Dodávateľský deň
PPS Group a.s.
Ing. Maroš Oroslán
Ing. Pavol Gajdošech
PPS Group a.s.
riaditeľ nákupu a logistiky
PPS Group a.s.
manažér nákupu
16.október 2013
Hotel Tenis, Zvolen





1.polrok 2013 – objem nákupov 12,3 Mil Eur
Počet dodávateľov 260
Počet objednávok 2750 (1.polrok 2013)
Nákupný tím 11 ľudí
Organizácia oddelenia:




Nákup materiálu
Kooperácie
Nákup náradia
Logistika






Široké spektrum dodávateľov
Rámcové zmluvy uzatvorené s minimálnym počtom
dodávateľov
Nedostatočná podpora v rámci inovácií dodávaných
komponentov
Nízka angažovanosť dodávateľov na znižovaní nákladov
Stagnujúca podpora v oblasti znižovania
nadnormatívnych zásob
Nesúlad platobných, záručných a dodacích podmienok dodávatelia / zákazníci
SPOLU
Komodita
Plechy
Subdodávky
Tyčový materiál
Kooperácie
Nástroje ,náradie, prislus
Farby
Zvárací materiál
Strojná metalurgia
Ostatné
Ochranne pomôcky
Pomocný exped. materiál
12 371 903
Objem (€)
6 618 444
1 743 302
883 345
705 786
671 017
549 568
529 697
336 446
150 675
117 273
66 351
Plechy
1,2%
4,3% 2,7%
0,9%
Subdodávky
0,5%
Tyčový materiál
4,4%
5,4%
Kooperácie
5,7%
Nástroje ,náradie, prislus
53,5%
7,1%
14,1%
Farby
Zvárací materiál
Strojná metalurgia
Ostatné
Ochranne pomôcky
Pomocný exped. materiál
Komodita / SPOLU
Plechy
Subdodávky
Tyčový materiál
Kooperácie
Nástroje ,náradie, prislus
Farby
Zvárací materiál
Strojná metalurgia
Ostatné
Ochranne pomôcky
Pomocný exped. materiál
Pôvod
Tuzemsko (€) Zahraničie (€)
10 263 603
2 108 300
6 450 807
167 637
351 982
1 391 320
771 925
111 420
695 896
9 890
632 114
38 902
443 433
106 135
529 697
61 039
275 407
143 086
7 588
117 273
66 351
17%
Tuzemsko (%)
83%
Zahraničie (%)
SPOLU
10 170 862
Plechy
Množstvo (kg)
Poz.1
Max. množstvo
Plechy > 12,5 a <= 40 mm
4 473 364 SPEC2;3;4 S355
PL 20C UK / 9%
Plechy <=12,5 mm
2 349 238 SPEC2;3;4 S355
PL 12C USS / 42%
Plechy (ostatné)
1 234 745 DC01, DD11, QStE, UZ ..
PL 12 UZ / 15%
Plechy > 40 mm
855 736 SPEC2;3; S355
PL 50 UK / 25%
Plechy vysokopevnostne
791 360 S650MC; S690QL
PL 25 / 29%
Plechy oteruvzdorne
466 418 Hardox400; 500
PL 12 / 32%
8%
5%
Plechy > 12,5 a <= 40 mm
8%
44%
12%
Plechy <=12,5 mm
Plechy (ostatné)
23%
Plechy > 40 mm
Plechy vysokopevnostne
Plechy oteruvzdorne
0,2%
SPOLU
Akosť
S355 J2+N
S355 J2C+N
WELDOX 700E
S355MC (QStE 380TM)
HARDOX 400
DOMEX 650MC
S235 J2+N
DD12 (KOHAL240T)
S420ML
DD11 (KOHAL280T)
DC01 (KOHAL280)
HARDOX 450
S235 oval výst
S420MC (QStE420TM)
HARDOX 500
10 170 862
Množstvo (kg)
5 245 282
3 037 843
622 064
467 089
461 042
169 296
91 758
32 486
17 921
10 160
6 104
3 840
2 712
1 728
1 536
0,3%
0,1%
S355 J2+N
0,04%
S355 J2C+N
1%
5% 5%
0,1%
2%
0,03%
0,02%
WELDOX 700E
0,02%
S355MC (QStE 380TM)
HARDOX 400
6%
DOMEX 650MC
52%
30%
S235 J2+N
DD12 (KOHAL240T)
S420ML
DD11 (KOHAL280T)
DC01 (KOHAL280)
HARDOX 450
S235 oval výst
S420MC (QStE420TM)
HARDOX 500
Subdodávky Volvo
SPOLU
1 743 302
Názov RV
Objem (€) Poznámky
Subdodávky Volvo
808 930 zvárané podskupiny
Subdodávky TSP
498 231 filtre, sklá, ložiská ...
