Medzevský
Júl 2010
SPRAVODA JCA
ročník IV.
číslo 1
Blahoželáme
vedeniu Mestského futbalového klubu Spartak Medzev a družstvu dospelých k postupu do IV. ligy VsFZ.
Želáme Vám veľa šťastia, úspechov a pevné zdravie
primátorka a poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Medzev
Nepriaznivé počasie, v januári nízke teploty a silný mráz, v apríli a júni silné dažde spôsobili povodne, ktoré postihli i naše mesto a potrápili nejedného občana. Za šesť mesiacov tohto roka bol štyrikrát vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Hladina Bodvy dosiahla výšku 145 cm,
čo je mimoriadne vysoká hodnota vodného stavu a bola naposledy nameraná v roku 1974, kedy sa tiež vyliala zo svojho koryta. Povodeň spôsobila škody na majetku občanov, ktorým voda zaplavila záhrady, dvory, spôsobila zosuv pôdy. Na verejnom majetku boli poškodené komunikácie,
vodovodné potrubie, rozvod nízkonapäťovej rozvodnej siete a cesta v Šugovskej doline.
OBSAH: Blahoželanie • Povodne • Rekonštrukcie v meste • Pripravované projekty • Beh víťazstva• Kto je
Jozef Plachý • Mesto na internete • Schadirattam • 20 rokov Karpatskonemeckého spolku • ALEXY PREIS •
Mladé talenty • Zábavné podujatia • Návšteva v Nemecku • Podpredseda vlády R. Kaliňák v Medzeve • Veľké
jarné upratovanie • Ostane v našich srdciach • Historický úspech medzevského futbalu
â O
N O V É H O
V
M E S T E
Boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách: Miroslavská, Jarná, Robotnícka, Partizánska, Grunt a bol upravený povrch
časti miestnej komunikácie na Štóskej ulici (pri mlyne).
Rekonštrukcia Základnej školy – Grundschule Medzev je ukončená.
V˘berové konanie
Ministerstvo zdravotníctva SR v apríli tohto roku vyhlásilo výberové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie
pozemnej stanice záchrannej zdravotnej
služby – typ ambulancie RZP, v Medzeve. Po ukončení výberu prevádzkovateľa
bude ambulancia RZP znovu poskytovať
rýchlu zdravotnú pomoc tým, ktorí ju pri
náhlom zhoršení svojho zdravotného
stavu budú potrebovať.
Na cintoríne bol upravený priestor pri výstupe z domu smútku a uložená zámková dlažba, opravený rigol a položený nový
asfaltový povrch chodníka.
P r i p r a v u j e m e
• Opravu strechy a výmenu strešnej krytiny na Materskej škole na
V apríli sa začala rekonštrukcia kúpaliska, ktoré mení svoj
vzhľad a bude pripravené počas letných prázdnin privítať
všetkých, ktorí si budú chcieť zaplávať a zrekreovať sa.
Mariánskom námestí
• Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
• Regeneráciu centrálnej zóny mesta Medzev
Schválen˘ projekt:
Úrad vlády SR schválil Lokálnu stratégiu komplexného prístupu, v ktorom
mesto v nasledujúcom období bude riešiť:
◆ rekonštrukciu zdravotného strediska (výmena okien, zateplenie budovy
a rekonštrukcia strechy)
◆ rekonštrukciu Materskej školy, elokované pracovisko na Kováčskej ulici
◆ vzdelávacie aktivity v súčinnosti so Strednou odbornou školou v Medzeve
(kurzy zváračov a murárov)
◆ program: zamestnanosť a sociálna inklúzia – komunitní pracovníci
v meste
2
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka mesta
www.medzev.sk
MESTO NA INTERNETE
Už pomaly v každej domácnosti sa postupne udomácnil internet – služba, ktorá nám aj troška spestruje náš každodenný život
ale aj prináša prácu, stav počasia, hry, zábavu či iné v tejto dobe
potrebné informácie.
Mesto Medzev už päť rokov má vlastné stránky kde ktokoľvek na svete sa môže dozvedieť informácie o dianí v meste, oznamy mesta, o športe, o aktivitách rôznych záujmových spoločenstiev
aj kultúrnych akciách. Okrem hlavných stránok mesta sa môžete
dozvedieť z ďalších stránok ZŠ – Grundschule, ZUŠ Medzev,
KST Skoba, bežeckého klubu Spartak Medzev ďalšie zaujímavé
informácie.
