ETA SH a TWIN
ETA SH
Kotol na drevo s optimálnou spotrebou
paliva.
20 až 60 kW
ETA SH-P s TWIN
Flexibilný kotol.
Vykurovanie štiepaným drevom
alebo peletami.
20 a 30 kW (SH-P)
20 a 26 kW (TWIN)
Dokonalosť je naša vášeň.
1
www.eta.co.at
Dobrý pocit špeciálne pre Vás:
Vychutnajte si kvalitu života s čistým svedomím.
Dokonalosť je naša vášeň.
2
ETA
Názov zrodený z presvedčenia
Vo svete technológií znamená grécke písmeno
„η“, vyslovené „eta“, účinnosť. V ETA je našim
cieľom
dosiahnuť
„maximálnu
účinnosť“
Cit pre dokonalosť
Vo vývoji kotlov na drevo, pelety a drevnú štiepku
je našou hlavnou prioritou využívanie efektívnej a k
životnému prostrediu šetrnej technológie. Čisté emisie,
minimálne energetické požiadavky, spoľahlivá prevádzka
a jednoduchá obsluha - to sú prioritné vlastnosti všetkých
našich produktov. Robíme to pomocou najmodernejšej
technológie. S našim vizionárskym myslením na
budúcnosť predstavujú naše produkty dokonalú
kombináciu ekológie, ekonomickosti a technológie.
Kompletné riešenia
Každý ETA SH kotol na drevo je vybavený lambda sondou a
špirálovými čističmi výmenníka. Toto minimalizuje emisie z
vášho ETA SH kotla so zaistením maximálnej každodennej
účinnosti počas celej vykurovacej sezóny, bez ohľadu na typ
dreva, aký si zvolíte — môže to byť smrek, topoľ alebo buk.
Prírodne efektívne
Keď sa nespotrebované drevo rozkladá v lese, produkuje
to rovnaké množstvo oxidu uhličitého ako keby bolo
spálené. A čo viac, obnovujúci sa les absorbuje rovnaký
objem oxidu uhličitého aký vzniká pri spaľovaní dreva.
Kotol na drevo je preto úplne neutrálny, pracujúci v
perfektnej harmónii s prírodným cyklom uhlíka.
Právo na zmenu technických údajov je vyhradené
Aby sme vám poskytli výhody vyplývajúce z nášho pretrvávajúceho úsilia o rozvoj, vyhradzujeme si právo na vykonanie technických zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové
chyby alebo zmeny, ktoré boli realizované v medziobdobí neposkytujú dôvody na akékoľvek reklamácie. Špecifické vybavenie verzií, ktoré sú tu zobrazené alebo popísané, sú k dispozícii
ako voliteľné príslušenstvo. V prípade rozdielov medzi jednotlivými dokumentmi týkajúcimi sa rozsahu dodávky, majú prednosť informácie uvedené v našom aktuálnom cenníku.
Dokonalosť je naša vášeň.
3
ETA SH kotol na drevo
Senzor okolitej teploty s upozornením na doplnenie
Keď otvoríte vonkajšie izolované dvierka,
automaticky sa spustí tichý odťahový ventilátor. Potom otvorte dvierka pre doplnenie paliva a pridajte
polmetrové guľatiny. Karbonizačný odsávací otvor
nad zásobníkom paliva zabráni úniku dymu a
zápachu z otvoreného kotla. Zásobník na palivo
pojme dostatočné množstvo polmetrového dreva
pre zaistenie, že doplnenie bude nutné len raz
denne, alebo dvakrát počas zimného obdobia.
Keď zatvoríte plniace dvierka, drevo sa zapáli
zostávajúcimi žeravými uhlíkmi z posledného
ohňa. Preto nie je potrebný žiadny papier, triesočky
na podpálenie alebo zápalky a nie je potrebné ani
automatické zapaľovanie. Výmenník tepla sa čistí
niekoľkými ťahmi čistiacej páky. Popol je nutné
vybrať z kotla len raz za týždeň, alebo každých
14 dní počas prechodného obdobia. Znie to
jednoducho, pretože to je jednoduché - pretože
pre ETA je prvoradá užívateľská prívetivosť.
Červené svetlo upozorňuje
na nutnosť doplnenia paliva.
Samozrejme
môže
byť
nastavená
požadovaná
izbová teplota alebo môže
byť prepnutá medzi Nočným,
hodinovým alebo denným
režimom.
Riadiaci systém so štvorriadkovým textovým displejom
Perfektný prehľad o celom
vykurovacom systéme.
Radiátor
Len pridajte drevo - nepotrebujete
zápalky
Podlahové
Pohodlné kúrenie drevom
Bezpečný systém spiatočky
Štiepané drevo a pelety
SH-P model obsahuje pripojovacie
príruby (ľavú a pravú) na tele kotla pre
pripojenie horáku na pelety, ktorý sa
aktivuje automaticky, ak určitý čas nie
je vložené štiepané drevo (nastaviteľné
trvanie, čas dňa alebo konkrétny deň v
týždni).
