Příloha č. 1
Českomoravská konfederace odborových svazů
Přehled Regionálních poradenských center
pro zaměstnance
2013
Platnost od 1. 2. 2013
Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387)
Ověřil Mgr. Dušan Martínek, supervizor, vedoucí projektového týmu ČMKOS
V Praze dne 1. 2. 2013
11
12
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0040
ČESKÉ BUDĚJOVICE
RPC PZ
3301
RPC PZ
Adresa
Č. Budějovice Žižkova 12
370 22 Č.Budějovice
RPC PZ České Budějovice
Právník / RMSD
Tel. spoj.
JUDr. Boukalová Jana
724 315 967
Manažer pro soc. dialog
Stránská Světlana
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3308
Den
Úterý
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
13.00 - 18.00
13.00 - 16.00
RPC PZ
Tábor
3308
10.30 - 14.30
733 619 153
e-mail adresa
[email protected]
[email protected]
První, třetí a čtvrté úterý v měsíci
Adresa
Vančurova 2904
II. patro č. dv. A 220
390 01 Tábor,
Druhé úterý v měsíci
RPC PZ Tábor
Právník
JUDr. Boukalová Jana
13
Tel. spoj.
724 315 967
e-mail adresa
[email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0070
PLZEŇ
RPC PZ
3405
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3405
Den
Pondělí
RPC PZ
Plzeň
Hod.
10.00 - 15.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 15.00
RPC PZ
Klatovy
Hod.
11.00 - 15.00
RPC PZ Plzeň
Adresa
Právník /RMSD
Pobřežní 8, 301 17 Plzeň
JUDr. Siegel Josef
Manažer pro soc. dialog.
Potůčková Kristýna
První, druhé, třetí pondělí v měsíci
Adresa
Kancelář
Poslanecké sněmovny ČR
Nádražní 201
339 01 Klatovy
Čtvrté pondělí v měsíci
RPC PZ Klatovy
Právník
JUDr. Siegel Josef
14
Tel. spoj.
724 354 061
733 619 154
e-mail adresa
[email protected]
[email protected]
Tel. spoj.
724 354 061
e-mail adresa
[email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0080
KARLOVY VARY
RPC PZ
3403
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
Sokolov
Hod.
12.00 - 16.30
10.00 - 14.00
12.00 - 16.00
10.00 - 14.00
Adresa
Úřad práce
Ul. Jednoty 654,
356 01 Sokolov
RPC PZ Sokolov
Právník /RMSD
Mgr. Ing.
Pilousová Lucie
Manažer pro soc. dialog.
Forstová Iva
Druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci
Tel. spoj.
739 534 641
e-mail adresa
[email protected]
733 619 163
[email protected]
RPC PZ Cheb
RPC PZ
Den
Pondělí
RPC PZ
11.30 - 16.30
Adresa
Úřady práce
Ul. Svobody 207/52
350 02 Cheb
První pondělí v měsíci
Právník
Mgr. Ing.
Pilousová Lucie
15
Tel. spoj.
739 534 641
e-mail adresa
[email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0120
ÚSTÍ NAD LABEM
RPC PZ Ústí nad Labem
RPC PZ
RPC PZ
3405
Den
Ústí n. L.
Hod.
Pondělí
Úterý
Středa
Adresa
Bratislavská 1444/10
400 01 Ústí nad Labem,
2. patro budovy
Právník –
Tel. spoj.
e-mail adresa
Konzultant/R
MSD
Mgr. Pojkar Jindřich
733 619 150 [email protected]
Manažer pro soc. dialog.
Bc. Markovská Růžena
733 619 155 [email protected]
11.00 - 16.00
11.00 - 16.00
10.00 - 16.00
RPC PZ Středočeský kraj
RPC PZ
3103
Den
Čtvrtek
RPC PZ
Praha
Hod.
Adresa
DOS nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Právník/RMSD
Právník
Mgr. Pojkar Jindřich
Tel. spoj.
733 619 150
Manažer pro soc. dialog.
Bc. Markovská Růžena
733 619 155
e-mail adresa
[email protected]
11.00 - 15.15
Objednávky přijímá pouze paní Růžena Markovská na tel. čísle 733 619 155
16
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0110
LIBEREC
RPC PZ
3505
Den
RPC PZ
Liberec
Hod.
