Silové káble 1 - 30 kV
Power Cables 1 - 30 kV
Silové káble 1 – 30 kV
Vydanie 2007
Power Cables 1 – 30 kV
Edition 2007
Váhy, rozmery a typické údaje sú približné.
Právo na zmenu údajov z dôvodov
odchýliek v surovinách alebo výrobných
procesov je vyhradené.
Weights, dimensions and charac-teristic
data are approximate. Deviations due to
raw materials or manufacturing processes
as well as changes in the data are reserved. This edition supersedes all previous
editions.
2
Obsah
Contents
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 4
Použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pokyny pre pokládku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Elektrické skúšky po inštalácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Laying instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Electrical tests after installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Káble s PVC izoláciou
NYY, NAYY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NAY2Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NYCY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
NYCWY, NAYCWY. . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
PVC-insulated cables
NYY, NAYY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NAY2Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NYCY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
NYCWY, NAYCWY. . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Káble s XLPE izoláciou a PVC plášťom
NA2XY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
N2XY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
N2XSY, NA2XSY. . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . .28
2XSY, A2XSY . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.7/15 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
N2XSEY, NA2XSEY . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2XSEY, A2XSEY . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . . 31
2XSYBY, A2XSYBY. . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
2XSEYBY, A2XSEYBY . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . .33
XLPE-insulated cables with PVC-sheath
NA2XY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
N2XY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
N2XSY, NA2XSY. . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . .28
2XSY, A2XSY . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.7/15 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
N2XSEY, NA2XSEY . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2XSEY, A2XSEY . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . . 31
2XSYBY, A2XSYBY. . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
2XSEYBY, A2XSEYBY . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . .33
Káble s XLPE izoláciou
a bezhalogénovým oheň retardujúcim plášťom
N2XSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
N2XSEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
XLPE-insulated cables with flame retardant
halogen-free sheath
N2XSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
N2XSEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Káble s XLPE izoláciou a PE plášťom
N2XS2Y, NA2XS2Y . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . . 37
XLPE-insulated cables with PE-sheath
N2XS2Y, NA2XS2Y . . . . . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . . 37
Káble s XLPE izoláciou s ochranou proti axiálnemu šíreniu vody
N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . .39
XLPE-insulated cables longitudinally watertight
N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y . . . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . .39
Káble s XLPE izoláciou
s ochranou proti axiálnemu a radiálnemu šíreniu vody
N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . . 41
XLPE-insulated cables
longitudinally and radially watertight
N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y . . . . . .6/10 kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/20 kV, 18/30 kV . . . . . . . . . . . . 41
Izolované vrchné vedenia s XLPE izoláciou
NFA2X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
A2XS2YT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV, 12/20 kV . . . . . . . . . . . . .43
XLPE-insulated overhead cables
NFA2X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.6/1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
A2XS2YT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6/10 kV, 12/20 kV . . . . . . . . . . . . .43
Podmorské káble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Submarine cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Podklady pre projektovanie
Činný a jalový odpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Prevádzkové kapacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Skratové prúdy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Hustota menovitého krátkodobého prúdu pre 1s skraty . . . . . . . . . . . . . .50
Pokles napätia na nízkonapäťových kábloch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Prepočítacie koeficienty pre prúdovú zaťažitelnosť káblov . . . . . . . . . . .54
Project instructions
Effective resistances and reactances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Operating capacitancies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Earth fault currents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Permissible short circuit ratings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Voltage drop at low voltage cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Group rating factors for cables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Poznámka:
Všetky káble v katalógu sú v súlade s harmonizačnými dokumentami
a európskymi normami ako napr. HD, EN, DIN VDE a pod.
Konštrukcie a vlastnosti káblov sú v súlade s požiadavkami IEC 60502.
Remark:
All cables in the catalogue are based on European harmonized standards,
e.g. HD, DIN VDE. The demands of IEC 60502 with regard to construction and properties were also fulfilled.
3
Silové káble
Kompletný sortiment výrobkov na prenos a distribúciu elektrickej energie
Vývoj a výroba produktov a systémov
na prenos a distribúciu elektrickej
energie vo firme Nexans má viac
než storočnú tradíciu.
Náš sortiment produktov sa skladá
z káblov nízkeho a stredného
napätia, vysokého a veľmi vysokého
napätia do 400 kV, špeciálnych
káblov a kompletných systémov
a inštalácií.
Ponúkame produkty a všetky služby
potrebné na realizáciu projektov.
Vývoj a kvalita sú najdôležitejšou
stránkou vo firme Nexans. Potvrdzuje
to napríklad naša účasť na 380 kV
prepojení hlavných energetických
centier v hlavnom meste Nemecka
v Berlíne 380 kV káblami s XLPE
izoláciou alebo špeciálne káble
s integrovanými optickými vláknami,
podmorské káble alebo káble pre
banský priemysel.
Desiatky rokov skúseností s mnohými
dôležitými inováciami a zlepšeniami
a zároveň najnovšia úroveň výrobnej
technológie a skúšobných zariadení
je pevným základom našich
poznatkov a znalostí pri výrobe
silových káblov.
Hlavné oblasti nášho výrobného sortimentu
Nízkonapäťové káble
Káble s plastovou PVC alebo XLPE
izoláciou.
Káble podľa národných
a medzinárodných noriem alebo
podľa zákazníckych špecifikácií
Káble stredného napätia
Káble s XLPE izoláciou s ochranou
proti axiálnemu a radiálnemu
šíreniu vody, s plášťom z PE, PVC
alebo bezhalogénového oheň
retardujúceho materiálu.
Izolované vrchné vedenia
s XLPE izoláciou do 30 kV
Vysoko- a veľmi
vysokonapäťové káble
Káble do 400 kV s XLPE izoláciou
s ochranou proti axiálnemu
a radiálnemu šíreniu vody
s vodotesným, Al fóliou
kombinovaným PE alebo kovovým
plášťom. Na požiadanie aj
s optickými vláknami na monitoring.
Špeciálne káble
Podmorské káble
Káble pre elektrofiltre
Banské a šachtové káble
Bezhalogénové oheň retardujúce
káble
Pancierované káble
4
Neizolované vodiče
Káblové súbory
Káblové súbory pre VN a VVN káble
do 400 kV
(Káblové súbory pre káble nízkeho
a stredného napätia v násuvnej,
teplom zmrašťovacej alebo páskovej
technike dodáva naša spoločnosť
Euromold)
Upravené káblové zväzky
Projektovanie káblových sietí
Pokládka a montáž, technický
dozor
Skúšanie káblov
Káblová diagnostika
Power cables
Complete Product Range for Energy Transmission and Distribution
The development and manufacture
of products and systems for the
transmission and distribution of
electrical energy at Nexans is based
on a more than hundred years old
tradition.
Our product range comprises low
and medium voltage cables, high
and extra-high voltage cables up to
400 kV, special cables as well as
complete systems and installations.
We are offering the delivery of
products and all services which are
necessary to realize projects.
Development and quality are of
highest importance at Nexans. For
that is standing e.g. our participation
in the 380 kV diagonal connection
through the load centres in the
capital of Germany Berlin with
380-kV-XLPE-cables, but also
special cables with integrated
optical fibres, submarine cables
and mining cables.
Decades of experience with many
important innovations and
improvements as well as the latest
state-of-the-art manufacturing and
testing equipment are the sound
basis for our know how in power
cable engineering.
Main Features of our present Product and Service Range
Low voltage cables
Polymer insulated cables with PVC
or XLPE insulation.
Cables according to national or
international standards and to
customer specifications
Medium voltage cables
Polymer insulated cables with XLPE
insulation, if requested with longitudinal watertight screen area or
additionally radial watertight by
a polymer laminated sheath, outer
sheath of PE, PVC or halogen free
and flame retardant compound.
Overhead cables
with XLPE insulation up to 30 kV
High and extra high voltage
cables
XLPE-insulated cables up to 400
kV with longitudinal watertight
screen area and radial watertight
by a polymer laminated sheath or
a metallic sheath, if requested with
optical fibres for monitoring.
Special cables
Submarine cables
Electro filter cables
Mining and pit cables
Halogen free cables, flame retardant
Armoured cables
Bare conductor material
Accessories
for high and extra-high voltage
cables up to 400 kV (Accessories for
low and medium voltage cables in
slip-on, shrinking or taped technique
were delivered from our company
Euromold.)
Jumper cables
Engineering and installation
Testing of cable installations
Cable diagnosis
5
Aplikácie
Význam písmenových značiek pri označovaní silových káblov s plastovou izoláciou podľa VDE normy.
Žila
Koncentrický vodič, tienenie
Pancierovanie
N
kábel podľa normy
medené jadrá sa neoznačujú
A
hliníkové jadrá
napr. NAYY 4 x 95 SE 0.6/1 kV
Y
PVC izolácia
napr. NAYY 4 x 95 SE 0.6/1 kV
2X
zosietený polyetylén (XLPE)
napr. N2XSY 1 x 150 RM/25 12/20 kV
F
izolovaný vrchný vodič
napr. NFA2X 4 x 25 0.6/1 kV
C
koncentrický vodič z medených drôtov
napr. NYCY 3 x 4 RE/4 0.6/1 kV
CW
koncentrický vodič z medených drôtov aplikovaných vlnovým spôsobom
(Ceander)
napr. NAYCWY 3 x 150 SE/150 0.6/1 kV
S
tienenie z medených drôtov a Cu protišpirály
napr. N2XSY 1 x 35 RM/16 6/10 kV
SE
tienenie z medených drôtov a Cu protišpirály na jednotlivé žily
napr. N2XSEY 3 x 120 RM/16 6/10 kV
(F)
tienenie blokujúce axiálne šírenie vody
napr. NA2XS(F)2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV
(FL)
tienenie blokujúce axiálne šírenie vody a vodotesný Al fóliou kombinovaný PE plášť
napr. NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV
G
protišpirála z pozinkovanej oceľovej pásky
napr. NYFGY 3 x 70 SM 3.6/6 kV
Plášť
B
pancier z dvoch oceľových pások
napr. 2XSYBY 3 x 120 RM/16 6/10 kV
R
pancier z kruhových pozinkovaných oceľových drôtov
napr. NYRGY 4 x 70 SM 0.6/1 kV
T
nosné lano
napr. A2XS2YT 3 x 1 x 50 RM/16 6/10 kV
Y
PVC plášť
napr. NAYY 4 x 95 SE 0.6/1 kV
2Y
PE plášť
napr. NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV
H
bezhalogénový a oheň retardujúci plášť
napr. N2XSEH 3 x 120 RM/16 6/10 kV
–J
kábel so zelenožltou žilou – ochranný vodič –
– O kábel – bez zelenožltej žily – ochranný vodič chýba –
napr. NAYY-J 4 x 50 SE 0.6/1 kV or NAYY-O 4 x 185 SE 0.6/1 kV.
Poznámka: na kompletné označenie kábla je okrem písmenového značenia potrebné udať:
počet, prierez, tvar fázových vodičov (RE, RM, SE, SM) aj stredného, resp. ochranného vodiča,
ako aj menovité napätie (Uo/U).
Pri koncentrických vodičoch sa prierez vzťahuje vždy na použitý materiál vodiča, pri tienení vždy
na meď.
6
Applications
VDE-code designation for power cables with plastic insulation
Core
Concentric conductor, screen
N
German standard cable
copper conductors are not specially coded
A
Aluminium conductors
e.g. NAYY 4 x 95 SE 0.6/1 kV
Y
PVC insulation
e.g. NAYY 4 x 95 SE 0.6/1 kV
2X
Cross-linked polyethylene (XLPE) insulation
e.g. N2XSY 1 x 150 RM/25 12/20 kV
F
insulated overhead cable
e.g. NFA2X 4 x 25 0.6/1 kV
C
concentric conductor of copper wires and copper tape, applied helically
e.g. NYCY 3 x 4 RE/4 0.6/1 kV
Armour
CW
Concentric conductor of copper wires, applied in waveconal formation and copper
tape, applied helically
e.g. NAYCWY 3 x 150 SE/150 0.6/1 kV
S
Screen of copper wires and copper tape, applied helically
e.g. N2XSY 1 x 35 RM/16 6/10 kV
SE
Screen of copper wires and copper tape over each individual core, applied helically
e.g. N2XSEY 3 x 120 RM/16 6/10 kV
(F)
Longitudinal watertight screen region
e.g. NA2XS(F)2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV
(FL)
Longitudinal watertight screen region and polymer laminated sheath
e.g. NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV
G
Counter helix of galvanized steel tape
e.g. NYFGY 3 x 70 SM 3.6/6 kV
Sheath
B
armour of double steel tape
e.g. 2XSYBY 3 x 120 RM/16 6/10 kV
R
armour of galvanized round steel wires
e.g. NYRGY 4 x 70 SM 0.6/1 kV
T
supporting strand
e.g. A2XS2YT 3 x 1 x 50 RM/16 6/10 kV
Y
PVC sheath
e.g. NAYY 4 x 95 SE 0.6/1 kV
2Y
PE sheath
e.g. NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV
H
Halogen free sheath, flame retardant
e.g. N2XSEH 3 x 120 RM/16 6/10 kV
–J
cable includes a green-yellow marked core – with protective conductor –
– O cable does not include a green-yellow marked core – without protective conductor –
e.g. NAYY-J 4 x 50 SE 0.6/1 kV or NAYY-O 4 x 185 SE 0.6/1 kV.
For note: To designate a cable completely the following is required:
code, number, cross-section and form of the main conductor – outer conductor –
(RE, RM, SE, SM) and the neutral conductor, respectively, the nominal voltage
(UO/U). For concentric conductors the effective cross section is refered to the same material
of the outer conductor, for screens always to copper.
7
Farebné značenie žíl káblov 0,6/1 kV podľa
DIN VDE 0276-603 a 0276-627
Počet jadier Označenie žily
s ochranným vodičom -J
bez ochranného
vodiča -O
1
2
3
4
hnedá, čierna, sivá
modrá-hnedá
hnedá-čierna-sivá
modrá-hnedá-čierna-sivá
5
viac ako 5
zelenožltá
zelenožltá-čierna
zelenožltá-modrá-hnedá
zelenožltá-hnedá-čiernasivá
zelenožltá-modrá-hnedáčierna-sivá
zelenožltá, ostatné jadrá
čierne s bielymi číslami
Konštrukcia vodiča
RM: R = kruh, M = lanovaný
SE: S = sektor, E = plný
SM: S = sector, M = lanovaný
Táto tabuľka obsahuje len bubny podľa
nemeckých noriem. Pre špeciálne káble
a káble na export sa používajú
špeciálne bubny.