Dopĺňanie akum. nádoby
čerpadlom
s
voliteľným
výkonom
uvoľní
úplný
prietok teploty ihneď po
zapálení, zatiaľ čo spiatočka
s riadeným zmiešavacím
ventilom bráni kondenzácii
spalín vo výmenníku a s
tým spojenej korózii kotla.
Ovládanie
zmiešavacieho
ventilu taktiež umožňuje
využitie
zostatkového
tepla kotla na konci fázy
spaľovania.
Dokonalosť je naša vášeň.
4
Je možné integrovať
taktiež kotol na olej,
plyn alebo pelety
Ak nepridáte drevo pre
predĺženie doby alebo
ak nie je potrebný ohrev
určitý čas dňa, môže sa
aktivovať kotol na olej,
plyn alebo pelety z kotla
na drevo.
Solárny ohrev
S 8 až 12 m² solárnych panelov (2 m²
na osobu) môže slnko produkovať
TÚV počas leta. Ale aj bez solárneho
vykurovacieho systému sa môžete
stále spoľahnúť na optimálne
ovládanie nášho systému.
Priestorovo úsporný, hygienická horúca voda
S modulom čerstvej
vody sa produkuje
TÚV presne v prípade
potreby a ohrev vody
je
integrovaný
v
akumulačnej nádobe,
čo
efektívne
minimalizuje požiadavky na
priestor.
Samozrejme
je
možné použiť klasický
zásobník TÚV.
V prípade nízkeho stropu
môžete prepoji dve menšie akumula né nádoby.
Bez ohľadu na obdobie vám akumulačná nádoba
umožňuje dopĺňať palivo, keď máte čas
Rýchly ohrev
Pri rozkúrení, akumulačná
nádoba ETA znižuje objem
celkovej akum. nádoby
pomocou
prepínacieho
ventilu
(reliéf-voliteľné
príslušenstvo).
Váš
domov potom ťaží z
plného výkonu kotla a
zostatkové teplo z hornej
časti akumulačnej nádoby
sa používa na urýchlenie
procesu vykurovania.
Plameň dreva nie je možné upraviť na nízke úrovne, čo môže byť
problém pri nízkych požiadavkách na teplo na jeseň a počas jari.
Akumulačná nádoba môže uložiť prebytočný výkon kotla, čo
umožňuje systému riadenia ETA uložiť teplo v akumulačnej
nádobe cez noc. Potom Vás ráno privíta teplá kúpeľňa a môžete
si vychutnať chutné raňajky pred prikladaním paliva. V lete
vyžaduje TÚV ohrev každé tri až štyri dni alebo raz za týždeň
v kombinácii s modulom čerstvej vody, ktorý lepšie využíva
akumulačnú nádobu s nízkou teplotou spiatočky.
Čím nižšia je teplota spiatočky do akumulačnej nádoby, tým
väčšia je kapacita uloženia tepla. Pre radiátory je možné použiť
jemne nastaviteľné termostatické ventily pre optimalizáciu využitia
akumulačnej nádoby.
Dokonalosť je naša vášeň.
5
ETA SH
Čistý plameň s maximálnym využitím paliva
Splyňovanie dreva
Predtým ako sa môže drevo spáliť, musí sa
najskôr konvertovať na plyn pomocou tepla.
Rozklad dreva na 20% uhlíka a 80% plynu
začína pri teplote 200°C, čo vysvetľuje dlhý
plynový plameň horiaceho dreva.
Veľké množstvo dreva v palivovom zásobníku
Malý splyňovací oheň horí na základe naloženého
dreva v komore paliva (1). Dodávka vzduchu
musí byť udržiavaná na minime pre zabránenie
nekontrolovanému splyňovaniu a horeniu dreva
v palivovom zásobníku. Elektronické riadenie
ETA SH reguluje výstup ohňa zo splyňovania
cez primárny vzduch (2). To umožňuje pomalé
a kontrolované spaľovanie v kotli s veľkým
obsahom dreva ako aj dlhý interval spaľovania.
Drevný plyn v zásobníku paliva je ťahaný
smerom dolu do spaľovacej komory.
2
1
Žiadne elektrické zapaľovanie
Po zatvorení plniacich dvierok sa drevoplyn
zapáli zostávajúcimi žeravými uhlíkmi z
posledného ohniska, bez potreby vkladania
papiera alebo zápaliek. Toto je jednoduchšie a
efektívnejšie ako elektrický systém zapaľovania,
ktorý vyžaduje jemné triesočky na počiatočný
plameň.
6
3
5
4
Zapaľovanie ETA SH je jednoduchý proces
taktiež po dlhšom čase bez horenia. Potrebujete
len niekoľko listov novín na zapálenie plameňa
cez zapaľovacie dvierka. Ventilátor núteného
odťahu zaistí rýchle zapálenie a Vy môžete
zatvoriť dvierka a nechať kotol po niekoľkých
7
minútach, počas ktorých môžete pripraviť drevo pre
ďalšie plnenie.
