Pracovný list 15 Násobenie veľkých čísel
5. ročník
1. V tabuľke sú dvojice čísel. Vypočítaj ich súčin.
Činiteľ
425
967
2 850
1 256
35 160
Činiteľ
36
28
72
96
48
Súčin
2. Vypočítaj hodnoty výrazov:
a) (1 206 + 1 304) · 21 =
Hodnota výrazu je: .......................................
b) (10 580 − 9 460) · 63 =
Hodnota výrazu je: .......................................
c) 87 · (305 + 515) =
Hodnota výrazu je: .......................................
d) 361 · (5 306 – 4 208) =
Hodnota výrazu je: .......................................
1
3. Rieš jednoduché slovné úlohy.
a) Ak zväčšíš číslo 77 tridsaťkrát, aké číslo dostaneš?
Odpoveď: .........................
b) Ak zväčšíš šesťdesiatkrát číslo 506, aké číslo dostaneš?
Odpoveď: .........................
4. Rieš jednoduché slovné úlohy.
a) Pavol má ušetrených 325 eur.
Ak má Juraj pätnásťkrát viac ušetrených
eur ako Pavol, koľko eur má našetrených?
Odpoveď: .........................
b) V sklade mali 320 mobilov značky NOKIA.
Nová firma vyrábajúca mobily ich dodala
dvanásťkrát viac.
Koľko mobilov spolu mali v sklade?
Odpoveď: .........................
5. Doplň do krúžkov správne čísla:
· 12
36
· 14
· 30
· 10
· 50
Poznámka: na počítanie využi voľné miesto na pracovnom liste.
2
Download

PL 15 - násobenie veľkých čísel