CENNÍK
SYSTÉMOVÁ TECHNIKA
2014
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Systémová technika
Systém odčítania meračov
cez pevnú sieť M-BUS
SENSUS
meradlá s
M-Bus
rozhraním
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184008
182026
107,41
271,86
184090
184091
184106
184105
451,98
374,42
1018,04
497,43
M-Bus Prevodník
PadPuls M2C (IM003GCB), 2-Kanal (1,35 Ah-Batéria, montáž na koľajničku)
M-Bus Prevodník úrovní MR 003 s USB interface (pre 10 meračov)
M-Bus Úrovňový prevodník
CMe2100 GSM/GPRS M-Bus Master
CMe3000 TCP/IP M-Bus Master
M-Bus úrovňový prevodník CMeX13S M-Bus Master 256 Slaves ( pre max. 250 meračov)
M-Bus úrovňový prevodník CMeX11S M-Bus Master64 Slaves ( pre max. 64 meračov)
Micro-Master
CMe 2100
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
CMe X
CMe 3000
Systémová technika
Systém odčítania meračov
cez pevnú sieť M-BUS
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
DOKOM CS Software, licencia pre 3 merače
DOKOM CS Software, licencia pre 20 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 60 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 120 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 250 meračov
DOKOM CS Software, licencia pre 500 meračov
DOKOM CS Software, neobmedzená licencia
181444
236,65
DOKOMC CS Inštalácia a zaškolenie (cca 1 deň)
182089
0
DOKOM CS, Software pre diaľkové odčítanie meračov cez pevnú sieť M-Bus
Platnosť od 1.4.2043, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Systémová technika
Rádiové odčítanie meračov
Mini-Bus Protokol
pre počítadlá
s rozhraním MiniBus
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAG01B
AMRAF01B
AMRAH01B
AMRAI01B
AMRAK01B
AMRAEBUB
AMRAO01B
AMRAP01B
MEI4CBG2XX
MEI4DBG2XX
MEI4CBG3XX
MEI4DBG3XX
105,99
106,06
63,61
72,27
101,08
53,70
80,14
82,60
171,98
171,98
171,98
171,98
68117152
4410574
210,08
634,93
Sensus((S))cout-Display
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií
4410568
183039
Rádiový modem WavePort
WavePort Bluetooth, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním
Docking station pre PSION Workabout /dobíjanie batérie a prenos dat/
PSION CarKit (Držiak do auta s inštal. sadou )
PSION Accu (Náhradná batéria pre PSION Workabout Pro)
SensusREAD software - viď. na nasledujúcej strane
Káblová spojka IP 68
184108
184032
184031
184033
101,08
1981,66
815,93
164,68
558,76
96,53
181784
8,29
Transponder (Komunikačné moduly)
Sensus((S))cout-A4
Seneus((S))cout-A3
Sensus((S))cout-P1
Sensus((S))cout-P2
Sensus((S))cout-P4
Sensus((S))cout-S
Sensus((S))cout-MB1
Sensus((S))cout-MB
Sensus((S))cout-Mei-B3
Sensus((S))cout-Mei-B4
Sensus((S))cout-Mei-B3
Sensus((S))cout-Mei-B4
Rádiotransponder IP68 s HRI modul A4- detekcia chýb
Rádiotransponder IP68 s HRI modul A3- detekcia spätného toku
Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom
Rádiotransponder IP68 pre 2 merače s impulzným výstupom
Rádiotransponder IP68 pre 4 merače s impulzným výstupom
Rádiotransponder pre domové vodomery Sentinel
Rádiotransponderpre 2 merače s rozhraním MiniBus s 1 výstupným káblom
Rádiotransponder pre 2 merače s rozhraním MiniBus s 2 výstupnými káblami
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou chýb pre DN40-125
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou spätného toku pre DN40-125
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou chýb pre DN150-300
Rádiotransponder IP68 s HRI-Mei s detekciou spätného toku pre DN150-300
Sensus((S))cout-Ax
Sensus((S))cout-Px Sensus((S))cout-MB
Koncentrátory
Sensus((S))cout-Rep
Sensus((S))cout-Web
Zosilňovač
Gateway pre odčítanie siete Sensus((S))cout prostredníctvom GPRS
Príslušenstvo
PSION Workabout Pro
Scout-Rep
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Sensus((S))cout-Web
Scout-Display
SensusREAD
odčítací program pre mobilné odpočty
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
databáza pre 50 meračov
databáza pre 250 meračov
SensusREAD software
databáza pre 1000 meračov
databáza pre 2500 meračov
databáza pre neobmedzený počet meračov
Modul pre priame odčítanie meračov cez PC, LapTop, Notebook,..., prostredníctvom odčítacieho
hardware pripojeného cez RS 232, USB alebo Bluetooth (1)
181452
181453
181454
181455
181456
375,55
375,55
375,55
375,55
375,55
181448
375,55
SensusREAD aktualizácia z DOKOM Mobile (verzia pre 250 meračov)
181457
450,00
184502
184503
184504
184505
184506
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
94021571
94021356
94017378
94021388
183065
1886,26
114,19
168,29
18,03
2204,48
815,93
296,57
273,10
SensusREAD software (1)
SensusREAD vrátane Modulu pre priame odčítanie cez LapTop, Notebook,.. software (1)
databáza pre 50 meračov
databáza pre 250 meračov
SensusREAD software + Modul
databáza pre 1000 meračov
pre priame odčítanie ...