Zmiešavacia tryska a kompletná turbulencia
Zmiešavacia tryska (3) sa nachádza medzi
spaľovacou komorou a komorou zásobníka v ETA
SH. To je miesto, kde sa predhriaty spaľovací vzduch
(sekundárny vzduch) (6) zmiešava s drevným
plynom. Plameň vychádzajúci zo zmiešavacej trysky
sa dotýka dna spaľovacej komory pri vysokej rýchlosti
a je vystavený ďalšej turbulencii (4), čo zaisťuje, že
každá časť horľavého plynu má dostatočný kyslík pre
kompletné spálenie.
Dokonalosť je naša vášeň.
6
Kompletné spálenie v patentovanej
spaľovacej komore
Pre dosiahnutie spaľovania pri vysokých
teplotách je ETA patentovaná spaľovacia komora
vyrobená zo žiaruvzdorného keramického
materiálu a je taktiež tepelne izolovaná (5). V
tejto zóne má plameň dostatok času pri teplote
medzi 900°C a 1100°C na rozloženie a spálenie
všetkých zvyškov uhlíkov (drevný decht).
Prach alebo minerály
Úroveň emisií ETA SH je už pod prísnymi
hodnotami prachu, ktoré vstúpia do platnosti
v Nemecku od 1 januára 2015. Jemný prach
produkovaný plameňom z dreva sa skladá
primárne z netoxických minerálov ako je uhličitan
vápenatý a ďalšie zlúčeniny vápnika a horčíka.
Drevo, drevo a zas drevo
Teoreticky, štiepané bukové drevo, ktoré
je uložené jeden až dva roky, je ideálnym
palivom. Aj keď naše lesy obsahujú mnoho
ďalších druhov stromov ako smreky, topole
atď, z každého je možné produkovať hrubé
kláty alebo tenké kúsky. ETA SH obsahuje
systém riadenia spaľovania s lambda sondou,
ktorá zvládne všetky typy dreva. Môžete
naplniť váš kotol so zmiešaným drevom alebo
dokonca drevenými briketami. Nemusíte
prispôsobovať palivo pre kotol - ETA SH sa
automaticky adaptuje na druh spaľovaného
dreva.
Optimálne využitie paliva pomocou lambda sondy
Pomocou
lambda-kontrolovaného
sekundárneho vzduchu (6) dosiahnete vysoko
efektívne spaľovanie v čistom rozsahu.
Nedostatok vzduchu znamená, že nie je
dostatok kyslíka pre úplné spaľovanie.
Na druhej strane, nadmerné množstvo
vzduchu môže taktiež spôsobiť nekompletné
spaľovanie, pretože ochladzuje plameň.
Pod 700°C sa nespáli všetok drevný plyn.
Nadmerné množstvo vzduchu taktiež vedie
k nadmernému výstupu nespotrebovaného
tepla z kotla.
Lambda sonda v ETA SH zaisťuje optimálne
spaľovanie a maximálnu účinnosť paliva,
nielen so zvoleným drevom počas testu, ale
taktiež v každodennej bežnej prevádzke.
Turbulentný výmenník tepla s jednoduchým čistením
Iba
v
prípade
úplného
dokončenia
spaľovacieho procesu môže horúci plyn
prúdiaci do studenej časti kotla ohriať vodu
kotla. V ETA SH tento proces začína pomaly
cez dlhý kanál popola (7), predtým ako sa
stane turbulentnejším v rúrkach výmenníka
vybavených špirálovými čističmi. Čím viac
je turbulentnejšie prúdenie, tým viac plynu
sa dostane do kontaktu so stenami rúrok, čo
zaistí maximálny prenos tepla do vody kotla. Toto zaistí nízku teplotu spalín a vysokú
účinnosť.
Dve alebo tri zatiahnutia za čistiacu páku po
každom ďalšom doplnení paliva spôsobia
pohyb hore a dolu v rúrkach výmenníka tepla.
Popolček padá do zbernej nádoby popola a
tým ostane výmenník tepla čistý.
Nútený odťah udržiava plyn v kotli
Vďaka konceptu núteného ťahu je celé vnútro
kotla pod podtlakom. Výsledkom je, že žiadne
plyny nemôžu unikať z kotla von, bez ohľadu
na fázu prevádzky.
Dokonalosť je naša vášeň.
7
ETA technológia
Dokonalosť do posledného detailu
A
Zaručený podtlak s odťahovým ventilátorom
9
Tichý s variabilnou rýchlosťou a spotrebou
el. energie len 76 Wattov, s funkciou spätnej
väzby zaisťuje konštantný podtlak a vysokú
prevádzkovú
spoľahlivosť,
nezávislú na ťahu komína.
Nie sú nutné obmedzenia pre
komínový ťah - až do 30 Pa.
Nútený odťah ťah taktiež
bráni úniku drevoplynu pri
dopĺňaní paliva.
B
A
1
B
Čistenie výmenníka tepla
Potrubie výmenníka tepla môžete udržiavať
čisté niekoľkými ťahmi cez deň za
čistiacu páku. Čistý výmenník tepla
značne zvýši účinnosť kotla.
