MATEMATICKÝ
KLOKAN
Zapojte žiakov vašej školy do
najväčšej medzinárodnej súťaže!
Školský rok 2011/12
Vybraní úspešní riešitelia Klokana strávili opäť časť leta
v medzinárodnom tábore v Nemecku
Slovensko tento rok v medzinárodnom tábore úspešných riešiteľov Matematického klokana v Nemecku
reprezentovali: Anna Holešová – Gymnázium, Varšavská, Žilina; Martin Zemko a Lukáš Karlovský – Stredná
priemyselná škola, Myjava; Lukáš Jastráb a Michaela
Harnošová – Obchodná akadémia, Senica; Andrej Ba-
dík – Stredná priemyselná škola, Veľká okružná, Žilina; Henrieta Hrušková – Hotelová akadémia, Brezno;
Norbert Slivka – Gymnázium J. G. Tajovského, Banská
Bystrica; Viktor Lehotský – Stredná priemyslená škola
J. Murgaša, Banská Bystrica; Michal Frolo – Spojená
škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto.
„Mali sme sa super, myslel som si, že tam
bude nuda a samí bifľoši. Mýlil som sa,
bol to jeden z najkrajších týždňov v mojom živote.”
„Tábor mi priniesol super zá­žit­
ky, nové skúsenosti, zlep­šenie
ja­­zy­ko­vých schop­­ností.”
„Úžasný týždeň... ostala by som
tam aj rok. Možno by som potom aj tej angličtine rozumela.”
„Zaujímavé prednášky, hlavne tá, kde sme sa
smia­li s prednášajúcim na fotke „slovenského
se­mináru”, na ktorej všetci spali:-).”
„Najviac sa mi páčil športový, voľnočasový program,
a sa­mozrejme, nočný, pretože sme si mohli utužiť kolektív, spoz­nať nových ľudí a výborne sa zabaviť.”
„Odnášam si nezabudnuteľné zážitky
spojené s perfektnými ľuďmi a vedúcimi, hromadu mai­lových a facebookových adries i nový vzťah, proste všetko,
čo som v kútiku duše očakával.”
www.matematickyklokan.sk
Matematický klokan
1
Najväčšiu matematickú súťaž na svete rieši
6 miliónov žiakov. Buďte pri tom!
V minulom školskom roku počet
riešiteľov v 46 krajinách prekročil
magickú hranicu 6 miliónov riešiteľov. Medzinárodní aj národní organizátori veria, že súťaž má potenciál, aby sa tento počet stále
zvyšoval.
Predstavovať Matematického
klo­kana našim žiakom a učiteľom
určite netreba, veď úlohy tejto
veľkej medzinárodnej súťaže riešia
žiaci na 1300 základných a stredných školách. Ak k nim ešte nepatríte, čítate správny dokument!
Dajte aj žiakom vašej školy možnosť byť pri tom!
Žiakom sa na Klokanovi
Učiteľom sa na Klokanovi pá-
páči najmä to, že
či najmä to, že
▶ sa koná v čase vyučovania,
▶ ich spolupráca je finančne honorovaná,
▶ netreba sa naň osobitne pripravovať,
▶ súťažné úlohy sú zaujímavé,
▶ úlohy nie sú príliš ťažké,
▶ môžu sa porovnať s veľmi vysokým počtom rovesníkov,
▶ každý dostane diplom,
▶ môžu vyhrať zaujímavé
ceny, dokonca aj notebooky.
▶ získajú množstvo zaujímavých
úloh, ktoré môžu používať aj
pri vyučovaní,
▶ organizácia súťaže je dokonale
premyslená a prepracovaná,
▶ organizátori sú profesionálni,
skúsení a spoľahliví,
▶ dostanú zošit Učíme matematiku s Klokanom.
NOVINKY, ktoré na vás čakajú v tomto ročníku súťaže
▶ Súťažiť môžu aj prváci na
základných školách, budú riešiť 12 hravých úloh.
▶ Žiaci na I. stupni základných
škôl budú riešiť svoje testy
iba 45 minút.
▶ Odmeníme najúspešnejšieho
riešiteľa z každej školy a spomedzi nich vyžrebujeme aj
jedného výhercu notebooku.
▶ Diplomy, ceny a celoslovenské výsledky pošleme v jed-
nej zásielke začiatkom mája.
