Download

pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka plánu a mapy