3
6
C
C
Lambda sonda
E
Lambda sonda umožňuje riadiacemu systému
regulovať využitie rozličných palív (podľa typu
a veľkosti dreva) a optimalizovať primárny a
sekundárny vzduch na základe výstupu. Toto
zaisťuje čisté spaľovanie s vysokou úrovňou
účinnosti.
1 Veľký zásobník paliva
150 litrov v SH 20/30 a 223 litrov v SH 40/50/60,
pre polmetrové polená s hĺbkou 56 cm
4 Zapaľovacie dvierka
Jednoduché zapálenie cez prostredné dvierka,
ak v kotli nie sú žeravé uhlíky.
2 Odťah plynov
Bráni úniku dymu z kotla pri plnení paliva
5 Jednoduché odpopolnenie
Odstránenie popola len raz týždenne cez dvierka
spaľovacej komory; žiadne dvierka montované z
boku
6 Pohon primárneho a sekundárneho
3 Zapaľovanie bez zápaliek
Udržanie žeravých uhlíkov (je možné deaktivovať
pre odstránenie popola)
Dokonalosť je naša vášeň.
vzduchu
S monitorovanou spätnou väzbou
8
10
D
D
Pre kotol, akum. nádobu, časový program pre dve vykurovacie čerpadlá a kotol.
Nepretržitosť prevádzky s automatickým
kotlom alebo horákom na pelety. Voliteľné
príslušenstvo
obsahuje
obvod
riadenia
na základe
počasia a
miestnosti,
solárny
vykurovací
systém a diaľkové ovládanie.
8
2
7
E
Patentovaná žiaruvzdorná zóna spaľovacej komory
Pre zachovanie teploty 900 až 1100°C a
zaistenie plného vyhorenia, je patentovaná
ETA zóna spaľovacej komory dostatočne
tepelne izolovaná.
Zložená kon štrukcia
s
expanznými
spojmi
umožňuje
spaľovacej komore
dlhší čas odolávať
týmto teplo tám.
4
5
Kompletný systém riadenia
Keď je priestor vzácny
Niektorú z bočných stien kotla je možné postaviť priamo k stene.
Nie sú tam žiadne čistiace dvierka na zadnej strane ani bokoch.
Kotol sa dodáva so závesmi na pravej strane, ale je možné ich
jednoducho namontovať na ľavú stranu. Čistiacu páku a pohon
je možné taktiež namontovať na ľavú alebo pravú stranu.
7 Izolované dvierka
Vďaka kompletnej tepelnej izolácii a dodatočne
izolovaným dvierkam je množstvo vyžarovaných
strát menšie ako 0.6%. Spaľovaný vzduch je
nasávaný za izolovanými dvierkami tak, aby
sa straty z dvierok kotla využívali na predhrev
vzduchu
8 Ovládací panel
Štvorriadkový textový displej inštalovaný na
prednom kryte je chránený počas dopĺňania paliva
9 Tepelný senzor spalín
Plynulé nastavenie minimálnej
a maximálnej teploty spalín pre
prispôsobenie k aktuálne používanému
palivu
10
Stav dodania
Kotol je dodávaný v odkrytovanom stave.
Až keď je inštalácia dokončená a kotolňa
je čistá, stačí pripojiť elektroniku, vybaliť
panely a pripevniť ku kotlu
Dokonalosť je naša vášeň.
9
ETA
Všetko pod kontrolou
Štandardný kotol obsahuje všetky
funkcie
pre
lambda-kontrolované
spaľovanie,
ochranu
spiatočky,
akumulačné nádoby, vstupy pre TÚV
a vykurovacie čerpadlá. Teplotná
regulácia prietoku na základe počasia
pre vykurovacie okruhy, ktoré sú často
už na svojom mieste, je voliteľné
príslušenstvo.
Všetky komponenty ETA-riadeného
systému vykurovania, ako je kotol,
akum. nádoba, vykurovacie okruhy,
kotol na vykurovací olej/plyn a pod.,
je možné sprístupniť a nastaviť cez
textový displej a sú vždy perfektne
koordinované. V prípade poruchy
poskytuje riadiaci systém pokyny pre
rýchle odstránenie možného problému.
M
M
T
M
M
S 1-0 rozšírením
η Núdzová prevádzka s
Pre kompletné riešenie je možné
manuálnym/automatickým prepnutím
taktiež integrovať solárny vykurovací
medzi čerpadlami a núteným
systém s optimalizovanou prioritou
odťahom
ovládania do riadiaceho systému kotla.
