Pohyblivá P2P kamera 1280x720, WiFi
a záznamem na kartu
WNS-HW21
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
OBSAH BALENÍ
1x
1x
1x
1x
IP kamera
Napájecí zdroj (napětí 5V)
Originální CD s instalačním softwarem
Držák na kameru
INSTALACE HARDWARE
1. Podle potřeby připevněte držák kamery na vhodném místě k podkladu a připevněte k
němu kameru
2. Zapojte napájecí zdroj
3. Propojte kameru pomocí síťového kabelu s routerem/switchem/modemem
Po správném zapojení napájecího zdroje se rozsvítí vzadu na kameře zelená a oranžová
kontrolka a kamera se začne otáčet za cca 30s.
Pokud se tak neděje, zkontrolujte, zda je vše správně zapojeno.
INSTALACE SOFTWARE
1. Z instalačního CD složka English nainstalujte oPlayer, což je Active-X plugin pro Internet
Explorer.
2. Spusťte z CD složka English program Search Tool.
PŘIHLÁŠENÍ KAMERY
1. Po spuštění programu Search Tool se zobrazí tabulka:
Poznámky:
Tabulka Cameras zobrazuje veškeré připojené kamery k síti LAN
Záložka General obsahuje informace o IP adrese kamery
Kliknutí na tlačítko Auto IP Setup Vám pomůže zjistit správné nastavení IP Vašeho PC.
Zkontrolujte, zda jsou Sub Mask a Gateway nastaveny u Vaší kamery stejně jako u Vašeho PC
(vyznačeno na obrázku). Pokud ne, změňte je tak že je přepíšete (v záložce General).Klikněte
na Apply.(pokud nemáte podporovánu čínštinu, do horního řádku vepište přihlašovací jméno,
do spodního heslo a potvrďte levým tlačítkem)
Klikněte na Open.
Spustí se Váš prohlížeč a budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.
Uživatelské jméno je defaultně: admin
Bez hesla.
Nyní se budete připojovat k uživatelskému rozhraní kamery. Vyberte si způsob připojení podle
Vašeho aktuálního prohlížeče.
(Připojujte se vždy podle Vašeho aktuálního prohlížeče. Pokud používáte Internet Explorer a
připojíte se pomocí plug-inů pro Firefox nebo Chrome, video nebude zobrazeno!)
(Při používání SERVER PUSH MODE přijdete o funkce Recording, 2-way audio, IR control.
Doporučujeme připojovat se do rozhraní přes plugin ActiveX a IE)
Pokud se připojujete poprvé a místo obrazu vidíte jen černou obrazovku, zkontrolujte, zda
máte správně nainstalovaný a nastavený plugin ActiveX v prohlížeči. Poté se znovu připojte ke
kameře.
NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI LAN
v uživatelském rozhraní klikněte vpravo dole na ikonku nastavení (kolečko se symboly kladiva
a klíče). V menu napravo vyberte Wireless LAN Settings.
1. Klikněte na tlačítko Scan (pokud kamera napoprvé nezobrazí dostupné WiFi sítě,
opakujte kliknutí).
2. Vyberte SSID / WiFi které chcete používat.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny parametry nastavené stejně jako ve Vašem routeru.
Vložte klíč k WiFi síti. Klikněte na Submit, kamera se restartuje. Po restartu budete
moci odpojit síťový kabel.
4. V případě, že nemáte správně nastaveno připojení k WiFi nebude kamera po odpojení
kabelu funkční. V tomto případě se vraťte ke kroku jedna.
5. Pomocí programu Search tool detekujte novou IP adresu kamery a kliknutím na Open
otevřete po zadání hesla admin obraz z kamery v prohlížeči.
NASTAVENÍ SLUŽBY MOBIL
nainstalujte do mobilu aplikaci pro zobrazení kamery, například e-View pro Android (ke stažení
na naší stránce s kamerou). V menu přidejte novou kameru upravte její název, doplňte jméno
a heslo a opište ID kamery. Tento údaj naleznete na štítku na kameře nebo na krabici. ID
můžete také naskenovat v aplikaci fotoaparátem mobilu.
NASTAVENÍ SLUŽBY MAIL A SLUŽBY ALARM
Služba Mail se doplňuje vzájemně se službou Alarm. Pokud jsou služby zapnuty, kamera se
sama aktivuje a automaticky zašle fotografii na Vámi zadaný e-mail.
Prvním krokem je správné nastavení mailové služby:
Do řádku Sender vyplňte Váš email.
SMTP Server a SMTP Port nastavte dle nastavení poskytovatele Vaší emailové schránky.
Do pole SMTP User a SMTP Password vložte Vaše přihlašovací jméno a heslo k emailu.
Do pole Reciever vložte svou vlastní emailovou adresu. Pokud chcete, můžete vložit další 3.