Ing. Jaroslav Stehlík
V˘sledky volieb do NR SR 2010 v Medzeve
Počet zapísaných voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
Počet voličov poštou
Počet voličov podľa § 30
Počet platných hlasov
Účasť v %
Platné hlasy v %
OKRSOK 1
OKRSOK 2
OKRSOK 3
Spolu
958
425
2
423
421
44,36325678
43,94572025
969
483
2
481
480
49,84520124
49,53560372
976
518
0
518
507
53,07377049
51,94672131
2903
1426
4
1422
1408
49,12159835
48,50155012
OKRSOK 1
Jednotlivé strany
Počet
hlasov
EDS
Únia
SRK
Paliho
SAS
SDL
SMK
HZDS
KSS
SNS
ND
ZRS
KDH
Naše Slovensko
SDKU
AZEN
SMER
MOST
Spolu
5
4
0
4
60
25
6
5
12
12
0
0
28
20
81
0
123
36
421
www.medzev.sk
%
1,187648456
0,950118765
0
0,950118765
14,25178147
5,93824228
1,425178147
1,187648456
2,850356295
2,850356295
0
0
6,650831354
4,750593824
19,23990499
0
29,21615202
8,551068884
100
OKRSOK 2
Počet
hlasov
2
2
2
1
65
15
4
5
9
13
1
2
36
9
114
1
162
37
480
%
0,416666667
0,416666667
0,416666667
0,208333333
13,54166667
3,125
0,833333333
1,041666667
1,875
2,708333333
0,208333333
0,416666667
7,5
1,875
23,75
0,208333333
33,75
7,708333333
100
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
OKRSOK 3
Počet
hlasov
22
8
20
2
31
10
2
65
1
10
16
3
15
8
31
2
66
195
507
%
4,339250493
1,57790927
3,944773176
0,394477318
6,114398422
1,972386588
0,394477318
12,82051282
0,197238659
1,972386588
3,15581854
0,591715976
2,958579882
1,57790927
6,114398422
0,394477318
13,01775148
38,46153846
100
Spolu
Počet
hlasov
%
29
14
22
7
156
50
12
75
22
35
17
5
79
37
226
3
351
268
1408
2,059659091
0,994318182
1,5625
0,497159091
11,07954545
3,551136364
0,852272727
5,326704545
1,5625
2,485795455
1,207386364
0,355113636
5,610795455
2,627840909
16,05113636
0,213068182
24,92897727
19,03409091
100
3
8. 5. 2010 sa uskutočnil 3. ročník bežeckej súťaže „Beh víťazstva“, ktorej organizátorom bola práve naša základná škola. Pretekov
sa na naše veľké prekvapenie zúčastnilo až 117 pretekárov nielen
z našej školy. Preteky otvoril JUDr. Jozef Plachý, čo nášmu podujatiu
prikladalo väčší význam. Dobrá nálada, vyhovujúce počasie a túžba
jednotlivých pretekárov po dosiahnutí najlepšieho výkonu dávala
tomuto podujatiu tú správnu atmosféru.
Beh víťazstva
Kategória chlapci 2008 – mladší:
1. Emanuel Meister
Kategória dievčatá 2008 – mladšie:
1. Soňa Bučková
Kategória chlapci 2006 – 2007:
1. Roman Antl
Kategória dievčatá 2006 – 2007:
1. Lea Vitkajová
2. Miriam Vargová
3. Simona Hiľovská
Kategória chlapci 2004 – 2005:
1. Patrik Horváth
2. Mário Horváth
3. František Hovanec
Kategória dievčatá 2004 – 2005:
1. Soňa Horváthová
2. Soňa Nižníková
3. Sofia Smoradová
Kategória chlapci 2002 – 2003:
1. Adam Frankovič
2. Diego Oravec
3. Marko Bugyi
Kategória dievčatá 2002 – 2003:
1. Jarmila Horváthová
2. Františka Horváthová
3. Sofia Žitňárová
4
Kategória chlapci 2000 – 2001:
1. Rastislav Teľman
2. Daniel Okolicsányi
3. Marko Polyak
Kategória dievčatá 2000 – 2001:
1. Mária Horváthová
2. Vanesa Horváthová
3. Blanka Horváthová
Kategória chlapci 1998 – 1999:
1. Kevin Horváth
2. Fedor Bandi
3. Andrej Klempár
Kategória dievčatá 1998 – 1999:
1. Jana Kompušová
2. Zdenka Klempárová
3. Iveta Lévayová
Kategória chlapci 1996 – 1997:
1. Marek Redvai
2. Marko Horváth
3. Ludvig Herich
Kategória dievčatá 1996 – 1997:
1. Roberta Horváthová
2. Sabina Klempárová
3. Jessika Palačiková
Kategória chlapci 1994 – 1995:
1. Tomáš Šingľár
2. Roman Szánki
3. Dominik Kislík
Kto je Jozef Plach˘
Košický rodák (nar. 28. 2. 1949) bol dlhoročným československým reprezentantom v behoch na stredné trate. Už
ako 19-ročný obsadil na olympiáde v Mexiku v roku 1968
piate miesto v behu na 800 m a časom 1:45,9 min. vytvoril
svetový juniorsky rekord. Svoje najväčšie úspechy slávil o rok
neskôr. V Stuttgarte vyhral beh na 800m v rámci stretnutia
Európa – Amerika časom 1:45,4 min., ktorý je doteraz slovenským rekordom a na majstrovstvách Európy v Aténach
získal na rovnakej trati striebornú medailu. V roku 1972 sa
stal v Grenoble halovým majstrom Európy v behu na 800m.