Adresa
Vysoká 149/4
460 10 Liberec 10
RPC PZ Liberec
Právník /RMSD
JUDr. Müllerová Helena
Manažer pro soc. dialog.
Svačinková Petra
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Tel. spoj.
724 316 238
e-mail adresa
[email protected]
733 619 156
[email protected]
Tel. spoj.
724 316 238
e-mail adresa
[email protected]
10.00 - 16.00
10.00 - 15.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00 První, druhý a třetí čtvrtek v měsíci
RPC PZ Rumburk
RPC PZ
3502
Den
Čtvrtek
RPC PZ
Rumburk
Hod.
10.30 -14.30
Adresa
Tř. 9. května 1366/48,
40801 Rumburk.
Čtvrtý čtvrtek v měsíci
Právník
JUDr. Müllerová Helena
17
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST 0140 HRADEC KRÁLOVÉ
RPC PZ Hradec Králové
RPC PZ
3602
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3605
Den
Úterý
RPC PZ
H. Králové
Hod.
10.00 -16.00
08.00 -15.00
10.00 -16.00
08.00 -15.00
RPC PZ
Náchod
Hod.
10.00 -14.30
Adresa
Gočárova 1620/30
501 01, Hradec Králové
Právník /RMSD
Mgr. Palla Tomáš
Manažer pro soc. dialog.
Ing. Vokřál Václav
Tel. spoj.
e-mail adresa
739 534 643 [email protected]
733 619 164 [email protected]
První, třetí a čtvrté úterý v měsíci
Adresa
Městský úřad
(kancelář č. 246)
Palachova 1303,
547 01, Náchod
Druhé úterý v měsíci
RPC PZ Náchod
Právník
Mgr. Palla Tomáš
18
Tel. spoj.
e-mail adresa
739 534 643 [email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST 0140
PARDUBICE
RPC PZ
RPC PZ
3606
Den
Pardubice
Hod.
Adresa
Masarykovo nám 1484
532 02 Pardubice
RPC PZ Pardubice
Právník /RMSD
Mgr. Neruda Michal
Manažer pro soc. dialog.
Sajdlová Hana
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3609
Den
Úterý
09.00 -15.00
09.00 -15.00
09.00 -16.00
11.00 -17.30
Tel. spoj.
e-mail adresa
724 354 014 [email protected]
733 619 157 [email protected]
První a třetí úterý v měsíci
RPC PZ Svitavy
RPC PZ
Adresa
Právník
Svitavy
T.G.Masaryka 2a,
Mgr. Michal Neruda
Hod.
586 02 Svitavy
08.30 - 13.30 Druhé a čtvrté úterý v měsíci
19
Tel. spoj.
724 354 014
e-mail adresa
[email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST 0040 JIHLAVA
3707
Den
Jihlava
Hod.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
13.00 - 17.00
09.00 - 14.00
RPC PZ
RPC PZ
3714
Den
Pondělí
Žďár n. S.
Hod.
09.30 - 14.30
Adresa
Třída Legionářů 2813/10
586 01 Jihlava,
2. patro č. 327
Druhé a čtvrté pondělí v měsíci
Adresa
RPC PZ Jihlava
Právník /RMSD
Mgr. Riedlová Vladimíra
Manažer pro soc. dialog.
Bc. Sládková Danuše
RPC PZ Žďár nad Sázavou
Právník
Havlíčkovo nám. 152, (2. patro)
591 00 Žďár nad Sázavou
První a třetí pondělí v měsíci
Mgr. Riedlová Vladimíra
Tel. spoj.
e-mail adresa
739 534 648 [email protected]
733 619 161 [email protected]
Tel. spoj.
e-mail adresa
739 534 648
[email protected]
Pro objednání ke konzultaci používejte prosím telefonní číslo: 733619161,
zamezíte tak rušení při jednání klienta s právníkem!
Děkujeme!
20
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0170
BRNO
RPC PZ
3702
Den
RPC PZ
Brno
Hod.
