dolný kubín
K8
SVIETIDLÁ OBJÍMKY
Revidované 04/2013
verzia 3.3
NÁSTENNÉ A ZAPUSTENÉ ROZVÁDZAČE
Produktový
katalóg
K9
Rozvádzače
Séria LUX
Nástenné a zapustené rozvádzače sú určené pre
inštaláciu ističov a iných elektrických prístrojov (napr.
radových svorníc) určených pre inštaláciu na nosnú
lištu DIN TS 35.
Vo výrobkovej skupine ponúkame série – ORAVA
PLUS a LUX, ktoré uspokoja paletu vašich potrieb pre
vybavenie občianskych stavieb a budov pre sektor služieb. Ponúkame riešenia pre veľký rozsah potrebných
inštalačných modulov: od 5 po 57, takže určite si vyberiete to, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám.
° nájde uplatnenie hlavne tam, kde je celistvosť interiéru dôležitým faktorom pri výbere rozvádzača;
° vyznačuje sa menšou výškou presahu nad úrovňou
steny (konštantne 35 mm pri všetkých modeloch),
takže rozvádzač pôsobí menej rušivo;
° rozvádzače obsahujú dva prepojovacie mostíky,
ktoré umožňujú jednoduché prepojenie nulových
a zemniacich prívodov;
° celá škála modelov v krytí: IP 40;
° mechanická odolnosť: IK 07;
° teplota okolia: – 20 ÷ +70 °C.
° montáž na nehorľavý podklad triedy A;
° v prípade kladenia na horľavé podklady je potrebné použiť tepelnoizolačnú podložku.
V prípade, že potrebujete zabezpečiť ochranu pred
neautorizovaným zásahom do rozvádzačov, istotne
oceníte prítomnosť plombovacieho oka na krytovej
časti rozvádzača.
Séria ORAVA PLUS
° rozvádzače obsahujú dva prepojovacie mostíky,
ktoré umožňujú jednoduché prepojenie nulových
a zemniacich prívodov;
° celá škála modelov v krytí: IP 55;
° mechanická odolnosť: IK 07;
° teplota okolia: – 25 ÷ + 85 °C;
° montáž na nehorľavý podklad triedy A;
° materiál: ABS;
° v prípade kladenia na horľavé podklady je potrebné použiť tepelnoizolačnú podložku;
° možnosť plombovania;
Počet modulov
Statické zaťaženie [kg]
kryt
5
0
0,6
9
8, 9
0
1,1
17
12, 13
0
1,6
25
18, 19
0
2,3
35
2x12, 2x13
0
2x1,6
42
2x18, 2x19
0
2x2,3
57
3x12
0
3x1,6
64
3x18
0
3x2,3
89
Legenda symbolov použitých v katalógu
Celkový maximálny prúd rozvádzača 60 A
Celkový maximálny prúd rozvádzača 100 A
Maximálny prúd istiaceho prvku 16 A
Maximálny prúd istiaceho prvku 32 A
Farba dvierok priehľadná
Farba dvierok biela
K9
Stratový výkon [W]
dvierka
2
N ástenné rozvádzače
Lux 661.05
6 x Ø15
6 x Ø23
6 x Ø30
5
47
IP 40
Lux
661/0/.05
112
Lux
661.05
156
Typ
IP40
93
Krytie Inštalačné
Počet
Farba
otvory
modulov dvierok
LUX
72
90
116
Lux
663/0/.08
140
140
195
8
90
8 x Ø15
8 x Ø23
8 x Ø30
90
IP 40
47
Lux
663.08
195
47
Lux 663.08
140 140
144,5
144,5
195 195
Lux 665.12
142
142
12
47
47
212
212
12 x Ø22
IP 40 12 x Ø28
4 x Ø36
98
98
Lux
665.12
260
260
230
230
Lux
665/0/.12
303
303
Lux 667.18
18
335
335
Lux
667/0/.18
192
192
zadná
stena:
12 x Ø22
12 x Ø28
47
47
260
260
IP 40
98
98
Lux
667.18
20 x Ø22
20 x Ø28
4 x Ø36
340
340
410
410
