stomatologická
KONFERENCE ⁄ 2012
„Víme, jak na zubní kaz“
23. - 24.
Společná konference
listopadu
zubních lékařů, dentálních hygienistek, sester,
techniků a studentů zubního lékařství
Pá ⁄ 23.
listopadu
10.00 – 11.45
11.00 – 11.30
11.45 – 18.20
20.30 – 01.00
So ⁄ 24.
08.45 – 09.15 ⁄ Prezentace účastníků
09.15 – 15.15 ⁄ Odborný program
listopadu
⁄ Prezentace účastníků
⁄ Tisková konference
⁄ Odborný program
⁄ Společenský večer
Účast VIP hostů z České
a slovenské republiky,
Švýcarska a USA
ARAK o.p.s.
a Klinika zubního lékařství FN
a LF UP Olomouc
pořádá 3. ročník mezinárodní společné konference „Víme, jak
na zubní kaz“ určené pro PZL, absolventi v přípravě PZL, dentální
hygienistky, zubní technici, studenti zubního lékařství a sestry.
Konference je realizována v rámci projektu Mandala společnosti ARAK o.p.s.,
který je zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou.
Pá ⁄ 23.
listopadu
10.00 – 11.45
11.00 – 11.30
11.45 – 11.50
⁄ Prezentace účastníků
⁄ Tisková konference
⁄ Úvodní slovo
11.50 – 12.05
⁄ Proslov V.I.P. hostů
MUDr. Ladislav Korotvička ⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc,
president konference
MUDr. Michael Fischer ⁄ náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ⁄ ředitel FN Olomouc
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. ⁄ děkan LF UP Olomouc
Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. ⁄ přednosta Kliniky zubního
lekářství LF UP a FNOL
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. ⁄ člen výboru European
Association for Dental Public Health
MUDr. Pavel Chrz ⁄ president České stomatologické komory
MUDr. Ján Gašič ⁄ president Stomatologické komory SR
prof. MUDr. Markovská Neda, CSc. ⁄ LF Bratislava,
hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo SR
1. blok
prednášek
12.05 – 12.50
⁄ Zubní lékař = Svobodné povolanie
Dr. med. dent., Dr.h.c. Michal Čierny ⁄ Curych
12.50 – 13.15
⁄ Hygiena USA versus ČR
13.15 – 13.40
⁄ Realizácia a akceptovanie preventivnych programov
v ČR a SR
Alice Laurent ⁄ USA
Doc. MUDr. Eva Koval’ová, Ph.D. ⁄ prof. PhDr. Anna Eliášová, Ph.D.
⁄ Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov
13.40 – 13.55
⁄ Prevence zubního kazu jako součást komplexní péče
o předčasně narozené děti
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. ⁄ LF Plzeň
13.55 – 14.10
⁄ Dentální hygienistka v ČR a ve světě
14.10 – 14.35
14.35 – 15.20
⁄ Dětská zubní péče z ekonomického pohledu
MUDr. Jiří Pekárek ⁄ Dům zubní péče pro dítě a rodinu Praha
15.20 – 15.45
⁄ Probabilitní model rizika kazu na jednotlivých ploškách
zubů a Současná preskripce fluoridových tablet v ČR
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. ⁄ LF Praha
15.45 – 16.05
⁄ Plán prevence a liečby pacienta s vysokým rizikom
vzniku zubného kazu
MUDr. Ladislav Kindl ⁄ zakladatel Soukromé vyšší odborné školy
zdravotnické pro dentální hygienistky, Praha
2. blok
prednášek
⁄ Přestávka ⁄ raut ⁄ prohlídka stánků firem
MUDr. Tatiana Klamárová ⁄ MUDr. Tatina Čarnooká
PhDr. Gabriela Kuriplachová ⁄ Fakulta zdravotníckych odborov
PU Prešov
16.05 – 16.25
⁄ Miniinvazivní ošetření zubního kazu v experimentu i v klinice
Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, CSc. ⁄ LF Brno
16.25 – 16.45
⁄ Endodoncie dočasných zubů
16.45 – 16.55
Doc. MUDr. Romana Ivančáková, CSc. ⁄ LF Hradec Králové
⁄ První pomoc ⁄ Akutní stavy v ordinaci zubního lékaře
Dagmar Majerová ⁄ MUDr. Roman Remeš ⁄ Nadšení moravští
záchranáři, o.s. ⁄ Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc, Centrum pro výuku urgentní
medicíny LF UP Olomouc
16.55 – 17.10
⁄ Přestávka
3. blok
prednášek
17.10 – 17.25
⁄ Vychutnejte si seniorská léta
společný projekt Arak o.p.s.Olomouc
Zubní Kliniky UP FN Olomouc ⁄ Donasy s. r. o. Brno
MUDr. Ladislav Korotvička ⁄ Doc.MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
MDDr. Iva Voborná ⁄ Ing. Zbyněk Dohnal
Mgr. Miroslava Dohnalová
17.25 – 17.40
⁄ HBSC – The Health Behavior in School-aged Children
⁄ Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků ⁄
17.40 – 17.50
⁄ DIAGNOdent a HealOzone jako účinný systém
diagnostiky, terapie a prevence zubního kazu
Mgr. Michal Kalman ⁄ Mgr. Zdeněk Hamřík
MUDr. Ladislav Korotvička – tým HBSC Olomouc
Julia Morozova ⁄ MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D. ⁄ LF Olomouc
17.50 – 18.00
⁄ Rozštěpový pacient v ordinaci DH
18.00 – 18.10
⁄ I Kids – komplexní řešení v pedostomatologii
Petra Křížová, Dis.
