Projektantske podloge
[ Zrak ]
2012/01
[ Voda ]
[ Zemlja ]
6 720 642 881-00.2T
[ Buderus ]
Logano plus SB315, SB615, SB745
Plinsko/uljni kondenzacijski
kotlovi
Područje učinka
od 50 kW do 1200 kW
Toplina je naš element
Bosch Grupa

Sadržaj
Sadržaj
4.2
Modulirajući plinski predmiješajući plamenik
Logatop VM........................................................30
4.2.1 Pregled opreme .................................................30
1 Buderus kondenzacijski sustavi . ................................4
1.1
Konstrukcijske izvedbe i toplinski učinci .............4
1.2
Mogućnosti primjene . .........................................4
1.3
Karakteristike i posebnosti ..................................4
2 Osnove ...........................................................................5
2.1
Konstrukcijske izvedbe i toplinski učinci .............5
2.1.1 Donja ogrjevna vrijednost i gornja ogrjevna
vrijednost..............................................................5
2.1.2 Stupanj djelovanja veći od 100 %........................5
2.2
Optimalno korištenje kondenzacijske tehnologije .6
2.2.1 Prilagodba sustavu grijanja .................................6
2.2.2 Visoki standardni koeficijent korisnosti ...............7
2.2.3 Upute za dimenzioniranje ....................................7
2.3
Razmatranje ekonomičnosti ................................8
2.3.1 Pojednostavljena usporedba Ecostream
kotlova i plinskih kondenzacijskih kotlova............8
2.4
4.2.2 Logatop VM2. i 3.0 za Logano plus SB315 VM .31
4.2.3 Logatop VM4.0 i 5.0 za Logano plus SB615
VM (do 310 kW) ................................................31
4.2.4 Regulacija zraka za izgaranje za niže emisije
štetnih tvari ......................................................32
4.2.5 Plinski priključak i tehnički podaci . ...................33
4.3
Uljni plamenik za plavičasti plamen Logatop
BE-A...................................................................34
4.3.1 Pregled opreme .................................................34
4.3.2 Princip rada .......................................................34
4.3.3 Dimenzije i tehnički podaci.................................35
4.4
Plamenici drugih proizvođača ...........................36
4.4.1 Zahtjevi na izvedbu plamenika ..........................36
4.4.2 Plamenici drugih proizvođača za plinski
kondenzacijski kotao Logano plus SB315.........36
4.4.3 Plamenici drugih proizvođača za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus SB615 i
SB745.................................................................36
Poticajne mjere . ..................................................8
5 Propisi i radni uvjeti za pogon kotla...........................37
3 Tehnički opis .................................................................9
5.1
Izvodi iz propisa ................................................37
5.2
Zahtjevi na način rada .......................................37
5.3
Izbor plamenika i podešavanje plamenika ........37
5.4
Podešavanje regulacijskog uređaja . .................38
5.5
Spajanje hidraulike sustava u instalaciju
grijanja ...............................................................40
3.1.4 Toplinska izolacija i prigušenje šumova ............14
5.6
Gorivo ................................................................40
3.1.5 Plašt kotla...........................................................14
5.7
Priprema kotlovske vode . .................................41
3.2
Dimenzije i tehnički podaci . ..............................15
5.7.1 Pojmovi . ............................................................41
3.2.1 Dimenzije kondenzacijskih kotlova Logano plus
SB315 i SB315 VM.............................................15
5.7.2 Izbjegavanje šteta nastalih zbog korozije ..........41
3.2.2 Dimenzije kondenzacijskih kotlova Logano plus
SB615 i SB615 VM.............................................17
5.7.4 Zahtjevi na vodu za punjenje i dopunjavanje......42
3.1
Plinsko/uljni kondenzacijski kotlovi Logano
plus SB315, SB615 i SB745.................................9
3.1.1 Pregled opreme....................................................9
3.1.2 Princip rada .......................................................11
3.1.3 Kondens⊕-površina grijanja ...............................13
3.2.3 Dimenzije kondenzacijskog kotla Logano plus
SB745.................................................................19
3.2.4 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove
Logano plus SB315 i SB315 VM........................21
3.2.5 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove
Logano plus SB615 i SB615 VM........................22
3.2.6 Tehnički podaci za kondenzacijski kotao
Logano plus SB745............................................24
3.3
Karakteristike kotlova ........................................26
3.3.1 Protok strujanju vode ........................................26
3.3.2 Stupanj djelovanja kotla ....................................26
3.3.3 Temperatura dimnih plinova . ............................27
3.3.4 Gubici zbog stanja pripravnosti za pogon kotla .28
3.4
Faktor preračunavanja za ostale temperature
sustava ............................................................29
4 Plamenici......................................................................30
4.1
2
Izbor plamenika .................................................30
5.7.3 Izbjegavanje šteta nastalih zbog kamenca . ......41
5.7.5 Granice primjene za kotlove od željeznih
materijala ...........................................................43
5.7.6 Registriranje količine vode za punjenje i
dopunjavanje ....................................................45
5.7.7 Proračun za određivanje dopuštenih količina
vode za punjenje i dopunjavanje........................45
5.7.8 Dodatna zaštita od korozije . .............................45
5.8
Zrak za izgaranje ...............................................46
6 Regulacija sustava grijanja.........................................47
6.1
Regulacijski sustavi Logamatic 2000 i 4000 .....47
6.1.1 Regulacijski uređaj Logamatic 4211 .................47
6.1.2 Regulacijski uređaj Logamatic 4212 .................47
6.1.3 Regulacijski uređaji Logamatic 4321 i 4322 ......47
6.1.4 Sustav regulacijskog ormara Logamatic 4411 ..47
6.2
Logamatic sustav daljinskog upravljanja . .........47
7 Priprema potrošne tople vode....................................48
7.1
Sustavi za pripremu potrošne tople vode..........48
7.2
Regulacija temperature tople vode ...................48
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Sadržaj
9.5.1 Osigurač od pomanjkanja vode kao zaštita od
nedopuštenog zagrijavanja................................81
8 Primjeri instalacija ......................................................49
8.1
Napomene za sve primjere instalacija................49
9.5.2 Sigurnosno-tehničke varijante opreme..............81
8.1.1 Spajanje hidraulike sustava................................49
8.1.2 Regulacija ..........................................................49
9.5.3 Sigurnosna grupa armature kotla prema DIN
EN 12828............................................................82
8.1.3 Priprema potrošne tople vode . .........................50
9.6
8.2
9.6.1 Zahtjevi ..............................................................84
Sigurnosno-tehnička oprema prema DIN EN
12828..................................................................50
Dodatna oprema za prigušenje buke ................84
9.6.2 Buderus haube za prigušenje buke plamenika .84
8.2.1 Zahtjevi ..............................................................50
8.2.2 Osigurač od pomanjkanja vode ........................50
9.6.3 Postolje kotla koje prigušuje buku tijela kotla i
trake za prigušenje buke....................................86
8.2.3 Održavanje tlaka.................................................50
9.6.4 Prigušivač buke od dimnih plinova ...................87
8.2.4 Izvedba sigurnosno-tehničke opreme prema
DIN EN 12828; Radne temperature ≤ 105 °C;
Temperatura isključivanja (STB) ≤ 110 °C..........51
9.7
8.3
Instalacija s jednim kondenzacijskim kotlom:
Krugovi grijanja i priprema tople vode na
niskotemperaturnom povratnom vodu...............52
8.4
Instalacija s jednim kondenzacijskim kotlom:
Niskotemperaturni i visokotemperaturni
krugovi grijanja, spremnik tople vode na
viskotemperaturnom povratnom vodu...............54
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.7.1 Bočni držač regulacijskog uređaja ....................90
9.7.2 Set uređaja za čišćenje .....................................90
9.7.3 Osigurač od propuštanja plina ..........................90
9.7.4 Termički zaporni organ.......................................90
9.7.5 Brtvena manžeta dimovodne cijevi ...................90
10Dimovodni sustav .......................................................92
10.1 Zahtjevi ..............................................................92
Instalacija s jednim kondenzacijskim kotlom:
Niskotemperaturni i visokotemperaturni
krugovi grijanja, sustav akumulacije
spremnika na niskotemperaturnom povratnom
vodu....................................................................57
Instalacija s dva kondenzacijska kotla u
paralelnom spoju:
Krugovi grijanja i spremnik tople vode na
niskotemperaturnom povratnom vodu...............60
10.1.1Norme, uredbe i smjernice ................................92
10.1.2Opće napomene . ..............................................92
10.1.3Zahtjevi za materijal . .........................................92
10.1.4Plastični dimovodni sustav.................................93
11Odvod kondenzata . ....................................................96
11.1 Kondenzat .........................................................96
11.1.1Nastanak kondenzata . ......................................96
Instalacija s dva kotla, s kondenzacijskim
kotlom i Ecostream kotlom u serijskom spoju:
krugovi grijanja i spremnik tople vode na
niskotemperaturnom povratnom vodu...............63
11.1.2Vod za kondenzat...............................................96
11.2 Uređaji za neutralizaciju, za plin ........................96
11.2.1Postavljanje .......................................................96
Instalacija s dva kotla, s kondenzacijskim
kotlom i kotlom u serijskom spoju:
krugovi grijanja i spremnik tople vode na
niskotemperaturnom povratnom vodu...............66
11.2.2Oprema...............................................................97
11.2.3Sredstvo za neutralizaciju . ................................99
11.2.4Dijagram učinka crpki . ......................................99
11.3 Uređaji za neutralizaciju, za loživo ulje ..............99
Instalacija s dva kondenzacijska kotla
u paralelnom spoju i s hidrauličnim
uravnoteženjem..................................................69
11.3.1Postavljanje .......................................................99
11.3.2Oprema.............................................................100
11.3.3Pripadnost uređaja za neutralizaciju ...............101
9 Montaža .......................................................................72
9.1
Transport i unošenje u kotlovnicu .....................72
9.1.1 Način isporuke i mogućnosti transporta ...........72
Ostali pribor .......................................................90
Kazalo stručnih pojmova ..............................................102
9.1.2 Minimalne gabaritne dimenzije kotla za
unošenje u kotlovnicu . ......................................75
9.2
Izvedba kotlovnica . ...........................................76
9.2.1 Opskrba zrakom za izgaranje.............................76
9.2.2 Postavljanje ložišta.............................................76
9.3
Dimenzije za postavljanje kotla..........................77
9.3.1 Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog
kotla Logano plus SB 315..................................77
9.3.2 Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog
kotla Logano plus SB615...................................78
9.3.3 Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog
kotla Logano plus SB745...................................79
9.4
Upute za instaliranje...........................................80
9.5
Dodatna oprema uz sigurnosno-tehničke
uređaje, prema DIN EN 12828............................81
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
3
Buderus kondenzacijski sustavi
1
Buderus kondenzacijski sustavi
1.1
Konstrukcijske izvedbe i toplinski
učinci
Buderus u području učinka od 11 kW do 19200 kW
nudi kompletni program zidnih i samostojećih plinskih
i uljnih kondenzacijskih kotlova. Usavršena rješenja
kotlova kondenzacijske tehnologije, izrađenih od nehrđajućeg čelika postoje u području učinka od 50 kW
do 1200 kW, s plinskim plinskim i uljnim kondenzacijskim kotlovima Logano plus SB315, SB615 i SB745.
Ovi kotlovi opremljeni su unutarnjim izmjenjivačem
topline za kondenzaciju (ekonomajzerom) i isporučuju
se u varijanti za plin do 310 kW, s izuzetno tihim, modulirajućim plinskim predmiješajućim plamenicima.
1.2
Mogućnosti primjene
Plinski i uljni kondenzacijski kotlovi SB315, SB615 i
SB745 prikladni su za sve instalacije grijanja prema
DIN EN 12828.
Među ostalim koriste se za zagrijavanje prostorija i
pripremu potrošne tople vode u stambenim zgradama, te zgradama javne i poslovne namjene, za grijanje staklenika, kao i za neizravno zagrijavanje vode u
bazenima.
Zbog načina rada ovisnog od zraka u prostoriji, ne dopušta se njihova montaža u
prostorijama boravka ljudi (→ stranica 76).
1.3
Karakteristike i posebnosti
• Velika fleksibilnost
Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315 i
SB615 u specijalnim varijantama dostupni su za
primjenu s plinom i plinom/uljem.
Logano plus SB745 dostupan je samo kao plinsko/uljni kondenzacijski kotao.
• Visoki standardni koeficijenti korisnosti
Plinski i uljni kondenzacijski kotlovi Logano plus
SB315 i SB615 predstavljaju vrhunsku tehnologiju
iskorištenja energije, sa standardnim koeficijentima korisnosti do 109 % za plin i 104 % za loživo
ulje.
Logano plus SB745 postiže još viši standardni
koeficijent korisnosti do 110 % za plin, odnosno
105 % za loživo ulje.
• Visoki učinak kondenzacije
Kondens⊕-površina grijanja pruža optimum prijenosa topline i vrlo visoki učinak kondenzacije.
• Velika sigurnost pogona
Svi elementi kotla koji dolaze u kontakt s produktima izgaranja i kondenzatom izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
4
• Ekološki prihvatljivi i s malo štetnih tvari u dimnim plinovima
3-prolazna izvedba kotlova SB315 i SB615, odnosno izvedba kotla SB745 s jednodijelnim ložištem i
vodom hlađenom komorom loženja, pruža idealne
preduvjete za pogon s malo štetnih tvari u dimnim
plinovima, posebno u kombinaciji s plamenicima
prilagođenim kotlu. Izuzetno niske emisije štetnih
tvari i buke imaju kondenzacijski kotlovi s plinskim
predmiješajućim plamenikom Buderus Logatop
VM do 310 kW. Tvornički podešen plamenik radi
izuzetno tiho, štedi struju i povrh toga skraćuje
vrijeme puštanja u rad, budući da u pravilu nije
potrebno podešavanje na mjestu instaliranja.
• Integrirano prigušenje buke
Za pogon sa smanjenom bukom svi su kotlovi
tako konstruirani da se emisije buke mogu smanjiti
na minimum.
Kotao SB745 u serijskog izvedbi pored toga opremljen je specijalnim trakama za prigušenje buke,
koje su sadržane u opsegu isporuke.
• Instaliranje kotla i u skučenim prostorijama
Ovi su kotlovi kompaktno izvedeni i zbog toga se
bez problema mogu instalirati i u manjim prostorijama. Maksimalna gabaritna mjera za unošenje u
kotlovnicu kotla Logano plus SB315 VM je 1,22 m,
za Logano plus SB615 iznosi 1,73 m i za Logano
plus SB745 iznosi 2,05 m.
• Jednostavna instalacijska tehnika
Budući da nema posebnih zahtjeva za pogon
kotla, kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315,
SB615 i SB745 mogu se jednostavno i bez problema priključiti na sustav grijanja. Time se smanjuju
investicijski troškovi i troškovi pogona.
• Usklađena tehnologija sustava
Za sve izvedbe kotla postoje brojne, međusobno
usklađene komponente koje omogućavaju optimirani kompletni sustav.
• Jednostavno čišćenje i održavanje
Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745 imaju izdašno dimenzionirane revizione
otvore. Nakon demontaže prednje presmjerne
komore omogućen je potpuni pristup Kondens⊕površini grijanja i jednostavno čišćenje s odgovarajućim setom uređaja za čišćenje (pribor).
• Brzo instaliranje
Tvornički montirana toplinska izolacija i plašt kotla
Logano plus SB745 omogućavaju jednostavno i
brzo instaliranje kotla.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Osnove
2
Osnove
2.1
Konstrukcijske izvedbe i toplinski
učinci
Usporedba energetske bilance niskotemperaturnih kotlova kondenzacijskih kotlova
2.1.1
Donja ogrjevna vrijednost i gornja
ogrjevna vrijednost
Donja ogrjevna vrijednost Hi (stara oznaka Hu) pokazuje količinu topline koja se dobije od 1 m3 plina ili od
1 kg loživog ulja. Za ove referentne količine produkti
izgaranja nalaze se u plinovitom stanju.
111 % 1)
Gornja ogrjevna vrijednost Hs (stara oznaka Ho) u
odnosu na donju ogrjevnu vrijednost Hi, kao dodatni
udio energije, sadrži toplinu kondenzacije vodene
pare.
2.1.2 Stupanj djelovanja veći od 100 %
Naziv kondenzacijski kotlovi potječe od činjenice da
se za dobivanje topline koristi ne samo donja ogrjevna vrijednost Hi, nego i gornja ogrjevna vrijednost
goriva Hs.
Kod usporedbe iskorištenja energije između modernih
niskotemperaturnih kotlova i kondenzacijskih kotlova,
kao primjer dobije se bilanca energije prikazana na
slici 1.
Toplina kondenzacije (latentna toplina)
• Udio topline kondenzacije za prirodni plin iznosi 11
%, a za loživo ulje EL 6 %, svedeno na donju ogrjevnu vrijednost Hi.
Ovaj udio topline ostaje neiskorišten u niskotemperaturnim kotlovima.
• Kondenzacijski kotlovi kondenzacijom vodene
pare u znatnoj mjeri omogućavaju korištenje ovog
potencijala toplinske energije.
qL = 11 %
qL = 6 %
qA = 6 %
qA = 6 %
qS = 1 %
qS = 1 %
ηK = 93 %
ηK = 93 %
111 % 1)
106 % 1)
Za sve proračune stupnja djelovanja, u njemačkim i
europskim normama uglavnom se odabire donja ogrjevna vrijednost Hi sa 100% kao referentnom veličinom, tako da se mogu dobiti stupnjevi djelovanja viši
od 100 %. Na taj se način mogu međusobno uspoređivati klasični kotlovi i kondenzacijski kotlovi.
Za razliku od modernih niskotemperaturnih kotlova,
mogu se postići do 15 % viši stupnjevi djelovanja. U
usporedbi sa starijim instalacijama čak su moguće
uštede energije do 40 %.
106 % 1)
qL = 1,5 %
qL = 1,5 %
qA = 1 %
qA = 1 %
qS = 0,5 %
qS = 0,5 %
ηK = 108 %
ηK = 103 %
6 720 642 881-57.1il
Slika 1 Energetska bilanca
ηK
qA
qL
qS
1)
Plinski niskotemperaturni kotao
Uljni niskotemperaturni kotao
Plinski kondenzacijski kotao
Uljni kondenzacijski kotao
Stupanj djelovanja kotla
Gubici u dimnim plinovima (senzibilna toplina)
Neiskorištena toplina kondenzacije (latentna toplina)
Gubici od toplinskog zračenja
Svedeno na donju ogrjevnu vrijednost Hi = 100
%
Gubici u dimnim plinovima (osjetilna toplina)
• Iz niskotemperaturnog kotla dimni plinovi izlaze
s relativno visokim temperaturama od 150 °C do
180 °C. Na taj se način gubi neiskorišteni udio topline od cca. 6 % do 7 %.
• Drastično sniženje temperatura dimnih plinova iz
kondenzacijskog kotla, do vrijednosti od 30 °C koristi senzibilni udio topline u produktima izgaranja i
time se u znatnoj mjeri smanjuje gubitak u dimnim
plinovima.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
5
Grundlagen
Osnove
Grundlagen
2.2
2.2
2.2
Optimale
Nutzung
derkondenzacijBrennwertOptimalno
korištenje
Optimale
Nutzung
der
Brennwerttechnik
ske tehnologije
technik
2.2.1 Anpassung
Prilagodba an
sustavu
grijanja
2.2.1
das Heizsystem
2.2.1
Anpassung
anmogu
das Heizsystem
Kondenzacijski
kotlovi
se
uklopiti u svaki
suBrennwertkessel können in jedes Heizsystem
eingebunBrennwertkessel
können
in
jedes
Heizsystem
eingebunstav
grijanja.
Iskoristivi
udio
topline
kondenzacije
den werden. Der nutzbare Anteil der Kondensations-i
den
werden.
Deraus
nutzbare
Anteil derizKondensationskoeficijent
rezultira
načina
rada kotla,
wärme
und korisnosti
der
derkoji
Betriebsweise
resultierende
wärme
und
der
aus
der
Betriebsweise
resultierende
ovisni
su
od
dimenzioniranja
sustava
grijanja.
Nutzungsgrad sind jedoch abhängig von der Auslegung
Nutzungsgrad
sind jedoch abhängig von der Auslegung
des
KakoHeizsystems.
bi se mogla iskoristiti toplina kondenzacije vodes
Heizsystems.
dene
sadržane u produktima
produkti
Um
diepare
Kondensationswärme
des im izgaranja,
Heizgas enthaltenen
Um
die Kondensationswärme
des
immuss
Heizgas
izgaranja
moraju
se ohladiti
do temperature
ispod bis
Wasserdampfs
nutzbar
zu machen,
das enthaltenen
Heizgas
Wasserdampfs
nutzbar
zu machen,
muss
das
Heizgas
bis
rosišta.
iskorištenja
topline
kondenzacije
unter
denStupanj
Taupunkt
abgekühlt
werden.
Der
Grad
der time
Konunter
den
Taupunkt
abgekühlt
werden.
Der
Grad
der
Konje nužno ovisan od dimenzioniranja
temperatura
densationswärmenutzung
ist damit zwangsläufig
vonsuder
densationswärmenutzung
ist damit
zwangsläufig
stava i od sati
kotla
u području
kondenzacije.
Auslegung
der pogona
Systemtemperaturen
und von
denvon der
Auslegung
der
Systemtemperaturen
und
den
To prikazuje
dijagram
na slici
i slici
3. von
Temperatura
Betriebsstunden
im Bereich
der2Kondensation
abhängig.
Betriebsstunden
im
Bereich
der
Kondensation
rosišta
kojadie
je ovisna
od CO
vrijednosti
u dimnim
Das
zeigen
Diagramme
in 2Bild
2 und Bild
3.abhängig.
Die TauDas
zeigen udie
Diagramme
iniznosi
Bild
2 50
und
Bild
3.
Die
Tauplinovima,
ovom
°C
za
plin
i 45
-Wert
im
Abgas
abhängig
punkttemperatur,
dieprimjeru
vom CO
2
-Wert
im
Abgas
abhängig
punkttemperatur,
die
vom
CO
°C za
ulje. im vorliegenden Beispiel
2
ist,
beträgt
50 °C für Gas und
ist,
beträgt
im vorliegenden Beispiel 50 °C für Gas und
45 °C
für Öl.
45
°C fürgrijanja
Öl.
Sustav
40/30 °C
Heizsystem
°C
Učinkovitost 40/30
kondenzacijske
tehnologije u ovom suHeizsystem 40/30 °C
Die
Leistungsfähigkeit
der Brennwerttechnik
stavu
grijanja manifestira
se tijekom čitave kommt
sezonebei
Die
Leistungsfähigkeit
der Brennwerttechnik
kommt
diesem
Heizsystem
während
der gesamten
Heizperiode
grijanja.
Niske temperature
povratnog
voda
uvijekbei
su
diesem
Heizsystem
während
der
gesamten
Heizperiode
zur
Die niedrigen
Rücklauftemperaturen
unternižeGeltung.
od temperature
rosišta,
tako da uvijek postoji
zur
Geltung.
Diedie
niedrigen
Rücklauftemperaturen
unterschreiten
stets
Taupunkttemperatur,
toplina
kondenzacije
(→ slika
2). To sesodass
postižeimmer
nischreiten
stets
die
Taupunkttemperatur,
sodass
immer
Kondensationswärme
anfällt (Æ Bild
2). Dies
durch
skotemperaturnim površinskim
grijanjem
ili wird
podnim
Kondensationswärme
anfällt
(Æ Bild oder
2).
Dies
wird durch
Niedertemperatur-Flächenheizungen
Fußbodenheigrijanjem, koje je idealno
prikladno
za kondenzacijske
Niedertemperatur-Flächenheizungen
oderideal
Fußbodenheizungen
geeignet
kotlove.erreicht, die für Brennwertkessel
zungen
erreicht,
die
für
Brennwertkessel
ideal
geeignet
sind.
sind.
Sustav grijanja 75/60 °C
Heizsystem
75/60 °C
I pri temperaturama
dimenzioniranja od 75/60 °C moHeizsystem
75/60 °C
Auch
Auslegungstemperaturen
75/60
°C ist eine
guće bei
je natprosječno
iskorištenje von
topline
kondenzacije
Auch
bei Auslegungstemperaturen
von 75/60 °C ist eine
überdurchschnittliche
Kondensationswärmenutzung
od 95 % godišnjeg rada
sustava grijanja. To vrijediinza
überdurchschnittliche
Kondensationswärmenutzung
in
ca.
95 %temperature
der Jahresheizarbeit
giltslika
bei 3).
vanjske
od -7 °Cmöglich.
do +20 Dies
°C (→
ca.
95
%
der
Jahresheizarbeit
möglich.
Dies
gilt
bei
Außentemperaturen von –7 °C bis +20 °C (Æ Bild 3).
Starije instalacije grijanja
su projektirane
s 90/70
Außentemperaturen
von –7koje
°C bis
+20 °C (Æ Bild
3).
Alte
Heizungsanlagen,
mit 90/70
°C ausgelegt
°C, zbog
dodataka nadie
sigurnost
danas
praktički rade
Alte
Heizungsanlagen,
mit Sicherheitszuschläge
90/70
°C ausgelegt
wurden,
werden
aufgrund
der
kao sustav
s 75/60
°C.die
Samo
kada ove
instalacije
wurden,
werden
aufgrund
der
Sicherheitszuschläge
heute
als System
mit 75/60
rade spraktisch
temperaturama
sustava
90/70°C°Cbetrieben.
i kontinuiraheute
praktisch
als Anlagen
System
mit
75/60
°C betrieben.
Selbst
wenn diese
mitvode
Systemtemperaturen
no, temperaturom
kotlovske
ovisnom
od vanjSelbst
wenn
Anlagen
mit Systemtemperaturen
90/70
°C
unddiese
gleitender,
ske temperature,
one
jošaußentemperaturabhängiger
koriste
toplinu kondenzacije
90/70
außentemperaturabhängiger
Kesselwassertemperatur
werden,
nutzen sie
tijekom°C
80und
% gleitender,
godišnjeg betrieben
rada
sustava
grijanja.
Kesselwassertemperatur
betrieben
werden,
sie
noch während 80 % der Jahresheizarbeit
dienutzen
Kondensatinoch
während
80
%
der
Jahresheizarbeit
die
Kondensationswärme.
onswärme.
WHa [%]
WHa [%]
100
100 A
A
ϑHW [°C]
ϑHW [°C]
100
100
a
a
80
80
80
80
60
60
40
40
d
d
20
20
0
0– 15
– 15
60
60
50
50
40
40
b
b
c
c
– 10
– 10
–5
–5
20
20
±0
±0
5
5
0
15
20 0
15ϑ [°C]
20
A
ϑA [°C]
10
10
6 720 642 881-01.1il
6 720 642 881-01.1il
Bild
Kondensationswärmenutzung
°C
Slika22 Korištenje
topline kondenzacijebei
za 40/30
sustave
Bild 2
Kondensationswärmenutzung bei 40/30 °C
grijanja
40/30 °C
ϑ
Außentemperatur
A
ϑ
Außentemperatur
ϑ
Heizwassertemperatur
ϑA
Vanjska
temperatura
HW
A
ϑ
Heizwassertemperatur
HW
W
Jahresheizarbeit
ϑHW
Temperatura vode grijanja
Ha
W
Jahresheizarbeit
Ha
A
(Gas/Öl)
Betriebsanteil
mit Kondensationswärmenutzung
Godišnji
rad sustava
grijanja
WHa
A
(Gas/Öl)
Betriebsanteil
Kondensationswärmenutzung
a
Jahres-Heizarbeitslinie
A (plin) Udio
pogona s mit
korištenjem
topline kondenzacije
a
Jahres-Heizarbeitslinie
b
Taupunkt-Temperaturlinie
a (Gas)
Linija
godišnjeg rada sustava grijanja
(Gas)
Taupunkt-Temperaturlinie
cb
Taupunkt-Temperaturlinie
b (Öl)
(plin)
Linija
temperature rosišta
cd
Taupunkt-Temperaturlinie
Systemtemperaturen
c (Öl)
(ulje)
Linija
temperature rosišta
d
Systemtemperaturen
d
Temperature
sustava
WHa [%]
WHa [%]
95
95 A
85 A
85 B
80
B
80
ϑHW [°C]
ϑHW [°C]
100
100
a
a
80
80
60
60
60
60
50
50
40
40
b
b
c
c
d
d
40
40
20
20
20
20
0
0– 15
– 15
– 10
– 10
–5
–5
±0
±0
5
5
10
10
0
15
20 0
15
20
ϑA [°C]
ϑA [°C]
6 720 642 881-02.1il
6 720 642 881-02.1il
Bild 3
Kondensationswärmenutzung bei 75/60 °C
Bild
Kondensationswärmenutzung
°C
Slika33 Korištenje
topline kondenzacijebei
za 75/60
sustave
ϑA
Außentemperatur
grijanja
75/60
°C
ϑ
Außentemperatur
Heizwassertemperatur
ϑA
HW
Heizwassertemperatur
ϑ
Vanjska temperatura
WHW
Jahresheizarbeit
AHa
W
Jahresheizarbeit
ϑ
Temperatura
grijanja
Ha
AHW
(Gas)
Betriebsanteil mitvode
Kondensationswärmenutzung
A
(Gas)
Betriebsanteil
mit
Kondensationswärmenutzung
WHa
Godišnji radmit
sustava
grijanja
B
(Öl)
Betriebsanteil
Kondensationswärmenutzung
A (plin)
Udio pogona
korištenjem topline kondenzacije
B
(Öl) Jahres-Heizarbeitslinie
Betriebsanteil
mits Kondensationswärmenutzung
a
B (Gas)
(ulje) Jahres-Heizarbeitslinie
Udio pogona s korištenjem topline kondenzacije
a
b
Taupunkt-Temperaturlinie
a
Linija godišnjeg rada sustava grijanja
b
(Gas)
Taupunkt-Temperaturlinie
c (Öl)
Taupunkt-Temperaturlinie
(plin) Systemtemperaturen
Linija temperature rosišta
cb (Öl)
Taupunkt-Temperaturlinie
d
c (ulje) Systemtemperaturen
Linija temperature rosišta
d
d
Temperature sustava
6
6
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
2.2.2 Visoki standardni koeficijent korisnosti
Plinski i uljni kondenzacijski kotlovi Logano plus
SB315 i SB615 predstavljaju vrhunsku tehnologiju
pri korištenju energije sa standardnim koeficijentima
korisnosti do 109 % za plin, odnosno 104 % za loživo
ulje. Logano plus SB745 postiže još viši standardni
koeficijent korisnosti do 110 % za plin, odnosno 105
% za loživo ulje.
Primjer:
• ϑR= 30 °C - standardni koeficijent korisnosti
ηN = 108,9 %
• ϑ R = 60 °C - standardni koeficijent korisnosti
ηN = 106,0 %
Visoki standardni koeficijenti korisnosti kondenzacijskih kotlova postižu se zahvaljujući:
• Realizaciji visokih CO2-vrijednosti. Što je viša CO2vrijednost to je viša temperatura rosišta produkata
izgaranja.
• Održanju nižih temperatura sustava i temperatura
povratnog voda. Što je niža temperatura sustava
i povratnog voda, to je viši udio kondenzacije i u
toliko je niža temperatura dimnih plinova.
• Optimirana Kondens⊕-površina grijanja za niže
temperature dimnih plinova i visoke stupnjeve
kondenzacije.
Osnove
2.2.3 Upute za dimenzioniranje
Da bi kondenzacijski kotao mogao optimalno raditi,
za nove instalacije moraju se iskoristiti sve mogućnosti. Visoki koeficijenti korisnosti postižu se uz poštovanje slijedećih kriterija:
• Temperaturu povratnog voda ograničiti na maksimalno 50 °C.
• Nastojati postići raspon temperature od 20 K između polaznog i povratnog voda.
• Izbjegavati instalacije za povišenje temperature
povratnog voda (npr. 4-putni miješajući ventil, bajpas sklopove, kompenzacijske vodove hidraulike
sustava, razdjelnike bez tlaka, itd.).
• Ako je prethodno zadana primjena kompenzacijskih vodova hidraulike sustava ili nešto slično (npr.
u slučaju sanacije, dopune postojeće instalacije,
itd.), treba poduzeti prikladne mjere kako bi se
izbjeglo neželjeno povišenje temperature povratnog voda.
Detaljne upute za spajanje hidraulike sustava sadržane su u poglavlju 8 na str. 49.
To ima za rezultat gotovo potpuno iskorištenje topline
sadržane u produktima izgaranja i djelomično iskorištenje topline kondenzacije sadržane u udjelu vodene
pare.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
7
Osnove
2.3
Razmatranje ekonomičnosti
2.3.1
Pojednostavljena usporedba Ecostream
kotlova i plinskih kondenzacijskih kotlova
Investicijski troškovi
Troškovi goriva
• Zadano
- Potreba topline zgrade QN = 375 kW
- Neto potreba energije za grijanje QA = 637500
kWh/a
- Temperature dimenzioniranja ϑV/ϑR = 75/60 °C
- Troškovi goriva KB = 0,75 Euro/m3
- Ecostream kotao Logano GE515,
veličina kotla 400, ηN = 96 %
- Ecostream kotao Logano plus SB615,
veličina kotla 400, ηN = 106 %
• Traži se
- Potrošnja goriva
- Troškovi goriva
• Proračun
BV
BV
QA
Q
η N ⋅AH i
ηN ⋅ Hi
Q A
ηN
Godišnja potrošnja goriva u m3/a
Donja ogrjevna vrijednost, u ovom slučaju za prirodni
plin pojednostavljeno s 10 kWh/m3
Neto potrošnja energije za grijanje u kWh/a
Standardni koeficijent korisnosti u %
K Ba
K Ba
Logano
plus SB615,
veličina
kotla 400
Euro
17570
29725
Dimovodni sustav
(cca.)
Euro
2000
2000
Uređaj za neutralizaciju NE 1.1
Euro
nema
775
Sigurnosni uređaji
kotla (sigurnosni
ventil, itd.)
Euro
Suma investicijskih troškova
Euro
Jedinica
Kotao, regulacija i
plinski plamenik s
ventilatorom
BV ⋅ KB
BV ⋅ KB
Form. 2Izračunavanje godišnjih troškova goriva
BV Godišnja potrošnja goriva u m3/a
KB Troškovi goriva
KBa Godišnji troškovi goriva
• Rezultat
- Logano GE515, veličina kotla 400:
Potrošnja goriva BV = 66406 m3/a,
Troškovi goriva KBa = 46730 Euro/a
ista cijena
19570
32500
Tab. 1 Usporedba investicijskih troškova Ecostream
kotla i plinskog kondenzacijskog kotla (zaokružene vrijednosti)
1)
2)
Form. 1Izračunavanje godišnje potrošnje goriva
BV
Hi
Logano
GE515,
veličina
kotla 400
Opseg
investicija 1)2)
S priborom, bez montaže
Cijena, stanje 2011/10
Povrat kapitala
Logano
GE515,
veličina
kotla 400
Logano plus
SB615,
veličina
kotla 400
Vrsta troška
Jedinica
Investicijski
troškovi
Euro
19570
32500
Troškovi vezani
na kapital1)
Euro/a
2043
3393
Troškovi goriva
Euro
46730
42345
Ukupni
troškovi
Euro/a
48733
45849
Tab. 2 Usporedba ukupnih troškova Ecostream kotla
i plinskog kondenzacijskog kotla (zaokružene
vrijednosti)
1)
- Logano SB615, veličina kotla 400:
Potrošnja goriva BV = 60142 m3/a,
Troškovi goriva KBa = 42345 Euro/a
Grijanje s plinskim kondenzacijskim kotlom rezultira
uštedama na troškovima goriva od 4385 Euro/godišnje.
Anuitet 9,44 %; kamate 5 %; izdaci za održavanje 1%
Za tri godine, prema ovom primjeru, investicijski troškovi će se amortizirati preko nižih troškova goriva.
Vrijeme amortizacije dodatno se smanjuje sa rastućim
cijenama energije. Nisu uzete u razmatranje moguće
poticajne mjere.
2.4
Poticajne mjere
Ovisno od zemlje gdje se kotao koristi, za kondenzacijske kotlove se daju znatna poticajna sredstva. savezni
program poticaja nudi kredite uz povoljne kamate.
Ostale informacije možete naći na www.bafa.de.
Poticajne mjere uglavnom se daju za projekt ako se zahtjev podnese prije početka
izvođenja instalacije ili modernizacije.
8
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
3
Tehnički opis
Technische Beschreibung
Tehnički opis
3.1 Plinsko/uljni kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615 i SB745
3
Technische Beschreibung
3.1.1 Pregled opreme
Plinski iGasuljni kondenzacijski
kotlovi Logano plus
3.1
und Öl-Brennwertkessel
Logano
SB315, SB615 i SB745, s površinama grijanja od
3.1.1
Ausstattungsübersicht
nehrđajućeg
čelika predviđeni su za kondenzacijsku
tehnologiju.
su prema ENLogano
15417plus
i ENSB315,
15034,
Die
Gas-und Ispitani
Öl-Brennwertkessel
tipski odobreni
i posjeduju
CE-znak. Mjere osiguranja
SB615
und SB745
sind mit Edelstahl-Heizflächen
konsekvalitete
DIN ISO 9001 ausgelegt.
i DIN EN 29001
dopriquent
für prema
die Brennwerttechnik
Sie sind
nach
nose
višoj und
kvaliteti
proizvodnje
i sigurnosti
funkcije.und
EN
15417
EN 15034
geprüft,
bauartzugelassen
haben das CE-Kennzeichen. QualitätssicherungsmaßIspunjeni su preduvjeti za dodjeljivanje DVGW-znaka
nahmen nach DIN ISO 9001 und DIN EN 29001 tragen
kvalitete. Unit-izvedba plinskog kondenzacijskog kozu einer hohen Fertigungsqualität und Funktionssicherheit
tla Logano plus SB315 VM i Logano plus SB615 VM s
bei.
Buderus modulirajućim plinskim predmiješajućim plamenikom
Logatop VM,
toga znatno doprinosi
Die
Voraussetzungen
für pored
das DVGW-Qualitätszeichen
smanjenju
emisija
buke.
werden
erfüllt.
Die Unit-Ausführung
der Gas-Brennwertkessel
Logano
plus
SB315
VM
und
Logano
plus plus
Gornji dio plašta kondenzacijskog kotla
Logano
SB615
VM
mit
modulierendem
Gas-Vormischbrenner
SB615 pored toga se može opteretiti do 100 kg/m2.
Logatop VM von Buderus reduzieren zudem die Schallemissionen erheblich.
Die Kesseldecke des Brennwertkessels Logano plus
SB615 ist bis 100 kg/m2 belastbar.
Logano plus SB315
Plinski
kondenzacijski
kotlovi
ove serije isporučuju se:
plus
SB315,
SB615 und
SB745
• S toplinskim učincima od 50 kW do 115 kW
Logano plus SB315
(50/30 °C)
Die
Brennwertkessel dieser Baureihe sind lieferbar:
• Varijante:
• Mit
von
50 kWplinski:
bis 115 kW (50/30 °C)
- Leistungen
Logano plus
SB315
• Varianten:
Unit-izvedba Logano plus SB315 plinski VM, s
Buderus
modulirajućim
– Logano
plus
SB315 Gas: plinskim predmiješajućim plamenikom
Logatop
sa smanjenjem
Unit-Ausführung
Logano
plusVM,
SB315
Gas VM mit
štetnih tvari u dimnim plinovima,
za prirodni
schadstoffreduzierendem,
modulierendem
Gas-Vorplin (E/LL) kao
i za ukapljeni
mischbrenner
Logatop
VM von plin.
Buderus für Erdgas
- (E/LL)
Logano
plusFlüssiggas
SB315 plinski bez plamenika: za
sowie
primjenu
odobrenih
plinskih
plamenika
– Logano plus SB315 Gas
ohne
Brenner:s ventilatorom,
za
prirodni
plin
(E/LL),
kao
ukapljeni plin
für den Einsatz von zugelasseneni za
Gas-Gebläse- brennern
Logano für
plus
SB315
uljno/plinski:
Erdgas (E/LL) sowie Flüssiggas
Unit izvedba Logano plus SB315 uljno/plinski
– Logano plus SB315 Öl/Gas:
BE-A s Buderus uljnim plamenikom za plavičaUnit-Ausführung Logano plus SB315 Öl/Gas BE-A
sti plamen Logatop BE-A (veličina kotla 50-70),
mit Öl-Blaubrenner Logatop BE-A von Buderus
Unit izvedba Logano plus SB315 uljno/plinski s
(Kesselgröße 50–70),
uljnim plamenikom s ventilatorom firme WeisUnit-Ausführung Logano plus SB315 Öl/Gas
haupt ili Riello za loživo ulje EL s malim sadržamit Öl-Gebläsebrenner der Firmen Weishaupt oder
jem sumpora i za loživo ulje EL A Bio 10 prema
Riello für Heizöl EL schwefelarm und Heizöl EL A
DIN 51 603 (veličina kotla 90-115)
Bio 10 nach DIN 51603 (Kesselgröße 90–115)
- Logano plus SB315 uljno/plinski bez plamenika:
– Logano
plus SB315
Öl/Gas
ohne
Brenner:
za primjenu
odobrenih
uljnih
i plinskih
plamefür
den
Einsatz
von
zugelassenen
Ölund
Gasnika s ventilatorom, za loživo ulje EL
s malim
Gebläsebrennern
für
Heizöl
EL
schwefelarm
sadržajem sumpora i loživo ulje EL A Bio und
10
Heizöl
ELDIN
A Bio
nach
DIN 51603,
Erdgas
prema
5110
603,
prirodni
plin (E/LL)
kao(E/LL)
i za
sowie
Flüssiggas
2-Stoff-Brenner
ukapljeni
plin ili oder
plamenik
za dvije vrste goriva.
6 720 642 881-03.1il
Bild 4
Gas-Brennwertkessel Logano plus SB315 VM
Slika 4 Plinski
kondenzacijski
kotao Logano plusund
mit extrem
leisem Gas-Vormischbrenner
SB315
VM,
s
izuzetno
Regelgerät Logamatic tihim
4211plinskim predmiješajućim plamenikom i regulacijskim uređajem Logamatic 4211
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
9
Tehnički opis
Technische Beschreibung
Logano plus SB615
Plinski kondenzacijski kotlovi ove serije isporučuju se:
• S toplinskim
učincima od 145 kW do 640 kW
Logano
plus SB615
(50/30 °C)
Die Brennwertkessel dieser Baureihe sind lieferbar:
• Varijante:
• Mit
von
145 kW
bis 640 kW (50/30 °C)
- Leistungen
Logano plus
SB615
plinski:
• Varianten:
Unit-izvedba Logano plus SB615 plinski VM
– Logano
plus SB615
Gas:s Buderus modulira(do veličine
kotla 310),
Unit-Ausführung
plus SB615
Gas VM (bis
jućim plinskim Logano
predmiješajućim
plamenikom
Kesselgröße
310)
schadstoffreduzierendem,
Logatop VM,
sa mit
smanjenjem
štetnih tvari u dimodulierendem
Gas-Vormischbrenner
Logatop VM
mnim plinovima,
za prirodni plin (E/LL),
Buderus
Erdgasplus
(E/LL),
von
Unit
izvedbafürLogano
SB615 plinski s plinUnit-Ausführung
Logano
plus SB615firme
GasWeishamit
skim plamenikom
s ventilatorom
schadstoffreduzierendem
der
upt ili Riello za prirodni Gas-Gebläsebrenner
plin (E/LL).
Weishaupt
oderplinski
Riello bez
für Erdgas
(E/LL)za
- Firmen
Logano
plus SB615
plamenika:
primjenu
odobrenih
plinskih
– Logano
plus
SB615 Gas
ohne plamenika
Brenner: s ventilatorom,
za
prirodni
plin
(E/LL)
ukapljeni plin
für den Einsatz von zugelassenen ili
Gas-Gebläse- brennern
Logano für
plus
SB615
uljno/plinski:
Erdgas (E/LL) oder Flüssiggas
Unit izvedba
Logano
plus SB615 uljno/plinski s
– Logano
plus SB615
Öl/Gas:
uljnim
plamenikom
s
ventilatorom
WeisUnit-Ausführung Logano plus SB615 firme
Öl/Gas
mit
haupt
ili
Riello
za
loživo
ulje
EL
s
malim
sadržaÖl-Gebläsebrenner der Firmen Weishaupt oder
jem sumpora
za schwefelarm
loživo ulje ELund
A Bio
10 prema
Riello
für Heizöl iEL
Heizöl
EL A
DIN
51
603
Bio 10 nach DIN 51603
- Logano plus SB615 uljno/plinski bez plamenika:
– Logano plus SB615 Öl/Gas ohne Brenner:
za primjenu odobrenih uljnih plamenika s venfür den Einsatz von zugelassenen Öl-Gebläsebrentilatorom, za loživo ulje EL s malim sadržajem
nern für Heizöl EL schwefelarm und Heizöl EL A
sumpora i za loživo ulje EL A Bio 10 prema DIN
Bio 10 nach DIN 51603 sowie Gas-Gebläsebren51 603, kao i plinskih plamenika s ventilatorom
nern für Erdgas (E/LL) oder Flüssiggas oder 2-Stoffza prirodni plin (E/LL ili ukapljeni plin ili plameBrenner.
nik za dvije vrste goriva.
Logano plus SB745
Kondenzacijski kotlovi ove serije isporučuju se:
• S toplinskim
učincima od 800 kW do 1200 kW
Logano
plus SB745
(50/30 °C)
Die Brennwertkessel dieser Baureihe sind lieferbar:
• Varijante:
• Mit
von
800 kW
bis 1200 kW (50/30 °C)
- Leistungen
Logano plus
SB745
s plamenikom:
• Varianten:
Unit-izvedba Logano plus SB745 s plinskim
– Logano
plus SB745
mit Brenner:
plamenikom
s ventilatorom,
sa smanjenjem
Unit-Ausführung
Logano plinovima
plus SB745
mit Weishaschadštetnih tvari u dimnim
firme
stoffreduzierendem
Gas-Gebläsebrenner
Firupt ili Riello za prirodni
plin (E/LL), kaoder
i Unitmen
Weishaupt
oder
Riello
für Erdgas
(E/LL)
sowie
izvedba
Logano
plus
SB745
s uljnim
plameniUnit-Ausführung
Logano
plusWeishaupt
SB745 mitiliÖlkom s ventilatorom
firme
Riello,
Gebläsebrenner
der
Firmen sadržajem
Weishaupt sumpora
oder Riello
za loživo ulje EL
s malim
i
für
schwefelarm
für Heizöl
EL603
A Bio
zaHeizöl
loživoEL
ulje
EL A Bio 10und
prema
DIN 51
nach DIN
- 10
Logano
plus51603
SB745 bez plamenika:
za
primjenu
odobrenih
– Logano plus SB745 ohneplinskih
Brenner:plamenika s
ventilatorom,
za
prirodni
plin (E/LL)
ili ukapljeni
für den Einsatz von zugelassenen
Gas-Gebläseplin,
kao
i
uljnih
plamenika
s
ventilatorom
za
brennern für Erdgas (E/LL) oder Flüssiggas sowie
loživo
ulje
s
malim
sadržajem
sumpora
i
za
Öl-Gebläsebrennern für Heizöl EL schwefelarm ložiund
vo ulje
Bio
prema
51 603
plameHeizöl
ELEL
AA
Bio
1010
nach
DIN DIN
51603
oderili2-Stoffnik za dvije vrste goriva.
Brenner.
6 720 642 881-04.2T
Bild
Brennwertkessel
Logano
plusplus
SB745
mit s
Slika55 Kondenzacijski
kotao
Logano
SB745
Regelgerät Logamatic
regulacijskim
uređajem4321
Logamatic 4321
10
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Technische Beschreibung
Tehnički opis
3.1.2
3.1.2 Funktionsprinzip
Princip rada
1
Kesseltechnik
Tehnologija kotlova
U kondenzacijskim
kotlovima
Logano
plus SB315,
Bei
den Brennwertkesseln
Logano
plus SB315,
SB615
SB615
i
SB745
svi
elementi
koji
dolaze
u kontakt
s
und SB745 sind alle Bauteile, die mit Heizgas
oder Konproduktima
izgaranja
ili
kondenzatom
izrađeni
su
od
densat Kontakt haben, aus hochwertigem Edelstahl hervisokokvalitetnog
nehrđajućeg
čelika.
Time je moguć
gestellt.
Damit ist ein
Betrieb ohne
Einschränkungen
von
pogon
bez
ograničenja
temperature
polaznog
i poVorlauf- und Rücklauftemperatur, Volumenstrom und
vratnog voda, volumni
protok
najmanje opterećenje
Brennerkleinstlast
möglich.
Diesi ermöglicht
eine einfache
plamenika.
To
omogućava
jednostavno
instaliranje.
Installation.
Heizgasführung
Vođenje produkata izgaranja
Die
Kesselkonstruktion
Brennwertkessel
plus
Kondenzacijski
kotlovider
Logano
plus SB315Logano
i SB615
SB315
und
SB615
ist
in
3-Zug-Bauweise
im
Gegenizvedeni su u 3-prolaznoj izvedbi, prema protustrujstrom-Wärmetauscherprinzip
aufgebaut.
Logano
plus
nom principu rada izmjenjivača
topline.Der
Logano
plus
SB745 opremljen
ist mit einemjeDurchbrand-Feuerraum
ausgestattet
jednodijelnim ložištem i isto tako
und
ebenfalls
im Gegenstrom-Wärmetauscherprinzip
aufizveden
u protustrujnom
principu izmjenjivača topline.
gebaut.
Im
Hinblick
auf
eine
kompakte
Bauweise
sind
der
Obzirom na kompaktnu izvedbu, komora loženja kao
Feuerraum
sowie
die erste und
zweitegrijanja
Kondensationsi prva i druga
sekundarna
površina
kondenzaNachschaltheizfläche
übereinander
angeordnet.
cije, raspoređeni su jedni iznad drugih.
Bei
allenkondenzacijskim
Brennwertkesselnkotlovima
Logano plus
SB315,
U svim
Logano
plusSB615
und
SB745
bestehen
die Kondensations-NachschaltheizSB315,
SB615
i SB745,
kondenzacijske sekundarne
p
⊕
-Heizflächen
Seite 13).
flächen
Kondens
-površine
površineaus
grijanja
izvedene
su kao (Æ
Kondens
grijanja (→ stranica 13).
Das Durchbrandprinzip und die geringe FeuerraumPrincip jednodijelnog
ložišta
i manje volumno opteVolumenbelastung
tragen
zu niedrigen
rećenje komore loženja
doprinose
manjim
emisijama
Schadstoffemissionen
bei,
weil sie einen
ungestörten
štetnih tvari, budući
daeine
povoljno
djeluju na neometani
Flammenausbrand
und
hohe Flammenstabilität
izgorak plamena i veliku stabilnost plamena.
bewirken.
VK
2
RK2
3
AA
RK1
4
6 720 642 881-05.1il
Bild 6
Funktionsschema des Heizgasverlaufs bei den
Slika 6 Shema funkcije i toka produkata izgaranja
Brennwertkesseln Logano plus SB315 und
kondenzacijskih kotlova Logano plus SB315 i
SB615
SB615.
AA
AA Abgasaustritt
Izlaz dimnih plinova
RK1
RK1 Rücklauf
Povratni für
vodNiedertemperatur-Heizkreise
za niskotemperaturne krugove grijanja
RK2
Rücklauf
für
RK2 Povratni vodHochtemperatur-Heizkreise
za visokotemperaturne krugove grijanja
VK
VK Vorlauf
Polazni vod
1
Feuerraum
(1. Zug)
1
Komora loženja
(1. prolaza)
2
Obere
Kondensations-Nachschaltheizfläche
2
Gornja kondenzacijska
sekundarna površina grijanja
p
2. Zug) 2. prolaza)
(Kondens
(Kondens⊕-Heizfläche,
-površina grijanja,
3
Wasserleitelement
3
Element za provođenje vode
4
Untere
Kondensations-Nachschaltheizfläche
4
Donja kondenzacijska
sekundarna površina grijanja
(Kondensp⊕-Heizfläche, 3. Zug)
(Kondens -površina grijanja, 3. prolaza)
Vođenje produkata
izgaranja
u kotlovima SB315 i
Heizgasführung
SB315
und SB615
SB615
Die heißen Heizgase durchströmen nach Austritt aus dem
Vreli produkti
nakon izlaza
iz komoreden
loženja
Feuerraum
[1] izgaranja
über eine hintere
Wendekammer
obe[1] struje
stražnje
komore gornjeg
ren
Teil [2]preko
und über
einepresmjerne
vordere Wendekammer
den
dijela [2]Teil
i preko
prednje presmjerne komore donjeg
unteren
der Kondensations-Nachschaltheizflächen
dijela
sekundarnih površina [4] (→
[4]
(Ækondenzacijskih
Bild 6).
slika 6).
