Slevy T-Mobile pro členy OS KOVO
Odborový svaz KOVO má uzavřenu smlouvu se společností T-Mobile na jejímž základě jsou
členům OS KOVO a jejich rodinným příslušníkům poskytovány slevy na služby poskytované
společností T-Mobile. V červenci jsme podepsali dodatek, který slevy ještě zvyšuje.
Dříve než se zmíním o jednotlivých slevách a podmínkách jejich poskytování je potřeba
upozornit na jednu podstatnou okolnost. Telefonní operátoři, včetně T-Mobile, poskytují
různé slevy podnikům. Ty mohou slevy nabízet i svým zaměstnancům, stejně jako OS KOVO
svým členům. V některých případech, vzhledem k počtu telefonních čísel v podniku, jsou
poskytované slevy o něco vyšší než je nabídka, kterou dostal OS KOVO. Naše nabídka je
proto určena hlavně těm ZO OS KOVO a členům v nich evidovaným, kteří nemají možnost
využívat tzv. podnikové slevy.
Ke konkrétní nabídce: sleva je poskytována jako tzv. množstevní sleva, která je každému
odečtena na konci faktury. Slevy za jednotlivé služby se pohybují v úrovni okolo 50% a to i u
SMS zpráv. Pokud se dohodnete a necháte svá čísla zařadit do tzv. PPS skupiny voláte si
v rámci této služby zcela zdarma. Bližší přehled je v přiložené tabulce.
Co tyto slevy znamenají? Například u nejnižšího tarifu T-30 můžete volat na ostatní čísla TMobile namísto 4,- Kč už od 1,76 Kč za minutu. U volání do ostatních sítí namísto 6,- Kč,
můžete volat jen za 2,20 Kč. Takto se slevy vyvíjejí u všech ostatních tarifů. Kromě toho jsou
u jednotlivých tarifů ještě volné minuty a volné SMS zprávy.
Je zde jedna zdánlivá nevýhoda. Pokud chcete na tyto slevy dosáhnout musíme pro příslušnou
ZO OS KOVO uzavřít dodatek smlouvy, kterou má uzavřenu OS KOVO. Na základě tohoto
dodatku si daná ZO OS KOVO stanoví tzv. administrátora, který vyřizuje vše okolo
příslušných telefonních čísel. V čem je ona nevýhoda? Jen on má po dobu platnosti závazku
(zpravidla 2 roky) právo provádět jakékoli změny a úpravy týkající se daného čísla. Je proto
nutné dobře zvážit kdo bude oním administrátorem. Další zdánlivou nevýhodou je to, že tyto
slevy se nevztahují na TWIST, to je karty dobíjené přes terminály. Že to zase není takový
problém vám mohou potvrdit i některé ZO OS KOVO, které tuto smlouvu již využívají,
případně i někteří zaměstnanci OS KOVO, kteří používají služební telefony, nebo si v rámci
nabídky své telefony zařadili pod rámcovou smlouvu.
Pokud bych měl výhody z rámcové smlouvy s T-Mobile porovnat s výhodou slevy na volání
v rámci projektu Odbory plus jsou slevy přes OS KOVO v této oblasti výhodnější.
Pokud vás výše slev zaujala napište mi na e-mail: [email protected], nebo
zavolejte na 602 354 236 a my vám zprostředkujeme kontakt s pracovníkem z T-Mobile,
který má OS KOVO a jeho ZO na starosti.
JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO
-1-
Minutové tarify ceny jsou bez DPH
Měsíční pašál
volné minuty
volné SMS
sazby
HIT
T-Mobile
Standard
HIT
Ostatní sítě
Standard
HIT
SMS
Standard
HIT
PPS na vnitř.uživ. Standard
Měsíční pašál
volné minuty
volné SMS
sazby
HIT
T-Mobile
Standard
HIT
Ostatní sítě
Standard
HIT
SMS
Standard
HIT
PPS na vnitř.uživ. Standard
Měsíční pašál
volné minuty
volné SMS
sazby
HIT
T-Mobile
Standard
HIT
Ostatní sítě
Standard
HIT
SMS
Standard
HIT
PPS na vnitř.uživ. Standard
T - 30
plný
do června od srpna
190,00 Kč 114,00 Kč 95,00 Kč
30
30
30
0
0
40
3,20 Kč
4,00 Kč
4,80 Kč
6,00 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
není
1,92 Kč
2,40 Kč
3,12 Kč
3,90 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,76 Kč
2,20 Kč
2,20 Kč
3,60 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
plný
450,00 Kč
80
0
2,80 Kč
3,50 Kč
3,60 Kč
4,50 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
není
T - 80
do června od srpna
247,50 Kč 202,50 Kč
80
80
0
40
1,68 Kč
2,10 Kč
2,34 Kč
2,93 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,54 Kč
1,93 Kč
2,16 Kč
2,70 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2,80 Kč
3,50 Kč
2,80 Kč
3,50 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
není
1,68 Kč
2,10 Kč
1,82 Kč
2,28 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,54 Kč
1,93 Kč
1,68 Kč
2,10 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3,00 Kč
2,40 Kč
3,00 Kč
2,40 Kč
1,70 Kč
1,00 Kč
není
1,44 Kč
1,80 Kč
1,56 Kč
1,95 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,32 Kč
1,65 Kč
1,44 Kč
1,80 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Profi 120
plný
do června od srpna
549,00 Kč 301,95 Kč 247,00 Kč
120
120
0
0
75
2,40 Kč
3,00 Kč
3,60 Kč
4,50 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
není
1,44 Kč
1,80 Kč
2,34 Kč
2,93 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,32 Kč
1,65 Kč
2,16 Kč
2,70 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
224,50 Kč
bez omezení
Datové tarify - přpojení přez modem ceny je bez DPH
Měsíční paušál
2,80 Kč
3,50 Kč
3,20 Kč
4,00 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
není
T - 160
do června
357,50 Kč
160
0
od srpna
292,50 Kč
160
75
1,68 Kč
2,10 Kč
2,08 Kč
2,60 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,54 Kč
1,93 Kč
1,92 Kč
2,40 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
T - 300
T - 600
T - 1500
plný
do června od srpna
plný
do června od srpna
plný
do června
od srpna
990,00 Kč 544,50 Kč 445,50 Kč 1 790,00 Kč 1 074,00 Kč 805,50 Kč 3 750,00 Kč 2 250,00 Kč 1 687,50 Kč
300
300
300
600
600
600
1500
1500
120
0
0
75
0
0
75
0
0
0
BlackBerry ceny jsou bez DPH
Měsíční polatek
volné jednotky
plný
650,00 Kč
160
0
Internet Standard
plný
do června od srpna
699,00 Kč 489,30 Kč 454,00 Kč
Internet Premium
plný
do června od srpna
999,00 Kč
699,30 Kč 549,45 Kč
2,00 Kč
2,50 Kč
2,00 Kč
2,50 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
není
1,20 Kč
1,50 Kč
1,30 Kč
1,63 Kč
1,00 Kč
1,70 Kč
0,42 Kč
0,42 Kč
1,10 Kč
1,38 Kč
1,20 Kč
1,50 Kč
0,50 Kč
0,85 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Download

Slevy T-Mobile pro členy OS KOVO