8
Farba plášťov
Pri menovitom napätí 0.6/1 kV
farba plášťa je čierna, pri vyšších
napätiach, farba PVC je červená
a PE plášť je čierny.
modrá-hnedá-čierna-siváčierna
čierne s bielymi číslami
Tabuľka bubnov
Tabuľka 1
Bubny
RE: R = kruh, E = plný
Farebné značenie žíl káblov
nad 1 kV
Nie je potrebné žiadne farebné
značenie. Izolácia je obyčajne
prírodnej farby.
menovitá
veľkosť
Priemer
bubna
mm
štandardné bubny
071
710
081
800
091
900
101
1000
121
1250
141
1400
161
1600
181
1800
201
2000
221
2240
250
2500
251
2500
281
2800
bubny s oceľovými prírubami
078
710
088
800
098
900
108
1000
120
1250
140
1400
160
1600
180
1800
200
2000
205
2000
220
2240
225
2240
255
2500
256
2500
285
2800
Priemer
príruby
bubna
mm
Max.
šírka
bubna
mm
Hmotnosť
bubna
kg
355
400
450
500
630
710
800
1000
1250
1400
1400
1600
1800
520
520
690
710
890
890
1100
1100
1350
1450
1450
1450
1635
25
31
47
71
144
175
280
380
550
710
875
900
1175
355
400
450
500
630
710
800
1000
1000
1250
1120
1400
1400
1250
1800
520
520
690
710
890
890
1100
1100
1350
1350
1350
1450
1450
1350
1635
28
35
51
78
165
199
309
413
600
588
750
753
923
925
1240
Core identification of medium
voltage cables
No identification required. In general
the insulation is of natural colour.
Colour of sheaths
For a rated voltage of 0.6/1 kV the
outer sheath is black, for higher
voltages the PVC sheath is red,
the PE sheath is black.
Core identification of low voltage cables according to
DIN VDE 0276-603 and 0276-627
No. of cores core colouring
with protective conductor -J
without
protective conductor -O
1
2
3
4
green/yellow
green/yellow-black
green/yellow-blue-brown
green/yellow-brown-black-
5
green/yellow-blue-brownblack-grey
green/yellow, all other cores
black with white numbers
brown or black or grey
blue-brown
brown-black-grey
blue-brown-black-grey
grey
blue-brown-black-greyblack
black with white numbers
more than 5
Drum table
Table 1
drums
Conductor design
flange
diameter
nominal size mm
standard-drums
071
710
081
800
091
900
101
1000
121
1250
141
1400
161
1600
181
1800
201
2000
221
2240
250
2500
251
2500
281
2800
drums with steel-lined flanges
078
710
088
800
098
900
108
1000
120
1250
140
1400
160
1600
180
1800
200
2000
205
2000
220
2240
225
2240
255
2500
256
2500
285
2800
barrel
diameter
max.
width
mm
mm
drums
weight
approx.
kg
355
400
450
500
630
710
800
1000
1250
1400
1400
1600
1800
520
520
690
710
890
890
1100
1100
1350
1450
1450
1450
1635
25
31
47
71
144
175
280
380
550
710
875
900
1175
355
400
450
500
630
710
800
1000
1000
1250
1120
1400
1400
1250
1800
520
520
690
710
890
890
1100
1100
1350
1350
1350
1450
1450
1350
1635
28
35
51
78
165
199
309
413
600
588
750
753
923
925
1240
RE: R = circular, E = solid
RM: R = circular, M = stranded
SE: S = sector-shaped, E = solid
SM: S = sector-shaped,
M = stranded
This table includes standard German
drums only. For special cables and export
special drums are used.
9
Maximálne prevádzkové napätie
Tabuľka 2
Menovité
napätie
UO/U
kV
0.6/01
3.6/06
6/10
12/20
18/30
Najvyššie menovité napätie Um [kV]
Trojfázový Jednofázový systém
systém
oba krajné vodiče jeden krajný
izolované
vodič uzemnený
1.21)
7.21)
121)
241)
361)
1.4
8.3
14
28
42
0.7
4.1
7
14
21
Rázové
napätie
kV
–
60
75
125
170
1) Káble s menovitým napätím Uo /U 0.6/1 kV a s PVC izoláciou, kovovými obalmi
a prierezom ≥240 mm2 môžu byť použité v obvodoch so striedavým napätím Um = 3.6 kV.
Káble s Uo /U 0.6/1 kV môžu byť
použité v jednosmerných obvodoch
s najvyšším napätím ≤ 1.8 kV.
metódach výpočtu podľa IEC 60287
a DIN VDE, pričom sa berie do
úvahy čiastočné vysýchanie pôdy.
Smernice pre prúdovú
zatažiteľnosť
Prúdová zaťažiteľnosť musí byť
obmedzená tak, aby teplo vzniknuté
v hociktorej časti kábla mohlo byť
bezpečne odvedené do okolitého
prostredia.
Hodnoty prúdovej zatažiteľnosti
udané v tabuľkách sú založené na
Hodnoty prúdovej zaťažiteľnosti pre
káble uložené v zemi sú vypočítané
pre podmienky uvedené v tab. 2a.
Vo väčšine prípadov môžu
byť použité bez prepočítacích
koeficientov.
(viď tabuľku 2a)
Tabuľka 2a
Koeficient zataženia
Tepelný odpor zeme
Teplota zeme
Počet káblov/systémov
Hĺbka uloženia
Zoskupenie káblov, ochranné kryty,
odlišné teploty okolia alebo rôzne
koeficienty zaťaženia významne
ovplyvňujú prúdovú zatažiteľnosť.
Na stranách 54 a 55 sú uvedené
prepočítacie koeficienty pre
zoskupenia káblov v zemi pri teplote
20 °C pri koeficientoch zaťaženia
0,7 a 1,0.
V prípade iných podmienok musia
byť použité iné prepočítacie
koeficienty podľa DIN VDE
0276-1000. Tieto hodnoty môžu byť
poskytnuté našim zákazníkom
na požiadanie.
Máme k dispozícii prepočtové
programy pre rôzne podmienky
pokládky a koeficienty zaťaženia
a môžeme na požiadanie v krátkom
čase poskytnúť maximálne hodnoty
prúdového zaťaženia.
Tabuľka 2b
10
Pre káble uložené na vzduchu sa
pre zatažiteľnosť berie do úvahy
koeficient 1,0.
Pre káble uložené na vzduchu platia
hodnoty pri teplote 30 °C a za
podmienok daných v tabuľke 2b.
Prepočítacie koeficienty pre káble
uložené na vzduchu sú na stranách
56 a 59.
0.7
1.0 K · m/W (vlhká zem)
2.5 K · m/W (suchá zem)
20 °C
1
70 cm
Vzdialenosť kábla od steny, zeme alebo stropu
Vzdialenosť medzi susediacimi káblami
Vzdialenosť medzi vertikálne uloženými káblami
Vzdialenosť medzi vertikálne uloženými káblovými systémami
Zohľadnenie zvýšenia teploty okolia spôsobeného teplom z kábla
Žiadna zábrana odvádzania tepla sálaním a vyžarovaním
Žiadne cudzie zdroje tepla
Prúdové hodnoty sú platné pre káble
uložené priamo v zemi. Predpokladá
sa ďalej, že zemina v blízkosti kábla
pôsobením tepla uvoľného z kábla
čiastočne vyschne.
2 cm
2xd
2xd
30 cm
Maximum continuously permissible service voltages
Table 2
Nominal
voltage
UO/U
kV
0.6/01
3.6/06
6/10
12/20
18/30
Highest system voltage Um [kV]
three phase single phase system
system
both phases
one phase
insulated
grounded
1.21)
7.21)
121)
241)
361)
1.4
8.3
14
28
42
Rated lightning
impulse withstand
voltage
kV
0.7
4.1
7
14
21
–
60
75
125
170
1) Cables with UO/U 0.6/1 kV having PVC-insulation, metallic armouring and with cross sections
≥ 240 mm2 may be also used for three phase systems with Um = 3.6 kV.
Cables with UO/U 0.6/1 kV are
also suitable for direct current systems
with highest voltages phase/phase or
phase/ground ≤ 1.8 kV.
Guidelines for the current
carrying capacity
The heat produced by the cable
under the given conditions must be
able to dissipate to the ambient
medium at any point of the cable
installation; the loading of the cable
must be limited accordingly. The
currents in the tables are based of
the calculation methods according
to IEC 60287 and DIN VDE with
regard to the partial drying out of
the soil.
The values stated for cables laid in
the ground are based on standard
service conditions so that the current
carrying capacities can be taken
without derating factor in most
cases:
(see Table 2a)
Table 2a
load factor
thermal resistivity of soil
ground temperature
No. of cables/systems
laying depth
0.7
1.0 K · m/W (moist area)
2.5 K · m/W (dry area)
20 °C
1
70 cm
For installation in air continuous load
- load factor 1.0 - is considered. The
values given apply to cabels laid
in air at 30 °C. It is assumed here
that heat dissipation by convection
and radiation will not be impeded,
and that there are no external heat
sources. These conditions can be
taken as mentioned in Table 2b.
Grouping of cables, protective
coverings, differing ambient
temperatures or load factors can
considerably influence the load
carrying capacity. Group rating
factors for cables laid in the ground
at a temperature of 20 °C are
given for a load factor of 0.7 and
for a load factor of 1.0 on pages
54 and 55. For other conditions the
rating factor should be calculated
according to DIN VDE 0276-1000.
We shall be pleased to indicate
these values on request.
For rating factors for cables laid in
air see pages 56 - 59.
We also have available calculation
methods for the most different working
conditions and determine
the maximum permissible load
currents for that.
Table 2b
distance from the wall, floor or ceiling
space between adjacent cables
vertical space if the cables being laid on top of each other
vertical space between cable systems
rise in ambient temperature due to the dissipating heat
is taken into consideration or adequte space and ventilation
is provided.
The current values are valid for cables
laid direct in ground. Furthermore it is
supposed that the soil can dry out in
a limited area where the surface of
the cable reaches temperatures which
lead to drying out of the soil.
2 cm
2xd
2xd
30 cm
11
Hodnoty skratových prúdov
Na stranách 50 a 51 sú udané
hodnoty skratových prúdov zavislých
od doby vypnutia.
Tieto hodnoty sú vypočítané z teplôt
udaných v tabuľke 3.
Na strane 52 sú uvedené hodnoty
skratových prúdov Cu tienení
celoplastových káblov.
Pokles napätia
V mnohých prípadoch, zvlášť pri
nízkonapäťových kábloch, musí byť
prierez vodiča vypočítaný s ohľadom
na určitý pokles napätia. Na strane
53 sú udané potrebné prierezy
nízkonapäťových káblov na základe
prúdového zaťaženia a prenosovej
dĺžky pre pokles napätia o 5 %.
Tabuľka 3
Izolácia
PVC
XLPE
Typ kábla
a menovité
napätie
jedno- a viacžilové káble
0.6/1-3.6/6 kV
prierez
≤ 300 mm2
prierez
> 300 mm2
jedno- a viacžilové káble
Maximálne teploty
pred
pri
skratom
skrate
°C1)
°C
Hustota skratového prúdu
počas 1 sek.
Cu
Al
A/mm2 A/mm2
70
160
115
76
70
140
103
68
90
2502)
143
94
1) maximálne teploty pre zaťažené káble počas normálnych prevádzkových podmienok podľa relevantných
DIN VDE noriem.
2) Pre lisované alebo zvárané spoje. Pre spájkované spoje musia byť skratové teploty obmedzené na 160 °C.
12
Short-circuit ratings
The short-circuit current can be read
for any cable type and conductor
size in relation to the disconnection
time on the pages 50 and 51.
The values have been calculated for
short-circuit conditions based
on temperatures given in table 3.
The short circuit ratings for the
copper screens of XLPE-insulated
cables are shown on page 52.
Voltage drop
In many cases the cross section
of low voltage cables must be
calculated under consideration
of a specified voltage drop.
On page 53 the cross section
of low voltage cables can be taken
depending on the current in the
conductor and the length of the
cable at a voltage drop of 5 %.
Table 3
insulation type of cable
and nominal
voltage
PVC
VPE
single and multicore cables
0.6/1-3.6/6 kV
cross section
≤ 300 mm2
cross section
> 300 mm2
single and
multicore cables
perm. cond. temperature
before
under
short circuit short circuit
conditions
°C1)
°C
short circuit
current density
for 1 s
Cu
Al
A/mm2 A/mm2
70
160
115
76
70
140
103
68
90
2502)
143
94
1) maximum conductor temperatures for loaded cables under normal sevice conditions according to the corresponding
DIN VDE standard.
2) for crimped or welded conductor connections. For soldered conductor connections the short circuit temperature must
be limited to 160 °C.
13
Kladiace pr edpisy
Prípustné polomery ohybu
Pri ukladani silových káblov by
hodnoty uvedené v tabuľke 4
nemali byť prekročené.
Pri jednorazových ohyboch, napr.
pri koncovkách, môžu byť udané
polomery o polovicu zmenšené
v prípade, že ohyb je urobený
odborne podľa šablóny a kábel
sa predhreje na 30 °C.
Najvyššie ťahové sily
Pri mechanickej pokládke silových
káblov je potrebné dodržať
povolené najvyššie ťahové sily.
V tabuľke 5 sú vzorce na výpočet
týchto hodnôt.
Pre súčasnú pokládku troch
jednožilových káblov spoločnou
zaťahovacou hlavou platia
maximálne požiadavky ako
pre jednožilové káble. Pri troch
stočených jednožilových kábloch sú
hodnoty trojnásobkom, kým pri troch
nestočených kábloch sú hodnoty
dvojnásobkom jednožilových káblov.
S = súčet prierezov jadier v mm2
(bez tienenia a koncentrického
vodiča)
D = vonk. priemer kábla v mm
Tabuľka 4
Kábel
Min. polomer ohybu r pre celoplastové káble
UO = 0.6 kV
UO > 0.6 kV
viacžilové
jednožilové
12 x D
15 x D
15 x D
15 x D
Tabuľka 5
Spôsob zaťahovania Typ kábla
so zaťahovacou
všetky typy
hlavou
na jadrá
so zaťahovacou
pančuškou
Zaťahovacia sila
P = S · 50 N/mm2
(kábel s CU vodičom)
P = S · 30 N/mm2
(kábel s Al vodičom)
všetky drôtom pancierované P = K · D2
káble
(napr. NYFGY, NAYFGY, atď.) (K = 9 N/mm2)
káble s metalovým plastom, P = K · D2
bez ťahuodolného panciera (s jedným plášťom
(napr. NYKY)
K = 3 N/mm2)
plastové káble bez metalového plášťa, plastové káble
bez panciera (napr. NYY,
NYSY, NYSEY, NYCWY,
NA2XS2Y atď.)
14
P = S · 50 N/mm2
(Cu vodič)
P = S · 30 N/mm2
(Al vodič)
Najnižšie teploty pri pokládke
Pri pokládke káblov teploty nesmú
klesnúť pod nasledovné hodnoty:
Celoplastové káble
s PVC plášťom
XLPE izolované káble
s PE plášťom
- 05 °C
- 20 °C
Pri nižších teplotách musia byť káble
dostatočne predhriate. Toto sa dá
dosiahnuť buď niekoľkodňovým
skladovaním v priestoroch s teplotou
cca 20 °C alebo pomocou
špeciálnych teplovzdušných
teplometov.
