PelletsUnit ETA PU
... my heating system
PelletsUnit
ETA PU 7 až 15 kW
Malý veľký kotol na pelety.
... dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
ETA PU 7 až 15 kW - malý ale kompletný
Dvoma dotykmi
kompletné ovládanie celého vykurovacieho
systému je prístupné cez dotykový displej.
Môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu alebo
skontrolovať množstvo peliet v sklade paliva
alebo výkon solárnych panelov.
Prístupný kedykoľvek, kdekoľvek
Predstavte si, že zabudnete vypnúť kúrenie
v zhone pred odchodom
na dovolenku. Ak je kotol
ETA pripojený na Internet,
môžete
ho
ovládať
pomocou
smartphonu
z auta a prepnúť ho do
pohotovostného režimu.
A aj keď ste stále doma,
môžete použiť smartphone
alebo iPad ako diaľkové
ovládanie pre kotly a celý
vykurovací systém..
Ocenený cenou
Innovation Prize for 2008
z rakúskeho ministerstva
poľnohospodárstva, lesníctva,
životného prostredia a vodného
hospodárstva Rakúska.
Čisté riešenie
Čistý kotol lepšie zužitkuje palivo. Patentovaný
otočný rošt sa sám čistí a popol z celého kotla
je automaticky odvádzaný pomocou šneku
do zbernice na popol. Zbernicu na popol je
potrebné vyprázdňovať len dvakrát alebo trikrát
za rok, a potom sa rýchlo a ľahko ukryje opäť
za predným panelom.
A ak ste zabudli vyprázdniť zbernicu na popol,
PelletsUnit Vám to pripomenie prostredníctvom
e-mailu.
... dokonalosť je naša vášeň
2
Celá kotolňa v kotli
Čerpadlo vykurovacieho systému (trieda
energetickej účinnosti A) so zmiešavacím
ventilom, expanznou nádobou (18 l),
bezpečnostnými zariadeniami a prepínacím
ventilom pre teplú vodu sú zabudované v
kotle a pripravene na prevádzku - kompaktná
„kotolňa“ v kotli s minimálnymi nákladmi na
inštaláciu. Je možný aj druhý vykurovací okruh
vo vnútri PelletsUnit.
S jeho nehlučným keramickým zapaľovaním
PelletsUnit
nepotrebuje
osobitnú
miestnosť
(kotolňu).
Zmeňte kotolňu
na multifunkčnú
Vzhľadom k tomu, že
PelletsUnit potrebuje menej
miesta, v novej kotolni je viac
miesta pre vaše koníčky.
S
externým
prívodom
spaľovacieho
vzduchu
môže byť dokonca kotol
PelletsUnit prevádzkovaný
v obývacom priestore s
riadeným vetraním.
3 atraktívne verzie predného panelu
Nový PelletsUnit je dodávaný s “ľadovo-sivým
metalickým” štandardným dizajnom - triezvy,
puristický a elegantný. Ale PelletsUnit môžete
včleniť do domácnosti s voliteľným vzorom
„metalickej antracitovej”, „tmavého dreva“
alebo “čiernej kože”. Voľba je na vás, a ak sa
Vám už nepáči, môžete nahradiť predný panel
vymeniť alebo si navrhnúť vlastný.
... dokonalosť je naša vášeň
3
ETA PU – pohodlné kúrenie peletami
Najjednoduchší spôsob použitia
PelletsUnit
Nastavenie kotla a pripojenie vykurovacích telies,
zásobníka TÚV, skladu peliet a komína, a kotolňa
je hotová. Všetky potrebné čerpadlá a ventily sú v
PU už nainštalované a je pripravený na prevádzku,
vrátane riadiaceho systému. Do kotla môžete pridať
aj druhý vykurovací okruh, alebo pripojiť solárne
panely k zásobníku TÚV. Potrebný riadiaci systém je
už nainštalovaný v kotle.
Zásobník TÚV nemusí byť v kotolni. Môžete ho
inštalovať na samostatnom mieste, ideálne čo
najbližšie miestu odberu teplej vody tak, aby horúca
voda mohla tiecť z kohútikov okamžite bez nutnosti
cirkulácie. Pre pohodlie a komfort by mal mať
zásobník TÚV najmenej 200 litrov.