▶ Do medzinárodného tábora
riešiteľov Klokana v Nemecku
pošleme 10 úspešných Juniorov.
V tejto brožúre nájdete všetky informácie potrebné na to, aby sa aj vaši žiaci mohli 19. marca zúčastniť na Matematickom klokanovi 2012. Ak by ste potrebovali nejakú radu či pomoc, obráťte sa e-mai­lom ([email protected]
sk) alebo telefonicky (02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52) na Mgr. Ivanu Viskupovú alebo na RNDr. Líviu Garajovú.
Organizácia super, všetko dokonale pripravené,
zro­zu­miteľné, milujem vaše samolepkové kódy,
vďaka ktorým sa deti nehanbia (tí slabší) zapojiť do súťaže, aby sa im niekto nevysmieval, ak
sa im nepodarí uspieť... Úlohy zaujímavé, primerané... Pomoc a ochota zo strany kolegov dobrá, deti spokojné... Nemám žiadne mínus (a ešte bude možno aj € navyše)... Ste výborní, všetko
dobré, do ďalších rokov pevné zdravie a veľa záujemcov, súťažiacich.
Mária Sidorová – koordinátorka súťaže,
III. ZŠ, S. Chalupku, Prievidza
2
Matematický klokan
www.matematickyklokan.sk
Medzinárodné testy vznikali tentoraz v Slovinsku
Národní organizátori súťaže sa
v októbri zišli v malebnom prostredí predhoria Julských Álp v rekreačnom stredisku Bled.
si, že pri miernej úprave pravidiel
(menej úloh, vyznačovanie odpovedí priamo do testu) a pri participácii učiteľov môžu už aj prváčikovia patriť do veľkej klokanovskej
rodiny.
Konferencia je dobré miesto na
to, aby si zástupcovia jednotlivých
krajín vymenili skúsenosti z organizácie súťaže. Skúsenosti krajín,
ktoré sú členmi KSF dlhšie, sú pre
nové krajiny nenahraditeľné. Kaž-
Kostol na ostrove uprostred jazera v mestečku Bled
Hlavným cieľom stretnutia bolo
vytvorenie medzinárodných testov. V zošite Učíme matematiku
s Klokanom nájdete podrobnú reportáž z konferencie.
Pracovná atmosféra v medzinárodnom tíme, ktorý zostavoval test Student
doročne sú na konferenciu prizvaní zástupcovia krajín, ktoré ešte
Klokana neorganizujú a majú chuť
túto súťaž žiakom vo svojej kraji-
Pohľad na účastníkov konferencie počas
plenárneho zasadnutia
Tu spomenieme iba najväčšiu novinku – svoje medzinárodné testy už budú mať aj druháci a tretiaci na základných školách. Doteraz
si každá krajina tieto úlohy tvorila zjednodušovaním úloh v teste
Ecolier.
To viedlo nás, slovenských organizátorov, k rozhodnutiu zapojiť
do súťaže už aj prváčikov. Myslíme
Počty riešiteľov Klokana
Krajiny sú zoradené podľa toho, koľko percent ich celej populácie sa zúčastnilo na
súťaži v marci 2011.
Krajina
2 000 000
94 122
4,71
Česká rep.
10 190 000
314 701
3,09
Rakúsko
8 217 000
147 315
1,79
Litva
3 536 000
62 279
1,76
138 740 000
1 952 664
1,41
Ukrajina
45 135 000
612 667
1,36
Švédsko
9 089 000
120 272
1,32
Bielorusko
9 578 000
121 314
1,27
Arménsko
2 968 000
36 672
1,24
Nemecko
81 472 000
871 100
1,07
Estónsko
1 283 000
13 419
1,05
Slovensko
5 477 000
55 365
1,01
Rumunsko
21 905 000
200 700
0,92
Poľsko
38 442 000
314 473
0,82
Portugalsko
10 760 000
76 326
0,71
Moldavsko
4 314 000
28 504
0,66
Venezuela
27 636 000
149 732
0,54
Chorvátsko
4 484 000
23 953
0,53
Macedónsko
2 077 000
10 972
0,53
Francúzsko
65 312 000
342 000
0,52
Holandsko
16 847 000
77 000
0,46
Mongolsko
3 133 000
14 146
0,45
Belgicko
10 431 000
43 880
0,42
Kazachstan
15 522 000
59 287
0,38
Maďarsko
9 976 000
36 543
0,37
Katalánsko
7 535 000
26 759
0,36
Fínsko
5 259 000
15 444
0,29
Srbsko
7 311 000
19 275
0,26
Bulharsko
7 094 000
16 360
0,23
Švajčiarsko
7 640 000
17 680
0,23
Nórsko
4 692 000
9 548
0,20
Portoriko
3 989 000
7 114
0,18
Kolumbia
44 726 000
72 500
0,16
1 120 000
1 160
0,10
Taliansko
61 017 000
52 491
0,09
Grécko
10 760 000
5 432
0,05
6 459 000
2 347
0,04
187 343 000
41 365
0,02
46 755 000
9 105
0,02
Brazília
203 430 000
15 558
0,01
Mexiko
113 724 000
10 400
0,01
V. Británia
62 698 000
5 157
0,01
Kanada
34 031 000
1 382
0,00
308 147 000
6 500
0,00
Rusko
Paraguay
Pakistan
Španielsko
ne ponúknuť. Týmto spôsobom sa
„klokanovská” rodina neustále rozrastá.
