CENNÍK
SYSTÉMOVÁ TECHNIKA
OBSAH
M-Bus Systém odčítania meračov
Strana
2
Sensus((S))cout - rádiový systém odčítania meračov
Strana
6
Sensus READ
Strana
7
Induktívny/optický systém odčítania meračov
Strana
8
Systém Xenon
Strana
9
Frekvenčný prevodník
Strana
10
Zapisovač nameraných hodnôt Data Logger CDL
Strana
11
Stacionárne rádiové odčítanie meračov SensusBase
Strana
12
Impulzný a datový systém prenosu dát z vodomerov
Strana
15
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Systémová technika
Systém odčítania meračov
cez pevnú sieť M-BUS
M-Bus Prevodník úrovní (M-BUS - RS 232)
Typ
M-Bus Prevodník úrovní DR 003 (pre 250 meračov)
M-Bus Prevodník úrovní DR 004 (pre 120 meračov)
M-Bus Prevodník úrovní PW 3 (pre 3 meračov) *
M-Bus Prevodník úrovní PW 20 (pre 20 meračov) *
M-Bus Prevodník úrovní PW 60 (pre 60 meračov) *, možnosť i RS 485 - zadať v objednávke
M-Bus Prevodník úrovní MR 003 s RS 232 interface (pre 10 meračov)
M-Bus Prevodník úrovní MR 003 s USB interface (pre 10 meračov)
* prevodníky vyžadujú napájacie jednotky (pozri strana č.4)
DR 003 / DR 004
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182000
182001
182003
182004
182005
182008
182026
1285,51
1191,81
182,83
345,09
440,50
271,39
271,86
PW 60
Micro-Master
Zosilňovač
Typ
M-Bus zosilňovač DR 007 pre rozšírenie systému
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182002
143,20
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184021
285,67
Ostatné príslušenstvo
Typ
Prevodník TCP/IP na RS232 s A/C napájaním a programom
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Systémová technika
Systém odčítania meračov
cez pevnú sieť M-BUS
M-Bus Master s vnútornou pamäťou dát
Typ
M-Bus Prevodník úrovní DR 001 (pre 250 meračov)
M-Bus Prevodník úrovní DR 002 (pre 120 meračov)
M-Bus Diaľkové počítadlo MR 004FA (pre max. 60 meračov)
M-Bus Zapisovač nameraných údajov MR 004DL (pre max. 60 meračov)
M-Bus Diaľkové počítadlo MR 006FA (pre max. 20 meračov)
M-Bus Zapisovač nameraných údajov MR 006DL (pre max. 20 meračov)
M-Bus Diaľkové počítadlo MR 005FA (pre max. 3 merače)
M-Bus Zapisovač nameraných údajov MR 005DL (pre max. 3 merače)
DR 001 / DR 002
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184001
184002
184003
184004
184024
184025
184026
184027
2073,52
1907,79
766,68
1005,15
614,76
696,47
463,30
499,70
MR004
PadPuls terminály pre prevod REED impulzov na M-Bus
Typ
PadPuls M1, 1-Kanal
PadPuls M1C, 1-Kanal s S0 vstupom
PadPuls M2 (IM003G), 2-Kanal (0,23 Ah-Batéria, montáž na stenu)
PadPuls M2 (IM003GB), 2-Kanal (1,35 Ah-Batéria, montáž na stenu)
PadPuls M2C (IM003GC), 2-Kanal (0,23 Ah-Batéria, montáž na koľajničku)
PadPuls M2C (IM003GCB), 2-Kanal (1,35 Ah-Batéria, montáž na koľajničku)
PadPuls M4 , 4-Kanal, s displejom
PadPuls M4L , 4-Kanal, bez displeja
PadPuls M1
PadPuls M1C
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
PadPuls M2
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182011
182010
184005
184006
184007
184008
182012
182013
96,59
144,26
97,79
108,51
146,65
156,21
222,96
194,35
PadPuls M2C
PadPuls M4
Prenos M-BUS dát cez telefónnu sieť
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182027
182015
182016
184028
182009
181983
181984
181985
184012
364,87
403,99
427,69
1385,51
715,43
221,44
221,44
221,44
2,31
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184009
na požiadavku
182014
475,08
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182006
182007
184010
16,70
29,25
34,59
M-Bus Modem MOD 001- PC pre pripojenie k MR006DL-GSM alebo MOD001-DLxxx
M-Bus Modem MOD 002 pre pripojenie k MOD003 alebo MR007A
M-Bus Modem MOD 003 pre Prevodník úrovní (DR 003, PW 3, PW 60...)
