Žľaby budúcnosti
Hydro BG - myslíme na zajtrajšok!
FILCOTEN®
Oceľ
Betón
Betónové odvodňovacie a oceľové žľaby
Platí pre rok 2011 - 2012
Váš úspech je náš cieľ!
Stavili sme na betón – generáciami odskúšaný materiál
Spoločnosť Hydro BG s.r.o. sa radí k najväčším výrobcom
odvodňovacích žľabov na Slovensku. Kladieme vysoký dôraz na
kvalitu, flexibilitu a prvotriedny servis. Máme dlhoročné skúsenosti a ponúkame nielen štandardné riešenia, ale aj riešenia
podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Náš koncern BG
sa stal vyhľadávaným partnerom pre veľké aj menšie stavebné a obchodné firmy v celej Európe. V súčasnosti môžete naše
výrobky kúpiť v 22 európskych krajinách.
Naši inžinieri a technici investujú množstvo času a knowhow do vývoja a inovácie. Na základe dlhoročného vývoja vznikla v roku 2010 svetová novinka FILCOTEN. Je to revolučný
materiál s veľkou perspektívou do budúcnosti. Betónové žľaby
FILCOTEN sú až o 70 % ľahšie ako žľaby vyrobené z klasického
betónu a sú rovnako pevné, stabilné a ekologické.
Viac o žľaboch FILCOTEN na strane 4
KONATEĽ
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ing. Peter Wirth
Mobil: 0905/402 328
Fax: 034/7785 011
Martina Sokoláková
Tel.: 034/ 7979 626
Fax: 034/ 7785 011
Patrik Troják
Tel.: 034/ 7979 622
Fax: 034/ 7785 011
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA
2
Ing. Jozef Bočkay
Igor Kotora
Peter Sýkora
Branislav Kutej
Oblasť: BRATISLAVA
Mobil: 0905 200 985
Fax: 034/ 7785 011
Oblasť: JUH
Mobil: 0905/487 212
Fax: 034/ 7785 011
Oblasť: VÝCHOD
Mobil: 0905/896 408
Fax: 034/ 7785 011
Oblasť: SEVER
Mobil: 0918/421 848
Fax: 034/ 7785 011
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakt
FILCOTEN
Odvodňovacie systémy
Hydraulika / Príklady uloženia / Triedy zaťaženia
Prípustná
plocha
Prípustná
plocha
Prípustná
plocha
Prípustná
plocha
NW 100/20-0
NW 150/20-0
NW 200/10-0
NW 300/0
NW 400/0
(Q max = 9,0 l/s)
(Q max = 20,2 l/s)
(Q max = 26,8 l/s)
(Q max = 53,3 l/s)
(Q max = 110,0 l/s)
600 m2
1340 m2
1780 m2
3550 m2
7330 m2
450 m2
1010 m2
1340 m2
2660 m2
5500 m2
360 m2
800 m2
1070 m2
2130 m2
4400 m2
300 m2
670 m2
890 m2
1770 m2
3660 m2
2
2
2
2
250 m
570 m
760 m
1520 m
3140 m2
220 m2
500 m2
670 m2
1330 m2
2750 m2
POZNÁMKA: Tieto priemerne výpočty sa zakladajú na predpokladanej dĺžke žľabu 20 m a voľného výtoku.
Presný, miestym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
150
200
250
300
350
400
NW 500/0
(Q max = 190,9 l/s)
12720 m2
9540 m2
7630 m2
6360 m2
5450 m2
4770 m2
BGU-Z SV
(l/s ha)
BGU / BGF
Prípustná
plocha
BGF-Z SV
Prípustná
plocha
PRÍKLADY ULOŽENIA
0
1
2
3
4
5
5-0
7
6
8
9
10
10-0
11
12
13
14
15
15-0
16
17
18
19
20
20-0
SK
Vpust
Sinkkasten
(alebo koncová stena)
(oder Endplatte)
Stirnplatte
101,
101,Nr.
Nr.00
so spodným
odtokom
mit Ablaufbohrung
8
9
10
SK
10
9
8
7
6
6
Stirnplatte
Čelná stena
Stirnplatte
Čelná
stena
101, Nr. 15-0
101, Nr. 15-0
A odtokom
f
so spodným
7
8
9
101Nr.
Nr20-0
20 0
101,
so spodným odtokom
10
10
9
8
7
Čelná stena
6
Čelná stena
Stirnplatte
BG-Letištné
Stirnplatte
101,
101,Nr.10-0
Nr. 10-0
Ablaufbohrung
so mit
spodným
odtokom
Čelná stena
Koncová stena
Endplatte
Triedy zaťaženia Záťaž
Oblasť použitia podľa STN EN 1433
Typ žľabu
A 15
Dopravné plochy používané výlučne chodcami a cyklistami a porovnateľné plochy,
FILCOTEN light/tec, BGU, BGF,
napr. zelené plochy.
BG, BG-FA
C 250
125 kN Chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá,
FILCOTEN light/tec BGU, BGF,
aj na poschodiach.
BG, BGU-Z, BGF-Z, BG-PA
Platí len pre odvodňovacie žľaby umiestnené v oblasti okrajových žľabov, ktorá
FILCOTEN light/tec, BGU, BGF,
250 kN meraná od hrany obrubníka zasahuje max. 0,5 m do jazdného pruhu a 0,2 m do
BG-PA
B 125
15 kN
BG-FA
VPUSTY
Stirnplatte
BG, BGU-Z, BGF-Z, BG-PA
D 400
400 kN Jazdný pruh cesty (tiež komunikácia pre peších), parkoviská a porovnateľné spev-
Špeciálne
chodníka a rovnako pre krajnicu cesty.
BGU-Z, BGF-Z, BG-PA, BGZ-S
nené dopravné plochy.
E 600
600 kN Neverejné dopravné plochy, ktoré sú vystavené zvlášť vysokému zaťaženiu kolies,
napr. vozovky v priemyselných zónach.
F 900
900 kN Zvláštne plochy, napr. určité prevádzkové letiskové plochy dopravných letísk.
BGU-Z, BGF-Z, BG-PA, BGZ-S, BG
LEFIX/Žľabovka
7
101, Nr. 10-0
101, Nr. 10-0
mit Ablaufbohrung
so spodným
odtokom
Letištný žľab, BG Štrbinový žľab
BGZ-S, BG Letištný žľab
3
Návod/ VOP
6
101, Nr.
Nr. 5-0
101,
5-0
so spodným
odtokom
mit Ablaufbohrung
BGZ-S SV
BG
Čelná stena
Sensationell leicht
und stabil.
VÁ !
O A
ET INK
V
S OV
N
FILCOTEN® light
NOVÉ
Prvý ľahký betónový žľab
Úžasne ľahké
a stabilné.
>> FILCOTEN® light, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu, bezskrutková aretácia roštov.
Art. Nr.
10310000
10310050
10310061
10310062
10310001-10
FILCOTEN light 100
Art. Nr.
126
13
90 - 140
100
15 75 - 125
13
126
17010200
17010201
17010300
17010301
17010210
17010211
17010310
17010311
17010100
Art. Nr.
L = 1000 mm
FILCOTEN light 100
so Štrbinovým roštom
110
112 / 132
18
17110203
17110213
37951
37952
17110280
17110291
17110293
17110303
17110313
37956
37957
17110380
17110391
17110393
13399
126
Art. Nr.
L = 1000 mm
1)
10310090
22513
30019
19010202
19010205
19010302
19010305
32083
32080
32067
32068
Dodanie na požiadanie
Žľab s bezpečnostným falcom
Spád
FILCOTEN light NW 100, Nr. 0
FILCOTEN light NW 100, Nr. 0, L = 500 mm
FILCOTEN light NW 100, Nr. 5-0
FILCOTEN light NW 100, Nr. 10-0
FILCOTEN light NW 100, Nr. 1 až Nr. 10
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
Rošty
Tr. podľa EN 1433
light Môstkový rošt 1000/124/2, SW 8/85
light Môstkový rošt 500/124/2, SW 8/85
light Môstkový rošt 1000/124/2, SW 5/85, nerez V2A 1)
light Môstkový rošt 500/124/2, SW 5/85, nerez V2A 1)
light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10
light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10
light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10, nerez V2A 1)
light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10, nerez V2A 1)
light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
FILCOTEN Štrbinové rošty - asymetrické s príslušenstvom
Materiál
Hmotnosť
9,2 kg
4,6 kg
10,7 kg
12,2 kg
9,4 - 12,1 kg
Hmotnosť
1,6 kg
0,8 kg
1,6 kg
0,8 kg
2,5 kg
1,2 kg
2,5 kg
1,2 kg
2,6 kg
Tr. podľa EN 1433
pozink.
A 15 kN
Štrbinový rošt V NW 100, 1000/126/112/SH 110, SW 18 1)
Štrbinový rošt V NW 100, 1000/126/132/SH 110, SW 18
pozink.
C 250 kN
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
pozink.
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
pozink.
Čelná stena V NW 100, variabilná výška 80 - 200 mm
pozink.
pozink.
A 15 kN
Revízna šachta V NW 100, 500/126/112/SH 110, SW 18 1)
Revízna šachta V NW 100, 500/126/132/SH 110, SW 18
pozink.
D 400 kN
nerez V2A
A 15 kN
Štrbinový rošt E NW 100, 1000/126/112/SH 110, SW 18 1)
Štrbinový rošt E NW 100, 1000/126/132/SH 110, SW 18
nerez V2A
C 250 kN
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
nerez V2A
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
nerez V2A
Čelná stena E NW 100, variabilná výška 80 - 200 mm
nerez V2A
nerez V2A
A 15 kN
Revízna šachta E NW 100, 500/126/112/SH 110, SW 18 1)
Revízna šachta E NW 100, 500/126/132/SH 110, SW 18
nerez V2A
D 400 kN
Úchyty na vydvihnutie šachty
plast
FILCOTEN Štrbinové rošty symetrické, L = 500 mm alebo Tr. D 400 kN na požiadanie.
Pokyny na zabudovanie nájdete na www.hydrobg.sk
Príslušenstvo
Materiál
light Vpust 500/146/300
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100
light Čelná / koncová stena
light Koncová stena s odtokom DN 100
light Čelná / koncová stena 1)
light Koncová stena s odtokom DN 100 1)
light Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
light Držiak pre liatinový mriežkový rošt
FILCOTEN
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
čierny
čierny
Hmotnosť
17 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
ks/paleta
66
54
42
54 / 42
ks/paleta
504
200
200
200
300
Hmotnosť
1,1 kg
3,8 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
3,5 kg
4,0 kg
1,1 kg
3,8 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
3,5 kg
4,0 kg
0,1 kg
ks/paleta
30
>> FILCOTEN® light mini, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu s obzvlášť nízkou stavebnou výškou.
Art. Nr.
Žľab s bezpečnostným falcom
Spád
10110000 FILCOTEN light mini NW 100, výška 55 mm
0,0 %
Art. Nr.
Rošty
Art. Nr.
Príslušenstvo
Hmotnosť
6,1 kg
ks/paleta
78
Tr. podľa EN 1433
Hmotnosť
ks/paleta
Materiál
Hmotnosť
ks/paleta
Rošty a Štrbinové rošty ako na FILCOTEN light NW 100
FILCOTEN light mini 100
126
13
126
L = 1000 mm
4
55
100
15 40
13
19010200
19010300
32083
32080
32067
32068
light Čelná / koncová stena (mini)
light Čelná / koncová stena (mini) 1)
light Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
light Držiak pre liatinový mriežkový rošt
pozink.
nerez V2A
pozink.
pozink.
čierny
čierny
0,2 kg
0,2 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
Kontakt
NOVÉ
FILCOTEN® light
Prvý ľahký betónový žľab
FILCOTEN
VÁ !
O
A
T
K
E IN
V
S OV
N
Úžasne ľahké
a stabilné.
BGU / BGF
>> FILCOTEN® light, svetlá šírka 150
Žľab z vláknobetónu, bezskrutková aretácia roštov.
180
15
Art. Nr.
20
130
150
150
15
180
L = 1000 mm
FILCOTEN light 150
so Štrbinovým roštom
18
17115213
37951
37952
17110280
17115293
17115313
37956
37957
17110380
17115393
13399
132
110
Art. Nr.
10315090
22511
30030
19015201
19015202
32083
32080
32067
32068
Tr. podľa EN 1433
light Môstkový rošt 1000/178/2, SW 8/130
light Môstkový rošt 500/178/2, SW 8/130
light Mriežkový rošt 1000/178/2, MW 30/10
light Mriežkový rošt 500/178/2, MW 30/10
light Liatinový rošt 500/178/5, MW 15/28
Hmotnosť
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
FILCOTEN Štrbinové rošty - asymetrické s príslušenstvom
Materiál
2,9 kg
1,5 kg
4,2 kg
2,1 kg
5,4 kg
Tr. podľa EN 1433
pozink.
C 250 kN
Štrbinový rošt V NW 150, 1000/180/132/SH 110, SW 18 1)
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
pozink.
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
pozink.
Čelná stena V NW 150, variable Bauhöhe 80 - 200 mm
pozink.
1)
pozink.
D 400 kN
Revízna šachtaV NW 150, 500/180/132/SH 110, SW 18
nerez V2A
C 250 kN
Štrbinový rošt E NW 150, 1000/180/132/SH 110, SW 18 1)
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
nerez V2A
Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 2000 mm
nerez V2A
Čelná stena E NW 150, variable Bauhöhe 80 - 200 mm
nerez V2A
nerez V2A
D 400 kN
Revízna šachta E NW 150, 500/180/132/SH 110, SW 18 1)
Úchyty na vydvihnutie šachty
plast
FILCOTEN Štrbinové rošty symetrické, L = 500 mm alebo Tr. D 400 kN na požiadanie.
Pokyny na zabudovanie nájdete na www.hydrobg.sk
Príslušenstvo
Materiál
light Vpust 500/195/650
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
light Čelná / koncová stena
light Koncová stena s odtokom DN 150
light Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
light Patentný držiak pre Mriežkový rošt
light Patentný držiak pre Liatinový rošt
light Držiak pre liatinový mriežkový rošt
FILCOTEN
plast
plast
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
čierny
čierny
Hmotnosť
40 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
ks/paleta
36
ks/paleta
BGF-Z SV
FILCOTEN light 150
Rošty
17,6 kg
8,8 kg
200
200
200
Hmotnosť
BGU-Z SV
Art. Nr.
17015200
17015201
17015210
17015211
17015100
Hmotnosť
4,4 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
4,5 kg
4,4 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,1 kg
4,5 kg
0,1 kg
BG
Spád
0,0 %
0,0 %
BGZ-S SV
Art. Nr.
ks/paleta
8
BG-Letištné
Žľab s bezpečnostným falcom
10315000 FILCOTEN light NW 150, Nr. 0
10315050 FILCOTEN light NW 150, Nr. 0, L = 500 mm
L = 1000 mm
Mriežkový rošt MW 30/10
pozink. alebo nerez
Liatinový rošt,
MW 15/25 pre NW 100
MW 15/28 pre NW 150
Štrbinový rošt SW 18,
pozink. alebo nerez
BG-PA
BG-FA
Dodanie na požiadanie
Môstkový rošt NW 100
pozink. SW 8/85 / V2A SW 5/85
Môstkový rošt NW 150 verz.SW 8/130
Detaily
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
Do pripraveného
odtokového otvoru
sa dá osadiť rúra DN
100 utesnená vhodným
tesniacim tmelom.
