ETA SH a TWIN
ETA SH
Kotol na drevo s optimálnou
spotrebou paliva.
20 až 60 kW
ETA SH-P s TWIN
Flexibilný kotol.
Vykurovanie štiepaným drevom
a peletami.
20 a 30 kW (SH-P)
20 a 26 kW (TWIN)
Dokonalosť je naša vášeň.
1
www.etaenergy.eu
ETA SH kotol na drevo
Pohodlné kúrenie drevom
s upozornením na doplnenie paliva. Červená kontrolka upozorňuje na nutnosť doplnenia paliva. Samozrejmosťou
je nastavenie požadovanej izbovej teploty ako aj prepínanie
medzi nočným / hodinovým /
denným režimom.
Regulácia s 5,7“ dotykovým LCD
Perfektný prehľad o celom vykurovacom
systéme.
radiátor
Keď otvoríte vonkajšie izolované dvierka, automaticky sa spustí tichý odťahový ventilátor. Potom
otvorte dvierka pre doplnenie paliva a pridajte
polmetrové guľatiny. Karbonizačný odsávací otvor
nad zásobníkom paliva zabráni úniku plynu a zápachu z otvoreného kotla. Zásobník na palivo pojme
dostatočné množstvo polmetrového dreva pre zaistenie, že doplnenie bude nutné len raz denne,
alebo dvakrát počas zimného obdobia. Keď zatvoríte plniace dvierka, drevo sa zapáli zostavajúcimi
žeravými uhlíkmi z posledného horenia. Preto nie
je potrebný žiadny papier, triesočky na zapálenie
alebo zápalky a nie je potrebné ani automatické
zapaľovanie. Výmenník tepla sa čistí niekoľkými
ťahmi čistiacej páky. Popol je nutné vybrať z kotla len raz týždenne, alebo každých 14 dní počas
prechodného obdobia. Znie to jednoducho, pretože
je to jednoduché - pre ETA je prvoradá užívateľská
prívetivosť.
Izbový teplotný snímač
podlahové
Len pridajte drevo - nepotrebujete
zápalky
Bezpečnostný systém
spiatočky
Dopĺňanie
akum.
nádoby
čerpadlom s voliteľným výknom
uvoľní úplný prietok teploty
ihneď po zapálení. Spiatočka
s riadeným zmiešavacím ventilom bráni kondenzácií spalín
vo výmenníku a s tým spojenej korózií kotla. Ovládanie
zmiešavacieho ventilu taktiež
umožňuje využitie zostatkového tepla kotla na konci fázy
spaľovania.
Ak nepridáte drevo pre
predĺženie doby alebo ak
nie je potrebný ohrev určitý
čas dňa, môže sa aktivovať
horák na olej, plyn alebo
pelety z kotla na drevo.
Štiepané drevo a pelety
SH-P model obsahuje pripojovacie príruby (ľavú a pravú) pre pripojenie horáka
na pelety, ktorý sa automaticky aktivuje,
ak určitý čas nie je vložené štiepané drevo
(nastaviteľný čas prevádzky, deň alebo konkrétny deň v týždni).
Dokonalosť je naša vášeň.
Je možné integrovať
taktiež horák na olej,
plyn alebo pelety
2
Solárny ohrev počas leta
S 8 - 12 m2 solárnych panelov (2 m2 na
osobu) môže počas leta slnko ohrievať
TÚV. Aj bez solárneho vykurovacieho
systému sa môžete stále spoľahnúť na
optimálne ovládanie nášho systému.
Priestorovo
úsporná, hygienická
horúca voda
S modulom čerstvej vody
sa produkuje TÚV, presne v prípade potreby ohrev vody je integrovaný
v akumulačnej nádobe.
Efektívne
minimalizuje
požiadavky na priestor.
Samozrejme je možné
použiť klasický zásobník
TÚV.
V prípade nízkeho stropu
môžete pripojiť dve menšie
akumulačné nádoby.
Bez ohľadu na r očné obdobie Vám akumulačná nádoba
umožňuje dopĺňať palivo - keď máte čas
Rýchly ohrev
Pri rozkúrení, akumulačná
nádoba ETA znižuje objem
celkovej akum. nádoby p
mocou prepínacieho ventilu
(dopĺnkové príslušenstvo).
Váš domov potom ťaží z plného výkonu kotla a zostatkové teplo z hornej časti
akumulačnej
nádoby
sa
používa na urýchlenie pr
cesu vykurovania.
Plameň dreva nie je možné upraviť na nižšiu úroveň, čo môže byť problém pri nízkych požiadavkách na teplo počas jesene a jari. Akumulačná
nádoba môže uložiť prebytočný výkon tepla, čo umožňuje systému
riadenia ETA uložiť teplo v akumulačnej nádobe cez noc. Potom Vás
ráno privíta teplá kúpeľňa a mô žete si vychutnať chutné raňajky pred
prikladaním paliva. V lete vyžaduje TÚV ohrev každé 3 až 4 dni alebo raz
za týždeň v kombinácií s modulom če rstvej vody, ktorý lepšie využíva
akumulačnú nádobu s nízkou teplotou spiatočky. Čím nižšia je teplota
spiatočky do akumulačnej nádoby, tým väčšia je kapacita uloženia tepla.
Pre radiátory je možné použiť nastaviteľné termostatické ventily pre
optimalizáciu využitia akumulačnej nádoby.
