CENNÍK
BYTOVÉ VODOMERY
OBSAH
Residia JET
Strana
2
Residia JET-C
Strana
3
Príslušenstvo k bytovým vodomerom
Strana
4
Systém bytových vodomerov ResidiaMUK
Strana
5
Príslušenstvo k ResidiaMUK
Strana
6
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Jednovtokový bytový vodomer
s modulárnym počítadlom
Residia JET
na studenú a teplú vodu do 30°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- na studenú a teplú vodu
- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3
- pre montáž do všetkých inštalačných polôh
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačného
modulu pre systémy odpočtu údajov
- možnosť vybavenia komunikačnýcm modulom priamo od výrobcu
Typ
QN
DN
Teplota
Metrolog. trieda
Stavebná dĺžka / pripojenie
Objedn. Číslo
Cena Eur/1 ks
30°C
EABH
80 / R 1/2" / G 3/4"
110 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 3/4" / G1"
130 / R 3/4" / G1"
94018444
94017348
88125305
88125306
94018733
14,41
14,02
16,77
17,20
16,07
90°C
EABH
80 / R 1/2" / G 3/4"
110 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 3/4" / G1"
130 / R 3/4" / G1"
94018446
94017349
88125315
88125316
94018734
14,41
14,02
16,77
17,20
16,07
Štandardné prevedenia:
Jednovtokový vodomer s modulárnym počítadlom
Residia JET
Residia JET
1,5
15
2,5
20
20
1,5
15
2,5
20
20
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Kryt počítadla ochranný, plastový
Doplnkové moduly
Typ
Base-R
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
Popis
Rádiový modul
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
Objedn.číslo
68114780
68115849
68115850
Cena Eur/1 ks
43,88
19,53
19,53
68115852
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
48116439
19,53
37,20
Residia-P, Residia-M
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Cena Eur/1 ks
na požiadavku
Objednávací text
94018563
Residia JET-C
Jednovtokový bytový vodomer
s kompozitným puzdrom
a modulárnym počítadlom
na studenú a teplú vodu do 30°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- puzdro z vysokokvalitného materiálu - kompozitu
- na studenú a teplú vodu
- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie
komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov
Typ
QN
DN
Teplota
Metrolog. trieda
Stavebná dĺžka / pripojenie
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
110 mm / R 1/2"
88175320
88175321
11,87
11,87
88125322
88125332
55,75
55,75
Jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom
Residia JET-C
1,5
15
30°C
90°C
EABH
Jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom a rádiovým modulom Base-R
Residia JET-C s base-r
1,5
15
30°C
90°C
EABH
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Typ - popis
Kryt počítadla ochranný, plastový
Doplnkové moduly
Typ
Base-R
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
Popis
Rádiový modul
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Cena Eur/1 ks
na požiadavku
Objednávací text
94010848
Residia-P, Residia-M
Sensus Slovensko a.s.
110 mm / R 1/2"
Objedn.číslo
68114780
68115849
68115850
68115852
48116439
Cena Eur/1 ks
43,88
19,53
19,53
19,53
37,20
Príslušenstvo k bytovým vodomerom
Príslušenstvo
Rozmer
Obj. číslo
Cena Eur/1 pár
Pripojovacie časti bez osadenia
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
prevlečná matica R 3/4, nástavec R 1/2, tesnenie
prevlečná matica G 1 B, nástavec R 3/4, tesnenie
94001586
94001689
2,82
5,41
Pripojovacie časti s osadením
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
prevlečná matica R 3/4, nástavec R 1/2, tesnenie
prevlečná matica G 1 B, nástavec R 3/4, tesnenie
94001688
94014182
5,41
6,31
Spätný ventil 1/2´
RV/FK 15
94001611
1,60
94020551
94020552
1,77
2,88
Typ
Pripojovacie časti pre vodomery s kompozitným puzdrom
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
prevlečná matica R 3/4´, nástavec 1/2´, tesnenie
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
prevlečná matica R 1´, nástavec R 3/4´, tesnenie
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Systém bytových vodomerov
ResidiaMUK
na studenú a teplú vodu do 30°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- na studenú a teplú vodu
- aplikácie prostredníctvom adaptéra:
bytový vodomer
batériový vodomer
ventilový vodomer
- metrologická trieda A pre montáž do vertikálnej polohy
a pre montáž do horizontálnej polohy s pootočením o 900