%
Slovinsko
Cyprus
Dôležité pomôcky – kartičky s označením
krajín – potrebné pri voľbách členov vedenia organizácie KSF
Počet
Počet
obyvateľov súťažiacich
USA (Illinois)
www.matematickyklokan.sk
Matematický klokan
3
Vieme, že to nerobíte pre peniaze.
Napriek tomu vás radi odmeníme.
Učitelia, ktorí pomáhajú na školách organizačne zabezpečiť naše súťaže
(MA­TEMATICKÝ KLOKAN, MAKS, MAKSÍK, EXPERT a VŠETKOVEDKO), vedia,
že táto ich činnosť je honorovaná.
V minulom školskom roku sme finančne odmenili 1166 školských koordinátorov, ktorí dostali spolu viac ako 56 000 €. Ďalších 1621 učiteľov,
ktorých odmena neprekročila stanovenú minimálnu hranicu na vyplatenie odmeny (20 €), resp. ktorí o odmenu nepožiadali, si prenieslo viac ako
30 000 € do tohto školského roka. Za súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN získalo
vlani 1354 koordinátorov odmenu 27 683 €.
Informácie o pravidlách odmeňovania školských koordinátorov v tomto školskom roku sú uvedené na stránkach súťaží a na www.exam.sk v sekcii učitelia. Školskí koordinátori, ktorí sa v minulom školskom roku zaregistrovali, majú pridelené prihlasovacie meno a heslo a môžu priebežne sledovať výšku svojho konta. Novým školským koordinátorom pridelíme prihlasovacie údaje v priebehu roka.
Vypočítajte si svoju odmenu
01 Odmenu dostanete za každého súťažiaceho. Jej
výška je 0,50 € za každého prihláseného žiaka.
Ak napríklad prihlásite 360 žiakov (najväčší počet
vlani), získate odmenu 180 € iba za túto jednu súťaž.
02 Ku koncu školského roka (začiatkom apríla) sa
každému koordinátorovi spočítajú jeho odmeny za všetky súťaže organizované spoločnosťou
EXAM testing, plus prípadná prenesená odmena z minulého školského roka. Ak táto úhrnná odmena dosiahne výšku 20 € a viac, môže učiteľ požiadať o jej vyplatenie a peniaze mu budú v júni
poukázané na účet. Školskí koordinátori, ktorí koordinujú súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN a nie sú
koordinátormi súťaže VŠETKOVEDKO, môžu požiadať o vyplatenie odmeny v termíne od 12. do
27. apríla 2012. Peniaze budú koordinátorom poukázané na účet v júni.
03 V prípade, že úhrnná výška odmeny ŠK (spolu za
všetky súťaže vrátane nevyplatenej odmeny prenesenej z minulosti) nedosiahne ku koncu apríla
20 €, automaticky sa celá suma prenesie do ďalšieho školského roka. Učiteľ bude môcť požiadať
o jej vyplatenie v budúcnosti, keď „nazbiera” aspoň 20 €.