Revízna šachtaund s plastovými úchytmi
Predpripravený spodný odtok DN 100
Uchytenie roštov patentným držiakom
5
Návod/ VOP
1)
VPUSTY
180
VÁ !
O
A
ET INK
V
S OV
N
NOVÉ
®
FILCOTEN tec
Prvý ľahký betónový žľab
Úžasne ľahké
a stabilné.
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. C
Art. Nr.
10410200
10410250
10410261
10410262
10410201-10
FILCOTEN tec 100
nerez alebo pozink. hrana
Hmotnosť
13,1 kg
6,6 kg
15,0 kg
16,9 kg
13,3 - 16,7 kg
ks/paleta
47
41
35
41 / 35
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. C
130
Art. Nr.
100
10410361
15
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
1)
Žľab s bezpečnostným falcom
Spád
FILCOTEN tec E NW 100, Nr. 5-0 1)
0,0 %
Hmotnosť
15,0 kg
ks/paleta
41
135
15
100
20
15
Žľab s bezpečnostným falcom
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 0
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 5-0
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 10-0
FILCOTEN tec V NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10
>> Rošty a príslušenstvo
k žľabom so zabudovanou pozinkovanou alebo nerezovou hranou
Art. Nr.
17010204
17010205
17010304
17010305
17010220
17010221
17010222
17010223
17010322
17010323
130
L = 1000 mm
17010101
Art. Nr.
10410290
10410390
22510
30030
30019
19010202
19010204
19010302
19010304
1)
Rošty
Tr. podľa EN 1433
tec Dierkový rošt 1000/125/20, Ø 6,5 mm
tec Dierkový rošt 500/125/20, Ø 6,5 mm
tec Dierkový rošt 1000/125/20, Ø 6,5 mm, nerez V2A 1)
tec Dierkový rošt 500/125/20, Ø 6,5 mm, nerez V2A 1)
tec Mriežkový 1000/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/125/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/125/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Mriežkový 500/125/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Dizajnové rošty - rôzne vzory 1)
tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/125/20, MW 29/13
C 250 kN
Príslušenstvo
Materiál
tec Vpust V 500/146/500 s odtokovým otvorom DN 150
tec Vpust E 500/146/500 s odtokovým otvorom DN 150
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
BG Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100
tec Čelná / koncová stena
tec Koncová stena s odtokom DN 100
tec Čelná / koncová stena 1)
tec Koncová stena s odtokom DN 100 1)
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
Hmotnosť
1,9 kg
1,0 kg
1,9 kg
1,0 kg
2,5 kg
1,3 kg
3,0 kg
1,5 kg
3,0 kg
1,5 kg
3,2 kg
Hmotnosť
FILCOTEN
FILCOTEN
plast
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
24,0 kg
24,0 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
ks/paleta
120
120
120
120
120
208
ks/paleta
20
20
Dodanie na požiadanie
>> FILCOTEN® tec mini, svetlá šírka 100
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou hranou s obzvlášť nízkou stavebnou výškou
Art. Nr.
10210201
10210301
Art. Nr.
FILCOTEN tec mini 100
Art. Nr.
15
130
L = 1000 mm
6
80
100
15 45 20
15
Spád
0,0 %
0,0 %
Rošty
Hmotnosť
8,8 kg
8,8 kg
ks/paleta
65
65
Tr. podľa EN 1433
Hmotnosť
ks/paleta
Materiál
Hmotnosť
ks/paleta
Rošty ako pri FILCOTEN tec NW 100
19010201
19010301
130
Žľab s bezpečnostným falcom
FILCOTEN tec V mini NW 100, výška 80 mm
FILCOTEN tec E mini NW 100, výška 80 mm 1)
Príslušenstvo
tec Čelná / koncová stena (mini)
tec Čelná / koncová stena (mini) 1)
pozink.
nerez V2A
0,1 kg
0,1 kg
Kontakt
NOVÉ
®
FILCOTEN tec
Prvý ľahký betónový žľab
FILCOTEN
VÁ !
O
A
ET INK
V
S OV
N
Úžasne ľahké
a stabilné.
BGU / BGF
>> FILCOTEN® tec, svetlá šírka 150
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. C
H
EU
180
Hmotnosť
23,0 kg
11,5 kg
ks/paleta
23
TN
L
E
15
1)
Žľab z vláknobetónu so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. C
Art. Nr.
20
10415300
10415350
Žľab s bezpečnostným falcom
Spád
FILCOTEN tec E NW 150, Nr. 0 1)
FILCOTEN tec E NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 1)
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť
23,0 kg
11,5 kg
ks/paleta
BGU-Z SV
E
nerez alebo pozink. hrana
150
Spád
0,0 %
0,0 %
!
®
>>ITFILCOTEN
tec, svetlá šírka 150
FILCOTEN tec 150
15
Žľab s bezpečnostným falcom
FILCOTEN tec V NW 150, Nr. 0
FILCOTEN tec V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm
BGF-Z SV
Art. Nr.
10415200
10415250
23
190
BG
>> Rošty a príslušenstvo
20
150
W
k žľabom so zabudovanou pozinkovanou alebo nerezovou hranou
180
®
FILCOTEN tec 200
Art. Nr.
nerez alebo pozink. hrana
10415290
10415390
22511
30030
19015201
19015202
19015301
19015302
232
200
16
25
232
Materiál
tec Vpust V 500/195/650 s odtokovým otvorom DN 150
tec Vpust E 500/195/650 s odtokovým otvorom DN 150
BG Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°
tec Čelná / koncová stena
tec Koncová stena s odtokom DN 100
tec Čelná / koncová stena 1)
tec Koncová stena s odtokom DN 100 1)
FILCOTEN
FILCOTEN
plast
plast
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
4,4 kg
2,2 kg
6,3 kg
3,2 kg
6,3 kg
3,2 kg
4,9 kg
Hmotnosť
40,0 kg
40,0 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,3 kg
ks/paleta
120
120
BGZ-S SV
Príslušenstvo
Hmotnosť
120
198
ks/paleta
8
8
195
150
20
16
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
BG-Letištné
od
09/2011
tiež
NW 200
Tr. podľa EN 1433
VPUSTY
L = 1000 mm
Rošty
tec Mriežkový 1000/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 500/175/20, MW 30/10
tec Mriežkový 1000/175/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Mriežkový 500/175/20, MW 30/10, nerez V2A 1)
tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/175/20, MW 28/14
Dierkový rošt
6,5 mm, Tr. A,
Ø
Mriežkový rošt
MW 30/10,Tr. B alebo C
pozink. alebo nerez
Liatinový rošt
s pozdĺžnou mriežkou,
MW 29/13 alebo 28/14, Tr. C
Dizajnový rošt
Dodacia lehota
a cena na požiadanie
BG-PA
Dodanie na požiadanie
Špeciálne
Referencie
LEFIX/Žľabovka
1)
BG-FA
L = 1000 mm
7
Návod/ VOP
Art. Nr.
17015220
17015221
17015222
17015223
17015322
17015323
17015101
BGU Univerzálne žľaby
Svetlá šírka 100, 150
>> Bezskrutková aretácia
BGU 100
158
29
35
97-147
100
132-182
29
160
L = 1000 mm
BGU 150
210
40
190-240
30
150
150-200
30
213
L = 1000 mm
BG-SA Štrbinový rošt
symetrický alebo asymetrický
272 - 322 / 330-380
35/40 97-147 / 150-200 20
120
18
160 / 200
L = 1000 mm
Výška na konci žľabu
Spád
Hmotnosť cca Ks/paleta
Art. Nr.
Žľaby
13000
BGU 100/0
132
0,0 %
29 kg
42
13010-14 BGU 100/1 až 100/5
137-157
0,5 %
29 - 32 kg
42
13015-19 BGU 100/6 až 100/10
162-182
0,5 %
33 - 36 kg
42
13001-02 BGU 100/5-0, 100/10-0
157, 182
0,0 %
33, 36 kg
42
13005-6-7 BGU 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol
132, 157, 182
0,0 %
29, 33, 36 kg 42
13100
BGU 150/0
190
0,0 %
50 kg
20
13110-14 BGU 150/1 až 150/5
195 - 215
0,5 %
50 - 54 kg
20
13115-19 BGU 150/6 až 150/10
220 - 240
0,5 %
55 - 58 kg
20
13101-02 BGU 150/5-0, 150/10-0
215, 240
0,0 %
54, 58 kg
20
13105-6-7 BGU 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 100 nadol
190, 215, 240
0,0 %
50, 52, 56
20
Tr. zaťaženia Hmotnosť cca Ks/palete
Art. Nr.
Rošty
13031
BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155
A 15 KN
2,5 kg
400
13032
BGU Môstkový pozinkovaný 500/155
A 15 KN
1,5 kg
13035
BGU Môstkový nerezový 1000/155
A 15 KN
3,5 kg
200
13048
BGU Môstkový nerezový 500/155
A 15 KN
1,5 kg
13037
BGU Mriežkový pozinkovaný 1000/155/MW 31/9
B 125 KN
3 kg
200
13038
BGU Mriežkový pozinkovaný 500/155/MW 31/9
B 125 KN
1,5 kg
13137
BGU Mriežkový pozinkovaný 1000/207/MW 31/9
B 125 KN
5,1 kg
150
13138
BGU Mriežkový pozinkovaný 500/207/MW 31/9
B 125 KN
2,6 kg
13050
BGU Liatinový mriežkový NW 100 500/155, MW 15/22
C 250 KN
3,5 kg
300
13136
BGU Liatinový mriežkový NW 150 500/207, MW 15/28
C 250 KN
5,5 kg
200
Materiál
STN EN 1433 Hmotnosť cca
Art. Nr.
Štrbinové rošty
13300, 13400 * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18
pozink.
C 250 kN
4,6 / 7,4 kg
13301, 13401
BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18
pozink.
C 250 kN
4,8 / 7,7 kg
13310, 13410 * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18
pozink.
D 400 kN
5,0 / 8,0 kg
13311, 13411 * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18
pozink.
D 400 kN
5,2 / 8,3 kg
13350, 13450 * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A
C 250 kN
4,6 / 7,4 kg
13351, 13451
BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A
C 250 kN
4,8 / 7,7 kg
13360, 13460 * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A
D 400 kN
5,0 / 8,0 kg
13361, 13461 * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A
D 400 kN
5,2 / 8,3 kg
Hmotnosť cca
Ks/palete
Art. Nr.
Príslušenstvo
13039
BGU Vpust NW 100 500/158/500
42 kg
14
13139
BGU Vpust NW 150 500/231/665
78 kg
6
13140
BGU Vpust NW 150 500/231/665 s presuvkou DN 150
78 kg
6
22520
BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
0.4 kg
22511
BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
0,4 kg
30019
BGU Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100
0.2 kg
13041, 22230
BGU Čelný/koncový kus NW 100 pozink., NW 150 pozink.
0.4 kg
13040, 22231
BGU Koncový kus s odtokom DN 100 pozink., DN 150 pozink.
0.5 kg
32068
BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt
0.2 kg
32067
BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
0.1 kg
32083
BGU Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt - pozink.
0.1 kg
13043, 22430
BGU Čelný/koncový kus NW 100 nerez, NW 150 nerez
0.6 kg
22421, 22431
BGU Koncový kus s odtokom DN 100 nerez, DN 150 nerez.
0.7 kg
Art. Nr.
Príslušenstvo k štrbinovým roštom
37951-2
37956-7
13370, 13470
13371, 13471
13372, 13472
13280, 13380
13381, 13481
13382, 13482
13390, 13490
13391, 13491
13392, 13492
13393, 13493
BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm
BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý
BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý
BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, symetrická
BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, asymetrická
BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, symetrická
BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, asymetrická
Materiál
pozink.
nerez.
pozink.
pozink.
pozink.
nerez.
nerez.
nerez.
pozink.
pozink.
nerez.V2A
nerez.V2A
STN EN 1433 Hmotnosť cca
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
0,2 / 0,3 kg
0,2 / 0,3 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
0.2 kg
4,9 kg
4,9 kg
4,9 kg
4,9 kg
* Tieto rošty vyrábeme len na požiadanie.
Môstkový rošt pozink., SW 9/80
Môstkový rošt nerez., SW 5/80
8
Mriežkový rošt pozink., MW 31/9
Mriežkový rošt nerez., MW 31/9
Liatinový mriežkový rošt,
MW 15/22 - NW 100
MW 15/28 - NW 150
Štrbinový rošt SW 18
pozink., nerez., asym.
Kontakt
FILCOTEN
BGF Plytké žľaby
Svetlá šírka 100, 150, 200
160
BGF 150
Art. Nr.
22222, 22422
30019
32068
32067
32083
100, výška
100, výška
150, výška
150, výška
200, výška
200, výška
Spád
8 cm
10 cm
10 cm
10 cm s odtokom DN 150 nadol
10 cm
10 cm s odtokom DN 200 nadol
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Rošty iba pre svetlú šírku NW 100
Tr. zaťaženia*
BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155
BGU Môstkový pozinkovaný 500/155
BGU Môstkový nerezový 1000/155
BGU Môstkový nerezový 500/155
BGU Mriežkový 1000/155/MW 31/9, pozinkovaný
BGU Mriežkový 500/155/MW 31/9, pozinkovaný
BGU Liatinový mriežkový 500/155, MW 15/22
BG-SA Štrbinové rošty (pozri str. 8)
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
A 15 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
Príslušenstvo
BGF Čelný/koncový kus NW 100
BG Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100
BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt
BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt
BGU Patentný držiak jednoduchý pre mriežkový rošt
Materiál
pozink., nerez
plast
oceľ
oceľ
pozink. oceľ
Hmotnosť cca
Ks/palete
20 kg
23 kg
28 kg
26 kg
34 kg
32 kg
Hmotnosť cca
2,5 kg
1,5 kg
3,5 kg
1,5 kg
3 kg
1,5 kg
3,5 kg
56
49
35
28
BGF-Z SV
BGF
BGF
BGF
BGF
BGF
BGF
Ks/palete
400
200
200
BGU-Z SV
29
80/100
100
35 45/65
29
Žľaby
300
Hmotnosť cca
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0.1 kg
0.1 kg
BG
BGF 100
158
Art. Nr.
11000
11001
11050
11051
11060
11061
Art. Nr.
13031
13032
13035
13048
13037
13038
13050
BGU / BGF
>> Bezskrutková aretácia
BGF 200
BG-Letištné
BGZ-S SV
Vhodný do podzemných garáži, parkovacích domov, na terasy, aj ako samoodparovacie žľaby - bez roštu.
L = 1000 mm
Referencie
VPUSTY
BGU Univerzálne žľaby a BGF Plytké žľaby
Pri BGU Univerzálnych žľaboch tvorí teleso žľabu a rošt kompaktnú
jednotku. Asfalt alebo zámková dlažba sa dajú položiť priamo k okraju roštu. Betónová hrana žľabu tak nie je vidieť.
Ideálne riešenie pre všetky oblasti použitia okolo domu.
BG-FA
Rošty možme uchytiť patentným držiakom alebo držiakom
so skrutkou.
Tieto žľaby sa vyrábajú aj ako BGF Plytké žľaby s výškou 60, 80 a
100 mm a v svetlých šírkach NW 100, 150 a 200 mm.
9
Návod/ VOP
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
BG-PA
V neprejazdných úsekoch ich možno použiť bez roštu ako
samoodparovacie žľaby.
BGF-Z Plytké žľaby SV
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľab
Spád
12500
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 100, výška 100 mm
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
23 kg
49
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Žľaby
Art. Nr.
