MEDZEVSKÝ
S P R AVO DA J C A
Ročník VIII
Rok 2014
Číslo 2
„Vianočný čas prichádza – Mikuláš“
V piatok 5. decembra 2014 sa uskutočnil v historickej
sále starého meštiackeho domu Mikulášsky večer, na
ktorom sa zúčastnilo cca 50 detí s rodičmi, pre ktorých
bola pripravená malá scéna – malé divadielko „O Zlatej
priadke“, ktoré predviedli herci divadielka „Cililink“
z Prešova. Počas celého predstavenia detičky živo spolu-
pracovali s hercami a po ukončení predstavenia, medzi
nich zavítal Mikuláš s anjelikmi, ktorý im rozdával balíčky so sladkosťami a pekne sa im prihováral, vyzýval ich,
aby mu povedali básničku, alebo zaspievali pesničku.
Za odmenu dostali balíček.
V tento večer sa aj v našom mestečku Medzev rozsvietili vianočné stromčeky a iné vianočné ozdoby, ktoré
svojou žiarou budú zdobiť naše mestečko až do Troch
kráľov. Bol to prekrásny večer, hlavne pre naše detičky.
Ing. Jaroslav Stehlík
Katarína Pačayová
Vážení Medzevčania,
dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za účasť vo voľbách
do orgánov samosprávy mesta Medzev. Ďakujem všetkým,
ktorí odovzdali svoj hlas kandidátom na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v novembri 2014 a zvolili
11 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Medzev
a primátora na nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018.
Vážim si prejavenú dôveru voličov.
Ďakujem všetkým členom mestskej volebnej komisie
a členom okrskových volebných komisií za ich činnosť
pri zabezpečovaní priebehu a zisťovaní výsledku volieb
a tým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a materiálno-technickom zabezpečení komunálnych volieb.
Vážení Medzevčania,
želám Vám krásne Vianoce plné štedrosti, pohody,
naplnené láskou, pokojom a radosťou.
V novom roku 2015 Vám prajem veľa zdravia,
a
šťastia a úspechov.
JUDr. Valéria Flachbartová
á
primátorka mesta Medzev
Vianočný čas prichádza – Mikuláš •Príhovor primátorky • Úcta k starším • Míting mladých 2014, Neastved • Rádioamatérske stretnutie v Medzeve •
O našich partneroch • Knižnica v nových priestoroch • Zo života materskej školy • Kinderwerkstatt • Základná škola • Rozšírenie kanalizácie v meste 1
•
Komunálne voľby 2014 • Legionárska púť Nadačného fondu légie 100 • Futbal doména športového života • Školenie – počítače • Hvezdáreň a planetárium
Medzev • Svadobný deň • Klub dôchodcov v našom meste • Úspešný rok pre akordeónový orchester • Harmonogram vývozu odpadov •
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Úcta k starším
,,Bdieť chcem pri teplom kozube,
keď praská a horí drievko.
Keď vôňa koláčov predýcha celý dom.
Starnem, no ešte som.
Či vzoprieť sa osudu smiem?“
Tisíce prežitých dní na rukách nezrátaš,
desiatky kalendárov prešlých dní,
áno – si to Ty!
Mesiac október nám opäť pripomenul, že staroba
je výzva, prichádza pomaly, nenápadne. Prichádza tak,
ako sa končí leto a začína sa jeseň a žiaľ nedá sa tomu
vyhnúť, nedá sa uniknúť. Sem-tam niečo zabolí, objaví
sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne
v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému
práve teraz povedali milé slovo, aby sme dali najavo, že
sa máme radi.
Mestské kultúrne stredisko pri tejto príležitosti odvisielalo rozhlasovú reláciu ku dňu „ Starých rodičov“, ktorým je stále druhá októbrová nedeľa a 23. októbra 2014
v spolupráci s klubom dôchodcov sme pre členov klubu pripravili dôstojné oslavy tohto sviatku kultúrnym
programom, kde vystúpili detičky z materskej škôlky,
žiaci ZUŠ a záver samozrejme vyplnil spevácky zbor
„Melodie“ svojimi krásnymi melódiami.
Všetkým seniorom prajeme, aby tých krásnych chvíľ
ešte objavili v živote veľa, aby našli mier v srdci a pokoj
v duši, aby ich v ďalších rokoch sprevádzala len láska
a porozumenie v kruhu svojich najbližších a priateľov,
aby nepoznali samotu.
Prajem Vám, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť,
s ktorou ste prežili vašu aktívnu časť života vracali
plným priehrštím v podobe milého slova a vďačného
úsmevu. „Ľudia majú v podstate len dve želania – zostarnúť a pritom zostať mladý.“ (Peter Bamm)
Ing. Jaroslav Stehlík
Katarína Pačayová
Míting mladých 2014, Neastved
Podľa prieskumov Organizácie spojených národov
(OSN) najšťastnejšími krajinami sveta sú jednoznačne
severské štáty.(World Happiness Report, 2013). Naša
participácia na mítingu mladých 2014 v Dánsku môže
tento prieskum OSN len potvrdiť. Hneď pri príchode
na kodanské letisko nás vyzdvihol veľmi milý a prívetivý
dánsky uvítací tím. Spolu sme sa prepravili do mesta
Neastvead, kde naše celé stretnutie prebiehalo.
2
Ešte v deň príchodu sa delegácie z jednotlivých krajín, vrátane našej, stretli a navzájom predstavili a taktiež
každému bola pridelená „host family“. Naša pani, ktorá
sa o nás starala bola veľmi srdečná a milá žena a svojím
spôsobom nám prirástla k srdcu.
Na druhý deň sme boli privítaní v radnici mesta
Neastvead, kde nám bolo mesto prostredníctvom veľmi
kvalitnej prezentácie bližšie predstavené. Ďalšou sú[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
ťou nášho programu bola tlačová konferencia. Neskôr
sme mali prehliadku centrom mesta Nestavead. Počas
tejto prehliadky sme mali možnosť vidieť budovy, ktoré
boli prvotne využívané na iné účely a dnes ich Dáni používajú podľa terajších potrieb, teda nenechali ich
chátrať.
Okolo 11 sme sa zúčastnili prvého workshopu v továrni na sklo, kde nám bol predstavený dánsky recyklačný systém fliaš. Taktiež sme mali možnosť prehliadnuť si továreň a vidieť ako sa vyrábajú sklenené fľaše.
V poobedňajších hodinách nás čakal workshop číslo 2,
ktorý sa týkal recyklácie kovov.
Neobišli sme sa bez kultúry, ani zábavy a tak sme boli
večer pozvaný na Festival Trolov sprevádzaný svetelnou show a taktiež sme sa čosi priučili o dánskych ľudových tancoch.
Tretí deň sme mali prichystanú aktivitu, v ktorej sme
boli rozdelení do skupín a spoločne podľa mapy pozdĺž
pobrežia sme hľadali riešenia jednotlivých ekologických problémov, ktoré nám boli v rámci tejto aktivity
nastolené. V priebehu dňa nás čakalo ešte mnoho ďalších
zaujímavých činností, no hlavným bodom programu
bola prezentácia svojej krajiny prostredníctvom kultúrneho programy a príprava národných jedál.
