petra Čorbová
Martina Feťková
Miroslava Focková
Ľuboš Grendel
Richard Goliáš
Adriána Handzová
Monika Hanzeľová
Martin Horizral
Ivana Hricová
Eva Hrudálová
Sofia Juhásziová
Viktor Kelíšek
Eva Kijeková
Martina Kissová
Lucia Kövérová
Anton Lakatoš
Alexandra Lučaiová
Jana Mackaničová
Michaela Michaľanská
Jana Michalková
Simona Molčáková
Daniela Mužíková
Marek Novák
Andrea Orosová
Monika Pitoňáková
Alexandra Sakáčová
Katarína Vasiľová
Veronika Želinská
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
254 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Triedny profesor: Ing. Jana ANDREJČIKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Ing. Viera ÁRONOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dana Bandrejová
Martin Cichý
Martina Dringušová
Peter Fialka
Peter Gajdoš
Nikola Galajdová
Júlia Gurbaľová
Veronika Harčová
Soňa Húsková
Lucia Jarkovská
Miroslav Jašek
Natália Jusková
Filip Kancian
Jana Kiráľová
Lucia Kocúrová
Renáta Kočišová
Ľudmila Kováčová
Martin Kozák
Tomáš Kutý
Veronika Lambertová
Radka Marcinová
Ivana Nagyová
Peter Olejár
Dominika Pásztorová
Zuzana Pepichová
Diana Ráškayová
Štefánia Šlosárová
Lucia Šolcová
Lenka Takácsová
Ivana Tiburáková
Eva Vargočková
Dana Vasiliková
Anna Vysokaiová
Marcela Žakarovská
Peter Bagoňa
Štefan Bánóczi
Stanislava Čonková
Zuzana Hakeová
Denis Horňák
Dominika Horníková
Zuzana Hudáková
Nikola Chovancová
Lucia Jalčová
Jana Kapušiová
Ladislav Karčák
Juraj Kis-Bodnár
Alexandra Konečná
Patrícia Kostovčíková
Lenka Kováčová
Nikola Kundráthová s
Radka Lengyelová
Klaudia Lešundáková
Zuzana Móroczová
Roman Opina
Michal Pastorek
Kristína Polačková
Jennifer Poláková
Gabriela Popovičová
Petra Potočňáková
Paula Sabolová
Petra Semančíková
Ondrej Szabó
Adriána Štepánová
Katarína Trebišovská
Miroslava Uporská
Diana Vargová
Veronika Vargovčáková
Veronika Zajacová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
255 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Triedny profesor: Mgr. Iveta ROZSYPALOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Terézia VEBEROVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Boris Bahtijarevič
Martin Baláž
Lukáš Bujnovský
Peter Červenický
Lucia Ďuricová
Norbert Franko
Alena Gogová
Andrea Havrillayová
Vanesa Iglodyová
Denisa Jaczková
Michaela Kárasová
Dominika Kotuličová
Alexandra Kovácsová
Ladislav Kraus
Branislav Lepieš
Zuzana Máčová
Petra Martončíková
Ján Mati
Michaela Melníková
Ivana Olšinárová
Nikola Plačková
Nikola Pribulová
Soňa Rusňáková
Tomáš Sabó
Lenka Straková
Ľudovít Telecký
Ivana Tomášková
Matúš Vaverčák
Dagmara Walková
Daniela Ziatiková
Nikoleta Žolnerová
Zuzana Hanzelová
Jozef Bujňák
Simona Antoničová
Anna Balintová
Dominika Ballóková
Michael Bernát
Michaela Blažová
Petra Bobková
Patrik Byrtus
Boris Čikarev
Rastislav Dianis
Patrícia Fialková
Gabriel Gajdoš
Miroslava Hrehová
Matej Hrušč
Petra Jacková
Diana Kažová
Miroslav Macejko
Michaela Majorošová
Júlia Mikolášová
Petra Nistorová
Dušan Novotný
Michaela Pačaiová
Peter Pajtaš
Daniel Pakes
Gabriel Pásztor
Dominika Petrová
Nikola Popierová
Lenka Praščáková
Ondrej Senčák
Nikola Sopoligová
Milan Staš
Zuzana Šoltészová
Lucia Švecová
Viktória Vargová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
256 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Triedny profesor: Mgr. Ildikó KOMPÉROVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Marcela ŽIDOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Radka Bajusová
Tímea Bartková
Ivana Bendíková
Mária Brestovičová
Magdaléna Cséplöová