12570
12572
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 80 mm
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 100 mm
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
17 kg
22 kg
56
49
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
BGF-Z SV 100/10
s liatinovou hranou
160
35
160
80
25 30 25
30
163
L = 1000 mm
BGF-Z SV V (E) 100/10
s pozinkovanou (nerez.) hranou
160
30
163
L = 1000 mm
Referencie
10
100
100
35 40 25
30
Hmotnosť cca Ks/palete
17 kg
22 kg
56
49
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
BGF-Z SV V (E) 100/8
s pozinkovanou (nerez.) hranou
100
0,0 %
0,0 %
>> Rošty a príslušenstvo
163
30
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 80 mm
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 100 mm
Všetky BGF-Z Plytké žľaby SV môžu byť vybavené otvorom DN 100 nadol
30
40 25
100
100
30
Žľaby
Art. Nr.
12550
12552
Art. Nr.
22156
22157
22152
22153
22158
22159
22352
22353
22358
22359
22050, 22000
22054, 22018
23102, 23002
22754, 22702
22756, 22703
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
STN EN 1433
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 31/15 nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 31/15 nerez. V2A 1)
BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25 Ø 8 mm nerez. V2A 1+3)
BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 Ø 8 mm nerez. V2A 1+3)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 6/120 úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120
BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1+2)
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 MW 27/13
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
22222, 22422
30019
BG-SV Čelná/koncová stena,
BG Pachový uzáver pre odtok DN 100
BG spojovací materiál
1)
iba na objednávku
2)
2)
Hmotnosť cca
3,5 kg
1,8 kg
4,0 kg
2,1 kg
6,8 kg
3,5 kg
3,6 kg
2,2 kg
5,0 kg
2,7 kg
3,9 kg
4,7 kg
4,2 kg
4,7 kg
4,2 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez
plast
0,2 kg
0,2 kg
pri liatinových hranách sa používa SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
3)
Ks/palete
120
120
120
120
120
120
120
120
bez možnosti priskrutkovať
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
Kontakt
FILCOTEN
BGF-Z Plytké žľaby SV
Žľab
12600
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 150, 100 mm
Spád
Hmotnosť cca
0,0 %
29 kg
Ks/palete
35
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 150
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Ks/palete
35
BGU-Z SV
28 kg
Žľaby
Spád
0,0 %
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 150, 100 mm
Hmotnosť cca
28 kg
Ks/palete
35
BG
40 25
100
35
>> Rošty a príslušenstvo
40 25
35
100
213
L = 1000 mm
Art. Nr.
22232, 22432
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 nerez.V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 12/50 úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 SW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
Príslušenstvo
BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Hmotnosť cca
4,8 kg
2,5 kg
7,8 kg
4,1 kg
6 kg
3,1 kg
8,0 kg
4,4 kg
6,6 kg
5,5 kg
7,0 kg
7,6 kg
Ks/palete
100
Hmotnosť cca
Ks/palete
BGZ-S SV
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
100
100
BG-Letištné
30
Art. Nr.
22166
22167
22162
22163
22168
22169
22362
22363
22060
22067, 22040
22066, 22038
22764, 22712
100
100
100
100
100
VPUSTY
210
0,2 kg
0,2 kg
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
BG-FA
2)
0,0 %
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
BGF-Z SV V (E) 150
s pozinkovanou (nerez.) hranou
1)
Hmotnosť cca
30
L = 1000 mm
150
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 150, 100 mm
Art. Nr.
12650
213
30
12670
Spád
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
210
150
Žľaby
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A
V2A,, svetlá šírka NW 150
BGF-Z SV 150
s liatinovou hranou
30
Art. Nr.
BGF-Z SV
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
BGU / BGF
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 150
BG-PA
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
L = 1000 mm
6
11
Návod/ VOP
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
Referencie
BGF-Z Plytké žľaby SV
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľab
12700
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 200, 100 mm
Spád
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
35 kg
28
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Art. Nr.
12770
Žľaby
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 200, 100 mm
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
34 kg
28
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou
hranou,, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
BGF-Z SV 200
s liatinovou hranou
Art. Nr.
12750
260
35
L = 1000 mm
BGF-Z SV V (E) 200
s pozinkovanou (nerez) hranou
260
34 kg
28
>> Rošty a príslušenstvo
Art. Nr.
22174
22175
22172
22173
22372
22373
22079, 22039
22774, 22722
Art. Nr.
22242, 22442
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10, nerez.V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10, nerez.V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
Príslušenstvo
BG-SV Čelná/koncová stena
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Hmotnosť cca
11,8 kg
6 kg
12,6 kg
6,7 kg
10,1 kg
5,6 kg
7,7 kg
9,3 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
0,2 kg
0,3 kg
Ks/palete
60
60
60
60
60
Ks/palete
35
40 25
30
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
100
200
Hmotnosť cca Ks/palete
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
263
30
Spád
0,0 %
30
40 25
200
100
30
Žľaby
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 200, 100 mm
263
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
L = 1000 mm
1)
2)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
Liatinový rošt
SW 16/120, 18/120
Tr. C - Tr. D
pre všetky NW
Mriežkový rošt MW 30/30
Tr. C - Tr. D
pozink.
pre všetky NW
Mriežkový rošt MW 30/10,
Tr. B - Tr. C
pozink. alebo nerez
pre všetky NW
Dierkový rošt Ø 8 mm
Tr. C, nerez
pre NW 100
Liatinový mriežkový rošt
oko 24/24, Tr. E
pre NW 100
Liatinový rošt
SW 6/120,
Tr. C úzka štrbina
pre NW 100
Liatinový rošt
SW 12/50, Tr. C
pre všetky NW 150
Liatinový rošt
s pozdĺžnou mriežkou
oko MW 27/13, 25/14, Tr. E
pre všetky NW
Liatinový rošt
SW 18/150, Tr. D
pre NW 300
Všetky rošty sú vhodné i k systému BGU-Z Univerzálne žľaby SV, BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV a BG-PA Garážové žľaby SV!
12
Kontakt
FILCOTEN
BGF-Z Plytký žľab SV
>> BGF-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 300
12800
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV, NW 300, stavebná výška 140 mm 1)
0,0 %
Hmotnosť cca
53 kg
Ks/palete
15
BGF-Z SV
Art. Nr. Žľab
BGU / BGF
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou,
hranou, svetlá šírka NW 300
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
12870
BGF-Z SV 300
s liatinovou hranou
Hmotnosť cca
52 kg
Ks/palete
15
Art. Nr. Žľab
30
12850
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 300, stavebná výška 140 mm 1)
0,0 %
Hmotnosť cca
52 kg
BG
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Ks/palete
15
BGZ-S SV
45
70
140
25
300
0,0 %
>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou,
hranou, svetlá šírka NW 300
360
30
Spád
BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 300, stavebná výška 140 mm 1)
BGU-Z SV
Art. Nr. Žľab
363
>> Rošty a príslušenstvo
L = 1000 mm
30
45
70
140
25
300
363
Art. Nr.
22252, 22452
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, MW 25/14 s pozdĺž. mriežkou 1+2)
Príslušenstvo
BG-SV Čelná/koncová stena
BG-SV Spojovací materiál
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete
C 250 kN
23,3 kg
30
C 250 kN
12,2 kg
C 250 kN
24,1 kg
30
C 250 kN
12,1 kg
D 400 kN
15 kg
30
E 600 kN
20,9 kg
30
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
0,7 kg
VPUSTY
360
30
Art. Nr.
22182
22183
22382
22383
É 23180, 22043
NOV
22784, 22732
BG-Letištné
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
BGF-Z SV 300
spozinkovanou (nerez.) hranou
L = 1000 mm
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
BG-FA
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
Špeciálne
BG-PA
Referencie
LEFIX/Žľabovka
2)
13
Návod/ VOP
1)
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
>> BGU-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľaby
Výška na konci žľabu
Spád
14500
14510 - 14
14501
14515 - 19
14502
14520 - 24
14503
14525 - 29
14504
14505 - 09
BGU-Z SV 100/0
165
BGU-Z SV 100/1 až 100/5
170-190
BGU-Z SV 100/5-0
190
BGU-Z SV 100/6 až 100/10
195-215
BGU-Z SV 100/10-0
215
BGU-Z SV 100/11 až 100/15
220-240
BGU-Z SV 100/15-0
240
BGU-Z SV 100/16 až 100/20
245-265
BGU-Z SV 100/20-0
265
BGU-Z SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0
s odtokom DN 100 nadol
165, 190, 215, 240, 265
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
37 kg
37 - 41 kg
41 kg
41 - 45 kg
45 kg
45 - 48 kg
48 kg
48 - 52 kg
52 kg
0,0 %
35
35
35
28
28
28
28
28
28
35/28
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou,
hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Art. Nr.
14570
14576 - 80
14571
14581 - 85
14572
14573 - 4 - 5
BGU-Z SV 100
s liatinovou hranou
100
30
165
170-190
190
195-215
215
165, 190, 215
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
37 kg
37-41 kg
41 kg
41-45 kg
45 kg
35
35
35
28
28
35/28
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Žľaby
Výška na konci žľabu
BGU-Z SV E 100/5-0
BGU-Z SV E 100/5-0 s odtokom DN 100 nadol
190
190
Spád
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
0,0 %
40 kg
40 kg
35
35
165-265
163
L = 1000 mm
BGU-Z SV V (E) 100
s pozinkovanou (nerezovou) hranou
160
100
30
165-215
40
100-150
25
30
163
L = 1000 mm
1)
>> Rošty a príslušenstvo
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
40
100-200
25
30
Výška na konci žľabu
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou,
hranou, svetlá šírka NW 100
Art. Nr.
14551
14556
160
Žľaby
BGU-Z SV V 100/0
BGU-Z SV V 100/1 až 100/5
BGU-Z SV V 100/5-0
BGU-Z SV V 100/6 až 100/10
BGU-Z SV V 100/10-0
BGU-Z SV V 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
3)
bez možnosti priskrutkovať
Art. Nr.
22156
22157
22152
22153
22158
22159
22352
22353
22358
22359
22050, 22000
22054, 22018
23102, 23002
22754, 22702
22756, 22703
Art. Nr.
22206
22195
22400
22510
30019
22220, 22420
22221, 22421
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
STN EN 1433
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 31/15 nerez 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 31/15 nerez 1)
BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25, Ø 8 mm, nerez 1+3)
BG-SV Dierkový rošt 500/147/25, Ø 8 mm, nerez 1+3)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 16/120
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 6/120 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 16/120
BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1+2)
BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
Príslušenstvo
BGU-Z Vpust SV 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150
BGU-Z Vpust SV V 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, pozink.
BGU-Z Vpust SV E 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, nerez
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
BG-SV Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol
BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 100 pozink., nerez
BG-SV Spojovací material
Hmotnosť cca
3,5 kg
1,8 kg
4,0 kg
2,1 kg
6 kg
3,1 kg
3,6 kg
2,2 kg
5,0 kg
2,7 kg
3,9 kg
4,7 kg
4,2 kg
4,7 kg
4,2 kg
Ks/palete
120
120
120
120
120
120
120
120
Hmotnosť cca
49 kg
49 kg
49 kg
0,4 kg
0,2 kg
0,3
0,4
2)
14
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
Kontakt
FILCOTEN
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Výška na konci žľabu
215
220-240
240
245-265
265
215
240
265
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
55 kg
56 - 59 kg
59 kg
59 - 62 kg
62 kg
54 kg
58 kg
61 kg
20
20
20
15
15
15
15
15
BGF-Z SV
Žľaby
BGU-Z SV 150/0
BGU-Z SV 150/1 až 150/5
BGU-Z SV 150/5-0
BGU-Z SV 150/6 až 150/10
BGU-Z SV 150/10-0
BGU-Z SV 151/0 s odtokom nadol DN 150
BGU-Z SV 151/5-0 s odtokom nadol DN 150
BGU-Z SV 151/10-0 s odtokom nadol DN 150
BGU-Z SV
Art. Nr.
14601
14607-11
14602
14612-16
14603
14604
14605
14606
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou,
hranou, svetlá šírka NW 150
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Výška na konci žľabu
V 150/0
V 150/1 až 150/5
V 150/5-0
V 150/6 až 150/10
V 150/10-0
V 151/0 s odtokom nadol DN 150
V 151/5-0 s odtokom nadol DN 150
V 151/10-0 s odtokom nadol DN 150
215
220-240
240
245-265
265
215
240
265
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
55 kg
56 - 59 kg
59 kg
59 - 62 kg
62 kg
54 kg
58 kg
61 kg
20
20
20
15
15
15
15
15
BG
Žľaby
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGU-Z SV
BGZ-S SV
Art. Nr.
14670
14676-80
14671
14681-85
14672
14673
14674
14675
BGU / BGF
>> BGU-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 150
BGU-Z SV 150
s liatinovou hranou
30
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou,
hranou, svetlá šírka NW 150
Žľaby
Art. Nr.
14651
14654
Výška na konci žľabu
BGU-Z SV E 150/5-0 1)
BGU-Z SV E 151/5-0 s odtokom DN 150 nadol 1)
240
240
Spád
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
59 kg
59 kg
20
20
VPUSTY
215-265
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
40
150-200
25
150
BG-Letištné
210
30
213
>> Rošty a príslušenstvo
L = 1000 mm
150-200
215-265
40
213
L = 1000 mm
1)
2)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
1)
Príslušenstvo
Art. Nr.
22207
22196
22401
22521
30030
22230, 22430
22231, 22431
BGU-Z Vpust SV 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150
BGU-Z Vpust SV V 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 - pozink
BGU-Z Vpust SV E 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 - nerez.
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 150 pozink., nerez
BG-SV Spojovací material
4,8 kg
2,5 kg
7,8 kg
4,1 kg
6,0 kg
3,1 kg
8,0 kg
4,4 kg
6,6 kg
5,5 kg
7,0 kg
7,9 kg
Ks/palete
100
100
100
BG-PA
30
Hmotnosť cca
100
100
100
100
100
Hmotnosť cca
Ks/palete
82 kg
81 kg
81 kg
0,4 kg
3,9 kg
0,6 kg
0,7 kg
8
8
8
Špeciálne
150
25
30
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
LEFIX/Žľabovka
210
STN EN 1433
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 31/10 nerez 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 31/10 nerez 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 12/50 úzka štrbina
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 18/170
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 18/170
BG-SV Liat. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
15
Návod/ VOP
BGU-Z SV V (E) 150
s pozinkovanou (nerezovou) hranou
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
BG-FA
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
Art. Nr.
22166
22167
22162
22163
22168
22169
22362
22363
22060
22067, 22040
22066, 22038
22764, 22712
BGU-Z Univerzálne žľaby SV
>> BGU-Z SV s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľaby
14700
14706-10
14701
14711-15
14702
14703-4-5
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/0
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/1 až 200/5
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/5-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/6 až 200/10
BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/10-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0
s odtokom DN 200 nadol
Výška na konci žľabu
Spád
Hmotnosť cca Ks/palete
280
285-305
305
310-330
330
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
84 kg
84 - 88 kg
88 kg
88 - 92 kg
92 kg
12
12
12
12
12
280, 305, 330
0,0 %
83, 87, 91 kg
12
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka NW 200
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
Art. Nr.