Večer bol ukončený už spomínaným kultúrnym programom, kde nám na záver hrala Beethovenová Óda
na radosť, čiže hymna Európskej únie. Práve počas tejto
hymny sme si uvedomili, že identita európskeho občana má svoj význam a aj získavaním nových skúsenosti v
oblasti environmentalistiky od našich európskych spoluobčanov môžeme prekonať problémy, ktoré zužujú
naše životné prostredie
Ľubomíra Somodiová
Rádioamatérske stretnutie v Medzeve
Po päťnásťročnej prestávke sa opäť stretli rádioamatéri z Košíc a okolia, ale aj Bardejova, Vranova, Stropkova, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi a Žiliny na 3. stretnutí
v Medzeve. Konalo sa na Mikuláša 6.decembra 2014.
Oganizáciu mal na starosti Ing. Jaroslav Stehlík OM8FT,
ex OM8APA spolu s mladými nadšencami z Medzeva.
Stretnutie otvorila a pozdravila primátorka mesta
JUDr. Valéria Flachbartová. Spomenula tiež fakt, že
Medzev je partnerským družobným mestom mestu
Holice v Čechách, ktoré je mekkou českých rádioama-
[email protected], www.medzev.sk
térov. Potom nasledovali prednášky na zaujímavé témy
a návšteva múzea kinematografie prezidenta Schustera.
Pozreli sme si exponáty historických fotoaparátov, kamier a premietačiek a expozíciu funkčného hámru
s kováčskou dielňou. Po konzumácii výbornej medzevskej kapustnice sme vyšli na kostolnú vežu, pokochali sa
výhľadom a pozreli hodinový stroj z konca 19. storočia.
Tešíme sa opäť na stretnutie v Medzeve, ktoré dúfame bude o rok v lete. http://ham.medzev.sk
Ing. Jaroslav Stehlik
3
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
O našich partneroch
Vnímavejší z nás určite zaznamenali počas slávnostných udalostí v našom meste pohyb „cudzích“ ľudí.
Úvodzovky pri slove cudzí nie sú náhodou. Týchto ľudí
síce nestretávame na uliciach nášho mesta denne, no
cudzí pre nás nie sú. Sú to naši partneri. Partneri, s ktorými sa navštevujeme, hovoríme s nimi o práci, o radostiach každodenného života. Učíme sa od nich, zdieľame
s nimi skúsenosti.
Na takých partnerov je naše mesto bohaté. V regionálnom aj v medzinárodnom meradle. Postupne si ich
budeme predstavovať, aby ich mohol spoznať čitateľ nášho spravodajcu. Prvý z partnerov, ktorého predstavíme
je mesto Holice.
Holice sú prirodzeným centrom východnej časti okresu Pardubice. Ležia na hlavnej ceste medzi Svitavami
a Hradcom Králové. Mesto sa skladá zo siedmych častí:
Holice, Staré Holice, Podhráz, Roveňsko, Kamenec,
Podlesí a Koudelka.
Základné údaje o meste:
Zemepisné súradnice: 50°4´18“ s.š.; 15°59´15” v.d.
Nadmorská výška: 25 m n.m.
Počet obyvateľov: ~ 6500
PSČ: 534 01
Rozloha katastra: 19,69 km2
Prvá písomná zmienka o Holiciach je z roku 1336.
Patrili do Chvojenovského panstva, neskôr rodu Šternberk. Od roku 1493 sú mestom s výsadou variť pivo. Počas tridsaťročnej vojny bolo vypálené švédskymi vojskami. Od roku 1680 malo mesto výsadu trhu. Ďalšiu
vojnovú ranu museli Holice zniesť v roku 1758, keď bolo
4
mesto znova vypálené, tentoraz pruskými vojskami.
V rokoch 1778 až 1787 mesto niekoľkokrát navštívil cisár
Jozef II. Holičania si v roku 1875 založili dobrovoľný hasičský zbor a bola sem tiež privedená železničná trať.
V 20. storočí zabrzdila chod mesta druhá svetová vojna,
najhoršie dni prežili obyvatelia mesta koncom vojny.
Dnes sú Holice kvitnúce mesto. Holičania dokázali
preniesť to dobré zo svojej histórie do súčasnosti a s ranami minulosti sa elegantne vysporiadali. Mesto má priemyselný charakter s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Je sídlom niekoľkých úradov, polikliniky s pohotovosťou, pošty a Hasičskej stanice. Potrebnú úroveň
doplňuje sieť obchodov a služieb, reštaurácií a ubytovacích zariadení, firiem, peňažných ústavov, škôl, kultúrnych a telovýchovných inštitúcií. Mesto spája so svetom železnica, autobusové linky.
Holice si nepredstavujeme náhodou. Tohto roku uplynulo totiž 15 rokov od podpísania partnerskej zmluvy
medzi našimi mestami. Od prvých kontaktov oficiálnych delegácií naše partnerstvo vyrástlo do návštev umeleckých telies a športovcov. Dnes dospelo do neformálnych stretnutí priateľov, ktorí si majú čo povedať a pritom si radi aj zašportujú, alebo zamuzicírujú. Svoje o tom
vedia hasiči, poľovníci, futbalisti, stolní tenisti,členovia
dychového orchestra, či ľudia zo ZUŠ. A to sme ešte
nevyčerpali všetok potenciál, na oboch stranách partnerstva máme motokros a ochotnícke divadlo. V každom
prípade je úžasné, že po pätnástich rokoch spoločného partnerstva sme na tom tak, že pri odchode každej
návštevy sa už tešíme na ďalšiu.
Jozef Schmiedl
Gerhard Ballasch
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Knižnica v nových priestoroch
Mestské kultúrne stredisko v Medzeve od decembra
2013 plne využíva zrekonštruovanú budovu „Meštiacky
dom“, kde sa knižnica presťahovala.
Mestská knižnica má celkom 412 registrovaných čitateľov. Počas roka 2014, teda do uzávierky tohto spravodaja (15. 12. 2014) bolo vypožičaných celkom 1722 kníh.
Knižnica má v evidencii 11 687 ks kníh, rôznych typov.
V roku 2014 bolo zakúpených 75 ks nových kníh.
V novo rekonštruovaných priestoroch má knižnica
17 počítačov napojených na internet, ktorý je využívaný
dennodenne.
V krásnej historickej sále sa celoročne usporiadavajú
kultúrne podujatia. V roku 2014 to boli: Oslavy dňa uči-
teľov, koncert pri príležitosti 90. výročia dychovej hudby v Medzeve spojený so slávnostnou recepciou, oslavy
Dňa matiek, Absolventský koncert ZUŠ, Divadelné
predstavenie „Rozbitý džbán“, Slávnostné zastupiteľstvo
pri príležitosti Dní mesta Medzev so slávnostnou recepciou, Oslavy mesiaca Úcty k starším a do konca roka
to ešte budú: 2 koncerty ZUŠ v novembri, Vianočný
koncert ZUŠ.
Mestské kultúrne stredisko je vďačné vedeniu mesta
a jeho zastupiteľstvu za krásne priestory, kde sa v plnej
miere môže rozvíjať kultúra nášho mesta.
Katarína Pačayová
Zo života materskej školy
Obdobie predškolského veku má mimoriadny význam pre budúcnosť dieťaťa. Preto sa aj my v materskej
škole snažíme jednotlivé aktivity a edukačné činnosti
zamerať tak, aby viedli deti k zdravému životnému štýlu
a k ochrane prírody. Jednou z problematík v dnešnej
dobe sú drogy. Mládež má k drogám ľahší a bohužiaľ
liberálnejší prístup než bolo kedysi. Práve z dôvodu prevencie sme sa rozhodli venovať sa tejto problematike aj
[email protected], www.medzev.sk
v našej materskej škole. Droga nie je len heroín, alkohol, tabak, ale tiež veci s ktorými sa deti dostávajú do
kontaktu napríklad počítače, televízia a iné. Dnešný
život je príliš dynamický, čo sa odzrkadľuje aj na našich
deťoch. Tie sú síce mentálne vyspelejšie, no často sú
vystavené zložitým sociálnym vzťahom. V súčasnosti sme
svedkami toho, ako v mnohých rodinách zlyháva emocionálna výchova pričom absentujú skutočné ľudské
5
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
hodnoty, ktoré by správnym smerom formovali hodnotový systém detí. U detí, ktoré nemajú dostatok citového zázemia, sa môže vyskytnúť závislosť na virtuálnych drogách /počítač, tablety, televízia../, deti začínajú
byť agresívnejšie, necitlivejšie. Nie je výnimkou, že dieťaťu po príchode z predškolského zariadenia domov
robí spoločnosť počítač, tablety, televízia či CD prehrávač. Deťom treba od malička dávať základy k vytváraniu
hodnotných vzťahov, dostatočne ich chváliť, učiť ich
samostatnosti, ale i zodpovednosti za svoje chovanie.
Aj my sa snažíme rodičom pomôcť a vedieme deti k tomu, aby poznávali realitu a riziká všedného dňa. Najdôležitejšia je však prevencia po celú dobu dochádzky
do materskej školy. Výchova k zdravému životnému
štýlu sa prelína všetkými výchovnými zložkami. Deti
sa zaoberajú tým, aký význam má pre človeka hygiena,
zdravá strava, pohyb a vzťahy s ostatnými deťmi a dospelými. Učia sa rozoznávať dobro a zlo, veci zdravé a nezdravé, chovanie bezpečné a nebezpečné. V mesiaci
október sme sa venovali zdravej strave, urobili sme si
ovocný deň, pripravovali sme šaláty, triedili zdravé a nezdravé potraviny. V mesiaci november sme sa venovali
pojmu zdravie. Pomocou rozprávkového príbehu
„Ako kráľovstvo prišlo o zdravie“ sme sa oboznámili
s pojmom zdravie, čo to je, čo všetko môže naše zdravie
ohroziť, ale i čo všetko ho môže upevniť. Hravou formou
sa deti oboznámili s nepriaznivými vplyvmi fajčenia, zahrali sa na cigaretových banditov, útočili na zdravé deti,
kreslili si bacily, počúvali rozprávkové príbehy s danou
problematikou. Hľadali sa rôzne riešenia ako si upevniť
svoje zdravie. Denno-denne realizujeme rôzne športové
chvíľky, vedieme deti k tomu, aby sa naučili správne tráviť voľný čas. Realizujeme vychádzky do prírody a športové dni. Vyrobili sme si športové dresy, kreslili na igelitové vrecúško a v daný deň súťažili. Deti pochopili, že
pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu nám zdravie len
posilnia. Je to len časť našich aktivít, v priebehu dňa,
týždňa je ich omnoho viac. Navštevujeme rôzne divadelné predstavenia a hudobné koncerty. S deťmi vystupujeme na akciách organizovaných MsKS a Karpatskonemeckým spolkom. Nedá sa nespomenúť naše
nové dopravné ihrisko, ktoré nám dalo novú možnosť
k vykonávaniu rôznych pohybovým činností.
A na záver citát Ludwiga van Beethovena „Človek
nemá nič vzácnejšie a cennejšie než čas“, snažte sa ho
prosím nestrácať nad nepodstatnými vecami a nenechajte si preklzávať to podstatné a dôležité v živote
medzi prstami.
Kinderwerkstatt
Už tradične každý rok v októbri usporadúva Karpatonemecký spolok na Slovensku projekt určený pre
základné školy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka . Tohto roku sa projekt konal v týždni od
19. – 24. 10. 2014, a to v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici.
V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa stretli žiaci
prevažne piatych ročníkov z Bratislavy, Nitrianskeho
Pravna, Kežmarku, Chmeľnice a Medzeva. Cieľom
projektu bolo vyskúšať si zručnosti z nemeckého jazyka, prejaviť kreativitu pri umeleckej činnosti a v neposlednom rade spoznať svojich rovesníkov z rôznych
miest Slovenska a nadviazať nové priateľstvá.
6
Z našej základnej školy ZŠ – Grundschule Medzev
sa zúčastnili piati žiaci z 5. D triedy (Sophie Gaboš,
Johana Galambová, Simon Nižník, Soňa Nižníková
a Eva Trebunová). Projekt sa niesol pod taktovkou nášho rodáka, umelca Helmuta Bistiku, ktorý má bohaté
skúsenosti s prácou s deťmi i s podobnými projektmi.
Témou tohtoročného projektu bola spoločná rozprávková kniha, z ktorej v blízkej budúcnosti vznikne kalendár na rok 2015. Žiaci pracovali v malých skupinkách, pričom každá skupinka pracovala na jednej strane knihy, ku ktorej vymýšľali veselý príbeh. Ujo Helmut
pomáhal s kresbami a pani učiteľky s príbehmi v [email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
meckom jazyku. Nápady sa len tak sypali. Za odmenu
nasledoval výlet do Kežmarku, kde sme si pozreli
hradné nádvorie a hrad.
V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie dni. Okrem
rozprávkovej knihy sme spoločne obliekali drevené
figuríny, z ktorých vznikol nádherný svadobný sprievod. Každý deň po večeri nasledovala prehliadka
prác a krátke divadelné predstavenie pod vedením
dobrovoľníčky z Nemecka, Jenny Dickert. Jenny nás
navštívila len na pár dní, ale určite to stálo za to. Tentokrát mali naše deti možnosť počuť skutočnú nemčinu
a vyskúšať si komunikačné situácie v ozajstnej praxi. Deti
si Jenny ihneď obľúbili a bez zábran s ňou nadviazali
kontakt. (Jenny je dobrovoľníčkou a pomáha pri vyučovaní nemeckého jazyka na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach a na našej základnej škole.)
Najväčším zážitkom nás všetkých bola realizácia
predstáv detského mestečka. Spoločne sme volili správu
mesta, vyrábali peniaze, zakladali obchody, salóny,
reštaurácie, banku atď. Nielen deti a pani učiteľky, ale
aj ujo Helmut mohli načerpať nové sily a oddýchnuť
si pri šálke dobrej kávy či v masážnom salóne. Dni
rýchlo ubiehali a čakal nás posledný rozlúčkový večer.