Štartoval na OH v Mníchove 1972, v Montreale 1976 a svoju
bohatú a úspešnú kariéru na medzinárodnej scéne zakončil
ako 31-ročný v roku 1980 na OH v Moskve šiestym miestom
v behu na 1500m. Počas svojej aktívnej činnosti pretekal za
košické kluby Lokomotíva, Slávia a VSŽ, Duklu Banská
Bystrica a Duklu Praha, kde sa venoval aj trénerskej činnosti.
Popri vrcholovom športe vyštudoval vysokú školu a získal akademický titul doktora práv.
V súčasnosti žije Jozef Plachý v Prahe, osud slovenskej
atletiky mu však nie je ľahostajný. Je častým návštevníkom
vrcholných, ale aj mládežníckych atletických podujatí v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Dubnici nad Váhom
i v ďalších slovenských mestách. Má veľký záujem, aby sa mládež venovala športu a hlavne atletike a tí najlepší sa presadili
aj na medzinárodnej úrovni.
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
www.medzev.sk
S C H A D I R AT TA M
Na obnovu a zachovanie tradícií sa v decembri 1991 založil
tanečný súbor SCHADIRATTAM. Názov tohto súboru bol pomenovaný podľa MEDZEVSKÉHO tanca. Okrem SCHADIRATTAM
máme aj tance na známe nemecké piesne.
Do dnes sa už vystriedalo vyše 150 mladých tanečníkov. Pri
založení tohto súboru boli 3 vedúce a to: Mgr. Vilma Bröstlová,
Klára Gašparová a Anna Mederová. Od roku 1997 ostala vedúcou
už len Vilma Bröstlová. Tanečnú skupinu niekoľko rokov doprevádzala aj kapela „Ameisen“, ktorá sa už bohužiaľ rozpadla.
K naším najväčším úspechom patria predovšetkým vystúpenia
v Nemecku, Rumunsku, Maďarsku. Na Slovensku každoročne
vystupujeme v Kežmarku, Chmelnici a v Medzeve. Mnohokrát je
naša skupina pozvaná na rôzne festivaly a akcie. Ako sú: Svidník,
Košice, Bratislava, Turňa nad Bodvou, Šaca, Humenné.... .
Látku na naše kroje sme dostali ako sponzorské z Rakúska.
Kroje sú šité podľa originálu, ktoré nám ušila už nebohá Helena
Bröstlová.
Naša skupina má veľmi dobrú spoluprácu s mestom Medzev.
Sme im k dispozícií aj pri vzácnych návštevách.
Bordigová
Vystúpenie v Rumunsku 1997
Vystúpenie v Medzeve 1998
Prví tanečníci
Vystúpenie v Kežmarku 1998
Prví tanečníci
Vystúpenie v Nemecku
www.medzev.sk
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
5
20 rokov Karpatskonemeckého spolku
Na jeseň v roku 1990 v prekrásnej oblasti Slovenského krasu
sa stretli zástupcovia nemeckej menšiny, ktorí sú roztrúsení po
celom Slovensku. Miesto stretnutia bolo v Šugovskej doline na
chate VSS. Tento deň 30. septembra vstúpil do histórie Karpatských Nemcov.