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
11
Technische
Beschreibung
Tehnički opis
Technische Beschreibung
Heizgasführung
SB745
Vođenje produkata
izgaranja u kotlu SB745
VreliHeizgase
produktiströmen
izgaranja
komori loženja
struje [1],
prema
Die
imuFeuerraum
nach hinten
werHeizgasführung
SB745
natrag
tamo skreću
i dolaze do
sekundarne
poden
dort[1],
umgelenkt
und gelangen
in die
NachschaltheizDie
Heizgase
strömen
im Feuerraumpovršini
nach
[1],die
wervršine
grijanja
[3].
U sekundarnoj
grijanja
[3]
fläche
[3].
In der
Nachschaltheizfläche
[3] hinten
strömen
den
dort umgelenkt
und
in die Nachschaltheizprodukti
izgaranja
struje
prema natrag
do
Heizgase
nach vorne
zumgelangen
Abgassammler
[5] kolektora
und werden
fläche
[3].
Inden
der[5]
Nachschaltheizfläche
[3] strömen
die
dimnih
plinova
i iz izlaza
[2] odvode
dann
durch
zwischen
dendimnih
beidenplinova
Druckkörpern
inteHeizgase
nach vornekanal
zumaus
Abgassammler
[5] und
werden
se kroz dimovodni
[4]dem
ugrađen
između
oba
tlačgrierten
Abgaskanal
[4]
Abgasaustritt
[2]
abgedann
durch
zwischen
beiden Druckkörpern intena tijela
(→
slika
7, stranica
leitet
(Æ
Bildden
7, Seite
12). den12).
grierten Abgaskanal [4] aus dem Abgasaustritt [2] abgeleitet (Æ Bild 7, Seite 12).
VSL VK
VSL VK
1
AA1
AA2
2
3
Warmwasserbereitung
odertemperaturama
bei Lüftungsanlagen)
werKrugovi grijanja s visokim
povratnog
den
kleineren
Rücklaufstutzen
(RK 2)
angeschlossen.
vodaam
(kao
i kod pripreme
tople vode
ili kod
ventilacijWarmwasserbereitung
oder
Lüftungsanlagen)
werskih sustava) priključuju
se bei
na manji
priključni nastaEin Wasserleitelement
zwischen der
Hochtemperaturden
am
kleineren
Rücklaufstutzen
(RK
2)
angeschlossen.
vak povratnog voda (RK 2).
und Niedertemperatur-Rücklaufeinführung sichert im
Ein
Wasserleitelement
zwischen
dervisokotemperaHochtemperaturBetrieb
mit
Rückläufen
unterschiedlicher
TemperaElement
zazwei
vođenje
vode
između
und
Niedertemperatur-Rücklaufeinführung
sichert
im u
turniveaus
eine gezielte Heizwasserführung
entgegen
turnog
i niskotemperaturnog
ulaza u povratni
vod,
Betrieb
mit
zweipovratna
Rückläufen
unterschiedlicher
dem
Heizgasverlauf.
pogonu
s dva
voda
različitih visinaTemperatemperaturniveaus
eine gezielte
Heizwasserführung
entgegen
ture osigurava
ciljano vođenje
vode grijanja
suprotno
Wenn
zeitweise nur der kleinere Rücklaufstutzen (RK 2)
dem
Heizgasverlauf.
polaznom
vodu produkata izgaranja.
beaufschlagt werden muss, ermöglichen spezielle AusWenn
nur der
kleinere
Rücklaufstutzen
(RK 2)
Ako sezeitweise
povremeno
mora
koristiti
samoHeizwasservermanji priključsparungen
im Wasserleitelement
einen
beaufschlagt
werden
muss,
ermöglichen
spezielle
Aus-u
ni nastavak
povratnog
voda
(RKSB745
2), specijalni
izrezi
lauf
in den unteren
Bereich
(beim
in den vorderen
sparungen
im
Wasserleitelement
einen
Heizwasserverelementudes
za Kessels
vođenjeund
vode
osiguravaju
tok vode
Bereich)
sichern
auch in diesem
Fallgrieine
lauf
unteren
Bereich
SB745
in denpodručje)
vorderen
janjainuden
donje
područje
(za(beim
SB745
u prednje
Umströmung
der
kompletten
KondensationsBereich)
Kessels
sichern
auchosiguravaju
in diesem Fall
eine
kotla, a udes
tom
slučajuund
konvekcijom
opNachschaltheizfläche
durch
Konvektion.
Umströmung
der
kompletten
Kondensationsstrujavanje kompletne kondenzacijske sekundarne
Die
lange und weiträumige
der WärmeübertraNachschaltheizfläche
durchStrecke
Konvektion.
površine grijanja.
gung in Kombination mit einem großen KesselwasserDie
lange
weiträumige
der
WärmeübertraDugačka
iund
prostorno
velikaStrecke
stazaim
prijenosa
topline,
u
inhalt
vermindert
die Steinbildung
Kesselinneren
und
gung
in Kombination
einem großen
kombinaciji
s velikimmit
sadržajem
vode Kesselwasserkotla, smanjuje
die
damit
verbundenen
Wärmespannungen.
inhalt
vermindert
die unutar
Steinbildung
Kesselinneren
stvaranje
kamenca
kotla iim
s time
povezanaund
die
damit verbundenen
toplinska
naprezanja. Wärmespannungen.
1
3
1
VK
VK
5
4
2
6 720 642 881-06.2T
Bild
desprodukata
Heizgasverlaufs
beim
Slika77 Shema
funkcije 4
i toka
izgaranja
5Funktionsschema
6 720 642 881-06.2T
Brennwertkesselkotlova
Logano
plus SB745
kondenzacijskih
Logano
plus SB315 i
Bild 7 SB615.
Funktionsschema des Heizgasverlaufs beim
VSL Vorlauf
Sicherheitsleitung
Brennwertkessel
Logano plus SB745
VK
VSL Vorlauf
Polazni sigurnosni vod
AA
VSL
Vorlauf
VK Abgasaustritt
PolazniSicherheitsleitung
vod
VK
Vorlauf
1
Zug)
AA Feuerraum
Izlaz dimnih(1.plinova
AA
2
Abgasaustritt
1
Komora loženja (1. prolaza)
3
Kondensations-Nachschaltheizfläche
1
Feuerraum
Zug)
2
Izlaz dimnih(1.plinova
p
2
Abgasaustritt
-Heizfläche,
2. Zug)površina
(Kondens
3
Kondenzacijska
sekundarna
3
Kondensations-Nachschaltheizfläche
4
Abgaskanal
(Kondens⊕-površina grijanja, 2. prolaza)
p
5
Abgassammler
-Heizfläche,
2. Zug)
(Kondens
4
Dimovodni
kanal
4
Abgaskanal
5
Kolektor dimnih plinova
Heizwasser-Gegenstrom
5
Abgassammler
RK2
RK2
AA
RK1
AA
RK1
2
3
3
4
4
6 720 642 881-07.1il
Bild 8
Funktionsschema des Heizwasserverlaufs
bei
6 720 642 881-07.1il
den Brennwertkesseln Logano plus SB315
Bild
Funktionsschema
desvode
Heizwasserverlaufs
bei
und SB615
Slika88 Shema
funkcije i toka
grijanja kondenzaden
Brennwertkesseln
Logano
plus
SB315
cijskih kotlova Logano plus SB315 i SB615.
AA Abgasaustritt
und SB615
Protustrujno
vođenje vodeentgegen
grijanjader HeizgasströWeil
die Heizwasserführung
Budući
da
se
vođenje
vode
grijanja
odvija
suprotno
Heizwasser-Gegenstrom
mung verläuft (Æ Bild 8 und Bild 9, Seite
13),
ergeben
smjeru
strujanja
produkata
izgaranja
(→
slika
8 i slika
Weil
die
Heizwasserführung
entgegen
der
Heizgasströsich hohe Kondensationsraten und niedrige Abgastempe9,
stranica
13),
postižu
se
visoki
stupnjevi
kondenzamung
verläuft
(Æ
Bild
8
und
Bild
9,
Seite
13),
ergeben
raturen.
cije ihohe
niže Kondensationsraten
temperature dimnihund
plinova.
sich
niedrige AbgastempeFür
die optimale hydraulische Einbindung haben alle
raturen.
Za optimalno spajanje
sustava,
sviund
kondenBrennwertkessel
Loganohidraulike
plus SB315,
SB615
zacijski
kotlovi
Logano
plus
SB315,
SB615
i
SB745
Für die optimale
hydraulische zum
Einbindung
haben
alle
SB745
zwei Rücklaufstutzen
getrennten
Anschluss
imaju
dva priključna
nastavka
povratnog
voda
za
Brennwertkessel
Logano
SB315,
SB615
und
von
Hochtemperaturund plus
Niedertemperatur-Heizkreisen.
odvojeni
priključak
visokotemperaturnih
i
niskotemSB745
zwei Rücklaufstutzen
zum getrennten Anschluss
Der
Rücklauf
von Niedertemperatur-Heizkreisen
strömt
peraturnih
krugova grijanja.
Povratni vod od niskovon
Hochtemperaturund Niedertemperatur-Heizkreisen.
durch
den größeren
Niedertemperatur-Rücklaufstutzen
temperaturnih
krugova
grijanja
struji
kroz veći
niskoDer
Rücklauf
Niedertemperatur-Heizkreisen
strömt
(RK
1) in den von
unteren
Bereich
(beim
SB745
in den
vordetemperaturni
priključni
nastavak
povratnog
voda
(RK
p
durch
den größeren
Niedertemperatur-Rücklaufstutzen
-Heizfläche, in der die maxiren
Bereich)
der Kondens
1)
u
donje
područje
(za
SB745
u
prednje
područje)
(RK
in den unteren
Bereich (beim SB745 in den vordemale1)Kondensation
stattfindet.
⊕
p gdje se ostvaruje maksi-površine
grijanja,
Kondens
-Heizfläche, in der(wie
diebei
maxiren
Bereich)
Kondens
Heizkreise
mitder
hohen
Rücklauftemperaturen
der
malna
kondenzacija.
male Kondensation stattfindet.
Heizkreise mit hohen Rücklauftemperaturen (wie bei der
RK1
für Niedertemperatur-Heizkreise
AA Rücklauf
Izlaz dimnih
plinova
RK2
Rücklauf
AA
Abgasaustritt
RK1 Povratni für
vodHochtemperatur-Heizkreise
za niskotemperaturne krugove grijanja
RK1
Rücklauf
VK
RK2 Vorlauf
Povratni für
vodNiedertemperatur-Heizkreise
za visokotemperaturne krugove grijanja
RK2
Rücklauf
für(1.
Hochtemperatur-Heizkreise
1
Zug)
VK Feuerraum
Polazni vod
2
Obere
Kondensations-Nachschaltheizfläche
VK
Vorlauf
1
Komora
loženja (1. prolaza)
p-Heizfläche,
1
Feuerraum
(1. Zug)
2.sekundarna
Zug)
(Kondens
2
Gornja kondenzacijska
površina grijanja
⊕
2
Obere
Kondensations-Nachschaltheizfläche
3
Wasserleitelement
(Kondens
-površina grijanja, 2. prolaza)
p
4
Untere
Kondensations-Nachschaltheizfläche
Zug)
(Kondens
3
Element
za-Heizfläche,
provođenje2.vode
p-Heizfläche, 3. Zug)
3
Wasserleitelement
(Kondens
4
Donja kondenzacijska
sekundarna površina grijanja
⊕
4
Untere
Kondensations-Nachschaltheizfläche
(Kondens
-površina grijanja, 3. prolaza)
(Kondensp-Heizfläche, 3. Zug)
12
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
12
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Technische Beschreibung
Tehnički opis
3.1.3
3.1.3 Kondens
Kondensp⊕-Heizfläche
-površina grijanja
-Heizfläche
sind die ciEine
Besonderheit
der
Kondenspgrijanja
Posebnost Kondens⊕-površine
su vrtložne
Drallrohre
mit
einer
an
den
Heizgas-Volumenstrom
angejevi s reduciranjem presjeka prilagođenim volumnom
passten
Reduzierung
des
Querschnitts
(Æ
Bild
10).
protoku produkata izgaranja (→ slika 10).
VK
1
Durch
die Drallung
entstehen
Mikroturbulenzen
an der
Vrtloženjem
nastaju
mikro turbulencije
na unutarnjoj
Innenseite
der cijevi,
Rohrwandungen
und somit
eine vergröstrani stijenki
a time i povećani
granični
sloj
ßerte
Kondensationsgrenzschicht.
führt dazu,
dass
kondenzacije.
To rezultira time daDies
molekule
produkadie
Heizgasmoleküle
abwechselnd
in dieu unmittelbare
ta izgaranja
naizmjenično
dospijevaju
neposrednu
Nähe
Rohrwand
in die Hauptströmung
gelangen.
blizinuder
stjenke
cijeviund
i u glavnu
struju. Time gotovo
Dadurch
nahezu
derprodukata
gesamte Heizgas-Volumenkompletniberührt
volumni
protok
izgaranja dodistrom
die kalte
Heizfläche.
DasTo
hatima
einezasehr
hohe vrlo
Konruje hladnu
površinu
grijanja.
rezultat
densationsleistung
zur Folge.
visoki učinak kondenzacije.
RK 1
2
RK 2
Infolge
des reduzierten
Querschnitts
Drallrohre
die
Zbog smanjenog
presjeka
vrtložne der
cijevi,
brzina ist
proGeschwindigkeit
des
Heizgases
annähernd
konstant.
dukata izgaranja je približno konstantna. To ima za
Das
bewirkt
hohe Wärmeübertragung
bei niedrigen
rezultat
velikieine
prijenos
topline uz niže temperature
Abgastemperaturen.
dimnih plinova.
3
6 720 642 881-08.2T
Slika
funkcije i toka
grijanja kondenzaBild 99 Shema
Funktionsschema
desvode
Heizwasserverlaufs
cijskog
kotla Logano plus
SB745.
beim Brennwertkessel
Logano
plus SB745
RK1
vodNiedertemperatur-Heizkreise
za niskotemperaturne krugove grijanja
RK1 Povratni
Rücklauf für
RK2
vodHochtemperatur-Heizkreise
za visokotemperaturne krugove grijanja
RK2 Povratni
Rücklauf für
VK
VK Polazni
Vorlauf vod
1
Komora
loženja
(1. prolaza)
1
Feuerraum
(1. Zug)
2
Kondenzacijska
sekundarna površina grijanja
2
Kondensations-Nachschaltheizfläche
⊕
(Kondens
-površina grijanja,
2. Zug)2. prolaza)
(Kondensp-Heizfläche,
3
Element
za provođenje vode
3
Wasserleitelement
⊕
Aufgrund
der Gestaltung
undKondens
Anordnung
der Kondens
-površine
grija-pZbog oblikovanja
i izvedbe
Heizfläche
mit leichtem
fließtkontinuirano
das Kondensat
konnja, kondenzat
uz manjiGefälle
pad teče
odoztinuierlich
oben
nach
ab. Eine
Rückverdampgo prema von
dolje.
Time
se unten
izbjegava
povratno
isparavafung
von Kondensat
und Ablagerungen
an den
nje kondenzata
i naslaga
na površinama
grijanja. Na
⊕
Heizflächen
werden so
vermieden. Die
dadurch
erzielte
-površine
taj način postignuto
samočišćenje
Kondens
p
-Heizfläche
fördertIstoeinen
Selbstreinigung
der Kondens
grijanja, a pospješuje
nesmetani
pogon kotla.
störungsfreien
Betrieb.
Gleichzeitig
verringert sich der
dobno se smanjuju
troškovi
održavanja.
Wartungsaufwand.
5
1
2
3
4
6 720 642 881-09.1il
p
-površine
grijanja
primjerudes
kondenzacijskog
kotla
Logano
plus
SB615
Slika
10Izvedba
Bild 10
Aufbau Kondens
der Kondens -Heizfläche
amnaBeispiel
Brennwertkessels
Logano
plus
SB615
⊕
4
4
5
5
Donja Kondens
Untere
Kondens⊕p-površina
-Heizflächegrijanja
Presjek vrtložne
Kondens
sa
Querschnitt
einescijevi
Drallrohrs
der⊕-površine
Kondenspgrijanja,
-Heizfläche
shematskim
prikazom toka
strujanja
produkata izgaranja
mit
dem schematischen
Verlauf
der Heizgasströmung
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
13
1
1
2
2
3
3
Komora
loženja
Feuerraum
Gornja
Kondensp⊕-Heizfläche
-površina grijanja
Obere Kondens
Element
za vođenje vode
Wasserleitelement
Tehnički opis
Technische Beschreibung
3.1.4
Toplinska izolacija i prigušenje šumova
3.1.4 Wärmedämmung und Schalldämpfung
Toplinska izolacija
Svi kondenzacijski kotlovi isporučuju se s toplinskom
Wärmedämmung
izolacijom
visoke učinkovitosti
koja
svih strana
Zu
allen Brennwertkesseln
gehört
einesahochwirksame
okružuje
blok
kotla.
Time
se
na
minimum
smanjuju
Wärmedämmung, die den Kesselblock allseitig
gubici
od
toplinskog
zračenja
i
gubici
zbog
pripravnoumschließt. Dadurch reduzieren sich die Abstrahlungssti
za
pogon.
und Betriebsbereitschaftsverluste auf ein Minimum.
Logano
plusplus
SB745
tvornički
je opremljen
toplinskom
Der
Logano
SB745
ist werksseitig
mit einer
hochizolacijom
visoke
učinkovitosti.
wirksamen Wärmedämmung ausgestattet.
Ugrađeni uređaji
za prigušenje buke
Integrierte
Schalldämpfeinrichtungen
Na
kondenzacijskim
kotlovima
Logano
plus SB315
Bei den Brennwertkesseln
Logano
plus SB315
und
iSB615
SB615ist
prednje
i
stražnje
skretno
područje
takokonje
der vordere und hintere Umlenkbereich
konstrukcijski
izvedeno
da
se
prigušuje
nastala
buka.
struktiv so ausgelegt, dass der auftretende Schall
U konstrukciji
plus SB315beim
i SB615
u
gedämpft
wird.kotla
In dieLogano
Kesselkonstruktion
Logano
stražnjem
skretnom
području
toka
produkata
izgaplus SB315 und SB615 ist im hinteren Umlenkbereich
ranja,
izvedena je površina
refleksije. U prednjem
des
Heizgasverlaufs
eine Reflexionsfläche
integriert. Im
skretnom
području
od
drugog
u trećiinprolaz
produkavorderen Umlenkbereich vom zweiten
den dritten
Heizta
izgaranja
montirani
su
jastuci
za
prigušenje
buke
gaszug ist eine Dämpfungsmatte zur Schallabsorption
(→ slika 11).(Æ
Oba
konstrukcijska
detalja smanjuju
angebracht
Bildova
11).
Diese beiden Konstruktionsdeemisije
buke.
tails reduzieren die Schallemissionen.
Der
Logano
SB745
verfügt je
über
einen im AbgaskaLogano
plusplus
SB745
opremljen
prigušivačem
buke
dimnih plinova ugrađenim u dimovodnom kanalu, koji
jamči
pogon kotla
s malo buke.
nal
integrierten
Abgas-Schalldämpfer,
der einen
geräuscharmen
Betrieb
gewährleistet.
Svi kondenzacijski
kotlovi
Logano plus SB315 u seAlle
Brennwertkessel
Logano
plus SB315
haben serienrijskoj
izvedbi opremljeni
su gumenim
stopalima
za
mäßig
verstellbare
Füße
mitizvedbe
schalldämpfender
Gummiaufprigušenje
buke. Za
Unit
Logano plus
SB315
lage.
Für die Unit-Ausführungen
plus
SB315 VM
VM i Logano
plus SB615 VM, sLogano
plinskim
predmiješaund
Logano
plus SB615
VM mit
dem Gas-Vormischbrenjućim
plamenikom
Buderus
Logatop
VM, u najvećem
ner
Logatop
VM nisu
von Buderus
weitere
Schalldämpfbroju
slučajeva
potrebnesind
daljnje
mjere
za prigumaßnahmen
in den
meisten
nicht
erforderlich.
šenje buke. Za
Logano
plusFällen
SB745
u serijskoj
izvedbi
Für
den Logano
plus SB745
werdentrake
spezielle
Schalls kotlom
se isporučuju
specijalne
za prigušenje
dämmstreifen
zur Körperschalldämpfung
serienmäßig
mitbuke tijela kotla.
Za sve ostale kondenzacijske
kotlogeliefert.
Für alle übrigen
sindisporučiti
ebenfalls
ve, kao dodatna
opremaBrennwertkessel
isto tako se mogu
körperschalldämmpfende
Kesselunterbauten
als Zusatzpostolja koja prigušuju buku
tijela kotla.
ausstattung lieferbar.
Dodatne mjere
Zusatzmaßnahmen
U pojedinačnom slučaju treba provjeriti koje su raWelche
Schallpegel
des Aufstellraumes
zuläszine buke
dopušteneimuUmfeld
blizini kotlovnice.
Za slučaj
sig
sind,
ist
im
Einzelfall
zu
prüfen.
Bei
ungünstiger
Lage
nepovoljne lokacije ove prostorije, mogu se ukazati
dieses
Raums
könnten
zusätzliche
Schalldämpfmaßnahpotrebnim
dodatne
mjere
za prigušenje
buke.
men erforderlich sein.
Kao dodatna oprema mogu se isporučiti usklađene
Abgestimmte
Brenner-Schalldämpfhauben,
körperschallhaube za prigušenje
buke plamenika, postolja
kotla
dämpfende
Kesselunterbauten
und
Abgasschalldämpfer
za prigušenje buke tijela plamenika i prigušivači buke
sind
als plinova
Zusatzausstattung
dimnih
(→ stranicalieferbar
84). (Æ Seite 84 ff.).
6 720 642 881-10.1il
Bild
Schalldämpfmatte
in buke
der vorderen
Wendekammer
Brennwertkessels
SB615
Slika11
11Jastuci
za prigušenje
u prednjoj
presmjernoj des
komori
kondenzacijskog
kotla SB615
3.1.5
3.1.5 Verkleidung
Plašt kotla
Im
Lieferumfang
der Brennwertkessel
plus i
U opsegu isporuke
kondenzacijskogLogano
kotla SB315
SB315
und
SB615
sind
Kesselverkleidungsteile
enthalSB615 sadržani su dijelovi plašta kotla koji se moraju
ten,
die
montiert
werden
müssen.
Der
Logano
plus
montirati. Kotao Logano plus SB745 tvornički se isSB745
wird
werksseitig
angeliefert.
poručuje
s ovim
plaštemverkleidet
.
14
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
14
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Technische Beschreibung
Tehnički opis
Technische Beschreibung
3.2
3.2
3.2
Abmessungen
und technische
Daten
Dimenzije i tehnički
podaci
Abmessungen
und technische
Daten
3.2.1
Dimenzije kondenzacijskih
kotlova Logano
SB315
VM VM
3.2.1 Abmessungen
der Brennwertkessel
Logano plus
plus SB315
SB315iund
SB315
3.2.1 Abmessungen der Brennwertkessel Logano plus SB315 und SB315 VM
1483
1483
1178
1178
12543)
12543)
1070
1070
11573)
3)
1157
1084
1084
VK
VK
R15
R15
VSL
VSL
R1
R1
1)
1)
874
874
RK22)
RK22)
R14
R14
AA
HAA
AA
HAA
RK12)
HRK12) RK12)
HRK12) R15
R15
507
507
DB
DB
20–50
20–50
610
6103)
820
8203)
286
286
493
493
600
600
198
198
6 720 642 881-11.1il
6 720 642 881-11.1il
Slika
12Dimenzije
kondenzacijskog
kotla Logano
plusplus
SB315
(dimenzije
u mm)
Bild 12
Abmessungen
der Brennwertkessel
Logano
SB315
(Maße in
mm)
Bild 12 Abmessungen der Brennwertkessel Logano plus SB315 (Maße in mm)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
Priključak
sklopku minimalnogalternativ
tlaka, alterAnschluss za
für tlačnu
einen Minimaldruckwächter
zur
Anschluss
einen Minimaldruckwächter
alternativ zur
nativno
za für
osigurač
od pomanjkanja
Wassermangelsicherung
nach DIN ENvode,
12828prema DIN
Wassermangelsicherung
nach DIN EN 12828
EN
1282881)
(→ stranica 81)
(Æ Seite
(Æ instalacije
Seite 81) sa samo jednim povratnim vodom, priZa
Bei Anlagen mit
nur einem Rücklauf diesen an RK1
Bei Anlagen
mit nur einem Rücklauf diesen an RK1
ključiti
na RK1
anschließen
anschließenza postavljanje (→ stranica 77), podaci za
Dimenzije
Aufstellmaße (Æ Seite 77), Einbringdaten (Æ Seite 75)
Aufstellmaße
(Æ Seite 77),
Einbringdaten
unošenje
u kotlovnicu
(→ stranica
75) (Æ Seite 75)
1483
1483
12543)
12543)
1178
1178
1070
1070
14943)
3)
10441494
1044
VK
VK
R15
R15
VSL
VSL
R1
R1
130
130
1)
R1 1)
260
260
R1
Gas
Gas
Rp1
Rp1
610
6103)
820
8203)
20–50
20–50
390
390
RK22)
2)
RK2
R14
R14
AA
HAA
AA
HAA
RK12)
HRK12) RK12)
HRK12) R15
R15
507
507
DAA
DAA
AKO
HAKO DN15
AKO
HAKO DN15
286
286
493
493
600
600
110
110
680
680
6 720 642 881-12.1il
6 720 642 881-12.1il
Bild 13 Abmessungen der Brennwertkessel Logano plus SB315 VM (Maße in mm)
Bild 13
Abmessungen
der Brennwertkessel
Logano
SB315
(Maße in
Slika
13Dimenzije
kondenzacijskog
kotla Logano
plusplus
SB315
VM VM
(dimenzije
u mm)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
Anschluss für einen Minimaldruckwächter alternativ zur
Anschluss za
für tlačnu
einen Minimaldruckwächter
alternativ
zur
Priključak
sklopku
tlaka, alterWassermangelsicherung
nachminimalnog
DIN EN 12828
Wassermangelsicherung
nach DIN ENvode,
12828prema DIN
nativno
za
osigurač
od
pomanjkanja
(Æ Seite 81)
(Æ Seite
81) stranica 81)
EN
Bei 12828
Anlagen(→mit
nur einem Rücklauf diesen an RK1
Za
sanur
samo
jednim
povratnim
Beiinstalacije
Anlagen mit
einem
Rücklauf
diesen vodom,
an RK1 prianschließen
ključiti
na RK1
anschließen
Aufstellmaße (Æ Seite 77), Einbringdaten (Æ Seite 75)
Dimenzije
za (Æ
postavljanje
stranica 77),
za
Aufstellmaße
Seite 77),(→
Einbringdaten
(Æpodaci
Seite 75)
unošenje u kotlovnicu (→ stranica 75)
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
15
15
Tehnički opis
Veličina kotla
Jedinica
50
70
90
115
Dužina
L
LK
mm
mm
1084
930
Širina
B
mm
820
Visina
H
HRG
mm
mm
1254
1483
Komora loženja
Dužina
Ø
mm
mm
890
360
Vrata plamenika
Dubina
ØDB
mm
mm
95
110
Povratni vod
HRK1
Ø Hrk2
mm
DN
156
Odvod kondenzata
hako
mm
223
163
Izlaz dimnih plinova
Ø DAA unut.
HAA
mm
mm
153
347
183
317
s Logatop VM
kg
310
316
330
337
bez
plamenika
kg
294
300
314
321
Težina
70
130
106
R1¼
Tab. 3 Dimenzije kondenzacijskih kotlova Logano plus SB315 i SB315 VM (Tehnički podaci → stranica 21)
16
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Tehnički opis
3.2.2
Dimenzije kondenzacijskih kotlova Logano plus SB615 i SB615 VM
L
LK
LBR 3)
783
H
HK
176
HVK
VK
HVSL
VSL
R4
2)
4)
A3
5)
1)
1)
HRK2
RK2
HAA
AA
A2
DAA
HB
HRK1 RK1
BGR
B
AKO
HAKO
DN15
EL
HEL
R1
A4
1142
A1
A
298
6 720 642 881-13.1il
Slika 14Dimenzije kondenzacijskih kotlova Logano plus SB615, SB615 VM (dimenzije u mm)
1)
2)
3)
4)
Bočni držač regulacijskog uređaja (lijevo/desno → str. 90)
Priključak za osigurač od pomanjkanja vode, počevši
od veličine kotla 400, prema DIN EN 12828 (→ str. 81)
Ovisno od korištenog plamenika
hauba plamenika u kombinaciji s Logatop VM
Dužina
plamenika2)
Širina
Visina
Dimenzije za
unošenje kotla
Razmak
Temeljni okvir
Izlaz dimnih plinova
Priključak tlačne sklopke minimalnog tlaka, za veličine
kotlova 145-240 ili graničnika minimalnog tlaka, za
veličinu kotla 310, kao pribor, alternativno uz osigurač
od pomanjkanja vode, prema DIN-EN 12828 (→ stranica 81)
Jedinica
145
185
2301)/240
310
400
510
640
L
mm
1816
1816
1845
1845
1845
1980
1980
LK
mm
1746
1746
1774
1774
1774
1912
1912
LBR –
Logatop VM
mm
376
376
376
376
–
–
–
LBR – WG
mm
500
500
500
500
577
868
868
LBR – BS/M
mm
280
301
–
–
–
–
–
LBR – RS/M
mm
–
–
580
580
580
580
840
LBR – RS/M
BLU
mm
–
–
–
–
–
840
–
B
mm
900
900
970
970
970
1100
1100
H
mm
1606
1606
1638
1638
1842
2000
2000
HK
mm
1376
1376
1408
1408
1612
1770
1770
dužina
mm
1735
1735
1760
1760
1760
1895
1895
širina
mm
720
720
790
790
790
920
920
visina
mm
1340
1340
1370
1370
1570
1730
1730
A
mm
285
285
285
285
285
367
367
BGR
mm
720
720
790
790
790
920
920
A
mm
285
285
285
285
285
367
367
Ø DAA unut.
DN
183
183
203
203
253
303
303
HAA
mm
300
300
305
305
333
370
370
Veličina kotla
Dužina
5)
Tab. 4 Dimenzije kondenzacijskog kotla Logano plus SB615, SB615 VM i SB615 U
(Tehnički podaci → stranica 22)
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
17
Tehnički opis
Jedinica
145
185
2301)/240
310
400
510
640
Dužina
mm
1460
1460
1460
1460
1460
1594
1594
Ø
mm
453
453
453
453
550
650
650
Dubina
mm
185
185
185
185
185
185
185
HB
mm
985
985
1017
1017
1135
1275
1275
Ø VK
DN
65
65
80
80
100
100
100
HVK
mm
1239
1239
1260
1260
1442
1613
1613
Ø RK1
DN
65
65
80
80
100
100
100
HRK1
mm
142
142
142
142
150
150
150
A1
mm
275
275
300
300
290
284
284
–
R1½ "
R1½ "
R1½ "
DN65
DN65
DN80
DN80
HRK2
mm
495
495
512
512
597
685
685
A2
mm
295
295
310
310
315
360
360
–
R1¼ "
R1¼ "
DN32
DN32
DN50
DN50
DN50
HVSL
mm
1180
1180
1213
1213
1327
1549
1549
A3
mm
160
160
170
170
210
195
195
Odvod
kondenzata
HAKO
mm
164
164
164
164
164
160
160
A4
mm
100
100
120
120
140
155
155
Pražnjenje
HEL
mm
85
85
82
82
90
138
138
neto
kg
613
620
685
705
953
1058
1079
s plamenikom
kg
6431)
6501)
7151)
7351)
1001
1156
1177
Veličina kotla
Komora loženja
Vrata plamenika
Polazni vod3)
Povratni vod3)
Ø RK2
Ø VSL
Sigurnosni
polazni vod4)
Težina
Tab. 4 Dimenzije kondenzacijskih kotlova Logano plus SB615 i SB615 VM i SB615 U
(Tehnički podaci → stranica 22)
1)
2)
3)
4)
18
U kombinaciji s Logatop VM
Orijentacijska vrijednost (točnija vrijednost ovisna od plamenika)
Prirubnica PN6 prema EN 1092-1: za instalacije sa samo jednim povratnim vodom, priključiti na RK 1
Prirubnica PN16 prema EN 1092-1
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Technische Beschreibung
Tehnički opis
3.2.3 Abmessungen
des Brennwertkessels
Logano
SB745
3.2.3
Dimenzije kondenzacijskog
kotla Logano
plusplus
SB745
BRG
L
LBT
A3
VSL
A2
VK
A1
2)
AAB
A4
1)
RK1
HEB
HBT
ØDAAi
HK
HRG
HAKO
HAA
RK2
HRK1
EL
AKO
HGR
A5
HRK2
HEL
A7
LK
BGR
LGR
A6
B
LRG
6 720 642 881-68.2T
Slika
15Dimenzije
kondenzacijskog
kotla Logano
plus plus
SB745
(dimenzije
Bild 15
Abmessungen
des Brennwertkessels
Logano
SB745
(Maßeuinmm)
mm)
1)
1)
2)
2)
Bočni
držač
regulacijskog uređaja
(lijevo/desno
→ 90)
str. 90)
Seitliche
Regelgerätehalterung
(links/rechts
Æ Seite
Armaturna
cijev smit
graničnikom
minimalnog tlaka (→ stranica 81)
Armaturenbalken
Minimaldruckbegrenzer
(Æ Seite 81)
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
19
Tehnički opis
Veličina kotla
Jedinica
800
1000
1200
2545
2360
2580
2395
2580
2395
Dužina
L
LK
mm
mm
Dužina plamenika
L
BR
mm
Širina
Širina s regulacijskim
uređajem
B
BRG
mm
mm
960
1220
1040
1330
1040
1330
Visina1)
HK
mm
2014
2192
2192
Montažni razmak
regulacijskog uređaja,
kabelskog kanala
LRG
mm
906
Montažna visina
regulacijskog uređaja
HRG
mm
1300
Dimenzije za unošenje kotla
dužina
širina
visina
mm
mm
mm
2545
960
1874
2580
1040
2052
2580
1040
2052
Površina za postavljanje
temeljnog okvira
LGR
BGR
mm
mm
2200
960
2200
1040
2200
1040
Izlaz dimnih plinova
HAA
ØDAA unutar
A4
mm
mm
mm
1064
253
229
1193
303
348
1193
303
348
Komora loženja
Länge
Ø
mm
mm
1904
630
1954
688
1954
688
Vrata komore loženja
LBT
HBT
mm
mm
227
1508
227
1653
227
1653
Polazni vod3)
ØVKPN6
A2
DN
mm
100
403
125
405
125
405
Povratni vod3)
ØRK1PN6
HRK1
A5
DN
mm
mm
100
1007
320
125
1148
380
125
1148
380
ØRK2PN6
HRK2
A6
DN
mm
mm
80
300
320
100
263
390
100
263
390
Sigurnosni polazni vod4)
ØVSLPN16
A3
DN
mm
65
400
65
400
65
400
Priključak armaturne cijevi
ØAAB
A1
mm
mm
G1
1200
G1
1245
G1
1245
Izlaz kondenzata
ØAKO
HAKO
A7
DN
mm
mm
40
180
71
40
180
70
40
180
70
Pražnjenje
ØEL
HEL
DN
mm
R1
161
R1
164
R1
164
ovisna od dotičnog plamenika
Tab. 5 Dimenzije kondenzacijskog kotla Logano plus SB745 (Tehnički podaci → stranica 24)
1)
2)
3)
4)
20
12,5 mm dodatna visina zbog traka za prigušenje buke u serijskoj izvedbi
Visina za unošenje kotla u kotlovnicu može se smanjiti za 140 mm demontažom nosača temeljnog okvira
Prirubnica PN6 prema EN 1092-1: za instalacije sa samo jednim povratnim vodom, priključiti na RK 1
Prirubnica PN16 prema EN 1092-1
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Tehnički opis
3.2.4
Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315 i SB315 VM
Veličina kotla
Jedinica
50
70
90
115
Nazivni toplinski učinak, plin Puno opter.
(za temp. sustava 50/30 °C)
Djelom. opter.
30%
kW
50
70
90
115
kW
20,3
28,4
36,6
47,0
Nazivni toplinski učinak, ulje
(za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
kW
47,3
66,2
85,1
108,7
Djelom. opter.
30%
kW
19,2
26,8
34,6
44,4
Nazivni toplinski učinak,
plin/ulje (za temp. sustava
50/30 °C)
Puno opter.
kW
45,2
63,5
81,8
104,7
Toplinski učinak loženja
kW
18,6 - 46,4
26,0 - 65,1
33,6 - 83,9
43,0 - 107,5
CO2-vrijednost, plin
%
10
CO2-vrijednost, ulje
%
13
Temp. dim. plinova (za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
°C
45
Djelom. opter.
30%
°C
30
Temp. dim. plinova1)
(za temp. sustava 80/60 °C)
Puno opter.
°C
72
Djelom. opter.
30%
°C
40
Maseni protok dim. plin.
(za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
kg/s
0,0189
0,0268
0,0344
0,0443
Djelom. opter.
30%
kg/s
0,0074
0,0103
0,0133
0,0171
Maseni protok dim. plin.
(za temp. sustava 80/60 °C)
Puno opter.
kg/s
0,0198
0,0277
0,0357
0,0458
Djelom. opter.
30%
kg/s
0,0079
0,0111
0,0143
0,0183
Sadržaj vode (cca.)
l
237
233
250
240
Sadržaj plina
l
90
120
138
142
s Logatop VM
Pa
50
s Logatop
BE-A
Pa
16
36
–
–
bez plamenika
Pa
1)
Slobodni transportni tlak
Otpor strujanju produkata
izgaranja
ovisno od dotičnog plamenika (50)2
mbar
0,43
Dopuštena temperatura
polaznog voda3)
°C
110
Dopušteni radni tlak
bar
4
0,51
0,59
Broj certifikata o tipskom
ispitivanju
–
06-223-708
Identifkac. br. proizvoda
–
CE-0085 AT 0074
0,77
Tab. 6 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315 i SB315 VM (Dimenzije → str. 15)
1)
2)
3)
Računska temperatura dimnih plinova za proračun presjeka prema DIN EN 13384 (srednja vrijednost za seriju). Izmjerena
temperatura dimnih plinova može od toga odstupati, ovisno od podešavanja plamenika i stvarne temperature sustava.
Vrijednost u zagradama odgovara preporučenom transportnom tlaku.
Sigurnosna granica (sigurnosni graničnik temperature); maksimalno moguća temperatura polaznog voda = sigurnosna
granica (STB) - 18 K
Primjer: Sigurnosna granica (STB) = 100 °C; maksimalno moguća temperatura polaznog voda = 100 - 18 = 82 °C
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
21
Tehnički opis
3.2.5
Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB615 i SB615 VM
Jedinica
145
185
2301) /
240
310
400
510
640
Puno opter.
kW
145
185
240
310
400
510
640
Djelom. opter.
kW
59,2
75,6
97,8
126,3
162,4
208,8
261,5
Puno opter.
kW
132,7
169,2
218,9
282,8
365,2
467,9
585,4
Puno opter.
kW
137
174,8
226,8
293
378
482
604,8
Djelom. opter.
kW
55,9
71,4
92,4
119,4
153,5
197,3
247,1
Puno opter.
kW
145
158
230
310
–
–
–
Djelom. opter.
kW
51,8
66,1
82,1
110,6
–
–
–
Puno opter.
kW
132,7
169,2
210,7
282,8
–
–
–
Djelom. opter.
kW
50,6
64,5
80,2
108,1
–
–
–
od
kW
54,3
69,3
89,8
116,0
149,5
191,6
239,9
do
kW
135,8
173,2
224,4
289,9
373,8
478,9
599,8
Puno opter.
kW
135,8
173,2
224,4
289,9
–
–
–
Djelom. opter.
35%
kW
47,5
60,6
75,3
101,5
–
–
–
plin
ulje
%
10
13
Temp. dim. plinova2)
(za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
°C
45
Djelom. opter.
°C
35
Temp. dim. plinova2)
(za temp. sustava 80/60 °C)
Puno opter.
°C
74
Djelom. opter.
°C
45
Maseni protok dim. plin.
(za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
kg/s
0,0552
0,0704
0,0928
0,1200
0,1528
0,1969
0,2466
Djelom. opter.
kg/s
0,0217
0,0277
0,0360
0,0465
0,0603
0,0770
0,0958
Puno opter.
kg/s
0,0579
0,0738
0,0956
0,1235
0,1592
0,2040
0,2555
Djelom. opter.
kg/s
0,0231
0,0295
0,0383
0,0494
0,0637
0,0816
0,1022
Puno opter.
kg/s
0,0633
0,0808
0,1010
0,1350
–
–
–
Djelom. opter.
kg/s
0,0220
0,0283
0,0352
0,0474
–
–
–
Veličina kotla
Nazivni toplinski učinak, plin
(za temp. sustava 50/30 °C)
Nazivni toplinski učinak, plin
(za temp. sustava 80/60 °C)
Nazivni toplinski učinak, ulje
(za temp. sustava 50/30 °C)
Nazivni toplinski učinak, plin
s Logatop VM (za temp.
sustava 50/30 °C)
Nazivni toplinski učinak
s Logatop VM (za temp.
sustava 80/60 °C)
Toplinski učinak loženja
CO 2-vrijednost
Maseni protok dim. plin.
(za temp. sustava 80/60 °C)
Maseni protok dim. plin.
s Logatop VM
(za temp. sustava 50/30 °C)
Tab. 7 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB615 i SB615 VM (Dimenzije → str. 17)
22
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Tehnički opis
Jedinica
145
185
2301)
/ 240
310
400
510
640
kg/s
0,0633
0,0808
0,101
0,135
–
–
–
kg/s
0,0220
0,0283
0,0352
0,0474
–
–
–
Sadržaj vode (cca.)
l
560
555
675
645
680
865
845
Sadržaj plina
l
327
333
347
376
541
735
750
3,00
3,55
4,40
5,5
5,5
5,5
Veličina kotla
Puno
Maseni protok dim. plin. s
opter.
Logatop VM
(za temp. sustava 80/60 °C) Djelom.
opter.
Slobodni transportni tlak
Pa
Otpor strujanju produkata
izgaranja
mba
r
Dopuštena temperatura
polaznog voda5)
°C
Dopušteni radni tlak
bar
ovisno od dotičnog plamenika (50)3)4)
1,20
1,55
2,20
2,40
110
4
4
5
5
Broj certifikata o tipskom
ispitivanju
–
06-223-708
Identifkac. br. proizvoda
–
CE-0085 AT 0075
Tab. 7 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB615 i SB615 VM (Dimenzije → str. 17)
1)
2)
3)
4)
5)
U kombinaciji s Logatop VM
Računska temperatura dimnih plinova za proračun presjeka prema DIN EN 13384 (srednja vrijednost za seriju). Izmjerena temperatura dimnih plinova može od toga odstupati, ovisno od podešavanja plamenika i stvarne temperature sustava.
Vrijednost u zagradama odgovara preporučenom transportnom tlaku.
Za Logano plus SB615 s plamenikom drugog proizvođača.
Sigurnosna granica (sigurnosni graničnik temperature); maksimalno moguća temperatura polaznog voda = sigurnosna
granica (STB) - 18 K
Primjer: Sigurnosna granica (STB) = 100 °C; maksimalno moguća temperatura polaznog voda = 100 - 18 = 82 °C
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
23
Tehnički opis
3.2.6
Tehnički podaci za kondenzacijski kotao Logano plus SB745
Veličina kotla
Jedinica
800
1000
1200
Puno opter.
kW
800
1000
1200
Djelom. opter. 30%
kW
243
303
364
Puno opter.
kW
770
962
1155
Djelom. opter.
kW
233
292
351
Puno opter.
kW
725
906
1090
Puno opter. max.
kW
742
928
1114
Djelom. opter. 30%
kW
223
278
334
CO2-vrijednost
plin/ulje
%
10 / 13
Temp. dim. plinova1)
(za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
°C
40
Djelom. opter. 30%
°C
30
Temp. dim. plinova1)
(za temp. sustava 80/60 °C)
Puno opter.
°C
66
Djelom. opter. 30%
°C
36
Maseni protok dim. plin.
(za temp. sustava 50/30 °C)
Puno opter.
kg/s
0,300
0,375
0,451
Djelom. opter. 30%
kg/s
0,089
0,112
0,134
Puno opter.
kg/s
0,316
0,395
0,475
Djelom. opter. 30%
kg/s
0,095
0,118
0,142
neto
kg
1510
1760
1790
bruto
kg
2440
2960
2980
Sadržaj vode (cca.)
l
930
1200
1190
Volumen produkata izgaranja
l
1020
1310
1320
Nazivni toplinski učinak, plin
(za temp. sustava 50/30 °C)
Nazivni toplinski učinak, ulje
(za temp. sustava 50/30 °C)
Nazivni toplinski učinak, plin
(za temp. sustava 80/60 °C)
Toplinski učinak loženja
Maseni protok dim. plin.
(za temp. sustava 80/60 °C)
Težina
Slobodni transportni tlak (potreban propuh)
Pa
Otpor strujanju produkata izgaranja
mbar
Dopuštena temperatura polaznog voda3)
°C
Dopušteni radni tlak
bar
ovisno od dotičnog plamenika (50)2)
6,4
6,5
7,5
110
6
Tab. 8 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB745 (Dimenzije → str. 19)
24
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Tehnički opis
Veličina kotla
Jedinica
800
1000
Broj certifikata o tipskom ispitivanju
–
06-223-769
Identifkac. br. proizvoda
–
CE-0085 AU 0452
1200
Tab. 8 Tehnički podaci za kondenzacijske kotlove Logano plus SB745 (Dimenzije → str. 19)
1)
2)
3)
Računska temperatura dimnih plinova za proračun presjeka prema DIN EN 13384 (srednja vrijednost za seriju). Izmjerena temperatura dimnih plinova može od toga odstupati, ovisno od podešavanja plamenika i stvarne temperature sustava.
Vrijednost u zagradama odgovara preporučenom transportnom tlaku.
Sigurnosna granica (sigurnosni graničnik temperature); maksimalno moguća temperatura polaznog voda = sigurnosna
granica (STB) - 18 K
Primjer: Sigurnosna granica (STB) = 100 °C; maksimalno moguća temperatura polaznog voda = 100 - 18 = 82 °C
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
25
Tehnički opis
3.3
Karakteristike kotlova
3.3.1 Protok strujanju vode
Otpor protoku vode je razlika tlaka između priključka
polaznog i povratnog voda kondenzacijskog kotla. On
je ovisan od veličine kotla i volumnog protoka vode
grijanja.
ΔpH [mbar]
100
a
b
c
d
e
3.3.2 Stupanj djelovanja kotla
Stupanj djelovanja kotla ηK označava omjer izlaznog
učinka topline i ulaznog učinka topline, u ovisnosti od
opterećenja kotla i temperature kruga grijanja sustava.
U dijagramu na slici 17 prikazan je stupanj djelovanja
plinskog kondenzacijskog kotla Logano plus SB315
plin, SB615 plin i SB745. Za plinske kondenzacijske
kotlove Logano plus SB315 ulje/plin, SB615 ulje/plin i
SB745 na loživo ulje EL s malim sadržajem sumpora,
stupanj djelovanja je do 5,5 % niži.
f
ηK [%]
110
109
10
a
108
107
106
105
104
103
1
1
10
101
100
6 720 642 881-15.2T
99
Slika 16Otpor protoku vode za različite varijante kotlova
ΔpH
V˙ H
a
b
c
d
e
f
Pad tlaka vode grijanja
Volumni protok vode grijanja
Logano plus SB315 i SB315VM,
veličine kotlova 50 do 115
Logano plus SB615 i SB615 VM i SB615 U,
veličine kotlova 145 do 185
Logano plus SB615 i SB615 VM i SB615 U,
veličine kotla 230 (u kombinaciji s Logatop VM)
/veličine kotlova 240 do 310
Logano plus SB615 i SB615 VM i SB615 U,
veličine kotlova 400 do 640
Logano plus SB745, veličina kotla 800
Logano plus SB745, veličina kotla 1000/1200
98
97
96
95
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ϕK [%]
6 720 642 881-16.1il
Slika 17Stupanj djelovanja kotla u ovisnosti od opterećenja kotla (srednje vrijednosti za seriju
kotlova Logano plus SB315, SB615 i SB745)
φK
ηK
a
b
26
b
102
100
VH [m3/h]
Relativno opterećenje kotla
Stupanj djelovanja kotla
Krivulja odgovara karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 50/30 °C
Krivulja odgovara karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 80/60 °C
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Tehnički opis
3.3.3 Temperatura dimnih plinova
Temperatura dimnih plinova ϑA je temperatura izmjerena u dimovodnoj cijevi, na izlazu dimnih plinova
kotla. Ona je ovisna od opterećenja kotla i temperature povratnog voda sustava grijanja.
ϑA [°C]
ϑR [°C]
80
80
70
60
ϑA [°C]
80
70
60
a
50
a
40
b
30
b
40
10
10
80
0
ϑR
60
50
40
30
20
10
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
0
ϕK [%]
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
0
ϕK [%]
Slika 19Temperature dimnih plinova u ovisnosti od
opterećenja kotla (srednje vrijednosti za seriju
kotlova Logano plus SB615)
ϑA
ϑR
φK
a
Temperatura dimnih plinova
Temperatura povratnog voda (kontinuiran način rada)
Opterećenje kotla
Krivulja, odgovarajuća karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 80/60 °C
Krivulja, odgovarajuća karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 50/30 °C
b
Slika 18Temperature dimnih plinova u ovisnosti od
opterećenja kotla (srednje vrijednosti za seriju
kotlova Logano plus SB315)
b
0
6 720 642 881-18.1il
6 720 642 881-17.1il
ϑA
ϑR
φK
a
30
ϑR [°C]
20
0
40
ϑR
20
70
ϑR
b
ϑA
20
ϑA
ϑA
50
b
30
60
ϑR
a
a
50
Za bolje objašnjenje navedena je dotična
temperatura povratnog voda.
70
ϑA
ϑA[°C]
ϑR[°C]
80
80
70
Temperatura dimnih plinova
Temperatura povratnog voda (kontinuiran način rada)
Opterećenje kotla
Krivulja, odgovarajuća karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 80/60 °C
Krivulja, odgovarajuća karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 50/30 °C
70
60
a
50
40
b
30
ϑA
60
ϑR
50
ϑA
40
ϑR
30
20
20
10
10
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ϕK[%]
6 720 642 881-62.1T
Slika 20Temperature dimnih plinova u ovisnosti od
opterećenja kotla (srednje vrijednosti za seriju
kotlova Logano plus SB745)
ϑA
ϑR
φK
a
b
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Temperatura dimnih plinova tAG
Temperatura povratnog voda (kontinuiran način rada
tR)
Opterećenje kotla
Krivulja, odgovarajuća karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 80/60 °C
Krivulja, odgovarajuća karakteristici grijanja, za temperaturu sustava 50/30 °C
27
Beschreibung
Technische
Tehnički opis
3.3.4 Betriebsbereitschaftsverlust
3.3.4
Gubici zbog stanja pripravnosti za pogon
kotla
Der Betriebsbereitschaftsverlust
qB ist der Teil der Feuerungswärmeleistung,
der
erforderlich
ist, um kotla
die vorgegeGubici zbog stanja pripravnosti za pogon
qB dio
bene
Temperatur
des
Kesselwassers
zu
erhalten.
su toplinskog učinka loženja koji je potreban kako bi
se
održala
prethodno
zadana
kotlovske
Ursache
dieses
Verlusts
ist die temperatura
Auskühlung des
Heizvode.
kessels durch Strahlung und Konvektion während der
Betriebsbereitschaftszeit
(Brennerstillstandszeit).
StrahUzrok
ovih gubitaka je ohlađivanje
kotla zračenjem
i
lung und Konvektion
ein Teil der
Wärmekonvekcijom
tijekombewirken,
vremenadass
pripravnosti
za pogon
leistung kontinuierlich
von der Oberfläche
(vrijeme
mirovanja plamenika).