Bianka Cuperová
Marek Demčák
Ivana Dubecká
Simona Horvátová
Lukáš Hovan
Michaela Huňarová
Renáta Kanóczová
Dušan Kolek
Ľuboš Kovárik
Timea Kupincaiová
Dominika Lechnerová
Viktória Matisová
Marek Mikovič
Paula Orzehowská
Petra Pajtášová
Veronika Petrášová
Lucia Polanecká
Roland Rigan
Michaela Sárossyová
Martin Slivenský
Tatiana Sobotková
Zuzana Somošiová
Lenka Šipláková
Lucia Štovčíková
Peter Vašičkanin
Slavomíra Angelovičová
Tomáš Bačo
Petra Baltovičová
Ladislav Bučko
Nikola Čabalová
Július Hudák
Jana Ilavská
Miroslav Ivan
Jakub Juhás
Daniel Kalán
Tomáš Kľučár
Martina Kojnoková
Petra Lajtárová
Erik Lastovecký
Stanislava Lenártová
Katarína Lukašová
Mária Matisová
Ivana Medvecová
Alena Milkovičová
Nikola Mitrová
Viktória Navarčíková
Patrícia Petrášová
Simona Popovičová
Michaela Sikorová
Katarína Simková
Viktória Sinčáková
Gréta Špaková
Milada Švorcová
Katarína Valiková
Mária Varvaruková
Miroslav Vasiľ
Patrik Zeleňák
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
257 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Triedny profesor: Ing. Viera NOVÁKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Alica LORENOVICZOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ján Andraško
Rita Balázsová
Martin Berta
Veronika Birnsteinová
Tomáš Boldy
Ľubomír Čierny
Matej Čerevka
Andrea Čorbová
Ema Dovhunová
Diana Dvorská
Bibiána Ferencová
Veronika Gajdošová
Radoslav Gazda
Patrik Hajdu
Matúš Hudák
Monika Hufnagelová
Bianka Juhásová
Juliana Katuščáková
Lenka Korabská
Mária Lacková
Monika Lešková
Zuzana Liptáková
Lukáš Molnár-Suják
Viktória Petrušová
Kristína Sajanová
Lucia Seligová
Andrea Stanková
Lenka Vargaeštoková
Radka Záňová
Lucia Zozuľáková
Monika Župčánová
Mária Bačová
Timea Baloghová
Matúš Behun
Lenka Bosáková
Dominika Černejová
Veronika Čorbová
Martin Doša
Lukáš Dudra
Karina Faragóová
Viera Halaszová
Lýdia Harenčárová
Veronika Horváthová
Dominik Hric
Ivana Idesová
Miroslava Janočková
Ľuboš Kiseľ
Radmila Kontúrová
Zuzana Lendacká
Viktor Nagy
Jaroslava Oravcová
Lucia Petrová
Renáta Petrová
Ján Rezník
Peter Ružička
Darina Staššová
Miroslav Stehlík
Lea Ščuková
Ivana Šmidová
Andrea Šťastná
Daniela Vargová
Denisa Velčeková
Andrea Zelénková
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
258 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Triedny profesor: Mgr. Jana FARKAŠOVÁ
Trieda: 4.G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Lukáš Borovský
Hajnalka Čopáková
Michaela Fedorová
Veronika Filčáková
Miriama Gergeľová
Tatiana Hrabinská
Simona Chromčová
Patrícia Jacáková
Nikola Kapinusová
Patrícia Kohútová
Róbert Lapčák
Jana Lipánová
Lukáš Maščeník
Petra Mecková
Vladimír Mikuš
Martina Milkovičová
Monika Novabilská
Andrea Olexáková
Soňa Palenčárová
Miroslav Pillár
Monika Pomietlová
Michaela Repaská
Adriána Šántová
Štefan Šeňo
Petra Takáčová
Roman Tomečko
Gabriel Ujjobbágy
Patrik Vencel
Jana Vlčejová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
259 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila DANKOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Mgr. Nataša CSABALOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Silvia Andrášiková
Matej Antol
Timea Čopová
Katarína Galková
Natália Halászová
Veronika Hanušovská
Tomáš Horniak
Alžbeta Chymičová
Zuzana Kacvinská
Peter Kӧrӧsi
Eva Kostelníková
Diana Kovácsová
Lucia Marcinková
Viktória Matisová
Katarína Moravčíková
Miriama Mrázová
Daniela Okošová
Martina Palenčárová
Viktória Pirochová
Gabriela Pirošková
Adriana Pohaničová
Júlia Praščáková
Filip Roman
