ETA Komfortný balík
Slovensko
Komfortný balík
platný do 31.12.2013
s garanciou funkčnosti
Dokonalosť je naša vášeň.
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
www.etaenergy.eu
Slovensko
Komfortný balík ETA SH
Drevosplyňujúci kotol ETA SH
20 až 60 kW
Balík ETA SH 20/30
obsahuje:
- drevosplyňujúci kotol SH 20/30 s alebo
bez predprípravy na pripojenie ETA TWIN
horáku na pelety
- riadenie vykurovacieho systému
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- pri zariadení s 2 akumulačnými nádobami
je zahrnutý jeden spojovací set akum.
nádoby
- ochrana spiatočky so zmiešavacím
ventilom
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- paušál za uvedenie do prevádzky
- 5-ročná garancia
●splyňovací kotol s tichým ventilátorom s regulovaným počtom otáčok(len 76 W)
a snímačom spalín k prevádzke nezávislej od ťahu komína
●veľký plniaci priestor pre 1/2 m polena (150 litrov pri 20 a 30 kW, 223 litrov pri
40, 50 a 60 kW) s odsávaním plynu z karbonizácie
● izolovaná spaľovacia komora so žiaruvzdornými zónami (patentovaná) s
udržovaním žeravých zvyškov pre doplnenie bez zápaliek
● „lambda“ riadenie a kontrolovaný primárny a sekundárny servomotor
● v základnej výbave: kompletné riadenie integrované vo vykurovacom zariadení
s intuitívnym dotykovým displejom, dva vykurovacie okruhy, TÚV, riadenie
akumulačnej nádoby a solárneho systému; ďalšie vykurovacie okruhy sú voliteľné
● výkonnosť je riadená s 3 snímačmi akumulačnej nádoby pre optimálne vrstvenie
tepla v akumulačnej nádobe
● jednoduché odpopolnenie odpredu poloautomatické čistenie výmenníka tepla
zvonka
● spiatočka so zmiešavacím ventilom a funkciou kontroly
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
ETA SH 20/30 – kotol na štiepané drevo a pelety
Balík ETA SH 20/30 obsahuje:
- drevosplyňujúci kotol SH 20/30 s alebo bez predprípravy
na pripojenie ETA TWIN horáku na pelety
- riadenie vykurovacieho systému
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane 100 mm izolácie
Neodul Plus v žltom prevedení
- pri zariadení s 2 akumulačnými nádobami je zahrnutý
jeden spojovací set akum. nádoby
- ochrana spiatočky so zmiešavacím ventilom
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
ieho
urovac
- paušál za uvedenie do prevádzky
a a vyk smart telefón
tl
o
k
ie
n
a
Balík
ETA SH 20
ETA SH 20P
Obsah / Typ
Vrstvená akumulačná nádoba
so 100 mm izoláciou Neodul
Plus
2 x SP
2 x SPS
825 l
1 x SP/1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1.000 l
1 x SP/1 x SPS
1 x SP
1.100 l
1 x SPS
1 x SP
ETA SH 30
ETA SH 30P
1.650 l
1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1 x SP/1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1 x SP/1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1 x SP/1 x SPS
1 x SP
1 x SPS
825 l
1.000 l
1.100 l
1.650 l
Riade u cez web
systém
a
zdarm
Cena balíka s Cena balíka s
predprípravou predprípravou
na pelety bez na pelety bez
DPH (euro)
DPH (CZK)
9 077
208771
9 517
218891
9 297
213831
9 181
211163
9 661
222203
9 421
216683
8 245
189635
8 465
194695
Cena balíka
bez DPH
(euro)
Cena balíka
bez DPH
(CZK)
8 814
9 254
9 034
8 918
9 398
9 158
7 982
8 202
202 722
212 842
207 782
205 114
216 154
210 634
183 586
188 646
8 234
189 382
8 497
195431
8 606
8 949
9 389
9 169
9 053
9 533
9 293
9 269
9 709
9 489
8 369
8 741
197 938
205 827
215 947
210 887
208 219
219 259
213 739
213 187
223 307
218 247
192 487
201 043
8 869
9 212
9 652
9 432
9 316
9 796
9 556
9 532
9 972
9 752
8 632
9 004
203987
211876
221996
216936
214268
225308
219788
219236
229356
224296
198536
207092
SH = drevosplyňujúci kotol; P = predpríprava na pripojenie horáku pelety; SP = vrstvená akumulačná nádoba; SPS = vrstvená
akumulačná nádoba so solárnym výmenníkom
V prípade rozšírenia o horák na pelety
ETA TWIN 20 (6,0 - 20,0 kW)
ETA TWIN 26 (7,5 - 26,0 kW)
Cena bez DPH
(euro)
5 520
5 600
Dokonalosť je naša vášeň.
Cena bez DPH
(CZK)
126 960
128 800
www.etaenergy.eu
Slovensko
ETA SH 40/50/60 – kotol na štiepané drevo
Balík ETA SH 40/50/60 obsahuje:
- drevosplyňujúci kotol SH 40/50/60
- riadenie vykurovacieho systému
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane 100 mm izolácie
Neodul Plus v žltom prevedení
- pri zariadení s 2 akumulačnými nádobami je zahrnutý
jeden spojovací set akum. nádoby
- ochrana spiatočky so zmiešavacím ventilom
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík
ETA SH 40
ETA SH 50
ETA SH 60
Obsah / Typ
Vrstvená akumulačná nádoba
3 x SP
3 x SPS
1.000 l
1 x SP / 2 x SPS
2 x SP / 1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1.100 l
1 x SP / 1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1.650 l
1 x SP / 1 x SPS
3 x SP
3 x SPS
1.000 l
1 x SP / 2 x SPS
2 x SP / 1 x SPS
3 x SP
3 x SPS
1.100 l
1 x SP / 2 x SPS
2 x SP / 1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1.650 l
1 x SP / 1 x SPS
3 x SP
3 x SPS
1.000 l
1 x SP / 2 x SPS
2 x SP / 1 x SPS
3 x SP
3 x SPS
1.100 l
1 x SP / 2 x SPS
2 x SP / 1 x SPS
2 x SP
2 x SPS
1.650 l
1 x SP / 1 x SPS
3 x SP
3 x SPS
1.650 l
1 x SP / 2 x SPS
2 x SP / 1 x SPS
Cena balíka
Cena balíka
bez DPH (euro) bez DPH (CZK)
11 019
253 437
11 739
269 997
11 499
264 477
11 259
258 957
10 191
234 393
10 631
244 513
10 411
239 453
10 695
245 985
11 439
263 097
11 067
254 541
11 177
257 071
11 777
270 871
11 577
266 271
11 377
261 671
11 501
264 523
12 161
279 703
11 941
274 643
23 601
542 823
10 853
249 619
11 597
266 731
11 225
258 175
11 334
260 682
11 934
274 482
11 734
269 882
11 534
265 282
11 658
268 134
12 318
283 314
12 098
278 254
11 878
273 194
11 010
253 230
11 754
270 342
11 382
261 786
12 414
285 522
13 530
311 190
13 158
302 634
12 786
294 078
SH = drevosplyňujúci kotol,
SP = vrstvená akumulačná nádoba,
SPS = vrstvená akumulačná nádoba so solárnym výmenníkom
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
ieho
urovac
a a vyk smart telefón
tl
o
k
ie
Riaden u cez web a
systém
a
zdarm
Slovensko
Technické údaje ETA SH
Drevosplyňujúci kotol ETA SH 20 až 60 kW
>300
>800
>200
Ø150
Čistiacu páku a pohony je možné
namontovať na ľavú alebo pravú
stranu
613 (716)
263
(362)
>800
a
1472 (1652)
1323 (1504)
d
1712 (1894)
1502 (1684)
a Výstup R5/4“ vnút.
b Spiatočka R5/4“ vnút.
c Vypúšťanie R1/2“ vnút.
d Bezpečnostný výmenník tepla
R1/2“ vonk.