Zračenje des
i konvekcija
Heizkesselsdaansedie
Umgebungsluft
übergeht.
rezultiraju
jedan
dio toplinskog
učinkaZusätzlich
kontinuizu diesem
Oberflächenverlust
kann
Heizkessel
infolge
rano
prenosi
sa površine kotla
nader
okolni
zrak. Dodatdes uz
Schornsteinzuges
geringfügig
no,
ovaj površinski (Förderdruck)
gubitak, kotao
se može neznatauskühlen.
no
ohladiti zbog propuha (transportnog tlaka).
qB [%] 0,7
0,6
0,5
a
0,4
0,3
b
0,2
c
0,1
0
20
30
40
50
60
70
ϑK [°C]
6 720 642 881-20.2T
Bild 21
Betriebsbereitschaftsverlust
deszaLogano
Slika
21Gubici
zbog stanja pripravnosti
pogonplus
koSB315,
SB615
SB745
in Abhängigkeit
tlova
Logano
plusuns
SB315,
SB615
i SB745, u
von der mittleren
Kesselwassertemperatur
ovisnosti
od srednje
temperature kotlovske
vode
qB
ϕK
q
B
φ
aK
a
b
b
c
c
28
Betriebsbereitschaftsverlust
Mittlerezbog
Kesselwassertemperatur
Gubici
stanja pripravnosti za pogon kotla
Srednja
temperatura
kotlovske
Logano plus
SB315 und
SB315 vode
VM
Logano
plusSB615
SB315 und
i SB315
VMVM
Logano plus
SB615
Logano
plusSB745
SB615 i SB615 VM
Logano plus
Logano plus SB745
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Tehnički opis
Technische Beschreibung
3.4
3.4
Faktor preračunavanja za ostale
Umrechnungsfaktor
temperature sustavafür andere Systemtemperaturen
U tablicama s tehnički podacima za kondenzacijske
Primjer
Za plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB615 s
Beispiel
nazivnim
toplinskim učinkom od
640 kW,
tempeFür
einen Gas-Brennwertkessel
Logano
plusza
SB615
Gas
raturu
sustava
od
50/30
°C,
mora
se
odrediti
nazivni
mit einer Nennwärmeleistung von 640 kW bei einer
Systoplinski učinak
za50/30
temperaturu
sustava
od 70/50 °C.
temtemperatur
von
°C soll die
Nennwärmeleistung
S
temperaturom
povratnog
voda
od
50
°C
dobijewerse
bei einer Systemtemperatur von 70/50 °C ermittelt
faktor
preračunavanja
s
vrijednošću
0,935.
Nazivni
den. Mit einer Rücklauftemperatur von 50 °C ergibt sich
toplinski
učinak za temperature
sustava
70/50
preein
Umrechnungsfaktor
mit dem Wert
0,935.
Die °C
Nennma
tome
iznosi
598,4
kW.
wärmeleistung bei 70/50 °C beträgt demnach 598,4 kW.
In
den Tabellen
den
technischen
der (→
Brennkotlove
Loganomit
plus
SB315,
SB615Daten
i SB745
strawertkessel
Logano su
plus
SB315,
SB615učinci
und SB745
nica 15) navedeni
nazivni
toplinski
za tem(Æ
Seite sustava
15 ff.) sind
die Nennwärmeleistungen
bei Sysperature
50/30
°C i 80/50 °C.
temtemperaturen 50/30 °C und 80/60 °C aufgeführt.
Ako se nazivni toplinski učinak mora izračunati za
Wenn
die temperature
Nennwärmeleistung
bei abweichenden
Ausleračunske
povratnog
voda koje odstupagungs-Rücklauftemperaturen
werden muss,(→
ist
ju, treba uzeti u razmatranje berechnet
faktor preračunavanja
ein
(Æ Bild 22) zu berücksichtigen.
slikaUmrechnungsfaktor
22).
f
1,00
0,99
0,98
a
0,97
b
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,90
30
35
40
45
50
55
60
ϑR [°C]
6 720 642 881-21.1il
Bild
Umrechnungsfaktor
beizaabweichenden
Auslegungs-Rücklauftemperaturen
Slika22
22Faktor
preračunavanja
računske temperature
povratnog voda koje odstupaju
ff
ϑR
R
a
a
b
b
Faktor preračunavanja
Umrechnungsfaktor
Temperatura povratnog voda
Rücklauftemperatur
S uljnim
plamenikom
Mit
Ölbrenner
S plinskim
plamenikom
Mit
Gasbrenner
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
29
29
Plamenici
4
Plamenici
4.1
Izbor plamenika
Za plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB315,
SB615 i SB745 potrebni su usklađeni plinski plamenici s ventilatorom. Oni moraju biti odobreni prema
EN 676 i moraju imati CE-znak. Po izboru se mogu
koristiti 2-stupanjski ili modulirajući plinski plamenici s
ventilatorom. Prvenstveno treba koristiti modulirajuće
plamenike. Ne traži se minimalno opterećenje plamenika.
Za uljni i plinski plamenik s ventilatorom,
Unit-izvedbe, kao dodatna usluga u ponudi
je sadržano puštanje u rad i podešavanje,
kao i optimiranje puštanja u rad.
4.2
Modulirajući plinski predmiješajući
plamenik Logatop VM
Za uljne kondenzacijske kotlove SB315, SB615 i
SB745 mogu se koristiti uljni plamenici prema EN
267, s odobrenjem tipa, ako ih je proizvođač odobrio
za rad na loživo ulje EL s malim sadržajem sumpora,
prema DIN 51603-1 (sadržaj sumpora < 50 ppm) kao i
za loživo ulje EL A Bio 10 prema DIN 51603-6 i ako se
njihova radna polja podudaraju s tehničkim podacima
za kotlove.
4.2.1 Pregled opreme
Plinski kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315 VM,
kao Unit-izvedba u cijelosti se isporučuju s usklađenim modulirajućim plinskim predmiješajućim plamenicima Buderus Logatop VM2.0 i 3.0 (→ slika 23, stranica 31), a plinski kondenzacijski kotao Logano plus
SB615 VM do veličine kotla 310, s Buderus Logatop
VM4.0 i 5.0 (→ slika 24, stranica 31).
Pri izboru plamenika mora se osigurati pouzdano savladavanje otpora strujanju produkata izgaranja. Ako
ej na dimovodnom priključnom nastavku potreban
pretlak (dimenzioniranje dimovodnog sustava), ovaj
se pretlak mora dodatno uzeti u obzir za otpor strujanju produkata izgaranja.
Unit-izvedbe s Logatop VM odlikuju se tvornički
usklađenim i na toplo ispitanim plamenicima. Preciznim usklađivanjem učinka plamenika i veličine kotla
postižu se visoki koeficijenti korisnosti, uz niže emisije
štetnih tvari u dimnim plinovima i emisije buke. Kompaktna izvedba i manja težina plamenika Logatop VM
omogućavaju lakše rukovanje.
Za jednostavno projektiranje i kao olakšanje montaže,
plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB315 VM
i SB615 VM (do 310 kW) postoji kao Unit izvedba s
mogulirajućim plinskim predmiješajućim plamenicima
tipa Logatop VM, kao i SB315 uljno/plinski (do 70 kW)
kao Unit izvedba s Buderus uljnim plamenikom za
plavičasti plamen Logatop BE-A. Pored toga, plinski
kondenzacijski kotlovi Logano plus SB615 i SB745
mogu se isporučiti s usklađenim plinskim plamenicima s ventilatorom marki Weishaupt i Riello. U opsegu
isporuke sadržan je kotao, plamenik i perforirana
ploča plamenika. Za varijante bez plamenika mora se
naručiti perforirana ili neperforirana ploča plamenika.
Detaljnije podatke o plamenicima i pripadajućim pločama plamenika možete naći u
najnovijem Buderus katalogu.
Vrata plamenika po izboru se mogu otvarati u lijevo ili desno. Ona se međutim zbog plinske cijevi ili
plinske rampe, ovisno od situacije ugradnje, mogu
otvarati samo na jednu stranu. Izbor odgovarajućeg
plamenika, za konkretni projekt instalacije, u detalje
treba uskladiti s Buderus zastupništvom (→ stražnja
strana).
30
Središnji element svih Logatop VM plamenika je štap
izgaranja s metalnim vlaknima, u čijoj se zoni miješanja zrak za izgaranje i gorivi plin optimalno prethodno
miješaju i nakon toga jednolično raspodjeljuju preko
površine. Velika površina plamena i jednolična raspodjela mješavine pospješuju mirno izgaranje, uz niže
temperature i niže emisije NOx. Zbog modulirajućeg
načina rada, razina buke toliko je niska da se plamenik Logatop VM, posebno u pogonu s djelomičnim
opterećenjem može jedva čuti i bez haube plamenika.
U pravilu nisu potrebni dodatni zahvati prigušenja
buke.
Plinski predmiješajući plamenik Logatop VM u serijskoj je izvedbi montiran na vrata plamenika, koja se u
svrhu održavanja mogu otvarati. Svi funkcijski važni
dijelovi neograničeno su dostupni za radove servisiranja. Trenutačno stanje pogona i servisa pokazuje
digitalni pogonski sklop plamenika.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Plamenici
Brenner
4.2.2 Logatop VM2. i 3.0 za Logano plus SB315
4.2.2 Logatop
VM2.0 und 3.0 für Logano plus
VM
SB315
VM
Logatop VM2.0/3.0 opremljen je električnim paljenjem
Logatopplamena.
VM2.0/3.0Opskrba
besitzt eine
elektrische
iDer
nadzorom
plinom
provodiZündung
se
und
Flammenüberwachung.
Die
Gasversorgung
erfolgt
jednolično preko dvije plinske kombinirane armature
über
zwei sklopke
Gas-Kombiarmaturen
einen
igleichmäßig
jedne plinske
tlačne
i po izboru jeund
moguća
Gas-Druckwächter
und
ist
wahlweise
von
links
oder
s lijeve ili desne strane. Svi važni parametri tvornički
rechts
möglich.podešeni
Alle wichtigen
Parameter
werkseitig
su
prethodno
na prirodni
plin;sind
naknadno
auf
Erdgas
E
voreingestellt;
eine
nachträgliche
Justierung
podešavanje nije potrebno (plug and burn). Logatop
ist
nicht
erforderlich
(plug
and
burn).
Der
VM2.0/3.0 prikladan je za prirodni plin E, LL, kao i za
Logatop VM2.0/3.0
geeignet
fürna
Erdgas
LL sowie
ukapljeni
plin. Uputeistza
prelazak
drugeE,vrste
plinofür
Flüssiggas.
Hinweise
zur
Umstellung
auf
andere
Gasva mogu se naći na stranici 33.
arten finden Sie auf Seite 33.
4.2.3 Logatop VM4.0 i 5.0 za Logano plus SB615
4.2.3 Logatop
VM4.0
VM (do 310
kW)und 5.0 für Logano plus
SB615
VM
(bis
310 kW)
Logatop VM4.0/5.0 opremljen
je električnim paljenjem
Der
Logatop
VM4.0/5.0
besitzt
elektrische
i nadzorom plamena. Opskrbaeine
plinom
provodiZündung
se jedund
Flammenüberwachung.
Die
Gasversorgung
erfolgt
nolično preko jedne plinske kombinirane armature
na
über
Gas-Kombiarmatur
auf der
linken Seite
des
lijevojeine
strani
plamenika. Plinska
kombinirana
armatura
Brenners.
Die Gas-Kombiarmatur
ein Doppelmagsadrži dvostruki
magnetni ventil,enthält
s ispitivanjem
nepronetventil
mit
serienmäßig
integrierter
Dichtheitsprüfung.
pusnosti integriranim kao serijska oprema. Svi važni
Alle
wichtigen
Parameter
sind werkseitig
auf Erdgas
E
parametri
tvornički
su prethodno
podešeni
na prirodni
voreingestellt;
eine
nachträgliche
Justierung
ist
nicht
plin; naknadno podešavanje nije potrebno (plug and
erforderlich
(plug4.0/5.0
and burn).
Der Logatop
VM4.0/5.0
burn). Logatop
prikladan
je za prirodni
plin ist
Ei
geeignet
für
Erdgas
E
und
LL.
Hinweise
zur
Umstellung
LL. Upute za prelazak na druge vrste plinova mogu se
auf
Gasarten
naćiandere
na stranici
33. finden Sie auf Seite 33.
1
5
2
1
2
3
4
4
5
3
6
6 720 642 881-23.1il
6 720 642 881-22.1il
Bild 23
Aufbau des plinskog
Gas-Vormischbrenners
Logatop
Slika
23Konstrukcija
predmiješajućeg
plaVM2.0/3.0
von Buderus
menika
Buderus
Logatop VM2.0/3.0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Türscharnier
(wahlweise
links ili
oder
rechts)
Šarke
vrata (po
izboru lijevo
desno)
Gas-Druckwächter
Plinska
tlačna sklopka
Gas-Kombiarmatur
Plinska
kombinirana armatura
Gebläse mit
innen liegendem
Motor
Ventilator
s unutarnjim
elektromotorom
Gasanschluss
(Rp1)
(wahlweise
links
oderili rechts)
Plinski
priključak
(Rp1)
(po izboru
lijevo
desno)
Brennstab
mit Metallfaser-Oberfläche
Štap
izgaranja
s površinom od metalnih vlakana
Bild
Aufbau des plinskog
Gas-Vormischbrenners
Logatop
Slika24
24Konstrukcija
predmiješajućeg
plaVM4.0/5.0
von Buderus
menika
Buderus
Logatop VM4.0/5.0
1
1
2
2
3
4
3
5
4
5
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Digitaler
Digitalni Feuerungsautomat
programator loženja
Gas-Kombiarmatur
mitarmatura
integrierter
Dichtheitsprüfung
Plinska kombinirana
s integriranim
ispitivaGasanschluss
(Rp1½ oder Rp2 bei Kesselgröße 310)
njem nepropusnosti
Elektronisch
geregeltes
Plinski priključak
(Rp 1 Gebläse
1/2 ili Rp 2 za veličinu kotla
Türscharnier
310)
Elektronički regulirani ventilator
Šarke vrata
31
31
Brenner
Plamenici
4.2.4
für niedrige
4.2.4 Verbrennungsluftregelung
Regulacija zraka za izgaranje
za niže
Schadstoffemissionen
emisije štetnih tvari
Ein
weiteres
Merkmal
aller
Logatop Logatop
VM ist die
Daljnja
važnawichtiges
karakteristika
svih
plamenika
Verbrennungsluftregelung.
Sie
regelt
das
Verhältnis
von
VM je regulacija zraka za izgaranje. Ona regulira omjer
Luft
und
Gas
über
eine
pneumatisch
betätigte
Druckdiffezraka i plina preko pneumatski aktiviranog upravljanja
renzsteuerung
wirdsedie
Druckdifrazlikom tlaka (Æ
(→ Bild
slika25,
25 [1]).
[1]). Dabei
Pri tome
mjeri
raferenz
zwischen
dem
statischen
Gebläsedruck
dem
zlika tlaka između statičkog tlaka ventilatora iund
tlaka
u
Druck
in
der
Mischzone
gemessen
und
bei
Sollwertzoni miješanja i pri odstupanju zadane vrijednosti auabweichung
automatischregulira
über den
Gasdruck
nachregutomatski se naknadno
preko
tlaka plina.
To u
liert.
Dies
führt
im
gesamten
Arbeitsbereich
zu
einer
sehr
čitavom radnom području rezultira vrlo dobrim
izgaraguten
Verbrennung
mit
optimalen,
konstant
hohen
njem, s optimalnim, konstantno visokim vrijednostima
Die Verbrennungsluftregelung
gleicht auch
CO22.-Werten.
Regulacijom
zraka za izgaranje kompenziraju
se
anlagenoder
umgebungsbedingte
Schwankungen
B.
i odstupanja uvjetovana instalacijom ili okolinom (z.
(npr.
Förderdruckschwankungen)
aus.
oscilacijama transportnog tlaka).
G
1
pL
2
3
L
6 720 642 881-24.1il
Slika25
25Princip
rada povezanog
sustava plin-zrak,
Bild
Funktionsprinzip
des Gas-Luft-Verbundsyszatems
konstantne
vrijednosti
izgaranja plinskog
für konstante
Verbrennungswerte
des
predmiješajućeg
plamenika
Logatop
VM,Beina
Gas-Vormischbrenners
Logatop
VM am
primjeru
spiel desLogatop
LogatopVM2.0/3.0
VM2.0/3.0
G
G
L
L
pL
p
1
1
2
2
3
3
32
Opskrba plinom
Gasversorgung
Dovod zraka za izgaranje
Verbrennungsluftzufuhr
Statički tlak
ventilatora
Statischer
Gebläsedruck
Upravljanje razlikom tlaka
Druckdifferenzsteuerung
Zona miješanja
Mischzone
Ventilator(modulierender
(modulirajući rad)
Gebläse
Betrieb)
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Plamenici
4.2.5 Plinski priključak i tehnički podaci
Svi plinski predmiješajući plamenici Logatop VM pripremljeni su za modulirajući rad s prirodnim plinom
E i LL. Plamenici tipa Logatop VM2.0/3.0 pored toga
mogu raditi i s ukapljenim plinom.
Svi su plamenici tvornički podešeni na prirodni plin.
Za prelazak na prirodni plin LL, na Logatop VM2.0/3.0
potrebna je samo zamjena obje plinske prigušnice
(sadržane u opsegu isporuke plamenika). Plinske prigušnice za ukapljeni plin mogu se dobiti kao pribor.
Za prelazak na prirodni plin LL na Logatop VM4.0/5.0
treba zamijeniti samo centralnu plinsku sapnicu na
ulazu ventilatora (sadržana je u opsegu isporuke plamenika).
Za plinski priključak tvornički je ugrađen holender
(→ slika 23, [5], stranica 31). Na Logatop VM2.0/3.0
Kondenzacijski kotao
plinski priključak je po izboru moguć lijevo ili desno.
Promjenu smjera plinskog priključka, u ovisnosti od
smjera otvaranja vrata plamenika, stručnjak može u
nekoliko zahvata izvesti na mjestu instaliranja. U tu se
svrhu moraju otpustiti samo dva holendera i okrenuti
blok plinskog razdjelnika.
Bolji vizualni izgled postiže se ako se plinski priključak
instalira kompletno unutar plašta kotla. U tu svrhu
plinsku cijev treba na mjestu instaliranja od holendera
na bloku plinskog razdjelnika, unutar haube plamenika, prema dolje i kroz odgovarajuće otvore u prednjoj
i stražnjoj stijeni bloka kotla, tako položiti da se plinski
priključak zajedno sa svim ostalim priključcima nalazi
na stražnjoj stijeni kotla.
Na Logatop VM4.0/5.0 plinski priključak se izvodi lijevo. On se kod toga do traženog položaja može povući izvan haube plamenika (na mjestu instaliranja).
Jedinica
Veličina kotla
Plamenik Logatop VM
Električni priključak
Utrošena snaga za ventilator1)
Priključni tlak plina
Standardni faktor emisije
50
70
90
115
–
2.0
2.0
3.0
3.0
V/Hz
230/50
W
40
45
50
70
mbar
Područje modulacije
Razina zvučnog tlaka
Logano plus SB315 VM
Prirodni plin: 20 / ukapljeni plin: 50
–
1:3
prostorija
min/max dB(A)
50/57
dimovod. cijev
min/max dB(A)
70/77
72/82
NOx
mg/kWh
≤ 40
CO2)
mg/kWh
≤5
74/86
76/89
Tab. 9 Tehnički podaci za plinski predmiješajući plamenik Logatop VM za Unit izvedbu Logano plus SB315 VM
1)
2)
Za cca. 50% opterećenja
Srednja vrijednost za seriju
Kondenzacijski kotao
Jedinica
Veličina kotla
Plamenik Logatop VM
–
Električni priključak
W
Priključni tlak plina
185
230
310
4.0
4.0
5.0
5.0
180
200
230/50
140
160
mbar
20
–
1:3
prostorija
min/max dB(A)
< 62
dimovod. cijev
min/max dB(A)
< 91
NOx
mg/kWh
≤ 40
CO
mg/kWh
≤5
Područje modulacije
Standardni faktor emisije
145
V/Hz
Utrošena snaga za ventilator1)
Razina zvučnog tlaka
Logano plus SB615 VM
2)
Tab. 10Tehnički podaci za plinski predmiješajući plamenik Logatop VM za Unit izvedbu Logano plus SB615 VM
1)
2)
Za cca. 50% opterećenja
Srednja vrijednost za seriju
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
33
Brenner
Plamenici
4.3
4.3
Öl-Blaubrenner
Logatop
BE-A
Uljni plamenik za
plavičasti
plamen
Logatop BE-A
4.3.1 Ausstattungsübersicht
4.3.1
Pregled opreme
Der
Öl-Brennwertkessel
Logano plus SB315 Öl/Gas
wird
zur Kesselgröße
70Logano
kW als Unit-Ausführung
mit
Uljni bis
kondenzacijski
kotao
plus SB315 (uljno/
dem
1-stufigen
Öl-Gebläsebrenner
Logatop
BE-A von
plinski)
do veličine
kotla 70 kW kao
Unit izvedba
ispoBuderus
ručuje segeliefert.
s 1-stupanjskim uljnim plamenikom s ventilatorom
Logatop
BE-A.
Durch das Blaubrennerprinzip
mit optimierter Rezirkulation
arbeitet der
Logatop
BE-A
besonders
Zahvaljujući
principu
rada
plamenika
za schadstoffarm
plavičasti plaund
aufgrund
geringer NO
men,unterschreitet
s optimiranom
recirkulacijom,
plamenik
x- und Logatop
CO-Werte
die Anforderung
der sBImSchV
von tvari i
BE-A proizvodi
dimne plinove
malo štetnih
Er ist nach
267
baumustergeNO
zahvaljujući
tome vrijednosti
NOEN
i
CO
niže
su od grax < 110 mg/kWh.
x
prüft
registriert.
ničnihund
vrijednosti
prema zahtjevu propisa BlmSchV,
od NOx<110 mg/kWh. On je ispitan prema EN 267 za
Der Logatop
BE-A durchläuft eine werkseitige Warmprüodobrenje tipa.
fung. Er ist deshalb sofort betriebsbereit und kann einfach
vor
Ort optimiert
werden. Des
zeichnet
er sich
Logatop
BE-A podvrgava
se Weiteren
tvorničkom
ispitivanju
na
durch
und praktisch
rußtoplo. eine
Zboghohe
togaEnergieausnutzung
je on odmah spreman
za rad i može
freie
Verbrennung
aus.
se jednostavno
optimirati
na mjestu instaliranja. Pored toga, odlikuje se visokim iskorištenjem energije i
Um das Nachtropfen des Brennstoffes zu verhindern und
proizvodi izgaranje praktički bez čađe.
die Schadstoffemissionen zu reduzieren, verfügt der
Brenner
ein integriertes
Öl-Abschlusssystem.
Durch
Kako bi über
se spriječilo
naknadno
kapanje goriva i smaseine
leicht zugänglichen
Bauteile
seine Bajonettbenjile emisije
štetnih tvari u
dimnimund
plinovima,
plamefestigung
ist er einfach
zu warten.
Das Keramik-Brennernik je opremljen
ugrađenim
sustavom
zatvarača ulja.
rohr
bietet hohe
Robustheit
allen Heizölqualitäten
Zahvaljujući
njegovim
lako bei
dostupnim
dijelovima i EL.
njegovom bajonetnom pričvršćenju, može se jednoDer Brenner entspricht folgenden EG-Richtlinien:
stavno održavati. Keramička cijev plamenika odlikuje
•velikom
Maschinenrichtlinie
89/37/EG
robusnošću za
sve kvalitete loživog ulja EL.
• Elektromagnetische Verträglichkeit EMV
Plamenik
odgovara slijedećim EG-smjernicama:
89/336/EWG
Smjernice za strojeve 89/37/EG
•• Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG
• Elektromagnetska kompatibilnost EMV 89/336/
EWG
ZulassungsZertifizierung
• Smjernice
za niski napon 73/23/EWG nummer
Certifikacija
TÜV-Zertifizierung
nach EN 267
TÜV
certifikacija prema EN
267
EG-Baumusterprüfung
nach
Wirkungsgradrichtlinie
EG-ispitivanje
za odobrenje tipa
prema smjernicama za stupanj djeloTab. 11 Zertifizierung
vanja
Tab. 11Certifikacija
34
Broj
odobrenja
00099414001
00099414001
CE00360305/00
CE00360305/00
4
3
5
2
1
6
6 720 642 881-25.1il
Slika26
26Konstrukcija
plamenikaLogatop
za plavičasti
Bild
Aufbau des uljnog
Öl-Blaubrenners
BE-A
plamen Logatop BE-A
Ölpumpe mit Magnetventil und Öl-Anschlussschläuchen
Brennermotor
Uljna crpka s magnetskim ventilom i uljnim priključnim
crijevima
Flammenfühler
Motor plamenika
Öl-Feuerungsautomat
mit Entstörtaster
Senzor plamena
Brennerrohr
Programator uljnog loženja s tipkom za uklanjanje
Brennergehäuse
smetnji
Zusätzlich
hat der Brenner einen Anschluss für einen
5
Cijev plamenika
7-poligen
Brennerstecker
(hinter dem Öl-Feuerungsauto6
Kućište
plamenika
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
maten).
Dodatno je plamenik opremljen priključkom za 7-polni
Der Logatop BE-A (ab Fertigungsdatum 06/2010) wird in
utikač plamenika (iza programatora uljnog loženja).
Verbindung mit dem Logano plus SB315 Öl/Gas mit
Heizöl
ELBE-A
schwefelarm
DIN 51603-1
betrieben.
Logatop
(počevšinach
do datuma
proizvodnje
Weiterhin
Marken-Heizöle
mit maximal
06/2010) ukönnen
kombinaciji
s uljno/plinskim
kotlom Loga10
% FAME
(Heizöl
EL loživo
schwefelarm
maximal
no plus
SB315
rad na
ulje ELmit
s malim
sadrža10
FAME nach
DINDIN
51603-6)
eingesetzt werden.
jem%sumpora
prema
51603-1.
Pored toga,
mogu se koristiti marke loživog ulja s
4.3.2
Funktionsprinzip
maksimalno
% Überwachung
FAME (loživo ulje
niskim sadržaDie Steuerung10und
des sBrenners
erfolgt
jem
sumpora,
s
maksimalno
10%
FAME
prema
DIN
über den Öl-Feuerungsautomaten. Nach der
Wärmean51603-6).
forderung durch die elektronische Kessel- und Heizkreisregelung
wird derrada
Brenner eingeschaltet und das Öl vor
4.3.2 Princip
und in der Düse auf ca. 65 °C aufgeheizt. Bei einem KaltUpravljanje i nadzor plamenika provodi se preko prostart kann dieser Vorgang maximal drei Minuten dauern.
gramatora uljnog loženja. Ovisno od potražnje toNach
Ablauf
der Vorzündzeit
wird
zur Ölfreigabe
plinske
energije
od električne
regulacije
kotla i das
kruga
Magnetventil
angesteuert
und
das
Brennstoff-Luftgrijanja plamenik se uključuje i loživo ulje se ispred i u
Gemisch
gezündet.
der Zündung
stellt
sapnici zagrijava
naUnmittelbar
cca. 65 °C.nach
Pri hladnom
startanju
sich
eine
blau
brennende
Flamme
ein.
Das
durch
die
ovaj proces može trajati maksimalno tri minute.
Düse zerstäubte Öl wird bei diesem Verbrennungssystem
Nakon isteka vremena pretpaljenja, za puštanje ulja
durch rückgeführte Heizgase verdampft (gasförmig),
aktivira se magnetski ventil i pali se mješavina gorihomogen mit der Verbrennungsluft gemischt und
va i zraka. Neposredno nakon paljenja podešava se
anschließend innerhalb des Brennerrohrs verbrannt. Bis
plamen koji gori plavičastom bojom. Loživo ulje koje
zum Ablauf der Sicherheitszeit muss der Flammenfühler
se raspršuje kroz sapnicu, u ovom sustavu izgaranja
ein Flammensignal melden, sonst erfolgt eine Störabisparava se (u plinovito stanje) preko straga vođenih
schaltung.
produkata izgaranja, homogeno se miješa sa zrakom
za izgaranje i nakon toga izgara u cijevi plamenika. Do
isteka sigurnosnog vremena, senzor plamena mora
dojaviti signal plamena, inače dolazi do isključivanja
zbog smetnji.
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Brenner
Plamenici
4.3.3 Abmessungen
und technische
Daten
4.3.3
Dimenzije i tehnički
podaci
241
333
79
Logatop
top
ga
235
95
Lo
304
288
6 720 642 881-26.1il
Slika
27Dimenzije
uljnogdes
plamenika
za plavičasti
plamen
Logatop
(Dimenzije u mm)
Bild 27
Abmessungen
Öl-Blaubrenners
Logatop
BE-A
(Maße BE-A
in mm)
Tip
plamenika
Brennertyp
Nazivni učinak kotla
Kesselnennleistung
Sustav miješanja
Mischsystem
Tip
sapnice1)
1)
Düsentyp
Tlak
ulja
Jedinica
Einheit
kW
kW
–
––
–
bar
BE-A 2.1–68
2.1–68
BE-A
57,0–65,0
57,0–65,0
2.1–68
2.1–68
Monarch
1,35 gph
80° NS
Monarch 1,35 gph
15,0–25,0
80° NS
5,22–5,97
15,0–25,0
62,0–70,5
5,22–5,97
0
Protok ulja
Öldruck
Učinak plamenika
Öldurchsatzpodešavanje vođenja usisanog
Prethodno
zraka (ALF)
Brennerleistung
Statički tlak ventilatora
Ansaugluftführung
(ALF) Voreinstellung
plamenika
Vrijednost
CO s haubom
kW
mbar
–
%
51,5–55,5
7,5–12,0
1,0
13,5–14,0
54,5–59,0
7,5–12,0
1,0
13,5–14,0
62,0–70,5
7,5–11,0
0
13,0–13,5
Vrijednost
Statischer CO
Druck Gebläse
ppm
mbar
<50
7,5–12,0
<50
7,5–12,0
<50
7,5–11,0
2
kg/h
bar
kW
kg/h
–
BE-A 2.1–55
2.1–55
BE-A
47,5–51,0
50,0–55,0
47,5–51,0
50,0–55,0
2.1–55
2.1–55
2.1–55
2.1–55
Danfoss
0,85 gph
Danfoss
1,00 gph
80° HF2)
80° HF
Danfoss 1,00 gph
Danfoss 0,85 gph
17,0–25,0
15,0–25,0
80° HF
80° HF2)
4,35–4,70
4,60–5,00
17,0–25,0
15,0–25,0
51,5–55,5
54,5–59,0
4,35–4,70
4,60–5,00
1,0
1,0
CO212Vrijednosti
-Wert mit Brennerhaube
%
13,5–14,0
13,5–14,0plamen Logatop
13,0–13,5
Tab.
podešavanja i opremanje sapnicama
uljnog
plamenika za plavičasti
BE-A
1)CO-Wert
Preporuka: Koristite isključivo ovdje navedene
tipove sapnica< 50
ppm
2) Tvornička ugradnja sapnica
Tab. 12
< 50
< 50
Einstellwerte und Düsenbestückung des Öl-Blaubrenners Logatop BE-A
1) Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die hier angegebenen Düsentypen
2) Werkseitige Bestückung
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
35
Brenner
Plamenici
4.4
4.4
Fremdbrenner
Plamenici drugih proizvođača
4.4.1 Anforderungen
Zahtjevi na izvedbu
plamenika
4.4.1
an die
Brennerausführung
Za montažu
plamenika treba
pridržavati uputa
za
Für
die Brennermontage
ist diese
Montageanleitung
des
montažu proizvođača
plamenika.
Brennerherstellers
zu beachten.
LT
Dmax
DFR
T1
LFR
6 720 642 881-27.1il
Bild
Maße für za
Brennermontage
Slika28
28Dimenzije
montažu plamenika
Promjer komore loženja
DFR
FR
Maksimalni promjer cijevi plamenika
Dmax
max
Dužina komore loženja
LFR
FR
LTT Dubina vrata
T1 Minimalna dubina cijevi plamenika
Veličina kotla
4.4.2
für proizvođača
Gas-Brennwertkessel
4.4.2 Fremdbrenner
Plamenici drugih
za plinski
Logano
plus SB315
kondenzacijski
kotao Logano plus SB315
Für
die Gas-Brennwertkessel
Logano
plusplus
SB315
werZa plinski
kondenzacijski kotao
Logano
SB315
den
abgestimmte
und
zugelassene
Gas-Gebläsebrenner
preporučuju se usklađeni i odobreni plinski plamenici
empfohlen.
Sie lassen
unmittelbar
auf derna
dazu
vors ventilatorom.
Mogu sich
se montirati
direktno
za to
bereiteten
Brennertür
montieren.
predviđena vrata plamenika.
Bohrungsabmessungen:
Dimenzije provrta:
•• bis
do 70
70 kW:
kW:
–- Lochkreisdurchmesser
150 provrta
mm
Promjer diobenog kruga
150 mm
Gewindebohrungen
4
×
M8
Navojni provrti 4 x M8 (45°)(45°)
Flammrohrbohrung
110 110
mm mm
Provrt plamene cijevi
•• ab
90
kW:
počevši od 90 kW:
Promjer diobenog kruga
170 mm
–- Lochkreisdurchmesser
170 provrta
mm
Navojni provrti 4 x 4M8
(45°)(45°)
Gewindebohrungen
× M8
Provrt plamene cijevi
Flammrohrbohrung
130 130
mm mm
4.4.3 Plamenici drugih proizvođača za plinsko/
4.4.3 Fremdbrenner
für Gas-/Öl-Brennwertuljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
kessel
Logano
SB615 i SB745 plus SB615 und SB745
Für die Brennwertkessel Logano plus SB615 und SB745
Za plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB615
werden abgestimmte und zugelassene Gas-Gebläsei SB745 preporučuju se usklađeni i odobreni plinski
brenner empfohlen. Die entsprechend gebohrte Brennerplamenici s ventilatorom. Kao dodatna oprema može
platte zur Aufnahme des passenden Brenners ist als
se isporučiti odgovarajuće perforirana ploča plameniZusatzausstattung lieferbar. Alternativ sind die Bohrunka za stezanje prikladnih plamenika. Alternativno na
gen auf der separat erhältlichen Blind-Brennerplatte
mjestu instaliranja treba izvesti provrte na slijepoj plobauseitig herzustellen.
či plamenika koja se može dobiti zasebno.
Dimenzije cijevi plamenika
Min. dubina T1
Max. dubina
Max.
promjer
Dmax
[mm]
[mm]
[mm]
50–70
45
95
109
90–115
70
120
129
145–310
185
235
247
400
185
235
279
510–640
185
235
319
800–1200
210
260
350
Tab.
Brennerrohrabmessungen
fürkondenzacijski
BrennwertkesTab. 13
13Dimenzije
cijevi plamenika za
sel
Logano
plus
SB315,
SB615
SB745
kotao Logano plus SB315, SB615und
i SB745
36
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
5
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
5.1
Izvodi iz propisa
Buderus plinski kondenzacijski kotlovi SB315, SB615
i SB745 po svojoj konstrukciji i svojem ponašanju
u pogonu odgovaraju zahtjevima EN 267, EN 303,
EN 676, EN 677 i DIN 4702-6. Za izvođenje i pogon
instalacije treba se pridržavati tehničkih pravila kao
i odredbi građevnog nadzora, zakonskih i pravnih
odredbi.
Montaža, plinski i dimovodni priključak, prvo puštanje
u rad, električni priključak kao i održavanje i popravak
smiju izvoditi samo za to specijalizirane ovlaštene
tvrtke.
Odobrenje
Instaliranje plinskog kondenzacijskog kotla mora se
prijaviti nadležnom distributeru plina i od njega za to
dobiti odobrenje.
Kondenzacijski kotao smije raditi samo sa specijalnim, za dotični tip kotla koncipiranim i od građevnog
nadzora odobrenim dimovodnim sustavom.
5.2
Zahtjevi na način rada
Zahvaljujući optimiranoj tehnologiji kondenzacijskih kotlova SB315, SB615 i SB745, s Kondens°površinom grijanja, ne postavljaju se nikakvi posebni
zahtjevi na minimalnu temperaturu povratnog voda ili
minimalni volumni protok.
To omogućava jednostavno projektiranje sustava i
instaliranje uz povoljne troškove.
Regulacijom kruga grijanja s 3-putnim miješajućim
ventilima poboljšava se regulacijsko ponašanje i to
se preporučuje posebno za instalacije s više krugova
grijanja. Treba izbjegavati 4-putne miješajuće ventile
i sklopove za ubrizgavanje, budući da oni smanjuju
učinak kondenzacije.
Ostale napomene sadrži odjeljak za spajanje hidraulike sustava (→ stranica 49).
5.3
Izbor plamenika i podešavanje plamenika
Prije početka montaže o tome treba informirati područnog dimnjačara i vodno gospodarstvo. Regionalno su u danom slučaju potrebna odobrenja za
dimovodni sustav i odvod kondenzata u javnu kanalizacijsku mrežu.
Dimenzioniranje i podešavanje plamenika ima bitan
utjecaj na vijek trajanja instalacije grijanja. Svaki ciklus opterećenja (uključivanje/isključivanje plamenika)
uzrokuje toplinska naprezanja (opterećenja tijela kotla). Zbog toga broj startanja plamenika ne smije biti
veći od 15.000 godišnje.
Održavanje
Prema § 11 Uredbe za štednju energije EnEV, u interesu ekološki prihvatljivog i nesmetanog pogona
preporučujemo redoviti kontrolni pregled kotla i plamenika. Pri tome kompletnu instalaciju treba ispitati
na besprijekornu funkciju.
Slijedeće preporuke i podešavanja služe za ispunjavanje ovog kriterija (vidjeti i upute za podešavanje
regulacijskog uređaja i spajanje hidraulike sustava u
instalaciji grijanja). Ako ovaj kriterij unatoč toga niste
postigli, uspostavite kontakt s Buderus ovlaštenim
zastupništvom ili servisom.
Korisniku instalacije preporučujemo zaključivanje
ugovora o održavanju i kontrolnom pregledu s instalaterskom tvrtkom ili s proizvođačem plamenika. Redovito održavanje preduvjet je za siguran i ekonomičan
pogon. U pravilu, proizvođač plamenika preuzima
jamstvo tek nakon zaključivanja ugovora o održavanju
i kontrolnom pregledu.
Broj startanja plamenika može se očitati u
MEC (→ poglavlje 5.4, stranica 38).
• Po mogućnosti treba koristiti modulirajući plamenik.
• Kako bi se raspoloživo područje modulacije moglo
održati što je moguće većim, treba odabrati plamenik odgovarajući kotlu i potrebama topline.
• Učinak plamenika namjestiti što je moguće nižim.
• Plamenik maksimalno namjestiti na toplinski učinak loženja QN sa identifikacijske pločice.
• Kotao ne preopteretiti!
• Uzeti u obzir promjenjivu donju ogrjevnu vrijednost
plina; od distributera plina zatražiti maksimalnu
vrijednost.
• Koristiti samo plamenik koji odgovara navedenim
gorivima. Treba paziti da su korišteni uljni plamenici prikladni za loživo ulje s niskim sadržajem
sumpora (inače se ne može isključiti opasnost od
korozije zbog Metal Dusting). Treba se pridržavati
podataka proizvođača plamenika.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
37
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
• Plamenik smije podešavati samo za to osposobljeno stručno osoblje!
1400
kW
1200
Učinak kotla za sustav grijanja 50/30 [kW]
Toplinski učinak loženja [kW]
Svrha optimalno podešene regulacije je postizanje
dugih vremena rada plamenika i izbjegavanje brzih
promjena temperature u kotlu. Blagi temperaturni
prijelazi odražavaju se na dulji vijek trajanja instalacije
grijanja. Zbog toga se mora spriječiti nedjelotvornost
strategije regulacije regulacijskog uređaja, tj. da regulator kotlovske vode uključuje i isključuje plamenik.
800
600
400
200
0
20
40
60
Podešavanje regulacijskog uređaja
Preporučujemo primjenu Buderus regulacijskog uređaja serije 4000.
1000
0
5.4
80
%
100
6 720 648 053-28.1T
 Minimalni razmak između namještene temperature
isključivanja sigurnosnog graničnika temperature,
regulatora temperature, održanje maksimalne tražene temperature kotlovske vode (→ tablica 14).
Slika 29Dijagram
Maksimalna temperature kotlovske vode
u regulacijskom uređaju (MEC) mora se
namjestiti u meniju „Podaci o kotlu“, pod
točkom menija „Max. temperatura isključivanja“.
 Zadane vrijednosti temperature kruga grijanja treba namjestiti što je moguće nižim.
 Krugovi grijanja (npr. kod jutarnjeg pokretanja) treba isključiti u razmaku od 5 minuta.
Kada se koristi regulacijski uređaj Buderus
Logamatic 4000, regulaciju plamenika u redovitom pogonu treba aktivirati tek nakon
3 minute. Treba izbjegavati brže visoko
moduliranje.
Einstellparameter
(max. (max.
Temperatur)
Parametar
podešavanja
temperatura)
Logamatic
4321
Logamatic
4321
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)1)
Sigurnosni graničnik temperature (STB)1)
110
110 °C
°C
Temperaturregler
(TR)1)(TR)1)
Regulator
temperature
105
°C
105°C
Logamatic
4211
Logamatic
4211
110
110 °C
°C
↓↑
K ↓↑
↓↑
↓↑mind.
min. 55 K
90
°C
90°C
↓↑
K ↓↑
↓↑
↓↑mind.
min. 66 K
Max. Kesselwassertemperatur
Max. temperatura kotlovske vode
99
99 °C
°C
2) von HK3) und3) WW4)4)
Max. tražena
Temperaturanforderung
grijanja i PTV
Max.
temperatura2) od kruga
92
92 °C
°C
84
84 °C
°C
↑
mind. 18 K
↑
↓
min. 18 K
↓
↓↑
K ↓↑
↓↑
↓↑mind.
min. 77 K
77 °C
Tab. 14 Einstellparameter Logamatic 4321 und Logamatic 4211
Tab. 14Parametri podešavanja Logamatic 4321 i Logamatic 4211
1) STB und TR möglichst hoch einstellen, jedoch einen Mindestabstand von 5 K beachten.
1) Beide
STB
i TR treba po mogućnosti
je moguće
više namjestiti,
ali se trebate
minimalnog
razmaka odliegen.
5 K.
2)
Temperaturanforderungen
müssenšto
immer
in einem Abstand
von mindestens
7 K unterpridržavati
der maximalen
Kesselwassertemperatur
2) DieObje
tražene temperature
moraju uvijek
na razmaku
od najmanje
7K
ispod
temperature kotlovske
3)
Temperaturanforderung
von Heizkreisen,
die mitbiti
einem
Stellglied ausgestattet
sind,
setzt
sichmaksimalne
aus der Vorlauf-Solltemperatur
und dem
vode. „Anhebung Kessel“ im Menü Heizkreisdaten zusammen.
Parameter
3) DieTražena
temperaturavon
krugova
grijanja opremljenih
regulatorom
protoka sastoji se odund
zadane
temperature
polaznog voda
4)
Temperaturanforderung
Warmwasserbereitung
setzt sich
aus der Warmwasser-Solltemperatur
dem Parameter
„Kesselanhebung“
i parametra
„povišenja
temperature kotlovske vode“ u meniju Podaci kruga grijanja.
im Menü
Warmwasser
zusammen.
4)
Tražena temperatura pripreme tople vode sastoji se od zadane temperature tople vode i parametra „povišenje temperature kotlovske vode“, u meniju topla voda.
38
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Vorschriften
Propisi i und
radniBetriebsbedingungen
uvjeti za pogon kotla
Einstellung Kesselwasserregler
und maximale
Podešavanje
regulatora temperature
kotlovske
Kesseltemperatur
vode i maksimalne temperature kotla
Regulator
temperature kotlovske
vode
ima svrhu
da
Der Kesselwasserregler
ist nur dafür
gedacht,
bei einem
kod
otkazivanja
regulacijske
Ausfall
der Regelelektronik
einelektronike
Notbetriebosigura
mit einerpogon
wählu
nuždiKesseltemperatur
s temperaturomsicherzustellen.
kotlovske vodeIm
ponormalen
izboru. U
baren
Regelbetriebradu
wirdregulacije
die Funktion
des Kesselwasserreglers
normalnom
aktivira
se funkcija reguvon dermaksimalne
maximalen Kesseltemperatur
übernommen.
Die
latora
temperature kotlovske
vode. Makmaximaletemperature
Kesselwassertemperatur
kann
Regelgerät im
simalna
kotlovske vode
u im
regulacijskom
Menü „Kesselkenndaten“
unter
dem Menüpunkt
uređaju
može se namjestiti
u meniju
„Podaci kotla“,
„Max.točkom
Abschalttemperatur“
werden.
pod
menija „Max. eingestellt
temperatura
isključivanja“.
Einstellungenna
amregulacijskom
Regelgerät uređaju
Podešavanja
80
1
2
3
6 720 648 053-38.2T
Bild 30
Einstellungennaam
Regelgerät uređaju
Slika
30Podešavanja
regulacijskom
1
1
2
2
3
3
Sigurnosni
graničnik temperature
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Regulator
temperature
Temperaturregler
MEC
MEC
B Temperaturen
14, stranica
Seite 38)38)
amnamjestiti
Sicher
Temperature (Æ
(→ Tabelle
tablica 14,
heitstemperaturbegrenzer
[1]
im
Regelgerät
und
am
na sigurnosnom graničniku temperature [1]
u reguTemperaturregler
[2]
einstellen.
lacijskom uređaju i na regulatoru temperature [2].
B Maximale
Kesselwassertemperatur
amvode
MEC namjestiti
[3] ein
Maksimalnu
temperaturu kotlovske
stellen.
na MEC [3].
maximale Temperaturanforderung
istvrikein
Die
Maksimalna
tražena temperatura nije
direkt
einzustellender
Wert.
Die maximale
jednost
koja se direktno
namješta.
MaksiTemperaturanforderung
setzt sastoji
sich aus
malna tražena temperatura
seder
od
Solltemperatur
und deri povišenja.
Anhebung zusamzadane temperature
men.
Primjer potražnje za toplom vodom:
Beispiel Warmwasseranforderung:
Zbroj zadane temperature tople vode (60 °C) i paraSumme aus der Solltemperatur Warmwasser (60 °C) und
metra „povišenje temperature kotlovske vode“ (20 °C)
dem Parameter „Kesselanhebung“ (20 °C) im Menü
u meniju „topla voda“:
„Warmwasser“:
60 °C + 20 °C = 80 °C
60 °C + 20 °C = 80 °C
(maksimalna tražena temperatura)
(maximale Temperaturanforderung)
Primjer
grijanja:
Beispielkrugova
Heizkreise:
Zbroj
zadane
temperature
kruga
s miješanjem
Summe aus der Solltemperatur
desgrijanja
gemischten
Heizkreisses
maksimalnom
traženom
temperaturom
mit der höchsten geforderten Temperatur(70
(70°C)
°C)i und
parametra
„povišenje
temperature
kotlovske
vode“
(5
dem Parameter „Anhebung Kessel“ (5 °C) im Menü „Heiz°C)
u
meniju
„podaci
kruga
grijanja“:
kreisdaten“:
70
70 °C
°C +
+ 55 °C
°C =
= 75
75 °C
°C
(maksimalna
tražena
temperatura)
(maximale Temperaturanforderung)
Temperaturanforderungen
Alle
Sve maximalen
maksimalne
tražene temperature momüssen
immer
7
eingestellten
raju uvijek biti 7 K
K unter
ispodder
namještene
makmaximalen
Kesseltemperatur
liegen.
simalne temperature kotlovske
vode.
Hinweise zur Einstellung von Fremd-Regelgeräten
Upute za podešavanje regulacijskih uređaja
Beachten
Sie die Betriebsbedingungen in
drugih
proizvođača
Æ Kapitel 5, Seite 37.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pridržavajte se radnih uvjeta u
→ poglavlju 5, stranica 37
Das Fremdregelgerät (Gebäudeleittechnik oder SPSRegelungen) muss eine interne maximale KesseltemRegulacijski
uređaj drugog
proizvođača
peratur
sicherstellen,
die genügend
Abstand(tehnika
zum STB
upravljanja
zgradi
ili SPS regulacije)
osihat.
Es mussuauch
sichergestellt
werden,moraju
dass die
gurati internu maksimalnu
kotlovske
Regelelektronik
den Brenner temperaturu
ein- und ausschaltet
und
vodeder
koja
je na dovoljnom razmaku od STB. Mora
nicht
Kesselwasserregler.
se osigurati
regulacijska
elektronika
Die
Regelungda
muss
sicherstellen,
dass voruključuje
dem
i
isključuje
plamenik
a
ne
regulator
temperature
Abschalten der Brenner in Kleinlast gefahren
wird.
kotlovske
vode.beachtet wird, kann es zum AnspreWenn
das nicht
Regulacija
mora osigurati da prije (SAV)
isključivanja
plachen
der Sicherheitsabsperrarmatur
in der Gasmenik
radi
pri
malom
opterećenju.
Ako
to
nije
sluregelstrecke kommen.
čaj, može doći do aktiviranja
sigurnosne
Steuerungsausrüstung
so wählen,
dass ein zaporne
schonenarmature
(SAV)
u
plinskoj
regulacijskoj
stazi.
des Anfahren mit Zeitverzögerung aus dem
kalten
Upravljačku
opremu treba tako odabrati da se
Zustand
erfolgt.
provodi obzirno pokretanje iz hladnog stanja, s
Nach der Brenneranforderung sollte z. B. eine Zeitauvremenskom zadrškom.
tomatik die Brennerlast über einen Zeitraum von ca.
Nakon zahtjeva plamenika, npr. vremenske auto180 Sekunden auf Kleinlast begrenzen. Damit wird bei
matike, opterećenje plamenika treba ograničiti na
begrenztem Wärmebedarf ein unkontrolliertes Ein- und
najmanje opterećenje u vremenskom periodu od
Ausschalten des Brenners verhindert.
cca. 180 sekundi. Time se kod ograničenje potraAn
der
Regelung muss
die Anzahl
der
žnje
zaeingesetzten
toplinskom energijom
sprječava
nekontroliBrennerstarts
angezeigt
werden
können.
rano uključivanje i isključivanje plamenika.
• Na korištenoj regulaciji mora se moći pokazati broj
startanja plamenika.
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
39
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
Jedinica
Vrijednost
Regulator temperature
s
40
Tlačna sklopka/Graničnik
s
40
Minimalni raspon između
temperature uključivanja i
isključivanja plamenika
K
7
Ako bi kotao radio u otvorenim sustavima grijanja,
treba poduzeti dodatne mjere za zaštitu od korozije i
za izbjegavanje unosa mulja u kotao.
Pored toga treba prilagoditi sigurnosno tehničke uređaje (opremu i podešavanja).
 Treba kontaktirati s ovlaštenim zastupništvom ili
servisom proizvođača.
Tab. 15Uvjeti primjene
5.5
5.6
Spajanje hidraulike sustava u instalaciju grijanja
 Za temperature sustava različite visine koje koriste oba priključna nastavka povratnog voda RK1
(gore) i RK2 (dolje).
 Krugove grijanja s visokim temperaturama povratnog voda priključiti na priključni nastavak RK2, a
krugove grijanja s nižim temperaturama povratnog
voda priključiti na priključni nastavak RK1.
Gorivo
Unit izvedbe plinskih kondenzacijski kotlova SB315
Gas, SB615 Gas i SB745 prikladne su za pogon na
prirodni plin E ili LL. Plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB315 VM također je prikladan za pogon
na ukapljeni plin (pribor dijelova za preinaku na ukapljeni plin).
Svi kotlovi s plamenicima drugih proizvođača prikladni su za pogon na prirodni plin E ili LL, kao i za ukapljeni plin.
Svojstva plina moraju odgovarati zahtjevima DVGWradnog lista G260. Za plinske plamenike nisu prikladni
industrijski plinovi sa sadržajem sumpora i sumporovodika (npr. koksni plin).
Preporučujemo za optimalno iskorištenje
energije preko priključnog nastavka RK1
volumni protok > 10 % ukupnog nazivnog
volumnog protoka, s temperaturom povratnog voda ispod temperature rosišta.
Za podešavanje protoka plina mora se instalirati plinsko brojilo koje dopušta očitanje i u donjem području
opterećenja plamenika. To vrijedi i za instalacije na
ukapljeni plin.
Ako nema različitih temperatura povratnog
voda, mora se priključiti samo priključni
nastavak povratnog voda RK1.
Unit izvedbe kondenzacijskih kotlova Logano plus
SB315 uljno/plinski, SB615 uljno/plinski predviđene
su za loživo ulje EL s niskim sadržajem sumpora, kao
i za loživo ulje EL A Bio 10 prema DIN 51603. Kotlovi
za plamenike drugih proizvođača prikladni su za loživo ulje EL s niskim sadržajem sumpora i loživo ulje EL
A Bio 10 prema DIN 51 603, kao i za prirodni plin E ili
LL i ukapljeni plin.
 Volumni protok vode u kotlu ograničiti na raspon
temperature od minimalno 7 K.
Ograničenje raspona temperature nije potrebno ako je instalacija opremljena s uređajem za hvatanje prljavštine.
Treba se pridržavati podataka proizvođača
kotla.
 Provesti ispravno dimenzioniranje crpke.
Veliki volumni protoci i predimenzionirana
crpka mogu dovesti do stvaranja mulja ili
naslaga na površinama izmjenjivača topline.
 Prije priključka kotla iz instalacije grijanja treba
isprati mulj i prljavštinu.
 Tijekom pogona kotla u vodu grijanja ne smije dospjeti kisik.
 Kotao smije raditi samo u zatvorenim sustavima
grijanja.