Žľaby
14770
14776-80
14771
14781-85
14772
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/0
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/1 až 200/5
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/5-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/6 až 200/10
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/10-0
BGU-Z Univerzálny žľab SV V 201/0, 201/5-0, 201/10-0
s odtokom DN 200 nadol
14773-75
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
83 kg
83 -87 kg
87 kg
87 - 91 kg
91 - kg
12
12
12
12
12
280, 305, 330
0,0 %
82, 86, 90 kg
12
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
260
30
Art. Nr.
Žľaby
14751
14754
BGU-Z SV E 200/5-0 1)
BGU-Z SV E 201/5-0 s odtokom DN 200 nadol 1)
Výška na konci žľabu
305
305
Spád
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
0,0 %
87 kg
87 kg
12
12
200-250
280-330
25
200
Spád
280
285-305
305
310-330
330
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou, svetlá šírka NW 200
BGU-Z SV 200
s liatinovou hranou
30
Výška na konci žľabu
>> Rošty a príslušenstvo
55
pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou
263
L = 1000 mm
BGU-Z SV V (E) 200
s pozinkovanou (nerezovou) hranou
260
200
30
200-250
Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
STN EN 1433
22174
22175
22172
22173
22372
22373
22079, 22039
22774, 22722
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10 nerez 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10 nerez 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 MW 18/220
BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2)
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
22208
22197
22402
22522
30040
22240, 22440
22241, 22441
Príslušenstvo
BGU-Z Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BGU-Z Vpust SV V 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BGU-Z Vpust SV E 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87
BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 pozink., nerez
BG-SV Spojovací material
Hmotnosť cca
11,8 kg
6,0 kg
12,6 kg
6,7 kg
10,1 kg
5,6 kg
7,7 kg
9,3 kg
Hmotnosť cca
97 kg
96 kg
96 kg
0,4 kg
7,4 kg
0,8 kg
0,9 kg
Ks/palete
60
60
60
60
60
Ks/palete
6
6
6
55
280-330
25
30
Art. Nr.
263
L = 1000 mm
1)
2)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
16
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
Kontakt
FILCOTEN
BGU-Z Univerzálne žľaby SV NOVÉ
>> BGU-Z SV G s liatinovou hranou, svetlá šírka 300
14800
BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 300, Nr. 0, výška 340 mm 1)
Spád
Hmotnosť
0,0 %
123 kg
ks/paleta
9
>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka 300
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. B s rýchlouzáverom
14870
BGU-Z SV 300
BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, Nr. 0, výška 340 mm 1)
Spád
Hmotnosť
0,0 %
122 kg
ks/paleta
9
BGU-Z SV
Art. Nr. Žľab s bezpečnostným falcom
>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou, svetlá šírka 300
liatinová hrana
BGF-Z SV
Art. Nr. Žľab s bezpečnostným falcom
BGU / BGF
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlouzáverom
Žľab so zabudovanou nerezovou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom
360
Art. Nr. Žľab s bezpečnostným falcom
30
BGU-Z Univerzálny žľab SV E NW 300, Nr. 0, výška 340 mm 1)
Spád
Hmotnosť
0,0 %
122 kg
ks/paleta
9
BG
>> Rošty a príslušenstvo
pre žľab so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou alebo nerezovou hranou
Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru
363
L = 1000 mm
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14 1+2)
Art. Nr. Príslušenstvo
23410
BGU-Z SV 300
nerez. alebo pozink. hrana
23412
360
300
23411
30
340
22213
30040
22250
22251
65
250
25
30
Tr. podľa EN 1433 Hmotnosť
C 250 kN
23,3 kg
C 250 kN
12,2 kg
C 250 kN
24,1 kg
C 250 kN
12,1 kg
D 400 kN
15,0 kg
E 600 kN
20,9 kg
Materiál
BGU-Z Vpust SV G 550/565/990, 2- dielny
s presuvkou DN 200 1)
BGU-Z Vpust SV V 550/565/990, 2- dielny
s presuvkou DN 200 1)
BGU-Z Vpust SV E 550/565/990, 2- dielny
s presuvkou DN 200 1)
BG-SV Kalový kôš do vpustu
BG Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°
BG-SV Čelná / koncová stena
BG-SV Koncová stena s odtokom DN 200
BG-SV spojovací materiál
Hmotnosť
ks/paleta
30
30
30
30
ks/paleta
Beton
213 kg
2
Beton
212 kg
2
Beton
pozink.
plast
pozink.
pozink.
212 kg
3,2 kg
7,4 kg
1,3 kg
1,2 kg
2
BG-FA
65
22182
22183
22382
22383
22043
22732
VPUSTY
340
250
25
14850
BGZ-S SV
300
BG-Letištné
30
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
iba na objednávku
2)
do liatinových hrán sa dajú rošty priskrutkovať,
do nerezových a pozinkovaných hrán sa rošty
nedajú priskrutkovať.
Liatinový rošt SW 16/120, 18/120,
18/170, 18/220, Tr. C - Tr.D
pre všetky NW
Mriežkový rošt MW 30/30,
Tr.C - Tr. D, pozink.,
pre všetky NW
Mriežkový rošt MW 30/10,
Tr. B - Tr. C, pozink. alebo V2A,
pre všetky NW
Gussrost SW 6/120,
Tr. C, enge Schlitzweite,
pre NW 100
Liatinový rošt SW 12/50,
Tr. C, pre NW 150
Dierkový rošt 8 mm,
Tr. C, nerez,
pre NW 100
Liatinový mriežkový rošt
oko MW 24/24, Tr. E,
pre NW 100
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou Liatinový rošt SW 18/150,Tr. D
MW 27/13, 25/14, Tr. E,
pre NW 300
pre všetky NW
17
LEFIX/Žľabovka
1)
Návod/ VOP
L = 1000 mm
Špeciálne
BG-PA
363
BG Štandardné žľaby
>> BG Štandardné žľaby, svetlá šírka NW 100
s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom do Tr. D 400 kN
BG 100
,
210
100
55
75-175
60
175-275
40
55
214
2
L = 1000 mm
Žľaby
Art. Nr.
10000
10014-18
10001
10019-23
10002
10007-09
BG 100/0
BG 100/1 až 100/5
BG 100/5-0
BG 100/6 až 100/10
BG 100/10-0
BG 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol
Art. Nr.
10046
10047
10048
10049
10052
10053
10054
10055
Rošty
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
A 15 kN
Výška na konci žľabu
175
185-225
225
235-275
275
175, 225, 275
Mriežkový rošt 1000/140/40/2, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 500/140/40/2, oko MW 30/30
Mriežkový rošt 1000/140/40/2, oko MW 30/10
Mriežkový rošt 500/140/40/2, oko MW 30/10
Mriežkový rošt 1000/140/40/5, oko MW 35/35
Mriežkový rošt 500/140/40/5, oko MW 35/35
Liatinový rošt 500/140/40 16/100
Betónový rošt 500/140/40 25/55 „N“ 1)
Spád
0,0 %
1,0 %
0,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0 %
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
10056
22510
30019
30030
10059
10058
10057
32000
32001
32004
BG Vpust 500/210/560
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
BG Čelný kus betónový
BG Koncový kus betónový
BG Koncový kus s odtokom DN 100 betónový
BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 31/31, MW 35/35
BG Držiak patentný pre liatinové rošty
BG Držiak pre liatinové rošty dvojdielny
betón
plast
plast
plast
betón
betón
betón
oceľ
oceľ
oceľ
Hmotnosť cca Ks/palete
57 kg
60-70 kg
68 kg
70-80 kg
80 kg
55, 66, 78 kg
3,9 kg
2,0 kg
5,2 kg
2,8 kg
8,1 kg
4,2 kg
5,8 kg
4,9 kg
20
20
20
15
15
15
200
200
200
120
100
Hmotnosť cca Ks/palete
84 kg
0,4 kg
0,2 kg
3,9 kg
4,5 kg
4,5 kg
5,4 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
10
>> BG Štandardné žľaby, svetlá šírka NW 150
s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom do Tr. D 400 kN
BG 150
270
150
60
60
235-285
135-185
40
60
Žľaby
Art. Nr.
10062
10072-76
10063
10077-81
10064
10067-69
BG 150/0
BG 150/1 až 150/5
BG 150/5-0
BG 150/6 až 150/10
BG 150/10-0
BG 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 150 nadol
Art. Nr.
10092
10093
10094
10095
10098
10099
10100
10101
10102
10103
Rošty
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
B 125 kN
D 400 kN
A 15 kN
A 15 kN
Art. Nr.
10104
22521
30030
10107
10106
10105
32000
32001
32004
BG Vpust 500/270/570
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
BG Čelný kus betónový
BG Koncový kus betónový
BG Koncový kus s odtokom DN 150 betónový
BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 31/31, MW 35/35
BG Držiak patentný pre liatinové rošty
BG Držiak pre liatinové rošty dvojdielny
Výška na konci žľabu
235
240-260
260
265-285
285
235, 260, 285
Mriežkový rošt 1000/190/40/2, oko MW 31/31
Mriežkový rošt 500/190/40/20, oko MW 31/31
Mriežkový rošt 1000/190/40/2, oko MW 31/9
Mriežkový rošt 500/190/40/2, oko MW 31/9
Mriežkový rošt 1000/190/40/5, oko MW 35/35
Mriežkový rošt 500/190/40/5, oko MW 35/35
Liatinový rošt 500/190/40 18/145
Liatinový rošt 500/190/40 18/145
Betónový rošt 500/190/40 9/90 „L“ 1)
Betónový rošt 500/190/40 26/90 „N“ 1)
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
86 kg
87-95 kg
95 kg
96-100kg
100 kg
86, 95, 100 kg
5,1 kg
2,8 kg
6,8 kg
4,3 kg
10,4 kg
5,2 kg
6,4 kg
8,2 kg
6,0 kg
6,0 kg
16
16
16
16
16
16
150
150
150
100
100
100
274
L = 1000 mm
1)
iba na objednávku
18
Príslušenstvo
Materiál
betón
laminát
plast
betón
betón
betón
oceľ
oceľ
oceľ
Hmotnosť cca
101 kg
1,6 kg
3,9 kg
6,2 kg
6,2 kg
6,3 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
Ks/palete
8
Kontakt
FILCOTEN
BG Štandardné žľaby
s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom do Tr. D 400 kN
70
L = 1000 mm
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
6 t (koleso)
Art. Nr.
10118
22522
30040
10121
10120
10119
32000
32001
32004
BG Vpust 500/340/600
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
BG Čelný kus betónový
BG Koncový kus betónový
BG Koncový kus s odtokom DN 200 betónový
BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW30/30, MW 35/35
BG Držiak patentný pre liatinové rošty
BG Držiak pre liatinové rošty dvojdielny
Príslušenstvo
Mriežkový rošt
oko MW 30/10, Tr. B,
alebo, Tr. C
Pre všetky NW
Hmotnosť cca Ks/palete
125 kg
155 kg
125 kg
Hmotnosť cca
7,2 kg
3,6 kg
14,2 kg
7,0 kg
10,0 kg
14 kg
Liatinový rošt Tr. B 125 kN
alebo Tr. D 400 kN
Pre všetky NW
Betónový rošt „N“ a „L“
Tr. A 15 kN
Pre NW 100 a 150
Ks/palete
100
100
60
60
Hmotnosť cca
119 kg
2 kg
7,4 kg
8,5 kg
8,5 kg
7,9 kg
0,1 kg
0,1kg
0,1 kg
12
9
12
BGF-Z SV
STN EN 1433
Mriežkový rošt 1000/260/40/2 30/30
Mriežkový rošt 500/260/40/2 30/30
Mriežkový rošt 1000/260/40/5 35/35
Mriežkový rošt 500/260/40/5 35/35
Liatinový rošt 500/260/40 18/215
Obilný rošt 1000/261/37 1,5 mm
Spád
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Ks/palete
6
Obilný rošt
Pre NW 200
BG-Letištné
Mriežkový rošt
oko MW 30/30, Tr. B,
alebo 35/35, Tr. C
Pre všetky NW
270/370
160/260
70
344
Rošty
BG
BG
BG
BG
BG
BG
270
370
270, 370
BGU-Z SV
200
40
70
Art. Nr.
10113
10114
10115
10116
10117
34007
Výška na konci žľabu
BG
340
BG 200/0
v = 270 mm
BG 200/10-0 v = 370 mm
BG 201/0, 201/10-0 s odtokom DN 200 nadol
BGZ-S SV
BG 200
Žľaby
Art. Nr.
10109
10110
10111-12
BGU / BGF
>> BG Štandardné žľaby, svetlá šírka NW 200
VPUSTY
Príslušenstvo k žľabom
Kôš na nečistoty
Pachový uzáver
Pachový uzáver
k vpustom
k vpustom
pre odtok nadol DN 100
Čelný/koncový kus
Držiak k roštom
Spojovací materiál
DN 100, DN 150, DN 200
podľa systému z betónu, pozinkované
pre BG-Štandardné žľaby
pre BGU(F)-Z SV a BGZ-S
19
Návod/ VOP
Žľab s odtokom nadol
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
BG-PA
BG-FA
Vpust
k žľabovému systému
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
>> BGZ-S SV G 100 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 100
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
Art. Nr.
16500
16510-14
16501
16515-19
16502
16520-24
16503
16525-29
16504
16505-09
BGZ-S SV 100
194
100
47
100-200
60
185-285
25
47
198
L = 1000 mm
Žľaby
Výška na konci žľabu
Spád
BGZ-S SV 100/0
185
BGZ-S SV 100/1 až 100/5
190-210
BGZ-S SV 100/5-0
210
BGZ-S SV 100/6 až 100/10
215-235
BGZ-S SV 100/10-0
235
BGZ-S SV 100/11 až 100/15
240-260
BGZ-S SV 100/15-0
260
BGZ-S SV 100/16 až 100/20
265-285
BGZ-S SV 100/20-0
285
BGZ-S SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0
s odtokom DN 100 nadol
185, 210, 235, 260, 285
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Hmotnosť cca Ks/palete
59 kg
20
20
20
20
20
20
20
20
20
65 kg
71 kg
0,0 %
20
Art. Nr.
22158
22159
23102
22754
22756
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete
BG-SV
BG-SV
BG-SV
BG-SV
BG-SV
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál
22702
22703
22002
22035
BGZ-S Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1)
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13
BGZ-S Liatinový rošt 500/147/25, MW 16/120 1)
BGZ-S Liatinový rošt plný 500/147/25
Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30
Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30
Liatinový rošt 500/147/25 MW 18/120
Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 1+2)
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13
2)
6,0 kg
3,1 kg
4,5 kg
4,7 kg
4,2 kg
120
120
120
120
120
STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete
Art. Nr.
Príslušenstvo
22200
22510
30019
30030
31310
22220
22221
BGZ-S Vpust SV 500/211/510 s tesniacou prechodkou DN 150
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100
BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol
BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 100
BG Čelný koncový kus
BG Koncový kus s odtokom DN 100
BG Spojovací materiál
E 600 kN
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
Materiál
4,7 kg
4,2 kg
6,0 kg
7,6 kg
120
120
120
120
Hmotnosť cca Ks/palete
betón
plast
plast
plast
elastomer
pozink
pozink
67 kg
0,4 kg
0,2 kg
3,9 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
10
>> BGZ-S SV 150 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 150
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
Art. Nr.
16600
16610-14
16601
16615-19
16602
16620-24
16603
16625-29
16604
16605-09
BGZ-S SV 150
244
150
Výška na konci žľabu
Spád
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Art. Nr.