4
Matematický klokan
www.matematickyklokan.sk
Jednoduchý návod, ako prihlásiť žiakov vašej školy
do súťaže
1. Ustanovte školského koordinátora
V súťaži je možné, aby škola určila dvoch školských koordinátorov (ŠK). Na základných a spojených školách môže byť jeden ŠK pre I. stupeň,
jeden ŠK pre II. stupeň. Možnosť, že voči organizátorovi bude vystupovať iba jeden ŠK, samozrejme zostáva. Bez ohľadu na váš počet ŠK bude na školy poslaná vždy iba jedna zásielka, ktorá
bude adresovaná obidvom ŠK. Práca školského
koordinátora je honorovaná. Pravidlá odmeňovania sú na strane 3.
2. Spropagujte súťaž medzi žiakmi
Každá škola dostala plagáty (formátu A4) určené
na nástenky v triedach a menšie letáky (formátu
A6) určené priamo žiakom. Letáky sú vyhotovené v dvoch variantoch: pre žiakov na I. stupni ZŠ
(resp. pre ich rodičov) a pre žiakov II. stupňa ZŠ
(líšia sa iba zadnou stranou!). Rôzne druhy letákov sú v samostatných obálkach. Na stredné školy sme letáky neposlali.
sledujúcich spôsobov:
▶ poštovým peňažným poukazom U, ktorý ste do­
stali s úvodnými materiálmi. Je na ňom uvedený
variabilný symbol školy potrebný na identifikáciu platcu. V časti Podací lístok je uvedený názov
KLOKAN.
▶ bankovým prevodom na účet usporiadateľa č.
2627833013 / 1100 vedený v Tatra banke. Nevkladajte nám, prosím, hotovosť na účet.
▶ platbou v hotovosti v sídle spoločnosti EXAM
testing na Vranovskej 6 v Bratislave.
Pri každom spôsobe platby treba použiť varia­
bilný symbol uvedený na poštovom poukaze.
Je ním 8-ciferné číslo začínajúce číslicami 300, za
ktorými nasleduje kód školy.
Ak požadujete vystavenie faktúry, je potrebné
3. Prihláste žiakov do súťaže
Vyplňte on-line formulár prihlášky na www.matematickyklokan.sk najneskôr do piatka 10. februára 2012. Kód školy potrebný na prihlásenie
nájdete v sprievodnom liste. (Vo všetkých projektoch spoločnosti EXAM testing má vaša škola rovnaký kód.) Vo formulári vyplníte iba údaje o ŠK
a počty žiakov v jednotlivých kategóriách. Pred
vyplnením formulára prihlášky musíte vedieť, či
na škole bude jeden alebo dvaja ŠK.
Súťaž sa môže uskutočniť iba na školách, ktoré do
nej prihlásia aspoň 15 žiakov (spolu vo všetkých
vekových kategóriách vrátane I. stupňa). Pokiaľ
by škola chcela uskutočniť súťaž aj s menším počtom súťažiacich ako 15, môže to urobiť za predpokladu, že účastnícky poplatok bude uhradený
vo výške zodpovedajúcej 15 súťažiacim, t.j. 45 €.
4. Uhraďte účastnícky poplatok
Do piatku 10. februára 2012 je potrebné uhradiť
poplatok (počet prihlásených žiakov x 3 €), minimálne však 45 €. Môžete použiť ľubovoľný z na-
Takto nad druháckymi úlohami „rozmýšľal” žiak z Cir­­
kevnej zá­kladnej školy v Liptovskom Mikuláši.
www.matematickyklokan.sk
Matematický klokan
o ňu vopred (pred uskutočnením platby) požiadať e‑mailom, faxom alebo listom. V žiadosti uveďte svoje fakturačné údaje. Dodatočné vystavenie faktúry (viac ako 15 dní po uskutočnení
platby) nie je z účtovného hľadiska možné.
5. Skontrolujte prihlášku školy
5
Ak sa vyskytne akýkoľ­vek problém alebo ak niektorú zásielku nedostanete do uvedeného termínu, na­píšte nám na [email protected] alebo zavolajte na čísla 02 / 6381 2689, 6382 4952. Na
vaše otázky odpovedia Mgr. Ivana Viskupová alebo RNDr. Lívia Garajová.
Do piatka 24. feb­
ruára 2012 skontrolujte na
www.matematicky­klo­kan.sk, či je vaša škola naozaj uvedená v zozname prihlásených škôl. Skontrolujte aj počet žiakov školy prihlásených do súťaže. Predíde sa tak tomu, aby sa až tesne pred
súťažou zistilo, že vaša škola z nejakých príčin nie
je evidovaná medzi prihlásenými. (Technika by síce mala byť neomylná, ale vieme o tom svoje .)