Moderný kotol na pelety je rovnako účinný ako olejový alebo plynový kotol,
poskytujúci dodávku tepla stlačením tlačidla ŠTART.
Rozdiel je v prívode paliva
Každý rok sa stále viac a viac ropy mení na plasty - diely našich vozidiel, alebo
potrubia v našich domovoch. Tvárou v tvár tomuto novému dopytu, sa zásoby
ropy a LPG, čo je tiež ropný produkt, stenčujú, zatiaľ čo ceny stúpajú. S drevom
sa môžme zapojiť do uhlíkovo neutrálne cyklu. Vďaka sile slnka, je oxid uhličitý
produkovaný pri spaľovaní dreva začlenený do rastu nových stromov v lese.
ETA-touch riadiaci systém, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie dvoch vykurovacích
okruhov (radiátory alebo podlahové kúrenie), správu akum. nádoby, dodávku TÚV
(zásobník alebo čerstvá voda) a jednoduchý solárny systém, je súčasťou štandardnej
dodávky.
... dokonalosť je naša vášeň
4
Využite výkonu slnka so
zvýšením výnosu v zime
S akumulačnou nádobou je možné pripojiť
solárne panely ľahko a efektívne. V zime
sa solárny panel snaží dosiahnuť 60°C
potrebných pre ohrev teplej vody. Jeho
účinnosť v zime sa výrazne zvyšuje
pri použití podlahového kúrenia, ktoré
vyžaduje nižšiu teplotu. Ak sú vykurovacie
okruhy a solárny panel pripojené priamo
do akumulačnej nádoby, môže sa slnečná
energia aplikovať priamo do podlahového
kúrenia cez spodnú polovicu akumulačnej
nádoby. Ak v lete nie je potrebné
vykurovanie, teplo stúpa nahor a slnko
sa „automaticky“ stáva dostupné pre
zásobovanie teplou vodou. Kombinácia
800 l akumulačnej nádoby a 8 až 12 m²
solárnych panelov je vhodné riešenie pre
rodinný dom.
Akumulačná nádoba?
Akumulačná nádoba ukladá celý výkon kotla a
poskytuje presne správne množstvo tepla pre váš
domov a dodávku teplej vody.
Pre individuálnu reguláciu teploty v miestnosti, sú fázy
s veľmi nízkymi nárokmi na kúrenie, ale s konvenčným
systémom regulácie vykurovacieho okruhu, nároky
na vykurovanie na jar a na jeseň sú taktiež veľmi
nízke, pretože sú určené pre zásobovanie teplou
vodou v lete. Akumulačná nádoba môže poskytnúť
tieto malé množstvá energie, čím sa zníži frekvencia
reštartovania kotla a v konečnom dôsledku úsporu
paliva.
Dodávka hygienickej teplej
vody
Ponechanie teplej vody v
zásobníku dlhší čas podporuje
rast choroboplodných zárodkov
a baktérií. V module čerstvej
vody je použitý tepelný výmenník
na výrobu hygienickej teplej
vody, vždy keď je to potrebné.
Konvenčný zásobník TÚV je
možné nahradiť akumulačnou
nádobou vybavenou modulom
čerstvej vody - dodatočné
požiadavky na priestor nie sú
viac ako 0,5 m2.
... dokonalosť je naša vášeň
5
Technológia ETA
A
Vždy čistý vďaka
otočnému roštu
patentovanému
Systém vykonáva proces čistenia po spálení každých
20 až 30 kg peliet. Rošt sa otáča cez hrebeň za účelom
odstránenia popola a zlepencov zo vzduchových štrbín. Pri
spaľovaní sa rošt jemne pohybuje,
čím sa zabezpečí ideálne
vyhorenie pri minimálnej
produkcii popola. Celý popol
z kotla je transportovaný do
vyberateľnej zbernice na
popol.