1102 (1180)
>2030 (>2350)
SH 20-30 kW (40-60 kW)
Čísla v zátvorkách sú pre 40, 50 a 60 kW
c
208
b
410 (510)
106
Drevosplyňujúci kotol SH
20
Menovitý výkon
Účinnosť bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Zásobník paliva
Objem palivovej komory
Interval horenia bukového dreva, čiast./plné zaťaženie*
Rozmery bez krytu, š x h x v
Hmotnosť
Objem vody
30
40
50
60
kW
%
mm
Litre
liter
h
mm
kg
Liter
liter
Pa /
mWs
g/s
%
°C
10 - 20
15 - 30
20 - 40
20 - 49,9
20 - 60
95,4 / 92,9 92,7 / 89,3 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4
560 mm hĺbka pre 0,5 m polená, otvor dvierok 340 x 365 mm
223
150
19,2 / 8,6
12,1 / 6,3
14,1 / 7,1
14,1 / 5,6
14,1 / 4,7
588 x 940 x 1.495
688 x 1.015 x 1.675
580
583
791
793
795
170
110
190 /
370 /
220 /
340 /
480 /
Odpor vodného stĺpca (ǻT = 20 °C)
0,019
0,037
0,022
0,034
0,048
Hmotnostný prietok spalín, čiast./plné zaťaženie
7,0 / 12,8 10,4 / 18,6 12,2 / 24,0 12,2 / 30,2 12,2 / 35,4
CO2-v suchých spalinách, čiast./plné zaťaženie*
12 / 14
12 / 14
14 / 14,5
14 / 14,5
14 / 15
Teplota komínových spalín, čiast./plné zaťaženie*
100 / 130
100 / 140
90 / 145
90 / 150
90 / 160
2 Pa pre čiastočné zaťaženie/5 Pa pre plné zaťaženie
Ťah komína
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 30 Pa
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) čiast./plné
mg/MJ
153 / 145
43 / 94
120 / 30
zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
241 / 229
65 / 143
182 / 46
mg/MJ
10
7
10
Emisie prachu plné zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
15
10
15
Nespálené uhľovodíky (CxHy) čiast./plné
mg/MJ
2/3
19 / 7
2/<1
zaťaženie*
mg/m³ 13%O2
3/4
25 / 10
3/<1
Spotreba el. energie čiast./plné zaťaženie*
W
69
86
87
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby
Litre
> 1.100, opt. 2.000
> 2.200, opt. 3.000
liter
Požadovaný objem akumulačnej nádoby v Nemecku
Litre
1.100
1.650
2.200
2.750
3.300
liter
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
3 bar
Trieda kotla
5 podľa EN 303-5
Rozsah nastavenia teploty
70 – 85°C
Vhodné palivá
Smrekové a bukové do W20
Maximálna prípustná prevádzková
95°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
teplota
Minimálna teplota spiatočky
60°C
*Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, čísla 041/10, 028/99 a 007/00.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájsť na Internete: blt.josephinum.at
entspricht
EU-Normen
BLT Wieselburg
Österreich
TÜV
Süddeutschland
Dokonalosť je naša vášeň.
Qualitätssiegel
Holzenergie Schweiz
Österreichisches
Umweltzeichen
www.etaenergy.eu
Slovensko
Hydraulická schéma ETA SH - vrstvená
akumulačná nádoba + boiler
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
TWW
HP 2
HM 1
WW-Speicher
WWP
M
M
HM 2
TPO
T
TPM
TPU
A
KP
M
TRL
B
AB
RLM
ETA SH
AB
Puffer
AFE
A
B
Hydraulická schéma ETA SH - 2 akumulačné
nádoby + boiler
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
TWW
HP 2
M
HM 1
WW-Speicher
WWP
M
HM 2
TPO
T
TPM
TPU
A
KP
TRL
M
ETA SH
www.etaenergy.eu
Puffer
B
AB
RLM
AB
Dokonalosť je naša vášeň.
A
B
AFE
Puffer
Slovensko
Hydraulická schéma ETA SH - vrstvená akumulačná nádoba
+ olejový/plynový horák s prepínacím ventilom + boiler
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
TWW
HP 2
HM 1
WW-Speicher
WWP
M
M
HM 2
TPO
T
TPM
TB
BF
A
BUV
Brenner
AB
B
TPU
A
KP
M
TRL
B
AB
RLM
ETA SH
AB
Puffer
AFE
A
B
Hydraulická schéma ETA SH - vrstvená akumulačná
nádoba so solárnym výmenníkom + modul čerstvej vody +
solárny systém
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
TKOL
HP 2
M
M
HM 1
HM 2
TPOWW
TPO
T
KLP
TPM
TPUSOL
TPU
A
KP
TRL
ETA SH
M
RLM
Puffer
B
AB
AB
AFE
A
B
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Slovensko
Komfortný balík ETA PU
Kotol na pelety ETA PU
7 až 15 kW
Balík ETA PU 7/11/15 obsahuje:
- kotol na pelety PU 7/11/15
- riadenie vykurovacieho systému
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 25 m
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- voliteľný modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
- 5-ročná garancia
- kompaktný dizajn - malé rozmery - možná montáž na stenu
- integrovaná ochrana spiatočky
- možná prevádzka s izbovým vzduchom
- lambda sonda pre lepšie využitie paliva a nízke emisie spalín
- samočistiaci rošt, čistenie výmenníka tepla turbulátormi a automatické
posúvanie popola do zbernice na popol
- kompletné ovládanie celého vykurovacieho systému s intuitívnym dotykovým
displejom, dva vykurovacie okruhy, TÚV a solárneho systému v základnej
výbave, ďalšie vykurovacie okruhy (dodávka snímačov: 1 vonkajší, 1 ponorný)
- čerpadlo*, zmiešavací ventil a prepínací ventil pre vykurovací okruh a prípravu
teplej vody sú integrované v PU, možnosť ďalšieho čerpadla* a zmiešavacieho
ventilu pre druhý vykurovací okruh v kotle
- všetky komponenty potrebné pre bezpečnú prevádzku sú integrované v kotle:
ventily, expanzná nádoba (18 litrov), poistný ventil, odvzdušňovací ventil a
snímač nedostatku vody (minimálny tlak)
*energetická účinnosť čerpadla "A"
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
ETA PU 7/11/15 – kotol na pelety
Balík ETA PU 7/11/15
obsahuje:
- kotol na pelety PU 7/11/15
- riadenie vykurovacieho systému
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 25 m
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík kotla na
pelety ETA PU
Nabíjací systém alebo skladový
systém
ETA PU 15
Vrstvená
akum.
nádoba
SP
Vrstvená
akum.
nádoba so
solár-nym
výmenníkom SPS
825 l
825 l
ETA PU 7
ETA PU 11
o
vacieh
vykuro rt telefón
a
a
tl
o
ie k
sma
Riaden u cez web a
systém
a
zdarm
Pneumatický podávací systém
peliet automatické prepínanie medzi
4 sacími sondami a 25 m plniaca
hadica (potrebné sú dve paralelné
hadice, pre nasávanie peliet a odvod
prašného vzduchu)
X
825 l
825 l
825 l
825 l
X
X
825 l
825 l
825 l
825 l
Modul
čerstvej
vody
X
X
825 l
825 l
X
Druhý vykurovací okruh pre PU 7 - 15 kW vrátane čerpadla, zmiešavacieho ventilu, snímača
ventilu
Termostat PU 7-15 kW pre bezpečné vypnutie (napr. pre podlahové alebo radiátorové
vykurovanie), prepojené a pripravené na zapojenie
Hrdlo na vháňanie peliet pre sklad 0,5 m
Hrdlo na vháňanie peliet pre sklad – oblúk 45°, dĺžka 0,5 m
Ochranná rohožka pre nasávanie peliet
Dokonalosť je naša vášeň.