databáza pre 2500 meračov
databáza pre neobmedzený počet meračov
(1) - licencia pre jeden PC
Mobilné odčítacie prístroje (2)
PSION Workabout - farebný displej bez batérie
Batéria 3300 mAh
Batéria 4400 mAh (nutné objednávať aj zadný kryt )
Zadný kryt pre batériu 4400 mAh
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií a rozhraní
Rádiový modem WavePort
WavePort Bluetooth, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním
MDK-TTL WA, mobilná induktívna hlavica pre Psion WA (3)
ODK-RS232 WA, mobilná induktívna hlavica pre Psion WA (3)
184108
184084
184086
(2) - mobilný odčítací prístroj Psion je dodávaný s inštalovaným Psion software
(3) - hlavice sú dodávané v prevedení pre priame pripojenie k Psion WA
Modemy a hlavice pre priame pripojenie k PC, LapTop, Notebook,..,
MDK -USB PC, mobilná induktívna hlavica s USB pripojením (4)
ODK-USB PC, mobilná optická hlavica s USB pripojením (4)
184081
184023
Rádiový modem WavePort
WavePort Bluetooth, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním
Sensus((S))cout radio modem USB
Sensus((S))cout radio modem PCMCIA
Sensus((S))cout radio modem RS 232
184108
183057
183054
183063
(4) - pre kombináciu s PC s USB rozhraním, odpočet bez použitia Psion Workabout
PSION WA
USB alebo RS 232 modem
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Sensus((S))cout radio
modem Blue Tooth
277,46
167,72
815,93
480,00
929,57
305,97
Systémová technika
Diaľkové odčítanie meračov
induktívne / optické
pre počítadlá
s rozhraním MiniBus
MiniReader
MDK
ODK
DokomREAD
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182079
184081
184084
184023
184086
184087
29,81
277,46
296,57
230,00
282,51
57,13
Induktívne datové rozhranie
MiniPad, induktívne datové rozhranie
MDK -USB PC, mobilná induktívna hlavica s USB pripojením (*)
MDK-TTL WA, mobilná induktívna hlavica pre PSION WA (**)
ODK-USB PC, mobilná optická hlavica s USB pripojením (*)
ODK-RS232 WA, mobilná induktívna hlavica pre PSION WA (**)
IRDA PC, mobilná optická hlavica pre RS232 rozhranie (***)
(*) - pre použitie k PC s USB pripojením
(**) - pre použitie pre priame pripojenie k PSION WA
(***) - pre programovanie rádiomodulov SensusBase
MiniPad
Pripojovací konektor MDK / ODK
Odčítacie prístroje
MiniReader, odčítací terminál
PSION Workabout farebný displej vrátane batérií a interface pre pripojenie na data hlavice*
Docking station pre PSION Workabout C G2/dobíjanie batérie a prenos dat/
PSION CarKit (Držiak do auta s inštal. sadou )
PSION Accu (Náhradná batéria pre PSION Workabout
SensusREAD software - pozri stranu SensusREAD
182080
183065
184032
184031
184033
867,30
2204,48
164,68
558,76
96,53
* - vrátane 3 pripojovacích káblov pre pripojenie datových hlavíc
MiniReader
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
PSION Workabout
Stojan pre PSION Workabout
Systémová technika
Sensus RF rádio
Komponenty pre mobilné
odpočty vodomerov iPERL
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
4410531
595,10
183039
184032
184031
184033
1981,66
164,68
558,76
96,53
4410534
4410532
155,60
12,00
Komponenty pre mobilné odčítanie
SIRT - Sensus RF rádiomodem, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním vrátane sieťového adaptéra a
USB kábla
