august 2014 | 3. ročník
(pre predplatiteľov 0,55€)
Cena 0,60 €
žte
a
ť
ú
S
r
u
e
0
o 10 alšie
a ď ceny
lé
skve
Ako
športovať
v starobe
Zabudnite
na lampáreň
Kde sa sťažovať
na lekára
Mladí
nezamestnaní
ISSN 1338-6158
Čas bez práce
môže byť výzvou
Burina
namiesto
liekov
Opúchajú
vám nohy?
Vinníkom
nie je iba teplo
Téma mesiaca:
AKÁ JE PRAVDA O MLIEKU
Zo sveta zdravia
2. strana
Editoriál
Nedávno som čítala zaujímavý článok. Donedávna
boli vedci presvedčení, že schopnosť vyjadrovať
myšlienky pomocou artikulovaných zvukov je daná
jedine „pánom tvorstva“. Najnovšie výskumy však
ukazujú, že asi nie sme jediní, kto v minulosti dokázal takýmto spôsobom vyjadrovať súvislé myšlienky.
Vedci predpokladajú, že istú – hoci aj primitívnu
formu reči používali už neandertálci. Doteraz boli
presvedčení, že tento druh nemohol používať
reč, pretože nemal dostatočne vyvinuté jazykové
ústrojenstvo a rozumové schopnosti. Na základe
výsledkov nových skúmaní však vedci tieto teórie
poopravili.
Stredobodom záujmu bola drobná, 60-tisíc rokov
stará kostička – jazylka, ktorú archeológovia spolu s
inými skamenelinami našli ešte v roku 1989 v Izraeli.
Teraz však vedci mohli s využitím najmodernejších
technológií opäť preskúmať miesta v ústnej dutine
neandertálca, kde sa formuje zvuk. Jazylka neandertálca má mnoho zhodných znakov ako jazylka
súčasného človeka, čo však samo osebe nedokazuje, že používali reč. Vedci preto preskúmali aj
vnútornú štruktúru tejto kostičky, takže sa dozvedeli
viac o jej vnútornom mechanickom opotrebovaní.
Jazylka je veľmi dôležitá kosť, pretože podopiera
jazyk, ktorého poloha a ohybnosť sú pre správnu
výslovnosť rozhodujúce. Na základe svojich pozorovaní vedci dospeli k záveru, že neandertálci jazylku
používali podobne ako my, takže zrejme poznali
reč. A ak v tých prehistorických časoch hovorili
oni, tak pravdepodobne vedeli hovoriť aj ich ľudskí
príbuzní. Znamená to, že ľudská reč má omnoho
dlhšiu históriu, ako sme si doteraz mysleli. Nuž, stojí
to za zamyslenie, možno aj preto, lebo reč začíname v rámci komunikácie používať akosi stále menej.
Píšeme – aj to nie perom, ale na klávesnici počítača,
alebo ťukáme esemesky do mobilu. Naša vzájomná
komunikácia sa čoraz viac premiestňuje do virtuálneho sveta, ten reálny si užívame
takmer „za odmenu“ napríklad na
dovolenke. Želám vám príjemne
strávené chvíle oddychu – hoci aj
nezáväzným klábosením...
Miriam Vojteková,
šéfredaktorka
www. primar.sme.sk
[email protected]
Kreslenie
je pre deti
veľmi dôležitá
činnosť, podľa
odborníkov je
hrou, ktorá sa
neskôr stáva
prostriedkom
vyjadrenia
ich vnímania
okolitého sveta
i samých seba.
V
roku 2012 doc.
PaedDr. Daniela Valachová,
PhD. z Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v
Bratislave uskutočnila so
svojimi kolegami výskum
vzťahov písma a kresby na
vzorke viac ako 200 detí.
Výsledky naznačujú, že
medzi detskými obrázkami a prvými písmenami je
priama súvislosť. „Písmo
z detskej kresby doslova
vychádza. Dieťa začína
používať symboly a znaky
vo svojich obrázkoch už
v skorom veku, bez toho,
aby tým niečo sledovalo.
Už v prvých čmáraniciach
môžeme nájsť náznaky
prvých znakov a symbolov, ktoré dieťa používa,“
uvádza odborníčka. Odporúča odmala viesť deti
Objednávka
Čo majú spoločné
obrázky
a písmenká?
Ako vybrať správne
pero pre prváčika:
 pero by malo dobre sedieť dieťaťu v ruke,
 úchopová časť by sa nemala kĺzať,
 hrot pera by nemal škriabať, mal by sa
hladko kĺzať po papieri a nerobiť machule,
 pre začiatočníkov je lepšie pero so širším
hrotom (so stopou 0,5 mm),
 praktický je atrament, ktorý možno vyzmizíkovať,
 náplň by sa mala dať ľahko vymeniť bez
toho, aby sa dieťa ušpinilo,
 dieťa by malo byť pri výbere pera, aby si
ho mohlo rovno vyskúšať.
nenásilným spôsobom
k správnym návykom pri
kreslení, pričom treba
zohľadniť niektoré atribúty, ktoré sa podieľajú na
správnom rozvoji motoriky dieťaťa. Je to jednak
dostatočne veľký formát
papiera – čím menšie je
dieťa, tým väčšiu plochu
na kreslenie potrebuje.
Deti by mali najlepšie
kresliť v stoji alebo v kľaku
s dostatočným odstupom
od kresliacej plochy.
S pribúdajúcim vekom
treba klásť dôraz aj na
správne sedenie, aby
túto polohu pri nástupe
do školy malo dieťa
zafixovanú. Rovnako
dôležité je správne držanie ceruzky. Základom
je úplná voľnosť svalov hornej končatiny.
„Ceruzku držia prvé tri
prsty dominantnej ruky
– palec, ukazovák a prostredník. Palec je mierne
ohnutý a pridržuje
ceruzku z pravej strany
zhora. Ukazovák by mal
prečnievať nad palcom
a smerovať k hrotu.
Prostredník ho pridržuje
z pravej strany prvým
článkom. Posledné dva
prsty sú mierne ohnuté
dovnútra dlane a ľahko
sa dotýkajú,“ vysvetľuje
odborníčka. Pre podporu správneho držania
ceruzky sú vhodné ergonomické pastelky alebo
ceruzky, ktoré sa dieťaťu
dobre držia vďaka protišmykovým úchopovým
plochám. (mv)
Objednávam si predplatné mesačníka
na jeden rok
výhodná kúpa: pri predplatnom zaplatíte za magazín namiesto 0,60 € len 0,55 €
Meno:
Priezvisko:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Č. domu:
Telefón:
Podpísanú objednávku zašlite na adresu: Vydavateľstvo Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava alebo faxom na číslo: 02/59 233 339
Prípadne objednávajte telefonicky: 02/323 77 777 alebo e-mailom: [email protected]
Podmienky na predplatné: podmienky na predplatné upravujú Všeobecné podmienky na predplatné. Potvrdzujem, že som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasím s nimi. Vyplnením tohto objednávkového kupónu dávam
súhlas vydavateľstvu Petit Press, a. s., na spracovanie poskytnutých osobných údajov na poštovú či na telefonickú komunikáciu. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov.
Zo sveta zdravia
www. primar.sme.sk
[email protected]
Nimbovník
– pre zdravie i krásu
Nimbovník – botanický názov Azadirachta indica, je stálozelený strom,
vysoký 6 - 25 m, a rastie na území
Indie a Barmy. Je to drevina s liečivými vlastnosťami. Kôra vetiev je
tmavohnedá, listy sú asi 40 cm dlhé,
belavé kvety sú v latách, plodom je
kôstkovica, v ktorej dužine sú ukryté
semená. Listy a výhonky majú cibuľovitú vôňu a sú horké. Ide o posvätný strom
hinduistov, ktorý sa pestovaním rozšíril do
južnej Európy.
N
imbovník
môže žiť až
200 rokov
v tropickom
a subtropickom podnebí. Pochádza
z južnej Ázie, Indie a
Barmy. Teraz ho možno
nájsť aj v Afrike, Amerike
a Austrálii. Má guľaté alebo oválne plody zelenej
farby.
V Indii sa takmer všetky
časti dreviny využívajú
na liečebné účely: list,
koreň, vetvičky, kvety, semená. Olej sa získava zo
suchých semien. Tradičné medicínske využitie
listov má rozmanitú históriu a podľa indického
manuálu sa používa na
liečbu alergických kožných ochorení, astmy,
koliky, zápalov očných
spojiviek, dyzentérie,
menštruačných bolestí,
bolestí hlavy, ďalej na
liečbu žltačky, kiahní,
Toto je pravá {kúpeľná klasika}
obličkových kameňov,
Užite
si
pobyt
Pravá kúpeľná klasika teraz so zľavou až do 200 €!
lepry, psoriázy, syfilisu,
Pravá kúpeľná klasika, to je 11 dní oddychu, zážitkov
proti červom, ale aj
a spoznávania pravej kúpeľnej kultúry. Tento voucher vám
ako prostriedok proti
prináša zľavu 100 € na váš pobyt a ďalších 100 € na
počatiu či na zlepšenie
nasledujúci pobyt pre vás alebo vášho blízkeho.
www.pravekupele.sk
chuti do jedenia.
Najdôležitejší je
jeho antipyretický a
antiseptický
účinok.
V sú1
26.5.2014
časnosti KTT_04648_prave_kupele_inz_81x78.indd
Štyria z vás
našiel
získajú balíček
od spoločnimbovník
nosti Stabilo
uplats ergonomicnenie aj
kým perom,
vo výrobe
pastelkami a
ceruzkami.
kozmetických
Pero je moproduktov.
dernou alternatívou klasického plniaceho pera
Aktívne zložky: flapre deti od 6 rokov. Ergonomicky vytvarované
vonoidy, karotenoidy,
priehlbinky sú z nekĺzavého materiálu pre správne
uchopenie. Guľôčka rollera zabezpečí hladké a
triterpenové deriváty,
plynulé písanie bez machúľ.
organické kyseliny a
Uveďte aspoň jeden faktor dôležitý
minerálne látky. Za
pre správny rozvoj motoriky dieťaťa.
najdôležitejšiu zlúčeninu
Odpovede posielajte
sa považuje azadirachtín,
do 20. augusta na adresu redakcie:
ktorý je zložkou mnohých
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
alebo e-mailom na [email protected]
prípravkov na ochranu
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
rastlín proti hmyzu. (ik)
STABILO
List mesiaca
Vážená redakcia časopisu Magazín
zdravia,
som zatiaľ len „objaviteľ“ Vášho
úžasného časopisu. Prvé moje
stretnutie s Vami bolo na liečení v
Piešťanoch, (moja spolubývajúca
Vás na moje odporúčanie tiež
miluje). Poznáte to, najprv človek
hľadá niečo na čítanie, a potom
sa z toho vykľulo to, že Vás stále
kupujem a teším sa, čo zase
prinesie nové číslo.
Ste úžasní, ani neviem, čo by som
sa ešte viac od vás chcela v časopise
dozvedieť, je tam aj cvičenie, čo sa mi
veľmi páči.
Prajem Vám veľa dobrých
nápadov, verných čitateľov, ktorí bažia
po takom niečom, čo Vy prinášate.
S pozdravom Vaša čitateľka
Oľga Krajčovičová z Trnavy
Čitateľke ďakujeme za list
a posielame jej knihy: Bärbel
Mohrová: Objednávame si
z vesmíru a Arne Dahl: Zlá krv
(Príroda).
3. strana
Výhercovia za mesiac júl 2014
Výživový doplnok Ostrovidky Neo vyhráva:
Jozefína Kozová, Revúca, Gitka Krupárová, Lubeník,
Anna Menyhértová, Košice
Kniha Babičkina kuchárka – vyhráva:
Bartolomej Hangáči, Rozhanovce, Drahomíra Struhárová,
Skačany,
Mgr. Viliam Láska, Prešov, Alžbeta Božíková, Nová Baňa,
Monika Nemergutová, Plaveč
Kozmetický balíček Ziaja vyhráva:
Krištof Veselovský, Banská Štiavnica, Elena Homolová, Hlohovec,
Martina Snopková, Vranov n/Topľou, Saskia Bendíková, Lučenec,
Dr. Michal Hudáček, Bratislava
magazín zdravia
Mesačník
NAPÍŠTE NÁM
získate darček ,
Budeme radi, ak
nám napíšete
svoje dojmy a p
ostrehy
z Magazínu zdra
via, ako aj
tipy, čo by ste si
v časopise
radi prečítali. Kaž
dý mesiac
vyberieme list m
esiaca,
ktorý odmením
e hodnotným
darčekom.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava,
e-mailom: [email protected]
alebo objednajte telefonicky: 02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339.
Do objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFÓN, E-MAIL.
Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, e-mail: [email protected]
Šéfredaktorka: Miriam Vojteková, [email protected],
Zástupkyňa šéfredaktorky: Ilona Kovács, [email protected],
Grafika: Tomáš Duranský.
Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia.
Inzertný manažéri: Mgr. Tatiana Poláčková, tel.: 0902/113 311, [email protected],
Peter Glocko, [email protected],
Za obsah inzercie a platených článkov redakcia nezodpovedá.
Mesačník Magazín zdravia vydáva spoločnosť
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 2471/B, IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica Tomková, Peter Mačinga, Dušan Deván.
Evidenčné číslo MK SR: 4482/11. ISSN 1338-6158.
Copyright Petit Press, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženín
týchto článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona.
Neoznačené fotografie: www.fotolia.com
12:16
4. strana
Téma mesiaca: mlieko
M
lieko je potravina bohatá na
bielkoviny, vitamíny, enzýmy,
vápnik, fosfor
a iné látky, ktoré ľudskému
organizmu prospievajú.
Gastroenterológ a dietológ
MUDr. Peter Minárik hovorí,
že „ľudský organizmus vstrebáva potrebné množstvo
vápnika práve a najľahČo
šie z kravského
skratka
mlieka, a to po
znamená
angličtiny
celý život. Ak
skratku z
o
e
, že
id
–
T
UH
Znamená
t.
n
e
má človek
tm
a
e
ené –
at tr
elne ošetr 5 °C).
– ultra he
p
te
o
b
probléo
d
krátko
(nad 13
mlieko je
kú teplotu é mikrooro
my s trás
y
v
i
ľm
e
n
na v
u
roboplod
ohreje sa
vením
ôzne cho zabraňuje prístup
r
ia
ič
n
z
a
l
s
a
k
b
e
a
o
T
d
kravvý
i v prípa
Tetrapako
vetla. „An
s
iu
ganizmy.
a sa
n
ského
e
b
o
ého mliek
a pôs
n
u
a
h
v
c
o
u
iz
d
r
z
v
ste
ratší
mlieka,
stvého pa zervačné látky. K
r
e
č
y
b
o
r
vý
a
ide
e kon
ajú žiadn erstvosti je daný ib
nepoužív
č
ti
o
v našich
s
d
ka,“ teľno
čas udrža tou ošetrenia mlie g
zemeplo
dietoló
nižšou te
terológ a
n
e
pisných
o
tr
s
a
rik.
dáva g
eter Miná
podmienMUDr. P
kach o tráviacu
poruchu u jedinca, nie
ľudského druhu ako takého,“
vysvetľuje lekár.
Najčastejším problémom,
ktorý konzumácia mlieka
spôsobuje, je intolerancia
laktózy, trpia ňou asi 2 – 10
% európskej populácie.
Lekár dodáva, že výskumy
navyše dokazujú, že ľudská
evolúcia za posledných 5000
rokov urobila najväčší skok
v histórii ľudstva a veľmi sa
zrýchlila. V prípade Európanov bol v rámci týchto zmien
relatívne nedávno objavený
gén, ktorý im v dospelosti
pomáha lepšie tráviť mlieko.
Čo sa zamladi
naučíš...
Oficiálne zdravotnícke
organizácie a inštitúcie vo
svojich výživových pokynoch
založených na vedeckých
dôkazoch odporúčajú
piť mlieko a jesť mliečne
výrobky, ako sú jogurty alebo
syry. Podľa odborníkov je
dôležité, aby si mlieko navykli
piť už malé deti, v takom
Aká je pravda
o mlieku
Často sa možno stretnúť s protichodnými
názormi na konzumáciu mlieka, a to najmä
pre rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré môže
spôsobovať. Je teda vhodnou potravinou
pre človeka?
Čerstvé alebo trvanlivé?