Cena balíka
bez DPH
(euro)
Cena balíka
bez DPH
(euro)
8 474
9 466
10 726
9 686
10 946
8 634
9 626
10 886
9 846
11 106
8 794
9 786
11 046
10 006
11 266
194 902
217 718
246 698
222 778
251 758
198 582
221 398
250 378
226 458
255 438
202 262
225 078
254 058
230 138
259 118
392
9 016
44
1 012
164
220
40
3 772
5 060
920
www.etaenergy.eu
Slovensko
ETA PU 7/11/15 – kotol na pelety
Balík ETA PU 7/11/15
obsahuje:
- kotol na pelety PU 7/11/15
- riadenie vykurovacieho systému
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 12,5 m
- ETAbox*
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík kotla na
pelety ETA
PU
ETA PU 7
ETA PU 11
ETA PU 15
Nabíjací systém alebo
skladový systém
ETAbox 17 1.700 x 1.700 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 3,1 m3 -> 2,0 to
výška 2.100 mm -> 3,9 m3 -> 2,5 to
výška 2.500 mm -> 5,0 m3 -> 3,2 to
ETAbox 21 2.100 x 2.100 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 4,3 m³ -> 2,8 to
výška 2.100 mm -> 5,6 m³ -> 3,6 to
výška 2.500 mm -> 7,3 m³ -> 4,7 to
ETAbox 25 2.500 x 2.500 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 6,1 m³ -> 3,9 to
výška 2.100 mm -> 7,9 m³ -> 5,1 to
výška 2.500 mm -> 10,3 m³ -> 6,7 to
ETAbox 21 2.100 x 2.100 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 4,3 m³ -> 2,8 to
výška 2.100 mm -> 5,6 m³ -> 3,6 to
výška 2.500 mm -> 7,3 m³ -> 4,7 to
ETAbox 25 2.500 x 2.500 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 6,1 m³ -> 3,9 to
výška 2.100 mm -> 7,9 m³ -> 5,1 to
výška 2.500 mm -> 10,3 m³ -> 6,7 to
Vrstvená
akumulačná
nádoba SP
cieho
kurova
n
tla a vy smart telefó
o
k
ie
n
Riade u cez web a
systém
a
zdarm
Vrstvená
akumulačná
nádoba so
solárnym
výmenníkom SPS
825 l
825 l
X
825 l
825 l
825 l
825 l
X
X
825 l
825 l
825 l
825 l
X
X
825 l
825 l
825 l
825 l
X
X
825 l
825 l
825 l
825 l
Modul
čerstvej
vody
X
Cena balíka Cena balíka
bez DPH
bez DPH
(euro)
(CZK)
10 238
11 230
12 490
11 450
12 710
10 598
11 590
12 850
11 810
13070
10 838
11 830
13 090
12 050
13 310
10 758
11 750
13 010
11 970
13 230
10 998
11 990
13 250
12 210
13 470
392
235 474
258 290
287 270
263 350
292 330
243 754
266 570
295 550
271 630
300 610
249 274
272 090
301 070
277 150
306 130
247 434
270 250
299 230
275 310
304 290
252 954
275 770
304 750
280 830
309 810
9 016
X
825 l
825 l
X
Druhý vykurovací okruh pre PU 7 - 15 kW vrátane čerpadla, zmiešavacieho ventilu, snímača ventilu
Termostat PU 7-15 kW pre bezpečné vypnutie (napr. pre podlahové alebo radiátorové vykurovanie), prepojené a
44
1 012
pripravené na zapojenie
* Dodávka ETAbox: výškovo nastaviteľné, pozinkovaná oceľová konštrukcia, pozinkovaný kužeľ, vrátane šneku, spojka Storz A-110, hadice NW 50
pre pneumatickú dopravu do kotla a 4 hadicové svorky
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
Technické údaje ETA PU
PellettsUnit ETA PU 7 až 15 kW
PellettsUnit ETA PU 7 až 15 kW
>50
583
1048
>400
154
44
79
80
140
a b
>500
>500
k
595
677
833
i
509
407
310
h
1067
d
e
f
g
1150
c
131
a Pripojenie sania peliet DN50 hadica
b Pripojenie spätného vzduchu peliet DN50
hadica
c Spiatočka vykurovacieho okruhu 1 a TÚV,
samica R3/4“
d Spiatočka voliteľného okruhu 2, vnút. R3/4“
e Výstup voliteľného okruhu 2, vnút. R3/4“
f Výstup TÚV, vnút. R3/4“
g Výstup vykurovacieho okruhu 1, vnút. R3/4“
h Vypúšťanie vybavené ventilom R1/2“
i Pripojenie pre externý prívod vzduchu, DN80
k Komín, PU7-11: vnút. Ø113 alebo Ø100 mm
PU15: vnút. Ø113 mm
170
PelletsUnit
7
11
15
Menovitý výkon
kW
2,3 - 7,7
2,3 - 11,2
4,4 - 14,9
Účinnosť kotla čiast./plné zaťaženie*
%
89,3 / 93,4
89,3 / 92,5
95,7 / 93,5
(inštalácia mimo obytnej oblasti)
Vyžarované strany v miestnosti inštalácie čiast./plné zaťaženie
%
8,2 / 3,6
8,2 / 4,0
1,7 / 1,9
Účinnosť spaľovania
%
97,5 / 97,0
97,5 / 96,5
97,4 / 95,4
(inštalácia v obytnej oblasti)
Straty odťahových spalín čiast./plné zaťaženie
%
2,5 / 3,0
2,5 / 3,5
2,6 / 4,6
Rozmery kotla Ś x H x V
mm
1.048 x 583 x 1.067
Hmotnosť
kg
246
Objem vody
Litres
27
liter
Voľná výška stĺpca čerpadla ǻT=7°C
mWS / m³/h
2,8 / 0,9
1,9 / 1,3
2,0 / 1,8
100 m maximum, odporúčaná dĺžka podlahového kúrenia 80 m
za výstupom pre radiátory v závislosti od teploty prietoku
Zásobník peliet na kotli (kôš)
30 kg (147 kWh)
Maximálna vzdialenosť kotla od skladu peliet
m
20
Objem zbernice na popol
Litre
12
liter
Hmotnostný prietok spalín
čiast./plné zaťaženie
g/s
1,9 / 4,4
1,9 / 6,4
2,8 / 8,4
CO2-v suchých spalinách
čiast./plné zaťaženie
%
10 / 14
10 / 14,5
12 / 14
Teplota komínových spalín
čiast./plné zaťaženie*
°C
75 / 100
75 / 110
70 / 120
1 Pa pre čiastočné zaťaženie/3 Pa pre plné zaťaženie
Ťah komína
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 15 Pa
mg/MJ
88 / 8
88 / 6
19 / 4
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) čiast./plné zaťaženie*
mg/m³
134 / 13
134 / 10
29 / 6
13%O2
mg/MJ
6/6
6/8
11 / 9
Emisie prachu čiast./plné zaťaženie*
mg/m³
9/9
9 / 12
17 / 14
13%O2
mg/MJ
<1/<1
<1/<1
<1/<1
Nespálené uhľovodíky (CxHy) čiast./plné zaťaženie*
mg/m³
1/<1
1/1
<1/<1
13%O2
W
46 / 61
46 / 63
66 / 95
Spotreba el. energie
čiast./plné zaťaženie*
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
3 bar
Trieda kotla
3 podľa EN 303-5
Vhodné palivá
Pelety ÖNORM M 7135,
Rozsah nastavenia teploty
30 – 85°C
DIN 51731, DIN Plus, EN
plus-A1, EN 14961-2-A1
Maximálna prípustná prevádzková teplota
95°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
*Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, čísla 022/09, 023/09 a 036/09.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájsť na Internete: blt.josephinum.at
entspricht
EU-Normen
BLT Wieselburg
Österreich
TÜV
Süddeutschland
Qualitätssiegel
Holzenergie Schweiz
Dokonalosť je naša vášeň.