3
K9
N ástenné rozvádzače
Typ
Lux 669.24
230
230
24
47
47
18 x Ø22
10 x Ø36
406
406
Lux
669.24
IP 40
IP40
98
98
Krytie Inštalačné
Počet
Farba
otvory
modulov dvierok
LUX
Lux
669/0/.24
288
288
230
230
303
303
36
Lux
670.36
550
550
18 x Ø22
10 x Ø36
47
47
IP 40
230
230
98
98
Lux 670.36
288
288
230
230
303
303
192
192
36
47
47
zadná
stena:
24 x Ø22
24 x Ø28
522
522
Lux
654.36
20 x Ø22
20 x Ø28
4 x Ø36
IP 40
98
98
Lux 654.36
Lux
654/0/.36
340
340
335
335
410
410
98
98
Lux 671.54
54
Lux
671/0/.54
335335
410410
K9
192
192
zadná
stena:
36 x Ø22
36 x Ø28
47
47
IP 40
784
784
Lux
671.54
20 x Ø22
20 x Ø28
4 x Ø36
4
340340
zapustené rozvádzače
IP 40
2 x Ø25
105
Lux
643/1.05
70
Lux 643/1.05
156
Typ
IP40
47
Krytie Inštalačné
Počet
Farba
otvory
modulov dvierok
LUX
5
Lux
643/0/1.05
90
116
8
Lux
645/0/1.08
195
4 x Ø29
47
IP 40
70
Lux
645/1.08
105
Lux 645/1.08
144,5
195
12
Lux
621/0/1.12
212
4 x Ø29
47
IP 40
70
Lux
621/1.12
105
Lux 621/1.12
230
303
260
18
47
IP 40 12 x Ø29
71
Lux
649/1.18
106
Lux 649/1.18
335
Lux
649/0/1.18
410
5
K9
zapustené rozvádzače
Lux 655/1.24
24
47
IP 40 16 x Ø29
406
Lux
655/1.24
103
Typ
IP40
68
Krytie Inštalačné
Počet
Farba
otvory
modulov dvierok
LUX
Lux
655/0/1.24
230
303
62
550
Lux
657/1.36
36
47
IP 40 24 x Ø29
98
Lux 657/1.36
Lux
657/0/1.36
230
303
36
47
IP 40 24 x Ø29
522
Lux
653/1.36
Lux
653/0/1.36
335
410
K9
106
71
Lux 653/1.36
6
N ástenné rozvádzače
Počet
modulov
Typ
IP55
ORAVA Plus 612.05
5
ORAVA Plus
612.05
90
112
6 x Ø15;
Ø23; Ø30
47
IP 55
156
95
Krytie Inštalačné
otvory
orava P LU S
72
118
8 x Ø15;
Ø23; Ø30
9
ORAVA Plus
616.09
47
47
197
197
IP 55
140
140
95
95
ORAVA Plus 616.09
160
160
140
140
197
197
13
ORAVA Plus
620.13
214 214
214
8 x Ø22;
Ø28
IP 55
4 x Ø22;
Ø28; Ø36
303
303
142 142
142
63
63 63
118
118 118
ORAVA Plus 620.13
260
260
260
303
6363
63
150
150 150
ORAVA Plus 624.19
ORAVA Plus
624.19
410
410
410
7
192
192
192
19
262
262 262
16 x Ø22;
Ø28
IP 55
4 x Ø22;
Ø28; Ø36
340
340
340
K9
N ástenné rozvádzače
Počet
modulov
8 x Ø22;
IP 55 10 x Ø22;
Ø36
26
Typ
IP55
ORAVA Plus 628.26
230
230
230
408
408
408
ORAVA Plus
628.26
288
288
288
6363
63
149
149
149
Krytie Inštalačné
otvory
orava P LU S
524
ORAVA Plus
632.38
340
340
524
38
524
454
16 x Ø22;
Ø28
IP 55
4 x Ø22;
Ø28; Ø36
454
454
304
62
62
62
150
150
ORAVA Plus 632.38
150
304
304
340
410
716
716
ORAVA Plus
634.57
340
340
340
786
57
786
16 x Ø22;
Ø28
IP 55
4 x Ø22;
Ø28; Ø36
410
410
410
K9
8
716
150
150
62
62
62
ORAVA Plus 634.57
150
410
410
Náhradné diely
Objednávací
kód
Pre typy
Typ
620.13
624.19
628.26
632.38
634.57
U 090
Zámok ORAVA Plus U 090
Skrutka plastová ORAVA 061904-00
620.13
624.19
628.26
632.38
634.57
061904-00
066102-00
661.05, 643/1.05
LUX 5 D
066302-00
663.08, 645/1.08
LUX 8 D
066502-00
665.12, 621/1.12
669.24, 655/1.24
670.36, 657/1.36
671.54
066702-00
667.18, 649/1.18