40
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
5.7
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
Priprema kotlovske vode
Budući da nema čiste vode za prijenos topline, treba
obratiti pozornost na svojstva vode. Loša kvaliteta
vode može prouzročiti stvaranje kamenca i korozije. Zbog toga se posebna pozornost mora posvetiti
svojstvima vode, pripremi vode i prije svega stalnom
nadzoru nad kvalitetom vode. Priprema vode je važan
faktor kako bi se osigurao nesmetani pogon, raspoloživost kotla, vijek trajanja i ekonomičnost instalacije
grijanja.
5.7.1 Pojmovi
Stvaranje kamenca je stvaranje naslaga koje čvrsto
prianjaju na stjenke toplovodnih instalacija grijanja
koje dolaze u kontakt s vodom. Naslage se sastoje od
sastojaka vode, uglavnom od kalcijevog karbonata.
davanjem kemijskih dodataka ili razdvajanjem sustava
pomoću izmjenjivača topline.
Kisik se npr. može vezati dodavanjem sredstava za
vezanje kisika.
pH-vrijednost neobrađene vode grijanja mora se
kretati između 8,2 i 10,0. Treba paziti da se pH-vrijednost mijenja nakon puštanja u rad, posebno smanjenjem količine kisika i izdvajanjem vapnenca. Preporučujemo da se pH-vrijednost provjeri nakon više
mjeseci pogona grijanja instalacije.
Alkalizacija koja je eventualno potrebna može se provesti dodavanjem npr. trinatrij fosfata.
Ako se u instalaciji grijanja koriste dodatna
sredstva ili sredstvo za zaštitu od smrzavanja, vodu grijanja treba redovito kontrolirati
prema podacima proizvođača. Moraju se
provesti potrebni korektivni zahvati.
Voda grijanja je sva voda koja služi u svrhu grijanja
toplovodne instalacije grijanja.
Voda za punjenje je voda kojom se kompletna instalacija grijanja prvi puta puni i zagrijava na strani vode
grijanja.
Voda za dopunjavanje je voda koja se nakon prvog
zagrijavanja dopunjava na strani vode grijanja.
Radna temperatura je temperatura koja se za slučaj
nesmetanog pogona kotla pojavljuje na priključnom
nastavku polaznog voda kotla, toplovodne instalacije
grijanja.
Količina vode Vmax je maksimalna količina neobrađene vode za punjenje i dopunjavanje u m3, za čitavog
vijeka trajanja kotla.
Korozijsko-tehnički zatvoreni sustavi su instalacije
grijanja u koje do vode grijanja ne može prodrijeti kisik u spomena vrijednim količinama.
5.7.2 Izbjegavanje šteta nastalih zbog korozije
U svim propisima korozija u instalacijama grijanja ima
podređenu ulogu. Preduvjet za to je da je instalacija
korozijski tehnički zatvorena, tj. da je spriječeno stalno prodiranje kisika u instalaciju.
Stalno prodiranje kisika u instalaciju rezultira korozijom i može prouzročiti hrđanje kao i stvaranje mulja
od hrđe. Stvaranje mulja može dovesti do začepljenja, a time i do nedovoljne opskrbe toplinom, kao i
do stvaranja naslaga (slično naslagama vapnenca) na
zagrijanim površinama izmjenjivača topline.
Količine kisika koje se unose preko vode za punjenje i
dopunjavanje u normalnom slučaju su manje, a time i
zanemarive.
5.7.3 Izbjegavanje šteta nastalih zbog kamenca
Propis VDI 2035-1 „Izbjegavanje šteta od stvaranja
kamenca u toplovodnim instalacijama grijanja“, izdanje 12/2005 vrijedi za instalacije pripreme potrošne
tople vode prema DIN 4753 i za toplovodne instalacije grijanja prema DIN 12828, s radnim temperaturama
do 100 °C.
Svrha najnovijeg izdanja VDI 2035-1 je postići pojednostavljenje primjene. Iz toga razloga se preporučuju
smjernice za dopuštenu količinu sredstava koja pospješuju stvaranje kamenca (zbroj alkalne zemlje), u
ovisnosti od područja učinka. To se zasniva na iskustvima iz prakse, da se štete od stvaranja kamenca
mogu pojaviti u ovisnosti od:
• ukupnog učinka grijanja,
• volumena instalacije,
• sume količine vode za punjenje i dopunjavanje, za
čitavog vijeka trajanja, i
• konstrukcije kotla.
Dolje navedeni podaci za Buderus kotlove zasnivaju
se na dugogodišnjem iskustvu i ispitivanjima vijeka
trajanja i utvrđuju maksimalne količine vode za punjenje i dopunjavanje u ovisnosti od učinka, tvrdoće
vode i materijala kotla. Time je zadovoljen zahtjev VDI
2035-1 „Izbjegavanje šteta u toplovodnim instalacijama grijanja zbog stvaranja kamenca.
Izuzetno značenje obzirom na prodiranje kisika općenito ima održanje tlak, a posebno funkcija, ispravno
dimenzioniranje i ispravno podešavanje (predtlaka)
ekspanzijske posude. Funkciju i predtlak treba jednom godišnje provjeravati. Ako se ne spriječi stalno
prodiranje kisika (npr. zbog plastičnih cijevi propusnih
za kisik) ili se instalacija ne može izvesti ako zatvoreni
sustav, potrebne su mjere zaštite od korozije, npr. doProjektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
41
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
Zahtjevi po jamstvu za Buderus kotlove vrijede samo
uz uvjet ispunjavanja ovdje opisanih zahtjeva i vođene
knjige pogona.
5.7.4
Zahtjevi na vodu za punjenje i dopunjavanje
Da bi se kotao za čitavog vijeka trajanja zaštitio od šteta nastalih stvaranjem kamenca i kako bi se zajamčio
nesmetani pogon kotla, ograničena je ukupna količina
sredstava koja pospješuju povećanje tvrdoće vode za
punjenje i dopunjavanje u kružnom toku grijanja.
Iz toga razloga se ovisno od ukupnog učinka kotla i
iz toga rezultirajućeg volumena vode neke instalacije
grijanja, postavljaju zahtjevi na vodu za punjenje i dopunjavanje (→ tablica 16).
Ukupni učinak kotla
Dopuštena količina vode u ovisnosti od kvalitete vode
za punjenje, može se pojednostavljeno odrediti na
osnovi dijagrama na slici 31, stranica 43 i slika 32,
stranica 44, ili proračunom za određivanje dopuštene
količine vode za punjenje i dopunjavanje (→ poglavlje
5.7.7, stranica 45).
Zahtjevi na tvrdoću vode i na količinu vode za punjenje i dopunjavanje Vmax
[kW]
Q ≤ 50
Vmax: nema posebnih zahtjeva
50 ≤ Q ≤ 600
Vmax: odrediti prema dijagramu na slici 31, stranica 43 i slika 32, stranica 44, kao i prema formuli 3, stranica 45
Q > 600
Priprema vode uglavnom je potrebna
ovisno od učinka kotla
Za instalacije s vrlo velikim sadržajem vode (> 50 l/kW) uglavnom treba provesti pripremu
vode
Tab. 16Zahtjevi na vodu za punjenje i dopunjavanje za kotlove od željeznih materijala
42
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Vorschriften
Propisi i und
radniBetriebsbedingungen
uvjeti za pogon kotla
5.7.5 Einsatzgrenzen
fürza
Heizkessel
Eisenwerkstoffen
5.7.5
Granice primjene
kotlove odaus
željeznih
materijala
Vmax (m3)
12
1
10
2
8
3
4
6
5
4
6
2
0
0
5
10
15
20
25
30
HW (°dH)
6 720 642 881-66.1T
Slika
31Kotlovi
≥ 50 ≥kW50dokW
150
odkW
željeznih
materijala
Bild 31
Heizkessel
biskW
150
aus Eisenwerkstoffen
HW
W
V
V
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
6
Tvrdoća
vode
Wasserhärte
Volumen
vode za
čitavog
vijeka trajanja
kotla des HeizWasservolumen
über
die gesamte
Lebensdauer
Veličine
kessels kotla do 150 kW
Veličine
kotlabis
do150
130kW
kW
Kesselgröße
Veličine
kotlabis
do130
110kW
kW
Kesselgröße
Veličine
kotlabis
do110
90kW
kW
Kesselgröße
Veličine
kotlabis
do9070
Kesselgröße
kWkW
Veličine
kotlabis
do7050
Kesselgröße
kWkW
Kesselgröße bis 50 kW
geeigneten
Heizkesseln
Die
Prikladne
mjereMaßnahmen
za kotlove bei
od željeznih
aus
Eisenwerkstoffen
sind
die
Vollentsalzung
materijala su potpuna desalinizacija i potund
dieomekšavanje
Vollenthärtung
aktueller
Buderuspuno
(→(Æ
najnoviji
Buderus
Katalog
Große
Wärmeerzeuger/Anwendunkatalog za velike kotlove/Primjene, katalog
gen,
Katalog
Technischer Kundendienst).
tehničkog
servisa).
Iznad krivulja učinka potrebne su minimalni
zahvati, ader
ispod
krivulja možesind
se puniti
neOberhalb
Leistungskurven
Maßnahobrađena
vodovodna
voda.
Za
instalacije
men erforderlich, unterhalb der Kurven ist uns više kotlova
(< 600 kW ukupnog
učinka
behandeltes
Leitungswasser
einzufüllen.
Bei
kotla)
vrijede
krivulje
učinka
za
najmanji
Mehr-Kessel-Anlagen (< 600 kW Gesamtučinak pojedinačnog
kotla.
kesselleistung)
gelten die
Leistungskurven
für die kleinste Einzelkesselleistung.
Primjer
Beispiel
Zadano:
Gegeben:
• Učinak kotla Q˙ = 105 kW
• Kesselleistung Q = 105 kW
• Volumen instalacije VA = cca. 1,1
m3
• Anlagenvolumen VA = ca. 1,1 m3
Rezultat:
Ergebnis:
•
Kod2222°dH
°dHWasserhärte
tvrdoće vode,
maksimalna
količina
• Bei
beträgt
die maximale
Menge
3
vode
za
punjenje
i
dopunjavanje
iznosi
cca.
3
an Füll- und Ergänzungswasser ca. 1,8 m . 1,8 m .
• Instalacija se može puniti s neobrađenom vodom.
• Die Anlage kann mit unbehandeltem Wasser gefüllt
werden.
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
43
Vorschriften
Betriebsbedingungen
Propisi i radniund
uvjeti
za pogon kotla
Vmax (m3)
45
1
40
2
35
30
3
25
4
20
5
15
6
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
HW (°dH)
6 720 640 417-36.1il
Slika32
32Kotlovi
≥ 150>kW
dokW
600bis
kW600
od kW
željeznih
materijala
Bild
Heizkessel
150
aus Eisenwerkstoffen
HW
W
V
V
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
6
Tvrdoća vode
Wasserhärte
Volumen vode za
čitavog
vijeka trajanja
kotla des HeizWasservolumen
über
die gesamte
Lebensdauer
Veličine kotla do 600 kW
kessels
Veličine kotlabis
do600
500kW
kW
Kesselgröße
Veličine kotlabis
do500
400kW
kW
Kesselgröße
Veličine
kotla
do
300
kW
Kesselgröße bis 400 kW
Veličine kotlabis
do300
250kW
kW
Kesselgröße
Veličine kotlabis
do250
200kW
kW
Kesselgröße
Kesselgröße bis 200 kW
geeigneten
Heizkesseln
Die
Prikladne
mjereMaßnahmen
za kotlove bei
od željeznih
aus
Eisenwerkstoffen
sind
die
Vollentsalzung
materijala su potpuna desalinizacija i potund
dieomekšavanje
Vollenthärtung
aktueller
Buderuspuno
(→(Æ
najnoviji
Buderus
Katalog
Große
Wärmeerzeuger/Anwendunkatalog za velike kotlove/Primjene, katalog
gen,
Katalog
Technischer Kundendienst).
tehničkog
servisa).
Iznad krivulja učinka potrebne su minimalni
zahvati, ader
ispod
krivulja možesind
se puniti
neOberhalb
Leistungskurven
Maßnahobrađena
vodovodna
voda.
instalacije
men
erforderlich,
unterhalb
derZa
Kurven
ist uns više kotlova
(< 600 kW ukupnog
učinka
behandeltes
Leitungswasser
einzufüllen.
Bei
kotla) vrijede krivulje (<
učinka
za najmanji
Mehr-Kessel-Anlagen
600 kW
Gesamtučinak pojedinačnog
kotla.
kesselleistung)
gelten die
Leistungskurven
für die kleinste Einzelkesselleistung.
Primjer
Beispiel
Zadano:
Gegeben:
• Učinak kotla Q˙ = 295 kW
• Kesselleistung Q = 295 kW
• Volumen instalacije VA = cca. 7,5
m3
7,5 m3
• Anlagenvolumen VA = ca.
Rezultat:
Ergebnis:
Kod1818°dH
°dHWasserhärte
tvrdoće vode,
maksimalna
količina
•• Bei
beträgt
die maximale
Menge
3
vode
za
punjenje
i
dopunjavanje
iznosi
cca.
3
an Füll- und Ergänzungswasser ca. 6,0 m . 6,0 m .
• Već količina vode za punjenje veća je od dopušte• Bereits die Füllwassermenge ist größer als die zuläsne količine vode za punjenje i dopunjavanje. Instasige Menge an Füll- und Ergänzungswasser. Die
laciju treba puniti s kemijski obrađenom vodom.
Anlage ist mit aufbereitetem Wasser zu füllen.
44
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
5.7.6
Registriranje količine vode za punjenje i
dopunjavanje
Za instalacije grijanja > 50 kW, VDI 2035-1 propisuje
ugradnju vodomjera i vođenje knjige pogona kotla.
5.7.8 Dodatna zaštita od korozije
Štete od korozije nastaju ako kisik stalno prodire u
vodu grijanja. To je npr. slučaj kada se za podno grijanje koriste plastične cijevi propusne za kisik.
Knjiga pogona kotla nalazi se u tehničkoj dokumentaciji priloženoj uz Buderus kotlove. Zahtjevi po jamstvu
za Buderus kotlove vrijede samo u kombinaciji s ovdje opisanim zahtjevima i vođenom knjigom pogona.
Ako se instalacija grijanja ne može realizirati kao zatvoren sustav, potrebne su dodatne mjere zaštite od
korozije. Za to je prikladna omekšana voda, sredstvo
koje na sebe veže kisik ili kemikalije koje tvore pokrivni sloj na površini materijala (npr. na sustavima podnog grijanja s plastičnim cijevima). U tom se slučaju
od proizvođača kemijskih dodataka mora tražiti uvjerenje u kojem se dokazuje djelotvornost i neškodljivosti prema različitim dijelovima instalacije i materijalima
instalacije grijanja.
5.7.7
Proračun za određivanje dopuštenih
količina vode za punjenje i dopunjavanje
Ovisno od ukupnog učinka kotla i iz toga rezultirajućeg volumena vode neke instalacije grijanja, postavljaju se zahtjevi na vodu za punjenje i dopunjavanje.
Maksimalna količina vode za punjenje koja se može
puniti bez kemijske obrade izračunava se prema slijedećoj formuli:
V max
0,0626 ×
Ako se prodiranje kisika ne može spriječiti, preporučuje se razdvajanje sustava pomoću izmjenjivača topline. Ostale napomene postoje i u VDI-smjernicama
2035-2.
Q
Ca ( HCO 3 ) 2
Ne smiju se koristiti kemijski dodaci za
koje ne postoji uvjerenje o neškodljivosti.
Form. 3Izračunavanje maksimalne količine vode koja
se može puniti bez kemijske obrade
Ca(HCO3)2Koncentracija kalcijevog vodikovog karbonata u
mol/m3
Q˙ Učinak kotla u kW (za instalacije s više kotlova,
učinak najmanjeg kotla)
Maksimalna količina neobrađene vode za puVmax
njenje i dopunjavanje, za čitavog vijeka trajan ja
kotla, u m3
Primjer
Proračun maksimalne količine vode za punjenje i dopunjavanje Vmax, za instalacije grijanja s ukupnim učinkom kotla od 420 kW. Podaci o vrijednostima analize
za karbonatnu tvrdoću i kalcijevu tvrdoću u starim
mjernim jedinicama °dH.
Karbonatna tvrdoća: 15,7 °dH
Kalcijeva tvrdoća: 11,9 °dH
Iz karbonatne tvrdoće izračunava se:
Ca(HCO3)2 = 15,7 °dH × 0,179 = 2,8 mol/m3
Iz kalcijeve tvrdoće izračunava se:
Ca(HCO3)2 = 11,9 °dH × 0.179 = 2,13 mol/m3
Niža od obje izračunate vrijednosti kalcijeve i karbonatne tvrdoće mjerodavna je za proračun maksimalne
dopuštene količine vode Vmax:
V max
0,0626 ×
420 kW
2,13 mol/m
3
12,3 m
Primjena sredstva za zaštitu od smrzavanja
Sredstva za zaštitu od smrzavanja koja se baziraju
na glikolu već se desetljećima koriste u instalacijama
grijanja, kao npr. sredstvo Antifrogen N firme Clariant
(prodaja preko Buderus trgovačke mreže).
Mogu se koristiti i druga sredstva za zaštitu od smrzavanja ako su jednako vrijedna Antifrogenu N.
Treba se strogo pridržavati uputa proizvođača sredstva za zaštitu od smrzavanja. Treba se pridržavati i
podataka proizvođača o omjerima miješanja.
Specifični toplinski kapacitet sredstva za zaštitu od
smrzavanja Antifrogen N manji je od specifičnog toplinskog kapaciteta vode. Kako bi se prenio traženi
toplinski učinak, mora se odgovarajuće povećati za
to potreban volumni protok. To se mora uzeti u obzir
kod dimenzioniranja komponenata instalacije (npr.
crpki) i cijevnog sustava.
Budući da medij prijenosnik topline ima viši kapacitet
i gustoću od vode, mora se uzeti u razmatranje veći
pad tlaka kod strujanja kroz cjevovode i ostale komponente instalacije.
Posebno se mora ispitati otpornost svi komponenata
instalacije od plastike ili nemetalnih materijala.
3
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
45
Propisi i radni uvjeti za pogon kotla
5.8
Zrak za izgaranje
Što se tiče zraka za izgaranje treba paziti da ne sadrži veliku koncentraciju prašine ili halogenih spojeva.
Inače postoji opasnost od oštećenja komore loženja i
sekundarnih površina grijanja.
Halogeni spojevi djeluju jako korozivno. Oni su sadržani u sprejevima, razrjeđivačima, sredstvima za
čišćenje i odmaščivanje i u otapalima.
Dovod zraka za izgaranje treba tako izvesti da se ne
usisa otpadni zrak u kemijskim čistionicama ili prostorima za bojanje. Posebni zahtjevi vrijede za opskrbu
zrakom za izgaranje u prostorijama postavljanja (→
stranica 76).
46
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Regulacija sustava grijanja
6
Regulacija sustava grijanja
6.1
Regulacijski sustavi Logamatic
2000 i 4000
Za pogon kondenzacijskog kotla potreban je regulacijski uređaj. Buderus regulacijski sustavi izvedeni
su modularno. To omogućava usklađenu i troškovno
prihvatljivu prilagodbu svim primjenama i stupnjevima
proširenja projektiranih sustava grijanja.
Regulacijski uređaj Logamatic 2107 (Logamatic 2000)
primjenjiv je samo za kondenzacijski kotao Logano
plus SB315. Izveden je za niskotemperaturni i kondenzacijski pogon i u osnovnoj opremi regulira jedan
krug grijanja bez mješača kao i pripremu tople vode
s upravljanjem cirkulacijskom crpkom. Za Logamatic
2107 nužno je potreban funkcijski modul FM242 (pribor). S dodatnim funkcijskim modulima može se regulirati jedan krug grijanja s mješačem i jedna solarna
instalacija s jednim potrošačem.
Regulacijski sustav Logamatic 4000 prikladan je za
sve Buderus kotlove. S njegovom osnovnom opremom i s modulima proširenja, na raspolaganju je veliki broj funkcija regulacije.
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“ za samostojeće kotlove i „Sustav regulacijskog ormara Logamatic 4411“.
6.1.1 Regulacijski uređaj Logamatic 4211
Regulacijski uređaj Logamatic 4211 primjenjiv je za
instalacije s jednim kotlom. Izveden je za niskotemperaturni i kondenzacijski pogon s 2-stupanjskim ili
modulirajućim plamenikom. S osnovnom opremom
regulira jedan krug grijanja bez mješača, kao i pripremu tople vode s upravljanjem cirkulacijskom crpkom.
S odgovarajućim funkcijskim modulima mogu se regulirati do četiri kruga grijanja.
6.1.2 Regulacijski uređaj Logamatic 4212
Regulacijski uređaj Logamatic 4212 uobičajeni je
regulacijski uređaj za pogon s konstantnom temperaturom kotlovske vode. Preko regulacijskog uređaja
Logamatic 4212 uklopni nalozi plamenika eventualno
nadređene regulacije (npr. Logamatic 4411, DDC-uređaji (Direct Digital Control), tehnika upravljanja u zgradi, itd.) šalju se do plamenika. Osnovna oprema sadrži sigurnosne uređaje za 2-stupnanjski rad plamenika.
Dodatni modul ZM427 omogućava upravljanje regulatorom protoka kruga kotla ili aktiviranje stupnjeva
plamenika posredstvom nadređene regulacije, preko
bespotencijalnih kontakata.
6.1.3 Regulacijski uređaji Logamatic 4321 i 4322
Regulacijski uređaj Logamatic 4321 izveden je za niskotemperaturni i kondenzacijski pogon instalacije s
jednim kotlom, s maksimalno osam krugova grijanja s
mješačem. Za instalacije s 2 i 3 kotla potreban je jedan regulacijski uređaj Logamatic 4321 kao „Master“
(glavni“) uređaj za prvi kotao i po jedan regulacijski
uređaj Logamatic 4322 kao prateći uređaj, za drugi i
treći kotao. S odgovarajućim funkcijskim modulima
ova kombinacija uređaja regulira maksimalno 22 kruga grijanja s regulatorom protoka.
Ostale prednosti s Logamatic 4321 i 4322 su:
• Upravljanje modulirajućim plamenikom vođeno
učinkom
• Upravljanje plamenikom po izboru preko 3-položajnog koračnog regulatora ili preko 0-10 V, i time
omogućava optimalnu uštedu energije
• Regulacija broja okretaja za modulirajuću crpku
kruga kotla preko 0-10 V jamči rad crpki uz uštedu
struje.
6.1.4 Sustav regulacijskog ormara Logamatic 4411
Buderus sustav regulacijskog ormara Logamatic 4411
je sveobuhvatno rješenje suvremene regulacijske
opreme za složene instalacije grijanja, koje zahtijevaju varijante regulacije specifične za instalacije. Naše
ovlašteno zastupništvo (→ Adresa na poleđini ovih
projektantskih podloga) savjetovat će vas pri projektiranju i isporučiti optimalna prikladna sistemska
rješenja za svaki slučaj primjene. To vrijedi i za DDCsustave (Direct Digital Control) i tehniku upravljanja u
zgradi.
6.2
Logamatic sustav daljinskog upravljanja
Logamatic sustav daljinskog upravljanja idealna je
dopuna svim Buderus regulacijskim sustavima. Sastoji se od više komponenata Software i Hardware
i omogućava instalateru grijanja još kvalitetnije pružanje usluga našim klijentima i usluga servisiranja uz
pomoć učinkovite daljinske regulacije. Može se koristiti u kućama za najam, vikendicama, te za srednje i
velike instalacije grijanja. Logamatic sustav daljinskog
upravljanja prikladan je za daljinski nadzor, daljinsko
parametriranje i dijagnozu smetnji u instalacijama
grijanja. Nudi optimalne preduvjete za koncepciju isporuke toplinske energije, kao i ugovore o održavanju
i kontrolnom pregledu.
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Logamatic sustav daljinskog upravljanja“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
47
Priprema potrošne tople vode
Warmwasserbereitung
7 Priprema potrošne tople vode
7
Warmwasserbereitung
Buderus iz svojeg proizvodnog programa nudi susta7.1 Sustavi za pripremu potrošne tople
7.1
vode
Systeme zur Warmwasserbereitung
Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615 i
Die Brennwertkessel
Logano
SB315,
SB615
SB745
mogu se koristiti
i za plus
pripremu
tople
vode.und
Za
SB745
können
auch
zur
Warmwasserbereitung
genutzt
to usklađeni spremnik tople vode postoji u ležećoj
werden.
Darauf
abgestimmte
Warmwasserspeicher
ili
stojećoj
izvedbi,
u različitim
veličinama, sadržajagibt
es
in
liegender
oder
stehender
Bauweise
in verschiede135 litara do 6000 litara. Ovisno od slučaja
primjene,
nen
Größen
mit
135
l
bis
6000
l
Inhalt.
Je
nach ili
Anwenopremljeni su s jednim unutarnjim položenim
vanjdungsfall
haben
sie
einen
innen
liegenden
oder
externen
skim izmjenjivačem topline.
Wärmetauscher.
Sustavi akumulacije spremnika optimalno su prikladni
Optimal
für die
Warmwasserbereitung
mit
za
pripremu
tople
vode u kombinacijiinsKombination
kondenzacijeinem
Brennwertkessel
sind
Speicherladesysteme.
skim kotlom.
AW
ve akumulacije spremnika Logalux LAP (montirane
Buderus
hat diei Speicherladesysteme
Logaluxbočno
LAP (auf
na spremniku)
Logalux LSP (samostojeći,
uz
dem
Speicher
aufgesetzt)
und
Logalux
LSP (seitlich
spremnik),
u velikom
broju
veličina
učinka.
neben dem Speicher stehend) in vielen Leistungsgrößen
Uz odgovarajuće dimenzioniranje vanjskog toplovodim Programm.
nog izmjenjivača topline s nižim temperaturama povratnog
voda moguDimensionierung
se postići viši koeficijenti
korisnoBei
entsprechender
des externen
sti. Preporučuje se računska temperatura
Warmwasser-Wärmetauschers
mit niedrigenpovratnog
Rücklaufvoda od maksimalno
°C (→ slika 33).
temperaturen
sind hohe40Nutzungsgrade
erreichbar. Eine
Auslegungs-Rücklauftemperatur von maximal 40 °C ist
empfehlenswert (Æ Bild 33).
60 °C
60 °C
BT 3516
FWS
KR
PS1
70 °C
VK
FSM
2
FSU
RK2
PS2
RK1
10 °C
1
30 °C
3
EK
6 720 642 881-28.1il
Slika
33Sustav
akumulacije spremnika
za pripremu toplemit
vode
s visokim
koeficijentom
korisnosti,
pri nižoj tempeBild 33
Speicherladesystem
zur Warmwasserbereitung
hohem
Nutzungsgrad
bei einer
niedrigen
raturi
povratnog
voda.
Rücklauftemperatur
1
Spremnik
tople vode für
za vanjski
topline
1
Warmwasserspeicher
externenizmjenjivač
Wärmetauscher
2
Vanjski
izmjenjivač topline
2
Externertoplovodni
Warmwasser-Wärmetauscher
3
Kondenzacijski
s Logamatic
i FM445
3
Brennwertkesselkotao
mit Logamatic
43214321
und FM445
AW
tople vode
AW Izlaz
Warmwasseraustritt
EK
hladne vode
EK Ulaz
Kaltwassereintritt
FSMSenzor
temperature tople vodeSpeicher
na sredini
spremnika
FSM Warmwasser-Temperaturfühler
Mitte
FSU
temperature tople vodeSpeicher
u donjem
dijelu spreFSU Senzor
Warmwasser-Temperaturfühler
Unten
FWS mnika
Warmwasser-Temperaturfühler Wärmetauscher
FWSSenzor
temperature tople vode sekundarne strane
Sekundärseite
izmjenjivača
topline
KR Rückschlagklappe
KR
zaklopka
PS1 Nepovratna
Speicherladepumpe
(Primärkreispumpe)
PS1
za akumulaciju(Sekundärkreispumpe)
spremnika (crpka primarnog kruga)
PS2 Crpka
Speicherladepumpe
PS2
Crpka
za
akumulaciju
spremnika (crpka sekundarnog
RK1 Rücklauf für Niedertemperatur-Heizkreise
kruga)
RK2 Rücklauf für Hochtemperatur-Heizkreise
RK1
VK Povratni
Vorlauf vod za niskotemperaturne krugove grijanja
RK2 Povratni vod za visokotemperaturne krugove grijanja
VK Polazni vod
7.2
7.2
Regulacija temperature tople vode
Temperatura tople vode podešava se i regulira ili preko modula u regulacijskom uređaju sustava Logamatic 4000 (npr. funkcijski modul FM445 za sustave akumulacije spremnika) ili preko zasebnog regulacijskog
uređaja za pripremu tople vode.
Detaljne upute o tome sadržane su u projektantskim
podlogama „Određivanje veličina i izbor zagrijača
vode-spremnika tople vode“, kao i u projektantskim
podlogama „Modularni regulacijski sustav Logamatic
4000“.
Warmwasser-Temperaturregelung
Die Warmwassertemperatur wird entweder über ein
Modul im Regelgerät vom System Logamatic 4000 (z. B.
Funktionsmodul FM445 für Speicherladesysteme) oder
über ein separates Regelgerät zur Warmwasserbereitung
eingestellt und geregelt.
Detaillierte Hinweise dazu enthalten die Planungsunterlagen „Größenbestimmung und Auswahl von Speicher-Wassererwärmern“ sowie „Modulares Regelsystem
Logamatic 4000“.
48
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
48
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Primjeri instalacija
8
Primjeri instalacija
8.1
Napomene za sve primjere instalacija
Primjeri u ovom odjeljku ukazuju na mogućnosti spajanja hidraulike sustava, kondenzacijskih kotlova Logano plus SB315, SB615 i SB745.
Odgovarajuće projektantske podloge sadrže detaljne
informacije o izboru, opremi i regulaciji krugova grijanja kao i o instaliranju spremnika tople vode i ostalih
potrošača.
Dotični primjer instalacije ne predstavlja nikakvu obvezujuću preporuku za određeno izvođenje mreže
sustava grijanja. za praktičnu izvedbu vrijede važeća
tehnička pravila.
Informacije o ostalim mogućnostima za izgradnju
instalacija i pomoć pri projektiranju možete dobiti od
stručnjaka u Buderus zastupništvu.
8.1.1
Spajanje hidraulike sustava
Drugi priključni nastavak povratnog voda
Instalacije grijanja s učincima većim od 50 kW najčešće se sastoje od više krugova grijanja s različitim
temperaturama sustava. U pravilu, svi krugovi grijanja
sažeti su u jednom zajedničkom povratnom vodu.
Dolazi do stvaranja temperature miješanja koja je viša
od najviše temperature povratnog voda. Kao rezultat
povišene temperature povratnog voda smanjuje se
koeficijent korisnosti instalacija.
Kako bi se spriječilo neželjeno povišenje temperature povratnog voda, kondenzacijski kotlovi Logano
plus SB315, SB615 i SB745 opremljeni su dodatnim
drugim priključnim nastavkom povratnog voda. Instalacija se preko hidraulike sustava optimizira preko
odvojenog priključka niskotemperaturnih i visokotemperaturnih krugova grijanja.
Povratni vod struji od niskotemperaturnih krugova
grijanja, preko niskotemperaturnog priključnog nastavka povratnog voda (RK 1), u najhladniju zonu
kondenzacijskog kotla u kojoj se događa maksimalna
kondenzacija. Krugovi grijanja s visokim temperaturama povratnog voda, kao što je to kod pripreme
tople vode ili kod ventilacijskih sustava, priključuju se
na drugi priključni nastavak povratnog voda (RK 2).
Volumni protok preko niskotemperaturnog priključnog
nastavka povratnog voda RK1, za veće iskorištenje
energije mora biti veći od 10 % ukupnog volumnog
protoka. Ovim optimiranjem koeficijent korisnosti
može se dalje povećati. Kao rezultat toga moguće su
dodatne uštede energije i troškova grijanja.
Crpke sustava grijanja
Crpke sustava grijanja u instalacijama centralnog
grijanja moraju se dimenzionirati prema priznatim tehničkim pravilima, npr. prema Uredbi o štednji energije
(EnEV).
Za učinke kotlova veće od 25 kW, električna primljena
snaga, u najmanje tri stupnja automatski se prilagođava potrebama uvjetovanim pogonom.
Treba izbjegavati umiješanje vode polaznog voda u
povratni vod (npr. s obilaznim ventilom ili kompenzacijskim vodom hidraulike sustava), kako bi postigao
po mogućnosti što viši stupanj korisnosti. To se može
riješiti ugradnjom crpke sustava grijanja regulirane
razlikom tlaka.
Uređaji za hvatanje prljavštine
Naslage u sustavu grijanja mogu rezultirati lokalnim
pregrijavanjima, šumovima i korozijom. Zbog toga se
nastale štete na kotlu neće pokriti jamstvom.
Za uklanjanje prljavštine i mulja, prije priključka kotla
na postojeću instalaciju, instalacija grijanja se mora
temeljito isprati. Dodatno se preporučuje ugradnja
uređaja za hvatanje prljavštine ili mulja.
Uređaji za hvatanje prljavštine zadržavaju prljavštinu i
time sprječavaju smetnje u pogonu na regulacijskim
organima, cjevovodima i kotlovima. Oni se instaliraju
blizu najnižeg mjesta instalacije grijanja i na tim mjestima moraju biti lako dostupni. Pri svakom održavanju instalacije grijanja treba očistiti uređaje za hvatanje prljavštine.
8.1.2 Regulacija
Regulacija radnih temperatura s Buderus Logamatic
regulacijskim uređajem mora biti ovisna od vanjske
temperature. Moguća je regulacija pojedinačnih krugova grijanja (sa senzorom temperature prostorije u
referentnoj prostoriji) ovisna od temperature prostorije. U tu se svrhu s Logamatic regulacijskim uređajem stalno upravlja regulatorima protoka i crpkama
sustava grijanja. Broj i izvedba krugova grijanja koji
se mogu regulirati, ovisna je od izbora i opremljenosti
regulacijskog uređaja.
Regulacijski sustav Logamatic može preuzeti i upravljanje plamenikom:
•
•
•
2-stupanjski ili modulirajući
(za instalacije s jednim kotlom)
4-stupanjski ili modulirajući
(za instalacije s dva kotla)
6-stupanjski ili modulirajući
(za instalacije s tri kotla)
Upravljanje i priključak trofaznih plamenika i trofaznih
crpki mora se izvesti na mjestu instaliranja.
Detaljne informacije sadrže projektantske podloge za
regulacijske uređaje.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
49
Primjeri instalacija
8.1.3 Priprema potrošne tople vode
Regulacija temperature tople vode s Logamatic regulacijskim uređajem pri odgovarajućem dimenzioniranju posebnih funkcija, kao npr. pri upravljanju cirkulacijskom crpkom ili termičkom dezinfekcijom za zaštitu
od množenja bakterija legionela.
Kod priključka spremnika tople vode s unutarnjim
izmjenjivačem topline, na visokotemperaturni povratni vod, preporučuje se da krug grijanja s najnižom
temperaturom povratnog voda istodobno radi s pripremom tople vode. Time se povećava koeficijent
korisnosti i do 4 % su moguće dodatne uštede na
troškovima energije i troškovima grijanja. Sustave
akumulacije spremnika s vanjskim izmjenjivačem
topline, zbog velikog ohlađivanja vode grijanja zbog
toga treba priključiti na niskotemperaturni povratni
vod (→ slika 33, stranica 48).
Kondenzacijski kotao postiže svoj maksimalni stupanj
djelovanja pri nižim temperaturama sustava. Kako bi
se postigla maksimalna učinkovitost, zbog toga se
preporučuje realizacija pripreme potrošne tople vode,
potrebne za visoke temperature polaznog voda, sa
zasebnim kotlom s prilagođenim učinkom.
Kada se sustav pripreme potrošne tople vode priključuje na kotao, zagrijač vode-spremnik tople vode
treba se tako dimenzionirati da najmanji toplinski
učinak kotla (ovisno od plamenika) ne premaši učinak
prijenosa toplovodnog izmjenjivača topline.
U odnosu na učinak prijenosa topline spiralnog grijača, preveliki učinak kotla rezultira čestim startanjima
plamenika.
Detaljne informacije o tome sadrže projektantske
podloge „Određivanje veličina i izbor zagrijača vodespremnika tople vode“ i „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
50
8.2
Sigurnosno-tehnička oprema prema DIN EN 12828
8.2.1 Zahtjevi
Slike i odgovarajuće upute za projektiranje uz primjere instalacija nisu zajamčeno potpune. Konkretni primjer instalacije ne predstavlja obvezujuću preporuku
za određene izvedbe mreže sustava grijanja. Za praktičnu primjenu treba se pridržavati važećih tehničkih
pravila. Sigurnosni uređaji moraju biti izvedeni prema
važećim propisima.
Za sigurnosno-tehničku opremu mjerodavan je DIN
EN 12828, pri osiguranim temperaturama do maksimalno 110 °C.
Shematski prikazi na slici 34 i slici 35 mogu se koristiti kao pomoć pri projektiranju.
8.2.2 Osigurač od pomanjkanja vode
Prema DIN EN 12828 postoji mogućnost da se alternativno uz osiguranje od pomanjkanja vode ugradi
graničnik minimalnog tlaka. Daljnja alternativna zamjena uz prihvatljivu cijenu za osigurač od pomanjkanja vode je Buderus tlačna sklopka minimalnog tlaka.
Ona se uz dokaz proizvođača može koristiti za učinke
kotla ≤ 300 kW. Isto tako uz prihvatljivu cijenu, Buderus počevši od učinaka kotla 310 kW kao osigurač
od pomanjkanja vode nudi graničnik razine vode (→
stranica 81).
Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615 i
SB745 u serijskoj izvedbi opremljeni su specijalnim
priključnim nastavkom za prihvat i jednostavnu montažu ovih sigurnosnih uređaja prihvatljive cijene.
Detaljne informacije možete naći u odjeljku 9.5.
8.2.3 Održavanje tlaka
Instalacija mora biti opremljena tlačnom ekspanzijskom posudom. Dimenzioniranje se provodi prema
važećim normama i propisima. Neizostavno treba
izbjegavati tlačne udare od uređaja za održanje tlaka
upravljanih crpkom, bez ili s nedovoljno dimenzioniranom ekspanzijskom posudom, tako da se svaki kotao
opremi s dodatnom membranskom ekspanzijskom
posudom. Ostale informacije možete naći u BDH-informacijskom listu br. 30 i u Radnom listu K4 Buderus
kataloga „Veliki generatori topline/primjene“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Anlagenbeispiele
Primjeri
instalacija
8.2.4
sicherheitstechnischer
Bauteile
EN 12828;
Betriebstemperatur
≤ 105
8.2.4 Anordnung
Izvedba sigurnosno-tehničke
opreme
premanach
DINDIN
EN 12828;
Radne
temperature ≤ 105
°C; °C;
Abschalttemperatur
(STB) ≤(STB)
110 °C
Temperatura isključivanja
≤ 110 °C
Kotlovi ≤ 300
kW;kW;
Radne
temperature ≤ 105
°C; °C;
Heizkessel
≤ 300
Betriebstemperatur
≤ 105
Temperature isključivanja
Abschalttemperatur
(STB) (STB)
≤ 110 ≤
°C110
– °C - Izravno
grijanje Beheizung
Direkte
Kotlovi > 300
kW;kW;
Radne
temperature ≤ 105
°C; °C;
Heizkessel
> 300
Betriebstemperatur
≤ 105
Temperature isključivanja
Abschalttemperatur
(STB) (STB)
≤ 110 ≤
°C110
– °C - Izravno
grijanje Beheizung
Direkte
VK
VK
2
2
51)
11
0,5 %
10
6/7
15
31)
8
41)
14
P
15
31)
13
41)
1
> 300 kW
15
13
14
16
2
10 9
6/7
13
1
≤ 300 kW
12
51)
11
13
12
17
15
13
16
2
13
17
RK
RK
6 720 640 417-13.1il
6 720 640 417-14.1il
Slika34
34Sigurnosno-tehnička
oprema
premanach
DIN-EN
Bild
Sicherheitstechnische
Ausrüstung
12828,
za12828
kotlovefür
s≤
300 kW, sa
sigurnosnim
DIN-EN
Heizkessel
≤ 300
kW mit
graničnikom
temperature (STB) ≤(STB)
110 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer
≤ 110shematski
°C
Gornje sheme
prikazuju sigurnosno-tehničku opremu
prema
DIN EN
12828 zadie
ovdje
navedene
Die
Abbildungen
zeigen
schematisch
sicherheitstechizvedbe
instalacija
bez
jamstva
cjelovitosti.
nische Ausrüstung nach DIN EN 12828 für die Za
hierprakaustičnu
izvedbu
vrijede
važeća
tehnička
pravila.
gewiesenen Anlagenausführungen – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit. Für die praktische Ausführung gelten die
einschlägigen Regeln der Technik.
Slika35
35Sigurnosno-tehnička
oprema
premanach
DIN-EN
Bild
Sicherheitstechnische
Ausrüstung
12828,
za12828
kotlovefür
> Heizkessel
300 kW, sa>sigurnosnim
DIN-EN
300 kW mit
graničnikom
temperature (STB) ≤(STB)
110 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer
≤
110
°C
Legenda uz sliku 34 i sliku 35:
RK Povratni
vod34 und Bild 35:
Legende
zu Bild
VK Polazni vod
RK Rücklauf
1
Kotao
VK Vorlauf
2
Zaporni ventil polaznog/povratnog voda
1
Wärmeerzeuger
3
Regulator temperature (TR)
2
Absperrventil Vorlauf/Rücklauf
4
Sigurnosni graničnik temperature (STB)
3
Temperaturregler (TR)
5
Mjerni uređaj temperature
4
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
6
Membranski sigurnosni ventil MSV 2,5 bar/3,0 bar ili
5
Temperaturmesseinrichtung
7
Sigurnosni ventil s podiznom oprugom HFS ≥ 2,5 bar
6
Membransicherheitsventil
2,5 bar/3,0
bar oder >
8
Rasteretni lonac (ET); nijeMSV
potreban
u instalacijama
7
Hubfeder-Sicherheitsventil
HFS
≥
2,5
bar
300 kW, ako je umjesto toka dodatno predviđen si8
Entspannungstopf
in Anlagen
> 300 kW nicht erforgurnosni graničnik(ET);
temperature
s osiguranjem
derlich,
stattdessen
ein Sicherheitstemperaturbe≤ 110°Cwenn
i graničnik
maksimalnog
tlaka za svaki kotao
grenzer
Absicherung
≤ 110
°C und ein Maximal9
Graničnik
maksimalnog
tlaka
je Heizkessel zusätzlich vorgesehen sind.
10 druckbegrenzer
Manometar
9
11 Maximaldruckbegrenzer
Osigurač od pomanjkanja vode (WMS); ne u instala10 Druckmessgerät
cijama ≤ 300 kW, ako je umjesto toga za svaki kotao
11 Wassermangelsicherung
(WMS); nicht
predviđen graničnik minimalnog
tlaka in
ili Anlagen
neko zamjen≤
300
kW, wenn
stattdessen
je Heizkessel ein Minimalsko
rješenje
odobreno
od proizvođača
oder eine vom Hersteller freigegebene
12 druckbegrenzer
Nepovratni ventil
vorgesehen
ist (KFE)
13 Ersatzmaßnahme
Slavina za punjenje
i pražnjenje
12
Rückflussverhinderer
14 Ekspanzijski vod
13
und Entleerungseinrichtung
(KFE) zatvara14 KesselfüllZaporna armatura
- osigurana od nehotičnog
14 Ausdehnungsleitung
nja, npr. plombiranim ventilom s poklopcem
15
– gegen
unbeabsichtigtes
16 Absperrarmatur
Pražnjenje ispred
ekspanzijske
posude Schließen gez. B. durch
verplombtes
Kappenventil
17 sichert,
Membranska
ekspanzijska
posuda
(DIN EN 12831)
16 Entleerung vor Membranausdehnungsgefäß
1)
17
Membranausdehnungsgefäß
(DIN ENpolaznog
13831) voda u
Maksimalno ostvariva temperatura
kombinaciji s Logamatic regulacijskim uređajima za
1)
Die
erreichbare
Vorlauftemperatur
in Kombination
mit
cca.maximal
18 K je
niža od temperature
isključivanja
(STB).
Logamatic-Regelgeräten ist rund 18 K unter der Abschalttemperatur (STB).
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
51
Anlagenbeispiele
Primjeri instalacija
8.3
8.3
1-Kessel-Anlage
mit kondenzacijskim
Brennwertkessel:kotlom:
Instalacija s jednim
Heizkreise
und Warmwasserspeicher
Krugovi grijanja
i priprema tople vodeam
na Niedertemperatur-Rücklauf
niskotemperaturnom povratnom vodu
4211
FM442
6
1
HK1
HK2
HK0
TWH
FV1
M
PH1
SH1
FV2
M
PH2
SH2
PH0
PZ
PS
FA
FK
Buderus
FB
Logalux SU...
Logano plus SB315/615/745
6 720 642 881-51.2T
Bild
Anlagenbeispiel
Logano
plus SB315,
SB615
oder ili
SB745;
AusfühSlika36
36Primjer
instalacijefür
za einen
jedan Brennwertkessel
kondenzacijski kotao
Logano
plus SB315,
SB615
SB745;Anzahl
broj i und
izvedba
krurunggrijanja
der Heizkreise
abhängig
vom Regelgerät
gova
ovisno od
regulacijskog
uređaja
1
Regulacijski
uređaj
na kotlu
1
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
6
Modul
u regulacijskom
6
Modul
im Regelgerätuređaju
4211 4211
FA Senzor
vanjske temperature
FA
Außentemperaturfühler
FB Senzor
temperature tople vode
FB
Warmwasser-Temperaturfühler
FK
Senzor
temperature kotlovske vode
FK
Kesselwasser-Temperaturfühler
FV Senzor
temperature polaznog voda
FV
Vorlauftemperaturfühler
HK
Krug
grijanja
HK
Heizkreis
KR Nepovratna
zaklopka
KR
Rückschlagklappe
PH
Crpka
sustava
grijanja
PH
Heizungspumpe
PS
Crpka
za
akumulaciju
PS
Speicherladepumpespremnika
PZ
Cirkulacijska
crpka
PZ
Zirkulationspumpe
SH Regulator protoka kruga grijanja
SH
Stellglied Heizkreis
TWHGraničnik temperature polaznog voda
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
52
Das
Gornja
spojna ist
shema
predstavlja
samo
Schaltbild
nur eine
schematische
shematski
prikaz!
Darstellung!
Napomene
primjere instalacija →
Hinweise
fürza
allesve
Anlagenbeispiele
stranica
49.
Æ Seite 49.
Područje primjene
Anwendungsbereich
Kondenzacijski kotlovi
plus SB315,
SB615
•• Brennwertkessel
LoganoLogano
plus SB315,
SB615 und
i
SB745
SB745
• Logamatic regulacija kruga kotla i kruga grijanja
• Kessel- und Heizkreisregelung Logamatic
Opis funkcije
Funktionsbeschreibung
Regulatorima protoka i crpkama sustava grijanja stalDie
Stellglieder
Heizungspumpen
werden
stetig mit
no se
upravlja sund
Logamatic
regulacijskim
uređajem.
einem
Logamatic-Regelgerät
angesteuert.
Alternativ
Alternativno je moguća i regulacija kruga grijanja sist
auch
die Heizkreisregelung
mit einem
Fremdgerät
mögregulacijskim
uređajem drugog
proizvođača
(npr.
kod
lich
(z.
B.
bei
einer
Anlagenmodernisierung,
wenn
nur
modernizacije instalacija, kada se zamjenjuje samoder
Kessel
erneuert
und regulacija
die vorhandene
Regelung
kotao, a
postojeća
se dalje
koristi).weiterhin
genutzt wird).
Hidrauliku sustava (5-2-1-2-5) možete
Die Anlagenhydraulik (5-2-1-2-5) können Sie
očitati u Buderus banci podataka za hidrader Buderus-Hydraulikdatenbank unter
ulike sustava, na adresi www.buderus.de/
www.buderus.de/hydraulikdatenbank enthydraulikdatenbank.
nehmen.
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl der
der regelungstechnischen
regelungstechnischen Ausrüstung
Ausrüstung
Auswahl
Regulacijski uređaj Logamatic 4211
Regelgerät Logamatic
Logamatic 4211
4211
Regelgerät
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plaMögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung
blau dargestellt)
dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau
Regulacijski uređaj Logamatic 4321
Regelgerät Logamatic
Logamatic 4321
4321
Regelgerät
Moguća kompletna
oprema (dodatna oprema
je prikazana plaMögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung
blau dargestellt)
dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau
720640
640417-42.1il
417-42.1il
66720
720640
640417-43.1il
417-43.1il
66720
1)
Logamatic
4211
für 1-Kessel-Anlage,
1-Kessel-Anlage,
mitkotlom,
Temperaturregler
TR
Logamatic4211
42111)1) für
za
instalaciju
s jednim
s regulatorom
Logamatic
mit
Temperaturregler
TR
temperature
TR
(90
°C)
i
s
podesivim
sigurnosnim
graničnikom
(90
°C)
und
einstellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB
(90 °C) und einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
temperature STB
°C);von
za 1-stufigem,
upravljanje 2-stufigem
s 1-stupanj(100/110/120
°C);(100/110/120
zur Ansteuerung
Ansteuerung
oder
(100/110/120
°C);
zur
von 1-stufigem,
2-stufigem oder
skim, 2-stupanjskim ili modulirajućim plamenikom. Mogu se
modulierendem
Brenner.
Aufnahme
von
max.
zwei
Funktionsmodulen.
modulierendem
Aufnahme
von max. zwei Funktionsmodulen.
instalirati max.Brenner.
dva funkcijska
modula.
Grundausstattung
Grundausstattung
Osnovna oprema
Sicherheitstechnische Ausstattung
Ausstattung
Sicherheitstechnische
Sigurnosno-tehnička oprema
CM421
–
Controller-Modul
CM421
CM421–- Controller-Modul
Controller-Modul
ZM422 –– Zentralmodul
Zentralmodul für
für den
den Kessel
Kesselmit
mit Brenneransteuerung,
Brenneransteuerung,
ZM422
ZM422 - Centralni modul za kotao, s upravljanjem plamenikom,
2)
2)
mit2) s
einen
Heizkreis
ohne
Mischer
und
einen
Warmwasserkreis
mit
einen
Heizkreis
ohne Mischer
und einen
Warmwasserkreis
jednog
kruga grijanja
bez mješača
i jednog
kruga tople vode
Zirkulationspumpe
(Anzeigen-,
Bedien-posluživanje
und Leistungsteile
Leistungsteile
fürdijelovi
CM421)
cirkulacijskom crpkom
(pokazivači,
i učinski
Zirkulationspumpe
(Anzeigen-,
Bedienund
für
CM421)
za
CM421)
MEC2
–
Digitale
Bedieneinheit
zur
Parametrierung
und
Kontrolle
MEC2 – Digitale Bedieneinheit zur Parametrierung und Kontrolle
MEC2
- digitalniintegrierter
upravljački
uređaj za parametriranje
i kontrolu
des
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
und FunkuhrempFunkuhrempdes
Regelgeräts;
Raumtemperaturfühler
und
regulacijskog uređaja; ugrađen senzor temperature prostorije i
fänger
fänger
prijemnik radio sata
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
Dodatna oprema
FM442
–
Funktionsmodul
für zwei
zwei Heizkreise
Heizkreise mit
mit Mischer;
Mischer; inkl.
inkl.
FM442 – Funktionsmodul für
FM442 - funkcijski modul za dva kruga grijanja s mješačem;
einem
Fühler-Set
FV/FZ
(max.
zwei
Module
pro
Regelgerät)
einem
Fühler-Set
(max. zwei
Module
Regelgerät)
uključujući
jedanFV/FZ
set senzora
FV/FZ
(max.pro
dva
modula za svaki
2) für Warmwasserbereitung über Lade2)
FM445
Funktionsmodul
für Warmwasserbereitung über LadeFM445
–– Funktionsmodul
regulacijski
uređaj)
system
zur
Ansteuerung
von zwei
zwei
Speicherladepumpen
und einer
einer
Zir2)
system
Ansteuerung
von
Speicherladepumpen
und
ZirFM445zur
- funkcijski
modul
za pripremu
tople vode preko
sustakulationspumpe;
inkl.
Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
va akumulacije,inkl.
za upravljanje
s dvije crpkeLAP/LSP
za akumulaciju
sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
mit
mnika
i
jednom
cirkulacijskom
crpkom;
uključujući
priključni
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein
Modul
pro
Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern (max. ein Modul pro Regelgerät)set
spremnika LAP/LSP sa senzorima temperature tople vode (max.