Laying instructions
Permissible bending radii
When laying power cables, the radii
should not be smaller than the values
given in table 4.
For single bends, e.g. in front of
sealing ends, these radii may in the
extreme case be reduced by half, if
proper handling - heating to approx.
30 °C, bending over a former - is
ensured.
Permissible pulling forces
When laying power cables by
machine, particular attention must be
paid to the permissible tensile forces.
The formulae for obtaining these
values are given in table 5
If three single-core cables are laid
simultaneously with a common pulling
grip the same max. pulling forces as
they are applicable for single-core
cables, are valid. For 3 laid-up
single-core cables the calculation of
the permissible pulling forces is based
on 3 cables, where as it is based on
2 cables if the 3 single-core cables
are not laid-up.
Permissible laying temperatures
For laying the temperatures of power
cables should not fall below:
plastic-insulated cable
with PVC sheath
XLPE-insulated cable
with PE sheath
- 05 °C
- 20 °C
At lower temperatures the cables
must be adequately warmed up
in advance. This can be done by
storing them in a heated area
(approx. 20 °C) for several days
or by means of special hot air
equipment.
S = Total conductor cross-section
in mm2 (without screen and concentric protective conductor)
D = Outer diameter of the cable
in mm
Table 4
cable
min. bending radius r plastic cables
UO = 0.6 kV
UO > 0.6 kV
multicore
single-core
12 x D
15 x D
15 x D
15 x D
Table 5
pulling method construction of cables
pulling head
all types of cables
on the
conductors
tensil force
P = S · 50 N/mm2
(cable with Cu conductor)
P = S · 30 N/mm2
(cable with Al conductor)
with pulling
grip
all wire-armoured cables
(e.g. NYFGY, NAYFGY, etc.)
P = K · D2
(K = 9 N/mm2)
cables with metal sheath,
without tension-proof armour
(e.g. NYKY)
P = K · D2
(single-sheathed cable
K = 3 N/mm2)
plastic cables without metal
sheath, plastic cables without
armour (e.g. NYY, NYSY,
NYSEY,NYCWY, NA2XS2Y
etc.)
P = S · 50 N/mm2
(Cu conductor)
P = S · 30 N/mm2
(Al conductor)
15
Elektrické skúšky na uložených kábloch
Skúšky káblov
Káble s PVC izoláciou
a papierom izolované káble
Káble s XLPE izoláciou
Skúška napätím1)
Skúška napätím
Skúška jednosmerným napätím1)
Výška skúšobného napätia
5,6 až 8 UO
Doba priloženého napätia
15 až 30 min
Skúška striedavým napätím
45 až 65 Hz1)
Výška skúšobného napätia
2 UO (efektívna hodnota)
Doba priloženého napätia
60 min
Alternatívne:
Skúška striedavým napätím
45 až 65 Hz2)
Výška skúšobného napätia
2 UO (efektívna hodnota)
Doba priloženého napätia
30 min3)
Alternatívne:
Skúška striedavým napätím
0,1 Hz1)
Výška skúšobného napätia
3 UO (efektívna hodnota)
Doba priloženého napätia
60 min
Alternatívne:
Skúška striedavým napätím
0,1 Hz2)
Výška skúšobného napätia
3 UO (efektívna hodnota)
Doba priloženého napätia
30 min3)
1) Výška skúšobného napätia a doby priloženého
napätia sú preferenčné hodnoty, vytvorené na základe
doterajších skúseností v laboratóriách a praxi.
1) Pri zmiešaných inštaláciách s káblami v prevádzke
zostarnutými izoláciami z PE/XLPE nie je vylúčené
poškodenie pri príliš vysokom jednosmernom napätí.
V každom pripade je potrebné kábel po každej skúške
uzemniť cez vhodný odpor.
2) Výška skúšobného napätia a doby priloženého napätia
sú preferenčné a musia byť potvrdené praxou.
3) Pri zmiešaných inštaláciách s PE/XLPE káblami by doba
priloženého napätia mala byť 60 min.
Skúška plášťa1)
Pre skúšku celistvosti plášťov
celoplastových káblov sa odporúča
pri tienených alebo pancierovaných
kábloch jednominútová skúška
jednosmerným napätím medzi
kovovým obalom a zemou:
PE plášť
PVC plášť
≤ 5 kV
≤ 3 kV
1) Mali by byť vybrané skúšobné metódy, ktoré
nespôsobia sekundárnu škodu na kábli ako napr.
energia impulzných vĺn.
16
Electrical tests af ter inst allation
Cable testing
Cables with PVC-insulation and
paper insulated cables
Voltage test with DC
Test voltage
5,6 to 8 UO
Time
15 to 30 min
1)
alternativ:
Voltage test with AC 45 to 65 Hz2)
Test voltage
2 UO (r.m.s.)
Time
30 min3)
alternativ:
Voltage test with AC 0,1 Hz2)
Test voltage
3 UO (r.m.s.)
Time
30 min3)
Cables with XLPE-insulation
Voltage test with AC 45 to 65 Hz1)
Test voltage
2 UO (r.m.s.)
Time
60 min
alternativ:
Voltage test with AC 0,1 Hz1)
Test voltage
3 UO (r.m.s.)
Time
60 min
1) The test levels and times are preference values and
were settled on the basis of experiences from
laboratories and the practice.
1) In mixed installations with service aged PE/XLPE-cables
it is possible to get a damage by using of too high DC
test voltage levels. After the voltage test it is important to
ground the cable by a suitable resistor.
2) The test levels and times are preference values and must
be confirmed by practical experiences.
3) In mixed installations with PE/XLPE-cables the test time
should be 60 min.
Sheath testing1)
For tests on polymer outer sheath of
screened or armoured cables the
following DC test voltage may be applied between screen or armou-ring
and ground for about 1 min:
PE-sheath
PVC-sheath
≤ 5 kV
≤ 3 kV
1) It should be choosed such test methods which do not
cause any damage on the cable by e.g. the energy of
the impulse waves.
17
NYY / NAYY
Jednožilové a viacžilové PVC izolované káble
Single- and multicore PVC-insulated cables
podľa DIN VDE 0276-603
acc. to DIN VDE 0276-603
Konštrukcia
Construction
Plné alebo viacdrôtové medené
jadro, respektíve plné hliníkové jadro
– PVC izolácia – spoločný výplňový
obal – PVC plášť.
conductor of solid or stranded
copper or solid aluminium wires,
respectively – PVC insulation – inner
covering (multicore cables only)
– PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, vo vode, na vzduchu,
v betóne, vo vnútorných priestoroch
a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, in water,
in concrete, indoors and in cable
ducts where no mechanical damage
is to be expected
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
thickness
of
PVC sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
NYY 0.6/1 kV
1 x 004.0 RE
1 x 006.0 RE
1 x 010.0 RE
1 x 016.0 RE
1.0
1.0
1.0
1.0
1.8
1.8
1.8
1.8
8
9
9
10
10
11
11
12
120
140
180
250
50
62
83
107
37.0
47.0
64.0
84.0
1 x 025.0 RM
1 x 035.0 RM
1 x 050.0 RM
1 x 070.0 RM
1.2
1.2
1.4
1.4
1.8
1.8
1.8
1.8
12
13
14
16
15
16
17
19
360
460
600
810
138
164
195
238
114.0
139.0
169.0
213.0
1 x 095.0 RM
1 x 120.0 RM
1 x 150.0 RM
1 x 185.0 RM
1.6
1.6
1.8
2.0
1.8
1.8
1.8
1.8
18
19
21
23
21
22
25
27
1090
1330
1620
1980
286
325
365
413
264.0
307.0
352.0
406.0
1 x 240.0 RM
1 x 300.0 RM
1 x 400.0 RM
1 x 500.0 RM
2.2
2.4
2.6
2.8
1.8
1.9
2.0
2.1
26
28
32
35
30
32
37
40
2560
3180
4030
5120
479
541
614
693
483.0
557.0
646.0
747.0
2 x 001.5 RE
2 x 002.5 RE
2 x 004.0 RE
2 x 006.0 RE
0.8
0.8
1.0
1.0
1.8
1.8
1.8
1.8
11
12
13
14
13
14
15
16
190
230
310
380
32
42
54
68
20.0
27.0
37.0
48.0
2 x 010.0 RE
1.0
1.8
16
18
510
90
66.0
3 x 001.5 RE
3 x 002.5 RE
3 x 004.0 RE
3 x 006.0 RE
0.8
0.8
1.0
1.0
1.8
1.8
1.8
1.8
11
12
14
15
14
15
17
18
210
260
360
450
27
36
47
59
19.5
25.0
34.0
43.0
1) pri uložení do trojuholníka
tretoil touching arrangement for single-core cables
18
Počet žíl a
menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažitelnosť1)
v zemi
na vzduchu
No. of cores
and nominal
cross section
thickness
of
insulation
thickness
of
PVC sheath
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
3 x 010 RE
3 x 016. RE
in ground
in air
1.0
1.0
1.8
1.8
17
18
20
21
610
840
79
102
59.0
79.0
3 x 025 RM/
3 x 035.SM/
3 x 050.SM/
3 x 070.SM/
16 RE
16 RE
25 RM
35 SM
1.2/1.0
1.2/1.0
1.4/1.2
1.4/1.2
1.8
1.8
1.9
2.0
25
25
28
31
31
32
35
38
1420
1690
2260
2940
133
159
188
232
106.0
129.0
157.0
199.0
3 x 095.SM/
3 x 120.SM/
3 x 150.SM/
3 x 185.SM/
50 SM
70 SM
70 SM
95 SM
1.6/1.4
1.6/1.4
1.8/1.4
2.0/1.6
2.2
2.3
2.4
2.6
36
37
42
46
43
45
50
54
3960
4900
5870
7340
280
318
359
406
246.0
285.0
326.0
374.0
3 x 240.SM/120 SM
2.2/1.6
2.8
52
60
9440
473
445.0
4 x 001.5 RE
4 x 002.5 RE
4 x 004.0 RE
4 x 006.0 RE
0.8
0.8
1.0
1.0
1.8
1.8
1.8
1.8
12
13
14
15
16
17
18
19
250
310
430
540
27
36
47
59
19.5
25.0
34.0
43.0
4 x 010.0 RE
4 x 016.0 RE
4 x 025.0 RM
4 x 035.0 RM
1.0
1.0
1.2
1.2
1.8
1.8
1.8
1.8
17
19
25
27
21
23
32
34
740
1030
1540
1980
79
102
133
159
59.0
79.0
106.0
129.0
4 x 035.0 SM
4 x 050.0 SM
4 x 070.0 SM
4 x 095.0 SM
1.2
1.4
1.4
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
25
29
33
38
32
36
40
45
1800
2400
3310
4450
159
188
232
280
129.0
157.0
199.0
246.0
4 x 120.0 SM
4 x 150.0 SM
4 x 185.0 SM
1.6
1.8
2.0
2.4
2.5
2.7
41
46
51
49
54
59
5450
6700
8300
318
359
406
285.0
326.0
374.0
5 x 001.5 RE
5 x 002.5 RE
5 x 004.0 RE
5 x 006.0 RE
0.8
0.8
1.0
1.0
1.8
1.8
1.8
1.8
13
14
15
18
16
17
18
21
280
350
500
630
2)
5 x 010.0 RE
5 x 016.0 RE
5 x 025.0 RM
5 x 35.0 RM
1.0
1.0
1.2
1.2
1.8
1.8
1.8
1.9
19
22
27
30
22
25
33
34
880
1260
1890
2500
NAYY 0.6/1 kV
4 x 025.0 RE
4 x 035.0 RE
4 x 050.0 SE
1.2
1.2
1.4
1.8
1.8
1.9
25
27
28
29
31
33
1000
1200
1350
102
123
144
82.0
100.0
119.0
4 x 070.0 SE
4 x 095.0 SE
4 x 120.0 SE
4 x 150.0 SE
1.4
1.6
1.6
1.8
2.1
2.2
2.4
2.5
32
36
40
43
37
41
45
48
1750
2250
2750
3200
179
215
245
275
152.0
186.0
216.0
246.0
4 x 185.0 SE
4 x 240.0 SE
2.0
2.2
2.7
2.9
48
52
53
56
3950
4700
313
364
285.0
338.0
1) pri uložení do trojuholníka
tretoil touching arrangement for single-core cables
.0
2)
2) pri viacžilových kábloch závisí prúdová zaťažiteľnosť od počtu zaťažených žíl
(viď DIN VDE 0276-627)
The current carrying capacity of the cables depends on the number or cores loaded
(vide DIN VDE 0276-627)
19
NYY
Viacžilové PVC izolované ovládacie káble
Multicore PVC-insulated control cables
podľa DIN VDE 0276-627
acc. to DIN VDE 0276-627
Konštrukcia
Construction
Plné medené jadro – PVC izolácia
– spoločný výplňový obal – PVC
plášť.
solid copper conductor –
PVC insulation – inner covering
– PVC sheath
Použitie
Application
Ako ovládací kábel v zemi, vo vode,
na vzduchu, v betóne, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, in water,
in-doors, in concrete and in cable
ducts where no mechanical damage
is to be expected.
Počet žíl a
menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
thickness
of
PVC sheath
mm
overall diameter
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
kg/km
NYY 0.6/1 kV
07 x 1.5 RE
10 x 1.5 RE
12 x 1.5 RE
14 x 1.5 RE
0.8
0.8
0.8
0.8
1.8
1.8
1.8
1.8
17
21
21
22
340
460
510
560
19 x 1.5 RE
24 x 1.5 RE
30 x 1.5 RE
40 x 1.5 RE
0.8
0.8
0.8
0.8
1.8
1.8
1.8
1.8
25
28
29
33
690
860
1000
1260
in ground
A
1)
07 x 2.5 RE
10 x 2.5 RE
12 x 2.5 RE
14 x 2.5 RE
0.8
0.8
0.8
0.8
1.8
1.8
1.8
1.8
18
22
23
24
430
590
650
730
19 x 2.5 RE
24 x 2.5 RE
30 x 2.5 RE
40 x 2.5 RE
0.8
0.8
0.8
0.8
1.8
1.8
1.8
1.9
27
30
32
36
920
1140
1340
1720
1) pri viacžilových ovládacích kábloch závisí prúdová zaťažiteľnosť od počtu zaťažených žíl
(viď DIN VDE 0276-627))
The current carrying capacity of the cables depends on the number or cores loaded
(vide DIN VDE 0276-627)
20
in air
A
NAY2Y
Štvoržilové PVC izolované káble s PE plášťom
Fourcore PVC-insulated cables with PE-sheath
Konštrukcia
Construction
Plné hliníkové jadro – PVC izolácia
– spoločný výplňový obal – PE plášť.
solid aluminium conductor –
PVC insulation – inner covering –
PE sheath
Použitie
Application
V zemi, vo vode, na vzduchu,
v betóne, vo vnútorných priestoroch
a v káblových kanáloch.
