K1
Bezskrutkové priemyselné
zásuvky a vidlice 32 A, 16 A
dolný kubín
Leader Plus
www.sez.sk
Leader Plus
– Bezskru
N, PE a minimalizuje možnosť chybného
zapojenia vodičov.
Bezskrutková séria priemyselných zásu­
viek a vidlíc je uvádzaná na trh pod ob­
chodným názvom Leader Plus a séria
obsahuje úplné portfólio 7 typov vidlíc
a zásuviek v prevedení 32 A a 16 A (ISB,
IVB, IZB, IPB, IRRB, IERB, IEB).
zá­suvky a vidlice. Montáž je veľmi jedno­
duchá, nakoľko kontakty vidlíc, prívodiek
a zásuviek sú v otvorenej polohe a užíva­
teľ iba vloží odizolované vodiče (zlanené,
resp. pevné) do jednotlivých otvorov s uko­
senými lôžkami a následne už len zatlačí
tiahla smerom nadol, čím dosiahne pevné
U celej série je použitá bezskrutková pru­ a spoľahlivé spojenie vodičov s kontaktný­
žinová svorka, ktorá umožňuje spoľahlivo mi časťami zásuvky, resp. vidlice.
pripojiť pevné aj zlanené vodiče vo všet­
kých požadovaných prierezoch v súlade
Farebné označenie jednotlivých tiahiel
s nor­mami pre 32 A a 16 A priemyselné jednoznačne identifikuje vodiče L1, L2, L3,
Spojenie kontaktnej dutinky, resp. kontakt­
ného kolíka s držiakom pružinovej svor­ky je
realizované špeciálnym nitovaním.
Použitím bezskrutkovej pru­ži­novej svorky
sa dosiahlo pevné a rýchle spojenie a nie je
potrebná priebežná kontrola spo­jenia pri
používaní.
Spojovacia zásuvka ISB – Leader Plus
J
J
16 A
B
B
K
K
IP 44
32 A
A
øD
A
Typ (mm)
Prúd Napätie
øD
A
B
øD
J
K
Objednávacie číslo
ISB 1653
16
400
145
89
64
35
54
10009876.00
ISB 3253
32
400
177 104
73
41
62
10010414.00
Vidlica IVB – Leader Plus
K
B
B
K
IP 44
16 A
32 A
A
øD
A
Typ (mm)
Prúd Napätie
øD
A
B
øD
K
IVB 1653
16
400
132
73
64
38
Objednávacie číslo
10009877.00
IVB 3253
32
400
160
87
73
45
10010421.00
Nástenná zásuvka IZB – Leader Plus
ød1
E1
A
F
IP 44
16 A
32 A
B
Typ (mm)
Prúd Napätie
C
A
B
C
ød1 E1
E2
E2
F
Objednávacie číslo
IZB 1653
16
400
158 104
78
4
30
53
58
10009878.00
IZB 3253
32
400
181 122
89
5
40
62
63
10010422.00
rutkové zásuvky a vidlice
Nástenná prívodka IPB – Leader Plus
ød1
E1
A
F
IP 44
16 A
32 A
E2
C
B
Typ (mm) Prúd Napätie A
B
C ød1 E1 E2
F
Objednávacie číslo
IPB 1653
16
400
146 81 78
4
30 53 58
10009881.00
IPB 3253
32
400
169 94 89
5
40 62 63
10010423.00
Vstaviteľná prívodka rovná IRRB – Leader Plus
IP 44
ØD
ØD
B
B
1
1
EE E
F
F
16 A
Ød
CC C
Typ (mm) Prúd Napätie A
B
1
1
AA A
Ød
JJ J
32 A
C øD1 ød1 E
F
J
Objednávacie číslo
IRRB 1653
16
400
63 75 75
57 4,2 60 60 51
10009880.00
IRRB 3253
32
400
80 79 75
64 4,2 60 60 61
10010424.00
Vstaviteľná zásuvka rovná IERB – Leader Plus
IP 44
ØD1
B
F
D
E
F
16 A
J
E
C
Typ (mm)
Prúd Napätie A
B
C øD1 ød1 D
1
A
Ød
32 A
E
F
J Objednávacie číslo
IERB 1653
16
400
78 75 75
57 4,2 91 60 60 66
10009882.00
IERB 3253
32
400
97 75 75
64 4,2 103 60 60 78
10010425.00
Vstaviteľná zásuvka šikmá IEB – Leader Plus
E
E
E
32 A
M
F
M
F
16 A
B
F
IP 54
12,5°
L
J
Typ (mm)
K
Ød1
A
N
Prúd Napätie A
B
C ød1 J
E
J
C
F
N
K
L
M N Objednávacie číslo
IEB 1653
16
400
85 85 75 5,2 42 60 60 43 7 72 64
10009879.00
IEB 3253
32
400
106 95 80 5,2 52 60 70 55 8 84 70
10010461.00
•Rýchlejšia a pohodlnejšia montáž, •Kryty vidlíc a zásuviek sa dodávajú •Nová koncepcia káblovej priechodky
priemerný čas montáže sa skrátil
o 39 %. Kratšia celková dĺžka
vidlíc a zásuviek.
v neuzamknutej prepravnej polohe
pre rýchlejšiu montáž.
•Jednoznačná farebná identifikácia
L1, L2, L3, N, PE.
Kontakty v otvorenej polohe.
•Lamelová spona zostáva pomocou
2 výstupkov bezpečne aretovaná v tele
krytu aj počas manipulácie s káblom.
01
:2 0 0
0
www.cenelec.org
IS O 9
www.gost.ru
a ergonomický tvar matice zlepšuje manipuláciu pri montáži kábla a jeho
utesňovaní.
8
www.sgs.com
Výrobca:
SEZ DK a. s.,
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, SR
Tel.: +421 43 5809 226
+421 43 5809 258
Fax: +421 43 5809 503
[email protected]
www.sez.sk
dolný kubín
Zastúpenie pre
Českú republiku:
SEZ – CZ s. r. o.,
Ul. Jihlavská 1007/2
591 01 Žďár nad Sázavou, ČR
Tel.:+420 566 629 299
+420 566 630 077
Fax:+420 566 621 427
[email protected]
www.sez-cz.cz
Download

K1 - SEZ