Kompletný program pre odvodnenie
Dom a záhrada
Akciová ponuka 2009
Kompletný program pre dom a záhradu
ACO SELF®
odvodňovacie žľaby z polymérbetónu
odvodňovacie žľaby z plastu (PP)
dvorový vpust
zatráňovacie panely
ACO Vario®
rohožka
ACO N100
odvodňovacie žľaby z polymérbetónu
FRÄNKISCHE
drenážne rúry
vsakovacie boxy
ACO MARKANT®
pivničné svetlíky
plastové okná
POLYKARBONÁTOVÉ
KOMÔRKOVÉ DOSKY
Obsah
ACO N100 – líniové a bodové odvodňovacie systémy z polymérbetónu ..................................................................................... 4
Líniový odvodňovací systém ................................................................................................................................................................................................................. 4
Bodový odvodňovací systém ................................................................................................................................................................................................................ 6
ACO SELF® – líniové a bodové odvodňovacie systémy z polymérbetónu a plastu ....................................................................... 7
Odvodňovací systém ACO SELF®.......................................................................................................................................................................................................... 8
Odvodňovací systém ACO EuroSelf® .................................................................................................................................................................................................. 9
Odvodňovací systém ACO SELF® mini ..............................................................................................................................................................................................10
Odvodňovací systém ACO SELF® maxi .............................................................................................................................................................................................11
Bodový odvodňovací systém ACO SELF® ........................................................................................................................................................................................12
Odvodňovací sytém ACO HexaSelf® ................................................................................................................................................................................................13
ACO Vario® – vaničky a rohožky pre čistenie obuvi ................................................................................................................... 14
Vaničky pre vonkajšie a vnútorné priestory ...................................................................................................................................................................................14
Krycie rošty a rohožky pre vonkajšie a vnútorné priestory........................................................................................................................................................15
ACO SELF® – zatrávňovacie panely ........................................................................................................................................... 17
Plastové zatrávňovacie panely ............................................................................................................................................................................................................17
ACO MARKANT® – pivničné svetlíky (anglické dvorce) a vetracie šachty .................................................................................. 18
Pivničné svetlíky (anglické dvorce)....................................................................................................................................................................................................18
Vetracie šachty .........................................................................................................................................................................................................................................23
ACO MARKANT® – plastové okná .............................................................................................................................................. 24
Plastové okná so sklopným krídlom .................................................................................................................................................................................................24
Plastové okná s ochrannou mriežkou proti hlodavcom .............................................................................................................................................................25
ACO MARKANT® – polykarbonátové komôrkové dosky ACO .................................................................................................... 26
ACO Sanita – sprchové podlahové žľaby a vpusty ..................................................................................................................... 29
Exclusive – sprchové žľaby ...................................................................................................................................................................................................................30
Classic – sprchové žľaby ........................................................................................................................................................................................................................32
Podlahové vpusty....................................................................................................................................................................................................................................33
FRÄNKISCHE – drenážne systémy ............................................................................................................................................. 34
Drenážne systémy ...................................................................................................................................................................................................................................34
Šachtové systémy ....................................................................................................................................................................................................................................37
Postup montáže ........................................................................................................................................................................ 39
ACO N100 žľaby a GALA vpusty ..........................................................................................................................................................................................................41
ACO SELF® žľaby a vpusty ....................................................................................................................................................................................................................42
ACO HexaSelf® ..........................................................................................................................................................................................................................................43
ACO MARKANT® anglické dvorce (pre oblasť bez výskytu spodnej tlakovej vody)...........................................................................................................44
ACO MARKANT® anglické dvorce (pre oblasť s výskytom spodnej tlakovej vody) ............................................................................................................45
ACO MARKANT® plastové okná ..........................................................................................................................................................................................................46
ACO Vario® vaničky a rohožky pre čistenie obuvi .........................................................................................................................................................................47
ACO SELF® zatrávňovacie panely .......................................................................................................................................................................................................48
ACO Sanita sprchové podlahové žľaby ............................................................................................................................................................................................49
Technické informácie ................................................................................................................................................................ 51
Konverzná tabuľka ............................................................................................................................................................................................................................. 53
UPOZORNENIE NA ZMENU NÁZVOV LÍNIOVÝCH ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMOV:
Od apríla 2008 dochádza k postupnému zjednoteniu názvov jednotlivých odvodňovacích systémov v rámci členských štátov Európskej únie.
Z tohto dôvodu sa u skôr vydaných prospektov i ostatných materiálov môžu vyskytnúť dva rôzne názvy pre jeden produkt!
Zmena názvoslovia:
pôvodný názov
nový názov
ACO Self Euroline®
ACO EuroSelf®
ACO Self Hexaline®
ACO HexaSelf®
Poznámka: technické vlastnosti, objednávacie čísla a ceny u zmenených názvov výrobkov zostávajú rovnaké!
3
Líniový odvodňovací systém N100 s integrovaným spádom dna 0,5 % bez ochrany hrany
Svetlá šírka 100 mm, trieda zaťaženia A 15, B 125, C 250 podľa STN EN 1433
Žľaby N100 sú vyrobené z polymérbetónu
a sú vhodné pre oblasť bytovej výstavby.
Prednosti systému:
J mrazuvzdorný
J odolný voči pôsobeniu posypovej soli
a benzínu
J vyššia prietočnosť kanálu vďaka
zväčšeniu počtu žľabov s vlastným
spádom dna
J ľahko zabudovateľný
J možnosť vytvárať i uhlové, krížové a „T“
spoje
Použitie:
J garáže
J parkoviská pre osobné automobily
J záhrady
J rekreačné pozemky
K odvodu vody nahromadenej v žľabe
do kanalizácie dochádza cez:
J vpust
J čelnú stenu s nátrubkom
J dno žľabu so zvislým nátrubkom
Program N100 ponúka žľaby a rošty pre triedy zaťažení A 15 až C 250.
Rošty môžu byť vyrobené z pozinkovanej
ocele (môstkový alebo mriežkový rošt), z antikorovej ocele (môstkový alebo dierovaný
rošt) alebo šedej liatiny (môstkový rošt).
Doplnkové diely umožňujú prispôsobenie
systému N100 rôznym požiadavkám. Napr.
použitie čelnej steny s nátrubkom rieši problém odvodu vody zo žľabu pri nedostatku
miesta na vpust.
Žľab N100 z polymérbetónu
Žľab N 100 z polymerického betónu
typ
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav. výška
začiatok
cm
stav. výška
koniec
cm
typ
sklonu
obj.
číslo
0.0**
0.1*)**)
1
2
3
4
5**)
5.0**)
5.1*)**)
6
7
8
9
10**)
10.0**)
10.1*)**)
11
12
13
14
15**)
16
17
18
19
20**)
20.0*)**)
20.1*)**)
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
15,5
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,0
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,0
13,0
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
15,5
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,0
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,0
23,0
1/3
1/3
2
2
2
2
2
1/3
1/3
2
2
2
2
2
1/3
1/3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1/3
1/3
405121
405122
405101
405102
405103
405104
405105
405123
405124
405106
405107
405108
405109
405110
405125
405126
405111
405112
405113
405114
405115
405116
405117
405118
405119
405120
405127
405128
23,50
16,00
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
16,00
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
16,00
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
16,00
1,0
1,0
08299
08300
21,00
75,00
cena
EUR/ks
*) predtvarované pre bočné napojenie žľabu pod uhlom 90°
**) predtvarovanie pre zvislý odtok DN 100
ACO Gala žľaby z polymérbetónu s nízkou stavebnou výškou
Rozmery žľabu N100
4
bez nátrubku
s PVC nátr.
100,0
100,0
13,0
13,0
5,7
5,7
5,7
5,7
Vpust N 100, dlhý tvar pre typ 0–20, z polymerického betónu
typ
typ 1. - 20.
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav. výška
začiatok
cm
50,0
13,0
56,5
stav. výška
koniec
cm
typ
sklonu
obj.
číslo
cena
EUR/ks
405129
115,00
406807
100,00
405222
10,00
405223
405224
405225
405226
17,00
17,00
17,00
17,00
obj.
číslo
06303
06304
00087
06318
06319
403759
403761
00089
16309
cena
EUR/ks
11,00
8,00
2,50
61,00
40,00
75,00
52,00
4,00
2,50
Vpust N 100, krátky tvar pre typ 0-10, z polymerického betónu
Rozmery vpustu N100 - dlhý tvar
typ 1. - 10.
50,0
13,0
35,5
Príslušenstvo
čelná stena z polymer. betónu na začiatok a koniec žľabu pre všetky stavebné výšky 0 - 20
čelná stena s nátrubkom PVC, DN 100
vhodné pre typ 0.0, 0.1
vhodné pre typ 5, 5.0, 5.1
vhodné pre typ 10, 10.0, 10.1
vhodné pre typ 20, 20.0, 20.1
Krycie rošty
Krycie rošty pre všetky druhy žľabu a vpustov N 100
Trieda zaťaženia A 15
typ
môstkový rošt,
pozinkovaná oceľ
aretácia, pozinkovaná oceľ, vrátane skrutky
môstkový rošt,
nerez
dierovaný rošt
nerez
aretácia, nerez, vrátane skrutky
aretácia, pozinkovaná oceľ, pre nízku Galu
môstkový rošt, pozinkovaná oceľ
mriežkový rošt, pozinkovaná oceľ
stav.
dĺžka
cm
100,0
50,0
stav.
šírka
cm
13,0
13,0
prierez
vtoku
cm2/m
280
280
100,0
50,0
100,0
50,0
13,0
13,0
13,0
13,0
280,0
280,0
280 ,0
280,0
100,0
50,0
12,7
12,7
687,0
687,0
06305
06306
00088
24,00
17,00
2,50
50,0
12,7
493,0
06314
00086
16312
20,00
2,50
2,50
Trieda zaťaženia B 125
mriežkový rošt MW 30x20,
pozinkovaná oceľ
aretácia, pozinkovaná oceľ, vrátane skrutky
môstkový rošt, liatina
Trieda zaťaženia C 250
môstkový rošt, grafitová tvárna liatina
aretácia, pozinkovaná oceľ, vrátane skrutky
aretácia, pozinkovaná oceľ, pre nízku Galu
Príslušenstvo
7.
Možnosti napojenia na kanalizáciu
5.
4b.
6.
4a.
1.
2.
3.
5
ACO Gala dvorový vpust pre bodové odvodnenie
Dvorový vpust B 125 bol konštruovaný špeciálne so zámerom použitia na plochách, ktoré z dôvodov stavebných alebo terénnych
podmienok musia byť odvodňované bodovo.
Dvorový vpust ACO Gala slúži ako
odtokový otvor pod ventil vodovodu,
ako odvodnenie strmých vjazdov a na
pripojenie odkvapovej rúry odvádzajúcej
vodu zo striech.
Trieda zaťaženia B 125.
mriežkový rošt
liatinový rošt
Dvorový vpust B 125 je možné
zostavovať s využitím vhodne
volených dielov. Dolná časť má
normalizovaný zápachový uzáver
a odtokový otvor DN 100
s krúžkom NBR–O, umožňujúcim
tesné napojenie na kanalizáciu.
liatinový rám
vyrovnávací prvok
nadstavba
Dvorový vpust z polymérbetónu, liatinový rám
a rošt tvárna liatina, kôš (PP), predtvarovanie
O-krúžkom pre nátrubok DN 100 a vyberateľný
pachový uzáver
Použitie:
J záhrady
J cesty pre peších
J garáže
J parkoviská
dvorový vpust
krúžok (guma)
Dvorový vpust z polymérbetónu, liatinový rám
a rošt z pozinkovanej ocele – mriežkový, kôš
(PP), predtvarovanie s O-krúžkom pre nátrubok DN 100 a vyberateľný pachový uzáver
Dvorový vpust s rámom a krycím roštom z liatiny
Nadstavba z polymérbetónu pre vpust na
predĺženie stavebnej výšky, predtvarovanie
DN 100 na napojenie strešného zvodu – bočný
prítok
rám a rošt z tvárnej liatiny,
protizápachový uzáver a kôš
liatinový rám, mriežkový rošt MW 30x15
z pozinkovanej ocele,
protizápachový uzáver a kôš
stav.
dľžka
cm
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
pal.
30,0
30,0
44,0
25,6
30,0
30,0
44,0
28,5
28,5
28,5
28,5
obj.
číslo
cena
EUR/ks
12
10500
144,00
22,6
12
10501
148,00
25,0
10,1
24
02716
39,00
6,0
5,1
60
02717
20,00
00056
02163
3,00
22,00
Nadstavba na zvýšenie stavebnej výšky
nadstavba
Vyrovnávací diel na prispôsobenie stavebnej výšky
na okolitú úroveň terénu
vyrovnávací diel
Príslušenstvo
Vyrovnávací diel na prispôsobenie stavebnej
výšky ku rovine povrchu
6
nátrubok PVC, DN 100
polyesterové lepidlo 0,5 kg
0,2
0,5
ACO SELF ® – líniové a bodové odvodňovacie systémy z polymérbetónu a plastu
Odvodňovací systém ACO Self® bol vyvinutý
špeciálne pre privátnu oblasť použitia.
Spoľahlivá funkcia, ľahká manipulácia a
variabilita systému vyhovuje väčšine
požiadaviek kladených na odvodnenie
spevnených plôch v okolí rodinných a
bytových domov.
Návrh a výroba systému ACO Self®
vychádza z niekoľkoročnej tradície
spoločnosti ACO. Ide predovšetkým o
použitie polymérbetónu, ktorý sa vyznačuje
vynikajúcimi vlastnosťami a samotnou vysokou
kvalitou spracovania výrobkov.
Polymérbetón je mrazuvzdorný, má dlhú
životnosť a je extrémne odolný voči kyselinám.
Žľabový systém a vpusty sú vyrobené z polymérbetónu – ľahký a veľmi pevný materiál, ktorý
umožňuje variabilné riešenie odvodnenia. Vpust umožňuje bezproblémové napojenie na
kanalizáciu. Súčasťou vpustu je vyberateľný, ľahko čistiaci kôš, ktorý bráni prenikaniu hrubých
nečistôt do kanalizácie a tiež pachový uzáver, ktorý zabraňuje šíreniu zápachu.
Prednosti systému:
J polymérbetón má hladké a nenasiakavé povrchy odolné voči
korózii, posypovej soli, ropným látkam, námraze a pod.
J bezskrutková a bezúdržbová aretácia
J nenáročný na údržbu vďaka silným
samočistiacim schopnostiam
Použitie:
J domové vchody
J vjazdy
J garáže a parkovacie plochy
J terasy
J vysoká rýchlosť prúdenia zabezpečuje ľahký odvod
väčšieho množstva vody
J pojazdný osobnými automobilmi
J stavebnicový systém
J jednoduchá manipulácia a montáž
Schéma stavebnicového systému pre napojenie línie na odtokové potrubie.
pozinkovaný alebo
liatinový rošt
čelná stena
telo žľabu
vyberateľný kôš
na nečistoty
telo vpustu
Stavebnicový systém umožňuje
individuálne riešenie pre konkrétne
situácie. Žľaby s roštami sú
pojazdné i osobnými automobilmi.
7
ACO Selflock – líniový odvodňovací žľab pre povrchové odvodnenie
pojazdný osobnými automobilmi
Štandardný žľab z polymérbetónu, s odnímateľným krycím roštom. Žľab je vhodný pre odvodnenie bežne veľkých plôch v okolí rodinných domov
a ostatných neverejných stavieb.
Odvodňovací žľab s krycím roštom
Žľab s aretáciou, krycí rošt z pozinkovanej ocele,
aretácia antikoro
svetl.
stav.
stav.
stav.
šírka
dĺžka
šírka
výška
kg/
ks/
obj.
cena
cm
cm
cm
cm
ks
pal.
číslo
EUR/ks
rošt pozink. oceľ, aretácia
žľab 100 cm
žľab 50 cm
10,0
10,0
100,0
50,0
13,0
13,0
9,7
9,7
10,00
5,40
48
48
103420
103421
30,00
21,00
rošt tvárna liatina, aretácia
žľab 100 cm
žľab 50 cm
10,0
10,0
100,0
50,0
13,0
13,0
9,7
9,7
13,20
6,80
48
48
36882
36883
60,00
35,00
Vpust s bezskrutkovou aretáciou
rošt pozinkovaná oceľ, EK 30, kôš
(PP čierny)
rošt tvárna liatina, EK 30, kôš (PP
čierny)
2.
5.
3.
6.
1.
8
Príslušenstvo
4.
svetl.
stav.
stav.
stav.
šírka
dĺžka
šírka
výška
kg/
ks/
obj.
cena
cm
cm
cm
cm
ks
pal.
číslo
EUR/ks
10,0
50,0
13,0
30,0
12,8
12
103424
80,00
10,0
50,0
13,0
30,0
14,3
12
36884
95,00
svetl.
stav.
stav.
stav.
šírka
dĺžka
šírka
výška
kg/
ks/
obj.
cena
Príslušenstvo
cm
cm
cm
cm
ks
pal.
číslo
EUR/ks
1. čelná stena – Z, K
2. čelná stena s nátrubkom – K
3. pachový uzáver pre žľab
4. pachový uzáver pre vpust
5. nátrubok DN 100
6. hák na rošt
10,0
8,7
10,0
10,0
0,70
0,90
0,10
0,20
0,15
0,25
300
64
03426
03427
00329
01684
00056
01290
5,00
10,00
10,00
10,00
3,00
14,00
12,0
48
ACO EuroSelf ® - líniový odvodňovací systém
Žľab z polymerického betónu s krycím roštom, prietočným profilom v tvare písmena V a bezpečnostnou
SF drážkou pre prípadné vytmelenie spojov žľabu.
Odvodňovacie žľaby EuroSelf zaistia pre váš dom i záhradu dokonalý odvod vody pri domových vchodoch, vjazdoch, garážach i terasách.
Žľaby EuroSelf sú ľahké. Ich hladký vnútorný povrch zaručuje rýchly prietok vody a má silnú hydraulickú samočistiacu schopnosť.
EuroSelf s bezskrutkovou aretáciou a krycím roštom
žľab 100, pozink.rošt
žľab 50, pozink.rošt
žľab 100, liatinový rošt
žľab 50, liatinový rošt
svetl.
stav.
stav.
stav.
kg/
ks/
obj.
cena
šírka
dĺžka
šírka
výška
ks
pal.
číslo
EUR/ks
cm
cm
cm
cm
10
10
10
10
100,0
50,0
100,0
50,0
11,8
11,8
11,8
11,8
9,7
9,7
10,0
10,0
8,5
4,3
11,7
6,0
60
60
60
60
406546
38702
406548
38707
16,00
12,00
48,00
33,50
ACO EuroSelf® 1 m a 0,5 m z polymérbetónu, s krycím
roštom z pozinkovanej ocele
Odvodňovací žľab s V-profilom, bezskrutkovou aretáciou, krycím roštom
žľab 100, pozink.rošt, nátrubok
DN 100
žľab 100, liatinový rošt, nátrubok
DN 100
svetl.
stav.
stav.
stav.
kg/
ks/
obj.
cena
šírka
dĺžka
šírka
výška
ks
pal.
číslo
EUR/ks
cm
cm
cm
cm
10
100,0
11,8
9,7
8,5
12
38701
30,00
10
100,0
11,8
10,0
11,7
60
38706
55,00
ACO EuroSelf®
Vpust s bezskrutkovou aretáciou a krycím roštom
rošt pozinkovaná oceľ, EK 30, kôš
rošt tvárna liatina, EK 30, kôš
svetl.
stav.
stav.
stav.
kg/
ks/
obj.
cena
šírka
dĺžka
šírka
výška
ks
pal.