B
E
1
Bezpečnostný jednokomorový
dávkovač paliva
2
ETA BJDP zaručuje absolútnu ochranu proti
spätnému vznieteniu. Dávkovací šnek odoberá
pelety z násypníka do BJDP.
Tým sa zabráni rozseknutiu
peliet, čo bráni opotrebeniu
tesniacich okrajov. Táto
ochrana proti spätnému
vznieteniu je tak zaručená
počas celej životnosti kotla.
C
B
F
Zaručený podtlak s odťahovým ventilátorom
9
Tichý, regulovaný odťahový ventilátor (so spotrebou
elektrickej energie len 57 W) s funkciou spätnej väzby
zabezpečuje konštantný podtlak a tým
vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, nezávislú od
ťahu komínu. Nie je potrebný žiadny
obmedzovač ťahu (komínový ťah až 15 Pa).
3 Spaľovacia komora z nehrdzavejúcej
1 Sacia turbína pre dopravu peliet
zo skladu do koša na pelety na kotli cez
flexibilné hadice DN50 a do vzdialenosti
až 20 m.
ocele
minimalizuje emisie, a to aj pri čiastočnom zaťažení.
2 Denný zásobník na pelety
so zásobou až 30 kg peliet sa skracuje čas
trvania dopĺňania peliet na jeden alebo dva 5
minútové plnenia denne. Môžete tiež nastaviť
požadovaný čas plnenia.
... dokonalosť je naša vášeň
6
4 Prívod vzduchu
externý prívod vzduchu s možnosťou vstupu horúceho
spaľovaného vzduchu (DN 80 potrubie, izolácia proti
kondenzácii)
5 Automatické čistenie
výmenník tepla sa čistý automaticky
pomocou špirálového čističa výmenníka
Najlepšie využitie paliva s lambda
sondou
D
Lambda sonda je pripojená na ETA PU ako
štandard pre zabezpečenie čistého spaľovania a
maximálnej účinnosti. Sondu využíva kontrolný
systém pre optimalizáciu prívodu vzduchu na
základe výstupu. Taktiež sa kompenzuje rôzne
spaľovanie rozdielneho množstva peliet.
10
D
C
E
Kompletná kontrola nad
vaším vykurovacím
systémom
Ovládanie kotla, plnenie peliet,
riadenie akum. nádoby, ohrev vody
(zásobník alebo čerstvá voda),
riadenie vykurovacieho okruhu
na základe počasia, s týždenným
programom pre dva okruhy,
solárny vykurovací systém, aktívne
monitorovanie všetkých funkcií a
pohonov, vypínanie pri nedostatku
vody, LAN pripojenie pre diaľkové
ovládanie cez Internet (PC, Smart
TV alebo smartphone) a USB
pripojenie.
5
7
3
A
6
8
Tiché zapaľovanie s keramickým
zapaľovačom
F
4
Lambda sonda zistí úspešné zapálenie a skráti
čas zapaľovania, čo šetrí
čas a peniaze.
6 Automatické odstraňovanie popola
popol je vytláčaný do odnímateľnej zbernice. S
objemom 24 litrov je potrebné zbernicu vyprázdňovať
len dva až trikrát za vykurovaciu sezónu
9 Integrované všetky bezpečnostné
zariadenia
18 litrová expanzná nádoba, bezpečnostný
ventil kotla, meranie tlaku s vypínaním
v prípade nedostatku vody a vzduchový
ventil v prietoku kotla sú už namontované
a pripravené na prevádzku. Z dôvodu
minimálneho množstva paliva v kotle nie je
potrebný tepelný núdzový poistný ventil.
7 Obehové čerpadlo
(energetická účinnosť A)
so zmiešavacím ventilom prietoku pre priamy ohrev alebo
zmiešavacím ventilom spiatočky pre použitie akumulačnej
nádoby
10 Senzor teploty spalín
pre aktívne monitorovanie prevádzky
8 Prepínací ventil
pre dopĺňanie zásobníka TÚV
... dokonalosť je naša vášeň
7
Systematické skladovanie paliva a doprava
Je možná vzdialenosť až do 20 m medzi kotlom a skladom
ETA koncepty skladovania sú prispôsobiteľné na každú priestorovú
situáciu a kombinované so sacou dopravou a flexibilnými hadicami zo
skladu peliet ku kotlu. V kotle integrovaná sacia turbína bez problémov
prekoná vzdialenosť až do 20 metrov a tiež výškové rozdiely až do výšky
druhého poschodia.