Okrem Medzevských zástupcov nemeckej menšiny prišli
hostia z celého Slovenska a Nemecka. Boli to pán Isidor
Lasslob, pán Ing. Arch. Bela Haas predseda Karpatského spolku v Nemecku a Pavol Tischler pôvodom z Medzeva. Za mesto
Medzev sa zúčastnil pán Jozef Pačay. Schôdzku a celý priebeh
viedol pán Jozef Roob. Mnohí prispeli hodnotnými referátmi
Prví malí speváci 1991
Prvé vystúpenie v Karlsruhe – 1991
Letný tábor v Karpatskonemeckom spolku
Mikulášske popoludnie – 6.december
Rapovce – hrob Petra Gallusa
6
Spevácky zbor „Golseifen“ – Rátka v Maďarsku
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
www.medzev.sk
medzi inými bol aj Ing. Vily Gedeon a Matej Schmögner. Na
záver tohto stretnutia bol zvolený prvý predseda Karpatskonemeckého Spolku na Slovensku Matej Schmögner.
Založili sa štyri regióny. Medzev patril k IV. regiónu Dolný
Spiš. Neskoršie sa vytvoril V. región Údolia Bodvy. Prvou našou predsedníčkou regiónu bola Mgr.Helena Prognerová.
Predsedom Základnej organizácie v Medzeve sa stal Gabriel
Wiravezc.
Účastníkov v Šugove prišli pozdraviť speváci pod vedením
pani Mgr. Lýdie Grentzerovej. Zaspievali sa pekné nemecké
ľudové piesne. Program obohatili tanečníci a speváci súboru
„Marmor“ z Chmelnici. S piesňou Wahre Freundchaft a hymnou sa prvé stretnutie zástupcov nemeckej menšiny na Slovensku rozišlo do svojich regiónov.
Po založení Karpatskonemeckého spolku sa začala aktívna
kultúrna činnosť na celom Slovensku. Zakladali sa spevácke
a tanečné krúžky. Naša činnosť v V. regióne sa začala založením spevokolu pod vedením Mgr. Lýdie Grentzerovej. Prvé
väčšie vystúpenie bolo v Nemecku Karlruhe. ďalej sa vystupovalo v Rakúsku, východnej časti Nemecka a v Maďarsku
v Rátke – táto spolupráca trvá aj naďalej. Spevokol dostal
pozdejšie nového dirigenta pána Petra Hartmana. Do Rátky
spevokol chodí v septembri na Medzinárodný festival národnostných menšín. Vystupuje tiež v Kežmarku, Chmelnici, Na
Medzevských dňoch a pri mnohých iných oslavách v Medzeve
alebo na Slovensku.
Tanečná skupina „Schadirattam“ pracuje pod vedením
Mgr. Vilmy Bröstlovej. Dosahuje pekné výsledky doma i v za-
hraničí. V dome stretávania sa počas letných prázdnin uskutočňuje pre deti z Medzeva tábor. Vedú ho študenti z Nemecka.
Tu sa deti hrajú, spevajú, tancujú a chodia na výlety. Takouto
formou sa zdokonaľujú v nemeckom jazyku. O tento letný
tábor je veľký záujem.
1. júna na Deň detí je každý rok v Dome stretávania rušno.
Pre deti členov spolku sa pripravuje bohatý program. Dvakrát
v roku sú oslavy našich jubilantov. Sú pre nich pripravené kvety
a dobrý guláš. Ten navarí Ing. Gerhard Ballasch. Program
obohatia aj spevokolo „Golzeifen“. Koncom októbra sa chodí
do Rapoviec na hrob nášho básnika z Medzeva. Peter Gallus
bol farár. Naposledy v malej obci Rapovce. Písal poéziu v mantáčtine a v nemčine. Pod vedením Dionýza Turkiňáka sa zaspievajú piesne nad jeho hrobom.
6. decembra sa koná v Kultúrnom stredisku „Mikulášske
popoludnie“. Veľmi pekný program pripravuje Materská škola,
ZUŠ Medzev a ZŠ Grundschule Medzev. Po programe nasleduje sladká odmena od uja Mikuláša – pána Gedeona pre
všetky deti.
Tohto roku v Dome stretávania sme v mesiaci máj privítali
hostí pána Dušana Čaploviča vicepremiera Slovenskej republiky, predsedu Okresného výboru Košice-okolie Jána Sabadoša,
štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Petra Žigu
a exprezidenta Rudolfa Schustera. Všetkých účastníkov vítal
predseda regiónu Peter Sorger. Besedy prebiehali veľmi priateľsky, podávali sa koláče z medzevskej kuchyne.
Fašiangy
Pod vedením Petra Hartmana v Nemecku
Vystúpenie v Nemecku —Hatendorf
Turistický výlet
www.medzev.sk
Mgr. Viktória Schmiedtová
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
7
Z Š
G R U N D S C H U L E
I N F O R M U J E
ALEXY PREIS – pátranie po stopách minulosti i prítomnosti
Dňa 25. 5. 2010 sa v našej základnej škole konala každoročne organizovaná súťaž v nemeckom jazyku pod názvom ALEXY PREIS.