Dipl. Ing. Rudolf Blábolil
18.10 – 18.20
⁄ Průlomová technologie pro úlevu od bolesti citlivých zubů
20.30 – 01.00
⁄ Společenský večer Hotel Flora
So ⁄ 24.
08.45 – 09.15
⁄ Prezentace účastníků
1. blok
09.15 – 09.40
Mgr. Lucia Trchalíková, Ph.D.
listopadu
prednášek
⁄ Význam vyšetrenia parodontu u detí a mladistvých
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. ⁄ LF Košice
09.40 – 10.00
⁄ Úspechy – neúspěchy prevence a liečby ochorení
parodontu dentálním hygienikom a zubným lekárom
Doc.MUDr. Eva Koval’ová, Ph.D. ⁄ Bc. Marianna Voková
Dr. Alica MÜller ⁄ Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov
10.00 – 10.20
⁄ Ortodontická léčba a zubní kaz
10.20 – 10.30
⁄ Vyšetrenie rizikových faktorov vzniku zubného kazu
v individuálnej prevenci
10.30 – 10.45
⁄ Prevence onemocnění čelistního kloubu u dětí
10.45 – 11.00
⁄ Ako na diagnostiku a prevenciu zubného kazu u detí
a dorastu na Slovensku
11.00 – 11.15
⁄ Bite-wing – časná diagnostika zubního kazu jako
metoda sekundární prevence v zubním lékařství
11.15 – 11.30
⁄ Iniciální kazivé léze – diagnostické a terapeutické možnosti
11.30 – 12.30
⁄ Přestávka ⁄ raut ⁄ prohlídka stánků firem
MUDr. Magda Koťová, Ph.D. ⁄ LF Praha
MUDr. Tatiana Klamárová ⁄ Mgr. Lucia Hudáková, Ph.D.
Daniel Jordán, Ph.D. ⁄ Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov
MUDr. Vladimír Machoň ⁄ LF Praha
MUDr. L. Kováczová, PhD. ⁄ MUDr. J. Kaiferová, Ph.D.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. ⁄ LF Bratislava
MUDr. Daniel Černý ⁄ D.C.M. soukromá stomatologická klinika HK
MUDr. Erika Lenčová, PhD. ⁄ LF Praha
2. blok
prednášek
12.30 – 12.45
⁄ Súčasné možnosti liečby a prevencie mukozitídy u detí
postupujících chemoterapiú
12.45 – 13.00
⁄ Historie a současnost výzkumu xylitolu v prevenci
zubního kazu
13.00 – 13.15
⁄ Mezibuněčná sigalizace v orálním mikrobiomu
MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D. ⁄ MUDr. Lucia Kováczová, Ph.D.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. ⁄ LF Košice
Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. ⁄ LF Praha
MUDr. Gabriel Pallay, Ph.D.
13.15 – 13.25
⁄ Vybrané aspekty péče o pacienty s halitózou
Edita Ryšlavá, Ph.D.
13.25 – 13.35
⁄ Vývojové defekty skloviny stálých zubů - studium pomocí
subatomárních sil
13.35 – 13.45
⁄ Péče o první stálý molár
13.45 – 13.55
⁄ Rozštěpový pacient v ordinaci dentální hygienistky
13.55 – 14.05
⁄ Udržování a posilování kognitivní kondice v průběhu
lidského života.
MUDr. Eva Kaplová ⁄ MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
MUDr. Hana Kolářová ⁄ MUDr. Kateřina Tománková ⁄ LF Olomouc
Bc. Zuzana Zouharová, Dis.
Petra Křížová, Dis.
Ing. Zbyněk Dohnal ⁄ Mgr. Miroslava Dohnalová
DONASY s.r.o. Brno
14.05 – 14.15
⁄ Ve zdravém městě zdravý zub
Jana Nakládalová ⁄ UP Olomouc, Sdružení studentů stomatologie ČR
14.15 – 14.30
⁄ Realizace preventivních programů v Praze
14.30 – 14.45
⁄ Informovanost obyvatel Olomouckého kraje k hygieně
dutiny ústní – dvouletá studie
14.45 – 15.15
⁄ Projekt Mandala 2012 – výzva ke spolupráci
15.15 – 15.25
⁄ Diskuse a závěr
Bc. Michaela Charyparová ⁄ Dům zubní péče pro dítě a rodinu Praha
Marie Gajová ⁄ LF
MUDr. Ladislav Korotvička ⁄ Arak o.p.s. Olomouc
Konference je realizována v rámci projektu Mandala společnosti ARAK o.p.s.,
který je zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou.
Download

stahujte zde