Pokiaľ ide o obsah proteínov, vitamínov a minerálov, tak je
v podstate jedno, či sa rozhodnete pre trvanlivé, alebo čerstvé
mlieko. Pravda je, že tepelným UHT ošetrovaním mlieka môže
dochádzať k menším stratám niektorých termolabilných vitamínov,
lekár však uvádza, že ide iba o 10- až 20-percentné straty v porovnaní s priemernými hodnotami. Výhodou tepelne ošetreného mlieka je
bezpečná konzumácia, pretože neobsahuje žiadne choroboplodné
zárodky. Ak sa obávate pridaných látok v trvanlivom mlieku, lekár
obavy vyvracia, trvanlivosť mlieka sa nedosahuje žiadnymi éčkami
ani inými prídavnými látkami, ale výhradne tepelným ošetrením.
www. primar.sme.sk
[email protected]
prípade totiž tento zvyk vo
väčšine prípadov pretrvá aj
do dospelosti.
Čo všetko mlieko
obsahuje
Mlieko je cennou potravinou
pre obsah rôznych dôležitých látok, v prvom rade
si ho spájame s vápnikom.
Tento prvok je dôležitý pre
správnu činnosť svalov,
prenos nervových vzruchov,
umožňuje správnu zrážanlivosť krvi a závisí od neho
napríklad aj pohyb spermií.
Okrem toho mlieko obsahuje aj celý rad vitamínov,
napríklad A, D, B12 či B1.
„Mlieko takisto obsahuje selén, ktorý spomaľuje proces
starnutia a prispieva k ochrane imunitného systému,“
uvádza lekár a dodáva, že
„je taktiež dokázané, že kyslé
mliečne produkty pomáhajú
upravovať poruchy trávenia,
chránia pred infekciami
tráviaceho traktu či napríklad
zlepšujú stav pleti.“
Kedy je tabu
Okrem intolerancie laktózy
môže byť mlieko aj príčinou
alergických ťažkostí. V takom
prípade je kameňom úrazu
mliečna bielkovina, takí ľudia
musia zo svojho jedálneho lístka vyradiť mlieko aj
mliečne výrobky. Podľa
lekára však niektorí z radov
takýchto alergikov v neskoršom období kravské mlieko
dobre tolerujú. Naproti
tomu ľudia, ktorí nie sú alergickí na mliečne bielkoviny,
ale iba neznášajú mliečny
cukor (laktózu), čiže trpia
intoleranciou laktózy, môžu
piť bezlaktózové mlieko
a väčšina z nich dobre toleruje aj kyslé mliečne výrobky,
ako napríklad jogurty, ktoré
obsahujú kyselinu mliečnu
a iba málo laktózy.
Zahlieňuje mlieko?
Vyhýbanie sa konzumácii
mlieka mnohí často odôvodňujú tým, že ich mlieko
zahlieňuje. Aká je pravda? Lekár vysvetľuje,
že mlieko vytvára na
sliznici tráviaceho
traktu ochranný
film (emulzia
tuku a vody), ktorý
sa po veľmi krátkom čase trávenia
rozkladá na základné
živiny. „Ako príklad
môžeme uviesť
oficiálne stanovisko
kanadských pediat-
Podľa
čoho
vyberať
mliečne
výrobky
 Všetky výrobky
živočíšneho
pôvodu musia byť
označené oválnou veterinárnou
značkou zdravotnej neškodnosti.
 Identifikačné
označenie výrobkov živočíšneho
pôvodu značí, že
výrobok vyrobili
v podniku, ktorý
spĺňa hygienické
požiadavky pre
výrobu potravín živočíšneho
pôvodu.
 Nekupujte výrobky po exspirácii.
 Mliečne výrobky
kupujte radšej
v kamenných
predajniach
a uložené v
chladiarenskom
úseku (výnimkou
je iba trvanlivé,
sušené a kondenzované mlieko).
Ak nakupujete na
farmárskych alebo iných trhoch,
mliečne výrobky
kupujte zásadne
iba chladené.
M
liečne výrobky sa
musia skladovať pri
teplote 4 – 8 °C.
rov k problematike zahlieňovania mliekom u detí
s astmou. V citovanom
stanovisku sa uvádza, že
v súčasnosti nie sú žiadne
dôkazy o priamom spojení
medzi konzumáciou mlieka,
zvýšenou tvorbou hlienov
a astmou. Lekári by preto
mali aj naďalej podporovať
rodičov, aby sa riadili oficiálnym odporúčaním Ministerstva zdravotníctva Kanady
a pravidelne dávali svojim
deťom piť mlieko. Kanadskí
zdravotníci odporúčajú 2
denné porcie mlieka (0,5 l)
pre deti od 2 do 8 rokov a 3
až 4 denné porcie mlieka
(0,75 – 1,0 l) pre deti od
9 do 13 rokov,“ uvádza
odborník.
Miriam Vojteková
Téma mesiaca: mlieko
www. primar.sme.sk
[email protected]
Piť či nepiť?
Mlieko patrí asi k najkontroverznejším a najdiskutovanejším
potravinám. Hoci mlieko a mliečne výrobky nie sú pre
ľudskú výživu nevyhnutné – a dokazujú to aj historické
fakty, a dajú sa nahradiť, neznamená to, že pre väčšinu ľudí
nie sú takéto potraviny prínosom.
P
itie mlieka a konzumácia mliečnych
výrobkov má v Európe silnú tradíciu,
pre mnohých sú tieto
potraviny dennou súčasťou
jedálneho lístka. K mliečnym
výrobkom patria aj probiotické mliečne potraviny, ktoré
sa svojím významom aj pre
obsah probiotických mikrobiálnych kultúr radia k tzv.
funkčným potravinám. Na
druhej strane mlieko a mliečne výrobky môžu niektorým
ľuďom spôsobovať ťažkosti,
napríklad v podobe intolerancie laktózy alebo alergie na
mliečnu bielkovinu.
Môže sa u človeka vyvinúť
intolerancia laktózy alebo
alergia na mliečnu bielkovinu
aj neskôr, vo vyššom veku?
Od akých faktorov to závisí?
Gastroenterológ a dietológ
MUDr. Peter Minárik hovorí:
„Samozrejme, intolerancia
sa môže vyvinúť aj počas dospelosti, a dokonca aj v séniu
(u seniorov). Faktory, ktoré
predisponujú jedinca pre
laktózovú intoleranciu (LI),
sú napríklad: etnicita a rasa
– vyšší výskyt LI je u čiernej
rasy v Afrike, ale aj u Afroameričanov, ďalej u Hispáncov
a Ázijčanov. Ďalšie faktory
sú: celiakia – autoimunitné
črevné ochorenie, predčasne
narodené dojčatá, prekonané
choroby a poruchy tráviace-
ho traktu – napríklad infekčné
zápaly čreva môžu zanechať
zníženú tvorbu a vylučovanie
enzýmu laktáza, ktorý štiepi
laktózu.“
Intolerancia laktózy je podľa
lekára často prechodným
stavom a po istom čase sa
tolerancia na mliečny cukor
postupne môže zvyšovať.
Vzácnym faktorom laktózovej
intolerancie je dedičnosť – t.
j. dedične podmienená
(autozomálne recesívna) absencia tvorby enzýmu laktázy.
Vyvinúť sa LI môže napríklad
aj v dôsledku fyziologického
poklesu funkcie zažívacie
traktu, napríklad u seniorov.
„Alergia na mliečne bielkoviny
sa takisto môže vyvinúť tak
v detstve, ako aj neskôr počas
života,“ hovorí lekár a dodáva: „Alergia je však úplne iné
ochorenie s iným diétnym
a terapeutickým prístupom
ako neznášanlivosť mliečneho cukru, čiže intolerancia
laktózy.“
Aká je využiteľnosť vápnika
z mlieka v organizme? Nie
sú z tohto hľadiska lepším
zdrojom iné potraviny?
Podľa mnohých citovateľných
odborných zdrojov je mlieko,
ako aj z neho vyrobené
mliečne potraviny, dobrým
zdrojom vápnika s vysokým
stupňom využiteľnosti (vstrebávania z gastrointestinálneho traktu do krvi). Mlieko
podporuje mineralizáciu
kostí a pôsobí preventívne
proti osteoporóze, a to nielen
vďaka ľahko vstrebateľnému
vápniku, ale aj vďaka iným
nutričným komponentom,
hlavne bielkovinám.
Pre ľudí, ktorí netrpia na
intoleranciu laktózy ani na iné
formy neznášanlivosti mlieka
(alergie), sú mlieko a syry
najlepším zdrojom vápnika.
V našich končinách prevažná
väčšina populácie mlieko
dobre znáša.
Pre ľudí, ktorí netolerujú
laktózu, je mnoho spôsobov a možností, ako ostať
verný tým formám mlieka
a mliečnych výrobkov, ktoré
sú viac alebo menej dobre
tolerované. Mlieko tak ostáva
aj naďalej hlavným potravinovým zdrojom vápnika. Kto
nemôže alebo nechce mlieko
a mliečne výrobky v žiadnej
podobe, musí prejsť na iné
zdroje vápnika – napríklad
drobné ryby s kostičkami,
tofu (s pridaným vápnikom),
orechy a semená, ovsené
vločky a cereálne a cestovinové potraviny (s pridaným
vápnikom), šalátová a
kapustová zelenina – napríklad špenát, kel, brokolica (tu
je aj vitamín D) a nakoniec aj
sójové a fazuľové bôby a sójové potraviny, ako aj všetky
potraviny cielene obohatené
(fortifikované) o vápnik.
Pokiaľ ide o množstvo
vápnika v strave, niektorí
spochybňujú priaznivé
účinky na zdravie, ak je ho
v potrave priveľa. Vápnik hrá osobitú rolu pri
rizikách, ale aj prevencii
nádorových ochorení.
Je to dôvod, aby sme to
nepreháňali s konzumáciou mlieka a mliečnych
výrobkov?
Primerané dávky vápnika
– v našich podmienkach je
denný príjem 1000 – 1200
mg Ca++, znižujú riziko
rakoviny hrubého čreva
a konečníka. Výsledky niektorých štúdií potvrdili zvýšené
riziko rakoviny prostaty pri
vysokých dávkach vápnika –
pri dennom príjme viac ako
2000 mg Ca++.
Vzťah mlieka k riziku zhubných nádorov je predmetom
5. strana
ďalších štúdií. Nateraz sa
mlieko a mliečne výrobky
v kontexte pestrej zdravej
výživy s prevahou rastlinnej
zložky potravy pokladajú za
súčasť zdravého stravovania.
Konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rozumných
množstvách podporujú momentálne všetky významné
lekárske a výživové spoločnosti – WHO, FAO, ASC,
WCRF, AICR, NCI, Cancer
Research UK, ako aj české
a slovenské odborné spoločnosti. Pri konzumácii mlieka
a mliečnych výrobkov sa
odporúča uprednostňovať
nízkotučné druhy mliečnych
potravín.
Hovorí sa, že pitie kávy
s mliekom či smotanou
ovplyvňuje účinky telu
prospešných látok, ako
sú antioxidanty, vitamíny,
minerály a pod., ktoré sú
obsiahnuté v káve...
Kofeín svojím charakterom
čiastočne odoberá vápnik
z tela človeka. Pridávaním
mlieka do kávy sa takáto
strata vápnika čiastočne
kompenzuje, čím káva s mliekom získava nielen chuťové,
ale i zdraviu prospešné
účinky. Pri zelenom i čiernom čaji potvrdili niektoré
štúdie, že po pridaní mlieka
alebo smotany do čaju,
zablokovali mliečne bielkoviny (kazeín) vstrebávanie
polyfenolov s antioxidačným
účinkom z tráviaceho traktu
do krvi. Pri čiernej káve sa
predpokladá podobný
(vstrebávanie antioxidantov
z kávy) blokujúci účinok
bielkovín mlieka, aký sa
pozoroval pri čaji. Nie všetky
štúdie, ktoré sa na interakciu
mlieka/smotany s čiernou
kávou zamerali, dospeli však
k takýmto výsledkom. Štúdia,
ktorá sledovala vplyv 10-percentnej pridanej smotany
k čiernej instantnej káve na
vstrebávanie polyfenolov
z kávy, nepotvrdila žiadny
blokujúci účinok smotany.
Moje odporúčanie: pokiaľ
pijeme niekoľko čiernych
káv denne, vhodné je dať si
jednu s mliekom – napríklad
raňajšiu kávu, a ostatné kávy
počas dňa už piť bez pridaného mlieka. Podobne, ako
to robia Taliani: ráno jedno
capuccino, počas dňa čierne
espresso. Netreba zabúdať,
že káva má močopudné
účinky, tak aj preto netreba
zabúdať na pitný režim.
Miriam Vojteková
6. strana
„Na jednej strane zvyšujú
počet červených krviniek,
uvoľňujú metabolické
pochody a tým aj hojenie, vyvolávajú tvorbu
vitamínu D v organizme,
podporujú zhnednutie
kože tvorbou kožného
pigmentu melanínu, na
druhej strane nesmieme
zabúdať, že slnku sa
treba aj vyhýbať, pretože
nadmerné slnenie nám
môže veľmi uškodiť,
čo sa po rokoch môže
prejaviť prekancerózou
a kožnými nádormi,“
hovorí MUDr. Jana
Šrámeková, riaditeľka I.
laserového a dermatokozmetického centra
v Bratislave.
Podľa dermatologičky
sa netreba slnku celkom
vyhýbať, ale ak chceme,
aby zostalo priateľom
človeka a jeho lekárom,
je dôležité vedieť, koľko
slnečného žiarenia naša
pokožka znesie, aký druh
slnenia posiela Slnko
na Zem, čo žiarenie
spôsobuje i ako sa pred
ním chrániť. Nesmieme
zabúdať, že slnečné lúče
môžu aj veľmi uškodiť.
Pozor na
fotostarnutie
V odbornej literatúre
sa čoraz častejšie objavuje termín „fotostarnutie“
(fotoaging), čo znamená
starnutie kože vplyvom
slnečného žiarenia. Žiarenie vyžarované slnkom
filtruje zemská atmosféra, jej ozónová vrstva. Tá
sa však stenčuje a móda
do bronzova opálených
tiel si pýta od súčasnej populácie vysokú
daň. „Dochádza nielen
k predčasnému starnutiu
kože, k jej predčasnému
ochabnutiu, ale do našej
ambulancie prichádza
stále viac pacientov, ktorí
majú problémy s nepravidelnými pigmentovými
fľakmi po slnení, s rozšírenými cievkami na tvári
a vo výstrihu, nehovoriac
opaľovanie
www. primar.sme.sk
[email protected]
Móda
bronzových tiel
si pýta svoju daň
Slnečné lúče ako zdroj tepla
a svetla sú pre ľudský organizmus
nevyhnutné. V rozumnej miere
majú na ľudský organizmus veľmi
priaznivé účinky.
o tom, že sa zvyšuje počet prekanceróz i riziko
vzniku kožných nádorov, ktoré sa vyskytujú
na nekrytých miestach
tela. Jednoznačne teda
platí ÁNO, opaľovať sa
môžeme, ale rozumne
a s mierou,“ zdôrazňuje
doktorka Šrámeková.
Slnečné lúče iba
s mierou
Mnoho ľudí má problémy aj s tzv. alergiou na
„prvé slnenie“. „Nejde
vlastne o alergiu v pravom slova zmysle, ale
o zmeny podobné alergii. V oblasti výstrihu,
na ramenách a v hornej
tretine chrbta sa tvoria
červené svrbivé vyrážky,
hlavne v prvých dňoch
slnenia. Po pozvoľnom
opaľovaní táto reakcia
vymizne. Títo jedinci by
mali tri dni pred nástupom na dovolenku
začať užívať antihistaminiká, používať krémy
s vysokým UV filtrom
a opaľovať sa pozvoľne,
a to prvý deň maximálne 15 minút na slnku
a zvyšok dňa v tieni,
druhý deň 20 minút
a iba tak pobyt na slnku
postupne predlžovať,“
pripomína dermatologička.
Pri nadmernom slnení
takisto môžu vznikať tzv.
fototoxické alebo fotoalergické reakcie, ktoré
vznikajú pri vzájomnom
pôsobení UV žiarenia
a určitých látok kozmetického priemyslu, napr.
voňaviek, parfumov,
ale aj niektorých liekov,
napr. antibiotík, antireumatík či antidiabetík.
Takisto môžu slnečné
lúče zhoršiť aj priebeh
niektorých kožných
ochorení, napr. rosaceu, periorálnu dermatitídu, ťažkú formu akné
a pod.
Popálená
pokožka
Spáleniny od slnka sa
väčšinou zahoja samy.
Vyhľadať lekára by sme
mali vtedy, keď ich
sprevádzajú bolesti
hlavy alebo zvýšená
teplota. Vtedy môže ísť
o úpal. Lekársku starostlivosť odporúčame
aj vtedy, ak sa zapália
pupienky na pokožke
a keď sa objavia zmeny
na koži, napríklad tmavé škvrny, alebo zväčšujúce sa znamienka či
pečeňové škvrny.
