Nesibe Aydın
Eğitim Kurumları
Okulumuza Giriş Sınavı Tarihi
(Seneye 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf olacak öğrenciler için)
20 Mart 2016 Pazar
2016 - 2017 ÖĞRETİM YILINDA
7. SINIF OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
OKULUMUZA GİRİŞ SINAVI KONULARI
DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
Soru sayısı: 65
Sınav süresi: 80 dakika
MATEMAT‹K (18)
✽ Doğal Sayıların Tekrarlı
Çarpımı (1)
✽ Doğal Sayılarda İşlem Önceliği (1)
✽ Ortak Çarpan Parantezine Alma
ve Dağılma Özelliği (1)
✽ Çarpanlar ve Katlar (2)
TÜRKÇE (16)
✽ Açılar (1)
✽ Sözcükte Anlam (2)
✽ Oran (2)
✽ Cümlede Anlam (3)
✽ Kesirler (5)
✽ Parçada Anlam (6)
✽ Ondalık Gösterimler (3)
✽ Ses – Yazım – Noktalama (2)
✽ Veri Analizi (1)
✽ Yapı Bilgisi (2)
✽ Sözcük Türleri (İsim, Sıfat, Zamir,
✽ Ortak Bölenler ve Ortak Katlar (1)
Edat, Bağlaç, Ünlem) (1)
FEN BİLİMLERİ (17)
SOSYAL BİLGİLER (14)
✽ Vücudumuzdaki Sistemler (5)
✽ Sosyal Bilgiler Öğreniyorum (3)
✽ Kuvvet ve Hareket (3)
✽ Yeryüzünde Yaşam (8)
✽ Maddenin Tanecikli Yapısı (3)
✽ İpek Yolunda Türkler (3)
✽ Işık ve Ses (3)
✽ Bitki ve Hayvanlarda Üreme,
Büyüme ve Gelişme (3)
DİKKAT!
a) 7. sınıf olacak öğrenciler, sınavda, yukarıdaki tüm soruları cevaplamalıdır.
Soru çözüm sırası, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler olmalıdır.
b) Değerlendirme, SBS puanlama sistemine göre yapılacaktır.
NESİBE AYDIN YILDIZLAR LİSESİ
(Dershaneden Dönüşüm)
NESİBE AYDIN OKULLARI
(İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi)
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN ÜMİTKÖY
NESİBE AYDIN
ÇANKAYA ANAOKULU
ANAOKULU ve İLKOKULU
SANAT AKADEMİSİ
KIZILAY/ Tel: 418 07 78
GÖLBAŞI / Tel: 498 25 25
YILDIZ / Tel: 498 24 24
ÜMİTKÖY / Tel: 498 26 26
ORAN / Tel: 490 98 71
Download

7.sınıf - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları