6. strana
Športová medicína
www. primar.sme.sk
[email protected]
Posledné novinky
v športovej medicíne
a prevencii poranení
Športovanie je psychicky i fyzicky
užitočné a predstavuje zdravú protiváhu
k súčasnému sedavému spôsobu života
a nedostatku pohybu väčšiny populácie.
O
zdravotnej
starostlivosti o
športovcov
vrátane
adekvátnej pomoci pri
poraneniach a predovšetkým v ich prevencii sme
hovorili s Dr. Adolfom
Muńozom, hlavným lekárom španielskeho futbalového klubu Villareal.
Zraneného športovca –
profesionála i amatéra,
zaujíma predovšetkým
čas hojenia, počas
ktorého nebude môcť
športovať, kým ošetrujúceho lekára zaujíma
hlavne bezpečnosť a
účinnosť liečby. Ako sa
vám darí nájsť rovnováhu medzi týmito
požiadavkami?
Ak ide o poranenie profesionálnych športovcov,
je známe, že lepšie je
zraneniam predchádzať,
ako ich liečiť; ale ak k zraneniu dôjde, treba, aby
sa čo najskôr zahojilo, s
najväčšími zárukami, že
sa zranenie nebude opakovať alebo že nedôjde
k relapsu. U profesionálnych športovcov sa navyše objavuje ekonomický
problém, pretože príjem
hráčov je ovplyvňovaný
rýchlosťou zahojenia
zranení a možnosťou ich
opätovného zaradenia do
športových aktivít.
Hovorili ste o špecifických postupoch u
zranených športovcov,
čo presne ste mali na
mysli?
Postup je veľmi podobný
ako u bežného pacienta.
Ak sa zraní športovec,
starostlivosť sa začína priložením vrecúška s ľadom
na poranené miesto.
Poranené miesto sa čo
najskôr vyšetrí pomocou
magnetickej rezonancie,
následne pacienta vyšetrí
lekár a fyzioterapeut začne, len čo je to možné, s
primeranou rehabilitačnou starostlivosťou. Tento
úvodný proces, ktorý u
bežného pacienta môže
trvať až mesiac, musíme
u športovca zvládnuť
počas jedného dňa.
Povedali ste, že najdôležitejšou vecou v športovej medicíne je zabrániť
vzniku poranenia...
Máme k dispozícii
širokú škálu možností na
prevenciu a liečbu od
tradičných metód, ako
sú nesteroidové antireumatiká, cez prípravky
pre viskosuplementáciu
kolenného kĺbu až po
doštičkové rastové faktory, ktoré urýchľujú proces
hojenia. Donedávna
však chýbali prostriedky,
ktoré by boli účinné ako
„preventívna liečba“.
Túto medzeru zapĺňajú
zdravotnícke prostriedky
s obsahom kolagénu –
injekčné prípravky z radu
MD (Guna,Taliansko),
ktoré pomáhajú v prevencii zranení. Ide napr.
o športovcov so subakútnou tendiopatiou (bolestivé ochorenie šľachy),
so šľachou postihnutou
zápalom, ktorí chcú
pokračovať v tréningu,
alebo o športovcov so
zranením, ktoré doteraz nie je stabilizované.
Takí športovci nemusia
tréning prerušiť, ak sa im
aplikuje kolagénový prípravok MD, ktorý umožňuje, aby nedochádzalo
k zhoršeniu stavu. Pri
patologických stavoch,
ako je burzitída (zápalové
ochorenie mazového
vačku v oblasti kĺbu)
alebo tendinopatia,
ponúka liečba pomocou
prípravkov MD mnohé
možnosti, lebo umožňuje širokú oblasť použitia
a opakovanú bezpečnú
aplikáciu. Iné terapeutické prostriedky, ako
sú kortikosteroidy, nie
je možné aplikovať tak
často, najmä pri ochorení
šliach.
Športovci z tejto liečby
profitujú vďaka ich
používaniu športovými
lekármi. Ako je to u
pacientov, ktorí nepatria k športovcom – akí
lekári môžu kolagénové
prípravky aplikovať?
Kolagénové MD prípravky môžu aplikovať všetci
praktickí lekári. Tieto
prípravky obsahujú kolagén s nízkou dávkou a
extrakt z liečivých rastlín.
Sú k dispozícii rôzne typy
prípravkov s ohľadom na
postihnuté miesto, typ
tkaniva a ďalšie faktory.
Napríklad prípravok MDKNEE, zameraný na oblasť kolenného kĺbu, obsahuje extrakt z arniky a
kolagén I. typu. K ďalším
kolagénovým prípravkom
tohto radu patrí napríklad
MD-SHOULDER (rameno), ďalej MD-MATRIX,
ktorý pomáha spevniť
tkaninovú matrix (základ
spojivového tkaniva),v
ktorom je umiestnená
kolagénová bariéra, a pomáha chrániť túto bariéru
proti pôsobeniu voľných
radikálov, MD-TISSUE,
ktorý pomáha pôsobiť
proti fyziologickému starnutiu spojivových tkanív
a prispieva k zmierneniu
lokálnej bolesti spôsobenej degeneratívnymi
zmenami spojiva, a
MD-POLY, užívaný v
súvislosti so zápalovým
ochorením spojiva, napr.
reumatickými chorobami. Výhodou tejto
liečby je, že skracuje čas
potrebný na uzdravenie
a potláča bolesť. Účinky
sú dlhodobé.
Maria Paula Forero
Ocampo
Dr. Adolfo Muńoz je absolventom lekárskej
fakulty v španielskej Seville a špecialistom
v odbore športovej medicíny. Sedem rokov
pracoval ako športový lekár vo futbalovom
klube Sevilla FC, potom bol hlavným lekárom
švajčiarskeho mužstva Neuchâtel Xamax a v
súčasnosti je hlavným lekárom španielskeho
futbalového mužstva Villareal FC, účastníka
Primera División.
INZERCIA
GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIEČBA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
Prípravky:
MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial
MD-Shoulder
MD-Small Joints
MD-Hip
MD-Poly
MD-Muscle
MD-Matrix
MD-Tissue
MD-Knee
Benety:
Zmiernenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti
svalov, kĺbov a chrbtice
Spomalenie degenerácie kĺbov a pridružených
tkanív
zdravotnícky prostriedok
Zloženie: kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva. Látky rastlinného
a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do cieľového tkaniva.
Nežiaduce účinky neboli pozorované
Dostupnosť: vo všetkých lekárňach bez lekárskeho predpisu, alebo u lekára aplikujúceho
MD injekcie. Zoznam lekárov nájdete na www.inpharm.sk.
Bez liekových interakcií
Informačný servis: spoločnosť inPHARM, tel.: +421 2 44 630 402, [email protected]
www.inpharm.sk
inzercia MD_sport new_251x100.indd 1
10/23/14 3:54 PM
Download

Posledné novinky v športovej medicíne a prevencii