Dokonalosť je naša vášeň.
3
ETA SH
Čistý plameň s m aximálnym využitím paliva
Splyňovanie dreva
Predtým, ako sa môže drevo spáliť, musí sa najskôr konvertovať na plyn pomocou tepla. Rozklad dreva na 20 % uhlíka a 80% plynu začína pri
t plote 200°C, čo vysvetľuje dlhý ťahavý plynový
plameň horiaceho dreva.
Veľké množstvo dreva v palivovom zásobníku
Malý spyňovací oheň horí na základe naloženého
dreva v komore paliva (1). Dodávka vzduchu musí
byť udržiavaná na minima pre zabránenie nekotrolovanému splyňovaniu a horeniu dreva v palivovom zásobníku. Elektronické riadenie ETA SH
reguluje výstup ohňa zo splynovania cez primárny
vzduch (2). To umožňuje pomalé a kontrolované
spaľovanie v kotli s veľkým objemom dreva ako
aj dlhý interval spaľovania. Drevný plyn zásobníku
paliva je ťahaný smerom dolu v spaľovacej komore.
2
1
Bez elektrického zapaľovania
Po zatvorení plniacich dvierok sa drevoplyn zapáli
zostavajúcimi žeravými uhlíkmi z posledného h
renia, bez potreby použitia papiera alebo zápaliek. Toto je jednoduchšie a efektívnejšie ako manuálny systém zapaľovania, ktorý vyžaduje drobné triesky na opätovne zapálenie.
Zapaľovanie ETA SH je jednoduchý proces taktiež
po dlhšom čase bez horenia. Potrebujete len
niekoľko listov novín na zapálenie plameňa cez
zapaľovacie dvierka. Odťahový ventilátor zaistí
rýchle zapálenie a Vy môžete zatvoriť dvierka.
6
3
5
4
7
Turbulencia a zmiešavacia tryska
Zmiešavacia tryska (3) sa nachádza medzi spaľovacou
komorou a komorou zásobníka v ETA SH. Je to miesto,
kde sa predohriaty spaľovací vzduch (sekundárny vzduch) (6) zmiešava s drevným plynom. Plameň vychádzajúci zo zmiešavacej trysky sa dotýka dna spaľovacej
komory pri vysokej rýchlosti a je vystavený ďalšej turbulencií (4), čo zaisťuje, že každá časť horľavého plynu
má dostatočný kyslík pre kompletné spálenie.
Dokonalosť je naša vášeň.
4
Kompletné spálenie v patentovanej
spaľovacej komore
Pre dosiahnutie spaľovania pri vysokých teplotách je ETA patentovaná spaľovacia komora
vyrobená zo žiaruvzdorného keramického materiálu a je taktiež tepelne izolovaná (5). V tejto
zóne má plameň dostatok času pri teplote medzi
900°C a 1100°C na rozloženie a spálenie všetkých
zvyškových uhlíkov (drevný decht).
Prach alebo minerálne látky
Úroveň emisií ETA SH je už pod prísnymi hodnotami prachu, ktoré vstúpia do platnosti v EÚ od
1.1.2015. Jemný prach produkovaný plameňom
z dreva sa skladá z netoxických minerálov ako je
uhličitan vápenatý a ďalšie zlúčeniný vapníka a
horčíka.
Nie je drevo ako drevo
Teoreticky, štiepané bukové drevo, ktoré je
uložené jeden alebo dva roky, je ideálnym palivom. Aj keď naše lesy obsahujú mnoho ďalších
druhov stromov ako smreky, topole atď, z každého
je možné produkovať hrubé klaty alebo tenké kúsky. ETA SH obsahuje systém riadenia spaľovania s
lambda sondou, ktorá zvládne všetky typy dreva.
Môžete naplniť Váš kotol so zmiešaným drevom
alebo dokonca drevnými briketami. Nemusíte
prispôsobovať palivo pre kotol - ETA SH sa automaticky adaptuje na druh spaľo vaného dreva.
Optimálne využitie paliva pomocou
lambda sondy
Lambda sonda kontroluje sekundárny vzduch (6)
pre dosiahnutie vysoko efektívneho spaľovania.
Nedostatok vzduchu znamená, že nie je dostatok
kyslíka pre úplné spaľovanie. Na druhej strane,
nadmerné množstvo vzduchu môže taktiež
spôsobiť nedokonalé spaľovanie, pretože sa ochladuje plameň. Pod 700°C sa nespáli všetok drevný plyn. Nadmerné množstvo vzduchu taktiež
vedie k nadmernému výstupu nespotrebovaného
tepla z kotla.
Lambda sonda v ETA SH zaisťuje optimálne
spaľovanie a maximálnu účinnosť paliva, nielen
so zvoleným drevom počas testu, ale taktiež v
každodennej bežnej prevádzke.
Turbulentný výmenník tepla
s jednoduchým čistením Iba v prípade úplného
dokončenia spaľovacieho procesu môže horúci plyn prúdiaci do studenej časti kotla ohriať
vodu kotla. V ETA SH tento proces začína pomaly cez dlhý kanál popola (7), predtým ako sa
stane turbulentnejším v rúrkach výmenníka vybavených špirálovými čističmi. Čím viac je prúdenie turbulantnejšie, tým viac tepla sa dostane do
kontaktu so stenami výmenníka, čo zaistí maximálny prenos tepla do vody kotla. Toto zaistí nízku teplotu spalín a v ysokú účinnosť.