M-Bus GSM Modem - Master MR 006DL-GSM pre max. 20 meračov
M-Bus Modem-Master MR 007 pre max. 20 meračov
M-Bus Modem MOD 001-DL020 pre MR005 FA/DL alebo MR006 FA/DL
M-Bus Modem MOD 001-DL060 pre MR004 FA/DL
M-Bus Modem MOD 001-DL250 pre DR001, DR002
Sériový pripojovací kábel, Sub-D 9 pin
M-Bus Modem MOD
Komponenty pre zmenu signálu na M-BUS formát
Typ
PadIn 4
(doplnkové informácie napr. zvuková signalizácia, snímač hraničných hodnôt)
AnDi 4, analógovo-digitálny prevodník so štyrmi portami
(0/4-20 mA alebo 0-10 V)*
* zariadenia vyžaduje napájaciu jednotku (pozri nižšie)
PadIN4
AnDi4
Napájacia jednotka
Typ
Napájacia jednotka NT 003 pre PW 3, PW 20, MR005DL a MR006DL (230 V AC)
Napájacia jednotka NT 004 pre PW 60 a MR004DL (230 V AC)
Napájacia jednotka NT 005 pre AnDi 4 a PadPuls M1C (230 V AC)
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Systémová technika
Systém odčítania meračov
cez pevnú sieť M-BUS
DOKOM CS, Software pre diaľkové odčítanie meračov cez pevnú sieť M-Bus
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
DOKOM CS Software, licencia pre 3 merače
DOKOM CS Software, licencia pre 20 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 60 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 120 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 250 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 500 meračov
DOKOM CS Software, neobmedzená licencia
181444
217,00
DOKOMC CS Inštalácia a zaškolenie (cca 1 deň)
182089
0
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Systémová technika
Rádiové odčítanie meračov
Mini-Bus Protokol
pre počítadlá
s rozhraním MiniBus
Typ
Transponder (Komunikačné moduly)
Sensus((S))cout-A4
Rádiotransponder IP68 s HRI modul A4- detekcia chýb
Seneus((S))cout-A3
Rádiotransponder IP68 s HRI modul A3- detekcia spätného toku
Sensus((S))cout-P1
Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-P2
Rádiotransponder IP68 pre 2 merače s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-P4
Rádiotransponder IP68 pre 4 merače s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S
Rádiotransponder pre domové vodomery Sentinel
Sensus((S))cout-MB1
Rádiotransponderpre 2 merače s rozhraním MiniBus s 1 výstupným káblom
Sensus((S))cout-MB
Rádiotransponder pre 2 merače s rozhraním MiniBus s 2 výstupnými káblami
Sensus((S))cout-Mei-B3
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou chýb pre DN40-125
Sensus((S))cout-Mei-B4
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou spätného toku pre DN40-125
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou chýb pre DN150-300
Sensus((S))cout-Mei-B3
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou spätného toku pre DN150-300
Sensus((S))cout-Mei-B4
Sensus((S))cout-Ax
Scout-Display
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Cena Eur/1 ks
AMRAG01B
AMRAF01B
AMRAH01B
AMRAI01B
AMRAK01B
AMRAE01B
AMRAO01B
AMRAP01B
MEI4CBG2XX
MEI4DBG2XX
MEI4CBG3XX
MEI4DBG3XX
105,99
106,06
63,61
72,27
101,08
47,34
80,14
82,60
165,29
165,29
162,34
162,34
68117152
4410574
Cena Eur/1 ks
210,08
634,93
Sensus((S))cout-Px Sensus((S))cout-MB
Koncentrátory
Sensus((S))cout-Rep
Zosilňovač
Sensus((S))cout-Web
Gateway pre odčítanie siete Sensus((S))cout prostredníctvom GPRS
Príslušenstvo
Sensus((S))cout-Display
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií a Sensus((S))cout rádiomodemu
Docking station pre PSION Workabout /dobíjanie batérie a prenos dat/
PSION CarKit (Držiak do auta s inštal. sadou )
PSION Accu (Náhradná batéria pre PSION Workabout Pro)
SensusREAD software - viď. na nasledujúcej strane
Káblová spojka IP 68
Sensus((S))cout-Web
Obj. číslo
4410568
183064
184032
184031
184033
101,08
3064,30
164,68
480,72
96,53
181784
8,29
SensusREAD
odčítací program pre mobilné odpočty
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
181452
181453
181454
181455
181456
375,55
375,55
375,55
375,55
375,55
181448
375,55
SensusREAD aktualizácia z DOKOM Mobile (verzia pre 250 meračov)
181457
450,00
SensusREAD vrátane Modulu pre priame odčítanie cez LapTop, Notebook,.. software (1)
databáza pre 50 meračov
SensusREAD software + databáza pre 250 meračov
Modul pre priame
databáza pre 1000 meračov
odčítanie ...