číslo
EUR/ks
cm
cm
cm
cm
10
10
50,0
50,0
11,8
11,8
30,0
30,0
11,8
13,5
12
12
38703
38708
70,00
85,00
ACO EuroSelf® vtoková skriňa
2.
5.
Príslušenstvo
kg/
obj.
cm
ks
číslo
cena
EUR/ks
1. čelná stena – Z, K
2. čelná stena s nátr. – K
3. pachový uzáver pre žľab
4. pachový uzáver pre vpust
5. nátrubok DN 100
6. hák na rošt
11,8
11,8
8,7
10,0
10,0
0,7
0,9
0,1
0,2
0,2
0,2
38504
38505
01666
01684
01554
03429
4,00
10,00
10,00
10,00
3,50
14,00
3.
6.
1.
stav. šírka
Príslušenstvo
4.
9
ACO SELF ® mini – žľab s nízkou stavebnou výškou
Vďaka svojej nízkej stavebnej výške je vhodný pre použitie všade tam, kde je výška žľabu obmedzená (terasa, garáž a pod.).
Žľab z polymérbetónu, s aretovaným krycím roštom z pozinkovanej ocele,
pojazdný osobnými automobilmi
žľab 100, pozink. rošt, aretácia
žľab 50, pozink. rošt, aretácia
svetl.
šírka
cm
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
pal.
obj.
číslo
10
10
100,0
50,0
13,0
13,0
5,6
5,6
5,8
2,9
60
60
401206
401207
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
pal.
obj.
číslo
0,2
0,4
0,1
0,25
300
100
401235
401236
00329
01290
cena
EUR/ks
16,00
12,00
Poznámka: *predtvarovanie pre zvislý odtok DN 80 / DN 100
Telo žľabu s roštom
Príslušenstvo
1.
svetl.
šírka
cm
2.
3.
1. čelná stena
2. čelo s nátrubkom DN 60
3. pachový uzáver
4. hák na rošt
stav.
dĺžka
cm
12,0
cena
EUR/ks
4,00
12,00
10,00
14,00
Príslušenstvo
Možnosti napojenia na kanalizáciu
Spôsob napojenia na vodorovnú kanalizáciu v prípade požiadavky na
plytké zabudovanie odtoku. Pre plochy s malým výskytom lístia a iných
nečistôt, ktoré môžu zaniesť kanalizáciu.
10
Spôsob napojenia na zvislú kanalizáciu s vloženým pachovým uzáverom v odtokovom potrubí. Pachový uzáver slúži zároveň ako kalový kôš
– zachytáva hrubé nečistoty (lístie, piesok, štrk).
ACO SELF ® maxi
Pre svoju svetlú šírku (20 cm) je vhodný pre osadenie aj na miestach s rýchlo tečúcou vodou.
Žľab z polymérbetónu
telo žľabu 1,0 m
telo žľabu 0,5 m */**
Telo žľabu s pozinkovaným roštom
stav.
dĺžka
cm
svetlá
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
obj.
číslo
cena
EUR/ks
100.0
50.0
20.0
20.0
13
13
12.7
6.6
76094
76095
31,00
22,00
stav.
výška
cm
kg/
ks
obj.
číslo
cena
EUR/ks
5,8
2,8
4,1
61850
03878
03611
29,00
20,50
16,50
* Žľab s predtvarovaním pre výtok DN 100.
** Žľab s bočným predtvarovaním pre krížové, rohové a T – spoje.
Krycie rošty
mriežkový rošt, pozinkovaná oceľ
rošt mriežkový Zn 30 x 30 mm
rošt mriežkový Zn 30 x 30 mm
rošt z tvárnej liatiny
stav.
dĺžka
cm
svetlá
šírka
cm
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
môstkový rošt, liatina
1.
Príslušenstvo
kg/
ks
obj.
číslo
cena
EUR/ks
1. čelná stena
2. čelná stena s PVC nátrubkom DN 100
3. aretácia pre pozinkovaný rošt
4. aretácia pre liatinový rošt
1,2
1,4
0,2
0,2
76096
76097
03651
03652
8,50
11,50
4,00
2,50
2.
Príslušenstvo
11
ACO SELF ® dvorový vpust pre bodové odvodnenie
Dvorový vpust ACO SELF® je veľmi variabilným, vysokovýkonným a ľahko zabudovateľným systémom.
Vpust obsahuje štandardne ľahko vyberateľný
kôš na hrubé nečistoty, aby sa zabránilo
upchaniu kanalizačného potrubia alebo
vsakovacích systémov.
Stabilný korpus z polymérbetónu je vhodný i
pre prejazd osobnými automobilmi.
Dva typy krycích roštov umožňujú
individuálne architektonické riešenie.
Použitie:
J odvodnenie spevnených plôch
s možnosťou napojenia strešného
zvodu
pozinkovaná oceľ alebo liatina
nadstavba pre zvýšenie
stavebnej výšky alebo pre
napojenie strešného zvodu
napojenie
strešného
zvodu
Prednosti systému:
J odolný voči korózii, mrazu, ropným látkam,
posypovej soli
J ľahké čistenie vďaka vyberateľnému košu
na hrubé nečistoty
J vysoká prietoková kapacita
J ľahké napojenie strešného zvodu DN 100
do odvodňovacieho vpustu pomocou
špeciálnej nadstavby
J krycí rošt z pozinkovanej ocele alebo z liatiny
J vyberateľný pachový uzáver zabudovaný
priamo v tele vpustu
J možnosť zvyšovania stavebnej výšky
pomocou nástavcov
J pojazdný i pre osobné automobily
J ľahká manipulácia, montáž i údržba
kôš na hrubé nečistoty
telo bodového
vpustu
nátrubok*
Dvorový vpust s krycím roštom
.
Dvorový vpust
z polymérbetónu
s krycím roštom z
pozinkovanej ocele.
Dvorový vpust
z polymérbetónu pre
napojenie strešného
zvodu. Krycí rošt
z liatiny.
stav.
dĺžka
cm
dvorový vpust, rošt pozinkovaná oceľ, odtok
DN 100, protizápachový uzáver a
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
pal.
kg/
pal.
obj.
číslo
cena
EUR/ks
kôš (plastový, čierny)
25,0
dvorový vpust, rošt tvárna liatina, odtok DN 100,
25,0
35,0
14,0
24
336
01581
60,00
protizápachový uzáver a kôš (plastový, čierny)
25,0
Nadstavba pre zvýšenie stavebnej
25,0
36,0
19,0
24
456
01552
90,00
výšky
25,0
20,0
5,7
36
205
02102
26,50
25,0
Dvorový vpust s krycím roštom a nadstavbou
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
pal.
kg/
pal.
obj.
číslo
25,0
25,0
55,0
19,7
12
236
+02102
25,0
26,0
55,0
24,7
12
296
+02102
bodový vpust, nadstavba, rošt pozinkovaná
oceľ, pachový uzáver
01581
a kôš (plastový, čierny)
bodový vpust, nadstavba, rošt liatina pachový
uzáver a kôš (plastový, čierny)
*Nátrubok nie je súčasťou dodávky vpustu.
12
cena
EUR/ks
85,50
01552
115,50
ACO HexaSelf ® – líniový odvodňovací systém z plastu
HexaSelf® je ľahký a pritom stabilný
odvodňovací žľab z PVC-U (stabilizovaný na
báze kalcium-zinok). Má vyššiu rýchlosť toku
a lepšie samočistiace vlastnosti vďaka hladkým
vnútorným stenám žľabu.
Prednosti systému:
J nízka hmotnosť (jednoduchá preprava,
manipulácia)
J recyklovateľný materiál
J mrazuvzdorný a odolný voči UV žiareniu
J možnosť napojenia kanalizácie na ôsmych
predtvarovaných miestach žľabu
J ľahká inštalácia (stavebnicový systém)
Použitie:
J plochy pojazdné s ľahkou dopravou
J terasy
J bazény
čelo pre začiatok a koniec
žľabu s predperforovanými
odvodňovacími otvormi
Systémové komponenty
rošt
rošt
telo
žľabu
skrátenie žľabu
na požadovanú dĺžku
rohový
diel
žľab s roštom
odtoková prípojka
čistiace sitko pre odpad
žľab
farba čierna, žľab s roštom
100 cm
rohový diel
sada (2 čelá, odtok, sitko)
svetlá
šírka/
cm
stav.
dĺžka/
cm
stav.
šírka/
cm
stav.
výška/
cm
kg/
ks
ks/
pal.
10
10
100
12,6
12,6
12,6
7,8
7,8
1,5
0,22
10
10
100
12,6
12,6
12,6
7,8
7,8
10
100
12,6
10
100
10
100
obj. č.
cena
EUR/ks
72
500
19210
19280
19287
9,90
11,00
6,50
1,5
0,22
72
500
19222
19296
19297
9,90
11,00
6,50
7,8
1,5
72
19212
9,90
12,6
7,8
1,5
72
19213
12,00
12,6
7,8
1,5
72
19223
12,00
19561
19560
12,00
18,00
farba sivá, žľab s roštom
100 cm
rohový diel
sada (2 čelá, odtok, sitko)
čierny žľab so sivým roštom
100 cm
čierny žľab s roštom
z pozinkovanej ocele 100 cm
sivý žľab s roštom
z pozinkovanej ocele 100 cm
čierny žľab s čiernym
plastovým štrbinovým roštom
plastový revízny diel
Príslušenstvo (čelo, odtoková prípojka, čistiace sitko pre odpad) môže byť v prípade potreby
fixované neutrálnym silikónom.
13
ACO Vario ® – vaničky a rohožky pre čistenie obuvi
Systém ACO Vario® – podlahové vaničky
a rohožky zachytávajú nečistoty
z vonka a udržujú tak čistotu v celom vašom
dome.
Rohožky na čistenie obuvi vonku i vo vnútri
očistia topánky od hrubej nečistoty
i vody.
Prednosti systému:
J vaničky a rohožky pre vonkajšie
i vnútorné priestory
J systém stredových výstužných priečok
J jednoduché napojenie na odtok
J jednoduchá montáž
J ľahká údržba
Použitie:
J vstupné priestory domov, bytových priestorov a rekreačných chát
Plastová podlahová vaňa ACO Vario® Light, pre vonkajšie priestory, z polypropylénu,
pochôdzna, so systémom stredových priečok a odtokovým otvorom DN 100,
pre všetky typy krycích roštov
výrobok
plastová vaňa
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
obj.
číslo
cena
EUR/ks
60,0
40,0
7,5
1,4
82400
25,00
Podlahová vaňa ACO Vario® s ochrannou hranou, pre vonkajšie priestory, s pozinkovanou oceľovou
hranou, s ochrannou hranou systém stredových výstužných priečok
a odtokový otvor DN 100, pre všetky typy krycích roštov
výrobok
vaňa z polymérbetónu s hranou
z pozinkovanej ocele
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
pal.
kg/
pal.
obj.
číslo
cena
EUR/ks
60,0
75,0
100,0
40,0
50,0
50,0
8,0
8,0
8,0
12,0
18,0
21,6
20
20
20
240
360
432
00398
00399
00400
35,00
55,00
58,00
Uholníkový rám pre vnútorné priestory, špeciálne zasúvací uholníkový profil,
vrátane 4 montážnych uholníkov, pre všetky typy krycích roštov
výrobok
rám so špeciálnym hliníkovým profilom,
vrátane montážnych rohov, farba Alu prírodná
14
stav.
dĺžka
cm
stav.
šírka
cm
stav.
výška
cm
kg/
ks
ks/
bal.
obj.
číslo
cena
EUR/ks
60,0
75,0
100,0
40,0
50,0
50,0
2,5
2,5
2,5
0,9
1,0
1,1
4
4
4
01995
01996
01997
34,00
37,00
40,00
Krycie rošty a rohožky do vnútorných a vonkajších priestorov
Krycie rošty / hliník-guma
Hliníkový profil s gumou – čierna farba
(vzdialenosť profilov 8 mm),
s drážkovanými gumovými pásikmi.
dĺžka cm
šírka cm
obj. číslo
60.0
40.0
01213
cena EUR/ks
118,00
75.0
50.0
01214
150,50
100.0
50.0
01215
198,50
výška: 2.0 cm
Krycie rošty / hliník – ryps antracitový
Hliníkový profil s plsťou – antracitovo-čierna
farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s plstenými
páskami z hrubého vlákna.
dĺžka cm
šírka cm
obj. číslo
60.0
40.0
01210
cena EUR/ks
84,00
75.0
50.0
01211
126,50
100.0
50.0
01212
167,50
výška: 2.0 cm
Krycie rošty / hliník – ryps svetlo-šedý
Hliníkový profil s plsťou – svetlo-šedá farba
(vzdialenosť profilov 8 mm),
s plstenými pásikmi z hrubého vlákna.
dĺžka cm
šírka cm
obj. číslo
60.0
40.0
02180
cena EUR/ks
86,00
75.0
50.0
02181
128,00
100.0
50.0
02182
171,00
výška: 2.0 cm
Krycie rošty na čistenie obuvi vo vonkajších priestoroch
Pozinkovaný rošt pre
hrubšie nečistoty
Opticky uzavretý povrch, vzdialenosť
9/31 mm, pozinkovaná oceľ.
dĺžka cm
šírka cm
obj. číslo
60.0
40.0
01207
cena EUR/ks
15,00
75.0
50.0
01208
31,50
100.0
50.0
01209
34,00
výška: 2.0 cm
ou
Rohožky pre čistenie obuvi pre vnútorné priestory
Rohožky pre čistenie obuvi
s hliníkovým uholníkovým rámom,
s rohožkou o hrúbke 10 mm
Pochôdzna, vložený čistič topánok, nosný
profil je z hliníka, prevedenie plsť,
farba antracitová.
Možnosť použiť i do keramickej dlažby.
dĺžka cm
šírka cm
60.0
40.0
75.0
50.0
výška: 1.0 cm
obj. číslo
37250
37255
cena EUR/ks
85,00
117,50
Rohožky pre čistenie obuvi
s hliníkovým uholníkovým
rámom, s rohožkou
hrúbky 10 mm
Pochôdzna, nosný profil je z
hliníka, prevedenie plsť, farba šedá.
Možno použiť i do keramickej
dlažby.
dĺžka cm
šírka cm
60.0
40.0
75.0
50.0
výška: 1.0 cm
obj. číslo
37251
37256
cena EUR/ks
85,00
117,50
15
Možnosti použitia rohožiek ACO Vario ®
Podlahová vaňa Light
Podlahová vaňa Vario®
Uholníkový rám
Inštalácia vo vonkajších priestoroch
s dlažbou
J
J
so záhradnými dlaždicami
J
J
J
s betónovým povrchom
s lámanými dlaždicami
J
J
s gabrincom
J
J
J
s dlaždicami z prírodného kameňa
J
J
J
Inštalácia vo vnútorných priestoroch
s dlažbou, mramorom
J
mazaninou atď.
J
Pozinkovaný oceľový rošt
Plstený rošt
Gumový rošt
Inštalácia vo vonkajších priestoroch
s dlažbou
J
J
J
so záhradnými dlaždicami
J
J
J
s betónovým povrchom
J
J
J
s lámanými dlaždicami
J
J
J
s gabrincom
J
J
J
s dlaždicami z prírodného kameňa
J
J
J
s dlažbou, mramorom
J
J
J
mazaninou, atď.
J
J
J
Inštalácia vo vnútorných priestoroch
Rohožky sú konštruované pre pochôdzne aplikácie.
16
ACO SELF ® – zatrávňovacie panely
ACO SELF® zatrávňovacie panely vám dopomôžu
ku optimálnemu riešeniu všade tam, kde plochy
a cesty majú vyzerať prirodzene a predsa majú
byť stabilné: na vašich garážových príjazdových
cestách, parkovacích miestach pre osobné
automobily, na zelených cestách alebo ostatných
odstavných plochách.
Predovšetkým, pomocou zatrávňovacích panelov
ACO vyriešite stabilizáciu plôch. Tam, kde môže
presakovať voda, namiesto toho, aby sa zaťažovala
kanalizácia
Prednosti systému:
J nízka hmotnosť 4,7 kg/m2
J recyklovateľný materiál
J použiteľné na zaťažiteľných
plochách až do sklonu 5%
J jednoduchá a rýchla montáž
Použitie:
J ozelenenie ciest
J ozelenenie odstavných plôch pri
rodinných domoch
Materiál a rozmery:
materiál: plast (polyetylén)
farba: zelená
príslušenstvo:
- klince do zeme pre upevnenie
v šikmých plochách
- značkovacie terče – biela farba
(napr. pre parkovacie státie a pod.)
dĺžka
šírka
výška
ks/
obj.
cena
výrobok
cm
cm
cm
m2
číslo
EUR/ks
zatrávn. panel A
zatrávn. panel B
biele značkovacie terče pre panel typ A
biele značkovacie terče pre panel typ B
34,8
58,6
33,5
38,6
4,6
3,8
8,58
4,42
NZ0005
81070
1150
1153
trieda
šírka
výška
kg/
ks/
obj.
zaťaženia
cm
cm
ks
pal.
číslo
výrobok
2,20
2,80
1,00
1,00
cena
EUR/ks
ACO SELF EkoBord
1000-hranica
B
8
4,45
0,4
24
NZ1155
5,00
ACO SELF EkoBord, tŕň, plast
ACO SELF EkoBord, tŕň, oceľ
B
B
0,0
0,0
25,0
25,0
-
100
100
NZ1151
NZ1152
0,50
0,70
typ A
rozmer: 348 x 335 x 46 mm
hmotnosť: 0,7 kg/ ks, 6 kg/ m2
množstvo na palete: 270 ks
max. odporúčané zaťaženie: tr. C250
typ B
rozmery: 586 x 386 x 38 mm
hmotnosť: 1,07 kg/ks, 4,7 kg/ m2
množstvo na palete: 220 ks
max. odporúčané zaťaženie: tr. C250
17
ACO MARKANT ® – pivničné svetlíky (anglické dvorce)
Spoločnosť ACO vyvinula svetlík, ktorý je silný,
nepriepustný* a je vhodný pre všetky typy
pivničných priestorov.
Hladký povrch pivničného svetlíka
ACO MARKANT® vytvára o 50% lepšie
podmienky pre reflexiu svetla a jeho vstupu
do týchto priestorov.
Použitie:
J kancelárie
J izby pre hostí
J miestnosti pre vaše hobby
J iné využitie pivničných priestorov
Prednosti systému:
J dokonalé odvetranie pivničných priestorov
J vhodné pre zástavbu i do väčších hĺbok
J silný, nepriepustný
J polypropylén,vystužený sklennými
vláknami
Všetky svetlíky je možné podľa želania vybaviť
pochôdznym alebo pojazdným krycím roštom.
Uzavretie svetlíka je možné pomocou
uzatváracieho systému pri montáži alebo aj
dodatočne.
Rošt ťahokov, pozink, pochôdzny do 1,5kN
Vlastnosti svetlíka:
silný
J maximálna stabilita vďaka rebrovanému
prevedeniu a zosilneniu sklenými vláknami
J tvarovo stály počas celej životnosti
J pri deformácii sa netvoria praskliny
J pojazdný osobnými automobilmi
J montáž pre izoláciu obvodu
J poistka proti vlámaniu
Rošt s okami rozmerov 30 x 30 mm, pozink,
pochôdzny do 1,5kN.
nepriepustný
J neprepustný pre tlakovú vodu*
J odvodňovacia prípojka nepriepustná pre
tlakovú vodu
J kryt svetlíka je z bezpečnostného skla
univerzálny
J pochôdzny a pojazdný vo všetkých prevedeniach
J svetlík môže byť uzavretý alebo môže
odvodňovať
J montáž vhodná pre všetky typy stien
18
Rošt s okami rozmerov 30 x 10 mm, pozink,
pochôdzny do 1,5kN, pojazdný do 9,0kN.