PSION Workabout - farebný displej vrátane batérií
Docking station pre PSION Workabout /dobíjanie batérie a prenos dat/
PSION CarKit (Držiak do auta s inštal. sadou )
PSION Accu (Náhradná batéria pre PSION Workabout Pro)
SensusREAD software - pozri stranu SensusREAD
SIRT
PSION
Príslušenstvo k SIRT-u
Externá anténa pre SIRT
Sieťový zdroj 240 V pre SIRT
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Xenon
Diaľkové odčítanie meračov
cez Internet
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
184044
184045
184046
184047
788,45
788,45
720,00
720,00
184020
215,00
184064
184068
184066
181784
184050
184051
184049
350,00
350,00
105,00
8,29
79,99
154,00
38,00
114342
475,00
Xenon - odčítanie cez internet
Xenon s 2 impulznými vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* a inštalovanej SIM karty
Xenon s 2 impulznými vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* bez inštalovanej SIM karty**
Xenon s 2 MiniBus vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* a inštalovanej SIM karty
Xenon s 2 MiniBus vstupmi a 2 alarm vstupmi, vrátane kontraktu* bez inštalovanej SIM karty**
* - kontrakt pre internet prístup bude riešený mesačnými nákladmi, ktoré závisia od typu kontraktu.
** SIM karta musí byť k dispozícii pred inštaláciou Xenonu.
Príslušenstvo
Xenon batéria nahrádzajúca ZM,ZZ, MB.
Výmena zariadenia s tým istým telefónnym číslom
Upgrade existujúceho XenonBoxu na nový XenonMBmm
Upgrade existujúceho XenonBoxu na nový XenonZZmm
Zámena batérie XenonZZmm za XenonMBmm
Káblová priechodka IP 68
Magnet anténa (5dB/3m) - iba pre Xenon s externou anténou
Auto-anténa (1dB/3m) - iba pre Xenon s externou batériou
Predĺženie antény - 5m s FME pripojením
Inštalácia Xenonu
Inštalácia Xenonu
Auto-anténa
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Magnet anténa
FM-1 D/K
FM-2 D/K
Frekvenčný prevodník
Diaľkové počítadlo
Ukazovateľ prietoku
Príslušenstvo
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182021
182084
253,01
392,46
182041
829372
820522
181786
130,13
77,34
152,64
43,81
820529
192,00
Frekvenčný prevodník
Frekvenčný prevodník FM-1D/K
Frekvenčný prevodník FM-2D/K
Diaľkové počítadlá
Diaľkové počítadlo CDZ/F (IP 68)
Diaľkové počítadlo TR 100
Diaľkové počítadlo CODEX 520
Stenový adaptér pre diaľkové počítadlá TR100a CODEX250
Tranzistorové reôé
Tranzistorové relé KFA6-SR2-EX1 s jedným kanálom
FM-1D/K
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
FM-2D/K
Diaľkové počítadlo
CDL Data-Logger
Zapisovač nameraných hodnôt CDL
Typ
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
182035
182033
182031
500,63
594,19
706,13
114717
182053
182054
182062
114392
182066
33,64
36,63
121,36
97,93
105,01
104,10
CDL-DS, 0-10bar
CDL-Hycon , 3/8"
CDL-Hycon , 1/4"
CDL-FS, 0-10m (L=15m)
CDL-IF, 0-20mA
CDL-IF, 4-20mA
CDL-konektor
CDL-Power 230 / 12 V
CDL-TI, 0-50°C
CDL-TI, 0-130°C
CDL-Modem 230 V
CDL-Mod kabel
CDL-Batériový modem
182056
828034
828659
182046
182047
182048
180075
826106
115911
115912
115314
182030
182092
184041
182091
787,14
443,57
377,75
872,27
106,68
112,35
17,15
69,35
99,69
100,03
256,36
90,62
1483,30
1661,03
1783,44
99,62
CDLWin4
181459
181460
114652
377,00
377,00
138,80
Zapisovač
Zapisovač CDL-Data-Logger