6. Prevezmite testy
Približne týždeň pred súťa­žou dostanete poštou zásielku s tes­tami, odpo­ve­ďovými hárkami a všetký­mi ďalšími materiálmi potrebnými na
uskutočnenie súťaže. Z nich sa do­zviete, ako ďalej postupovať.
Sústredenie v tvárach riešiteľov zo Základnej školy M.
R. Šte­fánika v Žiari nad Hronom.
Kalendár pre školských koordinátorov súťaže
Matematický klokan na školský rok 2011/12
JANUÁR
2012
FEBRUÁR
2012
▶ Školy dostanú 1. zásielku s informáciami o súťaži
▶ Propagácia súťaže medzi žiakmi
▶ 10. 2. – termín prihlásenia žiakov do súťaže – žiakov prihlasuje ŠK na www.matematickyklokan.sk
▶ 10. 2. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov
▶ do 24. 2. – ŠK na www.matematickyklokan.sk skontroluje prihlášku školy
▶ 2. týždeň – školy dostanú 2. zásielku s testami a organizačnými pokynmi
MAREC
2012
▶ 2. – 3. týždeň – ŠK organizačne zabezpečí konanie súťaže na škole
▶ Pondelok 19. 3. – deň súťaže
▶ 20. 3. – termín zaslania OH na vyhodnotenie
APRÍL
2012
MÁJ
2012
▶ 11. 4. – organizátor zverejní výsledky súťaže na www.matematickyklokan.sk
▶ Školy dostanú 3. zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre všetkých riešiteľov
▶ Uskutoční sa žrebovanie troch účastníkov súťaže, ktorí vyhrajú notebooky
6
Matematický klokan
www.matematickyklokan.sk
Pravidlá súťaže Matematický klokan
v školskom roku 2011/12
Toto je stručná verzia pravidiel, v ktorej sú vynechané viaceré podrobnosti. Úplné znenie pravidiel nájdete na
stránke www.matematickyklokan.sk.
1. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných
škôl. Vyhlasovateľom medzinárodnej súťaže Matematický klokan je asociácia Kangourou sans
frontiéres (Klokan bez hra­níc) so sídlom v Paríži.
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej re­publike je
EXAM testing, spol. s r. o.
4. Žiaci 5-ročných bilingválnych gymnázií sú­ťažia
v týchto kategóriách: žiaci 1. ročníka – Kadet 9,
žiaci 2. a 3. ročníka – Junior G12, žiaci 4. a 5. ročníka – Študent G34. Žiaci 5-ročných bilingválnych
SOŠ súťažia v týchto kategóriách: žiaci 1. – 3. ročníka – Kadet O12, žiaci 4. a 5. ročníka – Junior
O34.
2. V tomto školskom roku sa súťaž uskutoční v pondelok 19. marca 2012 doobeda. Vo výnimočných
prípadoch je možné po dohode s usporiadateľom preložiť súťaž na neskorší termín. Súťaž však
v žiadnom prípade nesmie prebehnúť skôr ako
19. 3. 2012.
5. Žiak nemôže súťažiť v nižšej vekovej kategórii než
tej, do ktorej patrí podľa ročníka a druhu školy,
ktorú navštevuje. Môže však súťažiť v ľubovoľnej
vyššej kategórii.
3. Súťaž prebieha v 13 vekových kategóriách:
▶ Klokanko 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,
▶ Klokanko 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
▶ Klokanko 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
▶ Klokanko 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
▶ Školák 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ,
▶ Benjamín 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ
a prímy 8-ročných gymnázií (OG),
▶ Benjamín 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ
a sekundy OG,
▶ Kadet 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ
a tercie OG,
▶ Kadet 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ
a kvarty OG,
▶ Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ,
▶ Junior G12 – žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií
a kvinty a sexty OG,
▶ Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ,
▶ Študent G34 – žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií
a septimy a oktávy OG.
6. Do súťaže sa môžu zapojiť aj žiaci zo škôl s iným
vyučovacím jazykom ako slovenským. Testy však
budú k dispozícii iba v slovenskom jazyku.
7. Štartovné (účastnícky poplatok) je vo všet­kých
súťažných kategóriách 3,00 € s DPH na žiaka. Minimálna platba za školu je 45 eur.
8. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu. Žiaci 1. ročníka ZŠ riešia 12 úloh, žiaci 2. – 4. ročníka na I.
stupni ZŠ riešia 18 úloh, všetci ostatní riešia 24
úloh. Testy obsahujú iba uzavreté otázky s výberom odpovede. Pri každej je ponúknutých
päť možných odpovedí, z ktorých je práve jedna
správna. Úlohou súťažiaceho je vyznačiť pri každej úlohe krížikom jednu možnosť, ktorú považuje za správnu odpoveď. Ak vyznačí pri niektorej úlohe viac možností, je odpoveď posudzovaná
ako neplatná.
9. Žiaci 1. ročníka ZŠ budú odpovedať priamo do
testu, ostatní žiaci do odpoveďového hárka.
Prváci budú pri vypracovaní testov potrebovať
asistenciu učiteľa.
9. Na vypracovanie testu majú súťažiaci I. stupňa
ZŠ 45 minút, ostatní 60 minút čistého času. Ak
súťažiaci vypracuje test v kratšom čase, nemá to
vplyv na hodnotenie.
10. Počas práce môžu súťažiaci používať iba písacie
potreby a v stredoškolských kategóriách aj kalkulačky. Nesmú používať tabuľky, prehľady vzorcov,
www.matematickyklokan.sk
Matematický klokan
učebnice ani iné publikácie, zošity, mobilné telefóny ani iné pomôcky.
11. Prvú tretinu úloh v každom teste tvoria najľahšie
úlohy – sú hodnotené 3 bod­mi. Druhú tretinu tvoria stredne ťažké úlohy – sú hodnotené 4 bodmi.
Poslednú tretinu úloh tvoria najnáročnejšie úlohy,
ktoré sú hodnotené 5 bodmi.
12. Ak žiak niektorú úlohu nerieši, t.j. nevyznačí
v hárku žiadnu odpoveď, získava za ňu 0 bodov.
Za každú nesprávnu odpoveď žiak stráca 1 bod.
Aby nevznikli záporné výsledky, začína každý žiak
s „bonusom“ rovnajúcim sa počtu úloh v teste
(t. j. 12, 18, resp. 24 bodov). Žiak, ktorý odovzdá
prázdny odpoveďový hárok, nebude zaradený do
hodnotenia.
13. Na základe výsledného skóre sa zostaví celkové
poradie súťažiacich, a to oso­bitne v každej vekovej kategórii.
14. Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na www.matematickyklokan.sk najneskôr v stredu 11. apríla
2012. Každý súťažiaci bude mať po tomto termíne možnosť prezrieť si a skontrolovať na uvedenej
internetovej stránke vyhodnotenie vlastného testu. Vo výsledkoch nebudú uvedené mená žiakov,
iba kódy, ktoré im boli pridelené pre účely súťaže.
15. Každá zúčastnená škola dostane infor­máciu o výsledkoch svojich žiakov aj poštou, a to začiatkom mája 2012. Táto zásielka bude obsahovať aj
diplomy pre všetkých súťažiacich a ceny pre najúspešnejších riešiteľov.
16. Hoci Matematický klokan je predovšetkým súťa-
7
10
15
MATEMATICKÝ KLOKAN – test Klokanko 3
Na obrázkoch je 5 pretekárov a čas, kedy vyštartovali a kedy dobehli do cieľa. Kto bol najrýchlejší?
A) Adam
16
B) Dodo
C) Miro
D) Robo
E) Vilo
Denis urobil rozpis, kto bude chystať raňajky, obedy a večere. Kto chystal obed vo štvrtok?
RAŇAJKY
A) Mama
PONDELOK UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
Mama
Maťo
Oco
Táňa
Denis
OBED
Denis
Táňa
Mama
Maťo
Oco
VEČERA
Oco
Mama
Denis
Táňa
Maťo
B) Denis
C) Maťo
D) Oco
E) Táňa
obrázok 1
obrázok 2
17
Janka poukladala perníky na tácku do tvaru
domčeka (obrázok 1), ale Janko jej niekoľko
perníkov zjedol (obrázok 2). Koľko?
A) 11
B) 12
D) 14
E) 15
18
C) 13
9 –9Ktoré?–1
Miškovi muchy zakryli dve rovnaké číslice v správne vypočítanom príklade.