Deti si vymenili facebookové adresy, rozlúčili sa a plní
zážitkov sa tešili na návrat domov.
PaedDr. J. Kaletová
Základná škola
Základná škola Grundschule Medzev sa môže pýšiť krásnou vynovenou školskou knižnicou. Čitatelia
majú k dispozícii nové priestory s novým zariadením.
V knižnici sa im vybudovalo poschodie, ktoré slúži ako
čitáreň. Žiaci sa môžu pohodlne usadiť na vankúše
a v pokoji čítať zaujímavé knihy. Každý rok obnovujeme knižný fond aj podľa požiadaviek žiakov. Knižnica
[email protected], www.medzev.sk
je otvorená trikrát v týždni. Samozrejme je využívaná
aj počas vyučovacích hodín, podľa záujmu učiteľov
a žiakov.
Organizujeme rôzne podujatia týkajúce sa školskej
knižnice. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc každoročne organizujeme podujatie – Najzaujímavejšie popoludnie v školskej knižnici. Žiaci zábavnou
7
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
formou pracujú s knihami a sú pre nich pripravené rôzne aktivity. Posledné roky sa zapájame do akcie –
Záložka do knihy spája školy. Vyrábame záložky do
knihy na danú tému a následne si ich vymieňame
s inou vopred vybranou školou na Slovensku alebo
v Českej republike. Žiaci majú z tejto výmeny veľkú
radosť. Medzi najobľúbenejšie podujatie týkajúce
sa školskej knižnice patrí: Noc v škole s rozprávkou.
Žiaci sa ocitnú v krajine rozprávok a spoločne hľadajú
rozprávkový poklad.
V dnešnej dobe plnej techniky sa snažíme ukázať
žiakom čaro knihy, ktorú môžu držať v ruke a listovať
si v nej.
Mgr. Katarína Virostková
Rozšírenie kanalizácie v meste
Ešte to nie je zreteľne vidieť, no sme (my mesto)
súčasťou prebiehajúceho projektu s názvom „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“. Veľkého projektu, ktorého nositeľom
je VVS a. s. Košice. Jedná sa o skutočne veľký záťah.
Práce na kanalizácii a vodovodoch sa budú robiť v mestách a obciach Veľká Ida, Jasov, Moldava nad Bodvou,
Turňa nad Bodvou, Poproč, Medzev, Moldava nad
Bodvou – časť Budulov, Mokrance, Paňovce, Čečejovce, Seleška, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Janík, Cestice – časť Dobogov. Celková hodnota celého projektu je 48 915 189,00 € bez
DPH. Naša porcia na tomto koláči je samozrejme len
čiastočná. U nás sa budú realizovať nasledovné práce:
rozšírenie vodovodnej siete mesta o oblasti, kde nie je
vybudovaný verejný vodovod a zároveň rozšírenie kapacity vodojemu o nový vodojem. Kanalizácia sa vybuduje v častiach, kde ešte nie je vybudovaná. Termín
ukončenia celého projektu je október 2015.
Samotný projekt bol pripravovaný už niekoľko rokov. Aj keď ho pripravovala spoločnosť VVS a. s., mesto
sa na príprave projektu (teda tej časti, ktorá sa týkala
Medzeva) významne podieľalo. Niektorí sa ešte budete
pamätať na zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na kanalizáciu. Pomoc mesta pri týchto zmluvách je neprehliadnuteľná. No nešlo len o túto administratívnu po-
8
moc. Mesto malo pripravený realizačný projekt kanalizácie pre Jarnú ulicu, dokonca tam bolo už vydané aj
stavebné povolenie. Tento projekt spoločnosť VVS prevzala do celkového veľkého projektu. Tým sa pravda
zdržala realizácia odkanalizovania Jarnej ulice, túto
obeť sme však museli položiť na oltár vlasti kvôli vyriešeniu kanalizácie v celom meste a regióne. A ak sa (ako
všetci dúfame) tento projekt podarí úspešne ukončiť,
bude to významný ekologický prínos pre celý región.
V tom prípade tá obeta v podobe niekoľkých rokov posunu výstavby kanalizácie na Jarnej nebola zbytočná.
Súčasný stav prác na našej časti projektu vyzerá
nasledovne:
pracovné čaty úspešne zmajstrovali projektované
rozšírenie vodojemu na kopci „Rossrück“
na oboch stranách námestia sa smerom na Grunt vyznačili podzemné siete a trasy výkopov pre napojenie
kanalizácie z Gruntu na hlavný zberač
začali sa práce na dobudovaní vodovodu na Miroslavskej ulici
Zatiaľ to nie je veľa a termín ukončenia je nebezpečne blízko. Buďme však optimisti a verme, že realizačné
firmy dobre odhadli svoje možnosti a schopnosti. Aby
nám to dielo vyrástlo na budúci rok pred očami a prinieslo pre nás všetkých kvalitnejšie podmienky pre život.
Jozef Schmiedl
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Komunálne voľby 2014
15. november bol dňom, keď voliči v našej krajine
mali možnosť rozhodnúť, kto zo zaregistrovaných kandidátov získa poctu a právo (s ním spojené aj množstvo
povinností) spravovať v našich mestách a obciach záležitosti, ktoré si spravujeme spoločne. Tieto komunálne
voľby sú rozhodne najdôležitejšími voľbami z celej
pestrej palety volieb, ktoré nám občanom, volebný systém našej krajiny ponúka. Volíme v nich našich najbližšie stojacich predstaviteľov. Takých, ktorí sú pre nás
dosiahnuteľní každý deň. A volíme ich spomedzi seba,
spomedzi svojich „susedov“, ktorých máme možnosť
stretnúť každý deň pri práci, aj pri zábave. Kandidáti
v komunálnych voľbách aj potrebujú viac guráže, ako
v iných voľbách. Predstupujú totiž pred ľudí, s ktorými
spoločne vyrastali, s ktorými zdieľajú spoločné záujmy
a radosti a nie pred anonymnú masu.
Tieto skutočnosti dodávajú komunálnym voľbám
zvláštnu atmosféru, úplne odlišnú od iných volieb.
Komunálne voľby začínajú na vrchole pyramídy politických funkcií, v Národnej rade SR. Našimi sa stali
až, keď nádejní kandidáti začali Mestskej volebnej komisii podávať svoje kandidátky. Mestská volebná komisia tieto kandidátky preskúmala, či obsahujú všetko,
čo predpisuje zákon, preskúmala aj petičné hárky nezávislých kandidátov, či obsahujú dostatočný počet podpisov a či sú tie podpisy platné. Následne boli úspešní kandidáti zaregistrovaní a boli zostavené kandidátske listiny,
zvlášť pre voľby primátora, a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva. Tieto oficiálne kandidátne listiny
boli podkladom pre výrobu a tlač hlasovacích lístkov.
Pre komunálne voľby v tomto roku boli úspešne zaregistrovaní všetci kandidáti – v predchádzajúcich voľbách v roku 2010 bol jeden kandidát na poslanca pre
nedostatok podpisov na petičných hárkoch vylúčený.