Zapisovač CDL-Data-Logger
Zapisovač CDL-Data-Logger
CDL - 1U
CDL - 2U
CDL - 4U
Vysielače impulzov
R 02.2 k CDL
RD 022 k CDL
OD 06 k CDL
OD 07-L k CDL
OP 06 k CDL
OP 07-L k CDL
130°C
50°C/130°C
50°C/130°C
50°C
40°C/130°C
40°C
Senzory a snímače
Tlakový snímač
Hydrantový konektor
Hydrantový konektor
Hladinový snímač
Prúdový interface
Prúdový interface
Konektor
Napájacia jednotka
Teplotný interface
Teplotný interface
Modem
CDL Modem pripojovací kábel
Batériový modem
CDL-GSM-Modem
CDL-GSM-Modem-SMS s SMS alarmom
CDL-predlžovací kábel
Spracovanie údajov v PC
Software - nová licencia
Upgrade z CDLWin3.X na CDLWin4
CDL / PC-Kabel
9/25-pins
Platnosť od 1.8.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
SensusBase
Stacionárne rádiové odčítanie
meračov
- bezdrôtový systém
- centrálne diaľkové odčítanie meračov
- fakturácia bez časových sklzov
Typ
Popis
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
04410480
68,95
04410512
04410513
04410514
04410516
04410517
04410519
04410150
184087
169,19
1824,57
478,42
151,03
116,63
151,03
105,77
58,08
04410515
03215206
03215076
03215205
04270052
151,03
34,53
478,09
45,20
9,10
Rádiový pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov
Base-HP3
dvojsnímačový, kompakt verzia s optickým rozhraním
Base-H
Programové vybavenie a príslušenstvo
BaseKey
BasePCradio
BasePCradio
BaseRemote
BaseParaGate
BaseParaMeter
SensusBase Q
IRDA / RS 232
kľúč na zabudovanie meračov do siete
PC-rádiový modul + software
software
software pre diaľkové odčítanie cez GSM, GPRS alebo ethernet
parametrizačný software gateway pre PC
parametrizačný software pre Base-R a Base-Rt
parametrizačný program pre Base-HP3
adaptér pre BaseParaMeter
Ostatné príslušenstvo
BaseRef - rádiový referenčný sensor pre výber "rádiovej trasy"
Kábel s konektorom RS232 pre pripojenie BaseNet
Programovací adaptér M-us MiniMaster
Hlavná batéria pre BaseNet
Zálohová batéria pre BaseNet/BaseGate
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
SensusBase
Stacionárne rádiové odčítanie
meračov
- bezdrôtový systém
- centrálne diaľkové odčítanie meračov
- fakturácia bez časových sklzov
Typ
Popis
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
68114780
04410511
33,57
71,53
04410501
04410502
04410503
04410504
04410505
04410507
04410518
210,08
374,73
370,21
450,84
Rádiové moduly
Base-R
Base-P
rádiový modul pre Residia
rádiový modul pre merač s impulzným výstuppom
Base-R
Base-P
Rádiový koncentrátor údajov
BaseNet
BaseNet232
BaseNetX
BaseNetX232
BaseGateGSM
lokálne odčítanie cez M-Bus, batériové napájanie
lokálne odčítanie cez M-Bus/RS232, batér.napájanie
lokálne odčítanie cez M-Bus, sieťové napájanie
lokálne odčítanie cez M-Bus/RS232, sieťové.napájanie
GSM diaľkový odpočet, sieťové napájanie, 500 meračov
BaseGateIP
BaseGateGSMxl
odpočet cez ethernet, sieť.nap., 2000 meračov, M-Bus vstup
odpočet cez GSM, sieť. nap., 2000 meračov, M-Bus vstup
BaseNet
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
696,11
1454,69
1578,48
SensusBase
Príslušenstvo k pomerovým
meračom tepla
Typ
Príslušenstvo k Base-HP3
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
03215275
03276105
03215276
03215277
03215231
03215263
03215225
03215222
03215223
03215224
03215226