Spojovací materiál
129 956 nemetr. aj metr. spoj. materiál
Subdodávky Liebherr
103 404 odliatky , tesnenia ....
Puzdra
87 772 puzdrá
Subdodávky Sennebogen
53 794 vývalky kruhov
Subdodávky Komatsu
24 719 odliatky z KH
Guma a plasty
13 076 tesnenia, blatníky ...
Subdodávky SANDVIK
7 440 trubka
Subdodávky John Deere
4 994 hydraulické valce
Subdodávky Caterpillar
4 758 stieracie krúžky
Subdodávky Kleemann
2 046 navarovacie skrutky
Subdodávky Wirtgen
1 976 komponenty, tesnenie ...
Subdodávky Civil.výroba
769 ND
Subdodávky TSP - GIA
680 skrutky, konzoly, ložiská ...
Subdodávky HON200
453 ND - hydraulické valce
Subdodávky Montabert
305 závitové vložky
0,29%
0,12%
0,43%
0,11%
Spojovací materiál
0,27%
0,04%
1%
0,04%
3%
Subdodávky Liebherr
Puzdra
0,03%
Subdodávky
Sennebogen
Subdodávky Komatsu
1%
5%
Subdodávky TSP
0,02%
6%
Guma a plasty
7%
46%
29%
Subdodávky SANDVIK
Subdodávky John
Deere
Subdodávky
Caterpillar
Subdodávky
Kleemann
Subdodávky Wirtgen
Subdodávky
Civil.výroba
Subdodávky TSP - GIA
Subdodávky HON200
SPOLU
Prierez
Trubka kruhová
Tyč kruhová
Profil plochý
Tyč plochá
Tyč štvorhranná
Profil štvorhranný
Tyč L
Tyč U
Nosník HEB
Páska
766 759
Množstvo (kg)
320 287
201 164
67 738
60 856
53 929
42 812
12 069
6 815
879
210
0,9%
2%
7%
6%
Trubka kruhová
0,1%
Tyč kruhová
0,03%
Profil plochý
8%
42%
Tyč plochá
Tyč štvorhranná
9%
Profil štvorhranný
26%
Tyč L
Tyč U
Nosník HEB
Páska
S355
SPOLU
Akoť tyče
S355
S235
20MnV6
OVAKO 280T
St 35 (11 353.1)
42CrMo4V
S600N
C35 (12 040.0)
25CrMo4V
34CrNiMo6V /16 343.6/
25CrMo4
C45 (12050)
E335 (11 600.0)
St 45-8 (12 022.1)
UDDEHOLM ORVAR SUPREME
766 759
Množstvo (kg)
608 108
54 421
48 137
14 861
14 636
10 610
4 000
3 762
2 689
2 197
2 070
681
224
211
153
0,3%
0,5%
0,3%
S235
0,4%
1,4%
0,5%
1,9%
6,3%
1,9%
20MnV6
0,1%
0,03%
0,03%
0,02%
OVAKO 280T
St 35 (11 353.1)
42CrMo4V
7,1%
S600N
C35 (12 040.0)
79,3%
25CrMo4V
34CrNiMo6V /16 343.6/
25CrMo4
C45 (12050)
E335 (11 600.0)
St 45-8 (12 022.1)
UDDEHOLM ORVAR
SUPREME
33%
SPOLU
Prierez drôtu
Plný
Trubičkový
282 424
Množstvo (kg)
189 122
93 302
Plný
67%
Trubičkový
SPOLU
Názov
282 424
Množstvo (kg)
OK ARISTOROD 12.50 (1,2mm)
78 624
ARISTOROD 12.50 MARATHON (1,2mm)
74 000
FILEUR AMC 01 (1,2mm)
67 840
TD-MAK 10 BRONZED (1,2mm)
0,2%
14 928
TD-MAK 10 MARATON-BRONZ (1,2mm)
12 000
FILEUR AMC 01 MARATON (1,2mm)
10 518
0,1%
0,1%
17 280
OK TUBROD 14.10 (1,2mm)
OK ARISTOROD 12.63 (1,2mm)
