CENNÍK
DOMOVÉ VODOMERY
OBSAH
120C
Suchobežný jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom
QN 1,5
Strana 2
QN 1,5 - 2,5
Strana 3
QN 1,5 - QN 10
Strana 4
QN 1,5 - QN 10
Strana 5
QN 1,5 - 2,5
Strana 6
QN 1,5 - QN 10
Strana 7
QN 1,5 - QN 2,5
Strana 8
QN 2,5
Strana 9
QN 1,5 - QN 10
Strana 10
QN 1,5 - QN 10
Strana 11
120
Suchobežný jednovtokový vodomer
420
Viacvtokový lopatkový vodomer
405S
Viacvtokový suchobežný vodomer
820
Jednovtokový polosuchobežný vodomer
620
Objemový suchobežný vodomer
620-C
Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom
612
Objemový kapsľový vodomer
M-T AN 90
Viacvtokový suchobežný vodomer do 90°C
M-T AN 130
Viacvtokový suchobežný vodomer s vysielačom impulzov do 130°C
Príslušenstvo k domovým vodomerom
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Strana 12
Suchobežný jednovtokový vodomer
s kompozitným puzdrom
120C
DN 15 a 20
na studenú a teplú vodu do 40°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- suchobežné počítadlo
- metrologická trieda B v horizontálnej polohe, metrologická trieda A vo vertikálnej polohe
- vysoká odolnosť voči drobným nečistotám obsiahnutých vo vode
- redukovaná tlaková strata
- vodomer štandardne pripravený pre možnosť diaľkového odčítania dát (HRI systém),
kompatibilný s HRI-A, HRI-B,Sensus((S))cout-S
- bezhlučná prevádzka
- ochrana voči nepovoleným zásahom
- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3
Typ
na studenú vodu do 40°C
120C 015 L110 G3/4 Q1,5 30 B E
120C 015 L115 G3/4 Q1,5 30 B E
QN
DN
Menovitý
tlak
Metrolog.trieda
Stav.dĺžka
(mm)
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
1,5
1,5
15
15
PN 10
B
110
115
94020856
88142302
16,04
16,04
PN 10
B
110
115
88142350
*
16,04
na požiadavku
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
03150650
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
1,56
na teplú vodu do 90°C
1,5
15
120C 015 L110 G3/4 Q1,5 90 B E
1,5
15
120C 015 L115 G3/4 Q1,5 90 B E
* bez objednávacieho čísla v objednávke uviesť presný typ
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
Spätná klapka pre DN 15
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Suchobežný jednovtokový vodomer
120
DN 15 a 20
na studenú a teplú vodu do 40°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- suchobežné počítadlo
- metrologická trieda B v horizontálnej polohe, metrologická trieda A vo vertikálnej polohe
- vysoká odolnosť voči drobným nečistotám obsiahnutých vo vode
- redukovaná tlaková strata
- vodomer štandardne pripravený pre možnosť diaľkového odčítania dát (HRI systém),
kompatibilný s HRI-A, HRI-B, Sensus((S))cout-S
- bezhlučná prevádzka
- ochrana voči nepovoleným zásahom
- antimagnetická ochrana
Typ
QN
DN
na studenú vodu do 40°C
120 015 L110 G3/4 Q1,5 B E
120 015 L130 G3/4" Q1,5 B E
120 020 L130 G1" Q1,5 B E
120 020 L130 G1 Q2,5 B E
1,5
1,5
1,5
2,5
15
15
20
20
na teplú vodu do 90°C
120 015 L110 G3/4 Q1,5 90 B E
120 015 L130 G3/4" Q1,5 90 B E
120 020 L130 G1" Q1,5 90 B E
120 020 L130 G1 Q2,5 90 B E
1,5
1,5
1,5
2,5
15
15
20
20
s pridanou magnetickou ochranou
na studenú vodu do 40°C
120 015 L110 G3/4 Q1,5 B E MP
120 015 L130 G3/4" Q1,5 B E MP
120 020 L130 G1" Q1,5 B E MP
120 020 L130 G1" Q2,5 B E MP