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433
Hmotnosť cca
22168
22169
22066
22764
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13 2)
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál
22712
22005
BGZ-S Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13
BGZ-S Liatinový rošt 500/197/25 MW15/75
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22201
22521
30030
31311
22230
22231
BGZ-S Vpust SV 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150
BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 150
BG Čelný/koncový kus
BG Koncový kus s odtokom DN 150
BG Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
47
65
248
L = 1000 mm
1)
iba na objednávku
2)
namiesto SV - systému rýclouzáveru
sa používajú 4 skrutky
240-340
150-250
25
47
Žľaby
BGZ-S SV 150/0
240
BGZ-S SV 150/1 až 150/5
245-265
BGZ-S SV 150/5-0
265
BGZ-S SV 150/6 až 150/10
270-290
BGZ-S SV 150/10-0
290
BGZ-S SV 150/11 až 150/15
295-315
BGZ-S SV 150/15-0
315
BGZ-S SV 150/16 až 150/20
320-340
BGZ-S SV 150/20-0
340
BGZ-S SV 151/0, 151/5-0, 151/10-0, 151/15-0, 151/20-0
s odtokom DN 150 nadol
240, 265, 290, 315, 340
STN EN 1433
E 600 kN
F 900 kN
Hmotnosť cca Ks/palete
87 kg
16
16
16
16
16
16
16
12
12
92 kg
102 kg
0,0 %
10,9 kg
5,5 kg
7,0 kg
7,6 kg
Hmotnosť cca
7,6 kg
11,4 kg
Hmotnosť cca
95 kg
0,3 kg
3,9 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
12
Ks/palete
100
100
100
Ks/palete
100
100
Ks/palete
6
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
20
Kontakt
FILCOTEN
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
200-300
295-395
70
298
L = 1000 mm
Art. Nr.
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433
22172
22173
22079
22774
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 27/13 s pozdĺž. mriežkou 1)
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál
STN EN 1433
22722
22008
22037
BGZ-S Liatinový 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou
BGZ-S Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220
BGZ-S Liatinový rošt plný 500/247/25
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22204
22522
30040
31312
22240, 22440
22241, 22441
BGZ-S Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Čelný koncový kus, pozink., nerez
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200, pozink., nerez
BG-SV Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
Hmotnosť cca
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Ks/palete
12,6 kg
6,7 kg
7,7 kg
9,3 kg
60
60
60
60
Hmotnosť cca
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
Ks/palete
114 kg
114-119 kg
119 kg
120-124 kg
124 kg
125-129 kg
129 kg
130-134 kg
134 kg
112, 117, 122 kg
126, 131 kg
BGF-Z SV
295
300-320
320
325-345
345
350-370
370
375-395
395
295, 320, 345
370, 395
BGU-Z SV
Výška na konci žľabu Spád
Ks/palete
9,3 kg
12,0 kg
15,9 kg
BG
47
25
200
BGZ-S SV 200/0
BGZ-S SV 200/1 až 200/5
BGZ-S SV 200/5-0
BGZ-S SV 200/6 až 200/10
BGZ-S SV 200/10-0
BGZ-S SV 200/11 až 200/15
BGZ-S SV 200/15-0
BGZ-S SV 200/15 až 200/20
BGZ-S SV 200/20-0
BGZ-S SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0 s odtokom nadol DN 200
BGZ-S SV 201/15-0, 201/20-0 s odtokom nadol DN 200
60
60
60
Hmotnosť cca
Ks/palete
105 kg
0,3 kg
7,4 kg
0,4 kg
0,7 kg
0,9 kg
BGZ-S SV
294
47
Žľaby
16700
16706-10
16701
16711-15
16702
16730-34
16726
16735-39
16727
16703-5
16728-9
10
BG-Letištné
BGZ-S SV 200
Art. Nr.
BGU / BGF
>> BGZ-S SV 200 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 200
>> BGZ-S SV 300 s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 300
394
300
47
É
NOV
70
399
395
300
25
47
Spád
0,0 %
0,0%
0,0%
0,0%
Hmotnosť cca Ks/palete
162 kg
158 kg
640 kg
256 kg
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433 Hmotnosť cca
BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25 MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25 MW 30/30
BG-SV Liatinový rošt 500/347/25 SW 8/150
BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
1+2)
23,3 kg
11,7 kg
15,0 kg
20,9 kg
Art. Nr.
Rošty bez rýchlouzáveru
STN EN 1433 Hmotnosť cca
22043
22732
22016
22017
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
Liatinový
Liatinový
Liatinový
Liatinový
rošt
rošt
rošt
rošt
500/347/25 SW 18/150
s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
500/347/25 SW 16/148
500/347/25 plný
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22198
22523
30040
31312
22250
22251
BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2- dielny s tesniacou prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Čelný koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
BG-SV Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
15,0 kg
20,9 kg
28,8 kg
34,6 kg
Hmotnosť cca
6
6
2
2
Ks/palete
BG-FA
22182
22183
É 23180
NOV
22784
395
395
615
615
30
30
30
30
Ks/palete
30
30
30
30
BG-PA
Art. Nr.
BGZ-S 300
Výška na konci žľabu
Ks/palete
214 kg
0,5 kg
7,4 kg
0,4 kg
1,3 kg
1,2 kg
2
Špeciálne
BGZ-S SV 300/0
BGZ-S SV 300/1 s odtokom DN 200 nadol
BGZ-S SV G NW 300, výška 615 mm, dĺžka L=2500 mm
BGZ-S SV G NW 300, výška 615 mm, dĺžka L=2500 mm
LEFIX/Žľabovka
Žľaby
16800
16801
16830
16831
L = 1000 mm
1)
iba na objednávku
2)
namiesto SV - systému rýchlouzáveru
sa používajú 4 skrutky
Všetky rošty do triedy D 400 kN so systémom rýchlouzáveru SV sa dajú aj dodatočne priskrutkovať!
21
Návod/ VOP
Art. Nr.
VPUSTY
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s alebo bez rýchlouzáveru
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž
>> BGZ-S G s liatinovou hranou, svetlá šírka NW 400
Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F bez rýchlouzáveru
É
NOV
BGZ-S 400
494
47
400
400
Žľaby
16850
16851
BGZ-S 400/0
BGZ-S 401/0 s odtokom DN 200 nadol
Výška na konci žľabu
495
Art. Nr.
Rošty
STN EN 1433
22041
22011
22019
BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200
BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 SW 15/125
BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 SW 15/125
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22194
22524
30040
31312
22260
22261
BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2-dielny s prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 400
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Čelný/koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
BG-SV Spojovací materiál
betón
laminát
plast
elastomer
pozink
pozink
Spád
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
227 kg
Hmotnosť cca
4
Ks/palete
20,5 kg
35,5 kg
40,6 kg
20
20
20
Hmotnosť cca
Ks/palete
200 kg
0,6 kg
7,4 kg
0,4 kg
2,1 kg
2,1 kg
2
70
495
25
47
Art. Nr.
499
L = 1000 mm
>> BGZ-S V s pozinkovanou hranou, svetlá šírka NW 500
Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. F bez rýchlouzáveru
BGZ-S 500 V
620
500
60
Žľaby
16950
16951
16955
BGZ-S 500/0, dĺžka = 2500 mm
BGZ-S 500/0, dĺžka = 1000 mm
BGZ-S 501/0 s odtokom DN 200 nadol
Výška na konci žľabu
625
625
625
Art. Nr.
Rošty
STN EN 1433
22042
22015
BGZ-S Liatinový rošt 500/547/25, SW 15/248
BGZ-S Liatinový rošt 500/547/25, SW 15/248
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
22270
22271
31312
BG-SV Čelný/koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
Forsheda - tesnenie pre spodný odtok DN 200
BG-SV Spojovací materiál
pozink
pozink
elastomer
500
100
625
25
60
Art. Nr.
625
L = 1000 mm a 2500 mm
VHODNÉ AJ AKO TUNELOVÝ PODCHOD PRE OBOJŽIVELNÍKY, PRÍPADNE AKO PRIEKOPOVÉ TVÁRNICE
22
Spád
Hmotnosť cca Ks/palete
0,0 %
0,0 %
0,0 %
950 kg
380 kg
365 kg
Hmotnosť cca
30,2 kg
52,1 kg
Hmotnosť cca
3,1 kg
3,1 kg
0,4 kg
1
2
2
Ks/palete
12
10
Ks/palete
Kontakt
Referencie
FILCOTEN
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV
BGU / BGF
BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž bol špeciálne vyvinutý do prevádzok,
kde pôsobia silné prejazdné, brzdné a točné sily.
Možné štvornásobné priskrutkovanie a výčnelky na spodnej strane
roštu zabezpečujú pevné spojenie s telesom žľabu.
BGF-Z SV
Pri použití na huste frekventovaných komunikáciach sa odporúča rošt
v závislosti od prevádzky, hustoty a prejazdných rýchlosti priskrutkovať.
Spojovací materiál je vymeniteľný.
Liatinový rošt plný
Tr. F
pre NW 100 a 200
BGU-Z SV
Liatinový rošt
s pozdĺžnou mriežkou
MW 27/13, 25/14, Tr. E,
pre NW 100 až 300
BG
Liatinový mriežkový rošt
MW 24/24,
Tr. E, pre NW 100
Liatinový rošt plný
Tr. F
pre NW 300
BGZ-S SV
Liatinový rošt
SW 18/150, 16/148, 18/200,
15/125, 15/248 - Tr. D-F
pre NW 300, 400 a 500
BG-Letištné
Liatinový rošt
SW 15/75 - Tr. F,
na 4 skrutky
pre NW 150
Referencie
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž
VPUSTY
veľké svetlé šírky pri vysokom zaťažení
Zvláštnosťou pre BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž sú zabetónované
liatinové „Z“ hrany, ktoré prinášajú žľabu a roštu vyššiu stabilitu.
Mriežkové či liatinové rošty majú únosnosť až do 900 kN.
BG-FA
Pri prevádzkach, kde sa vyžaduje plné zakrytie (napríklad kanálové
rošty, kolektory) ponúkame nový plný liatinový rošt.
23
Návod/ VOP
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
BG-PA
BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž sa vyrábajú vo svetlých šírkach
NW 100, 150, 200, 300, 400 a 500.
BG Letištné žľaby
>> BG Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou až do tr. F
a s priskrutkovateľnými roštami
BG Letištný žľab
NW 100
Art. Nr.
Žľaby
20100
20102
20105
BG Letištný žľab NW 100, L = 2500 mm
BG Letištný žľab NW 100, L = 1000 mm
BG Letištný žľab NW 101 s otvorom 500/300 nadol, L=2500 mm
530 kg/m
a s priskrutkovateľnými roštami
200
150
485
310
25
100
Hmotnosť cca
>> BG Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou až do tr. F
500
200
Spád
0,0 %
0,0 %
Art. Nr.
Žľaby
20300
20302
20305
20320
20322
20325
BG
BG
BG
BG
BG
BG
Letištný
Letištný
Letištný
Letištný
Letištný
Letištný
Spád
žľab
žľab
žľab
žľab
žľab
žľab
NW
NW
NW
NW
NW
NW
200, L = 2500 mm
200, L = 1000 mm
201 s otvorom 500/300 nadol, L=2500 mm
200/10-0, L = 2500 mm
200/10-0, L = 1000 mm
201/10-0 s otvorom 500/300 nadol, L= 2500 mm
Hmotnosť cca
0,0 %
0,0 %
560 kg/m
512
>> BG Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou až do tr. F
BG Letištný žľab
NW 200
a s priskrutkovateľnými roštami
600
200
200
150
612
BG Letištný žľab
NW 300
485/585
310/410
25
200
Art. Nr.
Žľaby
20400
20402
20405
BG Letištný žľab NW 300, L = 2500 mm
BG Letištný žľab NW 300, L = 1000 mm
BG Letištný žľab NW 301 s otvorom 500/300 nadol, L = 2500 mm
Spád
Hmotnosť cca
0,0 %
0,0 %
720 kg/m
>> Rošty a príslušenstvo
Art. Nr.
Rošty
22002
22035
22008
22037
22016
22017
20720
20700
20722
20704
20723
20708
BG-SI Liatinový rošt 500/147/25
BG-SI Liatinový rošt 500/147/25
BG-SI Liatinový rošt 500/247/25
BG-SI Liatinový rošt 500/247/25
BG-SI Liatinový rošt 500/347/25
BG-SI Liatinový rošt 500/347/25
Vpust pre BG Letištný žľab NW
Čelný/koncový kus NW 100
Vpust pre BG Letištný žľab NW
Čelný/koncový kus NW 200
Vpust pre BG Letištný žľab NW
Čelný/koncový kus NW 300
L = 1000 alebo 2500 mm
Liatinový rošt tr. F
- NW 100
STN EN 1433
SW 16/120
plný
SW 16/220
plný
SW 16/148
plný
100, 1 m x 0,5 m x 1 m
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
F 900 kN
200, 1 m x 0,6 m x 1 m
300, 1 m x 0,7 m x 1 m
Liatinový rošt tr. F
- NW 100 plný
Liatinový rošt tr. F
- NW 200
Liatinový rošt tr. F
- NW 300
Liatinový rošt tr. F
- NW 300 plný
Hmotnosť cca
Ks/paleta
6,0 kg
7,6 kg
12 kg
16,3 kg
28,8 kg
34,6 kg
1200 kg
3,8 kg
1300 kg
4,5 kg
1350 kg
4,5 kg
120
120
60
60
30
30
Liatinový rošt tr. F
- NW 200 plný
Odteraz aj
NW 500
NW 400 a
>> BG Štrbinové žľaby bez roštu
Art. Nr.
Žľaby
19000
19001
19002
BG Štrbinový žľab NW 100, L=2500 mm
BG Štrbinový žľab NW 100 s otvorom 600/80 nadol
Čelný/koncový kus pre Štrbinový žľab
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku
24
Spád
0,0 %
Hmotnosť cca
425 kg/m
3,1 kg
Kontakt
Referencie
BG-Letištný žľab
FILCOTEN
maximálna bezpečnosť pri najvyšších nárokoch
BG-Letištný žľab je vyvinutý pre najvyššie zaťaženia na medzinárodných letiskách. Vyrába sa v štandardných dĺžkach 1 m a 2,5 m.
BG-Letištné
BGZ-S SV
BG
BGU-Z SV
BGF-Z SV
BGU / BGF
Masívne betónové teleso, ktoré je príslušne vystužené znesie bez následkov prejazdné i brzdné sily každého lietadla.
V hornej pohľadovej časti je žľab obalený ukotveným oceľovým plášťom, aby optimálne zodpovedal technickým požiadavkám.
Referencie
VPUSTY
BG-Letištné žľaby / BG-Štrbinové žľaby
Letisko vo Viedni – Schwechate je náš najdôležitejší partner
v tejto oblasti. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo žľaby
optimalizovať a vyvinúť kompletný program pre príslušenstvo.
BG-FA
BG-Letištné žľaby môžu byť podľa požiadavky vyrobené v tvare
„T“ alebo sa križujúc
25
Návod/ VOP
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
BG-PA
Taktiež ponúkame štrbinové žľaby, ktoré môžu byť použité
predovšetkým po okrajoch rozletových dráh.
BGZ-S Vpusty
>> BGZ-S 200 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny
s liatinovým rámom a roštom na pántoch do Tr. D
Art. Nr.
Vpust BGZ-S 200 bodový
16200
16202-03
16204
16206
BGZ-S 200 Vpust – vrchný diel s rámom
2, 3-dielny
– stredný diel
– spodný diel s odtokom DN 200
BGZ-S 200 Vpust s rámom a odtokom DN 200 1-dielny
Art. Nr.