Diana Schürgerová
Ľudmila Skybová
Františka Šoltésová
Jana Šponarová
Nikola Tragalová
Matej Vaško
Mária Velesová
Tomáš Weiss
Barbara Závacká
Nikoleta Bertová
Viktória Bilčáková
Dáša Bodnárová
Petra Bodnárová
Denis Davidovič
Kristína Diňová
Patrícia Džupinová
Veronika Fedorová
Ivana Forraiová
Michaela Franková
Andrea Galajdová
Martina Hricková
Jana Hudáková
Miroslava Hurná
Nikola Hužvárová
Lenka Chovancová
Tomáš Kis-Bodnár
Michaela Kučerová
Natália Magóčiová
Martina Magyarová
Sebastián Makó
Jakub Marton
Matúš Mnich
Jennifer Nyíriová
Denisa Semanová
Paulína Rudyová
Andrea Stričková
Noémi Šebáková
Igor Turok
Martina Tyčová
Martina Vargová
Daniel Zámborský
Katarína Žigrajová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
260 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Triedny profesor: Mgr. Alena KOLTÁŠOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Darina LIPPAIOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Alexandra Bačová
Filip Beer
Róbert Beľuš
Martina Bodnárová
Martina Buríková
Andrea Davidová
Aneta Dubocziová
Ivana Fabianová
Viktória Ferencová
Annamária Harčárová
Soňa Herditzká
Michaela Hrabovská
Daniela Huljáková
Petra Janočková
Veronika Kamenická
Ján Kasenčák
Dominika Kobčíková
Maroš Kolesár
Nikola Kozáková
Mária Krankusová
Zuzana Krokosová
Ján Malajter
Michael Nemčík
Lenka Oleksová
Mário Ondrej
Dominika Pásztorová
Patrik Porkoláb
Simona Ruščáková
Veronika Šoltisová
Silvia Ujháziová
Vladislava Vancáková
Lenka Vargová
Barbora Zariková
Petra Bartánusová
Róbert Bognár
Lucia Carpenová
Zuzana Čabalová
Marek Čunderlík
Gabriela Eliášová
Petra Godová
Martina Havrilová
Zuzana Herpáková
Timea Horváthová
Tomáš Jurčo
Natália Kimlerová
Peter Kopčanský
Petra Kováčová
Katarína Kulíková
Terézia Kvaková
Peter Lacuška
Ľudmila Mačingová
Michaela Mikovičová
Beáta Navrátilová
Peter Papp
Petra Poľová
Klaudia Sedláková
Simona Segiňáková
Jana Šoltésová
Dominika Špilková
Barbara Štefániová
Viktória Tóthová
Martina Uporská
Miriama Urbancová
Tomáš Varholík
Dominika Vojtillová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
261 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Triedny profesor: Ing. Alexandra DORČÁKOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: RNDr. Mária JAVNICKÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Tibor Bačinský
Lucia Balintová
Zuzana Brossová
Dagmar Cabanová
Jana Dargajová
Anna Dziaková
Patrik Furčák
Mária Hladová
Andrea Jalčová
Nikoleta Janečková
Miriama Juhászová
Dževat Kamberovič
Veronika Kleinová
Gyöngyi Koczurová
Simona Kórintušová
Dominika Krupská
Michal Lobo
Martina Malíková
Nikola Matuszyková
Daniel Mitro
Jozef Mitro
Katarína Ondičová
Petra Patzová
Michaela Petrová
Veronika Rzuhovská
Natália Stropkayová
Patrícia Šellengová
Adriána Šurgalová
Peter Vrba
Veronika Zambová
Hana Bírová
Richard Bréda
Jozef Cibulka
Gabriela Dénerová
Patrik Dovina
Frederika Dulková
Denisa Dzurovčáková
Nicolette Futóová
Lukáš Jokeľ
Nikola Juhásová
Ivana Kazimírová
Marián Kováč
Adriena Lábajová
Martina Lastovecká
Veronika Lendacká
Andrea Macejková
Marko Mazág
Nikola Miklušová
Katarína Molnárová
Bianka Navarčíková
Miriama Pčolová
Tibor Peticzký
Gabriela Ruščinová
Karolína Salokyová
Barbora Sobinkovičová
Ivana Svitičová
Lenka Šandorová
Zuzana Švábová
Darina Tiburáková
Róbert Tomčík
Ľudmila Tóthová
Cyntia Vargová
JanaVargová
Denisa Zaracká
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
262 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Triedny profesor: Ing. Eva SOBOTOVÁ
Trieda: IV.A