Podstatou tejto súťaže je vzbudiť u žiakov záujem o históriu Medzeva,
jeho okolia, jeho obyvateľov a o ich zvyky i tradície. Zároveň sa tým
podporujú ich vedomosti a jazykové zručnosti v nemeckom jazyku.
Aj preto spolupracujeme s KNS v Medzeve, ktorý nám v ostatných
rokoch ochotne poskytol priestory na súťaženie alebo pomohol
s cenami pre súťažiacich. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom
roku, hoci samotná prezentácia sa konala v priestoroch ZŠ – Grundschule.
Žiaci 2. stupňa sa pod vedením vyučujúcich nemeckého jazyka
pripravovali na školské kolo spomenutej súťaže. Príprava žiakov prebiehala vo viacerých etapách – žiaci si zháňali a vyberali vhodné
materiály, ktoré potom spracovali do podoby referátu. Konečným
výsledkom ich prípravy a snahy bola samotná prezentácia pripraveného materiálu, ktorá prebiehala v nemeckom jazyku.
V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 14 žiakov, ktorí súperili
v dvoch kategóriách. Mladší žiaci z 5. a 6. ročníka si pripravili veľmi
pútavé témy, ktoré nám poodhalili veľa zaujímavého o Medzeve a jeho
obyvateľoch. Dozvedeli sme sa napríklad o založení KNS v Medzeve,
o jeho aktivitách i o tom, ako jeho akcie pre deti a mládež posudzujú
práve žiaci našej školy. Ako im pri zdokonaľovaní vedomostí v nemeckom jazyku pomáha každoročné organizovanie letného tábora v Dome
stretávania v Medzeve. Alebo ako radi sa tu zúčastňujú Mikuláša či
Dňa detí. Naši žiaci nám pripomenuli aj legendu o hroznom drakovi,
ktorý údajne žil na mieste, kde v súčasnosti stojí medzevský kostol.
Spomenuli aj veľký požiar v Nižnom Medzeve, „viedenskú“ cestu
zrnkovej kávy do Medzeva, známe osobnosti medzevskej histórie, atď.
Neohromili nás len svedomitou prípravou, ale hlavne tým, ako sebaisto
pred očami a hlavne ušami štvorčlennej poroty a riaditeľa ZŠ – Grundschule prezentovali spracované témy v nemeckom jazyku.
Starší žiaci zo 7. a 8. ročníka nás zase presvedčili o svojich zručnostiach a vedomostiach v nemeckom jazyku novým uhlom pohľadu
na spracovanie tém. Poučili nás o histórii neďalekého Štósu, jeho
zaujímavostiach i o obyvateľoch Vyšného Medzeva. Podmanil si nás
aj život a tvorba súčasného umelca z Nižného Medzeva Helmuta
Bistiku, ktorý spracovali dve žiačky ôsmeho ročníka. „Podali“ si ho
v rozhovore a očarili nás zaujímavosťami o jeho umeleckej duši, inšpiráciách, obrazoch i ľuďoch na nich či dlhodobej spolupráci s chorými
deťmi.
Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí nešetrili silami
a zručnosťami pri príprave i samotnej prezentácii pripravených tém,
a tým nás znovu povzbudili v našej pedagogickej práci. Vďaka tomu
sa už teraz tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.
Vyučujúce nemeckého jazyka v ZŠ – Grundschule (PaedDr. Jutta
Kaletová, Mgr. Jarmila Lukasová, Mgr. Magdaléna Bröstlová a Mgr.
Silvia Sabolová).
Výsledky súťaže:
Kategória 5. a 6. ročník
1. miesto Erika Méderová
2. miesto Radovan Quallich
3. miesto Martin Janitor
Mladé talenty
Naši štvrtáci
Dlhoročnou tradíciou na našej škole je získavať
mladé talenty pre poéziu, ktorá je liekom pre dušu
človeka. Dievčatá, ktoré sa venujú poézii, prejavujú
prostredníctvom nej svoje pocity, myšlienky a nálady. Mnohé to robia pre svoje potešenie, ale sú aj
také, ktoré sa so svojimi pocitmi podelia s nami.
Niektoré sa zúčastnili aj celookresných súťaží, ako
Klaudia Sonntagová – 7.D, Martina Hvolková –
4.D. Posledná menovaná získala 27. mája 2010
v celookresnej súťaži mladých poetov Deň múz
3. miesto vo vlastnej tvorbe.