Rošty a príslušenstvo
34048
22522
BGZ-S 200 Liatinový rošt 500/267/25 27/220 na pántoch
Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
Spojovací materiál
Stavebná výška
580
300-600
655
650
STN EN 1433
D 400 kN
Hmotnosť cca
124 kg
65-130 kg
154 kg
154 kg
Hmotnosť cca
9,3 kg
>> BGZ-S 300 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny
so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlouzáveru
Art. Nr.
Vpust BGZ-S 300 bodový
22580
22581, 22217
22218
BGZ-S 300 Vpust bodová – vrchný diel s rámom
– stredný diel
– spodný diel s odtokom DN 200
Art. Nr.
Rošty a príslušenstvo
22043
22732
22016
22523
Liatinový rošt 500/347/25, SW18/150
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
Liatinový rošt 500/347/25 16/148
Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300
Spojovací materiál
Stavebná výška
560
180 / 365
450
STN EN 1433
D 600 kN
E 600 kN
F 900 kN
Hmotnosť cca
102 kg
41 kg / 78 kg
120 kg
Hmotnosť cca
15,0 kg
20,9 kg
35,5 kg
0,4 kg
>> BGZ-S 400 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny
so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlouzáveru
Referencie
26
Art. Nr.
Vpust BGZ-S 400 bodový
22216
22581, 22217
22218
BGZ-S 400 Vpust bodová – vrchný diel s rámom
– stredný diel
– spodný diel s odtokom DN 200
Art. Nr.
Rošty a príslušenstvo
22041
22011
22019
22524
Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200
Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125
Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125
Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200
Spojovací materiál
Stavebná výška
560
180 / 365
450
STN EN 1433
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
Hmotnosť cca
105 kg
41 kg / 78 kg
120 kg
Hmotnosť cca
20,5 kg
35,5 kg
43,0 kg
VPUST BGZ-S 200
3 - dielny
Kontakt
VPUST BGZ-S 200
1 - dielny
svetlá
šírka
Art. nr.
L
B
B1
H
C
D
A
100
10310090
500
126
146
300
250
285
DN 100
150
103150090
500
180
195
650
250
630
DN 150
500
130
146
520
250
505
DN 150
500
180
195
670
250
650
DN 150
FILCOTEN light
100
FILCOTEN tec
150
10410290
10410390
10415290
10415390
100
13039
500
158
160
500
250
450
DN 100 / 150
150
13139
500
210
231
690
250
640
DN 150 / 200
100
10056
500
210
214
560
250
510
DN 150 / 200
150
10104
500
270
274
570
250
470
DN 150 / 200
200
10118
500
340
344
600
250
480
DN 150 / 200
500
160
201
510
250
470
RDS 150
500
210
261
690
250
640
RDS 150
500
260
326
740
250
685
RDS 200
550
360
565
990
250
930
RDS 200
VPUSTY
Systém
BG-Letištné
BGZ-S SV
BG
BGU-Z SV
BGF-Z SV
BGU / BGF
VPUST BGZ-S 200
2 - dielny
FILCOTEN
BGZ-S Vpusty
200
300
Kalový kôš
BGZ-S SV
BG-SI
(letištné)
100
22200
500
194
211
510
250
470
RDS 150
150
22201
500
244
261
690
250
640
RDS 150
200
22204
500
294
326
740
250
685
RDS 200
300
22198
550
394
565
990
250
930
RDS 200
400
22194
550
494
565
990
250
930
RDS 200
100
20720
1000
500
500
1000
500
800
RDS 150
200
20722
1000
600
600
1000
500
790
RDS 200
300
20723
1000
700
700
1000
500
790
RDS 200
BG-PA
Špeciálne
150
BGU-Z SV
LEFIX/Žľabovka
100
22206
22195
22400
22207
22196
22401
22208
22197
22402
23410
23412
23411
27
Návod/ VOP
BG
BG-FA
BGU
BG-FA Fasádne žľaby
>> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu RB 130
jednostranne perforovaný alebo plný, pozinkovaný, nerez V2A
BG-FA RB 130
stavebná výška
55/70/110
Svetlá šírka 130
Fixná stavebná výška
stavebná výška
55 - 150
Svetlá šírka 130
Pohyblivá stavebná výška
L = 1000 mm
Mriežkový rošt MW 30/10
pre RB 130, 230
Art. Nr.
Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,0 mm
37131
37141
37151
37161
37181
37231
37241
37251
37261
37281
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška
Art. Nr.
Žľab (1 000 mm) so spodným odtokom DN 100
37700, 37705
37701, 37706
37702, 37707
37703, 37708
37704, 37709
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 130, fixná stav.
Art. Nr.
37300, 37330
37301, 37331
37304, 37334
37305, 37335
37302, 37332
37303, 37333
37306, 37336
37307, 37337
37308, 37338
37309, 37339
Rošty – šírka 122 mm
Art. Nr.
Príslušenstvo
37370/37380
37371/37381
37372/37382
37373/37383
37374/37384
30019
37396
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG pachový uzávar pre odtok DN 100 nadol
BG-FA Spojovací materiál
Dierkový rošt
pre RB 130, 230
výška,
výška,
výška,
výška,
výška,
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
Materiál
Materiál
Materiál
Pozdĺžne rebrovaný rošt
pre RB 130, 230
55
70
110
55-90
90-150
55
70
110
55-90
90-150
55
70
110
55-90
90-150
2,3 kg
2,6 kg
3,2 kg
2,9 kg
3,9 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
3,0 kg
1,6 kg
3,5 kg
2,0 kg
1,4 kg
0,8 kg
3,6 kg
1,9 kg
4,1 kg
2,1 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
plast
nerez V2A
55
70
110
55-90
90-150
Priečne rebrovaný rošt
pre RB 130, 230
Všetky kryty pre BG Fasádne žľaby sú pochôdzne a prejazdné aj pre invalidné vozíky!
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
28
2,3 kg
2,6 kg
3,2 kg
2,9 kg
3,9 kg
2,3 kg
2,6 kg
3,2 kg
2,9 kg
3,9 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
BG-FA Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10
BG-FA Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 8 mm
BG-FA Dierkový rošt 500/122/20, Ø 8 mm
BG-FA Chodníkový rošt 1000/122/20, SW 9/85
BG-FA Chodníkový rošt 500/122/20, SW 9/85
BG-FA Pozdĺžne rebrovaný rošt 1000/122/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Pozdĺžne rebrovaný rošt 500/122/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Priečne rebrovaný rošt 1000/122/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Priečne rebrovaný rošt 500/122/20, rozostup rebier 10 mm
Chodníkový rošt
pre RB 130
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,2 kg
0,2 kg
Image rošt „slnko“
Dodacia doba a cena
na objednávku.
Kontakt
FILCOTEN
BG-FA Fasádne žľaby
jednostranne perforovaný, alebo plný pozinkovaný, nerez V2A
Rošty – šírka 222 mm
37600, 37630
37601, 37631
37606, 37636
37607, 37637
37602, 37632
37603, 37633
37604, 37634
37605, 37635
BG-FA Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10
BG-FA Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 8 mm
BG-FA Dierkový rošt 500/222/20 Ø 8 mm
BG-FA Rošt s pozdĺžnou mriežkou 1000/222/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Rošt s priečnou mriežkou 1000/222/20, rozostup rebier 10 mm
BG-FA Rošt s priečnou mriežkou 500/222/20, rozostup rebier 10 mm
Art. Nr.
Príslušenstvo
37670/37680
37671/37681
37672/37682
37673/37683
37674/37684
30019
37696
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška
BG pachový uzávar pre odtok DN 100 nadol
BG-FA Spojovací materiál pe všetky rošty
(Potreba na jeden bm: 2 ks)
Materiál
BGF-Z SV
Art. Nr.
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
neperforovaný
3,1 kg
3,4 kg
4,0 kg
2,9 kg
4,7 kg
3,1 kg
3,4 kg
4,0 kg
2,9 kg
4,7 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
pozink./ nerez V2A
Materiál
55
70
110
55-90
90-150
3,1 kg
3,4 kg
4,0 kg
2,9 kg
4,7 kg
BGU-Z SV
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
BG-FA Fasádny žľab RB 230, fixná stav.
55
70
110
55-90
90-150
55
70
110
55-90
90-150
Materiál
Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
6,0 kg
3,1 kg
3,5 kg
1,7 kg
6,3 kg
3,2 kg
6,8 kg
3,4 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink., nerez V2A
pozink.
plast
nerez V2A
55
70
110
55-90
90-150
0,1 kg
0,1 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,2 kg
>> BG-FA Nástavce pre šírky žľabov RB 130 a 230
vhodný ako bodový vpust, revízna šachta spolu s mriežkovým alebo s dierkovým roštom
Art. Nr.
37830, 37831
É 37832, 37833
NOV
37834, 37835
É 37836, 37837
NOV
Rošty na nástavce
BG-FA Mriežkový rošt 222/222/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 222/222/20, Ø 8 mm
BG-FA Mriežkový rošt 392/392/20, MW 30/10
BG-FA Dierkový rošt 392/392/20, Ø 8 mm
Materiál
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
BG-FA
Nástavce
BG-FA Nástavec V 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec V 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 230/230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
55 - 90
90 - 150
55 - 90
90 - 150
55 - 90
90 - 150
55 - 90
90 - 150
1,3 kg
1,7 kg
1,3 kg
1,7 kg
2,3 kg
3,1 kg
2,3 kg
3,1 kg
Materiál
Ks na palete
Hmotnosť cca
pozink., nerez
pozink., nerez
pozink., nerez
pozink., nerez
150
150
120
120
0,9 kg
0,7 kg
2,6 kg
3,0 kg
BG-PA
37801
37804
É
NOV 37821
37824
37802
37805
37822
37825
Špeciálne
Art. Nr.
>> BG-FA Spojovací kanál
Art. Nr.
Spojovací kanál
37851, 37852 BG-FA Spojovací kanál, 1000(2000)/90/30
37861, 37862 BG-FA Spojovací kanál, 1000(2000)/90/30
Materiál
pozink.
nerez V2A
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
30
30
1,1 kg/2,2 kg
1,1 kg/2,2 kg
Všetky kryty pre BG Fasádné žľaby sú pochôdzné a pojazdné pre invalidné vozíky!
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
29
LEFIX/Žľabovka
pre spojenie žľabu a strešného odtoku
Návod/ VOP
Pohyblivá stavebná výška
Žľab (1 000 mm) so spodným odtokom DN 100
37711, 37716
37712, 37717
37713, 37718
37714, 37719
37715, 37720
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
nerez V2A
BG
Stavebná výška
55 - 150
Svetlá šírka 230
Art. Nr.
výška,
výška,
výška,
výška,
výška,
Materiál
BGZ-S SV
Fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška
BG-Letištné
Stavebná výška
55/70/110
Svetlá šírka 230
Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,0 mm
37431
37441
37451
37461
37481
37531
37541
37551
37561
37581
VPUSTY
BG-FA RB 230
Art. Nr.
BGU / BGF
>> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu RB 230
BG-FA Fasádne štrbinové žľaby
>> BG-FA Fasádny štrbinový žľab, svetlá šírka 18
na odvedenie vody z omietaných, drevených a sklenených fasád
BG-FA SW 18
18 mm
110 mm
170 mm
170 mm
110 mm
18 mm
75 mm
Art. Nr.
Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,00 mm
37901
37904
37921
37924
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – plný
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – perforovaný
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – plný
BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – perforovaný
Materiál
Art. Nr.
Kryty
37951
37956
BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm
Art. Nr.
Príslušenstvo
37970
37980
37971
37972
37981
37982
37973
37974
37983
37984
BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtok DN 100
BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtokDN 100
BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150
BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150
BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150
BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150
BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm
BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm
BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm
BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm
Stavebná výška Hmotnosť cca
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
170
170
170
170
2,6 kg
2,1 kg
2,6 kg
2,1 kg
Materiál
Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
0,5 kg
0,5 kg
Materiál
Stavebná výška Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
pozink.
pozink.
nerez V2A
nerez V2A
260
260
170
170
170
170
170
170
170
170
7,0 kg
7,0 kg
5,0 kg
5,0 kg
5,0 kg
5,0 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
BG-FA Štrbinová vložka
so štvorcovou dierou 8x8 mm
pozink. alebo nerez V2A
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
BG-FA Revízna šachta 300/275,
s vodorovným alebo šikmým odtokom
DN 100
BG-FA Vonkajší alebo vnútorný roh 150/150,
90°, pozinkovaný alebo nerezový
BG-FA Čelná stena,
ľavá a pravá
BG-FA Fasádne žľaby
Hydraulický priemerný prepočet
Zrážky
(l/s ha)
150
200
250
300
350
400
Prípustná odvodňovaná plocha
Výška 55
(Qmax = 0,6 l/s)
40 m2
30 m2
25 m2
20 m2
17 m2
15 m2
RB 130
Výška 70
(Qmax = 0,9 l/S)
60 m2
45 m2
35 m2
30 m2
25 m2
22 m2
Výška 110
(Qmax = 3,6 l/s)
240 m2
180 m2
140 m2
120 m2
100 m2
90 m2
Prípustná odvodňovaná plocha
Výška 55
(Qmax = 1,2 l/s)
80 m2
65 m2
50 m2
40 m2
35 m2
30 m2
RB 230
Výška 70
(Qmax = 1,8 l/s)
120 m2
90 m2
70 m2
60 m2
50 m2
45 m2
Výška 110
(Qmax = 6,7 l/s)
450 m2
340 m2
270 m2
225 m2
190 m2
165 m2
POZNÁMKA: Tieto priemerné výpočty vychádzajú z plných neperforovaných BG-FA Fasádnych žľabov o dĺžke 20 m a voľnom výtoku.
Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
30
Kontakt
FILCOTEN
BG-PA Garážové žľaby
BG-PA Garážové žľaby V NW 100 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby E NW 100 – hrúbka 1,5 mm
Materiál
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
4,1 kg
3,4 kg
>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 100
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM
Žľabové teleso
36110
36111
BG-PA Garážové žľaby SV V NW 100 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby SV E NW 100 – hrúbka 1,50 mm
Materiál
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
3,5 kg
2,9 kg
STN EN 1433
Hmotnosť cca
Ks/palete
3,4 kg
1,7 kg
3,6 kg
1,8 kg
3,4 kg
1,7 kg
4,4 kg
120
BGU-Z SV
Art. Nr.
>> Kryty a príslušenstvo
na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU
55
154
1)
iba na objednávku
pri liatinových hranách sa používa
SV rýchlouzáver alebo 4 skrutky
3)
bez možnosti priskrutkovať
2)
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 31/15, nerez V2A 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 31/15, nerez V2A 1)
BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25, Ø 8 mm, nerez V2A 1+3)
BG-SV Dierkový rošt 500/147/25, Ø 8 mm, nerez V2A 1+3)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 6/120, úzka štrbina 1)
BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120
BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25, SW 24/24 1+2)
BG-SV Liatinový s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13 2)
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
Materiál
35800
35810
35820
35830
35840
35846
35870
35876
35882
35888
35895
35901
35904
BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA L-kus E, L = 500/680
BG-PA T-kus E, L = 500/680
BG-PA Čelný kus
BG-PA Čelný kus
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty na konci
120
Hmotnosť cca
Ks/palete
3,5 kg
1,8 kg
4,0 kg
2,1 kg
6,0 kg
3,1 kg
3,6 kg
2,2 kg
5,0 kg
2,7 kg
3,9 kg
4,7 kg
4,5 kg
4,7 kg
4,2 kg
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez
nerez
nerez
pozink.
nerez
pozink.
nerez
pozink.
nerez
nerez
nerez
nerez
Materiál
BG
22156
22157
22152
22153
22158
22159
22352
22353
22358
22359
22050
22054
23102
22754
22756
STN EN 1433
120
BGZ-S SV
Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM
120
BG-Letištné
100
Art. Nr.