η Správa akum. nádoby s
Štandardné funkcie riadia- plynulým štartom a plniacim
čerpadlom s variabilnou rýchlosťou
ceho systému
η Výstup regulovaný s variabilnou
rýchlosťou ventilátora na základe kotla, akum. nádoby a teploty spalín
η Teplotná regulácia na základe
počasia pre dva alebo štyri okruhy so
zmiešavacím ventilom; doplniteľné o
izbové senzory a diaľkové ovládanie
η Druhý zásobník TÚV
η Modul čerstvej vody
η Spiatočka cez zmiešavací ventil η Voľne konfigurovateľný termostat
alebo diferenciálny teplotný termostat
s využitím zostatkového tepla
η Systém solárneho ohrevu s
η Dve výstupné čerpadlá
η Spaľovanie je regulované
pomocou lambda riadenej adaptácie
paliva
vykurovacích okruhov s týždenným
programom, troma dennými
časovými slotmi
η Nepretržité monitorovanie
η Ohrev vody so zásobníkom
prevádzkového stavu, vrátane
lambda a teploty spalín, teploty kotla
a zásobníka, spiatočky, správa o
rýchlosti odťahového ventilátora a
pozícii pohonu vzduchových ventilov;
zrozumiteľné textové upozornenia o
chybách a pokynoch na riešenie
Voliteľné rozšírenia
alebo akumulačnou nádobou
η Výstup cirkulačného čerpadla
TÚV s týždenným programom
η Automatické pokračovanie v
interným výmenníkom, externým
vrstveným dobíjacím modulom alebo
dvoma zásobníkmi
η Čerpadlo pre prenosovú sieť/
mikrosieť
η
GSM modem pre riadenie
mobilným telefónom a SMS
systémové správy
prevádzke s vykurovacím olejom/
plynovým kotlom alebo spaľovaním
peliet
M
M
T
M
M
M
S 12-W rozšírením
Podlahové kúrenie so sekundárnymi radiátormi
Dokonalosť je naša vášeň.
10
ETA TWIN
Automatické dopĺňanie peliet
Čo ak máte drevo, ale nie dostatok na
vykurovanie domu počas celej zimy?
Alebo ak chcete použiť štiepané drevo,
ale chcete odísť na víkend a potom
sa vrátiť do pekne vykúreného domu?
Ideálnym riešením v tomto prípade je
ETA SH-P kotol na štiepané drevo v
kombinácii s ETA TWIN horákom na
pelety.
Ak chcete teraz používať len štiepané
drevo a neskôr plánujete použiť pelety,
najlepšou voľbou pre kotol na drevo je
ETA SH-P model s prírubou pre pelety.
Toto umožňuje pripojenie ETA TWIN
horáku na pelety v budúcnosti.
Automatické prepnutie
Komora na spaľovanie peliet je oddelená
od pece na drevo, čo umožňuje flexibilné
prepínanie medzi štiepaným drevom a
peletami. Keď sa štiepané drevo spáli a
zásobník je prázdny, červená signálna
kontrolka na izbovom senzore vás
upozorní na pridanie ďalšieho paliva.
Ak nedoplníte palivo do času stanoveného v
riadiacom systéme, kotol bude automaticky
vykurovať pomocou peliet. Keď otvoríte
dvierka kotla a vložíte ďalšie štiepané drevo,
prevádzka na pelety sa automaticky deaktivuje.
Samočistiaci rotačný rošt
ETA patentovaný rotačný rošt je schopný
samočistenia. Po spálení 25 až 35 kg peliet
sa otočí cez čistiaci hrebeň pre odstránenie
popola a trosky zo vzduchových štrbín.
Čistý rošt zaisťuje konštantné prúdenie
vzduchu cez palivo. A čo viac, ohnisko sa
čistí jemnými otrasmi počas spaľovania.
To zaistí vysokú úroveň spaľovania peliet,
čo tak minimalizuje produkciu popola so
zaistením
optimálnej
účinnosti
paliva.
Možnosti pre ideálne skladovanie
peliet
Vďaka nasávaciemu spôsobu prepravy peliet
do kotla môžete sklad paliva umiestniť až 20 m
nad alebo pod kotolňu. Pre prispôsobenie sa
existujúcej miestnosti odporúčame použiť
náš stavebnicový dopravníkový systém so
šnekom. Avšak je možné taktiež využiť sací
mechanizmus, silo alebo podzemný sklad
mimo domu. Sklad peliet a kotol sú prepojené
pomocou dvoch flexibilných DN 50 hadíc,
jednou pre sanie peliet a druhou pre návrat
prašného vzduchu do skladu peliet.
Pre 12 kW vykurovacieho výkonu je potrebná
miestnosť 2 x 2.5 m s výškou stropu 2.4 m, kde
je možné uskladniť pelety na celé vykurovacie
obdobie vrátane 20% rezervy pre výnimočné
chladné zimy. Pelety väčšinou nevyžadujú
väčšiu miestnosť skladu, ako je potrebná pre
vykurovanie vykurovacím olejom.
Dokonalosť je naša vášeň.
11
ETA SH-P a TWIN
Vykurovanie štiepaným drevom a peletami.
A
Zásobník na pelety
60 kg zásobník peliet na kotli
skracuje trvanie plnenia peliet medzi
skladom paliva a kotlom na jedno
desaťminútové plnenie denne. Čas
dopravy peliet je možné nastaviť v
riadiacom systéme.
B
B Čistenie výmenníka tepla
je plne automatické pomocou špirálových
čističov. Čistý výmenník značne zlepší
účinnosť kotla.