Úspešné vo vlastnej tvorbe sú aj Ester Brostlová
z 6.D, Aneta Fabianová z 7.D, Michaela Kardohélyová z 6.C, E. Mederová z 5.D, Bianka Orlická
z 5.D, Patrícia Mikulová z 8.D a mnohé ďalšie. Ich
básne nájdete v škole na nástenke Naše talenty
alebo na výstavke prác počas osláv Dni mesta
Medzev.
Mgr. K. Juhárová
Štvrtácka trieda,
to je teda – beda!
Vždy v nej chýba krieda,
a učiť sa tam nedá.
8
Vzadu sedí malý Fero,
čo mu stále chýba pero.
Je to veru strašný žiak
a poriadny zaškolák.
Vedľa neho pyšná Radka,
čo s Majkou je kamarátka.
Vlásky si vždy vyčesáva
a telesnú rada vynecháva.
Kategória 7. a 8. ročník
V.D tr.
VI.D tr.
Claudia Gášparová
Radovan Gaboš
VIII.D tr.
VII.D tr.
V.D tr.
Na hodine papieriky vidieť všade
a ťaháčiky skrývajú sa kade – tade.
Prestávky? Hádžu sa chlapci po sebe,
keď vojde učka – majú po chlebe!
Poznámky sa často píšu,
žiacke knižky – hľadajú si skrýšu.
„Prepáčte, prosím, zabudol som, nemám“
– žiaci mudrujú,
„ale zajtra ju určite prinesiem!“ – Sľubujú.
Slová milé, no aj prísne tam padajú,
učebnice a zošity chýbajú.
Učiteľky veľmi rady hnevajú.
Veď štvrtáci si povedať nedajú!
Štvrtácka trieda,
to je teda – beda!
Karol je zas veľký futbalista,
Vždy v nej chýba krieda,
budúcnosť je preňho istá.
Cez prestávku s loptou čaruje, a učiť sa tam nedá.
no na výtvarnej, nerád maľuje.
Martina Hvolková
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
www.medzev.sk
Z Š
G R U N D S C H U L E
I N F O R M U J E
Zábavné podujatia
Počas celého školského roka škola pripravuje pre našich žiakov zábavné popoludnia,
spevácke, výtvarné, recitačné a športové súťaže.
V mesiaci február sa uskutočnil tradičný
Karneval. Sála MsKS ožila rôznymi karnevalovými maskami. Opäť deti ukázali aké masky
si vedia pripraviť a ako vedia zaujať nápadmi
a skvelou predstavivosťou. Porota zo strany
rodičov mala neľahkú úlohu vybrať dvadsať
najkrajších masiek, ktoré boli ocenené. Zatancovali sme si, zasúťažili a príjemne zavŕšili fašiangové obdobie.
Marec – mesiac knihy, v tomto čase sme sa
stretli v našej školskej knižnici pri čitateľskom
maratóne. V ňom štvrtáci predviedli svoje výborné čitateľské zručnosti. Čítali sme z rozprávkovej
knižky „Dubkáčik a Budkáčik“. Veselé príbehy dvoch prasiatok nás
rozosmiali.
V mesiaci apríl sa uskutočnil jubilejný 20. ročník speváckej
súťaže „Slávik Slovenska“, ktorej garantom je operný spevák Peter
Dvorský. Aj v našej škole máme dosť speváckych talentov, ktoré radi
spievajú a chceli by sa stať Slávikmi Slovenska. Aj keď ľudovú
pieseň počujeme čoraz menej, naši žiaci si vždy s chuťou zaspievajú.
V I. kategórii školského kola zvíťazila Sophia Lengyelová z 2.D
triedy a v II. kategórii zvíťazil Matej Drabik zo 4.D triedy.
Mgr. Anastázia Širocká
Dňa 28. 5. 2010 sa konalo na multifunkčnom ihrisku
v priestoroch ZŠ – GRS Medzev spevácko-tanečné vystúpenie
rómskych žiakov pod vedením p. asistentky S. Dzurikovej.
Pani Dzuriková je vedúcou krúžku Rómsky spev a tanec, ktorý
má 28 členov.
Rómsky žiaci predviedli svoje tanečné a spevácke umenie
takmer celej škole. Diváci vytvorili perfektnú atmosféru a účinkujúcich odmenili búrlivým potleskom.
www.medzev.sk
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
9
Návšteva v Nemecku
hasičov, ale aj ukážku zásahu v horiacich miestnostiach. Mohli
sme navštíviť múzeum Mercedesu aj tradičný Frühling fest.