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
B 125 kN
B 125 kN
D 400 kN
55
55
55
55
Art. Nr.
Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV
36800
36810
36820
36830
36840
36846
36870
36876
36882
36888
22280
22281
22282
BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 70, L = 1000 mm
pozink.
BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 70, L = 1000 mm
nerez
BG-PA L-kus SV E, L = 500/680
nerez
BG-PA T-kus SV E, L = 500/680
nerez
BG-PA Čelný kus SV
pozink.
BG-PA Čelný kus SV
nerez
BG-PA Prechodka SV
pozink.
BG-PA Prechodka SV
nerez
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
pozink.
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
nerez
BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
BG-SV Spojovací materiál nerezový pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
1,7 kg
1,4 kg
2,9 kg
2,9 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
BG-FA
BG-PA SV NW 100
s rýchlouzáverom
BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10 pozink, nerez 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10 pozink, nerez 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Liatinový rošt 500/147/25, SW 14/100
BG-PA
154
Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU
35704
35714
35707
35717
35724
35734
35771
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
55
55
55
55
1,7 kg
1,4 kg
2,9 kg
2,9 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,4 kg
0,4 kg
Špeciálne
55
100
Art. Nr.
LEFIX/Žľabovka
BG-PA NW 100
bez rýchlouzáveru
VPUSTY
Žľabové teleso
35110
35111
(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
31
Návod/ VOP
Art. Nr.
BGF-Z SV
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU
BGU / BGF
>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 100
BG-PA Garážové žľaby
>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 150
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU
Art. Nr. Žľabové teleso
35210
35211
Materiál
BG-PA Garážové žľaby V NW 150 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby E NW 150 – hrúbka 1,50 mm
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
4,8 kg
4,0 kg
>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 150
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM
Art. Nr. Žľabové teleso
36210
36211
Materiál
BG-PA Garážové žľaby SV V NW 150 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby SV E NW 150 – hrúbka 1,50 mm
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
4,1 kg
3,4 kg
STN EN 1433
Hmotnosť cca
Ks/palete
5,4 kg
2,8 kg
6,4 kg
3,3 kg
5,4 kg
2,8 kg
6,4 kg
3,3 kg
6,9 kg
100
>> Kryty a príslušenstvo
na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU
BG-PA NW 150
bez rýchlouzáveru
Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU
55
150
204
35705
35715
35708
35718
35725
35735
35728
35738
35772
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Liatinový rošt 500/197/25, SW 14/45
Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM SV
BG-PA SV NW 150
s rýchlouzáverom
55
150
204
22166
22167
22162
22163
22168
22169
22362
22363
22060
22067
22066
22764
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30
BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A
BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 12/50, úzka štrbina
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170
BG-SV Liatin. rošt 500/197/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou
Art. Nr. Príslušenstvo
35802
35812
35822
35832
35842
35848
35872
35878
35884
35890
35897
35902
35905
1)
iba na objednávku
STN EN 1433
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Materiál
BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA L-kus E, L = 500/698
BG-PA T-kus E, L = 500/698
BG-PA Čelný kus
BG-PA Čelný kus
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty – na konci
Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV
36802
36812
36822
36832
36842
36848
36872
36878
36884
36890
22280
22281
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
100
100
100
Hmotnosť cca
Ks/palete
4,8 kg
2,5 kg
7,8 kg
4,1 kg
10,9 kg
5,5 kg
8,0 kg
4,4 kg
6,6 kg
5,5 kg
7,0 kg
7,9 kg
100
100
100
100
100
100
100
100
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez
nerez
nerez
pozink.
nerez
pozink.
nerez
pozink.
nerez
nerez
nerez
nerez
Materiál
100
55
55
55
55
2,1 kg
1,9 kg
4,0 kg
4,0 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,6 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, L = 1000 mm
pozink.
BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, L = 1000 mm
nerez
BG-PA L-kus SV E, L = 500/698
nerez
BG-PA T-kus SV E, L = 500/698
nerez
BG-PA Čelný kus SV
pozink.
BG-PA Čelný kus SV
nerez
BG-PA Prechodka SV
pozink.
BG-PA Prechodka SV
nerez
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
pozink.
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
nerez
BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
55
55
55
55
2,1 kg
1,9 kg
4,0 kg
4,0 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,6 kg
(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
32
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
Kontakt
FILCOTEN
BG-PA Garážové žľaby
Žľabové teleso
35310
35311
BG-PA Garážové žľaby V NW 200 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby E NW 200 – hrúbka 1,50 mm
Materiál
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
5,0 kg
4,6 kg
>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 200
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM
Art. Nr.
Žľabové teleso
36310
36311
BG-PA Garážové žľaby SV V NW 200 – hrúbka 2 mm
BG-PA Garážové žľaby SV E NW 200 – hrúbka 1,50 mm
Materiál
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez V2A
55
55
4,7 kg
3,9 kg
Hmotnosť cca
Ks/palete
7,5 kg
3,8 kg
8,8 kg
4,5 kg
7,5 kg
3,8 kg
8,8 kg
4,5 kg
8,1 kg
60
60
Hmotnosť cca
Ks/palete
11,8 kg
6,0 kg
12,6 kg
6,7 kg
7,7 kg
9,3 kg
60
BGU-Z SV
>> Kryty a príslušenstvo
na Garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU
55
200
254
iba na objednávku
Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM SV
22174
22175
22372
22373
22079
22774
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10, pozink, nerez 1)
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10, pozink, nerez 1)
BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30,
BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30,
BG-SV Liatinový rošt 500/247/25, SW 18/220
BG-SV Liatin. rošt 500/247/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou
STN EN 1433
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
D 400 kN
D 400 kN
E 600 kN
Art. Nr.
Príslušenstvo
35804
35814
35824
35834
35844/35850
35874/35880
35886/35892
35899
35903
35906
BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, L = 1000 mm
BG-PA L-kus E, L = 500/748
BG-PA T-kus E, L = 500/748
BG-PA Čelný kus
BG-PA Prechodka
BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie
BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty
BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty – na konci
Materiál
Art. Nr.
Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV
36804
36814
36824
36834
36844/36850
36874/36880
36886/36892
22280
22281
BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, L = 1000 mm
pozink.
BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, L = 1000 mm
nerez
BG-PA L-kus SV E, L = 500/748
nerez
BG-PA T-kus SV E, L = 500/748
nerez
BG-PA Čelný kus SV
pozink./nerez
BG-PA Prechodka SV
pozink.
BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie
pozink.
BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)
60
60
BG
Art. Nr.
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
B 125 kN
B 125 kN
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
60
60
60
60
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
pozink.
nerez
nerez
nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
nerez
nerez
nerez
Materiál
55
55
55
55
2,5 kg
2,1 kg
5,2 kg
5,2 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,8 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Stavebná výška v mm Hmotnosť cca
55
55
55
55
2,5 kg
2,1 kg
5,2 kg
5,2 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,8 kg
(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)
Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 500, 1 000 a 2 000 mm.
Hydraulický priemerný prepočet
>> BG-PA Garážové žľaby
Typ
NW 100, výška 55 mm
NW 150, výška 55 mm
NW 200, výška 55 mm
Qmax [l/s] pri dĺžke úseku = 10 bm
0,4
0,7
0,9
Qmax [l/s] pri dĺžke úseku = 20 bm
0,3
0,6
0,8
Pojatie vody [l/m] po spodnú hranu roštu
3,0
4,5
6,0
Poznámka: Tieto žľaby majú nízku stavebnú výšku a preto je ich odvodňovací výkon nízky. Sú určené najmä na odvádzanie vody stečenej z mokrých áut.
33
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku. Na termín dodania sa informujte.
Návod/ VOP
1)
STN EN 1433
BGZ-S SV
BG-PA SV NW 200
s rýchlouzáverom
BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10, nerez V2A 1)
BG-PA Liatinový rošt 500/247/25, SW 14/62
VPUSTY
254
Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU
35706
35716
35709
35719
35726
35736
35729
35739
35773
BG-FA
55
200
Art. Nr.
BG-PA
BG-PA NW 200
bez rýchlouzáveru
BG-Letištné
Art. Nr.
BGF-Z SV
teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom bez RÝCHLOUZÁVERU
BGU / BGF
>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 200
BG Špeciálne výrobky
>> BG Priekopové žľaby 300, 400 (500) bez hrany
na pokádku do priekopy pozdĺž cesty
Art. Nr. Priekopové žľaby
34014
34015
34055
34055
BG Priekopový žľab NW 300
BG Priekopový žľab NW 400
BG Priekopový žľab NW 500
BG Priekopový žľab NW 500
Dĺžka
Výška
Spád
1 000 mm
1 000 mm
2 500 mm
2 500 mm
395 mm
495 mm
600 mm
700 mm
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Art. Nr. Rošty
34053
34049
Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32
Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32
STN EN 1433
Hmotnosť cca
Hmotnosť cca
pojazdné os. autom
pojazdné os. autom
Ks/palete
162 kg
218 kg
900 kg
950 kg
14 kg
16 kg
6
4
Ks/palete
30
30
Priekopový žľab
300,400,500 bez hrany
300,300
400,(500)
500
400,

395,
(600, 700)
700)
495, 495
395 (600,

399, 399
499 (625)
(625)
499,
L = 1000 mm
>> BG Lesný žľab svetlá šírka NW 100
na odvodnenie lesných ciest, zabraňuje vodným výmoľom, bez roštu
Art. Nr. Priekopové žľaby
34014
BG Lesný žľab NW 100
Dĺžka
Výška
Spád
Hmotnosť cca
2 500 mm
485 mm
0,0 %
425 kg/m kg
Lesný žľab
NOVÉ
L = 2500 mm
34
Kontakt
FILCOTEN
BG Špeciálne výrobky
>> BG Špeciálny žľab NW 200
Art. Nr.
34002
Špeciálny žľab
dĺžka
BG Špeciálny žľab NW 200
1000 mm
Výška
Spád
370 mm
0,0 %
Hmotnosť cca
BGU / BGF
s hrúbkou steny 100 mm určený na špeciálne plochy
Ks/palete
162 kg
6
BGF-Z SV
BG Špeciálny žľab
NW 200
400
100
BGU-Z SV
65
305
200
370
100
405
BG
L = 1000 (2500) mm
>> BGZ-S SV Žľab so špeciálnou výškou, svetlá šírka NW 300
žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F s vysokou schopnosťou odvodnenia
25
25
47
47
520
520
70
70
615
615
É
NOV
2500 mm
100 mm
Výška
Spád
615 mm
615 mm
0,0 %
0,0 %
Hmotnosť cca
2
2
Rošty s rýchlouzáverom
STN EN 1433 Hmotnosť cca
BG-SV
BG-SV
BG-SV
BG-SV
C 250 kN
C 250 kN
D 400 kN
E 600 kN
Mriežkový rošt 1000/347/25 30/30
Mriežkový rošt 500/347/25 30/30
Liatinový rošt 500/347/25 18/150
Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
30
30
30
30
Rošty bez rýchlouzáveru
STN EN 1433 Hmotnosť cca
22043
22732
22016
22017
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
BGZ-S
D 400 kN
E 600 kN
F 900 kN
F 900 kN
rošt
rošt
rošt
rošt
500/347/25 18/150
s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14
500/347/25 16/148
500/347/25 plný
Art. Nr.
Príslušenstvo
22198
22523
30040
22250
22251
BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2- dielny s tesniacou prechodkou DN 200
BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300
BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87°
BG-SV Čelný koncový kus
BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200
BG-SV Spojovací materiál
394
394
Hmotnosť cca
214 kg
Ks/palete
23,3 kg
11,7 kg
15,0 kg
20,9 kg
Art. Nr.
Liatinový
Liatinový
Liatinový
Liatinový
Ks/palete
640 kg
256 kg
Ks/palete
15,0 kg
20,9 kg
28,8 kg
34,6 kg
30
30
30
30
Ks/palete
2
BG-FA
394
394
300
300
47
47
22182
22183
É 23180
NOV
22784
dĺžka
BGZ-S SV 300 Žľab so špeciálnou výškou
BGZ-S SV 300 Žľab so špeciálnou výškou
BGZ-S SV
Art. Nr.
BGZ-S Špeciálny žľab
NW 300
Špeciálny žľab
BG-Letištné
16830
16831
VPUSTY
Art. Nr.
L = 1000 (2500) mm
>> BG Soft obrubník
200/250/300/400
Art. Nr. Betónové rohové kusy so zabudovaným gumovým profilom (čierny)
65010
65011
65012
65013
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/200
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/250
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/300
BG BG Soft obrubník, rohový kus 250/250/60/400
Hmotnosť cca
25 kg
32 kg
38 kg
50 kg
Hmotnosť cca
11 kg
14 kg
17 kg
22 kg
Ks/palete
34
34
17
17
Špeciálne
BG Soft obrubník 1000/60/200
BG Soft obrubník 1000/60/250
BG Soft obrubník 1000/60/300
BG Soft obrubník 1000/60/400
Ks/palete
20
20
20
20
LEFIX/Žľabovka
BG Soft obrubník
65000
65001
65002
65003
60
L = 1000 mm
35
Návod/ VOP
Art. Nr. Betónový Soft obrubník so zabudovaným gumovým profilom (čierny)
BG-PA
Soft obrubníky sa používajú na ohraničenie športových plôch, detských ihrísk od ostatných plôch (napr. piesku
a trávy na volejbalovom ihrisku). Zabudovaný čierny gumový profil zmierňuje tvrdé pády a chráni pred zranením.
Krajnicový prefabrikát LEFIX
®
>> LEFIX® BP-35 a BP-50
Krajnicový prefabrikát LEFIX® je hotový betónový výrobok určený na spevnenie okraja vozovky v oblasti
krajnice. Môže sa mnohostranne použiť a zabezpečuje vyššiu bezpečnosť na dopravných komunikáciách.
Jazda po drážkach spôsobuje klepotavý zvuk signalizujúci okraj cesty. S krajnicovým prefabrikátom LEFIX®
predchádzame poškodeniam vozovky a vyhneme sa tiež aj častým zdĺhavým sanačným prácam na krajnici.
Art. Nr.