Dva alebo tri zatiahnutia za čistiacu páku po
každom ďalšom doplnení paliva spôsobí pohyb
hore a dolu v rúrkach výmenníka tepla. Šnek na
popol odvádza popol do zbe rnice.
Nútený ťah udržiava tlak v kotli
Vďaka konceptu núteného ťahu je celé vnútro
kotla pod podtlakom. Výsledkom je, že žiadenplyn
neuniká z kotla, bez ohľadu na prevádzkovýrežim.
Dokonalosť je naša vášeň.
5
ETA technológia
Dokonalosť do najmenšieho detailu
A
Zaručený podtlak s odťaho vým ventilátoro
9
Tichý s variabilnou rýchlosťou a spotrebou
el. energie (len 76 W). Funk cia spätnej väzby
zaisťuje konštantný podtlak a v ysokú prevádzkovú spoľahlivosť, nezávislú od ťahu komína.
Žiadne obmedzenia pre ťah komína do 30 Pa. Nútený odťah tiež
bráni úniku dymu pri dopĺňaní
paliva.
A
1
B
B
Čistenie výmenníka tepla
Potrubie výmenníka tepla môžete udržiavať čisté
niekoľkými ťahmi za čistiacu páku. Čistý výmenník tepla značne zvýši účinnosť kotla.
3
6
C
C
Lambda sonda
Lambda sonda umožňuje systému regulovať
využitie rozličných palív (podľa typu a veľkosti
dreva) a optimalizovať primárny a sekundárny vzduch na základe výstupu. Zaisťuje čisté spaľovanie
s vysokou účinnosťou.
E
1 Veľký zásobník paliva
150 litrov v SH 20/30 a 223 litr ov v SH 40/50/60,
pre polmetrové polená s priemerom do 56 cm
4 Zapaľovacie dvierka
Jednoduché zapálenie cez prostredné dvierka, ak v
kotli nie sú žiadne žeravé uhlíky
2 Odťah spalín
bráni úniku dymu z kotla pri plnení paliva
5 Jednoduché odpopolňovanie
Odstránenie popola len raz týždenne cez dvierka
spaľovacej komory; žiadne dvierka namontované z
boku
3 Zapaľovanie bez zápaliek
udržiavanie žeravých uhlíkov
6 Pohon primárneho a sek undárneho vzduchu
s monitorovanou spätnou väzbou
Dokonalosť je naša vášeň.
6
10
D
D
Kompletná regulácia systému
E
Patentovaná žiaruvzdorná zóna
spaľovacej komory
8
2
Riadenie spaľovania, akumulačnej nádoby a ohrevu teplej vody (skladovanej alebo čerstvej)
regulácia vykurovacích okruhov s týždenným
programom pre 2 vykurovacie okruhy, solárne
zariadenie, aktívne monitorovanie všetkých
funkcií a pohonov, LAN pripojenia pre diaľkové riadenie cez
internet (PC, Smart-TV alebo
smartphone) a USB port.
7
4
5
Pre zachovanie teploty 900 až 1100°C a zaistenie
dokonalého horenia, je patentovaná ETA
spaľovacia komora dostatočne tepelne izolovaná.
Zložená konštrukcia
s expanznými spojmi
umožňuje spaľovacej
komore dlhší čas
odolávať týmto teplotám
Keď je priestor vzácny
Niektorú z bočných stien kotla je možné postaviť priamo k stene. nie
sú tam žiadne čistiace dvierka na zadnej strane ani z boku. Kotol sa dodáva so závesmi na pravej strane, ale je možné ich namontovať aj na
pravú stranu. Čistiacu páku a servomotor je tiež možné namontovať
na pravú aj na ľavú stranu.
7 Izolované dvierka
9 Teplotný snímač spalín
Plynulé nastavenie minimálnej a maximálnej
Vďaka kompletnej tepelnej izolácií a dodatočnej izolácií
teploty spalín pre prispôsobenie k ak tuálne
dvierok je množstvo vyžarovaných strát menšie ako
používanému palivu
0,6%. spaľovací vzduch je nasávaný za spaľovacími
dvierkami tak, aby sa straty z dvierok kotla využívali na
10 Stav dodanie
predohrev vzduchu
Kotol je dodávaný v odkrytovanom stave.
Až keď je inštalácia kotla dokončená; pripojí
8 5,7“ Dotykový LCD
sa elektronika a pripevnia sa panely plášťa
Ovládací panel je namontovaný na prednom kryte a
ku kotlu
chránený počas dopĺňania paliva
Dokonalosť je naša vášeň.