Vybavenie dobrovoľných hasičov môžeme len ticho závidieť.
Dúfam, že nabudúce sa stretneme v Medzeve.
Na základe pozvania hasičov z mesta Waldenbuch
(Nemecko) primátorka mesta Medzev a osem príslušníkov
DHZ z Medzeva v dňoch 22. až 26. apríla 2010 absolvovali
návštevu partnerskej DHZ ktorá je asi 20 km vzdialená od
Stutgartu.
Je to malé mestečko s asi 8500 obyvateľmi. Osobne nás
prijal primátor mesta Michael Lutz. Srdečné prijatie hasičov
na čele s veliteľom Oliverom Kleinom bolo cítiť v celom meste.
Hasiči z nemeckého Waldenbuchu urobili ukážku mladých
Podpredseda vlády SR a minister vnútra p. Róbert Kaliňák v Medzeve
Dňa 2. mája. 2010 bol zas veľký deň medzevských hasičov.
O 12.30 hod. čakala nastúpená jednotka DHZ Medzev podpredsedu vlády SR a ministra vnútra pána Róberta Kaliňáka
v sprievode štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Petra
Žigu, prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého, generálneho
sekretára DPOSR Vendelína Horvátha, krajského riaditeľa
HaZZ Jozefa Fedorčáka, okresného riaditeľa DPO Štefana
Mariščáka a prednostu OÚ Košice-okolie Jána Sabadoša.
Do Medzeva prišiel na hasičskom vozidle Iveco Daily sám
podpredseda vlády a minister vnútra. Po úvodnom privítaní
primátorky mesta a vystúpení detí z Materskej školy slávnostne
odovzdal vozidlo veliteľovi DHZ. Po odovzdaní vozidla pokrstil
vozidlo p. Kaliňak osobne historickou striekačkou z čias Rakúsko-Uhorska s obsluhou veliteľ a predseda.
Tento dar odovzdaný symbolicky pred dňom sv. Floriána
je vďaka za prácu všetkým hasičom v Medzeve, ale hlavne Jurajovi Schmérovi a Martinovi Benedikovi, že vydržali aj v tých najťažších časoch, keď sa zbor rozpadával. Zásahová činnosť za
1. polrok bola veľmi pestrá od rozbíjania ľadu na rieke Bodva,
hasenie požiarov na Konskom chrbáte, na letisku vo Vyšnom
Medzeve až po riešenie povodní a odstraňovanie spadnutých
stromov. Počet zásahov 16 je neobvykle vysoký a aj technika
dostala riadne zabrať.
Ing. Gerhard Ballasch
Veľké jarné upratovanie
MO SRZ Medzev v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Medzev usporiadali
dňa 3. 4. 2010 druhý ročník brigády – Za krajšie
životné prostredie.
Brigáda bola zameraná hlavne na vyčistenie
našich dolín a potokov od odpadkov a smetia,
ktoré naša príroda nedokáže recyklovať. Brigády
sa zúčastnilo 31 členov MO SRZ Medzev, 4
členovia DHZ Medzev, jeden člen PZ Dubina
Medzev ako aj jeden lesník Mestského podniku
lesov Štefan Zvirinský. Všetkým zúčastneným by
sme sa touto cestou chceli poďakovať za to , že im nie je ľahostajný osud našej prírody a svojou prácou takto prispeli k zachovaniu
čistejšieho a zdravšieho životného prostredia pre nasledujúce generácie.
Výbor MO SRZ Medzev a HZZ Medzev
10
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
www.medzev.sk
Ostane v naších srdciach a spomienkach
S hlbokým pohnutím a žiaľom
sme začiatkom tohto roku prijali
správu o úmrtí vzácneho človeka,
starostlivého manžela, otca, deda,
obetavého pracovníka, srdcom i dušou oddaného športového priaznivca,
funkcionára a organizátora, ktorý
celý svoj úspešný a plodný život zasvätil láske k športu a mladým ľuďom.
Pána Ing. Viktora JEVICKÉHO
rodáka z Lucia Bane poznal každý
z nás. Bol známy ako dlhoročný
veľmi úspešný pedagogický pracovník a vychovávateľ mládeže,
riaditeľa poľnohospodárskeho učilišťa. Ako telovýchovný funkcionár aktívne pracoval na úseku futbalu, v minulosti hokeja
i ďalších športov nie len v Medzeve, ale aj na úrovni regiónu, ba
aj Slovenska.