MUDr. Šrámeková odpo-
Prvá pomoc na spálenú pokožku
 Listy hlávkového šalátu miernia bolesť. Dajte veľké listy na dve minúty do vriacej vody, vyberte ich a nechajte vychladnúť a potom priložte na popálené miesta na dve až 30 minút.
 Aj nálev z ľanových semien pomáha pri liečbe popálenín od slnka. Povarte tri lyžice ľanových semienok v litri vody, sceďte a ochlaďte na telesnú teplotu. Do nálevu namočte uterák
a priložte ho na 15 minút na postihnuté miesta. Opakujte dovtedy, kým bolesť neprejde.
 Kefír pomáha regenerovať spálenú kožu. Postihnuté miesta natierajte tri- až päťkrát denne.
ručila využiť kladné
účinky slnečných lúčov
a, naopak, znížiť riziko
poškodenia kože používaním kvalitných kozmetických prípravkov
s UV filtrom. „Dnes už
väčšina prípravkov na
našom trhu obsahuje
jednak UVB-filter, ktorý
absorbuje vlnové dĺžky
zóny UVB/290-320 nm.
Lúče tejto vlnovej dĺžky
spôsobujú solárnu
dermatitídu – červený
zápal kože po slnení.
Ďalej obsahujú UVA
filter, pretože UVA lúče,
ktoré vyvolávajú zhnednutie
kože, nie sú nevinné.
Naopak. Prenikajú totiž
10-krát hlbšie do kože
ako UVB lúče a poškodzujú fibrilárne pletence
kože, ktoré sú neobyčajne významné pre
vonkajší vzhľad, napätie
a elasticitu.
Soláriá len
spoľahlivé
Práve soláriá využívajú
takmer výhradne UVA
lúče. UVB lúče majú
v rámci žiarenia, ktoré
produkujú soláriá, veľmi
malú intenzitu. Preto sa
koža v soláriách nespáli
dočervena, ale zhnedne. „Zdôrazňujem, že si
treba vybrať spoľahlivé
štúdio, aby zákazníčky
získali istotu, že lampy
produkujúce žiarenie
neprekročili čas svojej životnosti. Ak lampy svietia
dlhší čas, ako je stanovené výrobcom, môžu
kožu nielen spáliť, ale ju
i vážne poškodiť.“
Vedci dokázali, že
i niektoré vitamíny majú
veľmi pozitívny efekt,
ktorý pri vystavení slnečnému žiareniu zmenšuje
negatívne dôsledky.
Medzi najdôležitejšie
z nich patrí betatarotén,
ktorý spolu s vitamínom
C, E a selénom patri
medzi tzv. antioxidanty.
A práve antioxidanty sú
látky neutralizujúce vplyv
škodlivých radikálov
na ľudský organizmus.
„Dámam by som na
začiatku sezóny odporučila antoxidantovú kúru
a kvalitné prípravky s UV
filtrom. Vtedy bude slnko
s rozumným dávkovaním
slnečného žiarenia vždy
iba priateľom.
Dobroslava Medvecová
súťaž
www. primar.sme.sk
[email protected]
Y
A
N
V
Ó
Y
P
U
A
R
JTE
E
I
B
K
Z
AJTE
HR
j
Vo veľ ke môžete
ž
a
ť
ej sú i
tvo
kupónov r, ako aj množs cien.
u
ných
00 e
vyhrať 1 avých a hodnot
m
aují
ďalších z
o hrať
postupne
Ak
toré
upóny, k zínu zdravia.
k
ť
a
r
ie
b
hou je z
nalepte
ch Maga
Vašou úlov piatich vydania upónov nakoniecredakcie
nájdete nazbieraných k ašlite na adresu tislava.
az
päť
Bra
Všetkých pondenčný lístoketská 12, 811 08 čtom
r
o
š
a
e
p
z
r
i.
ým
: La
na ko
i kupónm
ľubovoľn
u zdravia
iu
Magazín dý môže súťažiť spiatimi nalepeným
š
č
ä
v
, tým
s
Kaž
ch lístkovu kupónov pošlete
ý
n
č
n
e
d
korešponc lístkov s pätico ancu vyhrať.
nájdete
máte š agazínu zdravia ôžete
Čím via
ísle M
rým m
brovom čusový kupón, kto kupón.
m
e
v
o
n
V
ny bon
ýbajúci
mimoriadradiť prípadný chverejníme v
nah
ercov u
ínu
Mená výh vom čísle Magaz
o
decembr zdravia.
1x
CIACH
POBYT V DUDIN
y
yt Pohodové prázdniny pre dve osob
Jeden výherca získa pob
ľnom meste Dudince.
v hoteli Minerál**** na dve noci v kúpe
ziu, 2x 3-hodinový
pen
plnú
2x
ie,
ovan
Pobyt zahŕňa: 2x ubyt
do minerálneho
pu
vstu
vstup na kúpalisko Dudinka vrátane
x 60-minútový
1
asia
poč
o
ivéh
riazn
bazéna (v prípade nep
ou využitia whirlnosť
mož
s
vstup do wellness v Hoteli Minerál
búrkou), wifi
skou
karib
s
hy
sprc
y,
saun
pool, parnej a suchej
lmineral.sk
hote
:
Foto
pripojenie, parkovanie pred hotelom.
7x
Siedmi výhercovia získajú kolekciu relaxačnej telovej a pleťovej
kozmetiky Planet Spa s brazílskym ovocím acaí a bobuľami od
AVON-u. S kozmetikou si môžete
dopriať luxusný rituál zo slnečnej
Brazílie, ktorý dodá vlasom a telu
zmyselnú hydratáciu a výživu.
7. strana
5x
Produkty radu Dermacol Detox & Defence obsahujú antioxidanty, vitamíny a kmeňové bunky. Na povrchu pokožky
regenerujú prirodzenú kožnú bariéru a vytvárajú ochranný štít
proti nepriaznivým vonkajším vplyvom a UV žiareniu. Hĺbkovo
neutralizujú toxíny a škodlivé látky, obnovujú poškodenú pleť,
redukujú prejavy dehydratácie, vyživujú pleť a zabraňujú jej
predčasnému starnutiu. www.dermacol.sk
3x
5x
Traja výhercovia získajú domácu lekárničku z limitovanej série
Hartmann-Rico. Moderná výbava na ošetrenie je ukrytá v historickom balení, s priestorom aj pre vyššie fľaše, detské sirupy a pod.
Vkusný retrosolitér vynikne v každom type interiéru. Retro je in.
Piati výhercovia získajú rad kozmetických
prípravkov Syoss Keratin Hair Perfection
– šampón, kondicionér, lak a tužidlo na
vlasy – ktorý obsahuje absolútnu novinku.
Ide o inovatívny podklad Keratin Primer,
ktorý ošetruje bunkovú štruktúru vlasov
a dodáva im chýbajúci keratín. Ten zabezpečí, že vlasy sú schopné absorbovať
ďalšie výživné látky obsiahnuté v prípravkoch Syoss Keratin Hair Perfection.
7x
Siedmi výhercovia
získajú potravinový
balíček s olejmi
Palma pre teplú a
studenú kuchyňu,
ktorý obsahuje nový
Extra panenský
olivový olej 8ocho.
Tento olej spája to
najlepšie z ôsmich
andalúzskych
provincií preslávených pestovaním
najkvalitnejších olív
na svete.
3x
Traja výhercovia získajú broskyňovú kolekciu Saténové ruky značky Mary Kay® určenú na ošetrovanie
pokožky rúk. Kolekcia obsahuje zmäkčujúci krém
bez parfumácie, broskyňový peeling a broskyňový
krém na ruky, ktorý vydrží niekoľko umytí. Výsledkom bude hebká pokožka zahalená do vône leta.
Viac informácií nájdete na www.marykay.sk
POBYT V
TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
1x
Jeden výherca získa víkendový pobyt Minirelax pre jednu osobu, vhodný
na krátkodobý víkendový oddych na uvoľnenie tela i duše. Pobyt zahŕňa:
2x ubytovanie, 2x polpenziu, konzultáciu s lekárom na požiadanie, 2
procedúry denne (kúpele, masáže, rašelina, whirlpool). Bonus: 5 %
zľava pri dokúpení vybraných procedúr, 1x denne vstup do vonkajšieho
bazéna Grand, 1x denne vnútorný bazén, voľný vstup do fitness/telocvičňa Krym. Možnosť dokúpiť procedúry a služby podľa výberu.
3. súťažný kupón
8. strana
zo sveta zdraviA
Výhody
kolonoskopie
Skríningové vyšetrenie zamerané na odhalenie
rakoviny hrubého čreva a konečníka sa bežne
vykonáva testom na okultné (skryté) krvácanie do stolice.
Každý poistenec nad
50 rokov má nárok
na jednu preventívnu
prehliadku konečníka
a hrubého čreva, na
kolonoskopiu hradenú
z verejného zdravotného poistenia, raz za
desať rokov. Poistenci
so zvýšeným rizikom
ochorenia na rakovinu hrubého čreva a
konečníka bez vekového obmedzenia majú
nárok na toto vyšetrenie raz za päť rokov.
Kolonoskopia má svoje
nepopierateľné výhody.
Nejde len o priamy
pohľad optikou kolonoskopu „do čreva“, ktorý
by jeho postihnutia
odhalil. Prináša navyše
možnosť zároveň odstrániť prípadné polypy,
odobrať vzorku tkaniva
na biopsiu, vrátiť sa na
podozrivé miesto a znova ho prezrieť, zväčšiť si
zobrazenie, dokonca aj
umožňuje očistiť črevnú
stenu tam, kde nie je
dostatočne prehľadná
po vykonanej príprave
čreva preháňadlom.
To všetko by vyšetrenie
prehltnutím kapslí s kamerou neumožňovalo.
A ak by odhalilo nejaké
abnormality, bolo by
nutné aj tak podstúpiť
bežnú kolonoskopiu.
P
rotišmyková
podrážka je
základ. V nevhodnej obuvi
sa na klzkom
povrchu ľahko pošmyknete. Pri výbere preto
dbajte na protišmykovú
podrážku, ktorá priľne
k povrchu. Táto vlastnosť obuvi by mala byť
potvrdená príslušným
osvedčením.
Obuv pevne držiaca
nohu – najobľúbenejším typom obuvi na
kúpalisko sú bežné
šľapky. Tie však nie sú
ideálne, pretože na
nohe dostatočne nedržia. Pri neopatrnom
došliapnutí tak môžu
spôsobiť pád alebo
výron v členku. V lete
sa navyše pri chôdzi
medzi obuv a chodidlo
môže dostať osa alebo
iný nepríjemný hmyz a
môže spôsobiť bolestivé bodnutie. Vhodnejšie ako klasické šľapky
sú topánky s remienkom okolo členka.
Priedušnosť a ochrana pred baktériami
– správna obuv na
kúpalisko nemá byť
plne uzavretá. Vhodná
je taká, ktorá pustí k
vašej nohe vzduch, aby
mohla dýchať. Vďaka
tomu sa odvádza vlhkosť a noha sa nepotí.
www. primar.sme.sk
[email protected]
Zásady bezpečnej
obuvi na kúpalisku
V uzavretých topánkach sa vám pri bazéne
nepríjemne spotia nohy. V bežných šľapkách sa
na mokrom povrchu zase ľahko pošmyknete.
Vhodná obuv je dôležitá predovšetkým pre
deti, ale nebezpečenstvo úrazu hrozí každému.
Ideálne topánky majú svoje špecifiká.
Pred rizikom prenosu
baktérií vás ochráni
antibakteriálny materiál.
Noha v ňom nezapácha a navyše ho ľahko
umyjete vodou.
Vhodný tvar – aj letné
topánky majú mať anatomické tvarovanie. Podošva
topánky musí byť dostatočne pružná, aby tlmila nárazy a šetrila kĺby. Dokonalé
pohodlie potom poskytne
anatomické tvarovanie,
ktoré sa ideálne prispôsobí
vášmu chodidlu a nikde
netlačí ani nespôsobuje
odreniny.
Sledovanie porna vraj poškodzuje mozog
Sledovanie pornografických filmov môže poškodiť mozog a utlmiť jeho reakciu na sexuálnu stimuláciu – tvrdia vedci z berlínskeho Inštitútu Maxa Plancka. Podľa odborníkov tie časti mozgu,
ktoré sa aktivujú v čase, keď sa ľudia cítia motivovaní na sex, sa sledovaním otvorene sexuálnych
scén zmenšujú a pracujú menej efektívne. Ľudia, ktorí porno sledujú, tak vraj potrebujú stále viac
inspirácie, aby dosiahli rovnakú sexuálnu stimuláciu. Vedci preto veria, že ľudia, ktorí už majú
menšiu hlbokú oblasť sivej hmoty, ktorá hrá úlohu v mechanizmoch odmeny či potešenia, sa k
pornografii uchyľujú oveľa pravdepodobnejšie. „Nie je napríklad jasné, či sledovanie pornografie
vedie k zmenám v mozgu, či ľudia narodení s určitým typom mozgu porno viac sledujú,“ vyhlásila
Simone Kuhnová, vedúca výskumu. Dodala, že z výskumu vyplýva, že objem spomínanej oblasti
bol tým menší, čím viac porna účastníci projektu sledovali. Iní vedci však tvrdia, že rozumné sledovanie porna pravdepodobne mozog nepoškodzuje.
Spirulina a rakovinové bunky
ne posilnenia imunitného systému,
liečby kandidózy, zníženia chuti
do jedla a kontroly hladiny cukru
v krvi u diabetikov. Takisto
sa ukázalo, že spirulina je
účinná aj pri rakovine
prostaty, prsníka, krvi,
pri melanóme a rakovine hrubého čreva.
Použili ju v klinických
štúdiách na posilnenie
imunity, na detoxikáciu pri
otrave arzénom a pri liečbe
pacientov s HIV.
Autor: (ik)
Spirulina má schopnosť zničiť pri
pokusoch in vitro 83 % nádorových buniek pankreasu. Extrakt
spiruliny zabíjal 83 % ľudských
pankreatických nádorových buniek, a tiež spomaľoval rast pankreatických nádorov takmer o 50 %
pri myšiach, ktoré boli extraktom
kŕmené. Výskum ukázal, že modrozelená riasa spirulina môže mať
mnoho zdravotných výhod, vráta-
RADÍME VÁM
www. primar.sme.sk
[email protected]
9. strana
Podľa toho, o aký
problém ide, môžete
sa domáhať nápravy na
rôznych miestach:
Úrad pre dohľad
nad zdravotnou
starostlivosťou
 Nesprávna liečba?
Ak sa nazdávate, že
rozhodnutie zdravotníckeho pracovníka o liečbe
nebolo správne, môžete
písomne požiadať o prešetrenie vašu zdravotnú
poisťovňu. Poisťovňa
je povinná informovať
vás o výsledku šetrenia.
Ak zdravotná poisťovňa
vašu žiadosť nevybaví
alebo vás neinformuje
o šetrení, môžete poslať
podnet o vykonanie
dohľadu Úradu pre
dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.
Žellova 2, 829 24 Bratislava, www.udzs-sk.sk
Pobočky ÚDZS:
 Pekárska 40/A, 917 01 Trnava
 Legionárska 17, 911 01 Trenčín
 Coboriho č. 2, 949 01 Nitra
 Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica
 Kuzmányho 27/B, P.O.BOX 137, 036 01
Martin
 Floriánska 19, 043 74 Košice
 Kúpeľná 3, 080 03 Prešov
 Poistné? Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tiež
rieši podnety týkajúce
sa postupu zdravotnej
poisťovne a rieši spory
vyplývajúce z ročného
zúčtovania poistného
na verejné zdravotné
poistenie.
 Poplatky? Ak sa
chcete sťažovať na výšku
poplatkov v ambulancii,
treba sa obrátiť na toho,
kto má úlohu „dozorcu“:
lekárska komora, príslušný samosprávny kraj,
ministerstvo zdravotníctva. Samosprávny kraj
pritom určuje najvyššiu
sadzbu za výšku poplatku za prednostné ošetrenie. Je na lekárovi, či
sa rozhodne pre menšiu
sumu. V tomto prípade upozorňujeme, že
o akomkoľvek neprimeranom poplatku musíte
mať dôkaz – napríklad
pokladničný blok.
 Nevhodné
správanie?
Ak sa chcete sťažovať
na etiku zdravotníckeho
pracovníka, najprv by ste
mali požiadať o prešetrenie situácie riaditeľa
zdravotníckeho zariadenia, v ktorom dotyčná
osoba pracuje, a to buď
osobne, alebo písomnou sťažnosťou. Ak bude
vyjadrenie vedenia pre
vás neuspokojivé, môžete sa obrátiť na Úrad pre
dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.
Soňa Juriková
Dvojstrana vznikla v spolupráci s vydavateľstvom MEDMEDIA a OZ SLOVENSKÝ PACIENT
Nesťažujte sa
na lampárni, ale...
Ak nie ste spokojní s prístupom lekára či
zdravotníka, alebo máte pocit, že vám
neposkytli správnu zdravotnú starostlivosť,
máte právo žiadať o nápravu.
Druh problému
Kde sa sťažovať
poplatky u lekára
samosprávny kraj (VÚC)
nevhodné správanie zdravotníckych
pracovníkov
riaditeľstvo nemocnice,
Slovenská lekárska komora,
Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek
odmietnutie zmluvy, ordinačné hodiny,
zdravotná dokumentácia
samosprávny kraj (VÚC)
nesprávna liečba
zdravotná poisťovňa
Ako napísať podnet
Písomná žiadosť o prešetrenie problému musí obsahovať:
 vaše kontaktné údaje (celé meno, adresa, kontakt)
 identifikačné údaje o tom, na koho sa sťažujete (lekár, nemocnica, adresa)
 stručný opis problému
 dátum spísania sťažnosti a váš podpis.
10. strana
76-ročná Alžbetka na
Seniorskom fóre píše: „Som
už 18 rokov na dôchodku,
takže už nie som najmladšia, ale prikláňam sa k názoru, že pohyb je život. Mám
rada hory a lesy, v lete tam
chodíme s kamarátkou
bylinkárkou a zbierame aj
bylinky. Turistiky sa však nebojíme ani v zlom počasí.“
„Bolo to spočiatku náročné, trochu stereotypné,
ale vedel som, že mi to
robí dobre. Vždy som
mal radšej kolektívne hry,
v ktorých je väčšia emocionálna zábava ako pri
cvičení v posilňovni. Ale
teraz sa cítim vynikajúco,“
zhodnotil účasť v medzinárodnej klinickej štúdii
Mobilita v starobe, ktorá
prebiehala v priestoroch
fakulty telesnej výchovy
a športu, 67-ročný Ján. Výsledky štúdie podľa MUDr.
Jána Cvečka jednoznačne
preukázali, že kondíciu organizmu možno zlepšovať
aj vo veku nad 65 rokov.
Nikdy nie je
neskoro
„Na šport nie sme nikdy
starí a dokonca aj seniori, ktorí sa mu celý život
nevenovali, môžu začať
športovať. Samozrejme,
s rozumom,“ tvrdí vedúci
oddelenia telovýchovného lekárstva Ústavu vied
o športe pri Fakulte telesnej
výchovy a športu UK v Bratislave prof. MUDr. Dušan
Hamar, CSc. Výber vhodných pohybových aktivít
dokáže aj u ľudí vo vyššom
veku priniesť výrazné zlepšenie celkového zdravotného stavu, kvality života,
ale aj zmenu zo stavu
závislosti na stav samostatnosti. „Existujú sledovania
z domovov dôchodcov,
kde mohli takmer polovicu
ľudí po pravidelných cvičeniach prepustiť, pretože
boli schopní samostatne
fungovať. Pre starších ľudí
POHYB PRE ZDRAVIE
www. primar.sme.sk
[email protected]
Na šport
nie sme nikdy starí
Zohnutý, pomaly sa pohybujúci a zabúdajúci človek, ktorého
prenasledujú choroby a neduhy starnutia... Patologická vizáž,
v priebehu dejín priradená k seniorskému veku, sa pomaly,
ale iste mení. Stále častejšie stretávame seniorov na túrach v
horách, na cyklistických cestách, ale aj v posilňovniach.
Vhodné pohybové aktivity pre seniorov: turistika, nordic walking, plávanie, jazda na bicykli (pri
zachovanej schopnosti udržiavať rovnováhu), tai-či, joga pre seniorov, petang, hodiny tanca,
vhodné silové cvičenia.
je pohyb dobrodenie, ktoré
sa nie veľmi často a nie
veľmi účinne využíva.“
Telo netreba
šetriť´
Mnohí vzťah k pohybu
dramaticky menia so
zvyšujúcim sa vekom, pri
diagnostikovaní závažného
ochorenia alebo po úraze.
Sú presvedčení, že týmto
spôsobom svoje telo ´šetria´. Opak je však pravda.
Súčasné poznatky dokazujú, že pravidelný pohyb
a vhodne zvolený šport
dokážu zmierňovať príznaky
mnohých ochorení a sú aj
dobrou prevenciou artériosklerózy a následne srdcovocievnych príhod, prevenciou
osteoporózy, tuhnutia kĺbov,
atrofie svalstva, znižovania
vitálnej kapacity pľúc. Majú
priaznivé účinky na všetky
systémy organizmu, nehovoriac o tom, že pri cvičení
sa vyplavujú do mozgu endorfíny, tzv. hormóny šťastia,
ktoré majú pozitívny vplyv
na naše prežívanie. Tak je
cvičiaci senior zväčša veselý
senior, ktorý sa prístupom
k životu vyhýba depresiám
a úzkostiam, ktoré sú v se-
niorskom veku častejšie ako
u mladých. Navyše, šport
a pohyb sú zväčša kolektívnou aktivitou, pomáha teda
aj pri udržiavaní sociálnych
kontaktov.
Činky nie sú len
pre mladých
Dnes sa pre starších ľudí odporúčajú aj silové cvičenia.
Názory na športovanie sú
totiž iné ako pred rokmi. „V
čase môjho štúdia na lekárskej fakulte nás pred silovými
cvičeniami doslova vystríhali,
a to nielen u starších, ale aj
u ľudí stredného veku. Dnes
je situácia úplne iná. Za
posledných dvadsať rokov sa
nahromadilo veľa presvedčivých vedeckých dôkazov
o tom, že vhodne vykonávané silové cvičenia sú veľmi
priaznivé aj u starších ľudí,“
uviedol prof. Hamar. „Efekty
silového cvičenia môžu byť
pre staršieho človeka obrovské. Ak nimi zvýšime silu
u človeka, ktorý má napríklad
pre slabé svaly na nohách
problémy postaviť sa, pri
ich vytrénovaní zlepšíme ich
funkčnú schopnosť a senior
začína byť sebestačný.“ K silovým cvičeniam nepotrebujeme nevyhnutne len činky.
U seniorov stačí v začiatkoch
cvičiť s vlastnou váhou,
rozpažovanie rúk s drobnými predmetmi z domácnosti,
napríklad konzervami, čo sú
podľa odborníka tiež dostatočné stimuly na zlepšovanie
silových schopností. Cvičenia
na silu svalov je vhodné
kombinovať s aeróbnymi,
napríklad dvadsať minút sily
a dvadsať behu či plávania.
Nejde o výkon, ale
o zdravie
Cieľom cvičenia starších
ľudí v porovnaní s mladšou
generáciou, ktorá je zameraná skôr na výkon a výzor,
sú radosť a zdravie. Preto
im odborníci odporúčajú
pomalší pohyb, ktorý by mal
denne trvať viac ako dvadsať
minút. „Dobre zvolená fyzická aktivita zvyšuje kondíciu
a pohyblivosť, pomáha
zvyšovať celkovú odolnosť
a vďaka vyplavovaniu endorfínov prináša pocity, ktoré
prispievajú k životnému
optimizmu. A ten je najlepším liekom na prekonávanie
ťažkostí v seniorskom veku,“
uzatvoril tému Hamar.
Eva Molnárová
Najkritickejšie sú začiatky
Jednou z výhod seniorského veku je viac času pre záľuby. Preto by nemal byť pre seniora problém venovať
denne hodinu času cvičeniu a aktívnemu pohybu.
Najkritickejšie sú začiatky. Dôležité je zvoliť správny
druh cvičenia zodpovedajúci zdravotnému stavu,
pridať odporúčania lekára a v pohybovej aktivite
vytrvať, ale najmä začínať pozvoľne. Kto nebol na
pohyb zvyknutý dlhé roky, môže si prehnaným
cvičením ublížiť. Aktivita nemá byť nadmerná
a jednostranná. „Po dlhej pauze športovania alebo
ak človek nikdy nešportoval, je v úvodných fázach
pohybu veľmi dôležité, aby ho niekto inštruoval
a viedol, pretože zvyčajne po jednej, dvoch pohybových aktivitách príde svalová horúčka a ľudia
si dokážu šport nadlho znechutiť,“ upozorňuje
prof. Hamar. Práve preto je v začiatkoch vhodné
poradiť sa s odborníkom na šport alebo športovým
inštruktorom.
Ak začíname so športom na upevnenie fyzickej
kondície v zrelom veku, základom cvičení by mali
byť aeróbne aktivity, pri ktorých trvá zaťaženie
dlhšie a nemajú príliš vysokú intenzitu. „Intenzita
by mala byť primeraná funkčnému stavu jedinca,“
zdôraznil prof. Hamar. Ide napríklad o rýchlejšiu
alebo pomalšiu chôdzu, po čase striedanie chôdze
a behu. Zdatnejší jedinci môžu neskôr vykonávať
pomalý beh alebo plávanie, jazdu na bicykli, veslovanie, beh na lyžiach. Seniori sa nemusia hneď
od začiatku venovať náročnej športovej disciplíne,
dôležitá je však pravidelnosť.
O
dborníci bijú
na poplach,
pretože bolesti chrbta,
šije, ramien,
bedrových kĺbov, kolien
a ďalšie časti pohybového
aparátu patria k najčastejším bolestivým zdravotným
problémom.
„Sedavý spôsob života,
málo pohybu, jednostranné preťaženie svalových
skupín, permanentné
zaťažovanie stále tých
istých svalov spôsobuje ich
zoslabenie a ochabnutie
–svalovú dysbalanciu. A to
je príčinou takmer všetkých
poškodení pohybového
aparátu, zníženej funkčnosti i následných bolestí chrbtice, kĺbov, svalov a šliach.
Medicínsku pomoc, zmiernenie a odstránenie bolesti
i zvýšenie celkovej kondície
pacienti hľadajú u nás v
kondičnej a rehabilitačnej
ambulancii,“ hovorí MUDr.
Ingrid Štefanková, lekárka
ambulancie Rehabilitačnej kliniky UNB Ružinov
v Bratislave.
Široká škála
diagnóz
Rehabilitačné oddelenie je
interdisciplinárny odbor,
pretože pomáha pacientom rôznych vekových
kategórií i so širokou škálou
diagnóz. „Prichádzajú za
nami pacienti s bolesťami
chrbtice, riešime aj stavy po
operácii chrbtice, skoliózy
či chybné držanie tela. Rehabilitujeme aj ortopedických a traumatologických
pacientov s degeneratívnymi zmenami, koxartrózou,
gonartrózou, s vrodenými
deformáciami, po implantácii TEP, úrazoch
a rôznych fraktúrach...
Pomáhame reumatikom
s reumatoidnou artritídou,
Bechterejevovou choro-
11. strana
REHABILITÁCIA
www. primar.sme.sk
[email protected]
Cvičenie na mieru
V rehabilitačnej
ambulancii šijú cvičenia
pacientom
na mieru
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 60 –
85 percent svetovej populácie nemá dostatok
pohybu, čo znásobuje riziko viacerých ochorení.
Sedavý spôsob života patrí medzi desať hlavných
príčin poškodenia zdravia.
Pohyb ako liek
Rehabilitácia je medicínsky odbor, ktorý na liečbu alebo prevenciu porúch
zdravia používa pohyb a iné fyzikálne podnety a prostriedky. Je nevyhnutnou súčasťou komplexnej liečby pacienta nielen pri liečbe pohybového
aparátu, ale aj pri iných systémoch.
„Poskytujeme nielen komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom
na rôznych nemocničných oddeleniach, ale aj pacientom odporúčaných
obvodným lekárom. Pri liečebnej rehabilitácii pacientov spolupracujeme so
špecialistami – ortopédmi, traumatológmi, neurológmi, chirurgmi, internistami... Ba často je potrebná spolupráca aj s logopédmi, psychológmi,
ergoterapeutmi, protetikmi, špeciálnymi pedagógmi či sociálnymi pracovníkmi. Cieľom rehabilitácie je zlepšiť kvalitu života pacienta nadobudnutím
funkčnej schopnosti, začleniť postihnutého jedinca do spoločnosti i návratu
do pracovného zaradenia,“ zdôrazňuje doktorka Štefanková
bou, ako aj neurologickým
pacientom po NCMP, so
sclerosis multiplex, Parkinsonovou chorobou, polyneuropatiou, s centrálnymi
alebo periférnymi parézami... Nezriedka riešime aj
chirurgických pacientov
po amputáciách, po abdominálnych a torakálnych
operáciách, po operáciách ruky. Nesmieme
zabúdať ani na pacientov
s kardio-respiračnými,
gynekologickými a urologickými ťažkosťami, ako
Podľa Ingrid Štefankovej dokážu každému pacientovi prispôsobiť cvičenia na mieru. „Pacienti
absolvujú individuálnu liečebnú telesnú výchovu pod dohľadom školeného fyzioterapeuta,
ktorý na základe odporúčania lekára oboznámi
pacienta s cvičeniami, pričom využíva rôzne
fyzioterapeutické metódy a koncepty, napríklad
cvičenia na zlepšenie svalovej sily a rozsahu
pohybu, mobilizáciu mäkkých tkanív, trakcie,
relaxačné techniky, metodiky respiračnej fyzioterapie, neurorehabilitácie s využitím facilitačných
techník, senzomotorickej stimulácie a mnoho
ďalších techník,“ hovorí lekárka. Dodáva, že
pacienti sú poučení o nutnosti pokračovať
v pravidelnom cvičení aj v domácom prostredí.
Informujeme ich o režimových opatreniach, ako
aj o úprave nesprávnych pohybových návykov.
Podľa potreby sa im predpíšu pomôcky na
zlepšenie pohyblivosti a sebestačnosti. Ak sa to
indikuje, odporučí sa im kúpeľná liečba, kde sa
okrem iného využívajú aj účinky liečivých a klimatických podmienok.
aj na význam rehabilitácie
v psychiatrii. Rehabilitační
lekári pracujúci s deťmi sa
často venujú pacientom
s centrálnou koordinačnou
poruchou, detskou mozgovou obrnou i rôznymi
poruchami vývoja.“
Cvičenia ušité na
mieru
V ambulancii najprv získavate informácie o zdravotných ťažkostiach pacienta i
z priebehu ochorenia. „Po
vyšetrení pacienta lekár stanoví individuálny liečebný
rehabilitačný plán, ktorý
zahŕňa konkrétne rehabilitačné postupy, ako napr.
liečebnú telesnú výchovu,
techniky myoskeletálnej
medicíny, fyzikálnu liečbu,
ergoterapiu, špeciálne
facilitačné a inhibičné techniky pre deti a dospelých.
Napokon lekár určí krátkodobý, ale aj dlhodobý
rehabilitačný plán, ktorého
súčasťou je okrem liečebnej rehabilitácie aj sociálna,
pedagogická a pracovná
rehabilitácia. Cieľom
sociálnej rehabilitácie je
nácvik potrebných zručností, ktoré vedú k dosiahnutiu maximálnej možnej
samostatnosti a sebestačnosti, snaží sa o začlenenie
zdravotne postihnutého
jedinca do spoločnosti.
Pedagogická rehabilitácia
umožňuje vzdelávanie detí
a študentov so zdravotným postihnutím, s cieľom
dosiahnuť čo najvyššiu
úroveň osobného rozvoja
a spoločenského uplatne-
nia. Pracovná rehabilitácia
sa zameriava na obnovu
stratenej alebo poškodenej
pracovnej zručnosti.“
Cvičiť aj doma
V liečebnej rehabilitácii sa
využívajú účinky rôznych
foriem fyzikálnej energie.
Podľa lekárky treba podotknúť, že ide o pasívne
procedúry, ktoré majú
význam ako doplnková liečba. V rehabilitácii sa dôraz
kladie na aktívny prístup
pacienta, jeho spoluúčasť
na prevencii a liečbe. „Z fyzikálnej terapie využívame
účinky elektroterapie,
mechanoterapie, termoterapie a hydroterapie, kde
sa využívajú účinky tepla
a chladu, ako aj široká škála
vodoliečebných procedúr,
napríklad ako vírivka, perlička, podvodná masáž, rôzne kúpele, fototerapie atď.