7
ETAtouch
Všetko pod kontrolou
Základné vybavenie
η výkonová modulácia s variabilnou rýchlosťou odťahového ventilátora
η regulácia spaľovania s lambda
sondou kontrolujúcou adaptáciu
paliva
η nepretržitá kontrola prevádzkového stavu, vrátane lambdy a teploty
spalín, teploty kotla a zásobníka TÚV,
spiatočky, spotreby elektrického
prúdu, správa otáčok odťahového
ventilátorahlásenie o polohe preklápacieho roštu a vzduchových
ventilov; hlásenia prostredníctvom
zrozumiteľného textu o poruchách a
pokynoch pre riešenie problémov
η čerpadlo akumulačnej nádoby a
spiatočka so zmiešavacím ventilom s
výkonovým riadením
η dva vykurovacie okruhy s
M
M
T
M
M
4 voľné výstupy pre výber: Voliteľné pripojenie nástenη nádrž s teplou vodou so zánej skrinky
sobníkom, modulom čerstvej vody
alebo prietokový špirálový ohrievač
pitnej vody v akumulačnej nádobe s
týždenným programom
η cirkulačné čerpadlo teplej
η dva dodatočné vykurovacie
okruhy
η 4 ďalšie výstupy
η komplexná regulácia solárneho
týždenným programom, 3 denné
zariadenia s vrstveným dobíjaním
sloty, funkcie príchod a odchod, dovody s časovým programom; modul
volenková redukcia; možné rozširenie
o izbový snímač a diaľkové ovládanie čerstvej vody sa spúšťa s krátkym
otvorením ventila prepínača prieη 5 voliteľne nastaviteľných zobratoku
zení teplôt
η solárne zariadenie s čerpadlom
η štandardné LAN pripojenie pre
s variabilnou rýchlosťou; výpočet
diaľkové ovládanie cez internet,
množstva solárneho tepla
voliteľný GSM modem pre SMS
η čerpadlo pre vykurovacie
η automatické pokračovanie v
potrubie alebo externého užívateľa
prevádzke s vykurovacím olejovým /
plynovým kotlom alebo peletovým
horákom
s/bez zmiešavacieho ventilu (jeden
z dvoch výstupov vykurovacích
okruhov je potrebný pre zmiešavací
ventil)
M
M
T
M
M
M
Podlahové kúrenie so sekundárnymi radiátormi.
Dokonalosť je naša vášeň.
8
ETA TWIN
Automatické dopĺňanie peliet
Čo ak máte drevo, ale nie dostatok na vykurovanie domu počas celej zimy? Alebo
použite štiepané drevo, ale chcete odísť na
víkend a potom sa vrátiť do pekne vykúr
ného domu? Ideálnym riešením v tomto
prípade je ETA SH-P kotol na štiepané drevo
v kombinácií s ETA TWIN horákom na pelety.
Ak chcete teraz používať len štiepané drevo
a neskôr plánujete použiť pelety, najlepšou
voľbou pre kotol na drevo je ETA SH-P model
s prírubou pre pelety. V budúcnosti Vám to
umožní pripojiť ETA TWIN horák na pelety.
Automatické prepnutie
Komora na spaľovanie peliet je oddelená
od komory na drevo, čo umožňuje flexibilné
prepínanie medzi štiepaným drevom a peletami. Keď sa štiepané drevo spáli a zásobník
je prázdny, červená signálna kontrolka na
izbovom snímači Vás upozorní na potrebu
ďalšieho paliva. ak nedopĺnite palivo do
času stanoveného v riadiacom systéme, kotol bude automaticky vykurovať pomocou
peliet. Keď otvoríte dvierka kotla a vložíte
ďalšie štiepané drevo, prevádzka na pelety
sa automaticky deaktivuje.
Samočistiaci rotačný rošt
ETA patentovaný rotačný rošt je schopný
samočistenia. Po spálení 25 - 35 kg peliet sa otočí
cez čistiaci hrebeň, aby sa odstránil popol a spkance zo vzduchových štrbín. Čistý rošt zaisťuje
konštantné prúdenie vzduchu cez palivo. Ohnisko
sa čistí jemnými pohybmi počas spaľovania. To zaistí vysokú úroveň spaľovania peliet, tým sa minimalizuje produkcia popola so zaistením optimálnej
účinnosti paliva.
Varianty pre optimálne skladovanie peliet
Vďaka nasávaciemu spôsobu prepravy peliet do
kotla môžete sklad paliva umiestniť až 20 m nad
alebo pod kotolňu. Pre prispôsobenie sa existujúcej miestnosti odporúčame použiť náš stavebnicový dopravníkový systém so šnekom. Taktiež je
možné použiť sací mechanizmus, silo alebo podzemný sklad mimo domu. Sklad peliet a kotol sú
prepojené pomocou dvoch flexibilných DN -50
hadíc, jednou pre nasávanie peliet a druhou pre
návrat prašného vzduchu do skladu pelie t.
Pre 12 kW vykurovacieho výkonu je potrebná
miestnosť 2 x 2,5 m s výškou stropu 2,4 m, kde
je možné uskladniť pelety na celé vykurovacie
obdobie vrátane 20 % rezervy pre mimoriadne
chladné zimy. Pelety väčšinou nevyžadujú väčšiu
miestnosť skladu s porovnaním, ako je potrebná
pre vykurovanie vykurovacím olejom.
Dokonalosť je naša vášeň.
9
ETA SH-P a TWIN
Vykurovanie štiepaným drevom a peletami
A
Medzi zásobník na petely
60 kg zásobník peliet na kotli skracuje
trvanie plnenia peliet medzi skladom
paliva a kotlom na jedno 10 minútové
plnenie denne. Čas dopravy peliet je
možné nastaviť v riadiacom systéme.
B
B
Čistenie výmenníka tepla
Plne automatické pomocou špirálových
turbulátorov. Čistý výmenník značne
zlepší účinnosť kotla.
