Air Liquide Welding: svetový líder ...
air Liquide Welding je divíziou spoločnosti air Liquide, svetovej jednotky v oblasti technických plynov
pre priemysel, zdravotníctvo a iné použitie. Ponúka pokrokové riešenia založené na neustále sa
zlepšujúcich technológiách na výrobu mnohých nepostrádateľných produktov a ochranu životného
prostredia.
Údaje o spoločnosti (r. 2010). obrat: M€ 13 488 - Zamestnanci: takmer 43 600 Zákazníci: viac než 1 000 000.
Air Liquide Welding je globálnym lídrom vo zváraní
Zváranie a Rezanie
obrat:
tím:
> M€ 446
Zariadenia &
Prídavné materiály
Plyny
> 2 500 zamestnancov
Celosvetové pôsobenie
Hlavná základňa je v Európe, pôsobíme
vo viac ako
75 krajinách.
Zváracie a rezacie aktivity
v skupine Air Liquide
(zariadenia, prídavné materiály
a plyny)
2
Nové horizonty vo zváraní a rezaní
Naše poslanie: navrhovať, vyrábať a predávať výrobky, procesy, systémové riešenia a
súvisiace služby, prispôsobené potrebám priemyselných zákazníkov.
Naša vízia: Výkon a inovácie, ponúkané zákazníkom vždy s ohľadom na jeho potreby.
Chceme byť Európskym merítkom pre zákaznícke riešenia, servis a všetky služby
súvisiace so zváraním.
použitie v rôznych oblastiach priemyslu
n Doprava
• Lodné konštrukcie a opravy
• Montáž automobilov a opravy.
• Dopravné zariadenia železnice,
prívesy, kontajnery…
n Konštrukcie
• infrašruktúra, zvárané
n Energetika
• Petrochémia a plynárenský
konštrukcie budov, kovové
priemysel, výroba potrubí a
konštrukcie,
tlakových nádob,
• Stroje a zariadenia pre
poľnohospodárstvo, dvíhacie
zariadenia,
n Remeselná výroba, Dielne,
Údržba, Hobby…
n Školenia
n Výroba nádob
3
Najširší rozsah zariadení pre zváranie a rezanie
Hlavné procesy
zvárania a rezania
Najrozsiahlejšia ponuka na trhu
n Zváranie a rezanie plameňom
• MMa obalené elektródy
• SaW kombinácia drôt/tavivo
n MMa zváranie obaľovanou
• MiG/MaG rúrkové drôty
• tiG a plameň - tyčky
elektródou
prídavné materiály:
• MiG/MaG plné drôty
n MiG zváranie
n tiG manuálne a
automatizované zváranie
n SaW zváranie pod tavivom
n Plazmové ručné a
automatizované rezanie
n Plazmové zváranie
n Zváranie elektrónovým lúčom
príslušenstvo a ochranné pomôcky:
n Laser (zváranie a rezanie)
• Zariadenie pre plameň
• MiG,tiG a plazmové horáky
• Ochranné pomôcky a oblečenie
zváračov
• Príslušenstvo pre zváranie
• Odsávanie splodín
4
na trhu
Manuálne zariadenia:
• MMa zváracie stroje
• tiG zváracie stroje
(DC & aC/DC)
• MiG/MaG zváracie stroje
• Plazmové rezacie stroje
Automatizované aplikácie:
• tiG/Plazmové zváranie
• MiG zváranie
• Laserové rezacie stroje
• Plazmové rezanie (vybavenie a procesy)
• rezanie plameňom
• Stĺpy a výložníky, rotátory, polohovadlá
(klopné stolové atď.)
• Mechanizácia zvárania
• Zváranie pod tavivom
• roboty
- MiG, tiG, Mikroplazma
služby:
- Plazmové rezanie
3 typy identifikovaných
požadaviek zákazníkov.
• Podpora výroby spojená so
zváracím procesom.
• Podpora preventívnej údržby
spojená so zariadením.
• Optimalizácia podpory zdrojov,
spojená s personálom,
logistikou a financiami.
