BMETERS MBUS
0#&#,0+-++/27.5”9
2#&27.5
M BUS
M-BUS
/#56'4
2#&27.5
0#&#,0+-++/27.5”9
BMETERS MBUS - architektura systemu MBUS
z urządzeniem Padpuls oraz wodomierzami i
ciepłomierzami z nadajnikami impulsów
0#&#,0+-++/27.5”9
2#&27.5
BMETERS MBUS wykorzystuje tradycyjne łącze dwuprzewodowe,
magistralowe. System pozwala na dokonywanie zdalnych odczytów
urządzeń pomiarowych nawet w dużych budynkach, bez konieczności
absorbowania użytkownika. System jest przeznaczony zarówno dla
gospodarki mieszkaniowej, jak i dużych obiektów gospodarczych.
Dzięki możliwości połączenia wielu urządzeń w jeden system oraz ich
nawigacji poprzez jednostkę centralną, MBUS daje praktycznie
nieograniczone
możliwości
kontroli
wszystkich
urządzeń
wchodzących w skład sieci. BMETERS MBUS współpracuje ze
wszystkimi urządzeniami pomiarowymi wyposażonymi w wyjście
impulsowe lub wyjście zgodne z protokołem MBUS według normy
PN-EN1434-3 oraz PN-EN13757. System daje nieograniczone
możliwości rozbudowy sieci poprzez łączenie wielu urządzeń
zbiorczych MBUS lub współpracę z protokołami KNX, LON, MOD-BUS,
PROFI-BUS itp. BMETERS M-BUS może być sterowany oraz
monitorowany systemami typu SCADA.
M-BUS
2#&27.5
0#&#,0+-++/27.5”9
/#56'4
*;&41%#./$75
BMETERS MBUS - architektura systemu MBUS
z urządzeniem Padpuls i wodomierzami z
nadajnikami impulsów oraz z ciepłomierzami
z wbudowanym systemem MBUS
Cechy charakterystyczne:
obsługa dużej liczby urządzeń
rozszerzenie systemu poprzez sieci Internet/Ethernet
niskie koszta instalacji
minimalne zużycie energii
szybkość transmisji
ciągły odczyt danych online
komunikacja w specyfikacji międzynarodowego standardu MBUS
zgodnego z normą PN-EN1434-3 oraz PN-EN13757-3 - system
kompatybilny z urządzeniami pracującymi w protokole MBUS
dostępnymi na rynku
Elementy architektury systemu MBUS:
M-BUS
- Bus LINE
1 Komputer klasy PC
2 Master (jednostka centralna)
3 Elementy pomiarowe (alternatywne):
/#56'4
*;&41%#./$75
A Padpuls (Slave) - wodomierze/ciepłomierze z nadajnikiem impulsów
B Padpuls (wodomierze z nadajnikiem impulsów) + ciepłomierze z
HYDROLINK MBUS LINE - architektura
systemu MBUS z nakładkami MBUS do
wodomierzy
i
ciepłomierzami
z
wbudowanym systemem MBUS
wyjściem MBUS
C Wodomierze/Ciepłomierze z bezpośrednim wyjściem MBUS
BMETERS MASTER MBUS
Mod.MASTER centrala MBUS
H
w
D
Model
H
MR005
MR006
MR004C
DR003
DR004
mm
58
112
94
W
mm
105
166
214
D
mm
94
190
240
kg
0.23
1.3
1.1
H
Waga
Model
Maks. liczba urządzeń
Napięcie robocze
Pobór mocy
Porty komunikacji
MASTER DR04 - centrala (master)
obsługująca 250 padpulsów M2 lub
ciepłomierzy Hydrocal/Hydrosplit
MR005
MR006
MR004C
DR003
DR004
3
20
60
120
250
AC/DC: 11-28 (13-18) AC: 230
AC/DC: 5
M-Bus, RS-232
Prędkość transmisji
Klasa ochronności
M-Bus, RS-232/485
300 ... 9600
IP40
DC: 42
30
12
300 ... 38400
IP52
IP30/IP40 lub IP52
Cechy charakterystyczne:
komunikacja w specyfikacji międzynarodowego
standardu M-BUS - system kompatybilny z urządzeniami
pracującymi w protokole M-BUS dostępnymi na rynku
szybkość transmisji do 38400 Bd
obsługa do 250 PadPuls (lub ciepłomierzy)
repetycja sygnałów bez zniekształceń
ochrona nadprądowa i odgromowa
Rodzina interfejsów BMETERS MASTER MBUS jest
stosowana w podstawowych instalacjach MBUS
poczynając od 3 urządzeń, aż po rozbudowane
instalacje MBUS obejmujące do 250 urządzeń. Dzięki
modułowej konstrukcji dostępne są modele z
interfejsami RS232, RS 485 lub z fizyczną pętlą
prądową. W ten sposób seria Masterów MBUS
zapewnia odpowiednie rozwiązania dla różnych
protokołów sieci przemysłowych. Wysoka szybkość
transmisji 38400 Bd umożliwia zastosowanie systemu
MBus tam, gdzie czas odgrywa znaczącą rolę. Szereg
wskaźników LED pokazuje stan interfejsu M-BUS i
transmisji danych.