1
A
C
3
2
Bezpečnostný jednokomorový
dávkovač paliva
Zaisťuje maximálnu ochranu proti spätnému
vznieteniu. Dávkovací šnek dopĺňa pelety zo
zásobníka do dávkovača paliva. Vďaka čomu
nie sú pelety drvené/sekané, čím sa predchádza opotrebeniu tesniacich hrán. Ochrana proti
spätnému vznieteniu je
zaistená
spoľahlivo
počas celej životnosti
kotla.
D
C
F
E
1 Sacia turbína pre transport peliet
Transport peliet zo skladu do nádrže na pelety;
vhodné pre vzdialenosť až do 20 m a v ýškový
rozdiel dvoch podlaží.
2 Uzavretý odplyňovací priestor
pre pelety
Zabraňuje usadzovaniu
nespálených peliet v systéme
odstraňovania popola.
Dokonalosť je naša vášeň.
10
D
Samočistiaci patentovaný rotačný rošt
Systém vykonáva proces čistenie po každých 25
- 35 kg peliet. Rošt sa otáča cez hrebeň pre dokonalé odstraňovanie popola a uhlíkov zo vzduchových štrbín. Počas spaľovania sa ohnisko čistí
jemnými pohybmi, čím sa zaisťuje ideálne
vyhorenie s minimálnou produkciou
popola.
E
4
Automatické odstraňovanie popola
Popol z horáku na pelety je odvádzaný do zbernice na popol (18 litrov), ktorú je nutné vyprázdniť
len 2 - 3 kr át za vykurovacie obdobie.
5
F
Nepretržitá prevádzka s automatickým
zapaľovaním
Keď nespaľujete štiepané drevo, tak sa horák
na pelety automaticky zapáli v prípade potreby.
Prevádzkový čas na pelety je programovateľný:
môžete zvoliť čas, deň a konkrétne dni v týždni
alebo minimálny interval (až do 48 hodín) po vyhorení ohnicka štiepaného dreva.
3 Samostatná spaľovacia komora na
4
Optimalizuje účinnosť paliva peliet a
umožňuje automatické prepnutie zo
štiepaného dreva na pelety bez manuálnej
zmeny alebo prepnutia. Horák na pelety sa
automaticky spustí do prevádzky skôr, ako
teplota klesne na veľmi nízku hodnotu.
Veľký zásobník na drevo
Vložením polmetrových polien, zaistíte dlhodobú prevádzku plne naloženého kotla; nutné len jedno nalo
ženie počas dňa, pri veľmi studených dňoch dvakrát.
pelety
5
Prechod príruby do spaľovacej komory
Plyn paliva sa prenáša zo spaľovacej komory peliet do
spaľovacej komory kotla na drevo. Po skončení procesu
vyhorenia sa energia prenesie do výmenníka tepla v
kotli.
Dokonalosť je naša vášeň.
11
Systém skladovania paliva a doprava
Vzdialenosť medzi skladom a kotlom môže byť až 20 m
ETA koncepty skladovania sú prispôsobené na každú priestorovú situáciu a
kombinované so sacou dopravou a flexibilnými hadicami zo skladu peliet ku
kotlu. V kotle integrovaná sacia turbína bez problémov prekoná vzdialenosť
až do 20 m a tiež výškové rozdiely až do výšky druhého poschodia.
60 kg zásobník na kotle redukuje trvanie prepravy peliet na 1 a 2 10-minútové dobíjanie denne; môžete si zvoliť preferovaný čas dobíjania v riaciacom
systéme.
Vďaka stavebnicovému systému dopravy paliva ETA je možné zmeniť
akúkoľvek miestnosť na ideálny sklad peliet - vrátane miestnosti na vykurovací olej.
ETA štandardné riešenie - podávací šnekový dopravník
Až 5 m dlhý šnekový dopravník cez celú dĺžku skladu, kotrý ho bezpečne a
kompletne vyprázdni. Rozdelenie dopravníka (šnek) a prepravy (sacia turbína) umožňuje voľné nasávanie hadíc po každej preprave a tým aj prekonanie
strmých úsekov dvoch poschodí.
Keď nie je možný šnek - sacie sondy
Pre sklady, v ktorých montáž šnekových dopravníkov narazí na ťažkosti, ETa
ponúka pneumatický dobravný systém až so 4 sacími sondami, ktoré sú spojené do jedného systému automatickým prepínacím zariadením. Pre sklady
s plochou menšou ako 2 m 2 a ročnou spotrebou peliet menej ako 2 tony
postačuje jedna sacia sonda.
Pre malý sklad vo veľkej miestnosti - ETAbox
Pôvodne bol ETAbox určený pre vedľajšie priestory. Teraz zmeny zákona
dovoľujú vo vňčšine spolkových krajín Nemecka 6,5 ton peliet v miestnosti s
kotlom (max 50 kW). Vo Švajčiarsku je dovolených až 6,5 ton peliet v samostatných kotolniach. Jednotlivé spolkové krajiny v Rakúsku dovoľujú skladovanie až 10 ton peliet.
Keď v dome nie je žiadne miesto - podzemná nádrž
Napríklad v ponuke je nádrž na pelety od spoločnosti www.geoplast.com.