5
inovácie a kvalita ako pravidlo
Inovácia slúži našim zákazníkom
Náš výskumný a vývojový tím sa
iinovácia je pre našich
skladá z viac než 140
zamestnancov stav mysle. to
pracovníkov, ktorí pracujú na
jasne dokazuje množstvo
inovačných riešeniach v:
patentov, vynálezov a inovatívnych
• metalurgii
riešení, vyvinutých v našom centre
• bezpečnosti a ochrane
CtaS (technical Centre for
zdravia,
Welding applications), najväčšom
• produktivite,
súkromnom výskumnom centre
• plynoch, strojoch,
pre zváracie a rezacie technólogie.
prídavných materiáloch a
príslušenstve
Rešpektujeme prostredie a komfort operátorov
Rozpoznanie kvality
Neustále vymýšľame a zavádzame
Vyvinuli jsme tiež niekoľko riešení
aby sme mohli dať našim
nové riešenia a inovácie pre
na zníženie hlučnosti (rezacie
zákazníkom produkty tej najvyššej
zvýšenie komfortu zváračov.
horáky, zváracie zdroje s nízkou
kvality, majú všetky naše skupiny,
Vyvinuli sme prídavné materiály s
hlučnosťou...) a zníženie splodín
všetky naše výrobné podniky a
nižšou tvorbou splodín (obaľované
(plazmové podvodné rezacie stroje.
logistické centrá certifikáciu iSO.
elektródy a plnené drôty).
air Liquide Welding je tiež
Pre našich zákazníkov je tento
Dodávame odsávacie a filtračné
odhodlaný vyvíjať nové výrobné
certifikačný systém cestou, ako
systémy a príslušenstvo na
procesy a riešenia napomáhajúce
spoľahlivo ohodnotiť kvalitu našich
odsávanie (horáky, filtre,
zlepšeniu životného prostredia.
výrobkov.
ventilátory...).
6
air Liquide Welding je skupina s jedinečnou ponukou vyplývajúcou z portfólia
značiek, ktoré sú svojím zameraním schopné pokryť potreby a želania všetkých
typov zákazníkov.
Na akúkoľvek požiadavku veľkej priemyslovej firmy, dielne, živnostníka či domáceho
majstra, sme schopní odpovedať priamo alebo prostredníctvom nášho distribútora v
každej krajine v ktorej máme zastúpenie našich mnohých predajných značiek.
Každá z našich značiek je vhodná pre široký okruh užívateľov.
Priemyselní zákazníci
Priame dodávky / Distribútori
Demand
the welding expertise
Welding
in partnership
Malé dielne
živnostníci
Hobby
Distribútori
Welding
to the point
Easy
welding
Creating a Professional Environment
Nové Horizonty vo zváraní a rezaní
7
NErtAJEt hP - CPM 400-450 horák
hPC - ALPhAtoME
NErtaJEt HP - s novým horákom CPM 400-450 a inovovaným
plazmovým rezacím procesom poskytuje výrazne vyšší výkon
(lepšiu kvalitu rezu a produktivitu).
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si prospekt.
použitie
n Dielenská výroba
n Strojné obrábanie
n Výroba nádob
n Lodný priemysel
Hlavné charakteristiky
CPM 450 - ysoká kvalita
rezania nehrdzavejúcich ocelí
• rezanie a značenie plechu pri použití rovnakých dielov
• Max. hrúbka rezu: 30 mm pre uhlíkové ocele, 35 mm pre
nerezové ocele
• rozsah 2 - 4 podle normy iSO 9013
• Vyššia rýchlosť rezania a dlhšia životnosť dielov znižuje
náklady na rezanie
• užívateľsky príjemné ovládanie HMi (Human Machine
interface) s dotykovou obrazovkou
CPM 400 - vysoká
kvalita rezania
uhlíkových ocelí
• Účinný a spolupracujúci software pre optimalizáciu
rezacieho procesu
Výhody
V porovnaní s inými plazmovými technológiami
vyššia kvalita rezu a vyššia rýchlosť rezania dáva
tomuto stroju tieto výhody:
• Vyššiu produktivitu zvýšením rýchlosti rezania
• Nižšie náklady znížením spotreby plynu predĺžením
životnosti spotrebného materiálu
• Jednoduché použitie horáka CPM s rýchlospojkami:
rýchle pripojenie aj výmena
• Zvýšenie flexibility s novým zdrojom prúdu
• Lepšie ovládanie s HPC riadením
• Zvýšenie spoľahlivosti a bezporuchovosti systému s
dotykovou detekciou rezaných plechov
• Vyššia bezpečnost s novým riadením rozvodu plynu
8
Plazmové zváranie
automatizovaný proces s najvyššou kvalitou zvárania
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si prospekt.