654.36, 653/1.36
LUX 18 D
066102-01
661/0/.05
643/0/1.05
LUX 5 B
066302-01
663/0/.08
645/0/1.08
LUX 8 B
621/0/1.12, 665/0/.12
066502-01 655/0/1.24, 669/0/.24
657/0/1.36
Dvierka LUX xx D
LUX 12 D
Dvierka LUX xx B
LUX 12 B
649/0/1.18, 667/0/.18
066702-01 653/0/1.36, 654/0/.36 LUX 18 B
671/0/.54
1901-02-01
612.05
ORAVA
Plus 5
1911-03-01
616.09
ORAVA
Plus 9
1904-02-01
620.13
ORAVA
Plus 13
1906-02-01
628.26
ORAVA
Plus 26
1905-03-01
624.19
632.38
634.57
ORAVA
Plus 19
Dvierka ORAVA Plus xx
9
K9
Nástenné domové rozvádzače ACQUA IP 65 ° montáž na nehorľavý podklad triedy A;
Rozvádzače dodávame s nasledovnými charakteristikami:
° stupeň krytia: IP 65;
° mechanická odolnosť: IK 08;
° odolnosť v skúške žeravým drôtom 650 °C;
° stupeň samozhášania: HB (UL 94);
° aplikovaná norma: EN 60439-1-3;
Počet
modulov
Typ
Acqua 3904 – T
105
105
Krytie
° v prípade kladenia na horľavé podklady je potrebné použiť tepelnoizolačnú podložku;
° séria ACQUA pozostáva z piatich škatúľ s priehľadnými dvierkami: 4, 8, 12, 26 a 42 modulové;
° škatule sa dodávajú s nulovým a PE mostíkom, bez
kovovej zámky;
° vhodné pre interiérové aj exteriérové použitie
v teplotnom rozmedzí od – 25 ˚C po + 85 ˚C.
4
Acqua
3904 – T
217
217
IP 65
141
141
Obsahuje mostík PE + N.
105
105
Acqua 3908 – T
Acqua
3908 – T
217
217
8
235
235
Obsahuje mostík PE + N.
12
Acqua
3912 – T
217
217
IP 65
105
105
Acqua 3912 – T
307
307
Obsahuje mostík PE + N.
150
150
Acqua 3926 – T
26
Acqua
3926 – T
409
409
IP 65
307
307
Obsahuje mostík PE + N.
K9
10
Počet
modulov
Typ
Acqua 3942 - T
150
Krytie
42
Acqua
3942 – T
563
IP 65
326
Obsahuje mostík PE + N.
Pre typy
3904 – T
3908 – T
3912 – T
3926 – T
3942 – T
Typ
Kovový zámok 3900
3900
Mostík PE
3904 – T
3908 – T
3912 – T
3926 – T
3942 – T
RG 12
Nulový mostík N
3904 – T
3908 – T
3912 – T
3926 – T
3942 – T
SPTA – 12
Príchytka na stenu 3910
3904 – T
3908 – T
3912 – T
3926 – T
3942 – T
3910
11
K9
Poznámky
K9
12
SVIETIDLÁ
OBJÍMKY
K8
Svietidlá a objímky
Spoločnosť SEZ DK a. s. prináša na trh sortiment porcelánových objímiek a armatúr. Výrobky sú certifikované podľa normy STN EN 60238, určené pre menovité napätie 250 V a menovitý prúd 4 A. Objímky sú opatrené kovovým závitom E27.
PORCELÁNOVÁ OBJÍMKA S KONZOLOU 4279-002 E27E
Objímka je celoporcelánová, opatrená uzemnením a konzolou, ktorá ju umožňuje voľne primontovať na vhodný podklad.
PORCELÁNOVÁ OBJÍMKA 4227 E27E
Objímka 4227 je celoporcelánová, určená pre svietidlá triedy II, opatrená svorcom M 10 × 1.
SOKLOVÁ OBJÍMKA 4287 E27
Objímka je celoporcelánová, určená na priamu montáž na
vhodný podklad.
PORCELÁNOVÁ OBJÍMKA – PLASTOVÝ VRCH
4278-001 E27E
Závitová časť objímky je porcelánová a spolu s plastovým
krytom so svorcom M 10 × 1 tvorí kompaktný celok, užívateľsky
obzvlášť komfortný. Objímka je určená pre svietidlá triedy II.
