KAVO DiagnoDent pen
Nový Kavo Diagnodent s istotou identifikuje kazy v zubných ryhách a medzizubných
priestoroch. Konvenčné metódy identifikácie kazu nie sú totiž dostatočne výpovedné
a nedá sa na ne nikdy úplne spoľahnúť. Dospelá populácia trpí vo veľkej väčšine prípadov najmä kazmi v medzizubných pristoroch a sekundárnymi kazmi, ktoré majú
vzťah k už prítomným výplniam zubu. Ich vizuálne zistenie (odhalenie zrakom)
je vždy veľmi náročné.
Kaz skrytý v medzizubnom priestore pod bodom kontaktu dvoch zubov odolá
odhaleniu klasickými vyšetrovacími metódami po veľmi dlhú dobu.
Takéto kazy je možné odhaliť s istotou a včas jedine s perom Diagnodent.
Laserový lúč vychádzajúci z pera Diagnodent so založenou aproximálnou
sondou umožní jednoduché a včasné odhalenie kazu. Na optickom
rozhraní zafírového hranolu sa tento lúč láme v 100° a tak nič neunikne
detekcii v okolí bodu kontaktu dvoch zubov.
Doporučný postup ošetrenia medzizubného kazu.
Namerané hodnoty:
0-7
Normálny spôsob fluoridovej prevencie napríklad fluoridovými pastami .
8-15
Intenzívna profilaxia, napríklad ordinačná fluoridácia či HealOzone.
>16
Minimálne invazívna terapia zubného kazu. Napríklad Kavo HealOzone, sonická
preparácia, laserová preparácia s následnou kompozitnou výplňou v kombinácii
s intenzívnou profilaxiou kazu.
* Quelle: Prof. Dr. Lussi, Universität Bern, Schweiz
Jednoduchý príklad diagnostiky s použitím pera Diagnodent
Z rozsiahlych štúdii vychádzajú zistenia, že merania Diagnodentu vyššie
ako 60 indikujú hlboký kaz zasahujúci do dentínu. Takýto kaz však nie je
detekovateľný intraorálnym rontgenovým vyšetrením. Vizuálna detekcia
zubného kazu v medzizubnom priestore je veľmi náročná. Viditeľná
diskolorácia (prefarbenie) zubu je síce prítomná, no použite tradičnej
sondy, pre overenie kazovej dutinky v tomto prípade nie je možné. Tento
priestor je jednoducho mimo dosah hrotu sondy.
Rontgenová diagnostika je považovaná za zlatý štandard pri detekovaní
kazov v medzizubnom priestore. Bohužiaľ umožní v tomto prípade
odhaliť iba kaz v štádiu C2, kedy kaz zasahuje „len “do polovice hrúbky
skloviny. Kaz v tomto prípade však už zasahuje oveľa hlbšie, ako to
zobrazuje rontgen.
Diagnostika na histologických rezoch jednoznačne potvrdzuje, že určenie
hĺbky kazu meraním Diagnodentom je správne. Kaz skutočne odpovedá
zaradeniu do skupiny C4, čiže kazu dentínu, ako je to možné vidieť na
obrázku.
Images: Prof. Stachniss, Marburg University
Jednoduchá detekcia kazu v medzihrbolkových ryhách.
80% kazov v detskom a adolescentnom veku je tvorených fisurálnymi
kazmi. Tieto sú často ukryté pod vrstvou neporušenej skloviny. Sú to
takzvané skryté kazy. Práve pre tieto prípady sa stal Diagnodent zlatým
diagnostickým štandardom.
Dagnodent detekuje rôzne úrovne fluorescencie
medzi zdravou
a poškodenou zubnou hmotou. Vďaka tomu je možné odhaliť aj tie
najmenšie začínajúce kazy bez zbytočného exponovania detského
pacienta ionizujúcim žiarením.
Zdravé tkanivá zubu zostávajú nepoškodené, nepoužije sa žiadna ostrá sonda, nebude potrebné
žiadne škrabanie po medzizubných ryhách a nenastane tak ani žiadne poškodenie zubu.
Doporučená liečba fisurálnych kazov a kazov na hladkých plôškach zubov
Namerané hodnoty:
0-12
Normálny spôsob fluoridovej prevencie napríklad fluoridovými pastami .
13-24
Intenzívna profilaxia, napríklad ordinačná fluoridácia či HealOzone.
>250
Minimálne invazívna terapia zubného kazu kompozitnými výplňami. Intenzívna
profilaxia kazu napríklad Kavo HealOzone, sonická preparácia, pieskovanie.
Konenčná terapia kazu závisí na rozsahu prítomného nálezu.
* Quelle: Prof. Dr. Lussi, Universität Bern, Schweiz
Vizuálne je prítomné iba ľahké prefarbenie. Nič viac nie je na zube
detekovateľne voľným pohľadom.
Ani RTG vyšetrenie neodhaluje prítomosť kazu.
Diagnodent však odhaľuje kaz, ktorý je nutné ošetriť už konvenčnou
terapiou.
Download

KAVODiagnoDent pen - E