1,5
1,5
1,5
2,5
15
15
20
20
na teplú vodu do 90°C
120 015 L110 G3/4 Q1,5 90 B E MP
120 015 L130 G3/4" Q1,5 90 B E MP
120 020 L130 G1" Q1,5 90 B E MP
120 020 L130 G1 Q2,5 90 B E MP
1,5
1,5
1,5
2,5
15
15
20
20
Menovitý
tlak
10
10
10
10
Metrolog.trieda
Stav.dĺžka
(mm)
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
B
110
130
130
130
88152300
88152320
88152380
88152556
15,76
17,26
17,80
18,04
B
110
130
130
130
88152310
88152322
88152382
88152566
15,76
17,26
17,80
18,04
B
110
130
130
130
88152316
88152321
88152381
88152558
16,39
na požiaadavku
18,34
18,67
B
110
130
130
130
88152317
88152323
88152383
88152559
16,39
na požiaadavku
18,34
18,67
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
03150627
03150628
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
1,56
1,56
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
Spätná klapka pre DN 15
Spätná klapka pre DN 20
Platnosť od 1.4.2013 zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Viacvtokový mokrobežný vodomer
420
na studenú vodu
pracovný tlak PN 16
- vhodný pre zapojenie do systémov diaľkového odčítania,
vybavený rozhraním pre modul HRI, Sensus((S))cout-S
- pre impulzný modul HRI programovateľná hodnota
impulzu od 1 litra/ impulz
- možnosť popisu vodomeru podľa požiadaviek zákazníka
(výrobné číslo, bar kód, zákaznícke logo)
- účinná ochrana proti ovplyvňovaniu
- robustný, vhodný pre zatopenie
- kompatibilný s puzdrami WVG
Štandardné prevedenia
Typ
QN
DN
Potrubie
Pre montáž do horizontálneho potrubia / závitové pripojenie / PN 16
420 015 L165 G3/4 Q1,5 B E PB
1,5
R 1/2´
420 015 L165 G1 Q1,5 B E PB
1,5
R 3/4´
420 020 L165 G1 Q2,5 B E PB
2,5
R 3/4´
420 020 L190 G1 Q2,5 B E PB
2,5
R 3/4´
horizontálne
420 025 L260 G11/4 Q3,5 B E PB
3,5
R 1´
420 030 L260 G11/4 Q6 B E PB
6
R 1´
420 030 L260 G11/2 Q6 B E PB
6
R 11/4´
420 040 L300 G2 Q10 B E PB
10
R 1 1/2´
Pre montáž do vertikálneho potrubia / závitové pripojenie / stúpajúci prúd vody
420S 020 L105 G1 Q2,5 B E PB
2,5
R 3/4´
420S 030 L150 G11/4 Q6 B E PB
vertikálne
6
R 1´
Metr. trieda
B
B
420S 040 L200 G2 Q10 B E PB
10
R 1 1/2´
Pre montáž do vertikálneho potrubia / závitové pripojenie / klesajúci prúd vody
420F 020 L105 G1 Q2,5 B E PB
vertikálne
2,5
R 3/4´
* - bez objednávacieho čísla, v objednávke uviesť typ
Pridané ceny
B
Stav.dĺžka
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
165
88131301
26,59
190
165
190
260
260
260
300
88131322
S420CE7A
88131521
S420D9HA
S420DY2A
S420ELPA
S420F4NA
29,71
29,71
32,03
53,22
55,20
55,20
99,45
105
8131533
59,57
150
*
83,83
200
88131965
163,28
105
88131584
58,81
(mm)
Typ - popis
Overenie v metrologickej triede C
Objednávací text
Cena Eur/100 ks
"C"
na požiadavku
Nálepka s bar kódom
0,70
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
Spätná klapka pre DN 15 R 1/2 (do výstupného kanála)
Spätná klapka pre DN 20 R3/4 (do výstupného kanála)
Spätná klapka pre DN 25 R1 (do výstupného kanála)
Spätná klapka pre DN 40 R11/2 (do výstupného kanála)
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Objednávací
text
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
3150637
3150638
3150639
3150632
Cena Eur/1 ks
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