*Za predpokladu dodržania postupu montáže str. 42
Upevnenie
Upevňovacie otvory sú vyvŕtané už
z výroby. Ďalšie upevňovacie otvory pre
montáž neprepúšťajúcu tlakovú vodu sú
opatrené ľahko odstrániteľným tenkým
povlakom.
Profil
J biely
J veľmi robustný vďaka tvarovaniu
a rebrovaniu
J základné prevedenie pre rôzne aplikácie
J všetky prevedenia sú montovateľné
ako pochôdzne, prejazdné alebo
neprepúšťajúce tlakovú vodu
J systém dopĺňa nadstavba pre vyrovnanie
výšky
Zrážková voda, ktorá sa do svetlíka dostane,
je bezo zvyšku odvedená do najnižšieho
miesta svetlíku – do kanálu s protizápachovým
uzáverom. Pevným spojením roštu a svetlíka
sa dosiahne i účinná ochrana proti strhnutiu
roštu.
Štandardný pachový uzáver s lapačom nečistôt a tesniacim krúžkom pre pripojenie na
podzemné potrubie (DN 100 mm).
Poistka proti vlámaniu – dodávaná
štandardne v každej montážnej
sade.
Svetlík ACO Allround, hĺbka 40 cm
max šírka
veľ. roštu
š
v
h
f
typ. rozm. cm
okna cm
cm
cm
cm
cm
cm
Šo
Šo – šírka okna-vonkajší stavebný rozmer
Vt – hĺbka parapetu okna oproti okolitému
terénu
Hr – hĺbka roštu (v pohľade z hora šírka
roštu)
š
h
v
f
Kryt pre zakrytie svetlíka (vrátane upevňovacieho príslušenstva). Vetracia funkcia svetlíka
zostane zachovaná. Kryt je z jednovrstvového
bezpečnostného skla (ESG).
Rám z ušľachtilej ocele pre prekrytie plastovej
hrany svetlíka pred položením roštu.
Vt
Hr
80 x 60 x 40
80
80 x 40
92
66,6
42,9
88
100 x 60 x 40
100
104 x 40
112
66,6
42,9
108
100 x 100 x 40
100
104 x 40
112
107,3
42,9
108
100 x 130 x 40
100
106 x 40
112
137,3
42,9
108
125 x 100 x 40
125
134 x 40
143
107,4
42,9
138
Svetlík, hĺbka 50 cm, 60 cm
max.šírka
veľ. roštu
š
v
h
f
typ. rozm. cm
okna cm
cm
cm
cm
cm
cm
Šo
Vt
Hr
80 x 80 x 50
80
91 x 50,5
97
85
53
93
100 x 80 x 50
100
111 x 50,5
117
85
53
113
100 x 100 x 50
100
111 x 50,5
117
105
53
113
100 x 130 x 50
100
111 x 50,5
117
135
53
113
125 x 130 x 60
125
136,1 x 60,5
142
135
63
137
max.šírka
veľ. roštu
š
v
h
f
okna cm
cm
cm
cm
cm
cm
150 x 100 x 70
150
167 x 72,8
168,6
108,1
73,6
150 x 150 x 70
150
167 x 72,8
168,8
158,1
73,6
200 x 100 x 70
200
217 x 72,8
218,6
108,1
73,6
200 x 150 x 70
200
217 x 72,8
218,6
158,1
73,6
Svetlík, hĺbka 70 cm
typ. rozm. cm
Šo
Vt
Hr
19
Svetlíky ACO Allround, hĺbka 40 cm, (teleso/rošt/montážny set**: 4x hmoždinky, 4x skrutky, 2x poistky proti strhnutiu roštu), pochôdzne alebo
pojazdné osobným automobilom.
veľkosť v cm
ŠxVxH
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
vyhotovenie
roštu
použitie
pre šírku
okien/ cm
kg/
ks
ks/
bal.
obj.
číslo
cena
EUR/ks
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
Mriežkový, oká 30/10
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
Mriežkový, oká 30/10
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
Mriežkový, oká 30/10
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
Mriežkový, oká 30/10
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
Mriežkový, oká 30/10
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
9,5
11,4
13,8
17,2
11,0
13,7
17,5
21,3
13,3
16,0
19,8
23,6
16,3
19,0
23,0
26,7
24,0
26,7
41,6
45,9
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
20
20
20
20
30
30
30
30
35600
35604
35608
35612
35601
35605
35609
35613
35602
35606
35610
35614
35603
35607
35611
35615
35904
35905
35906
35907
99,00
99,00
120,00
145,00
120,00
120,00
138,00
153,00
143,00
143,00
155,00
173,00
170,00
170,00
188,00
198,00
209,00
209,00
242,00
255,00
*Pojazdné svetlíky je možné zvýšiť pomocou 1 nadstavovacieho prvku, zaťaženie na jedno kolo je 6 kN.
Nadstavovacie prvky a príslušenstvo pre svetlíky ACO Allround, hĺbka 40 cm, vrát. montážnej súpravy a poistky proti strhnutiu roštu, pochôdzne,
výškovo nastaviteľné 9-30 cm.
veľkosť v cm
Nadstavba
ŠxVxH
Vystužný rám
Nadstavba svetlíka pre výškové vyrovnanie (100%
recyklovateľný polypropylén)
kg/
ks/
obj.
cena
svetlika v cm
pre šírku
poznámka
ks
bal.
číslo
EUR/ks
80 x 32 x 40
80
max. 3 kusy
4,0
14
35616
66,00
100 x 32 x 40
100
max. 3 kusy
4,7
14
35617
70,00
125 x 32 x 40
125
max. 3 kusy
5,9
14
35920
73,00
výstužný rám
80
nutné použiť od 2 ks nadstavby
2,5
1
35588
24,00
výstužný rám
100
nutné použiť od 2 ks nadstavby
2,7
1
35589
25,00
výstužný rám
125
nutné použiť od 1 ks nadstavby
2,8
1
35900
40,00
Súčasťou dodávky nadstavby svetlíka (obj. č. 35920) je i výstužný rám.
V prípade potreby je možné výstužný rám objednať i samostatne.
Rošt je potrebné položiť vždy pred montážou.
Pri použití 1 ks nadstavby pri svetlíkoch 125x100x40 je potrebný i výstužný rám.
Pri použití 2 a 3 ks nadstavby je vždy potrebný i výstužný rám.
Príslušenstvo
vhodný pre
hmotnosť
obj.
cena
typ
kg
číslo
EUR/ks
príslušenstvo pre napojenie na
kanalizáciu (odvodňovací vpust
s protizápachovým uzáverom-sifónom,
tesniaci krúžok)
40, 50/60
0,2
35565
10,00
príslušenstvo pre napojenie na
kanalizáciu (odvodňovací vpust
s protizápachovým uzáverom-sifónom,
tesniaci krúžok)
70
0,20
35645
10,00
00056
3,00
Výrobok
nátrubok
** Montážny set neobsahuje príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu – viď tabuľka príslušenstvo.
20
Svetlíky ACO s hĺbkou 50/60 cm, pre všetky typy použitia (teleso/rošt/montážny set**: 4x hmoždinky, 4x skrutky, 2x poistky proti strhnutiu roštu),
pochôdzne i pojazdné osobným automobilom.
veľkosť v cm
ŠxVxH
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
vyhotovenie
roštu
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
použitie
pre šírku okien
cm
kg/
ks
ks/
bal.
obj.
číslo
cena
EUR/ks
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
*)
pojazdné
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
14
17,7
22
23,6
16,2
20,9
25,9
32,7
18,4
23,1
28,1
34,9
22,6
27,3
32,3
39,1
28,3
36,4
41,4
48,1
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
00452
02432
35560
02519
00454
02433
35561
02520
00456
02434
35562
02521
00458
02435
35563
02522
00460
02436
35564
02523
115,00
115,00
126,00
153,00
131,00
131,00
145,00
161,00
138,00
138,00
152,00
170,00
153,00
153,00
174,00
184,00
191,00
191,00
218,00
230,00
*Nadstavenie pojazdných svetlíkov pomocou nadstavby sa neodporúča.
Nadstavovacie prvky a príslušenstvo pre svetlíky s hĺbkou 50/60 cm, vrát. montážnej súpravy a poistky proti strhnutiu roštu, pochôdzne, výškovo
nastaviteľné od 8 – 28 cm.
veľkosť v cm
Nadstavba
ŠxVxH
Vystužný rám
Nadstavba svetlíka pre výškové vyrovnanie (100%
recyklovateľný polypropylén)
šírka
poznámka
svetlíka (cm)
kg/
ks/
obj.
cena
ks
bal.
číslo
EUR/ks
80 x 32 x 50
80
max. 3 ks
3,25
14
00264
75,00
100 x 32 x 50
100
max. 3 ks
4,00
14
00265
80,00
125 x 32 x 60
125
max. 2 ks
5,35
14
00266
98,00
výstužný rám
80
nutné použiť od 1 ks nadstavby
2,9
1
00201
28,00
výstužný rám
100
nutné použiť od 1 ks nadstavby
3,2
1
00202
32,00
výstužný rám
125
nutné použiť od 1 ks nadstavby
3,8
1
00203
33,00
Súčasťou dodávky nadstavby svetlíkov (obj. č. 00264, 00265, 00266) je i výstužný rám.
V prípade potreby je možné výstužný rám objednať i samostatne.
Rošt je potrebné položiť vždy pred montážou.
Pri použití 1, 2 a 3 ks nadstavby je vždy potrebný i výstužný rám.
Príslušenstvo
Výrobok
príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu
(odvodňovací vpust s protizápachovým
uzáverom-sifónom, tesniaci krúžok)
nátrubok
vhodný pre
hmotnosť
obj.
cena
typ
kg
číslo
EUR/ks
pre všetky typy
0,2
35565
10,00
00056
3,00
** Montážny set neobsahuje príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu – viď tabuľka príslušenstvo.
21
Svetlíky ACO s hĺbkou 70 cm (teleso/rošt/montážny set**: 4x hmoždinky, 4x skrutky, 2x poistky proti strhnutiu roštu), pochôdzne.
veľkosť v cm
ŠxVxH
vyhotovenie
roštu
použitie
pre šírku
okien (cm)
kg/
ks
obj.
číslo
cena
EUR/ks
150 x 100 x 70
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
150
150
150
55,0
57,3
63,5
38776
38777
38778
660,00
660,00
725,00
150 x 150 x 70
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
150
150
150
59,0
61,3
67,5
38779
38780
38781
795,00
795,00
860,00
200 x 100 x 70
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
200
200
200
66,5
72,0
78,4
38782
38783
38784
1192,00
1192,00
1260,00
200 x 150 x 70
Ťahokov
Mriežkový, oká 30/30
Mriežkový, oká 30/10
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
200
200
200
71,3
76,8
83,2
38785
38786
38787
1325,00
1325,00
1391,00
Nadstavovacie prvky a príslušenstvo pre svetlíky so šírkou 150 cm a hĺbkou 70 cm, vrátane montážnej súpravy a poistky proti strhnutiu roštu,
na prechádzanie, výškovo nastaviteľné od 9-30 cm.
šírka
Nadstavba
Vystužný rám
kg/
obj.
cena
poznámka
ks
číslo
EUR/ks
150
max. 1 ks
22,1
38788
330,00
150
nutné použiť od 1 ks nadstavby
3,8
38774
65,00
výrobok
svetlíka (cm)
nadstavba
výstužný rám
Rošt je potrebné položiť vždy pred montážou.
Pri použití 1 ks nadstavby je vždy potrebný i výstužný rám.
Príslušenstvo
výrobok
príslušenstvo pre napojenie
na kanalizáciu (odvodňovací vpust
s protizápachovým uzáverom)
vhodný pre
hmotnosť
obj.
cena
typ
kg
číslo
EUR/ks
pre všetky typy
0,2
35645
10,00
00056
3,00
nátrubok
** Montážny set neobsahuje príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu – viď tabuľka príslušenstvo.
22
ACO MARKANT ® – vetracie šachty
Vetracia šachta ACO je stohovateľná – výškovo nastaviteľná.
Vetracia šachta ACO úplná (teleso, rošt, montážna súprava)
veľkosť v cm
Š xV x H
40 x 40 x 20
vyhotovenie
roštu
ťahokov, pochôdzny
mriežkový rošt s okami 30/30,
pochôdzny
mriežkový rošt s okami 30/10,
pochôdzny
kg/
ks
2,2
2,4
ks/
bal.
24
24
obj.
číslo
35618
35619
cena
EUR/ks
48,50
55,00
3,2
24
35620
63,00
kg/
ks
1,1
ks/
bal.
24
obj.
číslo
35594
cena
EUR/ks
22,00
kg/
ks
1,0
1,1
ks/
bal.
24
24
obj.
číslo
35580
35581
cena
EUR/ks
22,50
29,00
1,9
24
35582
38,00
kg/
ks
0,1
ks/
bal.
24
obj.
číslo
35597
cena
EUR/ks
5,00
Vetracia šachta ACO s roštom
z plechovej mriežky, pochôdzna
Teleso šachty
veľkosť v cm
Š xV x H
40 x 40 x 20
teleso vetracej šachty
Rošty
Rozsah nastavenia:
60-70 cm
s odstránením
spodného upevnenia
60 do 78 cm
60 do 70 cm
rozmer v cm
40 x 20
Rozsah nastavenia:
60-78 cm
bez odstránenia
spodného upevnenia
Zloženie:
100% recyklovateľný polypropylén (PP)
ťahokov, pochôdzny
mriežkový rošt s okami 30/30,
pochôdzny
mriežkový rošt s okami 30/10,
pochôdzny
Montážna súprava
montážna súprava pre vetraciu šachtu
farba červená
23
ACO MARKANT ® – plastové okná
Okná ACO pre pivničné priestory sú zvlášť
vhodné pre pivničné priestory s kvalitnejším
využitím.
Pre Vaše pivničné priestory Vám
spoločnosť ACO ponúka tieto typy okien:
J so sklopným krídlom
J viacúčelové plastové okná
J s ochrannou mriežkou proti hlodavcom
Na požiadanie je možné vyrobiť okno špeciálnej
veľkosti, prevedenia i typu zasklenia
Použitie:
J kancelárie
J izby pre hostí
J miestnosti pre vaše hobby
J iné využitie pivničných priestorov
Okná ACO so sklopným krídlom, izolačným dvojsklom
a ochrannou mriežkou proti hlodavom
Tieto plastové okná so sklopným krídlom sú
vyrobené z tepelno-izolačných dutých komororých profilov z tvrdeného PVC a majú mnohostranné využitie.
Okná majú jednoduché alebo izolačné zasklenie a sú v ponuke v hnedej alebo bielej farbe.
Všetky okenné diely sú vzájomne farebne
zladené. Okná nevyžadujú údržbu a sú odolné
voči poveternostným vplyvom.
Pri trvalom vetraní môže byť okno bezpečne
aretované v 3 ventilačných polohách.
V príslušenstve sa dodávajú ochranná mriežka
v prevedení z pozinkovanej ocele a rovnako
i upevňovacie kotvy pre bezproblémovú a
jednoduchú montáž.
24
Popis výrobku:
J pohľadová šírka osadzovacieho rámu
a rámu krídla: 73 cm
J farba: biela alebo hnedá
J kovanie: sklopné/pákové kovanie
s 3 nastaveniami pre otvorenie
J sklopné krídlo vyberateľné z vnútra
J špeciálne tesnenie je z materiálov
odolných voči svetelným
a poveternostným podmienkam
J zasklenie štandardné:
jednoduché sklo 5 mm
(U = 5,6 W/m2.K)
izolačné sklo 14 mm
(U = 3,3 W/m2.K)
J možnosť použiť kotvu VEKA
Okná ACO so sklopným krídlom, izolačným dvojsklom
a ochrannou mriežkou proti hlodavom
ACO Markant viacúčelové plastové okná so sklopným krídlom
jednoduché sklo
farba
šírka výška biela
cm
cm
obj. č.
40
40
F 1001
60
40
F 1002
60
50
F 1003
60
60
F 1004
80
40
F 1005
80
50
F 1006
80
60
F 1007
90
40
F 1008
90
50
F 1009
90
60
F 1010
90
90
F 1011
100
50
F 1012
100
60
F 1013
100
70
F 1014
100
80
F 1015
100
90
F 1016
100
100 F 1017
120
60
F 1018
hnedá
cena
obj. č. EUR/ks
F 1040
25,13
F 1041
38,00
F 1042
46,50
F 1043
50,50
F 1044
44,00
F 1045
53,50
F 1046
55,50
F 1047
51,00
F 1048
53,50
F 1049
58,00
F 1050
75,50
F 1051
54,50
F 1052
61,50
F 1053
69,00
F 1054
75,00
F 1055
79,00
F 1056
82,00
F 1057
67,00
izolačné sklo
farba
biela
obj. č.
F 1020
F 1021
F 1022
F 1023
F 1024
F 1025
F 1026
F 1027
F 1028
F 1029
F 1030
F 1031
F 1032
F 1033
F 1034
F 1035
F 1036
F 1037
hnedá
cena
obj. č. EUR/ks
F 1060
35,00
F 1061
51,00
F 1062
62,00
F 1063
67,00
F 1064
58,00
F 1065
71,00
F 1066
74,00
F 1067
68,00
F 1068
71,00
F 1069
78,00
F 1070 101,00
F 1071
73,00
F 1072
83,00
F 1073
92,00
F 1074 100,00
F 1075 105,00
F 1076 109,00
F 1077
90,00
izolačné
dvojsklo s
mriežkou proti
hlodavcom
ochranná
mriežka
proti
hlodavcom
farba
biela
obj. č.
F2001
F2002
F2003
hnedá
cena
obj. č. EUR/ks
F2101
55,60
F2102
73,35
F2103
88,85
F2004
F2005
F2006
F2104
F2105
F2106
86,20
106,35
115,40
F2007
F2107
110,15
F2008
F2009
F2108
F2109
114,35
131,05
F2010
F2110
165,20
F2011
F2111
187,05
obj. č.
F4000
F4001
F4002
F4003
F4004
F4005
F4006
F4007
F4008
F4009
F4010
F4011
F4012
F4013
F4014
cena
EUR/ks
17,35
17,55
21,00
25,50
22,80
28,70
34,45
25,25
32,05
39,00
55,65
34,35
40,35
50,75
56,05
F4015
F4016
60,45
67,15
Rozmery profilu okna
25
ACO MARKANT ® - Polykarbonátové komôrkové dosky ACO
Zabezpečujú netradičný spôsob zastrešenia.
Jedná sa o materiál s výbornou svetelnou
priepustnosťou, jeho použitím dochádza
k presvetleniu prirodzeným svetlom a tým
k následnej úspore energie používanej
na osvetlenie.
Polykarbonátové komôrkové dosky sú
určené na:
J presklenie bočnej steny aj strechy zimných záhrad
J zastrešenie dvorov a domových vchodov
J kryty bazénov
J záhradné skleníky
J priestory pre slnenie
J strešné svetlíky pre odvod dymu
J opláštenie priemyselných objektov
J zastrešenie nákupných stredísk
J stanice metra, železničné stanice
J autobusové zastávky
J garáže pre automobily
J športové štadióny
J predsiene a átriá
J a pod.
Výrobok má vynikajúcu estetickú kvalitu pri
nahradzovaní skla alebo materiálu z PVC
a PS.