Österreichisches
Umweltzeichen
Der Blaue Engel
Institut für
Brandschutz
www.etaenergy.eu
Slovensko
Hydraulická schéma ETA PU - TÚV + 2
vykurovacie okruhy + solárny systém
(Pozrite balíky)
TKOL
RF 1
RF 2
Heizkreis 2
Heizkreis 1
Den kälteren Heizkreis
immer an den Mischerkreis 2
anschließen
AF
TWW
T Boiler
2x0,5²
KLP
M
M
M
TWWSOL
WW-Speicher
PU7-15 mit zusätzlichem geregelten Heizkreis
Hydraulická schéma ETA PU - akumulačná nádoba SPS +
modul čerstvej vody + 2 vykurovacie okruhy + solárny systém
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
TKOL
HP 2
M
M
HM 1
HM 2
TPOWW
KLP
TPO
TPM
TPU
TPUSOL
M
M
Puffer
ETA PU 7-15
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
Hydraulická schéma ETA PU - akumulačná nádoba SPS +
vykurovací okruh + TÚV + solárny systém s ÚV
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
TKOL
TWW
UVSOL
TWWSOL
HP 1
HP 2
M
M
HM 1
HM 2
WWP
TPO
KLP
TPM
TPU
TPUSOL
M
M
Puffer
ETA PU 7-15
Hydraulická schéma ETA PU - akumulačná nádoba
SP + 2 vykurovacie okruhy + TÚV
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
TWW
HP 2
M
M
HM 1
HM 2
WWP
TPO
TPM
M
TPU
M
Puffer
ETA PU 7-15
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Slovensko
Komfortný balík ETA PC
Kotol na pelety ETA PC
20 až 32 kW
Balík ETA PC 20/25/32
obsahuje:
- kotol na pelety PC 20/25/32
- riadenie vykurovacieho systému
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 25 m
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- voliteľný modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
- 5-ročná garancia
- kompaktný dizajn - malé rozmery - možná montáž na stenu
- integrovaná ochrana spiatočky
- možná prevádzka s izbovým vzduchom
- lambda sonda pre lepšie využitie paliva a nízke emisie spalín
- samočistiaci rošt, čistenie výmenníka tepla turbulátormi a automatické
odstraňovanie popola do nádoby na popol
- kompletné ovládanie celého vykurovacieho systému s intuitívnym dotykovým
displejom, dva vykurovacie okruhy, TÚV a solárnym systémom v základnej
výbave, ďalšie vykurovacie okruhy (dodávka snímačov: 1 vonkajší, 1 ponorný)
- pripravený pre prevádzku akumulačnej nádoby: akumulačná nádoba umožňuje
integrovať hygienickú teplú vodu cez modul čerstvej vody, energeticky úspornú
reguláciu jednotlivých miestností a nekomplikované solárne vykurovanie
- s voliteľným hydraulickým oddeľovačom vhodným pre všetky systémy bez
akumulačnej nádoby, od tým najmenších až po tie najväčšie
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
ETA PC 20/25/32 – kotol na pelety
Balík ETA PC 20/25/32
obsahuje:
- kotol na pelety PC 20/25/32
- riadenie vykurovacieho systému
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 25 m
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík kotla na
pelety ETA PC
ETA PC 20
ETA PC 25
ETA PC 32
Nabíjací systém alebo
skladový systém
Pneumatický podávací
systém peliet,
automatické prepínanie
medzi 4 sacími sondami
a 25 m plniaca hadica;
(potrebné sú dve
paralelné hadice,
pre nasávanie peliet
a odvod prašného
vzduchu)
Vrstvená
akumulačná
nádoba SP
ho
rovacie
a vyku art telefón
a
tl
o
k
ie
sm
Riaden u cez web a
systém
a
zdarm
Vrstvená
akumulačná
nádoba so
solárnym
výmenníkom
SPS
825 l
825 l
Modul
čerstvej
vody
X
825 l
825 l
825 l
825 l
X
X
825 l
825 l
825 l
825 l
X
X
825 l
825 l
Hrdlo na vháňanie peliet pre sklad 0,5 m
Hrdlo na vháňanie peliet pre sklad – oblúk 45°, dĺžka 0,5 m
Ochranná rohožka pre nasávanie peliet
Dokonalosť je naša vášeň.
X
Cena balíka
bez DPH
(euro)
Cena balíka
bez DPH
(CZK)
10 314
11 574
10 534
11 794
10 714
11 974
10 934
12 194
11 246
12 506
11 486
12 746
164
220
40
237 222
266 202
242 282
271 262
246 422
275 402
251 482
280 462
258 658
287 638
264 178
293 158
3 772
5 060
920
www.etaenergy.eu
Slovensko
ETA PC 20/25/32 – kotol na pelety
Balík ETA PC 20/25/32
obsahuje:
- kotol na pelety PC 20/25/32
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 12,5 m
- ETAbox*
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- voliteľný modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík kotla na
pelety ETA PC
ETA PC 20
ETA PC 25
ETA PC 32
Nabíjací systém alebo
skladový systém
ETAbox 21 2.100 x 2.100 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 4,3 m³ -> 2,8 to
výška 2.100 mm -> 5,6 m³ -> 3,6 to
výška 2.500 mm -> 7,3 m³ -> 4,7 to
ETAbox 25 2.500 x 2.500 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 6,1 m³ -> 3,9 to
výška 2.100 mm -> 7,9 m³ -> 5,1 to
výška 2.500 mm -> 10,3 m³ -> 6,7 to
ETAbox 21 2.100 x 2.100 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 4,3 m³ -> 2,8 to
výška 2.100 mm -> 5,6 m³ -> 3,6 to
výška 2.500 mm -> 7,3 m³ -> 4,7 to
ETAbox 25 2.500 x 2.500 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 6,1 m³ -> 3,9 to
výška 2.100 mm -> 7,9 m³ -> 5,1 to
výška 2.500 mm -> 10,3 m³ -> 6,7 to
ETAbox 25 2.500 x 2.500 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.800 mm -> 6,1 m³ -> 3,9 to
výška 2.100 mm -> 7,9 m³ -> 5,1 to
výška 2.500 mm -> 10,3 m³ -> 6,7 to
ETAbox 29 2.900 x 2.900 mm,
po 100 mm jednotlivých krokoch
výška 1.900 mm -> 8,5 m³ -> 5,5 to
výška 2.100 mm -> 10,0 m³ -> 6,5 to
výška 2.500 mm -> 13,5 m³ -> 8,8 to
o
vacieh
vykuro rt telefón
a
a
tl
o
ie k
sma
Riaden u cez web a
systém
a
zdarm
Vrstvená
akumulačná
nádoba SP
Vrstvená
akumulačná
nádoba so
solárnym
výmenníkom
SPS
Modul Cena balíka Cena balíka
čerstvej
bez DPH
bez DPH
vody
(euro)
(CZK)
X
12 278
13 538
12 498
282 394
311 374
287 454
X
13 758
316 434
12 518
13 778
12 738
287 914
316 894
292 974
825 l
13 998
321 954
X
825 l
12 678
13 938
12 898
291 594
320 574
296 654
X
14 158
325 634
X
12 918
14 178
13 138
297 114
326 094
302 174
X
14 398
331 154
X
13 450
14 710
13 690
309 350
338 330
314 870
X
14 950
343 850
X
13 890
15 150
14 130
319 470
348 450
324 990
X
15 390
353 970
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
825 l
1.000 l
1.000 l
1.000 l
1.000 l
1.000 l
1.000 l
1.000 l
1.000 l
* Dodávka ETAbox: výškovo nastaviteľné, pozinkovaná oceľová konštrukcia, pozinkovaný kužel, vrátane šneku, spojka Storz A-110, hadice NW 50 pre
pneumatickú dopravu do kotla a 4 hadicové svorky
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
Technické údaje ETA PC
PelletsCompact ETA PC 20, 25 a 32 kW
PelletsCompact 20-32 kW
>50
1110
>450
755
237
44
77
88
80
a b
>500
>500
g
1297
c
612
f
126
349
e
1375
d
45
765
a Pripojenie sania peliet DN50 hadica
b Pripojenie spätného vzduchu peliet DN50
hadica
c Výstup s guľovým ventilom a skrutkovacím
spojením R1“ vonk.
d Spiatočka s guľovým ventilom a skrutkovacím
spojom R1“ vonk.
e Vypúšťanie vybavené ventilom R1/2“
f Pripojenie pre externý prívod vzduchu, DN80
g Komín, vnút. Ø130 alebo Ø120 mm
165
PelletsCompact
Menovitý výkon
Účinnosť kotla
čiast./nominálne zaťaženie*
(inštalácia mimo obytnej oblasti)
Vyžarované straty v miestnosti inštalácie čiast./nominálne zaťaženie
Účinnosť spaľovania
(inštalácia v obytnej oblasti)
Straty odťahových spalín čiast./nominálne zaťaženie
Rozmery kotla Š x H x V
Hmotnosť
Objem vody
Voľná výška stĺpca čerpadla ΔT=20°C pre akumulačnú nádobu
Odpor vodného stĺpca pri ΔT=20°C nad interným hydraulickým premostením
Zásobník peliet na kotli (kôš)
Maximálna vzdialenosť skladu peliet od kotla
Objem zbernice na popol
Hmotnostný prietok splodín čiast./plné zaťaženie
CO2- v suchých spalinách čiast./plné zaťaženie
Teplota komínových spalín čiast./plné zaťaženie*
Ťah komína
Oxid uhoľnatý (CO) emisie čiast./plné zaťaženie*
Emisie prachu čiast./plné zaťaženie*
Nespálené uhľovodíky (CxHy) čiast./plné zaťaženie*
Spotreba elektrickej energie čiast./plné zaťaženie*
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
3 bar
Rozsah nastavenia teploty
70 – 85°C
Maximálna prípustná prevádzková teplota
95°C
20
25
32
kW
6,0 - 20,0
7,3 - 25,0
7,3 - 32,0
%
91,8 / 94,8
92,2 / 95,2
92,2 / 94,5
%
5,2 / 1,0
4,5 / 0,9
4,5 / 1,0
%
97,0 / 95,8
96,7 / 96,1
96,7 / 95,5
%
mm
kg
Litre
liter
mWS / m³/h
3,0 / 4,2
3,3 / 3,9
3,3 / 4,4
1.110 x 755 x 1.297
347
52
3,1 / 0,86
2,8 / 1,08
1,8 / 1,38
1340 /
Pa / mWS
530 / 0,053 840 / 0,084
0,134
60 kg (294 kWh)
m
20
Litre
24
liter
g/s
4,7 / 12,1
5,5 / 14,5
5,5 / 18,7
%
10 / 13
10,5 / 13,5
10,5 / 13,5
°C
90 / 130
95 / 135
95 / 140
1 Pa pre čiastočné zaťaženie / 3 Pa pre plné zaťaženie
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 15 Pa.