databáza pre 2500 meračov
databáza pre neobmedzený počet meračov
(1) - licencia pre jeden PC
184502
184503
184504
184505
184506
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
183039
183065
183064
183066
184084
184086
1981,66
2204,48
2938,23
3064,30
237,68
273,10
184081
184023
183058
183057
183054
183063
219,39
230,00
895,00
480,00
914,41
480,00
SensusREAD software (1)
databáza pre 50 meračov
databáza pre 250 meračov
SensusREAD software databáza pre 1000 meračov
databáza pre 2500 meračov
databáza pre neobmedzený počet meračov
Modul pre priame odčítanie meračov cez PC, LapTop, Notebook,..., prostredníctvom odčítacieho
hardware pripojeného cez RS 232, USB alebo Bluetooth (1)
Mobilné odčítacie prístroje (2)
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií a rozhraní
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií a Sensus((S))cout rádiomodemu
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií, rozhraní a Sensus((S))cout rádiomodemu
MDK-TTL WA, mobilná induktívna hlavica pre Psion WA (3)
ODK-RS232 WA, mobilná induktívna hlavica pre Psion WA (3)
(2) - mobilný odčítací prístroj Psion je dodávaný s inštalovaným Psion software
(3) - hlavice sú dodávané v prevedení pre priame pripojenie k Psion WA
Modemy a hlavice pre priame pripojenie k PC, LapTop, Notebook,..,
MDK -USB PC, mobilná induktívna hlavica s USB pripojením (4)
ODK-USB PC, mobilná optická hlavica s USB pripojením (4)
Sensus((S))cout radio modem Blue Tooth
Sensus((S))cout radio modem USB
Sensus((S))cout radio modem PCMCIA
Sensus((S))cout radio modem RS 232
(4) - pre kombináciu s PC s USB rozhraním, odpočet bez použitia Psion Workabout
Datová hlavica MDK/ODK
Sensus((S))cout radio
modem Blue Tooth
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
USB alebo RS 232 modem
PSION WA
Systémová technika
Diaľkové odčítanie meračov
induktívne / optické
pre počítadlá
s rozhraním MiniBus
Induktívne datové rozhranie
Typ
MiniPad, induktívne datové rozhranie
MDK -USB PC, mobilná induktívna hlavica s USB pripojením (*)
MDK-TTL WA, mobilná induktívna hlavica pre PSION WA (**)
ODK-USB PC, mobilná optická hlavica s USB pripojením (*)
ODK-RS232 WA, mobilná induktívna hlavica pre PSION WA (**)
IRDA PC, mobilná optická hlavica pre RS232 rozhranie (***)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182079
184081
184084
184023
184086
184087
29,81
267,01
237,68
230,00
273,10
57,13
(*) - pre použitie k PC s USB pripojením
(**) - pre použitie pre priame pripojenie k PSION WA
(*) - pre programovanie SensusBase datových hlavíc
MiniPad
Pripojovací konektor MDK / ODK
Typ
MiniReader, odčítací terminál
PSION Workabout farebný displej vrátane batérií a interface pre pripojenie na data hlavice*
PSION Workabout farebný displej vrátane batérií a interface pre pripojeniena data hlavice a
Sensus(S)cout radiomodem.*
Docking station pre PSION Workabout C G2/dobíjanie batérie a prenos dat/
PSION CarKit (Držiak do auta s inštal. sadou )
PSION Accu (Náhradná batéria pre PSION Workabout
SensusREAD software - pozri stranu SensusREAD