A) deviatky
9
B) sedmičky
–
C) šestky
= 144= 44
1 = 44
D) päťky
E) trojky
© (2010/11) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.matematickyklokan.sk
Ukážka súťažného testu
žou jednotlivcov, budú zverej­nené aj niektoré štatistiky týkajúce sa výsledkov škôl. Usporiadateľ ich
zverejní na www.matematickyklokan.sk. Školy dostanú CD s podrobnými výsledkami.
17. Každý súťažiaci dostane diplom. 20 % najúspešnejších riešiteľov dostane diplom ús­peš­ného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom.
18. V každej vekovej kategórii bude približ­ne 5 % najúspešnejších riešiteľov odmenených vecnými cenami. V každej škole bude odmenený najúspešnejší riešiteľ. Ceny im budú zaslané poštou na
adresu školy spolu s celoslovenskými výsledkami
a diplomami pre všetkých.
19. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční zhruba v polovici mája. Dvaja vyžrebovaní výhercovia získajú notebooky. Aby
bolo žrebovanie spravodlivejšie, meno každého
súťažiaceho bude v osudí toľkokrát, koľko získal
bodov. Majiteľa tretieho notebooku vyžrebujeme
spomedzi najúspešnejších riešiteľov z každej skoly.
Ukážka účastníckeho diplomu
20. Vyšleme 10 stredoškolákov do Medzinárodného
letného tábora najúspešnejších riešiteľov Klokana z celého sveta.
8
Matematický klokan
www.matematickyklokan.sk
Zoznámte sa s tromi najšťastnejšími riešiteľmi
Matematického klokana v minulom školskom roku
Do SOŠ na Hattalovej ulici v Námestove chodí Marcela Bernaťáková, ktorá podľa jej vlastných
slov síce nemá tie správne matematické bunky, ale účasť v súťaži
berie ako výzvu sama sebe niečo
dokázať.
K!
OTEBOO
LA N
VYHRA
Sympatická druháčka zo SOŠ na
Lipovej ulici v Handlovej Henrieta Mesková bola prvou výherkyňou. Nový notebook sa jej hodí aj
profesne, chce sa totiž stať grafičkou digitálnych médií.
K!
OTEBOO
LN
VYHRA
VYHRA
LA NOT
EBOOK
!
Filipovi Sucháňovi, siedmakovi zo Základnej školy v Dunajskej Strede, sme boli notebook
odovzdať osobne. Vedomostné aj
športové výzvy berie v duchu hesla „ukáž, čo vieš a hádam to vyjde”. Tentoraz to naozaj vyšlo.
Ste na Facebooku? Matematický klokan je tam tiež.
A má tam takmer 7000 priateľov!
Marianka Bednáriková: Ja som na tejto súťaži
1. raz a celkom dobre :-DDDDDDDDDDDDDDDD
Richard Bíró: No, som šiestak a nevedel som jedine to s tými kockami (23. úloha) ostatné áno aj keď
jedno som si sčasti tipol ale inak to nebolo ťažké,
už sa naozaj teším na výsledky.
Maya Lenčéšová: Juj ja som dva krát za sebou
úspešný riešiteľ tak dúfam že mi sa mi to podarí aj
tento rok :). Držte mi palce:)
Kristína Kalabusová: Ja ho zbožňujem, ja by som
najradšej namiesto slovenčiny alebo iných predmetov celý život počítala!
Kíks Pošahaná Waldhauserová: Klokan... štvrtý rok
po sebe... :) Neviem sa dočkať... :) Proste...Strašne
sa teším... ;)
Jozefína Sterančáková: Ja idem tiež... veľmi sa teším... aj keď možno nič nevyhrám nepôjdem aspoň
do školy a bude sranda... :D
Kitty Hlupaňa Michalekova: :) ... berem to hlavne
ako prípravu na Testovanie 9... a tiež sa teším :DD
Ivana Luláková: No to my odmenu máme – úspech,
budúci rok skúsime znova, súťaživosť máme radi :)
Páči sa mi anonymita a čiarový kód v zrkadielku xixi
Mária Vangoríková Florišová: Jéj filipko nabodoval 90 % – to je super na prvý raz! Som na teba pyšná, Filipko!
Eva Slančíková: Pohoda, síce dakedy to bolo lepšie,
ale teraz som čakala, že dopadnem horšie, ale percentil mám nad 90 :)
Download

Pravidlá súťaže Matematický klokan v školskom roku 2011/12