Brennerkabel für
für zweite
zweite Stufe
Stufe
Brennerkabel
jedan modul za svaki
regulacijski uređaj)
Raummontage-Set
mit
Wandhalter
für MEC2
MEC2 und
und Kessel-Display
Kessel-Display
Raummontage-Set mit Wandhalter für
Kabel plamenika za drugi stupanj
Online-Leitung
mit
Halter
für
MEC2
und
Anschlussstecker
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
Montažni set prostorije sa zidnim držačem za MEC2 i displejom
BFU
Fernbedienung inkl.
inkl. Raumtemperaturfühler
Raumtemperaturfühler zur
zur Bedienung
Bedienung
BFU
kotla–– Fernbedienung
eines
Heizkreises
vom
Wohnraum
aus
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi s priključnim utikačem
Online
kabel s držačem
za MEC2
BFU/F –– Fernbedienung
Fernbedienungwie
wie BFU,
BFU, jedoch
jedoch mit
mit integriertem
integriertem FunkuhrFunkuhrBFU/F
BFU - daljinski upravljač, uključujući senzor
temperature prostoempfänger
empfänger
rije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
Fernbedienung
BFU
und
Separater
Raumtemperaturfühler
für
BFU
und
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenim
prijemniBFU/F
kom radio sata
BFU/F
FV/FZ
Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
Heizkreise
mit
Zasebni
senzor temperature
prostorije za daljinski
upravljač
FV/FZ
–– Fühler-Set
mit
für
mit
BFU
i
BFU/F
Mischer
oder
Zusatztemperaturfühler
für
Kesselkreisfunktionen;
inkl.
Mischer oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
FV/FZ - set senzora
sa senzorom temperature polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
Zubehör
Anschlussstecker
und
za krugove
grijanja s mješačemzur
ili dodatni
za
FG
–
Abgastemperaturfühler
digitalensenzor
Anzeigetemperature
der AbgastemAbgastemFG – Abgastemperaturfühler zur digitalen
Anzeige
der
funkcije kruga kotla; uključujući priključni utikač i pribor
peratur;
in
einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
FG - senzor temperature dimnih plinova za digitalno pokazivaTauchhülse R½
R½ , 100
100 mm
mm lang
lang für Logamatic-Rundfühler
Tauchhülse
nje temperature ,dimnih
plinova;füru Logamatic-Rundfühler
čahuri od nehrđajućeg čelika;
izvedba
pretlak
Tab.
17nepropusna
MöglichezaAusstattung
Ausstattung
des Regelgeräts
Regelgeräts LogaLogaTab.
17
Mögliche
des
matic 4211
4211
zummm
Anlagenbeispiel
Bildokrugli
36
Uronjena čahura
R 1/2, 100
dužine za Logamatic
matic
zum
Anlagenbeispiel
Bild
36
senzor
1) Für
Für Kesselwassertemperaturen
Kesselwassertemperaturen über
über 80
80 °C
°C ist
ist der
der STB
STB auf
auf
1)
110 °C
°C einzustellen.
einzustellen.
110
Tab. 17Moguća oprema regulacijskog uređaja Loga-
2) Bei
BeiWarmwasserbereitung
Warmwasserbereitungüber
überSpeicherladesystem
Speicherladesystemmit
mitFunktiFunkti2)
matic
4211
zaWarmwasserfunktion
primjer
instalacije
na
slici 36
onsmodul FM445
FM445 ist
ist die
die Warmwasserfunktion
des ZentralmoZentralmoonsmodul
des
dulsZa
ZM422
nicht verfügbar.
verfügbar.
ZM422
nicht
1)duls
temperature
kotlovske vode više od 80 °C, STB
2)
treba namjestiti na 110 °C
Za pripremu tople vode preko sustava akumulacije
spremnika, s funkcijskim modulom FM445 nije dostupna funkcija tople vode centralnog modula ZM422.
1)
Logamatic
4321
für 1-Kessel-Anlage,
1-Kessel-Anlage,
mitkotlom,
Temperaturregler
TR
Logamatic
mit
Temperaturregler
TR
Logamatic4321
43211)1) für
za
instalaciju
s jednim
s regulatorom
temperature
TR
(90/105
°C)
i
s
podesivim
sigurnosnim
granični(90/105
°C)
und
einstellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB
(90/105 °C) und einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
kom temperature
STB
(100/110/120von
°C);
za upravljanje
s 1-stu(100/110/120
°C);
zur
Ansteuerung
1-stufigem,
2-stufigem
oder
(100/110/120 °C); zur Ansteuerung von 1-stufigem, 2-stufigem oder
panjskim, 2-stupanjskim ili modulirajućim plamenikom, uključujumodulierendem
Brenner.
Inkl.
Brennerkabel
zweite
Stufe,
Kesselwasmodulierendem
Brenner.
Inkl.stupnja,
Brennerkabel
zweite
Stufe, Kesselwasći kabel plamenika
drugog
senzor
temperature
kotlovske
serund
Außentemperaturfühler.
Aufnahme
von
max. vier
vier FunktionsFunktionsserund
Außentemperaturfühler.
Aufnahme
vode
i senzor
vanjske temperature.
Moguvon
se max.
instalirati
max. četiri
funkcijska modula.
modulen.
modulen.
Osnovna oprema
Grundausstattung
Grundausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431
–
Controller-Modul
CM431–- Controller-Modul
CM431
ZM432 ––- Zentralmodul
Zentralmodul
fürza
Brenneransteuerung
und KesselkreisKesselkreisCentralni
modul
za upravljanje plamenikom
i funkciZM432
für
Brenneransteuerung
und
je
kruga
kotla,
s
razinom
ručnog
posluživanja
funktionen,
mit
Handbedienebene
funktionen, mit Handbedienebene
MEC2––- Digitale
digitalni
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
Digitale Bedieneinheit
Bedieneinheit
zur Parametrierung
Parametrierung
undiKontrolle
Kontrolle
MEC2
zur
und
regulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor temperature
prostorije
i
des
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
und
Funkuhrempdes Regelgeräts; integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempprijemnik radio sata
fänger
fänger
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
2)
FM441 - funkcijski modul2)
jedan krug grijanja s mješačem i
2)za
für einen
einen Heizkreis
Heizkreis mit
mit Mischer
Mischer und
und
FM441
–
Funktionsmodul
für
FM441
– Funktionsmodul
jedan krug
tople vode s cirkulacijskom
crpkom; uključujući
seneinen
Warmwasserkreis
mit
Zirkulationspumpe;
inkl.
Warmwassereinen
Warmwasserkreis
mit Zirkulationspumpe;
inkl.
zor temperature
tople vode
(max. jedan modul
zaWarmwassersvaki regulacijTemperaturfühler
(max. ein
ein Modul
Modul pro
pro Regelgerät)
Regelgerät)
ski uređaj)
Temperaturfühler
(max.
FM442
–
Funktionsmodul
für
zwei
Heizkreise
mitsMischer;
Mischer;
inkl.
funkcijski modul für
za zwei
dva kruga
grijanja
mješačem;
FM442 –- Funktionsmodul
Heizkreise
mit
inkl.
uključujući
jedan
set
senzora
FV/FZ
(max.
četiri
modula
za
svaki
einem
Fühler-Set
FV/FZ
(max.
vier
Module
pro
Regelgerät)
einem Fühler-Set FV/FZ (max. vier Module pro Regelgerät)
regulacijski
uređaj)
2) für Warmwasserbereitung über Lade2)
FM445
–
Funktionsmodul
FM445 – Funktionsmodul für Warmwasserbereitung über Lade2)
FM445zur
- funkcijski
modul
za pripremu
tople vode preko
sustasystem
Ansteuerung
von zwei
zwei
Speicherladepumpen
und einer
einer
Zirsystem
zur Ansteuerung
von
Speicherladepumpen
und
Zirva akumulacije, za upravljanje s dvije crpke za akumulaciju sprekulationspumpe;
inkl.
Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
kulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
LAP/LSPpriključni
mit
mnika i jednom inkl.
cirkulacijskom
crpkom; uključujući
set
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein Modul
Modulpro
pro
Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein
Regelgerät)
spremnika LAP/LSP sa senzorima
temperature
tople
vode (max.
jedan modul za svakimit
regulacijski
uređaj)
Raummontage-Set
mit
Wandhalter
für MEC2
MEC2 und
und Kessel-Display
Kessel-Display
Raummontage-Set
Wandhalter
für
Montažni
set
prostorije
sa
zidnim
držačem
za
MEC2
i s displeOnline-Leitung
mit
Halter
für
MEC2
und
Anschlussstecker
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
jom kotla
BFU
–
Fernbedienung
inkl.
Raumtemperaturfühler
zur
Bedienung
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
Online
kabel s držačem
za MEC2
i s priključnim utikačem
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
Wohnraum
aus
eines
Heizkreises
vom
aus
BFU - daljinski
upravljač,wie
uključujući
senzor
BFU/F
Fernbedienung
wie
BFU, jedoch
jedoch
mittemperature
integriertemprostoFunkuhrBFU/F
–– Fernbedienung
BFU,
mit
integriertem
Funkuhrrije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
empfänger
empfänger
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenimBFU
prijemniSeparater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
Fernbedienung
und
Separater
Raumtemperaturfühler
für
BFU und
kom radio sata
BFU/F
BFU/F
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
FV/FZ
Fühler-Setmit
mit Vorlauftemperaturfühler
Vorlauftemperaturfühlerfür
für Heizkreise
Heizkreise mit
mit
FV/FZ
–– Fühler-Set
BFU i BFU/F
Mischer oder
oder Zusatztemperaturfühler für
für Kesselkreisfunktionen;
Kesselkreisfunktionen; inkl.
inkl.
Mischer
FV/FZ - set Zusatztemperaturfühler
senzora sa senzorom temperature
polaznog voda,
Anschlussstecker
und
Zubehör
Anschlussstecker
unds Zubehör
za krugove grijanja
mješačem ili dodatni senzor temperature za
funkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
FG
Abgastemperaturfühler
zur
digitalenutikač
Anzeige
der AbgastemAbgastemFG
–– Abgastemperaturfühler
digitalen
Anzeige
der
peratur;
einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
FG - senzor
temperature
dimnih
plinova za digitalno
pokazivaperatur;
inin einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
nje
temperature
dimnih
plinova;
u
čahuri
od
nehrđajućeg
Tauchhülse
R½
,
100
mm
lang
für
Logamatic-Rundfühler
Tauchhülse R½ , 100 mm lang für Logamatic-Rundfühler čelika;
izvedba nepropusna za pretlak
Tab. 18
18 Mögliche
Mögliche Ausstattung
Ausstattung des
des Regelgeräts
Regelgeräts LogaLogaTab.
Uronjena čahura R 1/2, 100 mm dužine za Logamatic okrugli
matic
4321
zum
Anlagenbeispiel
Bild
36
matic
4321
zum
Anlagenbeispiel
Bild
36
senzor
1) Für
Für Kesselwassertemperaturen
Kesselwassertemperaturen über
über 80
80 °C
°C ist
ist der
der STB
STB auf
auf
1)
11018Moguća
°C einzustellen.
einzustellen.
Tab.
oprema regulacijskog uređaja Loga110
°C
matic
4321 za primjer
instalacije
na slici 36
2) Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung
entweder
über Speicherladesystem
Speicherladesystem
mit
2)
entweder
über
mit
FunktionsmodulFM445
FM445 oder
oderüber
über Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher mit
mit
Funktionsmodul
1) Funktionsmodul
Za temperature
kotlovske
vode više od 80 °C, STB
FM441 möglich.
möglich.
Funktionsmodul FM441
treba namjestiti na 110 °C
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumuDetaillierte
Hinweisesenthält
enthält
die Planungsunterlage
Planungsunterlage
Detaillierte
Hinweise
die
lacije spremnika
funkcijskim
modulom FMK445 ili preko
„Modulares
Regelsystem
Logamatic
4000“.
„Modulares
Regelsystem
spremnika
tople vode, Logamatic
s funkcijskim4000“.
modulom FM441.
2)
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel
Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano
Logano plus
plus
Planungsunterlage
53
53
53
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
8.4
8.4
Instalacija s jednim
1-Kessel-Anlage
mit kondenzacijskim
Brennwertkessel:kotlom:
Niskotemperaturniund
i visokotemperaturni
krugovi grijanja,
spremnik tople vode
NiedertemperaturHochtemperatur-Heizkreise,
Warmwasserspeicher
am na
viskotemperaturnom povratnom vodu
Hochtemperatur-Rücklauf
4211
FM442
6
1
HK1
HK2
HK0
TWH
FV1
M
PH1
SH1
FV2
M
PH2
SH2
PH0
PZ
PS
FA
FK
Buderus
FB
Logalux SU...
Logano plus SB315/615/745
6 720 642 881-52.2T
Bild
Anlagenbeispiel
Logano
plus SB315,
SB615
oder ili
SB745;
AusfühSlika37
37Primjer
instalacijefür
za einen
jedan Brennwertkessel
kondenzacijski kotao
Logano
plus SB315,
SB615
SB745;Anzahl
broj i und
izvedba
krurunggrijanja
der Heizkreise
abhängig
vom Regelgerät
gova
ovisno od
regulacijskog
uređaja
1
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
1
Regulacijski
uređaj
na kotlu
6
Modul
im Regelgerätuređaju
4211 4211
6
Modul
u regulacijskom
FA
Außentemperaturfühler
FA Senzor
vanjske temperature
FB
Warmwasser-Temperaturfühler
FB Senzor
temperature tople vode
FK
Kesselwasser-Temperaturfühler
FK Senzor
temperature kotlovske vode
FV
Vorlauftemperaturfühler
FV Senzor
temperature polaznog voda
HK
Heizkreis
HK Krug
grijanja
HT
Hochtemperatur
B. Warmwasserbereitung,
Lüfter)
HT Visoka
temperatura (z.
(npr.
pripreme tople vode, ventilaKR tora)Rückschlagklappe
NT
Niedertemperatur
KR Nepovratna
zaklopka(z. B. Fußbodenheizung)
NT Niska
temperatura (npr. podno grijanje)
PH
Heizungspumpe
PH Crpka
sustava
grijanja
PP
Pumpe
Wärmeerzeuger
PP Crpka
kotla
PS
Speicherladepumpe
PS Crpka
za akumulaciju spremnika
PZ
Zirkulationspumpe
PZ Cirkulacijska
RK
Rücklauf crpka
RK Povratni
vod Heizkreis
SH
Stellglied
SH Regulator
protoka kruga grijanja
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
TWHGraničnik
VK
Vorlauftemperature polaznog voda
VK Polazni vod
54
54
Das Schaltbild ist nur eine schematische
Darstellung!
Gornja spojna shema predstavlja samo
shematskifürprikaz!
Hinweise
alle Anlagenbeispiele
Napomene
Æ
Seite 49. za sve primjere instalacija →
stranica 49.
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano
Logano plus
plus
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Primjeri instalacija
Područje primjene
• Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745
• Logamatic regulacija kruga kotla i kruga grijanja
Opis funkcije
Optimalne koristi od učinka kondenzacije, u kombinaciji s visokotemperaturnim krugovima grijanja određene su odvojenim povratnim vodovima na strani vode.
Regulatorima protoka i crpkama sustava grijanja stalno se upravlja s Logamatic regulacijskim uređajem.
Alternativno je moguća i regulacija kruga grijanja s
regulacijskim uređajem drugog proizvođača (npr. kod
modernizacije instalacija, kada se zamjenjuje samo
kotao, a postojeća regulacija se dalje koristi).
Niskotemperaturni priključni nastavak povratnog voda RK 1, na Logano plus SB315
i SB615 nalazi se dolje na stražnjoj stijeni,
a na Logano plus SB745, u sredini na stražnjoj stijeni.
Hidrauliku sustava (5-2-1-2-1) možete
očitati u Buderus banci podataka za hidraulike sustava, na adresi www.buderus.de/
hydraulikdatenbank.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
55
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl der regelungstechnischen Ausrüstung
Regulacijski uređaj Logamatic 4321
Regelgerät Logamatic 4321
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plavomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
Regulacijski uređaj Logamatic 4211
Regelgerät Logamatic 4211
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plaMögliche Vollausstattungvom
(Zusatzausstattung
blau dargestellt)
bojom)
6 720 640 417-42.1il
43211)1)
6 720 640 417-43.1il
Logamatic
1-Kessel-Anlage,
mitkotlom,
Temperaturregler
TR
Logamatic4211
42111)1) für
za instalaciju
s jednim
s regulatorom
temperature
TR (90 °C) i Sicherheitstemperaturbegrenzer
s podesivim sigurnosnim graničnikom
(90 °C) und einstellbarem
STB
temperature STB (100/110/120 °C); za upravljanje s 1-stupanj(100/110/120 °C); zur Ansteuerung von 1-stufigem, 2-stufigem oder
skim, 2-stupanjskim ili modulirajućim plamenikom. Mogu se
modulierendem
Aufnahme
von max. zwei Funktionsmodulen.
instalirati max. Brenner.
dva funkcijska
modula.
Grundausstattung
Osnovna oprema
Sicherheitstechnische Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
CM421 – Controller-Modul
CM421 - Controller-Modul
ZM422 – Zentralmodul für den Kessel mit Brenneransteuerung,
ZM422 - Centralni modul za kotao, s upravljanjem plamenikom,
2)
mit 2) s
einen
Heizkreis
ohne Mischer
und einen
Warmwasserkreis
jednog
kruga grijanja
bez mješača
i jednog
kruga tople vode
Zirkulationspumpe
(Anzeigen-,
Bedienund Leistungsteile
fürdijelovi
CM421)
cirkulacijskom crpkom
(pokazivač,
posluživanje
i učinski
za CM421)
MEC2
– Digitale Bedieneinheit zur Parametrierung und Kontrolle
MEC2
- digitalniintegrierter
upravljački
uređaj za parametriranje
i kontrolu
des
Regelgeräts;
Raumtemperaturfühler
und Funkuhrempregulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor
temperature
prostorije
i
fänger
prijemnik radio sata
Zusatzausstattung
Dodatna oprema
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit Mischer; inkl.
FM442 - funkcijski modul za dva kruga grijanja s mješačem;
einem Fühler-Set FV/FZ (max. zwei Module pro Regelgerät)
uključujući jedan set senzora FV/FZ (max. dva modula za svaki
2) für Warmwasserbereitung über LadeFM445
– Funktionsmodul
regulacijski
uređaj)
system
Ansteuerung
von 2)zwei
Speicherladepumpen
und einer
ZirFM445zur
- funkcijski
modul
za pripremu
tople vode preko
sustava akumulacije, inkl.
za upravljanje
s dvije crpkeLAP/LSP
za akumulaciju
sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
mit
mnika i jednom cirkulacijskom (max.
crpkom;
priključni set
Warmwasser-Temperaturfühlern
ein uključujući
Modul pro Regelgerät)
spremnika LAP/LSP sa senzorima temperature tople vode (max.
Brennerkabel für zweite Stufe
jedan modul za svaki regulacijski uređaj)
Raummontage-Set mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
Kabel plamenika za drugi stupanj
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
Montažni set prostorije sa zidnim držačem za MEC2 i displejom
BFU
kotla– Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi s priključnim utikačem
Online
kabel s držačem
za MEC2
BFU/F – Fernbedienung wie BFU, jedoch mit integriertem FunkuhrBFU - daljinski upravljač, uključujući senzor temperature prostoempfänger
rije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenim
prijemniBFU/F
kom radio sata
FV/FZ
– Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
mit
Zasebni
senzor temperature
prostorije za daljinski
upravljač
BFU i BFU/F
Mischer
oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
FV/FZ - set senzora
sa senzorom temperature polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
za
krugove
grijanja
s
mješačem
ili digitalen
dodatni senzor
za
FG – Abgastemperaturfühler zur
Anzeigetemperature
der Abgastemfunkcije kruga kotla; uključujući priključni utikač i pribor
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
FG - senzor temperature dimnih plinova za digitalno pokazivaTauchhülse R½ , 100 mm lang für Logamatic-Rundfühler
nje temperature dimnih plinova; u čahuri od nehrđajućeg čelika;
izvedba
pretlak
Tab.
19 nepropusna
MöglichezaAusstattung
des Regelgeräts LogaUronjena čahura
R 1/2, 100
dužine za Logamatic
matic 4211
zummm
Anlagenbeispiel
Bildokrugli
37
senzor
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
110 °C einzustellen.
Tab. 19Moguća oprema regulacijskog uređaja Loga2) Bei Warmwasserbereitung über Speicherladesystem mit Funktimatic 4211 za primjer instalacije na slici 37
onsmodul FM445 ist die Warmwasserfunktion des ZentralmoZM422
nicht verfügbar.
1) dulsZa
temperature
kotlovske vode više od 80 °C, STB
treba namjestiti na 110 °C
2) Za pripremu tople vode preko sustava akumulacije
spremnika, s funkcijskim modulom FM445 nije dostupna funkcija tople vode centralnog modula ZM422.
Logamatic
1-Kessel-Anlage,
mitkotlom,
Temperaturregler
TR
Logamatic 4321 für
za instalaciju
s jednim
s regulatorom
temperature
TR einstellbarem
(90/105 °C) i sSicherheitstemperaturbegrenzer
podesivim sigurnosnim granični(90/105
°C) und
STB
kom temperature STB (100/110/120 °C); za upravljanje s 1-stu(100/110/120 °C); zur Ansteuerung von 1-stufigem, 2-stufigem oder
panjskim, 2-stupanjskim ili modulirajućim plamenikom, uključujumodulierendem
Brenner.
Inkl.stupnja,
Brennerkabel
zweite
Stufe, Kesselwasći kabel plamenika
drugog
senzor
temperature
kotlovske
serund
Außentemperaturfühler.
Aufnahme
max. vier Funktionsvode
i senzor
vanjske temperature.
Moguvon
se instalirati
max. četiri
funkcijska modula.
modulen.
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431 –- Controller-Modul
CM431
ZM432
für za
Brenneransteuerung
und KesselkreisZM432 –- Zentralmodul
Centralni modul
za upravljanje plamenikom
i funkcije kruga kotla,
s razinom ručnog posluživanja
funktionen,
mit Handbedienebene
MEC2–- Digitale
digitalni Bedieneinheit
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
zur Parametrierung
und iKontrolle
regulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor
temperature
prostorije
i
des Regelgeräts; integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempprijemnik radio sata
fänger
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
2)
FM441 - funkcijski modul2)
za jedan krug grijanja s mješačem i
FM441 – Funktionsmodul für einen Heizkreis mit Mischer und
jedan krug tople vode s cirkulacijskom crpkom; uključujući seneinen
Warmwasserkreis
mit Zirkulationspumpe;
inkl.
zor temperature
tople vode
(max. jedan modul
za Warmwassersvaki regulacijski uređaj)
Temperaturfühler
(max. ein Modul pro Regelgerät)
FM442
zweikruga
Heizkreise
mit sMischer;
inkl.
FM442 –- Funktionsmodul
funkcijski modul für
za dva
grijanja
mješačem;
uključujući
jedanFV/FZ
set senzora
FV/FZ
(max.
modula za svaki
einem
Fühler-Set
(max. vier
Module
pročetiri
Regelgerät)
regulacijski uređaj)
FM445 – Funktionsmodul2) für Warmwasserbereitung über LadeFM445 - funkcijski modul2) za pripremu tople vode preko sustasystem zur Ansteuerung von zwei Speicherladepumpen und einer Zirva akumulacije, za upravljanje s dvije crpke za akumulaciju sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
LAP/LSPpriključni
mit
mnika i jednom inkl.
cirkulacijskom
crpkom; uključujući
set
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.temperature
ein Modul pro
Regelgerät)
spremnika LAP/LSP sa senzorima
tople
vode (max.
jedan modul za svakimit
regulacijski
uređaj)
Raummontage-Set
Wandhalter
für MEC2 und Kessel-Display
Montažni
set
prostorije
sa
zidnim
za MEC2 i s displeOnline-Leitung mit Halter für MEC2 držačem
und Anschlussstecker
jom
kotla
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
Online
kabel s držačem
za MEC2
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi s priključnim utikačem
BFU
daljinski
upravljač,
uključujući
senzor
BFU/F – Fernbedienung wie BFU, jedoch
mittemperature
integriertem prostoFunkuhrrije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
empfänger
BFU/F - daljinski upravljač, kao i BFU ali s ugrađenim prijemniSeparater Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
kom radio sata
BFU/F
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
FV/FZ
– Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
BFU i BFU/F
Mischer
Zusatztemperaturfühler
für Kesselkreisfunktionen;
inkl.
FV/FZ -oder
set senzora
sa senzorom temperature
polaznog voda,
Anschlussstecker
und
Zubehör ili dodatni senzor temperature za
za krugove grijanja
s mješačem
funkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
FG
– Abgastemperaturfühler
digitalenutikač
Anzeige
der AbgastemFG - senzor
temperature
dimnih
plinova za digitalno
pokazivaperatur;
in einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
nje temperature
plinova;
čahuri od nehrđajućeg čelika;
Tauchhülse
R½ dimnih
, 100 mm
lang füru Logamatic-Rundfühler
izvedba nepropusna za pretlak
Tab.
20 Mögliche Ausstattung des Regelgeräts LogaUronjena čahura R 1/2, 100 mm dužine za Logamatic okrugli
matic 4321 zum Anlagenbeispiel Bild 37
senzor
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
Tab.
11020Moguća
°C einzustellen.oprema regulacijskog uređaja Loga-
matic 4321 za
primjer
na slicimit
37
2) Warmwasserbereitung
entweder
überinstalacije
Speicherladesystem
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
1) Za temperature kotlovske vode više od 80 °C, STB
Funktionsmodul FM441 möglich.
treba namjestiti na 110 °C
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumuDetaillierte
Hinweisesenthält
die Planungsunterlage
lacije spremnika
funkcijskim
modulom FM445 ili preko
„Modulares
Regelsystem
Logamatic
4000“.
spremnika tople vode, s funkcijskim
modulom FM441.
2)
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
56
56
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Anlagenbeispiele
Primjeri
instalacija
8.5
8.5
1-Kessel-Anlage
mit kondenzacijskim
Brennwertkessel:kotlom:
Instalacija s jednim
NiedertemperaturHochtemperatur-Heizkreise,
Speicherladesystem
am
Niskotemperaturniund
i visokotemperaturni
krugovi grijanja,
sustav akumulacije
Niedertemperatur-Rücklauf
spremnika na niskotemperaturnom povratnom vodu
FM445
6
4211
FM442
6
1
HK1
HK2
HK0
TWH
FV1
M
PH1
SH1
FV2
M
PH2
SH2
PH0
PZ
PS1
FA
FWS
FK
PS2
Buderus
FSM
FSU
Logalux SF... + LSP...
Logano plus SB315/615/745
6 720 642 881-67.1T
Bild
Anlagenbeispiel
Logano
plus SB315,
SB615
oder ili
SB745;
AusfühSlika38
38Primjer
instalacijefür
za einen
jedan Brennwertkessel
kondenzacijski kotao
Logano
plus SB315,
SB615
SB745;Anzahl
broj i und
izvedba
krurunggrijanja
der Heizkreise
abhängig
vom Regelgerät
gova
ovisno od
regulacijskog
uređaja
1
1
6
6
FA
FA
FB
FB
FK
FK
FV
FV
HK
HK
HT
HT
KR
KR
NT
NT
PH
PH
PP
PP
Regulacijski
uređaj
na kotlu
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
Modul
u regulacijskom
Modul
im Regelgerätuređaju
4211 4211
Senzor
vanjske
temperature
Außentemperaturfühler
Senzor
temperature tople vode
Warmwasser-Temperaturfühler
Senzor
temperature kotlovske vode
Kesselwasser-Temperaturfühler
Senzor
temperature polaznog voda
Vorlauftemperaturfühler
Krug
grijanja
Heizkreis
Visoka
temperatura (z.
(npr.
pripreme tople vode, ventilaHochtemperatur
B. Warmwasserbereitung,
Lüfter)
tora)Rückschlagklappe
Nepovratna
zaklopka(z. B. Fußbodenheizung)
Niedertemperatur
Niska
temperatura
Heizungspumpe (npr. podno grijanje)
Crpka
sustava
grijanja
Pumpe
Wärmeerzeuger
Crpka kotla
PS Crpka
za akumulaciju spremnika
PS
Speicherladepumpe
PZ Cirkulacijska
crpka
PZ
Zirkulationspumpe
RK
Povratni
vod
RK
Rücklauf
SH Regulator
protoka
kruga grijanja
SH
Stellglied
Heizkreis
TWHGraničnik
temperature polaznog voda
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
VK Polazni
vod
VK
Vorlauf
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
Das
Gornja
spojna ist
shema
predstavlja
samo
Schaltbild
nur eine
schematische
shematski
prikaz!
Darstellung!
Napomene
primjere instalacija →
Hinweise
fürza
allesve
Anlagenbeispiele
stranica
49.
Æ
Seite 49.
57
Primjeri instalacija
Područje primjene
• Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745
• Logamatic regulacija kruga kotla i kruga grijanja
Opis funkcije
Optimalne koristi od učinka kondenzacije, u kombinaciji s visokotemperaturnim krugovima grijanja određene su odvojenim povratnim vodovima na strani vode.
Regulatorima protoka i crpkama sustava grijanja stalno se upravlja s Logamatic regulacijskim uređajem.
Alternativno je moguća i regulacija kruga grijanja s
regulacijskim uređajem drugog proizvođača (npr. kod
modernizacije instalacija, kada se zamjenjuje samo
kotao, a postojeća regulacija se dalje koristi).
Priprema tople vode provodi se preko sustava akumulacije, kojim se upravlja preko FM445. Za optimalno iskorištenje energije povratni vod se priključuje
na niskotemperaturne priključne nastavke povratnog
voda.
Niskotemperaturni priključni nastavak povratnog voda RK 1, na Logano plus SB315
i SB615 nalazi se dolje na stražnjoj stijeni,
a na Logano plus SB745, u sredini na stražnjoj stijeni.
Hidrauliku sustava (5-2-1-2-6) možete
očitati u Buderus banci podataka za hidraulike sustava, na adresi www.buderus.de/
hydraulikdatenbank.
58
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl der regelungstechnischen Ausrüstung
Auswahl der
regelungstechnischen
Regulacijski
uređaj Logamatic Ausrüstung
4211
Regelgerät Logamatic 4211
Regelgerät
Logamatic
4211je prikazana plaMoguća kompletna
oprema (dodatna
oprema
Mögliche
Vollausstattung
blau dargestellt)
vom
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung
Mögliche
(Zusatzausstattung blau dargestellt)
Regulacijski
uređaj
Logamatic
Regelgerät
Logamatic
43214321
Regelgerät Logamatic 4321
Moguća
kompletna
oprema (Zusatzausstattung
(dodatna oprema je
prikazana
plaMögliche
Vollausstattung
blau
dargestellt)
Mögliche
vom
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
6 720 640 417-42.1il
6 720 640 417-42.1il
6 720 640 417-43.1il
6 720 640 417-43.1il
Logamatic
mit kotlom,
Temperaturregler
TR
Logamatic4211
42111)1) für
za 1-Kessel-Anlage,
instalaciju s jednim
s regulatorom
Logamatic 42111) für 1-Kessel-Anlage, mit Temperaturregler TR
temperature
TR (90 °C) i Sicherheitstemperaturbegrenzer
s podesivim sigurnosnim graničnikom
(90
°C) und einstellbarem
STB
(90
°C) und einstellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB
temperature
STB (100/110/120
°C); za upravljanje s 1-stupanj(100/110/120 °C); zur Ansteuerung von 1-stufigem, 2-stufigem oder
skim, 2-stupanjskim
modulirajućim
Mogu se oder
(100/110/120
°C); zuriliAnsteuerung
vonplamenikom.
1-stufigem, 2-stufigem
modulierendem
Aufnahme
von max. zwei Funktionsmodulen.
instalirati max.Brenner.
dva funkcijska
modula.
modulierendem
Brenner.
Aufnahme
von max. zwei Funktionsmodulen.
Grundausstattung
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM421
–
Controller-Modul
CM421–- Controller-Modul
Controller-Modul
CM421
ZM422 – Zentralmodul für den Kessel mit Brenneransteuerung,
ZM422–- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanjem
plamenikom,
ZM422
für za
denkotao,
Kessels mit
Brenneransteuerung,
2)
mit 2) s
einen
Heizkreis
ohne Mischer
und einen
Warmwasserkreis
jednog
kruga grijanja
bez mješača
i jednog
kruga tople2)vode
mit
einen
Heizkreis
ohne Mischer
und einen
Warmwasserkreis
cirkulacijskom crpkom
(pokazivač,
i učinski
Zirkulationspumpe
(Anzeigen-,
Bedien-posluživanje
und Leistungsteile
fürdijelovi
CM421)
Zirkulationspumpe
(Anzeigen-,
Bedienund
Leistungsteile
für
CM421)
za CM421)
MEC2
– Digitale Bedieneinheit zur Parametrierung und Kontrolle
MEC2 – Digitale Bedieneinheit zur Parametrierung und Kontrolle
MEC2
- digitalniintegrierter
upravljački
uređaj za parametriranje
i kontrolu
des
Regelgeräts;
Raumtemperaturfühler
und Funkuhrempdes
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
undprostorije
Funkuhrempregulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor temperature
i
fänger
prijemnik radio sata
fänger
Zusatzausstattung
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit Mischer; inkl.
FM442
Heizkreise
mit sMischer;
inkl.
FM442–- Funktionsmodul
funkcijski modul für
za zwei
dva kruga
grijanja
mješačem;
einem
Fühler-Set
(max. zwei
Module
Regelgerät)
uključujući
jedanFV/FZ
set senzora
FV/FZ
(max.pro
dva
modula za svaki
einem
Fühler-Set
FV/FZ
(max.2)zwei
Module
pro
Regelgerät)
für Warmwasserbereitung über LadeFM445
– Funktionsmodul
regulacijski
uređaj)
FM445 – Funktionsmodul2) für Warmwasserbereitung über Lade2)
system
zur
Ansteuerung
von
zwei
Speicherladepumpen
und einer
ZirFM445zur
- funkcijski
modul
za pripremu
tople vode preko
sustasystem
Ansteuerung
von zwei
Speicherladepumpen
und einer
Zirva akumulacije,inkl.
za upravljanje
s dvije crpkeLAP/LSP
za akumulaciju
sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
mit
kulationspumpe;
inkl.
Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
mnika i jednom cirkulacijskom (max.
crpkom;
uključujući
priključni set
Warmwasser-Temperaturfühlern
ein Modul
pro Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.temperature
ein Modul pro
Regelgerät)
spremnika LAP/LSP sa senzorima
tople
vode (max.
Brennerkabel für zweite Stufe
jedan modul zafürsvaki
regulacijski
uređaj)
Brennerkabel
zweite
Stufe
Raummontage-Set mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
Kabel plamenika zamit
drugi
stupanj für MEC2 und Kessel-Display
Raummontage-Set
Wandhalter
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
Montažni set prostorije
držačem
za MEC2 i displeOnline-Leitung
mit Halter sa
für zidnim
MEC2 und
Anschlussstecker
BFU
Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
jom –
BFU
–kotla
Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi s priključnim utikačem
Online
kabel s držačem
za MEC2
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
aus
BFU/F
–
Fernbedienung
wie
BFU,
jedoch
mittemperature
integriertem FunkuhrBFU - daljinski
upravljač,wie
uključujući
senzor
BFU/F
– Fernbedienung
BFU, jedoch
mit integriertem prostoFunkuhrempfänger
rije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
empfänger
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenim
prijemniSeparater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
kom radio sata
BFU/F
BFU/F
Zasebni
senzor temperature
prostorije za daljinski
upravljač
FV/FZ
– Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
mit
FV/FZ
– Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
BFU i BFU/F
Mischer
oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
Mischer oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
FV/FZ - set senzora
sa senzorom temperature polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
Anschlussstecker
unds Zubehör
za krugove grijanja
mješačem ili dodatni senzor temperature za
FG – Abgastemperaturfühler zur digitalen Anzeige der Abgastemfunkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
FG
– Abgastemperaturfühler
digitalenutikač
Anzeige
der Abgastemperatur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
peratur;
in einertemperature
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
FG - senzor
dimnih
plinova za digitalno
pokazivaTauchhülse
R½ ,dimnih
100 mm
lang füru Logamatic-Rundfühler
nje temperature
plinova;
čahuri od nehrđajućeg čelika;
Tauchhülse
R½ , 100 mm
lang für Logamatic-Rundfühler
izvedba
pretlak
Tab.
21 nepropusna
MöglichezaAusstattung
des Regelgeräts Loga-
Tab. 21 Mögliche Ausstattung des Regelgeräts LogaUronjena čahura
R 1/2, 100
dužine za Logamatic
matic 4211
zummm
Anlagenbeispiel
Bildokrugli
37
matic 4211 zum Anlagenbeispiel Bild 37
senzor
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
110 °C einzustellen.
11021Moguća
°C einzustellen.oprema regulacijskog uređaja LogaTab.
2) Bei Warmwasserbereitung über Speicherladesystem mit Funktimatic 4211 za über
primjer
instalacije namitslici
38
2) Bei Warmwasserbereitung
Speicherladesystem
Funktionsmodul FM445 ist die Warmwasserfunktion des Zentralmoonsmodul FM445 ist die Warmwasserfunktion des Zentralmoduls
ZM422
nicht
verfügbar.
1) dulsZa
temperature kotlovske vode više od 80 °C, STB
ZM422 nicht verfügbar.
2)
treba namjestiti na 110 °C
Za pripremu tople vode preko sustava akumulacije
spremnika, s funkcijskim modulom FM445 nije dostupna funkcija tople vode centralnog modula ZM422.
Logamatic 43211)
1) für 1-Kessel-Anlage, mit Temperaturregler TR
Logamatic
mit kotlom,
Temperaturregler
TR
Logamatic4321
43211) für
za 1-Kessel-Anlage,
instalaciju s jednim
s regulato(90/105 °C) und einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
rom temperature
TR (90/105 Sicherheitstemperaturbegrenzer
°C) i s podesivim sigurnosnim STB
(90/105
°C) und einstellbarem
(100/110/120
°C); zur Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder
graničnikom temperature
STB (100/110/120
°C); za
upravljanje
(100/110/120
°C); zur Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder
s 1-stupanjskim,
2-stupanjskim
ili modulirajućim
plamenikom,
modulierendem
Brenner.
Inkl. Brennerkabel
zweite Stufe,
Kesselwasmodulierendem
Brenner.
Inkl.
Brennerkabel
zweite
Stufe,
Kesselwasuključujući
kabel plamenika drugog
stupnja,
serund Außentemperaturfühler.
Aufnahme
von senzor
max. viertemperature
Funktionsserund Außentemperaturfühler.
Aufnahme
von max.
vierseFunktionskotlovske
vode i senzor vanjske
temperature.
Mogu
instalirati
modulen.
max. četiri funkcijska modula.
modulen.
Grundausstattung
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sicherheitstechnische Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431 – Controller-Modul
CM431
CM431–- Controller-Modul
Controller-Modul
ZM432 – Zentralmodul für Brenneransteuerung und KesselkreisZM432
für za
Brenneransteuerung
und KesselkreisZM432–- Zentralmodul
Centralni modul
za upravljanje plamenikom
i funkcifunktionen,
mit Handbedienebene
je kruga kotla,
s razinom ručnog posluživanja
funktionen,
mit Handbedienebene
MEC2 – Digitale Bedieneinheit zur Parametrierung und Kontrolle
MEC2–- Digitale
digitalniBedieneinheit
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
zur Parametrierung
und iKontrolle
des
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
undprostorije
Funkuhrempregulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor temperature
i
des
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
und Funkuhrempprijemnik radio sata
fänger
fänger
Zusatzausstattung
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
2) für einen Heizkreis mit Mischer und
FM441
–
Funktionsmodul
FM441 - funkcijski modul2)
za jedan krug grijanja s mješačem
FM441 – Funktionsmodul2) für einen Heizkreis mit Mischer und
i jedan
krug tople vodemit
s cirkulacijskom
crpkom;
uključujući
einen
Warmwasserkreis
Zirkulationspumpe;
inkl. Warmwassereinen
Warmwasserkreis
mit vode
Zirkulationspumpe;
inkl. Warmwassersenzor
temperature tople
(max. jedan modul
za svaki reguTemperaturfühler (max. ein Modul pro Regelgerät)
lacijski uređaj) (max. ein Modul pro Regelgerät)
Temperaturfühler
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit Mischer; inkl.
FM442
Heizkreise
mit sMischer;
inkl.
FM442–- Funktionsmodul
funkcijski modul für
za zwei
dva kruga
grijanja
mješačem;
einem
Fühler-Set
(max. vier
Module
pročetiri
Regelgerät)
uključujući
jedanFV/FZ
set senzora
FV/FZ
(max.
modula za svaki
einem
Fühler-Set
FV/FZ
(max.2)vier
Module
pro Regelgerät)
für Warmwasserbereitung über LadeFM445
– Funktionsmodul
regulacijski
uređaj)
FM445 – Funktionsmodul2) für Warmwasserbereitung über Lade2)
system
zur
Ansteuerung
von
zwei
Speicherladepumpen
und einer
ZirFM445 - funkcijski modul za pripremu
tople vode preko
sustasystem zur Ansteuerung von zwei Speicherladepumpen und einer Zirva akumulacije,inkl.
za upravljanje
s dvije crpkeLAP/LSP
za akumulaciju
sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
mit
kulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
LAP/LSPpriključni
mit
mnika i jednom inkl.
cirkulacijskom
crpkom;
uključujući
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein Modul
pro Regelgerät)set
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.temperature
ein Modul pro
Regelgerät)
spremnika LAP/LSP sa senzorima
tople
vode (max.
Raummontage-Set
Wandhalter
für MEC2 und Kessel-Display
jedan modul za svakimit
regulacijski
uređaj)
Raummontage-Set
mit
Wandhalter
für MEC2 und Kessel-Display
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
Montažni set prostorije
držačem
za MEC2 i s displeOnline-Leitung
mit Halter sa
für zidnim
MEC2 und
Anschlussstecker
BFU
– Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
jom kotla
BFU
– Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi s priključnim utikačem
Online
kabel s držačem
za MEC2
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
aus
BFU/F
–
Fernbedienung
wie
BFU,
jedoch
mittemperature
integriertem FunkuhrBFU - daljinski
upravljač,wie
uključujući
senzor
BFU/F
– Fernbedienung
BFU, jedoch
mit integriertem prostoFunkuhrempfänger
rije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
empfänger
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenim
prijemniSeparater Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
kom radio sata
BFU/F
BFU/F
Zasebni
senzor temperature
prostorije za daljinski
upravljač
FV/FZ
– Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
mit
FV/FZ
– Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
BFU i BFU/F
Mischer
oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
Mischer
Kesselkreisfunktionen;
inkl.
FV/FZ -oder
set Zusatztemperaturfühler
senzora
sa senzorom für
temperature
polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
Anschlussstecker
unds Zubehör
za krugove grijanja
mješačem ili dodatni senzor temperature za
FG – Abgastemperaturfühler zur digitalen Anzeige der Abgastemfunkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
FG
– Abgastemperaturfühler
digitalenutikač
Anzeige
der Abgastemperatur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
FG - senzor
dimnih
plinova za digitalno
pokazivaperatur;
in einertemperature
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
Tauchhülse
R½ ,dimnih
100 mm
lang füru Logamatic-Rundfühler
nje temperature
plinova;
čahuri od nehrđajućeg čelika;
Tauchhülse
R½ , 100 mm
lang für Logamatic-Rundfühler
izvedba
pretlak
Tab.
22 nepropusna
MöglichezaAusstattung
des Regelgeräts Loga-
Tab.
22 Mögliche
Ausstattung
des Regelgeräts
LogaUronjena čahura
1/2, 100
mmAnlagenbeispiel
dužine za LogamaticBild
okrugli
matic R4321
zum
37senzor
matic 4321 zum Anlagenbeispiel Bild 37
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
Tab.
Moguća oprema regulacijskog
uređaja
1)
Für 22
Kesselwassertemperaturen
über 80 °C ist der
STB aufLoga110 °C einzustellen.
110 °C matic
einzustellen.
4321 za primjer instalacije na slici 38
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
FM445
oder über vode
Warmwasserspeicher
1) Funktionsmodul
Za temperature
kotlovske
više od 80 °C,mit
STB
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
Funktionsmodul
FM441
möglich.
treba
namjestiti
na
110
°C
Funktionsmodul FM441 möglich.
2)
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumu-
Detaillierte
Hinweisesenthält
die Planungsunterlage
lacije spremnika
funkcijskim
modulom FMK445 ili preko
Detaillierte Hinweise enthält die Planungsunterlage
spremnika
tople vode, Logamatic
s funkcijskim4000“.
modulom FM441.
„Modulares
Regelsystem
„Modulares Regelsystem Logamatic 4000“.
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
59
59
59
Anlagenbeispiele
Primjeri instalacija
8.6
8.6
2-Kessel-Anlage
Brennwertkesseln
Parallelschaltung:
Instalacija s dva mit
kondenzacijska
kotla uinparalelnom
spoju:
Heizkreise
und Warmwasserspeicher
Krugovi grijanja
i spremnik tople vodeam
naNiedertemperatur-Rücklauf
niskotemperaturnom povratnom vodu
FM458
6
4322
1
4321
1
FM441
6
FM442
6
HK2
HK1
HK3
TWH
FV1
M
FV2
PH1
SH1
M
PH2
SH2
FV3
M
PH3
SH3
FVS
PZ
PS
FA
M
M
DV FK
DV FK
Buderus
Buderus
FB
Logalux SU...
Logano plus SB315/615/745 Logano plus SB315/615/745
6 720 648 881-53.2T
Bild 39
Anlagenbeispiel
Logano
plus SB315,
SB615
oder SB745;
Anzahl
Ausführung
Slika
39Primjer
instalacijefür
zazwei
dva Brennwertkessel
kondenzacijska kotla
Logano
plus SB315,
SB615
ili SB745;
broj iund
izvedba
krugoder
Heizkreise
abhängig
vom
Regelgerät
va grijanja ovisno od regulacijskog uređaja
1
Regulacijski
uređaj
na kotlu
1
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
6
Modul
u regulacijskom
6
Modul
im Regelgerätuređaju
4321 4321
DV
ventil
DV Prigušni
Drosselventil
FA
vanjske temperature
FA Senzor
Außentemperaturfühler
FB
temperature tople vode
FB Senzor
Warmwasser-Temperaturfühler
FK
temperature kotlovske vode
FK Senzor
Kesselwasser-Temperaturfühler
FV
temperature polaznog voda
FV Senzor
Vorlauftemperaturfühler
FVS
strategije
FVS Senzor
Strategiefühler
HK
grijanja
HK Krug
Heizkreis
KR
zaklopka
KR Nepovratna
Rückschlagklappe
PH
sustava grijanja
PH Crpka
Heizungspumpe
PS
za akumulaciju spremnika
PS Crpka
Speicherladepumpe
PZ
Cirkulacijska
crpka
PZ
Zirkulationspumpe
RV
ventil
RV Regulacijski
Regulierventil
SH
protoka
kruga grijanja
SH Regulator
Stellglied
Heizkreis
TWHGraničnik
temperature
polaznog voda
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
60
Das Schaltbild ist nur eine schematische
Gornja spojna shema predstavlja samo
Darstellung!
shematski prikaz!
Hinweise für alle Anlagenbeispiele
Napomene
Æ
Seite 49. za sve primjere instalacija →
stranica 49.
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Primjeri instalacija
Područje primjene
• Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745
• Logamatic regulacija kruga kotla i kruga grijanja
Opis funkcije
Oba kondenzacijska kotla se preko hidraulike sustava
mogu zatvoriti. Prespajanje redoslijeda kotlova ovisno
je od opterećenja i vremena. Pri nedosizanju zadane
vrijednosti temperature polaznog voda, vodeći kotao
počinje s pogonom.
Prateći kotao je preko odgovarajućeg prigušnog ventila DV toliko dugo zatvoren preko hidraulike sustava,
dok se ne stavi u pogon.
Kada se poveća potražnja za toplinskom energijom,
prateći kotao će se odmah priključiti preko odgovarajućeg prigušnog ventila DV. Kada se opterećenje
smanji, procesi uklapanja će se odvijati obrnutim redoslijedom.
Posebne upute za projektiranje
• Eventualno traženi obrat redoslijeda kotlova podesiti ručno ili automatski.
• Preporučuje se da se kompletni toplinski učinak
podijeli po 50 % na oba kotla.
• Priključke tako izvesti da je moguće jedno neovisno od drugog razdvajanje kotla, kako bi se pri
održavanju osigurala opskrba u nuždi.
• Cjevovode za priključak kotla izvesti prema „System Tichelmann“. U slučaju nepovoljnog vođenja
cijevi ili nejednolične raspodjele učinka, treba
ugraditi regulirajuće ventile.
Hidrauliku sustava (5-5-1-2-1) možete
očitati u Buderus banci podataka za hidraulike sustava, na adresi www.buderus.de/
hydraulikdatenbank.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
61
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl
regelungstechnischen
Ausrüstung
Auswahl der
der
regelungstechnischen
Regulacijski
uređaj Logamatic Ausrüstung
4321
Regulacijski
uređaj
Logamatic
Regelgerät
Logamatic
43224322
Regelgerät Logamatic 4322
Moguća
kompletna
oprema
(dodatna
oprema
prikazana
plaMögliche Vollausstattung (Zusatzausstattungjeblau
dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
Regelgerät Logamatic 4321
Regelgerät
Logamatic
4321
Moguća kompletna
oprema (dodatna
oprema
je prikazana plaVollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
vomMögliche
bojom)
Mögliche Vollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
43221)
1)
1)
6 720 640 417-42.1il
6 720 640 417-42.1il
Logamatic
für den ersten
Kessel
einer
Logamatic4321
43211)1) als
kaoMaster-Regelgerät
Master (glavni) regulacijski
uređaj
za prvi
Logamatic 43211) als Master-Regelgerät für den ersten Kessel einer
kotao
jedne
instalacije
više kotlova, s regulatorom
temperature
Mehr-Kessel-Anlage, mits Temperaturregler
TR (90/105
°C) und einMehr-Kessel-Anlage,
mit Temperaturregler
TR (90/105 °C)
und einTR (90/105 °C) i s podesivim
sigurnosnim graničnikom
temperature
stellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (100/110/120 °C);
stellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB (100/110/120
°C);
STB (100/110/120
°C); za upravljanje s 1-stupanjskim,
2-stupanjzur
Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder modulierendem
skim
ili modulirajućim
plamenikom.
Uključujući
kabel plamenika
zur
Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder modulierendem
Brenner.
Inkl. Brennerkabel
zweite Stufe,
KesselwasserAußendrugog stupnja,
senzor temperature
kotlovske
vode i und
vanjske
Brenner. Inkl. Brennerkabel zweite Stufe, Kesselwasser- und Außentemperature. Mogu
se instalirati
max.
funkcijska modula.
temperaturfühler.
Aufnahme
von max.
vierčetiri
Funktionsmodulen.
temperaturfühler. Aufnahme von max. vier Funktionsmodulen.
Osnovna oprema
Grundausstattung
Grundausstattung
Sigurnosno-tehnička
oprema
Sicherheitstechnische Ausstattung
Sicherheitstechnische Ausstattung
CM431–- Controller-Modul
Controller-Modul
CM431
CM431 – Controller-Modul
ZM432 –- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcijaZM432
für za
Brenneransteuerung
und KesselkreisZM432 – Zentralmodul für Brenneransteuerung und Kesselkreisma kruga kotla,
s razinom ručnog posluživanja.
funktionen,
mit Handbedienebene
funktionen, mit Handbedienebene
MEC2–- Digitale
digitalni Bedieneinheit
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
zur Parametrierung
und iKontrolle
MEC2
– Digitale
Bedieneinheit
zur Parametrierung
Kontrolle
regulacijskog
uređaja;
ugrađen senzor
temperature und
prostorije
i
des Regelgeräts; integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempdes
Regelgeräts;
integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempprijemnik
radio sata
fänger
fänger
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
2)
Zusatzausstattung
FM441 - funkcijski modul
jedan krug grijanja s mješačem i jedan
2)
einen Heizkreis
mit Mischer
und
FM441
– Funktionsmodul
2) für
krug tople
vode s cirkulacijskom
uključujući
senzor tempefürcrpkom;
einen Heizkreis
mit Mischer
und
FM441
– Funktionsmodul
einen
Warmwasserkreis
mit
Zirkulationspumpe;
inkl. Warmwasserrature
tople
vode
(max.,
1
modul
za
svaki
regulacijski
uređaj)
einen Warmwasserkreis mit Zirkulationspumpe; inkl. WarmwasserTemperaturfühler
(max.modul
ein Modul
prokruga
Regelgerät)
FM442 - funkcijski
za dva
grijanja s mješačem;
Temperaturfühler
(max. ein Modul
pro Regelgerät)
uključujući
jedan set senzora
(max. tri modula
za svaki
FM442
– Funktionsmodul
fürFV/FZ
zwei Heizkreise
mit Mischer;
inkl.
