Internet přes satelit – Avanti Pro
HYLAS 1 (33,5°West, Ka-band)
Systém pracující v pásmu Ka na satelitu HYLAS 1 (pozice 33,50 W) umožňující připojení k síti internet s rychlostmi až 8 Mbps down a 2 Mbps up.
Služba je předurčena především pro zákazníky, kteří vyžadují konektivitu do sítě Internet s využitím jedné, nebo více statické veřejné IP
adresy.
Pokrytí signálem satelitu HYLAS 1
Systém je tvořen vnější anténou o velikosti 74 cm, vnější jednotkou (Ka band 1W transceiver) a vnitřní jednotkou Hughes HN9200 umožňující
standardní služby typického IP routeru (DNS,DHCP, caching, traffic prioritization a HTTP akceleraci).
Instalaci satelitní antény je možné provést vlastními prostředky uživatele, zaměření a aktivaci služby bude zabezpečovat pouze společnost INTV.
Společnost INTV – provozovatel služby v ČR, nabízí v současné době 5 produktů s následujícími parametry služeb a cenami:
Název produktu
Přenosová rychlost down [Mbps]
Přenosová rychlost up [Mbps]
Předplacený měsíční objem dat [GB]
Jednorázová cena HW [Kč]
Měsíční cena služby [Kč]
ATS – elektronic, s.r.o.
Komenského 221
664 84 Zbraslav
CZECH REPUBLIC
PRO 2 000
PRO 4 000
PRO 6 000
PRO 8 000
PRO 10 000
2
0,5
10
3 900,- / 4 719,2 458,- / 2 974,-
4
1
15
3 400,- / 4 114,4 042,- / 4 891,-
6
1,5
20
2 900,- / 3 509,6 208,- / 7 511,-
8
2
30
2 400,- / 2 904,8 625,- / 10 436,-
10
2
50
1 900,- / 2 299,10 292,- / 12 453,-
www.internet-satelitni.cz
Tel. :
+420 608707416
e-mail: [email protected]
Jednorázová platba – aktivace [Kč]
Instalace „na klíč“ [Kč]
Jednorázová cena každý započatý 1 GB dat [Kč]
1 275,- / 1 543,4 500,- / 5 445,204,- / 247,-
Objem dat je daný součtem odeslaných (up) a přijatých (down) dat v poměru 1:1.
U firemních zákazníků může být uplatněn způsob účtování VBB [Volume Based Billing], kdy po překročení předplaceného objemu dat je služba
poskytována za stejných podmínek (rychlost down a up je neměnná). Zákazník poté bude doplácet k paušální platbě přenesená data navíc
(tj. 204,-/247,- Kč) za každý další započatý 1GB dat.
U zákazníků ze soukromého sektoru bude standardně uplatňován způsob účtování AUP [Acceptable Usage Policy], kdy po překročení
předplaceného objemu dat dojde ke snížení přenosových rychlostí až na úroveň 128/64 kbps a to až do doby ukončení účtovacího období.
Zákazník bude prostřednictvím e-mailu informován po dosažení hodnoty 80% a 100% předplaceného objemu dat.
Způsob účtování VBB bude uplatněn pouze v případě vyžádání – tato skutečnost bude uvedena ve smluvním vztahu.
Účtovací období je standardně dáno od 1. do 30. (31.) dne kalendářního měsíce.
V případě, že zvolený zákaznický produkt je nepostačující, je možné provést upgrade služby spočívající v navýšení produktu. Změna je
realizována cca do 5 pracovních dní od podání nabídky. Downgrade služby je možné uplatnit nejdříve po 12 měsících smluvního vztahu.
Alokace IP adres
Systém Avanti umožňuje zákazníkům alokovat statické veřejné IP adresy v následujícím rozsahu za uvedených cenových podmínek:
Subnet alokace
/32
/30
/29
/28
/27
Počet nominálních
IP adres
2
4
8
16
32
Použitelný počet
IP adres
1
2
6
14
30
Cena 1 balíčku statických
IP adres
0,204,- / 247,612,- / 741,1 428,- / 1 728,3 060,- / 3 703,-
V případě požadavku na přidělení statické veřejné IP adresy je vyžadováno od zákazníka upřesnění, na jakou NAT adresu má být zabezpečen
překlad přidělené veřejné IP adresy. Tato informace musí být poskytnuta v době zpracování požadavku na vytvoření profilu u poskytovatele
služby.
Základní technické parametry zařízení uváděná výrobcem (společnost INTV v současné době nabízí pouze antény s rozměry 74 a 98 cm).
ATS – elektronic, s.r.o.
Komenského 221
664 84 Zbraslav
CZECH REPUBLIC
www.internet-satelitni.cz
Tel. :
+420 608707416
e-mail: [email protected]
Download

Internet přes satelit – Avanti Pro HYLAS 1 (33,5°West, Ka