CENNÍK
BYTOVÉ VODOMERY
2014
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Slovakia
tel. 032/775 2295 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Jednovtokový bytový vodomer
s modulárnym počítadlom
Residia JET
na studenú a teplú vodu do 30°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- na studenú a teplú vodu
- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3
- pre montáž do všetkých inštalačných polôh
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačného
modulu pre systémy odpočtu údajov
- možnosť vybavenia komunikačnýcm modulom priamo od výrobcu
Typ
QN
DN
Teplota
Metrolog. trieda
Stavebná dĺžka / pripojenie
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
80 / R 1/2" / G 3/4"
110 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 3/4" / G1"
130 / R 3/4" / G1"
80 / R 1/2" / G 3/4"
110 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 1/2" / G 3/4"
130 / R 3/4" / G1"
130 / R 3/4" / G1"
RJETBKWA
RJETB50A
88125305
88125306
RJETC33A
RJETBKXA
RJETB49A
88125315
88125316
RJETC37A
12,71
12,14
16,77
17,20
16,07
12,71
12,14
16,77
17,20
16,07
Štandardné prevedenia:
Jednovtokový vodomer s modulárnym počítadlom
Residia JET
1,5
15
30°C
EABH
Residia JET
2,5
1,5
20
20
15
90°C
EABH
2,5
20
20
Typ - popis
Objednávací text
Cena Eur/1 ks
94018563
na požiadavku
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Kryt počítadla ochranný, plastový
Typ
Popis
Objedn.číslo
Cena Eur/1 ks
Doplnkové moduly
Base-R
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Rádiový modul
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
68114780
AMRAS01B
AMRAS02B
33,57
25,16
25,16
AMRAS03B
Residia-M
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
AMRAR01B
25,16
36,08
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Residia JET-C
Jednovtokový bytový vodomer
s kompozitným puzdrom
a modulárnym počítadlom
na studenú a teplú vodu do 30°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- puzdro z vysokokvalitného materiálu - kompozitu
- na studenú a teplú vodu
- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie
komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov
Typ
QN
DN
Teplota
Metrolog. trieda
Stavebná dĺžka / pripojenie
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
110 mm / R 1/2"
RJTCB01A
RJTCB02A
10,12
10,12
*
*
43,69
43,69
Štandardné prevedenia:
Jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom
Residia JET-C
1,5
15
30°C
90°C
EABH
Jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom a rádiovým modulom Base-R
30°C
90°C
* bez objednávacieho čísla, v objednávke uviesť presný typ
Residia JET-C s base-r
1,5
15
EABH
Typ - popis
110 mm / R 1/2"
Objednávací text
Cena Eur/1 ks
Pridaná cena pre nadštandardné prevedenia
Kryt počítadla ochranný, plastový
na požiadavku
94010848
Typ
Popis
Objedn.číslo
Cena Eur/1 ks
68114780
AMRAS01B
AMRAS02B
AMRAS03B
AMRAR01B
33,57
25,16
25,16
25,16
36,08
Doplnkové moduly
Base-R
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
Rádiový modul
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Príslušenstvo k bytovým vodomerom
Príslušenstvo
Typ
Rozmer
Obj. číslo
Cena Eur/1 pár
prevlečná matica R 3/4, nástavec R 1/2, tesnenie
prevlečná matica G 1 B, nástavec R 3/4, tesnenie
94001586
94001689
2,58
4,24
prevlečná matica R 3/4, nástavec R 1/2, tesnenie
prevlečná matica G 1 B, nástavec R 3/4, tesnenie
94001688
94014182
2,94
4,93
RV/FK 15
94001611
1,60
94020551
94020552
1,48
2,39
Pripojovacie časti bez osadenia
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
Pripojovacie časti s osadením
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
Spätný ventil
Spätný ventil 1/2´
Pripojovacie časti pre vodomery s kompozitným puzdrom
Pripojovacie časti pre vodomery 1/2´(pár)
Pripojovacie časti pre vodomery 3/4´ (pár)
prevlečná matica R 3/4´, nástavec 1/2´, tesnenie
prevlečná matica R 1´, nástavec R 3/4´, tesnenie
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Systém bytových vodomerov
ResidiaMUK
na studenú a teplú vodu do 30°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- na studenú a teplú vodu
- aplikácie prostredníctvom adaptéra: bytový, batériový alebo ventilový vodomer
- metrologická trieda A pre montáž do vertikálnej polohy
a pre montáž do horizontálnej polohy s pootočením o 900
- možnosť impulzného výstupu
- možnosť M-Bus výstupu
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie
komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov
Typ
QN
Teplota
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
8812 53 41
32,86
8812 53 51
32,86
Staveb.dĺžka /
Pripojenie
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
110 / G 1/2" vonkajší
110 / G 3/4" vonkajší
110 / G 3/4" vnútorný
110 / 22 mm **
68110136
68110137
68110138
68110140
18,37
17,99
18,64
18,40
Metrolog.trieda
Pripojenie
Merná kapsľa s modulárnym počítadlom
ResidiaMUK podomietkový komplet s plombovacím krúžkom a zabudovacou sadou
Residia MUK
30°C
1,5
90°C
EABH
G 2 1/4" koaxial
Typ
Montážna sada pre podomietkovú montáž - puzdro, záslepka
MUK UPG 1
MUK UPG 2
MUK UPG 3
MUK UPG 4
68110141
110 / G 1/2" vnútorný
18,46
** - prípojka pre privarenie
ResidiaMUK - merná kapsľa s plombovacím krúžkom pre podomietkovú montáž , bez zabudovacej sady (pre výmenu pri následnom
overení)
MUK UPG 5
Residia MUK -výmenná merná
kapsľa
30°C
90°C
1,5
EABH
G 2 1/4" koaxial
RMUKZ01A
RMUKZ02A
27,88
27,88
G 2 1/4" koaxial
RMUKZ03A
RMUKZ04A
27,99
27,99
68110402
68110406
68110410
19,26
21,26
19,30
RMUKZ05A
RMUKZ06A
43,18
43,18
Objedn. číslo
6810 30 57
6810 30 58
6810 30 59
6810 30 72
6810 30 73
6810 30 74
78103254
Cena Eur/1 ks
58,72
60,21
63,37
12,55
15,20
16,17
14,21
ResidiaMUK pre jednovtokový vodomer s AP plombovacím krúžkom
Residia MUK
30°C
90°C
1,5
EABH
Montážna sada pre jednovtokový vodomer - puzdro, plombovací krúžok, hlava
80 / G 3/4"
110 / G 3/4"
130 / G 1"
MUK APG 1
MUK APG 2
MUK APG 3
ResidiaMUK pre ventilový alebo batériový vodomer
- vrátane puzdra pre montáž na ventil alebo na batériu
Residia MUK
30°C
90°C
1,5
Príslušenstvo pre ventilový vodomer
Typ
Ventil s pripojením 1/2"
Ventil s pripojením 3/4"
Ventil s pripojením 1"
Predlžovacia sada 1/2"
Predlžovacia sada 3/4"
Predlžovacia sada 1"
Rozeta pre vstavanie 15 mm pod omietku
Opis
B 160.35 1/2"
B 160.35 3/4"
B 160.35 1"
B 180.75 1/2"
B 180.75 3/4"
B 180.75 1"
Z 1222
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
EABH
G 2 1/4" koaxial
Systém bytových vodomerov
Residia-MUK
na studenú a teplú vodu do 40°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
- jednovtokový, suchobežný
- na studenú a teplú vodu
- aplikácie prostredníctvom adaptéra:
bytový vodomer
batériový vodomer
ventilový vodomer
- metrologická trieda A pre montáž do vertikálnej polohy
a pre montáž do horizontálnej polohy s pootočením o 900
- možnosť impulzného výstupu
- možnosť M-Bus výstupu
- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie
komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov
Typ
Opis
Objedn.číslo
Cena Eur/1 ks
B110
Z1220
6810 24 16
6810 30 54
19,48
9,88
Príslušenstvo pre batériový vodomer
Batériový T-kus
Vyrovnávací kus*
* v prípade, že sa použije iba jeden vodomer
Ventil s UP-pripojením
Pripojenie na batériu
Popis
Objedn.číslo
Cena Eur/1 ks
Rádiový modul
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 1 liter
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 10 litrov
induktívny senzor pre bytové vodomery Residia, hodnota impulzu 100 litrov
induktívny senzor s M-Bus datovým výstupom pre bytové vodomery Residia
68114780
AMRAS01B
AMRAS02B
AMRAS03B
AMRAR01B
33,57
25,16
25,16
25,16
36,08
Typ
Doplnkové moduly
Base-R
Residia-P/D1
Residia-P/D10
Residia-P/D100
Residia-M
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Príslušenstvo MUK
Systém bytových vodomerov
na studenú a teplú vodu do 40°C, resp. 90°C
pracovný tlak PN 10
Typ
Objedn. číslo
Cena Eur/1 ks
Príslušenstvo MUK
MUK Usmerňovač toku
univerzálny pre montáž a demontáž mernej kapsle,
plombovacieho krúžku, ochranného uzáveru alebo adaptéra
korekcia pre UP puzdro, konštrukčná výška 30 mm
MUK Predlžovací prvok
MUK Ochranný uzáver
MUK Rozeta set
MUK Montážny kľúč
pre podomietkovú montáž, konštrukčná dĺžka 40 mm
pri montáži puzdra bez mernej kapsle
68110957
68110956
68110774
19,59
38,23
17,25
6,17
pochrómované, plombovací krúžok s vonkajším priemerom 150
mm
68110920
7,39
68111319
6,81
68113397
7,14
68113401
6,81
MUK Set pre montáž na batériu pochrómované, dištančný krúžok s vonkajším priemerom 150 mm
MUK Rozeta set
pochrómované, plombovací krúžok s vonkajším priemerom 125
mm
MUK Set pre montáž na batériu pochrómované, dištancný krúžok s vonkajším priemerom 125 mm
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
78110311
Download

CENNÍK BYTOVÉ VODOMERY