Obj. číslo
182080
183065
Cena Eur/1 ks
867,30
2204,48
183066
184032
184031
184033
3064,30
164,68
480,72
96,53
* - vrátane 3 pripojovacích káblov pre pripojenie datových hlavíc
MiniReader
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
PSION Workabout
Stojan pre PSION Workabout
Xenon
Diaľkové odčítanie meračov
cez Internet
Xenon - odčítanie cez internet
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184044
184045
184046
184047
788,45
788,45
720,00
720,00
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184020
215,00
Upgrade existujúceho XenonBoxu na nový XenonZZmm
Zámena batérie XenonZZmm za XenonMBmm
Káblová priechodka IP 68
Magnet anténa (5dB/3m) - iba pre Xenon s externou anténou
Auto-anténa (1dB/3m) - iba pre Xenon s externou batériou
Predĺženie antény - 5m s FME pripojením
184064
184068
184066
181784
184050
184051
184049
350,00
350,00
105,00
8,29
79,99
154,00
38,00
Inštalácia Xenonu
114342
475,00
Xenon s 2 impulznými vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* a inštalovanej SIM karty
Xenon s 2 impulznými vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* bez inštalovanej SIM karty**
Xenon s 2 MiniBus vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* a inštalovanej SIM karty
Xenon s 2 MiniBus vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* bez inštalovanej SIM karty**
* - kontrakt pre internet prístup bude riešený mesačnými nákladmi, ktoré závisia od typu kontraktu.
** SIM karta musí byť k dispozícii pred inštaláciou Xenonu.
Príslušenstvo
Typ
Xenon batéria nahrádzajúca ZM,ZZ, MB.
Výmena zariadenia s tým istým telefónnym číslom
Upgrade existujúceho XenonBoxu na nový XenonMBmm
Auto-anténa
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Magnet anténa
FM-1 D/K
FM-2 D/K
Frekvenčný prevodník
Diaľkové počítadlo
Ukazovateľ prietoku
Príslušenstvo
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
Frekvenčný prevodník FM-1D/K
Frekvenčný prevodník FM-2D/K
182021
182084
253,01
392,46
Diaľkové počítadlo CDZ/F (IP 68)
Diaľkové počítadlo TR 100
Diaľkové počítadlo CODEX 520
Stenový adaptér pre diaľkové počítadlá TR100a CODEX250
182041
829372
820522
181786
126,76
77,34
152,64
43,81
Tranzistorové relé KFA6-SR2-EX1 s jedným kanálom
820529
192,00
FM-1D/K
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
FM-2D/K
Diaľkové počítadlo
CDL Data-Logger
Zapisovač nameraných hodnôt CDL
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182035
182033
182031
500,63
594,19
706,13
114717
182053
182054
182062
114392
182066
33,64
36,63
121,36
97,93
105,01
104,10
CDL-DS, 0-10bar
CDL-Hycon , 3/8"
CDL-Hycon , 1/4"
CDL-FS, 0-10m (L=15m)
CDL-IF, 0-20mA
CDL-IF, 4-20mA
CDL-konektor
CDL-Power 230 / 12 V
CDL-TI, 0-50°C
CDL-TI, 0-130°C
CDL-Modem 230 V
CDL-Mod kabel
CDL-Batériový modem
182056
828034
828659
182046
182047
182048
180075
826106
115911
115912
115314
182030
182092
184041
182091
763,31
443,57
377,75
872,27
106,68
112,35
17,15
69,35
99,69
100,03
256,36
90,62
1483,30
1634,03
1783,44
99,62
CDLWin4
181459
181460
114652
367,00
367,00
135,59