mg/MJ
16 / 5
14 / 5
14 / 5
mg/m³
25 / 7
21 / 7
21 / 7
13%O2
mg/MJ
8/6
6/3
6/5
mg/m³
13 / 10
10 / 5
10 / 8
13%O2
mg/MJ
<1/<1
<1/<1
<1/<1
mg/m³
<1/<1
<1/<1
<1/<1
13%O2
W
56 / 90
60 / 101
60 / 142
Trieda kotla
3 podľa EN 303-5
Vhodné palivá
Pelety ÖNORM M 7135,
DIN 51731, DIN Plus, EN
plus-A1, EN 14961-2-A1
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
*Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, čísla 021/10 a 022/10.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájsť na Internete na: blt.josephinum.at
entspricht
EU-Normen
BLT Wieselburg
Österreich
TÜV
Süddeutschland
Qualitätssiegel
Holzenergie Schweiz
Dokonalosť je naša vášeň.
Österreichisches
Umweltzeichen
Der Blaue Engel
Institut für
Brandschutz
www.etaenergy.eu
Slovensko
Hydraulická schéma ETA PC - vrstvená akumulačná nádoba SPS
+ boiler + solárny systém + prepínací ventil solárneho systému
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
TKOL
TWW
UVSOL
TWWSOL
HP 1
HP 2
WWP
M
M
HM 1
HM 2
TPO
KLP
TPM
TPU
M
TPUSOL
Puffer
ETA PC 20-32
Hydraulická schéma ETA PC - vrstvená akumulačná
nádoba SP + modul čerstvej vody
(Pozrite balíky)
AF
RF 2
RF 1
Heizkreis 1
Heizkreis 2
TVL 1
TVL 2
HP 1
HP 2
M
M
HM 1
HM 2
TPOWW
TPO
TPM
M
TPU
Puffer
ETA PC 20-32
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
ETA HACK 20/25/35/50/70/90/130/200 –
kotol na štiepku, pelety a Miscanthus
Balík ETA HACK 20/25/35/50/
70/90/130/200 obsahuje:
ho
rovacie
a vyku art telefón
a
tl
o
k
ie
sm
Riaden u cez web a
systém
a
zdarm
- kotol na štiepku ETA HACK
20/25/35/50/70/90/130/200
- riadenie vykurovacieho systému
- podávač s lisovanými ramenami
- predĺženie korytového šneku 0,5 m
- šachta pre údržbu
- vrstvená akumulačnú nádobu vrátane 100 mm izolácie
Neodul Plus v žltom prevedení
- ochrana spiatočky so zmiešavacím ventilom
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- tepelná odtoková poistka
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík
ETA HACK 20
ETA HACK 25
ETA HACK 35
ETA HACK 50
ETA HACK 70
ETA HACK 90
ETA HACK 130
ETA HACK 200
Priemer
pružinového
podávača
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Balík je možné rozšíriť o:
Modul čerstvej vody
Modul vrstveného solárneho dobíjania
Obsah / Typ
Vrstvená akumulačná nádoba so
100 mm izoláciou Neodul Plus
SP 825 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 825 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 825 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 825 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 825 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 825 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 2.200 l
SP 1.000 l
SP 1.100 l
SP 1.650 l
SP 2.200 l
Cena balíka bez
DPH (euro)
Cena balíka bez
DPH (CZK)
14 724
14 776
14 884
15 136
14 764
14 816
14 924
15 176
15 041
15 093
15 201
14 787
15 865
15 917
16 025
15 611
18 804
18 856
18 964
18 550
19 868
19 976
19 562
20 916
25 648
25 756
26 008
26 696
39 658
39 766
40 018
40 706
338 652
339 848
342 332
348 128
339 572
340 768
343 252
349 048
345 943
347 139
349 623
340 101
364 895
366 091
368 575
359 053
432 492
433 688
436 172
426 650
456 964
459 448
449 926
481 068
589 904
592 388
598 184
614 008
912 134
914 618
920 414
936 238
Cena bez DPH (euro)
Cena bez DPH (CZK)
1 260
1 660
28 980
38 180
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Slovensko
Technické údaje ETA HACK
.RWROP{åHE\ĢGRGiYDQêVGiYNRYDFtPPHFKDQL]PRPEXćQD
SUDYHMDOHERQDĐDYHMVWUDQH
ýtVODSODWLDSUHNZ
(7$+$&.DN:NRWO\QDGUHYQ~ãWLHSNX
>400 (>600)
1519 (1900)
>1200 (>1500)
>300
832 (902)
(>500) 388 (331)
a
Ø180 (Ø220)
>1500
755 (742)
+$&.N:N:
687 (754)
1518 (1839)
c
b
200 (106)
>2500
1669 (1972)
D9êVWXS5³YQ~W
E 6SLDWRþND5³YQ~W
F 9\S~ãĢDQLH5³YQ~W
G %H]SHþQRVWQêYêPHQQtNWHSOD
5³YQ~W
d
1703 (2020)
.RWROP{åHE\ĢGRGiYDQêVGiYNR
YDFtPPHFKDQL]PRPEXćQDSUDYHM
DOHERQDĐDYHMVWUDQH
113
926 (1232)
600 (674)
1816 (2500)
7HFKQLFNp~GDMH(7$+$&.
0HQRYLWêYêNRQGUHYQiãWLHSND:6
N:
3UHSUDYQpUR]PHU\â[+[9
PP
[[
[[
3UHSUDYQiãtUND
PP
NJ
0HQRYLWêYêNRQSHOHW\
ÒþLQQRVĢSULþLDVWSULSOQRP]DĢDåHQtVPUHNRYiãWLHSND
ÒþLQQRVĢGUHYSHOLHWþLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
+PRWQRVĢVEH]%-'3DGiYNRDFLHKRPHFKDQL]PX
OLWHU
2EVDKYRG\
3DP:V
3RNOHVWODNXYRGQpKRVWĎSFD¨7 ƒ
OLWHU
2EMHP]EHUQLFHQDSRSRO
+PRWQRVWQêSULHWRNVSORGtQþLDVWSOQp]DĢDåHQLH
&2YVXFKêFKVSDOLQiFKþLDVWSOQp]DĢDåHQLH
7HSORWDNRPtQRYêFKVSDOtQþLDVWSOQp]DĢDåHQLH
DKNRPtQD
2[LGXKRĐQDWê&2HPLVLH
'UHYQiãWLHSNDþLDVWRþQp~SOQp]DĢDåHQLH
2[LGXKRĐQDWê&2HPLVLH
3HOHW\þLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
(PLVLHSUDFKX
'UHYQiãWLHSNDþLDVWRþQp~SOQp]DĢDåHQLH
(PLVLHSUDFKX
3HOHW\þLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
1HVSiOHQpXKĐRYRGtN\&[+\
'UHYQiãWLHSNDþLDVWRþQp~SOQp]DĢDåHQLH
1HVSiOHQpXKĐRYRGtN\&[+\
3HOHW\þLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
6SRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLH
6PUHNRYiãWLHSNDþLDVWRþQp~SOQp]DĢDåHQLH
6SRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLH
6PUHNRYpSHOHW\þLDVWRþQpSOQH]DĢDåHQLH
0D[LPiOQ\SUtSXVWQêSUHYiG]NRYêWODN
[
JV
ƒ&
3DSUHþLDVWRþQp]DĢDåHQLH3DQDSOQpSRåDGRYDQp]DĢDåHQLHäLDGQ\QiYUK
SRåDGXMHREPHG]HQLHDå3D
PJ0
PJPñ2
PJ0
PJPñ2
PJ0
PJPñ2
PJ0
PJPñ2
PJ0
PJPñ2
PJ0
PJPñ2
:
:
EDU
5R]VDKQDVWDYHQLDWHSORW\RG
±ƒ&
0D[LPiOQDSUtSXVWQiSUHYiG]NRYiWHSORWD
ƒ&
0LQLPiOQDWHSORWDVSlWQHMYRG\
ƒ&
7ULHGDNRWOD
9KRGQpSDOLYR
(OHNWUSULSRMHQLH
DFFWR(1
'UHYQiãWLHSND**WR:
g125003HOHW\g12500
',1',13OXV(1
(1SOXV$
[9+]$
* Údaje z testovacích správ podľa BLT Wieselburg, správa čísla 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058/09, 018/11, 027/07, 034/08, 035/08. Protokoly o skúškach z
BLT Wieselburg testovacie laboratórium možno nájsť na internete na adrese: blt.josephinum.at (Skúšobné testy správy> kotly na biomasu> Kotly na drevnú štiepku.