Výhrevnosť peliet = 4,9 kWh / kg
Hmotnosť peliet = 650 kg / m³
Využiteľný priestor skladu peliet v m2
40°-sklonená podlaha, horný voľný priestor 0,40 m
Zjednodušené vzorce pre spotrebu
Šírka skladu v metroch
Výška skladu v metroch
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30
2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16
2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,95
3,2
3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68
3,6
4,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,33
4,0
6,52 7,32 8,12 8,92
Priestor x dĺžka miestnosti (os šneka) = objem skladu
Objem skladu x 0,650 to/m³ = sklad peliet v tonách
9 kW výhrevnosť / 3 = 3 ton peliet ročne
9 kW výhrevnosť / 2 = 4,5 m3 ročne
1.470 l vykurovací olej x 2,04 = 3.000 kg peliet
1.550 m³ zemný plyn x 1,94 = 3.000 kg peliet
2.220 l tekutý plyn
x 1,35 = 3.000 kg peliet
1.820 kg koks
x 1,65 = 3.000 kg peliet
čerpadlo pre teplo zo zeme s výkostným indexom 3,4
4.230 kWh prúd x 0,71 = 3.000 kg peliet
tepelné čerpadlo - vzduch s výkonnostným indexom 1,8
8.110 kWh prúd x 0,37 = 3.000 kg peliet
Dokonalosť je naša vášeň.
12
Dvoma dotykmi prsta
Prístup cez celosvetový server „meinETA“
sa na dotykovom displeji riadenia ETAtouch
dostanete do cieľa. LCD všetko vysvetľuje. Prvým
dotykom prsta sa navolí časť vykurovacieho zariadenia a druhým dotykom funkcia, ktorá má byť
zmenená. Tento komfort je pre celé vykurovacie
zariadenie vrátane slnečných kolektorov.
Diaľkový prístup prebieha cez internetový server
pre ETA zákazníkov „meinETA“. Po prihlásení na
tejto platforme je kotol prístupný cez internet
z každého kúta zeme, či už cez tablet z gauča
obývačky alebo prostredníctvom hotelového
počítača a samozrejme aj cez každý smartphone.
Prístup ku kotlu je samozrejme chránený menom
a heslom. Ako funguje diaľkové ovládanie kotla,
si môžete pozrieť na www.meinETA.at.
Diaľkové ovládanie s ETAtouch
S ETAtouch je možné kotol ovládať cez smartphone, tablet alebo PC, v prípade, že je v kotolni
k dispozícií LAN-zásuvka s napojením na internet.
Užitočná dovolenková funkcia
V riadení je možné už niekokoľko dní pred dovolenkou zadať odchod alebo príchod. Vykurovanie
v tomto období je na zníženom režime a spustí
sa tesne pred príchodom. Pomocou diaľkového
ovládania je možné ešte počas cesty na dovolenku prestaviť zníženie teplôt. Často sa z dovolenky prichádzate skôr ako bolo naplánované.
Pokiaľ dovolenku ukončíte predčasne, máte
možnosť z miesta dovolenky spustiť predčasne
vykurovanie.
Ak Ste na Váš kotol zabudli, pošle Vám
e-mail
Ak je zbernicu na popol potrebné vyprázdňovať
len 1 alebo 2 krát ročne a funkcia kotla je
bezproblémová, nemusí sa denne kontrolovať.
Ak bude predsa vyžadovať pomoc človeka,
pošle Vám e-mail. Lepšia príprava pre servis
V prípade poruchy je možné poskytnúť predajcovi vzdialený prístup ku kotlu. Tak sa môže
každý servisný zásah lepšie pripraviť a technik
bude mať so sebou tie správne náhradné diely.
Odborník môže vykonávať zásahy prostredníctvom diaľkového ovládania. Väčšinou nie je
zásah zákazníckeho servisu potrebný, pretože
malé chyby po vykonaní diaľkovej diagnózy môže
odstrániť sám zákazník s podporou odborníka.
Dokonalosť je naša vášeň.
13
Drevosplyňujúci kotol ETA SH 20 až 60 kW
SH-P s 20 a 30 kW
>300
Čísla v zátvorkách sú pre 40, 50 a 60 kW
>800
1102 (1180)
>200
Ø150
SH 20-30 kW (40-60 kW)
Čistiacu páku a pohon je možné
montovať vľavo alebo vpravo.