Vhodné pre zvýšené mechanické
namáhania.
in ground, outdoors, in water,
in concrete and in cable ducts,
suitable for higher mechanical
stresses
podľa DIN VDE 0276-603
acc. to DIN VDE 0276-603
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
thickness
of
PVC sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
mm
mm
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi
na vzduchu
current carrying capacity
kg/km
in ground
A
in air
A
NAY2Y 0,6/1 kV
4 x 025 RE
4 x 035 RE
4 x 050 SE
4 x 070 SE
1.2
1.2
1.4
1.4
1.8
1.8
1.9
2.1
25
27
28
32
29
31
33
37
890
1050
1150
1550
102
123
144
179
82
100
119
152
4 x 095 SE
4 x 120 SE
4 x 150 SE
4 x 185 SE
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.5
2.7
36
40
43
48
41
45
48
53
2000
2400
2910
3500
215
245
275
313
186
216
246
285
4 x 240 SE
2.2
2.9
52
56
4300
364
338
21
NYCY
Troj-, štvor- a mnohožilové PVC izolované káble
Three-, four- and multicore PVC-insulated cables
podľa DIN VDE 0276-603
a DIN VDE 0276-627
according to
DIN VDE 0276-603
and DIN VDE 0276-627
Konštrukcia
Construction
Plné medené jadro – PVC izolácia
– spoločný výplňový obal –
koncentrický vodič – PE plášť.
conductor of solid copper wire –
PVC insulation – inner covering
– concentric conductor of copper
wires and copper tape, applied
helically – PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, vo vode, na vzduchu,
v betóne, vo vnútorných priestoroch
a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, in water, in
concrete, indoors, and in cable ducts
where no mechanical damage is to
be expected
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Prierez
koncentrického
vodiča
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší
priemer
max.
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
cross section
of concentric
conductor
mm
thickness
of
PVC sheath
mm
overall
diameter
max.
mm
net weight
appr.
kg/km
Prúdová zaťažitelnosť1)
v zemi
na vzduchu
current carrying1) capacity
in ground
A
in air
A
NYCY 0.6/1 kV
3 x 1.5 RE/1.5
3 x 2.5 RE/2.5
3 x 4.0 RE/4
3 x 6.0 RE/6
0.8
0.8
1.0
1.0
1.5
2.5
4.0
6.0
1.8
1.8
1.8
1.8
17
18
18
20
290
350
480
590
27
36
47
59
19.5
26.0
34.0
44.0
4 x 1.5 RE/1.5
4 x 2.5 RE/2.5
4 x 4.0 RE/4
4 x 6.0 RE/6
0.8
0.8
1.0
1.0
1.5
2.5
4.0
6.0
1.8
1.8
1.8
1.8
18
19
21
22
330
410
550
690
27
36
47
59
19.5
26.0
34.0
44.0
NYCY ovládací kábel 0.6/1 kV
07 x 1.5 RE/2.5
0.8
10 x 1.5 RE/2.5
0.8
12 x 1.5 RE/2.5
0.8
14 x 1.5 RE/2.5
0.8
2.5
2.5
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
19
23
24
25
440
550
620
680
1)
19 x 1.5 RE/4
24 x 1.5 RE/6
30 x 1.5 RE/6
40 x 1.5 RE/10
0.8
0.8
0.8
0.8
4.0
6.0
6.0
10.0
1.8
1.8
1.8
1.8
28
31
32
36
840
1030
1180
1500
07 x 2.5 RE/2.5
10 x 2.5 RE/4
12 x 2.5 RE/4
14 x 2.5 RE/6
0.8
0.8
0.8
0.8
2.5
4.0
4.0
6.0
1.8
1.8
1.8
1.8
21
25
25
26
540
730
800
900
19 x 2.5 RE/6
24 x 2.5 RE/10
30 x 2.5 RE/10
40 x 2.5 RE/10
0.8
0.8
0.8
0.8
6.0
10.0
10.0
10.0
1.8
1.8
1.8
1.9
29
33
35
39
1090
1370
1580
1970
1) pri viacžilových ovládacích kábloch závisí prúdová zaťažiteľnosť od počtu zaťažených žíl (viď DIN VDE 0276-627)
The current carrying capacity of the cables depends on the number or cores loaded (vide DIN VDE 0276-627)
22
1)
NYCWY / NAYCWY
Troj- a štvoržilové PVC izolované káble
Three- and four-core PVC-insulated cables
Konštrukcia
Construction
Plné alebo viacdrôtové medené
alebo plné hliníkové jadro –
PVC izolácia – spoločný výplňový
obal – zvlnený koncentrický vodič
– PVC plášť.
conductor of solid or stranded
copper or solid aluminium wires,
respectively – PVC insulation –
inner covering – waveconal
conductor of copper wires and
contrahelical copper tape –
PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, vo vode, na vzduchu,
v betóne, vo vnútorných priestoroch
a v káblových kanáloch.
Neodrezaný koncentrický vodič
môže byť použitý na odbočné
vedenia ako napr. miestne siete.
in ground, outdoors, in water,
in concrete, indoors and in cable
ducts. For single branch joints
(T-joints) in local networks the
concentric conductor can be
connected uncut
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
podľa DIN VDE 0276-603
acc. to DIN VDE 0276-603
Prierez
Hrúbka
koncentrického PVC plášťa
vodiča
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi
na vzduchu
thickness cross section thickness
of
of concentric
of
insulation conductor PVC sheath
mm
mm2
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
NYCWY 0.6/1 kV
3 x 010 RE/010
3 x 016 RE/016
3 x 025 RM/025
3 x 025 RM/016
1.0
1.0
1.2
1.2
10
16
25
16
1.8
1.8
1.8
1.8
18
20
25
25
22
24
31
31
750
1040
1540
1450
79
102
133
133
60
80
108
108
3 x 035 RM/035
3 x 035 RM/016
3 x 035 SM/035
3 x 035 SM/016
1.2
1.2
1.2
1.2
35
16
35
16
1.8
1.8
1.8
1.8
25
25
25
25
31
31
32
32
2000
1800
1820
1610
160
160
160
160
132
132
132
132
3 x 050 SM/050
3 x 050 SM/025
3 x 070 SM/070
3 x 070 SM/035
1.4
1.4
1.4
1.4
50
25
70
35
1.9
1.9
2.0
2.0
26
26
31
30
33
33
38
37
2400
2160
3260
2940
190
190
234
234
160
160
202
202
3 x 095 SM/095
3 x 095 SM/050
3 x 120 SM/120
3 x 120 SM/070
1.6
1.6
1.6
1.6
95
50
120
70
2.2
2.2
2.3
2.3
35
35
39
38
42
42
46
45
4420
3980
5410
4930
280
280
319
319
249
249
289
289
3 x 150 SM/150
3 x 150 SM/070
3 x 185 SM/095
3 x 240 SM/120
1.8
1.8
2.0
2.2
150
70
95
120
2.4
2.4
2.6
2.8
43
42
47
52
50
49
54
59
6650
5880
7410
9460
357
357
402
463
329
329
377
443
4 x 010 RE/010
4 x 016 RE/016
4 x 025 RM/016
4 x 035 SM/016
1.0
1.0
1.2
1.2
10
16
16
16
1.8
1.8
1.8
1.8
19
21
25
26
23
25
32
33
880
1240
1750
2020
79
102
133
160
60
80
108
132
4 x 050 SM/025
4 x 070 SM/035
4 x 095 SM/050
1.4
1.4
1.6
25
35
50
2.0
2.1
2.3
29
34
40
36
41
47
2730
3760
5060
190
234
280
160
202
249
23
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
Hrúbka
koncentrického PVC plášťa
vodiča
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi
na vzduchu
thickness cross section thickness
of
of concentric
of
insulation conductor PVC sheath
mm
mm2
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
4 x 120 SM/070
4 x 150 SM/070
4 x 185 SM/095
4 x 240 SM/120
1.6
1.8
2.0
2.2
70
70
95
120
2.4
2.6
2.8
3.0
43
47
55
60
50
54
59
64
6250
7560
9700
12500
319
357
402
463
289
329
377
443
NAYCWY 0.6/1 kV
3 x 025 RE/025
3 x 035 RE/035
3 x 050 SE/050
3 x 070 SE/070
1.2
1.2
1.4
1.4
25
35
50
70
1.8
1.8
1.9
2.0
25
26
26
30
29
31
32
36
970
1170
1240
1670
103
123
145
180
83
101
121
155
3 x 095 SE/095
3 x 120 SE/120
3 x 150 SE/150
3 x 185 SE/185
1.6
1.6
1.8
2.0
95
120
150
185
2.2
2.3
2.4
2.6
34
36
40
45
41
43
47
52
2230
2670
3230
4020
216
246
276
313
189
220
249
287
24
NA2XY
Štvoržilové XLPE izolované káble s PVC plášťom
Four-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
Konštrukcia
Construction
Plné hliníkové jadro– XLPE izolácia
– spoločný výplňový obal – PVC
plášť.
conductor of solid aluminium wires
– insulation of cross-linked
poly-ethylene (XLPE) – inner covering
– PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, vo vode, na vzduchu,
v betóne, vo vnútorných priestoroch
a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, in concrete,
indoors and in cable ducts where
no mechanical damage is to be
expected
podľa DIN VDE 0276-603
acc. to DIN VDE 0276-603
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
thickness
of
PVC sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
mm
mm
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi
na vzduchu
current carrying capacity
kg/km
in ground
A
in air
A
NA2XY 0.6/1 kV
4 x 035 RE
4 x 050 SE
4 x 070 SE
4 x 095 SE
0.9
1.0
1.1
1.1
1.8
1.9
2.0
2.1
25
25
30
33
30
31
36
40
1050
1070
1500
1950
135
158
196
234
126
149
191
234
4 x 120 SE
4 x 150 SE
4 x 185 SE
1.2
1.4
1.6
2.3
2.4
2.6
36
40
44
43
47
52
2300
2790
3400
268
300
342
273
311
360
25
N2XY
Štvoržilové XLPE izolované káble s PVC plášťom
Four-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
podľa DIN VDE 0276-603
acc. to DIN VDE 0276-603
Konštrukcia
Construction
Plné medené jadro – XLPE izolácia
– spoločný výplňový obal – PVC
plášť.
conductor of stranded copper
wires – insulation of cross-linked
polyethylene (XLPE) – inner covering
– PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, vo vode, na vzduchu,
v betóne, vo vnútorných priestoroch
a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, in concrete,
indoors and in cable ducts where
no mechanical damage is to be
expected
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
thickness
of
PVC sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
mm
mm
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi
na vzduchu
current carrying capacity
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XY 0.6/1 kV
4 x 35 RM
4 x 050 SM
4 x 070 SM
4 x 095 SM
0.9
1.0
1.1
1.1
1.8
1.9
2.0
2.1
25
26
30
33
31
33
38
42
2200
2400
3100
4200
174
206
254
307
162
197
250
308
4 x 120 SM
4 x 150 SM
4 x 185 SM
1.2
1.4
1.6
2.3
2.4
2.6
37
41
46
46
50
55
5100
6300
8000
348
392
444
359
412
475
26
N2XSY / NA2XSY
Jednožilové XLPE izolované káble s PVC plášťom
Single-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
jadro – polovodivé tienenie jadra
– XLPE izolácia – polovodivé tienenie
izolácie, tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou –
separačná páska – PVC plášť.
stranded copper or aluminium conductor – conductor screen of semiconducting compound – insulation
of cross-linked polyethylen (XLPE) –
screen of semiconducting compound
plus copper wires and copper tape
– separation tape – PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and in
cable ducts
Počet žíl
Hrúbka
Prierez
Hrúbka
a menovitý prierez
izolácie
tienenia
PVC plášťa
No. of cores
and nominal
cross section
thickness cross section thickness
of
of
of
insulation
screen
PVC sheath
Vonkajší priemer
Hmotnosť
Prúdová zaťažiteľnosť1)
max.
kábla cca
v zemi
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
min.
na vzduchu
in ground
in air
900
1050
1300
1600
187
220
268
320
197
236
294
358
34
35
37
39
1850
2200
2600
3150
363
405
456
526
413
468
535
631
36
40
43
41
45
48
3750
4650
5750
591
662
744
722
827
949
2.5
2.5
2.5
2.5
23
24
26
26
28
29
31
32
700
750
850
950
145
171
208
248
153
183
228
278
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
34
35
37
39
1050
1300
1400
1650
283
315
357
413
321
364
418
494
25
35
35
2.5
2.5
2.5
36
40
43
41
45
48
1850
2300
2650
466
529
602
568
660
767
N2XSY 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
23
24
26
26
28
29
31
32
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
NA2XSY 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
Poznámka:
Note:
podľa DIN VDE 0276-620
acc. to DIN VDE 0276-620
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
27
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness cross section thickness
of
of
of
insulation
screen
PVC sheath
mm
mm2
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XSY 12/20 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
27
28
30
31
32
33
35
36
1100
1250
1450
1750
189
222
271
323
200
239
297
361
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
32
33
35
38
38
39
41
44
2050
2400
2800
3400
367
409
461
532
416
470
538
634
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
5.5
25
35
35
2.5
2.5
2.5
40
43
46
46
49
52
4000
4950
6050
599
671
754
724
829
953
NA2XSY 12/20 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
28
30
31
32
33
35
36
38
950
1050
1150
1300
172
210
251
285
185
231
280
323
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
33
35
38
40
39
41
44
46
1500
1650
1850
2100
319
361
417
471
366
420
496
569
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
35
35
2.5
2.5
43
46
49
52
2550
2900
535
609
660
766
N2XSY 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
35
37
38
40
41
43
1450
1700
2050
2300
225
274
327
371
241
299
363
418
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
38
40
42
45
44
46
48
51
2700
3100
3700
4350
414
466
539
606
472
539
635
725
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
48
51
54
57
5300
6450
680
765
831
953
NA2XSY 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
35
37
38
40
41
43
1150
1300
1450
1550
174
213
254
289
187
232
282
325
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
38
40
42
45
44
46
48
51
1800
1950
2200
2450
322
364
422
476
367
421
496
568
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
48
51
54
57
2900
3300
541
616
650
764
Poznámka:
Note:
28
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
2XSY / A2XSY
Jednožilové XLPE izolované káble s PVC plášťom
Single-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
jadro – polovodivé tienenie jadra
– XLPE izolácia – polovodivé tienenie
izolácie-tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou – separačná
páska – PVC plášť.
stranded copper or aluminium
conductor – conductor screen
of semiconducting compound –
insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – screen of semiconducting
compound plus copper wires
and copper tape – separation
tape – PVC sheath
Použitie
podľa IEC 60502
according to IEC 60502
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and
in cable ducts
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Prierez
tesnenia
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší
priemer
cca
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
cross section
of
screen
mm2
thickness
of
PVC sheath
mm
overall
diameter
appr.
mm
net weight
appr.