30 kg zásobník na kotle redukuje trvanie prepravy peliet na 1 a 2
5-minútové plnenia denne a môžete si zvoliť preferovaný čas plnenia v
riadiacom systéme.
Vďaka stavebnicovému systému dopravy paliva ETA je možné akúkoľvek
miestnosť zmeniť na ideálny sklad peliet – vrátane miestnosť na
vykurovací olej.
ETA štandardné riešenie – vynášací šnekový dopravník
Až 5 m dlhý šnekový dopravník cez celú dĺžku skladu, ktorý ho bezpečne
a kompletne vyprázdni. Rozdelenie dopravníka (šnek) a prepravy (sacia
turbína) umožňuje voľné nasávanie hadíc po každej preprave a tým aj
prekonanie strmých úsekov dvoch poschodí.
Ak nie je možný šnekový dopravník – sacie sondy
Pre sklady, v ktorých montáž šnekových dopravníkov narazí na ťažkosti,
ETA ponúka pneumatický dopravný systém až s tromi sacími sondami,
ktoré sú spojené do jedného systému automatickým prepínacím
zariadením. Pre sklady s plochou menšou ako 2 m² a ročnou spotrebou
peliet menej ako 2 tony postačuje jedna sacia sonda.
ETAbox – pre malý sklad vo veľkej miestnosti
Pôvodne bol ETAbox určený pre vedľajšie priestory. Teraz zmeny
zákona dovoľujú vo väčšine spolkových krajinách v Nemecku 6,5 ton
peliet v miestnosti s kotlom (max.50 kW). Vo Švajčiarsku je dovolených
v samostatných kotolniach až 6,5 ton peliet. Jednotlivé spolkové krajiny
V Rakúsku dovoľujú skladovanie v kotolni až 10 ton peliet.
Ak v dome nie je naozaj žiadne miesto – podzemná nádrž
Napríklad je v ponuke nádrž na pelety od spoločnosti www.geoplast.com.
Výhrevnosť peliet = 4.9 kWh/kg
Hmotnosť peliet = 650 kg/m³
Vzorce pre spotrebu peliet
Využiteľný prierez skladu peliet v
štvorcových metroch
Šírka skladu v metroch
40° sklonená podlaha, horný voľný priestor 0.40 m
2,0
2,2
Výška skladu v metroch
2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
3,4
9 kW zaťaženie/3 = 3 ton peliet ročne
9 kW zaťaženie/2 = 4.5 kubičkých metrov ročne
3,6
2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30
1,470 l vykurovacieho oleja x 2.04 = 3,000 kg peliet
1,550 m³ plynu x 1.94 = 3,000 kg peliet
2,220 l LPG x 1.35 = 3,000 kg peliet
1,820 kg koksu x 1.65 = 3,000 kg peliet
Zemné tep. čerpadlo s výkonnostným indexom 3.4
4,230 kWh elektrickej energie x 0.71 = 3,000 kg peliet
Vzduchové tep. čerpadlo s výk. indexom 1.8
8,110 kWh elektrickej energie x 0.37 = 3,000 kg peliet
2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16
2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71
3,2
5,27 5,83 6,39 6,95
3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68
3,6
4,73 5,45 6,17 6,89 7,61
4,0
6,52
7,32
8,33
8,12 8,92
Prierez x dĺžka miestnosti (os šneka) = objem skladu
Objem skladu x 0.650 tony/m³ = sklad peliet v tonách
... dokonalosť je naša vášeň
8
ETA-touch – Prístupný kedykoľvek, kdekoľvek
Dvoma dotykmi prsta
Prístup z celého sveta cez internetový
server „meinETA“
sa na dotykovej obrazovke riadenia ETAtouch
dostanete do cieľa. Obrazovka so svojimi
snímkami všetko vysvetľuje. Prvým dotykom
prsta sa navolí časť vykurovacieho zariadenia a
druhým dotykom funkcia, ktorá má byť zmenená.