Polykarbonátové komôrkové dosky majú
v porovnaní so sklom alebo PVC podstatne
vyššiu nárazovú pevnosť a húževnatosť. PC
dosky v hrúbkach 4 až 6 mm sú vyrábané
s jednostranným UV filtrom (určené pre
interiérové použitie). PC dosky v hrúbke
od 8 mm sú vyrábané s obojstrannou UV
– ochranou, ktorá zvyšuje odolnosť voči
slnečnému žiareniu a ostatným slnečným
vplyvom a zabraňuje predčasnému
starnutiu materiálu.
hrúbka
mm
názov
obj.
číslo
cena
EUR/ks
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
PC doska číra
6 × 1050 × 1000 BOX NTL
6 × 1050 × 1500 BOX NTL
6 × 1050 × 2000 BOX NTL
6 × 1050 × 3000 BOX NTL
8 × 1050 × 1000 BOX NTL
8 × 1050 × 1500 BOX NTL
8 × 1050 × 2000 BOX NTL
8 × 1050 × 3000 BOX NTL
10 × 1050 × 1000 BOX NTL
10 × 1050 × 2000 BOX NTL
10 × 1050 × 3000 BOX NTL
16 × 1050 × 3000 BOX NTL
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
16
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1000
1500
2000
3000
1000
1500
2000
3000
1000
2000
3000
3000
6C105100B
6C105150B
6C105200B
6C105300B
8C105100B
8C105150B
8C105200B
8C105300B
10C105100B
10C105200B
10C105300B
16C105300B
10,50
15,50
20,50
31,00
12,00
17,50
23,50
35,00
13,50
27,00
40,50
71,00
PC doska opál
PC doska opál
PC doska opál
PC doska opál
PC doska opál
PC doska opál
PC doska opál
PC doska opál
6 × 1050 × 1000 BOX NTL
6 × 1050 × 2000 BOX NTL
8 × 1050 × 1000 BOX NTL
8 × 1050 × 2000 BOX NTL
8 × 1050 × 3000 BOX NTL
10 × 1050 × 1000 BOX NTL
10 × 1050 × 2000 BOX NTL
10 × 1050 × 3000 BOX NTL
6
6
8
8
8
10
10
10
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1000
2000
1000
2000
3000
1000
2000
3000
6O105100B
6O105200B
8O105100B
8O105200B
8O105300B
10O105100B
10O105200B
10O105300B
11,00
21,50
12,50
24,50
36,50
14,50
28,50
43,00
PC doska bronz
PC doska bronz
PC doska bronz
PC doska bronz
PC doska bronz
PC doska bronz
PC doska bronz
PC doska bronz
6 × 1050 × 1000 BOX NTL
6 × 1050 × 2000 BOX NTL
8 × 1050 × 1000 BOX NTL
8 × 1050 × 2000 BOX NTL
8 × 1050 × 3000 BOX NTL
10 × 1050 × 1000 BOX NTL
10 × 1050 × 2000 BOX NTL
10 × 1050 × 3000 BOX NTL
6
6
8
8
8
10
10
10
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1000
2000
1000
2000
3000
1000
2000
3000
6B105100B
6B105200B
8B105100B
8B105200B
8B105300B
10B105100B
10B105200B
10B105300B
11,00
21,50
12,50
24,50
36,50
14,50
28,50
43,00
Význam objednacieho čísla:
Kód: A(a)BCCCDDDE
A(a):
hrúbka dosky v mm
B:
C - číra, O - opál, B - bronz
CCC:
šírka v cm
DDD:
dĺžka v cm
E:
B = box, S = strong
26
rozmer dosiek
šírka
dĺžka
mm
mm
Všetky dosky sú vo vyhotovení so šírkou 1050 mm, BOX, so zaslepenými hranami.
NTL = neutrálna fólia
Dosky s hrúbkou 4 a 6 mm majú jednostranný UV filter.
Dosky s hrúbkou od 8 mm majú obojstranný UV filter.
Ostatné hrúbky a dĺžky príslušenstva PC dosiek sú na požiadanie.
ACO MARKANT ®
Príslušenstvo polykarbonátových komôrkových dosiek ACO
rozmer
hrúbka profilu × dĺžka
mm
obj.
číslo
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
PC “H“ profil číry
6 × 3000
6 × 6000
8 × 3000
8 × 6000
10 × 3000
10 × 6000
16 × 3000
16 × 6000
101063000
101066000
101083000
101086000
101103000
101106000
101163000
101166000
14,00
27,00
18,00
35,00
18,00
35,00
22,00
43,00
PC “U“ profil číry
PC “U“ profil číry
PC “U“ profil číry
PC “U“ profil číry
6 × 2100
8 × 2100
10 × 2100
16 × 2100
102062100
102082100
102102100
102162100
3,00
3,50
3,50
5,00
206016000
202500050
203800050
28,00
12,00
14,00
názov
AL krycia lišta š: 60 × d: 6000 mm
prírodný hliník, s pryžovým tesnením
AL krycia lišta š: 60 × d: 6000 mm. prírodný hliník
AL páska samolepiaca š: 25 mm, á = 50 m
AL páska samolepiaca š: 38 mm, á = 50 m
cena
EUR/ks
Ostatné hrúbky a dĺžky príslušenstva PC dosiek sú na požiadanie.
Vysvetlivky: PC = polykarbonát
AL = hliník
PLEXI dosky
názov
Plexi číre
Plexi číre
Plexi číre
Plexi číre
Plexi číre
Plexi číre
hrúbka
mm
rozmer dosiek
šírka
mm
dĺžka
mm
obj.
číslo
2
2
2
4
4
4
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
2000
1000
1500
2000
3101000
3101500
3102000
3201000
3201500
3202000
cena
EUR/ks
17,50
29,00
38,50
33,00
49,00
65,00
27
ACO MARKANT ®
Vlnité a trapézové PVC dosky ACO
názov
trapéz číry 70/18 (001)
trapéz dymový 70/18 (091)
trapéz modrý 70/18
vlna číra
vlna dymová 76/18
hrúbka
mm
rozmer dosiek
šírka
mm
dĺžka
mm
obj.
číslo
cena
EUR/ks
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
900
900
900
900
900
2000
2000
2000
2000
2000
7018C
7018S
7018B
7618C
7618S
9,50
9,50
9,50
9,00
9,00
bal./
ks
obj.
číslo
2000
2000
PS30000
PS30005
PS30003
PS30042
PS30039
PS30051
PS30052
Príslušenstvo vlnitých a trapézových PVC dosiek ACO
názov
skrutka 4,5 × 45
podložka 70/18
podložka 76/18
podložky + skrutky 70/18
podložky + skrutky 76/18
hrebenáč číry
hrebenáč dymový
2000
cena
EUR/ks
10,00
7,00
7,00
9,00
9,00
14,00
14,00
PVC dosky sú vybavené UV filtrom.
Ostatné rozmery PVC dosiek sú na požiadanie.
Trapéz 70/18
Vlnité dosky 76/18
PVC dosky WBS
názov
PVC dosky WBS 76/18 sínus, čierna
PVC dosky WBS 76/18 sínus, zelená. sivá
PVC dosky WBS 76/18 sínus, červená (tehlová)
28
ks/
bal.
hrúbka
mm
75
75
75
1,1
1,1
1,1
rozmer dosiek
šírka
dĺžka
mm
mm
900
900
900
2000
2000
2000
obj.
číslo
cena
EUR/ks
7618Č
7618Z
7618R
8,50
9,00
9,00
ACO Sanita – sprchové podlahové žľaby a vpusty
Plne funkčný sprchový kút bez nutnosti kompromisov v priestorovom i výškovom usporiadaní ponúkajú sprchové žľaby a odvodňovacie
vpusty ACO.
Jednotná podlaha kúpeľne s plynulým
prechodom z mokrej do suchej oblasti, vytvára
estetický celok, ktorý prináša celkom nový
pocit priestoru, harmónie a elegancie do
vašich kúpeľní.
Použitie:
J kúpeľne a toalety
J plavecké bazény
J kúpeľne hotelových zariadení
J wellness centrá
Prednosti systému:
J bezbariérové riešenie kúpeľní
J estetický dizajn
J jednoduchá údržba
J dlhá životnosť
Rôzne varianty dizajnu roštov a dĺžky sú vhodné
ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie
kúpeľní.
Sprchové žľaby a vpusty (plastové alebo
antikorové) sú bezpečné, hygienické
a predovšetkým spoľahlivé prvky, ktoré
je možné použiť vo všetkých mokrých
miestnostiach pre efektívne odvádzanie vody.
29
EXCLUSIVE - sprchové žľaby
Sprchové žľaby
Varianty prevedenia sprchových žľabov so špeciálnou povrchovou úpravou príruby, odtok DN 50
J telo žľabu je spádované k odtoku
J elektrolyticky leštená ušľachtilá oceľ (celý
žľab vrátane roštu)
J vyberateľný pachový uzáver, ľahké čistenie
J atypické prevedenie (na prianie):
elektrolyticky leštená oceľ so špeciálnou povrchovou úpravou. Pre povrch so
vznešeným pôvabom a extrémnou odolnosťou proti poškriabaniu.
J opieskovaná príruba roštu pre lepšiu
priľnavosť izolácie
J výškovo nastaviteľný v rozmedzí
10,5 – 16,0 cm
J 7 možností roštov
Sprchové žľaby žiadajte v kúpeľňových štúdiách, špecializovaných predajniach a veľkoobchodoch s inštalačným materiálom. Krásny detail pre krásnu kúpeľňu.
Dizajn roštu
žľab s roštom
Wave
žľab s roštom
Pearl
žľab s roštom
Raindrops
žľab s roštom
Quadrato
žľab s roštom
Sinus
žľab s roštom
Flag
žľab s voliteľnou
výplňou
Tile
EXCLUSIVE
- osvetlenie sprchového žľabu
Osvetľujúca sada sprchového žľabu obsahuje dva bloky svetelných diód s integrovaným
akumulátorom a nabíjačkou.
30
Bloky svetelných diód pre osvetlenie sa predávajú vp farbách červenej, zelenej alebo
modrej.
dĺžka
(mm)
1-dielny
rošt
obj. číslo
cena
EUR/ks
700
800
900
1 000
1 200
700
800
900
1 000
1 200
700
800
900
1 000
1 200
700
800
900
1 000
1 200
700
800
900
1 000
1 200
700
800
900
1 000
1 200
700
800
900
1 000
1 200
9010.80.07
9010.80.08
9010.80.09
9010.80.10
9010.80.12
9010.80.37
9010.80.38
9010.80.39
9010.80.40
9010.80.42
9010.80.47
9010.80.48
9010.80.49
9010.80.50
9010.80.52
9010.90.07
9010.90.08
9010.90.09
9010.90.10
9010.90.12
9010.90.37
9010.90.38
9010.90.39
9010.90.40
9010.90.42
9010.90.47
9010.90.48
9010.90.49
9010.90.50
9010.90.52
9010.90.57
9010.90.58
9010.90.59
9010.90.60
9010.90.62
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
354,00
371,00
387,00
404,00
420,00
Osvetlenie sprchového žľabu
produkt
LED - modré
LED - červené
LED - zelené
obj. číslo
9010.89.01
9010.89.02
9010.89.03
cena
EUR/ks
329,00
329,00
329,00
Flag
Pearl
Raindrops
Quadrato
Sinus
Wave
Tile
EXCLUSIVE - sprchové žľaby
EXCLUSIVE
- oblúkové žľaby
Oblúkový sprchový žľab je vyrábaný z ušľachtilej ocele a následne je elektrolyticky leštený. Je
vybavený prírubou pre ľahké napojenie.
Odvádzanie vody zo sprchového kúta sa uskutočňuje troma odtokmi DN50 s vyberateľnými
pachovými uzávermi.
Oblúkový žľab s roštom
produkt
left Raindrops
left Quadrato
left Flag
left Tile
right Raindrops
right Quadrato
right Flag
right Tile
obj. číslo
žľab + rošt
9010.55.03
9010.55.04
9010.55.06
9010.55.07
9010.55.13
9010.55.14
9010.55.16
9010.55.17
cena
EUR/ks
1093,00
1093,00
1093,00
1093,00
1093,00
1093,00
1093,00
1093,00
obj. číslo
žľab + rošt
9010.80.04
9010.80.34
9010.80.44
9010.90.04
9010.90.34
9010.90.44
9010.90.54
cena
EUR/ks
661,00
661,00
661,00
661,00
661,00
661,00
827,00
Štandardne sa vyrába s polomerom 55 cm.
EXCLUSIVE
- rohové žľaby
Rohový sprchový žľab je možné umiestniť
ku stene a napojiť na vodorovnú aj zvislú
hydroizoláciu.
Rohový žľab je vyrábaný s priečnym spádom,
odtokom DN50 s vyberateľným dvojdielnym
pachovým uzáverom.
Rohový žľab s roštom
produkt
Wave
Pearl
Raindrop
Quadrato
Sinus
Flag
Tile
Rozmer 40 x 40 cm
EXCLUSIVE
- systémová doska s líniovým žľabom
Sprchový žľab je integrovaný do dosky
s tvrdeného polystyrénu, ktorá je potiahnutá
hydroizolačnou membránou. Súčasťou sady je
aj podkladový prvok pre rýchle a presné nastavenie. Spojenie systémovej dosky a sprchového žľabu je absolútne vodotesné.
Stavebná výška: 105 – 120 mm.
Odtoková kapacita: 0,6 l/s, skúšané podľa STN
EN 1253.
Systémová doska s líniovým žľabom
produkt
80 x 120 cm
90 x 120 cm
100 x 120 cm
120 x 120 cm
obj. číslo
620388
620389
620390
620391
cena
EUR/ks
860,00
927,00
993,00
1093,00
Rošty sa dodávajú v dizajne - Wave, Pearl,
Raindrop, Quadrato, Sinus, Flag, Tile
Systémová doska je so zabudovaným žľabom.
Rošty v ľubovoľnom dizajne sa objednávajú
zvlášť.
31
CLASSIC – sprchové žľaby
Varianty prevedenia sprchových
Varianty prevedenia sprchových
žľabov s prírubou, odtok DN 50
žľabov bez príruby, odtok DN 50
1-dielny rošt
1-dielny rošt
1-dielny rošt
1-dielny rošt
dĺžka
obj. číslo
obj. číslo
cena
obj. číslo
obj. číslo
cena
(mm)
EUR/ks
EUR/ks
120 mm*
80 mm*
120 mm*
80 mm*
Dizajn roštu
485
585
685
785
885
985
1 085
1 185
485
585
685
785
885
985
1 085
1 185
485
585
685
785
885
985
1 085
1 185
485
585
685
785
885
985
1 085
1 185
485
585
685
785
885
985
1 085
1 185
485
585
685
785
885
985
1 085
1 185
žľab s roštom
Slot
žľab s roštom
Quadrato
žľab s roštom
Wave
žľab s roštom
Water
žľab s voliteľnou
výplňou
Tile
žľab s roštom
Flower
403797
403798
403799
403800
403801
403802
403803
403804
404491
404492
404493
404494
404495
404496
404497
404498
404483
404484
404485
404486
404487
404488
404489
404490
406451
406452
406453
406454
406455
406456
406457
406458
406128
406129
406130
406131
406132
406133
406134
406135
406994
406995
406996
406997
406998
406999
407000
407001
406203
406204
406205
406206
406207
406208
406209
406210
406274
406275
406276
406277
406278
406279
406280
406281
406953
406954
406955
406956
406957
406958
406959
406960
406282
406283
406284
406285
406286
406287
406288
406289
406961
406962
406963
406964
406965
406966
406967
406968
406266
406267
406268
406269
406270
406271
406272
406273
189,00
195,00
205,00
215,00
225,00
235,00
268,00
281,00
189,00
195,00
205,00
215,00
225,00
235,00
268,00
281,00
189,00
195,00
205,00
215,00
225,00
235,00
268,00
281,00
189,00
195,00
205,00
215,00
225,00
235,00
268,00
281,00
189,00
195,00
205,00
215,00
225,00
235,00
268,00
281,00
189,00
195,00
205,00
215,00
225,00
235,00
268,00
281,00
402738
402739
402740
402741
402742
402743
402744
402745
404507
404508
404509
404510
404511
404512
404513
404514
406180
406181
406182
406183
406184
406185
406186
406187
406459
406460
406461
406462
406463
406464
406465
406466
406136
406137
406138
406139
406140
406141
406142
406143
407002
407003
407004
407005
407006
407007
407008
407009
405750
405751
405752
405753
405754
405755
405756
405757
406467
406468
406469
406470
406471
406472
406473
406474
406172
406173
406174
406175
406176
406177
406178
406179
406298
406299
406300
406301
406302
406303
406304
406305
406969
406970
406971
406972
406973
406974
406975
406976
406290
406291
406292
406293
406294
406295
406296
406297
Dizajn sprchových žľabov
Flower
140,00
145,00
151,00
158,00
165,00
171,00
205,00
218,00
140,00
145,00
151,00
158,00
165,00
171,00
205,00
218,00
140,00
145,00
151,00
158,00
165,00
171,00
205,00
218,00
140,00
145,00
151,00
158,00
165,00
171,00
205,00
218,00
140,00
145,00
151,00
158,00
165,00
171,00
205,00
218,00
140,00
145,00
151,00
158,00
165,00
171,00
205,00
218,00
Water
Slot
Quadrato
Wave
* Výška žľabu
S prírubou
Bez príruby
70
13,5
L
Ø50
80
80
20
Ø50
70
70
L
20
Ø50
120
120
13,5
L
32
70
L
Ø50
Sprchové podlahové vpusty
Podlahové vpusty sú v ponuke:
Classic – podlahové vpusty z plastu s antikorovým roštom
Exclusive – podlahové vpusty vyrobené z ušľachtilej ocele
Podlahový vpust štandardne pozostáva z telesa vpustu a roštu. Na požiadanie je možné dodať
prevedenie s pachovým uzáverom alebo bez neho, ako aj rôzne príslušenstvo (sitko a pod.)
CLASSIC - sprchové vpusty
plastové podlahové vpusty - kompletné zostavy
produkt
ACO vpust plastový znížený
DN 50 vodorovný s prítokom DN 50 a roštom 100 × 100 mm
ACO vpust plastový znížený
DN 50 vodorovný s roštom 100 × 100 mm
ACO vpust plastový znížený
DN 50 vodorovný s prítokom DN 50 a roštom 150 × 150 mm
ACO vpust plastový
DN 50 vodorovný s roštom 150 × 150 mm
ACO vpust plastový
DN 50 zvislý s roštom 150 × 150 mm
ACO vpust plastový
DN 70/100 vodorovný s prítokom DN 50 a roštom 150 × 150 mm
ACO vpust plastový
DN 70/100 vodorovný s roštom 150 × 150 mm
ACO vpust plastový
DN 70/100 zvislý s roštom 150 × 150 mm
obj. číslo
cena EUR/ks
2505.00.77
40,00
2505.05.77
40,00
2500.00.77
55,00
2500.05.77
55,00
2500.55.77
50,00
2700.00.77
60,00
2700.05.77
60,00
2700.55.77
55,00
príslušenstvo
obj. číslo
príruba s tlakovým tesnením
príruba pre stierkovú izoláciu
predlžovací prvok
2040.00.02
2040.00.01
2040.00.00
30,00
27,00
9,00
obj. číslo
cena EUR/ks
plastové podlahové vpusty - kompletné zostavy
produkt
Teleskopicky nastaviteľný vpust
so zvislým odtokom DN 70
Nízkoprofilový teleskopicky nastaviteľný vpust
s vodorovným odtokom DN 70
97304
70,00
97201
70,00
dizajnové rošty
produkt
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Exclusive dizajnový rošt 14 × 14 cm
Mondo
Quadrato
Liena
Wellness
Classic
Arco
Pop
Wave
obj. číslo
5141.08.21
5141.08.22
5141.08.23
5141.08.24
5141.08.25
5141.08.26
5141.08.27
5141.08.28
cena EUR/ks
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
Mondo
Quadrato
Linea
Wellness
Classic
Arco
Pop
Wave
EXCLUSIVE - sprchové vpusty
dizajnové nadstavby
produkt
Exclusive roštová nadstavba pre tlakovú izoláciu MEKU
14,8 ×14,8 cm, h=12 cm
Exclusive roštová nadstavba pre stierku AV-SELECTA PP
14,8 ×14,8 cm, h=13,5 cm
obj. číslo
cena EUR/ks
5141.81.10
39,00
5141.91.10
80,00
33
FRÄNKISCHE – drenážne systémy
Fränkische vo svojej širokej ponuke zahŕňa
rozsiahle vsakovacie a odvodňovacie systémy
pre pozemné stavby, pri ktorých je potrebné
dosiahnuť kontrolovaný odvod dažďovej vody
a vetranie objektov.