kg/km
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
current carrying1) capacity
in ground
A
in air
A
2XSY 8.7/15 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
4.5
4.5
4.5
4.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
27
28
29
31
950
1150
1400
1650
188
221
271
323
197
236
294
358
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
4.5
4.5
4.5
4.5
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
36
38
1950
2350
2750
3350
366
407
460
531
413
468
535
631
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
4.5
4.5
4.5
25
35
35
2.5
2.5
2.5
41
44
47
3950
4750
5770
597
670
745
722
827
949
A2XSY 8.7/15 kV
1 x 050RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
4.5
4.5
4.5
4.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
32
770
890
1000
1140
172
210
250
285
182
228
278
321
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
4.5
4.5
4.5
4.5
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
34
36
38
41
1300
1450
1680
1900
318
360
418
471
364
418
494
568
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
4.5
4.5
35
35
2.5
2.5
44
47
2350
2750
535
608
660
767
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
29
N2XSEY / NA2XSEY
Trojžilové XLPE izolované káble s PVC plášťom
Three-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
podľa DIN VDE 0276-620
a IEC 60502
acc. to DIN VDE 0276-620
and IEC 60502
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
kruhové jadro – polovodivé tienenie
jadra – XLPE izolácia – polovodivé
tienenie izolácie – tienenie medenými
drôtmi a medenou protišpirálou nad
každou žilou – extrudovaný spoločný
výplňový obal - PVC plášť.
circular stranded copper or aluminium conductor – conductor screen of
semiconducting compound – insulation of cross-linked polyethylen (XLPE)
– sreen of semiconducting compound
plus copper wires and copper tape
applied over each individual core –
extruded inner covering – PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and
in cable ducts
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Prierez
tesnenia
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší
priemer
cca
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
cross section
of
screen
mm2
thickness
of
PVC sheath
mm
overall
diameter
appr.
mm
net weight
appr.
kg/km
Prúdová zaťažitľnosť
v zemi
na vzduchu
current carrying capacity
in ground
A
in air
A
N2XSEY 6/10 kV
3 x 035 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.6
2.8
51
55
58
62
2600
3350
4200
5050
213
261
312
355
213
265
322
370
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
25
25
25
2.9
3.0
3.1
66
69
75
6000
7200
9000
399
451
523
420
481
566
NA2XSEY 6/10 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.6
2.8
51
55
58
62
1700
2050
2500
2850
165
203
242
276
165
206
249
288
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
25
25
25
2.9
3.0
3.1
66
69
75
3250
3750
4600
309
351
408
326
375
442
Na požiadanie je možná realizácia aj pre dynamické skratové namáhanie do Ip = 125 kA.
Design for dynamic short circuit forces up to 125 kA on request.
30
2XSEY / A2XSEY
Trojžilové XLPE izolované káble s PVC plášťom
Three-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
kruhové jadro – polovodivé tienenie
jadra – XLPE izolácia – polovodivé
tienenie izolácie – tienenie medenými
drôtmi a medenou protišpirálou nad
každou žilou – extrudovaný spoločný
výplňový obal – PVC plášť.
circular stranded copper or aluminium conductor – conductor screen of
semiconducting compound – insulation of cross-linked polyethylen (XLPE)
– screen of semiconducting
compound plus copper wires and
copper tape applied over each
individual core – extruded inner
covering – PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and in
cable ducts
podľa IEC 60502
according to IEC 60502
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Prierez
tesnenia
Hrúbka
PVC plášťa
Vonkajší
priemer
cca
Hmotnosť
kábla cca
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
cross section
of
screen
mm2
thickness
of
PVC sheath
mm
overall
diameter
appr.
mm
net weight
appr.
kg/km
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi
na vzduchu
current carrying capacity
in ground
A
in air
A
2XSEY 12/20 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.7
2.8
3.0
3.1
59
63
67
71
4700
5700
6800
7900
216
264
316
360
217
269
326
377
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
25
25
25
25
3.2
3.3
3.5
3.6
74
78
84
88
9100
10500
12800
15000
404
457
532
600
426
488
576
658
A2XSEY 12/20 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.7
2.8
3.0
3.1
59
63
67
71
3800
4400
5000
5600
167
205
245
280
168
209
253
293
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
25
25
25
25
3.2
3.3
3.5
3.6
74
78
84
88
6200
7000
8300
9200
313
356
415
470
331
380
450
515
2XSEY 18/30 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
3.1
3.2
3.3
3.4
70
74
78
82
6100
7200
8500
9600
219
267
320
364
222
273
330
379
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
3.6
3.7
3.8
4.0
85
89
94
99
11000
12500
14800
17500
408
462
537
604
428
490
578
651
A2XSEY 18/30 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
3.1
3.2
3.3
3.4
70
74
78
82
5200
5900
6600
7200
170
207
248
283
172
211
256
295
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
3.6
3.7
3.8
4.0
85
89
94
99
8000
8900
10100
11600
317
360
419
472
332
381
451
516
31
2XSYBY / A2XSYBY
Trojžilové XLPE izolované pancierované káble s PVC plášťom
Three-core XLPE-insulated armoured cables with PVC sheath
podľa IEC 60502
according to IEC 60502
Počet žíl
a menovitý
prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
kruhové jadro – polovodivé tienenie
jadra – XLPE izolácia – polovodivé
tienenie izolácie – spoločná výplňová
polovodivá vrstva – spoločné
tienenie medenými drôtmi a medenou
protišpirálou – vnútorný PVC plášť
– pancier z dvoch oceľových pások
– PVC plášť.
circular stranded copper or aluminium conductor – conductor screen
of semiconducting compound –
insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – insulation screen of semiconducting compound – inner
covering of semiconducting tapes
over laid-up cores – screen of copper
wires and copper tape – PVC sheath
– armour of double steel tape –
PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and in
cable ducts
Hrúbka Prierez
Hrúbka Hrúbka
výplňovej tesnenia
PVC
oceľových
polovodivej
vnútorného pások
vrstvy
plášťa
Hrúbka
PVC
plášťa
Vonkajší Hmotnosť
priemer kábla cca
cca
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi na vzduchu
thickness thickness cross
thickness thickness thickness overall net weight
current carrying
of
of inner section
of inner of steel
of
diameter
appr.
capacity
insulation covering of screen PVC sheath tapes PVC sheath appr.
in ground
in air
mm
mm
mm2
mm
mm
mm
mm
kg/km
A
A
2XSYBY 6/10 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
0.4
0.6
0.6
0.6
16
16
16
16
1.4
1.5
1.6
1.6
0.5
0.5
0.5
0.5
2.6
2.7
2.9
3.0
51
55
59
61
3800
4600
5600
6800
210
256
307
349
206
257
313
360
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
0.6
0.6
0.6
0.6
25
25
25
25
1.7
1.8
1.8
2.1
0.5
0.5
0.5
0.8
3.1
3.2
3.4
3.8
66
69
75
80
7650
8950
11500
13350
392
443
513
580
410
469
553
625
A2XSYBY 6/10 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
0.4
0.6
0.6
0.6
16
16
16
16
1.4
1.5
1.6
1.6
0.5
0.5
0.5
0.5
2.6
2.7
2.9
3.0
51
55
59
61
2900
3300
3850
4600
162
199
238
271
160
199
242
280
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
0.6
0.6
0.6
0.6
25
25
25
25
1.7
1.8
1.8
2.1
0.5
0.5
0.5
0.8
3.1
3.2
3.4
3.8
66
69
75
80
4800
5350
6100
6750
304
345
401
452
319
365
431
488
Tieto káble môžu byť pancierované aj pozinkovanými plochými alebo kruhovými drôtmi.
We also manufacture these cables with flat or circular galvanized steel wire armour.
32
2XSEYBY / A2XSEYBY
Trojžilové XLPE izolované pancierové káble s PVC plášťom
Three-core XLPE-insulated armoured cables with PVC sheath
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
kruhové jadro – polovodivé tienenie
jadra – XLPE izolácia – polovodivé
tienenie izolácie – tienenie medenými
drôtmi a medenou protišpirálou nad
každou žilou – spoločná
extrudovaná výplň – vnútorný PVC
plášť – pancier z dvoch oceľových
pások – PVC plášť.
circular stranded copper or aluminium conductor – conductor screen
of semiconducting compound –
insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – insulation screen of semiconducting compound plus copper
wires and copper tape applied
over each individual core – extruded
inner covering – armour of double
steel tape – PVC sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and in
cable ducts
Hrúbka
PVC
plášťa
podľa IEC 60502
according to IEC 60502
Počet žíl
a menovitý
prierez
Hrúbka
izolácie
Prierez
tesnenia
Hrúbka
PVC
vnútorného
plášťa
Hrúbka
oceľových
pások
Vonkajší
priemer
cca
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť
v zemi na vzduchu
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
cross
section
of screen
mm2
thickness
of inner
PVC sheath
mm
thickness thickness overall net weight
current carrying
of steel
of
diameter
appr.
capacity
tapes PVC sheath appr.
in ground
in air
mm
mm
mm
kg/km
A
A
2XSEYBY 12/20 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
25
25
25
25
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.8
3.9
65
69
73
77
80
86
92
96
6200
7300
8400
9600
10900
13300
15800
18200
213
259
310
353
396
448
521
588
214
264
319
369
417
478
564
645
A2XSEYBY 12/20 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
25
25
25
25
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.8
3.9
65
69
73
77
80
86
92
96
5300
6000
6600
7300
8000
9800
11300
12400
165
201
240
274
307
349
407
461
166
205
248
287
324
372
441
505
2XSEYBY 18/30 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
25
25
25
25
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.2
2.2
2.3
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.0
4.1
4.3
76
80
86
90
93
98
102
107
7900
9100
11300
12600
14100
15800
18300
20200
216
262
314
357
400
453
526
592
219
268
323
371
419
480
566
638
A2XSEYBY 18/30 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
25
25
25
25
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.2
2.2
2.3
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.0
4.1
4.3
76
80
86
90
93
98
102
107
7000
7800
9400
10200
11100
12200
13600
15300
168
203
243
277
311
353
411
463
170
207
251
284
325
373
442
502
33
N2XSH
XLPE izolované jednožilové káble s bezhalogénovým oheň retardujúcim plášťom
XLPE-insulated cables with flame retardant halogen-free sheath
podľa DIN VDE 0276-622
acc. to DIN VDE 0276-622
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené jadro –
polovodivé tienenie jadra – XLPE
izolácia – polovodivé tienenie
izolácie – tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou – separačná
páska – bezhalogénový oheň
retardujúci plášť.
stranded copper conductor –
conductor screen of semiconducting
com-pound – insulation of cross-linked
polyethylen (XLPE) – screen of semiconducting compound plus copper wires
and copper tape – separation tape
– flame retardant halogen-free sheath
Použitie
Application
Na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch
pri zvýšených požiadavkách na
ohňuvzdornosť, nie však v zemi.
especially flame retardant; out-doors,
indoors and in cable ducts, but not in
ground
Hrúbka
plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
na vzduchu
thickness
of
sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1)
capacity
in air
A
mm
mm
kg/km
N2XSH 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
23
24
26
26
28
29
31
32
1000
1050
1375
1650
197
236
294
358
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
34
35
37
39
1925
2300
2650
3250
413
468
535
631
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
36
40
43
41
45
48
3850
4850
5950
722
827
949
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
34
N2XSEH
XLPE izolované trojžilové káble s bezhalogénovým oheň retardujúcim plášťom
XLPE-insulated cables with flame retardant halogen-free sheath
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené jadro –
polovodivé tienenie jadra – XLPE
izolácia – polovodivé tienenie
izolácie – tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou nad každou
žilou – spoločná extrudovaná výplň
– bezhalogénový oheň retardujúci
plášť.
stranded copper conductor – conductor
screen of semiconducting compound
– insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – screen of semiconducting
compound plus copper wires and
copper tape over each individual core
– inner covering – flame retardant
halogen-free sheath
Použitie
Application
Na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch
pri zvýšených požiadavkách na
ohňuvzdornosť, nie však v zemi.
especially flame retardant; outdoors,
indoors and in cable ducts, but not in
ground
podľa DIN VDE 0276-622
acc. to DIN VDE 0276-622
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
Hrúbka
plášťa
Vonkajší priemer
cca
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť
na vzduchu
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
cross section
of
screen
mm2
thickness
of
sheath
mm
overall diameter
appr.
net weight
appr.
current carrying
capacity in air
mm
kg/km
A
N2XSEH 6/10 kV
3 x 050 RM/16
3 x 070 RM/16
3 x 095 RM/16
3 x 120 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.6
2.8
51
55
58
62
3840
4700
5770
6930
213
265
322
370
3 x 150 RM/25
3 x 185 RM/25
3 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
25
25
25
2.9
3.0
3.1
66
69
75
8040
9450
11700
420
481
566
Na požiadanie je možná realizácia aj pre dynamické skratové namáhanie do Ip = 125 kA.
Design for dynamic short circuit forces up to 125 kA on request.
35
N2XS2Y / NA2XS2Y
Jednožilové XLPE izolované káble s PE plášťom
Single-core XLPE-insulated cables with PE sheath
podľa DIN VDE 0276-620
acc. to DIN VDE 0276-620
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
jadro – polovodivé tienenie jadra
– XLPE izolácia – tienenie izolácie
a tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou – separačná
páska – PE plášť.
stranded copper or aluminium conductor – conductor screen of semiconducting compound – insulation of
cross-linked polyethylen (XLPE) –
screen of semiconducting compound
plus copper wires and copper tape
– separation tape – PE sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
in ground, outdoors, indoors and in
cable ducts
Hrúbka
PE plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness
of
PE sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XS2Y 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
23
24
26
26
28
29
31
32
820
960
1200
1450
187
220
268
320
197
236
294
358
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
34
35
37
39
1700
2000
2350
2900
363
405
456
526
413
468
535
631
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
36
40
43
41
45
48
3550
4500
5550
591
662
744
722
827
949
NA2XS2Y 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
23
24
26
26
28
29
31
32
600
670
770
880
145
171
208
248
153
183
228
278
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
34
35
37
39
950
1150
1250
1500
283
315
357
413
321
364
418
494
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
36
40
43
41
45
48
1700
2100
2450
466
529
602
568
660
767
Poznámka:
Note:
36
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Hrúbka
PE plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness
of
PE sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XS2Y 12/20 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
27
28
30
31
32
33
35
36
1000
1150
1350
1600
189
222
271
323
200
239
297
361
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
32
33
35
38
38
39
41
44
1850
2250
2600
3150
367
409
461
532
416
470
538
634
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
5.5
25
35
35
2.5
2.5
2.5
40
43
46
46
49
52
3800
4750
5800
599
671
754
724
829
953
NA2XS2Y 12/20 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
28
30
31
32
33
35
36
38
820
930
1050
1150
172
210
251
285
185
231
280
323
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
33
35
38
40
39
41
44
46
1350
1500
1750
2000
319
361
417
471
366
420
496
569
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
35
35
2.5
2.5
43
46
49
52
2350
2800
535
609
660
766
N2XS2Y 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
35
37
38
40
41
43
1350
1600
1900
2200
225
274
327
371
241
299
363
418
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
38
40
42
45
44
46
48
51
2550
2950
3500
4150
414
466
539
606
472
539
635
725
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
48
51
54
57
5150
6200
680
765
831
953
NA2XS2Y 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
35
37
38
40
41
43
1100
1200
1350
1450
174
213
254
289
187
232
282
325
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
38
40
42
45
44
46
48
51
1700
1850
2050
2350
322
364
422
476
367
421
496
568
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
48
51
54
57
2800
3200
541
616
650
764
Poznámka:
Note:
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
37
N2XS(F)2Y / NA2XS(F)2Y
Jednožilové XLPE izolované káble s tienením blokujúcim axiálne šírenie vody s PE plášťom
Single-core XLPE-insulated cables with PE sheath, longitudinally watertight
podľa DIN VDE 0276-620
acc. to DIN VDE 0276-620
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
jadro – polovodivé tienenie jadra
– XLPE izolácia – polovodivé tienenie
izolácie –polovodivá vodublokujúca
páska – tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou – separačná
páska – PE plášť.