použitie
n Výroba tlakových nádob
• komponenty pre chemický priemysel,
• kontajnery pre jadrovú energetiku,
• nádoby pre potravinársky priemysel.
n potrubné systémy
n Letectvo a kozmonautika
• výroba prefabrikátov (pre
lodný priemysel, rafinérie,
chemický priemysel a
potravinárske vybavenie).
• lopatky kompresorov
• výstupné trysky,
• pristávacie podvozky,
• konštrukčné diely lietadiel.
Hlavné charakteristiky
• Zváranie uhlíkových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, inconel, titan…
Hrúbka
• Zváranie na tupo, bez úkosu do
hrúbky 8 mm
3 mm
500 mm/min
650 mm/min
4 mm
350 - 400 mm/min
500 - 600 mm/min
6 mm
250 - 300 mm/min
400 mm/min
8 mm
150 - 200 mm/min
250 mm/min
• Stopercentný prievar
• Vysoká produktivita
plazmového zvárania
+ tiG proces
• Veľmi flexibilný proces
pLAsMA
pLAsMA + tIG
Rýchlosť zvárania
Výhody
• rýchlosť zvárania a nízke deformácie znižujú
mnohé chyby zvarov, hladký povrch eliminuje
nutnosť brúsenia a leštenia po zváraní, s ohľadom
na zloženie základného materiálu je nižšie riziko
korózie.
• Vynikajúca kvalita zvaru aj vzhľad zvaru,
opakovaná, stále rovnako vysoká kvalita, úspora
času pri príprave zvarových hrán, pretože sa do
hrúbky 8 mm zvára na tupo, bez úkosu.
• až päťnásobné zníženie času zvárania oproti
manuálnemu zváraniu zaistený pravidelný a
dokonalý prievar pri použití technológie zvárania
(key-hole) tupých spojov.
• Vysoká kvalita a opakovateľnosť zvárania.
• Zváranie bez závad zvaru vďaka precíznemu
riadeniu zváracieho procesu.
9
toPtiG
inovovaný zvárací proces pre automatizované a robotické aplikácie
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si prospekt.
použitie
n Automobilový priemysel
n Výroba nádob
n Kovovýroba
n Letectvo a kozmonautika
• hriadele volantu,
• výmenníky, bojlery,
• kovové skrine,
• lopatky kompresorov,
• výfukové systémy,
• potravinárske nádoby,
• výstupné trysky,
• mechanizmy a rámy
sedadiel.
• kontajnery pre jadrový
priemysel.
• oceľové a
nerezové vane,
• iné kovové diely.
• konstrukčné diely lietadiel.
• pristávacie mechanizmy,
Hlavné charakteristiky
• zváranie a tvrdé spájkovanie uhlíkových ocelí, nerezovej ocele, inconelu, titánu…
• Do hrúbky 3 mm
• Patentovaná unikátna konštrukcia
• kompaktný horák
• Jednoduchá výmena dielov
Rýchlosť
zvárania
Materiál
proces
svár
Hrúbka
uhlíková ocel
zváranie
rohový zvar
1 mm
1.5 m/min
Nehrdzavejúca ocel
zváranie
Preplátovaný zvar
1 mm - 2 mm
1.5 m/min
titán
zváranie
tupý zvar
0.8 mm
1.0 m/min
inconel
zváranie
tupý zvar
1.5 mm
1.1 m/min
Pozinkovaný plech
spájkovanie
kútový zvar
2.0 mm
1.2 m/min
Výhody
toptIG
• Vysoko kvalitné, bezrozstrekové zváranie
• Vysoká rýchlosť zvárania umožňuje vysokú
produktivitu
• Výborný vzhľad zvaru bez deformácií u
tenkých plechov
• Lepšia akcieschopnosť horáku
zjednodušuje trajektóriu robota
10
Zvárací drôt je
vedený naprieč
hubicou
horáka
Hubica
Elektróda
3A SyStéM zvárANiA pre SAW proces
3a SyStÉM ZVÁraNia:
advanced automatic architecture
Plug & Play mobilný riadiaci panel pre ovládanie
a riadenie stroja a zváracieho procesu
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si prospekt.