Triedny profesor: Ing. Milka VALENTÍKOVÁ
Trieda: IV.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Romana Belejová
Jana Csupková
Patrik Füzesi
Jaroslava Gabonová
Anna Glončáková
Miriam Hanzeľová
Viktória Hanzeľová
František Horník
Kristýna Jadrná
Dominik Kis
Katarína Kleinová
Dominika Kopkášová
Mário Koša
René Lipovski
Dominika Mattová
Jana Miklušová
Lukáš Minarčík
Anna Molnárová
Michaela Molnárová
Lukáš Ondrejčo
Dominika Pekárová
Denis Pinďár
Zuzana Rudyová
Monika Szilágyiová
Martina Šariščanová
Alexandra Üvegesová
Lucia Vantová
Viktória Vaššová
Katarína Veresová
Alexandra Železná
Radka Bilišňanská
Daniela Dobošová
Darina Drenková
Rebeka Fabíniová
Ivana Gregorovičová
Monika Hakiová
Dominik Haluška
Anna Horváthová
Janette Janitorová
Miriama Jašková
Simona Kocanová
Nikola Kračunová
Lenka Kupková
Zuzana Kurková
Dominika Laborecká
Alexandra Maurerová
Veronika Miková
Miroslava Murcková
Zuzana Radvaková
Monika Rešetárová
Stanislava Serbinová
Peter Schuster
Martin Trávniček
Roman Varga
Lívia Zelenáková
Dominika Halászová
Denisa Truhanová
Viktória Vargová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
263 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Triedny profesor: PhDr. Monika SCHOLCZOVÁ
Trieda: IV.C
Triedny profesor: Ing. Viera JURGOVÁ
Trieda: IV.D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
René Atyfi
Klaudia Bodnárová
Soňa Bornová
Viktória Domoráková
Andrea Gajová
Alena Hegyiová
Matúš Janičkár
Kristína Kaselyová
Martin Kazimir
Nikola Klasovská
Viviána Kováčová
Veronika Krešáková
Dominika Maršáleková
Patrik Matis
Patrícia Nagyová
Ladislav Nitkulinec
Viktor Oravec
Viktória Perliková
Zuzana Pristášová
Miechaela Repická
Radka Saxová
Ingrid Ungvarská
Jana Vaňová
Renáta Vargová
Soňa Vargová
Kristína Vaškovičová
Viktor Vitko
Jana Barbaričová
Gabriela Čajkovská
Peter Čurila
Alena Egedová
Alexandra Gerdová
Dávid Gruszecký
Roman Habán
Soňa Hudymačová
Veronika Hurná
František Imrich
Michaela Jacková
Soňa Janitorová
Miroslava Kochová
Jana Lechnerová
Beáta Mackaničová
Gabriela Maťašová
Dana Mészárosová
Denisa Nagyová
Nikola Nagyová
Veronika Pangrácová
Branislav Pintér
Simona Podsedlá
Jarmila Renčiková
Veronika Šumichrastová
Michaela Šváňová
Tomáš Tóth
Tomáš Vojakovič
Dagmar Volochová
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
264 | s t r a n a
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Triedny profesor: Ing. Anabela GREŠOVÁ
Trieda: IV.E
Triedny profesor: Mgr. Klára OPRŠALOVÁ
Trieda: IV.F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Lýdia Balintová
Dominika Bednárová
Tomáš Čaba
Lucia Demčáková
Monika Froľová
Michal Göring
Dávid Hodermarský
Júlia Horváthová
Karina Jakabová
Frederik Janič
Ivana Karabášová
Nikola Koroľová
Denisa Manirná
Michaela Marinková
Katarína Matisová
Michal Pisko
Patrik Pribula
Viera Semanová
Adrián Šimko
Miroslava Šomodiová
Lucia Šovariová
Diana Švedová
Dominika Vašková
Bibiána Baltovičová
Natália Poliaková
Silvia Balážová
Monika Dirgová
Júlia Džobáková
Dominika Frýdková
Daniel Gazda
Tomáš Grega
Štefánia Grumelová
Eva Hegedüšová
Edina Horváthová
Daša Chymičová
Viktória Káplárová
Jozef Keruľ-Kmec
Michal Kollár
Silvia Litvinová
Lenka Lukáčová
Dávid Mádr
Monika Mašlárová
Henrieta Molnárová
Diana Morová
Lukáš Motyka
Martina Sabolová
Klaudia Semanová
Zuzana Sováková
Patrícia Szanyiová
Simona Špišáková
Katarína Tkáčová
Ľubomír Výrostek
Soňa Zlacká
Štefan Šoška
Pre vyhľadávanie použite kombináciu klávesov CTRL+F.
265 | s t r a n a
Download

Zoznamy absolventov za šk. rok 1899 - 1900 až 2012