Występuje również możliwość wyposażenia mastera w
bramkę ethernetową/internetową dzięki czemu
zebrane pomiary mogą być transmitowane na
dowolną odległość.
BMETERS MASTER MBUS
Mod.PADPULS konwerter impuls/MBUS
W
H
D
PADPULS M2 - konwerter impuls / MBUS dla
dwóch urządzeń z nadajnikami impulsów
Model
H
M1
M2
M4*
H
mm
35
52
75
W
mm
100
80
100
D
mm
67
80
105
kg
0.26
0.23
0.23
Waga
* występuje również wersja z wyświetlaczem LCD (M4L)
Model
H
Maks. liczba wejść imp.
szt.
Prędkość transmisji
Bd
Klasa ochronności
M1
M2
M4*
1
2
4
300 ... 9600
IP54
IP54 / IP65
IP40
* występuje również wersja z wyświetlaczem LCD (M4L)
PADPULS M4 - konwerter impuls / MBUS dla
czterech urządzeń z nadajnikami impulsów (na
zdjęciu wersja z LCD - M4L)
Bmeters PadPlus serii M1, M2 to adaptery
(impuls/M-BUS) z możliwością obsługi kolejno 1 lub 2
urządzeń pomiarowych wyposażonych w wyjście
impulsowe. PadPuls M4 posiada możliwość obsługi do
4-ch urządzeń, dodatkowo może być wyposażony w
wyświetlacz ciekłokrystaliczny (M4L), który daje
możliwość odczytu danych obsługiwanych urządzeń.
Padpulsy M1, M2, M4 mogą być spięte w sieci od 3 do
250 sztuk za pomocą centrali M-BUS. Wejścia zliczające
PadPulsów są w pełni konfigurowalne. Istnieje
możliwość zainstalowania urządzeń na funkcjonującej
już instalacji. PadPuls obsługuje dwie taryfy
energetyczne. Wszystkie odczyty są archiwizowane
zgodnie z wewnętrznym kalendarzem.
Cechy charakterystyczne:
komunikacja w specyfikacji międzynarodowego
standardu M-BUS - system kompatybilny z urządzeniami
pracującymi w protokole M-BUS dostępnymi na rynku
1-, 2- lub 4-kanałowe wejście impulsowe M-BUS
obsługa 2 taryf - sterowanie częstotliwością
kalendarz wewnętrzny oraz możliwość datowania
danych
dwa źródła zasilania (bateryjne oraz sieciowe)
montaż naścienny lub na szynie DIN
wewnętrzna pamięć EEPROM przechowująca odczyty
Wbudowana bateria zapewnia pełne działanie adaptera
impulsowego nawet w przypadku awarii sieci.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest zachowywanie
odczytów pomiarowych w pamięci EEPROM.