Účinky fyzikálnej terapie
sú určené na zmiernenie
bolesti, na uvoľnenie svalových spazmov, na zmiernenie opuchov, zlepšenie
cirkulácie krvi v kapilárnom
riečisku a tým aj výživu
a okysličenie tkanív,“ hovorí
Štefanková. Správne zvolenými liečebnými postupmi
a dodržiavaním správnych
pohybových návykov sa dá
odstrániť svalová dysbalancia i bolestivé stavy, čo
môže potvrdiť aj RTG či CT
alebo MR vyšetrenie. Pravidelná pohybová aktivita
je dôležitá nielen z hľadiska
prevencie, ale aj liečby už
vzniknutých ťažkostí.
Dobroslava Medvecová
12. strana
ŽIVOTOSPRÁVA
P
Osvieži
a zbaví vás
tukov
Tento vynikajúci nápoj podporuje nielen chudnutie, ale dodá aj energiu a podporí dobrý
zdravotný stav. Ak chcete mať ploché bruško,
mali by ste mať tento nápoj v najbližších dňoch
v chladničke.
Zloženie: 2 l vody, 1
lyžička čerstvo nastrúhaného zázvoru,
1 stredná nakrájaná
uhorka, 1 stredne veľký
nakrájaný citrón, 12
malých mätových listov
Vložte všetky prísady
do veľkého džbánu,
nechajte cez noc
vylúhovať. Na druhý
deň vypite celý obsah
džbánu v priebehu
dňa.
úpava Dôkladne
si rozmyslite, či
sa rozhodnete
vyhodiť púpavu
zo záhrady. Tieto
žlté rastliny sú jedným z
najväčších prírodných
zdrojov beta-karoténu (z
ktorého sa v tele tvorí vitamín A), a sú tiež bohaté
na bielkoviny, minerálne
látky, vitamíny a esenciálne
mastné kyseliny. Každá
časť púpavy – od korienkov ku kvetu – je jedlá.
Dlhodobá spotreba je
spojená s lepšou funkciou
srdcovo-cievneho systému
a pečene, zlepšením
zažívanie (vrátane liečby
zápchy), a vzhľadom na
močopudné vlastnosti aj s
čistením obličiek.
Žihľava Každý, kto sa dotkol chĺpkov žihľavy, ľahko
pochopil, prečo získala
reputáciu ako nežiaduca
burina. Jej korene a listy sú
bohaté na železo, vápnik
a vitamíny A a K. Žihľava
bola po stáročia v Európe
používaná na liečbu črevnej slabosti, podvýživy,
hnačky a nespočetných
ochorení kože. Okrem
toho 1 lyžica šťavy z
čerstvej žihľavy niekoľkokrát denne preukázateľne odstraňuje kyselinu
močovú, vedľajší produkt
www. primar.sme.sk
[email protected]
Tri buriny
účinnejšie ako lieky
Máme ich v záhrade takmer
všetci. Mnohí s nimi bojujú, a len
máloktorí využívajú ich úžasné
nutričné a liečivé vlastnosti.
A pritom sú úplne zadarmo.
trávenia proteínov, ktorý
sa hromadí v tkanivách a
kĺboch, čo vedie k bolestivým zápalovým ochoreniam, ako je dna. Lopúch
Vybavený je fytochemikáliami, ktoré majú antibakteriálne, protizápalové a
antioxidačné vlastnosti. V
dôsledku toho je účinný
pri liečbe ochorení kože
(najmä akné, ekzémy a lupienka), srdcovo-cievnych
problémov a degeneratívnych ochorení, ako je artritída a rakovina. Rovnako
ako púpava, lopúch tiež
podporuje trávenie tým,
že stimuluje produkciu
tráviacich štiav.
napr. pri tvorbe spermií. Ak trpíte hypotyreózou, možno potrebujete užívať levotyroxín,
syntetický hormón
tyroxín, ktorý má úplne
zhodný účinok ako prirodzený hormón štítnej
žľazy. Liečba môže
upraviť nepravidelnosti
menštruačného cyklu
u žien alebo odchýlky
spermiogramu a poruchy erekcie u mužov a
tým obnoviť plodnosť.
Ak trpíte hypertyreózou, liečba sa riadi
príčinou poruchy a
môže zahŕňať lieky, podávanie rádioaktívneho
jódu alebo chirurgické
riešenie.
Štítna žľaza
a neplodnosť
Narušená funkcia štítnej žľazy je častou príčinou
neplodnosti u žien aj mužov. Podľa American
Thyroid Association (ATA) môže toto ochorenie
viesť k neplodnosti, problémom v tehotenstve a
negatívne pôsobiť na vývoj nervovej sústavy novorodenca. Príznaky bývajú často nenápadné, preto
odporúčame, aby ste možnosť poruchy funkcie
štítnej žľazy konzultovali so svojím lekárom.
Normálna funkcia štítnej žľazy je dôležitá pre
ovuláciu, implantáciu
vajíčka v maternici a
udržanie normálneho
priebehu tehotenstva.
Doteraz prevládal názor, že hormóny štítnej
žľazy mužskú plodnosť
neovplyvňujú, ale teraz
už vieme, že sú dôležité
Psychika a
zdravotné
problémy
Odborné štúdie
uvádzajú, že až 27 %
pacientov opakovane
navštevuje lekára alebo podstupuje rôzne
vyšetrenia bez toho,
aby bola odhalená
príčina ich ťažkostí.
Pôvod zdravotných
problémov pritom
môžeme často hľadať
v našej psychike. Nevyriešené problémy
v rodine, konflikty v
partnerskom vzťahu či
v zamestnaní alebo dlhodobý stres, to všetko môže mať negatívny vplyv na naše telo
a zdravie. Príčinou
bolestí hlavy môže byť
napr. dlhodobý stres,
neprimeraná psychická záťaž alebo úzkosť,
ktoré pôsobia na
krčnú chrbticu, kde
vzniká väčšie napätie
svalov a väzivových
tkanív. Postupom
času sa zhoršuje
funkcia chrbtice alebo
dochádza k tvorbe
blokád, ktoré môžu
spôsobiť bolesti hlavy.
Čím dlhšie trvá stres a
psychická úzkosť, tým
horšie sa naprávajú
zdravotné ťažkosti.
Často pomôže zmena
životného štýlu, zaradenie pravidelného
aktívneho pohybu
do nášho denného
programu. Doprajte si
napríklad prechádzky
v rýchlejšom tempe,
tie aktivizujú krvný
obeh a pomôžu znížiť
stres. Ak napriek
tomu problémy pretrvávajú, vyhľadajte
odborníka.
Aj v lete môžeme prechladnúť. Môže za to klimatizácia a predovšetkým studené nápoje i potraviny,
ktoré by nám mali uľaviť od horúčavy, ale často
nám skôr ublížia. Len čo sa na prvý pohľad osviežujúca studená tekutina dostane do krku, môže
telo oslabiť natoľko, že vírusy rýchlo vyvolávajú
zápal hltana alebo dokonca laryngitídu (zápal
hrtana), ktorú sprevádza práve bolesť v krku,
dráždivý kašeľ a chrapot. Nápoje by sa v lete mali
piť s teplotou maximálne 15 ºC. Oveľa väčší efekt
bude mať teplý alebo vlažný zelený čaj.
Každá potravina, ktorú zjeme, v našom tele počas
trávenia vytvára buď chlad, alebo teplo. Preto sa
odporúča zaradiť do jedálneho lístka predovšetkým čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré telo ochladzujú. Najväčšou letnou delikatesou je zmrzlina.
Tá však paradoxne podporuje tvorbu hlienu v
tele, a ten oslabuje organizmus, ktorý je u každého v inej miere náchylnejší na ochorenia. Rozhodne neochoriete po jednej zmrzline. Problém
však nastáva, keď si dáte napríklad tri za popoludnie a skombinujete to ešte s chladenými nápojmi.
Vonku je horúco, a už sa tešíte klimatizovanej
kancelárii? Prudká zmena teploty však otvára
dvere vírusom vysušením nosovej sliznice a
riziko nákazy je na svete. Lepšie to nie je ani s
prievanom či ventilátorom! Najmenšie zlo je
teda nastaviť klimatizáciu tak, aby rozdiel medzi
teplotou vonku a vnútri predstavoval približne
päť stupňov Celzia.
Autor: (ik)
Ako sa vyhnúť letnému prechladnutiu?
Neverte mýtom,
ak chcete schudnúť
V súvislosti s chudnutím sa aj napriek dostupnosti
informácií stále môžeme stretnúť s rôznymi mýtmi a
polopravdami. Ak chcete zdravo chudnúť, dávajte si
pozor na chybné kroky, môžu sa vám vypomstiť.
Možno vám neprezradíme
nič nové – v takom prípade
fajn, opakovanie je matkou
múdrosti. Ak sa dozviete
niečo nové, takisto fajn,
dobrá rada nad zlato.
Schudnem iba diétovaním – Chudnutie sa
v našich predstavách
akosi automaticky spája s
predstavou držania prísnej
diéty. Pravda je však taká,
že krátkodobé (a neraz aj
drastické) diétovanie vedie
akurát tak k rozhasenému
metabolizmu, obávanému
jojo efektu a aj možným
zdravotným problémom.
„Zaručené“ krátkodobé diéty, vďaka ktorým
rýchlo zhodíte, sú často o
hladovaní a o absolútne
nevyváženom prísune potrebných živín, takže sa ani
nedajú držať dlhodobo. Po
krátkom čase diétovania
sa však človek opäť vráti k
starým stravovacím návykom a stratené kilogramy
sú naspäť. Ak chcete svoju
hmotnosť zmeniť natrvalo,
musíte si najprv poupratovať v hlave, potom v
stravovacích návykoch a jedálnom lístku. Tieto zmeny
treba prijať a riadiť sa nimi
celý život. A, samozrejme,
bez práce a námahy nie
sú koláče, nezabúdajte aj
na dostatok pohybovej
aktivity.
Schudnem, ak už po 17.
hodine nebudem jesť –
podľa gastroenterológa
Cukor a cukrovka
Lepšie je používať komplexný termín sacharidy, ako
cukry sa totiž označujú jednoduché cukry ako glukóza, fruktóza alebo klasický biely cukor – teda to, čo
klasicky vnímame ako sladké. Medzi sacharidy patria
aj vláknina a škroby. Naše telo potrebuje sacharidy,
nesmú v našej strave chýbať. Dôležité je však vedieť,
ktoré treba uprednostniť, a ktoré, naopak, konzumovať v čo najmenších množstvách. Celkovo by sacharidy mali predstavovať asi 45 – 55 % denného energetického príjmu. Telo potrebuje sacharidy ako zdroj
a dietológa MUDr. Petra
Minárika to určite nie je
správna cesta. Ak telo nedostáva optimálny prídel
živín, začne si vytvárať
zásoby na horšie časy a
pripravovať sa na dlhšie
hladovanie. „Jesť môžeme
pokojne i večer, avšak s
mierou. Telo už totiž nepotrebuje toľko energie a jej
prebytok ukladá do tukov.
Večera by preto mala byť
ľahká a zložená predovšetkým z bielkovín a zeleniny,
kým sacharidov a tukov má
byť iba málo. Odporúča
sa jesť najneskôr tri hodiny
pred spaním. Úplné vynechanie večere spôsobuje
spomalenie metabolizmu
a únavu,“ odporúča lekár.
Schudnem, ak budem
jesť light potraviny – ak
aj vy patríte k tým, ktorí
majú dobrý pocit, že robia
maximum pre svoju štíhlu
líniu, ak uprednostňujú
light potraviny a myslia
si, že ich tak môžu zjesť,
koľko im hrdlo ráči, tak
vás musíme sklamať.
Light potraviny majú
síce znížený energetický
obsah, ale aj tak obsahujú
kalórie, a preto sa musia
započítavať do celkového
denného energetického
príjmu. Často sú označené
obľúbeným slovíčkom
light pre nízky obsah tuku
a niektoré majú znížený aj obsah cukru, no
nezriedka obsahujú iné
zložky – napríklad škroby,
zahusťovadlá, ktoré ich
celkový energetický obsah
zvyšujú. Neplatí teda, že
ak zjete napríklad dve light
müsli tyčinky, je to to isté,
ako keď si pochutnáte na
jednej klasickej. Nevšímajte si preto iba označenie
light a či má potravina
málo tuku, ale prečítajte si
na obale celkové zloženie
a celkový obsah energie.
(mv)
energie pre správnu činnosť mozgu, obličiek, krvného
obehu a svalovej hmoty. Môže teda ich prílišná konzumácia spôsobiť cukrovku? Podľa gastroenterológa
MUDr. Petra Minárika ju môže spôsobiť dlhodobá
nadmerná konzumácia hlavne jednoduchých cukrov,
najmä pokiaľ nie je vyvážená športovou aktivitou.
„Rovnaká poučka však platí, aj keď prijímame príliš
veľa tukov. Žiadny z extrémov nie je zdravý, mali by
sme dbať na vyvážený, pestrý jedálny lístok zahŕňajúci
všetky živiny v pomere: 55 – 60 % sacharidy, 30 %
tuky a 10 – 15 % bielkoviny,“ odporúča lekár.
Rady a tipy šéfkuchára Jaroslava Žídka
ŽIVOTOSPRÁVA
www. primar.sme.sk
[email protected]
13. strana
Baklažán
Starí Gréci verili, že nadmerná konzumácia baklažánu pripraví človeka o rozum. Preto ho nazývali
jablkom bláznov. Neskôr však prišli na to, že tepelnou úpravou sa zbaví dužina horkosti a rozloží sa aj
jedovatý solanín. Takže ho začali bežne používať vo
svojej kuchyni.
Aj keď baklažán nachádzame v obchode medzi zeleninou, botanicky správne patrí medzi ovocie. Na našich
tanieroch sa objavuje len v posledných rokoch, ale po
vymenovaní všetkých jeho
zdraviu prospešných vlastností by sa tam mal výraznejšie
udomácniť. Pochádza z Ázie,
jeho domovom je predovšetkým Nepál, India, Bangladéš a
Srí Lanka, kde majú baklažán
na stole takmer denne.
Ako takmer pri každom
ovocí, najväčší účinok má
jeho konzumácia so šupkou.
Baklažán obsahuje meď,
vápnik, mangán, draslík, síru
a vitamíny B a C. Je bohatým
zdrojom vlákniny. Pomáha
pri prečistení pečene, problémoch s močením a obličkových kameňoch, posilňuje
srdcovo-cievny systém a je účinnou prevenciou proti
onkologickým ochoreniam. V lete ponúka telu dostatočnú hydratáciu. Preto by nemal chýbať na žiadnej letnej
grilovačke!
Baklažán môžete variť, grilovať, dusiť. Pri vyprážaní stráca
najväčšie množstvo minerálov a vitamínov, preto by ste
sa takejto príprave mali vyhnúť. Pred použitím baklažán
rozrežte a nasoľte, vodu odsajte papierovou utierkou,
aby stratil zbytočnú horkosť. Ide o jednu z najpriateľskejších surovín pre kuchárov – začiatočníkov. Baklažán sa
nielen ľahko a jednoducho čistí, ale aj porciuje. Okrem
toho sa dá kombinovať takmer s hocičím. Najlepšie k
nemu idú paradajky, cesnak a bylinky. Okrem toho si
fantasticky rozumie s mäsom a rybami. A k letnému
grilovaniu jednoducho patrí.
Baklažánová nátierka
(baba ganoush)
s cibuľovým chlebíkom
Suroviny: baklažán 2 ks, 1 – 2 PL limetkovej šťavy, rímska rasca 1 čl, čili paprička 1ks, cesnak 1strúčik, šalotka
1 malá, čerstvá petržlenová vňať, čierne korenie, olivový olej 2 PL, soľ, korenie, tahini – sezamová pasta, biele
sezamové semienka 100 g, olivový olej podľa potreby
Chlebové placky: hladká múka 3 hrnčeky, hustý smotanový biely jogurt 2 plné lyžice, vajce 1 ks, kryštálový
cukor ½ PL, prášok do pečiva 1 PL, ghee 3 plné lyžice
(alebo pretavené maslo), soľ, voda 1 hrnček
Plnka: červená cibuľa 1 – 2 ks, koriandrová vňať, dlhá
zelená čili paprička 1 ks, koriander, nastrúhaný čerstvý
zázvor 1/2 ČL, rímska rasca 1/4 ČL, štipka soli
Tahini – sezamová pasta: Na panvici prehrejeme
sezamové semienka, potom ich dáme do mixéra.
Prilejeme olivový olej a dôkladne rozmixujeme, až kým
nevznikne hladká pasta. Prelejeme do misy, necháme
odstáť. Olej vystúpi hore a dolu ostane hustá pasta.
Postup: Baklažán vcelku popicháme vidličkou,
položíme ho nad rozpálený gril (resp. otvorený oheň).