OK ARISTOROD 12.50
(1,2mm)
ARISTOROD 12.50
MARATHON (1,2mm)
FILEUR AMC 01 (1,2mm)
0,01%
0,01%
4%
4%
2%
0,01%
5%
6%
28%
6 048
OK AUTROD 12.51 (1mm)
630
OK AUTROD 12.51 (0,8 mm)
315
OK ARISTOROD 13.29/69/ (1,2mm)
180
OK AUTROD 13.89/LNM 4M/ (1,2mm)
30
FLUXOFIL 31 (1,2mm)
16
OK AUTROD 16.95 (1,2mm)
15
24%
26%
TD-MAK 10 BRONZED
(1,2mm)
OK TUBROD 14.10 (1,2mm)
TD-MAK 10 MARATONBRONZ (1,2mm)
FILEUR AMC 01 MARATON
(1,2mm)
OK ARISTOROD 12.63
(1,2mm)
OK AUTROD 12.51 (1mm)
OK AUTROD 12.51 (0,8
mm)
OK ARISTOROD 13.29/69/
(1,2mm)
OK AUTROD 13.89/LNM
4M/ (1,2mm)
FLUXOFIL 31 (1,2mm)
OK AUTROD 16.95 (1,2mm)
SPOLU
Názov
ELEKTRODA UHLIK. 8x305
ELEKTRODA UHLIK. 6,4x305
ELEKTRODA UHLIK 9,5x305
ELEKTRODA E-B 121 (2,5 mm)
ELEKTRODA E-B 121 (3,2 mm)
ELEKTRODA E-B 121 (2 mm)
ELEKTRODA OK 63.35 (3,2 mm)
ELEKTRODA E-B 125 (3,2 mm)
ELEKTRODA OK 63.35 (4 mm)
KERAMICKA PODLOZKACBM 8061 /3/ TA2-9
KERAMICKA PODLOZKAKR9 Art.70221 /TR4-9/
KERAMICKA PODLOZKA
KERAMICKA PODLOZKA TR2-7 MM W000010398
KVAPALINA SEPARACNA K1000
KVAPALINA CHLADIACAHPC 312
OK TIGROD 12.61 (2,4 mm)
OK TIGROD 12.64 (2 mm)
OK TIGROD 12.64 (2,4 mm)
OK TIGROD 12.61 (2 mm)
OK TIGROD 5356 /18.15/ (3,2 mm)
MJ
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
M
M
M
M
KG
L
KG
KG
KG
KG
KG
20 287
Množstvo (MJ)
7 000
4 200
100
2 910
972
834
459
330
136
396
336
95
36
2 400
50
10
10
5
5
3
SPOLU
Názov 1
KOTUC LAMELOVY
KOTUC LAMELOVY
KOTUC LAMELOVY
KOTUC LAMELOVY
KOTUC LAMELOVY STOPKOVY
KOTUC LAMELOVY STOPKOVY
KOTUC LAMELOVY STOPKOVY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC BRUSNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC REZNY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
Názov 2
125P40
FLEX125x22,2 A36-BF29RON
125P80
150P40
60X30-6 RG0373
40X20-6 RG0255
80x40-6
125X4
125x6
125X3,2
125X7
150x4
150x3,2
180x8
150X6
180X6
230x6
350x63x127
175x8x20
250x32x76
15x25x150
125X1,6
125x1
125X2
180x3,2
150X1,6
230x3
150x2
115x1,6x22,2
T52 50x25-6x40
T52 40x25-6x40
100 124
Množstvo (ks)
22 507
701
600
232
420
410
180
15 024
6 890
5 910
5 700
750
400
350
270
250
200
1
1
1
1
5 400
5 350
2 850
169
100
80
50
50
1 440
1 030
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTUC STOPKOVY
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
KOTÚČ LEŠTIACI
PÁS BRÚSNY
PÁS BRÚSNY
KOTUC DROTENY
KOTUC DROTENY
KOTUC DROTENY
KOTUC DROTENY
BK 60x30-6 P40 SFL KK
25X25-6 32151-2536
32X25-6 32151-3229