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit Mischer; inkl.
regulacijski
uređaj)
einem
Fühler-Set
FV/FZ (max. drei Module pro Regelgerät)
einem Fühler-Set FV/FZ (max.2) drei Module pro Regelgerät)
FM445 –- Funktionsmodul
funkcijski modul2)
za pripremu tople vode preko sustaLadeFM445
2) für Warmwasserbereitung über
über spreLadeFM445
– Funktionsmodul
va akumulacije,
za upravljanjefürs Warmwasserbereitung
dvije crpke za akumulaciju
system zur Ansteuerung von zwei Speicherladepumpen und einer Zirsystem
Ansteuerung
von zweicrpkom;
Speicherladepumpen
und einer
Zirmnika izur
jednom
cirkulacijskom
uključujući priključni
set
kulationspumpe;
inkl. Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
spremnika LAP/LSP
sa senzorima temperature
vodemit
(max. jedan
kulationspumpe;
inkl. Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
modul za svaki regulacijski uređaj)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max. ein Modul pro Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern (max. ein Modul pro Regelgerät)
FM458
für Strategie
Mehr-Kessel-Anlagen;
FM458 –- Funktionsmodul
funkcijski modul strategije,
zabei
instalacije
s više kotlova;
FM458 – Funktionsmodul für Strategie bei Mehr-Kessel-Anlagen;
uključujući
senzor temperature
(max. jedan modul
inkl.
Vorlauftemperaturfühler
(max.polaznog
ein Modulvoda
pro Mehr-Kessel-Anlage)
inkl.
Vorlauftemperaturfühler
za instalaciju
s više kotlova)(max. ein Modul pro Mehr-Kessel-Anlage)
Raummontage-Set mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
Raummontage-Set
mit Wandhalter
für MEC2za
und
Kessel-Display
Montažni set prostorije
MEC2
i displejom
Online-Leitung
mit Halter sa
fürzidnim
MEC2 držačem
und Anschlussstecker
Online-Leitung
mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
kotla
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
BFU
– Fernbedienung
zur Bedienung
Online
kabel s držačeminkl.
za Raumtemperaturfühler
MEC2 i priključnim utikačem
eines Heizkreises vom Wohnraum aus
eines
vom Wohnraum
aus senzor temperature prostoBFU -Heizkreises
daljinski upravljač,
uključujući
BFU/F – Fernbedienung wie BFU, jedoch mit integriertem Funkuhrrije za posluživanje
jednog wie
kruga
grijanja
iz stambene
prostorije
BFU/F
– Fernbedienung
BFU,
jedoch
mit integriertem
Funkuhrempfänger
empfänger
BFU/F - daljinski upravljač, kao i BFU ali s ugrađenim prijemniSeparater
Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
kom radio sata
Separater
Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
BFU/F
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
BFU/F
FV/FZ
– Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
BFU i BFU/F
FV/FZ – Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
Mischer
oder
Zusatztemperaturfühler
für Kesselkreisfunktionen;
inkl.
FV/FZ
set senzora
sa senzorom temperature
polaznog voda,
Mischer-oder
Zusatztemperaturfühler
für Kesselkreisfunktionen;
inkl.
za krugove grijanja
mješačem ili dodatni senzor temperature za
Anschlussstecker
unds Zubehör
Anschlussstecker
und
Zubehör
funkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
FG
– Abgastemperaturfühler
digitalenutikač
Anzeige
der AbgastemFG – Abgastemperaturfühler zur digitalen Anzeige der AbgastemFG
senzor
temperature
dimnih
plinova
za
digitalno
pokazivaperatur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
peratur;
in einer Edelstahl-Hülse;
Ausführungčelika;
nje temperature
dimnih plinova;überdruckdichte
u čahuri od nehrđajućeg
Tauchhülse
R½ , 100za
mm
lang für Logamatic-Rundfühler
izvedba nepropusna
pretlak
Tauchhülse
R½ , 100 mm
lang für Logamatic-Rundfühler
Tab.
23
Mögliche
Ausstattung
Regelgeräts
Uronjena
čahura
R
1/2,
100
mm dužinedes
za Logamatic
okrugliLogasenzor
Tab. 23 Mögliche Ausstattung
des
Regelgeräts
Loga-
6 720 640 417-44.1il
6 720 640 417-44.1il
als Folge-Regelgerät für den zweiten und dritten
Logamatic
als Folge-Regelgerät
füruređaj
den zweiten
und
dritten
Logamatic
Logamatic 4322
4322 kao
prateći regulacijski
za drugi
i treći
Kessel
einer Mehr-Kessel-Anlage,
Temperaturregler
TR TR
kotao
instalacije
s
više
kotlova, smit
regulatorom
temperature
Kessel einer Mehr-Kessel-Anlage,
mit
Temperaturregler
TR
(90/105
°C) iund
einstellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB
(90/105 °C)
s podesivim
sigurnosnim
graničnikom temperature
(90/105 °C) und einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
STB (100/110/120
za upravljanje
s 1-stupanjskim,
2-stupanj(100/110/120
°C); °C);
zur Ansteuerung
von
1-stufigem, 2-stufigem
oder
(100/110/120
°C); zur plamenikom,
Ansteuerung von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
skim ili modulirajućim
uključujući
kabel
plamenika
modulierendem Brenner. Inkl. Brennerkabel zweite Stufe und Kesselmodulierendem
Inkl. Brennerkabel
zweite
Stufe
und Kesseldrugog stupnja,Brenner.
senzor temperature
kotlovske
vode
i senzor
vanjwasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
max.
vierfunkcijska
Funktionsmodulen.
ske temperature. Mogu se
instalirativon
max.
četiri
modula.
wasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
von
max.
vier Funktionsmodulen.
Grundausstattung
Osnovna
oprema
Grundausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431
–
Controller-Modul
CM431 –- Controller-Modul
CM431
ZM432 – Zentralmodul für Brenneransteuerung und KesselkreisZM432 –- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcije
ZM432
für za
Brenneransteuerung
und Kesselkreisfunktionen,
mits Handbedienebene
kruga kotla,
razinom ručnog posluživanja
funktionen,
mit Handbedienebene
Kessel-Display
Anzeige der
Kesselwassertemperatur
amna
RegelDisplej kotla zazur
pokazivanje
temperature
kotlovske vode
Kessel-Display
zur
Anzeige der
Kesselwassertemperatur
am Regelgerät
regulacijskom uređaju
gerät
Zusatzausstattung
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
MEC2
–- Digitale
Bedieneinheit
anstelle
des Kessel-Displays
MEC2
digitalni
upravljački
uređaj,
umjesto
displeja kotla, zur
za
MEC2 – Digitale Bedieneinheit
anstelle
des Kessel-Displays
zur
parametriranje und
i kontrolu
regulacijskog
uređaja;
ugrađenRaumtemsenzor
Parametrierung
Kontrolle
des Regelgeräts;
integrierter
Parametrierung
und Kontrolle
des Regelgeräts;
temperatureund
prostorije
i prijemnik
radio sata integrierter Raumtemperaturfühler
Funkuhrempfänger
peraturfühler und Funkuhrempfänger
2)
FM441 –- funkcijski
modul 2)za
jedan
grijanja
mješačem
einenkrug
Heizkreis
mits Mischer
undi
FM441
Funktionsmodul
2) für
für einen Heizkreis
mit Mischersenzor
und
FM441
– Funktionsmodul
jedan krug
tople vode s cirkulacijskom
crpkom; uključujući
einen Warmwasserkreis mit Zirkulationspumpe; inkl. Warmwassertemperature
tople vodemit
(max.
1 modul za svakiinkl.
regulacijski
uređaj)
einen
Warmwasserkreis
Zirkulationspumpe;
WarmwasserTemperaturfühler (max. ein Modul pro Regelgerät)
FM442 - funkcijski
modul
za dva
grijanja s mješačem;
Temperaturfühler
(max.
ein Modul
prokruga
Regelgerät)
FM442
– Funktionsmodul
fürFV/FZ
zwei Heizkreise
mitmodula
Mischer;
uključujući
jedan set senzora
(max. četiri
zainkl.
svaki
FM442
– Funktionsmodul
für zwei Heizkreise
mit Mischer;
inkl.
regulacijski
uređaj)
einem
Fühler-Set
FV/FZ (max. vier Module pro Regelgerät)
einem Fühler-Set FV/FZ (max. vier Module pro Regelgerät)
2) für Warmwasserbereitung über LadeFM445
FM445 –- Funktionsmodul
funkcijski modul2)
za pripremu tople vode preko sustaFM445 – Funktionsmodul2) für Warmwasserbereitung über Ladeva
akumulacije,
za
upravljanje
dvije crpke za akumulaciju
spresystem zur Ansteuerung von zweis Speicherladepumpen
und einer
Zirsystem
Ansteuerung
von zweicrpkom;
Speicherladepumpen
und einer
Zirmnika izur
jednom
cirkulacijskom
uključujući priključni
set
kulationspumpe; inkl. Speicheranschluss-Set LAP/LSP mit
kulationspumpe;
inkl. Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
spremnika LAP/LSP
sa senzorima temperature
toplemit
vode (max.
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein Modul pro Regelgerät)
jedan modul za svaki regulacijski
uređaj)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein Modul pro Regelgerät)
Online-Leitung
mit Halterza
fürMEC2
MEC2i und
Anschlussstecker
Online
kabel
s
držačem
priključnim
utikačem
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
BFU
–
Fernbedienung
inkl.
Raumtemperaturfühler
zur Bedienung
BFU –- daljinski
upravljač,
senzor temperature
prostoBFU
Fernbedienung
inkl.uključujući
Raumtemperaturfühler
zur Bedienung
eines
Heizkreises
vom
Wohnraum
aus
rije
za
posluživanje
jednog
kruga
grijanja
iz
stambene
prostorije
eines Heizkreises vom Wohnraum aus
BFU/F
Fernbedienung
wie kao
BFU, jedoch
integriertem
FunkuhrBFU/F –
- daljinski
upravljač,
ali mit
s ugrađenim
prijemniBFU/F
–
Fernbedienung
wie BFU,i BFU
jedoch
mit
integriertem
Funkuhrkom radio sata
empfänger
empfänger
Zasebni senzor
temperature prostorije
za daljinski upravljač
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU und
Separater Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
BFU i BFU/F
BFU/F
BFU/F
FV/FZ –
- set
senzoramit
sa Vorlauftemperaturfühler
senzorom temperaturefür
polaznog
voda,
FV/FZ
Fühler-Set
Heizkreise
mit
FV/FZ
– Fühler-Set
Vorlauftemperaturfühler
für temperature
Heizkreise mitza
za krugove
grijanja s mit
mješačem
ili dodatni senzor
Mischer oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
Mischer
Zusatztemperaturfühler
für Kesselkreisfunktionen;
inkl.
funkcijeoder
kruga
kotla; uključujući priključni
utikač i pribor
Anschlussstecker und Zubehör
Anschlussstecker
und Zubehör
FA - dodatni senzor
vanjske temperature
FA – Zusätzlicher Außentemperaturfühler
FA
Außentemperaturfühler
FG –- Zusätzlicher
senzor temperature
dimnih plinova za digitalno pokazivaFG
Abgastemperaturfühler
digitalen
der Abgastemnje –
dimnih plinova;zur
u čahuri
odAnzeige
nehrđajućeg
čelika;
FG
–temperature
Abgastemperaturfühler
zur
digitalen
Anzeige
der Abgastemperatur;
innepropusna
einer Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte Ausführung
izvedba
za
pretlak
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
Tauchhülse
R½ , R
100
Logamatic-Rundfühler
Uronjena čahura
1/2,mm
100lang
mmfür
dužine
za Logamatic okrugli senzor
Tauchhülse
R½ , 100
mm
lang
für
Logamatic-Rundfühler
Tab.
24 Mögliche
Ausstattung
des
LogaTab.
Mögliche
Ausstattung
des Regelgeräts
Regelgeräts
LogaTab. 24
24 Moguća
oprema
regulacijskog
uređaja
Logamatic
4322
zum
Anlagenbeispiel
Bild
39
matic
4322
zum
Anlagenbeispiel
Bild
39
matic 4322 za primjer instalacije na slici 39
matic
matic 4321
4321 zum
zum Anlagenbeispiel
Anlagenbeispiel Bild
Bild 39
39
1)
Für Kesselwassertemperaturen
über 80 °C ist der
STB aufLogaTab.
oprema regulacijskog
uređaja
1) Für23Moguća
Kesselwassertemperaturen
über 80 °C ist der
STB auf
110 °C einzustellen.
110 °C matic
einzustellen.
4321 za primjer instalacije na slici 39
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
°Ctemperature
einzustellen.
1) 110
110Za
°C einzustellen. kotlovske vode više od 80 °C, STB
treba
namjestiti na
110 °Cüber Speicherladesystem mit
2) Warmwasserbereitung
entweder
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
2) Funktionsmodul
Priprema tople
vode
moguća
je ili preko sustavamit
akumuFM445
oder
über Warmwasserspeicher
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
Funktionsmodul
FM441
möglich.
lacije
spremnika
s
funkcijskim
modulom
FM445
ili
preko
Funktionsmodul FM441 möglich.
2)
Detaillierte
Hinweise
enthält
die
Detaljne upute
sadrže
projektantske
podloge „ModuDetaillierte
Hinweise
enthält
die Planungsunterlage
Planungsunterlage
„Modulares
Regelsystem
Logamatic
4000“.
larni
regulacijski
sustav
Logamatic
„Modulares Regelsystem Logamatic 4000“.
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
2) Warmwasserbereitung
entweder über
Speicherladesystem
mit
1)
Za temperature
kotlovske
više od 80 °C,mit
STB
Funktionsmodul
FM445
oder über vode
Warmwasserspeicher
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
treba
namjestiti
na
110
°C
Funktionsmodul FM441 möglich.
Funktionsmodul FM441 möglich.
62
62
62
spremnika tople vode, s funkcijskim modulom FM441.
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumulacije spremnika s funkcijskim modulom FM445 ili preko
spremnika tople vode s funkcijskim modulom FM441.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Anlagenbeispiele
Primjeri
instalacija
8.7
8.7
2-Kessel-Anlage
Brennwertkessel
und kotlom
Ecostream-Heizkessel
Instalacija s dva mit
kotla,
s kondenzacijskim
i Ecostream kotlom u serijskom
in
Reihenschaltung:
spoju:
Heizkreise
und Warmwasserspeicher
krugovi grijanja
i spremnik tople vodeam
na Niedertemperatur-Rücklauf
niskotemperaturnom povratnom vodu
4322
1
FM458
6
4321
FM441
6
1
HK1
FM442
6
HK2
HK3
TWH
FV1
M
PH1
SH1
FV2
M
PH2
SH2
FV3
M
PH3
SH3
FVS
SR2
M
PZ
PS
FA
FK
FK
Buderus
Buderus
FB
Logalux SU...
Logano plus SB315/615/745
Logano GE515/615
(Ecostream)
6 720 642 881-54.2T
Slika40
40Primjer
instalacijefür
za einen
jedanBrennwertkessel
kondenzacijski kotao
Logano
plus SB315,
SB615
ili SB745
i jedan
Bild
Anlagenbeispiel
Logano
plus SB315,
SB615
oder SB745
und
einenEcostream
Ecostreamkotao
u serijskom
spoju; broj i izvedba
grijanja ovisno
od regulacijskog
Heizkessel
in Reihenschaltung;
Anzahlkrugova
und Ausführung
der Heizkreise
abhängiguređaja
vom Regelgerät
1
1
6
6
FA
FA
FB
FB
FK
FK
FV
FV
FVS
FVS
HK
HK
KR
KR
PH
PH
PS
PS
PZ
PZ
SH
SH
SR2
SR2
Regulacijski
uređaj
na kotlu
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
Modul
u regulacijskom
Modul
im Regelgerätuređaju
4321 4321
Senzor
vanjske temperature
Außentemperaturfühler
Senzor
temperature tople vode
Warmwasser-Temperaturfühler
Senzor
temperature kotlovske vode
Kesselwasser-Temperaturfühler
Senzor
temperature polaznog voda
Vorlauftemperaturfühler
Senzor
strategije
Strategiefühler
Krug
grijanja
Heizkreis
Nepovratna
zaklopka
Rückschlagklappe
Crpka
sustava grijanja
Heizungspumpe
Crpka
za akumulaciju spremnika
Speicherladepumpe
Cirkulacijska
crpka
Zirkulationspumpe
Regulator
protoka
kruga grijanja
Stellglied Heizkreis
Regulator
protoka
za povišenje temperature povratStellglied
Rücklauftemperaturanhebung
nog
voda
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
TWHGraničnik temperature polaznog voda
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
Schaltbild
nur eine
schematische
Das
Gornja
spojna ist
shema
predstavlja
samo
Darstellung!
shematski prikaz!
Hinweise für alle Anlagenbeispiele
Napomene za sve primjere instalacija →
Æ Seite 49.
stranica 49.
63
Primjeri instalacija
Područje primjene
• Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745 (vodeći kotao)
• Ecostream kotao Logano
• Logamatic regulacija kruga kotla i kruga grijanja
Opis funkcije
Uključivanje redoslijeda kotlova ovisno je od opterećenja i vremena. Vodeći kotao stavlja se u pogon kod
nedosizanja zadane vrijednosti temperature polaznog
voda. Kada se poveća potražnja za toplinskom energijom, prateći kotao će se automatski uključiti preko
regulatora protoka za povišenje temperature povratnog voda SR2.
S dosizanjem radne temperature polaznog voda u
pratećem kotlu, kompletni volumni protok će se voditi
preko Ecostream kotla. Kada se opterećenje smanji
procesi uklapanja će se odvijati obrnutim redoslijedom.
Posebne upute za projektiranje
• Nije moguć obrat redoslijeda kotlova.
• Crpke sustava grijanja treba dimenzionirati prema
izračunatom maksimalnom padu tlaka u krugu
grijanja i krugu kotla. Moraju se sigurno savladati
otpori oba kotla.
• Kako bi se otpori strujanju vode održali što manji,
kod dimenzioniranja kruga grijanja, ukoliko je moguće treba održati minimalni raspon od 20 K.
• Preporučuje se ukupni toplinski učinak podijeliti po
50 % na oba kotla.
• Kako bi se pri održavanju osigurala opskrba u
nuždi, priključke treba tako izvesti da je moguće
razdvajanje kotlova neovisno jedan od drugog.
• Optimalno korištenje učinka kondenzacije, u kombinaciji s visokotemperaturnim krugovima grijanja,
moguće je odvojenim povratnim vodovima na
strani vode. Sustav akumulacije spremnika u ovim
slučajevima treba priključiti na niskotemperaturni
povratni vod.
Hidrauliku sustava (5-6-1-2-4) možete
očitati u Buderus banci podataka za hidraulike sustava, na adresi www.buderus.de/
hydraulikdatenbank.
64
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl der regelungstechnischen Ausrüstung
Regulacijski uređaj Logamatic 4321
Regelgerät Logamatic
Logamatic 4321
4321
Regelgerät
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plaMögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung
blau dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
Regulacijski uređaj Logamatic 4322
Regelgerät Logamatic
Logamatic 4322
4322
Regelgerät
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plaMögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung
blau dargestellt)
dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau
720 640
640 417-44.1il
417-44.1il
66 720
720 640
640 417-42.1il
417-42.1il
66 720
1) als Master-Regelgerät für den ersten Kessel einer
1)
Logamatic
4321
Logamatic
als Master-Regelgerät
für den ersten
Kessel
einer
Logamatic4321
43211) kao
Master (glavni) regulacijski
uređaj
za prvi
Mehr-Kessel-Anlage,
mitsTemperaturregler
Temperaturregler
TR (90/105
(90/105temperature
°C) und
und eineinkotao
jedne
instalacije
više kotlova, s regulatorom
Mehr-Kessel-Anlage, mit
TR
°C)
TR (90/105
°C) i s podesivim sigurnosnim STB
graničnikom
temperastellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB (100/110/120
(100/110/120
°C);
stellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
°C);
ture STB (100/110/120 °C); za upravljanje s 1-stupanjskim, 2-stuzur
Ansteuerung
von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
modulierendem
zur
Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder modulierendem
panjskim
ili modulirajućim
plamenikom.
Uključujući
kabel plameBrenner.
Inkl. stupnja,
Brennerkabel
zweite
Stufe, KesselwasserKesselwasserundi vanjske
AußenBrenner.
Inkl.
Brennerkabel
zweite
Stufe,
und
Außennika drugog
senzor
temperature
kotlovske vode
temperaturfühler.
Aufnahme
von
max.
vier
Funktionsmodulen.
temperature.
Mogu
se
instalirati
max.
četiri
funkcijska
modula.
temperaturfühler. Aufnahme von max. vier Funktionsmodulen.
Grundausstattung
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431
–
Controller-Modul
CM431
CM431–- Controller-Modul
Controller-Modul
ZM432
Zentralmodul
für za
Brenneransteuerung
und KesselkreisKesselkreisZM432
für
Brenneransteuerung
und
ZM432––- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcijama
kruga
kotla,
s
razinom
ručnog
posluživanja.
funktionen,
mit
Handbedienebene
funktionen, mit Handbedienebene
MEC2
Digitale
Bedieneinheit
zur Parametrierung
Parametrierung
und iKontrolle
Kontrolle
MEC2––- Digitale
digitalniBedieneinheit
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
zur
und
regulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor
temperature
prostorije
i
des
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
und
Funkuhrempdes Regelgeräts; integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempprijemnik radio sata
fänger
fänger
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
2)
FM441
funkcijski
modul
jedan
krug Heizkreis
grijanja s mješačem
jedan
2)
für einen
einen
mit Mischer
Mischeri und
und
FM441 –– Funktionsmodul
Funktionsmodul2)
für
Heizkreis mit
FM441
krug tople vode s cirkulacijskom crpkom; uključujući senzor tempeeinen
Warmwasserkreis
mit
Zirkulationspumpe;
inkl.
Warmwassereinen
Zirkulationspumpe;
inkl. WarmwasserratureWarmwasserkreis
tople vode (max.,mit
jedan
modul za svaki regulacijski
uređaj)
Temperaturfühler (max.
(max. ein
ein Modul
Modul pro
pro Regelgerät)
Regelgerät)
Temperaturfühler
FM442 - funkcijski modul
za dva kruga
grijanja s mješačem;
FM442
Funktionsmodul
fürFV/FZ
zwei Heizkreise
Heizkreise
mit Mischer;
Mischer;
inkl.
FM442
–– Funktionsmodul
für
zwei
mit
inkl.
uključujući
jedan set senzora
(max. tri modula
za svaki
regulacijski
uređaj)
einem
Fühler-Set
FV/FZ
(max.
drei
Module
pro
Regelgerät)
einem Fühler-Set FV/FZ (max. drei Module pro Regelgerät)
2)
2)
FM445––- Funktionsmodul
funkcijski modul2)
za
tople vode preko
fürpripremu
Warmwasserbereitung
übersustaLadeFM445
Funktionsmodul
für
Warmwasserbereitung
über
LadeFM445
va
akumulacije,
za
upravljanje
s
dvije
crpke
za
akumulaciju
spresystem
zur
Ansteuerung
von
zwei
Speicherladepumpen
und
einer
Zirsystem zur Ansteuerung von zwei Speicherladepumpen und einer Zirmnika i jednom cirkulacijskom crpkom; uključujući priključni set
kulationspumpe;
inkl.
Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
kulationspumpe;
inkl. Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
spremnika LAP/LSP
sa senzorima temperature
vodemit
(max. jedan
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max. ein
ein Modul
Modul pro
pro Regelgerät)
Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
modul za svaki regulacijski uređaj)
FM458
Funktionsmodul
für Strategie
Strategie
bei
Mehr-Kessel-Anlagen;
FM458
Mehr-Kessel-Anlagen;
FM458––- Funktionsmodul
funkcijski modul für
strategije,
zabei
instalacije
s više kotlova;
inkl.
Vorlauftemperaturfühler
(max.polaznog
ein Modul
Modulvoda
pro Mehr-Kessel-Anlage)
Mehr-Kessel-Anlage)
uključujući
senzor temperature
(max. jedan modul
inkl.
Vorlauftemperaturfühler
(max.
ein
pro
za
instalaciju
s
više
kotlova)
Raummontage-Set
mit
Wandhalter
für
MEC2
und
Kessel-Display
Raummontage-Set mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
Montažni
set
prostorije
sa
zidnim
držačem
za
MEC2
i displejom
Online-Leitung
mit
Halter
für
MEC2
und
Anschlussstecker
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
kotla– Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
BFU
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
Online
kabel s držačem
za MEC2
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
Wohnraum
ausi priključnim utikačem
eines
Heizkreises
vom
aus
BFU - daljinski
upravljač,wie
uključujući
senzor
BFU/F
Fernbedienung
BFU, jedoch
jedoch
mittemperature
integriertem prostoFunkuhrBFU/F
–– Fernbedienung
wie BFU,
mit
integriertem
Funkuhrrije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
empfänger
empfänger
BFU/F - daljinski upravljač, kao i BFU ali s ugrađenim prijemniSeparater Raumtemperaturfühler
Raumtemperaturfühler für
für Fernbedienung
Fernbedienung BFU
BFU und
und
Separater
kom radio sata
BFU/F
BFU/F
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
FV/FZ
Fühler-Set mit
mit Vorlauftemperaturfühler
Vorlauftemperaturfühler für
für Heizkreise
Heizkreise mit
mit
FV/FZ
–– Fühler-Set
BFU i BFU/F
Mischer
oder
Zusatztemperaturfühler
für Kesselkreisfunktionen;
Kesselkreisfunktionen;
inkl.
Mischer
inkl.
FV/FZ -oder
set Zusatztemperaturfühler
senzora
sa senzorom für
temperature
polaznog voda,
Anschlussstecker
und
Zubehör
za krugove grijanja
mješačem ili dodatni senzor temperature za
Anschlussstecker
unds Zubehör
funkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
FG
Abgastemperaturfühler
zur
digitalenutikač
Anzeige
der AbgastemAbgastemFG
–– Abgastemperaturfühler
digitalen
Anzeige
der
FG
senzor
temperature
dimnih
plinova
za
digitalno
pokazivaperatur;
in
einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
nje temperature
dimnih
plinova;
u Logamatic-Rundfühler
čahuri od nehrđajućeg čelika;
Tauchhülse
R½
,
100
mm
lang
für
Tauchhülse R½ , 100 mm lang für Logamatic-Rundfühler
izvedba nepropusna za pretlak
Tab.
25 čahura
Mögliche
Regelgeräts
Uronjena
R 1/2,Ausstattung
100 mm dužinedes
za Logamatic
okrugliLogasenzor
matic 4321 zum Anlagenbeispiel Bild 40
Tab.
oprema regulacijskog
uređaja
1)
Für25Moguća
Kesselwassertemperaturen
über 80
80 °C
°C ist
ist der
der
STB auf
aufLoga1)
Für
Kesselwassertemperaturen
über
STB
110 °C
°C matic
einzustellen.
110
einzustellen.
4321 za primjer instalacije na slici 40
2) Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung entweder
entweder über
über Speicherladesystem
Speicherladesystem mit
mit
2)
1) Za temperature kotlovske
vode više od 80 °C, STB
Funktionsmodul FM445
FM445 oder
oder über
über Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher mit
mit
Funktionsmodul
treba namjestiti
namöglich.
110 °C
Funktionsmodul FM441
FM441 möglich.
Funktionsmodul
2)
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumulacije spremnika s funkcijskim modulom FM445 ili preko
spremnika tople vode s funkcijskim modulom FM441.
1)
1)
Logamatic 4322
43221)
kao
prateći regulacijski
za drugi
i treći
als Folge-Regelgerät
Folge-Regelgerät
füruređaj
den zweiten
zweiten
und
dritten
Logamatic
als
für
den
und
dritten
Logamatic 4322
kotao instalacije
s više kotlova, smit
regulatorom
temperature
Kessel
einer Mehr-Kessel-Anlage,
Mehr-Kessel-Anlage,
Temperaturregler
TR TR
Kessel
einer
mit Temperaturregler
TR
(90/105 °C) i s podesivim sigurnosnim graničnikom temperature
(90/105 °C)
°C) und
und einstellbarem
einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer
Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
STB
(90/105
STB (100/110/120
°C); za upravljanje s 1-stupanjskim, 2-stupanj(100/110/120
°C);
zur
Ansteuerung
von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
(100/110/120
°C); zur plamenikom,
Ansteuerung von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
skim ili modulirajućim
uključujući
kabel
plamenika
drugog
stupnja,
senzor
temperature
kotlovske
vode
i
senzor
vanjmodulierendem
Brenner.
Inkl.
Brennerkabel
zweite
Stufe
und
Kesselmodulierendem Brenner. Inkl. Brennerkabel zweite Stufe und Kesselske temperature. Mogu se
instalirativon
max.
četiri
modula.
wasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
max.
vierfunkcijska
Funktionsmodulen.
wasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
von max.
vier
Funktionsmodulen.
Osnovna oprema
Grundausstattung
Grundausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431
Controller-Modul
CM431
–
Controller-Modul
CM431 – Controller-Modul
ZM432––- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcije
ZM432
Zentralmodul
für za
Brenneransteuerung
und KesselkreisKesselkreisZM432
für
Brenneransteuerung
und
kruga kotla,
s Handbedienebene
razinom ručnog posluživanja
funktionen,
mit
funktionen, mit Handbedienebene
Displej kotla zazur
pokazivanje
temperature
kotlovske vode
Kessel-Display
Anzeige der
der
Kesselwassertemperatur
amna
RegelKessel-Display
zur Anzeige
Kesselwassertemperatur
am
Regelregulacijskom uređaju
gerät
gerät
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
MEC2 - digitalni upravljački uređaj, umjesto displeja kotla, za
MEC2 –– Digitale
Digitale Bedieneinheit
Bedieneinheit anstelle
anstelle des
des Kessel-Displays
Kessel-Displays zur
zur
MEC2
parametriranje i kontrolu
regulacijskog uređaja;
ugrađen senzor
Parametrierung
und
Kontrolle
des
Regelgeräts;
integrierter
RaumtemParametrierung
und Kontrolle
des Regelgeräts;
temperature prostorije
i prijemnik
radio sata integrierter Raumtemperaturfühler
und Funkuhrempfänger
Funkuhrempfänger
peraturfühler
und
FM441 - funkcijski
modul2) za jedan krug grijanja s mješačem i jedan
2) für einen Heizkreis mit Mischer und
2)
FM441
Funktionsmodul
krug tople
vode s cirkulacijskom
uključujući
temperafürcrpkom;
einen Heizkreis
mitsenzor
Mischer
und
FM441
–– Funktionsmodul
ture
tople
vode
(max.
jedan
modul
za
svaki
regulacijski
uređaj)
einen
Warmwasserkreis
mit
Zirkulationspumpe;
inkl.
Warmwassereinen Warmwasserkreis mit Zirkulationspumpe; inkl. Warmwasser-
FM442 - funkcijski
za dva
grijanja s mješačem;
Temperaturfühler
(max.modul
ein Modul
Modul
prokruga
Regelgerät)
Temperaturfühler
(max.
ein
pro
Regelgerät)
uključujući
jedan set senzora
FV/FZ
(max. četiri
zainkl.
svaki
FM442
–
Funktionsmodul
für
zwei
Heizkreise
mitmodula
Mischer;
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit
Mischer;
inkl.
regulacijski uređaj)
einem Fühler-Set
Fühler-Set FV/FZ
FV/FZ (max.
(max. vier
vier Module
Module pro
pro Regelgerät)
Regelgerät)
einem
2)
FM445 - funkcijski modul2)
2) za pripremu tople vode preko sustafür
Warmwasserbereitung
über LadeLadeFM445
–
Funktionsmodul
über
FM445
– Funktionsmodul
va akumulacije,
za upravljanjefürs Warmwasserbereitung
dvije crpke za akumulaciju
spresystem
zur
Ansteuerung
von
zwei
Speicherladepumpen
und
einer
Zirsystem
Ansteuerung
von zweicrpkom;
Speicherladepumpen
und einerset
Zirmnika zur
i jednom
cirkulacijskom
uključujući priključni
spremnika
LAP/LSP
sa
senzorima
temperature
tople
vode
(max.
kulationspumpe;
inkl.
Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
kulationspumpe; inkl. Speicheranschluss-Set LAP/LSP mit
jedan modul za svaki regulacijski
uređaj)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein Modul
Modul pro
pro Regelgerät)
Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.
ein
Online
kabel
s
držačem
za
MEC2
i
priključnim
utikačem
Online-Leitung
mit
Halter
für
MEC2
und
Anschlussstecker
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
BFU––- Fernbedienung
daljinski
upravljač,
senzor temperature
prostoBFU
Fernbedienung
inkl.uključujući
Raumtemperaturfühler
zur Bedienung
Bedienung
BFU
inkl.
Raumtemperaturfühler
zur
rije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
eines
Heizkreises
vom
Wohnraum
aus
eines Heizkreises vom Wohnraum aus
BFU/F –
- daljinski
upravljač,
ali mit
s ugrađenim
prijemniBFU/F
Fernbedienung
wie kao
BFU,i BFU
jedoch
integriertem
FunkuhrBFU/F
– Fernbedienung
wie
BFU,
jedoch
mit integriertem
Funkuhrkom radio sata
empfänger
empfänger
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
Separater Raumtemperaturfühler
Raumtemperaturfühler für
für Fernbedienung
Fernbedienung BFU
BFU und
und
Separater
BFU i BFU/F
BFU/F
BFU/F
FV/FZ - set senzora sa senzorom temperature polaznog voda,
FV/FZ
Fühler-Set
mit
Vorlauftemperaturfühler
für temperature
Heizkreise mit
mitza
FV/FZ
–– Fühler-Set
Vorlauftemperaturfühler
für
Heizkreise
za krugove
grijanja smit
mješačem
ili dodatni senzor
funkcije
kruga
kotla;
uključujući
priključni
utikač
i
pribor
Mischer
oder
Zusatztemperaturfühler
für
Kesselkreisfunktionen;
inkl.
Mischer oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
Anschlussstecker
und Zubehör
Zubehör
FA - dodatni senzor
vanjske temperature
Anschlussstecker
und
FA
–
Zusätzlicher
Außentemperaturfühler
FG
senzor
temperature
dimnih plinova za digitalno pokazivaFA – Zusätzlicher Außentemperaturfühler
nje
temperature
dimnih
plinova;
u digitalen
čahuri
odAnzeige
nehrđajućeg
čelika;
FG
–
Abgastemperaturfühler
zur
digitalen
Anzeige
der AbgastemAbgastemFG – Abgastemperaturfühler zur
der
izvedbainnepropusna
za pretlak überdruckdichte Ausführung
peratur;
einer
Edelstahl-Hülse;
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
Uronjena čahura
R 1/2,
dužine za Logamatic okrugli
Tauchhülse
R½ ,, 100
100
mm100
langmm
für Logamatic-Rundfühler
Logamatic-Rundfühler
Tauchhülse
R½
mm
lang
für
senzor
Tab. 26 Mögliche Ausstattung des Regelgeräts LogaTab. 26 Moguća
oprema
uređaja
Logamatic 4322
zum regulacijskog
Anlagenbeispiel
Bild 40
matic
4322
za
primjer
instalacije
na
slici
1)
Für
Kesselwassertemperaturen
über
80
°C
ist
der
STB
auf
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf 40
110 °C
°C einzustellen.
einzustellen.
1)110Za
temperature kotlovske vode više od 80 °C, STB
2) Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung
entweder
über Speicherladesystem
Speicherladesystem mit
mit
2)
entweder
treba namjestiti na
110 °Cüber
Funktionsmodul
FM445
oder
über
Warmwasserspeicher
mit
Funktionsmodul
FM445
oder
über
Warmwasserspeicher
mit
2) Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumuFunktionsmodul FM441
FM441 möglich.
möglich.
Funktionsmodul
lacije spremnika s funkcijskim modulom FM445 ili preko
spremnika tople vode, s funkcijskim modulom FM441.
Detaillierte
Hinweise
enthält
die Planungsunterlage
Detaljne upute
sadrže
projektantske
podloge „Modu„Modulares
Regelsystem
Logamatic
larni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
4000“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel
Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano
Logano plus
plus
Planungsunterlage
65
65
65
Anlagenbeispiele
Primjeri instalacija
8.8
8.8
2-Kessel-Anlage
Brennwertkessel
und kotlom
Heizkessel
in Reihenschaltung:
Instalacija s dva mit
kotla,
s kondenzacijskim
i kotlom
u serijskom spoju:
Heizkreise
und Warmwasserspeicher
krugovi grijanja
i spremnik tople vodeam
na Niedertemperatur-Rücklauf
niskotemperaturnom povratnom vodu
4322
FM458
1
6
4321
1
FM441
6
FM442
6
HK2
HK1
HK3
TWH
FV1
M
PH1
SH1
FV2
M
PH2
SH2
FV3
M
PH3
SH3
FVS
PZ
PS
FA
SR2
PK
FK
M
FZ
Buderus
FK
Buderus
FB
Logalux SU...
Logano plus SB315/615/745
Logano... (NT)
6 720 642 881-55.2T
Bild 41
Anlagenbeispiel
Logano
plus SB315,
SB615
oder SB745
und
einenkotao
Heizkessel
Slika
41Primjer
instalacijefür
za einen
jedanBrennwertkessel
kondenzacijski kotao
Logano
plus SB315,
SB615
ili SB745
i jedan
u
in Reihenschaltung;
und
Ausführung
derovisno
Heizkreise
abhängig vom
Regelgerät
serijskom
spoju; broj Anzahl
i izvedba
krugova
grijanja
od regulacijskog
uređaja
1
Regulacijski
uređaj
na kotlu
1
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
6
Modul
u regulacijskom
6
Modul
im Regelgerätuređaju
4321 4321
FA
vanjske temperature
FA Senzor
Außentemperaturfühler
FB
temperature tople vode
FB Senzor
Warmwasser-Temperaturfühler
FK
temperature kotlovske vode
FK Senzor
Kesselwasser-Temperaturfühler
FV
temperature polaznog voda
FV Senzor
Vorlauftemperaturfühler
FVS
strategije
FVS Senzor
Strategiefühler
HK
grijanja
HK Krug
Heizkreis
KR
zaklopka
KR Nepovratna
Rückschlagklappe
PH
sustava grijanja
PH Crpka
Heizungspumpe
PS
za akumulaciju spremnika
PK Crpka
Kesselkreispumpe
PZ
crpka
PS Cirkulacijska
Speicherladepumpe
SH
Regulator
protoka
kruga grijanja
PZ
Zirkulationspumpe
SR2
protoka
za povišenje temperature povratSH Regulator
Stellglied
Heizkreis
voda
SR2 nogStellglied
Rücklauftemperaturanhebung
TWHGraničnik
temperature polaznog voda
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
66
Das Schaltbild ist nur eine schematische
Gornja spojna shema predstavlja samo
Darstellung!
shematski prikaz!
Hinweise für alle Anlagenbeispiele
Napomene za sve primjere instalacija →
Æ Seite 49.
stranica 49.
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus
Primjeri instalacija
Područje primjene
• Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745 (vodeći kotao)
• Kotao Logano
• Ecostream kotao Logano za velike otpore instalacije na strani vode (alternativno uz primjere instalacije na str. 63)
• Logamatic regulacija kruga kotla i kruga grijanja
Opis funkcije
Uključivanje redoslijeda kotlova ovisno je od opterećenja i vremena. Vodeći kotao stavlja se u pogon kod
nedosizanja zadane vrijednosti temperature polaznog
voda. Kada se poveća potražnja za toplinskom energijom, prateći kotao će se automatski uključiti preko
regulatora protoka za povišenje temperature povratnog voda SR2 i preko crpke kruga kotla PK.
S dosizanjem minimalne temperature povratnog voda
ili radne temperature polaznog voda u pratećem kotlu, kompletni volumni protok će se voditi preko kotla.
Kada se opterećenje smanji, procesi uklapanja će se
odvijati obrnutim redoslijedom.
Posebne upute za projektiranje
• Nije moguć obrat redoslijeda kotlova.
• Crpke sustava grijanja treba dimenzionirati prema
izračunatom maksimalnom padu tlaka u krugu grijanja i krugu kotla. Dodatna crpka kruga kotla PK
savladava otpor na strani vode pratećeg kotla, kod
maksimalnog izračunatog volumnog protoka kotla.
• Preporučuje se ukupni toplinski učinak podijeliti s
udjelom od 50 do 60 % za kondenzacijske kotlove
i od 40 % do 50 % za kotlove.
• Kako bi se pri održavanju osigurala opskrba u
nuždi, priključke treba tako izvesti da je moguće
razdvajanje kotlova neovisno jedan od drugog.
• Optimalno korištenje učinka kondenzacije, u kombinaciji s visokotemperaturnim krugovima grijanja,
moguće je odvojenim povratnim vodovima na
strani vode. Sustav akumulacije spremnika u ovim
slučajevima treba priključiti na niskotemperaturni
povratni vod.
Hidrauliku sustava (5-6-1-2-6 ) možete
očitati u Buderus banci podataka za hidraulike sustava, na adresi www.buderus.de/
hydraulikdatenbank.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
67
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl der
der regelungstechnischen
regelungstechnischen Ausrüstung
Auswahl
Regulacijski uređaj Logamatic Ausrüstung
4321
Regulacijski
uređaj
Logamatic
Regelgerät
Logamatic
43224322
Regelgerät Logamatic 4322
Moguća
kompletna
oprema
(dodatna
oprema
prikazana
plaMögliche Vollausstattung (Zusatzausstattungjeblau
dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung blau dargestellt)
Regelgerät Logamatic 4321
Regelgerät
Logamatic
4321je prikazana plaMoguća kompletna
oprema (dodatna
oprema
Mögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung blau dargestellt)
vomMögliche
bojom) Vollausstattung (Zusatzausstattung
blau dargestellt)
6 720 640 417-44.1il
6 720 640 417-44.1il
6 720 640 417-42.1il
6 720 640 417-42.1il
1)
Logamatic
4321
als Master-Regelgerät
für den ersten
Kessel
einer
Logamatic4321
43211)1) kao
Master (glavni) regulacijski
uređaj
za prvi
Logamatic
als Master-Regelgerät
für den ersten
Kessel
einer
kotao jedne instalacije
više kotlova, s regulatorom
Mehr-Kessel-Anlage,
mitsTemperaturregler
TR (90/105temperature
°C) und einMehr-Kessel-Anlage, mit Temperaturregler TR (90/105 °C) und einTR (90/105Sicherheitstemperaturbegrenzer
°C) i s podesivim sigurnosnim STB
graničnikom
temperastellbarem
(100/110/120
°C);
stellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
(100/110/120
°C);
ture STB (100/110/120
°C); za upravljanje STB
s 1-stupanjskim,
2-stuzur
Ansteuerung
von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
modulierendem
panjskim
ili modulirajućim
plamenikom.
Uključujući
kabel plamezur
Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder modulierendem
Brenner.
Inkl. Brennerkabel
zweite
Stufe, Kesselwasserund Außennika drugog
senzor
temperature
kotlovske vode
Brenner.
Inkl. stupnja,
Brennerkabel
zweite
Stufe, Kesselwasserundi vanjske
Außentemperature. Mogu
se instalirati
max.
četiri
funkcijska modula.
temperaturfühler.
Aufnahme
von max.
vier
Funktionsmodulen.
temperaturfühler. Aufnahme von max. vier Funktionsmodulen.
Grundausstattung
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sigurnosno-tehnička
oprema
Sicherheitstechnische Ausstattung
CM431
–
Controller-Modul
CM431–- Controller-Modul
Controller-Modul
CM431
ZM432
–- Zentralmodul
für Brenneransteuerung
und KesselkreisZM432–
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcijaZM432
Zentralmodul
für za
Brenneransteuerung
und Kesselkreisfunktionen,
mit Handbedienebene
ma
kruga
kotla,
s
razinom
ručnog
posluživanja.
funktionen, mit Handbedienebene
MEC2
–- Digitale
Bedieneinheit
zur Parametrierung
und Kontrolle
MEC2–
digitalni Bedieneinheit
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
Digitale
zur Parametrierung
und iKontrolle
regulacijskog
uređaja;
ugrađen
senzor temperature
i
des
Regelgeräts;
integrierter
Raumtemperaturfühler
undprostorije
Funkuhrempdes Regelgeräts; integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempprijemnik radio sata
fänger
fänger
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
2)
FM441 –- funkcijski
modul2)2)
jedan
krug Heizkreis
grijanja s mit
mješačem
für einen
Mischeri jedan
und
FM441
Funktionsmodul
FM441 – Funktionsmodul für einen Heizkreis mit Mischer und
krug
tople
vode
s
cirkulacijskom
crpkom; uključujući
senzor tempeeinen Warmwasserkreis mit Zirkulationspumpe;
inkl. Warmwassereinen
Zirkulationspumpe;
inkl. WarmwasserratureWarmwasserkreis
tople vode (max.,mit
jedan
modul za svaki regulacijski
uređaj)
Temperaturfühler (max. ein Modul pro Regelgerät)
Temperaturfühler
(max.
ein
Modul
pro
Regelgerät)
FM442 - funkcijski modul za dva kruga grijanja s mješačem;
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit Mischer; inkl.
FM442
– Funktionsmodul
fürFV/FZ
zwei Heizkreise
mit Mischer;
inkl.
uključujući
jedan set senzora
(max. tri modula
za svaki
einem
Fühler-Set
FV/FZ (max. drei Module pro Regelgerät)
regulacijski
uređaj)
einem
Fühler-Set
FV/FZ (max. drei Module pro Regelgerät)
2) für Warmwasserbereitung über LadeFM445 – Funktionsmodul2)
FM445–- Funktionsmodul
funkcijski modul2) za
tople vode preko
für pripremu
Warmwasserbereitung
über sustaLadeFM445
system
zur Ansteuerung
von zwei Speicherladepumpen
und einer
Zirva akumulacije,
za upravljanje
dvije crpke za akumulaciju
spresystem
zur Ansteuerung
von zweisSpeicherladepumpen
und einer
Zirmnika i jednom inkl.
cirkulacijskom
crpkom; uključujući
set
kulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
LAP/LSPpriključni
mit
kulationspumpe; inkl. Speicheranschluss-Set LAP/LSP mit
spremnika LAP/LSP sa senzorima
vode
(max. jedan
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.temperature
ein Modul pro
Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max. ein Modul pro Regelgerät)
modul za svaki regulacijski uređaj)
FM458 – Funktionsmodul für Strategie bei Mehr-Kessel-Anlagen;
FM458
Strategie
Mehr-Kessel-Anlagen;
FM458–- Funktionsmodul
funkcijski modul für
strategije,
zabei
instalacije
s više kotlova;
inkl. Vorlauftemperaturfühler (max. ein Modul pro Mehr-Kessel-Anlage)
inkl.
Vorlauftemperaturfühler
(max.polaznog
ein Modulvoda
pro Mehr-Kessel-Anlage)
uključujući
senzor temperature
(max. jedan modul
Raummontage-Set
mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
za instalaciju s više kotlova)
Raummontage-Set
mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
Online-Leitung
mit
Halter
für MEC2 držačem
und Anschlussstecker
Montažni set prostorije
za MEC2 i displejom
Online-Leitung
mit Halter sa
für zidnim
MEC2 und Anschlussstecker
BFU
– Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
kotla
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
aus
Online
kabel s držačem
za MEC2
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi priključnim utikačem
BFU/F
–
Fernbedienung
wie
BFU,
jedoch
mit integriertem prostoFunkuhrBFU - daljinski
upravljač,wie
uključujući
senzor
BFU/F
– Fernbedienung
BFU, jedoch
mittemperature
integriertem Funkuhrempfänger
rije
za
posluživanje
jednog
kruga
grijanja
iz
stambene
prostorije
empfänger
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenim
prijemniSeparater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
kom radio sata
BFU/F
BFU/F
FV/FZ
– Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
mit
Zasebni
senzor temperature
prostorije za daljinski
upravljač
FV/FZ
– Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
mit
BFU i BFU/F
Mischer
oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
Mischer oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
FV/FZ - set senzora
sa senzorom temperature polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
Anschlussstecker und Zubehör
za krugove
grijanja s mješačemzur
ili digitalen
dodatni senzor
za
FG
– Abgastemperaturfühler
Anzeigetemperature
der AbgastemFG
– Abgastemperaturfühler
digitalenutikač
Anzeige
der Abgastemfunkcije
kruga kotla; uključujućizur
priključni
i pribor
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
peratur;
in einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
FG - senzor
temperature
dimnih
plinova za digitalno
pokazivaTauchhülse R½ , 100 mm lang für Logamatic-Rundfühler
Tauchhülse
R½ ,dimnih
100 mm
lang füru Logamatic-Rundfühler
nje temperature
plinova;
čahuri od nehrđajućeg čelika;
Tab.
27 nepropusna
MöglichezaAusstattung
Ausstattung
des Regelgeräts
Regelgeräts LogaLogaizvedba
pretlak
Tab.
27
Mögliche
des
matic R4321
4321
zum
Anlagenbeispiel
Bild
41
Uronjena čahura
1/2, 100
mmAnlagenbeispiel
dužine za LogamaticBild
okrugli
senzor
matic
zum
41
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
Tab.
11027Moguća
°C einzustellen.oprema regulacijskog uređaja Loga110 °C einzustellen.
matic 4321 za
primjer
na slicimit
41
2) Warmwasserbereitung
entweder
überinstalacije
Speicherladesystem
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
1) Funktionsmodul
Za temperature
kotlovske
više od 80 °C,mit
STB
FM445
oder über vode
Warmwasserspeicher
Funktionsmodul FM441 möglich.
Funktionsmodul
FM441
treba namjestiti
namöglich.
110 °C
2)
68
68
68
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumulacije spremnika s funkcijskim modulom FM445 ili preko
spremnika tople vode s funkcijskim modulom FM441.
1)
als Folge-Regelgerät für den zweiten und dritten
43221)
1) als Folge-Regelgerät für den zweiten und dritten
Logamatic
Logamatic
Logamatic4322
4322 kao prateći regulacijski uređaj za drugi i treći
Kessel
einer Mehr-Kessel-Anlage,
mit
Temperaturregler
TR
kotao instalacije
s više kotlova, smit
regulatorom
temperature
Kessel
einer Mehr-Kessel-Anlage,
Temperaturregler
TR TR
(90/105
und
einstellbarem
Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB
(90/105
°C)
i
s
podesivim
sigurnosnim
graničnikom
temperature
(90/105 °C) und einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
STB (100/110/120
°C);Ansteuerung
za upravljanje
s 1-stupanjskim,
2-stupanj(100/110/120
°C); zur
von
1-stufigem, 2-stufigem
oder
(100/110/120
°C); zur plamenikom,
Ansteuerung von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
skim ili modulirajućim
uključujući
kabel
plamenika
modulierendem Brenner. Inkl. Brennerkabel zweite Stufe und Kesselmodulierendem
Inkl. Brennerkabel
zweite
Stufe
und Kesseldrugog stupnja,Brenner.
senzor temperature
kotlovske
vode
i senzor
vanjwasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
von
max.
vier Funktionsmodulen.
ske temperature. Mogu se
instalirativon
max.
četiri
modula.
wasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
max.
vierfunkcijska
Funktionsmodulen.
Grundausstattung
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sicherheitstechnische Ausstattung
Sicherheitstechnische
Ausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
CM431 – Controller-Modul
CM431
CM431–- Controller-Modul
Controller-Modul
ZM432 – Zentralmodul für Brenneransteuerung und KesselkreisZM432
für za
Brenneransteuerung
und KesselkreisZM432–- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcije
funktionen, mit Handbedienebene
funktionen,
mits Handbedienebene
kruga kotla,
razinom ručnog posluživanja
Kessel-Display zur Anzeige der Kesselwassertemperatur am RegelKessel-Display
Anzeige der
Kesselwassertemperatur
amna
RegelDisplej kotla zazur
pokazivanje
temperature
kotlovske vode
gerät
regulacijskom uređaju
gerät
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
Dodatna oprema
MEC2 – Digitale Bedieneinheit anstelle des Kessel-Displays zur
MEC2
anstelle
des Kessel-Displays
MEC2–- Digitale
digitalni Bedieneinheit
upravljački uređaj,
umjesto
displeja kotla,zur
za
Parametrierung
und
Kontrolle
des Regelgeräts;
integrierter
Raumtemparametriranjeund
i kontrolu
regulacijskog
uređaja;
ugrađenRaumtemsenzor
Parametrierung
Kontrolle
des Regelgeräts;
integrierter
peraturfühler
und
Funkuhrempfänger
temperatureund
prostorije
i prijemnik radio sata
peraturfühler
Funkuhrempfänger
2)
2) für einen Heizkreis mit Mischer und
FM441
–- Funktionsmodul
FM441
funkcijski
modul
grijanja
s mješačem
für jedan
einen krug
Heizkreis
mit Mischer
und
FM441 – Funktionsmodul2) za
i jedan
krug tople vodemit
s cirkulacijskom
crpkom;
einen
Warmwasserkreis
Zirkulationspumpe;
inkl. uključujući
Warmwassereinen Warmwasserkreis mit Zirkulationspumpe; inkl. Warmwassersenzor temperature
vode (max.
jedan modul za svaki reguTemperaturfühler
(max.tople
ein Modul
pro Regelgerät)
Temperaturfühler
lacijski uređaj) (max. ein Modul pro Regelgerät)
FM442 – Funktionsmodul für zwei Heizkreise mit Mischer; inkl.