1323 (1504)
>2030 (>2350)
1472 (1652)
výstup - vnút R5/4“
spiatočka - vnút R5/4“
vyprázdňovanie - vnút R1/2“
bezpečnostný výmenník tepla
R1/2“ von
>800
a
d
1712 (1894)
1502 (1684)
a
b
c
d
613 (716)
263
(362)
c
208
b
106
Drevosplyňujúci kotol SH
20
Menovitý výkon
Účinnosť bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Zásobník paliva
Objem palivovej komory
Interval horenia bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Rozmery bez krytu, š x h x v
Hmotnosť
Objem vody
30
410 (510)
40
50
60
kW
%
mm
Liter
h
mm
kg
Liter
Pa /
mWs
g/s
%
°C
10 - 20
15 - 30
20 - 40
20 - 49,9
20 - 60
95,4 / 92,9 92,7 / 89,3 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4
560 mm hĺbka pre 0,5 m polená, otvor dvierok 340 x 365 mm
150
223
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
14,1 / 7,1
14,1 / 5,6
14,1 / 4,7
588 x 940 x 1.495
688 x 1.015 x 1.675
580
583
791
793
795
110
170
190 /
370 /
220 /
340 /
480 /
Odpor vodného stĺpca (ΔT = 20 °C)
0,019
0,037
0,022
0,034
0,048
Hmotnostný prietok spalín, čiast./plné zaťaženie
7,0 / 12,8
10,4 / 18,6 12,2 / 24,0 12,2 / 30,2 12,2 / 35,4
CO2-v suchých spalinách, čiast./plné zaťaženie*
12 / 14
12 / 14
14 / 14,5
14 / 14,5
14 / 15
Teplota komínových spalín, čiast./plné zaťaženie*
100 / 130
100 / 140
90 / 145
90 / 150
90 / 160
2 Pa pre čiastočné zaťaženie/5 Pa pre plné zaťaženie
Ťah komína
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 30 Pa
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) čiast./plné
mg/MJ
153 / 145
43 / 94
120 / 30
zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
241 / 229
65 / 143
182 / 46
mg/MJ
10
7
10
Emisie prachu
plné zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
15
10
15
Nespálené uhľovodíky (CxHy) čiast./plné
mg/MJ
2/3
19 / 7
2/<1
zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
3/4
25 / 10
3/<1
Spotreba el. energie čiast./plné zaťaženie*
W
69
86
87
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby
Liter
> 1.100, opt. 2.000
> 2.200, opt. 3.000
Požadovaný objem akumulačnej nádoby v Nemecku
Liter
1.100
1.650
2.200
2.750
3.300
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
3 bar
Trieda kotla
5 podľa EN 303-5
Rozsah nastavenia teploty
70 – 85°C
Vhodné palivá
Smrekové a bukové do W20
Maximálna prípustná prevádzková teplota
95°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
Minimálna teplota spiatočky
60°C
*Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, čísla 041/10, 028/99 a 007/00.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájsť na Internete: blt.josephinum.at
Conforms to EU
standards
BLT Wieselburg
Austria
TÜV
South Germany
Quality seal of
Holzenergie Schweiz
Austrian
ecolabel
Dokonalosť je naša vášeň.
14
Listed on the Energy
Technology List
The Certification Mark for Onsite
Sustainable Energy Technologies
Drevosplyňujúci kotol SH-P 20 a 30 kW a
horák na pelety ETA TWIN 20 a 26 kW
>500
Kotol môže byť vybavený plnením peliet na ľavej alebo pravej strane.
1102
>800
>400
613
Ø150
TWIN 20-26 kW
pravú stranu
44
a
b
f
1253
1323
>2030
1472
1712
1502
134
e
d
208
Sanie peliet DN50
Spätný vzduch zásobníka DN50
Výstup vnút R5/4“
Spiatočka vnút R5/4“
Vypúšťanie vnút R1/2“
Bezpečnostný výmenník tepla
R1/2“ von
>100
80
c
Montáž horáku na pelety je možná na avú alebo
a
b
c
d
e
f
684
263
666
106
Horák na pelety TWIN
410
20
Menovitý výkon, drevosplyňujúci kotol
Menovitý výkon, horák na pelety
Účinnosť drevosplyňujúceho kotla (buk), čiast./plné zať.*
Účinnosť horáku na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Palivová komora, štiepané drevo
Objem palivovej komory, štiepané drevo
Interval horenia bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Rozmery, š x h x v
Hmotnosť s/bez horáku na pelety
Objem vody
Odpor vodného stĺpca (ΔT = 20 °C)
Zbernica na pelety na kotli
Maximálna vzdialenosť kotla od skladu peliet
Objem zbernice na popol
Hmotnostný prietok spalín, pelety čiast./drevosplyňujúci
plné zaťaženie
CO2-v suchých spalinách, čiast./plné zaťaženie*
Teplota spalín, pelety čiast./ďrevosplyňujúci plné zaťaženie*
kW
kW
%
%
mm
Liter
h
mm
kg
Liter
Pa/mWs
m
Liter
g/s
5,8 / 12,8
7,2 / 18,6
%
9,0 / 14,0
9,0 / 14,0
°C
90 / 140
95 / 160
Ťah komína
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) drevosplyňujúci kotol, čiast./
plné zaťaženie*
Horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Emisie prachu Drevosplyňujúci kotol, čiast./plné zaťaženie*
Horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Nespálené uhľovodíky (CxHy)
Drevosplyňujúci kotol, čiast./plné zaťaženie*
Horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Spotreba el. energie horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby
Požadovaný objem akum. nádoby v Nemecku
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
Rozsah nastavenia teploty
Maximálna prípustná prevázdková teplota
Minimálna teplota spiatočky
26
10,4 - 20,9
15,2 - 30,5
6,0 - 20,0
7,5 - 26,0
95,4 / 92,9
95,0 / 93,4
87,8 / 92,0
87,7 / 91,5
560 mm hĺbka pre 0,5 m polená, otvor dvierok 340 x 365 mm
150
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
684 x 666 x 1253
728 / 580
728 / 583
110
190 / 0,019
370 / 0,037
60 kg (295 kWh)
20
11
at
13%O2
at
13%O2
2 Pa pre čiast. zaťaženie/5 Pa pre plné zaťaženie
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 30 Pa
153/145 mg/MJ 241/229
100/105 mg/MJ 157/165 mg/
mg/m³
m³
11 / 3 mg/MJ 17 / 4 mg/m³
8 / 7 mg/MJ 13 / 10 mg/m³
6 / 9 mg/MJ 10 / 15 mg/m³
4 / 7 mg/MJ 6 / 11 mg/m³
at
2 / 3 mg/MJ
13%O2 <1 / <1 mg/MJ
W
5 / 12 mg/MJ
3 / 7 mg/MJ
8 / 19 mg/m³
5 / 7 mg/m³
3 / <1 mg/MJ 3 / 1 mg/m³
3 / 4 mg/m³
<1 / <1 mg/MJ <1 / <1 mg/
<1 / <1 mg/m³
m³
46 / 61
63 / 116
Liter
> 1.100, optimálne 2.000
Liter
1.100
1.650
3 bar
Trieda kotla
5 podľa EN 303-5
Smrekové, bukové drevo až
70-85°C
W20, Pelety ÖNORM M 7135,
Vhodné palivá
DIN 51731, DIN Plus,
95°C
EN plus-A1, EN 14961-2-A1
60°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
* Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, čísla 039/10, 040/10, 041/10 a 042/10.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájsť na Internete: blt.josephinum.at
Conforms to
EU standards
BLT Wieselburg
Austria
TÜV
South Germany
Quality seal of
Holzenergie Schweiz
Dokonalosť je naša vášeň.