Prednosti systému:
J dodržanie prirodzeného prírodného
kolobehu vody
J menšia dimenzia kanalizačných stôk a ČOV
J nižšie náklady na vybudovanie, prevádzku
a údržbu
J rozsiahle príslušenstvo
Použitie:
J odvodnenie všetkých druhov spevnených
plôch (komunikácie, letiskové plochy,
športové areály, parkovacie a skladovacie
plochy, plochy v oblasti poľnohospodárskej
a záhradkárskej výroby a pod.)
J ochrana pred prevlhnutím stavebných dielov, ktoré sú v kontakte s pôdnou vlhkosťou
J káblové chráničky pod komunikácie,
námestia, tunely a pod.
Pri výbere vsakovacieho zariadenia spoločnosť ACO poskytuje ako súčasť svojho servisu zákazníkovi
bezplatný výpočet a návrh vsakovacieho systému.
FF-Drän
Ohybná drenážna rúra z PVC – U; žltá. Štandardná šírka drážok 1,2 mm. Je možné ju dodať tiež vo
vyhotovení s plášťom z geotextílie alebo v nedierovanom vyhotovení.
Použitie:
V mnohých oblastiach drenáží, ako napr. na inžinierske siete, pri výstavbe športových
areálov, v záhradníctve a pri úpravách krajiny, na cintorínoch, pri výstavbe letísk, na drenáže
v poľnohospodárskej výrobe atď.
výrobok
FF-Drän
FF-Drän
FF-Drän
FF-Drän
FF-Drän
FF-Drän
FF-Drän
FF-Drän veľký kotúč
0FF-Drän veľký kotúč
FF-Drän veľký kotúč
FF-Drän veľký kotúč
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
50 m-kotúč
50 m-kotúč
50 m-kotúč
50 m-kotúč
50 m-kotúč
50 m-kotúč
45 m-kotúč
200 m-kotúč
150 m-kotúč
100 m-kotúč
100 m-kotúč
531.00.050
531.00.065
531.00.080
531.00.100
531.00.125
531.00.160
531.00.200
531.05.050
531.05.065
531.05.080
531.05.100
0,60
0,80
1,15
1,50
2,30
3,60
5,85
0,60
0,80
1,15
1,50
DIN
1187
34
FRÄNKISCHE – drenážne systémy
Drenážne rúry – príslušenstvo
Z PVC-U na vytvorenie pevných spojov v ťahu. Vhodné pre FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell.
výrobok
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
100 kusov
50 kusov
25 kusov
20 kusov
10 kusov
1 kus
1 kus
536.10.050
536.10.065
536.10.080
536.10.100
536.10.125
536.10.160
536.10.200
536.80.050
536.80.065
536.80.080
536.80.100
536.80.125
536.80.160
536.80.200
0,60
1,10
1,40
1,95
2,65
2,95
8,35
0,50
0,65
1,00
1,55
1,80
3,25
6,15
technické údaje
DN 80
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
balenie
10 kusov
25 kusov
4 kusy
1 kus
1 kus
obj. číslo
536.20.080
536.20.100
536.20.125
536.20.160
536.20.200
cena EUR/ks
4,40
5,00
6,75
10,80
15,05
T-kus
T-kus
T-kus
T-kus
T-kus
T-kus
T-kus
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
20 kusov
20 kusov
15 kusov
25 kusov
4 kusy
1 kus
1 kus
536.30.050
536.30.065
536.30.080
536.30.100
536.30.125
536.30.160
536.30.200
4,85
5,60
7,40
9,05
12,05
15,40
21,30
šikmý kus 45°
šikmý kus 45°
šikmý kus 45°
šikmý kus 45°
šikmý kus 45°
šikmý kus 45°
šikmý kus 45°
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
20 kusov
10 kusov
10 kusov
25 kusov
4 kusy
1 kus
1 kus
536.40.050
536.40.065
536.40.080
536.40.100
536.40.125
536.40.160
536.40.200
5,90
6,90
9,15
10,65
14,85
19,50
28,50
prechod na FF-Drän/KG
DN 100
1 kus
536.60.100
5,30
prevzdušňovač
DN 100; s aretáciou
1 kus
536.90.100
19,70
redukčná spojka
redukčná spojka
redukčná spojka
redukčná spojka
redukčná spojka
redukčná spojka
DN 65/DN 50
DN 80/DN 65
DN 100/DN 80
DN 125/DN 100
DN 160/DN 125
DN 200/DN 160
20 kusov
20 kusov
20 kusov
10 kusov
10 kusov
1 kus
536.11.065
536.11.080
536.11.100
536.11.125
536.11.160
536.11.200
1,90
2,15
3,10
3,85
5,05
7,75
vtokový oblúk 90°
DN 50; len v spojení
s pripojovacím kusom
100 kusov
536.84.050
1,35
vtokový oblúk 90°
DN 65; len v spojení
s pripojovacím kusom
50 kusov
536.84.065
2,05
vtokový oblúk 90°
DN 80; len v spojení
s pripojovacím kusom
20 kusov
536.84.080
5,95
vtokový oblúk 90°
DN 100; len v spojení
1 kus
536.84.100
7,60
spojovací nátrubok
spojovací nátrubok
spojovací nátrubok
spojovací nátrubok
spojovací nátrubok
spojovací nátrubok
spojovací nátrubok
uzatváracia upchávka
uzatváracia upchávka
uzatváracia upchávka
uzatváracia upchávka
uzatváracia upchávka
uzatváracia upchávka
uzatváracia upchávka
výrobok
koleno 90°
koleno 90°
koleno 90°
koleno 90°
koleno 90°
s pripojovacím kusom
35
FRÄNKISCHE – drenážne systémy
Drenážne rúry – príslušenstvo
Z PVC-U na vytvorenie pevných spojov v ťahu.
Vhodné pre FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell.
výrobok
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
pripojovací kus
DN 65/DN 50
40 kusov
536.70.065
1,95
pripojovací kus
DN 80-100/DN 50
30 kusov
536.71.080
2,45
pripojovací kus
DN 80-100/DN 65
50 kusov
536.70.080
2,60
pripojovací kus
DN 125/DN 50
25 kusov
536.72.125
3,40
připojovací kus
DN 125/DN 65
25 kusov
536.71.125
3,45
pripojovací kus
DN 100-125/DN 80
20 kusov
536.70.100
3,85
pripojovací kus
DN 160/DN 50
1 kus
536.73.160
4,85
pripojovací kus
DN 160/DN 65
1 kus
536.72.160
4,95
pripojovací kus
DN 160/DN 80
1 kus
536.71.160
5,25
pripojovací kus
DN 125-160/DN 100
10 kusov
536.70.125
5,85
pripojovací kus
DN 160-200/DN 125
1 kus
536.70.160
10,50
Pripojovací kus sa používa len v spojení s prítokovým kolenom na napojenie menších potrubí zhora.
pripojovací kus L
DN 65/DN 50
25 kusov
536.65.065
3,90
pripojovací kus L
DN 80-100/DN 50
25 kusov
536.66.080
4,85
pripojovací kus L
DN 80-100/DN 65
25 kusov
536.65.080
5,70
pripojovací kus L
DN 125/DN 50
10 kusov
536.67.125
6,70
pripojovací kus L
DN 125/DN 65
10 kusov
536.66.125
6,75
pripojovací kus L
DN 100-125/DN 80
10 kusov
536.65.100
6,90
pripojovací kus L
DN 160/DN 50
1 kus
536.68.160
9,70
pripojovací kus L
DN 160/DN 65
1 kus
536.67.160
10,05
pripojovací kus L
DN 160/DN 80
1 kus
536.66.160
10,30
pripojovací kus L
DN 125-160/DN 100
10 kusov
536.65.125
10,35
pripojovací kus L
DN 160-200/DN 125
1 kus
536.65.160
12,60
Pripojovací kus L s predĺženým hrdlom na priame bočné pripojenie potrubia s menšou menovitou šírkou.
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 50; dĺžka 1 m
25 kusov
536.79.050
11,60
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 65; dĺžka 1 m
10 kusov
536.79.065
15,35
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 80; dĺžka 1 m
10 kusov
536.79.080
19,10
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 100; dĺžka 1 m
5 kusov
536.79.100
24,55
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 125; dĺžka 1 m
5 kusov
536.79.125
29,65
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 160; dĺžka 1 m
5 kusov
536.79.160
37,80
výtokový diel
s odvodňovacou klapkou
DN 200; dĺžka 1 m
3 kusy
536.79.200
66,05
Možno dodať výtokové prvky pre KG 150, 200, 250 a 300.
Ďalšie tvarovky na požiadanie.
36
FRÄNKISCHE – šachtové systémy
Šachta domovej prípojky z vysoko akostného PE–HD, DA = 400; vo vnútri žltá. Vždy 3 vtoky pre
spojku KG DN 150 tesniacimi prvkami zo závodu: dva z týchto vtokov sú uzavreté záslepkou
z PE, šachta má 1 odtok KG DN 150.
Použitie:
Ako kontrolná a preplachovacia šachta na odpadovú a dažďovú vodu v oblasti bytovej a priemyselnej výstavby; pre parkovacie a skladovacie plochy, v oblasti poľnohospodárskej a záhradníckej
výroby.
Schválené DIBt
voliteľná výška
šachty 0,80 m
popr. 1,5 m
vrátane rúrovej nadstavby
odtok KG DN 150
(prechod na robukan je možný)
prítok konca
spojok KG
vodotesné spojenie medzi
základňou šachty a nadstavbou
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
multi-control
výška šachty 80 cm
8 kusov/paleta
502.00.400
129,25
multi-control
výška šachty 150 cm
4 kusy/paleta
502.01.400
141,55
výrobok
– príslušenstvo
výrobok
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
nadstavná rúra k šachtě
PE–HD; DA = 400; dĺžka 1 m;
1 kus
502.40.400
53,95
vo vnútri žltá, s vodotesnou výmennou spojkou
a jedným samostatným
tesniacim krúžkom
obojstranná spojka
DA = 400; pre zvyšky nadstavnej rúry;
1 kus
507.10.400
28,10
profilový tesniaci krúžok
DA = 400; pre nadstavnú rúru
1 kus
507.19.400
12,95
liatina; třída A 15*), s aretáciou;
1 kus
507.85.100
46,40
1 kus
507.85.005
90,65
1 kus
507.83.400
224,40
poklop šachty
bez vetracích otvorov
poklop šachty
liatina; trieda B 125*);
bez vetracích otvorov; s betónovým rámom (set)
poklop šachty
betón 72 x 72 x 12 cm
betónový rám s betónovým poklopom
*) Ďalšie varianty poklopov sú možné na vyžiadanie.
37
FRÄNKISCHE – šachtové systémy
Ľahko použiteľný univerzálny šachtový systém z polyetylénu PE-HD, DN 300; farba modrá.
S tromi prítokmi DN 200 a lapačom piesku, vrátane jednej záslepky DN 200 a pochôdzneho
poklopu s aretáciou.
Použitie:
Univerzálna šachtová technika na použitie v oblasti inžinierskych stavieb.
výrobok
uni-control
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
DN 300 s lapačom piesku;
12 kusov/
paleta
555.00.300
153,90
konštrukčná dĺžka 80 cm,
úžitková dĺžka 65 cm
– príslušenstvo
výrobok
nadstavná rúra k šachtě
obojstranná spojka
technické údaje
balenie
obj. číslo
cena EUR/ks
DN 300; so spojkou;
dĺžka 80 cm
1 kus
555.40.300
32,40
DN 300; pre zvyšky nadstavnej rúry
1 kus
555.10.300
22,05
poklop šachty
s aretáciou
1 kus
555.80.300
19,45
poklop šachty
liatina; trieda B 125;
s betónovým rámom (set)
1 kus
555.85.005
90,65
záslepka
DN 200
1 kus
507.80.200
5,05
redukcia
DN 200/DN 100 Drän
1 kus
507.13.200
9,05
redukcia
DN 200/DN 100 KG
1 kus
507.14.230
9,05
redukcia
DN 200/DN 125 Drän/KG
1 kus
507.12.200
9,05
redukcia
DN 200/DN 160 Drän/KG 150
1 kus
507.11.200
9,05
redukcia
200/Strasil DN 100
1 kus
507.14.200
9,05
redukcia
200/Strasil DN 150
1 kus
507.14.201
9,05
redukcia
200/Strabusil DN 100
1 kus
507.14.210
9,05
redukcia
200/Strabusil DN 150
1 kus
507.14.211
9,05
adaptér
Strasil DN 200
1 kus
507.60.200
22,90
adaptér
Strabusil DN 200
1 kus
507.61.200
22,90
Ďalšie tvarovky a poklopy pre vyššie zaťaženie možno dodať na vyžiadanie.
38
POSTUP MONTÁŽE
39
40
Postup montáže
ACO N100 žľaby a Gala vpusty
Príprava:
Vyznačte miesto pre odvodňovací žľab. Odporúčame vytvorenie mierneho spádu línie smerom ku
miestu napojenia na kanalizáciu.
Detail uloženia:
Trieda zaťaženia A15, B125.
Montáž žľabov N100
1. Vyhĺbte ryhu.
2. Pripojenie na kanalizáciu musí byť v najniž-
šom mieste žľabovej línie.
Pri použití vpustu (odporúčané riešenie):
na bočných stranách vpustu ( jeden na
ľavej, druhý na pravej strane) sa nachádzajú
predtvarovania pre napojenie žľabových línií.
Pre ich odstránenie použite kladivo.
Žľaby a vpusty musia tvoriť jednu líniu. Vpust
napojte na kanalizáciu pomocou kanalizačných
rúr a príslušenstva.
Pri napojení žľabovej línie na splaškovú kanalizáciu je nutné do vpustu osadiť protizápachový
uzáver.
Pri napojení línie na kanalizáciu bez použitia systémového vpustu: líniu je možné
odvodniť zvisle alebo vodorovne. V prípade
napojenia na zvislý odtok vyseknite predtvarovanie na dne žľabu (pre ľahšie odstránenie doporučujeme miesto predtvarovania predvŕtať)
a napojte ho na kanalizáciu.
Plným čelom zaslepte voľný profil na koncoch
línie.
Pri odvodnení cez čelnú stenu línie použite
čelnú stenu s nátrubkom (špeciálny prvok) a následne napojte na kanalizáciu, pričom predtvarovanie pre zvislý odtok zostane zaslepené.
Pri napojení na splaškovú kanalizáciu je
potrebné aj v tomto prípade riešiť pachový
uzáver napr. použitím kanalizačných kolienok
(nie je súčasťou sortimentu produktov ACO).
3. Do vyhĺbenej ryhy nasypte suchú betónovú
zmes, vytvoríte tak betónový základ, ktorý
je potrebný pre zabezpečenie dlhodobej
funkčnosti a životnosti žľabov (kvôli prejazdu osobnými automobilmi je vysoký 15
cm – viď detail uloženia.).
4. Do pripraveného lôžka vyskladajte celú
líniu (žľaby, vpusty i čelá). Zarovnajte horné
hrany línie do výšky okolitých spevnených
plôch. Žľaby obsypte z vonkajšej strany
betónom do 1/2 výšky žľabov a pokropte
vodou.
5. Pred finálnym obsypaním žľabov je nutné
vložiť do telies žľabov rošty. V opačnom
prípade hrozí zúženie svetlej šírky žľabu
a problém pri pokladaní roštov.
6. Aretácia (plechový profil, skrutka, podložka
pod rošt) slúži na upevnenie roštu ku žľabu.
Plechový profil sa musí vkladať do žľabu
priečne (potrebné sú 2 ks aretácie pre 1 m
žľabu).
7. Vytvorte finálnu vrstvu spevnenej plochy,
pričom žľab s krycím roštom musí byť
umiestnený cca 3 – 5 mm pod jej úrovňou.
Toto riešenie zaručuje optimálny odvod
vody a chráni samotný žľabový systém.
Schéma dielov vpustu:
mriežkový rošt
Montáž vpustov GALA
liatinový rošt
Postupujte ako pri montáži žľabov s prihliadnutím na nasledovné kroky:
liatinový rám
V prípade použitia nadstavby pre zvýšenie
stavebnej výšky alebo napojenie strešného
zvodu jamu patrične prehĺbte.
Pre napojenie strešného zvodu vyrazte predtvarovanie na nadstavbe. Nadstavbu usaďte
na vpust tak, aby otvor pre napojenie smeroval ku zvodu. Napojte strešný zvod.
vyrovnávací prvok
nadstavba
Dvorový vpust i nadstavec, kompletne obetónujte (šírka cca 10 cm na každej strane).
Vložte kôš pre nečistoty a osaďte krycí rošt.
dvorový vpust
Bodový vpust obsahuje pachový uzáver,
čo umožňuje napojenie vpustu priamo na
splaškovú kanalizáciu.
krúžok (guma)
41
Postup montáže
ACO SELF ® žľaby a vpusty
Príprava:
Vyznačte miesto pre odvodňovací žľab.
Odporúčame vytvorenie ľahkého spádu línie
smerom ku miestu napojenia na kanalizáciu.
1.
2.
3.
4.
1. Vyhĺbte ryhu.
3. Vo vyhĺbenej ryhe vytvorte betónový zá-
2. Pripojenie na kanalizáciu musí byť v najniž-
šom mieste žľabovej línie.
Pri použití vpustu: pred usadením vpustu
náležite upravte hĺbku ryhy. V mieste napojenia žľabovej línie na vpust ostráňte (pohybom smerom von z vpustu) čelnú stenu
pre uvoľnenie prietokového profilu. Vpust
umiestnite tak, aby jeho výtok smeroval
ku kanalizačnej prípojke a vyrovnajte ju aj
smerovo (obr. č. 1).
Pri napojení línie na kanalizáciu bez
použitia systémového vpustu: v prípade napojenia na zvislý odtok vyseknite
predtvarovanie na dne žľabu, napojte ho
na kanalizáciu a plným čelom zaslepte
voľný profil na konci línie. Pri napojení na
vodorovnú kanalizáciu použite čelnú stenu
s nátrubkom, pričom predtvarovanie pre
zvislý odtok zostane zaslepené.
klad (kvôli prejazdu osobnými automobilmi
vysoký 10 cm), do ktorého vložte telesá
žľabov, príp. vpust. V mieste odtoku z línie
napojte na kanalizáciu pomocou PVC potrubia DN 100 (obr. 2).
4. Zostavte ku sebe telesá žľabov, smerovo ich
vyrovnajte a pre lepšiu kvalitu uloženia ju
v spodnej časti spevnite betónom.
Čelné steny na začiatku a konci línie sa tiež
odporúča stabilizovať pomocou betónu.
5. Krycie rošty zaklapnite do telies žľabov
(obr. 3).
6. Vytvorte finálnu vrstvu spevnenej plochy,
pričom žľab s krycím roštom musí byť
umiestnený cca 3 – 5 mm pod jej úrovňou.