Na požiadanie je možná konštrukcia
s vnútornou gumovou výplňou.
stranded copper or aluminium
con-ductor – conductor screen of
semi-conducting compound –
insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – screen of semiconducting
com-pound – semiconducting
swellable tape – screen of copper
wires and copper tape – separation
tape – PE sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vode vo
vnútorných priestoroch a v káblových
kanáloch.
in ground, outdoors, in water, indoors
and in cable ducts
Hrúbka
PE plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness
of
PE sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XS(F)2Y 6/10 kV
1 x 025 RM/16
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
22
23
24
26
26
27
28
29
31
32
710
820
960
1200
1450
157
187
220
268
320
163
197
236
294
358
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
34
35
37
39
1700
2000
2350
2900
363
405
456
526
413
468
535
631
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
36
40
43
41
45
48
3550
4500
5550
591
662
744
722
827
949
NA2XS(F)2Y 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
23
24
26
26
28
29
31
32
600
670
770
880
145
171
208
248
153
183
228
278
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
33
34
35
37
39
950
1150
1250
1500
283
315
357
413
321
364
418
494
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
36
40
43
41
45
48
1700
2100
2450
466
529
602
568
660
767
Poznámka:
Note:
38
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Hrúbka
PE plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness
of
PE sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XS(F)2Y 12/20 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
27
28
30
31
32
33
35
36
1000
1150
1350
1600
189
222
271
323
200
239
297
361
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
32
33
35
38
38
39
41
44
1850
2250
2600
3150
367
409
461
532
416
470
538
634
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
5.5
25
35
35
2.5
2.5
2.5
40
43
46
46
49
52
3800
4750
5800
599
671
754
724
829
953
NA2XS(F)2Y 12/20 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
28
30
31
32
33
35
36
38
820
930
1050
1150
172
210
251
285
185
231
280
323
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
33
35
38
40
39
41
44
46
1350
1500
1750
2000
319
361
417
471
366
420
496
569
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
35
35
2.5
2.5
43
46
49
52
2350
2800
535
609
660
766
N2XS(F)2Y 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
35
37
38
40
41
43
1350
1600
1900
2200
225
274
327
371
241
299
363
418
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
38
40
42
45
44
46
48
51
2550
2950
3500
4150
414
466
539
606
472
539
635
725
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
48
51
54
57
5150
6200
680
765
831
953
NA2XS(F)2Y 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
32
34
35
37
38
40
41
43
1100
1200
1350
1450
174
213
254
289
187
232
282
325
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
38
40
42
45
44
46
48
51
1700
1850
2050
2350
322
364
422
476
367
421
496
568
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
48
51
54
57
2800
3200
541
616
650
764
Poznámka:
Note:
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
39
N2XS(FL)2Y / NA2XS(FL)2Y
Jednožilové káble s XLPE izoláciou a PE plášťom s ochranou proti axiálnemu a radiálnemu šíreniu vody
Single-core XLPE-insulated cables with PE sheath, longitudinally and radially watertight
podľa DIN VDE 0276-620
acc. to DIN VDE 0276-620
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové medené alebo hliníkové
jadro – polovodivé tienenie jadra
– XLPE izolácia – polovodivé tienenie
izolácie – polovodivá vodu blokujúca
páska -tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou – separačná
páska – vodotesný Al fóliou
kombinovaný PE plášť.
stranded copper or aluminium
con-ductor – conductor screen of
semi-conducting compound –
insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – screen of semiconducting
compound – semiconducting
bedding – screen of copper wires
and copper tape – swelling powder
or tape – aluminium tape tightly
bonded to the PE sheath
Použitie
Application
V zemi, na vzduchu, vo vode vo
vnútorných priestoroch a v káblových
kanáloch.
in ground, outdoors, in water, indoors
and in cable ducts
Hrúbka
PE plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness
of
PE sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XS(FL)2Y 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
24
25
27
28
29
30
32
33
870
1050
1300
1550
181
213
260
310
191
229
285
347
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
30
31
33
35
35
36
38
40
1800
2100
2450
3000
352
393
442
510
401
454
519
612
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
37
41
44
42
46
49
3650
4600
5600
572
642
722
696
802
921
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
3.4
3.4
3.4
3.4
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
24
25
27
28
29
30
32
33
650
730
830
940
141
166
202
241
148
178
221
270
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
3.4
3.4
3.4
3.4
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
30
31
33
35
35
36
38
40
1050
1250
1350
1600
275
306
346
401
311
353
406
479
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
3.4
3.4
3.4
25
35
35
2.5
2.5
2.5
37
41
44
42
46
49
1800
2200
2550
451
513
584
547
640
744
Poznámka:
Note:
40
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
Počet žíl
a menovitý prierez
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Prierez
tienenia
thickness cross section
of
of
insulation
screen
mm
mm2
Hrúbka
PE plášťa
Vonkajší priemer
min.
max.
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť1)
v zemi
na vzduchu
thickness
of
PE sheath
mm
overall diameter
min.
max.
net weight
appr.
current carrying1) capacity
mm
mm
kg/km
in ground
A
in air
A
N2XS(FL)2Y 12/20 kV
1 x 035 RM/16
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
28
29
31
32
33
34
36
37
1050
1100
1450
1700
183
215
263
313
194
232
288
350
1 x 120 RM/16
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
16
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
34
35
37
40
39
40
42
45
1950
2350
2700
3250
356
397
447
516
404
456
522
615
1 x 300 RM/25
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
5.5
25
35
35
2.5
2.5
2.5
42
45
48
47
50
53
3900
4850
5900
579
651
731
698
804
924
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
5.5
5.5
5.5
5.5
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
29
31
32
34
34
36
37
39
880
1000
1150
1250
167
204
244
277
180
224
272
313
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
5.5
5.5
5.5
5.5
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
35
37
40
42
40
42
45
47
1450
1600
1850
2100
309
350
405
455
355
407
481
548
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
5.5
5.5
35
35
2.5
2.5
45
48
50
53
2450
2900
519
591
640
743
N2XS(FL)2Y 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
34
36
37
39
39
41
42
44
1450
1700
2000
2300
218
266
317
360
233
290
352
405
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
40
42
44
47
45
47
49
52
2650
3050
3600
4300
402
452
522
587
458
523
616
699
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
50
53
55
58
5250
6300
650
742
806
924
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV
1 x 050 RM/16
1 x 070 RM/16
1 x 095 RM/16
1 x 120 RM/16
8.0
8.0
8.0
8.0
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5
2.5
34
36
37
39
39
41
42
44
1200
1300
1450
1550
169
207
246
280
181
225
274
315
1 x 150 RM/25
1 x 185 RM/25
1 x 240 RM/25
1 x 300 RM/25
8.0
8.0
8.0
8.0
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
40
42
44
47
45
47
49
52
1800
1950
2150
2450
312
353
409
461
356
408
481
548
1 x 400 RM/35
1 x 500 RM/35
8.0
8.0
35
35
2.5
2.6
50
53
55
58
2900
3300
525
598
639
741
Poznámka:
Note:
Možnosť dodávky troch stočených jednožilových káblov na jednom bubne.
On request we are delivering three single core laid up cables on one drum
1) pri uložení do trojuholníka
trefoil touching arrangement
41
NFA2X
XLPE izolované vrchné vedenia
XLPE-insulated overhead cables
podľa DIN VDE 0276-626
a 626 A 1
acc. to DIN VDE 0276-626
and 626 A 1
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové hliníkové jadro –
XLPE izolácia – žily stočené.
conductor of stranded aluminium
wires – insulation of cross-linked polyethylen (XLPE) – cores laid-up
Značenie žíl pozdĺžnymi výstupkami.
multicore cables:
core identification by naps
Použitie
Na vzduchu.
Pre hodnoty prúdovej
zaťažiteľnosti platia tieto
podmienky
Frekvencia napätia max.
Rýchlosť vetra
Teplota okolia
Priame slnečné žiarenie
Teplota jadra
60 Hz
0.6 m/s
35 °C
80 °C
Application
outdoors
Conditions for current load
operating frequency max. 60 Hz
wind velocity
0.6 m/s
ambient temperature
35 °C
direct exposures to sunlight
conductor temperature
80 °C
Počet žíl
a menovitý prierez
Hrúbka
izolácie
Priemer
nad izoláciou
max.
Vonkajší priemer
štvoržilových káblov
cca
Hmotnosť
kábla cca
Prúdová zaťažiteľnosť
No. of cores
and nominal
cross section
mm2
thickness
of
insulation
mm
diameter
over insulation
max.
mm
overal diameter
of four-core cables
appr.
mm
net weight
appr.
current carrying capacity
kg/km
A
NFA2X 0,6/1 kV
1 x 25 RM
1 x 35 RM
1 x 50 RM
1 x 70 RM
1.3
1.3
1.5
1.5
10
11
12.5
14
_
_
_
_
100
150
180
250
107
132
165
205
4 x 25 RM
4 x 35 RM
4 x 50 RM
4 x 70 RM
1.3
1.3
1.5
1.5
10
11
12.5
14
22
25
28
32
410
550
750
1000
107
132
165
205
4 x 70 RM+
1 x 35 RM
1.5/
1.3
14/
11
36
1150
205
132
4 x 70 RM+
2 x 35 RM
1.5/
1.3
14/
11
40
1250
205
132
Pri spájaní izolovaných vzdušných káblov s káblami podľa DIN VDE 0276-620 musia byť zohľadnené zaťaženia podľa normy DIN VDE 0276-620.
Na požiadanie poskytneme hodnoty previsu káblov.
When jointing insulated overhead cables to u.g. cables, the current carrying capacities according to DIN VDE 0276-603 must be taken into consideration.
We shall be pleased to indicate the sag values upon request.
42
A2XS2YT
XLPE izolované vrchné vedenia
XLPE-insulated overhead cables
Konštrukcia
Construction
Viacdrôtové hliníkové jadro –
polovodivé tienenie jadra – XLPE
izolácia – polovodivé tienenie
izolácie – polovodivá vodu blokujúca
páska – tienenie medenými drôtmi
a medenou protišpirálou – separačná
páska – PE plášť.
single core: stranded aluminium
conductor – conductor screen of
semiconducting compound – insulation of cross-linked polyethylen
(XLPE) – screen of semiconducting
compound – semiconducting bedding plus copper and copper tape
– separation tape – PE sheath
podľa
DIN VDE 0276-620
leaning to
DIN VDE 0276-620
Nosné lano
Viacdrôtové lano zo zliatiny hliníka
– PE plášť.
supporting strand: Conductor of stranded Aldrey wires – PE sheath
Tri jednožilové káble stočené okolo
nosného lana.
overhead cable: Three single cores
laid-up over the supporting strand
Použitie
Application
Na vzduchu, vo vnútorných
priestoroch a v káblových kanáloch.
outdoors, in ground, indoors and in
cable ducts
Pre hodnoty prúdovej
zaťažiteľnosti platia tieto
podmienky
Conditions for current load
ambient temperature
35 °C
wind velocity
0.6 m/s
load factor
1.0
direct exposure to sunlight
conductor temperature under
standard load
90 °C
conductor temperature under
short circuit conditions
250 °C
Teplota okolia
35 °C
Rýchlosť vetra
0.6 m/s
Priame slnečné žiarenie
Teplota jadra pri normálnom
zaťažení
90 °C
Teplota jadra pri skrate
250 °C
Počet žíl
a menovitý
prierez
No. of cores
and
cross section
mm2
Hrúbka
izolácie
Žily
Hrúbka Vonkajší
plášťa priemer
žily
cca
single core
thickness thickness overall
of
of
diameter
insulation PE-sheath appr.
mm
mm
mm
Prierez
cross
section
mm2
Nosné lano
Žilový
Hrúbka
priemer
PE
plášťa
suspension strand
Kábel
Zaťaženie
Vonkajší Priemer Hmotnosť
na
priemer po stočení
kábla
vzduchu
cca
cca
cca
overhead cable
diameter thickness overall
of strand
of
diameter
PE sheath
appr.
mm
mm
mm
diameter net weight current
appr.
appr.
carrying
capacity
mm
kg/km
A
A2XS2YT 6/10 kV
3 x 1 x 50 RM/16
3 x 1 x 70 RM/16
3 x 1 x 95 RM/16
3.4
3.4
3.4
2.5
2.5
2.5
27
28
30
70
70
70
10.5
10.5
10.5
1.0
1.0
1.0
12.5
12.5
12.5
66
69
72
2310
2600
2930
174
217
264
A2XS2YT 12/20 kV
3 x 1 x 50 RM/16
3 x 1 x 70 RM/16
3 x 1 x 95 RM/16
5.5
5.5
5.5
2.5
2.5
2.5
31
32
34
70
70
70
10.5
10.5
10.5
1.0
1.0
1.0
12.5
12.5
12.5
74
77
81
2800
3120
3490
176
220
267
Pri spájaní izolovaných vzdušných káblov s káblami podľa DIN VDE 0276-620 musia byť zohľadnené zaťaženia podľa normy DIN VDE 0276-620.
Na požiadanie poskytneme hodnoty previsu káblov.
When jointing insulated overhead cables to u.g. cables, the current carrying capacities according to DIN VDE 0276-620 must be taken into consideration.
We shall be pleased to indicate the sag values upon request.
43
XLPE izolované
podmorské káble
Nexans dodáva rôzne typy podmorských
káblov v závislosti od špecifických
požiadaviek a miestnych podmienok.
Dole: typická konštrukcia XLPE
izolovaného podmorského kábla
stredného napätia do 36 kV
s ovládacími a optickými káblami.
Konštrukcia podmorských
káblov stredného napätia
Základom pre konštrukciu sú
najdôležitejšie národné a medzinárodné
normy ako napr. DIN VDE, IEC a ICEA
alebo podľa zákazníckych požiadaviek.