použitie
n Výroba nádob
n Lodný priemysel
• nádoby pre chemický priemysel,
• výroba panelov.
• nádoby pre potravinársky priemysel,
n strojárstvo
n Veterné elektrárne
• výroba mostov,
• veže.
• zváranie výstuží
kovových nosníkov
atď…
• plynové fľaše
Hlavné charakteristiky
Zváranie pod tavivom SAW so systémom 3A
• Vyspelý mobilný panel:
- centrálny riadiaci panel,
- funkčný ihneď po zapojení,
- užívateľsky príjemné ovládanie.
• riadenie automatu:
Jeden drôt
1 300 a* 100% DC
- ovládanie stroja,
- ovládanie zváracieho cyklu,
Dvojdrôt
1 300 a* 100% DC
Tandemové zváranie
1 300 a* 100% DC
1 000 a 100% aC
Naváranie páskou
1 300 a* 100% DC
* Max. prúd s jedným zváracím zdrojom, možnosť paralelného prepojenia dvoch zdrojov
- integrované periférne zariadenia.
• konštrukcia sa zakladá na koncepcii:
- modulárne a flexibilné riešenia,
- plne digitálné riadenie,
- pripravené na komunikáciu a prácu na sieti.
Výhody
So zváracím systémom 3a, air Liquide
Welding poskytuje svojim zákazníkom všetky
svoje odborné znalosti a skúsenosti v
automatizovanom zváraní.
Zvárať pod tavivom je možné za využitia
stĺpov a výložníkov, seamerov, mechanizácie
aj zváracích traktorov.
Mobilný
panel
listovanie na obrazovke s grafickou
ponukou ovládania stroja.
11
Naváranie páskou
dvanced
utomat c
chitecture
kompletné riešenia pre naváranie
páskou (zváracie zariadenia a
prídavné materiály)
použitie
n Petrochémia n Chemický priemysel n Jadrová energetika
Hlavné charakteristiky
Úplná ponuka pre tavidlové a elektrotroskové
naváranie páskou:
• Zváracie zdroje do 2300 a pri 100% DZ
oERLIKoN prídavné materiály pro elektrotroskové naváranie
Niklové zliatiny
• Magnetické ovládanie oblúka
ELt 600S
vysokorýchlostné
tavivo
• Spoľahlivé vedenie pásky
Riešenie pre nehrdzavejúce ocele
• Systém recyklácie taviva
ELt 300S
vysokorýchlostné
tavivo
• Pásková zváracia hlava
• rotátory, otočné stoly
• Stĺpy a výložníky
• Plne digitálne riadenie 3a WELDiNG SyStEM
• Široká ponuka taviva a pások pre SaW a
elektrotroskové zváranie
• Plná podpora výrobcu pri procese
• Školenie
Výhody
• Naváranie páskou s vysokou spoľahlivosťou
a opakovateľnosťou je základom pre
zaistenie správneho chemického zloženia
• Minimálne prestoje
• Vysoká kvalita návarov
• Nepriľnavá troska na návare
• Plne digitálne riadenie na centrálnom paneli
• integrované periférne zariadenia
• užívateľsky príjemné ovládanie
12
ELt 300
Štandardné
tavivo
SUPrAStriP 600
SUPrAStriP 625
SUPrAStriP 19.9L
SUPrAStriP 24.13L
SUPrAStriP 21.13.3L
SUPrAStriP 21.11LNb
SUPrAStriP 19.9LNb
SUPrAStriP 19.12.3L
ELt 600
Štandardné tavivo
Jednovrstvé tavivá
ELt 347-1
ELt 316-1
riešenia pre rúrovne
kompletný rozsah zváračských riešení pre vysoko
produktívnu výrobu potrubí
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si prospekt.