A tento komfort existuje aj pre celé vykurovacie
zariadenie vrátane slnečných kolektorov.
Diaľkový prístup prebieha cez internetový
server pre ETAzákazníkov „meinETA“. Po
prihlásení na tejto platforme je kotol prístupný
cez internet z každého kúta zeme, či už cez
tablet z gauča obývačky alebo prostredníctvom
hotelového počítača a samozrejme aj cez každý
smartphone. Prístup ku kotlu je prirodzene
chránený menom a heslom.
Diaľkové ovládanie s ETA-touch
S ETA-touch je možné kotol ovládať cez
smartphone, tablet alebo PC, v prípade, že je
v kotolni k dispozícii LAN- zásuvka s napojením
na internet.
Ako môže fungovať diaľkové ovládanie kotla,
pozrite si už teraz na www.meinETA.at.
Ak ste na Váš kotol zabudli, pošle
Vám email
Užitočná dovolenková funkcia
V riadení je možné už niekoľko dní pred
dovolenkou zadať odchod a príchod. Vykurovanie
v priebehu tejto doby beží v zníženom režime
a spustí sa znovu tesne pred príchodom.
Pomocou diaľkového ovládania prostredníctvom
smartphonu je možné ešte na ceste na dovolenku
prestaviť znížený režim. Často sa z dovolenky
vracia inak ako sa pôvodne naplánovalo. Pokiaľ
dovolenku ukončíte predčasne, máte možnosť z
miesta dovolenky cez smartphone vykurovanie
predčasne spustiť.
... dokonalosť je naša vášeň
Ak je nádobu na popol potrebné vyprázdňovať
len jeden alebo dvakrát ročne, ak kotol bez
problémov beží, nemusí sa denne kontrolovať.
Ak bude predsa vyžadovať pomoc človeka,
pošle Vám email..
Lepšia príprava pre servis
V prípade poruchy je možné poskytnúť kúrenárovi
alebo zákazníckemu servisu vzdialený prístup
ku kotlu. Tak sa môže každý servisný zásah
lepšie pripraviť a technik zákazníckeho servisu
bude mať so sebou tie správne náhradné
9
ETA-touch – všetko pod kontrolou
Collegare il circuito del miscelatore
più freddo sempre al circuito di
riscaldamento supplementare
Bez ďalších výdavkov, systém
riadenia ETA-touch už obsahuje
všetky funkcie pre dva vykurovacie
okruhy, dodávku TÚV (zásobník
alebo čerstvú vodu) a solárny
systém, taktiež LAN pripojenie pre
diaľkové ovládanie cez zákaznícky
PC/modem, iPad, iPhone alebo
smartphone.
Štandardné funkcie
η Výstupná modulácia s variabilnou
rýchlosťou odťahového ventilátora na
základe kotla, akumulátora a teploty
spalín.
η Regulácia spaľovania s lambda-
kontrolovanou adaptáciou paliva
η Nepretržité monitorovanie
prevádzkového stavu, vrátane lambda
a teploty spalín, kotla a teploty bojlera,
spiatočky, monitorovanie spotreby
energie motora, hlásenie rýchlosti
odťahového ventilátora, hlásenie
polohy otočného roštu, hlásenie stavu
ohniska, stavu paliva a tlak vody;
jednoduché textové hlásenia porúch s
pokynmi pre riešenie problémov
η Automatické zapaľovanie s
lambda-kontrolovaným skrátením času
zapaľovania
η Čerpadlo akumulačnej nádoby
s riadenými otáčkami so správou
výstupu.
η Stupačka cez zmiešavací ventil s
využitím zostatkového tepla
M
M
M
M
programom, tri denné sloty, funkcia
come-and-go, režim dovolenkovej
redukcie, možné rozšírenie o izbové
senzory a diaľkové ovládanie
η Voľne konfigurovateľný
termostat alebo diferenciálny
teplotný termostat, napr. pre druhý
zásobník TÚV.