&RQIRUPVWR %/7:LHVHOEXUJ
7h9
4XDOLW\VHDORI
$XVWULDQ
(8VWDQGDUGV
$XVWULD
6RXWK*HUPDQ\ +RO]HQHUJLH6FKZHL] HFRODEHO
www.etaenergy.eu
'HU%ODXH ,QVWLWXWHIRU)LUH /LVWHGRQWKH
7KH&HUWL¿FDWLRQ0DUNIRU
(QJHO
3URWHFWLRQ (QHUJ\7HFKQRORJ\ 2QVLWH6XVWDLQDEOH(QHUJ\
/LVW
7HFKQRORJLHV
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
ETA PE-K 35/50/70/90 – kotol na pelety
Balík ETA PE-K
35/50/70/90 obsahuje:
- kotol na pelety ETA PE-K 35/50/70/90
- riadenie vykurovacieho systému
- pneumatický vynášací systém so 4
sondami
- dopravná hadica 25 m
- vrstvenú akumulačnú nádobu vrátane
100 mm izolácie Neodul Plus v žltom
prevedení
- snímače akumulačnej nádrže a ventilu
- modul čerstvej vody
- paušál za uvedenie do prevádzky
Balík kotla na
pelety ETA PE-K
Nabíjací systém alebo
skladový systém
Vrstvená
akumulačná
nádoba SP
ho
rovacie
a vyku art telefón
a
tl
o
k
m
ie
s
Riaden u cez web a
systém
a
zdarm
Vrstvená
akumulačná
nádoba so
solárnym
výmenníkom
SPS
1.000 l
1.650 l
ETA PE-K 35
1.000 l
1.650 l
ETA PE-K 50
ETA PE-K 70
Pneumatický podávací
systém peliet,
automatické prepínanie
medzi 4 sacími sondami
a 25 m plniaca hadica;
(potrebné sú dve
paralelné hadice,
pre nasávanie peliet
a odvod prašného
vzduchu)
ETA PE-K 90
1.650 l
2.200 l
1.650 l
2.200 l
1.650 l
2.200 l
1.650 l
2.200 l
1.650 l
2.200 l
1.650 l
2.200 l
Termostat PU 7-15 kW pre bezpečné vypnutie (napr. pre podlahové alebo
radiátorové vykurovanie), prepojené a pripravené na zapojenie
Hrdlo na vháňanie peliet pre sklad 0,5 m
Hrdlo na vháňanie peliet pre sklad – oblúk 45°, dĺžka 0,5 m
Ochranná rohožka pre nasávanie peliet
Dokonalosť je naša vášeň.
Cena balíka
bez DPH
(euro)
Cena balíka
bez DPH
(CZK)
12 764
13 808
14 168
14 048
14 540
13 744
15 148
15 836
15 520
16 280
17 188
18 592
19 280
18 964
19 724
18 380
19 784
20 472
20 156
20 916
293 572
317 584
325 864
323 104
334 420
316 112
348 404
364 228
356 960
374 440
395 324
427 616
443 440
436 172
453 652
422 740
455 032
470 856
463 588
481 068
56
1 288
164
220
3 772
5 060
40
920
www.etaenergy.eu
Slovensko
Technické údaje ETA PE-K
.RWROP{åHE\ĢGRGDQêVGiYNRYDFtPPHFKDQL]PRPEXćQD
SUDYHMDOHERĐDYHMVWUDQH
ýtVODY]iWYRUNiFKSODWLDSUHDN:
(7$3(.NRWROQDSHOHW\DåN:
>400
Ø150
3(.N:N:
52
1102 (1221)
500
>300
>800 (>950)
1070 (1167)
271
(326)
c
b
f
>2100 (>2475)
1595 (1669)
1426
1320
e
d
208
D 3ULSRMHQLHVDQLDSHOLHW'1KDGLFD
E 3ULSRMHQLHVSlWQpKRY]GXFKXSHOLHW
'1KDGLFD
F9êVWXS5³YQ~W5³
G 6SLDWRþND5³YQ~W5³
H 9\S~ãĢDQLH5³YQ~W
I %H]SHþQRVWQêYêPHQQtNWHSOD5³YQ~WW
D
1568 (1768)
a
ĐDYHMVWUDQH
1323 (1523)
.RWROP{åHE\ĢGRGiYDQêVGiYNRYDFtP
PHFKDQL]PRPEXćQDSUDYHMDOHERQD
>400
454
321 (439)
110 (107)
604
1224 (1371)
7HFKQLFNp~GDMH3(.
0HQRYLWêYêNRQ
ÒþLQQRVĢGUHYDSHOLHWþLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
5R]PHU\
N:
PP
+PRWQRVĢVEH]YORåHQLDMHGQRWN\
NJ
[[
2EVDKYRG\OLWHU
3D
P:V
2GSRUYRGQHMVWHQ\ǻ7 ƒ&
410 (510)
[[
=iVREQtNSHOLHWQDNRWROEH]'3+
NJN:K
0D[LPiOQDY]GLDOHQRVĢNRWODRGVNODGX
P
2EMHPSRSROQtNDOLWHU
+PRWQRVWQêSULHWRNVSDOtQþLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
JV
7HSORWDYêIXNRYêFKSO\QRYþLDVWRþQpSOQp]DĢDåHQLH
ƒ&
ġDKNRPtQD
3DSUHþLDVWRþQp]DĢDåHQLH3DQDSOQpSRåDGRYDQp]DĢDåHQLH
2EPHG]RYDþVDSRåDGXMHQDG3D
2EVDK&2YVXFKêFKVSDOLQiFKþLDVWRþQpSOQp
]DĢDåHQLH
2[LGXKRĐQDWê&2HPLVLHþLDVWRþQi
SOQi]iĢDå
PJ0PJPñ2
(PLVLHSUDFKXSOQp]DĢDåHQLH
PJ0PJPñ2
1HVSiOHQpXKĐRYRGtN\&[+\þLDVWRþQp
SOQp]DĢDåHQLH
PJ0PJPñ2
:
6SRWUHEDHOHNWULFNHMHQHUJLHþLDVWRþQp
SOQp]DĢDåHQLH
0D[SUtSXVWQêSUHYiG]NRYêWODN
EDU
+RGQRWHQLHNRWOD
$&&671(1
7HSORWQêUR]VDKQDVWDYHQLD
±ƒ&
0D[SUtSXVWQiSUHYiG]NRYiWHSORWD
ƒ&
7HVWRYDQLHSDOLYRYêFK
EULNLHW
g12500',1SOXV(1
(1SOXV$
0LQWHSORWDYUiWQHMYRG\
ƒ&
(OHNWULFNpSULSRMHQLH
[9+]
ÒGDMH]WHVWRYDFtFKVSUiY%/7:LHVHOEXUJþtVODD
3URWRNRO\RVN~ãNDFK]%/7:LHVHOEXUJP{åHWHQiMVĢQD,QWHUQHWHEOWMRVHSKLQXPDW
&RQIRUPVWR
(8VWDQGDUGV
%/7:LHVHO
EXUJ$XVWULD
www.etaenergy.eu
7h9
6RXWK*HUPDQ\
4XDOLW\VHDORI
+RO]HQHUJLH6FKZHL]
$XVWULDQ
HFRODEHO
Der Blaue
Engel
Dokonalosť je naša vášeň.