použitie
n Ťažobný a plynárenský priemysel
n infraštruktúra
n Petrochémia
Hlavné charakteristiky
Špeciálna ponuka drôtov a tavív pre obojstranné
špirálovité a pozdĺžne zváranie potrubí:
• Vysoká produktivita, viacdrôtové rýchlostné
zváranie vysokým prúdom
• Nízkolegované drôty pre zvarový kov s
vysokou húževnatosťou pri znížení vneseného
tepla
• kombinácia drôt/tavivo pre vysokopevnostné
potrubné ocele X120
• Špeciálne veľkokapacitné balenia ako aj
balenia pre ochranu pred vlhkosťou a
agresívnym okolitým prostredím
op 119
technológia
• Spoľahlivé zváracie zdroje pre tavivové
viacdrôtové zváranie
Špirála
• SaW zváracie hlavy pre viacdrôtové zváranie
a polohovacie vybavenie pre optimalizáciu
zváracích postupov
Vysoká rýchlosť
Odstr. trosky
• Zákaznícke viacdrôtové riešenia pre tavivové
zváranie
Zvariteľnosť
● Nedoporučované
Hrúbka > 1”
Nízkáa tepl. kV
op 192p
op 132
DVE VRstVY
op 121 tt
VIAC VRstIEV
●●●
●●●
●●
●
●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●
●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
●●
●● Dobré
●●● Veľmi dobré
●●● Vynikajúce
Výhody
• kompletná ponuka vysoko produktívnych prídavných
materiálov pre všetky potrubné ocele
• Neustála inovácia produktov a procesov poskytuje optimálne
a praktické riešenia zvárania
• Vylepšené balenie tavív bez vlhkosti, ktoré nevyžadujú pred
použitím presúšanie (DryBaG)
• ideálne riešenia kombinácie zdrojov a prídavných materiálov
• Servisná podpora OErLikON
13
riešenia pre lodenice
kompletná ponuka zdrojov a prídavných materiálov pre
špecifické potreby lodného priemyslu
použitie
n Výroba lodí
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si prospekt.
n Opravy lodí
prídavné materiály
Zváranie MMA
Plný rozsah obaľovaných elektród s
jednovrstvovým a dvojvrstvovým obalom. Sú
dodávané v bežných obaloch alebo vákuvo balené,
ktoré nepotrebujú presúšanie pred použitím. SuPErCitO 7018S a
SPEZiaL pre C-Mn ocele, používajúce jednosmerný alebo striedavý
prúd s vynikajúcimi výsledkami, elektródy SuPraNOX pre
nehrdzavejúce ocele.
Zváranie MIG/MAG
Oerlikon vyrába kompletnú radu rúrkových drôtov pre potr
priemyslu. tieto drôty výrazne zvyšujú produktivitu, zlepšujú
mechanické vlastnosti zvarov a komfort zváračov. Sú určené pre
poloautomatové i automatizované aplikácie.
Zváranie pod CO2:
CitOFLuX r00C, pre štandardné lodiarske aplikácie
FLuXOFiL 19HD, zváraná rúrka vynikajúca vrubová húževnatosť
CriStaL F119, rúrka so zníženými splodinami.
Hlavné produkty pre použitie so zmesnými plynmi sú ohýbané rúrkové
drôty CitOFLuX r00 a zvárané rúrkové drôty 14HD.
Zváranie pod tavivom
Úplný sortiment kombinácií drôt/tavivo pre použitie:
Výstuže: kútové a tupé naklonené zvary
• tavivá: OP 191, OP181 / OE-S2,
tandem, dvojdrôt, tandemový dvojdrôt
14
Zváranie panelov: panelové linky - zváranie plechov na tupo
• Zváranie pod tavivom : OP 180S, OP 139, OP 192 / S2 & S2Mo
• OErLikON FMi proces OP
122/a105, FC 35.25-3D,4D
• Podložné tavivo: OP 10u
• Viacdrôtové zváranie: OP 122
S2Mo 3.2, 4.0 & 4.8 mm
Špeciálne balenie: DryBaG,
ktorý eliminuje potrebu presušovania
taviva pred použitím.