15
Austrian
ecolabel
Institute for Fire
Protection
ETA SH ETA
woodSHgasifi
cation boiler 20 to 60 kW
drevosplyňujúci
(20,
30, 20
40,až
5060
and
60 kW)
kotol
kW
(20, 30, 40, 50 a 60 kW)
HACKkotol
woodna
chip
boiler 200
kW
ETAETA
HACK
drevnú
štiepku
200 kW
PelletsCompact 20
kWkW
ETAETA
PC PC
PelletsCompact
20toaž3232
(20, 25
25 and
kW)
(20,
a 3232kW)
PE-K
pellet
3535
to 90
kW kW
ETAETA
PE-K
kotol
naboiler
pelety
až 90
(35, 50,
90kW)
kW)
(35,
50,7070and
a 90
SH-P
wood gasification
boiler
ETA ETA
SH-P
drevosplyňujúci
kotol
andkW
30 kW
20 20
a 30
TWIN pellet
kW
s ETA with
TWINETA
horákom
na burner
pelety 20
20and
a 2626kW
ETA HACK
HACK wood
boiler 20štiepku
to 130 kW
ETA
kotolchip
na drevnú
(20, 25, 20
35, až
50,130
70, 90
kWand 130 kW)
(20, 25, 35, 50, 70, 90 a 130 kW)
ETA stratifi
ed buffer nádoba
SP and SPS
ETA vrstvená
akumulačná
SP a SPS
(600,
825,
1.000,1.100,
1.100, 1.650
2.200 litrov)
litres)
(600,
825,
1.000,
1.650and
a 2.200
stratified
buffer SP and
SPS
ETA ETA
vrstvená
akumulačná
nádoba
water and
stratifivody
ed a
SP a with
SPS sfresh
modulom
čerstvej
module
modulomcharging
vrstveného
dobíjania
Váš špecialista
na kúrenie
rádtoporadí:
Your
heating specialist
will beVám
happy
advise you:
ETA energy
ETA Heiztechnik GmbH
Staškov 200
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1
023 53
Tel.: +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, [email protected]
[email protected]
www.eta.co.at
www.etaenergy.eu
Právo na zmenu technických údajov je vyhradené
Subject
technical
Aby smetoVám
poskytlichanges:
výhody vyplývajúce z nášho pretrvávajúceho úsilia o rozvoj, vyhradzujeme si právo na vykonanie technických zmien bez predchádzajúceho upozornenie. Tlačové chyby
To
givezmeny,
you the
benefi
our ongoing
development
efforts, we dôvody
reserve na
theakékoľvek
right to make
technical
changesvybavenie
without prior
notice.
and layout
errors
or changes
have been
implealebo
ktoré
bolit of
realizované
v medziobdobí
neposkytujú
reklamácie.
Špecifické
verzií,
ktoréPrinting
sú tu zobrazené
alebo
popísané,
sú k that
dispozícií
ako voliteľné
mented
in theVmeantime
do not provide
grounds fordokumentmi
any claims. Specifi
c equipment
versions
that
areprednosť
depictedinformácie
or described
here are
only available
as cenníku.
options.Text
In the
event of
discrepancies
príslušenstvo.
prípade rozdielov
medzi jednotlivými
týkajúcimi
sa rozsahu
dodávky,
majú
uvedené
v našom
aktuálnom
neprešiel
jazykovou
úprabetween
individual
documents
regarding
the
scope
of
delivery,
the
information
provided
in
our
current
price
list
shall
prevail.
vou. Ak Vás katalóg nezaujal, nenašli Ste potrebné informácie, nezahadzujte ho, darujte ho iným záujemcom. Týmto spôsobom
pomôžete pri ochrane životného prostredia.
16
ETA SH a TWIN, 2013-01
ETAPU
PUPelletsUnit
PelletsUnit77 až
to 15
15 kW
ETA
kW
(7, 11
11 and
kW)
(7,
a 1515kW)
Download

stiahnuť