Opečieme ho z každej strany, stačí 4 – 5 minút. Potom
ho dáme do rúry predhriatej na 230 – 240 °C a pečieme ho asi 30 minút. Potom ho narežeme a jednoducho
olúpeme. Vnútro posekáme na drobné kúsky. Dáme
do misy, pridáme 2 – 3 lyžice tahini, osolíme, pridáme
rímsku rascu, kúsok posekanej chilli papričky, cesnak a
šalotku. Pridáme nasekanú petržlenovú vňať, limetovú
šťavu, olivový olej, okoreníme a dôkladne premiešame.
Chlebové placky: Zo surovín vypracujeme cesto, prikryjeme utierkou a necháme chvíľku odpočinúť. Cesto
rozdelíme na malé bochníčky, necháme opäť trošku
odpočinúť. Potom ho natiahneme do tvaru štvorca a
plníme plnkou.
Plnka: Cibuľu nakrájame na kolieska, natrháme čerstvý
koriander. Pristrúhame zázvor, osolíme, okoreníme.
Rímsku rascu orestujeme na panvici (bez oleja) a
pridáme do misky. Premiešame prstami a plníme cesto.
Preložíme, cesto znovu natiahneme a plnku zavrieme
do cesta. Panvicu potrieme maslom a placky pomaly
opekáme z oboch strán. Zakaždým, keď placku otočíme, potrieme ju maslom.
zo sveta zdravia
Kávou proti cukrovke
Máte radi kávu? Zrejme neviete, že jej pitím si
znižujete riziko vzniku cukrovky 2. typu. Vedci
z Harvardovej univerzity robili dlhoročný
výskum a snažili sa zistiť, či má káva nejaké
preventívne účinky na výskyt diabetu 2. typu a
či má na tento vplyv aj množstvo vypitej kávy.
Vedci pracovali s výsledkami dlhodobých testov až 120-tisíc respondentov a výskum trval
až dvadsať rokov. A výsledky výskumu? Tí,
ktorí vypili tri šálky kávy denne, mali o 37 %
nižšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie
cukrovka 2. typu. Tento benefit má však len
káva s kofeínom.
Prečo musíme spať
Spánok patrí k takým samozrejmým
(ne)činnostiam, že nad jeho opodstatnenosťou
a významom sa málokedy zamýšľame.
Skrátka, spať sa musí,
tak ako musíme dýchať
či jesť a piť. Ak už by
sme význam spánku
pre človeka mali definovať, zrejme by sme
povedali, že je potrebný pre oddych, vedci by
dodali, že okrem toho
upevňuje pamäť a zlepšuje schopnosť učiť sa.
Podľa výsledkov niektorých najnovších štúdií
má spánok aj ďalšiu
významnú úlohu – čistí
mozog od odpadových
látok, ktoré produkujú
mozgové bunky.
Traja z vás získajú
balíček produktov značky
Humana, v ktorom je aj
dojčenská sterilná voda
v tetrapakovom balení. S
ňou jednoducho pripravíte výživy, kaše či čaje
pre svoje dieťatko nielen
doma, ale aj na cestách
a dovolenke. Vodu pred
použitím netreba prevárať ani inak pripraviť.
Uveďte tri príznaky
dehydratácie u
detí.
Odpovede posielajte
do 20. augusta na adresu redakcie:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
alebo e-mailom na [email protected]
Nezabudnite uviesť heslo/predmet správy:
HUMANA
www. primar.sme.sk
[email protected]
D
ehydrované dieťa
je podľa lekárky
apatické, spavé
alebo, naopak,
podráždené,
nepokojné. Prejavom je
aj suchá koža, čo zistíte
tak, že kožná riasa, ktorú
vytvoríte na brušku, sa iba
pomaly vyrovnáva. Jazyk je
belavo povlečený, lepí sa na
podnebie. Pulz je zrýchlený,
dieťa nemočí. Ak močí, moč
je tmavý, koncentrovaný. Pri
výraznej dehydratácii zlyháva
cirkulácia krvi, srdce bije
rýchlejšie, pulz je ťažké nahmatať. Dýchanie je rýchle,
plytké, dych dieťaťa cítiť po
acetóne. V takých situáciách
môže nastať až porucha
vedomia a zlyhanie obličiek,
zabezpečte dieťaťu čo najrýchlejšie lekársku pomoc.
Na rehydratáciu možno
použiť rehydratačný roztok z
lekárne alebo ho pripravíte aj
doma: v 500 ml vody uvarte
domäkka 250 g ryže (alebo
jednu mrkvu) a rozmixujte.
Doplňte do pol litra prevarenou vodou. Roztok možno
dochutiť 20 g Glukopuru,
ktorý tiež kúpite v lekárni.
Mrkvový odvar neochucujte.
Stačí materské
mlieko?
Stačí dojčaťu iba materské
mlieko alebo potrebuje ďalšie
tekutiny? Lekárka hovorí, že
„deťom, kým sú plne dojčené, nepodávame žiadnu inú
tekutinu okrem materského
mlieka – ani vodu, ani čaj.
Dôležité je deti dojčiť čo najčastejšie, podľa ich potrieb.
Materské mlieko sa totiž tvorí
tak, že mlieko, ktoré deti pijú
z prsníka ako prvé (tzv. predné mlieko), má vyšší obsah
vody ako to, čo pijú z prsníka
ku koncu dojčenia (tzv.
Dehydratácia
u detí je nebezpečnejšia
Dehydratácia u detí je oveľa väčším rizikom,
detské telíčko totiž obsahuje percentuálne väčšie
množstvo vody ako telo dospelého. U najmenších
detí je to až 80 %, a na straty vody je tak detský
organizmus oveľa citlivejší.
zadné mlieko). Keď potrebujú viac tekutín a sú smädné,
napijú sa častejšie, pijú kratšie
a napijú sa práve z mlieka,
ktoré má vyšší obsah vody.
Ak sú hladné, pijú dlhšie, t.
j. aj zadné mlieko, ktoré je
bohatšie na živiny.“
Kedy podať vodu
Podľa pediatričky je to
vhodné len vo výnimočných prípadoch, napríklad
pri vysokých teplotách nad
30 ºC. Vtedy možno deťom
dať piť čistú dojčenskú
vodu, nie čaje. Lekárka zdôrazňuje, že táto voda slúži
len na ovlaženie ústočiek,
nie na pitie. Ak dieťa začne
vodu hltavo piť, treba mu
dať radšej prsník. „Dieťaťu
podávame vodu zhruba
od zavedenia príkrmov, t. j.
od 5. – 6. mesiaca. Dôležité
je deťom vodu ponúknuť.
Nevedia si vypýtať piť,
nechápu, že diskomfort,
ktorý pociťujú, je smäd,“
hovorí lekárka. Na uhasenie smädu odporúča čistú
dojčenskú vodu, v zimných
mesiacoch detský nesladený čaj, nie však bylinkový.
Pozor na vodu v plastových
fľašiach, z ktorých sa najmä
pôsobením tepla uvoľňujú
do vody nebezpečné ftaláty. Ak dieťatku pripravujete
mliečne formuly, na ich
prípravu nepoužívajte vodu
upravenú vo filtračných
kanviciach. Lekárka hovorí,
že „voda z filtračných kanvíc
nie je vhodná pre deti ani
pre dospelých. Filtrom v
kanvici sa odfiltrujú všetky
ióny, ktoré sa nachádzajú
vo vode. Napr.: Na, K, Fe
a pod. Takáto demineralizovaná voda nie je vhodná, narušuje rovnováhu
vnútorného prostredia
organizmu“.
Fajčenie a srdce
Často sa možno stretnúť s názorom, že ak človek
fajčí, tak aj keď s týmto zlozvykom skoncuje, tak
si nijako nezníži riziko ochorení srdca. Fajčenie
sa podieľa až na štvrtine všetkých prípadov chorení srdca a infarkt myokardu postihuje fajčiarov
3- až 5-krát častejšie ako nefajčiarov. Vedie však
cesta späť? Áno, ak prestanete fajčiť, a to bez
ohľadu na to, koľko máte rokov, ako dlho ste holdovali cigaretám a koľko denne ste vyfajčili, tak
sa začne výrazne znižovať riziko infarktu. Podľa
lekárov budete po desiatich rokoch nefajčenia
na rovnakej úrovni rizika ako pred tým, než ste
začali fajčiť. Samozrejme, netreba zabúdať, že
fajčenie nie je jediný rizikový faktor, vždy ide o
komplexné pôsobenie rôznych faktorov, kam
patrí aj strava a celkový životný štýl.
Autor: (Miriam Vojteková)
14. strana
radíme vám
www. primar.sme.sk
[email protected]
„Každý týždeň posielam
aspoň tri žiadosti, a zatiaľ
ma pozvali iba na tri osobné
pohovory. Povedala som si,
že ešte mesiac a vezmem
čokoľvek,“ hovorí pol roka
nezamestnaná Tamara s
vysokoškolským diplomom
z marketingovej komunikácie
a praxou rok a pol v odbore.
„Po strednej škole som sa
zaevidovala na úrade práce,
brigádovala som aj v závode, nakoniec som odišla
pracovať ako pomocná sila
do Rakúska. Teraz hľadám
prácu doma, živím sa príležitostnými brigádami, ale skôr
ma živia rodičia. Chcela by
som pracovať ako asistentka
a mať už stále zamestnanie.
Zvažujem aj vysokú školu,“
rekapituluje svoje skúsenosti
po ukončení ekonomickej
školy 20-ročná Marcela.
Mladí to nemajú
ľahké
Aj keď Johann Wolfgang
Goethe mal pravdu, keď
tvrdil, že „i keď ide svet stále
dopredu, mladí ľudia musia
vždy začínať od začiatku“,
v oblasti uplatnenia na trhu
práce to mladá generácia
na Slovensku nikdy nemala
také zložité ako v súčasnosti.
Mladí do 25 rokov tvoria
u nás najpočetnejšiu skupinu
ľudí bez práce (32,4 %).
V európskych štatistikách
nám v nezamestnanosti tejto
skupiny obyvateľstva patrí
nelichotivé siedme miesto.
Aj keď sa hovorí, ‚bez práce
nie sú koláče‘ či ‚práca šľachtí
človeka‘, napĺňanie týchto
starých právd je v súčasnosti pre mladých ľudí
ťažkým orieškom. Absolventi
stredných a vysokých škôl
sú v konkurencii ostatných
uchádzačov o prácu značne
znevýhodnení. Podľa zamestnávateľov im chýbajú základ-
Mladí a vzdelaní...
a stále bez práce
Klesajúce sebavedomie,
sklamanie, úzkosť
až depresia? Čas
nezamestnanosti môže
byť pre mladého človeka
aj výzvou.
né pracovné návyky a praktické skúsenosti. „Dnešná
mládež si uvedomuje, že
prácu nedostane do týždňa.
Obdobie hľadania práce
však nesmie trvať príliš dlho,“
zdôrazňuje psychologička
Mgr. Zdenka Némethová.
Práca nie je pre mladého človeka len zdrojom
finančných prostriedkov, ale
dodáva mu aj spoločenský
status a uznanie okolia. Je významnou oblasťou sebarealizácie, uplatňovania a rozvíjania schopností a zručností
a je nesmierne dôležitá ako
priestor na vytváranie a udržiavanie sociálnych vzťahov
a kontaktov.
Od straty sebaúcty
až po prejedanie
Priebeh nezamestnanosti
mladého človeka má podľa
psychologičky Mgr. Zdenky
Némethovej svoje zákonitosti. Vo fáze optimizmu, ktorá
trvá približne tri mesiace,
mobilizuje človek všetky
svoje sily a vo vyhľadávaní
práce je aktívny. Po troch
mesiacoch zväčša prichádza fáza pesimizmu, keď
človek stráca o hľadanie
práce záujem, nastupujú
pocity menejcennosti, strata
sebavedomia a sebaúcty,
zničujúce pocity, ktoré môžu
viesť až k sebadeštrukčným
prejavom správania, ako
sú napríklad prejedanie,
sebapoškodzovanie či vývin
závislostí.
Pri dlhodobej nezamestnanosti, ktorá trvá viac ako šesť
mesiacov sa človek postupne so situáciou vyrovnáva
a vo fáze fatalizmu môže
nastupovať až apatia a strata
záujmu o zamestnanie.
Dlhodobá nemožnosť získať
prácu prináša do života človeka traumatizujúce pocity.
„Čím dlhšie tento stav trvá,
tým môžu byť jeho dôsledky hlbšie. Šesť mesiacov
považujem za zlomový bod,
keď človek začne strácať
motiváciu hľadať si prácu.“
Prehodnotiť
očakávania
Pri hľadaní práce však bývajú
často prekážkou samotné očakávania mladých ľudí. „Majú
zvýšené nároky na finančné
ohodnotenie, často očakávajú
len ‚dobré‘ pracovné pozície.
Mladí nezamestnaní by teda
mali vedieť, do akej miery sú
ich očakávania reálne a v praxi
splniteľné.“ Podľa odborníčky
je dôležité, aby mal mladý
človek vždy prehľad o aktuálnych pracovných ponukách
na trhu, ale nerezignoval ani
na oblasť samostatného podnikania. „Dnes veľa študentov
zbiera v danom odbore skúsenosti už počas vysokoškolského či stredoškolského štúdia,
takže po ukončení školy nie sú
začiatočníci a majú čo ponúknuť, a sú odvetvia, kde nemajú
na trhu konkurenciu.“ Model
zamestnávania, zbierania
skúseností prostredníctvom
brigád, krátkodobej praxe,
stáže počas štúdia považuje
psychologička Némethová aj
za vhodnú prevenciu pred nezamestnanosťou po ukončení
školy, rovnako ako dočasnú
prácu v zahraničí, ktorá
dokáže v podstatnej miere
zlepšiť jazykové schopnosti
a sociálne zručnosti absolventa potrebné pri následnom
hľadaní práce. „Každá minca
má dve strany a aj obdobie
nezamestnanosti sa dá
chápať ako výzva, ako čas,
keď môžeme zlepšiť úroveň
vzdelania, vlastné schopnosti
a zručnosti, spoznať svet
a presne si rozmyslieť, kam
chceme, aby sa uberal náš, aj
pracovný život.“
Eva Molnárová
15. strana
Pri hľadaní
zamestnania
sa nezabudnite
postarať aj o seba :
Aj počas obdobia nezamestnanosti dodržiavajte pravidelne určitý režim dňa,
naplnený zmysluplnými činnosťami.
 Udržujte svoje vedomosti učením! Využite
čas, ktorý máte, na prehlbovanie a zvyšovanie svojej kvalifikácie. Navštevujte jazykové kurzy; semináre a školenia, rekvalifikačné kurzy, z ktorých získané vedomosti
a skúsenosti pomôžu zvýšiť vaše šance pri
hľadaní zamestnania.
 Svoje schopnosti môžete zdokonaľovať aj
v oblasti dobrovoľníckeho pôsobenia, ktoré je výnimočnou príležitosťou na saturovanie pocitu užitočnosti a zmysluplnosti.
 Využite všetky možnosti aj krátkodobého
zamestnania, brigády či zamestnania na
určitý čas.
 Hľadajte rozličné pracovné pozície, nielen
tie, na ktoré vás predurčuje ukončené
vzdelanie.
 Nebojte sa riskovať a zmeniť aj miesto
bydliska a zaužívané stereotypy.
 Postavte sa príležitosti do cesty! Nikdy
neviete, kde si vás všimnú. Nebojte sa rozprávať známym, priateľom aj vzdialeným
príbuzným o tom, že hľadáte prácu. Takto
si rozširujete oblasť získavania nových
odporúčaní a nových kontaktov.
 Aj keď ste bez práce, nezabúdajte na svoje
ďalšie životné role (syna, brata, sestry,
priateľa).
 Aj práce pri udržiavaní poriadku či zveľaďovaní domácnosti vám môžu dodať pocit
užitočnosti.
 Venujte sa koníčkom! Každá aktivita, ktorá
vám robí radosť, znižuje vysokú mieru
stresu a negatívny vplyv na psychiku, ktoré
sprevádzajú obdobie nezamestnanosti.
 Ak treba, vyhľadajte odbornú pomoc! Ak
máte pocit, že vám začína situácia prerastať cez hlavu a stres je príliš veľký, vyhľadajte psychológa.
 Nestrácajte nádej a nepodliehajte tlaku
nepriaznivej životnej situácie.