Keramické podložky
keramické podložky rady kEraLiNE zaistia kvalitu
zvaru a plný prievar pri zváraní z jednej strany.
Výhody
Výhody materiálov OErLikON
• Produktivita: Špeciálna rada kombinácií drôtov a tavív pre
lodenice
• Hospodárnosť: Špeciálny systém balení
• Výkon: Výnimočné mechanické vlastnosti C-Mn a
nízkolegovaných vysokopevnostných ocelí, vysoká húževnatosť
ocelí pre vojenské aplikácie
• Certifikácie kombinácií drôt/tavivo
Prenosný podávač drôtu DM YARD M
Zváracie traktory MIG/MAG
Kompaktný, ľahký (12.5 kg) a stabilný
podávač pre MiG/MAG pulzné invertorové
zváracie zdroje. tento podávač môže byť použitý
pre akúkoľvek špecifickú aplikáciu, môže byť vybavený
plynovým prietokomerom, digitálnym displejom, systémom pre
riadenie zváracieho cyklu, dvoma konektormi horákov pre
zváranie MiG a MMA. Konštrukcia podávača spája robustnosť s
nízkou hmotnosťou pre bezpečnú prácu v obmedzených
priestoroch ako sú trupy a komory lodí, vzduchotechnika apod. Je
možné použiť predlžovacie zváracie káble, ktoré rozšíria operačný
priestor na 50 m od zváracieho zdroja.
WELDYCAR jWELDyCAr je vozík,
konštruovaný na nesenie jedného
horáka MiG/MAG. zvára s
akýmkoľvek zváracím zdrojom a vo všetkých polohách,
vrátane polohy nad hlavou.
WELDYSTIFFENER je vozík, určený na
nesenie dvoch horákov MiG/MAG. Je
konštruovaný špeciálne pre obojstranné
zváranie priečok a výstuží.
hlavná produktová rada
Úplný sortiment zváracích zdrojov, ochranných
pomôcok a príslušenstva pre zváranie
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si katalóg.
použitie
n Distribútori
n Zváračské školy
n Priemyselná výroba - kovovýroba - Strojárstvo
n Opravy a údržba
n Oceľové konštrukcie
n Potravinársky priemysel
Hlavné charakteristiky
Široký rozsah štandardných zváracích zdrojov pre všetky
druhy použitia (ťažký priemysel, dielne, údržba):
• CitOarC - zváranie MMa,
usmerňovače aj invertory
s výkonom
od 150 do 650 a.
• CitiG & CitOtiG - zváranie metódou tiG
rôznymi technológiami (usmerňovače a
invertory) od 150 do 500 a. Zváranie
jednosmerným prúdom a zváranie
striedavým prúdom pre hliníkové a
ľahké zliatiny.
• CitOLiNE, CitOMiG, CitOMaG, CitOWaVE zváranie metodou MiG/MaG so zabudovaným i
oddeleným podávačom. rôzne technológie
(usmerňovače a invertory). Pre zváranie všetkých
typov materiálov (uhlíková oceľ, nerezová oceľ,
alumínium, meď...) plnými
aj rúrkovými drôtmi
(0.6 mm - 2.4 mm),
• CitOCut manuálne rezanie plazmou (prenosné
alebo dielenské) s patentovanými horákmi. Na
rezanie kovov od 4 mm do 40 mm hrúbky.
15
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si katalóg.
a
Novink
Kompletný sortiment príslušenstva pre zváranie
a ochranných pomôcok pre zváračov
CITOTIG 240 AC/DC
• väčší výkon: zvárací zdroj 230 A jednofázový
AC/DC iP 23C na zváranie hliníka do hr. 5 mm,
• Vybavenie pre plameň: regulátory, zváracie a
rezacie horáky,
• veľmi dobrá stabilita oblúka,
• tACK to thiN: proces určený pre vysokokvalitné
stehovanie tenkých plechov,
• Držiaky elektród a horáky pre tiG,
MiG/MaG a drážkovanie uhlíkom,
• CoMPotiG: je proces, ktorý využíva súčasne AC a
DC prúd. Dovoľuje ľahšie zváranie hliníka,
striedaním oboch typov prúdov získame dokonalý
prievar a optimálne čistenie tavného kúpeľa.