1
A
C
Bezpečnostný jednokomorový
dávkovač paliva
3
2
BJDP zaisťuje maximálnu ochranu proti
spätnému vznieteniu. Dávkovací šnek
dopĺňa pelety zo zásobníka do dávkovača
paliva. Preto nemusia byť žiadne pelety
prerezané, čím sa
predchádza
opotrebeniu
tesniacich
hrán. Ochrana proti
spätnému vznieteniu
je zaistená spoľahlivo
počas celej životnosti
kotla.
C
D
F
E
1 Sacia turbína pre dopravu peliet
Doprava peliet zo skladu do koša na pelety;
vhodné pre vzdialenosť až do 20 m a
výškový rozdiel dvoch podlaží
2 Mechanická ochrana proti
preplneniu
Bráni preplneniu spaľovacej komory
Dokonalosť je naša vášeň.
12
D Samočistiaci patentovaný výklopný rošt
Systém vykonáva proces čistenia po
každých 25 až 35 kg peliet. Rošt sa otáča
cez hrebeň pre odstránenie popola a uhlíkov
zo vzduchových štrbín. Počas spaľovania
sa ohnisko čistí jemnými otrasmi,
čím zaistí ideálne vyhorenie
s minimálnou produkciou
popola.
E
4
Automatické odstránenie popola
Popol z horáku peliet je zhromažďovaný
do zbernice na popol (18 litrov), ktorú je
nutné vyprázdniť len
dva alebo trikrát za
vykurovacie obdobie.
5
F
Nepretržitá prevádzka s automatickým zapaľovaním
Keď nekúrite štiepaným drevom, horák
na pelety sa automaticky zapáli v prípade
potreby
kúrenia.
Zapálenie
nastane
automaticky. Prevádzkový čas na pelety je
programovateľný: môžete zvoliť čas
dňa, konkrétne dni v týždni alebo
minimálny interval (až do 48 hodín) po
vyhorení ohniska štiepaného dreva.
3 Samostatná spaľovacia komo-
ra na pelety
Optimalizuje účinnosť paliva peliet
a umožňuje automatické prepnutie
zo štiepaného dreva na pelety bez
manuálnej zmeny alebo prepnutia.
Toto funguje taktiež keď nie ste doma,
pretože horák na pelety sa automaticky
spustí skôr, ako teplota klesne na veľmi
nízku hodnotu.
4
Veľký zásobník na drevo
Môžete vložiť polmetrové polená, tým zaistíte
dlhodobú prevádzku plne naloženého kotla; za
štandardných podmienok je nutné len jedno
doplnenie, alebo dvakrát počas veľmi studených dní
5
Plynový kanál do kotla na drevo
Plyn paliva sa prenáša zo spaľovacej komory
peliet do spaľovacej komory kotla na drevo. Po
skončení procesu vyhorenia sa energia prenesie
do vody vo výmenníku tepla v kotli
Dokonalosť je naša vášeň.
13
Drevosplyňujúci kotol ETA SH 20 až 60 kW
SH-P s 20 a 30 kW
>300
Čísla v zátvorkách sú pre 40, 50 a 60 kW
>800
1102 (1180)
>200
Ø150
SH 20-30 kW (40-60 kW)
Čistiacu páku a pohony je možné
namontovať na ľavú alebo pravú stranu
1323 (1504)
>2030 (>2350)
1472 (1652)
Prietok R5/4“ samica
Spiatočka R5/4“ samica
Vypúšťanie R1/2“ samica
Bezpečnostný výmenník tepla
R1/2“ samec
>800
a
d
1502 (1684)
a
b
c
d
613 (716)
263
(362)
c
208
b
106
Drevosplyňujúci kotol SH
Menovitý výkon
Účinnosť bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Zásobník paliva
Objem palivovej komory
Interval horenia bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Rozmery bez krytu, š x h x v
Hmotnosť
Objem vody
kW
%
mm
Litre
h
mm
kg
Liter
Pa /
mWs
g/s
%
°C
20
30
40
410 (510)
50
60
10 - 20
15 - 30
20 - 40
20 - 49,9
20 - 60
95,4 / 92,9 92,7 / 89,3 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4
560 mm hĺbka pre 0,5 m polená, otvor dvierok 340 x 365 mm
150
223
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
14,1 / 7,1
14,1 / 5,6
14,1 / 4,7
588 x 940 x 1.495
688 x 1.015 x 1.675
580
583
791
793
795
110
170
190 /
370 /
220 /
340 /
480 /
Odpor vodného stĺpca (ΔT = 20 °C)
0,019
0,037
0,022
0,034
0,048
Hmotnostný prietok spalín, čiast./plné zaťaženie
7,0 / 12,8
10,4 / 18,6 12,2 / 24,0 12,2 / 30,2 12,2 / 35,4
CO2-v suchých spalinách, čiast./plné zaťaženie*
12 / 14
12 / 14
14 / 14,5
14 / 14,5
14 / 15
Teplota komínových spalín, čiast./plné zaťaženie*
100 / 130
100 / 140
90 / 145
90 / 150
90 / 160
2 Pa pre čiastočné zaťaženie/5 Pa pre plné zaťaženie
Ťah komína
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 30 Pa
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) čiast./plné
mg/MJ
153 / 145
43 / 94
120 / 30
zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
241 / 229
65 / 143
182 / 46
mg/MJ
10
7
10
Emisie prachu
plné zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
15
10
15
Nespálené uhľovodíky (CxHy) čiast./plné
mg/MJ
2/3
19 / 7
2/<1
zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
3/4
25 / 10
3/<1
Spotreba el. energie čiast./plné zaťaženie*
W
69
86
87
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby
Litre
> 1.100, opt. 2.000
> 2.200, opt. 3.000
Požadovaný objem akumulačnej nádoby v Nemecku
Litre
1.100
1.650
2.200
2.750
3.300
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
3 bar
Trieda kotla
5 podľa EN 303-5
Rozsah nastavenia teploty
70 – 85°C
Vhodné palivá
Smrekové a bukové do W20
Maximálna prípustná prevádzková teplota
95°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
Minimálna teplota spiatočky
60°C
*Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, ísla 041/10, 028/99 a 007/00.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájs na Internete: blt.josephinum.at
Conforms to EU
standards
BLT Wieselburg
Austria
TÜV
South Germany
Quality seal of
Holzenergie Schweiz
Austrian
ecolabel
Dokonalosť je naša vášeň.