Toto riešenie zaručuje optimálny odvod
vody a chráni samotný žľabový systém (obr.
4).
Montáž vpustov
1. Vyhĺbte primeranú jamu pre osadenie
4. Pre napojenie strešného zvodu vyrazte
vpustu. Na dne výkopu vytvorte betónový
základ (o hĺbke cca 10 cm). V prípade použitia nadstavca pre zvýšenie stavebnej výšky
alebo napojenie strešného zvodu jamu
prehĺbte.
predtvarovanie na nadstavbe. Nadstavbu
usaďte na vpust tak, aby otvor pre napojenie
smeroval ku zvodu.
Napojte strešný zvod.
2. Uložte dvorový vpust do betónového lôžka
a vyrovnajte ho i smerovo.
3. Napojte dvorový vpust pomocou nátrubku
DN 100 na kanalizačné potrubie z PVC.
42
5. Dvorový vpust, príp. i nadstavec, kompletne
obetónujte (cca 10 cm na každú stranu).
6. Vložte kôš pre nečistoty.
7. Osaďte krycí rošt.
8. Vytvorte konečnú vrstvu spevnenej plochy,
pričom rošt na vpusty musí byť zapustený
cca 3 – 5 mm oproti tejto vrstve. Toto riešenie zaručuje optimálny odvod vody a chráni
samotný vpust proti poškodeniu.
9. Vyberte rošt, vyčistite kôš na nečistoty a
skontrolujte umiestnenie pachového uzáveru. Nakoniec všetko opäť poskladajte.
Postup montáže
ACO HexaSelf ® žľaby
1.
2.
1. Vykopte stavebnú ryhu. V prípade, že žľab nebude podbetónovaný
(len možnosť chôdze), zhutnite podložie odporúčaným spôsobom
ako pri pokládke zámkovej dlažby.
2. Kvôli prejazdu osobnými automobilmi je treba zhotoviť betónový
základ vysoký cca 10 cm.
3. Betónový základ (príp. zhutnené podložie) vyrovnajte vhodným
náradím.
4. Zvoľte miesto odtoku zo žľabu.
3.
4.
5. Na začiatok a koniec žľabovej línie nasaďte čelné steny.
6. V mieste odtoku zo žľabu inštalujte nátrubok.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
7. Žľab s nátrubkom uložte na miesto odtoku.
8. Jednoduchým spôsobom pripojte ďalšie žľabové telesá.
9. V prípade potreby môžete skrátiť žľab vhodným nástrojom na
požadovanú dĺžku.
10. Ukážka rezu napojenia na kanalizáciu.
11. Nasaďte sitko pre zachytenie hrubých nečistôt.
12. Pri pokládke dbajte na to, aby hrana ACO HexaLine bola
3-5 mm pod povrchom dlažby.
43
Postup montáže
ACO MARKANT ® anglické dvorce (oblasť bez výskytu spodnej tlakovej vody
– iba zemná vlhkosť)
1.
1. Pred montážou vložte rošt a upevnite
poistku proti vlámaniu. Poistku proti
vlámaniu na rošte z ťahokovu upevnite
v postranných drážkach, pri rošte s okami
v oku.
2. Označte horný okraj svetlíka ku hornému
2.
okraju terénu. Vzdialenosť od spodného
okraja okna po dno svetlíka by mala byť
najmenej 15 cm (podľa DIN 18195).
3. Označte otvory. Horné otvory ležia 6,5 cm
pod hornou hranou svetlíka.
4. Vyvŕtajte otvory.
5. Nasaďte hmoždinky a priskrutkujte svet3.
lík.
Príslušenstvo pre svetlíky s pochôdznymi
roštami
J montážny set vrátane poistky proti strhnutiu
J rošty v prevedeniach ťahokov a rošty s okami, vzdialenosť ôk 30 x 10 a 30 x 30 mm
J nástavný rám z ušľachtilej ocele
J pachový uzáver
J montážny set pre montáž na izoláciu obvodu
J kryt svetlíka
Príslušenstvo pre svetlíky s pojazdnými
roštami
J montážny set pre pojazd osobným automobilom vrátane poistky proti strhnutiu
J rošt pojazdný osobným automobilom
v prevedení plechový ťahokov, oká 30 x 10
mm
6. Po vrstvách vyplňte štrkopieskom a zhut-
nite ľahkou stavebnou technikou.
7. Nepribližujte sa s ťažkým stavebnými
strojmi.
4.
Montážne sady pre svetlíky
5.
Štandardná montážna súprava
pre pochôdzne svetlíky.
Montážna súprava pre svetlíky pojazdné
(iba pre betónovanú stenu).
Umiestnenie pachového uzáveru vo svetlíku
6.
Rez svetlíkom A-A
svetlík
7.
tesniaci krúžok
pachový uzáver,
horná časť
pachový uzáver,
dolná časť
44
Upozornenie: Pri pojazdných svetlíkoch použite hmoždinky pre veľké zaťaženie.
nátrubok
Postup montáže
ACO MARKANT ® anglické dvorce (oblasť s výskytom tlakovej vody
– s hladinou spodnej vody dosahujúcou úroveň svetlíka)
Ku rozsahu dodávky svetlíka neprepúšťajúceho tlakovú vodu patrí podrobný
montážny návod. Ten je potrebné dodržať
z dôvodu záruky.
Tlakovú vodu neprepúšťa vďaka:
J optimalizovanému usporiadaniu skrutkových spojov
J materiálu odolnému voči praskaniu
J integrovanej drážke pre tmel
J montážnej sade neprepúšťajúcu tlakovú
vodu (DWD) z ušľachtilej ocele
J tesniacej hmote ACO Porfix
Upevňovacie otvory sú vyvŕtané už z výroby
a ďalšie upevňovacie otvory pre montáž neprepúšťajúcu tlakovú vodu sú vybavené ľahko
odstrániteľným tenkým povlakom.
Montáž neprepúšťajúca tlakovú vodu na
bielej vani
Optimálna konštrukcia, tiež usporiadanie
skrutkových spojov a rovnako aj integrované
drážky pre tmel a použitie polypropylénu ako
materiálu odolného voči praskaniu umožňuje
dosiahnuť montáž neprepúšťajucu tlakovú
vodu.
Potrebujete ku tomu montážnu sadu vrátane
kotvy z ušľachtilej ocele pre vysoké zaťaženie,
rovnako tiež tesniacu hmotu ACO Profix, ktorá
zabezpečí tesnosť celého systému.
Montáž neprepúšťajúca tlakovú vodu na
vonkajších stenách utesnených asfaltom
na čiernej vani
Pre montáž neprepúšťajúcu tlakovú vodu
na vonkajších stenách utesnených asfaltom
musí byť použitá tesniaca hmota – nie ACO
Profix, ktorá je kompatibilná so silnou vrstvou
nanesenou na vnútornú stenu pivničného
priestoru. Pre napojenie svetlíka na čiernu
vaňu podľa DIN 18195 T6 použite, prosím, našu
aplikačnú techniku.
Montážny set pre svetlíky neprepúšťajúce
tlakovú vodu (DWD) z ušľachtilej ocele
Montáž nadstavby svetlíka ACO
J je možná až po montáži svetlíka
J rošt svetlíka vložte do nadstavy
J pomocou nadstavby vytvorte požadovanú
výšku
J vyvŕtajte otvory
J vložte hmoždinky a naskrutkujte nadstavbu
J po vrstvách vyplňte štrkopieskom a zhutnite ľahkou stavebnou technikou
J nepribližujte sa s ťažkými stavebnými
strojmi
Nanášanie ACO Profix
Montovaný svetlík ACO
neprepúšťajúci tlakovú vodu
Ukážka nadstavenia pomocou nadstavby a výstužného rámu.
45
Postup montáže
ACO MARKANT ® plastové okná
1.
2.
3.
4.
1. Do každého rohu okna zaskrutkujte jednu
4. Škáry vyplňte pomocou dvojzložkovej sta-
upevňovaciu kotvu. Okno postavte do
otvoru v stene, vodnou váhou vyrovnajte
a pomocou klinov zafixujte v rohoch.
Následne preveďte opatrne kontrolu funkčnosti.
vebnej peny (Soudal a pod.) iba v kútoch. Pri
aplikácii peny musí byť okno uzavreté, aby
neprišlo ku deformácii rámu. Ak sa dutiny
zapenia úplne, rám musí byť rozopretý proti
stiahnutiu.
2. Sklopné krídlo vyberte resp. otočné/sklop-
5. Pomocou ostrého noža odstráňte po vy-
né krídlo otvorte. Osadzovacím rámom
vŕtajte do muriva a zoskrutkujte (rohový
rozostup 15 – 20 cm), opäť nasaďte sklopné
krídlo.
3. Správne sa otvárajúce okno pevne usaďte
tvrdnutí zvyšnú montážnu penu.
6. Škáry vo vnútri a vonku je potrebné zakryť
trvale pružným tesniacim prostriedkom.
7. Na záver nové okno očistite.
pomocou upevňovacej kotvy a skontrolujte
funkčnosť.
5.
46
6.
7.
Postup montáže
ACO Vario ® – vaničky a rohožky pre čistenie obuvi
Systém uholníkových rámov pre vnútorné priestory
Systém uholníkových rámov vo vnútri domu
nedá jemným nečistotám žiadnu šancu a vaše
podlahové krytiny budú tak chránené.
1.
Montáž je jednoduchá, bezproblémová a uskutočňuje sa priamo do vlhkej mazaniny.
2.
1. Uholníkový rám zostavte podľa návodu
pre montáž, položte na pripravenú mokrú
mazaninu, vyrovnajte a otlačte.
2. Pomocou murárskej lopaty vytvorte podľa
odtlačku drážku pre uholníkový rám.
3. Uholníkový rám uložte do drážky. Zohľad-
3.
nite výšku susediacej podlahovej krytiny,
z vonku rámu dotvorte mazaninu bez vôle
a následne položte dlažbu buď priamo
do čerstvej mazaniny alebo do lepidla pre
dlaždice. Aby ste vytvorili rovný podklad pre
rohož, spracujte mazaninu tak, aby lícovala
so spodnou hranou rámu.
4.
4. Následne položte podlahový obklad buď
priamo v čerstvom lôžku mazaniny alebo
použitím lepidla na dlaždice.
Systém podlahových vaničiek pre vonkajšie priestory
Systém rohožiek pre čistenie obuvi ACO Vario
pre vonkajšie priestory zachytáva i tie najhrubšie nečistoty a vlhkosť.
Montáž je veľmi jednoduchá, pretože sa montuje výhradne z hotových prvkov.
1.
2.
3.
4.
1. Podklad pripravte tak, aby horný okraj rohož-
ky na čistenie obuvi ACO Vario bol zarovno
s okolitým spevneným povrchom (dôležité
pre nasledujúce práce).
2. Podlahovú vaničku rohožky posaďte na
podklad a vyrovnajte.
3. Vložte krycí rošt, skontrolujte správne usa-
denie.
4. Položte susediaci obklad povrchu. V prípade
napojenia rohožky na kanalizačný alebo
drenážny systém použite potrubie DN 100
a dokončite súvisiace spevnenie plochy.
47
Postup montáže
ACO SELF ® zatrávňovacie panely
zatrávnenie
zemina alebo štrkopiesok
vyrovnávacia vrstva
štrkopiesok (0/5 – 0/10) – približne 4 cm
Hrúbky jednotlivých vrstiev:
Pred garážou................................ 20 – 25 cm
Na parkovisku ............................. 25 – 30 cm
Ťažšia premávka......................... 40 – 45 cm
Nákladné autá, kamióny ............ 45 – 55 cm
Nosná vrstva:
štrk/piesok (0/32) – cca 20 cm
drť/piesok (0,32) – cca 15 – 55 cm
Je potrebné zabezpečiť dobrú priepustnosť vody do podložia.
Príklad pokládky:
1.
1. Vyznačte plochu určenú pre montáž
zatrávňovacích panelov.
2.
2. Odoberte zeminu do zodpovedajúcej hĺbky. Hĺbka závisí na
požadovanej únosnosti a na priepustnosti podlažia.
Napríklad, pred garáž s osobným automobilom 20 – 30 cm
pri štandardnom podloží a v prípade ílovitého podložia 40 cm.
3.
3. Upravte okraje plochy napr. betónovými doskami,
obrubníkmi (EkoBord) alebo kameňmi.
4.
4. Vyznačenú plochu vyrovnajte a zhutnite.
5.
5. Naneste nosnú vrstvu (frakcie štrkopiesku 0/32 – 0/45),
ktorá podľa veľkosti záťaže bude mať hrúbku 10 – 20 cm.
Vrstvu vyrovnajte a zhutnite.
48
Postup montáže
ACO Sanita – sprchové podlahové žľaby
Kde je možné sprchový podlahový
žľab používať?
Dôležité upozornenie!
1. Odtoková kapacita podlahového odtoku alebo žľabu nie je určená iba kapacitou odtoku (žľabu)
samotného, ale tiež odpadovým potrubím, na ktoré budú napojené.
Musíte preto dbať na nasledujúce pokyny:
J dĺžka odpadového potrubia až ku
vertikálnej odpadovej rúre kanalizácie
musí byť čo najkratšia, v odpadovom
potrubí musí byť čo najmenej ohybov
J dĺžka odpadového potrubia až ku vertikál
nej odpadovej rúre kanalizácie musí byť čo
najkratšia
J v odpadovom potrubí musí byť čo
najmenej ohybov
2. Odtoková kapacita podlahového žľabu je približne 20 l/min. (testované podľa EN1253), čo je viac
ako dostatočné pre väčšinu typov spŕch. Pri použití podlahového žľabu pri viacerých sprchách
s vyššou kapacitou sa poraďte s vaším dodávateľom.
3. Pokiaľ bude podlahový žľab umiestnený medzi 2 stenami, musí sa pri umiestnení týchto stien
počítať s dĺžkou podlahového žľabu. Dĺžkový rozmer podlahového žľabu je zvolený tak, aby
bol vhodný pre štandardný rozmer všetkých sprchových dverí, a aby mohol byť spracovaný
medzi stenami bez zbytočných prierezov. Podlahový žľab je možné umiestniť ako vzadu vo
sprchovacom priestore, tak aj vpredu, pričom sa často dáva prednosť pevne stanovenému
umiestneniu.
4. Pri umiestnení podlahového žľabu pod dverami sprchy sa musí počítať s použitím podlahového
žľabu s deleným roštom tak, aby bol vyberateľný.
V podlahe musí byť vyhĺbený dostatočný priestor pre odtokové teleso podlahového žľabu
a odpadové potrubie tak, aby mohli byť napojené správnym spôsobom. Preto po výbere miesta pre podlahový žľab skontrolujte dôkladne, či
je takýto priestor k dispozícii.
Sprchové žľaby sú k dispozícii v rôznych
štandardných dĺžkach tak, aby mohol byť vždy
zvolený najvhodnejší rozmer. Okrem toho sú
žľaby k dispozícii i v prevedeniach s delenými
roštami.
Potrebné materiály:
J samolepiaca páska
J brúsny papier
J vodováha
J odmasťovací prostriedok
J silikónový tmel
70
L
13,5
Podlahový žľab je možné montovať ako
v nových, tak i v rekonštruovaných priestoroch.
*
120
Ø50
* Celková výška žľabu je 20 mm, z toho je 4,5 mm pod prírubou
(hrúbka príruby 2 mm).
1 090 (variabilné)
550 (variabilné)
55
550 (variabilné)
0
odtok Ø 50 mm
1 090 (variabilné)
Dĺžky žľabov (mm)
84
700
800
900
1000
1200
a2
760
860
960
1060
1260
550
15
a1
49
Postup montáže:
1. Pred inštalovaním podlahového žľabu
7. Priestor pod žľabom a kolenom je možné
vyberte rošt, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Podľa uváženia je možné okraj
podlahového žľabu na vrchnej strane tiež
oblepiť lepiacou páskou, aby sa predišlo
jeho poškodeniu.
vyplniť cementovou maltou. Počítajte pritom s hrúbkou dlažby.
2. Dbajte na to, aby sa pri montáži a práci
s dlažbou nedostala do odtokového telesa
podlahového žľabu akákoľvek nečistota
(malta a pod.). Odporúčame preto, aby bolo
teleso dočasne zalepené.
8. Pri pokladaní dlažby je nutné dbať na to, aby
spád v sprchovacom priestore vždy smeroval ku sprchovému žľabu. Pokladajte dlažbu
minimálne 1 až 2 mm vyššie, než je vrchná
strana okraja podlahového žľabu, aby ste
zabránili tvorbe kaluží pozdĺž žľabu.
9. Po vydláždení sa musí napojenie na dlažbe
stranu podlahového žľabu brúsnym papierom, a potom odmastiť odmasťovacím
prostriedkom tak, aby sa dosiahlo lepšej
priľnavosti ku hrubej podlahe.
zatmeliť pružným tmelom. Ohľadne šírky
tmelovej špáry je nutné dodržať odporučenie výrobcu tmelu. Najlepší estetický
výsledok sa dosiahne, ak má tmelová špára
rovnakú šírku a farbu ako špára medzi dlažbou.
4. Napojte žľab na odpadové potrubie takým
10. Zvyšky cementu alebo špárovacieho
3. Odporúčame tiež zdrsniť bočnú a spodnú
spôsobom, aby bola trubka čo najviac
zasunutá do pripájacieho hrdla (nezáleží na
type rúry – PVC, PE alebo PP).
5. Uzemnite žľab napojením uzemňovacieho
drôtu na uzemňovací bod odtokového
telesa.
prostriedku opatrne odstráňte pomocou
plastovej drôtenky/hubky.
11. Odstráňte fóliu z roštu a odtoku a umiestni-
te rošt na pôvodné miesto.
6. Potom vyrovnajte žľab vo všetkých smeroch
Čistenie a údržba
V súvislosti s čistením upozorňujeme na to,
že nehrdzavejúca oceľ je materiál citlivý na
poškrabanie. Pri čistení sa preto vyhýbajte
ostrým a brúsnym predmetom a používajte
napríklad plastovú drôtenku alebo hubku.
Pre čistenie je možné používať čistiace prostriedky na kúpeľne alebo špeciálne čistiace
prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ.
Podlahový žľab nevyžaduje ďalej žiadnu
údržbu, avšak odporúčame sifón pravidelne
vyberať, skontrolovať znečistenie odtokového
telesa a prípadné znečistenie odstrániť.
Si
do vodorovnej polohy pomocou ohnutia
nastavovacích strmeňov (upevnite ich
prednostne pomocou skrutiek) alebo nastavte žľab v malte.
FI
X
1–2 mm
AC
O
min 0,5%
min
1%
elastické tesnenie
dlažba
lepidlo na dlažbu
Detail uloženia žľabu
stierková hydroizolácia
príruba žľabu
50
teleso žľabu
Technické informácie
Výhody polymérbetónu
Definícia tried zaťaženia podľa STN EN 1433, STN DIN 19 580
Definícia spádových druhov
51
Tabuľka odolnosti ACO polymerického betónu voči chemikáliám
52
KONVERZNÁ TABUĽKA
53
54
Konverzná tabuľka - Žľaby N100 z polymerického betónu, ACO SELF® - žľaby z polymerického betónu
a plastu, vaničky, rohožky a zatrávňovacie panely
Žľab N 100 z polymerického betónu
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
00056
3,00
3,57
90,38
107,55
405225
17,00
20,23
512,14
609,45
00086
2,50
2,98
75,32
89,62
405226
17,00
20,23
512,14
609,45
00087
2,50
2,98
75,32
89,62
406807
100,00
119,00
3 012,60
3 584,99
00088
2,50
2,98
75,32
89,62
00089
4,00
4,76
120,50
143,40
02163
22,00
26,18
662,77
788,70
obj.