Aké možnosti môžete využiť pri hľadaní
zamestnania:
ú
rady práce sociálnych vecí a rodiny,
 inzeráty v novinách, časopisoch, na internete, sledovanie pracovných portálov sprostredkovateľov z personálnych agentúr,
 a gentúry podporovaného zamestnávania
určené na pomoc občanom so zdravotným
postihnutím a dlhodobo nezamestnaným,
 v yužívanie personálnych služieb na internete,
 v yužívanie osobných kontaktov, návšteva
pracovných veľtrhov,
 v lastná iniciatíva navštevovaním a kontaktovaním potencionálnych záujemcov,
 a gentúry dočasného zamestnávania,
 v yužite možnosti absolvovania absolventskej praxe,
n
eposielajte ponuky len poštou, osobný
kontakt zvyšuje vaše šance zamestnať sa!
16. strana
sexualita
www. primar.sme.sk
[email protected]
Najlepšou
prevenciou
pohlavných
chorôb je
bezpečný
sex
O
krem iných
chorôb sa
aj sexuálne
prenosné
choroby
šíria oveľa ľahšie na spomínaných masových akciách.
Odborníci majú presný
prehlaď o tom, koľko mladých ľudí vyhľadáva lekára
niekoľko dní alebo týždňov
po festivale. Nedávno istý
známy gynekológ podrobne porozprával neuveriteľné príbehy o tom, aká
vysoká je neinformovanosť
niektorých mladých ľudí a
to nielen čo sa týka pohlavne prenosných chorôb,
ale aj samotné fungovanie
ľudského tela. Preto je
nesmierne dôležité vždy
aktuálne z času na čas
hovoriť o riziku pohlavne
prenosných chorôb.
Ako sa prejavujú?
Niektorí infikovaní ľudia
s pohlavnými chorobami
Kedy nie je rizikom?
Neprejde ani jeden letný víkend bez podujatí,
kde sa stretávajú hlavne mladí ľudia. Príjemná
spoločnosť, zábava do rána – pre mladých je
to veľké lákadlo. O tom, čo môže nasledovať
po príjemnej noci, môžu hodnoverne
rozprávať len gynekológovia a urológovia.
Pohlavný styk je najbezpečnejší s osobou, ktorej
zdravotný stav dôverne poznáme, a najspoľahlivejšou prevenciou sexuálne prenosných chorôb je
vernosť, t. j. nie príliš časté striedanie sexuálnych
partnerov. Buďme však realisti: nie vždy sa to
podarí. V tom prípade rozhodne treba dodržiavať
základné pravidlá bezpečného sexu: používanie
kondómov, vykonávať menej rizikové sexuálne
praktiky, pri ktorých sa spermie, vaginálne výlučky
alebo krv nedostanú do organizmu partnera, vrátane sliznice genitálií alebo úst. V prípade vnútrožilových užívateľov drog treba používať vlastné
ihly a striekačky.
Ak si niekto po príjemnom pretancovanom víkende nepamätá na všetko, čo sa stalo vo víre zábavy,
na špecializovaných pracoviskách môže požiadať
o anonymné vyšetrenie krvi. Len v tom prípade si
môže byť istý, že sa nič vážne nestalo.
majú len slabé alebo
žiadne príznaky. Našťastie vo väčšine prípadov
sú však klinické príznaky
infekcie očividné:
 zvláštne sfarbený,
zapáchajúci výtok z
vagíny (často hnisavý),
 výtok z penisu (od hnisavého po sklovitý),
 pálenie pri močení,
 bolestivé alebo zapálené miesto v oblasti
genitálií a/alebo
konečníka,
 opuchnuté uzliny v
slabinách,
štýlom sa týmto infekciám dá predísť. Ak sa to
nepodarí, nie je možné
vylúčiť riziko poškodenia zdravia trvalými
následkami, ako je napr.
neplodnosť, vírusová
hepatitída typu A, B a C,
syfilis, kvapavka, chlamýdie, zápaly močových
ciest, vredy, vaginálna kvasinková
infekcia, svrab,
genitálny herpes,
HIV a rakovina
kŕčka maternice.
 svrbenie v oblasti genitálií a/alebo konečníka,
 vyrážka.
Každý príznak sa môže
objaviť samostatne,
ale aj v kombinácii. Ak
niekto pozoruje na sebe
niektorý z uvedených
príznakov, nemusí hneď
myslieť na infekciu , na
druhej strane sa nemajú
signály organizmu podceňovať.
Sexuálne prenosné
infekcie môžu postihnúť
Základom je komunikácia
Ak chcete mať sexuálny styk s človekom, ktorého nepoznáte príliš dobre, skúste mu položiť zopár otázok:
 Mali ste niekedy viac ako jedného sexuálneho partnera/rku v rovnakom
čase?
 Vždy používate prezervatív?
 Užívali ste niekedy drogy injekčne alebo ste mali styk s človekom užívajúcim drogy?
 Mali si niekedy nechránený sex s prostitútkou?
 Nechali ste si urobiť testy na HIV a iné sexuálne prenosné choroby?
Pokiaľ partner odmieta odpovedať, radšej si rozmyslite, než k čomukoľvek
dôjde, aj keď nikdy nemáte istotu, či vám neklame. Je veľmi dôležité naučiť
sa povedať: nie! Každý má predsa právo si vybrať človeka, s ktorým chce
mať alebo nemať intímny vzťah!
kohokoľvek, kto je sexuálne aktívny. Na Slovensku bol v minulom roku
počet pacientov 1055,
čo je trochu menej ako v
roku 2012. Prekvapujúce je, že s 243 prípadmi
vedie Trnavský kraj, potom nasleduje Nitriansky kraj s 212 prípadmi
a na treťom mieste
je Bratislavsky kraj,
kde evidovali 167
pacientov.
Rozumným a
zodpovedným
životným
Baktérie,
vírusy, plesne
Sexuálne prenosné choroby spôsobujú baktérie,
vírusy, plesne takmer
výlučne pohlavným
stykom, pretože patogény sa nachádzajú v
telesných výlučkoch, ako
sú spermie, sekrét pošvy,
krv, sliny. Choroboplodné organizmy sa niekedy
síria aj iným sexuálnym
kontaktom (dotykom
kože), ako aj dotykom
kontaminovaných predmetov (ihly, striekačky,
holiaci strojček, kefka na
zuby, spodná bielizeň).
Mária Genčová
zdravie dieťaťa
Prispieva k
zvyšovaniu
inteligencie
Podľa OZ Mamila
citovaná informácia odporuje nielen
antropologickým,
psychologickým a medicínskym poznatkom,
ale aj odporúčaniam
Svetovej zdravotníckej
organizácie a UNICEF.
V stanovisku, ktoré
poslalo našej redakcii,
sa píše, že Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča,
aby deti boli dojčené
až do prirodzeného
odstavenia: „Už malý
nárast v počte dlhodobo dojčených detí by
dokázal zabrániť 10 %
všetkých úmrtí detí pod
záleží vždy od matky
N
ie náhodou sa stal
40. týždeň
roka
(vtedy sa
skončí tehotenstvo)
– prvý augustový
týždeň, svetovým
týždňom podpory dojčenia. Jeho zámerom
je informovať širokú
verejnosť o rizikách
umelej výživy, o výhodách dojčenia pre
vývoj dieťaťa a jeho
celoživotného zdravia
a zdravia matiek.
Materské mlieko je
ideálnou potravou
pre malého človiečika.
Podporuje rast a zdravý
vývoj novorodenca,
znižuje jeho náchylnosť
k infekčným a iným chorobám. V júlovom čísle
Magazínu zdravia sme
uverejnili krátku informáciu o tom, že podľa
najnovších odporúčaní
by mali matky po druhom roku života dieťaťa
dojčiť len výnimočne.
Podľa citovaného českého odborníka na zdravú
výživu Pavla Suchánka
je materské mlieko
relatívne bohaté na
tuky a vie sa, že pokiaľ
dojčenie prekročí druhý
rok, môže zvyšovať
hladinu cholesterolu a
riziko obezity u dieťaťa.
Odborník dodal, že
pokiaľ dieťa dostáva
po druhom roku života
bežnú stravu a matka
ho dojčí raz za deň,
uvedené nebezpečenstvo nehrozí.
Dĺžka dojčenia
www. primar.sme.sk
[email protected]
O význame výživy novorodencov materským mliekom bolo
napísaných množstvo rôznych publikácii, veď ono je tou
najlepšou voľbou pre harmonický vývoj.
5 rokov. Dojčenie zohráva
zásadnú a podceňovanú
úlohu pri liečbe a prevencii detských ochorení,“
zdôrazňuje OZ Mamila.
Podľa stanoviska OZ
dojčenie je navyše dôležité nielen pre zdravie
a výživu detí, ale aj pre
zdravie matiek. S každým
mesiacom dojčenia sú
matky viac a viac chránené proti rakovine prsníka,
rakovine vaječníkov,
srdcovým ochoreniam,
vysokému krvnému tlaku
či osteoporóze. Dojčenie nielenže prispieva k
rozvoju mozgu detí, ale
je dôležité aj pre budúce
duševné zdravie dieťaťa.
Prispieva k zvyšovaniu
inteligencie, kognitívnych
schopností a rozvoju reči
dieťaťa vo veku, v ktorom
sa mimoriadne rýchlo
vyvíja.
Zdrojom výživy,
zdrojom lásky
V spoločenstvách, pre
ktoré je dlhodobé dojčenie podľa potreby dieťatka akousi normou, sa
deti samy odstavia medzi
3. a 4. rokom. „U nás je
však dlhodobé dojčenie
Materské mlieko – prevencia obezity
„Existuje množstvo štúdií,“ poukazuje OZ, „ktoré
dokazujú, že materské mlieko je nesmierne dôležité na to, aby dieťa malo v dospelosti normálne
hladiny cholesterolu, normálny krvný tlak, aby sa
predchádzalo riziku srdcovo-cievnych ochorení a
infarktu. Dojčenie, a to práve dlhodobé dojčenie až
do prirodzeného odstavenia, je prevenciou obezity
a zvýšenie počtu dojčených detí sa spája práve s
nižšou mierou obezity. Jedna z takýchto štúdií sa
dokonca uskutočnila aj v Českej republike na českých dojčených deťoch,“ uvádza sa v reakcii OZ.
Ďalej poukazuje na to, že tuky v materskom mlieku
sú pre rast detí nevyhnutné, obsahujú látky, ktoré
prospievajú rozvoju mozgu, pozitívne vplývajú na
detský organizmus, sú presne tým, čo deti majú
dostať. Navyše tieto tuky obsahujú potrebné, v tukoch rozpustné vitamíny, materské mlieko z veľkej
časti napríklad pokrýva potrebu vitamínu A aj v 2.
a 3. roku života.
Riziko obezity či vysokej hladiny cholesterolu predstavuje práve podávanie umelého mlieka. Takmer
polovicu totiž tvorí nejaká forma cukru. Navyše
deti, ktoré pijú umelé mlieko, dostávajú príliš veľké
množstvo bielkovín, nehovoriac o tom, že dostávajú tuky v nevhodnom zložení a úplne nepodobné
tým, ktoré by mali dostať.“
17. strana
ešte stále často nepochopené,“ tvrdí laktačná poradkyňa Bc. Jana
Krpalová Mračková, a
pokračuje: „Len málo
detí má možnosť, aby
samy „vyrástli“ z dojčenia, pretože vek, ktorý
sa považuje obvykle
za vhodný, je omnoho
nižší ako vek, v ktorom
by sa dieťatko odstavilo samo prirodzene.
Popri strave, ktorú
dieťaťu podávame
už od ukončeného 6.
mesiaca, potrebuje
stále mliečnu zložku. Materské mlieko
je bohaté na živiny,
vitamíny a minerály.
Obsahuje látky na posilnenie imunity dieťaťa
a pomáha prekonať
prípadnú chorobu.
Dojčené dieťatko
nemusíme dokrmovať drahým umelým
mliekom, ktoré sa s
materským mliekom
dá len porovnávať, nikdy sa mu však svojím
zložením nevyrovná.
Materské mlieko teda
naďalej zostáva pre
bábätko významným
zdrojom potravy a tiež
zdrojom lásky.
Dĺžka dojčenia záleží
len na rozhodnutí a
presvedčení matky
poskytnúť dieťaťu
potrebný čas na jeho
ukončenie.
Keďže dojčenie predstavuje silný vzťah medzi matkou a dieťaťom,
malo by byť ukončené
vzájomnou zhodou
na oboch stranách a
postupne.
Medzi 1. a 2. rokom je
materské mlieko doplnkom výživy, poskytuje väčšinou tretinu
až polovicu mliečnej
dávky. Stále má však
veľmi dôležitú funkciu
v posilňovaní imunitného systému dieťaťa.
Dieťa hľadá pri prsníku
popri výžive aj lásku,
útechu a bezpečie.
„Ani dojčenie po 3. – 4.
roku nie je škodlivé ani
pre dieťa, ani pre vás.
Vždy by malo platiť
pravidlo, že záleží len
na rozhodnutí matky
a rozhodnutí dieťatka, ako dlho bude
dojčené,“ zdôrazňuje
odborníčka.
Ilona Kovács
18. strana
ZDRAVIE ŽENY
www. primar.sme.sk
[email protected]
D
ôsledky
môžu byť
závažné – od
neželaného
tehotenstva
až po rôzne pohlavne
prenosné ochorenia.
,,Výchova k partnerstvu a
zodpovednému sexu je u
nás nedostatočná. Počet
nechcených tehotenstiev
síce v minulosti klesol, no
stále sa rodia nechcené
deti a výraznejšie neklesá
ani počet interrupcií u
dievčat pod 18 rokov,“
uvádza na edukačnom
portáli www.milujemeaplanujeme.sk profesor
MUDr. Miroslav Borovský, hlavný odborník pre
gynekológiu a pôrodníctvo.
Dievčatá a mladé ženy
by mali mať oveľa kvalitnejšie poznatky o takej
špecifickej oblasti, ako
je zdravie pohlavných
orgánov, rodičovstvo
a antikoncepcia.
Voči hormónom máme
často neopodstatnený
rešpekt. Rovnako ako
mužov, aj ženy ich pohlavné hormóny sprevádzajú celým životom. Od
puberty cez dospelosť,
tehotenstvo, materstvo
až po menopauzu- po
celý čas pomáhajú. Veď
vďaka nim majú ženy
plné prsia, ladné krivky,
štíhly pás, menštruujú,
ovulujú, vedia si načasovať oplodnenie, otehotnejú, majú deti, dojčia –
píše sa na spomínanom
portáli.
Ako sa chrániť
Pohlavný život so sebou
prináša aj zodpovednosť.
Okrem neželaného tehotenstva môže byť rizikom
aj prenos pohlavných
ochorení. „A aj keď jeden
z partnerov nemusí byť
promiskuitný, otázkou ostáva anamnéza
a promiskuita druhého
partnera v minulosti,“
upresňuje gynekologička
Alexandra Krištúfková.
Preto je dôležité poznať
svojho partnera a používať vhodnú ochranu.
Pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie (HAK)
sa často stretávame s
protichodnými názormi a obavami, keďže
ide o hormóny, a tak
sme položili pár otázok
Stále sa hovorí o tom,
že ak chce žena/dievča
užívať hormonálnu
antikoncepciu, nesmie
fajčiť. Prečo?
Fajčenie je celkovo
rizikový faktor – hlbokej
žilovej trombózy, embólie
do a.pulmonalis, onkologických ochorení a iných.
Pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie zdravou
ženou do 35 rokov veku
je riziko trombózy nízke,
avšak fajčenie je faktor,
ktorý môže spôsobiť tieto
nežiaduce účinky hormonálnej antikoncepcie.
Spoznajte svoje hormóny
Mladí ľudia dnes začínajú s pohlavným životom pomerne
skoro. Mnohé dievčatá pritom často o svojom tele a jeho
fungovaní veľa nevedia a spoliehajú sa na informácie od
kamarátok či z rôznych pochybných zdrojov.
Aké hormóny majú ženy v tele
 Estrogény – ženské steroidné hormóny. V puberte ovplyvňujú rast ženských pohlavných orgánov, vďaka estrogénom dievčatá začínajú rásť
skôr ako chlapci, ovplyvňujú rozloženie a množstvo podkožného tuku, ovplyvňujú rast sliznice
maternice a pripravujú ju na tehotenstvo. Určité
množstvo estrogénov majú aj muži.
 Androgény – mužské hormóny, ale majú ich
aj ženy. V správnom množstve sú pre ženu
výhodou – podporujú sexuálny apetít, svalovú
aj celkovú výkonnosť. Ak je ich priveľa, môžu
spôsobovať napríklad nadmerné ochlpenie,
tvorbu akné, padanie vlasov, poruchy menštruačného cyklu, plodnosti a pod.
 Progesterón – hlavný prirodzený gestagén,
nevyhnutný na prípravu a udržanie tehotenstva, spôsobuje zmeny maternice, aby sa v nej
mohlo usídliť oplodnené vajíčko, podporuje aj
rozvoj mliečnej žľazy.
gynekologičke Alexandre
Krištúfkovej.