Na funkciu primátora mesta zaregistrovala Mestská
volebná komisia 6 kandidátov: Ing. Gabriela Böhma,
Ing. Moniku Findrichovú, JUDr. Valériu Flachbartovú,
Zdenka Hiľovského, Vojtecha Klučarovského a Ing.
Jozefa Mertoša. V porovnaní s voľbami v roku 2010
bol zaregistrovaný jeden kandidát navyše, štatisticky sa
teda záujem o kreslo primátora zvýšil o 20%.
Že funkcie sú pre ľudí atraktívne, bolo vidieť aj na
záujme o poslanecké kreslá. Oproti roku 2010, keď boli
zaregistrovaní tridsiati kandidáti, v tohoročných voľbách bolo pre voličov v ponuke až 40 nádejných mestských konšelov. Zaregistrované boli tieto mená: Judita
[email protected], www.medzev.sk
Andaházyová, Bc. Rajmund Antl, Edita Antlová,
Martin Balog, Peter Beňa, Ing. Gabriel Böhm, Paulína
Bokorová, Mgr. Gabriela Danková, Ladislav Demke,
Ervin Flegner, Tibor Flegner, Gertrúda Frantzová,
Mgr. Michaela Frantzová, Gabriel Gaboš, Bc. Radoslav
Gazda, Gabriel Gedeon, Ing. Radoslav Gedeon, Magdaléna Gedeonová, Heidemarie Gedeonová, Roman
Halás, Karol Horváth, Ján Imling, Vojtech Klučarovský,
Ing. Milan Kušnír, Ing. Tomáš Lipták, Ladislav Mertoš,
Ing. Jozef Mertoš, Ing. Mgr. Ján Mika, Mgr. Rudolf
Müller, Ing. Valter Müller, Ing. Vladimír Nižník, Mgr.
Matúš Novák, Tibor Pačay, Valentín Palačík, Ján Polák,
Mgr. Matej Smorada, Igor Smorada, Ladislav Strýček,
Ján Štefani a Martin Zvirinský.
Je ťažké si predstaviť, že by vôbec existoval niekto, kto
sa pustí do dobrodružstva politiky bez jasnej predstavy,
ktorým smerom, ako a s kým chce pohnúť dopredu veci
verejné. Naši kandidáti tiež začali v tomto duchu verejne formulovať svoj program. Tí smelší sa pokúsili načrtnúť aj kroky, ktorými svoj program naplnia. Všetko
to predstavili vo svojich volebných kampaniach, na
plagátoch, letákoch a volebných zhromaždeniach.
Keď ľudia hodnotili volebnú kampaň predchádzajúcich komunálnych volieb ako mdlú, ospanlivú a nudnú,
o tohoročných voľbách sa niečo také povedať nedá. Kandidáti aktívne oslovovali voličov, v poštových schránkach
sme si nachádzali informácie o kandidátoch. Tí fotogenickejší sa na nás usmievali z veľkých plagátov. V pozadí
volebnej kampane sa objavili aj invektívy a slovné útoky
na jednotlivých kandidátov. Niektoré boli verejné, iné
len nenápadné, šuškané od ucha k uchu s pripojenou
poznámkou „ale ja nič, ja len tak vravím“. Jednoducho
povedané, stávame sa štandardnou demokratickou komunitou so všetkým pozitívnym aj negatívnym, čo táto
skutočnosť prináša. Takto sa ľudia „zabávali“ už pred
2500 rokmi v Aténach a celé stáročia všade tam, kde má
demokracia tradíciu.
Samotné voľby sa konali 15. novembra tradične v škole.
Pripravenosť a kompetenciu volebných komisií dôkladne preveril pikantný incident okolo podozrenia
z ovplyvňovania volieb. Komisie to však bravúrne ustáli.
Atmosféru upokojilo aj prezieravé rozhodnutie členov
Mestskej volebnej komisie, zúčastniť sa ako pozorovatelia sčítavania hlasov v jednotlivých okrskoch. Aj
vďaka tomu, aj vďaka precíznej práci členov volebných
komisií, a aj vďaka zapojeniu sa do programu IVIS
9
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
(Integrovaný volebný informačný systém) prebehlo
spracovanie výsledkov volieb rýchlo a presne. Výsledky
sčítavania hlasov boli okamžite zverejnené na stránke
mesta. Priniesli nám niekoľko zaujímavých faktov.
Komunálnych volieb sa v našom meste zúčastnilo
1373 voličov, čo je 42,27% z celkového počtu 2967
voličov. Je to o 128 voličov viac, ako pred štyrmi rokmi.
Keďže pred štyrmi rokmi bol aj celkový počet oprávnených voličov nižší, je to o 0,54% nižšia účasť. Napriek
údernej a pestrej volebnej kampani bolo viac, ako polovici obyvateľov s právom voliť jedno, kto a akým
spôsobom bude nasledujúce 4 roky ovplyvňovať a spravovať veci verejné v našom meste.
Primátorské kreslo obhájila v súťaži o priazeň voličov doterajšia primátorka JUDr. Valéria Flachbartová.
Podarilo sa jej získať 52,66% hlasov všetkých zúčastnených voličov (pred štyrmi rokmi 60,16%). Kompletné
výsledky sčítania hlasov pre voľby primátora mesta:
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 1314
Výsledky sčítania hlasov:
Ing. Gabriel Böhm (NEKA)
93 hlasov
Ing. Monika Findrichová (KDH, SDKU-DS, Most-Híd) 151 hlasov
JUDr. Valéria Flachbartová (NEKA)
692 hlasov
Zdenek Hiľovský (NEKA)
42 hlasov
Vojtech Klučarovský (NEKA)
303 hlasov
Ing. Jozef Mertoš (NEKA)
33 hlasov
Do poslaneckých kresiel sme si volili jedenástich
poslancov zo 40 kandidátov. Spoločným rozhodnutím
vo voľbách sme zmenili zloženie mestského zastupiteľstva, aj keď nie radikálne. Svoje kreslá si z minulého
volebného obdobia udržalo 7 poslancov. Máme troch
úplných nováčikov a jedného poslanca, ktorý sa po prestávke vrátil. Nech sa páči mená a získaný počet hlasov
úspešných uchádzačov o poslanecké kreslo:
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 1332
Výsledky sčítania hlasov:
Ervin Flegner (NEKA)
Ján Imling (Smer)
Igor Smorada (NEKA)
Vojtech Klučarovský(NEKA)
Ing. Gabriel Böhm (NEKA)
Mgr. Michaela Frantzová (KDH)
Bc. Rajmund Antl (NEKA)
Tibor Pačay (Smer)
Mgr. Matej Smorada (NEKA)
Ing. Valter Müller (NEKA)
Gertrúda Frantzová (NEKA)
534 hlasov
512 hlasov
412 hlasov
394 hlasov
387 hlasov
379 hlasov
365 hlasov
353 hlasov
338 hlasov
321 hlasov
307 hlasov
Pozrime sa, čo to znamená. V prvom rade nám
zastupiteľstvo omladlo. Nie o veľa, ale omladlo. Kým
10
1,80 %
14,49 %
52,66 %
3,19 %
23,06 %
2,51 %
vekový priemer predchádzajúceho poslaneckého zboru
bol pri nástupe 45,091 roka, nové zastupiteľstvo má vekový priemer 43,91 roka. Táto zmena je rozhodne pozitívna. Mladí a noví poslanci môžu do zabehnutého
systému priniesť nový vietor, myšlienky a dynamiku. Ak
sa zvolí správny spôsob komunikácie a podarí sa to, budeme z toho mať radosť a úžitok všetci.