03215227
03215228
03215235
03215278
03215279
03215240
03215241
03215280
03215281
03215283
03215234
03215282
03215284
03215285
03215217
03215216
03215286
03215287
03215288
03215289
03215290
126,60
19,03
0,99
293,18
6,48
37,50
4,23
33,85
27,58
40,18
34,06
37,48
42,02
69,81
4,23
4,23
4,23
8,45
14,01
2,32
1,49
2,79
1,67
33,44
14,39
0,68
1,60
2,73
0,34
1,06
1,21
1,80
Inštalačné komponenty
Montážna šablóna HCAI-P001 001
Plomba P3 modrá FKK 0041 (balenie 100ks)
Predný panel FKK 0034 (balenie 1 ks)
Programovací adaptér HCAI-P001 001
Privarovací čap M3x15 FKT 0012 (balenie 100ks)
Teplovodič P3 Standard FKA 0017 (balenie 50 ks)
Matica s rohatkou M3 FNM 0005 (balenie 100 ks)
Matica s driekom M3x6 mm FNM 0003 (balenie 1000 ks)
Matica s driekom M3x3 mm FNM 0002 (balenie 100 ks)
Matica s driekom M3x9,5 mm FNM 0001 (balenie 100 ks)
Trapézová klzná matica 35 mm FKT 0018 (balenie 50 ks)
Trapézová klzná matica 50 mm FKT 0019 (balenie 50 ks)
Trapézová klzná matica 65 mm FKT 0020 (balenie 50 ks)
Teplovodič adaptér FKA 0001 (balenie 50 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 30 FNR 0003 (balenie 100 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 40 FNR 0004 (balenie 100 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 50 FNR 0005 (balenie 100 ks)
Skrutka s krížovou hlavou M4 x 70 FNR 0006 (balenie 100 ks)
Diaľkový teplotný snímač komplet s 1,5 m káblom (1 ks)
Panel pre montáž na stenu P3 HCZI-K010 0P3 (1ks)
Tesniaci kryt pre puzdro snímača FKK 0045 (1ks)
Konvektorový strmeň FKT 0004 (1ks)
Držiak 17 mm FKA 0003(1ks)
Montážny prípravok pre konventor FKT 0017 (1ks)
Montážny panel pre diaľkový snímač FKA 0009 (1ks)
Klzná matica 36 mm FKT 0015 (1ks)
Klzná matica 45 mm FKT 0016 (1ks)
Klzná matica 45 mm pre rúrkový radiátor FKT 0009 (1ks)
Výkyvný čap FKA 0004 (1ks)
Skrutka so štvorcovou hlavou 4,5 mm (1ks)
Skrutka so štvorcovou hlavou 6 mm (1ks)
Skrutka so štvorcovou hlavou 12 mm (1ks)
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Impulzný a datový systém
prenosu dát z vodomerov
- modul HRI pre domové vodomery
- moduly Residia-P a Residia-M pre bytové vodomery
ResidiaJET, ResidiaJET plus, ResidiaJET-C
Typ
Popis
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
AMRAA11B
AMRAA12B
AMRAB01B
38,77
38,77
38,77
38,77
40,00
40,00
25,16
25,16
25,16
36,08
Štandardné prevedenia
HRI Pulse Unit A1/D1
HRI Pulse Unit A1/D10
HRI Data Unit B1/D1
HRI Data Unit B1/D10
HRI Data Unit B4/D1
HRI Data Unit B4/D10
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
HRI
induktívny senzor pre vodomer s impulzným výstupom 1 liter
induktívny senzor pre vodomer s impulzným výstupom 10 litrov
induktívny senzor pre vodomer s datovým výstupom
induktívny senzor pre vodomer s datovým výstupom
induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 1 liter
induktívny sensor s datovým výstupom M-Bus/MiniBus a výstupom 10 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
AMRAB15B
AMRAB16B
AMRAS01B
AMRAS02B
AMRAS03B
AMRAR01B
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Dĺžka kábla 5 m pre modul HRI-A
Dĺžka kábla 5 m pre modul HRI-B
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Modul_HRI-A
Modul_HRI-B
na požiadavku
na požiadavku
Download

CN-ST-2015