Používanie Registračnej pokladnice EURO 200T
Postup účtovania:
.
X
Počet kusov (napr. 2krat
)
suma (zadať sumu a stlačiť tlačidlo bodka a stlačiť
tlačidlo CENA )
PLU (zadať kód položky a stlačiť klavesu PLU)
Účtovanie ukončíte tlačidlom SPOLU.
Refundácia - storno
.
Počet kusov (napr. 2 x) – suma (zadať sumu a stlačiť tlačidlo bodka a tlačidlo CENA) - PLU (zadať
kód položky Držať tlačidlo SHITF a stalčiť klávesu RF, potom stlačiť klávesu PLU)
Uzávierky
Vojsť do režimu Z (stačiť 3 a potom REŽIM)
Denná uzávierka : tlačidlo SPOLU
Mesačná uzávierka: držať tlačidlo SHIFT a stlačiť EAN
Režimy:
Účtovací režim
(stačiť 1 a potom REŽIM)
X režim
(stačiť 2 a potom REŽIM)
Z režim
(stačiť 3 a potom REŽIM)
Programovací režim (stačiť 4 a potom REŽIM)
Tréningový režim
(stačiť 5 a potom REŽIM)
Platná uzávierka sa robí v režime Z !
Download

Postup účtovania na pokladnici EURO 200T/TX/TE