PORCELÁNOVÁ OBJÍMKA VSTAVITEĽNÁ 4227-01 E27,
4279-000 E27
Objímka je celoporcelánová a určená pre aplikácie v osvetľovacích telesách.
PORCELÁNOVÁ ARMATÚRA ROVNÁ A ŠIKMÁ
Porcelánová armatúra so závitom E27 tvorí spolu so sklenenou guľou (nakupuje sa samostatne) kompletné stropné,
alebo nástenné svietidlo rovné resp. šikmé.
Porcelánová armatúra so závitom pre sklenenú guľu je
opatrená dvoma otvormi určenými pre pripevnenie na stenu
alebo strop.
NÁSTENNÉ SVIETIDLO SEZAR
SEZAR zodpovedá norme EN 60598-1, dodáva sa v prevedení IP 44 a s čírym krytom alebo krytom s farbou červenou.
Konštrukcia svietidla umožňuje bezproblémové použitie klasickej aj úspornej žiarovky.
NÁSTENNÉ SVIETIDLO VERA
Ideálne na osvetlenie výťahových šácht, schodíšť, spojovacích chodieb a toaliet. Výhodou je malý záber priestoru
(výška svietidla len 45 mm). Krytie: IP 54. Zodpovedá norme
EN 60598-1.
PRENOSNÁ LAMPA
Prenosné lampy typ 61040 (s dĺžkou kábla 10 m) a typ
61010 (s dĺžkou kábla 5 m) sú vybavené závitom E27, kovovou ochrannou mriežkou, ktorá chráni žiarovku. Telo lampy
je vyrobené z nárazu, olejo a kyselinovzdorného materiálu.
Prívodný kábel je chránený gumou a je ukončený dvojpólovou vidlicou.
Legenda symbolov použitých v katalógu
Materiál – termoplast
Určené pre svietidlá triedy II.
Materiál – porcelán
Menovitý výkon vo Wattoch
13
K8
Prúd Napätie Závit
[A]
[V]
4
250
Prierez
vodiča
(mm2)
Typ
Porcelánová objímka 4227 E27 E
E 27 0,5 ÷ 2,5 4227 E27 E
ø42
62
Porcelánová objímka − plastový vrch 4278-001 E27 E
4
250
E 27 0,5 ÷ 2,5
4278-001
E27 E
ø42
60
Porcelánová objímka s L – konzolou 4279-002 E27 E
250
E 27 0,5 ÷ 2,5
4279-002
E27 E
ø42
4
53
50
Porcelánová objímka s S – konzolou 4279-003 E27 E
250
E 27 0,5 ÷ 2,5
4279-003
E27 E
ø42
4
55
K8
14
50
Prúd Napätie Závit
[A]
[V]
4
250
Prierez
vodiča
(mm2)
Typ
Soklová objímka 4287 E27
E 27 0,5 ÷ 2,5 4287 E27
ø48
ø48
45 45
Porcelánová objímka vstaviteľná 4227-01 E27
4
250
E 27 0,5 ÷ 2,5
4227-01
E27
ø46
43
Porcelánová objímka 4279-000 E27
4
250
E 27 0,5 ÷ 2,5
4279-000
E27
ø46
48
Porcelánová armatúra rovná 4228 E27
4
250
E 27 0,5 ÷ 2,5 4228 E27
15
68
42
ø102
54
K8
Prúd Napätie Závit
[A]
[V]
4
250
Farba
krytu
E 27 0,5 ÷ 2,5
Typ
Porcelánová armatúra šikmá 4229 E27 E
4229
E27 E
60
36
ø98
70
Nástenné svietidlo SEZAR 3027-y
E 27
číry
4
250
E 27 červený
3027-0
s krytom
226
250
EN 60598-1
y – 0 = číry
y – 6 = červený
226
4
60W
3027-6
62 62
105 105
114 114
Prierez
vodiča
Typ
250
E 27
2x0,75
61040
250
E 27
2x0,75
61010
Farba
krytu
Typ
60W
Typ \ [mm]
61040
61010
250
G 23
Biela
11 W
VERA
1x11 W
185
K8
Dĺžka prívodného kábla
10 m
5m
Nástenné svietidlo VERA 1x11 W
330
Napätie Závit
[V]
Lampa prenosná 610x0
330
Napätie Závit
[V]
16
185
45
45
Download

Nástenné rozvádzače