02716
39,00
46,41
1 174,91
1 398,15
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
02717
20,00
23,80
602,52
717,00
00056
3,00
3,57
90,38
107,55
10,00
11,90
301,26
358,50
06303
11,00
ACO SELF® - žľaby z polymerického betónu a plastu, vaničky, rohožky a zatrávňovacie panely
13,09
331,39
394,35
00329
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
06304
8,00
9,52
241,01
286,80
00398
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
06305
24,00
28,56
723,02
860,40
00399
55,00
65,45
1 656,93
1 971,75
06306
17,00
20,23
512,14
609,45
00400
58,00
69,02
1 747,31
2 079,30
06314
20,00
23,80
602,52
717,00
1150
1,00
1,19
30,13
35,85
1,00
1,19
30,13
35,85
06318
61,00
72,59
1 837,69
2 186,85
1153
06319
40,00
47,60
1 205,04
1 434,00
01207
15,00
17,85
451,89
537,75
08299
21,00
24,99
632,65
752,85
01208
31,50
37,49
948,97
1 129,27
1 218,90
08300
75,00
89,25
2 259,45
2 688,75
01209
34,00
40,46
1 024,28
10500
144,00
171,36
4 338,14
5 162,39
01210
84,00
99,96
2 530,58
3 011,39
10501
148,00
176,12
4 458,65
5 305,79
01211
126,50
150,54
3 810,94
4 535,02
403759
75,00
89,25
2 259,45
2 688,75
01212
167,50
199,33
5 046,11
6 004,86
403761
52,00
61,88
1 566,55
1 864,20
01213
118,00
140,42
3 554,87
4 230,29
405101
23,50
27,97
707,96
842,47
01214
150,50
179,10
4 533,96
5 395,42
405102
23,50
27,97
707,96
842,47
01215
198,50
236,22
5 980,01
7 116,21
405103
23,50
27,97
707,96
842,47
01290
14,00
16,66
421,76
501,90
90,00
107,10
2 711,34
3 226,49
405104
23,50
27,97
707,96
842,47
01552
405105
23,50
27,97
707,96
842,47
01554
3,50
4,17
105,44
125,47
405106
23,50
27,97
707,96
842,47
01581
60,00
71,40
1 807,56
2 151,00
405107
23,50
27,97
707,96
842,47
01666
10,00
11,90
301,26
358,50
405108
23,50
27,97
707,96
842,47
01684
10,00
11,90
301,26
358,50
34,00
40,46
1 024,28
1 218,90
405109
23,50
27,97
707,96
842,47
01995
405110
23,50
27,97
707,96
842,47
01996
37,00
44,03
1 114,66
1 326,45
405111
23,50
27,97
707,96
842,47
01997
40,00
47,60
1 205,04
1 434,00
405112
23,50
27,97
707,96
842,47
02102
26,50
31,54
798,34
950,02
405113
23,50
27,97
707,96
842,47
02180
86,00
102,34
2 590,84
3 083,09
405114
23,50
27,97
707,96
842,47
02181
128,00
152,32
3 856,13
4 588,79
405115
23,50
27,97
707,96
842,47
02182
171,00
203,49
5 151,55
6 130,34
405116
23,50
27,97
707,96
842,47
03426
5,00
5,95
150,63
179,25
405117
23,50
27,97
707,96
842,47
03427
10,00
11,90
301,26
358,50
405118
23,50
27,97
707,96
842,47
03429
14,00
16,66
421,76
501,90
405119
23,50
27,97
707,96
842,47
03611
16,50
19,64
497,08
591,52
405120
23,50
27,97
707,96
842,47
03651
4,00
4,76
120,50
143,40
405121
23,50
27,97
707,96
842,47
03652
2,50
2,98
75,32
89,62
405122
16,00
19,04
482,02
573,60
03878
20,50
24,40
617,58
734,92
405123
23,50
27,97
707,96
842,47
19210
9,90
11,78
298,25
354,91
405124
16,00
19,04
482,02
573,60
19212
9,90
11,78
298,25
354,91
12,00
14,28
361,51
430,20
405125
23,50
27,97
707,96
842,47
19213
405126
16,00
19,04
482,02
573,60
19222
9,90
11,78
298,25
354,91
405127
23,50
27,97
707,96
842,47
19223
12,00
14,28
361,51
430,20
405128
16,00
19,04
482,02
573,60
19280
11,00
13,09
331,39
394,35
405129
115,00
136,85
3 464,49
4 122,74
19287
6,50
7,74
195,82
233,02
405222
10,00
11,90
301,26
358,50
19296
11,00
13,09
331,39
394,35
405223
17,00
20,23
512,14
609,45
19297
6,50
7,74
195,82
233,02
405224
17,00
20,23
512,14
609,45
19560
18,00
21,42
542,27
645,30
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
55
Konverzná tabuľka - ACO MARKANT® - pivničné svetlíky a vetracie šachty
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
19561
12,00
14,28
361,51
430,20
00460
191,00
227,29
5 754,07
6 847,34
36882
60,00
71,40
1 807,56
2 151,00
02432
115,00
136,85
3 464,49
4 122,74
36883
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
02433
131,00
155,89
3 946,51
4 696,34
36884
95,00
113,05
2 861,97
3 405,74
02434
138,00
164,22
4 157,39
4 947,29
37250
85,00
101,15
2 560,71
3 047,24
02435
153,00
182,07
4 609,28
5 485,04
37251
85,00
101,15
2 560,71
3 047,24
02436
191,00
227,29
5 754,07
6 847,34
37255
117,50
139,83
3 539,81
4 212,37
02519
153,00
182,07
4 609,28
5 485,04
37256
117,50
139,83
3 539,81
4 212,37
02520
161,00
191,59
4 850,29
5 771,84
38504
4,00
4,76
120,50
143,40
02521
170,00
202,30
5 121,42
6 094,49
38505
10,00
11,90
301,26
358,50
02522
184,00
218,96
5 543,18
6 596,39
38701
30,00
35,70
903,78
1 075,50
02523
230,00
273,70
6 928,98
8 245,49
38702
12,00
14,28
361,51
430,20
35560
126,00
149,94
3 795,88
4 517,09
38703
70,00
83,30
2 108,82
2 509,50
35561
145,00
172,55
4 368,27
5 198,24
38706
55,00
65,45
1 656,93
1 971,75
35562
152,00
180,88
4 579,15
5 449,19
38707
33,50
39,87
1 009,22
1 200,97
35563
174,00
207,06
5 241,92
6 237,89
38708
85,00
101,15
2 560,71
3 047,24
35564
218,00
259,42
6 567,47
7 815,29
61850
29,00
34,51
873,65
1 039,65
35565
10,00
11,90
301,26
358,50
76094
31,00
36,89
933,91
1 111,35
35580
22,50
26,78
677,84
806,62
76095
22,00
26,18
662,77
788,70
35581
29,00
34,51
873,65
1 039,65
76096
8,50
10,12
256,07
304,72
35582
38,00
45,22
1 144,79
1 362,30
76097
11,50
13,69
346,45
412,27
35588
24,00
28,56
723,02
860,40
81070
3,50
4,17
105,44
125,47
35589
25,00
29,75
753,15
896,25
82400
25,00
29,75
753,15
896,25
35594
22,00
26,18
662,77
788,70
103420
30,00
35,70
903,78
1 075,50
35597
5,00
5,95
150,63
179,25
103421
21,00
24,99
632,65
752,85
35600
99,00
117,81
2 982,47
3 549,14
103424
80,00
95,20
2 410,08
2 868,00
35601
120,00
142,80
3 615,12
4 301,99
401206
16,00
19,04
482,02
573,60
35602
143,00
170,17
4 308,02
5 126,54
401207
12,00
14,28
361,51
430,20
35603
170,00
202,30
5 121,42
6 094,49
401235
4,00
4,76
120,50
143,40
35604
99,00
117,81
2 982,47
3 549,14
401236
12,00
14,28
361,51
430,20
35605
120,00
142,80
3 615,12
4 301,99
406546
16,00
19,04
482,02
573,60
35606
143,00
170,17
4 308,02
5 126,54
406548
48,00
57,12
1 446,05
1 720,80
35607
170,00
202,30
5 121,42
6 094,49
01552 + 02102
115,50
137,45
3 479,55
4 140,67
35608
120,00
142,80
3 615,12
4 301,99
01581 + 02102
85,50
101,75
2 575,77
3 065,17
35609
138,00
164,22
4 157,39
4 947,29
NZ0005
2,20
2,62
66,28
78,87
35610
155,00
184,45
4 669,53
5 556,74
NZ1151
0,50
0,60
15,06
17,92
35611
188,00
223,72
5 663,69
6 739,79
NZ1152
0,70
0,83
21,09
25,09
35612
145,00
172,55
4 368,27
5 198,24
NZ1155
5,00
5,95
150,63
179,25
35613
153,00
182,07
4 609,28
5 485,04
35614
173,00
205,87
5 211,80
6 202,04
35615
198,00
235,62
5 964,95
7 098,29
ACO MARKANT® - pivničné svetlíky a vetracie šachty
obj.
56
obj.
číslo
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
35616
66,00
78,54
1 988,32
2 366,10
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
35617
70,00
83,30
2 108,82
2 509,50
00056
3,00
3,57
90,38
107,55
35618
48,50
57,72
1 461,11
1 738,72
00201
28,00
33,32
843,53
1 003,80
35619
55,00
65,45
1 656,93
1 971,75
00202
32,00
38,08
964,03
1 147,20
35620
63,00
74,97
1 897,94
2 258,55
00203
33,00
39,27
994,16
1 183,05
35645
10,00
11,90
301,26
358,50
00264
75,00
89,25
2 259,45
2 688,75
35900
40,00
47,60
1 205,04
1 434,00
00265
80,00
95,20
2 410,08
2 868,00
35904
209,00
248,71
6 296,33
7 492,64
00266
98,00
116,62
2 952,35
3 513,29
35905
209,00
248,71
6 296,33
7 492,64
00452
115,00
136,85
3 464,49
4 122,74
35906
242,00
287,98
7 290,49
8 675,69
00454
131,00
155,89
3 946,51
4 696,34
35907
255,00
303,45
7 682,13
9 141,73
00456
138,00
164,22
4 157,39
4 947,29
35920
73,00
86,87
2 199,20
2 617,05
00458
153,00
182,07
4 609,28
5 485,04
38774
65,00
77,35
1 958,19
2 330,25
Konverzná tabuľka - ACO MARKANT® - pivničné svetlíky a vetracie šachty, plastové okná
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
38776
660,00
785,40
19 883,16
23 660,96
F1040
26,50
31,54
798,34
950,02
38777
660,00
785,40
19 883,16
23 660,96
F1041
38,00
45,22
1 144,79
1 362,30
38778
725,00
862,75
21 841,35
25 991,21
F1042
46,50
55,34
1 400,86
1 667,02
38779
795,00
946,05
23 950,17
28 500,70
F1043
50,50
60,10
1 521,36
1 810,42
38780
795,00
946,05
23 950,17
28 500,70
F1044
44,00
52,36
1 325,54
1 577,40
38781
860,00
1 023,40
25 908,36
30 830,95
F1045
53,50
63,67
1 611,74
1 917,97
38782
1 192,00
1 418,48
35 910,19
42 733,13
F1046
55,50
66,05
1 671,99
1 989,67
38783
1 192,00
1 418,48
35 910,19
42 733,13
F1047
51,00
60,69
1 536,43
1 828,35
38784
1 260,00
1 499,40
37 958,76
45 170,92
F1048
53,50
63,67
1 611,74
1 917,97
38785
1 325,00
1 576,75
39 916,95
47 501,17
F1049
58,00
69,02
1 747,31
2 079,30
38786
1 325,00
1 576,75
39 916,95
47 501,17
F1050
75,50
89,85
2 274,51
2 706,67
38787
1 391,00
1 655,29
41 905,27
49 867,27
F1051
54,50
64,86
1 641,87
1 953,82
38788
330,00
392,70
9 941,58
11 830,48
F1052
61,50
73,19
1 852,75
2 204,77
F1053
69,00
82,11
2 078,69
2 473,65
F1054
75,00
89,25
2 259,45
2 688,75
F1055
79,00
94,01
2 379,95
2 832,15
ACO MARKANT® - plastové okná
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
F1056
82,00
97,58
2 470,33
2 939,70
F1001
26,50
31,54
798,34
950,02
F1057
67,00
79,73
2 018,44
2 401,95
F1002
38,00
45,22
1 144,79
1 362,30
F1060
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
F1003
46,50
55,34
1 400,86
1 667,02
F1061
51,00
60,69
1 536,43
1 828,35
F1004
50,50
60,10
1 521,36
1 810,42
F1062
62,00
73,78
1 867,81
2 222,70
F1005
44,00
52,36
1 325,54
1 577,40
F1063
67,00
79,73
2 018,44
2 401,95
F1006
53,50
63,67
1 611,74
1 917,97
F1064
58,00
69,02
1 747,31
2 079,30
F1007
55,50
66,05
1 671,99
1 989,67
F1065
71,00
84,49
2 138,95
2 545,35
F1008
51,00
60,69
1 536,43
1 828,35
F1066
74,00
88,06
2 229,32
2 652,90
F1009
53,50
63,67
1 611,74
1 917,97
F1067
68,00
80,92
2 048,57
2 437,80
F1010
58,00
69,02
1 747,31
2 079,30
F1068
71,00
84,49
2 138,95
2 545,35
F1011
75,50
89,85
2 274,51
2 706,67
F1069
78,00
92,82
2 349,83
2 796,30
F1012
54,50
64,86
1 641,87
1 953,82
F1070
101,00
120,19
3 042,73
3 620,84
F1013
61,50
73,19
1 852,75
2 204,77
F1071
73,00
86,87
2 199,20
2 617,05
F1014
69,00
82,11
2 078,69
2 473,65
F1072
83,00
98,77
2 500,46
2 975,55
F1015
75,00
89,25
2 259,45
2 688,75
F1073
92,00
109,48
2 771,59
3 298,19
F1016
79,00
94,01
2 379,95
2 832,15
F1074
100,00
119,00
3 012,60
3 584,99
F1017
82,00
97,58
2 470,33
2 939,70
F1075
105,00
124,95
3 163,23
3 764,24
F1018
67,00
79,73
2 018,44
2 401,95
F1076
109,00
129,71
3 283,73
3 907,64
F1020
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
F1077
90,00
107,10
2 711,34
3 226,49
F1021
51,00
60,69
1 536,43
1 828,35
F2001
55,60
66,16
1 675,01
1 993,26
F1022
62,00
73,78
1 867,81
2 222,70
F2002
73,35
87,29
2 209,74
2 629,59
F1023
67,00
79,73
2 018,44
2 401,95
F2003
88,85
105,73
2 676,70
3 185,27
F1024
58,00
69,02
1 747,31
2 079,30
F2004
86,20
102,58
2 596,86
3 090,26
F1025
71,00
84,49
2 138,95
2 545,35
F2005
106,35
126,56
3 203,90
3 812,64
F1026
74,00
88,06
2 229,32
2 652,90
F2006
115,40
137,33
3 476,54
4 137,08
F1027
68,00
80,92
2 048,57
2 437,80
F2007
110,15
131,08
3 318,38
3 948,87
F1028
71,00
84,49
2 138,95
2 545,35
F2008
114,35
136,08
3 444,91
4 099,44
F1029
78,00
92,82
2 349,83
2 796,30
F2009
131,05
155,95
3 948,01
4 698,13
F1030
101,00
120,19
3 042,73
3 620,84
F2010
165,20
196,59
4 976,82
5 922,41
F1031
73,00
86,87
2 199,20
2 617,05
F2011
187,05
222,59
5 635,07
6 705,73
F1032
83,00
98,77
2 500,46
2 975,55
F2101
55,60
66,16
1 675,01
1 993,26
F1033
92,00
109,48
2 771,59
3 298,19
F2102
73,35
87,29
2 209,74
2 629,59
F1034
100,00
119,00
3 012,60
3 584,99
F2103
88,85
105,73
2 676,70
3 185,27
F1035
105,00
124,95
3 163,23
3 764,24
F2104
86,20
102,58
2 596,86
3 090,26
F1036
109,00
129,71
3 283,73
3 907,64
F2105
106,35
126,56
3 203,90
3 812,64
F1037
90,00
107,10
2 711,34
3 226,49
F2106
115,40
137,33
3 476,54
4 137,08
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
57
Konverzná tabuľka - ACO MARKANT® - plastové okná, polykarbonátové komôrkové dosky
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
F2107
110,15
131,08
3 318,38
3 948,87
10O105100B
14,50
17,26
436,83
519,82
F2108
114,35
136,08
3 444,91
4 099,44
10O105200B
28,50
33,92
858,59
1 021,72
F2109
131,05
155,95
3 948,01
4 698,13
10O105300B
43,00
51,17
1 295,42
1 541,55
F2110
165,20
196,59
4 976,82
5 922,41
16C105300B
71,00
84,49
2 138,95
2 545,35
F2111
187,05
222,59
5 635,07
6 705,73
6B105100B
11,00
13,09
331,39
394,35
F4000
17,35
20,65
522,69
622,00
6B105200B
21,50
25,59
647,71
770,77
F4001
17,55
20,88
528,71
629,17
6C105100B
10,50
12,50
316,32
376,42
F4002
21,00
24,99
632,65
752,85
6C105150B
15,50
18,45
466,95
555,67
F4003
25,50
30,35
768,21
914,17
6C105200B
20,50
24,40
617,58
734,92
F4004
22,80
27,13
686,87
817,38
6C105300B
31,00
36,89
933,91
1 111,35
F4005
28,70
34,15
864,62
1 028,89
6O105100B
11,00
13,09
331,39
394,35
F4006
34,45
41,00
1 037,84
1 235,03
6O105200B
21,50
25,59
647,71
770,77
F4007
25,25
30,05
760,68
905,21
7018B
9,50
11,31
286,20
340,57
F4008
32,05
38,14
965,54
1 148,99
7018C
9,50
11,31
286,20
340,57
F4009
39,00
46,41
1 174,91
1 398,15
7018S
9,50
11,31
286,20
340,57
F4010
55,65
66,22
1 676,51
1 995,05
7618C
9,00
10,71
271,13
322,65
F4011
34,35
40,88
1 034,83
1 231,45
7618Č
8,50
10,12
256,07
304,72
F4012
40,35
48,02
1 215,58
1 446,55
7618R
9,00
10,71
271,13
322,65
F4013
50,75
60,39
1 528,89
1 819,38
7618S
9,00
10,71
271,13
322,65
F4014
56,05
66,70
1 688,56
2 009,39
7618Z
9,00
10,71
271,13
322,65
F4015
60,45
71,94
1 821,12
2 167,13
8B105100B
12,50
14,88
376,58
448,12
F4016
67,15
79,91
2 022,96
2 407,32
8B105200B
24,50
29,16
738,09
878,32
8B105300B
36,50
43,44
1 099,60
1 308,52
8C105100B
12,00
14,28
361,51
430,20
627,37
ACO MARKANT® - Polykarbonátové komôrkové dosky
SKK/ ks
8C105150B
17,50
20,83
527,21
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
8C105200B
23,50
27,97
707,96
842,47
3101000
17,50
20,83
527,21
627,37
8C105300B
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
3101500
29,00
34,51
873,65
1 039,65
8O105100B
12,50
14,88
376,58
448,12
3102000
38,50
45,82
1 159,85
1 380,22
8O105200B
24,50
29,16
738,09
878,32
3201000
33,00
39,27
994,16
1 183,05
8O105300B
36,50
43,44
1 099,60
1 308,52
3201500
49,00
58,31
1 476,17
1 756,65
PS30000
10,00
11,90
301,26
358,50
3202000
65,00
77,35
1 958,19
2 330,25
PS30003
7,00
8,33
210,88
250,95
101063000
14,00
16,66
421,76
501,90
PS30005
7,00
8,33
210,88
250,95
101066000
27,00
32,13
813,40
967,95
PS30039
9,00
10,71
271,13
322,65
101083000
18,00
21,42
542,27
645,30
PS30042
9,00
10,71
271,13
322,65
101086000
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
PS30051
14,00
16,66
421,76
501,90
101103000
18,00
21,42
542,27
645,30
PS30052
14,00
16,66
421,76
501,90
101106000
35,00
41,65
1 054,41
1 254,75
101163000
22,00
26,18
662,77
788,70
101166000
43,00
51,17
1 295,42
1 541,55
102062100
3,00
3,57
90,38
107,55
102082100
3,50
4,17
105,44
125,47
102102100
3,50
4,17
105,44
125,47
102162100
5,00
5,95
150,63
179,25
202500050
12,00
14,28
361,51
430,20
203800050
14,00
16,66
421,76
501,90
206016000
28,00
33,32
843,53
1 003,80
10B105100B
14,50
17,26
436,83
519,82
10B105200B
28,50
33,92
858,59
1 021,72
10B105300B
43,00
51,17
1 295,42
1 541,55
10C105100B
13,50
16,07
406,70
483,97
10C105200B
27,00
32,13
813,40
967,95
10C105300B
40,50
48,20
1 220,10
1 451,92
obj.