FM442
Heizkreise
mit sMischer;
inkl.
FM442–- Funktionsmodul
funkcijski modul für
za zwei
dva kruga
grijanja
mješačem;
einem Fühler-Set FV/FZ (max. vier Module pro Regelgerät)
einem
Fühler-Set
(max. vier
Module
pročetiri
Regelgerät)
uključujući
jedanFV/FZ
set senzora
FV/FZ
(max.
modula
za
svaki
2)
FM445
– Funktionsmodul
2) für Warmwasserbereitung über Laderegulacijski
uređaj)
für Warmwasserbereitung über LadeFM445
– Funktionsmodul
system zur Ansteuerung von 2)zwei Speicherladepumpen und einer ZirFM445zur
- funkcijski
modul
za pripremu
tople vode preko
sustasystem
Ansteuerung
von zwei
Speicherladepumpen
und einer
Zirkulationspumpe;
inkl.
Speicheranschluss-Set
LAP/LSP
mit
va akumulacije,inkl.
za upravljanje
s dvije crpkeLAP/LSP
za akumulaciju
sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
mit
mnika i jednom cirkulacijskom (max.
crpkom;
uključujući
priključni set
Warmwasser-Temperaturfühlern
ein Modul
pro Regelgerät)
Warmwasser-Temperaturfühlern (max. ein Modul pro Regelgerät)
spremnika LAP/LSP
sa senzorima
tople vode (max.
Online-Leitung
mit Halter
für MEC2temperature
und Anschlussstecker
Online-Leitung
Halter
für MEC2
und Anschlussstecker
jedan modul za mit
svaki
regulacijski
uređaj)
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
BFU
–
Fernbedienung
inkl.
Raumtemperaturfühler
zur Bedienung
Online kabel s držačem za MEC2 i priključnim utikačem
eines Heizkreises vom Wohnraum aus
eines Heizkreises vom Wohnraum aus
BFU - daljinski
upravljač, wie
uključujući
senzormit
temperature
BFU/F
– Fernbedienung
BFU, jedoch
integriertemprostorije
FunkuhrBFU/F
– Fernbedienung
wiegrijanja
BFU, jedoch
mit integriertem
za posluživanje
jednog kruga
iz stambene
prostorije Funkuhrempfänger
empfänger
BFU/F - daljinski upravljač, kao i BFU ali s ugrađenim prijemniSeparater Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
Separater
für Fernbedienung BFU und
kom radio Raumtemperaturfühler
sata
BFU/F
BFU/F
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
FV/FZ
– Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
BFU i BFU/F
FV/FZ
– Fühler-Set mit Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise mit
Mischer oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
Mischer
Zusatztemperaturfühler
Kesselkreisfunktionen;
inkl.
FV/FZ -oder
set senzora
sa senzorom für
temperature
polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
za krugove grijanja
mješačem ili dodatni senzor temperature za
Anschlussstecker
unds Zubehör
FA
– Zusätzlicher
Außentemperaturfühler
funkcije
kruga kotla;
uključujući priključni utikač i pribor
FA – Zusätzlicher Außentemperaturfühler
FG
–- Abgastemperaturfühler
zur digitalen Anzeige der AbgastemFA
dodatni
senzor
vanjske temperature
FG – Abgastemperaturfühler
zur digitalen Anzeige der Abgastemperatur;
in einer
Edelstahl-Hülse;
überdruckdichte
Ausführung
FG
senzor
temperature
dimnih
plinova za digitalno
pokazivaperatur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte
Ausführung
nje temperature
plinova;
čahuri od nehrđajućeg čelika;
Tauchhülse
R½ ,dimnih
100 mm
lang füru Logamatic-Rundfühler
Tauchhülse R½ , 100 mm lang für Logamatic-Rundfühler
izvedba nepropusna za pretlak
Tab. 28
28 Mögliche
Mögliche Ausstattung
Ausstattung des
des Regelgeräts
Regelgeräts LogaLogaTab.
Uronjena čahura
R4322
1/2, 100
mmAnlagenbeispiel
dužine za Logamatic
okrugli
senzor
matic
zum
Bild
41
matic 4322 zum Anlagenbeispiel Bild 41
1)
Für Kesselwassertemperaturen
über 80 °C ist der
STB auf
Tab.
Moguća oprema regulacijskog
uređaja
1)
Für 28
Kesselwassertemperaturen
über 80 °C ist der
STB aufLoga110 °C einzustellen.
110 °C matic
einzustellen.
4322 za primjer instalacije na slici 41
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
1) Funktionsmodul
Za temperature
kotlovske
više od 80 °C,mit
STB
FM445
oder über vode
Warmwasserspeicher
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
treba namjestiti
namöglich.
110 °C
Funktionsmodul
FM441
Funktionsmodul FM441 möglich.
2)
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumulacije spremnika
funkcijskim
modulom FM445 ili preko
Detaillierte
Hinweisesenthält
enthält
die Planungsunterlage
Planungsunterlage
Detaillierte
Hinweise
die
spremnika
tople
vode,
s
funkcijskim
modulom FM441.
„Modulares Regelsystem Logamatic 4000“.
„Modulares Regelsystem Logamatic 4000“.
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Anlagenbeispiele
Primjeri
instalacija
8.9
8.9
2-Kessel-Anlage
zwei Brennwertkesseln
in Parallelschaltung
und
Instalacija s dva mit
kondenzacijska
kotla u paralelnom
spoju i s hidrauličnim
uravnohydraulischem
Ausgleich
teženjem
FM458
6
4322
1
4321
FM441
6
1
FM442
6
HK2
HK1
HK3
TWH
FV1
M
PH1
SH1
FV2
M
PH2
SH2
FV3
M
PH3
SH3
FVS
PZ
PS
FA
PK
PK
FK
FK
Buderus
Buderus
FB
Logalux SU...
Logano plus SB315/615/745
Logano plus SB315/615/745
6 720 642 881-56.2T
Slika42
42Primjer
instalacijefür
za zwei
dva kondenzacijska
Logano
SB315,
SB615
SB745in
u Parallelschaltung;
paralelnom spoju;
Bild
Anlagenbeispiel
Brennwertkesselkotla
Logano
plus plus
SB315,
SB615
oderiliSB745
broj
i izvedba
krugova grijanja
ovisno odabhängig
regulacijskog
uređaja
Anzahl
und Ausführung
der Heizkreise
vom Regelgerät
1
Regulacijski
uređaj
na kotlu
1
Regelgerät
am Wärmeerzeuger
6
Modul
u regulacijskom
6
Modul
im Regelgerätuređaju
4321 4321
FA Senzor
vanjske temperature
FA
Außentemperaturfühler
FB Senzor
temperature tople vode
FB
Warmwasser-Temperaturfühler
FK Senzor
temperature kotlovske vode
FK
Kesselwasser-Temperaturfühler
FV Senzor
temperature polaznog voda
FV
Vorlauftemperaturfühler
FVS Senzor
strategije
FVS
Strategiefühler
HK
Krug
grijanja
HK
Heizkreis
KR Nepovratna
zaklopka
KR
Rückschlagklappe
PH Crpka
sustava grijanja
PH
Heizungspumpe
PK Crpka
kruga kotla
PK
Kesselkreispumpe
PS
Crpka
za akumulaciju spremnika
PS
Speicherladepumpe
PZ Cirkulacijska
crpka
PZ
Zirkulationspumpe
RV Regulacijski
ventil
RV
Regulierventil
SH Regulator
protoka
kruga kotla
SH
Stellglied
Heizkreis
TWHGraničnik
temperature
polaznog voda
TWH
Vorlauftemperaturbegrenzer
1)
1)
Das Schaltbild ist nur eine schematische
Gornja spojna shema predstavlja samo
Darstellung!
shematski prikaz!
Hinweise für alle Anlagenbeispiele
Napomene
Æ
Seite 49. za sve primjere instalacija →
stranica 49.
po izboru
wahlweise
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
69
Primjeri instalacija
Područje primjene
• Kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315, SB615
i SB745
• Regulacija kruga kotla i kruga grijanja Logamatic
4321/4322
Opis funkcije
Uključivanje redoslijeda kotlova ovisno je od opterećenja i vremena. Kotao će se staviti u pogon kod
nedosizanja zadane vrijednosti temperature polaznog
voda na senzoru strategije na kompenzacijskom vodu
hidraulike sustava ili u zajedničkom polaznom vodu.
Prateći kotao se hidraulično deblokira preko nepovratne zaklopke u polaznom vodu. Prateći kotao će se
automatski uključiti kada se poveća potražnja za toplinskom energijom. Kada se opterećenje smanji, procesi uklapanja će se odvijati obrnutim redoslijedom.
Posebne upute za projektiranje
• Eventualno traženi obrat redoslijeda kotla je podesiv ručno ili automatski.
• Crpka kruga kotla PK u kombinaciji s hidrauličnim
uravnoteženjem, svrsishodna je za više razdjelnih
stanica ili koje su udaljenije jedna od druge. Za
hidraulično uravnoteženje dolazi u obzir kompenzacijski vod hidraulike sustava, alternativno
razdjelnik nižeg tlaka, s bajpasom i nepovratnom
zaklopkom.
• Kompenzacijski vod hidraulike sustava prikladan
je i za odmuljivanje.
• Moguće je sniženje troškova pogona zbog povećanog iskorištenja učinka kondenzacije, kao i uštede struje preko Flow-Control funkcije (regulacija
broja okretaja modulirajućih crpki kruga kotla više
od 0 - 10 V, za izbjegavanje umiješanja u kompenzacijski vod, iz polaznog voda kotla u povratni
vod: Potrebna je crpka sa 0 - 10 V sučeljem).
Hidrauliku sustava (5-5-1-2-2 ) možete
očitati u Buderus banci podataka za hidraulike sustava, na adresi www.buderus.de/
hydraulikdatenbank.
70
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Primjeri instalacija
Anlagenbeispiele
Izbor regulacijsko-tehničke opreme
Auswahl der regelungstechnischen Ausrüstung
Regulacijski uređaj Logamatic 4321
Regelgerät Logamatic 4321
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plaMögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung blau dargestellt)
vom bojom)
Regulacijski uređaj Logamatic 4322
Regelgerät Logamatic 4322
Moguća kompletna oprema (dodatna oprema je prikazana plaMögliche
Vollausstattung
(Zusatzausstattung blau dargestellt)
vom bojom)
6 720 640 417-44.1il
6 720 640 417-42.1il
Logamatic
für den ersten
Kessel
einer
Logamatic4321
43211)1) als
kaoMaster-Regelgerät
Master (glavni) regulacijski
uređaj
za prvi
kotao jedne instalacije
više kotlova, s regulatorom
temperature
Mehr-Kessel-Anlage,
mits Temperaturregler
TR (90/105
°C) und einTR (90/105 °C) i s podesivim sigurnosnim graničnikom temperature
stellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (100/110/120 °C);
STB (100/110/120 °C); za upravljanje s 1-stupanjskim, 2-stupanjzur
Ansteuerung
von 1-stufigem,
2-stufigem
oder modulierendem
skim
ili modulirajućim
plamenikom.
Uključujući
kabel plamenika
Brenner.
Inkl. Brennerkabel
zweite Stufe,
KesselwasserAußendrugog stupnja,
senzor temperature
kotlovske
vode i und
vanjske
temperature. Mogu
se instalirati
max.
funkcijska modula.
temperaturfühler.
Aufnahme
von max.
vierčetiri
Funktionsmodulen.
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431–- Controller-Modul
Controller-Modul
CM431
ZM432 –- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcijaZM432
für za
Brenneransteuerung
und Kesselkreisma kruga kotla,
s razinom ručnog posluživanja.
funktionen,
mit Handbedienebene
MEC2–- Digitale
digitalni Bedieneinheit
upravljački uređaj
za parametriranje
kontrolu
MEC2
zur Parametrierung
und iKontrolle
regulacijskog uređaja; ugrađen senzor temperature prostorije i
des Regelgeräts; integrierter Raumtemperaturfühler und Funkuhrempprijemnik radio sata
fänger
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
2)
FM441 - funkcijski modul2)
jedan krug grijanja s mješačem i jefür einencrpkom;
Heizkreisuključujući
mit Mischersenzor
und
FM441
– Funktionsmodul
dan krug
tople vode s cirkulacijskom
einen
Warmwasserkreis
mit
Zirkulationspumpe;
inkl.
Warmwassertemperature tople vode (max., jedan modul za svaki regulacijski
uređaj)
Temperaturfühler
(max. ein Modul pro Regelgerät)
FM442 –- Funktionsmodul
funkcijski modul für
za dva
grijanja
mješačem;
FM442
zweikruga
Heizkreise
mit sMischer;
inkl.
uključujući
jedanFV/FZ
set senzora
FV/FZ
(max.
triRegelgerät)
modula za svaki
einem
Fühler-Set
(max. drei
Module
pro
regulacijski uređaj)
FM445 – Funktionsmodul2) für Warmwasserbereitung über LadeFM445 - funkcijski modul2) za pripremu tople vode preko sustasystem zur Ansteuerung von zwei Speicherladepumpen und einer Zirva akumulacije, za upravljanje s dvije crpke za akumulaciju sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
LAP/LSPpriključni
mit
mnika i jednom inkl.
cirkulacijskom
crpkom; uključujući
set
spremnika LAP/LSP sa senzorima
vode
(max. jedan
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.temperature
ein Modul pro
Regelgerät)
modul za
svaki regulacijski uređaj)
FM458
– Funktionsmodul
für Strategie bei Mehr-Kessel-Anlagen;
FM458
- funkcijski modul(max.
strategije,
za instalacije
s više kotlova;
inkl.
Vorlauftemperaturfühler
ein Modul
pro Mehr-Kessel-Anlage)
uključujući senzor temperature polaznog voda (max. jedan modul
Raummontage-Set mit Wandhalter für MEC2 und Kessel-Display
za instalaciju s više kotlova)
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
Montažni set prostorije sa zidnim držačem za MEC2 i displejom
BFU
kotla– Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
eines
Heizkreises
vom Wohnraum
ausi priključnim utikačem
Online
kabel s držačem
za MEC2
BFU/F – Fernbedienung wie BFU, jedoch mit integriertem FunkuhrBFU - daljinski upravljač, uključujući senzor temperature prostoempfänger
rije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
Separater
Raumtemperaturfühler
für Fernbedienung
BFU
und
BFU/F - daljinski
upravljač, kao i BFU
ali s ugrađenim
prijemnikom radio sata
BFU/F
FV/FZ
– Fühler-Set
mit Vorlauftemperaturfühler
für Heizkreise
mit
Zasebni
senzor temperature
prostorije za daljinski
upravljač
BFU i BFU/F
Mischer
oder Zusatztemperaturfühler für Kesselkreisfunktionen; inkl.
FV/FZ - set senzora
sa senzorom temperature polaznog voda,
Anschlussstecker
und Zubehör
za krugove
grijanja s mješačemzur
ili digitalen
dodatni senzor
za
FG
– Abgastemperaturfühler
Anzeigetemperature
der Abgastemfunkcije kruga kotla; uključujući priključni utikač i pribor
peratur; in einer Edelstahl-Hülse; überdruckdichte Ausführung
FG - senzor temperature dimnih plinova za digitalno pokazivaTauchhülse
R½ ,dimnih
100 mm
lang füru Logamatic-Rundfühler
nje temperature
plinova;
čahuri od nehrđajućeg čelika;
izvedba
pretlak
Tab.
29 nepropusna
MöglichezaAusstattung
des Regelgeräts LogaUronjena čahura
R 1/2, 100
dužine za Logamatic
matic 4321
zummm
Anlagenbeispiel
Bildokrugli
42
senzor
1) Für Kesselwassertemperaturen über 80 °C ist der STB auf
110 °C einzustellen.
Tab. 29Moguća oprema regulacijskog uređaja Loga-
2) Warmwasserbereitung entweder über Speicherladesystem mit
matic 4321 za primjer instalacije na slici 42
Funktionsmodul FM445 oder über Warmwasserspeicher mit
Funktionsmodul
FM441
möglich. vode više od 80 °C, STB
1) Za temperature
kotlovske
2)
treba namjestiti na 110 °C
Priprema tople vode moguća je ili preko sustava akumulacije spremnika s funkcijskim modulom FM445 ili preko
spremnika tople vode s funkcijskim modulom FM441.
1)
Logamatic 4322
43221)
kao
prateći regulacijski
za drugi
i treći
als Folge-Regelgerät
füruređaj
den zweiten
und
dritten
Logamatic
kotao instalacije
s više kotlova, smit
regulatorom
temperature
Kessel
einer Mehr-Kessel-Anlage,
Temperaturregler
TR TR
(90/105 °C) i s podesivim sigurnosnim graničnikom temperature
(90/105 °C) und einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
STB (100/110/120 °C); za upravljanje s 1-stupanjskim, 2-stupanj(100/110/120
°C); zur plamenikom,
Ansteuerung von
1-stufigem,
2-stufigem
oder
skim ili modulirajućim
uključujući
kabel
plamenika
drugog stupnja,Brenner.
senzor temperature
kotlovske
vode
i senzor
vanjmodulierendem
Inkl. Brennerkabel
zweite
Stufe
und Kesselske temperature. Mogu se
instalirativon
max.
četiri
modula.
wasser-Temperaturfühler.
Aufnahme
max.
vierfunkcijska
Funktionsmodulen.
Osnovna oprema
Grundausstattung
Sigurnosno-tehnička oprema
Sicherheitstechnische
Ausstattung
CM431 –- Controller-Modul
Controller-Modul
CM431
ZM432 –- Zentralmodul
Centralni modul
upravljanje plamenikom
i funkcije
ZM432
für za
Brenneransteuerung
und Kesselkreiskruga kotla,
razinom ručnog posluživanja
funktionen,
mits Handbedienebene
Displej kotla zazur
pokazivanje
temperature
kotlovske vode
Kessel-Display
Anzeige der
Kesselwassertemperatur
amna
Regelregulacijskom uređaju
gerät
Dodatna oprema
Zusatzausstattung
MEC2
digitalni
upravljački
uređaj,
umjesto
displeja kotla, zur
za
MEC2 – Digitale Bedieneinheit
anstelle
des Kessel-Displays
parametriranje i kontrolu regulacijskog uređaja; ugrađen senzor
Parametrierung
und Kontrolle
des Regelgeräts;
temperature prostorije
i prijemnik
radio sata integrierter Raumtemperaturfühler
und
Funkuhrempfänger
FM441 - funkcijski modul2) za jedan krug grijanja s mješačem i
2) für einen Heizkreis mit Mischer und
FM441
– Funktionsmodul
jedan krug
tople vode s cirkulacijskom
crpkom; uključujući senzor temperature
tople vode
(max. jedan modul
za Warmwassersvaki regulacijeinen
Warmwasserkreis
mit Zirkulationspumpe;
inkl.
ski uređaj)
Temperaturfühler
(max. ein Modul pro Regelgerät)
FM442 –- Funktionsmodul
funkcijski modul für
za dva
grijanja
mješačem;
FM442
zweikruga
Heizkreise
mit sMischer;
inkl.
uključujući jedan set senzora FV/FZ (max. četiri modula za svaki
einem Fühler-Set FV/FZ (max. vier Module pro Regelgerät)
regulacijski uređaj)
für Warmwasserbereitung über LadeFM445 – Funktionsmodul2)
FM445 - funkcijski modul2) za pripremu tople vode preko sustasystem
zur
Ansteuerung
von
zwei
und einer
Zirva akumulacije, za upravljanje s Speicherladepumpen
dvije crpke za akumulaciju
sprekulationspumpe;
Speicheranschluss-Set
LAP/LSPpriključni
mit
mnika i jednom inkl.
cirkulacijskom
crpkom; uključujući
set
spremnika LAP/LSP sa senzorima
tople
vode (max.
Warmwasser-Temperaturfühlern
(max.temperature
ein Modul pro
Regelgerät)
jedan modul za svaki regulacijski uređaj)
Online-Leitung mit Halter für MEC2 und Anschlussstecker
Online kabel s držačem za MEC2 i priključnim utikačem
BFU – Fernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler zur Bedienung
BFU -Heizkreises
daljinski upravljač,
uključujući
eines
vom Wohnraum
aus senzor temperature prostorije za posluživanje jednog kruga grijanja iz stambene prostorije
BFU/F – Fernbedienung wie BFU, jedoch mit integriertem FunkuhrBFU/F - daljinski upravljač, kao i BFU ali s ugrađenim prijemniempfänger
kom radio sata
Separater Raumtemperaturfühler für Fernbedienung BFU und
Zasebni senzor temperature prostorije za daljinski upravljač
BFU/F
BFU i BFU/F
FV/FZ
Fühler-Set
Heizkreise
mit
FV/FZ –
- set
senzoramit
sa Vorlauftemperaturfühler
senzorom temperaturefür
polaznog
voda,
Mischer
odergrijanja
Zusatztemperaturfühler
für Kesselkreisfunktionen;
inkl.
za krugove
s mješačem ili dodatni
senzor temperature
za
funkcije kruga kotla;
Anschlussstecker
und uključujući
Zubehör priključni utikač i pribor
FA –- dodatni
senzor
vanjske temperature
FA
Zusätzlicher
Außentemperaturfühler
FG –- Abgastemperaturfühler
senzor temperature dimnih
plinova Anzeige
za digitalno
pokazivaFG
zur digitalen
der Abgastemnje temperature
dimnih plinova;überdruckdichte
u čahuri od nehrđajućeg
peratur;
in einer Edelstahl-Hülse;
Ausführungčelika;
izvedba nepropusna za pretlak
Tauchhülse R½ , 100 mm lang für Logamatic-Rundfühler
Uronjena čahura R 1/2, 100 mm dužine za Logamatic okrugli
Tab.
30 Mögliche Ausstattung des Regelgeräts Logasenzor
matic 4322 zum Anlagenbeispiel Bild 42
Tab.
30
Moguća
oprema regulacijskog
uređaja
1) Für Kesselwassertemperaturen
über 80 °C ist der
STB aufLoga4322 za primjer instalacije na slici 42
110 °C matic
einzustellen.
2)
entweder über
Speicherladesystem
mit
1) Warmwasserbereitung
Za temperature kotlovske
vode
više od 80 °C, STB
Funktionsmodul
FM445
oder
über
Warmwasserspeicher
mit
treba namjestiti na 110 °C
FM441
möglich.
2) Funktionsmodul
Priprema tople
vode
moguća je ili preko sustava akumu-
lacije spremnika s funkcijskim modulom FM445 ili preko
Detaillierte
Hinweise
enthält
die Planungsunterlage
spremnika
tople vode,
s funkcijskim
modulom FM441.
„Modulares Regelsystem Logamatic 4000“.
Detaljne upute sadrže projektantske podloge „Modularni regulacijski sustav Logamatic 4000“.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
71
71
Montaža
9
Montaža
9.1
Transport i unošenje u kotlovnicu
9.1.1
Način isporuke i mogućnosti transporta
Kondenzacijski kotao
Logano plus
SB315 VM
Logano plus
SB315 BE-A
Logano plus SB315
s plinskim predmije- s uljnim predmiješašajućim plamenikom jućim plamenikom
Buderus Logatop
Buderus Logatop
VM
BE-A
Blok kotla
Logano plus
SB315 U
s plamenikom s ventilatorom „Weishaupt“ i „RIELLO“
transportna jedinica
transportna jedinica
transportna jedinica
transportna jedinica
Plašt kotla i toplinska izolacija
karton
karton
karton
transportna jedinica
Hauba plamenika
karton
karton
-
-
Plinski predmiješajući plamenik Logatop VM
karton
-
-
-
-
karton
-
-
Uljni plamenik s ventilatorom
Logatop BE-A
Prednja stijena
-
-
karton
-
Plamenik s ventilatorom
-
-
-
karton
Tehnička dokumentacija
plastična vrećica
plastična vrećica
plastična vrećica
plastična vrećica
Tab. 31Način isporuke kondenzacijskog kotla Logano plus SB315
Kondenzacijski kotao
Logano plus
SB615 VM
Logano plus
SB615
s plinskim predmiješajućim
plamenikom
Buderus Logatop VM
Logano plus
SB615
Logano plus
SB7451)
s plamenikom
s ventilatorom
„Weishaupt“ i
„RIELLO“
Logano plus
SB745
s plamenikom
s ventilatorom
„Weishaupt“ i
„RIELLO“
Blok kotla
transportna
jedinica
transportna
jedinica
transportna
jedinica
transportna
jedinica
transportna
jedinica
Plašt kotla i toplinska
izolacija
transportna
jedinica
transportna
jedinica
transportna
jedinica
sastavni dio
bloka kotla2)
sastavni dio
bloka kotla2)
Hauba plamenika
karton
-
-
-
-
Plinski predmiješajući
plamenik Logatop VM
karton
-
-
-
-
Uljni plamenik s ventilatorom
Logatop BE-A
-
-
-
-
-
Prednja stijena
-
-
-
karton
karton
Plamenik s ventilatorom
-
-
karton
-
karton
Tehnička dokumentacija
plastična vrećica plastična vrećica plastična vrećica plastična vrećica plastična vrećica
Tab. 32Način isporuke kondenzacijskog kotla Logano plus SB615 i SB745
1) Za Logano plus SB745 s kotlom se isporučuju trake za prigušenje buke tijela kotla
2) Logano plus SB745 isporučuje se tvornički toplinski izoliran i oplašten
72
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montage
Montaža
Der Transport des Kesselblocks kann auf seinem Grundrahmen z. B.
überkotla
Rollen
erfolgen.
Für den
Transport
bloka
može
se izvršiti
na Transport
njegovomder
Kesselblöcke
Logano
plus
SB315
und SB
mit einem
temeljnom
okviru,
npr.
preko
valjaka.
Za 615
transport
Kran sindkotla
ausschließlich
die Bohrungen
in denpomoću
Knotenbleblokova
Logano plus
SB315 i SB615
chen zu
nutzen. Diese
an der
Vorderund Rückseite
krana
isključivo
treba sind
koristiti
provrte
u čvornim
limodes Kesselblocks
im oberen
Bereich
des Wassermantels
vima.
Oni se nalaze
na prednjoj
i stražnjoj
strani bloka
angebracht
(Æ Bild
43). plašta kotla (→ slika 43).
kotla,
u gornjem
području
Für den Transport des Kesselblocks Logano plus SB745
mit
einem Kranbloka
sind oben
Kessel
zwei
Kranösen
angeZa transport
kotla am
Logano
plus
SB745
pomoću
bracht
Bild 44).strani kotla nalaze se dvije uške za
krana, (Æ
na gornjoj
dizanje kranom (→ slika 44).
Am Kesselrahmen sind spezielle Öffnungen für den
Transport mit einem Gabelstapler bzw. den Einsatz von
Wagenhebern vorhanden.
1
2
A 1)
B 1)
∅52
∅52
50
50
β < 45°
β
X
6
Y
6
218
5
A
B
1
2
6 720 642 881-58.1il
Bild 43
Position
der Bohrungen
des Brennwertkessels
Logano
plus Dimenzije
SB615; Abmessungen
Slika
43Položaj
provrta
kondenzacijskog
kotla Logano plus
SB615;
→ tablica 33 Æ
na Tabelle
stranici 33
74 auf
(dimenSeite
74 (Maße in mm)
zije
u mm)
1
1
2
2
β
β
A/B
A/B
1)
1)
Rückseitestrana
Stražnja
Vorderseite
Prednja
strana
Kut
zahvaćanja užeta
Anschlagwinkel
Položaj
za transport
kranom
Position provrta
der Bohrungen
für den
Krantransport
Razmak
izmeđuden
provrta
Abstand zwischen
Bohrungen
Planungsunterlage Gas-/Öl-Brennwertkessel Logano plus
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
73
73
Montaža
1
1
2
2
90°
90°
3
x
3
x
3
3
4
45
6
5
5
7
6
4
6 720 642 881-65.1T
5
7
Slika 44Transport kotla Logano4plus SB745 pomoću
krana
1
2
3
4
5
6
7
6 720 642 881-65.1T
Kuka krana
Transportne uške
Sigurnosne uške (nisu prikladne za transport)
Mjesta zahvaćanja užeta za dizanje s transportnim
kolicima na dizanje
Mjesta zahvaćanja vučnih užeta
Nosač temeljnog okvira
Mjesta zahvaćanja užeta za dizanje s viličarom
Kondenzacijski kotao
A
mm
Veličina kotla
Jedinica
B
mm
A
mm
X
mm
B
mm
Y
mm
X
mm
145
185
435
145
515
435
1503
515
1355
1503
435
185
515
435
1503
515
1355
1503
Y
1355
1355
mm
Logano plus SB615
240
310
Logano plus SB615
435
435
240
310
515
515
435
435
1515
1515
515
515
1363
1363
1515
1515
1363
1363
400
510
640
435
400
515
435
1530
515
1381
1530
515
510
515
515
1670
515
1434
1670
515
640
515
515
1670
515
1434
1670
1381
1434
1434
Logano plus SB745
Tab. 33Razmaci provrta kondenzacijskog kotla Logano plus SB615
Kondenzacijski kotao
X
mm
Veličina kotla
Jedinica
X
mm
800
1075
800
1000
Logano plus SB745
1255
1000
1200
1255
1200
1075
1255
1255
Tab. 34Razmaci provrta kondenzacijskog kotla Logano plus SB745
74
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montaža
9.1.2 Minimalne gabaritne dimenzije kotla za unošenje u kotlovnicu
Minimalne gabaritne dimenzije kotla za unošenje u
gano plus SB315/615) mogu se demontirati za slučaj
kotlovnicu, u tablicama 35 do tablice 37 odgovaraju
skučenih uvjeta za unošenje u kotlovnicu. Podaci o
isporučenom stanju kondenzacijskog kotla, oduzevši
minimalnim širinama i visinama odgovaraju kotlu bez
vrijednosti za vrata plamenika i za dimovodni prikljutoplinske izolacije i plašta.
čak. Vrata plamenika i dimovodni priključak (za LoLogano plus SB315
Kondenzacijski kotao
Veličina kotla
Jedinica
50
70
90
115
Minimalna dužina
mm
1115
1115
1115
1115
Minimalna širina
mm
680
680
680
680
Minimalna visina
mm
1215
1215
1215
1215
Minimalna težina
kg
294
300
314
321
Tab. 35Minimalne gabaritne dimenzije kondenzacijskog kotla Logano plus SB315 za unošenje kotlovnicu
Logano plus SB615
Kondenzacijski kotao
Jedinica
145
185
240
310
400
510
640
Minimalna dužina
mm
1735
1735
1760
1760
1760
1895
1895
Minimalna širina
mm
720
720
790
790
790
920
920
Minimalna visina
mm
1340
1340
1370
1370
1570
1730
1730
Minimalna težina
kg
615
620
685
705
953
1058
1079
Veličina kotla
Tab. 36Minimalne gabaritne dimenzije kondenzacijskog kotla Logano plus SB615 za unošenje kotlovnicu
Kondenzacijski kotao
Veličina kotla
Logano plus SB745
Jedinica
800
1000
1200
Minimalna dužina
mm
2405
2455
2455
Minimalna širina
mm
960
1040
1040
Minimalna visina
mm
1874
2052
2052
Minimalna težina
kg
1510
1760
1790
Tab. 37Minimalne gabaritne dimenzije kondenzacijskog kotla Logano plus SB745 za unošenje kotlovnicu
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
75
Montaža
9.2
Izvedba kotlovnica
9.2.1 Opskrba zrakom za izgaranje
Izvedba kotlovnica i instaliranje plinskih i uljnih kotlova izvodi se prema važećim propisima i uredbi o
loženju.
9.2.2 Postavljanje ložišta
Plinska ložišta s ukupnim nazivnim toplinskim učinkom većim od 100 kW smiju se postaviti samo u prostorijama:
Za ložišta ovisna od zraka u prostoriji, s ukupnim
nazivnim toplinskim učinkom većim od 50 kW, opskrba zrakom za izgaranje smatra se osiguranom
ako postoji otvor prema van slobodnog presjeka od
najmanje 150 cm2 (dodavši 2 cm2 za svaki kW iznad
50 kW nazivnog toplinskog učinka. Potreban presjek
smije se podijeliti na maksimalno dva voda i mora biti
dimenzioniran ekvivalentno tehnici strujanja.
• koje se ne koriste na neki drugi način
• koje prema drugim prostorijama nemaju nikakve
otvore, osim otvora za vrata
• čija su vrata nepropusna i koja se sama zatvaraju,
ili
• koje se mogu provjetravati.
Plamenik i uređaji za opskrbu ložišta gorivom moraju
se moći u svakom trenutku isključiti preko sigurnosne
sklopke koja se nalazi izvan kotlovnice. Osim sigurnosne sklopke mora se staviti natpis „LOŽENJE UZ
POMOĆ SIGURNOSNE SKLOPKE“.
Osnovni zahtjevi
• Otvori i vodovi za opskrbu zrakom za izgaranje ne
smiju biti zatvoreni niti se ne smiju moći zatvoriti,
ako odgovarajućim sigurnosnim uređajima nije
zajamčeno da će ložišta moći raditi samo kod slobodnog presjeka strujanja.
• Potreban presjek otvora ne smije se smanjiti zatvaračem ili rešetkom.
• Zadovoljavajuća opskrba zrakom za izgaranje
može se dokazati i na druge načine.
• Za ložišta na ukapljeni plin treba se pridržavati
posebnih zahtjeva.
Kao odstupanje od ove mjere, ložišta se smiju postaviti i u drugim prostorijama, ako
• to zahtjeva korištenje ovih prostorija i kao ložišta
mogu sigurno raditi, ili se
• prostorije nalaze u samostojećim zgradama, koje
služe samo za rad ložišta kao i za uskladištenje
goriva.
Ložišta ovisna od zraka u prostoriji ne smiju se postaviti:
• u stubištima, izvan stambenih zgrada s maksimalno dva stana
• u općenito dostupnim hodnicima koji služe kao
putovi za evakuaciju, i
• u garažama.
Prostorije s uređajima za usisavanje zraka
Ložišta ovisna od zraka u prostoriji smiju se postaviti
u prostorijama s uređajima za usisavanje zraka, samo
ako
• je preko sigurnosnih uređaja spriječen istodobni
rad ložišta i uređaja za usisavanje zraka,
• se nadzire odvod dimnih plinova kroz odgovarajuće sigurnosne uređaje, ili
• ako se dimni plinovi odvode kroz uređaje za usisavanje zraka ili je osigurano da preko ovih uređaja
ne može nastati opasni podtlak.
Termički zaporni organ
Plinska ložišta ili vod za opskrbu gorivom, neposredno ispred ovih ložišta moraju biti opremljeni termičkom zapornom napravom (TAE) (→ stranica 90).
76
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montaža
9.3
Dimenzije za postavljanje kotla
Zidani ili betonirani temelj kotla mora biti visine 5 cm
do 10 cm kako bi se omogućio odvod kondenzata,
mora odgovarati dimenzijama kotla i iz razloga zaštite
od buke ne smije sezati do bočnih zidova kotlovnice.
Za mjere za prigušenje buke (→ stranica 84) treba
osigurati dovoljan slobodni prostor. Kako bi se pojednostavili radovi montaže, održavanja i servisiranja,
preporučuju se veći razmaci od zida.
9.3.1
Ložišta i dimovodne cijevi (za temperature sustava do
160 °C) moraju biti najmanje toliko odmaknute od elemenata izrađenih zapaljivih građevnih materijala i od
ugradnog namještaja, ili zaštićene, da se na ovim elementima ne mogu pojaviti temperature više od 85 °C.
Treba se pridržavati navedenih minimalnih dimenzija.
Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog kotla Logano plus SB 315
A1
A1
8201)
8201)
400
400
(100)
(100)
8201)
8201)
400
400
(100)
(100)
11571)
11571)
14941)
14941)
200
200
(0)
(0)
12002)
12002)
(700)
(700)2)
700
700
(400)
(400)
A2
A2
LBR
LBR
6 720 642 881-30.1il
6 720 642 881-29.1il
6 720 642 881-29.1il
Slika 45Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog
kotla Logano plus SB315 (dimenzije u mm,
vrijednosti u zagradama su minimalni razmaci)
1)
2)
A1
A1
Dimenzije za unošenje kotla u kotlovnicu su manje (→
tablica 35 na stranici 75)
Dimenzija je dodatno ovisna od dužine plamenika LBR
6 720 642 881-30.1il
Slika 46Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog kotla Logano plus SB315 VM (dimenzije u mm,
vrijednosti u zagradama su minimalni razmaci)
1)
Dimenzije za unošenje kotla u kotlovnicu su manje (→
tablica 35 na stranici 75)
Veličina kotla
50
50
70
70
90–115
90–115
Razmak A1
[mm]
[mm]
700 (400)
700 (400)
700 (400)
700 (400)
760 (460)
760 (460)
Razmak A2
[mm]
[mm]
950 (550)
950 (550)
1050 (750)
1050 (750)
1300 (900)
1300 (900)
Tab. 38Preporučeni razmaci od zida za postavljanje
kondenzacijskih kotlova Logano plus SB315
(minimalne dimenzije u zagradama)
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
77
Montaža
9.3.2
Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog kotla Logano plus SB615
A1
B
8001)
A1
B
8001)
A1
B
8001)
A1
B
8001)
400
(100)
L1
400
(100)
L1 L2
400
(100)
L1
400
(100)
L1 L2
200
(0)
A2
A2
200
(0)
LBR
A2
200
(0)
A2
LBR
LBR
6 720 642 881-31.1il
6 720 642 881-32.1il
Slika 47Dimenzije za postavljanje
kondenzacijskog
6 720 642 881-31.1il
kotla Logano plus SB615 (dimenzije u mm,
vrijednosti u zagradama su minimalni razmaci)
1)
200
(0)
LBR
S bočnim držačem regulacijskog uređaja
(→ stranica 90)
Slika 48Dimenzije za postavljanje
kondenzacijskog ko6 720 642 881-32.1il
tla Logano plus SB615 VM (dimenzije u mm,
vrijednosti u zagradama su minimalni razmaci)
1)
S bočnim držačem regulacijskog uređaja
(→ stranica 90)
[mm] A
Razmak
1
[mm]A 1)
Razmak
2
[mm]L 2)
Dužina
1
[mm] L
Dužina
2
[mm]B2)
Širina
145–185
760
(460)
[mm]
1700
(1200)
[mm]
1816
[mm]
2133
[mm]
900
[mm]
2303)–310
145–185
800
760 (500)
(460)
1700 (1200)
(1200)
1700
1845
1816
2162
2133
970
900
400
2303)–310
900 (500)
(600)
800
1750
1700 (1250)
(1200)
1845
1845
–
2162
970
970
510–640
400
1000
(700)
900 (600)
2000 (1250)
(1500)
1750
1980
1845
–
–
1100
970
510–640
1000 (700)
2000 (1500)
1980
–
1100
Veličina kotla
Tab. 39Preporučeni razmaci od zida za postavljanje kondenzacijskih kotlova Logano plus SB615 (minimalne dimenzije u zagradama)
1)
2)
3)
78
Dimenzija A2 dodatno je ovisna od dužine plamenika
LBR
Dimenzije za unošenje kotla u kotlovnicu su manje
(→ tablica 36 na stranici 75)
U kombinaciji s Logatop VM
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
9.3.3
Montaža
Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog kotla Logano plus SB745
Veličina kotla
800 kW
LBR
AH
AH1)
[mm]
AV
[mm] 2)3)
BGR
L
AS
1200 kW
1000
(800)
1800
(900)
1800
(1100)
AS [mm]
400
(50)
LBR [mm]
Dužina plamenika + 200 (800)
LRG [mm]
906
Montažni
ra­zmak regulac. uređaja
906
Kabelski
kanal
906
LRG
B
Dužina (L)
temelja
AV
Širina (B)
temelja
6 720 648 053-16.1T
Slika 49 Dimenzije za postavljanje kondenzacijskog kotla
Logano plus SB745 (dimenzije u mm, vrijednosti u
zagradama su minimalni razmaci)
1000 kW
2300
1060
1140
Tab. 40Preporučeni razmaci od zida za postavljanje
kondenzacijskih kotlova Logano plus SB745
(minimalne dimenzije u zagradama)
1)
Kod primjene prigušivača buke dimnih plinova treba
uzeti u obzir njihove dimenzije za ugradnju
Uzmite u obzir dimenziju LBR (dužina plamenika), u ovisnosti
od istaka plamenika
Dimenzija je dodatno ovisna od dužine plamenika
2)
3)
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
79
Montaža
9.4
Upute za instaliranje
Montaža cjevovoda
• Osigurati odzračivanje kotla.
• Cjevovode na otvorenim instalacijama voditi uzlazno do membranske ekspanzijske posude.
• Ne izvoditi redukciju cijevi na vodoravnim dijelovima cjevovoda.
• Cjevovode položiti bez upetosti.
Električna instalacija
• Potreban je fiksni priključak prema VDE 0100, VDE
0116 i VDE 0722. U danom slučaju treba se pridržavati važećih propisa.
• Paziti na pažljivo polaganje kablova i kapilarnih
cjevčica.
Stavljanje u pogon
• Ispitati svojstva vode za punjenje i dopunjavanje
(→ stranica 41).
• Prije punjenja isprati kompletnu instalaciju grijanja.
Ispitivanje nepropusnosti
• Provesti ispitivanje nepropusnosti prema DIN
18380. Ispitni tlak iznosi 1,3 x radni tlak, ali najmanje 1 bar.
• Sigurnosni ventil i membransku ekspanzijsku posudu prije ispitivanja tlaka odvojiti kod zatvorene
instalacije.
Primopredaja instalacije
• Korisnik se pri primopredaji instalacije mora upoznati s funkcijom i posluživanjem instalacije.
• Tehničku dokumentaciju treba predati korisniku
instalacije.
• Objasniti propise za održavanje (→ stranica 37) i
preporučiti ugovor za održavanje i kontrolne preglede.
80
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montaža
9.5
Dodatna oprema uz sigurnosno-tehničke uređaje, prema DIN EN 12828
9.5.1
Osigurač od pomanjkanja vode kao zaštita
od nedopuštenog zagrijavanja
Prema DIN EN 12828, za zaštitu kotla od nedopuštenog zagrijavanja potreban je osigurač od pomanjkanja vode.
Graničnik minimalnog tlaka i tlačna sklopka
minimalnog tlaka
DIN EN 12828 kao alternativu osiguraču od pomanjkanja vode dopušta primjenu odobrenog graničnika
minimalnog tlaka. Zamjenu prihvatljive cijene za osigurač od pomanjkanja vode, za instalacije grijanja s
učincima ≤ 300 kW, predstavlja Buderus tlačna sklopka minimalnog tlaka (→ tablica 41). Kondenzacijski
kotlovi Logano plus SB315 i SB615 do veličine kotla
240 kW na stražnjoj strani kotla imaju priključni nastavak za prihvat i jednostavnu montažu tlačne sklopke
minimalnog tlaka.
Sigurnosno-tehnički
element
Tlačna sklopka
minimalnog tlaka1)
Za Logano plus SB745 kao dodatna oprema postoji
graničnik minimalnog tlaka montiran na armaturnoj
cijevi. Buderus isporučuje oba ova dijela pribora.
Graničnik razine vode
(Osigurač od pomanjkanja vode)
Počevši od učinaka kotla > 300 kW, Buderus za Logano plus SB615 nudi graničnik razine vode prihvatljive cijene (→ tablica 41). Za ovaj prihvat i montažu, svi
razmatrani kondenzacijski kotlovi Logano plus SB615
na gornjoj strani kotla imaju specijalni priključni nastavak (→ stranica 17). U usporedbi s uobičajenom
montažom, u polaznom vodu sustava grijanja, time
se smanjuje ukupna visina kotla. Za veličinu kotla 310
kW na raspolaganju je graničnik minimalnog tlaka.
On se s prijelaznim elementom može uviti na stražnju
stranu kotla.
Primjena za (veličina kotla)
Proizvođač
Označavanje elementa
Logano plus SB315 (50 – 115)
Fantini Cosmi B 01 ATF 0,8
Logano plus SB615 (145 – 240)
Fantini Cosmi 2B 01 ATF 0,8
Ispitana i odobrena u
sklopu certifikata o tipskom
ispitivanju.
Logano plus SB615 (> 310)
Sasserath Syr 932.1
TÜV-HWB-96-190
Logano plus SB615 – 310
Logano plus SB745 (svi)
Sauter DSL 143 F001
TÜV SDBF-00-330
Graničnik razine
vode
Graničnik minimalnog
tlaka
Tab. 41Oznaka odobrenja sigurnosno-tehničke dodatne opreme prema DIN EN 12828 za kondenzacijski kotao
Logano plus SB315, SB615 i SB745
1)
Dopuštena je samo do ≤ 300 kW, s priključnim kabelom Buderus regulacijskih uređaja na koji se spaja utikač. Za kotlove veličine > 300 kW, prema DIN EN 12828 potreban je osigurač od pomanjkanja vode ili neki prikladan rezervni zahvat.
9.5.2
Sigurnosno-tehničke varijante opreme
Sigurnosno-tehnička varijanta opreme
tR ≤ 105 °C, STB s temperaturom isključivanja ≤ 110 °C
prema DIN-EN 12828
Kotlovi
≤ 300 kW
> 300 kW
Sigurnosna grupa armature osnovne opreme
+
+
Graničnik maksimalnog tlaka
–
+
Set STB i graničnik maksimalnog tlaka
–
+1)
–2)
–2)
Graničnik minimalnog tlaka
Tab. 42Sigurnosno-tehničke varijante opreme za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315, SB615 i SB745
1)
2)
Kao zamjena za rasteretni lonac prema DIN EN 128 prema DIN EN 12828, za instalacije s tR ≤ 105 °C (STB ≤ 110 °C)
Kao zamjena za osigurač od pomanjkanja vode, odnosno kao preporučena mjera za Logano plus SB745 i Logano plus
SB615-310, prema DIN EN 12828, za instalacije s tR ≤ 105 °C (STB ≤ 110 °C).
+
-
potrebno
nije potrebno
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
81
Montaža
Sigurnosno-tehnički element
Proizvođač
Sasserath SRY 09333.20.011
Sasserath SRY 09333.20.011
Sauter DSH 143 F 001
Sauter DSH 143 F 001
Sauter DSL 143 F 001
Sauter DSL 143 F 001
Sauter RAK 13.5050 B
Sauter RAK 13.5050 B
Fatini Cosmi 2B 01 ATF 0,8
Fatini Cosmi 2B 01 ATF 0,8
Osigurač od pomanjkanja vode
Graničnik maksimalnog tlaka
Graničnik minimalnog tlaka
Sigurnosni graničnik temperature (STB)
Tlačna sklopka minimalnog tlaka
Oznaka elementa
TÜV HBW-96-190
TÜV HBW-96-190
SDB.00-331
SDB.00-331
SDBF-00-330
SDBF-00-330
TÜV ID: 0000006982
TÜV ID: 0000006982
WB 40 28 65 19
WB 40 28 65 19
Tab. 43Oznaka odobrenja sigurnosno-tehničkih elemenata za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315
9.5.3
Sigurnosna grupa armature kotla prema DIN EN 12828
Za montažu sigurnosno-tehničke opreme na Logano
plus SB615 potreban je međuelement polaznog voda
i armaturna cijev.
• Izvedbe: DN65/80/100/125
• Broj certifikata o tipskom ispitivanju
Priključak
5
5
H
H
[mm]
[mm]
462
462
500
500
552
552
DN65
DN65
DN80
DN80
DN100
DN100
1
1
1
1
150
150
2
2
H
H
9
9
Kompletni brtveni set i upute za montažu spadaju u
opseg isporuke sigurnosne grupe armature kotla.
370
370
8
8
4
4
3
3
2
2
Tab. 44Visine sigurnosne grupe armature kotla, za
kondenzacijski kotao Logano plus SB615
150
150
7
7
6
6
11
11
3
3
10
10
350
350
6 720 642 881-34.1il
6 720 642 881-34.1il
Slika 51Sigurnosna grupe armature kotla, prema DINEN 12828 (međuelement polaznog voda) za
kondenzacijski kotao Logano plus SB615 (dimenzije u mm)
4
4
6 720 642 881-35.1il
6 720 642 881-35.1il
Slika 50Armaturna cijev za montažu na međuelement
polaznog voda sigurnosne grupe armature
kotla, za kondenzacijski kotao Logano plus
SB615 (dimenzije u mm)
1
2
3
4
82
Priključak graničnika maksimalnog tlaka (1/2“)
Priključak drugog graničnika maksimalnog tlaka (1/2“)
Priključak za manometar (1/2“)
Spoj armaturne cijevi i međuelementa polaznog voda,
preko ventila s poklopcem s KFE-slavinom (prijelaz sa
1“ na 3/4“)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Međuelement polaznog voda
Uronjena čahura s manometrom
Automatski odzračni ventil
Armaturna cijev
Priključak graničnika maksimalnog tlaka (1/2“)
Priključak drugog graničnika maksimalnog tlaka (1/2“)
Zaporni ventil manometra s ispitnim uređajem i manometrom
Priključak za manometar (1/2“)
Spoj armaturne cijevi i međuelementa polaznog voda,
preko ventila s poklopcem s KFE-slavinom (prijelaz sa
1“ na 3/4“)
Priključak uređaja za ispitivanje temperature
Priključak za 2. sigurnosni graničnik temperature
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montage
Montaža
Für Logano
den Logano
SB745
wird lediglich
ArmaturenZa
plusplus
SB745
potrebna
je samoein
armaturbalken
direktizravno
am dafür
Stutzen
na
cijevbenötigt,
koja se der
montira
navorgesehen
zato predviđeni
montiert wird.
Am Armaturenbalken
priključni
nastavak.
Na armaturnojsind
cijeviAnschlüsse
nalaze se für
ein Druckmessgerät,
einengraničnik
Minimaldruckbegrenzer
und i
priključci
za manometar,
minimalnog tlaka
zwei graničnika
Maximaldruckbegrenzer
dva
maksimalnogvorhanden.
tlaka.
450
130
130
130
1
6 720 642 881-64.1T
Bild 52
Armaturenbalken
Montage
das VorlaufSlika
52Armaturna
cijev zazur
montažu
na an
međuelement
zwischenstück
der Kessel-Sicherheits-Armatupolaznog
voda sigurnosna
grupe armature
rengruppe
für die Brennwertkessel
Logano
kotla,
za kondenzacijski
kotao Logano
plus
plus SB745
(Maße
in mm)
SB745
(dimenzije
u mm)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Anschluss graničnika
Maximaldruckbegrenzer
") (1/2“)
Priključak
maksimalnog(½tlaka
Priključak
graničnika maksimalnog
Anschluss drugog
2. Maximaldruckbegrenzer
(½ ") tlaka (1/2“)
Priključak
minimalnog (½
tlaka
Anschluss graničnika
Minimaldruckbegrenzer
") (1/2“)
Priključak
(1/2“)(½ ")
Anschluss za
für manometar
Druckmessgerät
Spoj
armaturne
cijevi i međuelementa
polaznog voda,
Verbindung
von Armaturenbalken
und Vorlaufzwischenpreko
ventila
s poklopcem
s KFE-slavinom
(prijelaz
stück über
Kappenventil
mit KFE-Hahn
(Übergang
von sa
1"
1“
aufna
¾ 3/4“)
")
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske
podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
83
Montaža
9.6
Dodatna oprema za prigušenje
buke
9.6.1 Zahtjevi
Potreba i opseg zahvata za prigušenje buke ravnaju
se prema razini buke i time prouzročenom opterećenju od buke. Buderus nudi tri specijalna uređaja
za prigušenje buke, prilagođena kondenzacijskim
kotlovima, koji se mogu dopuniti dodatnim zahvatima
zaštite od buke, na mjestu instaliranja kotla.
Pri projektiranju kotlovnice mora se uzeti u razmatranje dodatno potreban prostor za haubu za prigušenje
buke plamenika. Pri tome se radi o potrebnom prostoru ispred kotla, za skidanje haube za prigušenje
buke plamenika. Ovaj slobodni prostor treba uzeti u
razmatranje i za čišćenje kotla.
Za osiguranje funkcije haube za prigušenje buke
plamenika, potrebno je polaganje voda za gorivo s
prigušenjem buke. Brtveni materijal se isporučuje s
haubom za prigušenje buke plamenika.
U zahvate zaštite od buke na mjestu instaliranja kotla među ostalim ubrajaju se pričvršćenja cijevi koja
prigušuju buku tijela kotla, kompenzatori u spojnim
elementima i elastični spojevi sa zgradom. Uređaji za
prigušenje buke zahtijevaju dodatni prostor koji treba
uzeti u obzir pri projektiranju.