,QVWLWXWHIRU /LVWHGRQWKH(QHUJ\ 7KH&HUWL¿FDWLRQ0DUNIRU
)LUH3URWHFWLRQ 7HFKQRORJ\/LVW
2QVLWH6XVWDLQDEOH(QHUJ\
7HFKQRORJLHV
Slovensko
Komfortný balík
Vrstvená akumulačná nádoba ETA SP a SPS
Žlté izolačné
prevedenie pri
ETA SP a SPS 825
ETA SP a SPS 1.000
ETA SP a SPS 1.100
ETA SP a SPS 1.650
ETA SP a SPS 2.200
Strieborné
izolačné
prevedenie pri
ETA SP a SPS 600
ETA SP a SPS 825
ETA SP a SPS 1.000
Vrstvená akumulačná nádoba sa požaduje pre:
- nainštalovanie regulácie pre jednotlivé miestnosti
- viac ako dva vykurovacie okruhy a to najmä v obytných domoch
- nízkoenergetické domy
- vykurovanie kúpelní v prechodnom období (jar, jeseň)
- radiátory v drevených domoch
- mimoriadne vysoký dopyt pre ohrev teplej vody (napríklad hotely, veľké rodinné
domy, sprchy pri športových podujatiach,...), je potrebná len 20 minútová
prevádzka kotla na nastavenie maximálneho výkonu
- spustené ohrievače vzduchu bez určenia spustenia kotla
- solárny systém, ktorý pomáha pri vykurovaní
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Slovensko
Technické údaje ETA vrstvenej akumulačnej nádoby SP
Prípoj M3 je koncipovaný špeciálne pre spätný tok
zo zásobníka teplej vody.Termickou výhybkou sa
teplý spätný tok vedie do stredu nádoby a studený
spätný tok do dolnej tretiny.
7
0
0
7
7
7
0
7
0
7
0
7
0
+
.
0
‘G
‘'
Prípoje R 2“ M5 a M6 sú realizované len pri SP
2200. Sú vybavené prívodnou tryskou s prietokom
až do 20m³/h.
0
0
7
ƒ
ETA vrstvená akumulačná nádoba (SP)
Objem
Prípustný prevádzkový tlak
Prípustná prevádzková teplota
Hmotnosť bez solárneho výmenníka
¡d Priemer bez izolácie
¡D Priemer s izoláciou
Prípoj T5 bez termickej výhybky je určený pre
prípoj spiatočky vykurovacích kotlov, ktorá má
zohrievať hornú polovicu nádoby alebo pre
elektrickú patrónu s 6/4“ AG.
It
bar
°C
kg
mm
SP 600
600
3
95
117
700
SP 825
825
3
95
141
790
SP 1000
1.000
3
95
160
790
SP 1100
1.100
3
95
166
850
SP 1650
1.650
3
95
274
1.000
SP 2200
2.200
3
95
328
1.150
mm
900
990
990
1.050
1.200
1.350
H Výška
K Sklopná výška
M0 6/4" spoj
Ml 6/4" spoj
mm
mm
mm
mm
mm
1.800
1.810
oben
1.595
1.510
1.939
1.970
oben
1.718
1.628
2.219
2.240
oben
1.998
1.908
2.150
2.200
oben
1.910
1.820
2.370
2.420
oben
2.095
2.005
2.380
2.430
oben
2.080
1.985
T2 Ponorná rúrka ¡6 mm
M2 6/4" spoj
mm
1.340
1.493
1.613
1.635
1.810
1.835
mm
mm
1.240
1.140
1.393
1.293
1.513
1.413
1.535
1.435
1.710
1.610
1.735
1.635
T4 Ponorná rúrka ¡6 mm
T5 6/4" spoj bez podložky
M3 6/4" spoj
mm
965
933
1.043
1.040
1.120
1.200
mm
mm
mm
865
800
525
833
773
503
943
883
547
940
875
565
1.020
940
625
1.100
965
690
T7 Ponorná rúrka ¡6 mm
M4 6/4" spoj
Mäkká penová izolácia
M5* 2" spoj
M6* 2" spoj
mm
230
253
253
275
310
325
mm
mm
mm
mm
125
100
-
148
100
-
148
100
-
170
100
-
205
100
-
230
100
1.970
360
T1 Ponorná rúrka ¡6 mm
T3 Ponorná rúrka ¡6 mm
T6 Ponorná rúrka ¡6 mm
Počet a poloha prípojov sú optimalizované pre ETA hydraulický a riadiaci systém.
Viac ako dve akumulačné nádoby je nutné z hydraulických dôvodov spojiť s externým potrubím v systéme Tichelmann.
Všetky ETA vrstvené akumulačné nádoby a vrstvené akumulačné nádoby so solárom je možné pripojiť ETA modul červej vody a
ETA modul vrstveného dobíjania. Len pri vrstvených akumulačných nádobách s objemom 600 l a 825 l je z priestorových dôvodov
možná len montáž ETA modulu čerstvej vody.
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
Technické údaje ETA vrstvenej akumulačnej nádoby SPS
Prípoj M3 je koncipovaný špeciálne pre
spätný tok zo zásobníka teplej vody.
Termickou výhybkou sa teplý spätný tok
vedie do stredu nádoby a studený spätný
tok do dolnej tretiny.
Prípoj T5 bez termickej výhybky je
určený pre prípoj spiatočky vykurovacích
kotlov, ktorá má zohrievať hornú polovicu
nádoby alebo pre elektrickú patrónu s
6/4“ AG.
6
7
0
0
7
6
7
7
0
7
0
7
0
7
0
+
.
0
‘G
‘'
0
7
0
7
ƒ
0
ETA solárna vrstvená akumulačná nádoba (SPS)
Objem
Prípustný prevádzkový tlak
Prípustná prevádzková teplota
Hmotnosť bez solárneho výmenníka
¡d Priemer bez izolácie
¡D Priemer s izoláciou
It
bar
°C
kg
mm
6
ƒ 0
Prípoje R 2“ M5 a M6 sú realizované len
pri SPS 2200. Sú vybavené prívodnou
tryskou s prietokom až do 20m³/h.
SPS 600
SPS 825
SPS 1000
SPS 1100
SPS 1650
SPS 2200
600
3
95
117
700
825
3
95
141
790
1.000
3
95
160
790
1.100
3
95
166
850
1.650
3
95
274
1.000
2.200
3
95
328
1.150
mm
900
990
990
1.050
1.200
1.350
H Výška
K Sklopná výška
M0 6/4" spoj
Ml 6/4" spoj
mm
mm
mm
mm
mm
1.800
1.810
oben
1.595
1.510
1.939
1.970
oben
1.718
1.628
2.219
2.240
oben
1.998
1.908
2.150
2.200
oben
1.910
1.820
2.370
2.420
oben
2.095
2.005
2.380
2.430
oben
2.080
1.985
T2 Ponorná rúrka ¡6 mm
M2 6/4" spoj
mm
1.340
1.493
1.613
1.635
1.810
1.835
mm
mm
1.240
1.140
1.393
1.293
1.513
1.413
1.535
1.435
1.710
1.610
1.735
1.635
T4 Ponorná rúrka ¡6 mm
T5 6/4" spoj bez podložky
M3 6/4" spoj
mm
965
933
1.043
1.040
1.120
1.200
mm
mm
mm
865
800
525
833
773
503
943
883
547
940
875
565
1.020
940
625
1.100
965
690
T7 Ponorná rúrka ¡6 mm
M4 6/4" spoj
Mäkká penová izolácia
M5* 2" spoj
M6* 2" spoj
mm
230
253
253
275
310
325
mm
mm
mm
mm
125
100
-
148
100
-
148
100
-
170
100
-
205
100
-
230
100
1.970
360
Vyhrievacia oblasť čistej rúrky
výmenníka tepla
Objem čistej rúrky výmenníka tepla
m²
2,5
2,5
2,9
3,2
4,0
5,1
l
15,5
15,5
18
20
25
33,9
mWs
m²
0,31
6
16
16
110
157
818
230
0,31
8
16
16
110
182
757
253
0,36
10
18
16
110
206
841
253
0,39
12
20
16
110
213
863
275
0,49
16
24
16
110
338
940
310
0,61
20
30
16
110
409
1.032
360
T1 Ponorná rúrka ¡6 mm
T3 Ponorná rúrka ¡6 mm
T6 Ponorná rúrka ¡6 mm
Tlaková strata pri 1000 l/h
Výmenník vhodný pre
min.
povrch solárneho kolektora
max.