1,56
1,86
3,52
11,65
405S
Viacvtokový suchobežný vodomer
na studenú vodu do 40°C
pracovný tlak PN 16
- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou
- odtienená magnetická spojka
- hermeticky uzatvorené počítadlo (sklo-meď),
pre Qn 1,5 a QN 2,5 možnosť plastového počítadla
- metrologická trieda B
- pre montáž do vodorovného potrubia
– možnosť zabudovania vysielača impulzov s hodnotou 100 litrov
– kompatibilný s HRI
Typ
QN
DN
Potrubie
Metr. trieda
Stav.dĺžka (mm)
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
Štandardné prevedenie - počítadlo v kombinácii sklo/meď kompatibilné s HRI (pripravené pre dodatočnú montáž HRI)
1,5
R 1/2´
165
88129352
1,5
R 1/2´
190
88134393
88129591
2,5
R 3/4´
190
B
405S
horizontálne
88129780
3,5
R 1´
260
88129883
6
R 1 1/4´
260
88129985
10
R 1 1/2´
300
34,16
33,81
33,81
61,23
63,94
100,82
Nadštandardné prevedenia
- prevedenie s plastovým počítadlom, príprava pre HRI
1,5
R 1/2´
horizontálne
405S
2,5
R 3/4´
31,80
31,97
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
88129350
88129556
165
190
Objednávací text
Príprava pre dodatočnú montáž vysielača impulzov
Potenciálny impulzný výstup
Cena Eur/1 ks
na požiadavku
na požiadavku
na požiadavku
1,39
2,39
2,39
4,77
68110614
Prevedenie so zabudovaným vysielačom impulzov
Lakované puzdro
Nálepka s bar kódom
Kryt s výrobným číslom podľa požiadavky zákazníka
Viečko s logom zákazníka
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
Spätná klapka pre DN 15
Spätná klapka pre DN 20
Spätná klapka pre DN 25
Spätná klapka pre DN 40
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
03150637
03150638
03150639
03150632
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
1,56
1,86
3,52
11,65
820
Jednovtokový polosuchobežný
vodomer v metrologickej triede C
na studenú vodu do 30°C
pracovný tlak PN 16
- polosuchobežné počítadlo
- metrologická trieda C
- pre montáž do všetkých montážnych polôh
- bezhlučná prevádzka
- pripravený pre nasadenie komunikačného modulu HRI,
Sensus((S))cout-S
Typ
QN
DN
820 015 L110 G3/4 Q1,5CE
820 015 L165 G3/4 Q1,5CE
820 015 L170 G3/4 Q1,5C
820 020 L190 G1 Q2,5CX
1,5
15
1,5
20
1,5
15
2,5
20
* - bez objednávacieho čísla, v objednávke uviesť typ
Montážna
poloha
Metrolog.trieda
Stav.dĺžka
(mm)
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
C
110
165
170
190
88103343
88103341
*
88103346
33,43
33,79
33,57
38,66
všetky
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Objednávací text
Nálepka s bar kódom
Kryty s logom zákazníka
Cena Eur/1 ks
2,90
4,77
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
Spätná klapka pre DN 15 (iba pre stavebnú dĺžku 165 a 170 mm)
Spätná klapka pre DN 20 (do výstupného kanála)
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
03150637
03150638
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
1,56
1,56
620
Objemový suchobežný vodomer
v metrologickej triede C
na studenú vodu do 30°C
pracovný tlak PN 16
- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou
- odolnosť voči nečistotám vo vode
- pre montáž do všetkých montážnych polôh
- bezhlučná prevádzka
- pripravený pre nasadenie komunikačného modulu HRI
Sensus((S))cout-S
Typ
QN
DN
Menovitý
priemer
Metrolog.