• Zvierky, káble, tiG elektródy, spreje,
chemické prípravky, drážkovacie
elektródy,
a
Novink
CITOPULS II
Oproti predchádzajúcej
generácii zváracích zdrojov
MIG/MAG CITOPULS II
poskytuje tieto výhody:
• Nový modulárny koncept
skladby zdrojov dovoľuje
zostaviť zvárací zdroj podľa
aktuálnych potrieb zákazníka,
• zvýšená účinnosť zváracieho
zdroja pomocou novej
konštrukčnej technológie,
• Osobné ochranné prostriedky a ochrana
zdravia (kukly, okuliare, rukavice, kombinézy,
bundy, obuv, závesy, odsávanie splodín a
filtrácia a mnoho daľších…).
ovinka
N
CITOLUXE
Prvotriedna
samozatemňovacia kukla
s el. displejom.
• väčšia manévrovatelnosť zdroja, ktorý je menší a
ľahší,
• výborný pre dielenské aplikácie, dlhé prepojovacie
káble (až do 50 m),
• väčšia všestrannosť, integrovaný patentovaný
proces ALW 'Spray-Modal' pre vysoko kvalitné a
neporézne zváranie hliníka a ľahkých zliatin.
16
a
WST
Novink
zváracie horáky
s odsávaním splodín,
5 vzduchom chladených a 3 vodou chladené
horáky (150 - 500 A).
hlavná produktová rada (pokračovanie)
Úplný sortiment prídavných materiálov pre zváranie
Ďalšie informácie:
Vyžiadajte si katalóg.
použitie
n Distribútori
n Zváračské školy
n Priemyselná výroba - kovovýroba - Strojársky priemysel
n Opravy a údržba
n Oceľové konštrukcie
n Potravinársky priemysel
Hlavné charakteristiky
oERLIKoN ponúka najširšiu kompletnú radu prídavných materiálov vysokej kvality. Akýkoľvek výrobok,
proces či aplikáciu požadujete, nájdete ich v našom katalógu oERLIKoN. Zvláštnu pozornosť venujeme
funkčnosti a inováciám balenia (vákuové balenia, sudy, vaky…) a poskytujeme účinné a bezpečné riešenia
problémov našich zákazníkov.
• Obaľované elektródy MMa: s rutilovým,
bázickým alebo celulózovým obalom, pre
nízkolegované aj nehrdzavejúce ocele,
vysokopevnostné ocele… Osvedčené
dvojobalované elektródy SPEZiaL a
FLEXaL pre zváranie potrubí,
SuPErCitO 7018 a SuPraNOX
sú ďalšie príklady elektród ,
ponúkaných ako správne riešenie
pre rôzne aplikácie.
• Plné drôty MiG/MaG a tyče tiG pre
zváranie uhlíkových ocelí,
nehrdzavejúcich ocelí a tiež pre
zváranie hliníka a ľahkých zliatin.
S novými drôtmi CarBOFiL
GOLD OErLikON ponúka
riešenia na zvýšenie produktivity.
• rúrkové drôty
OErLikON má
nejkomplexnejší rad
rúrkových drôtov pre
všetky aplikácie.
Využívame výhody
oboch typov trubičiek
ktoré vyrábame - ohýbané aj zvárané.
• tavivá a drôty pre zváranie
metódou SaW. komplexný
rad kombinácií drôt / tavivo
pre široký rozsah aplikácií.
Špeciálne balenie taviva
zaistí kvalitu zvárania a
zvýši produktivitu pri využití
automatizovaných aplikácií.
17
zamerané na produktivitu.