Prípustný prevádzkový tlak výmenníka
Prípustná prevádzková teplota výmenníka
Hmotnosť vrátane solárneho výmenníka
S1 Pripojenie výmenníka, spoj R1“
S2 Pripojenie výmenníka, spoj R1“
bar
°C
kg
mm
mm
Počet a poloha prípojov sú optimalizované pre ETA hydraulický a riadiaci systém.
Viac ako dve akumulačné nádoby je nutné z hydraulických dôvodov spojiť s externým potrubím v systéme Tichelmann.
Všetky ETA vrstvené akumulačné nádoby a vrstvené akumulačné nádoby so solárom je možné pripojiť ETA modul červej vody a
ETA modul vrstveného dobíjania. Len pri vrstvených akumulačných nádobách s objemom 600 l a 825 l je z priestorových dôvodov
možná len montáž ETA modulu čerstvej vody. Vrstvená akum. nádoba so solárom požaduje na každých 100 litrov 1 m2 kolektorovej
plochy. V prípade malej kolektorovej plochy alebo pri viacerých solárnych zariadeniach sa požaduje ETA modul vrstveného
dobíjania.
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Slovensko
Modul čerstvej vody
pre hygienickú teplú vodu z akumulačnej nádoby
Žiaden strach z vápnika
Pri teplotách nad 60°C sa značne zvyšuje
riziko tvorby vodného kameňa a taktiež
vedie k tvorbe vodného kameňa v kotle,
hlavne v prípade stojacej vody. Modul
čerstvej vody pomáha znižovať tvorbu
vodného kameňa dvoma spôsobmi.
Pridávanie vody zo spiatočky udržiava
vodu kotla vo výmenníku pod teplotou
tvorby vodného kameňa, zatiaľ čo vysoká
miera prietoku vo výmenníku tepla odvádza
vodný kameň predtým, ako sa môže usadiť. Aj
keď zmäkčovací modul je nutný len výnimočne,
mnoho domácich spotrebičov (kávovary,
práčky, umývačky riadu a pod.) môžu ťažiť zo
zmäkčenia vody, ako aj modul čerstvej vody.
So zmäkčenou vodou je možné teplú vodu
zvýšiť na 50°C a limit vody kotla na 70°C, čím
sa ešte viac využije prevádzka modulu čerstvej
vody.
Technické údaje
33 litrov 45°C horúcej vody za minútu pri teplote 60°C akumulačnej nádoby, 42 litrov
45°C horúcej vody pri teplote akumulačnej nádoby 70°C (sprcha vyžaduje 8 litrov horúcej
vody za minútu) 25°C teplá voda spiatočky so 16°C studenej dodávanej vody a plné
zaťaženie. Externá izolácia (š x v x h) 410 x 610 x 200 mm, Nominálne pripojenie vody R
3/4“. pre cirkuláciu (čerpadlo so strany zákazníka) minimálna veľkosť čerpadla 0,2 m3/h
pri 1 m WS pri regulácií spotreby a pre rýchlu cirkuláciu0,5 m3/h pri 5 m WS
Dodávka
Výmenník tepla s izoláciou, spojovací materiál vhodný pre montáž na všetky ETA
vrstvené akumulačné nádoby, predĺženie ovládania. Pripojenie vody na kotle: čerpadlo
s nastaviteľnými otáčkami a teplotný obmedzovač, vypúšťací ventil, R6/4" guľový
ventil s T-dielom pre spodnú časť akum. nádoby, potrubie. Strana TÚV: spätný ventil
a bezpečnostný ventil (=bezpečnostná trieda) s 4 m odtokovou hadicou, 2 čistiace
pripojenia (odvápnenie) s R1/2" guľovými ventilmi, 2 R3/4" pripojenie guľových ventilov.
Pre zostavenie a prispôsobenie spojov k rozmerom na akum. nádobe je potrebný
lisovací nástroj. s M čeľusťami(Mapress, Chibro, Filtube, Gibaco, X-Press), V
čeľusťami(Viega, Comap, Effebi, BQ-Press, Frabo, IBP, ) alebo SAčeľusťami (Sanha,
Cimpress, Giacomini).
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
Modul vrstveného dobíjania
pre optimálne využitie Slnka
Rýchlejší ohrev vody pri veľkých akumulačných nádobách
Zmiešavací modul akumulačnej nádoby
pre solárny systém je vždy odporúčaný
pre veľké akum. nádoby s viac ako
100 litrami na štvorcový meter plochy
kolektora. Ráno, keď je slnko slabé, modul
zásobuje spodnú polovicu akumulačnej
nádoby. Keď je slnko už dostatočne
silné na ohrev hornej teplejšej vrstvy nádoby,
systém sa prepne na zásobu hornej polovice.
Aj keď je solárny systém relatívne malý voči
akumulačnej nádobe, toto zaistí, že je možné
rýchlo dosiahnuť s vysokou teplotou po
intervaloch nepriaznivého počasia bez potreby
ohrevu pomocou kotla.
Technické údaje
1000 l/h na strane solárneho ohrevu s 4 mWS stratou externého tlaku (kolektor a
potrubie) Až do 20 m² plochy kolektorov pri vysokom prietoku pre nízku prevádzkovú
teplotu kolektorov s maximálnym solárnym ziskom alebo až do 50 m² plochy
kolektorov pri nízkom prietoku pre vysoké teploty s maximálnym využitím zásobníka.
Externá izolácia (š x v x h) 410 x 610 x 200 mm, Zodpovedá riadeniu prietoku
efektívnemu pre obe čerpadlá. Pripojenie solárneho systému s 22 alebo 28 mm
tlakovými spojmi.
Dodávka
Výmenník tepla s izoláciou, spojovací materiál vhodný pre montáž na všetky ETA
vrstvené akum. nádoby, predĺženie ovládania s potrebným počtom tepla. Dva snímače
akum. nádoby a snímače kolektorov. Solárny systém: čerpadlo s nastaviteľnými
otáčkami, spätný ventil, 2 čistiace spoje s R1/2" guľovými ventilmi, 2 R3/4" guľové
ventily. Spiatočka: pre montáž na stenu oddelene od modulu s meraním prietoku,
nastaviteľným obmedzovačom, bezpečnostný ventil so 4 m odtokovou hadicou,
konzolou a 2 m vlnitou rúrkou pre expanzný zásobník (expanzný zásobník sa dodáva
samostatne). Pri TÚV: čerpadlo s nastaviteľnými ootáčkami, spätný ventil, guľový
ventil čerpadla, výmenný ventil a 2 guľové ventily pre pripojenie k akum. nádobe,
bezpečnostný ventil so 4 m odtokovou hadicou, potrubie.
Solárny modul vrstveného dobíjania nie je možné z priestorových dôvodov namontovať
na 600 a 825 litrové akumulačné nádrže.
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Slovensko
Poznámky
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
Slovensko
Poznámky
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
ETA PU PelletsUnit 7 až 15 kW
(7, 11 a 15 kW)
ETA SH drevosplyňujúci
kotol 20 až 60 kW
(20, 30, 40, 50 a 60 kW)
ETA HACK kotol na štiepku
200 kW
ETA PC PelletsCompact 20
až 32 kW
(20, 25 a 32 kW)
ETA SH-P drevosplyňujúci kotol 20
a 30 kW s ETA TWIN horákom na
pelety 20 a 26 kW
ETA vrstvená akumulačná nádoba SP a SPS
(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 a 2.200 litrov)
ETA PE-K kotol na pelety 35
až 90 kW
(35, 50, 70 a 90 kW)
ETA HACK kotol na štiepku 20 až
130 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90 a 130 kW)
ETA vrstvená akumulačná
nádoba SP a SPS s modulom
čerstvej vody a modulom
vrstveného dobíjania
Váš špecialista Vám rád poradí:
ETA energy
Staškov 200
023 53 Staškov
[email protected]
www.etaenergy.eu
Technické zmeny vyhradené
Aby ste aj Vy mali osoh z nášho neustáleho ďalšieho rozvoja, vyhradzujeme si právo na technické zmeny, dokonca bez predošlého oznámenia. Tlačové chyby
a chyby v sadzbe alebo medzičasom iné vzniknuté zmeny každého druhu neoprávňujú k nárokom. Jednotlivé varianty vybavenia, ktoré sú tu zobrazené alebo
popísané, sú k dostaniu len opcionálne. Pri rozporoch medzi jednotlivými dokumentmi vzhľadom na rozsah dodávky platia údaje v našom aktuálnom cenníku.
www.etaenergy.eu
Dokonalosť je naša vášeň.
ETA Komfortný balík 2013-01
Slovensko
Download

Komfortný balík