Asal Sayılar, Asal Çarpanlar, Ortak Katlar ve Ortak Bölenler
1. I. Bütün asal sayılar tektir.
II. En büyük asal rakam 7’ dir.
III. İki asal sayının toplamı tek ise bu asal
sayılardan bir tanesi kesinlikle 2’dir.
9. a, b ve c sayısı farklı asal sayılar olmak üzere
a3×b2×c şeklinde çarpanlarına ayrılan bir sayı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 200
B) 300
C) 400
D) 600
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
C) I, II ve III
10. A=5k=6m=8n ve k, m, n pozitif doğal sayı
olmak üzere A sayısı en az kaçtır?
2. İki basamaklı en büyük asal sayının 5’ e
bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
B) 2x2x6
C) 4x6
D) 2x2x2x3
4. Ali 4’er 4’er, Ahmet ise 6’şar 6’şar 100’e kadar
saymaya başlıyorlar. Ali ile Ahmet 100’ e kadar
saydıklarında kaç tane sayıyı ikisi de söyler?
A) 8
B) 6
C) 4
D) 2
5. Kısa kenarı 75 cm, uzun kenarı 100 cm olan
dikdörtgen biçimindeki bir masanın üzerine kare
biçimindeki levhalar hiç boşlu kalmayacak
biçimde döşenecektir. Bu iş için en az kaç levha
gereklidir?
A) 8
B) 7
C) 6
B) 90
D) 5
6. Birbirinden farklı iki doğal sayının ebobu 12
olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az
kaçtır?
B) 48
C) 54
D) 120
11. Birbirinden farklı iki sayının ekoku 30
olduğuna göre, bu iki sayının toplamı en fazla
kaçtır?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
12.
En küçük asal sayı 1’dir.
En büyük asal rakam 9’dur.
100’den küçük, en büyük asal sayı 97’dir.
İki basamaklı rakamları farklı en küçük
asal sayı 13’tür.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi
doğrudur?




A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13. Birbirinden farklı iki sayma sayısının en
büyük ortak böleni 16’dır.
Bu iki sayının toplamı en az kaç olabilir?
A) 36
A) 36
C) 110
D) 4
3. 24’ün asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 8x3
A) 80
B) 42
C) 48
D) 54
D) 60
14.
7. 24 ve 36’ya bölündüğünde 13 kalanını veren
en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 72
B) 80
C) 85
D) 87
A
B
C
D
1
2
2
3
5
Yanda A sayısının asal
çarpanlarına ayrılmış hali
bulunmaktadır. Buna göre A+C
toplamı kaçtır?
A) 45
B) 60
C) 65
D) 75
www.aksiyom.com
Download

6.Sınıf Asal Sayılar, Asal Çarpanlar, Ortak Bölenler ve Ortak Katlar