Pre ďalšie informácie:
nahliadnite do katalógu prídavných materiálov
OErLikON na www.airliquidewelding.sk
a
Novink
CARBOFIL GOLD
• CArBoFiL GoLD je plný drôt pre metódu MAG na zváranie konštrukčných ocelí.
Je vyrábaný inovovanou technológiou 'Metal hybrid Coating (MhC)' ktorá
prispieva k zvýšeniu produktivity MAG aj pri automatizovaných a robotických
zváračských operáciách.
• Nová povrchová úprava drôtu 'MhC' znižuje trenie drôtu v bowdene, výrazne
zlepšuje podávateľnosť drôtu a redukuje upchávanie bowdenu. výrazne sa
zvyšuje životnosť kontaktných špičiek.
• CArBoFiL GoLD zlepšuje zvárací proces: oblúk je výnimočne stabilný pri
použití Co2 aj zmesného plynu, je menšia tvorba rozstreku a tým je znížená
potreba časov finálnych úprav zvárov. zvárací drôt CArBoFiL GoLD má hladký
a efektívny štart a stop zvárania.
• CArBoFiL GoLD je dodávaný na cievkach B300 (16 kg) a v sudoch (300 kg) pre
automatizované alebo robotické aplikácie.
• Nový systém ľahkého otvárania obalov drôtu zaručuje väčšiu bezpečnosť, znižuje
prestoje a tým zvyšuje produktivitu zvárania.
nite
hliad
Nepre
VÁKUOVÉ balenie
vákuové balenie oErLiKoN ponúka možnosť zníženia
nákladov zvárania vylúčením nutnosti presúšania.
vákuové balenie zaistí stálu, nízku úroveň vlhkosti pri
všetkých zváračských operáciách v priebehu výroby a
dáva možnosť uchovávať materiály v skladoch, ktoré
18
nemajú regulované klimatické podmienky. Pokiaľ nie
je vonkajší obal elektród a taviva porušený, nedôjde k
absorpcii okolitej vlhkosti.
Competence & reference
air LiQuiDE WELDiNG vydáva rôzne dokumenty (katalógy, brožúry, časopisy…), ktoré
predstavujú naše odborné vedomosti, know-how a technické riešenia, ktoré môžme
ponúknuť svojim zákazníkom.
Predstavujeme Vám dva časopisy, Competence a reference.
Competence
Competence je časopis, ktorý
obsahuje technické články v
angličtine a nemčine. Zaoberá sa
najnovšími vývojovými trendami v
technológii zvárania. Prináša
skúsenosti tímov zváračských
technológov, pracujúcich v rôznych
krajinách, aj v mezinárodných
tímoch. Na stránkach časopisu
prebieha diskusia o dôležitých
aspektoch vývoja, výrobných
aktivitách a možnostiach zvýšenia
produktivity a efektivity zvárania pri
implementácii konkurenčných
výhod našich produktov.
reference
lne
te pravide
ácii môže
tr
is
g
u
re
is
j
p
e
o
v
čas
Po e-mailo
kú verziu
elektronic
ce”
n
te
e
p
dostávať
m
N Co
m
elding.co
“oErLiKo
-w
.oerlikon
w
w
w
u
e
s
ii th
adre
ine v sekc
Navštívte
jte sa on-l
ction
e
s
e
a registru
in
z
a
g
tation/ma
documen
Reference je časopis, v ktorom
naši zákazníci predstavujú svoje
aktivity a riešenie problémov,
ktoré uskutočnili za pomoci
našich odborníkov a ktoré im
zvýšily kvalitu a produktivitu
zváracích procesov. rôzni
zákazníci z Nemecka,
Švajčiarska, Británie, Francúzska
a Portugalska každodenne
dokladajú vzájomnú výhodnosť
partnerských vzťahov s našou
spoločnosťou air Liquide
Welding.
tiahnuť z
e môžte s
c
n
re
fe
e
” v sekcii
opisu r
erziu čas
lding.com
v
e
ú
-w
k
n
ic
o
n
ik
o
rl
Elektr
ww.oe
e section
u “http://w
n/magazin
o
hyperlink
ti
ta
n
e
m
docu
19
Download

Air Liquide Welding: svetový líder