132173 96A80E1R05C2
20x40-6x40 98A96A24P3V
16x25-6x40 98A96A24Q4V
T52 12X40-6X40 98A60O6V
T52 16X25-6X40 48C40O6V
T52 16X25-6X40 96A24P3V
20X40/13-6X40 98A60O6V
150P120
150P220
150P080
150P060
150P100
60 1130022
80 113023
100 1130025
120 1130025
220 1130028
KSB 38x25 A60 PRSRENEC
83300125 FORMAT
09378 150MM
115P24
41/2" N2065.0040.3 SIA
125 P36 82440036
50MM P240
50MM P400
115 M14 S0,5
Le.472.201.32 115x6x32
pr. 115 o.č.70200115
65 M14X2
360
50
170
100
30
12
2
2
2
2
4 400
3 800
3 500
3 200
2 669
200
200
200
200
200
50
30
8
5
5
2
1
1
3 046
290
50
20
V minulosti používané
BEST
CARBORUNDUM ELECTRITE
FESTA
FORMAT
GERMAFLEX
KLINGSPOR
KRONOFLEX
LUKAS
RHODIUS
ROTTFLUFF
SAIT
SIA
TAF
TYROLIT
VSM
ZIRCOPUR
Aktuálne používané
DEER
FESTA
KLINGSPOR
LESSMANN
LUKAS
NORTON
SIA
TYROLIT
VSM
SPOLU
Druh náradia
75 155
93 684 132 909 165 773 145 583
57 913 671 017
Objem
Objem
Objem
Objem
Objem
Objem
Objem
Objem
2013 / 1 2013 / 2 2013 / 3 2013 / 4 2013 / 5 2013 / 6 Spolu (€) Spolu (%)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
Tk plátky
39 571
34 998
56 228
52 266
43 518
26 904 253 483
38%
Brusivo
12 952
22 569
27 078
23 357
36 911
7 480 130 346
19%
ND Plazma
6 962
11 858
13 051
22 629
9 983
4 000
68 483
10%
Držiak
2 705
4 488
2 324
16 344
4 947
1 439
32 247
5%
ND Zváranie
4 262
2 028
6 771
10 071
929
5 410
29 471
4%
Fréza
1 878
6 168
6 810
3 706
9 970
813
29 345
4%
Vrták
2 778
2 924
3 142
7 912
8 774
1 701
27 230
4%
Ostatné rezné
1 738
2 210
2 468
3 896
5 641
5 450
21 403
3%
Závitník
895
1 814
3 363
5 265
5 497
2 503
19 337
3%
Elektrické náradie
536
4 039
5 500
4 160
27
14 261
2%
Meradlá
459
2 109
1 769
5 167
2 653
682
12 840
2%
Vzduchové náradie
173
3 703
3 208
4 046
11 130
2%
Ostatné zváranie
971
1 387
4 316
3 325
259
10 257
2%
Komunálne náradie
74
574
350
1 534
3 298
852
6 681
1%
Baterky, nabíjačky, svietidlá
251
251
501
919
251
2 172
0,3%
Náhradné diely (na elek. náradie, ostatne)
295
397
178
103
621
1 594
0,2%
Maliarske potreby
380
380
0,1%
Drevo
164
41
12
141
357
0,1%
0,2%
Objem Spolu (%) (€)
0,3%
3%
2%
Tk plátky
Brusivo
1%
0,1%
ND Plazma
2% 2% 2%
0,1%
Držiak
ND Zváranie
3%
Fréza
4%
38%
4%
Vrták
Ostatné rezné
4%
Závitník
5%
Elektrické náradie
Meradlá
10%
Vzduchové náradie
19%
Ostatné zváranie
Komunálne náradie
Baterky, nabíjačky, svietidlá
Náhradné diely (na elek. náradie, ostatne)
Maliarske potreby
Drevo
Download

prezentácia PDF