Káble sú určené na napätia
12 – 36 kV (káble na vyššie napätia
s EPR izoláciou na požiadanie).
1 medené jadro
kruhové, viacdrôtové,
pozdĺžne vodotesné
1
2
2 tienenie jadra:
extrudovaná polovodivá
zmes
3
4
5
3 XLPE izolácia
6
7
4 tienenie izolácie:
extrudovaná polovodivá
zmes
8
5 ovládací kábel
9
6 optický kábel
7 tienenie z medených drôtov
s protišpirálou a polovodivou
vodu blokujúcou páskou
10
11
8, 9 vodotesný Al fóliou
kombinovaný PE plášť
10 poduška:
polypropylénové vlákna
11 pancier z pozinkovaných
oceľových drôtov
12
44
12 obal:
páska z jutového plátna,
bitúmenová zmes,
polypropylénové vlákna,
zaprášenie mastencom
XLPE-Insulated
Submarine Power Cables
Nexans supplies different types of
submarine power cables depending on
specific requirements and site conditions.
Unten: A typical design of a XLPE
medium voltage submarine cable with an
operating voltage up to 36 kV, including
control and fibre optic cables.
Design of medium voltage
submarine cables
The general cable design is based on the
mayor national and international standards e.g. DIN VDE, IEC and ICEA or
according to customers standards. They
are applied for operating voltages
of 12 kV - 36 kV (higher voltages and
EPR-insulated cables on request).
1 copper conductor:
circular stranded, longitudinal
water-tight
1
2
2 conductor shield:
extruded semi-conductive
compound
3
4
5
3 XLPE insulation
6
7
4 insulation shield:
extruded semi-conductive
compound
8
5 control cable
9
6 fibre optic cable
7 screen of copper wires filled
with swelling material for
longitudinal water-tightness
10
11
12
8, 9 laminated core sheath:
aluminium tape (8) bonded to
the single core polyethylenesheath (9)
10 bedding:
polypropylene yarn
11 armouring of galvanized steel
wires
12 serving:
hessian tape, bituminous
compound, polypropylene yarn,
lime-wash
45
Pokyny pr e pr ojektov anie
Pr oject instructions
Činný a jalový odpor
Effective resistances and reactances
Činný odpor vodiča pri 20°C
Conductor resistance at 20°C
Tabuľka/Table 6
Menovitý prierez
nominal
cross section
mm2
Odpor
Cu
resistance
Cu
/km
001.5
002.5
004
006
010
016
025
035
050
070
095
120
150
185
240
300
400
500
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.727
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.0470
0.0366
Pre výpočet činného odporu
pri iných teplotách platia
nasledovné vzťahy:
46
Al
/km
–
–
–
–
–
1.91
1.20
0.868
0.641
0.443
0.320
0.253
0.206
0.164
0.125
0.100
0.0778
0.0605
conversion of conductor resistance
values for deviating ambient
temperatures
Cu:
Rδ = R20 ·
Al:
Rδ = R20 ·
δ = teplota vodiča [°C]
R20 = činný odpor
pri 20 °C [ /km]
Rδ = činný odpor
pri δ °C [ /km]
Al
234.5 + δ
254.5
228 + δ
248
δ = conductor temperature [°C]
R20 = conductor restistance
at 20 °C [ /km]
Rδ = conductor resistance
at δ °C [ /km]
Indukčný odpor PVC
izolovaných káblov pri 50 Hz
Inductive resistance of PVCinsulated cables at 50 Hz
Tabuľka/Table 7
Menovitý prierez
nominal
cross section
of conductor
mm2
Indukčný odpor XLPE
izolovaných káblov pri 50 Hz
Inductive resistance of XLPEinsulated cables at 50 Hz
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
menovité napätie
0.6/1 kV
viacžilové
jednožilové
nominal voltage
0.6/1 kV
multicore
1-core
/km1)
/km2)
0.082
0.079
0.078
0.075
0.075
0.073
0.073
0.073
0.072
0.072
–
–
0.103
0.098
0.095
0.090
0.088
0.085
0.084
0.084
0.082
0.081
0.079
0.079
3.6/6 kV
trojžilové
3.6/6 kV
3-core
/km2)
0.107
0.101
0.097
0.092
0.088
0.085
0.083
0.081
0.078
0.077
–
–
Tabuľka/Table 8
Menovitý
prierez
Menovité napätie
0.6/1 kV
6/10 kV
8.7/15 kV
12/20 kV
18/30 kV
jednožilové viacžilové jednožilové viacžilové jednožilové viacžilové jednožilové viacžilové
nominal
nominal voltage
cross section 0.6/1 kV
6/10 kV
8.7/15 kV
12/20 kV
of conductor single core multicore single core multicore single core multicore single core multicore
mm2
/km2)
/km1)
/km2)
/km1)
/km2)
/km1)
/km2)
/km1)
jednožilové viacžilové
18/30 kV
single core multicore
/km2)
/km1)
štandardná konštrukcia a pozdĺžne vodu blokujúca konštrukcia / standard construction and longitudinal watertight construction
35
–
0.075
0.133
–
0.139
–
0.144
–
–
–
50
0.088
0.072
0.127
0.110
0.132
0.117
0.137
0.123
0.146
0.135
70
0.085
0.072
0.119
0.103
0.124
0.110
0.129
0.115
0.137
0.127
95
0.082
0.069
0.114
0.099
0.118
0.105
0.123
0.110
0.131
0.121
120
0.082
0.069
0.109
0.095
0.114
0.101
0.118
0.106
0.125
0.116
150
0.082
0.069
0.106
0.092
0.110
0.098
0.114
0.102
0.121
0.113
185
0.082
0.069
0.102
0.090
0.106
0.095
0.110
0.099
0.117
0.109
240
0.079
0.069
0.098
0.087
0.102
0.091
0.105
0.095
0.112
0.104
300
–
–
0.095
0.084
0.099
0.089
0.102
0.092
0.108
0.101
400
–
–
0.091
–
0.095
–
0.098
–
0.103
–
500
–
–
0.089
–
0.092
–
0.094
–
0.100
–
konštrukcia s axiálnou a radiálnou ochranou / longitudinal and radial watertight construction
35
–
–
0.143
–
–
–
0.153
50
–
–
0.136
–
–
–
0.146
70
–
–
0.128
–
–
–
0.132
95
–
–
0.123
–
–
–
0.132
120
–
–
0.118
–
–
–
0.127
150
–
–
0.114
–
–
–
0.122
185
–
–
0.111
–
–
–
0.118
240
–
–
0.106
–
–
–
0.113
300
–
–
0.103
–
–
–
0.110
400
–
–
0.099
–
–
–
0.105
500
–
–
0.096
–
–
–
0.102
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0.156
0.147
0.140
0.135
0.130
0.126
0.121
0.117
0.112
0.109
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1) Pri pancierovaných kábloch s oceľovými drôtmi (magnetický pancier), udané hodnoty musia byť zvýšené o 10 %.
The figures have to be increased by 10% for armoured cables
2) Spôsob uloženia jednožilových káblov: do trojuholnika / trefoil touching arrangement
47
Pr ev ádzkov á k apacit a
Oper ating capacit ancies
PVC izolované káble
PVC-insulated cables
Tabuľka/Table 9
Menovitý prierez
nominal
cross section of conductor
mm2
Menovité napätie
3.6/6 kV
nominal voltage
3.6/6 kV
µF/km1)
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
0.30
0.32
0.32
0.35
0.38
0.43
0.45
0.50
0.55
0.60
1) Hodnoty sú platné pre teplotu 20 °C.
The figures are valid for a temperature of 20 °C.
XLPE izolované káble
XLPE-insulated cables
Tabuľka/Table 10
Menovitý prierez Menovité napätie
6/10 kV
8.7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV
nominal cross
nominal voltage
section of conductor 6/10 kV
8.7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV
2
mm
µF/km
µF/km
µF/km
µF/km
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
48
0.22
0.24
0.28
0.31
0.33
0.36
0.39
0.44
0.48
0.55
0.61
0.17
0.19
0.22
0.24
0.26
0.28
0.31
0.34
0.37
0.42
0.46
0.16
0.17
0.19
0.21
0.23
0.25
0.27
0.30
0.32
0.36
0.40
–
0.13
0.15
0.16
0.18
0.19
0.20
0.22
0.24
0.27
0.29
Skr atové prúdy
Ear th f ault curr ent
PVC izolované káble
PVC-insulated cables
Tabuľka/Table 11
Menovitý prierez
nominal
cross section of conductor
mm2
Menovité napätie
3.6/6 kV
nominal voltage
3.6/6 kV
A/km1)
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1) Hodnoty sú platné pre teplotu 20 °C.
The figures are valid for a temperature of 20 °C.
XLPE izolované káble
XLPE-insulated cables
Tabuľka/Table 12
Menovitý prierez Menovité napätie
6/10 kV
8.7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV
nominal cross
nominal voltage
section of conductor 6/10 kV
8.7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV
2
mm
A/km
A/km
A/km
A/km
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2.0
2.1
2.4
2.6
3.0
3.0
1.4
1.6
1.8
1.9
2.1
2.3
2.5
2.8
3.0
3.4
3.7
1.8
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.2
3.5
4.0
4.4
–
2.2
2.4
2.7
2.9
3.1
3.3
3.6
3.9
4.4
4.8
49
0.6/1 – 3.6/6 kV
prierez vodiča
conductor cross section
A [mm 2]
skratový prúd
short circuit current
lt [kA]
Dovolené skratové prúdy pre PVC izolované káble
Short circuit ratings for PVC-insulated cables
doba skratu
short circuit time
50
t [sec]
Dovolené skratové prúdy pre XLPE izolované káble
Short circuit ratings for XLPE-insulated cables
prierez tienenia
screen cross section
A[mm 2]
skratový prúd
short circuit current
lt [kA]
0.6/1 – 18/30 kV
doba skratu
short circuit time
t [sec]
51
prierez tienenia
screen cross section
A[mm 2]
skratový prúd
short circuit current
lt [kA]
Dovolené skratové prúdy pre medené tienenie XLPE izolovaných káblov
Short circuit ratings for the copper screen of XLPE-insulated cables
doba skratu
short circuit time
52
t [sec]
Štandardné prierezy tienenia
Standard cross section of screens
prierez vodiča
mm2
035 … 120
150 … 300
400 … 500
cross section of
conductor
mm2
035 … 120
150 … 300
400 … 500
prierez tienenia
mm2
16
25
35
screen
mm2
16
25
35
Pokles napätia nízkonapäťových káblov
Voltage drop at low voltage cables
Ι · I [A · km]
Prierez vodiča
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
cos ϕ = 0,6
Cu
Al
7,9
12,3
18,7
25,0
32,3
43,5
55,3
65,2
74,4
84,7
98,2
109,0
Pokles napätia:
Prevádzkové napätie:
Teplota vodiča:
Ι:
I:
–
–
11,8
15,9
20,9
28,9
37,7
45,5
52,9
62,0
74,2
84,5
cos ϕ = 0,7
Cu
Al
6,9
10,7
16,4
22,2
28,9
39,5
51,0
60,9
70,4
81,2
95,8
108,0
–
–
10,3
13,9
18,4
25,7
34,1
41,3
48,6
57,6
70,0
80,8
5%
220/380 V
70 °C
Zaťažiteľnosť
Dlžka kábla
cos ϕ = 0,8
Cu
Al
6,1
9,5
14,7
20,0
26,3
36,4
47,8
57,7
67,5
79,2
95,1
109,0
–
–
9,1
12,4
16,5
23,3
31,1
38,2
45,2
54,4
67,1
78,6
cos ϕ = 0,9
Cu
Al
5,5
8,6
13,4
18,3
24,3
34,2
45,6
55,8
66,4
79,2
97,5
114,0
Voltage drop:
Service voltage:
Conductor temperature:
Ι:
I:
–
–
8,2
11,3
15,1
21,4
28,9
35,9
43,0
52,4
65,8
78,5
cos ϕ = 1,0
Cu
Al
5,0
8,0
12,6
17,5
23,7
34,2
47,5
60,0
74,0
92,2
122,0
153,0
–
–
7,6
10,5
14,2
20,6
28,5
36,0
44,2
55,5
72,9
91,1
5%
220/380 V
70 °C
Current loading
Length of cable
V mnohých prípadoch, zvlášť pri veľkých prierezoch, sa musí brať do úvahy popri ohmickom aj pokles napätia spôsobený indukčnosťou.
100 · 3 · Ι · l
(R · cos ϕ + X · sin ϕ)
Všeobecne platí pre trojfázovy systém: e =
U
U = združené napätie [V]
R = ohmický odpor [ /km]
I = dĺžka kábla [km]
Ι = prúd [A]
e = úbytok napätia [%]
X = induktívny odpor [ /km]
In many cases, especially for large cross sections, the inductive voltage drop must be taken into consideration.
General formula for three phase systems: e =
U = Phase to phase voltage [V]
R = Resistance [ /km]
100 · 3 · Ι · l
(R · cos ϕ + X · sin ϕ)
U
I = Length of cable [km]
Ι = Current loading [A]
e = Voltage drop [%]
X = Inductance [ /km]
53
Pr epočít acie koeficient y
pre zaťažiteľnosť káblov uložených do zeme
Teplota zeme
20 °C1)
Tepelný odpor zeme 1.0 K · m/W1)
Vzdialenosť medzi
káblami/systémami 7 cm1)
Uloženie káblov v tesnom trojuholníku
Koeficient zaťaženia 0.7 (70 % zaťaženie)
Tabuľka 13
Izolácia Typ kábla
a menovité napätie
Počet káblov / systémov
2
4
6
8
10
PVC
viacžilové káble 1 – 6 kV2)
viacžilové káble 1 kV,
Sn ≥ 35 mm2
jednožilové káble 1 kV
0.86 0.71 0.64 0.60 0.57
trojžilové káble 1 – 30 kV
jednožilové káble 1 – 30 kV
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
XLPE
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
Koeficient zaťaženia 1.0 (100 % zaťaženie)
Tabuľka 14
Izolácia Typ kábla
a menovité napätie
Počet káblov / systémov
1
2
4
6
8
PVC
viacžilové káble 1 – 6 kV
jednožilové káble 1 kV
0.81 0.66 0.52 0.46 0.43 0.40
0.79 0.65 0.51 0.46 0.42 0.40
XLPE
viacžilové káble 1 – 10 kV 0.83 0.67 0.53 0.47 0.44 0.41
jednožilové káble 1 – 30 kV 0.81 0.66 0.52 0.47 0.43 0.41
1) pre iné podmienky sa prepočítacie koeficienty berú
podľa DIN VDE 0276-1000.