BMETERS HYDROLINK MBUS
Mod.RFM-MB moduł magistralowy
-Bus LINE
Temperatura pracy
Zasilanie
Żywotność baterii (z odłączoną siecią MBUS)
Alarmy ochronne
Przewód połączeniowy
Minimalny odczyt (GSD8-RFM/GMDX-RFM)
Adresowanie (pierwotne/wtórne)
Wymiary
-15 +65 °C
Z magistrali MBUS
1rok
Pole magnetyczne/optyka
ściągnięcie modułu/bateria<1mc
2-żyłowy (3 metry bieżące)
1 litr / 10 litrów
Programowalne (przez Master)
67 x 21 mm
Klasa ochronności
IP65
Protokół transmisji
M-BUS PN-EN13757-3
Prędkość transmisji
300, 2400, 9600 bps
Alarm przepływu wstecznego
Alarm przekroczenia Qmax
GSD8-RFM-MB1 - wodomierz jednostrumieniowy
z modułem przewodowym MBUS systemu
zdalnego odczytu Hydrolink RFM-MB1
powyżej 20 litrów
minimum 10 minut
Protokół transmisji przewodowego MBUS jest używany do
systemów zdalnego odczytu do urządzeń pomiarowych
każdego rodzaju na całym świecie (woda, ciepło, gaz,
elektryczność itd.). Sieć MBUS pozwala na polączenie w
jeden system 250 różnych urządzeń, a następnie ich odczyt
poprzez jednostkę centralną - Master. Master pozwala na
łatwy i szybki odczyt poprzez komputer wszystkich danych
dostarczanych przez urządzenie pomiarowe (np. zużycie
wody w przypadku wodomierza, czy zużycie ciepła,
wskazania temperatur i przepływu chwilowego dla
ciepłomierza).
Moduł RFM-MB pozwala na bezpośrednie podłączenie
wodomierza do sieci MBUS - jednostki centralnej (Mastera)
bez potrzeby jakiejkolwiek konwersji sygnału IMPULS-MBUS
przy pomocy urządzenia konwertującego (Slave).
System Hydrolink wraz z zastosowaniem nakładki RFM-MB
prowadzi do oszczędność pieniędzy oraz skraca i upraszcza
problem programowania i instalacji systemu MBUS.
GMDX-RFM-MB2 - wodomierz wielostrumieniowy
z modułem przewodowym MBUS systemu
zdalnego odczytu Hydrolink RFM-MB2
Model modułu
Typ wodomierza
RFM-MB1
GSD8-RFM
RFM-MB2
GMDX-RFM
BMETERS SOFTWARE MBUS
Mod.MBSheet oprogramowanie ewidencyjne
Bmeters
MBsheet
jest
kompleksowym
oprogramowaniem obsługującym system Bmeters
M-BUS zgodnie z norma EN1434. Program pozwala na
ręczną konfigurację listy urządzeń po automatycznym
ich zlokalizowaniu w sieci. Okresowy odczyt danych z
urządzeń może zostać wyeksportowany do bazy
danych, wydrukowany lub udostępniony po
zalogowaniu sie w sieci Internet. Program pozwala na
wyeksportowanie pomiarów do formatu pliku CSV
Microsoft Excel.
Mod.MBConf oprogramowanie konfiguracyjne
Darmowe oprogramowanie konfiguracyjne
Ułatwia konfigurację modułów PadPuls oraz nakładek
M-BUS na ciepłomierze
Ręczny odczyt i zapis adresu M-BUS
Możliwość ręcznego nadania adresu ID
Aktualny odczyt oraz możliwość ręcznego wpisania
wskazania wodomierza
Odczyt wskazań z nakładek M-BUS dla ciepłomierzy
m.in.:
zużyta energia (całkowita i na koniec okresu rozl.)
objętość strumienia wody (całkowita i chwilowa)
data ostatniego odczytu (rozliczenia)
bilans temperaturowy (wejście, wyjście, różnica)
Automatyczne wykrycie podłączonego urządzenia
Mod.DOKOM CS zaawansowane oprogramowanie do ewidencji
DOKOM CS jest nowoczesnym oprogramowaniem zdalnego odczytu dla każdego rodzaju liczników. Program jest
nastawiony w szczególności do analizy i zestawień zużycia mediów. Odczyt danych z magistrali M-BUS poprzez linie
telefoniczną lub komunikacją radiową. Podłączone liczniki są automatycznie wykrywane oraz włączane do sieci M-BUS, co
sprawia, iż instalacja sieci M-BUS jest szybka i prosta. Mozliwość pracy jako centrala główna lub peryferyjna przy użyciu
modemu. Tworzenie różnych grup oraz struktur baz danych odczytów z leczników mediów. Wsparcie dla wielu formatów
typu HTML, WORD, EXCEL ITP.
v2 | 19.05.10
ul. Główna 60
Tel: + 48 71 388 90 83
[email protected]
51-188 PSARY k.WROCŁAWIA
Fax: + 48 71 387 15 37
www.bmeters.pl
Download

Cennik AFG