trieda
620 015 L110 B E_1,5_C**
620 015 L110 B E_1,5_C VC
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
015 L165 B E_1,5_C**
015 L165 B E_1,5_C VC
015 L170 B E_1,5_C**
015 L170 B E_1,5_C VC
020 L165 B E_2,5_C**
020 L165 B E_2,5_C VC
020 L190 B E_2,5_C**
020 L190 B E_2,5_C VC
025 L260 B E_3,5_C**
025 L260 B E_3,5_C VC
025 L260 B E_6_C**
025 L260 B E_6_C VC
030 L260 B E_6_C **
030 L260 B E_6_C VC
040 L300 B E_10_C**
040 L300 B E_10_C VC
- koaxiálne prevedenie
620 15 MAN M E_1.5_C*
620 15 MAN M E_1.5_VC
VC - počítadlo v kombinácii sklo-meď
** - plastové počítadlo
Stav.dĺžka (mm)
110
165
1,5
15
R 1/2´
170
165
2,5
C
3,5
25
190
R 1"
260
6
10
1,5
32
40
R 1 1/4"
R 1 1/2"
300
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
S620BFG1
S620BAJ1
S620B561
S620B571
S620BAR1
S620BAS1
S620C681
S620CNE1
S620C591
S620CT41
S620D521
S620D531
S620D551
S620D561
S620E511
S620E521
S620F531
S620F541
38,48
41,77
37,87
41,16
37,32
40,08
44,48
47,69
45,58
48,87
156,84
159,61
156,84
159,61
159,26
162,03
224,88
225,37
*
*
* - bez objednávacieho čísla, v objednávke uviesť typ
C
64,69
67,46
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 litrov
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
ERV spätná klapka pre 620 DN 15
ERV spätná klapka pre 620 DN 20
Montážny kľúč pre demontáž mernej kapsle
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
03150628
03150645
78113567
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
na požiadavku
na požiadavku
na požiadavku
Objemový suchobežný vodomer
s kompozitným puzdrom v
metrologickej triede C
620-C
na studenú vodu do 30°C
pracovný tlak PN 16
- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou
- odolnosť voči nečistotám vo vode
- pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia
- bezhlučná prevádzka
- pripravený pre nasadenie komunikačného modulu HRI
Sensus((S))cout-S
Typ
QN
DN
Menovitý
priemer
Metrolog.
trieda
620C 015 L110 B E_1,5_C**
620C 015 L110 B E_1,5_C VC
620C 015 L165 B E_1,5 C **
1,5
15
620C 015 L165 B E_1,5 C VC
620C 015 L170 B E_1,5_C **
620C 015 L170 B E_1,5_C VC
620C 020 L190 B E_1,5_C**
2,5
20
620C 020 L190 B E_1,5_C VC
* - bez objednávacieho čísla, v objednávke uviesť typ
Stav.dĺžka
(mm)
110
R 3/4"
165
C
170
R 1"
190
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
S62CBAI1
S62CBAJ1
S62CBAN1
S62CBAO1
S62CBAQ1
S62CBAR1
*
*
28,64
31,93
29,39
32,68
29,41
32,70
50,11
52,89
VC - počítadlo v kombinácii sklo-meď
** - plastové počítadlo
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Objednávací text
Nálepka s bar kódom
Bonnet s výrobným číslom podľa požiadavky zákazníka
Kryty s logom zákazníka
Cena Eur/1 ks
2,34
2,34
4,64
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 litrov
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
ERV spätná klapka pre 620 DN 20
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
03150638
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
1,86
612
Objemový kapsľový
vodomer
na studenú vodu do 40°C
pracovný tlak PN 16
- suchobežný s magnetickou ochranou
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť vstavania kapsle do puxdra XNP
- metrologická trieda B ( C na požiadanie)
- samostatne overiteľná výmenná kapsľa
- pripravený pre využitie v systémoch diaľkového odpočtu
- nehlučná prevádzka
- počítadlo vybavené stieradielkom
Typ
DN Stav.dĺžka Pripojenie
Qn
Metrol.