58
obj.
číslo
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
Konverzná tabuľka - ACO SANITA - sprchové žľaby a vpusty
ACO Sanita
obj,
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
97201
70
83,30
2 108,82
2 509,50
406131
215
255,85
6 477,09
7 707,74
97304
70
83,30
2 108,82
2 509,50
406132
225
267,75
6 778,35
8 066,24
402738
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406133
235
279,65
7 079,61
8 424,74
402739
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406134
268
318,92
8 073,77
9 607,78
402740
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406135
281
334,39
8 465,41
10 073,83
402741
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406136
140
166,60
4 217,64
5 018,99
402742
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406137
145
172,55
4 368,27
5 198,24
402743
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406138
151
179,69
4 549,03
5 413,34
402744
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406139
158
188,02
4 759,91
5 664,29
402745
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406140
165
196,35
4 970,79
5 915,24
403797
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406141
171
203,49
5 151,55
6 130,34
403798
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406142
205
243,95
6 175,83
7 349,24
403799
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406143
218
259,42
6 567,47
7 815,29
403800
215
255,85
6 477,09
7 707,74
406172
140
166,60
4 217,64
5 018,99
403801
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406173
145
172,55
4 368,27
5 198,24
403802
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406174
151
179,69
4 549,03
5 413,34
403803
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406175
158
188,02
4 759,91
5 664,29
403804
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406176
165
196,35
4 970,79
5 915,24
404483
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406177
171
203,49
5 151,55
6 130,34
404484
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406178
205
243,95
6 175,83
7 349,24
404485
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406179
218
259,42
6 567,47
7 815,29
404486
215
255,85
6 477,09
7 707,74
406180
140
166,60
4 217,64
5 018,99
404487
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406181
145
172,55
4 368,27
5 198,24
404488
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406182
151
179,69
4 549,03
5 413,34
404489
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406183
158
188,02
4 759,91
5 664,29
404490
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406184
165
196,35
4 970,79
5 915,24
404491
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406185
171
203,49
5 151,55
6 130,34
404492
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406186
205
243,95
6 175,83
7 349,24
404493
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406187
218
259,42
6 567,47
7 815,29
404494
215
255,85
6 477,09
7 707,74
406203
189
224,91
5 693,81
6 775,64
404495
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406204
195
232,05
5 874,57
6 990,74
404496
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406205
205
243,95
6 175,83
7 349,24
404497
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406206
215
255,85
6 477,09
7 707,74
404498
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406207
225
267,75
6 778,35
8 066,24
404507
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406208
235
279,65
7 079,61
8 424,74
404508
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406209
268
318,92
8 073,77
9 607,78
404509
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406210
281
334,39
8 465,41
10 073,83
404510
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406266
189
224,91
5 693,81
6 775,64
404511
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406267
195
232,05
5 874,57
6 990,74
404512
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406268
205
243,95
6 175,83
7 349,24
404513
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406269
215
255,85
6 477,09
7 707,74
404514
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406270
225
267,75
6 778,35
8 066,24
405750
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406271
235
279,65
7 079,61
8 424,74
405751
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406272
268
318,92
8 073,77
9 607,78
405752
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406273
281
334,39
8 465,41
10 073,83
405753
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406274
189
224,91
5 693,81
6 775,64
405754
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406275
195
232,05
5 874,57
6 990,74
405755
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406276
205
243,95
6 175,83
7 349,24
405756
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406277
215
255,85
6 477,09
7 707,74
405757
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406278
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406128
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406279
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406129
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406280
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406130
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406281
281
334,39
8 465,41
10 073,83
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
59
Konverzná tabuľka - ACO SANITA - sprchové žľaby a vpusty
obj.
60
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
406282
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406958
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406283
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406959
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406284
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406960
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406285
215
255,85
6 477,09
7 707,74
406961
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406286
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406962
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406287
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406963
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406288
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406964
215
255,85
6 477,09
7 707,74
406289
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406965
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406290
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406966
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406291
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406967
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406292
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406968
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406293
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406969
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406294
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406970
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406295
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406971
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406296
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406972
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406297
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406973
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406298
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406974
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406299
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406975
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406300
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406976
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406301
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406994
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406302
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406995
195
232,05
5 874,57
6 990,74
406303
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406996
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406304
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406997
215
255,85
6 477,09
7 707,74
406305
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406998
225
267,75
6 778,35
8 066,24
406451
189
224,91
5 693,81
6 775,64
406999
235
279,65
7 079,61
8 424,74
406452
195
232,05
5 874,57
6 990,74
407000
268
318,92
8 073,77
9 607,78
406453
205
243,95
6 175,83
7 349,24
407001
281
334,39
8 465,41
10 073,83
406454
215
255,85
6 477,09
7 707,74
407002
140
166,60
4 217,64
5 018,99
406455
225
267,75
6 778,35
8 066,24
407003
145
172,55
4 368,27
5 198,24
406456
235
279,65
7 079,61
8 424,74
407004
151
179,69
4 549,03
5 413,34
406457
268
318,92
8 073,77
9 607,78
407005
158
188,02
4 759,91
5 664,29
406458
281
334,39
8 465,41
10 073,83
407006
165
196,35
4 970,79
5 915,24
406459
140
166,60
4 217,64
5 018,99
407007
171
203,49
5 151,55
6 130,34
406460
145
172,55
4 368,27
5 198,24
407008
205
243,95
6 175,83
7 349,24
406461
151
179,69
4 549,03
5 413,34
407009
218
259,42
6 567,47
7 815,29
406462
158
188,02
4 759,91
5 664,29
620388
860
1 023,40
25 908,36
30 830,95
406463
165
196,35
4 970,79
5 915,24
620389
927
1 103,13
27 926,80
33 232,89
406464
171
203,49
5 151,55
6 130,34
620390
993
1 181,67
29 915,12
35 598,99
406465
205
243,95
6 175,83
7 349,24
620391
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
406466
218
259,42
6 567,47
7 815,29
5141.08.21
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406467
140
166,60
4 217,64
5 018,99
5141.08.22
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406468
145
172,55
4 368,27
5 198,24
5141.08.23
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406469
151
179,69
4 549,03
5 413,34
5141.08.24
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406470
158
188,02
4 759,91
5 664,29
5141.08.25
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406471
165
196,35
4 970,79
5 915,24
5141.08.26
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406472
171
203,49
5 151,55
6 130,34
5141.08.27
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406473
205
243,95
6 175,83
7 349,24
5141.08.28
73
86,87
2 199,20
2 617,05
406474
218
259,42
6 567,47
7 815,29
5141.81.10
39
46,41
1 174,91
1 398,15
406953
189
224,91
5 693,81
6 775,64
5141.91.10
80
95,20
2 410,08
2 868,00
406954
195
232,05
5 874,57
6 990,74
2040.00.00
9
10,71
271,13
322,65
406955
205
243,95
6 175,83
7 349,24
2040.00.01
27
32,13
813,40
967,95
406956
215
255,85
6 477,09
7 707,74
2040.00.02
30
35,70
903,78
1 075,50
406957
225
267,75
6 778,35
8 066,24
2500.00.77
55
65,45
1 656,93
1 971,75
Konverzná tabuľka - ACO SANITA - sprchové žľaby a vpusty, FRÄNKISCHE
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
2500.05.77
55
65,45
1 656,93
1 971,75
9010.90.52
420
499,80
12 652,92
15 056,97
2500.55.77
50
59,50
1 506,30
1 792,50
9010.90.54
827
984,13
24 914,20
29 647,90
2505.00.77
40
47,60
1 205,04
1 434,00
9010.90.57
354
421,26
10 664,60
12 690,88
2505.05.77
40
47,60
1 205,04
1 434,00
9010.90.58
371
441,49
11 176,75
13 300,33
2700.00.77
60
71,40
1 807,56
2 151,00
9010.90.59
387
460,53
11 658,76
13 873,93
2700.05.77
60
71,40
1 807,56
2 151,00
9010.90.60
404
480,76
12 170,90
14 483,38
2700.55.77
55
65,45
1 656,93
1 971,75
9010.90.62
420
499,80
12 652,92
15 056,97
9010.55.03
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
9010.55.04
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
9010.55.06
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
9010.55.07
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
9010.55.13
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
700 mm
107
127,33
3 223,48
3 835,94
9010.55.14
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
800 mm
112
133,28
3 374,11
4 015,19
9010.55.16
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
900 mm
117
139,23
3 524,74
4 194,44
9010.55.17
1093
1 300,67
32 927,72
39 183,98
1100 mm
121
143,99
3 645,25
4 337,84
9010.80.04
661
786,59
19 913,29
23 696,81
9010.80.07
354
421,26
10 664,60
12 690,88
FRÄNKISCHE
9010.80.08
371
441,49
11 176,75
13 300,33
obj.
9010.80.09
387
460,53
11 658,76
13 873,93
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
9010.80.10
404
480,76
12 170,90
14 483,38
502.00.400
129,25
153,81
3 893,79
4 633,60
9010.80.12
420
499,80
12 652,92
15 056,97
502.01.400
141,55
168,44
4 264,34
5 074,56
9010.80.34
661
786,59
19 913,29
23 696,81
502.40.400
53,95
64,20
1 625,30
1 934,10
9010.80.37
354
421,26
10 664,60
12 690,88
507.10.400
28,10
33,44
846,54
1 007,38
9010.80.38
371
441,49
11 176,75
13 300,33
507.11.200
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.39
387
460,53
11 658,76
13 873,93
507.12.200
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.40
404
480,76
12 170,90
14 483,38
507.13.200
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.42
420
499,80
12 652,92
15 056,97
507.14.200
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.44
661
786,59
19 913,29
23 696,81
507.14.201
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.47
354
421,26
10 664,60
12 690,88
507.14.210
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.48
371
441,49
11 176,75
13 300,33
507.14.211
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.49
387
460,53
11 658,76
13 873,93
507.14.230
9,05
10,77
272,64
324,44
9010.80.50
404
480,76
12 170,90
14 483,38
507.19.400
12,95
15,41
390,13
464,26
9010.80.52
420
499,80
12 652,92
15 056,97
507.60.200
22,90
27,25
689,89
820,96
9010.89.01
329
391,51
9 911,45
11 794,63
507.61.200
22,90
27,25
689,89
820,96
9010.89.02
329
391,51
9 911,45
11 794,63
507.80.200
5,05
6,01
152,14
181,04
9010.89.03
329
391,51
9 911,45
11 794,63
507.83.400
224,40
267,04
6 760,27
8 044,73
9010.90.04
661
786,59
19 913,29
23 696,81
507.85.005
90,65
107,87
2 730,92
3 249,80
9010.90.07
354
421,26
10 664,60
12 690,88
507.85.100
46,40
55,22
1 397,85
1 663,44
9010.90.08
371
441,49
11 176,75
13 300,33
531.00.050
0,60
0,71
18,08
21,51
9010.90.09
387
460,53
11 658,76
13 873,93
531.00.065
0,80
0,95
24,10
28,68
9010.90.10
404
480,76
12 170,90
14 483,38
531.00.080
1,15
1,37
34,64
41,23
9010.90.12
420
499,80
12 652,92
15 056,97
531.00.100
1,50
1,79
45,19
53,77
9010.90.34
661
786,59
19 913,29
23 696,81
531.00.125
2,30
2,74
69,29
82,45
9010.90.37
354
421,26
10 664,60
12 690,88
531.00.160
3,60
4,28
108,45
129,06
9010.90.38
371
441,49
11 176,75
13 300,33
531.00.200
5,85
6,96
176,24
209,72
9010.90.39
387
460,53
11 658,76
13 873,93
531.05.050
0,60
0,71
18,08
21,51
9010.90.40
404
480,76
12 170,90
14 483,38
531.05.065
0,80
0,95
24,10
28,68
9010.90.42
420
499,80
12 652,92
15 056,97
531.05.080
1,15
1,37
34,64
41,23
9010.90.44
661
786,59
19 913,29
23 696,81
531.05.100
1,50
1,79
45,19
53,77
9010.90.47
354
421,26
10 664,60
12 690,88
536.10.050
0,60
0,71
18,08
21,51
9010.90.48
371
441,49
11 176,75
13 300,33
536.10.065
1,10
1,31
33,14
39,43
9010.90.49
387
460,53
11 658,76
13 873,93
536.10.080
1,40
1,67
42,18
50,19
9010.90.50
404
480,76
12 170,90
14 483,38
536.10.100
1,95
2,32
58,75
69,91
Rošty pre sprchové žľaby zabudované do systémovej dosky
Dĺžka žľabu
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
61
Konverzná tabuľka - FRÄNKISCHE
obj.
62
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
obj.
Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
číslo
EUR/ ks
EUR/ ks
SKK/ ks
SKK/ ks
536.10.125
2,65
3,15
79,83
95,00
536.79.080
19,10
22,73
575,41
684,73
536.10.160
2,95
3,51
88,87
105,76
536.79.100
24,55
29,21
739,59
880,12
536.10.200
8,35
9,94
251,55
299,35
536.79.125
29,65
35,28
893,24
1 062,95
536.11.065
1,90
2,26
57,24
68,11
536.79.160
37,80
44,98
1 138,76
1 355,13
536.11.080
2,15
2,56
64,77
77,08
536.79.200
66,05
78,60
1 989,82
2 367,89
536.11.100
3,10
3,69
93,39
111,13
536.80.050
0,50
0,60
15,06
17,92
536.11.125
3,85
4,58
115,99
138,02
536.80.065
0,65
0,77
19,58
23,30
536.11.160
5,05
6,01
152,14
181,04
536.80.080
1,00
1,19
30,13
35,85
536.11.200
7,75
9,22
233,48
277,84
536.80.100
1,55
1,84
46,70
55,57
536.20.080
4,40
5,24
132,55
157,74
536.80.125
1,80
2,14
54,23
64,53
536.20.100
5,00
5,95
150,63
179,25
536.80.160
3,25
3,87
97,91
116,51
536.20.125
6,75
8,03
203,35
241,99
536.80.200
6,15
7,32
185,27
220,48
536.20.160
10,80
12,85
325,36
387,18
536.84.050
1,35
1,61
40,67
48,40
536.20.200
15,05
17,91
453,40
539,54
536.84.065
2,05
2,44
61,76
73,49
536.30.050
4,85
5,77
146,11
173,87
536.84.080
5,95
7,08
179,25
213,31
536.30.065
5,60
6,66
168,71
200,76
536.84.100
7,60
9,04
228,96
272,46
536.30.080
7,40
8,81
222,93
265,29
536.90.100
19,70
23,44
593,48
706,24
536.30.100
9,05
10,77
272,64
324,44
555.00.300
153,90
183,14
4 636,39
5 517,31
536.30.125
12,05
14,34
363,02
431,99
555.10.300
22,05
26,24
664,28
790,49
536.30.160
15,40
18,33
463,94
552,09
555.40.300
32,40
38,56
976,08
1 161,54
536.30.200
21,30
25,35
641,68
763,60
555.80.300
19,45
23,15
585,95
697,28
536.40.050
5,90
7,02
177,74
211,51
555.85.005
90,65
107,87
2 730,92
3 249,80
536.40.065
6,90
8,21
207,87
247,36
536.40.080
9,15
10,89
275,65
328,03
536.40.100
10,65
12,67
320,84
381,80
536.40.125
14,85
17,67
447,37
532,37
536.40.160
19,50
23,21
587,46
699,07
536.40.200
28,50
33,92
858,59
1 021,72
536.60.100
5,30
6,31
159,67
190,01
536.65.065
3,90
4,64
117,49
139,81
536.65.080
5,70
6,78
171,72
204,34
536.65.100
6,90
8,21
207,87
247,36
536.65.125
10,35
12,32
311,80
371,05
536.65.160
12,60
14,99
379,59
451,71
536.66.080
4,85
5,77
146,11
173,87
536.66.125
6,75
8,03
203,35
241,99
536.66.160
10,30
12,26
310,30
369,25
536.67.125
6,70
7,97
201,84
240,19
536.67.160
10,05
11,96
302,77
360,29
536.68.160
9,70
11,54
292,22
347,74
536.70.065
1,95
2,32
58,75
69,91
536.70.080
2,60
3,09
78,33
93,21
536.70.100
3,85
4,58
115,99
138,02
536.70.125
5,85
6,96
176,24
209,72
536.70.160
10,50
12,50
316,32
376,42
536.71.080
2,45
2,92
73,81
87,83
536.71.125
3,45
4,11
103,93
123,68
536.71.160
5,25
6,25
158,16
188,21
536.72.125
3,40
4,05
102,43
121,89
536.72.160
4,95
5,89
149,12
177,46
536.73.160
4,85
5,77
146,11
173,87
536.79.050
11,60
13,80
349,46
415,86
536.79.065
15,35
18,27
462,43
550,30
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
64
Poznámky
Poznámky
65
Poznámky
Poznámky
66
ACO Drain
odvodňovacie žľaby a vpusty
z polymérbetónu
„
ACO Self
odvodňovacie žľaby a vpusty
z polymérbetónu a plastu,
zatrávňovacie panely,
vchodové vaničky a rohožky
„
ACO Markant
pivničné okná a svetlíky
(anglické dvorce)
„
ACO Sanita
sprchové žľaby
a odvodňovacie vpusty
„
ACO Antikoro
odvodňovacie systémy
z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy
„
ACO Passavant
liatinové poklopy, mostné odvodňovače
a ochrana stromov
„
ACO Passavant
odlučovače ropných látok
a tukov
„
Fränkische
plastové káblové chráničky,
drenážne rúry, vsakovacie boxy
Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: [email protected]
Web: www.aco.sk
23. 3. - 31. 5. 2009
ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Obsah tohto katalógu a cenníka je aktuálny ku dátumu zadania do tlače.
Spoločnosť ACO Stavebné prvky, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a vyobrazených
špecifikácií produktov popísaných alebo vyobrazených v tomto katalógu. Ceny sú uvedené
bez DPH, ak nie je uvedené inak. Bližšie informácie o podmienkach využitia akciových cien
Vám poskytne sieť našich obchodných partnerov alebo naši obchodní zástupcovia
„
Download

PDF - ACO stavebné prvky sro