- možnosť impulzného výstupu
- možnosť M-Bus výstupu
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie
komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov
Typ
QN
Teplota
Metrolog.trieda
Pripojenie
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
8812 53 41
32,86
8812 53 51
32,86
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
68110136
68110137
68110138
68110140
15,82
13,28
13,28
13,28
Merná kapsľa s modulárnym počítadlom
ResidiaMUK podomietkový komplet s plombovacím krúžkom a zabudovacou sadou
30°C
G 2 1/4" koaxial
Residia MUK
1,5
EABH
90°C
Montážna sada pre podomietkovú montáž - puzdro, záslepka
Staveb.dĺžka /
Typ
Pripojenie
110 / G 1/2" vonkajší
110 / G 3/4" vonkajší
110 / G 3/4" vnútorný
110 / 22 mm *
MUK UPG 1
MUK UPG 2
MUK UPG 3
MUK UPG 4
110 / G 1/2" vnútorný
13,28
68110141
* - prípojka pre privarenie
ResidiaMUK - merná kapsľa s plombovacím krúžkom pre podomietkovú montáž , bez zabudovacej sady (pre výmenu pri následnom
overení)
MUK UPG 5
Residia MUK -výmenná merná
kapsľa
30°C
90°C
1,5
EABH
G 2 1/4" koaxial
ResidiaMUK pre jednovtokový vodomer s AP plombovacím krúžkom
30°C
Residia MUK
1,5
EABH
G 2 1/4" koaxial
90°C
Montážna sada pre jednovtokový vodomer - puzdro, plombovací krúžok, hlava
80 / G 3/4"
MUK APG 1
110 / G 3/4"
MUK APG 2
MUK APG 3
130 / G 1"
ResidiaMUK pre ventilový alebo batériový vodomer
ResidiaMUK vrátane puzdra pre montáž na ventil alebo na batériu
30°C
Residia MUK
1,5
EABH
90°C
Príslušenstvo pre ventilový vodomer
Typ
Opis
B 160.35 1/2"
Ventil s pripojením 1/2"
B 160.35 3/4"
Ventil s pripojením 3/4"
B 160.35 1"
Ventil s pripojením 1"
B 180.75 1/2"
Pripojovacia sada 1/2"
B 180.75 3/4"
Pripojovacia sada 3/4"
B 180.75 1"
Pripojovacia sada 1"
Rozeta pre vstavanie 15 mm pod omietku
Z 1222
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
G 2 1/4" koaxial
8812 53 81
8812 53 91
27,88
27,88
8812 53 48
8812 53 58
27,99
27,99
68110402
68110406
68110410
18,39
18,39
22,67
8812 53 49
8812 53 59
43,18
43,18
Objedn. číslo
6810 30 57
6810 30 58
6810 30 59
6810 30 72
6810 30 73
6810 30 74
78103254
Cena Eur/1 ks
58,72
60,21
63,37
12,55
13,01
14,21
14,21
Systém bytových vodomerov
Residia-MUK
na studenú a teplú vodu do 40°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- na studenú a teplú vodu
- aplikácie prostredníctvom adaptéra:
bytový vodomer
batériový vodomer
ventilový vodomer
- metrologická trieda A pre montáž do vertikálnej polohy
a pre montáž do horizontálnej polohy s pootočením o 900
- možnosť impulzného výstupu
- možnosť M-Bus výstupu
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie
komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov
Príslušenstvo pre batériový vodomer
Typ
Opis
Batériový T-kus
Vyrovnávací kus*
* v prípade, že sa použije iba jeden vodomer
B110
Z1220
Ventil s UP-pripojením
Objedn.číslo
Cena Eur/1 ks
6810 24 16
6810 30 54
22,24
12,68
Pripojenie na batériu
Doplnkové moduly
Typ
Base-R
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
Popis
Rádiový modul
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
Residia-P, Residia-M
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
Objedn.číslo
Cena Eur/1 ks
68114780
68115849
68115850
68115852
48116439
43,88
19,53
19,53
19,53
37,20
Príslušenstvo MUK
Systém bytových vodomerov
na studenú a teplú vodu do 40°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
Typ
Objedn. číslo
MUK Usmerňovač toku
univerzálny pre montáž a demontáž mernej kapsle, plombovacieho
krúžku, ochranného uzáveru alebo adaptéra
korekcia pre UP puzdro, konštrukčná výška 30 mm
MUK Predlžovací prvok
MUK Ochranný uzáver
MUK Rozeta set
MUK Montážny kľúč
pre podomietkovú montáž, konštrukčná dĺžka 40 mm
pri montáži puzdra bez mernej kapsle
68110957
68110956
68110774
16,00
38,23
17,25
6,17
pochrómované, plombovací krúžok s vonkajším priemerom 150
mm
68110920
6,81
68111319
6,81
68113397
6,81
68113401
6,81
MUK Set pre montáž na batériu pochrómované, dištančný krúžok s vonkajším priemerom 150 mm
MUK Rozeta set
pochrómované, plombovací krúžok s vonkajším priemerom 125
mm
MUK Set pre montáž na batériu pochrómované, dištancný krúžok s vonkajším priemerom 125 mm
Platnosť od 1.4.2012, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensusesaap.com
78110311
Cena Eur/1 ks
Download

CENNÍK BYTOVÉ VODOMERY