η Ohrev vody so zásobníkom,
modulom čerstvej vody alebo interným
výmenníkom tepla v akumulačnej
nádobe s týždenným programom
η Zobrazenie až päť voliteľných
teplôt
η Cirkulačné čerpadlo TÚV s
η USB pripojenie
časovým programom alebo v prípade
modulu čerstvej vody, začína s
krátkym otvorením kohútika
η Solárny systém s čerpadlom s
variabilnými otáčkami a výpočtom
solárneho tepla
základe počasia s týždenným
ovládanie cez Internet
Voliteľné priradenie
nástennej schránky
η Dva dodatočné vykurovacie
okruhy
η Externá požiadavka na teplo s
konštantnou teplotou prietoku kotla
η Správa špičkového zaťaženia
alebo ovládanie viacerých kotlov na
pelety
η Ak je dodávané externé teplo,
kotol je možné vypnúť a systém je
prepnutý na externý zdroj tepla
η Dva vykurovacie okruhy na
η LAN pripojenie pre diaľkové
η Komplexné solárne vykurovacie
systémy s vrstveným dobíjaním
alebo dvoma zásobníkmi
η Čerpadlo pre prenosové
vedenie (alebo externých užívateľov)
s/bez zmiešavacieho ventilu
Pre časť nákresu
so žltým zvýraznením je potrebné
rozšírenie riadenia.
M
M
M
M
T1
T2
T3
T4
T5
M
T6
M
... dokonalosť je naša vášeň
10
PelletsUnit ETA PU 7 až 15 kW
1048
>400
154
PelletsUnit 7-15 kW
44
79
80
140
k
a b
1067
595
677
833
i
509
h
1150
c
d
e
f
g
407
310
Pripojenie sania peliet DN50 hadica
Pripojenie spätného vzduchu peliet DN50 hadica
Spiatočka vykurovacieho okruhu 1 a TÚV, samica R3/4“
Spiatočka voliteľného vykurovacieho okruhu 2, samica R3/4“
Prietok voliteľného vykurovacieho okruhu 2, samica R3/4“
Prietok TÚV, samica R3/4“
Prietok vykurovacieho okruhu 1, samica R3/4“
Vypúšťanie vybavené ventilom R1/2“
Pripojenie pre externý prívod vzduchu, DN80
Komín, PU7-11: samica Ø113 alebo Ø100 mm
PU15: samica Ø113 mm
131
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
>50
583
>500
>500
170
PelletsUnit
Menovitý výkon
Účinnosť kotla
čiast./plné zaťaženie*
(inštalácia mimo obytnej oblasti)
Vyžarované strany v miestnosti inštalácie čiast./plné zaťaženie
Účinnosť spaľovania
(inštalácia v obytnej oblasti)
Straty odťahových spalín
čiast./plné zaťaženie
Rozmery kotla Ś x H x V
Hmotnosť
Objem vody
Voľná výška stĺpca čerpadla ΔT=7°C
Zásobník peliet na kotli (kôš)
Maximálna vzdialenosť kotla od skladu peliet
Objem zbernice na popol
Hmotnostný prietok spalín
čiast./plné zaťaženie
CO2-v suchých spalinách
čiast./plné zaťaženie
Teplota komínových spalín
čiast./plné zaťaženie*
Ťah komína
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) čiast./plné zaťaženie*
Emisie prachu
čiast./plné zaťaženie*
Nespálené uhľovodíky (CxHy)
čiast./plné zaťaženie*
Spotreba el. energie
čiast./plné zaťaženie*
Maximálny prípustný prevádzkový tlak
Rozsah nastavenia teploty
Maximálna prípustná prevádzková teplota
7
11
15
kW
2,3 - 7,7
2,3 - 11,2
4,4 - 14,9
%
89,3 / 93,4
89,3 / 92,5
95,7 / 93,5
%
8,2 / 3,6
8,2 / 4,0
1,7 / 1,9
%
97,5 / 97,0
97,5 / 96,5
97,4 / 95,4
%
2,5 / 3,0
2,5 / 3,5
2,6 / 4,6