9.6.2
Buderus haube za prigušenje buke
plamenika
Haube za prigušenje buke plamenika smanjuju šumove usisanog zraka i zraka za izgaranje, uljnih i plinskih
plamenika s ventilatorom, koji nastaju vrtloženjem i
oscilacijama tlaka u komori izgaranja. One služe za
smanjenje šumova od zraka koje proizvodi plamenik i
doprinose sniženju razine zvučnog tlaka u prostoriji za
postavljanje, za 10 dB(A) do 18 dB(A) (zbirna razina).
Kako bi se postigla učinkovita zaštita od buke, haube za prigušenje buke plamenika moraju se uvijek
kombinirati sa ostalim zahvatima prigušenja buke, npr
postolja kotla za prigušenje tijela kotla ili prigušivači
šumova dimnih plinova.
6 720 642 881-36.1il
Slika 53Hauba za prigušenje buke uljnog plamenika
LD [dB]
30
Buderus haube za prigušenje buke plamenika sastoje
se od kućišta izrađenog od čeličnog lima, koje potpuno okružuje plamenik. Zrak za izgaranje usisava se
od plamenika kroz izdašno dimenzioniran kanal s prigušenjem buke. Kako bi se mogle provesti potrebne
korekcije podešavanja plamenika, unatoč toga mora
se provesti provjera vrijednosti izgaranja, sa i bez haube za zaštitu od buke plamenika.
25
20
15
Priključak na kotao izvodi se pomoću brtvi od pjenoplasta, koje prigušuju buku i valjaka za utvrđivanje. U
visini podesive kotrljajuće noge omogućena je točna
prilagodba dotičnoj kombinaciji kotla i plamenika, kao
i jednostavan pristup plameniku za radove montaže i
održavanja.
Buderus haube za prigušenje buke plamenika isto su
tako funkcionalne kao i svojim dizajnom i bojom prilagođene Buderus kotlovima. One su primjenjive za sve
uobičajene uljne i plinske plamenike (→ stranica 85).
Izbor korištenih haubi za prigušenje buke plamenika
ravna se prema dimenzijama korištenog plamenika,
kao i prema korištenom kotlu (→ stranica 85).
84
II
I
10
5
0
30
50
100
200
500
1000 2000
4000
fA [Hz]
6 720 642 881-37.1il
Slika 54Smanjenje razine buke s Buderus haubama za
prigušenje buke plamenika (Dimenzije → stranica 85)
tA
LD
I
II
Frekvencija
Smanjenje razine buke (prigušenje)
Hauba za prigušenje buke plamenika SH I
Hauba za prigušenje buke plamenika SH II
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montaža
Dimenzije Buderus haubi za prigušenje buke plamenika
B
L
B1
L1
40
H3
L2
H2
H1
H
HG
50
Hmin
6 720 642 881-38.1il
Slika 55Dimenzije Buderus haubi za prigušenje buke plamenika, za kondenzacijske kotlove Logano plus SB615
(dimenzije u mm)
Veličina
haube
Kondenzacijski
kotlovi Logano
plus
(veličine kotlova)
Dužina
Visina
Širina
Težina
L
L1
L2
H1
H2
H3
HG
Hmin
B
B1
(cca.)
[mm]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[mm
]
[kg]
SH I
SB615 (145–
400)
850
650
350
710
350
110
900
110
600
520
77
SH II a
SB615 (510–
640)
1150
900
400
920
590
330
1140
120
800
720
127
Spec.
veličine
SB745 (800–
1200)
Tehničko objašnjenje (dimenzije) je nepromjenjivo, bez obzira na izvedbu
Detalji → najnoviji katalog velikih kotlova/primjene, pribor haubi za prigušenje buke
plamenika
Tab. 45Dimenzije i pridruživanje kotla Buderus haubi za prigušenje buke plamenika, za kondenzacijske kotlove
Logano plus SB615 i SB745
Uz haube za prigušenje buke plamenika treba naručiti
sve oslonce kondenzacijskih kotlova (Pribor art. br.:
80423200)
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
85
Montaža
9.6.3 Postolje kotla koje prigušuje buku tijela kotla i trake za prigušenje buke
Postolja kotla koja prigušuju buku tijela kotla sprječaPri projektiranju postolja kotla koja prigušuju buku tivaju prijenos buke tijela kotla na temelj i zgradu i kojela kotla treba u obzir da će se time promijeniti visina
riste se u kombinaciji s kotlovima Logano plus SB315
postavljanja kotla a time i položaj priključaka za cjei SB615. Sastoje se od U-profilnih nosača, u koje su
vovode. Za kompenziranje hoda ogibljenja uzdužnih
umetnuti uzdužni prigušni stremeni, savijeni u obliku
prigušnih stremena stremena i daljnje smanjenje na
slova Ω (→ slika 56). Uzdužni prigušni stremeni za
minimum prijenosa buke preko priključaka vode, doprigušenje buke sastoje se od opružnog čeličnog lima
datno se preporučuje montaža cijevnih kompenzatora
i za smanjenje prijenosa buke na okolni zrak, površinna cijevi vode grijanja.
ski su zaštićeni masom protiv brujanja. Pri opterećenju imaju ogibljenje od cca. 5 mm.
1
LGR
BGR
2
3
4
BS
5
BB
2
44
(39)1)
3
6 720 642 881-39.1il
Slika 56Postolje kotla koje prigušuje buku tijela kotla, za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315, SB 615 i
SB745
1
2
3
4
5
1)
Kotao
U-profilni nosač
Uzdužni prigušni stremen
Temelj
Bočni graničnik
U opterećenom stanju
U opsegu isporuke Logano plus SB745 sadržane su
specijalne trake za prigušenje buke tijela kotla, izrađene od poliuretana debljine 12 mm (→ slika 57).
1
1
1
6 720 648 053-26.2T
Slika 57Trake za prigušenje buke na kotlu Logano
plus SB745
1
86
Položaj traka za prigušenje buke
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montaža
Kondenzacijski kotao Logano plus
Veličina kotla
SB315
SB615
SB7451)
U-profilni nosač
Dimenzije uzdužnih prigušnih stremena/traka za
prigušenje buke
Dužina
Širina
Širina
LGR
BS
BGR
[mm]
[mm]
[mm]
(komada x mm)
[mm]
[kg]
50–115
600
60
650
4 × 250
30
7,9
145–185
1140
60
690
2 × 312,5 + 2 × 500
30
12,2
240–310
1140
60
2 × 312,5 + 2 × 500
30
12,2
400
1140
60
760
760
4 × 500
30
12,7
510–640
1140
60
890
4 × 500
50
12,7
–
–
–
4 × 640
55
4 × 790
55
800
100/1200
Komada x dužina
Težina
Širina
BB
–
Tab. 46Dimenzije postolja kotla za prigušenje buke tijela kotla, za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315,
SB615 i SB745
Trake za prigušenje buke postavljaju se priljubljene na početak i završetak kotla Logano plus SB745
9.6.4 Prigušivač buke od dimnih plinova
Znatan udio šumova od izgaranja može se prenijeti
preko dimovodnog sustava na zgradu. Pomoću prigušivača buke od dimnih plinova (→ slika 58) postiže
se smanjenje razine buke u dimovodnoj cijevi za cca.
10 dB (A). Pad tlaka iznosi 10 Pa do 15 Pa i treba ga
uzeti u obzir kod proračuna dimovodnog sustava.
Prigušivači buke od dimnih plinova izrađeni od
nehrđajućeg čelika, s odvodom kondenzata
≤ DN200
L1
54±2
76±2
D1
Za visoke zahtjeve koji se postavljaju na zaštitu od
buke preporučuje se kulisni prigušivač buke od dimnih plinova. Pomoću ovog prigušivača buke postiže
se smanjenje razine buke za cca. 30 dB(A).
L2
D2
D3
1)
Za kondenzacijske sustave isključivo treba koristiti
prigušivače buke od dimnih plinova, izrađene od nehrđajućeg čelika.
≥ DN250
D1
D2
D3
1)
L3
L2
L3
L1
6 720 642 881-40.1il
Slika 58Prigušivač buke od dimnih plinova, s odvodom od kondenzata, izrađeni od nehrđajućeg
čelika, za kondenzacijske kotlove Logano plus
SB315, SB615 i SB745 (dimenzije u mm)
1)
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Samo za prigušivač buke za dimovodnu cijev:
užljebljenje u priključnom nastavku dodatno s cijevnom obujmicom i brtvom
87
Montaža
Prigušivač buke od dimnih
plinova
L1
L1
L2
L2
L3
L3
Dimenzije
D1 unut.
Jedinica
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
D2 vanjs.
mm
mm
mm
D3
mm
D3
Dimovodni cijevni priključak
–
–
Težina
kg
kg
63 Hz
dB
63 Hz
dB
125 Hz
dB
dB
125 Hz
Dimenzije
250 Hz
dB
250 Hz
dB
ugradnog
500 Hz
dB
prigušenja
500 Hz
dB
1000 Hz
dB
1000 Hz
dB
2000 Hz
dB
dB
2000 Hz
150
150
467
467
337
337
–
–
150
150
149,7
149,7
252
252
DN150
DN150
4,1
4,1
4,4
4,4
5,1
5,1
6,8
6,8
10,2
10,2
14,7
14,7
20,8
20,8
180
180
600
600
470
470
–
–
180
180
179,7
179,7
302
302
DN180
DN180
6,8
6,8
11,3
11,3
9,6
9,6
9,2
9,2
12,5
12,5
18,6
18,6
25,3
25,3
Veličina kotla
200
250
200
250
834
600
834
600
700
470
700
470
67
–
67
–
250
200
250
200
249,5
199,7
249,5
199,7
450
302
450
302
DN200
DN250
DN200
DN250
6,9
28,7
6,9
28,7
7,7
3,7
7,7
3,7
6,9
4,4
4,4
6,9
8,5
10,2
8,5
10,2
13,6
14,0
13,6
14,0
19,9
19,3
19,3
19,9
22,8
12,3
22,8
12,3
300
300
984
984
850
850
67
67
300
300
299,5
299,5
500
500
DN300
DN300
38,5
38,5
3,3
3,3
5,3
5,3
10,2
10,2
18,9
18,9
23,6
23,6
15,9
15,9
350
350
1134
1134
1000
1000
67
67
350
350
349,5
349,5
550
550
DN350
DN350
49,8
49,8
2,4
2,4
3,6
3,6
11,9
11,9
24,7
24,7
23,3
23,3
12,7
12,7
Tab. 47Dimenzije i tehnički podaci za prigušivače buke od dimnih plinova, izrađene od nehrđajućeg čelika, za
kondenzacijske kotlove Logano plus SB315, SB615 i SB745
Kulisni prigušivači buke od dimnih plinova
1) 1)
1
1
1) 1)
2
2
3
3
6 720 642 881-41.1il
6 720 642 881-41.1il
Slika 59Dimenzije kulisnih prigušivača buke od dimnih plinova, za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315,
SB615 i SB745
1
2
3
1)
88
Naglavak za mjerenje emisije
Kontrolni otvori
Čelične lamele za pričvršćenje
D1 i D2 ovisni su od promjera priključnih vodova
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montaža
Jedinica
mm
180
854
200
954
Veličina kotla
250
300
1156
1106
350
1306
400
1406
L2
mm
554
654
806
856
1006
1106
L3
mm
200
200
200
200
200
200
L4
mm
100
100
100
100
100
100
L5
mm
75
75
75
75
75
75
B1
mm
454
504
606
856
956
1106
B2
mm
40
40
40
40
40
40
H1
mm
535
580
680
930
1030
1180
H2
mm
460
504
606
856
956
1106
H3
mm
92
102
128
153
178
203
H4
mm
220
250
300
500
550
650
H5
mm
75
75
75
75
75
75
kW
150
250
500
800
1200
1750
kg/s
0,07
0,12
0,23
0,37
0,55
0,80
Kulisni prigušivač buke od
dimnih plinova
L1
Dimenzije
Max. nazivni toplinski učinak
Max. volumni protok
dimnih plinova
Dimovodni cijevni priključak
ESt.
Debljina materijala
1.4571
ESt.
Težina
1.4571
Pad tlaka
32 Hz
–
DN150–180 DN180–200 DN200–250 DN250–300 DN300–350 DN350–400
mm
2
2
3
3
3
3
kg
50
60
110
180
240
330
Pa
dB
30
4
50
5
70
7
80
9
90
9
100
9
dB
7
8
10
10
10
10
Dimenzije ugradnog 125 Hz
prigušenja
250 Hz
dB
14
15
18
24
25
25
dB
25
28
28
29
29
29
500 Hz
dB
> 30
>30
>30
>30
>30
>30
1000 Hz
dB
> 30
>30
>30
>30
>30
>30
63 Hz
Tab. 48Dimenzije i tehnički podaci za kulisne prigušivače buke od dimnih plinova, za kondenzacijske kotlove
Logano plus SB315, SB615 i SB745
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
89
Montaža
9.7
Ostali pribor
9.7.2 Set uređaja za čišćenje
Set uređaja za čišćenje sastoji se od četke s motkom
i koristi se za čišćenje sekundarnih površina grijanja i
komore loženja kotla.
9.7.1 Bočni držač regulacijskog uređaja
Za kondenzacijski kotao Logano plus SB615, kao
pribor se može isporučiti bočni držač regulacijskog
uređaja, za Logamatic 4211, 4312, 4321 i 4322. Za
Logano plus SB745 bočni držač regulacijskog uređaja i kabelski kanal, kao serijska oprema sadržani
su u opsegu isporuke kotla. Bočni držač omogućava
udobno posluživanje regulacijskog uređaja u visini
očiju. On se po izboru može montirati desno ili lijevo
(→ slika 60 i 61).
U standardnoj izvedbi motka četke je u jednom komadu i može se prilagoditi veličini kotla.
Za skučene prostore mogu se dobiti kraće motke četki, npr. dužine 1 m.
Kod primjene bočnog držača regulacijskog uređaja
kao dodatnu opremu treba naručiti duži kabel plamenika (kabel plamenika drugog stupnja).
9.7.3 Osigurač od propuštanja plina
Za plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB315
VM kao pribor se može naručiti osigurač od propuštanja plina za plamenik Logatop VM2.0/3.0 (Art. br.:
63019411).
Za plinski kondenzacijski kotao Logano plus SB615
die
Logatopisporuke
VM4.0/5.0
serienmäSM Leckgassicherung
u serijskoj izvedbiam
u opsegu
sadržan
je
ßig
im Lieferumfang
enthalten.
osigurač
od propuštanja
plina na plameniku Logatop
VM4.0/5.0.
9.7.4 Thermische Absperreinrichtung (TAE)
9.7.4
Termički zaporni organ
Für
die Gas-Brennwertkessel
Logano plus SB315 VM
und
SB615
VM
wird
als
Zusatzausstattung
thermiZa plinske kondenzacijske kotlove Loganoeine
plus
sche
Absperreinrichtung
(TAE)
angeboten
und
muss
als
SB315 VM i SB615 VM kao dodatna oprema se nudi
Zubehör
separat
bestellt
werden.
Die
Unit-Ausführungen
termički zaporni organ (TAE) i mora se zasebno naLogano
plus
SB615
und
SB745Logano
haben serienmäßig
ručiti kao
pribor.
Unit
izvedbe
plus SB615 i
bereits
eine
TAE
im
Lieferumfang
des Brenners.
SB745 u serijskoj izvedbi kao opseg
isporuke plamenika opremljene su s TAE.
Eine thermische Absperreinrichtung erfüllt die Forderungen
der Technischen
Regeln
für Gasinstallationen
Termički
zaporni organ
ispunjava
zahtjeve Tehničkih
(DVGW-TRGI)
undinstalacije
der Feuerungsverordnung
FeuVO
pravila za plinske
(DVGW-TRGI) i Uredbe
§
Abs. 6.FeuVO
Die TAE§ schließt
Gasanlagen
za4loženje
4 stav 6.nachfolgende
TAE zadovoljavajuće
nebis
zur Temperatur
von 925 °C
mindestens
60 Minuten
propusno
zatvara slijedeće
plinske
instalacije
do temlang
ausreichend
dicht
perature
do 925 °C,
u ab.
trajanju najmanje 60 minuta.
Thermische
AbsperreinTermički
zaporni
organ
(TAE)
richtung (TAE)
6 720 642 881-42.1il
Slika 60Bočni držač regulacijsko0g uređaja za kondenzacijski kotao Logano plus SB615
6 720 642 881-60.1T
Slika 61Bočni držač regulacijskog uređaja za kondenzacijski kotao Logano plus SB745
90
Jedinica
Einheit
Izvedbe
Ausführungen
–-
DN10-100
DN10–100
Anschluss
Priključak
–-
Gewinde
navojoder
ili
prirubnica
Flansch
Max.
temperatura okoline
Max. Umgebungstemperatur
°C
°C
60
60
Termičko
aktiviranje
Thermische
Auslösung
°C
°C
cca.
100
ca.
100
Tab. 49 Technische Daten der thermischen AbsperrTab. 49Tehnički
podaci
za termički zaporni organ
einrichtung
(TAE)
(TAE)
9.7.5 Abgasrohr-Abdichtmanschette
9.7.5
Brtvena
manžeta dimovodne
cijevi
Für
die sichere
überdruckdichte
Verbindung
zwischen
dem
Abgasstutzen
Brennwertkessel
Logano
plus
Za sigurno
spajan der
je nepropusno
za pretlak,
između
SB315,
SB615
und SB745
und dem
Verbindungsrohr
dimovodnog
priključnog
nastavka
kondenzacijskih
der
Abgasanlage
bietet
Buderus
eine passende
Abgaskotlova
Logano plus
SB315,
SB615
i SB745 i spojne
rohr-Abdichtmanschette
an (Æ
Bild 62).
cijevi dimovodnog sustava,
Buderus
nudi odgovarajuće brtvene manžete dimovodne cijevi (→ slika 62).
Die Abgasrohr-Abdichtmanschette ist einfach zu montieren
und robust
in der
Anwendung.
Siejednostavno
dichtet zuverlässig
Brtvena
manžeta
dimovodne
cijevi
se
ab,
ist kondensatbeständig
und für
Abgastemperaturen
montira
i robusna je u primjeni.
Ona
pouzdano brtvi,
bis
200 °C
dauerhaft
geeignet.
otporna
je na
kondenzat
i trajno je prikladna za temperature dimnih plinova do 200 °C.
• Ausführungen: DN150/180/200/250/300/350
* Izvedbe: DN 150/180/200/250/3400/350
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Montage
Montaža
1
2
3
6 720 642 881-43.1il
Bild
Abgasrohr-Abdichtmanschette
Slika62
62Brtvena
manžeta dimovodne cijevi
1
1
2
2
3
3
Dimovodni priključni
nastavak na kotlu
Abgasstutzen
am Kessel
Brtvena manžeta dimovodne cijevi
Abgasrohr-Abdichtmanschette
Dimovodna spojna cijev
ili prigušivač
buke od dimnih
Abgasverbindungsrohr
oder
Abgasschalldämpfer
plinova
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Logano plus
Projektantske podloge
za plinsko/uljne kondenzacijske
kotlove Logano plus
91
Dimovodni sustav
10 Dimovodni sustav
10.1 Zahtjevi
10.1.1 Norme, uredbe i smjernice
Dimovodne cijevi moraju biti neosjetljive na vlaženje
i moraju biti otporne na dimne plinove i nagrizajajući
kondenzat.
Važeća tehnička pravila i propisi za dimovodne sustave su slijedeća:
• Građevna uredba i uredba o loženju.
• DIN 4702-6 za kotlove; kondenzacijske kotlove za
plinovita goriva.
• DIN EN 13384-1 Proračun dimenzija dimnjaka
• DIN 18160-1, 18160-2, 18160-5 i 18160-6 za kućne dimnjake.
10.1.2 Opće napomene
• Treba koristiti samo dimovodne cijevi odobrene od
građevnog nadzora.
• Pridržavati se zahtjeva u uvjerenju za odobrenje.
• Dimovodni sustav treba ispravno dimenzionirati
(što je neizostavno za funkciju i siguran pogon kotla).
• Provjetravani presjek između okna i dimovodne
cijevi mora omogućiti ispitivanje.
• Dimovodne cijevi treba tako montirati da se mogu
zamijeniti.
• Dimovodne cijevi koje rade s pretlakom s vanjske
strane moraju biti opstrujavane zrakom.
• Osigurati razmak okruglih dimovodnih cijevi od
zida pravokutnog okna, od najmanje 2 cm i od
okruglog okna od najmanje 3 cm.
10.1.3 Zahtjevi za materijal
• Materijal dimovodne cijevi mora biti otporan na
nastale temperature dimnih plinova. Mora biti neosjetljiv na vlaženje i mora biti otporan na kiseli
kondenzat. Za to su prikladne dimovodne cijevi od
nehrđajućeg čelika i plastike.
• Dimovodne cijevi treba razvrstati u skupine prema njihovim maksimalnim temperaturama dimnih
plinova (80 °C, 120 °C, 160 °C i 200 °C). Temperatura dimnih plinova može biti i niža od 40 °C.
Dimnjaci neosjetljivi na vlaženje zbog toga moraju
biti prikladni i za temperature niže od 40 °C. Svaka
prikladna dimovodna cijev mora posjedovati odobrenje izdano od Njemačkog instituta za građevinsku tehniku u Berlinu.
• U pravilu se za kombinaciju kotla i dimovodne cijevi za niže temperature dimnih plinova traži osiguranje preko sigurnosnog graničnika temperature.
Od ovog zahtjeva se može odstupiti, budući da je
za kondenzacijske kotlove Logano plus SB315,
SB615 i SB745 dokazano se ne premašuje maksimalno dopuštenu temperaturu dimnih plinova od
120 °C za dimovodne cijevi skupine B.
• Budući da su kondenzacijski kotlovi nadtlačni
kotlovi, u dimovodnoj cijevi treba računati s pretlakom. Ako se dimovodni sustav vodi kroz korištene
prostorije, on se po čitavoj dužini u oknu mora
položiti kao sustav s vanjskim opstrujavanjem zrakom. Okno mora odgovarati zahtjevima uredbe o
loženju (→ stranica 76).
• Za dimnjak neosjetljiv na vlaženje, transportni tlak
na ulazu u dimnjak smije iznositi maksimalno 0 Pa.
Kao osnova za proračun i za dimenzioniranje dimovodnog sustava moraju se koristiti tehnički podaci
iz tablice 50 do tablice 52 na stranici 93. Zahtjevi na
dimovodni sustav i odvod dimnih plinova proizlaze iz
rezultata proračuna i prije montaže instalacije grijanja
moraju se razmotriti s nadležnim dimnjačarom.
92
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
10.1.4 Plastični dimovodni sustav
Za kondenzacijske kotlove mogu se dobiti usklađeni
dimovodni sustavi za nadtlačni pogon, do DN315. Ovi
dimovodni sustavi izgrađeni su od polipropilena (PP).
Oni su građevno nadzorno odobreni za temperature
dimnih plinova do 120 °C. Svi sustavi isporučuju se
spremni za utično spajanje i nije potrebno poznavanje
tehnike zavarivanja.
Za priključak na kotao mogu se dobiti specijalni priključni elementi kotla.
Zakonski propisi
Pri projektiranju dimovodnog sustava treba uspostaviti kontakt s nadležnim dimnjačarom. On mora preuzeti dimovodni sustav.
Odobrenje
Proizvodi dimovodnog sustava ispunjavaju zahtjeve EN 14471 i mogu se koristiti i za instalacije koje
odstupaju od certifikacije sustava, prema važećim
propisima i podacima iz CE-certifikacije 0036 CPD 91
69 003.
Dimovodni sustav
Minimalne dimenzije dimovodnog okna
Nazivni otvor
dimovod.
cijevi
Minimalne dimenzije
dimovodnog okna
Okruglo okno
Pravokutno okno
[mm]
[mm]
DN110
Ø 160
140 × 140
DN125
Ø 180
180 × 180
DN160
Ø 200
200 × 200
DN200
Ø 250
250 × 250
DN250
Ø 330
310 × 310
DN315
Ø 400
380 × 380
Tab. 50Minimalne dimenzije okna za ponuđene plastične dimovodne sustave
Dimovodna cijev prikladna je za:
• pretlak/podtlak
• goriva: plin, loživo ulje EL Standard/s niskim sadržajem sumpora i za loživo ulje EL A Bio
• maksimalno dopuštenu temperaturu dimnih plinova od 120 °C
• klase označavanja
jednostijena: EN 14471 T120 H1 O W2 O20 I D L
koncentrična: EN 14471 T120 H1 O W2 O00 E D L0
Zahtjevi na dimovodno okno
Unutar zgrade, dimovodne instalacije moraju se nalaziti u oknu (nije potrebno u dovoljno provjetravanim
kotlovnicama). Okno mora biti izvedeno od nezapaljivih materijala stabilnog oblika.
Traženo trajanje otpornosti na vatru:
• 90 minuta (razred otpornosti na vatru F90)
• 30 minuta (razred otpornosti na vatru F30, za jednospratnu izvedbu).
Postojeći i korišteni dimnjak prije polaganja dimovodne cijevi stručnjak mora temeljito očistiti. To vrijedi
prije svega za dimnjake koji rade u kombinaciji s ložištima za kruta goriva.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
93
Dimovodni sustav
Dimenzioniranje plastičnih dimovodnih sustava
Za opisane okvirne uvjete, tablice 51 i 52 omogućavaju jednostavno dimenzioniranje plastičnih dimovod-
nih sustava. za rubne uvjete koji od toga odstupaju
moguć je detaljan proračun.
Dimenzioniranje plastičnih dimovodnih sustava - dimovodna cijev u oknu
Kondenzacijski
kotao
Maksimalno dopuštena djelotvorna visina dimovodne cijevi L u m
Varijanta 11)
Varijanta 22)
L
L
50
DN
110
50
DN
125
–
DN
160
–
DN
200
–
DN
250
–
DN
315
–
DN
110
50
DN
125
–
DN
160
–
DN
200
–
DN
250
–
DN
315
–
70
24
50
–
–
–
–
20
50
–
–
–
–
90
10
30
50
–
–
–
5
26
50
–
–
–
115
50
–
18
13
36
50
–
–
–
–
–
–
–
–
11
8
31
50
–
–
–
–
–
–
–
70
50
18
50
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11
50
33
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70
31
50
–
–
–
–
27
50
–
–
–
–
90
14
38
50
–
–
–
10
34
50
–
–
–
115
145
5
–
19
7
50
50
–
–
–
–
–
–
–
–
14
–
50
50
–
–
–
–
–
–
185
–
–
39
50
–
–
–
–
33
50
–
–
230/240
–
–
16
50
–
–
–
–
9
50
–
–
SB615 VM
310
–
–
–
50
–
–
–
–
–
50
–
–
SB615
400
–
–
–
220
50
–
–
–
–
10
50
–
510
–
–
–
–
50
–
–
–
–
–
50
–
640
–
–
–
–
34
–
–
–
–
–
20
–
Logano plus3)
SB315 VM
SB315 BE
SB315
SB615
Veličina
kotla
Tab. 51Nazivni otvori i djelotvorna visina dimovodnih cijevi u oknu, prema zahtjevima iz DIN-EN 13384-1 („-„ znači: Zahtjevi prema DIN EN 13384-1 nisu ispunjeni)
1)
2)
3)
94
Osnove proračuna:
- Ukupna dužina spojnog elementa ≤ 1,0 m
- Djelotvorna visina spojne cijevi ≤ 1,0 m
Osnove proračuna:
- Ukupna dužina spojnog elementa ≤ 2,5 m
- Djelotvorna visina spojne cijevi ≤ 1,5 m
Plastični dimovodni sustavi za Logano plus SB745 na upit
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Dimovodni sustav
Dimenzioniranje plastičnih dimovodnih sustava - dimovodna cijev bez okna
Kondenzacijski kotao
Maksimalno dopuštena djelotvorna visina dimovodne cijevi L u m
Varijanta 31)
Varijanta 42)
Kotao u potkrovlju
Fasadni sustav
L
L
Logano plus3)
Veličina
kotla
50
DN110
50
DN125
–
DN160
–
DN200
–
DN250
–
DN110
48
DN125
–
DN160
–
DN200
–
DN250
–
70
24
50
–
–
–
23
50
–
–
–
90
10
30
50
–
–
5
30
50
–
–
115
50
–
18
13
36
50
–
–
–
–
–
–
–
8
11
50
31
–
–
–
–
70
50
18
50
40
–
–
–
–
–
–
–
–
41
11
–
33
–
–
–
–
–
70
31
50
–
–
–
31
50
–
–
–
90
14
38
50
–
–
11
42
50
–
–
115
145
5
–
19
7
50
50
–
–
–
–
–
–
16
–
50
50
–
–
–
–
185
–
–
39
50
–
–
–
40
50
–
230/240
–
–
16
50
–
–
–
9
50
–
SB615 VM
310
–
–
–
50
–
–
–
–
50
–
SB615
400
–
–
–
20
50
–
–
–
10
50
510
–
–
–
–
50
–
–
–
–
50
640
–
–
–
–
34
–
–
–
–
23
SB315 VM
SB315 BE
SB315
SB615
Tab. 52Nazivni otvori i djelotvorna visina dimovodnih cijevi u oknu, prema zahtjevima iz DIN-EN 13384-1 („-„ znači: Zahtjevi prema DIN EN 13384-1 nisu ispunjeni)
1)
2)
3)
Osnove proračuna:
- Ukupna dužina spojnog elementa ≤ 1,0 m
Osnove proračuna:
- Ukupna dužina spojnog elementa ≤ 2,5 m
- Djelotvorna visina spojne cijevi ≤ 1,5 m
Plastični dimovodni sustavi za Logano plus SB745 na upit
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
95
Odvod kondenzata
11 Odvod kondenzata
11.1 Kondenzat
11.2 Uređaji za neutralizaciju, za plin
11.1.1 Nastanak kondenzata
Pri izgaranju goriva sa sadržajem vodika, vodena para
kondenzira u izmjenjivaču topline za kondenzaciju
(ekonomajzeru) i u dimovodnom sustavu.Količina
nastalog kondenzata po kWh određuje se omjerom
ugljika i vodika u gorivu. Količina kondenzata ovisi od
temperature povratnog voda, pretička zraka pri izgaranju i od opterećenja kotla.
11.2.1 Postavljanje
Ako se kondenzat mora neutralizirati, primjenjivi su
uređaji za neutralizaciju NE 0.1, NE 1.1 ili NE 2.0. Ove
uređaje treba ugraditi između odvoda kondenzata
plinskog kondenzacijskog kotla i priključka na javnu
kanalizacijsku mrežu. Uređaj za neutralizaciju treba
postaviti iza ili pored plinskog kondenzacijskog kotla.
Kako bi se omogućio slobodni dotok kondenzata,
uređaj za neutralizaciju treba postaviti na istoj visini
postavljanja kao i plinski kondenzacijski kotao. Alternativno, ovaj je uređaj primjenjiv i ispod visine postavljanja.
11.1.2 Vod za kondenzat
Kondenzat iz kondenzacijskog kotla treba propisno
ispustiti u javnu kanalizacijsku mrežu. Odlučujuće je
da li se kondenzat prije ispuštanja mora neutralizirati.
To ovisi od učinka kotla (→ tablica 33). Za izračunavanje godišnje nastale količine kondenzata vrijedi Radni
list A 251 Abwassertechnischen Vereinigung (ATV).
Ovaj Radni list kao iskustvenu vrijednost navodi specifičnu količinu kondenzata od maksimalno 0,14 kg/
kWh za plin i 0,08 kg/kWh za loživo ulje.
VK
Q F ⋅ m K ⋅ b VH
VK
Q F ⋅ m K ⋅ b VH
Crijevo za kondenzat prema ATV radnom listu A 251
mora biti izrađeno od prikladnog materijala, kao npr.
plastike PP.
Dimenzije i
priključci
Jedinica
mm
Form. 4Točno izračunavanje godišnje nastale količine
kondenzata
bVH Sati punog korištenja (prema VDI 2067) u h/a
mK Specifična količina kondenzata u kg/kWh
(pretpostavljena gustoća ρ = 1 kg/l)
Q˙F Nazivno toplinsko opterećenje kotla u kW
V˙K Volumni protok kondenzata u l/a
Preporučuje se pravovremeno prije instaliranja informirati o važećim propisa za
odvod kondenzata. Za to je nadležna komunalno poduzeće za odvodnju.
Neutralisation bei Erdgas und
Učinak kotla
Neutralizacija
priEL
loženju
na prirodni
Kesselleistung
Heizöl
schwefelarm
1) Erdgas
Neutralisation
bei
und
plin i loživo
ulje s niskim
sadržajem
≤ 25 kW
nein
sumpora
Kesselleistung
Heizöl
EL
schwefelarm
1)2)
> 25 bis ≤ 200 kW
nein
1)
1)
≤
25kW
kW
nenein
>≤25
200
kW
ja
1)2)
1)2)
>> 25
≤ 200
200 kW
25 bis
do ≤
nenein
>> 200
kW
200 kW
da ja
UređajNE
za 1.
neutralizaciju
NE 0.1
1
NE 2.01)
NE 1.
300
405
NE
0.1
NE545
2.01)
1
Širina
mm
mm
400
300
605
405
840
545
Dubina
mm
mm
220
400
234
605
275
840
Visina
–
mm
DN19
220
DN20
234
DN40/DN20
275
Dovod
mm
–
180
DN20
Visina
mm
–
DN19
2)
43
DN40/DN20
3)
161
Odvod
mm
–
Visina
mm
–
Pražnjenje
–
2)
2
DN19
43
)
180
DN20
3)
DN20
161
180
DN20
92
DN20
–
102
180
–
92
DN20
–
–
DN20
DN192
)
102
Tab. 54Dimenzije i priključci uređaja NE 0.1, NE 1.1 i
NE 2.0
1)
2)
3)
Težina u radnom stanju cca. 60 kg
Sa završnom maticom G1“
Po izboru za priključak crijeva
Tab. 53Obveza neutralizacije za kondenzacijske kotlove
1)
2)
96
Neutralizacija kondenzata potrebna je za odvod otpadnih voda iz kućanstva, prema DIN 4261-1 i za zgrade i
parcele čije kanalizacijske cijevi ne ispunjavaju zahtjeve
za materijal prema ATV Radnom listu A 251.
Neutralizacija kondenzata potrebna je za zgrade za
koje nije ispunjen uvjet zadovoljavajućeg miješanja s
otpadnim vodama iz kućanstva (u omjeru 1:25).
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Odvod kondenzata
11.2.2 Oprema
Uređaj za neutralizaciju NE 0.1
• Plastično kućište s komorom za granulat za neutralizaciju
• Mora biti zajamčena mogućnost odvoda kondenzata do NE 0.1.
2
43
3 4 5 6 7 8
13 7
6
5
4 12
11
10
9
102
1
6 720 642 881-44.1il
Slika 63Uređaj za neutralizaciju NE 0.1 (dimenzije u mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Poklopac
Komora za punjenje s granulatom za neutralizaciju (10 kg)
Odvodni priključni nastavak G1“
Zaštitna kapa
Ravna brtva Ø 30 x 19 x 2 mm
Tuljak crijeva DN 19 sa završnom maticom G1“
Obujmica crijeva Ø 20-32 mm
Odvodno crijevo DN19, dužine 1,0 m
Cijev filtra
Kutija za neutralizaciju s poklopcem
Cijev filtra
Dovodni priključni nastavak G1“
Dovodno crijevo DN19, dužine 1,5 m
Uređaj za neutralizaciju NE 1.1
• Plastično kućište s komorom za granulat za neutralizaciju i sa sabirnikom za neutralizirani kondenzat
1)
• Crpka za kondenzat upravljana razinom (transportne visine cca. 2 m)
1)
6 720 642 881-45.1il
Slika 64Uređaj za neutralizaciju NE 1.1 (dimenzije u mm)
1
2
3
4
5
6
7
1)
Priključni utikač
Dovod kondenzata
Odvod kondenzata
Granulat za neutralizaciju
Crpka za kondenzat
Tlačna sklopka za uključivanje i isključivanje crpke za
kondenzat, kao i dodatna tlačna sklopka za isključivanje plamenika kod prekoračenja max. razine
Sabirnik kondenzata
DN20 (3/4“-holender crijeva)
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
97
Kondensatableitung
Odvod kondenzata
Uređaj
za neutralizaciju NE NE
2.0 2.0
Neutralisationseinrichtung
•
Plastično
kućište
s
odvojenim
komorama
• Kunststoff-Gehäuse mit getrennten
Kammernzafürsredstvo
za
neutralizaciju
i
neutralizirani
kondenzat
das Neutralisationsmittel und das neutralisierte
Kon• densat
Crpka za kondenzat upravljana razinom
(Transportna visina cca. 2 m), može se proširiti
• niveaugesteuerte Kondensatpumpe
modulom za povišenje tlaka (za transportnu
(Förderhöhe ca. 2 m), erweiterbar durch
visinu cca. 4,5 m)
Druckerhöhungsmodul (Förderhöhe ca. 4,5 m)
• Instalirana regulacijska elektronika za nadzor i servisiranje:
2
1
- Sigurnosno
isključivanje
u spoju
• integrierte
Regelelektronik
für plamenika
Überwachungsunds
Buderus
Logamatic
regulacijskim
uređajima
Service-Funktionen:
- Zaštita od preljeva
– Brenner-Sicherheitsabschaltung in Verbindung mit
- Pokazivač dospjele zamjene granulata za neuLogamatic-Regelgeräten von Buderus
tralizaciju
– Überlaufschutz
– Anzeige für den Wechsel des Neutralisationsgranulats
3
4
5
6
1)
2)
3)
13
12
11
10
9
7
8
6 720 642 881-46.1il
Slika
65Uređaj
za neutralizaciju NE NE
2.0 2.0
Bild 65
Neutralisationseinrichtung
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
Granulat
za neutralizaciju
Neutralisationsgranulat
Korito
za granulat
Granulatwanne
Komora
za mulj
Schlammkammer
Elektrode
razine
Niveauelektroden
Regulacijski
Regelgerät uređaj
Dovod
kondenzata
Kondensatzulauf
Odvod
kondenzata
Kondensatablauf
Crpka
za kondenzat
Kondensatpumpe
Sabirnik
kondenzata
Kondensatsammelraum
Neutralizirani
Neutralisierteskondenzat
Kondensat
Vijci
stopala
Fußschrauben
Pražnjenje
Entleerung
Odvodni
otvor
Ablaufbohrung
2)
3)
3)
Alarm
Maximal
Maksimalno
Minimal
Minimalno
1)
1)
2)
98
98
Alarm
Projektantske podloge
za plinsko/uljne
kondenzacijske kotlove Logano
Logano plus
plus
Planungsunterlage
Gas-/Öl-Brennwertkessel
Odvod kondenzata
11.2.3 Sredstvo za neutralizaciju
Uređaj za neutralizaciju puni se s granulatom za neutralizaciju (→ tablica 55). Kontaktom kondenzata s
napunjenim sredstvom za neutralizaciju ova se pHvrijednost povisuje na 6,5 do 10. S ovom pH-vrijednošću ovaj se neutralizirani kondenzat može ispuštati
u kućnu kanalizacijsku mrežu. Koliko dugo se može
koristiti jedno punjenje granulata ovisi od količine
kondenzata i uređaja za neutralizaciju. Potrošeni granulat za neutralizaciju mora se zamijeniti kada se pHvrijednost neutraliziranog kondenzata spusti ispod 6,5.
Uređaj za
neutralizaciju
Plinski kondenz. kotao
Logano plus
Veličina
kotla
Tip
11.2.4 Dijagram učinka crpki
Transportna visina crpke za kondenzat određena je
količinom kondenzata. Dijagram na slici 66 pokazuje
transportnu visinu uređaja za neutralizaciju NE 1.1
i NE 2.0, u ovisnosti od transportnog učinka. kod
primjene modula za povišenje tlaka, za uređaj za neutralizaciju ME 2.0, transportne visine se pribrajaju,
budući da se dvije crpke istih karakteristika uključuju
jedna iza druge.
Kod određivanja stvarne transportne visine crpki treba uzeti u razmatranje nastale gubitke u cjevovodu na
tlačnoj strani.
h [m]
3,0
Količina
punjenja
2,5
[kg]
SB315
SB615
50–115
145–640
800
SB745
1000–1200
NE 0.11)
10
2,0
NE 1.11)
9
1,5
NE 0.11)
10
NE 1.11)
9
NE 2.02)
7,5
NE 0.11)
10
NE 1.11)
9
NE 2.02)
11,5
2 x NE 0.11)
10
2 × NE 1.1
je 9
NE 2.02)
11,5
17,53)
Tab. 55Količine punjenja uređaja za neutralizaciju, za
plinske kondenzacijske kotlove SB315, SB615
i SB745
1)
2)
3)
Bez automatskog nadzora
S automatskim nadzorom
Za nazivni toplinski učinak > 1000 kW
Uređaj za neutralizaciju NE 0.1
pH-vrijednost treba provjeravati najmanje dva puta
godišnje. Jedno punjenje granulata u pravilu je dovoljno za jednu godinu rada uređaja.
Uređaj za neutralizaciju NE 1.1
pH-vrijednost treba provjeravati najmanje dva puta
godišnje. Jedno punjenje granulata u pravilu je dovoljno za jednu godinu rada uređaja.
1,0
0,5
0
0
10
20
30
40
50
V [ l/min]
6 720 642 881-47.1il
Slika 66Dijagram učinka crpki uređaja za neutralizaciju
NE 1.1 i NE 2.0
h
V˙
Transportna visina
Transportni protok
11.3 Uređaji za neutralizaciju, za loživo
ulje
11.3.1 Postavljanje
Ako se kondenzat mora neutralizirati, primjenjivi su
uređaji za neutralizaciju RNA-E1, RNA-E2 ili RNA-E3.
Oni se ugrađuju između odvoda kondenzata uljnog
kondenzacijskog kotla i priključka na javnu kanalizacijsku mrežu.
Uređaj za neutralizaciju treba postaviti iza ili pored
uljnog kondenzacijskog kotla. Za slobodan dovod
kondenzata uređaj za neutralizaciju treba postaviti na
istoj visini kao i uljni kondenzacijski kotao. Alternativno, ovaj je uređaj primjenjiv i ispod visine postavljanja
kotla.
Crijevo za kondenzat mora biti izvedeno prema ATVradnom listu A 251 i izrađeno od prikladnog materijala, kao npr. od plastike PP.
Uređaj za neutralizaciju NE 2.0
U uređaju za neutralizaciju NE 2.0 integriran je automatski nadzor. Kada se upali signalna lampica „Zamjena kondenzata“, znači da granulat treba zamijeniti
u toku jednog mjeseca.
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
99
Odvod kondenzata
11.3.2 Oprema
Uređaj za neutralizaciju RNA-E1
• Tekuća neutralizacija s dvije crpke
• Dvije komore postavljene jedna iznad druge, kao i
jedan vanjski kanistar koji sadrži tekućinu za neutralizaciju.
3
5
300
230
144
148
160
6
4
2
310
540
490
400
270
1
6 720 642 881-48.1il
Slika 67Uređaj za neutralizaciju RNA-E1 (dimenzije u mm)
1
2
3
4
5
6
Upravljanje
Bazni spremnik
Kanistar (30 litara) s pH-dizačem
Uređaj za neutralizaciju RNA-E2
• Tekuća neutralizacija s dvije crpke
Ulaz kondenzata Da 25
Posuda filtra
Izlaz kondenzata Da 25
• Dvije komore postavljene jedna iznad druge, kao i
jedan vanjski kanistar koji sadrži tekućinu za neutralizaciju.
3
5
400
309
240
2
148
160
454
6
4
310
727
695
605
270
1
6 720 642 881-49.1il
Slika 68Uređaj za neutralizaciju RNA-E2 (dimenzije u mm)
1
2
3
100
Upravljanje
Bazni spremnik
Kanistar (30 litara) s pH-dizačem
4
5
6
Ulaz kondenzata Da 25
Posuda filtra
Izlaz kondenzata Da 25
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Odvod kondenzata
Uređaj za neutralizaciju RNA-E3
• Tekuća neutralizacija s dvije crpke
• Dvije komore postavljene jedna iznad druge, kao i
jedan vanjski kanistar koji sadrži tekućinu za neutralizaciju.
612
90
463
160
40
335
812
4
5
6
310
62
40
270
3
2
70
110
1
124
6 720 642 881-50.1il
Slika 69Uređaj za neutralizaciju RNA-E3 (dimenzije u mm)
1
2
3
4
5
6
Ulaz kondenzata Da 40
Sifon
Upravljanje
Izlaz kondenzata Da 40
Bazni spremnik
Kanistar (30 litara) s pH-dizačem
11.3.3 Pripadnost uređaja za neutralizaciju
Uljni kondenz.
kotao
Veličina kotla
Logano plus
Uređaj za
neutralizaciju
Tip
SB315
50–115
RNA-E1
SB615
145–400
RNA-E1
510–640
RNA-E2
SB745
800–1000
RNA-E2
1000–1200
RNA-E3
Tab. 56Pripadnost uređaja za neutralizaciju za uljne
kondenzacijske kotlove Logano plus SB315, SB615 i
SB745
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
101
Odvod kondenzata
Kazalo stručnih pojmova
B
Bočni držač regulacijskog uređaja .................................... 90
Brtvena manžeta dimovodne cijevi ................................... 90
D
Dimovodni sustav
Karakteristike dimnih plinova .................................94-95
Opće napomene . .............................................................. 92
Zahtjevi .........................................................................92-93
Donja ogrjevna vrijednost . .................................................. 5
Drugi povratni vod
Priključni nastavci . ...................................................... 12, 49
Spajanje hidraulike sustava . ............................................. 49
E
Električna instalacija .......................................................... 80
G
Gorivo . .............................................................................. 40
Gornja ogrjevna vrijednost .................................................. 5
Graničnik maksimalnog tlaka .......................................81-82
Graničnik minimalnog tlaka ..........................................81-82
Graničnik razine vode . .................................................81-82
Gubici u dimnim plinovima . ................................................ 5
Gubici zbog pripravnosti za pogon kotla .......................... 28
Hauba za prigušenje buke plamenika ..........................84-85
I
Instaliranje cijevi ................................................................ 80
Ispitivanje nepropusnosti .................................................. 80
Kondenzacijska površina grijanja ...................................... 13
Kondenzacijska tehnologija
Prilagodba sustavu grijanja ................................................. 6
Upute za dimenzioniranje .................................................... 7
Standardni koeficijent korisnosti ......................................... 7
Kondenzacijski kotao Logano plus SB315
Karakteristike dimnih plinova .......................................94-95
Mogućnosti primjene . ......................................................... 4
Dimenzije za postavljanje .................................................. 77
Pregled opreme . ................................................................. 9
Podaci za unošenje u kotlovnicu . ..................................... 75
Plamenici drugih proizvođača ........................................... 36
Princip rada ..................................................................11-12
Način isporuke .................................................................. 72
Karakteristike i posebnosti .................................................. 4
Mogućnosti transporta ...................................................... 72
Toplinska izolacija i prigušenje buke ................................. 14
Kondenzacijski kotao Logano plus SB615
Karakteristike dimnih plinova .......................................94-95
Mogućnosti primjene . ......................................................... 4
Dimenzije za postavljanje .................................................. 78
Pregled opreme . ............................................................9-10
Podaci za unošenje u kotlovnicu . ..................................... 75
Plamenici drugih proizvođača ........................................... 36
Princip rada ..................................................................11-12
Način isporuke .................................................................. 72
102
L
Latentna toplina .................................................................. 5
Logamatic sustav daljinskog upravljanja .......................... 47
M
Mogućnosti transporta ...................................................... 72
N
H
K
Karakteristike i posebnosti .................................................. 4
Mogućnosti transporta ...................................................... 72
Toplinska izolacija i prigušenje buke ................................. 14
Kondenzacijski kotao Logano plus SB745
Podaci za unošenje u kotlovnicu . ..................................... 75
Način isporuke .................................................................. 72
Mogućnosti transporta ...................................................... 72
Kondenzacijski kotao Logano plus SB745
Mogućnosti primjene . ......................................................... 4
Dimenzije za postavljanje .................................................. 79
Pregled opreme . ............................................................9-10
Plamenici drugih proizvođača ........................................... 36
Princip rada ..................................................................11-12
Karakteristike i posebnosti .................................................. 4
Toplinska izolacija ............................................................. 14
Kondenzat ......................................................................... 96
Korozija ............................................................................. 41
Kulisni prigušivač buke od dimnih plinova ........................ 88
Način isporuke .................................................................. 72
Norme . .............................................................................. 92
Standardni koeficijent korisnosti ......................................... 7
O
Obveza neutralizacije ........................................................ 96
Održavanje ........................................................................ 37
Opskrba zrakom za izgaranje . .......................................... 76
Osigurač od pomanjkanja vode ...................................81-82
Osiguranje od propuštanja plina ....................................... 90
Osjetilna toplina . ................................................................. 5
Otpor protoku vode . ......................................................... 26
P
Plamenici
Plamenik drugog proizvođača za Logano plus SB315...... 36
Plamenik drugog proizvođača za Logano plus SB615...... 36
Plamenik drugog proizvođača za Logano plus SB615 i
SB745................................................................................. 36
Plamenik drugog proizvođača za Logano plus SB745...... 36
Plinski predmiješajući plamenik Logatop VM za Logano
plus SB315....................................................................30-33
Plinski predmiješajući plamenik Logatop VM za Logano
plus SB615....................................................................30-33
Uljni plamenik za plavičasti plamen Logatop BE-A za Logano plus SB315...............................................................34-35
Plinski predmiješajući plamenik Logatop VM ..............30-33
Podaci za unošenje kotla u kotlovnicu .............................. 75
Postavljanje ložišta ............................................................ 78
Postolje kotla (prigušenje buke) ........................................ 86
Poticajne mjere . .................................................................. 8
Prigušenje buke
Prigušivač buke od dimnih plinova ................................... 87
Hauba za prigušenje buke plamenika ..........................84-85
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
Postolja kotla . ................................................................... 86
Kulisni prigušivač buke od dimnih plinova ........................ 88
Prigušivač buke od dimnih plinova ................................... 87
Primjeri instalacija ........................................................52-71
Crpke sustava grijanja ....................................................... 49
Napomene za sve primjere instalacija . ........................49-50
Regulacija . ........................................................................ 49
Hvatala prljavštine ............................................................. 49
Drugi priključni nastavak povratnog voda ......................... 49
Primopredaja instalacije .................................................... 80
Priprema kotlovske vode 41-46
Priprema potrošne tople vode .......................................... 48
Puštanje u rad ................................................................... 80
Odvod kondenzata
V
Voda za punjenje i dopunjavanje .................................42-45
Z
Zaštita od korozije ............................................................. 45
Zrak za izgaranje ............................................................... 46
R
Razmatranje ekonomičnosti ................................................ 8
Regulacija
Logamatic 2107 ................................................................ 47
Logamatic 4211 ................................................................ 47
Logamatic 4212.................................................................. 47
Logamatic 4312 i 4322 . .................................................... 47
Logamatic sustav daljinskog upravljanja .......................... 47
Sustav regulacijskog ormara Logamatic 4411 .................. 47
Regulacija temperature tople vode ................................... 48
S
Set uređaja za čišćenje ..................................................... 90
Sigurnosna grupa armature kotla . .................................... 82
Sigurnosno-tehnička oprema
Zahtjevi .............................................................................. 50
Izvedba sigurnosno-tehničkih uređaja .............................. 51
Održavanje tlaka . .............................................................. 50
Sigurnosna grupa armature kotla . .................................... 82
Osigurač od pomanjkanja vode ............................50, 81-82
Smjernice .......................................................................... 92
Spajanje hidraulike sustava . ............................................. 49
Stupanj djelovanja kotla ................................................ 5, 26
Stvaranje kamenca . .......................................................... 41
T
Temelj kotla ....................................................................... 77
Temperatura dimnih plinova . ............................................ 27
Temperature sustava
Dimenzioniranje ................................................................... 6
Faktor preračunavanja ...................................................... 29
Termički zaporni organ (TAE) ...................................... 76, 90
Tlačna sklopka minimalnog tlaka .................................81-82
Toplina kondenzacije .......................................................... 5
U
Uljni plamenik za plavičasti plamenik Logatop BE-A ...34-35
Upute za instaliranje .......................................................... 80
Uredbe .................................................................. 37, 76, 92
Uređaj za neutralizaciju za plin
Postavljanje ....................................................................... 96
Oprema ........................................................................97-98
Sredstvo za neutralizaciju ................................................. 99
Dijagram učinka crpki . ...................................................... 99
Uređaj za neutralizaciju za loživo ulje
Postavljanje ....................................................................... 99
Oprema ....................................................................100-101
Projektantske podloge za plinsko/uljne kondenzacijske kotlove Logano plus
103
Robert Bosch d.o.o.
Poslovno područje Buderus
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb - Dubrava
Tel. 01/295 80 81
Fax. 01/295 80 80
[email protected]
www.buderus.com.hr
6 720 642 881 (2012/01) - Otisnuto u Njemačkoj.
Pridržana prava na tehničke promjene.
Poslovno područje Buderus:
Download

Logano plus SB315 SB615 SB745.pdf