Nyní již stačí nastavit samotný alarm. V menu nastavení kamery klikněte na Alarm Service
Settings.
V první části nastavujete aktivaci alarmu pohybem a citlivost kamery na pohyb (čím menší, tím
vyšší citlivost). Důležité je zaškrtnou funkce uvedené na obrázku pro funkčnost zasílání
fotografií.
NAHRÁVÁNÍ NA SD KARTU
Když je zasunutá SD karta, zobrazí se její celková a volná kapacita. Před prvním použitím je
potřeba kartu naformátovat tlačítkem Format.
Record coverage: Smaže staré soubory pokud na kartě není dost místa.
Record time: Nastavení délky nahrávání (min. 5 minut, max. 3 hodiny)
Timer recording: Nastavení času kdy se bude nahrávat.
Uložené videosoubory můžete přehrávat přímo v IE.
NAHRÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ VIDEA
Pozn.:
Pokud tabulku uvedenou na obrázku výše nemůžete v menu kamery nalézt, přihlašte se ke
kameře pomocí IE.
Local record path: Určuje, kam se budou do Vašeho PC nahrávaná videa a fotografie ukládat.
Record time: Nastavení délky nahrávání (min. 5 minut, max. 2 hodiny)
Reserved disk space: Rezervuje na Vašem HDD místo pro fotografie a videa (min. 200MB)
Record cover: Smaže staré soubory pokud na Vašem HDD není dost místa.
NASTAVENÍ SLUŽBY DynamicDNS
v uživatelském rozhraní klikněte vpravo dole na ikonku nastavení. V menu napravo vyberte
DDNS Service Settings.
Vyberte DDNS server, vložte Vaše uživatelské jméno a heslo.
(Pro vložení uživatelského jména a hesla je zapotřebí se nejprve zaregistrovat u některého z
poskytovatelů služby DDNS)
Klikněte na Submit a následně na Refresh, poté se v řádku DDNS Status objeví hláška „DDNS
Succeed“.
ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
1. Proč můj antivir hlásí, že program pro ovládání kamery je virus?
Program pro ovládání kamery scanuje síť a hledá v ní zařízení, některé antiviry jsou na
takovéto chování programů obzvláště citlivé. Prosíme, ignorujte toto hlášení a bez obav
pokračujte v instalaci.
2. Program Search Tool nemůže detekovat kameru.
Zkontrolujte správné zapojení síťového a napájecího kabelu. Vypněte firewall a antivir.
3. Proč program Search Tool hlásí že „kamera nebyla nalezena, klikněte na AUTO
IP SETUP nebo nastavte IP ručně“ („the camera cannot be accessed, please
choose AutoIPSetup or manual setting”) poté co jsem již provedl AUTO IP
SETUP i manuální nastavení?
Prosíme, připojte kameru přímo k routeru a nepřipojujte jí přímo k Vašemu PC.
4. Proč se mě kamera pokaždé ptá na uživ. jméno a heslo?
Defaultní nastavení při připojování ke kameře je:
Uživ.jm.: admin
Heslo: bez hesla (nechte pole volné)
V případě že jste nastavili jiné heslo a uživatelské jméno a zapomněli jste ho, můžete kameru
resetovat zpět do továrního nastavení, kde bude uživ.jméno opět „admin“
5. Proč neslyším z videa žádný zvuk / nevidím žádný obraz?
Pokud neslyšíte zvuk, připojte se ke kameře pomocí prohlížeče Internet Explorer. Ostatní
prohlížeče tuto volbu nepodporují.
Pokud nevidíte žádný obraz, ujistěte se, že se ke kameře připojujete pomocí správného
prohlížeče a pluginu pro něj.
Pro Internet Explorer je to plugin ActiveX. Ostatní prohlížeče ho nepodporují. Pokud se tedy
připojujete pomocí pluginu ActiveX s jiným prohlížečem než IE, obraz nebude zobrazen.
6. Proč je obraz rozmazaný?
Odstraňte z kamery ochrannou fólii.
7. Proč se kamera neotáčí?
Je možné, že se kamera zasekla. Otočte s ní manuálně.
8. Kamera je připojena bezdrátově a připojení často padá.
Připevněte anténu na kameru a nasměrujte jí směrem k routeru. Ujistěte se, že kamera není
příliš daleko od routeru. Pro ideální signál by měla mít kamera přímý dohled na router, bez
viditelných překážek.
9. Jak zresetuji kameru, aby byla v továrním nastavení?
Otočte kameru. V její spodní části se nachází tlačítko pro reset, které zmáčkněte a podržte po
dobu cca 1 minuty. Pro správné resetování musí být ke kameře připojen napájecí kabel.
Download

MANUAL WNS-HW21