14
Listed on the Energy
Technology List
The Certification Mark for Onsite
Sustainable Energy Technologies
Drevosplyňujúci kotol SH-P 20 a 30 kW a
horák na pelety ETA TWIN 20 a 26 kW
>500
Kotol môže byť vybavený plnením peliet na ľavej alebo pravej strane.
1102
>800
>400
613
Ø150
>100
80
TWIN 20-26 kW
c
Montáž horáku na pelety je možná na avú alebo
pravú stranu
1253
1323
>2030
1472
Sanie peliet DN50
Spätný vzduch zásobníka DN50
Prietok samica R5/4“
Spiatočka samica R5/4“
Vypúšťanie samica R1/2“
Bezpečnostný výmenník tepla
R1/2“ samec
44
a
b
f
134
1502
e
d
208
a
b
c
d
e
f
684
263
666
Horák na pelety TWIN
Menovitý výkon, drevosplyňujúci kotol
Menovitý výkon, horák na pelety
Účinnosť drevosplyňujúceho kotla (buk), čiast./plné zať.*
Účinnosť horáku na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Palivová komora, štiepané drevo
Objem palivovej komory, štiepané drevo
Interval horenia bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Rozmery, š x h x v
Hmotnosť s/bez horáku na pelety
Objem vody
Odpor vodného stĺpca (ΔT = 20 °C)
Kôš na pelety na kotli (kôš)
Maximálna vzdialenosť kotla od skladu peliet
Objem zbernice na popol
Hmotnostný prietok spalín, pelety čiast./drevosplyňujúci
plné zaťaženie
CO2-v suchých spalinách, čiast./plné zaťaženie*
Teplota spalín, pelety čiast./ďrevosplyňujúci plné zaťaženie*
106
20
26
g/s
5,8 / 12,8
7,2 / 18,6
%
9,0 / 14,0
9,0 / 14,0
°C
90 / 140
95 / 160
kW
kW
%
%
mm
Litre
h
mm
kg
Liter
Pa/mWs
m
Litre
Ťah komína
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) drevosplyňujúci kotol, čiast./
plné zaťaženie*
Horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Emisie prachu Drevosplyňujúci kotol, čiast./plné zaťaženie*
Horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Nespálené uhľovodíky (CxHy)
Drevosplyňujúci kotol, čiast./plné zaťaženie*
Horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Spotreba el. energie horák na pelety, čiast./plné zaťaženie*
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby
Požadovaný objem akum. nádoby v Nemecku
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
Rozsah nastavenia teploty
Maximálna prípustná prevázdková teplota
Minimálna teplota spiatočky
410
at
13%O2
at
13%O2
10,4 - 20,9
15,2 - 30,5
6,0 - 20,0
7,5 - 26,0
95,4 / 92,9
95,0 / 93,4
87,8 / 92,0
87,7 / 91,5
560 mm hĺbka pre 0,5 m polená, otvor dvierok 340 x 365 mm
150
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
684 x 666 x 1253
728 / 580
728 / 583
110
190 / 0,019
370 / 0,037
60 kg (295 kWh)
20
11
2 Pa pre čiast. zaťaženie/5 Pa pre plné zaťaženie
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 30 Pa
153/145 mg/MJ 241/229
100/105 mg/MJ 157/165 mg/
mg/m³
m³
11 / 3 mg/MJ 17 / 4 mg/m³
8 / 7 mg/MJ 13 / 10 mg/m³
6 / 9 mg/MJ 10 / 15 mg/m³
4 / 7 mg/MJ 6 / 11 mg/m³
at
2 / 3 mg/MJ
13%O2 <1 / <1 mg/MJ
W
5 / 12 mg/MJ
3 / 7 mg/MJ
8 / 19 mg/m³
5 / 7 mg/m³
3 / <1 mg/MJ 3 / 1 mg/m³
3 / 4 mg/m³
<1 / <1 mg/MJ <1 / <1 mg/
<1 / <1 mg/m³
m³
46 / 61
63 / 116
Litre
> 1.100, optimálne 2.000
Litre
1.100
1.650
3 bar
Trieda kotla
5 podľa EN 303-5
Smrekové, bukové drevo až
70-85°C
W20, Pelety ÖNORM M 7135,
Vhodné palivá
DIN 51731, DIN Plus,
95°C
EN plus-A1, EN 14961-2-A1
60°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
* Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, ísla 039/10, 040/10, 041/10 a 042/10.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájs na Internete: blt.josephinum.at
Conforms to
EU standards
BLT Wieselburg
Austria
TÜV
South Germany
Quality seal of
Holzenergie Schweiz
Dokonalosť je naša vášeň.