Aké vyšetrenia musí
mladé dievča absolvovať, ak chce užívať
antikoncepciu?
V prípade zdravého dievčaťa bez anamnézy závažných ochorení (trombóza, závažné ochorenia
pečene, obličiek, alebo
niektoré iné chronické
ochorenia napr.: epilepsia, psychiatrické alebo
onkologické ochorenia)
a bez závažnej rodinnej
anamnézy nie sú potrebné špeciálne vyšetrenia.
Aké sú kontraindikácie
na užívanie hormonálnej antikoncepcie
u mladých dievčat/
žien?
Hormonálnu antikoncep-
Pod pojem gestagén zahŕňame všetky varianty
hormónov žltého telieska (prírodné aj syntetické), ktoré obsahujú aj antikoncepčné pilulky
a niektoré preparáty, ktoré sa užívajú v menopauze a tiež v podporných liekoch, ktoré
napomáhajú otehotneniu pri poruchách žltého
telieska.
 Prolaktín – hormón dojčenia. Spôsobuje
zmeny v prsnej žľaze, je nevyhnutný pre tvorbu
mlieka. Jeho zvýšená hladina mimo tehotenstva
býva príčinou porúch menštruačného cyklu
a plodnosti.
 FSH – hormón ovulácie – zabezpečuje dozretie a uvoľnenie dozretého vajíčka. Podporuje aj
tvorbu hlavných ženských hormónov – estrogénov a gestagénov.
 Luteinizačný hormón – tzv. vyvolávací hormón je nevyhnutý pre tvorbu estrogénov,
gestagénov a pre vyvolanie ovulácie.
ciu nepodávame u žien,
u ktorých riziká prevažujú benefity. Hormonálnu
antikoncepciu nepredpíšeme, ak má pacientka
v anamnéze venóznu
trombózu, trombembóliu, arteriálnu trombózu, ak je po mozgovej
mŕtvici, pri závažných
ochoreniach pečene alebo obličiek, pri ťažkých
migrénach, u diabetičiek
s už rozvinutým poškodením ciev, pri malignitách závislých od pohlavných hormónov (najmä
na estrogénoch závislé
hormóny). Pri epilepsii
alebo pri psychiatrických
ochoreniach je nutné
konzultovať príslušných
odborníkov – možné
vzájomné ovplyvnenie
účinku liekov a ich znížená účinnosť.
Je dlhodobé užívanie
HAK rizikové?
Nie, práveže prevažujú
skôr benefity užívania
hormonálnej antikoncepcie, ako prevencia ovariálnych cýst, rakoviny
vaječníkov a maternice.
Ak má žena rakovinu prsníkov, nesmie
užívať HAK. Ako je to
v prípade, že rakovinu
nemá, ale má výskyt
rakoviny prsníka
v rodine? Je potrebné v takom prípade
genetické vyšetrenie
alebo gynekológ automaticky užívanie HAK
zamietne?
Súčasné štúdie jednoznačne nedokazujú, že
hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko karcinómu prsníka. Genetické
vyšetrenie má význam
pri vyšetrení na vrodené
trombofilné stavy, kde
jednoznačne ovplyvní
rozhodovanie o podaní/
nepodaní hormonálnej
antikoncepcie. V prípade
genetického vyšetrenia
na rakovinu prsníka
(BRCA1 a BRCA2)
výsledok nemá vplyv na
užívanie hormonálnej
antikoncepcie. Štúdie sú
kontroverzné. Rozhodnutie o jej užívaní je v tomto
prípade na dohovore
pacientky, gynekológa
a eventuálne onkológa,
pretože pri BRCA mutácii
je zvýšené aj riziko rakoviny vaječníkov, kde zase
hormonálna antikoncepcia pôsobí preventívne.
Samozrejmosťou v prípade užívania hormonálnej
antikoncepcie u takejto
pacientky je pravidelné
vyšetrenie prsníkov.
Miriam Vojteková
ŽILOVÉ OCHORENIA
www. primar.sme.sk
[email protected]
19. strana
Nohy neopúchajú
len z tepla
Bolestivé a opuchnuté nohy nie sú v lete
zriedkavosťou, skôr každodennou realitou.
Prejde to – tvrdia mnohí, a pritom ani
netušia, aké nebezpečenstvo sa za tým môže
skrývať.
P
red pár mesiacmi sa na Slovensku uskutočnil
prvý sonografický skríning
chronického žilového
ochorenia, ktorý priniesol alarmujúce výsledky.
Až u 73 % Slovákov boli
diagnostikované klinické známky chronickej
žilovej nedostatočnosti.
To znamená, že ani nie
každý tretí Slovák môže
mať istotu, že má žily
dolných končatín zdravé.
U polovice všetkých
vyšetrených ultrazvuk
odhalil závažnejšie formy
žilového ochorenia.
Rizikové
faktory žilovej
nedostatočnosti:
 genetická predispozícia,
 užívanie liekov, ktoré
„zhusťujú“ krv, napríklad antikoncepcia,
 komplikácia rôznych
ochorení, napríklad
rakoviny,
 sedavý spôsob života,
 nadváha,
 fajčenie.
Napriek tomu, že počet
ľudí so žilovou nedostatočnosťou je vysoký,
len málokto rozpozná
príznaky tohto ochore-
nia a mnohí ich často
podceňujú. Treba si uvedomiť, že pocit ťažkých
nôh, opuchy, pálenie,
nočné kŕče, svrbenie
alebo studené nohy
nepatria k príznakom
obyčajnej letnej záťaži
dolných končatín. Sú
to príznaky ochorení,
ktoré potrebujú čím
skôr odbornú lekársku
pomoc.
Opuchy a bolesť nôh
môžu signalizovať aj žilovú trombózu. Je to jedno
z najčastejších ochorení
žíl, príznaky ktorého sú
dobre rozpoznateľné
a rozhodne sa nesmú
zamieňať s letným opuchom.
Ako sa pozná
trombóza?
Žilová trombóza patrí
medzi vážne zdravotné
problémy, pri ktorej
krvná zrazenina upchá
cievu. Alarmujúce je, že
mnoho ľudí ju podceňuje, a tak sa vystavuje obrovskému riziku. Medzi
hlavné prejavy trombózy
dolných končatín patrí
začervenanie postihnutého miesta, výrazný
opuch a bolesť. V takom
prípade je nutné čo
najrýchlejšie vyhľadať
lekára.
Ako
môžete
mať zdravé
žily?
Na vznik trombózy
môže mať vplyv mnoho
faktorov, napríklad
vek, pohlavie, sedavé
zamestnanie, nedostatok pohybu.
Na vine
môže
byť aj nadmerná konzumácia tučných jedál. Najväčším nebezpečenstvom
trombózy je, že môže
spôsobiť pľúcnu embóliu,
pri ktorej sa uvoľní vzniknutá zrazenina a dostane
sa do pľúc, môže upchať
pľúcnu tepnu. Tento stav
sa často končí smrťou.
Varovné signály:
 opuch končatín,
 zmena farby kože
v postihnutej oblasti,
 zápal,
 silná bolesť.
Signály pľúcnej
embólie:
 dusenie, dýchavičnosť,
 kašeľ,
 krvavé spútum.
Rozdiel medzi obyčajným
„letným opuchnutím“
dolných končatín a opu-
chom,
signalizujúcim
žilovú trombózu?
Pri prvom opúchajú
obidve nohy, pri druhom len jedna noha.
V prvom prípade ide
o poruchu organizmu v dôsledku ktorej
zadržiava vodu, pri
trombóze ide o upchatie cievy.
V prípade trvalého opuchu končatín sa rozhodne poraďte s lekárom.
Úloha
všeobecného
lekára
Ak liečba počiatočného
štádia žilového ochorenia nie je adekvátna a
včasná, môže mať vážne následky. Napríklad zápal žíl, vredy
predkolenia,
atď. Lekári
varujú,
že
včasná
a správ-
 Ak musíte dlho sedieť alebo
stáť, urobte si krátku prestávku
a pocvičte si nohami.
 Vhodný šport je taký, pri
ktorom sa členkový kĺb pohybuje v rytme lýtkového svalu (pešia
turistika, beh, plávanie, tanec,
jazda na bicykli). Vysoké vibračné
cvičenie (tenis, lyžovanie) nie je
vhodné.
 Vyvarujte sa priamych zdrojov
tepla, horúcich kúpeľov, sauny,
slnka, tepla. Vosk je tabu pre tých,
ktorí zápasia so žilovou nedostatočnosťou.
 Uprednostňujte
zdravú výživu, ktorá
obsahuje veľa
vlákniny a málo
nasýtených
tukov, dbajte
o dostatočný
príjem tekutín
a zabráňte
zápche,
nadváhe,
napätiu
kardiovaskulárneho systému.
 Nenoste tesné oblečenie,
lebo tlačí na cievy a bráni správnej činnosti žilového systému.
 Ani vysoký, ani príliš nízky podpätok nie je vhodný pre dolné končatiny.
Ideálne sú 3 – 4 cm vysoké podpätky, ktoré
vyvíjajú dostatočný tlak na cievy a stimulujú
správne fungovanie žíl.
 Neexperimentujte s liečbou, len čo zbadáte
prvé príznaky, navštívte svojho lekára.
ne nastavená liečba
môže zabrániť neskorším
komplikáciám. Liečbu
počiatočnej fázy by mohli
zvládnuť aj praktickí lekári, ale vážnejšie prípady
patria do rúk angiológa
alebo cievneho chirurga. Z tohto pohľadu má
zásadný význam pravidelná lekárska prehliadka,
na ktorú má právo každý
občan Slovenskej republiky raz za dva roky.
„Čím skôr sa začne liečba, tým menej závažných
nežiaducich účinkov
sa objaví,“ zdôraznila
MUDr. Viera Štvrtinová,
prezidentka Slovenskej
angiologickej spoločnosti.
Ilona Kovács
zo sveta zdravia
www. primar.sme.sk
[email protected]
Zelená v šálke čaju
V neprebernom množstve
rôznych druhov čajov sa dnes
laik rýchlo stratí, mnohí z nás
sa cítia trošku viac edukovaní,
ak namiesto čaju v nálevových
vreckách s pocitom
sofistikovanejšieho prístupu
siahnu po sypanom čaji.
Z
Prvá pomoc
pri vyčerpaní z tepla
Letné horúčavy dajú zabrať aj zdravým ľuďom v plnej
sile, nieto ešte starším a chorým. K tomuto stavu dochádza pri dlhodobom potení a tak aj k stratám vody a
minerálov v organizme. Vyčerpanie z tepla sa prejavuje
bolesťami hlavy, závratmi, zmätenosťou, človek stráca
chuť do jedla a neraz cíti nutkanie na vracanie. K signálom patrí aj bledá a vlhká pokožka, rýchly a slabnúci
pulz, zrýchlené dýchanie, objaviť sa môžu aj kŕče v končatinách. Ako v takomto prípade postupovať? Postihnutého sa snažte premiestniť do chladného priestoru,
uložte ho do ležiacej polohy a zdvihnite a podložte mu
nohy. Zlepší sa tak prívod krvi do mozgu. Podávajte
mu čistú vodu a na doplnenie minerálov rehydratačný
roztok, ktorý možno kúpiť v lekárni, alebo rozmiešajte
lyžičku soli a lyžičku cukru v litri vody, podávať môžete
aj minerálku. Najmä u seniorov, detí alebo tehotných
žien je vhodné aj po zlepšení stavu navštíviť lekára. Ak
sa reakcie postihnutého nezlepšujú, uložte ho do stabilizovanej polohy a zavolajte rýchlu záchrannú službu.
Do príchodu odbornej pomoci pravidelne kontrolujte
pulz, dýchanie a reakcie postihnutého, ak treba, poskytnite masáž srdca a dýchanie z úst do úst.
e
záhrad
v
e
a
m
d
o
D
a
r
v záh
a
m
o
D
latiteľov
L 2014
ník
2. roč
dp
Pre pre
0,55 €
Cena
0,60 €
MÁJ
0,60 €
ov 0,55 € Cena
Pre
Pre predplatiteľ
2014
2. ročník
APRÍ
áž
Report
ré
te sta
Poznájové
a kra y?
odrod
Rozhovor
ISSN 1339-
1224
é
Zelen y
strech
rí
Jar pat ám
mláďat
é
Vhodn é
n
d
o
h
v
a ne inácie
komb levbyniny
e
Malé veľ kézsta
modomy
om
Strrom
ISSN 1339-1224
ule
Marhája
od m gusta
do au
rých
Záchrana sta dín
a krajových plo
iť
obonov odníky
Ako Ako
é ch
zaldnžiť chov
zalo
záhra
a pamäť. Matcha je druh
zeleného japonského
čaju zomletého na jemný
púdrový prášok, v krajine
vychádzajúceho slnka ho
pili už pred 800 rokmi,
a to najmä samuraji a
budhistickí mnísi. Matcha
je čaj, ktorý je výnimočný
aj z hľadiska rôznorodosti
prípravy, vzhľadom na
jeho práškovú konzistenciu sa často pripravuje
pomocou špeciálnej
bambusovej metličky. Z
matche možno pripraviť
množstvo studených
ý
žn
ťa z
sú kví
Rady
Ivana
Hričovského
rade
Drevo dáva záh
atmosféru
Viete, že dejiny protetiky siahajú do dávneho
staroveku? Už starovekí
Rimania mali skúsenosti
s takýmito náhradami,
archeológovia napríklad objavili v jednom
hrobe bronzovú protézu dolnej končatiny,
súdobí obyvatelia Ríma
používali napríklad
aj bronzové korunky
na zuboch. Aj v diele
gréckeho historika Herodota môžeme nájsť
zmienku o veštcovi,
ktorý mal drevenú
nohu a zrejme najstaršie záznamy o telesných
náhradách pochádzajú
zo starovekého Egypta.
K unikátom v tomto ohľade patrí nález mumifikovanej ženy, ktorá žila
v období rokov 2000
– 1000 pred naším letopočtom a na nohe mala
namiesto jedného prsta
protézu zhotovenú z
dreva a kože. Vo väčšej
miere sa protézy začali
objavovať začiatkom
19. storočia. Prelom v
tejto sfére znamenala
prvá svetová vojna.
Množstvo zranených
s chýbajúcimi končatinami podnietilo vznik
nemeckej spoločnosti
pomenovanej podľa
svojho zakladateľa Otta
Bocka, ktorý nápad
vyrábať protetické
náhrady rozvinul do
sériovej výroby a stal sa
zakladateľom ortopedického priemyslu.
Doma v záhrade
,
CENA 0
Vysádzame
letničky
ý
žn
ťa íz
sú kv
vlášť zeleným
čajom sa pripisuje množstvo
blahodarných
účinkov, na
prvé priečky v ich rebríčku
aj v tomto ohľade patrí čaj
matcha. Jedna porcia má
rovnaké nutričné hodnoty
ako desať šálok „klasického“ zeleného čaju. Matcha obsahuje množstvo
antioxidantov, pomáha
redukovať hmotnosť, znižovať hladinu cholesterolu
a cukru v krvi a priaznivo
ovplyvňuje sústredenie
i teplých nápojov a
pomáha aj v starostlivosti
o pleť. Podľa niektorých
vedeckých štúdií je šálka
takéhoto čaju desaťkrát silnejšia ako šálka iného čaju
a okrem iného zrýchľuje
metabolizmus, preto sa
často využíva pri chudnutí. A v čom je matcha ešte
výnimočná v porovnaní
s inými čajmi? Je oveľa
bohatšia na chlorofyl,
minerálne látky, významne pomáha znižovať tlak
krvi, obsahuje množstvo
antioxidantov, Japonci
matchu nepoužívajú len
na prípravu nápoja, ale
často ju pridávajú aj do
stravy. Matcha je vďaka
obsahu prospešných
látok, napríklad aj L-theanínu, účinným powmocníkom v boji so stresom
a pomáha aj zlepšovať
náladu. Navyše, pre vysoký obsah vlákniny, účinne
pomáha aj v prevencii
zápchy, pri hnačkách a
plynatosti.
Umelé
končatiny?
Nič nové
pod slnkom
60 €
„ Aktuálne
álne
e zaujímavosti
zaujímavosti „ Ovocinárstvo
Ovo
o cinárst
„ Záhrada
ad
da v mesiaci
mesiaci
„ Okrasná záhrada
„ Rady profesora
„ Drobnochov
„ Pomôcky a pomocníci
Hričovského
„ Úžitková záhrada
„ Malé veľké stavby
Autor: (Miriam Vojteková)
20. strana
Download

AKÁ JE PRAVDA O MLIEKU - Magazín Zdravia