Zmena nastala aj v politickom zložení mestského zastupiteľstva. V končiacom zbore poslancov prevládali poslanci reprezentujúci (okrem záujmov voličov) a záujmy
politických partají – traja stranu Smer SD, dvaja KDH
a jeden SAS. Nové zastupiteľstvo je zložené hlavne z nezávislých poslancov, stranícki poslanci sú len traja, dvaja
za Smer SD a jeden za KDH. Aj v Medzeve sa teda prejavil celoslovenský a celoeurópsky trend, že ľudia sú presýtení rôzne previazanými partajnými štruktúrami a hľadajú nové tváre. Nie všetci nezávislí sú nezávislými aj
naozaj, ale štatistika je štatistika. Samotná politická príslušnosť v komunálnej politike nie je až taká dôležitá.
Tu, kde sa všetci poznáme, sa viac berú do úvahy iné kritériá.
Nové zastupiteľstvo je aj vzdelanejšie. Kým v predchádzajúcom zastupiteľstve boli pri nástupe dvaja poslanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, v novom
je jeden poslanec s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa
a štyria poslanci s vysokoškolským vzdelaním II. [email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
ňa. Vzdelanie iste nevyrieši všetko, múdrosť a vzdelanie
sú kategórie, ktoré súvisia len okrajovo. Je to však potenciál, s ktorým možno počítať.
V novom zastupiteľstve je ešte jedna nová vec, ktorú
nám štatistiky neodhalia. Totiž skutočnosť, že dvaja
z uchádzačov o post primátora mesta si zasadnú v novom mestskom zastupiteľstve do poslaneckých kresiel.
Je to fakt, o ktorého dopade sa v meste horúčkovite diskutuje. Bude zaujímavé pozorovať vývoj situácie, hlavne
spôsob komunikácie, ktorý si všetci zainteresovaní
zvolia. Keďže sú zasadnutia mestského zastupiteľstva
verejné, každý, koho bude tento vývoj zaujímať, je vítaný. Harmonogram zasadnutí bude po jeho schválení
zverejnený na stránke mesta.
Nedávne voľby (tak, ako každé voľby) boli časovou
hranicou medzi dvoma volebnými periódami. O tej
novej, začínajúcej bolo povedané dosť. Ta stará, končiaca bola zhodnotená voľbami (len mimochodom, pre
hodnotených nedopadla zle). Zostáva ešte jedno. Poďakovať. Poďakovať za robotu tým, čo ťahali káru, zvanú
Medzev 4 roky a odovzdávajú štafetu v nie zlom stave.
Poďakovať za nasadenie a čas strávený pri riešení vecí
verejných, záležitostí týkajúcich sa všetkých obyvateľov
mesta. A za všetko, čo sa podarilo pre našu „polis“
spraviť. Vďaka patrí pani primátorke JUDr. Valérii
Flachbartovej a poslancom mestského zastupiteľstva,
Ervínovi Flegnerovi, Gertrúde Frantzovej, Bc. Rajmundovi Antlovi, Igorovi Smoradovi, Ing. Milanovi Kušnírovi, Mgr. Rudolfovi Müllerovi, Tiborovi Pačayovi, Magdaléne Gedeonovej, Ladislavovi Schusterovi, Ing. Valterovi Müllerovi, Ing. Gabrielovi Böhmovi.
Jozef Schmiedl
Legionárska púť Nadačného fondu légie 100
Dňa 30. apríla 2014 bola na Mestskom cintoríne
v Medzeve uskutočnená legionárska púť Nadačné-
[email protected], www.medzev.sk
ho fondu légie 100 za prítomnosti vedúceho tejto legionárskej púte a zmocnenca Mgr. Františka Trávnička pre Moravu a Slovensko pri vojnových hroboch
21 strelcov pešieho pluku Gardsk.
Dvadsaťjeden strelcov príslušníkov Československej légie, ktorí pred 95 rokmi padli v bojoch o územnú celistvosť a hranice novovzniknutého Československa.
Pri pietnom akte boli prítomní i členovia organizácie v historických legionárskych uniformách.
Pietneho aktu sa zúčastnil exprezident Rudolf
Schuster, predstavitelia mesta a Mestského podniku
služieb mesta Medzev.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí si v deň pamiatky zosnulých spomenuli na padlých legionárov
a pristavili sa pri ich hroboch.
11
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Futbal doména športového života v našom meste
Začiatok nového súťažného ročníka 2014–2015 sa
u dospelých začal reorganizáciou, ktorá nás posunula
späť do IV. ligy skupiny JUH VSFZ. Súťaž opustili FK
Sokoľany a pribudlo staronové družstvo FK POKROK
SEZ KROMPACHY.
Novej súťaži predchádzal turnaj v Mníšku nad
Hnilcom, kde naši skončili na 3. mieste.
V kádri hráčov došlo k veľkým zmenám, odchádzajúcich doplnili nové akvizity, menovite: Attila
Dedinský(brankár), Peter Slicho, Michal Domanič,
Patrik Grácer, Radoslav Gondoľ, Ľubomír Lackáň.
Príležitosť dostali aj štyria dorastenci.
Tesne pred súťažou odohrali dospelí prípravné stretnutie s účastníkom V. ligy VSFZ FK Cejkov s výsledkom 6:1. Štart do súťaže naznačoval, že sa vytvoril dobrý základ pre spomínanú IV. ligu. Znásobiť kvalitu družstva mali pohárové stretnutia v SLOVNAFT CUPu
s účastníkmi vyšších súťaží. V druhom kole tejto súťaže domáci SPARTAK privítal účastníka III. ligy FK
Spišská Nová Ves, nad ktorým po vyrovnanomboji
vyhrali domáci 2:1. Strelcami gólov boli Ľubomír Lackáň a Roland Šrobár. V 3. kole pre domácich vyžrebovali
zdatného súpera, účastníka II.ligy, Tatran Liptovský
Mikuláš. Bolo to stretnutie, v ktorom dominovali skúsenejší hostia. Zreteľne sa prejavila herná vyspelosť
hráčov TATRANA, na druhej strane pracovití a obetaví
prístup domácich. Väčšina stretnutia sa odohrávala v
strede ihriska bez pokusov streľby na bránu súpera.
Až 75.minúta rozhodla o šťastnom ale zaslúžilom
víťazstve hostí 0:1. Nevinná akcia nastrelením lopty
pred brankára sa odrazom od nohy domáceho stopéra
ocitla v bránke. Kvalitnému súperovi sa podarilo vý-
sledok ubrániť a tak postúpiť do 4. kola SLOVNAFT
CUPu.
Stalo sa po dlhých rokoch, že vyše 230 divákov
po zápase vyprevádzali hráčov oboch družstiev spontánnym potleskom ako odmena za ich poctivý výkon
a prístup k hre, ktorá bola korektná v duchu fair-play.