V mladosti sa prejavoval nie len ako ambiciózny mladý muž,
ale i ako starostlivý otec rodiny, aktívny športovec v atletike, stolnom tenise a hokeji, kde stal pri zrode, v časoch najkratších a najúspešnejších v hokejovom živote v našom meste. Jeho práca ako
funkcionára bola často oceňovaná a vyznamenaná vyššími
telovýchovnými orgánmi na úrovni okresu, kraja i Slovenska.
Ani naše mesto nezabudlo na pána Ing. Jevického. Pri príležitosti 80-tich narodenín bola verejne ocenená jeho práca pre rozvoj
mesta Medzev.
Spolu s desiatkami, ba stovkami priaznivcov športu nezabudneme na jeho obetavú a statočnú prácu.
V našich srdciach ostane navždy zachovaná jeho svetlá
pamiatka.
Po zhodnotení súťažného roka 2009
– 2010 môžeme konštatovať, že bol najúspešnejší v histórii futbalu v kategórii
dospelých.
Dospelí hrajúci v juhovýchodnej skupine V. ligy VsFZ obsadili 1. miesto
a tým si zabezpečili postup do vyššej
IV. ligy VsFZ.
Tento úspech nie je náhodný. Poctivá a svedomitá práca
trénera, hráčov v celom súťažnom období prinieslo svoje
ovocie.Vďaka trénerovi Danielovi Andrezly Gálovi a celému
realizačnému tímu na čele s prezidentom klubu p. Marošom
Čiernym a hráčskemu kádru menovite: Erik Čierny, Peter
Buda – odišiel, Jozef Gašpar, Štefan Mihálik, Ladislav Švajko,
Peter Tomasch, Adrián Šándor, Roland Šrobár, Michal Capko,
Jozef Knapík, Ronald Kalmár, Marcel Loj, Radovan Kosch,
Martin Jánošík, Richard Chovanec, Michal Schmiedl, Rastislav Szálka, Roland Bodenlos, Martin Hoffman, Daniel
Andrezly Gál – hrajúci tréner, zvíťazili z pomedzi 14-tich účastníkov JV skupiny V. ligy s počtom bodov 60 a impozantným
skóre 81:31.
Najväčší počet streleckých gólov zaznamenal Ronald Kalmár – 32, čím získal prvenstvo z pomedzi štyroch strelcov
V. ligy VsFZ. Ďalšími úspešnými strelcami boli Michal Capko
so šesťnástimi gólmi, Jozef Knapík s jedenástimi gólmi, Rastislav Szálka so siedmimi
gólmi, Roland Srobár s piatimi gólmi. Celkovo bolo 11 strelcov gólov.
Dorastenci v V. lige juhozápadnej skupiny VsFZ pod vedením trénera Marcela
Jaroša obsadili 11 miesto spomedzi 13 účastníkov. Súťaže sa zúčastnilo 20 hráčov.
Žiaci v I. triede oblastného futbalového zväzu pod vedením
trénera p. Stanislava Gazdu obsadili celkovo 4. miesto z pomedzi 12 účastníkov s počtom bodov 38. Na tomto výsledku
sa podieľalo 17 hráčov.
V rámci letnej prípravy súťažných ročníkov sa odohrajú
tradičné turnaje: dospelí v minifutbale(memoriál Petra
Schmiedta) a žiaci v rámci Medzevských dní (memoriál Viktora Jevického) za účasti športovcov z Holíc (Česká republika)
a okolitých obcí.
Všetko sa to mohlo úspešne realizovať vďaka nezištnej finančnej podpory mesta Medzev, mestského zastupiteľstva,
pochopenia a porozumenia jeho vedenia na čele s JUDr. Valériou Flachbartovou – primátorkou mesta.
HISTORICKÝ
Ú S P E C H
MEDZEVSKÉHO
F U T B A L U
www.medzev.sk
MEDZEVSKÝ SPRAVODAJCA
Ď a k u j e m e !
František Göbl
11
Vydáva: Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR č.EV 3716/09. Adresa vydavateľa: MsKS Medzev, Kováčska 14, 044 25, Medzev.
Redakčná rada: Ing. Jaroslav Stehlík, Katarína Schusterová, Gertrúda Frantzová, Ladislav Schuster. Foto: JUDr. Valéria Flachbartová, Ing. Jaroslav Stehlík, Gertrúda
Frantzová. Periodicita vydávania: 2x ročne. Distribuované občanom bezplatne.
Príprava tlače a tlač: TypoPress Košice-Myslava
Download

Stiahni - Medzev