trieda
montáž do horizontálneho potrubia
612 020 L190 G1 Q2,5 B E
20
190
G1 R3/4
2,5
B
612 020 L190 G1 Q2,5 B E NR 20
190
G1 R3/4
2,5
B
Popis
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
príprava pre HRI
príprava pre HRI,
so spätnou klapkou
88194559
58,95
88194563
59,52
montáž do vertikálneho potrubia
612S 020 L105 G1 Q2,5 B E
20
612 020 L190 G1 Q2,5 B E NR 20
105
105
merná kapsľa 612 Qn2,5
612 Patrone Q2,5 B E
612 Patrone Q2,5 B E NR
G1 R3/4
G1 R3/4
2,5
B
2,5
B
2,5
B
2,5
B
88194569
so spätnou klapkou
88194570
68115366
so spätnou klapkou
68115367
66,90
67,48
27,22
27,88
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Objednávací text
Kryty s logom zákazníka
Nálepka s bar kódom
Metrologická trieda C
Cena Eur/1 ks
4,64
2,34
0,00
Príslušenstvo
Typ - popis
HRI Pulse Unit A1/D1 - induktívny sensor s výstupom 1 liter na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10 - induktívny sensor s výstupom 10 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D100 - induktívny sensor s výstupom 100 litrov na impulz
HRI Pulse Unit A1/D10000 - induktívny sensor s výstupom 1000 litrov na impulz
HRI Data Unit B1/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D1 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
HRI Data Unit B4/D10 - induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 litrov
MiniPad - induktívna hlavica pre HRI s impulzným výstupom
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pre systém Sensus((S))cout
Spätná klapka pre 612 vodomer/merná kapsľa
Montážny kľúč pre demontáž mernej kapsle
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA01B
AMRAA02B
AMRAA03B
AMRAA04B
AMRAB01B
AMRAB09B
AMRAB10B
182079
AMRAE01B
68105431
78113567
38,77
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
29,81
47,34
na požiadavku
na požiadavku
M-T AN 90 / MS-T AN 90
MF-T AN 90
Viacvtokový suchobežný vodomer
na teplú vodu do 90°C
pracovný tlak PN 16
- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou
- s magnetickou spojkou
- pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia pre
prúdenie vody zdola nahor alebo zhora nadol
- so závitovým alebo prírubovým pripojením
závitové pripojenie
Typ
QN
DN
1,5
1,5
2,5
3,5
6
6
10
1,5
2,5
3,5
6
10
1,5
2,5
3,5
6
10
R 1/2´
R 3/4´
R 3/4´
R 1´
R 1´
R 1 1/4´
R 1 1/2´
R 3/4´
R 3/4´
R 1´
R 1´
R 1 1/2´
R 3/4´
R 3/4´
R 1´
R 1´
R 1 1/2´
1,5
1,5
2,5
3,5
6
6
10
15
20
20
25
25
32
40
Potrubie
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
165
190
190
260
260
260
300
105
105
150
150
200
105
105
150
150
200
88188391
88188390
88188590
88188790
88188890
88188891
88188990
88188394
88188594
88188794
88188894
88188994
88188395
88188595
88188795
88188895
88188995
102,67
106,62
104,66
141,17
142,06
142,06
201,43
142,02
142,02
175,87
180,49
241,96
167,27
165,13
179,60
188,53
256,18
165
190
190
260
260
260
300
88188393
88188392
88188592
88188792
88188892
88188893
88188992
180,95
160,62
160,62
202,92
204,24
240,82
272,64
Metr. trieda Stav.dĺžka (mm)
závitové pripojenie
M-T AN 90
MS-T SAN 90
MF-T FAN 90
horizontálne
B
vertikálne
(zdola nahor)
B
vertikálne
(zhora nadol)
B
prírubové pripojenie
M-T ANF 90
M-T QN ... AN 90
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Nálepka s bar kódom
Hlava s výrobným číslom podľa požiadavky zákazníka
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