Z mládežnických družstiev treba pochváliť žiakov,
ktorí účinkujú v I.B triede ObFZ Košice-okolie. V jesennej časti z pomedzi 7 družstiev skončili na 1. mieste
bez prehry s impozantným skóre 83:4.
Vcelku úspešne bojovali aj dorastenci v IV. lige
VsFZ, kde sa držia v strede tabuľky tejto súťaže.
Nasleduje zimná prestávka s prípravným obdobím
na jarnú časť súťaže, ktorá si vyžaduje poctivú a kvalitnú
prípravu všetkých domácich hráčov.
Tak ako na veľkých štadiónoch i na vidieckých ihriskách má futbal svoje čaro a krásu. Ďakujeme diváckej
verejnosti za podporu i kultivovaný prejav počas zápasov.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
RSDr. František Göbl, predseda RK-FK
Školenie – počítače
„Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba.“
(Peronius)
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s mestským
klubom dôchodcov koncom leta zahájilo školenie
seniorov na prácu s počítačom. Momentálne sa ho zúčastňujú 4 členky. Zaúčanie do tajov počítača pokračuje úspešne a po zaučení prvých záujemcov budú
nasledovať ďalší a ďalší.
Prajeme im všetkým, teda školiteľovi Ing. Jaroslavovi
Stehlíkovi a tiež aj školeným, veľa trpezlivosti, výsledok
určite bude stáť za to.
12
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Hvezdáreň a planetárium Medzev – Top podujatia
v druhom polroku 2014
Ako každoročne aj v tomto roku sme usporiadali
sprievodné akciu ku Dňom mesta Medzev – DOD.
V sobotu a nedeľu /12. –13. 7. 2014/ sme pre návštevníkov pripravili výstavy fotografií p. Viktora Szemána,
p. Petra Szilvássyho, p. Tomáša Čabalu a astrofotografií
p. Petra Szelesa. Výstavu obrazov Dr. Göbla a jeho
vnučky Alexandry Dzurovčinovej, výstavu známok
na tému Kvety a rastlinstvo od Dr. Göbla, výstavku
pleteniek malej Sophie Dzurovčinovej, pripravili sme
astronomické tvorivé dielne pre deti, pozorovanie
oblohy a prehliadku objektu hvezdárne s odborným
výkladom.
Od 17. 6. do 10. 7. 2014 sme mali výstavu o Černobyle
– fotografie p. Roberta Knotha – holandského fotografa
o mieste, kde ani čas nezahojil všetky rany.
V prvom júlovom týždni sme mali: Tábor pod hviezdami, ktorý finančne podporilo MK SR.
19. 7. 2014 sme reprezentovali nemeckú národnostnú
menšinu na festivale: Kultúra bez hraníc na Domaši.
Účinkovali: spevácka skupina Melodie, akordeónový
súbor ZUŠ Medzev, Ochotnícke divadlo Vyšný Medzev.
Za profesionálnu reprezentáciu všetkým účinkujúcim
patrí veľké poďakovanie.
25. 7. 2014 sme sa zúčastnili programu počas
Dní obce Štós, kde záujemcovia pozorovali Slnko, pre
deti a mládež sme zabezpečili astronomické tvorivé
dielne.
Počas augusta 2014 sme zabezpečovali celodenné
programy pre detské tábory a turistov.
Cez letné prázdniny sme mali projekt: Zahrajme
sa spolu, ktorý finančne podporil ÚV SR. Kreatívne
podujatia pre všetky deti mali veľkú návštevnosť.
[email protected], www.medzev.sk
13. 9. 2014 sa konal Putovný festival v Poproči,
kde sme robili astronomické tvorivé dielne pre deti
a prezentovali činnosť hvezdárne.
20. 9. 2014 sme zabezpečili program v rámci podujatia Živá história – Spanilá jazda veteránov.
Od 2. 10. do 27. 10. 2014 bola v priestoroch hvezdárne
výstava Minerálov p. doc. Ing. Mariána Košutha PhD.,
za odbornú prednášku a zapožičanie exponátov z vlastnej mineralogickej zbierky p. docentovi Košutovi ďakujeme.
Zapojili sme sa aj do Svetového týždňa kozmonautiky
/4. 10. – 10. 10. 2014/ – sprievodným akciami boli:
Biela noc – DOD, aj fyzikálne pokusy: 2 M od kozmu pre všetky vekové kategórie. Za pomoc ďakujeme
p. Dr. Kimákovi z CVČ-RCM Košice a p. Mercovi
z oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.
10. 10. 2014 sa v Rímskokatolíckom kostole v Medzeve konal Benefičný koncert klasickej hudby, poďakovanie
patrí hlavne p. Sylvii Tresselt ako aj všetkým spoluorganizátorom.
13
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
18. 11. 2014 sa konalo v priestoroch hvezdárne
veľké celodenné edukačné podujatie: Zdravé zuby pod
vedením p. Bc. S. Goleňovej a MVDr. E. Toporčákovej.
Spolupracovali sme aj s Ochotníckym divadlom
Vyšný Medzev, ktorému sme pomáhali pri vystúpeniach
na Lucia Bani, na Domaši, na zrekonštruovanej sále
Meštiackého domu v Medzeve.
Počas celého roku sme zabezpečovali prednášky,
prezentácie, pozorovania pre školy a širokú verejnosť,
prednášky v planetáriu, prehliadky výstav a priestorov
hvezdárne s odborným výkladom.
V roku 2014 navštívilo našu Medzevskú hvezdáreň 5 100 návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska, z Maďarska, Čiech, Nemecka, Rakúska, Rumunska.
Viac o našej činnosti sa dozviete na:
www.kcubar.sk
Pracovníci Hvezdárne a planetária Medzev
Svadobný deň – nie je obyčajný deň!
Svadba by mala byť v živote každého z nás najkrajším dňom života, naplnením spoločnej lásky a šťastia.
Avšak kým sa dopracujete k tomuto vytúženému svadobnému dňu, neraz máte hlavu plnú starostí. Platí to
aj pre svadobný obrad. A práve preto ste u nás na tej
správnej adrese...
Pomôžeme Vám prekvapiť, potešiť, ale hlavne zaujať svadobných hostí... Čokoľvek si predstavujete, kdekoľvek si chcete povedať svoje áno, budeme tam.
Doposiaľ rok 2014 bol z hľadiska uzavretia civilného manželstva najrozmanitejší. O civilné manželstvo
v sobášnej miestnosti požiadalo sedem párov.
Tri páry snúbencov uzavreli sobáš mimo sobášnej
miestnosti v Šugovskej doline. Výzdoba obradu v prírode je vždy pre nás veľkou výzvou. Navrhneme výzdobu, sobášny oblúk z kvetov, ktorý si môžete u nás aj zapožičať, a priebeh obradu tak, aby podčiarkoval okolie
a krásne do neho zapadal. Po konzultácii so snúbencami
sa snažíme, aby im tento výnimočný deň zanechal pekné trvalé spomienky.
