Mühendislik Fakültesi
BLM205-Devre Analizi
ÖDEV-6
(Bu ödev 24-25 Aralık günü toplanacaktır.)
S.1 Aşağıdaki devrenin giriş gerilimi şekildeki gibi değişmektedir.
a) vc(t) Geriliminin değişimini hesaplayarak çiziniz.
b) Ayni işlemi R=100k, C=400nF için yapınız
vk(t)
5V
2
4
2
4
t (ms)
vc(t)
5V
t (ms)
S.2 Aşağıdaki devrenin giriş gerilimi şekildeki gibi değişmektedir.
a) vc(t) Geriliminin değişimini hesaplayarak çiziniz.
b) Ayni işlemi R=100k, C=400nF için yapınız
vk(t)
C1
+
vk(t)
5V
+
10nF
10k
-5V
t (ms)
2
R1 vc(t)
4
vc(t)
5V
-5V
S.3 Aşağıdaki devrenin girişine
vk(t)=4sin(200t) şeklinde değişen bir sinüzoydal gerilim uygulanmıştır.
a) Gerilimi fazör büyüklük olarak yazınız.
b) Devredeki elemanların empedanslarını hesaplayınız.
c) V Geriliminin değerini hesaplayınız.
d) v(t) Geriliminin zaman uzayındaki ifadesini yazınız.
C
+
vk(t)
v1(t)
v2(t)
+
10H
2µF
5k
L
R1
R2
3k
v(t)
t (ms)
Download

Ev Ödevi