mm
1.048 x 583 x 1.067
kg
246
Litres
27
mWS / m³/h
2,8 / 0,9
1,9 / 1,3
2,0 / 1,8
100 m maximum, odporúčaná dĺžka podlahového kúrenia 80 m
za výstupom pre radiátory v závislosti od teploty prietoku
30 kg (147 kWh)
m
20
Litres
12
g/s
1,9 / 4,4
1,9 / 6,4
2,8 / 8,4
%
10 / 14
10 / 14,5
12 / 14
°C
75 / 100
75 / 110
70 / 120
1 Pa pre čiastočné zaťaženie/3 Pa pre plné zaťaženie
Nie je potrebný obmedzovač odťahu pre 15 Pa
mg/MJ
88 / 8
88 / 6
19 / 4
mg/m³
134 / 13
134 / 10
29 / 6
13%O2
mg/MJ
6/6
6/8
11 / 9
mg/m³
9/9
9 / 12
17 / 14
13%O2
mg/MJ
<1/<1
<1/<1
<1/<1
mg/m³
1/<1
1/1
<1/<1
13%O2
W
46 / 61
46 / 63
66 / 95
3 bar
Trieda kotla
3 podľa EN 303-5
Vhodné palivá
Pelety ÖNORM M 7135,
DIN 51731, DIN Plus,
30 – 85°C
EN plus-A1, EN 149612-A1
95°C
Pripojenie k el. sieti
1 x 230 V / 50 Hz / 13 A
*Údaje z testovacích správ BLT Wieselburg, čísla 022/09, 023/09 a 036/09.
Protokoly o skúškach z BLT Wieselburg môžete nájsť na Internete: blt.josephinum.at
Conforms to BLT Wieselburg
TÜV
Quality seal of
EU standards
Austria
South Germany Holzenergie Schweiz
Austrian Der Blaue
ecolabel
Engel
... dokonalosť je naša vášeň
11
Institute for Fire
Listed on the
Protection
Energy Technology
List
The Certification Mark for
Onsite Sustainable Energy
Technologies
ETA PC PelletsCompact 20 až 32 kW
(20, 25 a 32 kW)
ETA PE-K kotol na pelety 35 až 90 kW
(35, 50, 70 a 90 kW)
ETA SH drevosply ujúci kotol
20 až 60 kW
(20, 30, 40, 50 a 60 kW)
ETA SH-P drevosply ujúci kotol
20 a 30 kW
s ETA TWIN peletovým automatom 20 a 26 kW
ETA HACK kotol na drevnú štiepku a pelety 20 až
130 kW (20, 25, 35, 50, 70, 90 a 130 kW)
ETA HACK na drevnú štiepku a pelety 200 kW
ETA akumula ná nádoba + TÚV SP a SPS
(825, 1000, 1100, 1650 a 2200 litrov)
ETA akumula ná nádoba SP a SPS
s modulom istej vody
Váš špecialista Vám rád poradí:
ETA Heiztechnik GmbH
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1
Tel.: +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, [email protected]
www.eta.co.at
Právo na zmenu technických údajov je vyhradené
Aby sme vám poskytli výhody vyplývajúce z nášho pretrvávajúceho úsilia o rozvoj, vyhradzujeme si právo na vykonanie technických zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové
chyby alebo zmeny, ktoré boli realizované v medziobdobí neposkytujú dôvody na akékoľvek reklamácie. Špecifické vybavenie verzií, ktoré sú tu zobrazené alebo popísané, sú k dispozícii ako
voliteľné príslušenstvo. V prípade rozdielov medzi jednotlivými dokumentmi týkajúcimi sa rozsahu dodávky, majú prednosť informácie uvedené v našom aktuálnom cenníku. Text neprešiel
jazykovou úpravou. Ak Vás katalóg nezaujal, nenašli ste potrebné informácie, nezahadzujte ho, darujte ho iným záujemcom. Týmto spôsobom pomôžete pri ochrane životného
prostredia.
PelletsUnit ETA PU 2012-05
ETA PU PelletsUnit 7 až 15 kW
(7, 11 a 15 kW)
Download

PelletsUnit ETA PU 7 až 15 kW Malý veľký kotol na