Najčastejšou požiadavkou zo strany snúbencov pred
uzavretím manželstva je požiadavka na výzdobu sobáš-
nej miestnosti. V súčasnosti je sobášna miestnosť upravená tak, aby spĺňala kritéria, ktoré sú požadované
a doposiaľ sme sa stretli len s pozitívnymi odozvami.
Ďalšou z častých požiadaviek je priebeh svadobného
obradu, hudba, lupienky kvetov, podávanie prstienkov
a pod. Aj v tomto prípade im vychádzame v ústrety.
Je už len na Vás milí snúbenci, či si vyberiete sobáš
v sobášnej miestnosti alebo mimo sobášnej miestnosti.
Alexandra Gášparová
KLUB DÔCHODCOV v našom meste
V našom mestečku sa už roky aktívni seniori stretávajú v klube dôchodcov. Posledných 10 rokov ho
úspešne vedie p. Anka Méderová, ktorá je jeho dlhoročnou členkou.
Členskú základňu tvorí 129 členov. Aktivita členov
klubu sa naplno zobrazuje v každoročných úspešných
akciách, ktoré výbor klubu dôchodcov organizuje
v spolupráci s mestským úradom.
Priestory klubu sú na poschodí zdravotného strediska, kde seniori majú k dispozícii 2 zariadené miest14
nosti. V týchto priestoroch sa stretávajú každý druhý
pondelok v mesiaci. Okrem toho ich naplno využíva
k svojmu nácviku spevokol MELODIE, ktorý je súčasťou klubu.
Každoročne začína klub svoje aktivity fašiangovým
posedením pre svojich členov. V mesiaci máj sa organizuje posedenie pri príležitosti dňa matiek, kde detičky materskej školy a žiaci základnej umeleckej školy
svojim pekným programom vedia potešiť srdiečka svojich starých mám. Dvakrát ročne sa členovia klubu
[email protected], www.medzev.sk
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
vyberú na jednodňové zájazdy do zahraničia spojené
s kúpaním a nákupmi, pozvali tiež medzi seba zdravotníkov na besedu o zdraví v seniorskom veku spojenú
s meraním krvného tlaku a cholesterolu. V septembri
sa nezabúda na jubilantov, ktorí oslavujú okrúhle
výročia svojich narodenín a v príjemných priestoroch
banketovej miestnosti MsKS majú pripravenú malú
oslavu s občerstvením a malým darčekom. Október
každoročne patrí úcte k starším , a tak to je aj v našom
mestečku. O tom, že sú aktívny aj v turistike a zaujíma
ich kultúra svedčia aj ich spoločné stretnutia v našej
krásnej prírode a návšteva štátneho divadla. Blížiace sa vianočné sviatky a záver roka patrí spevokolu
„Melodie“, ktorý pre všetkých občanov nášho mestečka
organizuje koncert.
Karin Majančik
Úspešný rok pre akordeónový orchester
Akordeónový orchester ZUŠ v Medzeve bol založený v roku 2004. Od svojich začiatkov pracuje pod vedením dirigentky Michaely Gedeonovej. Členmi orchestra sú žiaci navštevujúci akordeónové oddelenie, bývalí
žiaci a pedagógovia ZUŠ. Zo začiatku súbor fungoval
ako čisto akordeónový. Postupom času sa pridávali
dychové nástroje, ako zobcové flauty, priečna flauta,
saxofón, basová a akustická gitara, keyboard a bicie
nástroje. Tohto roku akordeónový orchester oslávil 10.
výročie svojej existencie slávnostným koncertom, ktorý
sa konal v zrekonštruovanej sále historickej budovy
Meštianskeho domu v Medzeve. V nedeľný podvečer
27. 4. 2014 zazneli skladby vážneho charakteru, svetoznáme melódie, populárne piesne a hity súčasnosti.
Spontánny potlesk obecenstva, ktoré naplnilo sálu do
posledného miesta, prispel k príjemnej atmosfére v priebehu celého vystúpenia. O tom, že koncert mal obrovský
úspech svedčí aj standing ovacion, ktorým obecenstvo
účinkujúcich obdarovalo.
Tento koncert odštartoval rad ďalších úspešných vystúpení akordeónového orchestra. 21. 6. 2014 reprezentoval akordeónový orchester mesto Medzev na akcii
„Dni regiónu Rudohoria“ v Nováčanoch. Ako každý rok,
ani tentokrát to nebolo inak, reprezentoval akordeónový orchester ZUŠ na Dňoch Medzeva 12. 7. 2014, kde
svojím vystúpením prispel do kultúrneho programu Karpatskonemeckého spolku.
Dňa 19. 7. 2014 dostal akordeónový orchester príležitosť reprezentovať kultúru nemeckej národnostnej
menšiny na podujatí „Kultúra bez hraníc“, ktoré sa konalo na Domaši. Práve to súbor inšpirovalo k naštudovaniu skladieb typických pre náš región a naše mesto.
Bola to zmes nemeckých piesni a mantáckych piesní,
ako napríklad „Oh Susanna“, ktorá je typická a príznačná práve pre Medzev, v úprave Henricha Schreibera.
V hodinovom programe okrem už spomínaných nemeckých piesní zaznelo aj množstvo hitov známych
širokej ve-rejnosti. 30. 8. 2014 akordeónový orchester
vystúpil so svojím programom v Ždani na Dňoch
obce. V prvý septembrový týždeň, dostal akordeónový orchester pozvanie do Rátky v Maďarsku, ktorá je
partnerským mestom mesta Medzev, aby sa zúčastnil
„Národnostného festivalu“.
Akordeónový orchester vystúpil aj na akcii „Dni
Turizmu Grand Prix“ v Štós Kúpeľoch 27 .9. 2014,
kde sa predstavil so 45-minútovým pestrým programom. O úspechu vystúpenia akodeónového orchestra na tejto akcii svedčí aj fakt, že sa tejto akcie zúčastňuje každoročne od jej vzniku, čo znamená už po
siedmykrát.
Radosť a spokojnosť, ktorá vyžaruje z tvári nadšených divákov a vrúcne gratulácie veľmi motivujú akordeónový orchester v jeho každodennej práci.
Obrovské ďakujem patrí všetkým účinkujúcim a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a na nácviku skladieb, ako aj tým, ktorí prispeli k úspešnému uskutočneniu všetkých koncertov
a vystúpení.
Michaela Gedeonová
učiteľka ZUŠ v Medzeve
[email protected], www.medzev.sk
15
HAR MO NO GR AM VÝVOZU ODPA DOV
M E D Z E VS K Ý S P R AVO DAJ C A
Názov: Medzevský spravodajca • Vydáva: Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev, Kováčska 14, 044 25 Medzev
• IČO 00 135 283 • Periodicita vydávania: 2x ročne • Registrácia: Ministerstvo kultúry SR č.EV 3716/09 • Redakčná
rada: Ing. Jaroslav Stehlík, Katarína Pačayová, Gertrúda Frantzová • Foto: JUDr. Valéria Flachbartová, Ing. Jaroslav
Stehlík, Katarína Schusterová, Ladislav Schuster, Mgr. Matej Smorada • Distribuované občanom bezplatne
Download

MEDZEVSKÝ