2) 1 kV káble s prierezom Sn < 35 mm2
54
10
Gr oup r ating f actor s
for cables laid in ground
Ground temperature 20 °C1)
Thermal resistivity
1.0 K · m/W1)
Distance between
cables or systems
7 cm1)
Single-core cables laid in trefoil
touching arrangement
Load factor 0.7 (70 % load)
Table 13
Insulation
Type of cables and
nominal voltage
Number of cables/systems
2
4
6
8
10
PVC
multicore cables 1 – 6 kV2)
multicore cables 1 kV,
Sn ≥ 35 mm2
single-core cables 1 kV
0.86 0.71 0.64 0.60 0.57
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
three-core cables 1 – 30 kV
single-core cables 1 – 30 kV
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
0.85 0.70 0.63 0.59 0.56
XLPE
Load factor 1.0 (100 % load)
Table 14
Insu- Type of cables and
lation nominal voltage
Number of cables/systems
1
2
4
6
8
10
PVC
multicore cables 1 – 6 kV
single-core cables 1 kV
0.81 0.66 0.52 0.46 0.43 0.40
0.79 0.65 0.51 0.46 0.42 0.40
XLPE
multicore cables 1 – 10 kV
single-core cables 1 – 30 kV
0.83 0.67 0.53 0.47 0.44 0.41
0.81 0.66 0.52 0.47 0.43 0.41
1) For other conditions the rating factors should be
calculated according to DIN VDE 0276-1000.
2) 1 kV cables with conductor cross section Sn < 35 mm2
55
Prepočítacie koeficienty
pre zaťažiteľnosť viacžilových káblov uložených na vzduchu
Tabuľka 15
Uloženie
káblov
Vzdialenosť = prierez kábla d
Vzdialenosť od steny a ≥ 20 mm
Počet lávok/žľabov
nad sebou
Počet káblov vedľa seba
1
2
3
4
6
Uložené na zemi
1
0.97
0.96
0.94
0.93
0.90
Uložené v káblových žľaboch
(obmedzená cirkulácia vzduchu)
1
2
3
6
0.97
0.97
0.97
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.94
0.92
0.91
0.90
0.93
0.90
0.89
0.88
0.90
0.86
0.84
0.83
Uložené na perforovaných
žľaboch (s cirkuláciou vzduchu)
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.99
0.98
0.97
0.98
0.96
0.95
0.94
0.95
0.92
0.91
0.90
0.91
0.87
0.85
0.84
Uložené na káblových lávkach
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.99
0.98
0.97
1.0
0.98
0.97
0.96
1.0
0.97
0.96
0.94
1.0
0.96
0.93
0.91
Uložené vertikálne na rámoch,
na stenách alebo na
perforovaných žľaboch
Počet lávok
vedľa seba
Počet káblov nad sebou
1
2
3
4
6
1
1.0
0.91
0.89
0.88
0.87
2
1.0
0.91
0.88
0.87
0.85
Uloženie káblov
vzájomne sa dotýkajúcich
Počet lávok/žľabov
nad sebou
Počet káblov vedľa seba
1
2
3
4
6
9
Uložené na zemi
1
0.97
0.85
0.78
0.75
0.71
0.68
Uložené v káblových žľaboch
(obmedzená cirkulácia vzduchu)
1
2
3
6
0.97
0.97
0.97
0.97
0.85
0.84
0.83
0.81
0.78
0.76
0.75
0.73
0.75
0.73
0.72
0.69
0.71
0.68
0.66
0.63
0.68
0.63
0.61
0.58
Uložené na perforovaných
žľaboch (s cirkuláciou vzduchu)
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.88
0.87
0.86
0.84
0.82
0.80
0.79
0.77
0.79
0.77
0.76
0.73
0.76
0.73
0.71
0.68
0.73
0.68
0.66
0.64
Uložené na káblových lávkach
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.87
0.86
0.85
0.83
0.82
0.80
0.79
0.76
0.80
0.78
0.76
0.73
0.79
0.76
0.73
0.69
0.78
0.73
0.70
0.66
Uložené na
perforovaných žľaboch
Vertikálne zoskupenie
Počet lávok
vedľa seba
Počet káblov nad sebou
1
2
3
4
6
9
1
1.0
0.88
0.82
0.78
0.73
0.72
2
1.0
0.88
0.81
0.76
0.71
0.70
0.95
0.78
0.73
0.72
0.68
0.66
Tabuľka 16
Uložené vertikálne na rámoch,
na stenách
56
Group rating factors
for multicore cables laid in air
Table 15
Arrangement
of cables
Distance = cable diameter d
Distance from the wall a ≥ 20 mm
Number of troughs/racks
one upon another
Number of cables side by side
1
2
3
4
6
Laid on the ground
1
0.97
0.96
0.94
0.93
0.90
Laid on cable troughs
(restricted air circulation)
1
3
6
0.97
2
0.97
0.97
0.96
0.97
0.94
0.93
0.94
0.95
0.91
0.90
0.93
0.92
0.89
0.88
0.90
0.90
0.84
0.83
Laid on punched cable
troughs (with air circulation)
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.99
0.98
0.97
0.98
0.96
0.95
0.94
0.95
0.92
0.91
0.90
0.91
0.87
0.85
0.84
Laid on cable racks
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.99
0.98
0.97
1.0
0.98
0.97
0.96
1.0
0.97
0.96
0.94
1.0
0.96
0.93
0.91
Arranged vertical on frames,
on the wall or on
punched cable troughs
Number of troughs
side by side
Number of cables one upon another
1
2
3
4
6
1
1.0
0.91
0.89
0.88
0.87
2
1.0
0.91
0.88
0.87
0.85
Arrangement of cables
Cables touching each other
Number of troughs/racks
one upon another
Number of cables side by side
1
2
3
4
6
9
Laid on the ground
1
0.97
0.85
0.78
0.75
0.71
0.68
Laid on cable troughs
(restricted air circulation)
1
2
3
6
0.97
0.97
0.97
0.97
0.85
0.84
0.83
0.81
0.78
0.76
0.75
0.73
0.75
0.73
0.72
0.69
0.71
0.68
0.66
0.63
0.68
0.63
0.61
0.58
Laid on punched cable
troughs (with air circulation)
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.88
0.87
0.86
0.84
0.82
0.80
0.79
0.77
0.79
0.77
0.76
0.73
0.76
0.73
0.71
0.68
0.73
0.68
0.66
0.64
Laid on cable racks
1
2
3
6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.87
0.86
0.85
0.83
0.82
0.80
0.79
0.76
0.80
0.78
0.76
0.73
0.79
0.76
0.73
0.69
0.78
0.73
0.70
0.66
Laid on punched cable
troughs
Vertical Arrangement
Number of troughs
side by side
Number of cables one upon another
1
2
3
4
6
9
1
1.0
0.88
0.82
0.78
0.73
0.72
2
1.0
0.88
0.81
0.76
0.71
0.70
0.95
0.78
0.73
0.72
0.68
0.66
0.86
Table 16
Arranged on frames or
on the wall
57
Pr epočít acie koeficient y
pre zaťažiteľnosť jednožilových káblov uložených na vzduchu
Tabuľka 17
Uloženie káblov
káble uložené v tesnom trojuholníku
Počet lávok/žľabov
nad sebou
Počet systémov vedľa seba
1
2
3
Uložené na zemi
1
0.98
0.96
0.94
Uložené v káblových žľaboch
(obmedzená cirkulácia
vzduchu)
1
2
3
6
0.98
0.95
0.94
0.93
0.96
0.91
0.90
0.88
0.94
0.87
0.85
0.82
Uložené na perforovaných
žľaboch (s cirkuláciou vzduchu)
1
2
3
6
1.0
0.97
0.96
0.95
0.98
0.93
0.92
0.90
0.96
0.89
0.85
0.83
Uložené na káblových lávkach
1
2
3
6
1.0
0.97
0.96
0.95
1.0
0.95
0.94
0.93
1.0
0.93
0.90
0.87
Uložené vertikálne na rámoch,
na stenách alebo na
perforovaných žľaboch
Počet lávok
vedľa seba
Počet systémov nad sebou
1
2
3
1
2
1.0
1.0
0.89
0.86
Pr epočít acie koeficient y
pre zaťažiteľnosť káblov pre rôzne teploty okolia
Tabuľka 18
Teplota °C
10
15
20
25
30
35
40
45
50
XLPE káble
1.15 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82
PVC káble
1.22 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 0.71
Izolované vrchné vedenia
0.6/1 kV – 12/20 kV
1.21 1.17 1.13 1.09 1.04 1.00 0.94 0.88 0.85
58
0.91
0.90
Group rating factors
for single-core cables in air
Table 17
Arrangement of cables
Number of troughs/racks Number of systems side by side
Cables laid in trefoil formation Distance = 2 d one upon another
1
2
3
Laid on the ground
1
0.98
0.96
0.94
Laid on cable troughs
(restricted air circulation)
1
2
3
6
0.98
0.95
0.94
0.93
0.96
0.91
0.90
0.88
0.94
0.87
0.85
0.82
Laid on punched cable
troughs (with air circulation)
1
2
3
6
1.0
0.97
0.96
0.95
0.98
0.93
0.92
0.90
0.96
0.89
0.85
0.83
Laid on cable racks
1
2
3
6
1.0
0.97
0.96
0.95
1.0
0.95
0.94
0.93
1.0
0.93
0.90
0.87
Arranged vertical on frames,
on the wall or punched cable
troughs
Number of troughs
side by side
Number of systems one upon another
1
2
3
1
2
1.0
1.0
0.91
0.90
0.89
0.86
Rating factors
for variation in ambient temperature
Table 18
Temperature °C
10
15
20
25
30
35
40
45
50
XLPE cables
1.15 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82
PVC cables
1.22 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 0.71
insulated overhead cables
0.6/1 kV – 12/20 kV
1.21 1.17 1.13 1.09 1.04 1.00 0.94 0.88 0.85
59
Sor timent pr oduktov a ser visu
Ne x ans Nemecko
Energetika
Nizko-, stredno- a vysokonapäťové
káble na prenos elektrickej energie
Podmorské a špeciálne káble
Banské a šachtové káble
Izolované vrchné vedenia
Káblové súbory
Pokládka a montáž kompletných
káblových systémov
Telekomunikácia
Spojovacie káble na rôzne
telekomunikačné použitie do
vonkajšieho a vnútorného prostredia
ako:
optické káble
medené káble
súbory
Realizácia kompletných sietí
LAN káblové systémy
Spojovacie komponenty a dátové
káble medené alebo optické
Telekomunikačné káble a vodiče
Špeciálne káble
Špeciálne káble a systémy
Vysokoprecízne vodiče
– pre vysoké teploty
– ovládacie vodiče
námorníctvo, armáda
– pumpy
pre rôzne aplikácie ako napr.:
– železnice
– dopravné prostriedky
– lode
– automobily
– priemyselnú automatizáciu
– baníctvo
– bezpečnosť
– káblové zväzky
– žeriavy
– BUS-káble
60
Inštalačné a priemyselné káble
Inštalačné káble
Celoplastové káble pre priemysel
Gumou izolované káble pre
priemysel
1 kV medené káble
Telekomunikačné káble
Bezhalogénové bezpečnostné káble
Silové vodiče
Káblové súbory
Výrobné linky a technológia
UNIWEMA:
Výrobné linky pre priebežné
vytváranie a WIG / laserové
zváranie hladkých alebo zvlnených
kovových káblových plášťov a rúr.
Výrobné linky na priebežné
vytváranie kombinovaných
plast-hliník-plast rúr
COLOMAT:
Automatické značenie celoplastových
káblov farebnými krúžkami.
UNIVERO TWIN-ROTOR:
Vysokorýchlostné stáčacie a tieniace
zariadenia
Stáčanie káblov:
Tandemové SZ stáčanie žíl
s plášťovým extrúderom
Zváračky na priečne zváranie
kovových pások:
WIG-, LASER a ultrazvukové zváračky
na zváranie holých alebo plastom
povlečených kovových pások.
Zariadenia na vytváranie
kombinovaného PE plášťa káblov
stredného a vysokého napätia
plastom povlečenou Al fóliou
Vývoj, navrhovanie a realizácia
kompletných výrobných liniek
CRYOFLEX dopravné linky:
Systémy na dopravu hlboko
schladených tekutých plynov
Autoelektrika
Káblové zväzky
Aktívne a pasívne komponenty
Automobilové káble
Metalurgia
Lakované drôty na rôzne použitie:
– jemné a veľmi jemné drôty
– lanká a pramence
– vodiče na priame spájkovanie
– transponované vodiče
Holé, pozinkované, postriebrené
drôty
drôty a lanká
Dip-forming Cu drôty
Product and Service Range
Nexans Germany
Power Engineering
Low, medium and high voltage
cables for power transmission and
distribution
Submarine and special cables
Mining and pit cables
Insulated overhead lines
Accessories, laying and assembly
work
Complete cable systems
House-wiring and Industrial
Cables
House-wiring cables
Plastic-insulated industrial cables
Rubber-insulated industrial cables
1 kV copper cables
Telecommunication cables
Halogen-free safety cables
Power current control cables
Accessories
Telecommunication
Telecommunication
Communication cables for
all outdoor and in-house
Telecommunication applications,
such as
Optical fibre cables
Copper cables
Accessories
Realisation of complete networks
LAN cabling systems
Connectivity components and
cables for data communication
in copper and fibre
Telecommunication cables
Production Lines and Technology
UNIWEMA:
Production Lines for Continuous
Forming and TIG / LASER Welding
of Smooth or Corrugated Metal
Cable Sheaths and Pipes
Composite Pipe Production Lines:
Continuous Production of PlasticAluminium-Plastic Pipes
COLOMAT:
Automatic Color Band Marking of
plastic insulated Wires
UNIVERO TWIN-ROTOR:
High Speed Screening and Stranding
Machine
Cabler for Power Cables:
SZ cabling of Conductors in-line with
Sheathing and Jacketing Extruders
Cross Welding Equipment for Metal
Strips:
TIG-, LASER- and Ultra Sonic Cross
Welding for Splicing coated and
blank Metal Strips
Bonded Sheath Equipment:
Sheathing of Medium and High
Voltage Cables with copolymer
coated Aluminium Tapes
Complete Manufacturing Lines:
Development, planning and
execution
CRYOFLEX Transfer Lines:
Systems for Transport of Cryogenic
Liquid Gases
Special cables
Special cables and systems
Precision cables
– Navy / Military
– Pumps
for different applications, e.g.
– Rolling Stock
– Ship
– Automotive
– Industry Automation
– Mining
– Security
– Cordsets
– Handling
– Bus-cables
– High Temperature
– Control Cables
Autoelectrics
Harnesses
Active and passive Components
Automotive cables
Metallurgy
Winding wires for a world of
applications
– Fine and ultra-fine wires
– Litz and multiparellel wires
– Self-bonding wires
– Continuous transposed cables
(CTC)
Copper wire bare, tinned and
silvered
Wires and Strands
Dip-formed copper rod
61
Global e xper t in cables and cabling systems
1-014-07
Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG - Energy Networks
Kabelkamp 20 - 30179 Hannover - Germany
Tel.: +49 (0) 511 6 76 27 71 - Fax: +49 (0) 511 6 76 22 54 - www.nexans.de
Download

NEXANS katalog SK.indd