Adresa
Malinovského náměstí 4
660 87 Brno
RPC PZ Brno
Právník /RMSD
JUDr. Heinzová Šárka
Manažer pro soc. dialog.
Slavíková Stanislava
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3713
Den
Pondělí
10.30 - 14.00
10.00 - 16.00
13.00 - 17.00
10.00 - 14.00
RPC PZ
Znojmo
Hod.
Tel. spoj.
e-mail adresa
724 347 198 [email protected]
733 619 158 [email protected]
První a třetí pondělí v měsíci
Adresa
OROS ČMOS,
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
10.00 - 14.00 Druhé a čtvrté pondělí v měsíci
RPC PZ Znojmo
Právník
JUDr. Heinzová Šárka
21
Tel. spoj.
724 347 198
e-mail adresa
[email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST
0190
ZLÍN
RPC PZ
3702
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3810
Den
Čtvrtek
RPC PZ
Zlín
Hod.
Adresa
Dům kultury
Gahurova 5265
760 01 Zlín
RPC PZ ZLÍN
Právník /RMSD
Mgr. Pospíšil Jaromír
Manažer pro soc. dialog.
Popelka Karel
Tel. spoj.
e-mail adresa
602 583 385 [email protected]
733 619 159 [email protected]
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
13.00 - 17.00
10.00 - 14.00 První, třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci
RPC PZ
Adresa
Vsetín
Dolní náměstí 310
Hod.
755 01 Vsetín
09.30 - 13.30 Druhý čtvrtek v měsíci
RPC PZ Vsetín
Právník
Mgr. Pospíšil Jaromír
22
Tel. spoj.
e-mail adresa
602 583 385 [email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST 0200 OLOMOUC
RPC PZ
RPC PZ
3805
Den
Olomouc
Hod.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
RPC PZ
3809
Den
Čtvrtek
Adresa
DOS, Palackého 21/75
772 00 Olomouc
RPC PZ Olomouc
Právník /RMSD
JUDr. Melichar Josef
Manažer pro soc. dialog.
Klimková Hana
Tel. spoj.
607 737 875
e-mail adresa
[email protected]
[email protected]
733 619 160
10.00 - 16.00
10.00 - 15.00
10.00 - 17.00
10.00 - 14.00 Druhý, třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci
RPC PZ
Adresa
Šumperk
DOS prof. Fialy 12a,
Hod.
787 01 Šumperk
09.30 - 13.30 První čtvrtek v měsíci
RPC PZ Šumperk
Právník/RMSD
JUDr. Melichar Josef
23
Tel. spoj.
e-mail adresa
607 737 875
[email protected]
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRO ZAMĚSTNANCE
OBLAST 0210 OSTRAVA
RPC PZ
3807
Den
RPC PZ
Ostrava
Hod.
RPC PZ Ostrava
Právník/RMSD
JUDr. Podhajská Jarmila
Adresa
U Tiskárny 1
702 00 Ostrava 2
Manažer pro soc. dialog.
Mertová Jana
Pondělí
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Tel. spoj.
724 346 853
596 104 229
733 619 162
e-mail adresa
[email protected]
[email protected]
09.00 - 14.00 První a třetí pondělí v měsíci
12.00 - 16.00 Druhé a čtvrté pondělí v měsíci
09.00 - 15.00
12.00 - 17.00
10.00 - 14.30 Druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci
RPC PZ Frýdek-Místek
RPC PZ
3801
Den
Čtvrtek
RPC PZ
Adresa
F. - Místek tř. T.G. Masaryka 650
Hod.
738 01 Frýdek - Místek
09.30 - 14.30 První a třetí čtvrtek v měsíci
Právník
JUDr. Podhajská Jarmila
24
Tel. spoj.
724 346 853
e-mail adresa
[email protected]
Pokud není v poznámce u dne úředních hodin uvedeno omezení, jedná se o dostupnost střediska v každém dni v týdnu
V případě záležitosti, která nesnese odkladu, lze se objednat i mimo úřední hodiny
Návštěvníkům středisek RPC PZ se doporučuje se předem objednat u regionálního manažera pro sociální dialog (RMSD).
25
Download

Regionální poradenská centra