15
Austrian
ecolabel
Institute for Fire
Protection
ETAETA
SH wood
gasification boiler 20kotol
to 60 kW
SH drevosplyňujúci
(20, 30,
2040,
až 50
60and
kW60 kW)
(20, 30, 40, 50 a 60 kW)
ETAHACK
HACK wood
chip boiler
200 kWa
ETA
na drevnú
štiepku
pelety 200 kW
ETA PC
PelletsCompact 2020
to až
32 kW
ETA PC
PelletsCompact
32 kW
(20, 25
25 and
kW)
(20,
a 3232kW)
ETA PE-K
pellet
35 to
ETA PE-K
kotol
naboiler
pelety
3590
ažkW
90 kW
(35, 50,
90 kW)
kW)
(35,
50,70
70and
a 90
ETA SH-P
SH-P wood
gasification boiler
ETA
drevosplyňujúci
kotol
and 30TWIN
kW peletovým
20 a 30 kW20
s ETA
with ETAautomatom
TWIN pellet burner
20 and
20 a 26
kW 26 kW
HACK wood
boiler 20štiepku
to 130 kWa
ETAETA
HACK
kotol chip
na drevnú
25,130
35, 50,
90 and
130 kW)
pelety (20,
20 až
kW70,(20,
25, 35,
50, 70,
90 a 130 kW)
ETA stratifi
ed buffer
SP andSP
SPSa SPS
ETA akumulačná
nádoba
+ TÚV
(600,1000,
825, 1.000,
and litrov)
2.200 litres)
(825,
1100,1.100,
16501.650
a 2200
ETA stratified buffer
SP and
ETA akumulačná
nádoba
SPSPS
a SPS
with
fresh water
and stratifi
s modulom
čistej
vodyed
charging module
Váš heating
špecialista
na kúrenie
vám rád
poradí:
Your
specialist
will be happy
to advise
you:
ETA energy
ETA Heiztechnik
StaškovGmbH
200
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark
023 531
Tel.: +43 (0) 7734 2288-0, [email protected]
DW-22, [email protected]
www.eta.co.at
www.etaenergy.eu
Subject
tozmenu
technical
changes: údajov je vyhradené
Právo na
technických
To
give
youvám
the poskytli
benefit of
our ongoing
development
we reserveúsilia
the right
to make
technical changes
without
prior notice.
Printingzmien
and layout
errors or changes that
have beenTlačové
impleAby
sme
výhody
vyplývajúce
z nášho efforts,
pretrvávajúceho
o rozvoj,
vyhradzujeme
si právo
na vykonanie
technických
bez predchádzajúceho
upozornenia.
mented
in the
meantime
provide grounds
for any neposkytujú
claims. Specifi
c equipment
versions
that are depicted
or described
arektoré
onlysú
available
as options.
the event
discrepancies
chyby alebo
zmeny,
ktoré do
bolinot
realizované
v medziobdobí
dôvody
na akékoľvek
reklamácie.
Špecifické
vybaveniehere
verzií,
tu zobrazené
alebo In
popísané,
súof
k dispozícii
ako
between
individual
documents
regarding
the
scope
of
delivery,
the
information
provided
in
our
current
price
list
shall
prevail.
voliteľné príslušenstvo. V prípade rozdielov medzi jednotlivými dokumentmi týkajúcimi sa rozsahu dodávky, majú prednosť informácie uvedené v našom aktuálnom cenníku. Text neprešiel
16
jazykovou úpravou. Ak Vás katalóg nezaujal, nenašli ste potrebné informácie, nezahadzujte ho, darujte ho iným záujemcom. Týmto spôsobom pomôžete pri ochrane životného prostredia.
ETA SH a TWIN, 2012-02
PelletsUnit 77toaž1515
kWkW
ETAETA
PUPU
PelletsUnit
(7,11
11 and
kW)
(7,
a 1515kW)
Download

ETA SH ETA SH-P s TWIN