horizontálne
B
MT QN ... SAN / FAN
M-T QN .... ANF 90
Objednávací text
Cena Eur/1 ks
2,34
2,34
M-T AN 130
Viacvtokový suchobežný
vodomer
prietokomerná časť merača
tepla
- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou
- s magnetickou spojkou
- pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia pre
prúdenie vody zdola nahor alebo zhora nadol
- nadštandard: hodnota impulzu 1; 2,5 alebo 25 litrov /impulz
- so závitovým alebo prírubovým pripojením
PN
QN
DN
M-T AN K 10
1,5
2,5
3,5
6
10
R 3/4´
R 3/4´
R 1´
R 1´
R 1 1/2´
M-T FAN K 10
1,5
2,5
3,5
6
10
R 3/4´
R 3/4´
R 1´
R 1´
R 1 1/2´
M-T SAN K 10
1,5
2,5
3,5
6
10
R 3/4´
R 3/4´
R 1´
R 1´
R 1 1/2´
16
Typ
QN
DN
PN
M-T ANF K 10
1,5
2,5
3,5
6
10
20
20
25
25
40
M-T ANF K 10
1,5
2,5
3,5
6
10
20
20
25
25
40
Typ
Potrubie
Stav.dĺžka
(mm)
Obj.číslo
Cena Eur/1 ks
závitové pripojenie
Horizontálne
190
190
260
260
300
88188300
88188500
88188700
88188800
88188900
137,65
138,26
165,52
168,23
231,08
Vertikálne
105
105
150
150
200
88188303
88188503
88188703
88188803
88188903
194,14
200,29
225,32
236,52
291,55
Vertikálne
105
105
150
150
200
88188302
88188502
88188702
88188802
88188902
190,76
196,95
218,81
229,91
289,84
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
Horizontálne
190
190
260
260
300
88188304
88188504
88188704
88188804
88188904
189,59
192,11
206,94
208,33
280,53
Horizontálne
190
190
260
260
300
88188351
88188551
88188751
88188851
88188951
215,15
215,19
249,00
245,62
304,42
16
16
Potrubie
prírubové pripojenie
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
16
25
Príslušenstvo k domovým
vodomerom
Obj.číslo
Cena Eur/1 pár
Pripojovacie časti bez osadenia pre vodomery s mosadzným puzdrom
prevlečná matica R 3/4´, nástavec 1/2´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
prevlečná matica R 1´, nástavec R 3/4´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
prevlečná matica R 1 1/4´, nástavec 1´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1´ (pár)
prevlečná matica R 1 1/2´, nástavec 1 1/4´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 5/4´ (pár)
prevlečná matica R 2´, nástavec 1 1/2´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1 1/2´ (pár)
94001586
94001689
94001589
94001587
94003115
2,82
5,41
8,25
12,71
20,10
Pripojovacie časti s osadením pre vodomery s mosadzným puzdrom
prevlečná matica R 3/4´, nástavec 1/2´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
prevlečná matica R 1´, nástavec R 3/4´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
prevlečná matica R 1 1/4´, nástavec 1´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1´ (pár)
prevlečná matica R 1 1/2´, nástavec 1 1/4´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 5/4´ (pár)
prevlečná matica R 2´, nástavec 1 1/2´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1 1/2´ (pár)
94001688
94014182
94002108
94002325
94002326
5,41
6,31
12,51
14,50
24,64
Pripojovacie časti pre vodomery s kompozitným puzdrom
prevlečná matica R 3/4´, nástavec 1/2´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
prevlečná matica R 1´, nástavec R 3/4´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
94020551
94020552
1,62
2,38
Typ
Platnosť od 1.4.2013, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Rozmer
Download

CENNÍK DOMOVÉ VODOMERY