Zapisovač
Zapisovač CDL-Data-Logger
Zapisovač CDL-Data-Logger
Zapisovač CDL-Data-Logger
Vysielače impulzov
R 02.2 k CDL
RD 022 k CDL
OD 06 k CDL
OD 07-L k CDL
OP 06 k CDL
OP 07-L k CDL
Senzory a snímače
Tlakový snímač
Hydrantový konektor
Hydrantový konektor
Hladinový snímač
Prúdový interface
Prúdový interface
Konektor
Napájacia jednotka
Teplotný interface
Teplotný interface
Modem
CDL Modem pripojovací kábel
Batériový modem
CDL-GSM-Modem
CDL-GSM-Modem-SMS s SMS alarmom
CDL-predlžovací kábel
Spracovanie údajov v PC
Software - nová licencia
Upgrade z CDLWin3.X na CDLWin4
CDL / PC-Kabel
CDL - 1U
CDL - 2U
CDL - 4U
130°C
50°C/130°C
50°C/130°C
50°C
40°C/130°C
40°C
9/25-pins
Platnosť od 1.8.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
SensusBase
Stacionárne rádiové odčítanie
meračov
- bezdrôtový systém
- centrálne diaľkové odčítanie meračov
- fakturácia bez časových sklzov
Typ
Popis
rádiový pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov
Base-HP3
dvojsnímačový, kompakt verzia s optickým rozhraním
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
04410480
68,95
Obj. číslo
04410512
04410513
04410514
04410516
04410517
04410519
04410150
184087
Cena Eur/1 ks
169,19
1824,57
478,42
151,03
116,63
151,03
105,77
58,08
Obj. číslo
04410515
03215206
03215076
03215205
04270052
Cena Eur/1 ks
151,03
34,53
478,09
45,20
9,10
Base-H
Programové vybavenie a príslušenstvo
Typ
Popis
kľúč na zabudovanie meračov do siete
BaseKey
PC-rádiový modul + software
BasePCradio
BasePCradio
software
software pre diaľkové odčítanie cez GSM, GPRS alebo ethernet
BaseRemote
BaseParaGate
parametrizačný software gateway pre PC
BaseParaMeter
parametrizačný software pre Base-R a Base-Rt
SensusBase Q
parametrizačný program pre Base-HP3
IRDA / RS 232
adaptér pre BaseParaMeter
ostatné príslušenstvo
Typ
BaseRef - rádiový referenčný sensor pre výber "rádiovej trasy"
Kábel s konektorom RS232 pre pripojenie BaseNet
Programovací adaptér M-us MiniMaster
Hlavná batéria pre BaseNet
Zálohová batéria pre BaseNet/BaseGate
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
SensusBase
Stacionárne rádiové odčítanie
meračov
- bezdrôtový systém
- centrálne diaľkové odčítanie meračov
- fakturácia bez časových sklzov
Typ
Popis
rádiové moduly
Base-R
Base-P
rádiový modul pre Residia
rádiový modul pre merač s impulzným výstuppom
Base-R
lokálne odčítanie cez M-Bus, batériové napájanie
lokálne odčítanie cez M-Bus/RS232, batér.napájanie
lokálne odčítanie cez M-Bus, sieťové napájanie
lokálne odčítanie cez M-Bus/RS232, sieťové.napájanie
GSM diaľkový odpočet, sieťové napájanie, 500 meračov
BaseGateIP
BaseGateGSMxl
odpočet cez ethernet, sieť.nap., 2000 meračov, M-Bus vstup
odpočet cez GSM, sieť. nap., 2000 meračov, M-Bus vstup
BaseNet
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Cena Eur/1 ks
68114780
04410511
33,57
71,53
04410501
04410502
04410503
04410504
04410505
04410507
04410518
210,08
374,73
370,21
450,84
Base-P
rádiový koncentrátor údajov
BaseNet
BaseNet232
BaseNetX
BaseNetX232
BaseGateGSM
Sensus Slovensko a.s.