É
NOV
É
NOV
É
NOV
É
NOV
57001
57004
57000
57006
57020
57021
57022
Krajnicový prefabrikát LEFIX®
Hmotnosť
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP 35, bez otvoru pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP 50, bez otvoru pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 s otvorom pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru pre smerový stĺpik
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru pre smerový stĺpik - červený
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru pre smerový stĺpik - červený
Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50 bez otvoru s dvomi reflexnými pásikmi
BP 35
BP 50
1045
1000
500
450
Stavebná šírka
107 kg
145 kg
149 kg
65 kg
149 kg
65 kg
149 kg
350 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
Dĺžka
ks na palete
1000 mm
1000 mm
1000 mm
450 mm
1000 mm
450 mm
1000 mm
NOVÉ
12 ks
8 ks
8 ks
16 ks
8 ks
16 ks
8 ks
BP 50
1045
1000
140
130
7
400
BP 50 sa vyrába s alebo bez otvoru pre smerový stípik
7
Vhodné riešenie pre kruhové križovatky
125
140
350
Príklad zabudovania
500
bez podkladového betónu
Štrbinová zálievka
>150
Vozovka
Bitúmenová
nosná vrstva
Referencie
30
36
>150
Nezamrzajúca
nosná vrstva
Bitúmenová
nosná vrstva
Betónový základ
vrátane opory
Nezamrzajúca
nosná vrstva
5 mm
Štrbinová zálievka
Vozovka
5 mm
na podkladovom betóne
Rmin 3000
cca. 5 cm
Štrk 5/8
Rmin 2500
Kontakt
*
NOVÉ
>> Žľab BG 400 žľabovkový, svetlá šírka NW 400
Umožňuje plynulý prejazd k domom a dvorom, pred ktorými sa na okraji cestnej komunikácie nachádzajú
žľabové tvarovky TBM. Použitím tohto výrobku sa vyhnete provizórnym riešeniam prejazdu, ktoré často
znefunkčňujú celý systém odvodneia cesty.
Dĺžka
Žľab BG 400 žľabovkový
Art. Nr. Rošty
34131
34132
1000 mm
Výška
160 mm
Spád
0,0 %
Zaťaženie
Mriežkový rošt 1000/397/40/3, rozmer oka MW 34/38
Mriežkový rošt 1000/397/40/4, rozmer oka MW 20/30
prejazdné os. autom
C 250kN
Hmotnosť cca Ks/palete
133 kg
8
Hmotnosť cca Ks/palete
19 kg
31 kg
50
50
BGU-Z SV
Žľabovka
BG 400
34130
BGF-Z SV
Art. Nr. Žľab
BGU / BGF
FILCOTEN
Žľab BG 400 žľabovkový
L = 1000 mm
BGZ-S SV
BG
Provizórne riešenia
- nefunkčné
- neestetické
BG-Letištné
- nestabilné
uloženie podľa vrchnej hrany
BG-PA
uloženie podľa spodnej hrany
BG-FA
VPUSTY
Príkad uloženia
30
*) Výrobok
je predmetom priemyselnej ochrany.
37
Návod/ VOP
LEFIX/Žľabovka
Špeciálne
Referencie
Všeobecný návod
na pokládku a údržbu
Náš všeobecný návod na pokládku a údržbu vychádza zo všeobecne známych návrhov, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej
situácii. Treba zohľadniť všeobecne známe technické postupy a smernice používané v danej oblasti.
1
Škára vyplnená pieskom
Povrchová vrstva
Zámková dlažba
Obalovaný štrk
Štrkové lôžko
Betónový základ
Nosná
bituménová vrstva
Nosná štrková
vrstva
Nosná štrková
vrstva
Treba zosúladiť triedu zaťaženia (STN EN 1433) s účelom použitia žľabov. Dbajte, aby
spodné vrstvy boli príslušne zhutnené a nosné. Nenarúšajte zhutnenú pláň dodatočným
prekopávaním. Podložie musí byť min. o 10 cm hlbšie, prípadne viac (pozri tabuľku), ako
budú uložené žľaby, pričom treba dbať na spád žľabov (1% ev. 0,5%). BGF a BGF-Z plytké žľaby, ktoré sa kladú na jestvujúci železobetón, respektíve betón, musia byť uložené
do 1 až 2 cm vrstvy vlhkej cementovej malty.
2
Žľaby sa ukladajú do min. 10 cm hrubého (pozri tabuľku), vlhkého podkladného betónu.
Podľa kvality podklad. betónu treba previesť posledné nadstavenie.
Pri ztuhlom podkladovom betóne bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm maltou.
Zálievková hmota
Zámková dlažba
Povrchová
vrstva
Obalovaný štrk
Nosná
bituménová vrstva
Štrkové lôžko
Nosná štrková
vrstva
Nosná
štrková vrstva
3
Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok.
Na každom žľabe je šípkou vyznačený smer odtoku.
4
Betónový základ
30 - 200 cm
Dilatačná špára
Povrchová vrstva
Obalovaný štrk
Betónová
vozovka
Škáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať vhodnou maltou (tesniacou
hmotou na betón). Pri nárokoch na tesnosť stykov sa tieto vyplnia
trvalo elastickým tmelom. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby) treba
dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.
A pri silne namáhaných plochách musí byť prípadná betónová dlažba v blízkosti žľabu
trvalo zafixovaná.
5
Nosná
bituménová vrstva
Betónový
základ
Nosná
štrková vrstva
Nosná
štrková vrstva
Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne
osadiť dodatočnú výstuž (viď tab.) čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky. Pri BGU-Z žľaboch treba podľa spôsobu osadenia tieto
žľaby obetónovať. Podľa spôsobu uloženia je treba opatriť styk žľabu s cestným telesom
špárou vyplnenou bitumenovou zálievkou resp. trvale pružným nepriepustným tmelom.
6
Dlažba
Prekrytie vložiť
pred obetńovaním
(Priemyselný poter)
Špára vyplnená
tesniacim tmelom
Liaty asfalt
> 85
Prechodka s kotvou
(z boku)
Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť a priskrutkovať rošty, prípadne žľaby
pred zbortením dostatočne vystužiť. Podľa STN EN 1433 sa od triedy zaťaženia C 250 kN
požaduje prevádzkovo-bezpečné prichytnie roštov. Odporúčame v závislosti od spôsobu
použitia kryty s priskrutkovaním, rýchlouzáverom alebo spojenie patentnýn držiakom.
Pri žľaboch BGU, BGF, BG a FILCOTEN light sa neodporúča, aby jeden rošt prekrýval
súčasne dva žľaby.
7
Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3 až 5 mm. Dbajte, aby
vrstvy cestného telesa nesadali.
Svetlá šírka + 70 mm
8
Pre vpuste platí ten istý postup.
Trieda zaťaženia
A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN F 900 kN
9
Betónová zmes – základ
podľa STN EN 206-1*
C16/20
C20/25
C20/25
C25/30
C25/30
C25/30
X
> 8 cm
> 10 cm
> 15 cm
> 15 cm
> 15 cm
> 20 cm
stav. výška žľabu -5cm
stav. výška
žľabu
Y
Z
Výstuž
stav. výška žľabu -8 cm
> 8 cm
> 10 cm
> 15 cm
> 20 cm
> 20 cm
nevyžaduje
> 25 cm
Ø = 8 mm
každých20 cm
Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl (napr. betónové plochy) treba vytvoriť paralelne so žľabom vo vzdialenosti 0,3 m - 2,0 m dilatačnú škáru (prerušením cement.-bet.
krytu v celej výške - STN 73 6123). Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať
dilatačné škáry podľa výkresu dilatačných škár.
10
V úsekoch so zvýšeným chemickým vplyvom (napr. posypová soľ, kyseliny, lúhy atď.) odporúčame umiestniť žľaby s nerezovou hranou alebo žľaby z nerezu.
*Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkám
11
Ďalšie informácie nájdete na našej stránke www.hydrobg.sk.
Pri neštandardných situáciách kontaktujte priamo nás alebo našich obchodných zástupcov.
P O Z O R : pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točné sily.
Technické zmeny vyhradené.
38
Pri žľaboch s priskrutkovaným roštom treba pravidelne kontrolovať dotiahnutie matíc, aby neprišlo k ich uvoľneniu a poškodeniu roštov a žľabu. Pravidelné
čistenie žľabov a vpustí je zárukou dlhej životnosti.
12.
13.
1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na dohodnuté miesto v
dohodnutom čase.
2. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak nemohol
dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátiteľnej udalosti a pri meškaní kupujúceho so
zaplatením dojednanej splátky, resp. zálohy.
3. Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy je splnený jeho odovzdaním a prevzatím kupujúcim, alebo neopodstatneným odmietnutím
prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. O tomto sa spíše dodací list.
4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, resp. faktúrovanú sumu v dohodnutej výške a to obvykle do 14 dní od vystavenia
faktúry(prípadne podľa dohody).
V prípade ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy ani
po predchádzajúcej písomnej výzve predávajúceho, je oprávnený predávajúci zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe, alebo právnemu zástupcovi,
pričom preukázateľné náklady za tieto služby sa zaväzuje kupujúci uhradiť
predávajúcemu do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.
5. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a zmluvných pokút.
Kupujúci je oprávnený ďalej predať prevzatý tovar od predávajúceho,
avšak ak nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, je povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve a v prípade jeho
nezaplatenia je povinný ho vrátiť. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci
poruší túto svoju informačnú povinnosť, zaväzuje sa zaplatiť predávajúce-
14.
15.
16.
17.
Kontakt
39
BGU / BGF
BGF-Z SV
BGU-Z SV
BG
BGZ-S SV
BG-Letištné
11.
VPUSTY
10.
BG-FA
9.
BG-PA
8.
Špeciálne
III. Ceny a fakturácia, dodanie, vrátenie
Ceny v ponukách a faktúrach sa rozumejú netto bez DPH. Pre skutočné
zúčtovanie sa rozumejú miery a množstvá skutočnej dodávky alebo služieb.Ak
nie je uvedené inak,všetky ceny sa rozumejú od závodu v Kuchyni (ak nie je
dohodnuté inak). V prípade dopravy až na stavbu - sú tieto náklady fakturované
partnerovi zvlášť (ak nie je dohodnuté inak). Pri objednávke odlišujúcej sa od
cenovej ponuky si Spoločnosť vyhradzuje právo zmeniť cenu.Väčšina výrobkov
bude paletovaná na EUR paletách. Partner je uzrozumený,že EUR paleta bude
fakturovaná za 10 Eur bez DPH. Po vrátení týchto paliet v nepoškodenom
stave späť Spoločnosti do 4týždňov od odobratia – sa Spoločnosť zaväzuje ich
odkúpiť späť za rovnakú cenu.
Spoločnosť príjme späť len ňou dodávaný tovar, po písomnom odsúhlasení a v
nepoškodenom stave. Vrátený tovar bude po odpočítaní 15 % za manipulačný
poplatok Partnerovi dobropisovaný. Spätné vrátenie výrobkov na zákazku nie
je možné vrátiť späť.
Čiastočné alebo úplné stornovanie uzavretej objednávky je možné len za podmienky akceptovania storno poplatku vo výške 20 %.
7.
LEFIX/Žľabovka
II: Ponuky a uzavretie dohody
Všetky cenové údaje v cenníkoch a ponukách sú nezáväzné.Všetky miery
,hmotnosti,zobrazenia,popisy,skice a výkresy v katalógoch a cenníkoch a
iných tlačovinách sú oboznamujúce, avšak nezáväzné. Zmena ceny vstupných
materiálov oprávňuje“Spoločnosť“ ku zodpovedajúcej zmene ceny. K dohode prichádza až po potvrdení ceny (objednávky) spoločnosťou,prípadne po
preukázateľnom jednaní o naplnení zákazky.
6.
mu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny dodaného tovaru,
do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúrovanej sumy, zaväzuje
sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne
z faktúrovanej dlžnej sumy, až do jej zaplatenia.
Kupujúci nie je oprávnený si započítať voči predávajúcemu svoje zročné
pohľadávky bez jeho výslovného súhlasu.
Pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy (príp. jej
časť), je oprávnený predávajúci si vziať späť dodaný a nezaplatený tovar
podľa tejto zmluvy, pričom sa kupujúci zaväzuje mu poskytnúť pri tom
súčinnosť.
Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu vymáhať od kupujúceho, resp.
mu ju môže odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, s prihliadnutím na predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu.
Predávajúci preberá záruku za deklarované vlastnosti a bezchybnosť
dodávaného tovaru zodpovedajúc stavu techniky po dobu 24 mesiacov
odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci,príp.ním poverená osoba je povinná si tovar pri dodaní predávajúcim spočítať a skontrolovať.
Touto kontrolou zistený reklamovaný tovar nesmie byť zabudovaný a musí
byť najneskôr do 3 dní písomne oznámený predávajúcemu. Predávajúci v
prípade oprávnenej reklamácie prijme v primeranom čase vylepšenie,dodá
chýbajúci tovar alebo dodá náhradný tovar. Pre tento prípad sú ďalšie nároky na odstránenie a zníženie ceny vyslovene vylúčené. Predávajúci preberá
záruku len za preukázateľné nedostatky v čase dodania.
Kupujúci je povinný reklamovať vady predmetu zmluvy, príp. jeho časti,
zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, už pri tomto odovzdaní a prevzatí, inak
jeho právo zaniká.
Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby
u predávajúceho a to všetko písomne.
V písomnej reklamácii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa
prejavujú, zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jej časti, pre
obhliadku predávajúceho.
Nároky uplatňované kupujúcim v rámci záručnej doby strácajú svoju
účinnosť pri nedodržaní návodov na pokládku,,nezohľadnení technických
upozornení pre osadenie, manipuláciu a použitie, alebo pri chybnom osadení a ďalšom zabudovaní kupujúcim alebo treťou osobou.
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa
nezapočítava na náhradu škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory medzi sebou budú riešiť
podľa Zák. č. 420/2004 Z.z. najprv za pomoci mediátora, na osobe ktorého
sa dohodnú a požiadajú ho o vypracovanie mimosúdnej dohody, ktorého
náklady uhradia rovnakou mierou. Zmluvy a právne vzťahy ňou založené
sa riadia slovenským právom.
Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi
nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy
alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a
zánik tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú
z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených zmlúv,
alebo súvisiacich s týmito zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a
zánik týchto zmlúv predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní
STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU pri IUDEX, sídlom Nábr. arm.
gen. L. Svobodu 9, 811 02 Bratislava. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť
rozhodnutiu v rozhodcovskom konaní s tým, že takéto rozhodnutie bude
pre zmluvné strany konečné a záväzné.
Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa §
273 Obch. zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, objednávky.
Návod/ VOP
I. Platnosť
Obchodné podmienky platia pre všetky uzavreté obchodné prípady a
obchodné zmluvy a s nimi súvisiacimi dodávkami i dodatočnými dodávkami
medzi spoločnosťou Hydro BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa, ďalej nazývaná ako
„Spoločnosť“ a obchodným partnerom, ďalej nazývaným“Partner“. Objednaním
tovaru „Partnerom“ sa považujú Obchodné podmienky za akceptované.Všetky
ďalšie odchýlky od Obchodných podmienok nadobúdajú svoju platnosť len
písomným potvrdením “Spoločnosti“.
FILCOTEN
Všeobecné
obchodné podmienky
Hydro BG – Company Mission
Podnikanie
Know-how
Partneri
Servis
Našim najvyšším cieľom
Desaťročia skúseností
Obchodníci so stavebným
Optimálny zákaznícky
je stať sa vašim
a rozsiahle know-how
materiálom, stavebné
servis z prvej ruky
spoľahlivým partnerom,
našich odborníkov
spoločnosti, stavební
vám ponúka skupina
krorý vám zabezpečí
vám garantujú optimálne
podnikateľia, projektanti,
našich obchodných
najvyššiu kvalitu
poradensto a podporu pri
architekti ako aj súkromné
zástupcov.
a včasnosť dodávok.
štandardných i špeciálnych,
i verejné zariadenia oceňujú
individuálnych riešeniach.
našu kvalitu a spoľahlivosť.
Váš úspech je náš cieľ!
Hydro BG s.r.o., SK-90052 Kuchyňa, Kuchyňa 586, Tel.: (+421 34) 79 79 622 - 626, Fax: (+421 34) 77 85 011
[email protected], www.bg-company.com
Download

Odvodňovacie systémy