Obj. číslo
696,11
1454,69
1578,48
SensusBase
Príslušenstvo k pomerovým
meračom tepla
Typ
Príslušenstvo k Base-HP3
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
Montážna šablóna HCAI-P001 001
Plomba P3 modrá FKK 0041 (balenie 100ks)
Predný panel FKK 0034 (balenie 1 ks)
Programovací adaptér HCAI-P001 001
Privarovací čap M3x15 FKT 0012 (balenie 100ks)
Teplovodič P3 Standard FKA 0017 (balenie 50 ks)
Matica s rohatkou M3 FNM 0005 (balenie 100 ks)
Matica s driekom M3x6 mm FNM 0003 (balenie 1000 ks)
Matica s driekom M3x3 mm FNM 0002 (balenie 100 ks)
Matica s driekom M3x9,5 mm FNM 0001 (balenie 100 ks)
Trapézová klzná matica 35 mm FKT 0018 (balenie 50 ks)
Trapézová klzná matica 50 mm FKT 0019 (balenie 50 ks)
Trapézová klzná matica 65 mm FKT 0020 (balenie 50 ks)
Teplovodič adaptér FKA 0001 (balenie 50 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 30 FNR 0003 (balenie 100 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 40 FNR 0004 (balenie 100 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 50 FNR 0005 (balenie 100 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 70 FNR 0006 (balenie 100 ks)
Diaľkový teplotný snímač komplet s 1,5 m káblom (1 ks)
Panel pre montáž na stenu P3 HCZI-K010 0P3 (1ks)
Tesniaci kryt pre puzdro snímača FKK 0045 (1ks)
Konvektorový strmeň FKT 0004 (1ks)
Držiak 17 mm FKA 0003(1ks)
Montážny prípravok pre konventor FKT 0017 (1ks)
Montážny panel pre diaľkový snímač FKA 0009 (1ks)
Klzná matica 36 mm FKT 0015 (1ks)
Klzná matica 45 mm FKT 0016 (1ks)
Klzná matica 45 mm pre rúrkový radiátor FKT 0009 (1ks)
Výkyvný čap FKA 0004 (1ks)
Skrutka so štvorcovou hlavou 4,5 mm (1ks)
Skrutka so štvorcovou hlavou 6 mm (1ks)
Skrutka so štvorcovou hlavou 12 mm (1ks)
03215275
03276105
03215276
03215277
03215231
03215263
03215225
03215222
03215223
03215224
03215226
03215227
03215228
03215235
03215278
03215279
03215240
03215241
03215280
03215281
03215283
03215234
03215282
03215284
03215285
03215217
03215216
03215286
03215287
03215288
03215289
03215290
126,60
19,03
0,99
293,18
6,48
37,50
4,23
33,85
27,58
40,18
34,06
37,48
42,02
69,81
4,23
4,23
4,23
8,45
14,01
2,32
1,49
2,79
1,67
33,44
14,39
0,68
1,60
2,73
0,34
1,06
1,21
1,80
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Impulzný a datový systém
prenosu dát z vodomerov
- modul HRI pre domové vodomery
- moduly Residia-P a Residia-M pre bytové vodomery
ResidiaJET, ResidiaJET plus, ResidiaJET-C
Typ
HRI Pulse Unit A1/D1
HRI Pulse Unit A1/D10
HRI Data Unit B1/D1
HRI Data Unit B1/D10
HRI Data Unit B4/D1
HRI Data Unit B4/D10
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
Popis
induktívny senzor pre vodomer s impulzným výstupom 1 liter
induktívny senzor pre vodomer s impulzným výstupom 10 litrov
induktívny senzor pre vodomer s datovým výstupom
induktívny senzor pre vodomer s datovým výstupom
induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Dĺžka kábla 5 m pre modul HRI-A
Dĺžka kábla 5 m pre modul HRI-B
Objednávací text
Modul_HRI-A
Modul_HRI-B
Residia-P, Residia-M
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAB01B
AMRAA05B
AMRAB09B
AMRAB10B
68115849
68115850
68115852
48116439
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
25,16
25,16
25,16
36,08
Cena Eur/1 ks
na požiadavku
na požiadavku
Download

CENNÍK SYSTÉMOVÁ TECHNIKA